Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu

E-punionice Seminarski rad

Kolegij: Održivo računalstvo i elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Studentice: Iva Trezić 0067492038 Adrijana Rukavina 0067517321

Zagreb, travanj 2019.


Sadržaj

1. UVOD ................................................................................................................................1 1.1. PREDMET I CILJ RADA ............................................................................................1 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA ..................................................1 1.3. SADRŽAJ I STRUKURA RADA ................................................................................1 1.4. KRATKI OPIS POSLOVNOG MODELA ...................................................................2 2. OPIS PROJEKTA ..............................................................................................................3 2.1. DETALJAN OPIS PROJEKTA ...................................................................................3 2.2. ORGANIZACIJA PROJEKTA ....................................................................................4 2.3. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA .........................................................................4 2.3.1. MISIJA ..................................................................................................................4 2.3.2. VIZIJA ..................................................................................................................5 2.3.3. CILJEVI PROJEKTA ............................................................................................5 2.4. INOVACIJE ................................................................................................................6 2.4.1. POPIS INOVACIJA PROJEKATA .......................................................................6 2.4.2. OPIS INOVACIJE KOJE PROJEKT TRAŽI .........................................................6 2.5. KONKURENCIJA .......................................................................................................8 2.5.1. POPIS GLAVNIH KONKURENATA ...................................................................8 2.5.2. OPIS GLAVNIH KONKURENATA .....................................................................9 2.5.3. SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI S POSTOJEĆIM PROJEKTIMA NA TRŽIŠTU 12 2.5.4. KONKURENTSKA PREDNOST PROJEKTA ................................................... 12 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL ................................................................................... 13 3.1. NAJVAŽNIJI POSLOVNI PARTNERI ..................................................................... 13 3.1.1. POPIS NAJVAŽNIJIH POSLOVNIH PARTNERA ............................................ 13 3.1.2. OPIS NAJVAŽNIJIH POSLOVNIH PARTNER ................................................. 13 3.2. VRIJEDNOSTI (PONUDA) POSLOVNOG MODELA .............................................21


3.3. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI ZA ISKORUKU VRIJEDNOSTI ............................... 22 3.4. KLJUČNI RESURSI .................................................................................................. 22 3.5. KATEGORIJE KLIJENATA ..................................................................................... 22 3.5.1. POPIS GLAVNIH KATEGORIJA KLIJENATA ................................................ 22 3.5.2. DETALJAN OPIS GLAVNIH KLIJENATA ....................................................... 23 3.5.3. TRŽIŠTE I JEZIK WEB STRANICA .................................................................. 25 3.5.4. REGISTRACIJA KLIJENATA ...........................................................................25 3.5.5. POGODNOSTI ZA REGISTRIRANE KLIJENTE .............................................. 26 3.6. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA ........................................................ 26 3.7. KANALI POSLOVANJA .......................................................................................... 26 3.8. STRUKTURA TROŠKOVA ...................................................................................... 27 3.9. MODELI STVARANJA PRIHODA ..........................................................................28 3.9.1. POPIS MODELA STVARANJA PRIHODA ....................................................... 28 3.9.2. OPIS SVAKOG POJEDINOG MODELA ........................................................... 28 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE ......................................................................................... 32 4.1. MOBILNE TEHNOLOGIJE ...................................................................................... 32 4.1.1. NAČIN MOBILNOG ELEKTRONIČNOG POSLOVANJA PROJEKTA ...........32 4.1.2. OPIS APLIKACIJE ZA PAMETNE MOBILNE TELEFONE ............................. 33 4.1.3. DETALJAN OPIS FUNKCIONALNOSTI MOBILNE APLIKACIJE ................. 33 4.1.4. GRAFIČKI PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI ...................................................... 34 4.1.5. MOGUĆNOST MOBILNOG OGLAŠAVANJA ................................................. 38 4.2. DRUŠTVENE MREŽE .............................................................................................. 38 4.2.1. FACEBOOK STRANICA PROJEKTA ............................................................... 38 4.2.2. LINKEDIN PROFIL AUTORA PROJEKTA ...................................................... 38 4.2.3. TWITER PROFIL PROJEKTA ...........................................................................40 4.2.4. INSTAGRAM PROFIL PROJEKTA ................................................................... 40 4.2.5. SNAPCHAT PROFIL PROJEKTA ..................................................................... 41


4.3. RAČUNALSTVO U OBLAKU ................................................................................. 41 4.4. VELIKI PODACI (BIG DATA) ................................................................................. 42 4.5. SENZORI I INTERNET STVARI (IoT) .................................................................... 43 4.6. 3D PRINTERI............................................................................................................ 43 4.7. ROBOTIKA ............................................................................................................... 44 4.8. DRONOVI ................................................................................................................. 45 4.9. VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST ............................................................ 46 4.10. UMJETNA INTELIGENCIJA ................................................................................. 46 5. DIGITALNI MARKETING ............................................................................................. 47 5.1. MARKETINŠKI PLAN PROJEKTA ......................................................................... 48 5.2. KLJUČNE RIJEČI PROJEKTA ................................................................................. 48 5.3. GOOGLE ADWORDS PROJEKTA ..........................................................................48 5.4. OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA.................................................. 49 5.4.1. FACEBOOK ....................................................................................................... 50 5.4.2. INSTAGRAM ..................................................................................................... 50 5.5. TABLICA MARKETINŠKOG PLANA .................................................................... 51 6. DIGITALNO PLAĆANJE ................................................................................................ 51 6.1. POPIS OBLIKA DIGITALNOG PLAĆANJA ........................................................... 51 6.2. OPIS OBLIKA DIGITALNOG PLAĆANJA ............................................................. 51 6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja 1: Digitalni novčanik Masterpass ................................. 51 6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2: eKesh....................................................................... 53 6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3: PayPal ..................................................................... 53 6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4: ApplePay ................................................................. 55 6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5: FacebookPay ........................................................... 56 6.3. BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA .............................................................................. 56 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA ........................................................................................ 58 8. WEB MJESTO PROJEKTA ............................................................................................. 60


8.1. WEB POSLUŽITELJ I DOMENE .............................................................................60 8.1.1. WEB POSLUŽLJ PROJEKTA ............................................................................ 60 8.1.2. WEB DOMENE PROJEKTA .............................................................................. 60 8.2. CMS SUSTAV...........................................................................................................61 8.2.1. POPIS MOGUĆIH CMS SUSTAVA ZA PROJEKT ...........................................61 8.2.2. OPIS CMS SUSTAVA PROJEKTA .................................................................... 61 8.3. WEB STRANICA PROJEKTA .................................................................................. 62 8.3.1. STRUKTURA WEB STANICE PROJEKTA ...................................................... 62 8.3.2. MAPA WEB STRANICE PROJEKTA ................................................................ 62 8.3.3. OPIS STRUKTURE WEB STRANICE PROJEKTA ...........................................63 9. ZAKLJUČAK .................................................................................................................. 65 POPIS WEB LINKOVA ......................................................................................................67 POPIS SLIKA ...................................................................................................................... 69 POPIS TABLICA ................................................................................................................. 70 ŽIVOTOPIS ......................................................................................................................... 70 SAŽETAK ........................................................................................................................... 73 PRILOZI .............................................................................................................................. 74


1. UVOD

1.1. PREDMET I CILJ RADA Predmet rada je razvoj platforme punionica za električne i hibridne automobile. Platforma bi bila zamišljena kao pomoć za vozače hibridnih i električnih vozila jer bi uz nju mogli pratiti stanja na punionicama u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati naš plan, razvoj i ideju. Također cilj je povezati vozače električnih i hibridnih automobila s punionicama kako bi mogli uštedjeti vrijeme.

1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA Metoda prikupljanja podataka će biti takva da ću se baviti prikupljanjem samo sekundarnih podataka. U radu se koriste sekundarni podaci i to metodom istraživanja „za stolom“. Podaci će biti iz različitih izvora koji uključuju web izvore domaćih i stranih članaka vezanu za električne i hibridne automobile, punionice i njihov razvoj, znanstveno-stručne časopise, rezultate već provedenih istraživanja, te stručne radove i internetske izvore vezane uz tematiku.

1.3. SADRŽAJ I STRUKURA RADA

Ovaj seminarski rad podijeljen je na devet poglavlja. Uvodni dio rada definira te opisuje pojmove s kojima ćemo se susretati kao i ciljeve te na kraju strukturu rada te kratak opis. Drugo poglavlje rada daje potpuni opis projekta, njegovu organizaciju te strateške osnove projekta. U strateške opise projekta spada naša misija, vizija te ciljevi samog projekta.

1


U ovom poglavlju napraviti ćemo popis i opis naših inovacija te konkurencija s kojim se susrećemo na tržištu; tu će biti govora i o našim sličnostima, razlikama te prednostima. U trećem poglavlju će biti pisano o digitalnom poslovnom modelu. Tu ćemo nabrojati i opisati naše najvažnije partnere, vrijednosti našeg poslovnog modela kao i ključne resurse s kojima ćemo se susretati. Osim partnera, pisati ćemo i o našim klijentima i odnosima s njima. Za kraj ovog poglavlja navest ćemo troškove i prihode. U četvrtom poglavlju rada se predstavljaju digitalne tehnologije. Naš način mobilnog poslovanja, aktivnost na društvenim mrežama te pokoja riječ o IT tehnologijama današnjice poput; robotike, 3D tiska, računalstva u oblaku, umjetnoj inteligenciji i dronovima. U petom poglavlju riječ je o digitalnom marketingu. Tu ćemo se baviti našim marketinškim planovima, ključnim riječima našeg projekta, Google AdWords oglasi, te oglašavanje na društvenim mrežama. Šesto poglavlje je digitalno plaćanje. Tu ćemo napraviti popis i opis digitalnog plaćanja te će biti objašnjena Blockchain tehnologija te kako ona funkcionira. Sedmo poglavlje će prikazati našu SWOT analizu projekta gdje ćemo prikazati naše prijetnje, slabosti, prilike i snage. U predzadnjem, sedmom poglavlju prikazati ćemo naše Web mjesto projekta. Tu će biti riječi o web poslužitelju, CMS sustavu i web stranici projekta. U devetom poglavlju je zaključak kao završni dio rada gdje sve činjenice, podaci i primjeri prikazuju kako izgleda naš projekt te kako će se odvijati naš razvoj istoga.

1.4. KRATKI OPIS POSLOVNOG MODELA U seminarskom radu ćemo se baviti s razvojem naše ideje o E-punionicama u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Zagreb. Cilj nam je stvoriti web platformu i aplikaciju s kojom će vlasnici električnih automobila i automobila na hibridni model biti u doticaju s najvažnijim informacijama o stanju punionica u Hrvatskoj, ali najviše će se obrađivati Zagreb zbog 2


najveće koncentracije punionica i zbog najviše korisnika tih vrsta vozila. Mi bismo bili posrednici između korisnika platforme odnosno vozača električnih vozila i posjednika punionica diljem Zagreba i Hrvatske. Putem platforme i aplikacije vozači će moći vidjeti kakvo je stanje na pojedinim punionicama na raznim lokacijama; ima li gužve, koliko vozača čeka na tu punionicu, procijenjeno vrijeme slobodnog mjesta i slične aktivnosti. Također vrlo važna stvar je ta da će vozači moći rezervirati svoje mjesto na punionici, ali o svemu ovome pisati ćemo u nastavku.

2. OPIS PROJEKTA

2.1. DETALJAN OPIS PROJEKTA U seminarskom radu ćemo obraditi ideju o E-punionicama u Republici Hrvatskoj. Studirajući na Ekonomskom fakultetu smjer Ekonomija energetike i okoliša naučile smo puno toga o proizvodnji, potrošnji energije bilo iz raznih energenata poput ugljena, nafte ili prirodnog plina ili iz novih izvora, obnovljivih izvora energije. Bezbroj puta smo čule koliko je štete napravljeno za zdravlje i okoliš te koliko je negativnih utjecaja ostalo i koliko ih ostaje zbog proizvodnje i iskorištavanja fosilnih goriva. Zbog sve većih posljedica klimatskih promjena društvo se mora okrenuti ka održivom razvoju, zelenoj ekonomiji, zelenim praksama i industriji. Potrebna je energetska tranzicija u kojoj su najvažnije dvije stvari za napraviti: Prva od njih je postupno preći s gospodarstva koji iskorištava fosilna goriva na ona gospodarstva koji za proizvodnju energije iskorištavaju obnovljive izvore energije a najviše sunca i vjetra. Druga važna promjena je postupan prelazak sa vozila na fosilna goriva na električna vozila. Zbog budućnosti i poštivanja ekoloških ograničenja odlučile smo ići u korak s trendom.

Napravile bismo web platformu i aplikaciju za punionice električnih automobila. Takva platforma/aplikacija bi radila na principu pregleda slobodnih mjesta, pregled lokacija punionica u Hrvatskoj s naglaskom na Zagreb (budući da je tu najveća koncentracija punionica). Također ponudile bismo mogućnost rezervacije mjesta, slično po principu uzimanja brojeva za čekanje preko automata u banci samo što bi ovo bilo preko računala ili 3


aplikacija. Ovakva platforma je posebna jer je novitet u RH i budući da je sve više ljudi koji su zainteresirani za kupnju električnih i hibridnih automobila, smatramo da će sve više biti klijenata i potrebe za ovakvim aplikacijama i uslugama. Zarađivale bi na način da bi se usluge naplaćivale, i to primjerice: ukoliko netko želi rezervirati svoje mjesto za punjenje u 7:00, on će za tu uslugu platiti određenu cifru (cijena će ovisiti o potražnji- što je veća, cijena rezervacije će narasti). To nam daje sigurnost da ukoliko ta rezervacija ne bude ispoštovana i otkazana na vrijeme mi ipak imamo neke koristi i zaradu. Ako rezervacija bude ispoštovana, taj uplaćen novac ulazi u cijenu punjenja (umanjena je za iznos rezervacije). Ostala zarada bi bila od suradnje s vlasnicima punionica, gradom Zagrebom i Holdingom, od članarina klijenata kojima bismo nudili razne članske pogodnosti.

2.2. ORGANIZACIJA PROJEKTA Projekt će biti temeljen na web aplikaciji i platformi. Organizirati ćemo ih na način da klijente povežemo putem aplikacije i stvorimo virtualnu zajednicu kako bi se bolje organizirala upotreba eklektičnih punionica u Republici Hrvatskoj. Imali bi mogućnost provjere dostupnosti slobodnih mjesta i također bi mogli rezervirati svoje mjesto u svrhu uštede vremena sebi, ali i drugim korisnicima unutar te zajednice.

2.3. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.3.1. MISIJA Naša je misija stvoriti aplikaciju i web platformu koja će povezati prvenstveno vozače električnih i hibridnih automobila sa svojim punionicama unutar mjesta stanovanja. Na taj način bi korisnici imali dostupnost podataka na svojim pametnim uređajima.

4


2.3.2. VIZIJA Naša vizija je ići u korak s trendovima današnjice i okrenuti se prema održivom razvoju. Slijedit ćemo planove energetske tranzicije u kojoj je cilj postupan prelazak s automobila na fosilna goriva na električne automobile. Željeli bismo da naša platforma bude početak nečega novoga u Republici Hrvatskoj i da potakne borbu protiv onečišćenja.

2.3.3. CILJEVI PROJEKTA Prvenstveno je naš cilj da potaknemo rast električnih automobila u Republici Hrvatskoj. Uzevši u obzir da je trenutno stanje u prometu takvo da ima samo oko 0,2% električnih i hibridnih automobila u Hrvatskoj možemo reći da je to poražavajući podatak. Inače prema podacima Centra za vozila Hrvatske, u Hrvatskoj je 2017. bilo 277 osobnih automobila s električnim pogonom te još 2632 hibridna. Najveća prepreka napretku je visoka cijena koja potrošače obeshrabljuje i radije se odluče na automobil na fosilna goriva. Druga prepreka je ta što je vrlo slabo razvijena infrastruktura za odražavanje takvih vrsta vozila. Pod tim se misli na mali broj punionica, na punionice kojima treba puno vremena da se napuni, punionice koje su na lokacijama koje su konstantno zauzete te nema potrebne aplikacije i platforme s kojom se može provjeriti dostupnost slobodnih mjesta takvih punionica. Ovaj projekt je zamišljen da ide u skladu s trendovima održivog razvoja i pravilima politike Europske unije. Ideja je ekološki orijentirana i želi se stvoriti poticaj na razvoj tržišta električnih vozila u Hrvatskoj. Naših top pet cilja su: 

Pomoći u bržoj energetskoj tranziciji u Hrvatskoj; postupan prelazak s automobila na fosilna goriva na električne automobile

Potaknuti razvoj tržišta električnih i hibridnih vozila u RH

5


Utjecati na smanjenje emisija CO2 koji se emitiraju iz prometa

Razvijati platformu e-punionica, u kojoj ćemo povezivati vozače u zajednicu te poboljšati infrastrukturu i organizaciju punionica

Potaknuti komunikaciju i suradnju između vlasnika raznih punionica s brojnim drugim poduzećima

2.4. INOVACIJE

2.4.1. POPIS INOVACIJA PROJEKATA NAŠIH PET INOVACIJA: 

Pregled lokacija punionica

Stanje slobodnih mjesta

Redomat

Mogućnost rezervacije

Članske pogodnosti

2.4.2. OPIS INOVACIJE KOJE PROJEKT TRAŽI

2.4.2.1. INOVACIJA 1: Pregled lokacija punionica Iako postoje aplikacije koje nude pregled lokacija punionica diljem svijeta mi ćemo svoju aplikaciju i platformu zasad zadržati samo na području Republike Hrvatske koncentrirajući se na grad Zagreb. Putem aplikacije bit će dostupna mapa sa lokacijama punionica.

6


2.4.2.2. INOVACIJA 2: Stanje slobodnih mjesta U našoj aplikaciji bit će prikazana mapa s lokacijama punionica i kada se odabere jedna lokacija biti će dostupni razni podaci; od vrste vozila koja se mogu puniti u toj punionici pa sve do toga je li mjesto slobodno. Ukoliko će neka lokacija biti zauzeta ikonica će biti crvene boje, a ukoliko je slobodna biti će zelene. Slika 1: ikone u platformi

2.4.2.3. INOVACIJA 3: Redomat Na lokaciji koja je zauzeta i čija će ikonica biti crvene boje svejedno se može pogledati podaci o tome za koja vozila je namijenjena. Korisnici će moći stisnuti ikona ''stavi me u red čekanja'' i na taj način može se vidjeti koliko ljudi čeka na tu istu lokaciju punjenja. Ovaj dio inovacije bit će povezana s mogućnosti rezervacija.

2.4.2.4. INOVACIJA 4: Mogućnosti rezervacija Mogućnost rezervacija povezana je s redomatom. Ukoliko je korisnik zainteresiran za točno određenu lokaciju punjenja i točno određeno vrijeme punjenja imati će mogućnost rezervacije tog mjesta. Ova usluga bi se naplaćivala ali bi istovremeno i garantirala mjesto lokacije koje je korisnik odabrao kao i vrijeme koje mu najbolje odgovara, to bi bilo na principu barkoda. Primjerice: gospodin Ivan Horvat želi napuniti svoj automobil na lokaciji kod dvorane 7


Vatroslav Lisinski u petak u 7 sati ujutro. Želi da ga čeka to mjesto i u to vrijeme slobodno, on napravi rezervaciju koja bi se naplaćivala ovisno o potražnji. Nakon napravljene rezervacije gospodin Horvat dobi bi barkod kojeg može iskoristiti samo on na toj lokaciji u to vrijeme. Istovremeno punionica na kojoj je ugrađen čitač barkodova bit će izvan funkcije za sve ostale korisnike. Na taj način gospodinu Ivanu Horvatu osigurano je mjesto na punionici u željenoj lokaciji i u željenom vremenu, a nama je osiguran prihod. Rezervacija bi bila moguća samo na odabranim punionicama. Takva punionica bi imala na sebi ugrađen maleni digitalni ekran na kojem bi se upisivao kod koji se dobije za pristup rezervaciji. Takve ekrane bismo ugrađivali i planirali s operaterom električne energije.

2.4.2.5. INOVACIJA 5: Članske pogodnosti U klub članova neće biti obavezno pristupiti, to će učiniti oni korisnici koji će biti spremni platiti određenu svotu za godišnju članarinu. Time će postati članovi našeg e-kluba i time će dobivati posebne pogodnosti. Pogodnosti bi bile poput; nakon svake desete rezervacije bila bi jedna sljedeća besplatna, na posebne dane imali bi posebne popuste npr. E-srijeda donosi 10% popusta, nakon svake rezervacije i punjenja skupljaju se bodovi na aplikaciji koje se mogu iskoristiti za usluge kod naših partnera npr. Praonicama automobila, serviseri, vulkanizeri…

2.5. KONKURENCIJA

2.5.1. POPIS GLAVNIH KONKURENATA NAŠIH PET KONKURENATA: 

KONKURENT 1: puni.hr

KONKURENT 2: ELEN

KONKURENT 3: Plugsurfing

KONKURENT 4: Chargemap 8


2.5.2. OPIS GLAVNIH KONKURENATA

2.5.2.1. KONKURENT 1: puni.hr

Slika 2: puni.hr

Registrirani korisnik domene Puni.hr je trgovačko društvo Etrel d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000, Ljubljana, Slovenija. Sadržaj Korisničkog portala Puni.hr kreiran je u suradnji sa Hrvatski telekom d.d., koji se zalaže za širenje infrastrukture za eklektična vozila i brži prodor električnih vozila na hrvatsko i regionalno tržište. Portal Puni.hr je kreiran kao besplatna platforma za povezivanje korisnika električnih vozila s pružateljima usluga punjenja te će kao takav ostati i u budućnosti. Do portala Puni.hr korisnici s mobilnim web pristupom mogu pristupiti bilo kada i bilo gdje. Svrha portala je olakšati korištenje i punjenje električnih vozila svim korisnicima te uspostaviti kanal za iskazivanje interesa u gradnju novih postaja ili nadogradnju postojećih te na taj način jačati suradnju između korisnika električnih vozila, pružatelja usluga punjenja i dobavljača opreme za punjenje.

9


2.5.2.2. KONKURENT 2: ELEN

Slika 3: ELEN

ELEN je prvi hrvatski lanac postaja za punjenje električnih vozila. Riječ je o velikom razvojnom projektu Hrvatske elektroprivrede – eMOBILNOST kojim HEP grupa želi biti u korak s energetskom strategijom Europske unije, a osnovu projekta čini ideja da se električna energija iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za električna vozila.

2.5.2.3. KONKURENT 3: Plugsurfing

Slika 4: Plugsurfing

10


Stvaranje proizvoda poput Plugsurfinga može učiniti svijet učinkovitijim i zelenijim. Od 2012. godine radimo kao davatelj usluga e-mobilnosti i omogućavamo našim korisnicima pristup naplatama na više mreža diljem Europe. Plugsurfing su osnovali Adam Woolway i Jacob van Zonneveld. Adamov i Jakovljev cilj bio je pokrenuti tvrtku koja bi zaista mogla doprinijeti novim načinima ekološki prihvatljive mobilnosti i boriti se protiv strepnje vozača EV.

2.5.2.4. KONKURENT 4: Chargemap

Slika 5: Chargemap

2009. godine Yoann se odlučio na kupnju električnog automobila. Tražio je stanice za punjenje izvan svoje kuće, ali nije ih mogao pronaći. Tada pomislio na Chargemap: alat koji spaja vozače električnih automobila kako bi dijelio informacije o točkama punjenja, što bi im pomoglo da napune svoj automobil svugdje.

11


Godine 2011., s nekoliko entuzijasta, Yoann je počeo tražiti terminale za punjenje i počeo ih dokumentirati. Mali tim je fotografirao te terminale i testirao radne procese. Postupno, vozači automobila su to preuzeli, zahvaljujući mobilnoj aplikaciji. Što se njih tiče, sada provjeravaju podatke koje je zajednica poslala prije nego što ih objave. Ovo veliko partnerstvo je srce Chargemapovog uspjeha. Ostao je samo jedan izazov kako bi se spriječilo ljude da napune svoje električne automobile potpunim bezbrižnim: imaju pristupnu i platnu RFID karticu koja se može koristiti na svakoj stanici za punjenje. Prava noćna mora. To je ih inspiriralo da 2017. godine pokrenu Chargemap Pass: RFID karticu s više mrežnih pristupa. Cilj je vozačima električnih automobila ponuditi najbolje iskustvo punjenja kako bi se potaknuo razvoj tih vozila, što je manje štetno za kvalitetu zraka.

2.5.3. SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI S POSTOJEĆIM PROJEKTIMA NA TRŽIŠTU Sličnosti s postojećim projektima na tržištu su što postoji već nekoliko platformi na hrvatskom tržištu koja se fokusiraju ne prikaz lokacija punionica. Također ima aplikacija na inozemnom tržištu koje su naprednije od gore navedenih platformi, no te aplikacije nisu toliko razvijene za hrvatsko tržište. Razlog tome najvjerojatnije je zato što hrvatsko tržište električnih automobila još uvijek nije razvijeno. Različito nam je to što je naša aplikacija prilagođena za hrvatsko tržište i što nudimo razne pogodnosti putem članstva. Također u našoj aplikaciji je inovacija to što se uz mapu prikazuju lokacije punionica, može također vidjeti i je li ta lokacija slobodna i kolika je gužva.

2.5.4. KONKURENTSKA PREDNOST PROJEKTA Konkurentska prednost projekta je ta što bismo mi svoju platformu i aplikaciju prilagodili striktno hrvatskom tržištu. Naš je cilj povećati tržište električnih i hibridnih automobila u 12


Republici Hrvatskoj stoga nam je to razlog zbog čega bismo se fokusirale na Hrvatsku. Za razliku od ostalih aplikacija na tržištu mi imamo ponudu članarina te pregled slobodnih mjesta na punionicama.

3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

3.1. NAJVAŽNIJI POSLOVNI PARTNERI

3.1.1. POPIS NAJVAŽNIJIH POSLOVNIH PARTNERA

PARTNER 1: HEP d.d.

PARTNER 2: Grad Zagreb

PARTNER 3: City Centar One East i West

PARTNER 4: E- punjači

PARTNER 5: Neostar autoservis

PARTNER 6: Vulkanizer Bračun Zagreb

PARTNER 7: Autopraonica General Blistakonov

3.1.2. OPIS NAJVAŽNIJIH POSLOVNIH PARTNER

3.1.2.1. PARTNER 1: HEP d.d.

13


Slika 6: HEP

Hrvatska elektroprivreda (HEP) je hrvatska nacionalna elektroenergetska tvrtka, koja se više od jednog stoljeća bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, a u posljednjih nekoliko desetljeća i opskrbom kupaca toplinom i distribucijom plina. U vlasništvu je hrvatske države. Hrvatska elektroprivreda organizirana je u obliku koncerna kao grupacija povezanih društava u HEP grupu. HEP grupa je prema godišnjem prihodu treća tvrtka u Hrvatskoj s 10,82 milijarde kuna u 2007. godini, a zapošljava 14.200 radnika. Vladajuće društvo (matica) HEP grupe je HEP d.d., koje obavlja funkciju korporativnog upravljanja i jamči uvjete za sigurnu i pouzdanu opskrbu kupaca električnom energijom. Unutar HEP grupe jasno su odvojena (upravljački, računovodstveno i pravno) društva koja obavljaju regulirane djelatnosti (prijenos i distribucija) od nereguliranih djelatnosti (proizvodnja i opskrba). Početkom srpnja 2013. provedene su statusne promjene HEP Operatora prijenosnog sustava (sada: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., skraćeno HOPS d.o.o.) radi razdvajanja prema ITO modelu u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije i odlukom Skupštine HEP-a d.d. o odabiru modela „neovisnog operatora prijenosa. Budući da je HEP d.d. dominantan na tržištu Republike Hrvatske što se čini električne energije želja nam je da nam on bude glavni partner. HEP se bavi opskrbom energijom te bi s njim surađivali na način da nam opskrbljivač javlja razne informacije poput opterećenja sustava. Mi bismo promovirali njihove punionice koje glase za najrazvijenije i najvažnije na hrvatskom tržištu- ELEN.

14


3.1.2.2. PARTNER 2: Grad Zagreb

Slika 7: Grad Zagreb

Održivi urbani transport na bitno mjesto stavlja e-mobilnost. Podružnica Zagrebparking aktivno se uključila u podizanje svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljivih goriva i električnih automobila. Prošle godine u srpnju, u pet javnih garaža kojima Podružnica upravlja, također uz subvenciju 40% bespovratnih sredstava FZOEU, postavljene su punionice za besplatno punjenje električnih vozila, sukladno Direktivi o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Korištenjem električnih vozila direktno se smanjuje emisija štetnih plinova i negativni učinci na okoliš uz čišći Grad bez buke. Vlastitim primjerom podrške e-mobilnosti daje se naglasak na razvoj zelenih projekata. Zagrebački holding u budućnosti planira nabavku većeg broja električnih vozila, kako bismo u što većoj mjeri bili aktivni u održivoj urbanoj mobilnosti s ciljem pružanja podrške očuvanju prirode provođenjem politike upravljanja okolišem te postizanju EU cilja 20-20-20.

15


Grad Zagreb također nudi usluge besplatnog punjenja električnih vozila diljem garaža u Zagrebu. Mi bismo takve punionice također prikazivali na našoj platformi i davali sve dostupne informacije o njima. Također bismo voljeli što više surađivati s gradom da si međusobno pomažemo u razvoju poslovanja i infrastrukture.

3.1.2.3. PARTNER 3: City Centar One East i West

Slika 8: City Centar

Postoje dva trgovačka centra City Center one u Zagrebu i jedan u Splitu. Najstariji centar je onaj na zagrebačkom Jankomiru – City Center one West, koji je otvoren 2006. godine. Splitski centar otvoren je 2010., a City Center one East, na zagrebačkom Žitnjaku, otvorio se 2012. godine. Ukupna bruto površina sva tri centra iznosi oko 410 000 metara četvornih, a prostor namijenjen prodajnim površinama velik je oko 153 000 metara četvornih. Sva tri centra zajedno imaju 7 200 parkirališnih mjesta te više od 5 000 zaposlenih. City Center one dobitnik je Superbrands, Best Buy i Qudal nagrada za kvalitetu, proglašen je Customers' Friend shopping centrom s Vrhunskom uslugom te je dobitnik brojnih drugih nagrada i priznanja. Punionicu za električne automobile potražite u prizemlju garaže, na sjevernom ulazu u centar, preko puta caffe bara Lex, a ovisno o tipu vozila i istrošenosti baterije električni automobil će biti spreman za vožnju za svega sat do dva vremena. 16


Električni automobil možete napuniti na 3 načina: 1) Prijava RFID karticom- Identifikacijsku RFID karticu potražite na mjestu za informacije City Centera one te slijedite jednostavne upute za punjenje. 2)Prijava PlugSurfing aplikacijom- Za početak punjenja preuzmite PlugSurfing aplikaciju na vaš smartphone. Otvorite korisnički račun i unesite vrstu plaćanja. Pokrenite QR kod čitač i skenirajte QR kod odabrane utičnice. Putem aplikacije zaustavite punjenje. 3)Prijava SMS porukom (moguća samo preko T com mreže)- Za početak i kraj punjenja pošaljite SMS poruke na 709090. Točan sadržaj SMS poruke za početak i za kraj punjenja čeka vas na samoj punionici. Napominjemo da na mjestu za informacije City Centera one možete preuzeti adapter za običnu utičnicu ukoliko vašem kabelu ne odgovara utičnica TIP2. Budući da se oni važne točke punionica, koje se nalaze na istočnoj i zapadnoj točki Zagreba, voljeli bismo da i s njima surađujemo što više. Sviđa nam se princip njihovog poslovanja. Međusobno bismo si poticali poslovanje na način da bismo vozače poticali na korištenje tih lokacija i time da obave kupnju u šoping centrima prilikom čekanja.

3.1.2.4. PARTNER 4: E- punjači

Slika 9: E-punjači

17


Piraex je vodeća tvrtka u Hrvatskoj za opremanje benzinskih postaja koja je svoju reputaciju sagradila kroz 25 godina uspješnog rada na tržištu. Razvojem elektro mobilnosti, želimo biti i prva tvrtka u Hrvatskoj koja pruža cijeli spektar usluga za punjenje električnih automobila kako privatnim, tako i poslovnim korisnicima. Naši stručnjaci posjeduju široko znanje i spremni su odgovoriti na sva Vaša pitanja i riješiti sve Vaše probleme. Našu pouzdanost mogu posvjedočiti brojni zadovoljni kupci širom regije a pouzdanost naših uređaja jamče gradovi poput Amsterdama ili Roterdama u kojima su sve javne stanice za punjenje od naših dobavljača i imaju pouzdanost od preko 99% u konstantnoj eksploataciji. E-punjači su vodeća tvrtka u Hrvatskoj koja je specijalizirana za prodaju i opskrbu tržišta s punionicama. Te punionice mogu kupovati fizičke osobe za punjenje u vlastitoj kući i garaži, no mogu kupovati i pravne osobe odnosno razne tvrtke za svoje zaposlenika. Ciljana skupina su nam te pravne osobe i naš cilj je da potičemo što više tvrtki da obnavljaju svoj vozni park s električnim vozilima. Suradnja bi se temeljila na međusobnom preporuci, pomoći i poticanju kupnje punjača odnosno poticanje korištenja naše platforme od strane njihovih korisnika.

3.1.2.5. PARTNER 5: Neostar autoservis

Slika 10: Neostar

18


Neostar je servis za sve marke vozila koji nudi jedinstveni i potpuno novi način servisiranja u kojem ste upoznati sa svakim dijelom servisnog procesa. Osnovu ponude čine 28 predefiniranih paketa servisnih usluga kojima su pokrivena sva područja osnovnog održavanja vozila. Cijena servisnih paketa je fiksna za svaki pojedini model vozila, što znači da su sve stavke potrebne za izvršenje predmetnih radova, poput rezervnih dijelova i rada, obuhvaćene fiksnom cijenom paketa. Samo u AutoZubak Neostar mreži - jamstvo na sve servisne radove u trajanju od 12 mjeseci ili 10.000 kilometara, ovisno o tome što prvo nastupi. Visokokvalificirani stručnjaci brinu o vašem vozilu i garantiraju dugotrajnu pouzdanost servisnih radova. Dijelovi koji se ugrađuju u vozilo produkt su premium proizvođača i osiguravaju zadržavanje visoke kvalitete prema strogim standardima propisanih od strane proizvođača vozila. S autoservisom bismo surađivali na način da oni promiču našu platformu dok mi putem naše platforme reklamiramo njihov servis i putem raznih pogodnosti dajemo mogućnost za korištenje njihovih usluga na jeftiniji i bolji način.

3.1.2.6. PARTNER 6: Vulkanizer Bračun Zagreb

Slika 11: Vulkanizer

Vulkanizer Bračun posluje od 1975. godine na adresi Dragutina Golika 131, Zagreb. U Hrvatskoj su, još daleke 1986. bili prvi vlasnici uređaja za kompjutersku geometriju kotača. Zapošljavaju stručno visoko osposobljene KV mehaničare i vulkanizere sa dugogodišnjim iskustvom. Danas, 40 godina poslije, razvili su se u jedno od vodećih vulkanizerskih tvrtki u Hrvatskoj. Korisnici su i vlasnici prestižnih certifikata kvalitete, ISO 9001 TUV i Michelin certifikat za

19


kvalitetu te certifikat za montažu RFT (Run Flat Tires) i BSR (Bridgestone Support Ring) guma. Tehnološki su opremljeni najmodernijom opremom za montažu svih vrsta guma, dijagnostičko- statično balansiranje guma pod opterećenjem (sa prikazom greške u oscilaciji gume ili felge, mjerenje vučnih sila), dinamičko-finish balans (balansiranje kotača na vozilu u pokretu) te 3D kompjutersku geometriju kotača sa izvješćem i snimkom o stanju vozila. Nude usluge: 

3D kompjutersko podešavanje geometrije kotača

Uvoz svih proizvođača guma

Skladištenje guma (hotel za gume)

Ista stvar u vezi vulkanizera je kao i kod Neostar servisa. Suradnja bi se temeljila na međusobnoj promociji i poticajima za korištenje usluga navedenog servisera odnosno korištenja naše aplikacije.

3.1.2.7. PARTNER 7: Autopraonica General Blistakonov

Slika 12: autopraonica

Suvremena tehnologija ove autopraone jedinstvena je na ovom dijelu Europe. Praonica nudi uslugu brzog vanjskog pranja vozila (tunel) koje traje samo 3 minute i unutarnjeg pranja 20


vozila, s najnovijim tehnologijama i sredstvima. General Blistakonov prva je autopraonica u Zagrebu koja koristi tehnologiju predpranja mikro prahom, te valjke od specijalne tkanine koja ne oštećuje lak na vozilima. Nova tehnologija pneumatskih pumpi i protutežnih utega omogućava najsigurniji prolaz automobila kroz tunel autopraonice. Kraj tunela autopraone suši, briše i blago polira vozilo što čini autopraonu još posebnijom. Set izlaznih valjaka daje automobilima visoki sjaj. Ukoliko se odlučite za uslugu kompletnog pranja, vaš auto možete ostaviti ljubaznim djelatnicima General Blistakonov autopraonice, a za to vrijeme obaviti shopping u City Centeru. Ovaj partner nam je važan jer je u sklopu City Centra One s kojim bismo voljeli ostvariti dugoročnu suradnju. Budući da sva vozila kad-tad trebaju pranje, odlučili smo se da unutar naše platforme uvrstimo jednu praonicu. Izbor nam je pao na praonicu unutar sklopa šoping centra na istoku Zagreba. Tako bismo poticali vozače da osim što posjete tu lokaciju da bi napunili automobila, isto tako bi ih potaknuli raznim pogodnostima da taj auto tamo i operu.

3.2. VRIJEDNOSTI (PONUDA) POSLOVNOG MODELA Prilikom razmišljanja koji bismo projekt mogle napraviti dogovorile smo se da ćemo ići u skladu s smjerom kojeg studiramo. Zbog toga smo se naposljetku odlučile na osmišljavanje poslovnog modela kojim ćemo doprinijeti boljitku okoliša. Vrijednosti odnosno ponuda ovog poslovnog modela je ta da nam omogućuje široku suradnju s više kategorija tvrtki. Također naša je vrijednost ta da doprinosimo razvoju tržišta električnih vozila u Republici Hrvatskoj. Već postojeće slične platforme želimo nadmašiti s boljom ponudom, boljim izgledom aplikacije, inovacijama te boljim oglašavanjem. Na taj način naš poslovni model utjeće na razvoj i širenje svijesti građana da počinju razmišljati o ograničenima našeg ekosustava te mogu naučiti da i malom razlikom mogu doprinijeti poboljšanju. Primjerice; malom razlikom koja se odnosi na to koju vrstu automobila voze, čine veliku razliku na utjecaj na naš planet.

21


3.3. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI ZA ISKORUKU VRIJEDNOSTI Naše aktivnosti za isporuku vrijednosti će biti koncentrirane na platformi e-punionica. Mi smo tu kao posrednici između vozača električnih vozila i pružatelja usluga punjenja. Najvažnije je to što ćemo se aktivirati na način da postepeno, ali kontinuirano radimo na našoj aplikaciji i web stranici. Vrijedno ćemo prikupljati informacije i sugestije za poboljšanje i prijedloge za uvođenje novih usluga; kako od korisnika tako i od naših partnera s kojim bi surađivale.

3.4. KLJUČNI RESURSI Najvažnije kod naše platforme je da u kratkom roku prikupimo što veći broj vozača električnih vozila jer se na taj način i mi budemo razvijali. Kako mi imamo želju da potaknemo razvoj tržišta električnih vozila na način da stvorimo poticaj da sve više građana prijeđe na električne automobile, tamo imamo želju da i klijenti nas potiču da budemo što bolji, da konstantno napredujemo i da osiguramo što bolju infrastrukturu i organizaciju tržišta električnih vozila kako u Zagrebu tako i u čitavoj Republici Hrvatskoj.

3.5. KATEGORIJE KLIJENATA

3.5.1. POPIS GLAVNIH KATEGORIJA KLIJENATA 

KLIJENT 1: FIZIČKE OSOBE- Korisnici električnih vozila

KLIJENT 2: PRAVNE OSOBE- Poduzeća koja drže punionice, ostale tvrtke

KLIJENT 3: DRŽAVNA TIJELA- Vlada i Ministarstvo energetike i okoliša

KLIJENT 4: INVESTITORI- Pravne/fizičke osobe koje su voljne ulagati i surađivati

KLIJENT 5: AUTO KUĆE- Prvenstveno one s električnim vozilima

22


3.5.2. DETALJAN OPIS GLAVNIH KLIJENATA

3.5.2.1. KLIJENT 1: FIZIČKE OSOBE Pod tim pojmom misli se da je fizička osoba je živa osoba, koja diše i koja ima sva ljudska prava života i sloboda. To je čovjek. U poslovnom smislu fizičko je lice neko tko posluje u svoje ime i za svoj račun, obavlja poslove u svoje ime, posjeduje, ženi se, udaje se, kupuje, prodaje, zapošljava se, to je osoba koja tokom svog života sve poslove obavlja u svoje vlastito i lično ime. Naši klijenti, fizičke osobe, su svi oni ljudi koji koriste ili namjeravaju kupiti električno vozilo u budućnosti. Svakoj osobi dajemo pristup aplikaciji i web stranici kako bi im pomogla u svakodnevnom životu vezano uz punjenje njihovih automobila.

3.5.2.2. KLIJENT 2: PRAVNE OSOBE Pod pojmom pravnih osoba misli se na to da je pravna osoba ili pravno lice izmišljena osoba, registrirana kod države u svrhu odbacivanja odgovornosti sa žive individue ili žive osobe ili živog lica. Pravne osobe su na primjer vlada, država, gradovi, humanitarne organizacije, policija, porezna uprava, firme, poduzeća ili preduzeća, tvrtke, offshore kompanije, fondacije i klubovi, crkve i mogu da postoje u raznim drugim oblicima. Naši klijenti, pravne osobe, su svaka tvrtka, poduzeće, firme i slična organizacija koja je zainteresirana za punionice električnih vozila. S njima bismo mogli surađivati i razvijati spomenuto tržište ne brži i bolji način. Primjerice; može postojati neka tvrtka ili poduzeće koje ima namjeru ugraditi punionice za električna vozila na svojem posjedu striktno za korištenje svojih zaposlenika. U tom slučaju u našu platformu možemo uvrstiti i njihovu lokaciju. Razlika bi bila u tome što bi ta punionica bila dostupna samo za zaposlenike koji bi morali preko poduzeća napraviti registraciju. Time 23


bi dobili barkod vezan uz njihovu registraciju s kojim bi samo oni mogli puniti svoja vozila. Na ovom primjeru možemo vidjeti da, kako bi naše poslovanje i razvoj platforme, usluge bi se povećavale kako bi se povećala suradnja s različitim kategorijama korisnika, bilo da su to pravne ili fizičke osobe.

3.5.2.3. KLIJENT 3: DRŽAVNA TIJELA Pod državno tijelo mislimo na Vladu Republike Hrvatske te Ministarstvo energetike i okoliša. Težište rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike. Plan nam je surađivati s državnim tijelima jer vjerujemo da sa zajedničkim snagama možemo pokrenuti Republiku Hrvatsku. Mi bismo bili ti koji bi uz suradnju s partnerima potaknuli razvoj infrastrukture i širili svijest o električnim vozilima putem e-punionice, dok bi Vladin dio bio da da što češće poticaje i subvencije električnih vozila.

3.5.2.4. KLIJENT 4: INVESTITORI Investitor (engl. investor, njem. Investor) je pravna ili fizička osoba koja svoja ili posuđena sredstva ulaže u posao u sadašnjosti očekujući profit u budućnosti. Voljeli bismo pokazati da Hrvatska ima puno potencijala i volje za promjenu. Smatramo da se treba stvoriti samo jedan poticaj koji će se sve više razvijati i da će doprijeti do ljudi. Uz pomoć naše platforme e-punionica željeli bismo proširiti mrežu punionica ne samo po Zagrebu već po čitavoj Republici Hrvatskoj. To možemo na način da privučemo razne investitore i ljude koji bi vjerovali u nas. 24


3.5.2.5. KLIJENT 5: AUTO KUĆE Kako nam ističe sve više vrijeme za prilagodbu na klimatske promjene tako pojedine grane ekonomije počinju shvaćati da je vrijeme da se i oni prilagode i da se stvore planovi za budućnost. Ista stvar je i sa prometom. Promet je jedan od najvećih zagađivača u gospodarstvima diljem svijeta kao posljedica vozila koja ispuštaju štetne plinove. Zbog toga mnoge auto kuće, proizvođači vozila i tvrtke rade planove o električnim vozilima ili električna vozila već proizvode i konstantno ih unapređuju. Želja nam je da nam se auto kuće obrate za suradnju i postanu jedan od naših klijenata. Naš bi dio bio oglašavanje i promocija njihovih novih modela. Oni bi nama pomagali u razvoju platformi i u oglašavanju naših pogodnosti i aplikacije.

3.5.3. TRŽIŠTE I JEZIK WEB STRANICA Ova platforma je namijenjena da se olakša punjenje električnih automobila na području Republike Hrvatske. Web stranice biti će na hrvatskom jeziku. Platforma je na početku namijenjena za grad Zagreb jer nam je cilj usavršiti je tamo gdje je najveći broj vozila, ali i vozača. Kasnije nam je želja proširiti tržište izvan Zagreba na čitavu Hrvatsku i tako, nadamo se, potaknuti i druge gradove na prelazak na električna vozila. Jezik na web stranici i aplikaciji biti će isključivo na hrvatskom jeziku jer nam je važno da se koncentriramo samo na Republiku Hrvatsku. Za sada nam nije u planu širiti se izvan Hrvatske, no ako u budućnosti to bude slučaj mi ćemo se prilagoditi za to.

3.5.4. REGISTRACIJA KLIJENATA Registracija klijenata će se vršiti putem aplikacije i web stranice. Registrirati će se moći sve fizičke, ali i pravne osobe. 25


Pravne osobe će moći napraviti registraciju svojih tvrtki i na taj način će moći poticati svoje zaposlenike na punjenje u svojoj tvrtki. Oni će morati unijeti podatke poput; imena tvrtke, broja zaposlenika, broj zaposlenika koji voze ili imaju pristup električnom vozilu, adresu, sve registracije električnih automobila, imena i prezimena zaposlenika te njihove brojeve i mail adrese. Fizičke osobe morati će unijeti podatke poput imena, prezimena, broja telefona, mail adrese, registracije svoga automobila, te lokacije.

3.5.5. POGODNOSTI ZA REGISTRIRANE KLIJENTE Sve osobe koje žele biti dio E-punionica morati će izvršiti registraciju. Registracijom će imati brojne pogodnosti i mogućnosti s kojima bi im se trebalo olakšati korištenje punionica. Aplikacija će nuditi brojne pogodnosti; pregled lokacije, rezervacija, bodovi, klub članova…

3.6. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA Izuzetno nam je važna suradnja ne samo s našim partnerima već i našim klijentimakorisnicima. Posebice u početnu stvaranja naše platforme važno nam je da privučemo i zadržimo sve potencijalne klijente. Naš plan je biti tu za njih konstantno. Biti ćemo im dostupni kroz više izvora, bilo da se radi o društvenim mrežama, preko maila, chata preko naše web stranice ili pozivom na naš službeni broj. Cilj suradnje je da nas oni potaknu na razvoj i poboljšanje naše platforme na način da nas savjetuju što da popravimo ili dodamo.

3.7. KANALI POSLOVANJA 26


Naš glavni kanal poslovanja je Internet. Sve osobe koje žele biti dio E-punionica moraju imati pristup internetu. Naš kanal poslovanja biti će web stranica i aplikacija koja će se moći skinuti preko TrgovinePlay.

3.8. STRUKTURA TROŠKOVA Tablica 1: Struktura troškova GODINA

PRVA

DRUGA

TREĆA

ČETVRTA

PETA

MATERIJALNI

25000

30000

35000

45000

45000

Oprema

10000

10000

5000

5000

5000

Ured

15000

20000

30000

40000

40000

NEMATERIJALNI 40000

30000

15000

15000

10000

TROŠKOVI

TROŠKOVI Izrada platforme

20000

20000

10000

10000

5000

Izrada aplikacije

20000

10000

5000

5000

5000

TROŠKOVI

40000

40000

40000

30000

30000

Oglašavanje

30000

30000

30000

20000

20000

Održavanje

10000

10000

10000

10000

10000

UKUPNI

105000

100000

90000

90000

85000

USLUGA

TROŠKOVI

Struktura troškova je takva da bi nam troškovi bili vrlo visoki prve godine kada bismo stvorili našu platformu. Najviše bi troškova bilo prilikom izrada platforme, organizacije i oglašavanja. U drugoj godini troškovi bi nam se nešto smanjili, najviše zbog materijalnih troškova. Također slična situacija je i tijekom treće godine kada bi nam troškovi bili niži za 10000 kn.

27


Četvrta godina bi bila slična trećoj, dok u petoj godini bismo imali troškove manje nego one godine kada bismo započeli naše poslovanje, i to za 20 000 kn.

3.9. MODELI STVARANJA PRIHODA

3.9.1. POPIS MODELA STVARANJA PRIHODA 

MODEL STVARANJA PRIHODA 1: Rezervacija

MODEL STVARANJA PRIHODA 2: Članarina

MODEL STVARANJA PRIHODA 3: Oglašavanje

MODEL STVARANJA PRIHODA 4: Suradnja s partnerima

MODEL STVARANJA PRIHODA 5: Bodovi

3.9.2. OPIS SVAKOG POJEDINOG MODELA

3.9.2.1. MODEL STVARANJA PRIHODA 1: Rezervacija Prvi model s kojim ćemo početi je model stvaranja prihoda putem rezervacija. Kako smo već navele u seminaru, naša platforma će imati mogućnost rezervacije mjesta da neka osoba bude sigurna da je čeka njeno mjesto u ugovoreno vrijeme. Ovakva usluga rezervacije će se naplaćivati i to ovisno o potražnji. Slično kako raste cijena taxi Ubera kako raste potražnja za njim tako bi bio i naš princip. Dakle, prikupile bismo informacije od strane operatera-suradnika o dnevnom i tjednom maksimalnom i minimalnom opterećenju i na taj bi način znale prilagoditi cijene i njihova povećanja. Ovo je vrlo rizično naplaćivati budući da je kod nas u Republici Hrvatskoj punjenje električnih vozila još uvijek potpuno besplatno. Zbog toga shvaćamo da je ovo veliki rizik koji poduzimamo. No mi čvrsto vjerujemo da postoje brojne osobe koje su više puta došle do

28


lokacije neke punionice i tamo zatekle zauzeta mjesta. Tada su ostali čekati u redu po par sati ili su se vozili od lokacije do lokacije i tražili slobodna mjesta. Naš je cilj da s rezervacijom mjesta osoba izbjegne takve neugodnosti i da se ne pita zbog čega nije mogao jednostavno kupiti vozilo na gorivo. Na principu rezervacije osoba ima zagarantirano željeno mjesto u željeno vrijeme. Rezervacijom osoba dobije kod s kojim samo on sa svojim vlastitim autom može koristiti tu punionicu, bez iznimaka za dijeljenje prijateljima i kolegama. Registracija se odvija čisto preko svoje registracije automobila. Taj kod se dobije na pametan uređaj, i prisloni se uz digitalni ekran na one punionice koje su namijenjene isključivo za rezervaciju. Takve digitalne ekrane ćemo postaviti u suradnji s vlasnicima punionica. Rezervacija bi bila simbolična uplata koja bi bila takva da bi potaknula klijente za izradu rezervacije, ali ne previsoka da ih ne bi odbila od te usluge. Primjer cijene; prosječni automobil na dizel troši 750 kn u mjesec dana i time može prijeći gotovo 1000km. Što se tiče električnih automobila, jednim punjenjem domet je oko 120300km što znači u prosjeku 200km. To znači da bi vozač električnog automobila trebao puniti automobil 5 puta u mjesec dana da bi dostigao kilometražu koju dostigne auto na gorivo/plin. Uzmemo u obzir da je punjenje električnih vozila u RH još uvijek besplatno, jedini trošak vožnje vozača električnih vozila zasada su gubitak vremena na čekanje i traženje lokacija punjenja. Cijena jedne rezervacije bi bila u prosjeku 20kn, no ona bi se povećavala kako bi raslo opterećenje i potražnja za nekom lokacijom u određenom vremenu. Smatramo da to nije puno, a to bi ujedno bio naš izvor prihoda. Još jedna bitna stavka kod rezervacije je poštivanje rezervacije. Ukoliko osoba koja rezervira mjesto i ne pojavi se unutar 10 minuta od dogovorenog mjesta, rezervacija se poništava te ostaje bez mjesta i novaca. No ukoliko se korisnik pojavi i izvrši rezervaciju, on dobije bodove koje skuplja i kasnije može zamijeniti za neku uslugu kod naših partnera; servisera, praonice, vulkanizera… Princip bodova ide na način koliko platiš rezervaciju toliko bodova dobiješ. Primjer rezervacije; gospodin Ivan Horvat želi napuniti svoj automobil na lokaciji kod dvorane Vatroslav Lisinski u petak u 7 sati ujutro. Želi da ga čeka to mjesto i u to vrijeme slobodno, on napravi rezervaciju koja bi se naplaćivala ovisno o potražnji. Nakon napravljene rezervacije gospodin Horvat dobi bi barkod kojeg može iskoristiti samo on na toj lokaciji u to vrijeme. Istovremeno punionica na kojoj je ugrađen čitač barkodova bit će izvan funkcije za 29


sve ostale korisnike. Na taj način gospodinu Ivanu Horvatu osigurano je mjesto na punionici u željenoj lokaciji i u željenom vremenu, a nama je osiguran prihod.

3.9.2.2. MODEL STVARANJA PRIHODA 2: Članarina Unutar naše platforme imale bismo ponudu raznih razina članarina. Članarina bi se plaćala jednom godišnje, a visina naknade bi ovisila o kojoj vrsti članarine se radi. Vrste članarina bi bile: 

Silver

Gold

Premium

Silver članarina bi koštala 100 kuna. Pogodnosti bi bile razne i u suradnji s našim partnerima. Primjer pogodnosti bi bilo: svaka 15 registracija besplatna, posebni popusti kod partnera za rođendan, dupli bodovi e-srijedom. Silver članarina bi koštala 300 kuna. Pogodnosti bi također bile u suradnji s našim partnerima. No ova razina članarina donosila bi veće pogodnosti od Silver članarine. Primjer pogodnosti bi bilo: svaka 11 registracija besplatna, posebni popusti kod partnera koji se dobiju za rođendan, Božić, Uskrs, dupli bodovi e-srijedom i ponedjeljkom. Premium članarina bi koštala 500 kuna. Pogodnosti bi također bile u suradnji s našim partnerima i ova razina članarina bi donosila najveće pogodnosti i brojne popuste za članove. Primjer pogodnosti bi bile; fiksna cijena od 20 kuna za svaku rezervaciju, neovisno o gužvi, svaka 11 registracija besplatna, posebni popusti kod partnera koji se dobiju za rođendan, Božić, Uskrs, Dan planete zemlje, Međunarodni dan zaštite okoliša i sličnih prilika, tri puta veći bodovi e-ponedjeljkom i e-srijedom.

3.9.2.3. MODEL STVARANJA PRIHODA 3: Oglašavanje O oglašavanju ćemo nešto više u nastavku rada kada dođemo do društvenih mreža. Naš plan je da stvorimo prihode i putem oglašavanja, ne samo putem društvenih mreža poput 30


Facebooka i Instagrama već i po raznim našim portalima. Voljeli bismo surađivati s našim novinama koji bi nas preporučivali i pisali članke o nama, a prihod bi se skupljao po kliku i to bismo dijelili s oglašivačima. Također cilj nam je da se oglašavamo putem medija; televizora i radija. Prilikom povremenih anketiranja korisnika naše platforme prikupljali bismo informacije o tome kako su čuli za nas i što predlažu da popravimo u svrhu napredovanja. S tim informacija bismo vidjeli koji bi nam izvor bio najbolji izvor oglašavanja i na koji način bismo to mogli najbolje unovčiti.

3.9.2.4. MODEL STVARANJA PRIHODA 4: Suradnja s partnerima Kao što smo već puno puna navele, velika nam je želja naći puno partnera i s njima napraviti velike suradnje da bismo poticali jedni druge. Prvenstveno s našim najvažnijim partnerima bismo surađivali na principu Quid pro quo ( pol. žarg. zamjena, uzajamni ustupci; nešto za nešto ). To znači da bismo surađivali i radili jedni drugima usluge primjerice kod preporuka i oglašavanja. To bi bilo tako jer nam je cilj razviti i poboljšati strukturu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj. Kako bi vrijeme odmicalo i naše poslovanje raslo, nadamo se da bi se pojavili potencijalni novi partneri s kojima bismo ugovarali suradnju. Nadamo se da ćemo takve suradnje mogli naplaćivati i da bismo od toga mogli napraviti prihode. Primjerice; jave nam se drugi vulkanizeri i serviseri koji bi pružali usluge vozačima električnih vozila preko naše platforme. Takvu suradnju tj. uslugu bismo mogle naplaćivati i time stvarati prihode našeg poslovanja.

3.9.2.5. MODEL STVARANJA PRIHODA 5: Bodovi Princip bodova je nešto malo objašnjen u tekstovima iznad pa ćemo tu samo dati već navedeni primjer da objasnimo princip bodova i za što mogu poslužiti.

31


Primjer rezervacije; gospodin Ivan Horvat želi napuniti svoj automobil na lokaciji kod dvorane Vatroslav Lisinski u petak u 7 sati ujutro. Želi da ga čeka to mjesto i u to vrijeme slobodno, on napravi rezervaciju koja bi se naplaćivala ovisno o potražnji. Nakon napravljene rezervacije gospodin Horvat dobi bi barkod kojeg može iskoristiti samo on na toj lokaciji u to vrijeme. Istovremeno punionica na kojoj je ugrađen čitač barkodova bit će izvan funkcije za sve ostale korisnike. Na taj način gospodinu Ivanu Horvatu osigurano je mjesto na punionici u željenoj lokaciji i u željenom vremenu, a nama je osiguran prihod. On je svoju rezervaciju platio 25 kuna zbog malo veće potražnje (radni dan prije posla) i zbog toga je dobio 25 bodova na svojem profilu. Trenutno ima 525 bodova na profilu i to može zamjeniti za neku uslugu naših partnera. Primjerice kod vulkanizera Bračun za 500 skupljenih i iskorištenih bodova dobije 30% popusta na zamjenu guma ili može čekati da sakupi veći broj bodova i na taj način dobije veće popuste i više usluga. Slične pogodnosti ostvaruje se i kod ostalih partnera.

4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE

4.1. MOBILNE TEHNOLOGIJE

4.1.1. NAČIN MOBILNOG ELEKTRONIČNOG POSLOVANJA PROJEKTA Naša platforma biti će dostupna za korisnike mobilnog uređaja. Mobilno elektroničko poslovanje nam je vrlo važno jer na taj način možemo doprijeti do više klijenata. Budući da danas svi ljudi koriste pametne telefone naše poslovanje mora se prilagoditi tome. Aplikacija će biti dostupna da se skine preko TrgovinePlay. Biti će dostupna za sve Android i IOS uređaje s kojima ćemo olakšati komunikaciju između klijenata, partnera i nas samih.

32


4.1.2. OPIS APLIKACIJE ZA PAMETNE MOBILNE TELEFONE Aplikacija će biti dostupna za sve korisnike mobilnih uređaja. Prilikom korištenja naše aplikacije vrlo je važno da korisnik ima pristup mobilnoj ili Wi-Fi mreži jer se jedno na taj način može ista koristiti. Budući da je ova platforma namijenjena za pronalazak lokacija punionica, važno nam je i da svaki klijent daje dopuštenje za lokaciju, jer na taj način aplikacija bude funkcionirala.

4.1.3. DETALJAN OPIS FUNKCIONALNOSTI MOBILNE APLIKACIJE 

Prijava/ registracija

Upis koda koji dođe na registrirani broj

Pretraživanje lokacija

Moje rezervacije

Stanje bodova

Partneri

Pomoć/ Q&A

Plaćanje

Članstvo

Postavke

Prvenstveno za korištenje platforme biti će potrebno obaviti registraciju ako se radi o novom korisniku, a ako se radi o već postojećem korisniku onda se za pristup aplikaciji mora prijaviti svojim brojem/registracijom automobila ili e-mailom i lozinkom. Ukoliko se radi o novom korisniku koji je prvi puta pristupio aplikaciji i obavio je registraciju, onda takav korisnik dobije kod za pristup aplikaciji s kojim se registrira za danje korištenje.

33


Na početnom ekranu biti će ponuđen prozorčić u kojemu će se moći upisati vlastita lokacija ( ako nije uključena već) te željena lokacija za punjenje vozila. Na taj način će se moći pretraživati lokacije i vidjeti je li željena lokacija dostupna. U gornjem lijevom kutu korisnik će moći otvoriti meni u kojem će biti više opcija. Prva od njih je; Moje rezervacije. Tu će korisnik imati pregled svih dosad obavljenih rezervacije. Druga opcija je ta da korisnik može izabrati; Stanje bodova. Tu će moći imati pregled svojih dosad skupljenih bodova prilikom obavljenih rezervacija. Tako će moći pratiti svoje stanje i planirati za koju će ih uslugu zamijeniti. Kao opciju imaju i Partneri. Tu mogu vidjeti s kime sve surađujemo, informacije o njima, te koje usluge nude kao pogodnosti uz ovu aplikaciju. U meniju nalaziti će se i opcija za pomoć kao i odgovori na najčešće postavljena potanja. No tu će korisnici moći postaviti pitanje za nas ako dođe do neke nedoumice. Pod opcijom Plaćanje, korisnik bira način na koji želi plaćati članarinu ili rezervaciju. Članstvo; tu korisnik može izabrati koju vrstu članstva želi kupiti. Vidjeti će informacije o svakoj vrsti posebno, te koje pogodnosti dolaze uz koje članstvo. Također može pratiti datum prijave i datum isteka članstva. Na kraju korisnik će moći prilagoditi aplikaciju po vlastitim željama putem opcije; Postavke.

4.1.4. GRAFIČKI PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI U nastavku će biti grafički prikaz aplikacije:

34


Slika 13: Registracija

35


Slika 14: Naslovna stranica

36


Slika 15: Izbornik

37


4.1.5. MOGUĆNOST MOBILNOG OGLAŠAVANJA Putem naše platforme postojati će mogućnost mobilnog oglašavanja. Prilikom upotrebe aplikacije imati ćemo mali prostor na dnu aplikacije namijenjen za oglase. Tu će biti mjesta za promociju naših partnera i suradnika. Naravno postojati će mogućnost micanja tih oglasa, ako se plati ili kod upisa u članstvo.

4.2. DRUŠTVENE MREŽE

4.2.1. FACEBOOK STRANICA PROJEKTA

Slika 16: Facebook

4.2.2. LINKEDIN PROFIL AUTORA PROJEKTA

38


Slika 17: LinkedIn Iva

Slika 18: LinkedIn Adrijana

39


4.2.3. TWITER PROFIL PROJEKTA

Slika 19: Twitter

4.2.4. INSTAGRAM PROFIL PROJEKTA

Slika 20: Instagram

40


4.2.5. SNAPCHAT PROFIL PROJEKTA

Slika 21: Snapchat

4.3. RAČUNALSTVO U OBLAKU Računarstvo u oblaku ili engleski Cloud computing je paradigma informatičke tehnologije (IT) koja opisuje pružanje IT infrastrukture kao što je prostor za pohranu podataka ili aplikacijski softver kao uslugu putem Interneta. U tehničkom smislu opisuje pristup IT infrastrukture dostupnim preko računalne mreže bez potrebe instaliranja na lokalni računar. Računarstvo u oblaku omogućuje organizacijama usredotočiti se na svoje osnovne djelatnosti umjesto trošenja sredstva na računalnu infrastrukturu i održavanje. Zagovornici napominju da računalstvo u oblaku omogućuje tvrtkama da izbjegavaju ili minimiziraju troškove infrastrukture. Zagovornici također tvrde da računarstvo u oblaku omogućuje tvrtkama da brže iskušaju svoje aplikacije, poboljšanu upravljivost i manje održavanje te da tim IT 41


timovima omogućuje brže prilagođavanje resursa u skladu s fluktuacijskim i nepredvidivim zahtjevima. Cloud provideri obično koriste model "pay-as-you-go", što može dovesti do neočekivanih troškova poslovanja ukoliko administratori nisu upoznati s modelima određivanja cijena oblaka. U svrhu uštede i smanjenja nematerijalnih troškova, ovaj tip računalstva bismo koristili za spremanje i organiziranje naših podataka.

Slika 22: Cloud

4.4. VELIKI PODACI (BIG DATA) Big Data tehnologija služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka, koji su opsegom, kompleksnošću i brzinom dolaska veliki. Uz strukturirane, djelomično strukturirane i nestrukturirane podatke, poduzeća osim s velikom količinom podataka imaju problema i s njihovom raznolikošću. Podaci se generiraju velikom brzinom i sakupljaju u različitim intervalima što ih čini vrijednima, ali ujedno i kompliciranim za analizu. Big Data tehnologije s kojima radimo pomoći će vam da donesete kvalitetnu i brzu odluku te da iskoristite bogatstvo podataka koje je do sada samo prolazilo pokraj vas. Naši stručnjaci imaju bogato iskustvo u različitim područjima implementacije rješenja za analitiku velikih podataka. Uz pomoć Big Date mi bismo prikupljali podatke o anketama koje bismo povremeno provodili među partnerima, klijentima i korisnicima. Tu bismo mogli obrađivati i analizirati prijedloge za razvoj i poboljšanje našeg poslovanja.

42


4.5. SENZORI I INTERNET STVARI (IoT) Umreženi uređaji i senzori postali su dio naše svakodnevnice, a postaju i dio Interneta stvari (IoT), novog evolucijskog koraka u razvoju Interneta. IoT povezuje uređaje i fizičke objekte iz okoline u globalnu mrežu temeljenu na protokolu IP, a čini infrastrukturu za razvoj novih mobilnih i web usluga. Putem IoT-a povezivali bismo se s našim partnerima i raznim suradnicima. Cilj nam je surađivati i razvijati tržište električnih vozila, pa bismo se povezivali s onima koji dijele iste želje s nama.

Slika 23: IoT

4.6. 3D PRINTERI

Trodimenzionalni ispis ( engl . 3D printing ) je metoda brze izrade prototipa koja " ispisuje " uređaje temeljene na patentiranoj 3D tehnologiji Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) . izravno iz 3D CAD programa stvaraju fizičke objekte u prostoru . Trodimenzionalni ispis, osobito kolor ispis, daje programerima mogućnost da jasno razumiju proces dizajna, mogućnost isticanja različitih parametara, mogućnost jednostavnog i ranog otkrivanja mogućih grešaka te njihovu brzu i učinkovitu korekciju. 43


Korištenjem ovih mogućnosti 3D pisača, vrijeme proizvodnje uvelike smanjuje i povećava kvalitetu modela i prototipa. Područja primjene 3D pisača su: arhitektura , dizajn , informatika , obrazovanje, strojarstvo, aeronautika , metalurgija , modeliranje, medicina , bio-modeliranje, geoinformacijski sustavi, molekularna kemija. Ovu tehnologiju bismo mogli iskoristiti kada bismo printali mapu grada Zagreba i na taj način vidjeli potencijale novih punionica.

Slika 24: 3D Printeri

4.7. ROBOTIKA Robotika je nauka sa dizajnom, proizvodnjom, teoretskim proučavanjem i upotrebom robota. Neki autori smatraju da se ne radi o zasebnoj nauci nego o disciplini u sklopu umjetne inteligencije. Ogranci su: 

animatronika (konstrukcija robota koji liče na životinje - razvijena za Disneyland)

telerobotika (područje robotike u vezi sa daljinskom kontrolom robota) 44


Ovu tehnologiju bismo koristili za razvoj punionica i raznih sustava vezanih uz punionice. Pri tome najviše mislimo na razvoj sustava rezervacija.

4.8. DRONOVI Dronovi se još nazivaju i Bespilotnim letjelicama. Bespilotna letjelica je letjelica ili zrakoplov bez posade, koja se može nadzirati na daljinu ili letjeti samostalno uporabom unaprijed programiranog plana leta ili pomoću složenih autonomnih dinamičkih sustava. Bespilotne letjelica se često rabe u vojne svrhe za izviđanje i napad na ciljeve kao i za brojne civilne zadače, kao što su vatrogasni zadatci, policijsko praćenje ili istraživanje terena Dronove bismo koristili u svrhu nadgledanja lokacija potencijalnih za nove punionice. Pratili bismo prometne tokove, najveće gužve, lokacije gdje te gužve jesu i potražnju za punionicama.

Također bi ih mogle iskoristiti u promotivne svrhe, na način da njime snimamo reklame i promidžbene klipove kojima bismo promovirali svoju platformu, poslovanje i svoje partnere.

Slika 25: Dronovi

45


4.9. VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST Virtualni svijet ili virtualna stvarnost (engl. Virtual Reality) je oblik računalne simulacije, u kojoj se sudionik osjeća da se nalazi u umjetnom okruženju. Sudionik može gledati kroz dva malena monitora (po jedan za svako oko). Senzori detektiraju kretanje glave ili položaj tijela, što uzrokuje promjenu virtualnog promatranja položaja. Sudionik može unositi podatke rukavicama (datagloves). Te rukavice su opremljene senzorima, koji omogućuju korisniku podići ili pomaknuti virtualni objekti u simuliranoj okolini. Tehnologija je još u razvoju, ali se očekuje da će imati široku primjenu, na područjima kao što su: 

telekirurški zahvati,

vojne vježbe,

arhitektura

u svrhu zabave ili

psihoterapija

Korisnici virtualne stvarnosti vide virtualni svijet i dijelove svojeg tijela (ruke, tijelo ...) kao dio virtualnog svijeta pomoću elektroničke opreme (rukavice, kaciga, odjeća, i drugog). Tržište AR / VR-a već je postalo tržište od milijardu dolara, a predviđeno je da će u roku od nekoliko godina nastaviti rasti i izvan tržišta od 120 milijardi dolara. Ovu tehnologiju bismo teško mogli iskoristiti u našem poslovanju. Mogli bismo uključiti razne pružatelje VIR zabavnih usluga u naše poslovanje, na način da se bodovi skupljaju za pogodnosti i sudjelovanje u takvim sadržajima.

4.10. UMJETNA INTELIGENCIJA Umjetna inteligencija (UI, prema engl. akronimu AI, od Artificial Intelligence), dio računalne znanosti (informatike) koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije, tj. da se mogu snalaziti u novim prilikama, učiti nove koncepte, donositi zaključke, razumjeti prirodni jezik, raspoznavati prizore i dr. Naziv se također rabi za označivanje svojstva svakoga neživog sustava koji pokazuje inteligenciju 46


(inteligentni sustav); obično su to računalni sustavi, dok se izraz katkad neutemeljeno primjenjuje na robote, koji nisu nužno inteligentni. Inteligentnim sustavom smatra se svaki sustav koji pokazuje prilagodljivo ponašanje, uči na temelju iskustva, koristi velike količine znanja, pokazuje svojstva svjesnosti, komunicira s čovjekom prirodnim jezikom i govorom, dopušta pogrješke i nejasnoće u komunikaciji ili dr. Funkcije inteligentnoga sustava jesu: prikupljanje i obradba informacija, interakcija s radnom okolinom, komunikacija s čovjekom ili s drugim inteligentnim sustavima, prikupljanje i obradba znanja, zaključivanje, te planiranje. Dok se pod ljudskom inteligencijom smatraju čovjekove mogućnosti da istodobno pokazuje različite inteligentne odlike i obavlja takve funkcije, današnji su inteligentni sustavi ponajprije specijalizirani za pojedinu mogućnost. Umjetnu inteligenciju bismo mogli koristiti na punionicama diljem Hrvatske. Koristili bismo je na način da olakša vozačima korištenje i upotrebu punionica. Na našoj platformi također bi se mogla postavljati razna pitanja, na one najčešće mogao bi se dobiti glasovni odgovor.

5. DIGITALNI MARKETING Digitalni marketing je širok pojam koji opisuje skup marketinških procesa koji koriste sve raspoložive digitalne kanale za promoviranje proizvoda/usluge ili za građenje brenda. Digitalni marketing se u velikom broju slučajeva pokazao uspješnijim i učinkovitijim od tradicionalnog marketinga te je veliki broj tvrtki prešao sa novinskih oglasa na PPC kampanje i razne druge oblike digitalnog marketinga. Velika prednost digitalnog marketinga, a pogotovo internet marketinga naspram tradicionalnog marketinga je veća mogućnost praćenja uspješnosti kampanja i aktivnosti te jeftiniji načini promoviranja. Iz tog razloga veliki broj tvrtki preferira digitalni marketing. Naše E-punionice, oglašavat će se pomoću društvenih mreža (Facebook i Instagram) te isto tako i pomoću Google AdWords, ali više o tome u nastavku projekta.

47


5.1. MARKETINŠKI PLAN PROJEKTA Marketinški plan za digitalni marketing iznosi 11.000,00 kn i to redom: 

oglašavanje pomoću AdWords-a : 5.000,00 kn

oglašavanje pomoću Facebooka : 1.500,00 kn

oglašavanje pomoću Instagrama : 2.500,00 kn

oglašavanje pomoću alternativa : 2.000,00 kn

Tablica 2: Marketinški plan i troškovi AKTIVNOSTI

KORISNIK

TROŠAK

ADWORDS

E-punionice

5.000,00 kn

FACEBOOK

E-punionice

1.500,00 kn

INSTAGRAM

E-punionice

2.500,00 kn

ALTERNATIVA

E-punionice

2.000,00 kn

UKUPNO

11.000,00 kn

5.2. KLJUČNE RIJEČI PROJEKTA Ključne riječi bile bi električne punionice, električni i hibridni automobili, fleksibilnije punjenje na E-punionicama te inovacije oko novih E-punionica.

5.3. GOOGLE ADWORDS PROJEKTA Google AdWords je Googleova usluga oglašavanja na internetu, točnije na Google tražilici i na tisućama web stranica s kojima je Google sklopio partnerstvo. Google AdWords oglašavanje je 48


zadnjih godina postalo veoma popularno među tvrtkama jer se na taj način lako dosegne ciljana skupina kupaca koji su već potencijalno zainteresirani za ono što se nudi. Recimo da uložimo 5000 kn u oglašavanje naših E-punionica te po cijeni od 2 kn po kliku dobijete 2500 klikova na naš oglas, što znači da je 2500 ljudi zainteresirano za naše Epunionice. Ako samo 20% tj. 500 ljudi rezervira svoje mjesto na punionici po cijeni od 20 kn, to znači da smo od investicije od 5000 kn zaradili 10 000 kn tj. 5000 kn čiste zarade kada se oduzme 5000 kn troškova za oglašavanje.

5.4. OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Društvene mreže zadnjih su godina promijenile način na koji komuniciramo, povezujemo se i koristimo internet. Društvene mreže su postale centralno mjesto gdje milijarde ljudi provodi svoje vrijeme svaki dan. O popularnosti društvenih mreža govori i činjenica da čak 47% korisnika interneta koristi društvenu mrežu Facebook. Prednosti oglašavanja na društvenim mrežama:

povećana svijest o brandu

ciljano oglašavanje dovodi do velike stope konverzije

jeftinije i isplativije nego tradicionalno oglašavanje

veći autoritet naspram konkurencije bez društvenih kanala

manji troškovi pridobivanja novih kupaca

korisne povratne informacije od kupaca

uspostavljanje odnosa sa kupcima što vodi do povećane odanosti 49


5.4.1. FACEBOOK Facebook oglašavanje iznimno je popularan oblik digitalnog marketinga jer nudi vrlo dobar omjer uloženog i dobivenog. Naime, moguće je putem platforme za kontrolu Facebook oglasa detaljno definirati, ali i uspješno kontrolirati uspjeh pojedinih oglasa – te ih sukladno rezultatima optimizirati. Za početak bi napravile besplatnu grupu, pomoću koje bi obavještavali klijente o novostima vezano za električne automobile te nakon što broj oznaka ˝Sviđa mi se˝ počinje rasti, tako bi počeli ulagati u prave oglase, koji bi koštali u prosjeku 0,5 kn po kliku. Budući da se svijet mijenja, pa tako i potražnja za električnim i hibridnim automobilima raste, ljude sve više zanima o novitetima u tom području te pretpostavljamo da će biti puno zainteresiranih oko E-punionice.

5.4.2. INSTAGRAM Instagram, koji strmovito raste iz mjeseca u mjesec i do sada bilježi preko milijardu korisnika, to ujedno znači da svakodnevno imamo putem Instagrama pristup velikoj bazi korisnika – što je potrebno ako želimo iskoristiti za svoju popularnost. Za početak, napravile bi Instagram profil na biznis račun jer tu imamo mogućnost stvaranja oglasa putem Instagrama te razno raznih Call-to-action elemenata. Osim klasičnog oglašavanju putem slika i videa, moramo uzeti u obzir da mnogi ljudi u Hrvatskoj prate na Instagrama poznate osobe iz Hrvatske i okolice, te bi nam cilj bio oglašavanje naših proizvoda putem influencera. To su popularne osobe, koje iza sebe imaju bazu fanova, i na najbolji mogući način predstavili bi naš proizvod.

50


5.5. TABLICA MARKETINŠKOG PLANA Tablica 3: Marketinški plan AKTIVNOSTI

KORISNIK

TROŠAK

ADWORDS

E-punionice

5.000,00 kn

FACEBOOK

E-punionice

500,00 kn

INSTAGRAM

E-punionice

500,00 kn

ALTERNATIVA E-punionice

5.000,00 kn

UKUPNO

11.000,00 kn

6. DIGITALNO PLAĆANJE

6.1. POPIS OBLIKA DIGITALNOG PLAĆANJA 

OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 1: Masterpass

OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 2: eKesh

OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 3: PayPal

OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 4: ApplePay

OBLIK DIGITALNOG PLAĆANJA 5: FacebookPay

6.2. OPIS OBLIKA DIGITALNOG PLAĆANJA

6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja 1: Digitalni novčanik Masterpass

51


Slika 26: Masterpass

Masterpass je digitalni novčanik koji pojednostavljuje plaćanje, koji je siguran za korištenje bez bojazni od prevare ili skidanja sredstava s računa.

Za razliku od ostalih digitalnih načina plaćanja Masterpassom se može platiti na nekoliko platformi - online, kroz aplikaciju, u dućanima i na bilo kojem gadgetu - kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu. Pohranjuje sve informacije s kartica i lako se može kupovati s jednog računa. Ne morate ispunjavati dugačke upitnike kad kupujete online, on to radi umjesto vas. Samo se trebate ulogirati i učitati svoju kreditnu ili debitnu karticu. Prijavljujete se samo jednom. Samo kliknete ili dodirnete kako biste platili. Najnapredniji digitalni novčanici zasad nisu dostupni na svim tržištima već su najčešće privilegija potrošača na najvećim i najnaprednijim tržištima.

Uz to, posebno kodiran software za zaštitu, štiti vaše podatke i ne dozvoljava neautoriziranu kupovinu. Masterpassom možete kupovati na preko milijun lokacija diljem svijeta i to samo jednim dodirom. Budući da je ovaj digitalni novčanik siguran, dali bismo korisnicima mogućnost uplata tim putem.

52


6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2: eKesh

Slika 27: eKesh

Ekesh je još jedan od Internet prepaid bonova koji su namijenjeni za plaćanje gotovinom na webu. Ovaj način plaćanja je vrlo jednostavan, siguran, anoniman, te vrlo dostupan, pa se tako primjerice u Hrvatskoj može kupiti na svim kioscima Tiska ili Tisak media centrima. Ekesh bonovi su jedan od najjednostavnijih načina uplate sredtava na račun ili izvršenja plaćanja, pogotovo za one korisnike koji nemaju potrebu često uplaćivati sredstva na svoj račun. Najvažnije je kod ekesh bona je da sadrži vrijednost samog ekesh bona izraženu u apoenima i to od 100, 200 i 500 kn, zatim da sadrži 16-znamenkasti broj važan za aktivaciju bona, te datum trajanja, odnosno datum do kojeg se ekash bon treba iskoristiti. Danas ima dosta ljudi koji ne vjeruju bankama i boje se raznih krađa, zbog toga smatramo da je eKesh vrlo dobra alternativa karticama. Budući da nam se sviđa njihovo poslovanje, uvrstili bismo ih unutar našeg oblika digitalnog plaćanja onih ljudi koji ne posjeduju kartice banaka.

6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3: PayPal

53


Slika 28: PayPal

PayPal je internetski orijentirana tvrtka koja omogućuje obavljanje uplata i novčanih prijenosa u potpunosti preko Interneta. PayPal je započeo kao alternativa tradicionalnim „papirnim“ metodama kao što su čekovi i novčani ugovori. Od ožujka 2011. u Hrvatskoj je moguće i primanje uplata, odnosno prodaja putem sustava PayPal.

PayPal je vrsta „klijent-klijentu (peer-to-peer, P2P)“ usluge. P2P način plaćanja omogućava bilo kome tko ima e-mail adresu da pošalje novac nekom drugom tko također ima e-mail adresu. Inicijalizator transakcije preko paypala se mora prvo registrirati na paypal stranicama, te zatim prebaciti određenu svotu novaca na svoj korisnički račun (account). Novčani iznos se može prebaciti direktno sa tekućeg računa banke ili koristeći kreditne kartice/debitne kartice. Primatelj PayPal transfera može zatražiti ček od PayPala, može otvoriti svoj korisnički račun, ili može zatražiti prijenos sredstava na svoj račun u banci. PayPal je primjer posrednika u plaćanju koji olakšava i omogućava svjetsku internet ekonomiju. PayPal je možda najpoznatiji oblik plaćanja preko interneta. Ima puno korisnika diljem svijeta, a i u Hrvatskoj. Zbog toga je to naš izbor i oblik digitalnog plaćanja kojeg smo uvrstili u naše poslovanje.

54


6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4: ApplePay

Slika 29: ApplePay

Apple Pay je usluga mobilnog plaćanja i digitalnog novčanika tvrtke Apple Inc. koja korisnicima omogućuje plaćanje osobno, u iOS aplikacijama i na webu. Podržana je za iPhone , Apple Watch , iPad i Mac . To digitalizira i može zamijeniti kreditne ili debitne kartice čip i PIN transakcije na beskontaktnim-sposoban point-of-prodaja terminala . Apple Pay ne zahtijeva posebne uređaje za plaćanje tvrtke Apple Pay ; radi s bilo kojim trgovcem koji prihvaća beskontaktna plaćanja. Vrlo je sličan beskontaktnim plaćanjima koja se već koriste u mnogim zemljama, uz dodatak autentifikacije u dva faktora putem ID-a dodira, ID-a lica, PIN-a ili pristupne šifre. Korisnicima Apple mobilnih uređaja također nudimo način na koji bi mogli plaćati usluge na našoj platformi. Sviđa nam se Apple Pay usluga i zbog toga je i to jedan od naših izbora.

55


6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5: FacebookPay

Slika 30: FacebookPay

Korisnici plaćanja putem Facebooka mogu financirati i dovršiti transakcije tvrtkama trećih strana koje također oglašavaju na platformi. Nakon što je uplata uspješno obrađena, Facebook prenosi vrijednost transakcije onome koji nudi sadržaj koji kupac želi kupiti. Korisnici mogu unositi podatke o svojoj debitnoj kartici samo zato što je tvrtka izjavila da želi što više smanjiti i izbjeći naknade. Slično kao i kod bankovnih transakcija i depozita, isplata može potrajati do tri radna dana. FacebookPay je novost u svijetu digitalnog plaćanja. Budući da Facebook ima više milijardi korisnika vjerujemo da će ova metoda plaćanja zaživjeti i da će se koristiti. Zbog toga se nadamo da će i Hrvati koristiti tu metodu i zbog toga dajemo mogućnosti digitalnog plaćanja i ovim putem.

6.3. BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA Blockchain tehnologija se zasniva na ideji da se digitalna informacija razmjenjuje između svih čvorova koji sudjeluju u nekom određenom sustavu. Svaki pojedini čvor održava svoju 56


kopiju svake relevantne informacije i na taj se način izbjegava potreba za središnjim autoritetom koji vrši kontrolu nad informacijama. Prvi blockchain koncept predstavljen je od strane Satoshia Nakamote 2008. godine. Naredne godine blockchain je implementiram u prvu digitalnu valutu Bitcoin, gdje će ta tehnologija biti glavna podloga koja će koristiti za sve transakcije na mreži, koje će biti zapisane u glavnoj knjizi (''ledger''). U današnjem društvu znamo da informacije koje kolaju mrežom i razmjenjuju se među korisnicima, imaju veliku važnost. Samim time kako su računala postala neophodna sredstva za obavljanje mnogih poslovnih djelatnosti, možemo zaključiti da je i komunikacija putem mreže postala svakodnevica za gotovo svaku osobu. Jasno nam je da iz tog razloga moramo očuvati integritet informacija. Jedni od uvjeta koje želimo zadovoljiti je da se informacije kreću sigurnom mrežom, te da ih nitko ne može izmjenjivat u trenutku zapisivanja niti nakon toga. Blockchain će nam omogućiti maksimalnu zaštitu zapisa na način da koristi kriptografske Funkcije. Svaki pojedini čvor u sustavu posjedovat će ekvivalentne informacije što je postignuto uz primjenu algoritma za postizanje konsenzusa. Najpoznatiji su proof-ofwork i proof-of-stake, o kojima ćemo više reći kasnije. U današnjem svijetu poslovanja, svaka tvrtka, organizacija ili korporacija želi zaštititi svoj integritet podataka u svojim bazama. Napadi na digitalne podatke danas postaju sve učestaliji i gotovo je nemoguće ne naći se na udaru jednog od njih, stoga mnogi danas ulažu velike resurse u što bolju zaštitu svojih podataka odnosno informacija. Biti žrtva jednog od takvih napada može uzrokovati velike financijske gubitke, a za neke organizacije može biti i pogubno. Da bismo zaštitili svoje digitalne podatke koristili bismo Blockchain tehnologiju. Kako bi naše poslovanje raslo i napredovalo tako bismo imali poticaja i potrebe da štitimo svoje podatke i naše poslovanje. Osim naših podataka važno nam je sačuvati i sve podatke koje bismo dijelili s klijentima, korisnicima i suradnicima.

57


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA

Tablica 4: SWOT analiza

SLABOSTI

SNAGE 

Razvoj tržišta električnih automobila u RH

Mali broj električnih i hibridnih vozila u RH

Razvoj platforme i aplikacije s novim uslugama u RH

Visoke cijene električnih vozila

Idemo u korak s trendovima očuvanja okoliša

Još uvijek besplatno punjenje

Slabo razvijena infrastruktura i platformi u RH vezana uz električna vozila

PRILIKE 

Državni poticaji i subvencije za kupnju električnih vozila

Postoji šansa za povećanjem interesa za električna vozila

EU pravila i politike koje mora slijediti i RH a tiče se okoliša i smanjenja emisija CO2

PRIJETNJE 

Ekonomska situacija u RH

Novitet na tržištu

Brojni konkurenti

Upitan je razvoj tržišta električnih vozila u RH u narednim godinama

Naše snage su: •

Razvoj tržišta električnih automobila u RH- uz razne državne poticaje i subvencije, sve

više se ljudi odlučuju na kupnju električnog/ hibridnog automobila •

Razvoj platforme i aplikacije s novim uslugama u RH- uvjet za razvoj tržišta

električnih vozila je istovremen razvoj infrastrukture i popratnih sadržaja •

Idemo u korak s trendovima očuvanja okoliša- poštujemo politike i mjere EU

Još uvijek besplatno punjenje- u RH nema zakonskih ograničenja još uvijek 58


Naše prilike su: •

Državni poticaji i subvencije za kupnju električnih vozila- kao što smo naveli, uz

ovakve poticaje raste potražnja za električnim vozilima •

Postoji šansa za povećanjem interesa za električna vozila-interes raste kako se razvija

tržište, infrastruktura i kako se budi svijest vozača •

EU pravila i politike koje mora slijediti i RH a tiče se okoliša i smanjenja emisija

CO2- EU je donijela razne mjere, pravila, politike i zakone za očuvanje okoliša i zdravlja

Naše slabosti su: •

Mali broj električnih i hibridnih vozila u RH- zbog malog tržišta u RH postoji

mogućnost da se naša platforma neće razvijati onoliko brzo koliko želimo i planiramo •

Visoke cijene električnih vozila- jedna od najvećih prepreka pri kupnji električnih

vozila je njihova cijena koja je previsoka za hrvatski standard •

Slabo razvijena infrastruktura i platformi u RH vezana uz električna vozila- druga

najveća prepreka je ta što se nedovoljno razvijaju infrastrukture koje su potrebne za korištenje i održavanje ovakvih vrsta vozila

Naše prijetnje su: •

Ekonomska situacija u RH- zbog teške financijske situacije u RH, većina vozača ne

mijenja često svoje vozila, ali i kada ga mijenja odlučuje se za vozila na gorivo zbog cijene •

Novitet na tržištu- električna vozila pa i ovakva platforma su noviteti na tržištu i ne

možemo znati koliko će dobro biti prihvaćeni •

Brojni konkurenti- aplikacije i platforme slične našoj već postoje

Upitan je razvoj tržišta električnih vozila u RH u narednim godinama- zbog cijene

vozila, nerazvijenosti infrastrukture, ekonomske situacije, prihvaćenosti od strane tržišta

59


8. WEB MJESTO PROJEKTA

8.1. WEB POSLUŽITELJ I DOMENE

8.1.1. WEB POSLUŽLJ PROJEKTA Naša čitava platforma će se odvijati na internetu. Dakle svi korisnici koji će htjeti biti dio našeg poslovanja morati će imati pristup internetu ili Wi-Fi mreži. Oni će se online putem registrirati ako su novi korisnici, odnosno online putem će se prijaviti ako su već korisnici naših usluga. Internetski poslužitelj koji ćemo koristiti prilikom našeg poslovanja biti će HTTPS protokol. Link na našu web stranicu je; https://sites.google.com/view/www-epunionicecom/po%C4%8Detna-stranica

8.1.2. WEB DOMENE PROJEKTA

8.1.2.1. .HR DOMENA Naša web stranica je napravljena preko Google Sites-a. Na našoj stranici biti će prikazane sve potrebne informacije za korisnike, ali i potencijalne korisnike. Budući da ovim putem možemo najbolje prikazati naše poslovanje i ovim putem možemo postići sve što planiramo dodatne .hr domene nisu nam potrebne.

60


8.1.2.2. KOMERCIONALNE DOMENE Centralno mjesto naše domene je Google Sites. Svaki plan i prikaz našeg poslovanja i ideje možemo prikazati tim putem našim korisnicima. Iako nemamo .hr domenu stranica posve funkcionira i u Republici Hrvatskoj. Upravo zbog toga nemamo potrebu da koristimo neke druge komercionalne domene uz ovo što sada koristimo. Kako nam se poslovanje bude razvijalo i tržište raslo, postoji mogućnost za promjenom poslovanja i prilagodbom uz druge komercionalne domene.

8.2. CMS SUSTAV

8.2.1. POPIS MOGUĆIH CMS SUSTAVA ZA PROJEKT 

Google Sites

WorldPress

Wixsite.com

Siterubix

8.2.2. OPIS CMS SUSTAVA PROJEKTA Mi smo za svoju platformu izabrale Google Sites. Među ostalim uslugama Google također nudi mogućnost stvaranja vlastite web stranice. Iako smo probale i s ostalim stranicama za izradu web-a, najviše nam se svidio Google Sites jer je vrlo jednostavna i lako je pratiti korake izrade. Na njoj smo navele sve informacije o našem poslovanju koje će biti važne za naše korisnike i ostale koji su zainteresirani za naš rad. Na ovaj način privlačimo potencijalne korisnike, i zadržavamo postojeće. 61


8.3. WEB STRANICA PROJEKTA

8.3.1. STRUKTURA WEB STANICE PROJEKTA Budući da se naše poslovanje većinom odvaja preko interneta, vrlo nam je važna naša web stranica. Važan nam je izgled web stranice, da bude što atraktivnija, važan nam je dizajn koji će privlačiti korisnike, također vrlo nam je važno da putem web stranice projekta pružamo sve informacije našim korisnicima i suradnicima. Nama je web stranica važna ne samo na početku već i tijekom cijelog poslovanja. Na početku ta stranica bi bila obična no sa svim potrebnim informacijama na njoj, a kasnije bismo ju prilagođavali korisnicima i tržištu te ju razvijali kako nam se razvija poslovanje. Naša web stranica je organizirana na jednostavan način, sve što korisnici žele znati nalazi se na njoj, no ukoliko postoje dodatna pitanja nudimo mogućnost odgovaranja putem maila, obrasca, chata ili jednostavno pozivom na naš službeni broj.

8.3.2. MAPA WEB STRANICE PROJEKTA

Slika 31: Mapa web stranice projekta

62


8.3.3. OPIS STRUKTURE WEB STRANICE PROJEKTA Glavna struktura naše web stranice je: 

Početna stranica

Newsletter

Izbornik

Prijava

Registracija

O nama

Korisnici

Kontakt

Partneri

Održivi razvoj

Na početnoj stranici u gornjem lijevom kutu nalazi se adresa naše web stranice, u samoj sredini smješteno je ime naše web stranice, dok su u gornjem desnom kutu ponuđene opcije korisnicima da se lakše snalaze na stranici. Na našoj stranici ponuđena je opcija pri kojoj se može prijaviti na naš newsletter. Obavijesti bismo slali samo jednom tjedno, jer ne želimo biti naporni korisnicima. Sljedeći je izbornik gdje se nude brojne opcije za pomoć korisnicima. Onda slijede Prijava i Registracija. Tu su opcije koje su namijenjene novim odnosno starim korisnicima. Kako smo već navele u radu, oni koji su novi korisnici oni će se morati registrirati po prvi put preko registracijskog obrasca kojeg moraju ispuniti. Oni koji su već postojeći korisnici oni će se samo morati prijaviti svojom lozinkom i korisničkim imenom da bi imali pristup svojim podacima. Slijedi dio O nama, gdje objašnjavamo svoju misiju, viziju i naših top pet ciljeva. Tu svi korisnici interneta mogu provjeriti o čemu se točno tu radi te kako funkcionira naše poslovanje. 63


Dio o Korisnicima je namijenjen samo prijavljenim korisnicima. Tu mogu provjeriti svoje stanje bodova, članstvo, pogodnosti na koje imaju pravo, svoje popuste, ponude naših partnera… U odjeljku Kontakt, prikazana je naša mail adresa na koju nam se ljudi mogu javljati. Također imamo u ponudi i obrazac kojeg mogu ispuniti, a odgovor dobiju mailom. To je stavljeno da bi se poboljšala komunikacija između nas i korisnika, jer nam je želja da stvorimo čvrstu zajednicu i dobar odnos s njima. Tu primamo upite i sugestije za poboljšanje. Kod dijela Partneri nabrojani su oni s kojima surađujemo. Također tu su stavljeni i njihovi logotipi. Korisnici mogu provjeriti s kime surađujemo i kakve pogodnosti ih očekuju. Zadnji odjeljak nam je Održivi razvoj. Tu postavljamo s vremena na vrijeme male priče o održivosti. Na taj način potičemo svijest kod korisnika te potičemo na promjenu.

64


9. ZAKLJUČAK U seminarskom radu smo obradile ideju o E-punionicama u Republici Hrvatskoj. Kao što smo već navele studirajući na smjer Ekonomije energetike i okoliša naučile smo puno toga o proizvodnji, potrošnji energije iz energenata poput ugljena, nafte ili prirodnog plina te smo bezbroj puta smo čule koliko je štete uzrokovalo za zdravlje i okoliš. Također od strane medija dobijemo sve više informacija o klimatskim promjenama te posljedicama istih po raznim dijelovima svijeta. Takve vijesti su danas sve češće i češće. Zbog sve većih posljedica klimatskih promjena društvo se mora okrenuti ka održivom razvoju, zelenoj ekonomiji, zelenim praksama i postupno prijeći s linearnog na kružno gospodarstvo u kojemu je glavni cilj smanjiti otpad na najmanju moguću mjeru i time smanjiti onečišćene i sve negativne posljedice koje isto uzrokuje. Svijet mora poštovati ekološka ograničenja da posljedice ne bi bile katastrofalne. Zbog toga je važno da sve zemlje na svijetu sudjeluju sa zajedničkim snagama u borbi protiv klimatskih promjena. Također u cijelom svijetu je potrebna je energetska tranzicija. Kako smo navele već u seminaru, u toj energetskoj tranziciji su najvažnije dvije stvari: Prva od njih je postupno preći s gospodarstva koji iskorištava fosilna goriva na ona gospodarstva koji za proizvodnju energije iskorištavaju obnovljive izvore energije a najviše sunca i vjetra. Druga važna promjena je postupan prelazak sa vozila na fosilna goriva na električna vozila te time smanjiti posljedice koje ostavljaju goriva. Zbog budućnosti u kojemu se moraju poštivati ekološka ograničenja odlučile smo ići u korak s trendom i biti mala promjena u svemu toma. Cilj nam je potaknuti Republiku Hrvatsku da sudjeluje više u borbi za okoliš jer vjerujemo da imamo puno potencijala i želje samo nam treba da se netko pokrene i da se malo po malo svima počinje mijenjati svijest o održivosti i čistoj budućnosti. Naša ideja je započeti s nečime što bi potaklo razvoj tržišta električnih vozila u Republici Hrvatskoj. Napravile bismo web platformu i aplikaciju za punionice električnih automobila. Ona bi radila na principu pregleda slobodnih mjesta, pregled lokacija punionica u Hrvatskoj s naglaskom na Zagreb (budući da je tu najveća koncentracija punionica). Ovakva platforma nije posebna novost u RH jer postoje već neke web stranice na kojima se može pregledati gdje 65


se nalaze punionice u RH no imaju puno prostora za napredak i poboljšanje. Budući da je sve više ljudi koji su zainteresirani za kupnju električnih i hibridnih automobila, smatramo da će također i u Hrvatskoj sve više biti klijenata i potrebe za ovakvim aplikacijama i uslugama. Prvenstveno je naš cilj da potaknemo rast električnih automobila u Republici Hrvatskoj. U seminarskoj radu navele smo da ima samo oko 0,2% električnih i hibridnih automobila, točnije prema podacima Centra za vozila Hrvatske, u Hrvatskoj je 2017. bilo tek 277 osobnih automobila s električnim pogonom te još 2632 hibridna. Navele smo dvije najveće prepreka napretku: visoka cijena koja potrošače obeshrabljuje i radije se odluče na automobil na fosilna goriva i druga prepreka je vrlo slabo razvijena infrastruktura za odražavanje takvih vrsta vozila. Pod tim se misli na mali broj punionica, na punionice kojima treba puno vremena da se napuni, punionice koje su na lokacijama koje su konstantno zauzete te nema potrebne aplikacije i platforme s kojom se može provjeriti dostupnost slobodnih mjesta takvih punionica. Zbog toga nam je želja poboljšati i ulagati u tu infrastrukturu i poboljšati ju. Nadamo se da ćemo na taj način potaknuti veću kupnju električnih vozila te da bismo u suradnji s brojim potencijalnim partnerima mogli napraviti bolji marketing i oglašavanje takvih vozila. Također možda bismo uz suradnju s Vladom i ministarstvom mogli potaknuti češće i dodatne poticaje i subvencije kojima bi ljudima probudili svijest o održivosti i prednostima električnih vozila.

66


POPIS WEB LINKOVA

https://bs.wikipedia.org/wiki/3D_printanje https://bs.wikipedia.org/wiki/Robotika https://chargemap.com/about https://citycenterone.hr/zagreb-east/city-plus/elektricna-punionica/ https://citycenterone.hr/zagreb-west/city-plus/elektricne-punionice/ https://citycenterone.hr/zagreb-west/trgovine/general-blistakonov/ https://elen.hep.hr/ https://epunjaci.hr/ https://epunjaci.hr/?gclid=EAIaIQobChMIpLeeiN7D4QIVk8myCh2ERQ74EAAYASAAEgJ c2vD_BwE http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=dl1uWBk%253D https://hr.wikipedia.org/wiki/Bespilotna_letjelica https://hr.wikipedia.org/wiki/Center_one_grupacija https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_elektroprivreda https://hr.wikipedia.org/wiki/PayPal https://hr.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunarstvo_u_oblaku https://hr.wikipedia.org/wiki/Rimac_Automobili https://hr.wikipedia.org/wiki/Virtualni_svijet https://issuu.com/ivanapotocki3/docs/133_polenus_poto_ki_dijeljenje_ener https://marketingorbisdotcom.files.wordpress.com/2016/11/swot-analiza.jpg?w=1078 https://neostar.hr/o-nama/neostar-servis/ http://puni.hr/staticAdminMgr.php?action=read&menu=faq 67


http://tnative.tportal.hr/e-placanje-tehnoloska-revolucija/?meta_refresh=1 https://vulkanizerbracun.com/o-nama https://www.24sata.hr/tech/vozaci-automobila-na-struju-u-hrvatskoj-se-voze-besplatno570835 https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-are-facebook-payments/ https://www.canva.com/ http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63150 https://www.fer.unizg.hr/ztel/studenti/podrucja_studentskih_seminarapreddiplomski_studij/internet_stvari_internet_of_things_iot http://www.inteligencija.com/tehnologije/big-data-tehnologija/ https://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/javni-pozivi.html https://www.nacional.hr/elen-prvi-hrvatski-lanac-postaja-za-punjenje-elektricnih-vozila/ https://www.plugsurfing.com/en/ http://www.poslovni.hr/tag/elen-punionice-za-elektricne-automobile-18048 http://www.poslovni.hr/tag/punionice-za-elektricne-automobile-18047 http://www.puni.hr/# https://www.svijetkladjenja.com/kladionica-uplata-i-isplata/ekesh/ http://www.xn--rjenik-k2a.com/Investitor http://www.zagrebparking.hr/default.aspx?id=1406 https://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti-170/zagrebparking-vozi-na-struju/2446 https://zir.nsk.hr/islandora/object/infri%3A289/datastream/PDF/view http://zvono-istine.org/pravna-osoba-fizicka-osoba/

68


POPIS SLIKA Slika 1: ikone u platformi .......................................................................................................7 Slika 2: puni.hr .......................................................................................................................9 Slika 3: ELEN ...................................................................................................................... 10 Slika 4: Plugsurfing .............................................................................................................. 10 Slika 5: Chargemap .............................................................................................................. 11 Slika 6: HEP ......................................................................................................................... 14 Slika 7: Grad Zagreb ............................................................................................................ 15 Slika 8: City Centar .............................................................................................................. 16 Slika 9: E-punjaÄ?i ................................................................................................................. 17 Slika 10: Neostar .................................................................................................................. 18 Slika 11: Vulkanizer .............................................................................................................19 Slika 12: autopraonica ..........................................................................................................20 Slika 13: Registracija ............................................................................................................ 35 Slika 14: Naslovna stranica ................................................................................................... 36 Slika 15: Izbornik ................................................................................................................. 37 Slika 16: Facebook ............................................................................................................... 38 Slika 17: LinkedIn Iva ..........................................................................................................39 Slika 18: LinkedIn Adrijana .................................................................................................. 39 Slika 19: Twitter ................................................................................................................... 40 Slika 20: Instagram ............................................................................................................... 40 Slika 21: Snapchat ................................................................................................................ 41 Slika 22: Cloud ..................................................................................................................... 42 Slika 23: IoT......................................................................................................................... 43 Slika 24: 3D Printeri .............................................................................................................44 Slika 25: Dronovi ................................................................................................................. 45 Slika 26: Masterpass .............................................................................................................52 Slika 27: eKesh .................................................................................................................... 53 Slika 28: PayPal ................................................................................................................... 54 Slika 29: ApplePay ............................................................................................................... 55 Slika 30: FacebookPay ......................................................................................................... 56 Slika 31: Mapa web stranice projekta.................................................................................... 62 69


POPIS TABLICA Tablica 1: Struktura troškova ................................................................................................ 27 Tablica 2: Marketinški plan i troškovi................................................................................... 48 Tablica 3: Marketinški plan .................................................................................................. 51 Tablica 4: SWOT analiza ......................................................................................................58

ŽIVOTOPIS Iva Trezić:

70


71


Adrijana Rukavina:

72


SAŽETAK U seminarskom radu smo obradile ideju o E-punionicama u Republici Hrvatskoj. Studirajući na Ekonomskom fakultetu smjer Ekonomija energetike i okoliša naučile smo puno toga o proizvodnji, potrošnji energije bilo iz raznih energenata poput ugljena, nafte ili prirodnog plina ili iz novih izvora, obnovljivih izvora energije. Bezbroj puta smo čule koliko je štete napravljeno za zdravlje i okoliš te koliko je negativnih utjecaja ostalo i koliko ih ostaje zbog proizvodnje i iskorištavanja fosilnih goriva. Zbog sve većih posljedica klimatskih promjena društvo se mora okrenuti ka održivom razvoju, zelenoj ekonomiji, zelenim praksama i industriji. Ovaj projekt je zamišljen da ide u skladu s trendovima održivog razvoja i pravilima politike Europske unije. Ideja je ekološki orijentirana i želi se stvoriti poticaj na razvoj tržišta električnih vozila u Hrvatskoj. Naših top pet cilja su: 

Pomoći u bržoj energetskoj tranziciji u Hrvatskoj; postupan prelazak s automobila na fosilna goriva na električne automobile

Potaknuti razvoj tržišta električnih i hibridnih vozila u RH

Utjecati na smanjenje emisija CO2 koji se emitiraju iz prometa

Razvijati platformu e-punionica, u kojoj ćemo povezivati vozače u zajednicu te poboljšati infrastrukturu i organizaciju punionica

Potaknuti komunikaciju i suradnju između vlasnika raznih punionica s brojnim drugim poduzećima

73


PRILOZI

1.

Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

74


2.

Obavijesni bilten – newsletter

75


3.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

76


77


78


79


4.

Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

80


81


82


83


5.

BroĹĄura prezentacije (tzv. handouti)

84

Profile for Epunionice

E-punionice  

E-punionice  

Advertisement