__MAIN_TEXT__

Page 1

EPT tiedottaa 1/2013


ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto

Pankkitili

EPT TIEDOTTAA

Julkaisija Painos Painopaikka Toimitus Taitto Materiaali Kannen kuva

Emilia Knaapi (050 523 4441) Susanne Nylund Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi www.ept.fi Nordea FI71 1016 3000 0761 11

Espoon Partiotuki ry. 800 kpl KopioNiini Susanne Nylund Ville-Pekka Reponen Kirsi Heiniö, Kari Keskitalo, Emilia Knaapi, Saana Laukkanen, Nuutti Lehtikuja, Joni Loikkanen, Susanne Nylund, Aapo Rainio, Mimi Rantanen Susanne Nylund

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy kesän kynnyksellä 2


Pääkirjoitus

Vaeltajatoiminnan lisäksi uuden vuoden uusiin kujeisiin kuuluu monikulttuurinen ryhmä, jonka tarkoituksena on toimia linkkinä partion ja espoolaisten monikulttuuristen ryhmien ja järjestöjen välillä. Vartiosi osaa ehkä pystyttää teltan ja tehdä nuotion, mutta trangialla olisi kiva tehdä joskus muutakin ruokaa kuin makaronijauhelihamössöä. Intialainen curry metsässä nautittuna kuulostaa aika herkulliselta, eikö?

Lippukunnan arjen pyörittämistä, viikoittaisia kokouksia, uusien leikkien epätoivoista keksimistä, paperisotaa ja puheluita lasten vanhemmilta. Ajoittain toivoisi, että saisi olla taas sudari ja leikkiä ja opetella merimiessolmua. Vaeltaja, kuulostaako tutulta?

Partio-ohjelman toteuttaminen sudenpennuista samoajiin ei ole koskaan ollut näin helppoa. Netti pursuaa toimintavinkkejä ja kokoukset on käytännössä suunniteltu valmiiksi. Tokihan ohjelmasta löytyy kattava valikoima vaeltaja-aktiviteettejä, mutta jos joku on niitä suorittanut, huutakoon HEP!

Paljon kivaa on siis luvassa, joten tehdään tästäkin hyvä partiovuosi! Mimi Rantanen

Ps. Vuonna 2013 lupaan aloittaa yhden vaeltajaohjelman mukaisen ulkomaanprojektin!

Niin, ei mekään EPT:n hallituksessa olla liikaa suorituksia vaeltaja-aikana saatu kasaan…

Siksi VIS13:ssä lukee, että vuonna 2013 tuemme vaeltajaohjelman toteutumista espookauniaisten alueella. Tuumasta toimeen: kuluvana vuonna toteutamme mieltä avartavia ja fyysisesti vetreyttäviä vaeltajailtoja, joissa suoritetaan vaeltajaohjelman aktiviteettejä ja vietetään aikaa hyvällä porukalla. Ensimmäisenä luvassa lumilautailua Talmassa, luvassa opetusta kaikentasoisille laskijoille ja hyvää seuraa. 18–22 -vuotias EPT:läinen, mene siis Facebookiin tykkäämään EPT:n vaeltajat -sivustosta ja kaiva Polku-tunnarisi esiin!

3


EPT:n uu usi Mucu ryhmä ets sii jäseniä monikultttuurisien tapahtumi t ien järjesttämiseen. Ryhmää ei vie hirveästi aik kaa, tapaa amisia tule ee olemaa an harvem mmin kuin kerran kuussa a. Jos olett innostun nut aiheestta ja halua at olla mu ukana luom massa uuttta, tule ihme eessä muk kaan! en@gmaill.com tai Mimiltä Lisätie etoja saat Heiniltä heini.nygr h M mimi.ran ntanen@gmail.com

4


Kutsu Espoon Partiotuk P ki ry:n sä ääntömä ääräisee en

K KEVÄTK KOKOU UKSEEN N keskivviikkona a 27.3.20 013 klo 18.00 ojen tark kistus & tarjoilu klo k 17.3 30) (vvaltakirjo Kokkous pid detään Partioase P emalla o osoitteesssa Töö ölönkatu 55. Koko ouksessa a käsitellään sä ääntömä ääräiset asiat, joita ovvat mm. tilinpäättöksen ja a toimintakertom muksen hyväksyyminen. Lippukkuntien äänimää ä ärät ja muu m mate eriaali to oimitetaa an lippukuntien johtajille sähkköisesti viimeistään viikkon 11 alussa. Jokaiselle kok koukseen n osallisstuvalle annetaa an ilmain nen EPT T-paita. nnen kok kousta vaeltajilla v a on ma ahdollisu uus tehdä vaelta ajaEn ak ktiviteetti klo 17.00 ja jokkainen aktivitee a etin uorittanu ut saa EPT-vyö E n! su

Te ervetulo oa! Hallitus 5


6


7


Sudariryhmä kutsuu kaikki EPT:n laumat mukaan seikkailemaan !

MERIRETKI 04.05.2013 Retki järjestetään Leppävaaran lähistöllä klo 10-15. Retken hinta 10€/lauma Ilmoita laumasi mukaan 21.4. mennessä Polussa https://spfs.clubonweb.com/book/meriretki2013. Tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille. Lisätietoja: Saana Laukkanen, Saana.laukkanen@karka.fi

8

venäjä – viro – latvia – puola – saksa – tanska – ruotsi - suomi


Vihree'13

Kevään kuumin partiokis(s)a pyörän satulassa! Varaa siis kalenteristasi sunnuntai 19.5.2013 Lisää tietoa Kirsi Heiniö kirsi.heinio@gmail.com 9


10


Väiski14:staa maussoleum m odotttaa leiritoimikuntaa!

Väiski 14 leeiritoimikun nta kaipaa riiveihinsä oh hjelman, vieestinnän, rapun (raksa++purku), huollon, muonitukssen, taloudeen, alaleirin ja turvallisu uuden johtaajia. paamuotoin nen hakemu us, jossa kerrot nimesi, ikäsi, lippukkuntasi ja vaastaat ainakkin Lähetä vap seuraaviin kysymyksiin n: Mikä osa-aalue kiinnosstaa eniten ja j miksi? Mika motivvoi juuri tässsä osa-alueeessa ja Väisski14sta? Missä men net vuonna 2014? Missä projekteissa ole et ollut mukkana ja mitää tehnyt niisssä? o j johtajaksi? Miksi sinä olisit paras hakemasi osa-alueen Kenet halu uaisit myös nähdä n leiritoimikunnasssa? Miten kehiittäisit omaaa osa-aluetttasi ja kenen kanssa? Lähetä hakkemus osoittteeseen em milknaa@gm mail.com Ottsikolla Väiski14 ja osa--alue johon haet. DL

on 7.4! Lisätietoja pesteistä voi kysellä leeirinjohtaja Ossilta ossi.salo@gmail.com tai Empulta emilknaa@ @gmail.com.

11


Hallituksessa puhuttua Hallituksessa puhuttua – palsta ilmestyy tästä eteenpäin joka hallituksen kokouksen jälkeen EPT:n nettisivuilla täyttäen aukkoa, jonka EPT Tiedottaa – lehti jättää tulevaisuudessa, kun se ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa. Palstan ilmestyessä useammin hallitus haluaa lisätä avoimuutta.

EPT:n yksi painopisteistä tänä vuonna on vaeltajaohjelman tukeminen, johon vaeltajaillat suoraan vastaavat toteuttaen vaeltajaohjelmaa. Jokaiselle vaeltajaillalle on nimitetty hallituksen vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on koordinoida tapahtuman järjestäminen ja toteuttaminen. Kevään päivämäärät ovat 7.3 ja 14.5. Vaeltaja, muista siis käydä tykkäämässä Facebookissa EPT:n vaeltajasivuista!

EPT:ssä on meneillään monta uudistusta ja hallituksessa on paljon uusia jäseniä, joista viimeisimpänä nimitettiin Mikko Jakobsson EPT:n ylimääräisessä kokouksessa 17.1. Uusi hallitus on nyt järjestäytynyt ja tarkempi esittely löytyy lehden muilta sivuilta.

Vuoden 2014 juhlavuoden Väiskin leirinjohtajaksi valittiin Ossi Salo Lounapartiosta, onnittelut uuteen haasteeseen lähtemisestä! Väiski etenee tänä keväänä niin, että leiripaikkaa, varaleirinjohtajaa ja muuta leiritoimikuntaa aletaan metsästää innolla!

Ryhmissä tapahtui monia muutoksia: Potka-ryhmä lakkautettiin, sillä toiminta ei yrityksistä huolimatta ole lähtenyt käyntiin. Vapepa-ryhmä laitettiin tauolle odottamaan mahdollista uutta heräämistä; toiminta katsotaan kuitenkin tärkeäksi ja toivottavasti ryhmä saisi tulevaisuudessa paljon innokkaita mukaan!

Aluetyön puolella tapahtuu myös paljon, kun alueet saavat alueohjaajien lisäksi kokonaisen aluetiimin tuekseen, jonka avulla alueellinen yhteistyö tiivistyy ja helpottuu! Lippukunnanjohtajan isoa työmäärää on myös mahdollista jakaa ohjelman ja koulutuksen osalta. Jokainen alue voi rakentaa palikoita kasaan omista lähtökohdistaan, eikä minkään tarvitse edes muuttua, jos ei haluta. Lippukuntia halutaan kuitenkin tukea siitä yksinkertaisesta syystä, että jokainen partiolainen saisi suorittaa oman ikäkautensa aktiviteetteja. Tämä vuosi on laadun vuosi! Lue lisää aluetiimeistä esimerkiksi Kasvublogista tai Purkista.

EPT sai myös ihan uuden ryhmän nimeltä Mucu! Ryhmän tarkoitus on koordinoida monikulttuurista toimintaa ja mahdollisesti englanninkielisen ryhmän perustamista Espoossa. Ryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Heini Nygren, onnea uudesta pestistä ja ryhmästä! Kaikki kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Heiniin, Emppuun tai toimistolle. Uutta vuonna 2013 on myös tulevat vaeltajaillat. VIS13:n mukaan

12

Espoon vuoden 2013 lippukuntaprojekti keskittyy Vanttilaan: Kauklahden alue on kasvanut ja tulee


kasvamaan paljon lähivuosina ja haluamme, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus päästä osaksi maailman parasta harrastustamme! Kalajärveltäkin kuuluu innostavia terveisiä: Espoon tuoreimman lippukunnan Kalahaukkojen toiminta on lähtenyt mallikkaasti käyntiin ja uusia ryhmiä on tarkoitus perustaa jo tänä keväänä.

että muuta viestintää tehostetaan. Jos Sinulla on palavaa intoa viestintään, älä epäröi lähteä mukaan! EPT-Tiedottaan juttujen DL:t ovat: 3.2., 5.5. ja 1.9. – muista siis toimittaa materiaalit ajoissa lehtiin osoitteeseen ept-tiedottaa(a) ept.fi. Paperisen EPT Tiedottaa – lehden voi edelleen tilata toimistolta lippukunnan johtajille. Näin timanttisen hallituksen luotsaamana tästä tulee upea vuosi, olethan Sinäkin mukana?

Yksi EPT:n painopisteistä vuonna 2013 on myös laadukas tiedotus. EPT Tiedottaa – lehti ilmestyy tänä vuonna vain kolme kertaa, mikä tarkoittaa,

13


EPT:n timanttin nen hallittus ja vastuualueeet vuon nna 2013 3

Emilia Kn naapi, puheenjohtaaja Toimisto oryhmä - Ryhmieen ja hallittuksen iltta - Talousrryhmä

Kirsi Heiiniö - Vihree - Gaala - Vaeltajaaillat - Jouluko ortit - EPT 50-vuotis mikunta juhlatoim

Noora Helllström N - varapuhiis - Kekäle - Ryhmien n ja hallitu uksen iltaa

Mikko Leino L - Sudenpenturyh hmä - Pinkkii - Seppelleenlasku u

14

Otto Siihvola - Väisk ki 2014 - Vimm ma -ryhmää - Vaelttajaillat


Mimi Ran ntanen - Mucu –ryhmä - Vaeltajaaillat - Vinkuli 2014 - EPT 50-vuotis ju uhlatoimik kunta

Veli-Pekkaa Peltola V - Viestintääryhmä P - Espoon Punanen

Meri Tan nner - Espoo P Päivä 31.8 8. - Vaikutttamo 12.3 3. - EPT 50-vuotis ju uhlatoimik kunta nkilö - AOO – yyhteyshen

Mikko Jak M kobsson - Rantalen ntis - Gaala - Kämppärryhmä - Sählyturnaus - Vaeltajaiillat

Lisäksi h hallituksen n mukanaa pyörii jäärjestösih hteeri Susaanne "Sussse" Nylund. Koko porrukan tav voitat osoitteesta hallitus@e h ept.fi. 15


Helmikuu 20–24

Elokuu

Helmi

Maaliskuu

26

Rantalentis

31

Espoo-päivä

Syyskuu

3

Lumiveistoskisa

14

Vaeltajailta

1

EPT Tiedottaa 3 DL

17

Sählyturnaus

4

Hallituksen ja ryhmien ilta

27

Kevätkokous

21–22

Punkku

vko 36–37 Aluetapaamiset

Huhtikuu vko 14–15

Aluetapaamiset

19–21

Vimma

Toukokuu

Lokakuu 6

Pinkki

18–19

LPK2030

24

Syyskokous

4

Meri-retki

5

EPT Tiedottaa 2 DL

14

Vaeltajailta

9–11

Vimma-viikonloppu

19

Vihree

vko 36–37

Aluetapaamiset

LPKJ-klubi

Marraskuu

Joulukuu 13

Kiitosgaala LPKJ-klubi

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

Profile for Espoon Partiotuki EPT

EPT Tiedottaa 1/13  

EPT Tiedottaa 1/13

EPT Tiedottaa 1/13  

EPT Tiedottaa 1/13

Advertisement