Page 1

José Manuel Ferreiro Otero Servando López Sendón Alejandro Patiño Castro Eva Quevedo Vázquez 1


• • • • • • • • •

Propiedade Historía Actualidade Procesos Maquinaria antiga Produción para pinos Laboratorio Conservación Norfor

2


Esta ubicado dentro da provincia da CoruĂąa, na Avenida de Bertoa do concello de Carballo.

E propiedade pĂşblica que depende da Xunta de Galicia do Servizo de Montes e Industrias Forestais.

3


En 1.949 o Patrimonio Forestal do Estado, inaugurou as actuais instalacións do Sequeiro de Carballo co obxectivo único da produción de semente de procedencia galega de Pinus pinaster e Pinus radiata.

Chegouse a ter unha produción de 20.000 Kg de piñón o ano. As piñas mercábanse directamente os propietarios dos montes ( contándose por centos de piñas), non existindo criterios de selección nin de procedencia, o que permitiu chegar a tratar 1.000 Tn de piñas en anos de boas colleitas. 4


Antes de entrar as piñas ao Sequeiro mándanse 6 a Estación Fitopatoloxica de Areeiro para analizar se hai vida de Fusarium circinatum (fungo que provoca enfermidades en diversas coníferas). Si están libres deste fungo, o chegar ao sequeiro métense nuns silos de formigón para separar as piñas segundo a procedencia antes de calquera proceso e sulfátanse con funxicida. Tamén hai uns silos de tela metálica para piñas verdes que permanecen nel sobre 4 meses para secar.

5


Na imaxe da dereita, aparecen 3 ferramentas usadas para a extracción de piñas nos pinos, como son a “ranca (para arbores en pe) e o gorguz (de aluminio con pértega)”. Xa que non e fácil este traballo cando as piñas están verdes.

Esta pesa e a encargada de pesar as piñas que chegan o sequeiro.

Proceso de flotación usado para saber as sementes que son viables. Nun tempo determinado as que flotan son inviables.

6


Nas seguintes fotografías podemos observar as máquinas que se usaban antigamente como tromel, separadora – limpadora, desaladora, motor ventilador…

7


Cando as piñas están secas, van en bandexas ó tunel de secado que funciona con aire quente. O P. pinaster está de 6-7h. e o P. radiata de 12-14h. Na primeira etapa ponse a unha temperatura de 30º e logo entre 50º e 60º.

Arriba túnel de secado, a dereita carros con bandexas.

8


Logo, as piñas métense no trómel (especie de bombo que da voltas) para que as piñas o chocar unhas coas outras solten os piñóns. Outras máquinas que hai tamén son a desaladora – clasificadora ( que primeiro separa as alas dos piñóns e logo separa as impurezas das sementes) e a mesa densimétrica (separa as sementes segundo a calidade).

DESALADORA - CLASIFICADORA

MESA DENSIMÉTRICA 9


Unha das principias características do sequeiro reside no autoabastecemento da enerxía que da calor os fornos, pois provén dunha caldeira , a cal son enviadas as piñas (unha vez se lle quitan os piñóns) para ser queimadas e producir así o vapor de aire quente, que a través duns tubos, vai conectada os fornos, proporcionándolles a calor necesaria.

CINTA SUMINISTRADORA DA PIÑA

1 0


LABORATORIO NEVEIRA: COMPROBACION DA XERMINACIÓN

O sequeiro conta cun laboratorio, onde as sementes pasan por unha serie de controis de calidade e son sometidas a diversos procesos, como analíticas ,onde se garante que estén libres de calquera enfermidade.

Por ultimo, as sementes son envasadas, etiquetadas e conservadas en cámaras frigoríficas

1 1


CONSERVACIoN DETALLE DE ENVASADO E ETIQUETADO

CONSERVACIÓN EN CÁMARA FRIGORÍFICA

1 2


VISITA AS PLANTACIoNS DE NORFOR Para rematar o traballo faremos un breve repaso a visita das plantacións de Norfor, en Coristanco e Santa Comba. Norfor è unha empresa filial de Ence que se adica o suministro de madeira e biomasa as fábricas de celulosa. A visita realizada pola tarde, foi levada a cabo por varios membros da empresa e nela informóusenos dos métodos de xestión e silvicultura que realiza esta empresa nas súas plantacións, así como os tipos de clons utilizados etc.

1 3

Sequeiro SEMFOR  

Traballo sobre o sequeiro de Carballo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you