Page 1

szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal

Ki ne találkozott volna már azzal a kihívással, hogy mihamarabb feltárja a felhasználók által jelzett hálózati problémát és belátható időn belül szüntesse is azt meg. Szinte külön tanulmányt lehetne arról írni, hogy hányan hányféleképpen fognak neki a feladatnak. Vannak, akik azonnal kimennek a felhasználóhoz és ott kezdik meg a probléma elhárítását. Vannak, akik a központi menedzsment rendszer eseménynaplóit veszik górcső alá, és a leszűrt információk alapján indulnak el. Mindenkire jellemző valamilyen mértékben, hogy a probléma elhárításához egyéb eszközöket is bevetnek. Mikre is gondolhatunk? Ide sorolhatjuk a kábeltesztereket, a hordozható számítógépre telepített mindenféle teszt programokat vagy protokoll analizátorokat. Mi a közös a fent említett problémamegoldásokban? Sok múlik a feladatot végző személyen, annak hozzáállásán, szakmai felkészültségén. Egy szakembernek ismernie kell az intézményi infrastruktúrát, annak topológiáját, a szolgáltatások összetételét. Sokszor még olyan állandóan változó információkkal is rendelkeznie kell, amelyek ismerete feltétlenül szükséges a feladatvégzéshez. Ezen információk összegyűjtését, tárolását rá lehetne bízni egzakt megoldásokra, amiket abban az esetben használ, amikor arra éppen szükség van. Ezeket hívjuk röviden hordozható hálózati analizátoroknak, illetve tesztereknek. A hatékonyság egyik fokmérője a felhasználó. Az ő megelégedettsége a legfontosabb célkitűzés a hálózatüzemeltetők számára. Az IT munkájának elismerésében fontos szerepet játszik ez a tényező. Ehhez szükségünk van olyan szabványos ellenőrzési eljárásokra, amik elsősorban nem a feladatot végző hozzáállásán, felkészültségén múlnak, hanem objektív módon közelítik meg a kérdést, mindig pontos és értékelhető eredménnyel szolgálnak. Szakmai anyagunk ebben a témakörben három olyan megoldás képességét igyekszik összefoglalni,

amelyek kifejezetten azzal a céllal készültek, hogy hatékony támogatást adjanak a hálózat és szolgáltatások telepítéséhez, üzemeltetéséhez, ezen belül a gyors hibafeltáráshoz, és egyben a felhasználói megelégedettség emeléséhez.

OptiView® XG Network AnalysisTablet Dedikált megoldás automatizált hálózati és alkalmazás analízishez – gyors megoldás a hiba gyökerének felderítéséhez hálózatüzemeltetők számára. Bővebben: www.equicom.hu/optiviewxg

OneTouch™ AT Network Assistant Integrált megoldás a hálózati teljesítmény végfelhasználói szemszögből történő vizsgálatához.

Bővebben: www.equicom.hu/onetouch_at

LinkRunner™ AT Network Auto-Tester Hatékony megoldás a kliens kapcsolódási problémáinak feltárásához.

Bővebben: www.equicom.hu/linkrunner_at

Liszkai János, EQUICOM Kft.  • Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal

1


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

Ahogyan az IP alapú kommunikáció is jól definiált funkcionális rétegekre épül, a mérési, ellenőrzési eljárások is követik ezt a logikát. Tekintsük át egy kicsit részletesebben a legtipikusabbakat. A táblázatok értelmezésében az alábbi jelmagyarázat segít minket: ● adott képesség elérhető, adott képesség nem elérhető, <szám> darabszámot jelöl, ha a mennyiségi egység nem került feltüntetésre.

Hálózati interfészek ellenőrzése Az első és legfontosabb lépés a hálózati interfészek ellenőrzése. Ha a fizikai és adatkapcsolati rétegben probléma lép fel, akkor ez lehetetlenné tudja tenni a teljes adatátvitelt, illetve annak inicializálását. A mai vállalati hálózatok alapvetően vezetékes oldalon 10/100/1000 Mbps, míg vezeték nélküli oldalon 802.3 a/b/g/n kapcsolatokra épülnek. Ennek megfelelően a fent említett megoldások is jellemzően ezeket a linksebességeket támogatják. Elterjedőben vannak a vezetékes Ethernet hálózatokban a 10 Gbps kapcsolatok, éppen ezért az OptiView XG már erre is fel van készítve. Az 1. táblázat összefoglalja, hogy milyen interfészek találhatók ezekben a megoldásokban. Hálózati interfészek

OptiView XG

OneTouch AT

LinkRunner AT

10/100/1000 BASE-T RJ45 Ports

2

2

1

100/1000 BASE Fiber SFP Ports

1

2

1

10GBASE-X SFP+ Ports

1

10/100 BASE-T Management Port

Video Port

Wi-Fi Adapters a/b/g/n

2

SpectrumWireless Adapter

1. táblázat Hálózati interfészek

2

1

Fizikai infrastruktúra teszt A következő lépés a fizikai kapcsolatot biztosító közeg (réz, optikai, vezeték nélküli) vizsgálata. A Fluke Networks minden hordozható megoldásába integrálja az alapvető kábelteszt funkciót: kábelbekötés és hossz vizsgálat. Ezek mellett megjelent az aktív eszközök PoE képességének ellenőrzése is, hiszen manapság egyre több olyan eszközt használunk (videokamera, VoIP telefon, AP, demarkációs pontok, stb.), melyek távtáplálása ezzel a technológiával hatékonyan megoldható. A OneTouch AT és LinkRunner AT eszközökben előre beállítható a végponti eszköz teljesítményfelvételének mértéke, így gyorsan kiderülhet, hogy az adott hozzáférési ponton tud-e üzemelni az adott végponti berendezés. A 2. táblázat összefoglalja a mérőműszerek erre vonatkozó képességeit. Fizikai infrastruktúra teszt

OptiView XG

OneTouch AT

LinkRunner AT

802.3af/at

802.3af/at

Cable Mapping and TDR Built-in Patch Cable Test Toner PoE PoE Loading (TruePower™)

2. táblázat Fizikai infrastruktúra teszt

Ethernet tesztek Miután meggyőződtünk a fizikai réteg hibamentességéről, következhet az adatkapcsolati réteg helyes működésének vizsgálata. Itt is találkozhatunk tipikus hibákkal, amelyek könnyen okozhatnak olyan problémákat, amik következtében a felhasználó számára lehetetlenné válik a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés. Ide tartoznak az olyan alapvető ellenőrzési eljárások, mint: • link teszt, • Ethernet jelzésrendszer vizsgálata, • kapcsoló és forgalomirányító állapot-, és útvonalvizsgálat, • 802.1x authentikációs teszt.

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  © 2013 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

A 3. táblázat összefoglalja azokat az Ethernet teszt eljárásokat, amelyek elérhetőek ezekben a méréstechnikai eszközökben. A táblázat áttekintése során érdemes felfigyelni arra, hogy a OneTouch AT beköthető a VoIP telefon és a switch közé inline módon, így segítségével a készülék hálózati kapcsolódásától kezdve a teljes VoIP hívás (kapcsolat felépítésétől annak lezárásig) ellenőrizhető. Ethernet tesztek

OptiView XG

OneTouch AT

LinkRunner AT

Link Testing

• Hálózat-, AP-, kliens-, csatorna analízis; • Authentikáció ellenőrzése. A felsorolásból következik, hogy nem egyszerű olyan megoldást találni, ami rövid időn belül egy lépésben képes ezeket a teszteket elvégezni, a mérési eredményeket átlátható módon megjeleníteni és értékelni. Mivel a LinkRunner AT kifejezetten vezetékes hálózati teszter, a WiFi hálózatokra létezik helyettesítő terméke, melynek neve AirCheck. Így ennek képességei találhatóak a 4. táblázatban.

Ethernet Signaling

Ethernet tesztek

Switch Health

802.11

Router Health

802.11ac connect, detect, locate

Nearest Switch Monitoring Default Router Monitoring Path Analysis (Layer 2 and Layer 3)

OneTouch AT

LinkRunner AT

a/b/g/n

a/b/g/n

a/b/g/n

Nearest AP Discovery Connection Test

Inline VoIP

Connection Log

Virtual Server and Switch Support

Connection Statistics

3. táblázat Ethernet tesztek

OptiView XG

Network Analysis AP Analysis Client Analysis AP and Client Traffic Statistics

Vezeték nélküli hálózat ellenőrzése

Channel Analysis Authorization State

A vezeték nélküli hálózat ellenőrzése manapság egyre gyakoribb eljárás. Ennek egyszerű a magyarázata. Az idő előrehaladtával növekszik a hordozható eszközök száma a vállalati infrastruktúrában, melynek következtében az üzemeltetők is rákényszerülnek arra, hogy ezzel párhuzamosan fejlesszék a mobil felhasználók igényit kiszolgáló infrastruktúrát. Így előáll egy komplex rendszer, ami tartalmaz vezetékes és vezeték nélküli elemeket. Gyakori felhasználói igény, hogy a szolgáltatások transzparens módon elérhetőek legyenek függetlenül attól, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton csatlakoznak a hálózathoz. Melyek a leggyakoribb WiFi tesztek, amiket illik elvégezni ahhoz, hogy meggyőződjünk a hálózat és az alkalmazások helyes működöséről, illetve mihamarabb felfedezzük a hibát? • AP felfedezés, csatornakiosztás, lokalizálás; • Kapcsolódási teszt, log vizsgálat, kapcsolódási statisztika;

AP and Client Locate

4. táblázat WiFi tesztek

Hálózat feltérképezése Ahogy haladunk felfelé a logikai rétegekben, egyre bonyolultabb és komplexebb eljárásokat kell tudnunk ahhoz elvégezni, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy jól teljesít-e az alkalmazás az adott kliensnél, illetve hol is a hiba? A hálózatba kapcsolt eszközök száma időről-időre változik annak függvényében, hogy az adott feladathoz a felhasználóknak szükségük van-e hálózati elérésre. A hibafelderítés egyik fontos eleme az, hogy ismerjük a hálózati eszközeinket. Leltár tudjunk készíteni az éppen bekapcsolt berendezésekről. A legtöbb hálózatba kötött eszköz generál valamilyen forgalmat.

Liszkai János, EQUICOM Kft.  • Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal

3


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

Ennek egy része adminisztratív, a másik része a felhasználó által generált alkalmazáshoz köthető forgalom. A hálózati forgalmakat jól meghatározható protokollok kezelik. Ezek mennyisége, időbeli változása jelentős hatással van a hálózat-, és alkalmazások teljesítményére. Így ezek ismerete segítséget adhat a hálózat és alkalmazások viselkedésének megismeréséhez, a hibák mielőbbi feltárásához. Az 5. táblázat a teljesség igénye nélkül összefoglalja azokat az eljárásokat, amelyeket egy hálózat feltérképezés során elvégezhetünk a Fluke Networks hordozható analizátoraival és tesztereivel. Ethernet tesztek Number of Devices

OptiView XG

OneTouch AT

30 000

1 000+

LinkRunner AT

Forgalomanalízis Egy szolgáltatás minőségi romlása visszavezethető a hálózati forgalom mennyiségi és minőségi összetételére. Ez természetesen adminisztratív eszközökkel valamilyen mértékben korlátozható, de mint tudjuk, a gyakorlatban sokszor másképpen van. Az empirikus tesztek kimutathatnak olyan hálózati eseményeket, amikre a policy megalkotása és bevezetése során nem gondoltunk. Ebben nagymértékben segít minket az OptiView XG és OnetTouch AT. Ezekkel az analizátorokkal képesek vagyunk a hálózati forgalom összetételét és mennyiségét meghatározni. Ezen képességeket a 6. táblázat foglalja össze.

Device Categorization IP/NetBIOS

Forgalomanalízis

Problems

Local Utilization

Off Broadcast Domain Discovery

Top Hosts

VLAN Discovery

Application Protocol Recognition

VoIP Devices

Top Hosts by Protocol

IPv6 Devices Wireless LAN Devices

Top Conversations by Protocol Host Protocol and Conversations

Nearest Switch Discovery

Protocol Statistics by VLAN

Hosts Attached to Switch Port

Top Hosts and Conversation by VLAN

Switch Port Statistics

OneTouch AT

Protocol Statistics

Multi-adapter Discovery

SNMP System Group

OptiView XG

Tops by Percentage of Bandwidth

10G Interface MIB Data VLAN Port Membership Deviceson VLAN Identify Switch Trunk/Uplink Ports Trace Route Trace Switch Route Route/ARP Tables Router WAN Port Statistics IPv6 Infrastructure Analysis Device Resource Monitoring NetFlow Monitoring Interface Monitoring

5. táblázat Hálózat feltérképezése

4

6. táblázat Forgalomanalízis

Hálózati szolgáltatás tesztek Ha a felhasználó hibát jelez, legtöbbször a hálózatot üzemeltető csoportnál csapódik le a probléma azzal a felkiáltással, hogy biztosan a hálózattal van a probléma. Ebben az esetben képesnek kell lennünk arra, hogy megvizsgáljuk a szolgáltatásokat, azok elérhetőségét, hogy megszüntessük a visszatérő forgószék menedzsmentet, ami a hibafelderítés feladatát mindig visszadobja a hálózatosoknak. A szolgáltatások két fő csoportra bonthatóak: központi szolgáltatásokra melyeknek mindig, mindenhol elérhetőeknek kell

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  © 2013 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

lenniük — ide sorolható többek között a DHCP, DNS, Email —, a másik csoportba tartoznak azok az alkalmazások, amelyek a vállalat ügymenetét támogatják, mint az ERP, CRM, és egyéb specifikus alkalmazások. Ezek jól definiált szolgáltatás portokon érhetők el. Ha ezeket tudjuk ellenőrizni, választ kaphatunk arra, hogy elérhető-e az adott szolgáltatás és amennyiben igen, milyen paraméterekkel? A Fluke Networks hordozható hálózati analizátorai és teszterei felkészültek arra, hogy a beépített szolgáltatási tesztek segítségével ellenőrizzék az elérhetőséget és az elérés minőségét. A 7. táblázat ezeket foglalja össze.

melyek azok a képességek, amik a capture funkciót egyedivé teszik ezekben az eszközökben (8. táblázat). Csomagszintű capture

OptiView XG

OneTouch AT

4 GB

2 GB

Wired, Single Port Wired, Two Ports Aggregated Wired, Inline Wi-Fi VoIP Decode Free String Match Trigger Filtering Frame Slicing

Hálózati szolgáltatás tesztek

OptiView XG

OneTouch AT

LinkRunner AT

Wired Wi-Fi Performance Breakdown DHCP DNS Ping (ICMP) Connect (TCP) Web (HTTP) File (FTP) Email (SMTP) Multicast (IGMP) Video (RTSP)

7. táblázat Hálózati szolgáltatás tesztek

Forgalom rögzítése A felhasználó által használt alkalmazások hibáinak feltárása nem egy egyszerű dolog. Ahogyan egy hálózati eszköz konfigurálása során követhetünk el hibákat, úgy az alkalmazásfejlesztés során is kerülhetnek be hibás, nem kívánatos utasítások, rutinok a forráskódba. Ezek felismerése igen nehéz feladat. Szükséges lehet betekinteni a kliens és a szerver közötti tranzakciókba. Ehhez a hálózati forgalmat rögzíteni, majd feldolgozni kell tudni egy erre a célra készült analizátorral. Az OptiView XG és a OneTouch AT képes erre. Nézzük meg, hogy

Capture Buffer Size Application-centric Analysis Video Analysis Multi-segment Analysis WireShark Support EMAIL, Instant Message. T.38 Fax and Web Page Content Playback VoIP Analysis Atlas Functionality for Navigating Larg eCapture Files

8. táblázat Csomagszintű capture

Teljesítményteszt Manapság egyre többet beszélünk arról, hogy az adott hálózat a pillanatnyilag használt beállítások mellett megfelelő környezetet biztosít-e a futó alkalmazások számára, nyújtja-e azt a teljesítményt, amit elvárunk tőle? Erről meg kell tudnunk győződni. Amíg hagyományos alkalmazásokat használtunk, addig általában nem volt túl sok gond a hálózattal, és annak beállításaival. Manapság már több különböző típusú szolgáltatást használunk ugyanazon a hálózaton, melyek egymástól teljesen eltérő hálózati beállításokat igényelnek. Ez jelentősen megnöveli az adminisztrációt, nagyobb kihívást jelent az üzemeltetőknek. Egy jól megtervezett hálózati infrastruktúrában is igény jelentkezik arra, hogy tesztelhető legyen a helyesnek gondolt konfiguráció

Liszkai János, EQUICOM Kft.  • Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal

5


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

még azelőtt, hogy az alkalmazást elérhetővé tesszük a felhasználók számára. Tehát szükség van olyan eszközökre, melyek rendelkeznek azon képességekkel, amikkel ellenőrizhetővé válik a hálózati konfiguráció és teljesítmény. Ezeket a képességeket megtaláljuk a Fluke Networks három legfontosabb hordozható megoldásában, amit a 9. táblázat foglal össze.

riportokat, a jogosultsághoz kötött távelérés lehetőségét, stb. Ezek felsorolását a 10. táblázatban találjuk. Általános képességek

OptiView XG

OneTouch AT

LinkRunner AT

OneTouch AT

32

1

3

9

LinkRunner AT

AutoTest Reports Remote Control Sessions

Teljesítménytesztelés

OptiView XG

IPv4

Y.1564

IPv6

RFC 2544 derived

SNMP v1/2/3

Wired to wired remote reflector

Receive-only Mode User Accounts

Wired to wired remote peer

Encrypted Remote Communication

Wi-Fi to wired remote reflector

Output to Syslog Server

Wi-Fi to wired remote peer

802.1x Authentication

Wi-Fi to wired same tester

DHCP Address Acquisition Log

Throughput, loss, latency, jitter

User-defined Protocols

EIR, EBR, traffic policing

VoIP Soft-phone Support

Multiple streams on same path (≤ 8)

24-hour Granular Data Jumbo Frame Support

Peer or reflector mode

Customizable Dashboards Test Profiles

9. táblázat Teljesítménytesztelés

Guided Troubleshooting Problem Log

6

Használhatóság

Web Browser

A fenti táblázatok segítségével képet kaphatunk arról, hogy egy teljes megoldás arzenál áll rendelkezésére a hálózat üzemeltetőnek, ha a fenti Fluke Networks megoldásokat választja. Azonban az sem mindegy, hogy ezek a megoldások milyen egyéb általános képességekkel egészülnek ki. Gondolhatunk itt a mérőeszköz kialakítására, méretére, kezelhetőségére, a rajta futó szoftverrendszer jellemzőire, a grafikus interfész használhatóságára, az egyéb hálózati eszközökkel és megoldásokkal való együttműködésre, stb. A Fluke Networks megoldásaira kiemelkedően jellemzőek az előző bekezdésben leírt képességek, továbbá az áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség, de említhetjük a szabványkövetést, a feladatvégzés hatékony támogatását, az áttekinthető

Telnet/SSH

MIB Browser

Fiber Inspection Video Probe (option) 1 Gbps Traffic Generation 10 Gbps Traffic Generation UI Languages

8

10. táblázat Általános képességek

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  © 2013 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


szakmai cikk az Ön ICT méréstechnikai szakértője

Befejezés Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklődését, további információkat www.equicom.hu weboldalunkon talál. Ha az előzőekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy szívesen kipróbálná megoldásainkat, készséggel állunk rendelkezésére. Elérhetőségeink: www.equicom.hu/munkatarsak.

EQUICOM Méréstechnikai Kft. © 2013 Minden jog fenntartva Jelen kiadvány a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással, beleértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést is.

Liszkai János, EQUICOM Kft.  • Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal

7

HÍReq 2013/15 - Vállalati hálózatüzemeltetés hordozható megoldásokkal  

A hatékonyság egyik fokmérője a felhasználó. Megelégedettsége a legfontosabb célkitűzés a hálózatüzemeltetők számára. Az IT munkájának elism...

Advertisement