Page 1

Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről!

Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-B.2-10 linkeket? A Telecommunications Industry Association (TIA) TR-42 technikai bizottsága 2008 februárjában, a Florida állambeli Tampában tartott tárgyaláson elfogadta a megnövelt category 6 (Cat6A) kábelezés szabványát, mint az ANSI/TIA/EIA-568-B.2 dokumentum 10. kiegészítése (TIA/EIA-568-B.2-10). Egy új szabvány kidolgozása sokkal több, mint egyszerűen definiálni az átviteli paramétereket és mérési limiteket a permanent linkre és channelre. A szabványok definiálják a komponensek, mint a kábelek, csatlakozók és lengőkábelek teljesítmény paramétereit is. Ez a cikk kifejti a telepített linkek minősítésének metódusait, és hogy milyen 8 érintkezős moduláris aljzat az, amely megfelel a megnövekedett minőségi követelményeknek. Ezen aljzatok megfelelősége biztosítja az installáció hosszú távú megbízhatóságát, továbbá biztosítja a kompatibilitást ás a nyitott architektúrát. A TIA/EIA-568 szabvány B revíziója két link modellt definiál: permanent link és channel. A permanent link terepi minősítése a megfelelő teszt adapterrel kritikus, hiszen ez biztosít bennünket arról, hogy a telepített link megfelel a szabványi előírásoknak.

1. ábra

Az új szabvány áttekintése Ennek a szabványnak a kidolgozása volt a megoldás az új nagysebességű alkalmazások, mint a 10GBASE-T (10 Gbps Ethernet) átvitelére 100 m távolságra 4 érpáras kábelen. Ez a szabvány specifikálja a követelményeket és ajánlásokat a 100 ohmos 4 érpáras Cat6A kábel linkek, kábelek, lengőkábelek és csatlakozó hardverek esetében. Kibővíti a frekvencia tartományt 500 MHz-re és kiegészíti az idegen áthallás (Alien Cosstalk) paraméterekkel. A mérési paraméterek a Cat6A esetében ugyan azok maradtak, mint a Cat5e vagy Cat6 kábelezések esetében, de néhány mérési paraméter neve megváltozott.

Cziráky Zoltán  •  Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-b

1


Az 1. táblázat bemutatja a mérési paraméterek régi és új elnevezését, valamint ezek rövidítését. Egy Cat6A minősítő analizátornak képesnek kell lennie mérni ezeket a paramétereket 1…500MHz között. A csatornán belüli, vagy más néven kábelen belüli (inchannel) teljesítmény paramétereken túl az olyan nagysebességű alkalmazások, mint a 10GBASE-T, megkövetelik a szomszédos kábelek közötti és a patch paneleken belüli csatolás kontrollálását. Ezért megjelenik két új mérési paraméter, mely leírja az idegen áthallást (Alien Crosstalk): Power Sum Alien NEXT (PSANEXT) és Power Sum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio a távoli végen (PSAACRF). A helyes terepi minősítésnek tartalmaznia kell az összes in-channel paraméter mérését minden egyes link esetében, valamint az idegen áthallás (AXTalk) mintavételezett mérését.

1. táblázat In-Channel mérési paraméterek Cat6A rendszereken

A csatornán belüli (in-channel) teljesítmény függ az összes kábelezési komponenstől Végzett már úgy channel mérést egy linken hogy megfordította a patch kábelt, majd lemérte még egyszer? Elképzelhető, hogy meglepte a mérési eredmény? Könnyedén előfordulhat, hogy egy hibás, vagy csillagozott (a műszer mérési pontosságán belül eső eredmény) mérési eredmény után a megfordított patch kábellel végzett mérés már helyes, és akár 2dB-lel is a limit görbe felett van. És az előfordult már Önnel, hogy rövid Cat6A linkek mérése gyakran hibás lesz, vagy csillagozott eredményt mutat, de ugyan ezekből a komponensekből felépített hosszabb link már jó lesz? Ezek a jelenségek a felhasznált komponensek minőségének, illetve a minőség bizonytalanságának eredményei. Egy kábel link összegzett teljesítménye a kábel és a csatlakozósok (plug és jack) átviteli teljesítményétől függ. Például egy Cat5 aljzat a Cat6A linken problémát jelent, hiszen a Cat5 aljzat nem teljesíti a szükséges minőségi paramétereket az 1-500MHz-es frekvencia sávban. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a moduláris aljzatok és csatlakozó dugók együttes teljesítménye nagymértékben függ az egyes komponensek bizonytalanságától, minőségétől. A csatlakozások bizonytalansága a linkek mérési eredményeinek bizonytalanságát okozzák. A moduláris aljzatok soha nem lesznek teljesen egyformák, hiszen nincsen az a gyártási eljárás, amely ezt lehetővé tenné. A csatlakozó dugók hasonlóan némiképp különböznek egymástól, így érthető, hogy egy patch kábel két vége nem képes azonos teljesítményt felmutatni adott moduláris aljzattal. Mivel a

2

2. ábra Patchcords

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


szabványok komponens specifikációi a minőségi paraméterek egy elfogadható skáláját megengedik, csak a helyes terepi teszteléssel lehet eldönteni, hogy a telepített linkben lévő összes komponens megfelel a specifikációjának.

A NEXT (közelvégi áthallás) mérés elemzése Az 3. ábra szemlélteti az áthallást két érpár között: a zavaró (disturber) és a zavart (disturbed) érpárok. A NEXT mérési eredmény a zavaró érpárról a zavart érpárra átjutott, és a közeli végre (near-end) visszamenő összes jel energiáját mutatja. Azok a jelek, melyek a közeli végtől távolabbra kerültek át a zavart érpárra, nagyobb utat tesznek meg, ezért a NEXT értéke kisebb lesz, hiszen a megtett út alatt a jel csillapodott. Nézzük meg a különbséget az alábbi három távolság között az 1. ábrán: „A” útvonal: áthallás a közeli végen lévő csatlakozónál „B” útvonal: áthallás a távoli végen lévő csatlakozónál „C” útvonal: áthallási pont a kábel szakasz közepénél Az „A” hossz meglehetősen rövid, így a közelvégen mért áthallott jel közel az áthallás 100%-a, hiszen a csillapítás minimális. A „B” a lehető legnagyobb távolság, így az áthallott jelnek a teljes link hosszon végig kell haladnia, ezért a mért NEXT érték meglehetősen alacsony lesz. Ha a link 40m-nél hosszabb, a NEXT zavartatás értéke elhanyagolható lesz. Az áthallás értéke sok-sok áthallásból tevődik össze, mely a kábel teljes hosszán jelentkezik. Összegezve, a közelebbi helyeken fellépő áthallás sokkal jelentősebb hatással van a NEXT zavartatás összegzett értékére, mint a kábel távolabbi végén jelentkező. A NEXT mérés fizikája a reflexiós csillapítás (RL) esetében is fellelhető. Ezek a fizikai jelenségek egy jó pár szabályt eredményeznek: 1. A kábel minősítéséhez elengedhetetlen az olyan paraméterek, mint a NEXT vagy a RL mindkét irányból történő mérése. A mai minősítő analizátorok, mint pl. a Fluke Networks DTX sorozat ezt automatikusan elvégzik mindkét irányból. A fő és távoli műszer egységek kommunikálnak egymással, elvégzik a méréseket, majd a fő műszerben tárolják azok eredményeit analízis vagy jegyzőkönyvezés céljából. 2. A patch kábelek minősége és teljesítménye erősen befolyásolja a telepített channel teljesítményét. A patch kábelek az első komponensek a kábelezésnél mindkét irányból. Ezért a legfontosabb paraméterek a patch kábelek esetében a kábel reflexiós csillapítása, valamint a NEXT és RL

3. ábra NEXT közelségi szabály

Cziráky Zoltán  •  Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-b

3


értékek a csatlakozó dugó és a moduláris aljzat esetében. A távolvégi áthallás szintén egy fontos paraméter, bár a legtöbb kábel rendszernek nem okoz gondot a FEXT limit értékének teljesítése. A fenti fizikai jelenség a FEXT esetében nem lép fel. 3. A csatlakozó elemek minőség erősen befolyásolja a telepített link teljesítményét. A rövidebb channel gyakrabban mutat hibás eredményt, mint a hosszabbak. Mikor a channel rövid, a NEXT és/vagy a RL értéke a távoli végen lévő csatlakozónál sokkal nagyobb hatással van a mérési eredményre. Ha a komponensek csak éppen teljesítik a specifikációban előírtakat, vagy a kivitelezés minősége nem megfelelő, a rövidebb channel nagyobb eséllyel lesz hibás. Emlékezzünk csak, 40 m feletti linkek esetében a távoli végen fellépő NEXT vagy RL elhanyagolható. A Cat6A szabvány jelentősen megnövelte az összes teszt paraméter maximális frekvencia tartományát a korábbi szabványokhoz képest. A tipikus komponensek és a szabványban előírt minőségi paraméterek közel vannak egymáshoz. Mivel a komponensek kis mozgásteret adnak, a kivitelezés minősége erősen befolyásolja a végeredményt. Néhány gyártó jóval precízebb komponenseket gyárt, mások éppen csak a szabványnak megfelelőt. Hogyan tudjuk mérni a linket és a felhasznált komponensek teljesítményét? Később kifejtjük, hogy a permanent link modell hogyan segít bennünket ebben.

Komponens specifikációk A szabványok definiálják az elektromos paramétereit az összes csatlakozó komponensnek, mint a moduláris aljzat, a csatlakozó dugó, valamint ezek összességét. Minden komponensnek a definiált tartományon belül kell lennie. A bizonytalanságnak minden komponens esetében szigorú előírásokat kell tartania, hiszen bármilyen aljzat és csatlakozó dugó kombináció esetében teljesíteni kell a szabványi előírásokat. Ez érthető is, hiszen a szabványok egyik legfontosabb feladata a kompatibilitás fenntartása. Egy olyan mérési metódus kialakítása, amely egy csatlakozási pont bármely alkotó elemének teljesítményét képes külön minősíteni, meglehetősen nagy kihívás. A korábbi szabványok statisztikai metódusokat definiáltak, mellyel a referencia eszköz kiválasztása megtörténhetett. A megismételhetősége ennek a metódusnak laborról laborra változott, erősen limitált volt. A Fluke Networks javasolt egy közvetlen teszt lehetőséget a Cat6 esetében, melyet a Cat6A kifejlesztése során finomítottak. Ennek a munkának az eredményeképpen a szabvány 10-es

4

4. ábra Fluke Networks DTXPLA002 Permanent Link Adapter. Az adapter nyomtatott áramkört tartalmaz, ami extrém stabilitást és megismételhető méréseket eredményez.

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


kiegészítése utal egy olyan 8 érintkezős csatlakozó dugóra, mely nyomtatott áramkört tartalmaz, és mint referencia csatlakozó alkalmas a moduláris aljzatok NEXT, FEXT és Return Loss mérésére. A Fluke Networks fejlesztette a szabványban [Section G.3.9.2. Test plug construction for return loss testing – Fig. G.11 Example of a test plug using PCB substrate] ábrázolt referencia csatlakozót. Ugyan ez a csatlakozó található meg az új, 2008 óta gyártott Fluke Networks Cat6A Permanent Link Adaptereken (DTX-PLA002).

A Permanent Link Teszt modell Az 5. ábra a szabványban specifikált permanent link mérési elrendezést mutatja. A mérési paramétereket a végpontokon kell mérni, amint az az ábrán látható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mérőeszköz mérőkábele teljesen transzparens módon kell, hogy viselkedjen, a mérési eredményt nem befolyásolhatja, kivéve a mérőkábel végén lévő csatlakozó dugó és a mérendő link végén lévő moduláris aljzat közötti csatolást. Ezt a csatolást kötelező mérni, hiszen a mérendő kábel végén lévő aljzat megfelelő teljesítményéről meg kell győződnünk. Ne feledjük, hogy az aljzat és a csatlakozó dugó a legelső komponens a permanent link esetében, továbbá azt, hogy a mérőkábel végén lévő csatlakozónak referencia csatlakozónak kell lennie, hogy a Cat6A moduláris aljzat teljesítményét mérni tudjuk. A korábban kifejtett NEXT és reflexiós csillapítás hosszfüggő fizikai jelensége miatt, a moduláris aljzat és a csatlakozó dugó közös teljesítménye nagymértékben meghatározza a permanent link mérési eredményt. A Fluke Networks Permanent Link adapterei ezzel a Cat6A referencia csatlakozóval több előnyt is jelentenek: 1. A bizonytalanság és eltérés két permanent link adapter között a nyomtatott áramkör alkalmazása miatt rendkívül csekély. Az összes csatlakozó egy nagyon keskeny tartományban helyezkedik el a szabványban specifikált tartomány közepén. Ez azt jelenti, hogy egy adott link különböző adapterekkel történő mérései között elenyésző különbség lehet. 2. Ha a telepített aljzatok megfelelnek a szabványi előírásoknak, és a link telepítése szakszerűen lett végrehajtva, a NEXT és RL értékek a referencia csatlakozóval ellátott adapterrel a lehető legjobb eredményt hozzák. 3. Egy jónak minősített permanent link biztosít bennünket arról, hogy a fixen (permanensen) telepített kábelezés, valamint a végeken lévő aljzatok megfelelnek a szabványi előírásoknak. Ez biztosítékul szolgál a kábelezési

5. ábra Permanent link modell

Cziráky Zoltán  •  Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-b

5


rendszer teljes életciklusa alatt. Az installátorok általában nem telepítik a patch kábeleket a kábelezési rendszer és az aktív eszközök közé. Továbbá a patch kábelek többször is cserélődnek időközben, míg a permanent link általában érintetlen marad. Mivel a Permanent Link mérési metódus biztosít bennünket arról, hogy a kábelezés, az aljzatok és a kivitelezés is az előírásoknak megfelelően történt, a channel is meg fog felelni a teljesítmény limiteknek, amennyiben megfelelő patch kábeleket használunk. 4. Az új szabvány biztosítja a visszamenő hatályú kompatibilitást, hiszen a Cat6A referencia csatlakozóval végzett mérések ugyan úgy megfelelnek Cat6 vagy Cat5e komponens mérésekhez is. Fordítva ez természetesen nem igaz, Cat6A linkhez mindenképpen az új, nyomtatott áramköri lapot tartalmazó referencia adaptert kell használni. Amennyiben egy permanent link mérés eredménye PASS (helyes), és a szabványnak megfelelő patch kábelt csatlakoztatunk ehhez a permanent linkhez, biztosak lehetünk benne, hogy a channel is helyes lesz, azaz az aktív eszközök kommunikációs csatornája. A Permanent Link mérés előnye két kritikus kondíciótól függ: 1.) az adaptereknek referencia csatlakozó véggel kell rendelkeznie 2.) az adapter kábelének nagyon jó és időben állandó reflexiós csillapítással kell rendelkeznie. A referencia csatlakozó vég: Referencia minőséggel rendelkező 8 érintkezős moduláris csatlakozó dugót nem egyszerű gyártani. Biztonsággal kimondható, hogy egy hagyományos kábel és csatlakozó soha nem tudja elérni ezt a minőségi szintet, ilyen permanent link méréssel nem lehet a komponensek minőségét minősíteni. Ez egyszerűen kipróbálható, hiszen a DTX sorozatú analizátorokkal lehetséges Permanent Link mérés channel adapterrel és patch kábellel. Ez nem azt jelenti, hogy ez szabványnak megfelelő mérés, de a lehetőség megvan rá a teszt erejéig. Látható, hogy különböző patch kábelekkel végzett permanent link NEXT és RL mérések eredményei között akár nagymértékű eltérés is lehet. Ahhoz, hogy a 6. ábrán látható összefüggés igaz legyen szükséges, hogy az összes felhasznált patch kábel valójában megfeleljen a szabványi előírásoknak. Nem szabad minden esetben hinni a csomagoláson feltüntetett kategóriáknak. Érdemes minden esetben megbízható, ismert gyártó termékeit beszerezni, vagy utólag minősíteni a patch kábeleket. A DTX sorozatú kábel analizátorok a megfelelő patch cord teszt adapterrel képesek a lengőkábelek szabvány szerinti minősítésére. A mérőadapter kábele: A másik nagyon fontos tényező a mérőkábel reflexiós csillapításának megbízhatósága és

6

Megfelelő Permanent Link + Megfelelő Patch kábel = Megfelelő channel 6. ábra

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


alacsony értéke. A kábelek reflexiós csillapítása a kábel fel- és letekercselésével folyamatosan változik. Laboratóriumi mérések igazolják, hogy a kereskedelemben kapható hagyományos patch kábelek reflexiós csillapítása akár 10 vagy még több decibellel is romolhat 150-200 fel- és letekercseléssel. A mérőműszerek mérőkábeleit gyakran tes�szük ki ilyen hatásnak, hiszen munkáról munkára elpakoljuk azokat. Még a legmagasabb minőségű kábelek is, melyeket a Fluke Networks használ a permanent link adaptereihez, kis mértékben változtatják a reflexiós csillapítás paraméterüket, ezért egy DTX-PLCAL modul és a LinkWare kommunikációs szoftver segítségével a Permanent Link adapterek kalibrálása megoldható. A gyártó javaslata szerint ezt hat havonta érdemes elvégezni.

Mi a helyzet a Channel minősítéssel? Az átviteli csatorna (channel) tartalmazza az aktív eszközök patch kábeleit is. Ha channel minősítést végzünk és az eredmény PASS, az azt jelenti, hogy az adott csatorna képes minden olyan alkalmazást átvinni, ami az adott kategóriájú kábelnek megfelelő. Azonban ha a channel minősítést követően kicseréljük a patch kábeleket, elvesztettünk mindent. Nem tudjuk többé garantálni, hogy az újonnan használt patch kábel ugyan úgy teljesíti a követelményeket, mint az előző. A channel mérés csak akkor lenne megfelelő, ha garantálni tudnánk, hogy a méréskor használt patch kábel a végponthoz csatlakoztatva marad. Mivel ez nem garantálható, a channel mérési elrendezést a linkek hibaelhárításakor illetve üzemeltetéskor használjuk, valamint alkalmazási szabvány szerinti méréskor. Végezetül a rendszergaranciáról. A legtöbb gyártó ajánl garanciát a kábelezési rendszeréhez. Érdemes a gyártóktól részletesen érdeklődni a garancia feltételeiről. Habár néhány gyártó csak a channel paraméterek mérésére vállal garanciát, érdemes utána érdeklődni, hiszen a korrekt rendszer garanciához permanent link mérésre van szükség.

Idegen áthallás mérése

2. táblázat Hálózati alkalmazások, tipikus adatsebességük és a minimális channel kábel kategória

Amint korábban említettük, a nagy adatsebességű (pl. 10 Gbps) kábelezési szabványok előírják a csatolási értékeket az érpárok és a szomszédos kábelek között is. Ez a linkek közötti áthallás – Alien Crosstalk – a frekvencia növekedésével arányosan nő. Az elektronika a nagy sebességű rendszerek

Cziráky Zoltán  •  Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-b

7


esetében, mint az 1000BASE-T vagy a 10GBASE-T digitális jelfeldolgozást alkalmaznak (DSP) a csatornán belüli NEXT és RF teljesítmény javítása érdekében. Azonban az adóknak nincsen tudomásuk azokról a zavaró jelekről, melyek a négy érpáros kábelen kívülről érkeznek, így nem is képesek azt kompenzálni. A kábelezési rendszernek ezért – és csak a kábelezési rendszer képes erre – biztosítania kell az idegen áthallás minimalizálását a hibamentes nagysebességű átvitel érdekében. Néhány kábelezési rendszerszállító szerint „nem kell az időt pazarolni az idegen áthallás mérésére, hiszen mi laboratóriumi körülmények között teszteltük a rendszert a legrosszabb körülmények között”. Ez valóban így van, a nevesebb gyártók mind szigorú vizsgálatokat végeznek a rendszereiken. Egy dolgot azonban ők sem tudnak vizsgálni, és az a kivitelezés milyensége. Ez kritikus tényező az árnyékolt kábelezési rendszerek esetében. Az árnyékolt rendszerek RF hatékonysága csak a terepen vizsgálható idegen áthallás méréssel. Az árnyékolás mérése az in-channel mérés során csupán a DC folytonosság ellenőrzésére korlátozódik. Ez nem mérvadó adat a magasabb frekvenciák esetében. Mivel a hálózat működése nagyban függ a fizikai infrastruktúra rendelkezésre állásától, melynek ilyen nagy adatsebességek mellett meg kell felelnie az idegen áthallás követelményeknek, a mérés igazolja leginkább a rendszer helyes működőképességét a valós életben. Az idegen áthallás mérése mintavételezéses módszerrel történhet. A másik ok, amiért érdemes az idegen áthallás mérését az installációval egy időben elvégezni az, hogy a későbbi AxTalk mérés igen körülményes és költséges, hiszen egyszerre több linken kell megszűntetni a szolgáltatást.

7. ábra Shildtest

A kábelminősítés két lépése Egy új telepítés minősítése az összes Permanent Link (vagy channel) mérés elvégzésével kezdődik, ezeket nevezzük in-channel méréseknek. Az 1. táblázatban láthatóak ezek a mérési paraméterek. A második lépés a Cat6A kábelezési rendszerek telepítése esetében az idegen áthallás mérése. Minden egyes link közötti csatolást képtelenség lenne lemérni a rengeteg számú variáció miatt. Terepi- és labormérések igazolják, hogy független kábel kötegek között (ha már 2-3 cm távolság van) idegen áthallás nem észlelhető. A mintavételezéses mérést ezért kábelkötegről kábelkötegre haladva kell elvégezni. Ezt részletesen a „Mérési nehézségek 10 Gbit/s-os Ethernet Csavart érpáras megvalósítása esetén” című anyagunk írja le.

8

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


Konklúzió A Permanent Link mérési metódus előnyei, hogy segítségével biztosítható, hogy a link képes lesz a kategóriájának megfelelő alkalmazások átvitelére, továbbá a felhasznált komponensek megfelelnek a szabványi előírásoknak. Biztosít bennünket arról, hogy egy patch kábel cserét követően – amennyiben az új patch kábel is megfelel a szabványi előírásoknak és azonos kategóriájú, mint a telepített link – a channel továbbra is azonos minőséggel fog bírni. Különösen fontos ez a tényező a nagy sebességek (10Gbps) átvitelére alkalmas Cat6A rendszerek esetében. A Fluke Networks DTX-PLA002 Permanent Link Adaptere teljes mértékben megfelel ezen előnyöknek, hiszen a csatlakozó vég a szabvány által definiált központosított Cat6A referencia csatlakozó. A Permanent Link mérési metódus javasolt minden Cat6A rendszer esetében kivéve, amikor hibakeresést végzünk. Előrelátóként gondolnunk kell a kábel minősítés során az idegen áthallás paraméterre is. Ez az a paraméter, melyet semmiféle elektronika nem tud kiküszöbölni, ezt magának a kábelezési rendszernek kell elvégeznie. És ne feledjük, az RF paraméterek csak a telepített link esetében válnak valóssá, hiszen nagymértékben függenek a kivitelezés minőségétől és a környezeti körülményektől. Kérjük kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz. www.equicom.hu

EQUICOM Méréstechnikai Kft. © 2011 Minden jog fenntartva Jelen kiadvány a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással, beleértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést is.

Cziráky Zoltán  •  Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-b

9

HÍReq 2011/13 - A Cat6A kábelezésről  

Amit minden kivitelezőnek tudnia kell a Cat6A kábelezésről! Hogyan teszteljük a TIA/EIA-568-B.2-10 linkeket?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you