Page 1

Mətn 1 – Kəhf 1-5 Azərbaycan -ilə Ad Adı ilə Allah Allahın adı ilə Rəhmli Mərhəmətli Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Müəyyənlik bildirən hissəcik Həmd-səna, tərif Üçün, aiddir, layiqdir, məxsusdur Həmd Allaha aiddir

http://quran.az/18


Hansı ki Nazil etdi Həmd Allaha aiddir, hansı ki nazil etdi Üzərinə Qul Onun qulu Quluna Kitab Quluna kitabı nazil edən Allaha həmd olsun

Və Etmədi (inkar) Etmədi onu (yəni kitabı, yaxud kitabda) əyrilik (yəni nöqsan, ziddiyat) Kitabı quluna nazil edən və onda nöqsana yol verməyən Allaha


həmd olsun!

Doğru (kitab barəsindədir) (yəni kitabda əyriliyə yol vermədi və onu doğru olaraq nazil etdi) Üçün Qorxutmaq (xəbərdarlıq etmək) üçün Əzab Şiddətli Şiddətli əzabla qorxutmaq üçün (nazil etdi) -dan, -dən Dərqahında Onun dərgahında Onun dərgahından Onun dərgahından (olan, gələn)şiddətli əzabla qorxutmaq üçün


Müjdələmək (üçün) Möminləri Və möminləri müjdələmək üçün (kitabı nazil etdi) Hansılar ki əməl edirlər Saleh işlər Saleh işlər görən möminləri Ki, doğurdan da Üçün Onlar Onlar üçün Mükafat, əcr yaxşı, gözəl Saleh işlər görən möminləri onları (gözləyən, nail olacaqları) gözəl mükafatla müjdələmək üçün (kitabı nazil etdi)


Qalanlar -da, -də Orada əbədi Orada əbədi qalacaqlar

Dedilər Göturdü Övlad “Allah (özünə) övlad götürdü” – deyənləri qorxutmaq üçün (kitabı nazil etdi)

Inkar Onların yoxdur


O barədə Bilikdən (bilikləri yoxdur) Yox, inkar Atalar Ataları O barədə nə onların, nə də atalarının heç bir biliyi yoxdur Böyükdür Söz Çıxır Ağızlar Ağızları Ağızlarından Ağızlarından çıxan söz necə də böyükdür (ağırdır) Ancaq


Danışırlar Istisna Yalan (yəni danışdıqları yalandan başqa bir şey deyil, ancaq yalandır)

Metn 1  

Birinci metnin sozleri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you