Page 1

0 2

IS

AF

D I U G

GR

0 1

TIPS&TRICKS ARTIKLAR KALENDER LEXIKON MEDIAUTBILDNING

Katalog om  kursutbud,  konsultationer,  bild-  och  videotjänster,  språkanpassning,  tryck  och  bildutskrifter  för  alla  som  jobbar  med  information,  marknadsföring,  layout,  illustrationer,  bild,  foto,  video, trycksaksbeställning, multimedia och web.

www.MEDIAUTBILDNING.nu


9

CAP&D ESIGN

1 = 20 09 --129 SEK 15 EUR O 129 DDK 139 NO K RET URV

PHO TOS HOP

CK

CAP& DESI

GN No 4 = 20

08

Lager för la ger m

L Eld L Vatten

Varumärken BYGGER SÅ BY SÅ

U D DU

STARKA

Så gjorde

METR I INNOVA

tt till lekfulll trött rio från trö k Bri Såå giick

SIID SID S DO D OR O R TIIPS P PS S&TR TRIC ICK Designa för iPhone

sto stor t guide id

5 bästa

na a

ARISKA LEGEND ECTORN ART DIR EL RUTH ANS : MIG GÖR OM T TTAS REN LUSH TVÄ BÄSTA SVERIGES AR RER VIS ATÖ KRE TFOLIOS SINA POR SLAR LLA PEN FANTASIFU FAVORITDINA NYA KER OCH BÖC SAJTER

HÅLL IHOP FORMEN

på Twitter s followers L Få tusental ringstipsen iala medier: adsfö och andra soc rdpress rna L Markn Wo nje för pa na kam e otema L Smartast sta portfoli n r jobb L Bä e kan vara uta som ger fle sterna du int jän gst nin L Bevak

SÄLJANDE SÅ GÖRS LAG BOKOMS

Ph

Trend Grafisk de på löpande b

G

Snygga 3D texteffekter 4D med Cinema Allt om allar typografim gn i Indesi

Bli en arstjärna formgiv ed m

TIPS &TRI

Så vinner du designtävlingar

PRO Jen gör EFFKun EgsöK

21 SIDO R

Snabbkurs i färglära

Så skapas

IA

E

No 6 = 20 09 --129 SEK

R FÖ RA R RE LE A , ST NA RN N E LU A I L A K I LD R PA B L Ä A L L A S K E YS ER L A G L N G S K ÅL IS RE RIN D H E S : B E D E ON NT I E A UI T G M A N S H VA R S H G LT I I A IN A O A N S I M G FL ER G IT R Å R M DI R 4D V E FO M P A M U A D K TO E M R Y R FÖ G R O G E R V E I N IC LI P R ÄT T LL I 3D AN S S L T T D U E U L J IX ME P G Å ÅN ÅN FR I G M KO

SVT.SE SÅ HAR LATS UTVECK ÅREN GENOM

GJORDES FILMEN N ENSKA FA KAR C OM KNO S TAR WAR

S MET ROP

19

s tip or k: sid tric h oc

fler uppd ett guid rag och mer pe ngar e till en perfek : t portfo ades vå lio rt eget typsni tt:

pset

SÅ GJO RDE

GIVAR N SOM FORM DU KRISE

GA RE SA JT ER FOTO M TI LL 3D ED CS S3 L 16 LL IL LU -B IL D SN AB L SK AP ST RA TI ON A M ON BA IN DE RA DE ES SI S IG GN ST ER EF FE KT ER RÄTT N TI PS NT E I AF L TE A TE T E XT ER R I IN R I ND UR ER DE ESI GN ES I PH OT EF FECT S L SM OS HO AR T RE P PR O

SÅ KL ARAR

Kreati vitet

TEM A:

TIPS&TRICK 19 SIDOR

26 SID OR MAXA TIPSSPEC IA AL DIN

A AR EN KL IS M SÅOG KR DS U DR O KAFR R UTOGMI

16

Tidsresan: Saabs grafiska profil

VÅRD

situa n form tion: Så sälje hos ch r efen

ECK A:

design Yulia: Otrolig per av klippt pap

ÄRKES TEMA: VARUM

MIK A: M STARÖT KENNY FORMFIGHTERS GIVAR Situatio E n för du in di

No

No 2 = 20 09

Nätbank Doberm en på rätt sä an redes tt ignar No rdea Svensk skapad arna som till Goog e gränssnitt et les supe rmobil

AJTER M SKISSA S PROGRA AM MED RÄTT

Däär

GUIDE: Bli yg gg g med avtal och try försä sä äk kri k ngar

SVE SVE ER RIG IG GES BÄ BÄS ÄSTA A MAGA AGASI AG SINS -AD AD GER GE GER ER SINA NA A TI T PS

Design och hantverk i en oslagbar mix Okt Okta kta tavill villa l a vis visar aarr hur du deesign gn nar förr nar

flera fl eraa kana ka ler er

3 nyhets nyhetssa s jter som bryt sa bry r ter ryter nyy ma m rk påå webb bben en Stora ora guid ora uiden en till grönt pa papp pap app pper er

Nu kan du testa två nummer av CAP&Design för endast 149 kronor. Nordens största tidning för kreatörer inom visuell kommunikation. På köpet får du ett par CMYK-strumpor. Capdesign.se/cmyk

ed koll i avta lssstora pen garr


139 NOK

CAPD ESIG

No 5 = 20 09 --129 SEK 15 EUR O 129 DDK 139 NOK

CAP DES

A GE GRAFISK NOM EU:S A HISTO RIA

MLANDS

BRA & GRATI TYPSNITT

Guide: Jobb a sömlöst i CS4 Smartaste sätten att byta fä rg Snygga kn ap med bara par CSS3

hotoshop

med effek terna du se tt i reklam n L Is & fro en: st L Röre lse L Graffi ti

n

es svenska

ROPIA VATIV 3D

Hetast jus

t nu:

SERIEESTETIK

Så ragga r du fler jobb med hjälp av intern 6 sajter som et

gör det enk nå rätt upp elt att dragsgivar e

ra formgiva

Lär dig sk ap indiska illu a levande strationer… … med vår steg

-för-steg-g + Så gjor uide de vi våra bylinebilde r

&

14

Bästa gratisiko för din gränssn

FIXA GENOMTÄNKT WEBBDESIGN

s s e r p d r W Söderhavet avslöjar yrkeshemligheter

kickstart din form en an som ger ress-sajter rdp Snygga tem Wo a st Sveriges bä design Så byggdes för din webb a pluggarna Här är bäst

U VI

BAUHA S SKIVOM GÖR O J LINDB

Stort teerm: anumm

framtid webbtekens nik Adobe Air fö ränd

gna Desöir f

VI TIPSA V R OM 5 SAJTE R 5 BÖCK OCH INTE FÅR ER DU MIS SA ILL U USTRATI LEGEND ONSWEBBFAN EN ÅKE AR ENHIL TOMER PÅ OPER L GUIDE TILL KO AN GÖR OM MPOSITI MIG: PL ON ATSBA FÅR ET NKEN T PLAS TIKING REPP

nä n ä ly ly

Stor format

d: nep ak Tren ig sin l Rör grafik n ger VJ- roffse –p

RETU

&

r apa g e: Sk Guid med Illu

A teket: let för Apo sttäälllet Istäl förv rring! formförvi

Allt om 3D skrivare

Onnom Fy FSEN örnen K TER S dkoll: esign MED band

synas och

i Fl Bläd ash de – så rbar gör tid du nin steg g för steg

FÅ ÅA ALL LLA FONT NTER I ALLA WE EB BBL B BLÄ ÄSARE

s

rför komm er

33

IGN. SE

TIDSRES

N GMÖRE DREMSRIG A NR IVIÄR

N.SE

SRE GISK TID NOSTAL AS MJÖ MED ARL

rens jobb L KRITIK : RES STA S NY NYG GG G A STE G URA NG ERN A MED RAF IS L INTERV ISK KA A JU: DÄR FILEN D FÖR PRO FI ADO BE RATAR 3D L R REP ORT KOKOKA AGE : MÖ KA E AV VÄL DEN T AST E BYR – EN ÅER L V S HETVÄR LDS PRAG OC AKO LL: H BAR RCE LON & HELVET A L HIM E L PO MEL ORTFOL TAL ANG IO: LOVAND ER VIS A R UPP SIG E KAN OC KSÅ VAR – DU RA MED OM MIG L GÖ R : YOG GI FÅR NY F KOSTYM

filmbesök hos stare På b e as mä r HT k erna ekt ffe ff eff L LIG IND USTRIA SÅ SKA PAR A UND ERV ERK SIN & MAG IC

bben n på web en filme film för fi RER ERA NTÖ LEV GUI DE TILL SKL ASS ER I ALL A PRI

&

om do Norrth King njer pa S bygger lönta kam Så kamp be prissbe N sina pri PIR ATIO GI TILL INS FRÅ N STR

ATE

ta pning r Öl i ny tap de bilild ssb skiss a ski va siva Exklusiv agmttag ram n ffra rån frå andet avv s Pripps Blå m forrm nya for

död d elsidan ärnserr He anno san ersa ers pe pp ap Pa karr cka som knoc h oc n are lässa cker näck knä en utare ou ayo lay

den åll kund Behå a et kan ge pdrag Första up F ditt sista bli d o – allt om långvariga lå er ne ation relat

ÄR KÄR TER : R ITSK E T E A TES L HET T I ETT 1 WX , ALL UM Q 12 CINTIQ 4-TU M O I M AC 24-T RN IM U DATORN MSU SAMS M KÄR MEN TES KÄ TT LDS JÄT 275T L VÄR A T MASTER RD MSTERD ERA N & A FRÅ NB TE H ER ÅN T NY TT S ENA STE O LOV LI O: FOL TFO ORT N L POR PP EN U A R V ISAR ER TAL ANG RT D ORT LEN : S KID ELL L D UEL OM E R L G ÖR P ROF ILER G OC NYGG SNY MD B BLIR IMD


4  INLEDNING

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Innehåll

2010: Kunskap och erfarenhet 5 Kalender 2010 och 2011 6, 7, 8 Kurslista med sidanvisning 9 Om våra kurser, villkor, mm 10 Kundreferenser 11 Tjänster, lärare och samarbetspartners 12-13 Kurser och kursinnehåll 16-31, 34-63 Kurs i måleri och foto i Tunisien 32-33 Enfocus Tips & tricks 67-81 Stora guiden om upplösning 86-95 Allt om kalibrering 112-119 Live preflight i InDesign 120-121 PDF-formulär 122-123 Smarta objekt i Photoshop 124 Grafiskt lexikon 125-153 Historik om desktop publishing 154-155 Fakta om programversioner 156

Information om tjänster Silverfast erbjudande 2009 Omslag fram insida Fine Art Photobook: Läderinbundna böcker Omslag bak insida Enfocus PitStop Omslag bak

Ett tryckeri omnämnt i Stieg Larssons trilogi Millenium 14-15

Bildresa till Tunisien: Kurs i digitalfoto och måleri 32-33

EPS Graphics Tools 64-65

Foto-Shop.se för dina affischer, tavlor och exklusiva bildböcker 82-83

Bara för professionella: Solux dagsljus 84

Läderinbundna fotoböcker: Fine Art 85

EPS / Space 360 96-111

Gör din egen bok 157-160

Cap & Designs erbjudande 2-3


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 2424 0000 EPSMEDIATRAINING.COM 08-38

INLEDNING   5 INLEDNING

2010: Kunskap och erfarenhet

V

älkommen till kurskatalogen 2010. Den här utgåvan innehåller kurser fram till januari 2011, kombinerat med produktionstips för mediaproducenter, artiklar, grafiskt lexikon, erbjudanden, mm Vi har tryckt katalogen, ännu en gång, som en pocketbok för att vi vill att Du ska spara den. Den kan vara till nytta för er under året. Vill ni ha flera ex? Kontakta oss, så fixar vi det Att ha kunskap och erfarenhet är något ett företag inte kan vara utan. Vi erbjuder Er att öka kunskaper och planera för smidigare produktionsflöde. Det behöver inte kosta mycket och vi kan även finansiera utbildningen med hjälp av våra finanspartners. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi erbjuder tjänster och produkter från våra samarbetspartners. Gå igenom innehållsidan till vänster och du kommer att få ett överblick om möjligheterna.

Professionella lärare och konsulter Våra gemensamma medarbetare, era lärare, är certifierade av Apple, Adobe, Quark, EFI och Enfocus och anlitas av tryckerier, prepressföretag, tidningar, fotografer, videoproducenter samt inhouse- och reklambyråer. Vi är medlemmar i GAIN och våra lärare har anlitats av KTH för utbildning av blivande grafiska ingenjörer. Företagsanpassade kurser, hos er eller hos oss Om kursen du söker inte finns i kurskatalogen, kontakta oss och vi presenterar ett förslag för er på specialanpassad företagsutbildning. Vi kan komma fram till en bra lösning tillsammans. Bokningar kan ske direkt via vår hemsida eller genom att du kontaktar oss via telefon eller via epost. Kontaktinfo finns på sidan 10. Vi kan erbjuda våra konsulttjänster och skräddarsy lösningar för grafisk produktion, kontroll av digitalt material och automatisering av delar av produktionsflödet. På sidorna 12-13 presenterar vi vilka du kommer att möta. Våra kursdeltagare kommer till oss från Sveriges alla hörn. En lista med urval av referenskunder hittar ni på sidan 11. Vi ser fram emot att komplettera listan med ert namn. Välkomna till professionella mediautbildningar!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JAN

2

1

53

Antik och Kuriosa Vår

4

Internet Expo 2010 Formex 2010

3

Fotomässa Oslo

JUL

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

Trett.d. jul

Trett.d.afton

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

Nyårsdagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AUG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

5

8

7

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stockholm 13 Furniture Fair 14 15 16 ICT 2010 Internet Expo 17 Antikmässan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEB

MÅNDAG

9

MalmöMässan

SEP

ONSDAG

13

12

11

10

1 TISDAG 2 CeBIT 2010 ONSDAG 3 Hannover TORSDAG 4 Hem & Villa FREDAG 2010 - Malmö 5 LÖRDAG 6 SÖNDAG 7 MÅNDAG 8 TISDAG 9 ONSDAG 10 TORSDAG 11 FREDAG 12 LÖRDAG 13 SÖNDAG 14 MÅNDAG 15 TISDAG 16 ONSDAG 17 TORSDAG 18 FREDAG 19 LÖRDAG 20 SÖNDAG 21 MÅNDAG 22 TISDAG 23 ONSDAG 24 TORSDAG 25 FREDAG 26 LÖRDAG The Scandi27 SÖNDAG navian Sci-Fi, 28 MÅNDAG Game & Film 29 TISDAG Convention - 30 MÅNDAG

MAR 13

OKT

17

16

15

14

1 Långfredagen 2 Påskafton 3 Påskdagen 4 Ann.d. påsk 5 TISDAG 6 ONSDAG 7 TORSDAG 8 FREDAG Fotomässan 9 LÖRDAG 10 Göteborg SÖNDAG 11 MÅNDAG 12 TISDAG Scandinavian 13 ONSDAG Electronics 14 TORSDAG Event 2010 - 15 FREDAG 16 LÖRDAG 17 SÖNDAG 18 MÅNDAG 19 TISDAG 20 ONSDAG 21 TORSDAG 22 FREDAG 23 LÖRDAG 24 SÖNDAG 25 MÅNDAG 26 TISDAG 27 ONSDAG 28 TORSDAG 29 Valborgsmässoafton 30 31 TORSDAG

APR

2010 2010 17 18

NOV

MÅNDAG

21

20

19

1 SÖNDAG 2 MÅNDAG 3 TISDAG 4 ONSDAG Fotografiska 5 TORSDAG Museet 6 FREDAG 7 öppnar i LÖRDAG 8 Maj SÖNDAG 9 MÅNDAG 10 TISDAG 11 ONSDAG 12 Kristi himmelsf.d. 13 FREDAG 14 LÖRDAG 15 SÖNDAG 16 MÅNDAG 17 TISDAG 18 ONSDAG 19 TORSDAG 20 FREDAG 21 Pingstafton 22 Pingstdagen 23 MÅNDAG 24 TISDAG 25 ONSDAG Pack & Em- 26 TORSDAG ballage 2010 27 FREDAG 28 LÖRDAG 29 SÖNDAG 30

MAJ Första maj

JUN

DEC

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

Midsommard.

Midsommarafton

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

Sv. Nationaldag

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

26

25

24

23

22

6  KALENDRAR MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00


Kungsbackamässan

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

29

28

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

36

27 28

LÖRDAG

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG

26

27

28

29

30

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

Original Formex

34

25

TORSDAG

ONSDAG

FREDAG

24

TISDAG

39

Bok & Bibliotek

TORSDAG

23

MÅNDAG

38

ONSDAG

22

SÖNDAG

31

30

29

26

25

24

23

22

21

TISDAG

21

LÖRDAG

20

MÅNDAG

19

18

17

16

15

20

19

18

37

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

33

17

TISDAG

TORSDAG

Eventdagarna FREDAG Göteborg LÖRDAG Konstnärernas SÖNDAG Höstsalong

16

14

MÅNDAG

LÖRDAG ONSDAG

13

MÅNDAG

13 TISDAG

12

SÖNDAG

12

15

11

LÖRDAG

11

14

PRomotion

32

10

FREDAG

10

SÖNDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

9

8

TORSDAG

9

10

9

8

MÅNDAG

FREDAG

SÖNDAG

TORSDAG

ONSDAG

8

9

7

8

27

6

LÖRDAG

5

4

3

2

1

TISDAG

LÖRDAG

4

35

MÅNDAG

FREDAG

3

SÖNDAG

TORSDAG

2

7

ONSDAG

7

31

ONSDAG

1

SÖNDAG

40

39

43

Scanpack

42

41

Hem & Villa 2010

Hem & Villa

Alla helgons d.

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

OKT

30Valborgsmässoafton

14 2010

SEP

MÅNDAG

6

FREDAG

6

TISDAG

6

30

30 31

5

TORSDAG

5

MÅNDAG

5

7

ONSDAG

4

SÖNDAG

4

TISDAG

LÖRDAG

3

MÅNDAG

FREDAG

2

SÖNDAG

TORSDAG

1

3

26

AUG

2

JUL

FREDAG

1

30 31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30 31

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

44

Dreamhack Winter

47

46

Fotomässan

45

Sign Scandinavia Interior design

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

NOV

Pingstafton

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

48

27

Nyårsafton

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

Ann.d. jul

Juldagen

Julafton

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

52

51

50

49

Jul & Hantverk 2010 SÖNDAG LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

DEC

30TISDAG

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

KALENDRAR  7


Kungsbackamässan

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG trettondagen

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5

4

3

2

1

SÖNDAG

2

52

LÖRDAG

JAN

FREDAG

1

30 31

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

4

5

6

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG

7

8

9

10

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

ONSDAG

TISDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

9 TORSDAG

SÖNDAG

13

SÖNDAG

31

LÖRDAG

8

FREDAG

12

FREDAG

10

9

13

12

11

Kvinnodagen

SÖNDAG

6

FREDAG

4 LÖRDAG

TORSDAG

3

5

ONSDAG

2

11

7

6

5 TISDAG

1

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

17

MÅNDAG Annandag påsk

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG Långfredagen

TORSDAG Skärtorsdagen

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

APR

30Valborgsmässoafton

2011 14

MAR

MÅNDAG

LÖRDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

TORSDAG

3

7

ONSDAG

2

FEB

TISDAG

1

30 31

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30 31

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

22

21

20

19

18

SÖNDAG Första MAJ

MAJ

Pingstafton

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22

27

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

MÅNDAG

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TISDAG

23

26

Midsommardagen

Midsommarafton

25

24

MÅNDAG Sveriges Nationaldag

SÖNDAG

LÖRDAG

FREDAG

TORSDAG Kristi Himmelsfärdsdag

ONSDAG

JUN

30TISDAG

8  KALENDRAR MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 Kursnamn

INNEHÅLLSFÖRTECKNING, KURSER   Kod

Grafisk produktion. Från manus till PDF M1 Grafiskt produktionsflöde M8  Photoshop & Indesign på en dag! M79  Kreativ integration: Indesign, Photoshop M12  Kreativ produktion med Creative Suite M21  BILDBEHANDLING Photoshop på en heldag: Nyheter M4  & RETUSCH Illustrator grundkurs M9  Photoshop grundläggande: Kurs 1 M3  Photoshop på en halvdag: Nyheter M10  Avancerad friläggning och maskning M16  Avancerad retusch och skönhetsretusch M31  Virtual Reality: Att skapa panorama och VR M7  Photoshop komplett: Grund till avancerad M2  Bildkorrektion Steg-för-steg M83  Photoshop för fotografer M54  Photoshop: Grund i lagerhantering M24  Photoshop automatisering M15  LAYOUT & DESIGN Mallhantering i InDesign M14  InDesign på en halvdag: Nyheter M25  Tidningsproduktion med Quark och Word M51  XML-produktion med InDesign M23  XML: Databas, InDesign, Dreamweaver M22  InDesign intensivkurs M26  QuarkXPress från grunden M32  QuarkXPress intensivkurs M30  Tidningsproduktion med InDesign och Word M50  InDesign från grunden M43  InDesign på en heldag: Nyheter M27  Bokproduktion med InDesign och Word M60  ANNONSPRODUKTION Annonsproduktion med InDesign M33  Annonsproduktion med QuarkXpress M42  Annonsproduktion med Illustrator/Photoshop M5  Annonsproduktion med Flash M29  AUTOMATISERING Quark Xpress: Job Jackets M6  & KONTROLL Enfocus PitStop Professional M47  Automatisering av digital grafisk produktion M46  Enfocus PitStop Server M48  Enfocus FullSwitch M20  Enfocus Light Switch M34  Presentationsteknik med PDF och InDesign M38  PDF-SKOLA PDF i grafisk produktion M17  Acrobat Professional på en dag M11  PDF-formulär M13  QuarkXpress 8 för flashproduktion M49  WEBBDESIGN Effektiv webblayout med CSS M52  Webbproduktion. Del1, Dreamweaver M19  Flash från grunden M18  Dreamweaver intensivkurs M37  WEBBWebbproduktion. Del2, JavaScript och AJAX M62  PROGRAMMERING Introduktion till PHP M35  Introduktion till JavaScript M36  VIDEOPRODUKTION Videoredigering & 3D i Photoshop Extended M81  Film och ljussättning M53  Film, ljussättning och digital videoredigering M44  APPLE MEDIA Presentationsteknik med Keynotes M41  TRAINING Introduktion till Final Cut Pro M45  Introduktion till DVD Studio Pro M28  Active Directory och Open Directory M80  Snow Leopard Server som mediaserver M64  Integration med iPhone och Exchange M84  Deploy Studio Server M82  OPERATIVSYSTEM Windows 7 för grafiska producenter M39  Mac OS X för grafiska producenter M40  GRAFISK PRODUKTION

Längd

6 dagar 2 dagar 1 dag 3 dagar 5 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 2 dagar 5 dagar 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 2 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag 3 dagar 2 dagar 4 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 2 dagar 1 dag 3 dagar 2 dagar 3 dagar 1 dag 1 dag 2 dagar 1 dag 1 dag 2 dagar 2 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 1 dag 1 dag 1 dag 2 dagar 2 dagar 1 dag 2 dagar 1 dag 1 dag

9 S.

16 17 18 18 20 22 22 23 23 24 24 24 26 27 28 28 29 30 31 31 34 35 35 36 37 38 40 42 42 43 43 44 44 45 45 46 47 48 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63


10  VILLKOR

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

EPS Graphics Tools & Mediautbildning Tjurhornsgränd 6, 2 tr, 121 63 Johanneshov Tel: 08-38 24 00 E-post: kursbokning@mediautbildning.nu Hemsida: www.mediautbildning.nu alt www.eps-web.com Kursbekräftelse: Efter anmälan skickas bekräftelse till dig via post eller epost innan kurs­start. Kursanmälan är bindande. Kurstider: Heldagar: 09.00-16.00 Lunch: 12-13 Kurstider halvdagar: 09.10-12.10 respektive 13.00-16.00. Kursavgift: I våra priser ingår: Valfri bok och lunch, exklusive halvdagskurser. Anteckningsmaterial och kaffe. Boklistan finns på vår hemsida. Betalningsvillkor: Kursavgifterna faktureras och betalas FÖRE kursstart. Moms tillkommer på alla priser i denna katalog. Avbokning: Sker avbokning senare än 6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ändra datum för kursen eller ställa in planerad kurs beroende på få anmälda eller andra omständigheter som ligger utanför vårt ansvarsområde. Rabatter: Ta med en arbetskollega och dela på en arbetsstation, så får ni 60% rabatt för kursdeltagare nummer två. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller alla kurser utom halvdagar. Företagsanpassade utbildningar: Alla våra kurser kan beställas som företagsanpassade, skräddarsydda för era behov. Vi kommer överens om datum och plats som passar er. Hos oss eller hos er.

KURSLOKALER: KARTA OCH VÄGBESKRIVNING Vägbeskrivning Adressen är Tjurhornsgränd 6 i ­Johanneshov i närheten av Globen. Vi finns på våning 2. Om man åker kommunalt: Åk med tunnelbanan till Gullmarsplan, byt där till tvärbanan mot Alvik. Åk två stationer och kliv sedan av (stationen heter “Linde”). Det är max 5 minuters gångväg därifrån. Om man åker bil: Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns bakom byggnaden


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Några av våra kunder och kursdeltagare: Svenska Tryckcentralen, Dagens Industri, Kungliga Operan, Televärlden, TCO, Interprint, Kopieringshuset,Skolvärlden, Odelius, Hallvigs Reklam, Svenska Journalen, Riksdag & Departementet, Bonniers Veckotidningar, AMS Informationstjänster, Guiden Förlaget, Ordblom AB, WM-data Education, Anderssons Press & Reklam, Leveranstidningen Entreprenad, Tidningen Metro, Scarena, Dagens Nyheter, Fri Köpenskap, SAFTidningen, Avisa centralredaktionen, MSK ToD, Phosworks AB, ICA Förlaget, AB Storstockholms Lokaltrafik, Slaviska Missionen, Ehrensstråhle & Co AB, Bedsab B. Edström AB, Ericsson Radio Systems, Diabolaget AB, Fourside AB, Scanner Litho AB, Dekaltryck, MB Communicate AB, Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, Uppsala Publishing House, Nobelstiftelsen/ENM-gruppen, Domarhagsskolan, Desktop & Original, DB-Grafiska Örebro, Cabesa Communications AB, Lexicon Stockholm, Norstedt Förlag, Sollentuna Grafiska, Kartguide Jannerstad, Skottetryck AB, Ord&Form Uppsala, Sveflow AB, JAKO AB, SCA Packaging, Dagens Medicin, Pharmacia Uppjohn, Skopunkten, Apollo Resor AB, Trosa tryckeri AB, Svenska Dagbladet, FöreningsSparbanken, Kungsfoto, Trydells Tryckeri, Fälth och Hässler, Office Växjö, SKTFTidningen, Verbum Förlag, Medströms Dataförlag, Annons Service AB, Naturvårdsverket, Marknadsmix AB, Adera Sweden, Tidningen Blå Bandet, RC Tryck i Piteå, Johnér Bildbyrå, Svensk Mjölk AB, Nykopia Tryck AB, Lärarnas Riksförbund, Global Print, Sjöfartsverket, Patent- och Registreringsverket, Mälarfoto AB, Nationalencyklopedin, KåPe Communication, Eskilstuna Kuriren, Dalarnas Tidningar, Medborgarskolan, Utbildningsdepartamentet, Kungliga Tekniska Högskolan, Tidningen Nya Dagen, Purup-Eskofot, Lokaldelen i Halmstad, NPP-Reklambyrån, Elanders Anymedia, Enannan Reklambyrå AB, Phöner Bild, Lärarförbundet, Riksdagsförvaltningen, Liber AB, Svenska Journalistförbundet, Sveriges

KUNDREFERENSER  11 Television, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Aftonbladet, Océ Svenska AB, Riksförsäkringsverket, Canon Svenska AB, Posten Frimärken, VLT Press AB, Astra Zeneca LPS, SJS-hotellen, RR Reklambyrå, FMTF, SYLF Moderna Läkare, Läromedelsförfattarnas förening, BO FAKTA Media & Förlag, Filadelfia Kyrkan, SMH Fastighetsbyrå AB, n3sport ab, Presentatiosnkraft AB, B-stedt of Sweden AB, Nyhetsbyrån TT Spektra AB, Länsutbildningar i T-Län AB, TDC Förlag AB, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Dramatiska Institutet, Seco Tools, Bregårdsskolan, Ericsson, Filmpool Mitt, 3, Karolinska Sjukhuset, Stockholms Universitet, Huddinge Sjukhus,Riksutställningar, HIAB, Maind Studio AB,Posten på Åland, SBU, Commedia, Accalon AB, Stockholms mäs�san, Metria GIS-centrum, Tidningen Chef, Ekonomiprint, FOI, SCB,Svenska Dagbladet,SLU,Tekniska Museét, GöteborgsPosten, Göteborgs Universitet, Uppsala Tourism, Konstfack Digitalstudion, Tryckjouren i Uppsala, Quebecor World Nordic Sörmlands Grafiska, IDG International Data Group AB, Skinnskattebergs folkhögskola, Macoteket AB, Göteborg Stad Utbildning / STUDIUM, OP5 AB, Fras & Form, Rikspolisstyrelsen ekonomisektionen, Scorett footware AB, Mölnlycke Health Care AB, GUC-Grafisk utbildnings Center i Uppsala, Interfleet Technology AB, Tidningen Byggnadsarbetaren, Dowell stubbs, Bollnäs turism, Trycket i Mora AB, Dalarnas Tidningar, ConCall AB, Svenska Civildatalogerna AB,Kerfi AB, Arbetsmiljöverket, Stiftelsen lantbruksforskning , EDSA Förlag, Temporent AB , Grafit, Svenska Kyrkan i Sundbyberg , UNHCR Regional Office Baltic & Nordic, Lystra Business Development AB, Högskolan på Gotland, Tholin & Larsson, Foorm, Keyfo System AB, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Utbildningsradio, Täby kommun, Forma Publishing Group, Fotoateljé Wasa, Värmlands Folkblad, Luftfartsverket, ATG AB, Bonnier Tidskrifter, Mitrenga Produktion, Fotograf Jenny Grimsgård, Space360, Sveriges Hundungdom, Bonnier Förlagen AB, DN, Mediahavet, mm


12  

LÄRARE OCH TJÄNSTER Ricardo Sepúlveda

Grundare och VD för EPS. Med bakgrund inom fotografi och arkitektur har Ricardo jobbat med det mesta inom digital grafisk produktion med eget fotosätteri och grafisk ateljé. Han jobbar idag som konsult för att optimera produktionsflödet men leder även kurser i Indesign, QuarkXpress, PitStop, digital fotografering, Photoshop, ICC och kalibreringsteknik, m.m. Certifierad EFI-Fogra. Har även undervisat på KTH-Mediateknik. Flytande skribent för grafiska tidningar sedan flera år. Ricardo har skrivit artiklar för Cap & Design, macWorld & Svenska Mac Pressen. Ricardo ansvarar för Fotokurser på Kuba och foto-måleri kursen i Tunisien.

Johan Andersson

Arbetar med systemdrift och webbutveckling på EPS, främst inom Microsoftmiljön men har också ett stort intresse för Mac och Linux. Johan behärskar PHP, SQL och ASP samt har stor erfarenhet av utveckling av databaser främst för webbplatser och CRMsystem. Undervisar i kursen Introduktion till PHP, Introduktion till Javascript samt Windows Vista för grafiska producenter. Johan har skrivit Tips&Tricks för CAP & Design. På www.eps-web.com kan man även titta och lyssna på hans videotips.

EPSMEDIATRAINING.COM MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Billy Ölvestad

Vår allt-i-ett-lärare och konsult. Med grafisk utbildning från KTH är Billy lärare i grafisk produktion, Photoshop grundläggande, Acrobat, Indesign, webbproduktion, Flash, Java Script, OS X för grafiska producenter, XML, ICC och kalibreringsteknik. Han sköter även supportfrågor för EFI XF rip med installation och konfigurering. Billy är Adobe Certified Expert och älskar att läsa tekniska böcker. Har undervisat även på KTH-mediateknik och har skrivit Tips&Tricks för CAP & Design. På www.eps-web.com kan man även titta och lyssna på hans videotips.

Kristofer Sepúlveda

Certifierad i Final Cut Pro håller Kristofer videokurserna och är med i kursen Film, ljussättning och digital videoredigering tillsammans med Sten

Holmberg. Kristofer har gått utbildning i videooch radioreportage och har deltagit i produktion av flera dokumentärer bl a om Macchu Picchu; vindsurfning; ekologiska ONG och Victor Jara. Han är den yngste i gruppen men han har hunnit samla en del kunskaper även i Photoshop, Flash och animering. Naturbegåvad tecknare. Har speciell känsla för bild, musik och film. Hans tips om animeringar finns på vår hemsida


MEDIAUTBILDNING.NU EPSMEDIATRAINING.COM 08-38 08-38 2424 0000

Pär Andersson

Programmerare och konsult. Arbetat med digital annons hantering, automatiska flöden, utvecklingsprojekt, QuarkXpress. Ansvarar för ProScript-försäljning och support sedan introduktionen 1995. Idag undervisar och jobbar han som konsult i grafisk produktion, pdf-produktionsflöde och automatiserade produktionslösningar. Arbetar på Laidback Solutions i Norrköping.

Joakim Lundberg

Programmerare och konsult. Civilingenjör från Linköpings universitet. Arbetar med utveckling främst i Java. Joakim har utvecklat flera produkter bl a File Train och en stor del kundanpassade program, t.ex. alla klientprogram för Prodex (Expressens produktionssystem). Han är även hjärnan bakom annonsproduktionssystemet Creole vilket tillåter grafisk produktion av annonser direkt på en hemsida. Arbetar på Laidback Solutions i Norrköping.

Jakob Blomqvist

LÄRARE OCH TJÄNSTER   TJÄNSTER

13

Pontus Hulin

Programmerare med datavetenskaplig examen från Umeås universitet. Utvecklar främst i C och C++. Utvecklar fristående produkter såväl som Xtensions till QuarkXpress och CopyDesk, plugins till Acrobat, Illustrator, InDesign och InCopy. Pontus undervisar och jobbar som konsult både i annonshantering och redaktionella arbetsflöden såväl som katalogproduktion. Arbetar på Laidback Solutions i Norrköping.

Sten Holmberg

Lärare i vår nya kurs Film, ljussättning och digital videoredigering. Filmfotograf till yrke och utbildad på Dramatiska Institutet. Han har även jobbat som modefotograf med egen ateljé. Bland produktionerna som Sten har medverkat i kan man nämna: Kejsaren där han fick Silverbjörnen i Berlin 1979. 1982 fick Sten utmärkelsen Årets Rulle för innovativt arbete på olika videoinspelningar.

Författare till böckerna om Photoshop, InDesign och Acrobat. Han har varit verksam i den grafiska branschen sedan 1978 (inklusive sex års utbildning) och de senaste åren även

arbetat med webben. Dessa två områden har Jacob en gedigen utbildning för. Kunskaper och erfarenheter omsätter han dels i produktion av läromedel, dels i utbildning och konsultation åt skolor, datautbildare och producerande företag.


Med vår nya 8-färgare och vår helt kemifria CTP-anläggning är vi i dag ett av Sveriges absolut modernaste tryckerier. Vår styrka är böcker, tidningar och reklamblad, men givetvis trycker vi även brevpapper, visitkort och kuvert etc.

Pröva oss!


Har Du läst Stieg Larssons tre spänningsromaner? Det har vi gjort och blev glatt överraskade. tar kvinnor”

Ur ”Män som ha

Ur ”Flicka

n som lekt

e med elde

Ur ”Luftslottet som

n”

sprängdes”

Under många år hade Stieg Larsson och Hallvigs Tryckeri ett seriöst och givande samarbete när det gällde tryck av böcker och även tidningen Expo som han var ansvarig utgivare för.

Ring 0224-609 00 eller maila till jan@hallvigs.eu så lämnar vi förslag och priser.


16  GRAFISK PRODUKTION

Grafisk produktion. Från manus till PDF 6 dagar

Lär dig allt om grafisk produktion från manus till slutoriginal. Vi går igenom hela kedjan från manus till färdig trycksak. Teori varvas med övningar där du själv får pröva de olika verktygen som finns att tillgå. Vi börjar med färglära för att förstå färgprocessen i en digital produktionsmiljö. Vi kalibrerar våra arbetsstationer med scanner, digitalkamera, skärm, bildbehandligsprogram och belysning i arbetsrummet. Därefter granskar vi digitala bilder, sparar för layout, gör originalarbete, och avslutar kursen med hur man exporterar PDF på ett korrekt sätt för rätt ändamål. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana. Tidigare kunskaper i något ämne inom grafisk produktion ett plus, men kursen lämpar sig även för nybörjare. Vi tränar med följande program: Photoshop, Illustrator, Indesign och Acrobat.

Mål

Att ge mediaproducenter nödvändiga grundkunskaper i bildrepro och produktionsteknik för att skapa digitala original av hög kvalitet. Kursen är inte endast för producenter utan också för trycksaksinköpare, marknadssekreterare, informatörer, projektledare, mm

KURSINNEHÅLL Dag 1: Teori om grafisk produktion och inledning till kalibrering

• Färgkunskap och introduktion till kalibrering av arbetsstationer

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Kursbeteckning: M1 Datum 1: 16, 22 Apr 6, 14, 20, 27 Maj Datum 2: 9, 10, 11, 12, 13 Aug Datum 3: 10, 17, 24 Sep 1, 8, 15 Okt Datum 4: 24, 25, 26, 27, 28 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 13500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 9450:- per deltagare.

• Från manus till trycksak • Färglära och scannerteknik: Hur en scanner / kamera är uppbyggd och hur den fungerar • Om inläsning och bildlagring • Kalibrering av arbetsstationer: Grunden för kalibrering av scanner, kamera, skärm och skrivare

Dag 2: Kalibrering, korrektion av bilder, separering och tryckteknik

• Kalibrering och bildbehandling med Photoshop • Kalibrering av arbetsstationer, forts. • Att jobba med fotografier: Inläsning och bildbehandling • Bildkorrektion, omfång, kontrast och balans • Att göra svartvit repro • Bildlagring och bildformat • Att jobba med påsikt och genomsikt • Bildomfång kontra scanneromfång. Färgbalans/gråbalans • Om papperskvalitet och tryckteknik • Om punktförstoring • Om upplösning/rastertäthet • Om färgseparering: Korrekta inställningar för olika ända-


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

mål. Genomgång av begreppen färgmängd, UCR/GCR, fukt, punktförstoring, ”soft proof” på skärm med ICC-profiler, m.m.

Dag 3: Objektgrafik och ”vektorisering”

• Vektorgrafik • Att jobba med logotyp: Inläsning och vektorisering med Adobe Illustrator • Korrektion och färgläggning • Om färgsystem: LAB, RGB, CMYK, Pantone • Bildbehandling med Adobe Photoshop och Illustrator • Att integrera pixelgrafik och vektorgrafik i ett original

Dag 4: Friläggningar, collage, retusch och förberedelse för layout

• Avancerad bildbehandling • Speciellt bildarbete: Friläggningar, collage, enkel retusch, duplex, triplex • Att samarbeta mellan Illustrator, Photoshop och ett layoutprogram

GRAFISK PRODUKTION   Dag 5: InDesign

Sidombrytning

Förkunskaper

Kursen riktar sig till producenter, projektledare, arbetsledare, produktionsansvariga, prepresschefer och företagsledare. Kursen kräver kunskap i digital grafisk produktion. Kunskap i hantering av grafiska program är ett plus men inget krav.

med

• Sidombrytning • Att montera bilder och iordningställa slut­original i layoutprogram • Olika bildformat och fällor • Introduktion till Adobe InDesign för pdf-produktion

Dag 6: Felsökning och leverans till tryckeri

• Preflight och felkorrigering i InDesign • Om Acrobat och komponenter • Om PostScript, EPS och PDF • Skapa PDF för tryck • Kontroll av PDF • Korrigering av PDF • Slutoriginal: Provtryck, digitalt provtryck • Provtryck från applikation kontra provtryck från RIP • Att korrigera efter provtryck • Leverans till tryckeri • Slutprov och kunskapskontroll utförs sista timmen

Grafiskt produktionsflöde 2 dagar Vi går igenom alla delar i en grafisk produktion fram till digital leverans till tryckeriet. Genomgång av olika arbetsmoment i ett grafiskt produktionsflöde. Kontrollsystem i ett digtalt arbetsflöde. Varför, när och hur hanteras det. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

17

Kursbeteckning: M8 Datum 1: 6, 7 Maj Datum 2: 10, 11 Jun Datum 3: 5, 6 Aug Datum 4: 11, 12 Okt Datum 5: 9, 10 Dec Datum 6: 10, 11 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


18  GRAFISK PRODUKTION

Photoshop & Indesign på en dag! 1 dag

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar i programmen och vill snabbt lära dig mer om de nya funktionerna i Photoshop och InDesign CS4. Vi gör en intensiv genomgång av båda programmen. Photoshop på förmiddagen och InDesign på eftermiddagen För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med båda programmens grundfunktioner.

Mål

Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshop och Indesign i nya versioner fungerar och kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Kreativ integration: Indesign, Photoshop 3 dagar

Lär dig att jobba med kombinationen InDesign/Photoshop på ett effektivt sätt. Utnyttja Photoshops funktioner till max när du jobbar i InDesign. Du lär dig grunderna till vad som är möjligt i de båda programmen, och även hur de två kan samarbeta på bästa sätt. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundläggande datorvana. Det kan vara en fördel om du tidigare jobbat i InDesign eller Quark samt Photoshop

Mål

Att efter kursen kunna jobba så effektivt som möjligt med kombinationen InDesign/Photoshop, och utnyttja deras funktioner till max.

KURSINNEHÅLL Kursbeteckning: M79 Datum 1: 19 Mar Datum 2: 29 Apr Datum 3: 7 Maj Datum 4: 18 Jun Datum 5: 25 Aug Datum 6: 16 Sep Datum 7: 4 Okt Datum 8: 24 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Photoshop CS4 Nyheter i gränssnittet

• Hantering av paletter och menyer • Nya fliksystemet och hantering av flera bilder samtidigt • Smidigare panorering, zoomning och rotering av arbetsytan • Panelerna ”justeringar” och ”masker” • Kortkommandon • Spara ”arbetsytor”

Förbättrat

• Nyheter i skugga, efterbelys och svamp • Kraftfullare utskriftsalternativ • Nyheter i autojusteringen av lager


GRAFISK PRODUKTION  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Autoblandning av bilder • Uppdaterad utskriftsfunktion

19

Nytt

• Tabbar, tabeller och tabellformatmallar • Villkorsstyrd text • Korshänvisningar

Adobe Bridge CS4

• Rotera uppslag • Sidhuvud/sidfot • Varibeltext

• Motivanpassad skalning • Utökat skärpedjup med ”blanda lager” • Nyheter i samarbetet med Adobe Bridge CS4 • Bildspel • Webbgallerier • Kontaktkartor

Förbättrad råbildshantering

• Korrigering av delar av bilden med korrektionspenseln och graderade filter • Vinjettering efter beskärning

InDesign CS4 Introduktion

• Nya gränssnittet

Montera och manipulera bilder av olika format

• Montering • Smarta stödlinjer och tips vid montering • Manipulering (rotering, skevning o.s.v.) • Genomskinlighet och effekter

Genomgång av nyheter i typografiinställningar och typografimallar

• Textramar, skriva in text, textflöde • Smart omflödning av text • Utforma tecken och stycken, formatmallar

Nyheter i layouthanteringen

Webb

• Sidövergångar för SWF- och PDFexport • Export till SWF med sidbläddringseffekt • Exportera för vidare bearbetning i Flash

Felsökning av dokument och export till olika format

• • • • •

Direktpreflight Nya länkpaletten Färgrutor Sök teckensnitt Exportera EPS, PDF

Kursbeteckning: M12 Datum 1: 22, 23, 24 Feb Datum 2: 22, 23, 24 Mar Datum 3: 2, 3, 4 Aug Datum 4: 27, 28, 29 Okt Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

Rabatter Ta med en arbetskollega och dela på en arbetsstation, så får ni 60% rabatt för kursdeltagare nummer två. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


20  GRAFISK PRODUKTION

Kreativ produktion med Creative Suite 5 dagar

Kursen är riktad till alla som satsar på Adobes senaste produktionspaket: Adobe Creative Suite. Under kursen jobbar vi med Photoshop, Illustrator, InDesign och Acrobat mot tryck. Alla övningar vi gör under kursen ingår i en produktion som i slutändan skall leda till ett tryckfärdigt original. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana. Förkunskaper i tidigare versioner är en fördel men inte ett krav. Längden på kursen gör det även lämpligt för nybörjare att delta.

Mål

Kunskaper i bildrepro och produktionsteknik för att skapa digitala original av hög kvalitet.

KURSINNEHÅLL Bildredigering med Photoshop

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Grundlära i digital bildbehandling

• Om inläsning och bildlagring • RGB, CMYK • Bildformat: Tiff, Pict, DCS, JPEG, Gif m.m. • Färghantering och ICC-profiler • Grunden för kalibrering av scanner, kamera, skärm och utskrift • Skärmsimulering av punktförstoring • Soft proofing

Bildinläsning och bildbehandling

• Att jobba med fotografier: Inläsning och bildbehandling • Bilder från digitala kameror • Bildkorrektion • Omfång

Att måla i Photoshop

• • • • •

Målaverktygen Välja färg och olika färgsystem RGB, CMYK Penselns opacitet Importera och skapa egna penslar

Lagerhantering

• Arbeta med lager • Duplicera lager • Lagermask

Markeringar och banor

Kursbeteckning: M21 Datum 1: 15, 16, 17, 18, 19 Feb Datum 2: 14, 15, 16, 17, 18 Jun Datum 3: 20, 21, 22, 23, 24 Sep Datum 4: 18, 19, 20, 21, 22 Okt Datum 5: 1, 2, 3, 4, 5 Nov Datum 6: 17, 18, 19, 20, 21 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 12000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 8400:- per deltagare.

• • • • •

Skapa markeringar Konvertera markering till bana Konvertera banor till markeringar Skapa urklippsbanor Jobba med formlager

Kanaler och masker

• Att jobba i snabbmaskläget • Spara en markering i en kanal • Arbeta med kanaler

Texthantering

• Avancerade textinställningar • Skapa tänjd text • Skapa textmask


GRAFISK PRODUKTION  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Skapa anteckningar och ljudanteckningar

• Direktfärg

Bildmanipulering

• Ändra opacitet för objekt • Ändra blandningslägen

• • • •

Kloning Bildmontage Filter och effekter Mönster

Anpassning till slutändamål

• Val av bildformat • Trycksaksproduktion

Rita och illustrera med objektgrafik i Illustrator och InDesign Teori och praktik om banor

• Professionell banhantering med pennverktygen • Linjepaletten • Sammansatta banor (banhanteraren) • Skapa textkonturer (göra banor av text) • Importera och exportera mellan Illustrator, InDesign och Photoshop • Vektorisering av logotyper och illustrationer i Illustrator • Integrera pixelgrafik och vektorgrafik i ett original • Lättare att skapa Adobe PDF-filer med stöd för lager • 3D-effekter: Skapa egna former och texteffekter i 3D med Illustrator

Professionell illustration med Illustrator Färghantering

• • • • •

Skapa färger Spara och ta bort färger Importera färger Skapa övertoning Grundläggande nätövertoning

Skapa övergång med övergångsverktyget

21

Genomskinlighet

Lagerhantering

• Skapa, radera och duplicera lager • Urklippsmask • Kalkering

Symboler

• Använda och skapa symboler

Penslar

• Använda standardpenslar • Ändra penselinställningar

Texthantering

• Skriva text • Skriva text längs banor • Skapa textkontur

Diagram

• Skapa och redigera diagram. • Symboler i diagram

Skapa nya former

• • • • • •

Pathfinder/Banhanteraren Tips och trix Utseende, format och effekter Använda utseendeattribut Skapa format Arbeta med effekter.

Skapa 3D-objekt

• Använda 3D-effekten

Layout med InDesign InDesign-grunden

• • • • • •

Markering Placering Storleksförändring Ramhantering Kortkommandon Personlig anpassning av gränssnittet

… (forts. på webben)


22  

BILDBEHANDLING & RETUSCH

Photoshop på en heldag: Nyheter 1 dag

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar i programmet och vill lära dig mer om de nya funktionerna i Photoshop. Vi behandlar nya funktioner och verktyg, olika bildformat och deras användningsområden, lagerhantering och ger tips för ett effektivare arbetssätt. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med programmets grundfunktioner.

Mål

Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshops nya version fungerar och kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Kursbeteckning: M4 Datum 1: 1 Mar Datum 2: 8 Mar Datum 3: 15 Mar Datum 4: 22 Mar Datum 5: 7 Apr Datum 6: 12 Apr Datum 7: 23 Apr Datum 8: 31 Maj Datum 9: 23 Jun Datum 10: 3 Sep Datum 11: 8 Okt Datum 12: 10 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Illustrator grundkurs 2 dagar Objektorienterad grafik är den viktigaste tekniken för att kunna hantera upplösningsoberoende logotyper eller vinjetter. Vi går igenom teori om pixelgrafik och objektgrafik (vektorgrafik), färghantering, skapa övertoning, genomskinlighet, kalkering, penslar, texthantering, diagram m.m. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana. Förkunskaper i tidigare versioner är en fördel men inte ett krav.

Mål

Efter kursen ska man kunna hantera banor och skapa objektorienterad grafik, redigera banor och ha

Kursbeteckning: M9 Datum 1: 9, 10 Feb Datum 2: 19, 20 Apr Datum 3: 29, 30 Sep Datum 4: 9, 10 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

förståelse för användning i andra program typ Photoshop, Indesign och QuarkXpress.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

BILDBEHANDLING & RETUSCH  

Photoshop grundläggande: Kurs 1 3 dagar

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig Adobe Photoshop från grunden eller till dig som redan arbetar i programmet men vill lära dig mer. Vi går igenom grundlära i digital bildbehandling, bildinläsning och bildbehandling, att måla i Photoshop, lagerhantering, markeringar och banor, kanaler och masker, texthantering, bildmanipulering. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med programmet Adobe Photoshops användningsområde.

Mål

Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshop fungerar samt kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

Photoshop på en halvdag: Nyheter 1 dag

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar i programmet och vill lära dig mer om de nya funktionerna i Photoshop. Vi behandlar nya funktioner och verktyg, olika bildformat och deras användningsområden, lagerhantering och ger tips för ett effektivare arbetssätt. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med programmets grundfunktioner.

Mål

Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshops nya version fungerar och kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

Kursbeteckning: M10 Datum 1: 1 Mar Datum 2: 8 Mar Kursbeteckning: M3 Datum 1: 7, 8, 9 Apr Datum 2: 19, 20, 21 Apr Datum 3: 11, 12, 14 Maj Datum 4: 13, 14, 15 Sep Datum 5: 19, 20, 21 Okt Datum 6: 16, 17, 18 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

23

Datum 3: 15 Mar Datum 4: 22 Mar Datum 5: 7 Apr Datum 6: 13 Apr Datum 7: 23 Apr Datum 8: 28 Maj Datum 9: 24 Jun Datum 10: 13 Aug Datum 11: 8 Okt Datum 12: 10 Nov Litteratur: Valfri bok Pris: 1950:- per deltagare.


24  

BILDBEHANDLING & RETUSCH

Avancerad friläggning och maskning 2 dagar

Under två dagar går vi igenom hur man frilägger bilder och skapar masker och markeringar för att framställa avancerade bildcollage. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Fortsättningskurs. Deltagaren bör vara välbekant med Photoshop.

Mål

Att kunna göra högkvalitativa och professionella maskningar och friläggningar.

KURSINNEHÅLL Verktygen och deras funktioner

• Paletter och palettvisningar • Inställningar i programmet

Att måla i Photoshop

• Målarverktygen • Penselns opacitet och blandningslägen • Importera och skapa egna penslar

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M16 Datum 1: 17, 18 Mar Datum 2: 5, 6 Maj Datum 3: 16, 17 Aug Datum 4: 28, 29 Okt Datum 5: 20, 21 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Avancerad retusch och skönhetsretusch 3 dagar

Vår kanske roligaste och mest spännande kurs. Under tre dagar och med många övningar går vi igenom avancerad retusch i Photoshop. Brusreducering, att måla med ljus, färgläggande av svartvita fotografier, fotoretusch, förbättra hudtoner, restaurering, skuggor och reflektioner, vinjettering, att skapa med filter, bildcollage och mycket mer. Speciell genomgång av friläggningsverktygen i nya versionen och genomgång/ visning av externa plug-ins för ändamålet. NYHET! Dag 3 ägnar vi oss helt och hållet åt ’’Beauty retouch’’, dvs skönhetsretusch för hår, hud och porträtt. Vi går igenom olika steg och tips för att förbättra hudtonen, bearbeta ögonen för att få ’’glimten’’ i ögat, ta bort eller minska rynkor, födelsemärken eller oönskade skönhetsfläckar, mm.

Virtual Reality: Att skapa panorama och VR-miljö (APP) 2 dagar

Dagens teknologi tillåter att besöka platser, byggnader, museum utan att vi lämnar vår bostad eller arbetsplats. Det är inget som ersätter ett fysiskt besök men det kan vara en spännande komplement. Benämningen på detta är Virtual Reality; VR; eller virtuell verklighet på svenska. Tekniken bygger på fotografiska referenser eller bilder som man skapar i ett bildbehandlingsprogram. Resultatet kan vara panoramabilder eller


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

BILDBEHANDLING & RETUSCH  

För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara välbekant med Photoshop.

Mål

Att kunna göra högkvalitativa retuscher samt göra avancerade friläggningar och collage med senaste versionen av programmet. Att behärska de grundläggande stegen för skönhetsretuschering.

KURSINNEHÅLL Introduktion

• Verktygen och deras funktioner • Paletter och palettvisningar • Inställningar i programmet

Att måla i Photoshop

• Målarverktygen • Välja färg och olika färgsystem: RGB, CMYK, LAB, m.m.

360-graders panorama i vilken man kan rotera kring en betraktarens position. För att göra det hela mer spännande kan man skapa flera virtuella 360-panoramor och länka dem emellan så att man gör en virtuell Tour. I vår kurs Virtual Reality går vi igenom steg-för steg från fotografering till ihopsättning av panorama och 360-graders virtuella rum. Vi avslutar genom att länka dessa virtuella miljöer och skapa en virtuell tour. Vi använder programmet Autopano pro under kursen. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

• • • •

25

Penselns opacitet Importera och skapa egna penslar Övertoningar Retuschverktyg och gränspunkt

Lagerhantering

• Collage • Lagermask

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M31 Datum 1: 2, 3, 4 Feb Datum 2: 14, 15, 16 Apr Datum 3: 17, 18, 19 Maj Datum 4: 15, 16, 17 Jun Datum 5: 20, 21, 22 Sep Datum 6: 25, 26, 27 Okt Datum 7: 14, 15, 16 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

Kursbeteckning: M7 Datum 1: 3, 4 Mar Datum 2: 7, 8 Jun Datum 3: 9, 10 Sep Datum 4: 7, 8 Okt Datum 5: 11, 12 Nov Datum 6: 6, 7 Dec Datum 7: 20, 21 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


26  

BILDBEHANDLING & RETUSCH

Photoshop komplett: Grund till avancerad 5 dagar

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig Adobe Photoshop från grunden. Vi går igenom grundlära i kalibreringsteknik, digitalisering, bildbehandling, papperskvalitet och tryckteknik, målarverktygen, lagerhantering, markeringar och banor, kanaler och masker, texthantering, bildmanipulering, filter och effekter. Under 4 veckor går vi igenom alla de nödvändiga arbetsmomenten för att garantera ett säkert bildproduktionsflöde. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana. Förkunskaper i tidigare versioner är en fördel men inte ett krav. Längden på kursen gör det även lämpligt för nybörjare att delta.

Mål

Målet med kursen är att efter utbildningen ha god förståelse för och kunskap om hur Adobe Photoshop fungerar, samt att kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet. Deltagaren skall även få goda kunskaper om kalibrering av arbetsstationer och om hur en kalibrerad färghantering fungerar i Photoshop. Efter kurser ska deltagaren kunna leverera trycksäkra och högkvalitativa bilder till tryckerier, bildbyråer och andra producenter.

KURSINNEHÅLL Introduktion till Photoshop

• Genomgång av gränssnittet, med paletter och menyer • Inställningar i programmet

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Genomgång av verktygen och deras funktioner • ICC produktion: Hur man konfigurerar färginställningarna korrekt

Grundlära i kalibreringsteknik

• Om inläsning och bildlagring: RGB, CMYK • Kalibrering av scanner, kamera, skärm och utskrift • Punktförstoring

Digitalisering

• Digitalisering från scanner • Bildfiler från digitala kameror

Bildbehandling

• Bildkorrektion, omfång, kontrast och gråbalans • Interpolering, upplösning, rastertäthet, bitdjup. Svartvit repro • Färgkorrektion, selektiv färgkorrigering

Papperskvalitet och tryckteknik Målarverktygen

• Skapa, importera och spara penslar

Lagerhantering

• • • •

Skapa lageruppsättningar Justeringslager Formlager Lagerstilar

Markeringar och banor

• Olika sätt att skapa och redigera markeringar • Urklippsbanor

Kanaler och masker

• Snabbmask. Lagermask

Texthantering • • • •

Skapa text Skapa textmask Skapa tänjd text Typografiska inställningar


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

BILDBEHANDLING & RETUSCH  

Bildmanipulering

• Kloning • Punktlagningspenseln

Kursbeteckning: M2

Filter och effekter

Datum 2: 3, 4, 10, 17, 24 Maj

Datum 1: 9, 10, 16, 24, 30 Mar

• Effekter, som ex.v. skugga, ludd m.m. • Korrigeringsfilter och konstnärliga filter • Friläggning med extraheraverktyget

Datum 3: 2, 3, 4, 5, 6 Aug

Anpassning till slutändamål

Pris 1: 12000:- per deltagare.

• Val av bildformat för olika ändamål • Anpassning av bilder för tryck med och utan ICC-profiler.”Softproof” på skärm

27

Datum 4: 4, 5, 11, 18, 25 Okt Datum 5: 8, 9, 15, 22, 29 Nov Datum 6: 10, 11, 12, 13, 14 Jan Litteratur: Valfri bok

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 8400:- per deltagare.

Bildkorrektion Steg-för-steg 1 dag Photoshop är ett suveränt program för bildbearbetning. Problemet ligger många gånger i att man gör samma typ av ändring på bilden med olika verktyg eller programvaror. Osäkerhetsfaktorn är ganska hög ibland. och bildresultatet ojämnt. I kursen går vi igenom de grundläggande verktyg som man ska använda för att få ett optimalt bildflöde. Vi går igenom olika typer av motiv att använda dessa verktyg på och i vilken ordning de ska användas. Slutligen lär vi oss hur man kontrollerar att resultatet blir optimalt. Vår bildgenomgång börjar med hantering av råformat från kameran och fortsätter sedan med genomgång av ett antal förbestämda redigeringssteg. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Datorvana. Viss erfarenhet med digital fotografering är att rekommendera, dock inget krav. Tidigare bildarbete i Photoshop är ett krav.

Mål

Efter kursen ska fotografen eller bildproducenten ha lärt sig att skapa ett välplanerat bildflöde där man använder samma grundläggande verktyg för att uppnå ett optimalt resultat med ökad produktivitet. Vi jobbar först och främst med optimerat RGB-bildflöde med ICC simulering på skärmen mot olika tryckmetoder och papperskvaliteter. Kursbeteckning: M83 Datum 1: 5 Mar Datum 2: 15 Apr Datum 3: 9 Jun Datum 4: 10 Aug Datum 5: 28 Sep Datum 6: 12 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


28  

BILDBEHANDLING & RETUSCH

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Photoshop för fotografer: Kalibrering, kanaler, collage, ICC 1 dag De flesta som fotograferar digitalt idag har en större utmaning än själva fotograferingen. Det gäller att kontrollera sin egen kamera; färgrymd och upplösning, och sedan tillkommer all kunskap om bildproduktionsflödet för att få fram en säker slutprodukt för utskrift på fotopapper eller fine Art-papper. Under kurser går vi igenom de viktigaste stegen inför fotografering, och gråbalansreferens. Kontroll av skärmen; bildbehandligsprogram; softproof (dvs bildskärmssimulering) och hur man kontrollerar utskrifterna och belysningen på arbetsplatsen. Vi kommer att använda de hjälpmedel som finns både i form av kalibreringsutrustning; gråreferensmaterial och olika typer av media för utskrift. Kursen vänder sig till alla som fotograferar digitalt och som måste leverera kvalitetskontrollerade bilder både för tryck, webb eller färglab. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om foto-

Photoshop: Grund i lagerhantering 1 dag

Lär dig jobba med lager och lagermasker m.m. i Photoshop. Du får en grundgenomgång i allt vad lager heter i Photoshop. Genom att jobba i lager kan du göra det mesta av jobbet ”oförstörande”, och dessutom när som helst dölja/ visa delar av ditt jobb, samt tona ned det med opacitetsreglaget För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

grafering. Tillgång till digitala kameror; vi jobbar under kursen med deltagarens utrustning för kontroll. Datorvana krävs; grundkunskap i Photoshop är ett plus men inget krav.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna ha kontroll över sin bildproduktion från fotografering till slutleverans av bilder för tryck, webb eller konstutskrift. Kursbeteckning: M54 Datum 1: 10 Mar Datum 2: 24 Maj Datum 3: 17 Jun Datum 4: 12 Aug Datum 5: 6 Okt Datum 6: 22 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Kursbeteckning: M24 Datum 1: 19 Mar Datum 2: 13 Apr Datum 3: 11 Maj Datum 4: 18 Jun Datum 5: 12 Aug Datum 6: 8 Sep Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

BILDBEHANDLING & RETUSCH  

Photoshop automatisering 1 dag Kursen för alla photoshop-användare som vill förenkla vissa rutiner. Under kursen går vi igenom principen, grundinställningarna och applicerar sedan detta på olika tidskrävande arbeten. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskap i bildbehandling med Photoshop.

Mål

Att lära sig använda Photoshop på ett lönsamt sätt gällande repetitiva arbetsuppgifter. Man låter det rutinmässiga bildarbetet automatiseras.

KURSINNEHÅLL Adobe camera raw

• Anpassa flera RAW-filer med samma inställning med hjälp av ACR och Bridge

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M15 Datum 1: 3 Mar Datum 2: 14 Apr Datum 3: 1 Jun Datum 4: 13 Sep Datum 5: 3 Dec Datum 6: 26 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

29

EPS

Utbildningskort!

Spara upp till 50%! Skaffa ett utbildningskort till ert företag, boka kurser till olika medarbetare på samma kort och få kursrabatt upp till 50%

RT INGSKO-02-28 UTBILDN Giltighetstid: 2009S001 mer: EP

Kortnum

esign4U

CoolD Företag: :

Gäller för

AB

10 dagar 20 dagar 30 dagar

. Priser: 10-dagars kort ger dig en rabatt på 25% /dag. Pris: 24.000:20-dagars kort ger dig en rabatt på 40% /dag. Pris: 40.000:30-dagars kort ger dig en rabatt på 50% /dag. Pris: 48.750:Villkor: Utbildningskortet gäller i 12 månader från leveransdatumet. Företaget kan boka olika medarbetare på olika kurser. Betalning mot faktura. Kortet får inte kombineras med andra rabatter.Moms tillkommer.


30  

LAYOUT & DESIGN

Mallhantering i InDesign 2 dagar

Lär dig skapa mallar för en mer effektiv produktion i InDesign, och för att få en enhetlig layout och typografi i dina dokument. Du lär dig att skapa, applicera, importera och skapa kortkommandon för dina mallar, och även att knyta ihop alla mallar i ett malldokument. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i InDesign är bra, men inte ett krav.

Mål

Att efter kursen kunna skapa och underhålla ett totalt malldokument som innehåller alla resurser som behövs för produktionen, som ex.v. typografimallar, objektmallar, mallsidor m.m. för att underlätta för producenterna

KURSINNEHÅLL Typografimallar • • • • • • • • •

Allmänna typografiinställningar Styckeformat Teckenformat Kortkommandon Kapslade format GREP-format Spara typografibibliotek Importera typografibibliotek Montera text med formatöversättning • Länkade textfiler med formatöversättning

Färgbibliotek

• • • •

Grunder i färghantering Spara färgbibliotek Importera färgbibliotek Dela färgbibliotek mellan Adobeapplikationerna

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Objektformat

• • • • • • • •

Skapa objekt (ramar, illustrationer) Inställningar för olika ramtyper Baslinjeraster för textramar Effekter Skapa objektformat Kortkommandon Spara objektformat Importera objektformat

Tabellformat • • • • • • •

Tabellhantering och formatering Tabellformat Cellformat Kortkommandon Spara tabellformat Importera tabellformat Importera tabeller och applicera format • Länkade tabeller med låsta format

Bibliotek

• Skapa egna biblioteksfiler • Jobba med biblioteksfunktionen

Mallsidor

• • • • •

Skapa mallsidor Hierarkiska mallsidor Applicera mallsidor Spara mallsidor Importera mallsidor

Malldokument … (forts. på webben) Kursbeteckning: M14 Datum 1: 4, 5 Mar Datum 2: 18, 19 Maj Datum 3: 6, 7 Sep Datum 4: 4, 5 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

LAYOUT & DESIGN  

31

InDesign på en halvdag: Nyheter 1 dag Lär dig utnyttja nyheterna i senaste versionen av Adobes sidombrytningsprogram. Vi går bl.a. igenom nya gränssnittet, den nya direktpreflighten, smarta stödlinjer, nya länkpaletten och nya exportfunktionen för flash och webb. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kursbeteckning: M25 Datum 1: 2 Mar Datum 2: 10 Mar Datum 3: 23 Mar Datum 4: 25 Mar Datum 5: 29 Mar Datum 6: 6 Apr Datum 7: 12 Apr

Kunskaper och erfarenhet i digital grafisk produktion. Goda kunskaper i tidigare versioner av Indesign samt erfarenhet av programmet i sidproduktion. Vi fokuserar på de viktigaste nyheterna i uppgraderingen.

Datum 8: 15 Apr

Mål

Litteratur: Valfri bok

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, tidningssidor m.m. med hjälp av InDesigns senaste version.

Datum 9: 28 Maj Datum 10: 23 Aug Datum 11: 22 Okt Datum 12: 10 Dec

Pris: 1950:- per deltagare.

Tidningsproduktion med Quark och Word 3 dagar Lär dig utnyttja de utmärkta kopplingarna mellan Word och QuarkXpress. Få din text färdigformaterad när du monterar den i Quarks sidmallar med förformaterade typografimallar. Tidningsproduktionerna får ett effektivt flöde mellan journalister eller skribenter som jobbar i Word och originalare / layoutare som skapar slutoriginalet. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i grafisk produktion och layoutprogram. Grundkunskaper i Word ett plus.

Mål

Att efter kursen kunna skapa tidningslayouter i QuarkXpress samt

typografimallar både i Word och QuarkXpress, och sedan koppla ihop dessa för en automatiserad import av text.

Kursbeteckning: M51 Datum 1: 15, 16, 17 Jun Datum 2: 9, 10, 11 Aug Datum 3: 3, 4, 5 Nov Datum 4: 19, 20, 21 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.


Fotokurser 2010: Kuba • Tunisien Följ med på spännande Fotokurser till Kuba eller Tunisien. Lär dig att upptäcka bilder i digital form och fånga nya kulturer, människor och landskap i dessa färgrika länder.

Information och bokning: info@fotoproffs.info eller 08-382400

www.fotoproffs.info

MER INFORMATION,


Fotokurser i digitalfoto & bildbehandling. Det finns så mycket att se. Så mycket att upptäcka och så mycket att bli överraskad över... Fotoproffs.info är sidan för alla som vill upptäcka världen i bilder och förena det med kunskap. Våra kommande resmål för 2010 är Kuba och Tunisien Vi vill organisera resor där vi upptäcker folket; musiken och naturen i dessa färgrika länder. Vi skall försöka fånga, och vi menar försöka, det enorma färgomfånget i landet, naturen och dess folk. Vi kommer att besöka städer, landskap, och havet. Allt detta ska vi under hela resan varva med teori och mycket praktik om färglära, måleri, digitalfotografering och digital bildbehandling.

Kuba

Under 2010-2011 kommer vi att organisera flera resor. Grundmålet är att besöka städer, människor och naturen. Du får välja mellan 2 resepaket: A. RUNDRESA KARIBIENS PÄRLA - 8 DGR Under denna fascinerande rundresa får vi uppleva Hemingways hem på Kuba, cigarr- och romfabriker i Cienfuegos, kolonialstaden Trinidad, båttur längs mangroveflod i Guama, Santa Clara med Che Guevaras mausoleum och den vackra Viñalesdalen med Piñar del Rio och Sierrra del Rosario samt naturligtvis Havanna. Detta är en oförglömglig upevelse med utvalda utflyktsmål längs västra delen av Kuba. Vi lär känna det genuina Kuba och får en god inblick i landets kultur & historia. B. KULTURRESA. HAVANNA, CIENFUEGOS, TRINIDAD OCH VARADERO.15DAGAR 3 nätter i Havanna, 2 nätter i Cienfuegos, 4 nätter vid Playa ancón utanför Trinidad de Cuba, 3 nätter i Varadero ingår i denna kombination. Denna resa passar Dig som vill ha en blandning av storstad, nattliv, natur & kultur, historia och genuin miljö.

Tunisien Nytt för i år är att du får välja mellan 2 kurser under resan eller växla dem emellan: Måleri och digitalfoto. 10 dagar. Två lärare; en konstnär och en fotograf lär dig att upptäcka bilder i digitalform och genom penslar. Du väljer varje dag vad du vill jobba med. Upptäck Tunisien och lär dig. Under resan till Tunisien kommer vi att besöka: Monastir, Mahdia, Sousse, Kairouan, Sahara, ElJem, Matmatabergen, Douz, Chott elJerid och Tozeur.

BILDER, BOKNING, mm KAN DU FÅ PÅ VÅR HEMSIDA, ELLER RING 08-382400


34  

LAYOUT & DESIGN

XML-produktion med InDesign 1 dag

Detta är en kurs för dig som vill lära dig hur man kan skapa kopplingar mellan en databas, och ett layoutprogram med hjälp av XML för att få en automatiserad publicering av data. Du lär dig grunderna bakom XML i InDesign, allmän teori bakom XMLtekniken samt kopplingar/import till de förformaterade sidorna i Indesign. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana. Goda kunskaper i grafisk produktion en fördel. Grundkunskap i InDesign.

Mål

Kursdeltagaren skall efter kursen kunna, på ett effektivt sätt, återanvända textinformation från en och samma källa (databas) i produktion för tryck.

KURSINNEHÅLL Grunderna i XML-standarden

• Vad är XML och varför skall jag använda det? • Hur skall XML-dokument skapas? • Att skapa “element“ • Ange “attribut“ • Well formed XML • W3C och internet-standarden • Stöd i olika webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera) • Stöd i olika program (InDesign, FrameMaker, QuarkXpress, Microsoft Office, databasprogram m.m.) • Validering av XML • DTD (Document Type Definition) • XML Schema (ett alternativ till DTD)

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

XSLT för konvertering av XML mellan olika vokabulärer

• Teori om XSLT • Grundläggande transformering XML till XML • Kort om transformering till XHTML för publicering på webb • Export och import med XSLTtransformering i databasprogram och InDesign

XML-hantering i InDesign

• Göra en grundlayout i InDesign • Skapa ev. ”platshållarramar” i InDesign • Importera XML och skapa länk till filen för snabb uppdatering • Paletten ”märkord” och fönstret ”struktur” • Koppla stycke- samt teckenformatmallar till märkorden i XML-filen • Tabellformat och Cellformat för automatisk formatering av tabelldata • Import av XML-tabeller med Kurskatalogen du just håller i din hand, och vår webbsida är producerade med den teknik som beskrivs i dessa XML-kurser. Det enda manuella arbetet som gjorts är i InDesign där vi möblerat om bland textrutorna i layouten. Kursbeteckning: M23 Datum 1: 24 Mar Datum 2: 16 Apr Datum 3: 13 Sep Datum 4: 19 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


LAYOUT & DESIGN  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

XML: Databas, InDesign, Dreamweaver 3 dagar Detta är en kurs för dig som vill lära dig i praktiken hur man kan skapa kopplingar mellan en databas, trycksak och webbsida med hjälp av XML för att få en automatiserad publicering av data. Du lär dig grunderna i XML-standarden, XSLT för konvertering av XML mellan olika vokabulärer, bygga upp databas, CSS för layout och typografi på webben, XML-hantering i InDesign, XML-manipulering med Dreamweaver. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana. Goda kunskaper i grafisk produktion en fördel. Grundkunskap i InDesign. Kunskap i webbproduktion och framför allt HTML.

Mål

Kursdeltagaren skall efter kursen kunna, på ett effektivt sätt, återanvända textinformation från en och samma källa (databas) i produktioner både i tryck och för web.

InDesign intensivkurs 2 dagar Lär dig skapa nya original med hjälp av Adobes senaste sidombrytningsprogram. Kursinnehållet är detsamma som i den längre grundkursen (M43), fast i ett snabbare tempo. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kunskaper och erfarenhet i digital grafisk produktion. Viss kännedom i Illustrator och Photoshop samt grundkunskap om Acrobat.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, tidningssidor m.m. med hjälp av InDesign. Kursbeteckning: M26 Datum 1: 11, 12 Mar Datum 2: 8, 9 Apr Datum 3: 6, 7 Maj Datum 4: 16, 17 Aug Datum 5: 14, 15 Sep Datum 6: 11, 12 Okt Datum 7: 25, 26 Jan Litteratur: Valfri bok

Kursbeteckning: M22

Pris 1: 7000:- per deltagare.

Datum 1: 16, 17, 18 Mar

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Datum 2: 24, 25, 26 Maj Datum 3: 25, 26, 27 Aug Datum 4: 22, 23, 24 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

35

Företagsanpassade utbildningar: Alla våra kurser kan beställas

som företagsanpassade, skräddarsydda för era behov. Vi kommer överens om datum och plats som passar er. Hos oss eller hos er.


36  

LAYOUT & DESIGN

QuarkXPress från grunden 4 dagar

Lär dig senaste versionen av det professionella sidombrytningsprogrammet Quark Xpress grundligt under fyra dagar. I nya versionen finns enormt nyttiga funktioner för multipublicering, dvs producera för tryck, webb och interaktiva presentationer från samma grundoriginal. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet i grafisk produktion från tidigare version av QuarkXpress eller andra layoutprogram en fördel. Viss kännedom i Illustrator och Photoshop samt grundkunskap om Acrobat en fördel.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, layouter och tidningar med hjälp av senaste versionen av QuarkXpress och även kombinera produktionen med andra grafiska program.

KURSINNEHÅLL

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Att jobba med linjer: Skapa, omforma och använda linjestilar • Att jobba med objekt: Manipulering, storlek, omformning, klippa ut, klistra in, staplingsordning, m.m.

Dokumentlayout: För tryck och webb

• • • •

Skapa mallsidor och användning Skapa flersidiga dokument Sidnumrering och avsnitt Arbeta med textflöde från sida till sida • Att arbeta med spalter

Text och typografi

• Redigera, importera och exportera text • Avstavningskontroll, ordlistor • Typografiska inställningar: Teckenattribut och styckeattribut. Kerning och knipning • Styckeattribut: Justering, indrag, radavstånd, tabulatorer, änkor och horungar, radavstånd mellan stycken, anfanger • Hängande interpunktion

Tabellhanteraren Grafik och bilder

Introduktion till QuarkXpress

• Dra och släpp för att montera bilder • Nya sättet att behandla bilder med bildinnehållsverktyget • Skapa text och konvertera till block • Figursättning runt objekt • Bildformat, import, export, manipulering, kontrast, egna bildraster

Layoutverktyg

Skapa och redigera banor med nya bezierverktyget

• Verktygen och dess funktion • Översikt av det nya gränssnittet i Quark med nya verktygspaletten • Ordning och navigering i dokumentet • Montagebordet • Linjaler och stödlinjer • Nya baslinjerasterfunktionen • Att jobba i lager • Skapa, öppna och spara dokument • Att jobba med block: Skapa, ändra, omforma, flytta, rama, färglägga • Att förena och dela block

Färg och svällning

• Att jobba med färger: Färgsystem • Att skapa och redigera färger • Att ange dekor och processfärger


LAYOUT & DESIGN  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Ange färg, tonvärde och övertoningar • Svällning: Riktlinjer, förvald och specifik • Svällning av EPS-bilder mot bakgrund • Skapa och använd djupsvart

Bildbibliotek

• Skapa och öppna nya bildbibliotek

Böcker

• Att jobba med kapitel för synkronisering och utskrift • Att skapa innehållsförteckningar och index

JobJackets: Avancerad Preflight Utskrift och Export

• Förbered dokument för utskrift på plats eller för leverans till reproanstalter eller tryckerier • Att leverera dokument för tryckning: Öppet dokument med bifogade bilder • Att spara EPS • Att spara som PostScript • Att skapa PDF från PostScript • Att Exportera som PDF

Produktion av hemsidor: Introduktion … (forts. på webben) Kursbeteckning: M32

37

QuarkXPress intensivkurs 2 dagar

Lär dig senaste versionen av det professionella sidombrytningsprogrammet Quark Xpress i rask takt. I nya versionen finns enormt nyttiga funktioner för multipublicering, dvs producera för tryck, webb och interaktiva presentationer från samma grundoriginal. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet i grafisk produktion från tidigare version av QuarkXpress eller andra layoutprogram. Viss kännedom i Illustrator och Photoshop samt grundkunskap om Acrobat.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, layout och tidningar med hjälp av senaste versionen av QuarkXpress och även kombinera produktionen med andra grafiska program.

Kursbeteckning: M30 Datum 1: 12, 13 Apr Datum 2: 12, 14 Maj

Datum 1: 24, 25, 26, 27 Maj

Datum 3: 15, 16 Jun

Datum 2: 30, 31 Aug 1, 2 Sep

Datum 4: 26, 27 Aug

Datum 3: 23, 24, 25, 26 Nov

Datum 5: 18, 19 Nov

Datum 4: 29, 30 Nov 1, 2 Dec

Datum 6: 3, 4 Jan

Litteratur: Valfri bok

Litteratur: Valfri bok

Pris 1: 10000:- per deltagare.

Pris 1: 7000:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 7000:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


38  

LAYOUT & DESIGN

Tidningsproduktion med InDesign och Word 3 dagar

Lär dig utnyttja de utmärkta kopplingarna mellan Word och InDesign för tidningsproduktion. Få din text färdigformaterad när du monterar den i InDesign. Vi går igenom ordbehandling i Word, intro till InDesign, färghantering, bildhantering, typografiinställningar och typografimallar, kopplingen till Word och felsökning. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i grafisk produktion eller andra layoutprogram. Grundkunskaper i Word ett plus.

Mål

Att efter kursen kunna skapa tidningslayouter i InDesign samt typografimallar både i Word och InDesign, och sedan koppla ihop dessa för en automatiserad import av text.

KURSINNEHÅLL Ordbehandling i Word

• • • • •

Lämpliga inställningar i Word Markera text Dolda tecken Skapa typografimallar i Word Använda befintliga biblioteket med typografimallar • Sök och ersätt, och skapa enkla makron • Fallgropar, och saker att tänka på för tidningsproduktion

Tidningsproduktion i InDesign Introduktion

• Gränssnittet • Kortkommandon

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Dölja/visa menyalternativ och alternativ i kontrollpaletten • Spara ”arbetsytor” • Rotera uppslag

Hantering av objekt (textblock/ bildblock m.m.)

• • • •

Markering Placering Storleksförändring Ramhantering med linjetjocklek m.m.

Illustrera med banverktygen och skapa tonplattor för ex.v. annonser

• Teori och praktik om banor • Rita enklare figurer och raka linjer med pennan • Färdiga figurverktyg • Professionell banhantering med pennverktygen • Linjepaletten • Sammansatta banor • Skapa textkonturer (göra banor av text)

Färger

• Skapa och applicera färger samt felsöka importerade färger • Paletterna färgrutor, färg samt övertoning • CMYK v.s. RGB • Dekorfärger • Import och export av färger

Färghantering med ICC-profiler och konvertering till CMYK

• Vad är färghantering, kort om ICC • Inställningsmöjligheter i InDesign

Montera och manipulera bilder av olika format

• Teori om upplösning och olika format • Montering • Multimontering • Montera InDesign-filer


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Smarta stödlinjer • Manipulering (rotering, skevning o.s.v.) • Figursättning (med banor skapade i InDesign eller Photoshop, eller genom InDesigns ”känn av kanter”)

Använda genomskinlighet och effekter på objekten

• • • • • •

Genomskinlighet Skugga, innerskugga Glöd, innerglöd Reliefeffekter Luddeffekter Genomskinlighetsövertoning

Genomgång av typografiinställningar och typografimallar

• • • • • • • • •

Textramar, skriva in text, textflöde Smart omflödning av text Egenskaper för textramar Import / Export av text Utforma tecken och stycken, formatmallar Tabbar, tabeller och kort om tabellformatmallar Diagramhantering med Word/Excel, Illustrator och InDesign Villkorsstyrd text Korshänvisningar

Kopplingen till Word

• Montera Word-filer och göra inställningar • Koppla formatmallar från Word till typografimallarna i InDesign • Spara olika ”kopplingsinställningar” för olika källor • Hantera bilder som kommer från Word-filer • Hantera ev. färger från Word-filer, och felsök texten

LAYOUT & DESIGN  

39

• Skapa länkar av Word-filer för snabbare uppdatering av artiklar

Hantera sidor och mallsidor med bl.a. paginering och varibeltext

• Mallhantering med paginering (mallsidor, malldokument) • Linjaler, stödlinjer och stödraster • Arbeta i lager • Innehållsförteckning • Sidhuvud/sidfot • Varibeltext

Felsökning av dokument och export till olika format

• ”Live” preflight • Länkpaletten, med avancerade inställningar för visning av information • Färgrutor • Sök teckensnitt • Sök/ersätt text, objektformatering, m.m. • Leverans av öppet dokument (funktionen ”packa”) • Exportera EPS, PDF Kursbeteckning: M50 Datum 1: 21, 22, 23 Apr Datum 2: 2, 3, 4 Jun Datum 3: 2, 3, 4 Aug Datum 4: 6, 7, 8 Sep Datum 5: 14, 15, 16 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

Konsultationer : En viktig del av vår verksamhet bygger på konsultationer hos kunden inom olika kunskapsområden: Undersökning och utvärdering av befintligt produktionsflöde; migration mellan olika operativtsystem (från OS 9 till Mac OS X, Windows till Mac OS och tvärtom, etc); automatisering av produktionsflödet; kontroll av digitalt material (annonsproduktion och färdiga sidor); programmering av plugins för Adobes applikationer och extensions för Quark; VBS- och Applescript. :


40  

LAYOUT & DESIGN

InDesign från grunden 4 dagar

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Illustrera med banverktygen och skapa tonplattor för ex.v. annonser

Lär dig skapa original med hjälp av Adobes sidombrytningsprogram. Att jobba i InDesign innebär inte bara ett nytt sätt att formge sidor, utan också en ny teknologi som kommer att prägla framtidens produktion. Vi går igenom programmet från grunden med fokus på bildhantering, texthantering, sidhantering, illustrationsfunktioner samt leverans till tryckeri. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

• Teori och praktik om banor • Rita enklare figurer och raka linjer med pennan • Färdiga figurverktyg • Professionell banhantering med pennverktygen • Linjepaletten • Sammansatta banor • Skapa textkonturer (göra banor av text) • Importera färdig objektgrafik från t.ex. Illustrator

Förkunskaper

• Skapa och applicera färger samt felsöka importerade färger • Paletterna färgrutor, färg samt övertoning • CMYK v.s. RGB • Dekorfärger • Import och export av färger

Kunskaper och erfarenhet i digital grafisk produktion. Viss kännedom i Illustrator och Photoshop är en fördel, men inte ett krav.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, tidningssidor m.m. med hjälp av InDesign och även integrera produktionen med andra program.

KURSINNEHÅLL Introduktion

• Gränssnittet • Inställningar i programmet och säkerhetskopiering av inställningsfiler • Kortkommandon • Dölja/visa menyalternativ och alternativ i kontrollpaletten • Spara ”arbetsytor” • Rotera uppslag

Hantering av objekt (textblock/ bildblock m.m.)

• • • •

Markering Placering Storleksförändring Ramhantering med linjetjocklek m.m.

Färger

Färghantering med ICC-profiler och konvertering till CMYK

• Vad är färghantering, kort om ICC • Inställningsmöjligheter i InDesign

Montera och manipulera bilder av olika format

• Teori om upplösning och olika format • Montering • Multimontering • Montera InDesign-filer • Smarta stödlinjer • Manipulering (rotering, skevning o.s.v.) • Att använda Photoshops funktion ”extrahera” för att göra snygga urklipp med hjälp av genomskinlighet • Figursättning (med banor skapade i InDesign eller Photoshop, eller genom InDesigns ”känn av kanter”)


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Använda genomskinlighet och effekter på objekten

• • • • • •

Genomskinlighet Skugga, innerskugga Glöd, innerglöd Reliefeffekter Luddeffekter Genomskinlighetsövertoning

Genomgång av typografiinställningar och typografimallar

• • • • •

Textramar, skriva in text, textflöde Smart omflödning av text Egenskaper för textramar Import / Export av text Utforma tecken och stycken, formatmallar • Tabbar, tabeller och tabellformatmallar • Villkorsstyrd text • Korshänvisningar

Hantera sidor och mallsidor med bl.a. paginering och varibeltext

• Mallhantering med paginering (mallsidor, malldokument) • Linjaler, stödlinjer och stödraster • Arbeta i lager • Index och innehållsförteckning • Fotnoter • Sidhuvud/sidfot • Varibeltext

Webb

• • • •

Hyperlänkar Bokmärken Knappar med ”lägen” Sidövergångar för SWF- och PDFexport • SWF-export med sidbläddringseffekt • Export av text till Dreamweaver • Export av dokument för vidare bearbetning i Flash

Övrigt

• Kort om XML • Kort om funktionerna för grupp-

LAYOUT & DESIGN  

41

arbete (Version Cue, skapa ”bok”) • Öppna dokument från andra layoutprogram (QuarkXpress och Pagemaker)

Felsökning av dokument och export till olika format

• ”Live” preflight • Länkpaletten, med avancerade inställningar för visning av information • Färgrutor • Sök teckensnitt • Sök/ersätt text, objektformatering, m.m.

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M43 Datum 1: 1, 2, 3, 4 Feb Datum 2: 21, 22, 23, 24 Jun Datum 3: 30, 31 Aug 1, 2 Sep Datum 4: 26, 27, 28, 29 Okt Litteratur: Valfri bok Pris 1: 10000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 7000:- per deltagare.

Tips - Skript i InDesign Från och med InDesign CS3 finns ett antal inbyggda matnyttiga skript som gör saker som annars skulle vara knepigare att göra. Skriptpanelen finns under menyn Fönster - Automatisering - Skript. Välj Program - Samples - Javascript i skriptpanelen för att visa de inbyggda skripten, och kör dem genom att dubbelklicka på dem. Bland kursinfosidorna som följer kan du hitta tips om vad dessa skript gör.


42  

LAYOUT & DESIGN

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

InDesign på en heldag: Nyheter 1 dag Lär dig utnyttja nyheterna i senaste versionen av Adobes sidombrytningsprogram. Vi går bl.a. igenom nya gränssnittet, den nya direktpreflighten, smarta stödlinjer, nya länkpaletten och nya exportfunktionen för flash och webb. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kursbeteckning: M27 Datum 1: 3 Mar Datum 2: 9 Mar Datum 3: 16 Mar Datum 4: 26 Mar Datum 5: 30 Mar Datum 6: 6 Apr Datum 7: 15 Apr

Kunskaper och erfarenhet i digital grafisk produktion. Goda kunskaper i tidigare versioner av Indesign samt erfarenhet av programmet i sidproduktion. Vi fokuserar på de viktigaste nyheterna i uppgraderingen.

Datum 8: 19 Apr

Mål

Litteratur: Valfri bok

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, tidningssidor m.m. med hjälp av InDesigns senaste version.

Bokproduktion med InDesign och Word 3 dagar

Lär dig utnyttja de utmärkta kopplingarna mellan Word och InDesign för bokproduktion. Få din text färdigformaterad när du monterar den i InDesign. Vi går igenom ordbehandling i Word, intro till InDesign, färghantering, bildhantering, typografiinställningar och typografimallar, kopplingen till Word och felsökning. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i grafisk produktion eller andra layoutprogram. Grundkunskaper i Word ett plus.

Datum 9: 31 Maj Datum 10: 23 Aug Datum 11: 22 Okt Datum 12: 7 Dec

Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Mål

Att efter kursen kunna skapa en boklayout i InDesign samt typografimallar både i Word och InDesign, och sedan koppla ihop dessa för en automatiserad import av text. Kursbeteckning: M60 Datum 1: 27, 28, 29 Apr Datum 2: 26, 27, 28 Maj Datum 3: 1, 2, 3 Nov Datum 4: 20, 21, 22 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Annonsproduktion med InDesign 1 dag

Lär dig skapa professionella annonser för tryck och enkla statiska annonser för webb i InDesign. Vi går igenom grundfunktionerna i InDesign för layout och typografi och visar sedan hur du levererar till tryck/webb För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Tidigare kunskaper i Grafisk Produktion och/eller andra layoutprogram ett plus.

Mål

Att efter kursen kunna göra professionella annonser för tryck, och även enklare webbannonser med hjälp av InDesign

KURSINNEHÅLL Introduktion

• Gränssnittet • Rotera uppslag

… (forts. på webben)

ANNONSPRODUKTION  43

Annonsproduktion med QuarkXpress 1 dag

Lär dig göra professionella tryck- och webbannonser i QuarkXpress. Vi går igenom layoutprocessen, typografi, bildhantering, interaktivitet för webbannonser och export till olika format för leverans. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Tidigare kunskaper i Grafisk produktion och/eller andra layoutprogram ett plus, men inte ett måste.

Mål

Att efter kursen kunna skapa professionella annonser för tryck och webb med hjälp av QuarkXpress.

KURSINNEHÅLL Introduktion till QuarkXpress

• Verktygen och dess funktion • Ordning och navigering i dokumentet

… (forts. på webben)

Kursbeteckning: M33

Kursbeteckning: M42

Datum 1: 25 Mar

Datum 1: 5 Maj

Datum 2: 21 Maj

Datum 2: 1 Jun

Datum 3: 7 Jun

Datum 3: 28 Sep

Datum 4: 9 Sep

Datum 4: 7 Okt

Datum 5: 1 Okt

Datum 5: 16 Nov

Datum 6: 2 Dec

Datum 6: 13 Dec

Datum 7: 5 Jan

Datum 7: 26 Jan

Litteratur: Valfri bok

Litteratur: Valfri bok

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


44  ANNONSPRODUKTION

Annonsproduktion med Illustrator/ Photoshop 1 dag

Lär dig skapa professionella annonser för tryck och enklare webbannonser med hjälp av programmen Illustrator och Photoshop För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i grafisk produktion ett plus men inte ett krav

Mål

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Annonsproduktion med Flash 1 dag

Lär dig att göra snygga interaktiva annonser för webbsidor med Adobe Flash. Vi går igenom layoutfunktionerna, typografi, animering och interaktivitet samt slutligen publicering på webben. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i Grafisk Produktion ett plus, men inte ett krav.

Mål

Att efter kursen kunna göra professionella tryckbara annonser och även enklare webbannonser med bildväxling

Att efter kursen enkelt kunna göra professionella annonser för webben, ev. med återanvänt material från tryckannonser.

KURSINNEHÅLL

KURSINNEHÅLL

Vektorgrafik

Introduktion, gränssnitt och inställningar

• • • • •

Skapa grundläggande former Montera bilder Direktkalkering Omforma objekt Skalförändra, skeva, spegla, rotera

Färghantering

• Skapa färger

… (forts. på webben)

• Gränssnittet, med paletter och arbetsyta • Inställningar

Rita, färglägga och manipulera grafik … (forts. på webben)

Kursbeteckning: M5

Kursbeteckning: M29

Datum 1: 26 Mar

Datum 1: 28 Apr

Datum 2: 27 Apr

Datum 2: 30 Jun

Datum 3: 5 Aug

Datum 3: 9 Aug

Datum 4: 13 Okt

Datum 4: 3 Dec

Datum 5: 1 Dec

Datum 5: 28 Jan

Litteratur: Valfri bok

Litteratur: Valfri bok

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

AUTOMATISERING & KONTROLL  

45

Quark Xpress: Job Jackets 2 dagar JobJackets är en ny het teknik från Quark som är användbart både för tryckerier och deras kunder. JobJackets är baserade på JDF-standarden och innebär ett sätt att fördefiniera hur ska man jobba i en produktion så att det faktiskt blir svårt att göra fel. Fonter som tillåts, färger, bildupplösning, sidformat, mm definieras här. Prepressavdelningen kan göra en JobJackets-fil åt kunderna som listar alla krav de vill ha med, och kunden kan göra en egen för att förenkla när han skall göra nya dokument. Med desa förinställningar och kontrollspecifikation (Jobjackets) kan man anropa från arbetsdokument i Quark och kontrollera kontinuerligt om man jobbar med rätt material. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i grafisk produktion och QuarkXpress är ett

måste. Kunskaper i felhantering ett plus.

Mål

Efter kursen skall användaren kunna skapa en JobJackets-fil som både innehåller både resurser och krav för ett dokument. Gäller för Quark 7 och 8. Kursbeteckning: M6 Datum 1: 11, 12 Mar Datum 2: 19, 21 Maj Datum 3: 26, 27 Aug Datum 4: 11, 12 Nov Datum 5: 13, 14 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Enfocus PitStop Professional 1 dag Enfocus PitStop är det mest avancerade programmet för att kontrollera PDF-dokument. Idag krävs en säker hantering av PDF-flöden för att kunna garantera att slutresultatet blir som kunden har tänkt sig. Med PitStop Professional (PP) kan användaren kontrollera enskilda dokument och korrigera felaktigheter. Kursen riktar sig till alla företag som vill öka säkerheten i PDF-flöden. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana , kunskap i produktionsflöde och PDF-format.

Mål

Efter kursen ska kursdeltagaren kun-

na kontrollera och fixa eventuella fel i PDF-dokument.

Kursbeteckning: M47 Datum 1: 2 Mar Datum 2: 3 Maj Datum 3: 18 Aug Datum 4: 6 Okt Datum 5: 13 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


46  

AUTOMATISERING & KONTROLL

Automatisering av digital grafisk produktion 3 dagar

Annons- och sidproduktion innehåller digitala grafiska element, typ logotyper, bilder, färger, färgmängd, etc. Kontroll och kvalitetsgranskning av dessa dokument är resurs- och tidskrävande. Trots kontroller blir det fel ibland i produktionskedjor, med de ekonomiska konsekvenser som en reklamation för med sig. Kursen är inriktad mot att lära sig förstå de olika komponenterna i ett digitalt produktionsflöde och som mål bygga upp ett produktionsflöde där granskning, kontroll, leverans och ändringar av grafiska element automatiseras på olika nivåer. Ett antal hjälpprogram används under kursen för att vissa olika möjligheter till automatisering, bl.a. Indesign, Photoshop, InstantPDF, Pitstop server och professional, FileTrain, ConvertMe, ProScript, Addman Pro, Acrobat, Switch, m.m. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i grafisk produktion. Erfarenhet av manuell felsökning och korrigering ett stort plus.

Mål

Att bygga upp ett produktionsflöde där granskning, kontroll, leverans och ändringar av grafiska element automatiseras på olika nivåer. Kursen anordnas i samarbete med Laidback Solutions.

KURSINNEHÅLL Grafiskt produktionsflöde

• Genomgång av olika arbetsmoment i ett grafiskt produktionsflö-

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

de • Kontrollsystem i ett digitalt arbetsflöde. Varför, när och hur hanteras det

Automatisering i Photoshop

• • • •

Kontroll av bildupplösning Kontroll av bildformat Skärpeinställning för tryck Bildkorrektion, kontrast, färgstick, m.m. • Automatisering av ovanstående för flera bilder eller mappar

Annons- och sidproduktion

• Indesign som annons och sidproduktionsverktyg • Inställningar • Preflight i Indesign • Export av annons och dokument från InDesign. Koppling till Distiller • Granskning och kvalitetskontroll med Enfocus Instant PDF. Säker PDF-leverans

Kontroll av digitala dokument

• Granskning, kontroll och ändringar av EPS-dokument med ProScript • Granskning, kontroll och ändringar av PDF-dokument med Enfocus PitStop • Granskning, kontroll och ändringar av PDF-dokument med Adobe Acrobat

Kontroll i produktionsflöde

• Att länka ihop olika program för skapandet och kontroll av digitala dokument • Flöde med Indesign och Enfocus för säker PDF-annonsleverans • Acrobat Distiller och Pitstop server för säker kontroll och leverans av pdf-dokument • Konvertering av pdf-dokument till eps eller jpeg med automatisk granskning och kontroll med hjälp


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

AUTOMATISERING & KONTROLL  

av ConvertMe, Acrobat och Proscript

Automatiseringskedja för kontroll och leverans av digitala dokument

• Integration och uppbyggnad av kontroll och leveranssystem med diverse hjälpprogram • Vi skapar en automatiseringskedja för leverans och en kedja för kontroll av inkommande material

Programgenomgång

• InDesign; Instant PDF, PitStop Server, Acrobat Distiller, File Train, ConvertMe, ProScript, Addman Pro

47

Kursbeteckning: M46 Datum 1: 8, 9, 10 Feb Datum 2: 2, 3, 4 Jun Datum 3: 15, 16, 17 Sep Datum 4: 6, 7, 8 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

Enfocus PitStop Server 2 dagar Enfocus PitStop är det mest avancerade programmet för att kontrollera PDF-dokument. Idag krävs en säker hantering av PDF-flöden för att kunna garantera att slutresultatet blir som kunden har tänkt sig. Med PitStop Professional (PP) kan användaren kontrollera enskilda dokument och med PitStop Server (PSS) kan man automatisera kontroll och åtgärder på ett flertal dokument. Kursen riktar sig till alla företag som vill öka säkerheten i PDF-flöden.

Tips - Skript i InDesign

För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana , kunskap i produktionsflöde och PDF-format.

Mål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna kontrollera och fixa eventuella fel i PDF-dokument. Med hjälp av PitStop Server ska man kunna bygga upp automatiserade köer för kontroll och fix. Kursbeteckning: M48 Datum 1: 11, 12 Feb

Skriptet AddGuides i InDesign lägger till stödlinjer runt ett objekt som är markerat, som följer objektets kanter exakt.

Datum 2: 27, 28 Apr

Skriptet AddPoints lägger till ankarpunkter på banor som man sedan kan manipulera med banverktygen. Detta är ett snabbt sätt att t.ex. omforma en rektangulär ram.

Litteratur: Valfri bok

Datum 3: 19, 20 Aug Datum 4: 18, 19 Nov

Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


48  

AUTOMATISERING & KONTROLL

Enfocus FullSwitch 3 dagar Lär dig använda Enfocus FullSwitch för att skapa avancerade automatiseringsflöden där du kopplar ihop program av olika slag. Skapa helautomatiska flöden för repetitiva jobb som ex.v. kontroll och fix av PDF, autorepro via Photoshop. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Tidigare kunskaper i grafisk produktion. Kunskaper i Acrobat och Photoshop en fördel.

Mål

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

• Spara flödesmallar och återanvända

Filhantering

• Filtrera och sortera filer efter olika kriterier • Hämta/Skicka filer via exempelvis E-post och FTP

Koppla in tredjepartsprogram

• Koppla in program med de inbyggda kommunikationsverktygen • Koppla ihop med hotfolder-baserade program

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M20

Att efter kursen kunna skapa hel- eller halvautomatiska flöden för t.ex. filtrering, kontroll och fix av grafiska dokument med program som ex.v. PitStop Server, Acrobat och Photoshop

Datum 1: 22, 23, 24 Feb

KURSINNEHÅLL

Pris 1: 8500:- per deltagare.

Gränssnittet

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

• Att bygga upp flöden med ”dra och släpp”.

Enfocus Light Switch 1 dag

Lär dig enkel automatisering med Enfocus Light Switch. Light switch är ett program som bl.a. kan bolla filer mellan olika mappar och skapa automatiseringsflöden för att göra repetitiva arbeten effektivare. Du lär dig under kursen den enkla versionen av Switch, och vad du kan och inte kan göra. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Datum 2: 26, 27, 28 Apr Datum 3: 8, 9, 10 Jun Datum 4: 6, 7, 8 Sep Litteratur: Valfri bok

Kursbeteckning: M34 Datum 1: 19 Mar Datum 2: 12 Apr Datum 3: 20 Maj Datum 4: 18 Jun Datum 5: 25 Aug Datum 6: 16 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


PDF-SKOLA  49

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Presentationsteknik med PDF och InDesign 1 dag

Lär dig göra plattformsoberoende presentationer, som vem som helst kan spela upp med hjälp av Adobe Reader. I InDesign har man länge kunnat skapa presentationer med inbäddad interaktivitet och inbäddade filmer i PDF-format. Nyheten i InDesign CS4 är att man även har övergångar mellan bilderna som i vanliga presentationsprogram. Nu kan man alltså göra fullständiga presentationer i ett standardiserat format som vem som helst kan spela upp. InDesigns suveräna stöd för olika filformat gör att man kan skapa väldigt högkvalitativa presentationer med full kontroll över innehållet. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av powerpoint, keynotes är en fördel men inte ett krav.

Mål

Att efter kursen kunna skapa standardiserade och högkvalitativa presentationer, med högupplöst innehåll och full kontroll över processen.

KURSINNEHÅLL Grafik i InDesign

• Att illustrera i InDesign (ritverktygen) • Färghantering, skapa färger, färglägga • Effekter (skugga, ludd, rundade hörn) • Objektformat (objektmallar)

Typografi

• Typografiska inställningar för text • Typografimallar (formatmallar)

Tabellhantering

• Skapa och manipulera tabeller • Formatera tabeller (bakgrund, kantlinjer m.m.) • Tabellformat och Cellformat

Externt innehåll i InDesign

• Montera bilder och filmer i InDesign • Olika filformat • Länkpaletten • Omforma bilder (skala, beskära, rotera m.m.) • Montera Excel-filer • Diagram från Illustrator och Excel (problematik och tips) • Effekter på objekt

Knappar och länkar

• Skapa knappar • Styra knapphändelser • Hyperlänkar

Mallsidor och övergångar

• Skapa mallsidor för enhetligt utseende • Applicera olika mallsidor på olika sidor • Skapa övergångar mellan sidorna

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M38 Datum 1: 9 Mar Datum 2: 4 Jun Datum 3: 3 Sep Datum 4: 6 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


50  PDF-SKOLA

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

PDF i grafisk produktion 2 dagar Alla producenter kan, på ett eller annat sätt, relatera till Portable Document Format (PDF), standarden för dokumentlagring och överföring. Den här kursen lär på två dagar ut hur man skapar pdf-filer på korrekt sätt och sedan felsöker och korrigerar eventuella fel. Vi går även igenom kommentarfunktionen, för korrektursvängen. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana samt goda kunskaper i Grafisk Produktion.

Mål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna förstå grunden i hur PDF-formatet är uppbyggt och hur man levererar korrekta PDF-dokument för olika ändamål.

Acrobat

• Möjligheter att redigera PDF-filer • PDF för korrektur och kommentarer i PDF

Preflight och Soft-Proof

• Genomgång av Acrobats preflight-funktion • Skapa egna kontrollinställningar • Förhandsvisning av färger, separationer samt övertryck Kursbeteckning: M17 Datum 1: 17, 18 Mar Datum 2: 19, 20 Apr Datum 3: 27, 28 Sep Datum 4: 8, 9 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare.

KURSINNEHÅLL

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Teori om digitala dokument

Tips - Skript i InDesign

PDF produktionsflöde (hands on)

Skriptet AdjustLayout används för att förskjuta alla objekt i ett helt dokument uppåt eller nedåt ett valfritt avstånd, t.ex. för att kompensera för sned pappersmatning i en skrivare, eller vid förflyttning av satsytan m.m.

• PostScript och PDF • Teori om bilder, typsnitt, färger • Rippens roll och rastrerad bild • Skapa PostScript och EPS

Distiller

• Inställningar i Distiller för olika ändamål • Skapa ”bevakade mappar” för ett automatiskt PDF-flöde

Skapa PDF från Layoutprogram

• Direktexport till PDF från InDesign och Quark • Skillnaden mellan direktexporterade PDF-filer och Distiller-PDF:er • Att tänka på

Skriptet BreakFrame bryter loss en ram från en artikel och gör innehållet helt fristående. Skriptet SplitStory delar upp varje länkad ram i en artikel, så att det blir separata artiklar (ingen länkning mellan ramarna). Skriptet CornerEffects kan användas för att göra endast ett eller två hörn avrundade i en ram.


PDF-SKOLA  51

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Acrobat Professional på en dag 1 dag Alla producenter kan, på ett eller annat sätt, relatera till Portable Document Format (PDF). Detta filformat, som är standard för dokumentlagring och överföring, har andra möjligheter som de flesta inte känner till. Den här kursen lär på en dag ut hur man kan utöka funktionaliteten i pdfformatet genom att använda de inbyggda funktionerna i Acrobat Professional För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Mål

Att efter kursen kunna ta del av fördelarna i den nya versionen av Acrobat. Kursbeteckning: M11 Datum 1: 4 Maj Datum 2: 14 Sep Datum 3: 14 Dec Datum 4: 13 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare.

Förkunskaper

Vana från trycksaksproduktion. Bra kunskaper om tidigare versioner av Acrobat.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

PDF-formulär 1 dag

Lär dig skapa avancerade, interaktiva formulär i Acrobat för digital ifyllning och ivägskickning. Du får också veta hur du på enklaste sätt distriburerar formulären, och samlar in resultaten i en Excel-rapport efter att de fyllts i av mottagarna. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper behövs, men grundkunskaper i Acrobat kan vara en fördel

Mål

Att efter kursen kunna skapa interaktiva formulär i PDF-format som man kan fylla i och skicka in via e-post.

Tips - Skript i InDesign

Kursbeteckning: M13

Scriptet CropMarks lägger till skärmärken och/eller registreringsmärken runt ett eller flera objekt. Bra att ha när man skall göra t.ex. visitkort och vill ha separata skärmärken runt varje kort.

Datum 1: 29 Mar

Skriptet FindChangeByList kan användas för att göra flera sökningar/ersättningar efter varandra automatiskt, ungefär som inspelade makron.

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Datum 2: 14 Apr Datum 3: 17 Maj Datum 4: 15 Nov Litteratur: Valfri bok

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


52  WEBBDESIGN

QuarkXpress 8 för flashproduktion 2 dagar För alla QuarkXpress användare. Ett enkelt sätt att skapa rörliga webbannonser. Under kursen går vi igenom grundprincipen för annonser eller sidor baserade på rörliga bilder och interaktivitet. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Kunskap i QuarkXpress för tryck.

Mål

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Quarkxpress-dokument till annonser eller presentationer för hemsidor. Kursbeteckning: M49 Datum 1: 31 Mar 1 Apr Datum 2: 2, 3 Aug Datum 3: 9, 10 Sep Datum 4: 24, 25 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Att lära sig att förädla innehållet i ett

Effektiv webblayout med CSS 2 dagar

Lär dig göra layout och typografi för webben med CSS. Med hjälp av Cascading StyleSheets kan man skapa avancerad layout på webben med mer eller mindre automatisk formatering. Genom att kombinera detta med gammal klassisk HTML-kod som fungerar i samtliga webbläsare får man inte bara ren och snygg kod, utan också ett mycket enkelt sätt att uppdatera layouten i framtiden. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Kursbeteckning: M52 Datum 1: 15, 16 Feb Datum 2: 28, 29 Jun Datum 3: 20, 21 Dec Datum 4: 27, 28 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Förkunskaper

Tips - Skript i InDesign

Mål

Skriptet ImageCatalog skapar en kontaktkarta med valfritt antal rader och kolumner, med bilder från en mapp. Skapar kontaktkartor för tusentals bilder i ett svep.

Kunskap i HTML och webbproduktion. Kunskaper i bildbehandling för webben ett plus. Arbete i layoutprogram och erfarenhet med sidmallar och typografimallar är ett plus.

Att efter kursen kunna effektivisera layouten av en webbsida och få renare, snyggare kod, som fungerar i alla webbläsare.

Skriptet MakeGrid delar upp en bild i små ”pusselbitar” i ett rutsystem som en effekt.


WEBBDESIGN  53

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Webbproduktion. Del1, Dreamweaver 4 dagar

En kurs för er som jobbar med grafisk produktion, som även vill kunna göra snygga webbsidor. Under kursen använder vi Dreamweaver för att skapa webbsidor. Kursen innefattar bildbehandling för webb i Photoshop, introduktion till HTML, skapa dokument i Dreamweaver, texthantering och formatering, CSS, bildmontering och inställningar, div-element v.s. tabeller, sökvägar och länkar till andra sidor/filer, formulär, javascript, filhantering och överföring. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana och erfarenheter av internetanvändning (allmänna ”surfkunskaper”). Kunskaper i bildbehandling en fördel.

Mål

Att få insikt i hur webbsidor fungerar, vad som är möjligt och inte möjligt. Kunden skall efter kursen kunna ta ansvar för att skapa enklare webbsidor.

Flash från grunden 3 dagar

Kursen vänder sig till mediadesigners som vill lära sig avancerad animering och professionell interaktivitet med Flash till webben och cd-rom. Kursen innefattar introduktion till gränssnittet och verktygen, rita, färglägga och manipulera grafik, symboler och bibliotek, import, animering, navigering, knappar, ljud, publicering m.m. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i webdesign och erfarenhet i hur filer fungerar på webben. Grundläggande kunskaper i MacOS X eller Windows är att föredra.

Mål

Att efter kursen kunna skapa interaktiva funktioner, animationer och banners för webb cd m.m. Kursbeteckning: M18 Datum 1: 24, 25, 26 Feb Datum 2: 4, 5, 6 Aug Datum 3: 3, 4, 5 Nov Datum 4: 17, 18, 19 Jan

Kursbeteckning: M19

Litteratur: Valfri bok

Datum 1: 5, 12, 18, 25 Maj

Pris 1: 8500:- per deltagare.

Datum 2: 21, 22, 23, 24 Jun

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.

Datum 3: 20, 21, 22, 23 Sep Datum 4: 3, 4, 11, 12 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 10000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 7000:- per deltagare.

Företagsanpassade utbildningar Alla våra kurser kan beställas som företagsanpassade, skräddarsydda för era behov. Vi kommer överens om datum och plats som passar er. Hos oss eller hos er.


54  WEBBDESIGN

Dreamweaver intensivkurs 2 dagar

Lär dig hantera marknadens mest avancerade webbredigeringsprogram. Kursen vänder sig till professionella designers som vill få en grundläggande kunskap om hur man skapar webbsidor baserade på standarder som fungerar i de flesta webbläsare. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Allmän datorvana och erfarenheter av internetanvändning (allmänna ”surfkunskaper”). Kunskaper i bildbehandling en fördel.

Mål

Kunden skall efter kursen kunna ta ansvar för att skapa och uppdatera enklare webbsidor i Dreamweaver.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Kursbeteckning: M37 Datum 1: 29, 30 Mar Datum 2: 10, 11 Maj Datum 3: 19, 20 Aug Datum 4: 14, 15 Okt Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Tips - Skript i InDesign Skriptet PathEffects omformar ramar på olika konstnärliga sätt. Skriptet PlaceMultipagePDF monterar en flersidig PDF per automatik, och skapar nya sidor vartefter de behövs. Skriptet SelectObjects är ett bra sätt att markera alla objekt av samma typ på en sida.

Webbproduktion. Del2, JavaScript och AJAX 2 dagar Lär dig göra din sida dynamisk, med innehåll som ändras utan att sidan laddas om. Läs in innehåll från XMLfiler, HTML-filer och rena textfiler För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Tidigare webbproduktionskunskaper ett måste, förslagsvis våran Webbproduktionskurs, Del1. Tidigare kunskaper i något programmeringsspråk en fördel men inte ett måste.

Mål

Att efter kursen kunna läsa in innehåll från externa filer, alternativt svar från

serverapplikationer och presentera resultatet på webbsidan utan att ladda om den. Kursbeteckning: M62 Datum 1: 10, 11 Feb Datum 2: 25, 26 Maj Datum 3: 11, 12 Okt Datum 4: 1, 2 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

WEBBPROGRAMMERING  55

Introduktion till PHP 2 dagar PHP: Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (dvs. innehåll som genereras från t.ex. databas, besökarens formulärdata m.m.). PHP’s främsta fördelar är, enkel installation, plattformsoberoende, stort antal kärnfunktioner, möjlighet att anpassa installation med extra funktionalitet som t.ex. pdf/flash-genering, databasbibliotek, ldap-åtkomst m.m. , aktiv community med tusentals ’program’ (skriptpaket) att ladda ner under GPL eller alternativ licens, fri programvara och öppen källkod. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagare bör kunna förstå enklare HTML-kodning men inga tidigare programmeringskunskaper krävs.

Mål

Deltagaren får en översikt och grund för vidare utforskningar av PHP samt kunna skriva enklare PHPskript för t ex kontroll av formulärdata, skicka formulärdata med mail samt enklare databasanrop. Kursbeteckning: M35 Datum 1: 6, 7 Apr Datum 2: 10, 11 Jun Datum 3: 16, 17 Aug Datum 4: 16, 17 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Introduktion till JavaScript 2 dagar Kursen ger en inblick i möjligheterna med JavaScript. I kursen ingår bl.a. teori om JavaScript, serverscript vs. klientscript, genomgång av DOM-principen och introduktion till webbens DOM. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Deltagare bör kunna enklare HTMLkodning men inga tidigare programmeringskunskaper krävs.

Mål

Eleven får en översikt och grund i JavaScript, och hur man styr innehållet i bl.a. webbsidor, men också hur man kan styra andra program, som

ex.v. Adobe InDesign. Detta är första steget om man vill lära sig skapa AJAX-applikationer. Kursbeteckning: M36 Datum 1: 26, 27 Aug Datum 2: 30, 31 Aug Datum 3: 30 Sep 1 Okt Datum 4: 29, 30 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


56  VIDEOPRODUKTION

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Videoredigering & 3D i Photoshop Extended 1 dag När man pratar om videoredigering associerar man inte automatiskt till Photoshop med sina filter, stilar och lager. Photoshop Extended ger oss nya arbetsmöjligheter i programmet och samtidigt introducerar det oss till en spännande värld av tredimensionella och rörliga bilder. Kursen ger en grundintroduktion till hur 3D-program skapar bilder och en enkel genomgång av videoredigeringsarbete. Vi lär oss även att jobba tredimensionellt i vanliga bilder, med hjälp av gränspunkt-verktyget, och redigera texturer på 3D-objekt med 3D-funktionen. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Datorvana och erfarenhet med bildarbete i Photoshop. Erfarenhet antingen av 3D- eller videoarbete är ett plus, dock inget krav.

Mål

Efter kursen ska användaren kunna skapa 3D lager, importera 3D-bilder, positionera kamera, zooma in, panorera samt applicera bilder, texturer och effekter. Importera videosekvenser till Photoshop, editera bildruta och skapa nya bildrutor med Timeline editor.

Film och ljussättning 2 dagar Digitala videokameror är snart en bildkälla för de flesta som jobbar med information, reklam och redovisningar. Denna unika kurs kombinerar grundläggande kunskaper om hur man ska utnyttja möjligheter med videoinspelningar, att tänka rätt inför filmningen och regler för ljussättning vilket möjliggör en smidigare och mer effektiv videoredigering. Vi går igenom grundläggande regler för filmtänkande och ljussättning under regi av erfarna filmskapare och filmproducenter. Observera att detta är samma kurs som M44, men du går endast de två första dagarna. Detta ifall du vill jobba med andra videoredigeringsprogram än Final Cut Pro. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Datorvana. Grundlig erfarenhet med digital videokamera.

Mål

Efter kursen ska deltagaren fått en grundlig inblick om hur en filmproduktion planeras och verkställs. Kursbeteckning: M53 Datum 1: 21, 22 Apr Datum 2: 1, 2 Jun Datum 3: 18, 19 Okt Datum 4: 3, 4 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

VIDEOPRODUKTION  57

Kursbeteckning: M81

Tips - Skript i InDesign

Datum 1: 3 Maj

Skriptet SortParagraphs sorterar stycken i en markerad text i bokstavsordning. Bra om man t.ex. har en lista med personnamn som inte är sorterad.

Datum 2: 9 Jun Datum 3: 13 Aug Datum 4: 24 Sep Datum 5: 6 Okt Datum 6: 17 Nov Datum 7: 27 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare.

Skriptet TabUtilities stoppar in tabbstopp vid ex.v. textmarkörens position. Bra om man vill matcha tabbstopparnas placering exakt mot ett visst tecken.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Film, ljussättning och digital videoredigering 3 dagar Digitala videokameror är snart en bildkälla för de flesta som jobbar med information, reklam och redovisningar. Denna unika kurs kombinerar grundläggande kunskaper om hur man ska utnyttja möjligheter med videoinspelningar, att tänka rätt inför filmningen och regler för ljussättning vilket möjliggör en smidigare och mer effektiv videoredigering. De första 2 dagarna går vi igenom grundläggande regler för filmtänkande och ljussättning under regi av erfarna filmskapare och filmproducenter. Den tredje dagen utnyttjas till att skapa ett filmprojekt i Final Cut Pro. Observera att du kan anmäla dig till alla tre dagarna alternativt de två första dagarna (kursen M53) eller Final

Cut Pro (kursen M45). Att välja kursen M53 (de två första dagarna) är bra ifall du vill jobba med andra videoredigeringsprogram än Final Cut Pro. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com Kursbeteckning: M44 Datum 1: 21, 22, 23 Apr Datum 2: 1, 2, 3 Jun Datum 3: 18, 19, 20 Okt Datum 4: 3, 4, 5 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 8500:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 5950:- per deltagare.


58  

APPLE MEDIA TRAINING

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Presentationsteknik med Keynotes 1 dag Keynotes är ett mycket avancerat presentationsprogram, men inte bara det, det kan användas för självgående rullande produktvisningar. Slå din publik med häpnad med presentationer som håller biografkvalitet men ändå är enklare än någonsin att skapa. Använd de nya funktionerna i Keynote ’08 – den senaste versionen av Apples kraftfulla presentationsprogram – för att berätta det du vill säga på ett effektivt och engagerande sätt. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper Datorvana Mac OSX. Tidigar erfarenhet i andra presentationsprogram typ Powerpoint är positivt, dock inget krav.

Mål Efter kursen ska deltagaren kunna bygga upp presentationer för professionell visning och exportera presentationer som PDF eller för hemsida, eller varför inte för nya distributionssätt? För att nå den riktigt stora publiken kan du exportera din Keynote-presentation direkt till YouTube, skicka den till iTunes eller lägga upp den på din webbplats med iWeb.

KURSINNEHÅLL

• Skriv in text • Importera bild, grafik och filmer (QT) • Spara presentationen • Spela upp presentationen

Skapande med grafiska element

• Textjustering och möjligheter • Att jobba med grafik • Att storleksförändra, flytta och lagersätta element • Att importera ljud • Att skapa hemsida och länkar • Ändra layout eller välja annan bakgrund • Färgjusteringar och fyllningar • Att jobba med celler och ramar • Formatering av celler • Tabellhantering och formatering • Importera bilder i en cell • Cellsortering • Andvändning av baracker

Att skapa diagram

• Diagramtyper och varianter. Bidimensionell och 3D • Att lägga till ett diagram • Redigering av diagramdata

… (forts. på webben) Kursbeteckning: M41 Datum 1: 1 Mar Datum 2: 26 Apr Datum 3: 12 Maj Datum 4: 17 Jun

Genomgång av programmet • Huvudfönster och de olika verktygen • Palett för bildkontroll • Visningsläge • Anteckningsfält och strukturen • Verktyg för text, bild och animeringar

Skapa en presentation • Att välja ett tema som grundmall

Datum 5: 19 Aug Datum 6: 13 Okt Datum 7: 8 Dec Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


APPLE MEDIA TRAINING  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

59

Introduktion till Final Cut Pro 1 dag Final Cut Studio 2 hjälper dig att gå vidare från enbart redigering. Upptäck den intuitiva kraften hos de nya kreativitetsverktygen som utformats speciellt för Final Cut Pro-redigerare. Gå snabbt och enkelt vidare från redigering till rörlig grafik, ljudredigering och mixning, färgläggning och slutproduktion - allt detta är en naturlig fortsättning på det arbete du redan gör. Final Cut Pro - alla professionella redigerares förstahandsval - levererar digital, icke-linjär redigering, inbyggt stöd för praktiskt taget valfritt videoformat och inte minst utbyggnadsmöjligheter och interoperabilitet av hög klass. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Datorvana. Grundlig erfarenhet med digital videokamera.

Mål

Kursen är planerad som ett vildeoredigeringsprojekt där deltagaren får lära sig de grundläggande verktygen i videoredigering och skapa en egen kortfilm i Final Cut Pro. Efter genomgått kursen finns det möjlighet att anmäla sig till en fortsättningskurs.

vas

Videoclips

• • • • • • • • • •

Preview av videoclips Editering av videoclips Importera nya videoclips Dra-och-släpp-redigering Att välja rätt videospår för redigering Ta bort delar som inte ska användas i slutfilmen Lägga till titel och grafik till videoclips Applicera korrektionsfilter Justering av redigeringspunkter Att lägga till övergångar mellan videoclips

Att arbeta med audioclips

• Mix av audioclips

Finjustering och avslutning

• Lägga till psd-bilder eller Powerpoint-bilder i projektet • Export till DVD och QuickTime Kursbeteckning: M45 Datum 1: 8 Apr Datum 2: 7 Jun Datum 3: 11 Aug Datum 4: 7 Okt Datum 5: 5 Jan

KURSINNEHÅLL

Litteratur: Valfri bok

Introduktion

Pris 1: 3250:- per deltagare.

• Att förbereda ett videoprojekt • Gränssnittet • Att arbeta med tidslinje och can-

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Rabatter : Ta med en arbetskollega och dela på en arbetsstation, så får ni 60% rabatt för kursdeltagare nummer två. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller alla kurser utom halvdagar.


60  

APPLE MEDIA TRAINING

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Introduktion till DVD Studio Pro 1 dag DVD Studio Pro är en applikation för att jobba med audio, video, grafik och text som redan är skapade, för att organisera dem till en DVD-skiva som kan distribueras och spelas upp på dvd-spelare. Med DVD Studio Pro blir det enkelt att förverkliga din kreativa vision i alla aspekter av DVD-produktionen. Oavsett om ditt projekt är enkelt eller sofistikerat arbetar du med samma välbekanta och lättanvända verktyg när du skapar perfekt återgivet SD- eller HD-material. En mängd avancerade funktioner är tillgängliga om du vill ha ännu större kontroll. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Datorvana. Grundlig erfarenhet med presentationsteknik. Tidigare arbete med Photoshop eller Final Cut är optimalt men inget krav.

Encoding video och audio Projektplanering inför DVD-produktion

• • • •

Om NTSC, PAL Antal bilder per sekund Bildförhållande Förberedande av grundmaterial: Video, ljud, grafik, bilder, text

DVD-studio Pros verktyg för redigering

• Att skapa menyer, fönster och interaktiva knappar • Skapa och konfigurera språkmeny

Att redigera ljud och film Skapa bildspel

• Skapa titlar och bildtext • Avsluta och testa projekt

Inställningar för DVD-egenskaper och bränning

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera färdiga dvd-skivor från färdigt ljud-, video- och bildmaterial. Du kommer att lära dig bränna dina egna skivor i en mängd olika format, till exempel som dubbelsidiga DVD.

KURSINNEHÅLL Grundgenomgång i dvd-produktion

Kursbeteckning: M28 Datum 1: 9 Apr Datum 2: 8 Jun Datum 3: 18 Aug Datum 4: 22 Okt Datum 5: 13 Dec Litteratur: Valfri bok

• Standard och HD-DVD

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Grundmaterial

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

• Grafiska format och vilka applikationer man jobbar med

Företagsanpassade utbildningar Alla våra kurser kan beställas som företagsanpassade, skräddarsydda för era behov. Vi kommer överens om datum och plats som passar er. Hos oss eller hos er.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

APPLE MEDIA TRAINING  

61

Active Directory och Open Directory, integration 2 dagar Lär dig integrera Active Directory och Open Directory för att få ordentlig kontroll över din maskinpark i blandad miljö (Mac och Win). Vi går igenom hur du kopplar samman en dator med Mac OS X Server med en AD-server och hanterar användare och grupper i båda miljöer fullt ut. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i Windows och Mac OS X. Tidigare kunskaper i AD och eller LDAP en fördel men inget krav.

Mål

Att kunna ha en gemensam databas med användare och grupper som kan logga in både i MacOS och Windows, och sedan kunna styra dem i detalj från respektive server.

KURSINNEHÅLL Open Directory vs. Active Directory

• Konfigurera Open Directory • Skapa användare och grupper i OD

Snow Leopard Server som mediaserver 2 dagar

Lär dig installera och komma igång med samarbetesfunktionerna i Apples nya serveroperativ. Du får lära dig installera och konfigurera open directory, iCal server, mail, fildelning, podcast producer, grupp-wikis och gruppkalendrar För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

• Hemkataloger (nätverksbaserade, lokala eller ”mobila”) • Styra inställningar för användare, grupper, datorer, datorgrupper • Koppla en klientdator till OD och/ eller AD • Hemkataloger från AD • Vad fördelen är med integrationen (Vad kan OD som inte AD kan?)

Integrationen … (forts. på webben) Kursbeteckning: M80 Datum 1: 11, 12 Feb Datum 2: 11, 12 Mar Datum 3: 15, 16 Jun Datum 4: 23, 24 Aug Datum 5: 4, 5 Okt Datum 6: 17, 18 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.

Kursbeteckning: M64 Datum 1: 31 Mar 1 Apr Datum 2: 27, 28 Maj Datum 3: 23, 24 Aug Datum 4: 21, 22 Okt Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


62  

APPLE MEDIA TRAINING

Integration med iPhone och Exchange 1 dag Denna kurs är uppdelad i två delar. Den första delen går igenom de olika komponenterna i Exchangemiljön som är nödvändiga för att kunna ansluta en Iphone till Exchange Server och synkronisera epost, kalender och kontaktbok. Den andra delen behandlar inställningarna i Iphone. Kursen riktar sig främst till administratörer och ger en överblick av grundinställningarna av POP, IMAP och ActiveSync i Exchange 2007/2010 Server. Även relevanta delar av Windows 2003/2008 Server behandlas övergripande. Särskild uppmärksamhet riktas till säkerhet och inställningar i brandväggar samt certifikat. Inställningarna i Iphone får en grundlig genomgång där samtli-

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

ga protokoll och anslutningsmöjligheter behandlas. Olika typer av problem och felorsaker som kan uppstå vid anslutning till Exchange Server diskuteras. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com Kursbeteckning: M84 Datum 1: 15 Mar Datum 2: 10 Maj Datum 3: 10 Jun Datum 4: 20 Aug Datum 5: 5 Okt Datum 6: 25 Nov Litteratur: Valfri bok Pris 1: 3250:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Deploy Studio Server 2 dagar Deploy Studio Server är en komplett lösning för att skapa image-filer av operativsystem och återställa från dem. Oumbärligt om du har flera datorer som skall konfigureras likadant och uppdateras med jämna mellanrum. Kombinationen med Mac OS X server och nätverks-boot är oslagbar, och ger fullständig kontroll över din maskinpark. Du kan även hantera dina PC-maskiner med denna lösning, så länge de har stöd för nätverks-bootning.. DeployStudio Server är dessutom OpenSource! För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Grundkunskaper i enkel datoradmi-

nistration. Tidigare kunskap i andra lösningar för blåsning en fördel.

… (forts. på webben)

Kursbeteckning: M82 Datum 1: 8, 9 Feb Datum 2: 10, 11 Maj Datum 3: 1, 2 Sep Datum 4: 14, 15 Okt Datum 5: 13, 14 Jan Litteratur: Valfri bok Pris 1: 7000:- per deltagare. Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 4900:- per deltagare.


OPERATIVSYSTEM  63

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Mac OS X för Windows 7 för grafiska producenter grafiska producenter  1 dag 1 dag Lär dig använda Microsofts senaste Windowsversion. Under kursen får du lära dig hur du jobbar som mest effektivt i operativsystemet, och hanterar ICC-profiler, typsnitt, programinstallation, utskrifter och nätverksinställningar. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Lär dig använda Apples senaste, revolutionerande operativsystem. Under kursen får du lära dig hur du jobbar som mest effektivt i operativsystemet, och även hur du jobbar ihop med Windows. Vi jobbar alltid med senaste versionen av OS X. För komplett kursinnehåll, gå till www.epsmediatraining.com

Förkunskaper

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav, men kunskaper om tidigare Windows-versioner är en fördel liksom kunskaper i andra operativ, som UNIX/LINUX.

Mål

Att kunna jobba snabbt och effektivt inom grafisk produktion med Windows 7 som operativsystem. Efter kursen ska man som användare kunna skapa nya användarkonton, installera program och typsnitt, installera nya ICC-profiler, lägga till nya skrivare m.m.

Inga förkunskapskrav, men kunskaper om tidigare Mac-operativ är en fördel liksom kunskaper i andra operativ, som Windows och UNIX/LINUX.

Mål

Att kunna jobba snabbt och effektivt inom grafisk produktion med OS X som operativsystem. Efter kursen ska man som användare kunna skapa nya användarkonton, installera program och typsnitt, installera nya ICC-profiler, lägga till nya skrivare m.m. Kursbeteckning: M40

Kursbeteckning: M39

Datum 1: 14 Apr

Datum 1: 25 Mar

Datum 2: 4 Maj

Datum 2: 20 Apr

Datum 3: 18 Aug

Datum 3: 17 Maj

Datum 4: 27 Sep

Datum 4: 24 Aug

Datum 5: 14 Okt

Datum 5: 13 Okt

Datum 6: 15 Nov

Datum 6: 9 Dec

Datum 7: 24 Jan

Litteratur: Valfri bok

Litteratur: Valfri bok

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 1: 3250:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.

Pris 2: 2 deltagare från samma företag delar en arbetsstation: 2275:- per deltagare.


En grafisk partner som hjälper ert företag att: ➊ Optimera arbetsflödet ➋ Automatisera kontrollrutinerna ➌ Kvalitetssäkra original och PDF ➍ Färgkalibrera utrustning ❺ Leverera rätt utrustning till rätt pris ❻ Utbilda personalen ❼ Förstärka relationer med kunderna ➑ ...och IT-support när Ni behöver det

EPS GraPhicS ToolS


Vid första kontakt föreslår vi ett möte hos er, där ni berättar om hur ni producerar. Vi återkommer om några dagar med förslag om HUR ni kan optimera ert produktionsflöde och varför ni bör göra det. Detta första stadie är kostnadsfritt för er.

➌ Vi installerar rätt programvara och gör inställningar så att det ni producerar är korrekt och godkänt. Enorma tidsbesparingar på omkörningar och ökad lönsamhet på minskade reklamationer.

❻ Vi är grafiska konsulter och auktoriserade utbildare. Vi har kontakt med personalen på deras villkor. Vi kan skräddarsy utbildningsbehovet och ge förslag som ökar kompetensen på ert företag och ger ökad trivsel.

Vi skräddarsyr för era behov ett kontrollsystem där ni automatiskt kan kontrollera materialet som kunderna skickar till er. Fel versioner, otillåtna färger, felaktiga typsnitt, fel upplösning på bilder , etc varnas för innan ni börjar produktionen

➍ Bildproducenterna behöver lita på att skärmarna visar korrekta färger. Men även originalare, produktionsledare och säljare. Vi kalibrerar er utrustning, och hjälper er att skapa ”ljusöar” där alla kan tryggt betrakta bilder analogt och digitalt.

❼ Har vi tillsammans gjort allt detta måste vi informera era kunder om hur de kan vara en del av produktionsflödet.Vi hjälper att utforma faktablad, skapa videolektioner som kan läggas upp på era hemsidor och även kundseminarier.

❺ Vi är återförsäljare till de flesta tillverkare av produkter som används i grafisk produktion. Hårdvara, mjukvara och förbrukning. Vi ger er rekommendation efter vad som behövs i företaget till konkurrenskraftiga priser. Rätt funktion till rätt pris.

➑ Vi är inte vana att skriva krångliga supportavtal. Ni väljer nivån och när Ni behöver oss så ringer Ni. Ett samarbete baserat på ömsesidigt förtroende.

Några av våra kunder: Svenska Tryckcentralen; Läkarmissionen, Åtta 45 Tryckeri, Lokaldelen i Sverige, TTG, Hallvigs Reklam, Bonnier Förlagen, Dagens Nyheter, Space360, Pixopolis i Sverige, Pagina, mm Vi är auktoriserade återförsäljare av: Microsoft, Apple, Lenovo, HP, Epson, Extensis, Adobe Systems, Quark Inc, Enfocus, Laidback Solutions, Gretag-XRite, Eizo, LaCie, Solux dagsljuslampor, Sony, mm

www.eps-web.com info@eps-web.com 08-38 24 00


EPS

Hemsidor till din hjälp

eps-web.com

Information om produkter för grafiska producenter

mediautbildning.nu

Utbildning inom bild, layout, video, automatisering

shop.eps-web.com Webshop för grafiska producenter

fotoproffs.info

Fotokurser och upptäcksresor

foto-shop.se

Digitala böcker, tavlor, bildbehandling

fine-art-print.org

Giclée Print för konstnärer, fotografer och proffs

reprostudio.org

Köp reproduktioner av bilder från kända magasin


Avsändare MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00 EPS Graphics Tools Box 63 • 194 21 Upplands Väsby

ENFOCUSAvsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

67 3

Enfocus Tips & Tricks

Arbeta smartare, inte hårdare…

Ladda ner

en fri demo

www.enfocus.com

Högre effektivitet, smartare funktionalitet, enklare integration Enfocus presenterar PitStop Pro 09 och PitStop Server 09. Dessa nya versioner av Enfocus ledande och oumbärliga verktyg för redigering, kontroll och korrigering av PDF-filer har fått kraftiga förbättringar som förenklar desktop- och serverbaserad hantering av PDF-filer i stressiga tryck- och publishingmiljöer.

Besök www.enfocus.com för flera Tips&Tricks och instruktionsfilmer för Pistop Pro , Pitstop Server och de senasteat connecting designers, publishers & printers produkterna: http://www.enfocus.com/webmarketing/ enfocus_online_player/main.html

www.enfocus.com


68 ENFOCUS TIPS & TRICKS 4   Avsnittsrubrik The new Enfocus Inspector in Pitstop Pro the Enfocus inspector has been redesigned to logically regroup items and make the window significantly smaller and collapsible. solutions 1. the Enfocus inspector can be activated when going to Window>show Enfocus inspector or using the shortcut ’OPtiOn+CMD+i 2. On the spot you can recognize th-

ree main areas. a. the category bar on the top: All attributes are part of logical groups (selected on user experience). b. the attribute bar on the left side: When selecting a specific category, different attributes will appear. c. the attribute details in the middle: by selecting the attribute of choice all details will pop up. 3 there are 2 other important features which are less obvious. a. the OPtiOns menu: All options and optional fixes of the attribute are combined in one menu. You find the options icon just below the right bottom corner of the category bar. Depending on the selected attribute different options will appear. b. COLLAPsE the Enfocus inspector:

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

You can minimize the Enfocus inspector clicking the little triangle in front of the attribute name in between the category and the attribute bar. users thought us that the Enfocus inspector is used quite often just to see what they have selected at that time. they then use the Enfocus inspector together with e.g. the Enfocus Global Change. 4 A few interesting options explained: 1. Fill and stroke - Overprint: Force overprint on all separations the rules defining the result of overprint, sometimes doesn’t result in the overprint you want. this function doesn’t just turn on overprinting, but it also changes the Fill color and/or the overprint mode to enforce overprinting.’ 2. Fill and stroke - transparency:

Flatten using Acrobat this function will shortcut to the Acrobat flattner preview window and allows you to flatten transparent elements with this recognized technology. Prepress - Layers: Assign to layer this function allows the user to view and change the layer settings for an object.


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

ENFOCUSAvsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

69 5

’kO_white_lineart.zip’. 2. unzip the file. 3. Depending on the product your using import the Action List: A. PitStop Pro: i. Go to the Enfocus Action List Panel (Windows>show Action List Panel). ii. select your Local Action List Database.

Knock-out white line art objects Question: In the Preflight Profile you have a check + fix on ’White text does not knockout’. I would like to do the same thing for line art objects. What would be the best way to work this out? Solutions the best solution can be used in several Enfocus Products because it’s an Action List. i will highlight Pitstop Pro, Pitstop server and instant PDF. Nice. What do we have to do? 1. Download the Action List at http:// www.enfocus.com/tips_tricks. php?id=37. it’s a zipped file called

iii. Click on the button ’Manage’, then select ’import’ from the list iv. browse to the file ’kO_white_lineart.eal’. v. Click ’Open’. B. PitStop Server (4.04): i. Go to the Action List Control Panel (setup>Action List Control Panel). ii. import the Action list in a similar way as described for Pitstop Professional. iii. Edit your hot folder or create a


70 ENFOCUS TIPS & TRICKS 6   Avsnittsrubrik

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

new hot folder. iv. Go to the ’Action Lists and Preflight Profile’ section

iii. Make sure you’re in ’Advanced’ mode. iv. Go to the correction step.

v. Click on the + icon in the ’selected Action Lists’ section. vi. Locate the Action List ’kO_white_ lineart’ in the Local Action List database.

C. Instant PDF (4.12): i. select the PDF Queue you want to use. ii. Click ’Edit’.

v. Click on the + icon and locate the Action List ’From File’. What will this Action List do? Well, it will select only line art objects (so it will also trigger outlined text) with color range of nearly white. the following color ranges are implemented: Gray: 95% - 100% rGb: 95 - 100% (on r, G and b) CMYk: 0% - 5% (on C, M, Y and k) nOtE: You can change these values when you have a Pitstop Pro installed.


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

Add your company logo to the preflight report. Question: Hi, My company receives many PDFs, all are preflighted by PitStop Pro with our own custom Preflight Profile. I know PitStop Pro allows the user to customize the preflight reports. Our marketeer would like me to add our company logo to the preflight report, but I don’t know how. Can you help me? solutions Let’s take the example of adding a company logo. First, the easy part... Adding the logo to the background 1. Make sure you have the company logo in PDF format, preferably opened in Adobe Acrobat. 2. select the logo and go the Edit > Copy. 3. Download and unzip the file at the bottom of the web page: http:// www.enfocus.com/tips_tricks. php?id=32 4. Open the PDF ’Your template. pdf’ in Adobe Acrobat. 5.to place the logo in the report template you can do two things: a. select the gray placeholder on the first page in the top right corner and go to Edit > Enfocus replace. this will remove the placeholder and will paste the logo with same dimensions as the placeholder. it will work perfectly if you have a logo that has equal width and height. b. select and remove the gray placeholder and paste the logo on the page. You then might need to transform the logo to your own preference. this is the action that we’ll do. 6.Check the result and save the PDF file

ENFOCUSAvsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

71 7

now, on a more technical note... Changing the report template name this is the name you will find in the drop down list in e.g. the Enfocus navigator. 1. Open the file ’Your template. prefs’ in textEdit on Mac and Microsoft Word on Windows.


72 ENFOCUS TIPS & TRICKS 8   Avsnittsrubrik

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

2. the first chapter ”Pitstopreport” is dedicated to the general configuration of the report template.

3. behind the tag ”reportLayoutname”, change ”Your template” to whatever name you want. Make sure you keep the quote characters! if you’re running a different language look for the abreviation that comes with ”reportLayoutname”: 1. deDE: German 2. frFr: French 3. esEs: spanish 4. itit: italian 5. jaJA: Japanese 4 save the file and make sure it keeps the extension .prefs Changing the personal footer the personal footer allows you to add personal information about your company to each page of the preflight report. 1. Open the file ’Your template. prefs’ in textEdit on Mac and Microsoft Word on Windows. 2. scroll to the bottom of the document. 3. the last chapter ”PitstopreportFooterPersonal” is dedicated to adding personal information.

4. by default the tag ”useLicenseinfo” is set to ”true”, which means that the license information is added as a personal note. 5. Changing the ”useLicenseinfo” to ”false” allows you to use the following 3 tags: a. ”GeneratedForname” ”” --> You can fill out a custom name e.g. the CEO as a signature. b. ”GeneratedForCompany” ”” --> You can fill out the company name e.g Enfocus, an EskoArtwork brand. c. ”GeneratedForExtra” ”” --> Additional information e.g. the Preflight Profile you’ve used, the specification you’re using, contact information. 6. save the file and make sure it keeps the extension .prefs. the custom report is created, what now? You can use this report template in Pitstop Pro or Pitstop server


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

PitStop Professional 1. Copy the folder ’Your template’ to the following location: A.Mac--> HD:Library:Preferences:Enfocus Prefs folder:report templates:Custom b. Win --> HD\Documents and settings\All users\Application data (this is a hidden folder)\Enfocus Prefs folder\report templates\Custom 2. Open Adobe Acrobat. 3. two possibilities: a. Preflight a PDF and show the result with the Enfocus navigator. Go to the ’report’ section and select the custom report template in the drop down list.

b. Open the Enfocus Pitstop Pro Preferences (Mac: Acrobat>Preferen ces>EnfocusPitstop Pro / Win: Edit> Preferences>Enfocus Pitstop Pro) Go to the ’Processing’ category and select the custom report template in the drop down list. this enables the report template when showing each process result.

ENFOCUSAvsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

73 9

PitStop Server 1. Copy the folder ’Your template’ to the following location: A.Mac--> HD:Library:Preferences:Enfocus Prefs folder:report templates:Custom b. Win --> HD\Documents and settings\All users\Application data (this is a hidden folder)\Enfocus Prefs folder\report templates\Custom 2. Open Pitstop server. 3. Edit an existing or create a new hot folder. 4. select the ’reports’ tab and select the report template in the drop down list.

5. it might be interesting to create more than 1 custom report template. Maybe for each hot folder. this allows you to differentiate the processing results. this t&t explains only the tip of the iceberg, nevertheless it gives an idea of how to use it wisely. Good luck!


74 10  

ENFOCUS TIPS & TRICKS Avsnittsrubrik

Place last minute ads in an existing PDF Question: I’m a publisher receiving loads of ads from different agencies. Most of them are keeping the strict deadlines, but it happens that the PDF to publish misses only one or two ads. Of course, I can go back to the original document to generate a new PDF. But I basically don’t have time for this. Is there a way to perform the same action but then in the existing PDF? This would save me trouble on several occasions. Details Time is money! in some cases incomplete jobs can’t go back to the lay-out step to be recreated due to deadline flaws. but what are the options? normally, the job will have to be rejected. the ad will be placed in the original design and a new PDF file will go through the whole preflight and review cycle once more. Enfocus Pitstop Pro has a feature that eliminates this time loss in these cases. the feature is called Place PDF. Solutions the Enfocus Place PDF tool allows you to place external pages in PDF format (such as ads) in an existing PDF. How does it work? While doing the lay-out, when the ad is still missing, make sure you set a container (e.g. colored box) where the ad is supposed to go. see the image at the top in next column. then when the ad finally arrived, perform the following actions: 1. in Acrobat Pro go to Plug-ins > Enfocus Pitstop Pro>

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

Enfocus Place PDF (or use the keyboard shortcut OPtiOn+CMD+L) this will open the Enfocus Place PDF Window. 2. Click on the ’browse’ button to locate the ad to be placed. this will open the Os browse dialog and you can search for the document 3. if you have a multi-page document selected, you have to decide which

page to place. With single page documents you don’t need to set this parameter. 4. After selecting the page, the Enfocus Place PDF tool will examine the document to be placed for page boxes and will display these in a list.


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

select the page box you want to use as a reference for scaling. so everything within that page box will be made visible when using the ’scale’ option.

5. select the container and hit the ’Grab Area from selection’ button to grab its dimensions. Also select the required anchor point. (Center is set by default)

ENFOCUS TIPS & TRICKS   Avsnittsrubrik

75 11

6. To scale or not to scale? select your scaling preference. Do you want to keep the original size of the chosen page box or scale it (with or without locking the aspect ratio) up or down to the dimensions of the container? 7. Finally, if you’re working with a container, or other selection, you need to activate ’remove selected object(s)’. Otherwise you can leave this deactivated. the result will be your page placed in the current file. One other advantage is that this placed PDF is as editable as the file you’ve placed it in. so you can still perform other actions to these new objects like preflighting, color changes, resampling, etc. Good luck!

Besök www.enfocus.com för flera Tips&Tricks och instruktionsfilmer för Pistop Pro , Pitstop Server och de senaste produkterna: http://www.enfocus.com/ webmarketing/enfocus_online_ player/main.html


76 12  

ENFOCUS TIPS & TRICKS Avsnittsrubrik

RGB Black Text to 100% K. Question: ”I receive PDF files that basically consist out of black text and colored images. When I check on CMYK color space and automatically correct this by converting any non-CMYK elements to CMYK, my text turns out as impure CMYK black (97%-100% on all four process colors). When I check the original black text I find out that it’s RGB. Why does this happen and what can I do to overcome this? I want to end up with 100% K text” Details some original application treat black text as rGb black, most of the time 0 values of rGb. this causes problems when preflighting and automatically correcting any non-CMYk color spaces to CMYk. sometimes the original application tags an iCC Profile to this rGb black text, which causes even more issues. it sounds horrible, but there is actually an easy fix in the Enfocus products Solutions You can handle it in several ways. With PitStop Pro 1. One selection at the time with the inspector panel (Window > show Enfocus inspector) you can change the color to 100% k a. select the rGb black text with the ”select objects tool” and the rGb color will appear in the Color tab of the inspector panel.

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

b. by clicking the ”CMYk” button at the bottom of the inspector panel you can convert the color to CMYk and then change the value of C, M and Y to 0 and k to 100 2. On the complete PDF with the Global Change panel (Window> show Enfocus Global Change) a. select the ”Change color” in the Action list of the Global Change panel b. Make sure you have a piece of the rGb black text selected c. Click on the ”Grab” button in the ‘FrOM’ section and select ’Fill’ d. select CMYk color in the ’tO’ section and change the value of C, M and Y to 0 and k to 100 With PitStop Pro, PitStop Server and Instant PDF More automatically and the most easy way with an Action List. !!This Action List can be downloaded on the bottom of the web page: http://www.enfocus.com/tips_tricks. php?id=22!! 1. the Action List looks as follows

a. start a new Action List and click on the ’+’ icon in the Action List Editor to add actions from the ’new Action type’ window b. Add the following action i. select text segments ii. remove iCC tag iii. select All


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

iv. select text segments v. select color vi. AnD vii. Change color c. You only need to change the attributes of the following 2 actions: i. select color Enable ”Fill” and select rGb. by default the values will be r 0 G 0 b 0

ii. Change color Enable ”Fill” and select CMYk color. Change the value of C, M and Y to 0 and k to 100 2. You can use such an Action List in combination with a Quickrun in Pitstop Professional: a. Go to tools > Enfocus Quick run > Configure Enfocus Quickrun b. Click the ”+” icon on the bottom center of the panel to add a new Quickrun to the list (this will also add a new short cut icon to the Acrobat toolbar

ENFOCUS TIPS & TRICKS   Avsnittsrubrik

77 13

c. Enter a name and click on the first ”+” icon on the right side of the panel to add the Action List d. Download the Action List (see below) or locate the Action List in the database e. (Add a Preflight Profile) optional step f. select where you want to run the Quickrun on (running it on the complete document would be the best selection) g. Click ”Ok” and use the toolbar shortcut or the keyboard shortcut attached to the Quickrun 3 Even better is adding this Action List to your existing Preflight Profile, this way the color change is done just before the preflight. (Pitstop Professional 7 only) a. Download the Action List (see the link in the beginning of this tips) or locate the Action List in the database b. Double click the Preflight Profile in Pitstop Pro to open the Preflight Profile Editor c. Go to the ”Action List” category and add the Action List in the ”Changes” list by clicking the ”+” just below the list. Changes


78 14  

ENFOCUS Avsnittsrubrik TIPS & TRICKS

. Detect and fix objects without bleed You need to detect objects that should bleed but don’t in your PDF documents. And if possible, you want to be able to fix the problem. Download ‘Detectandfixbleed.pdf’ from Enfocus.com for an example PDF file that illustrates the problem. Solution Pitstop Pro is able to detect the bleed setting of any object close to the page edge and automatically expand any rectangular element to meet the required bleed setting. Using the preflight profile the easiest way to do this is editing an existing preflight profile or creating a new preflight profile to check the bleed settings. We open the Preflight profile panel through Plug-ins > Enfocus Pitstop Pro > show Enfocus Processing Panel. How to configure the Preflight profile? – select an existing Preflight profile or create a new one through Manage > new. – in the Preflight profile editor look for the category ‘Page settings’. – Enable this category and the second check in this category. – there are 2 options that define what objects should be checked: – the first part allows you to check for objects, which are situated inside, but very close to, the trim box. set a margin here of “0.2 mm”. – the second part allows you to check the bleed settings of object that already have bleed. Leave this to “0” but will select the bleed box as reference. – Finally enable the automatic correction to fix the bleed settings on any rectangular element within the document. – Acknowledge this Preflight profile configuration by clicking Ok the

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

opened document has some objects that don’t have the required bleed settings. We find a nice example zooming in to the yellow rectangle. When we execute the Preflight profile on the current document the navigator shows us that these objects are automatically corrected. When zooming in on the yellow rectangle once more we see the result of the correction. Using an Action List You can use an Action List as well to check and/or fix the object bleed settings. the actions related to bleed settings are: – select objects close to the page edge. – Change objects that are close to the page edge. – Check if object is close to the page edge. the configuration is similar to the Preflight profile check. Example= Check bleed settings on the first page only select first page Check if object is close to the page edge. Download this Action List at Enfocus. com. to allow easy access, you can assign the Action List to a Quickrun button so that running it on the open document requires only one click. Automation When you create an Action List to solve this problem, you can use that Action List in Pitstop server so that all PDF documents dropped in a watched folder are automatically picked up and fixed. For more information, go to www. enfocus.com


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

ENFOCUS Avsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

79 15

Apply a Pantone color You want to remap an object to a specific Pantone color. Download ‘Applyspot.pdf’ from Enfocus.com for an example PDF file that illustrates the problem. Solution Pitstop Pro a quick way to change colors to e.g. a Pantone color using the inspector panel. Inspector Panel the inspector panel will show the object’s attributes when selecting the object and allow you to change these attributes with a few simple mouse-clicks. Here are the steps to set this up: – Open the inspector Panel through Window > show Enfocus inspector –. Position the inspector so you have space to browse the file. – select the object you want to change with the select Objects tool – the inspector will immediately recognize the object and show it’s attributes – in the Fill & stroke tab, select the Fill subcategory. – the current fill color is displayed – Click the Fly-out menu icon – Choose ‘Convert to spot color (using preferences)’ from the list – in the Color Picker, open the drop down list and choose ‘PAntOnE

process coated’. – this will show the complete library – scroll and select the Pantone color you want – Click Ok the inspector panel now shows the new Pantone color as the object’s fill color.

Outline problem text sometimes you want to be able to outline part of the text in a PDF document to avoid problems further down the workflow. Download ‘outlineproblemtext.pdf’ for an example PDF file that illustrates the problem. Solution Pitstop Pro has a couple of tools that can convert text elements to outlines. Contextual menu the fastest way to convert selected

text elements to outline is using the contextual menu. – You select the problem text with Pitstop Pro’s select object tool. – You perform a right (control) click to open the contextual menu. – You select text > Convert to outlines. – the text is instantly converted to outline. Global change With specific fonts or converted all text to outline.

Action List With an Action List you can expand the object selection and remap the color of the complete selection in one go. Example = Apply a Pantone fill color to all line art elements select line art Change fill color (to Pantone) Download this Action List at Enfocus. com. to allow easy access, you can assign the Action List to a Quickrun button so that running it on the open document requires only one click. Automation When you create an Action List to solve this problem, you can use that Action List in Pitstop server so that all PDF documents dropped in a watched folder are automatically picked up and fixed. For more information, movies and a 30-day trial of Pitstop Pro, go to www.enfocus.com


80 16  

ENFOCUS Avsnittsrubrik TIPS & TRICKS

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

the easiest way to set this up is using the Global Change action called ‘remap font’. – Find the Global Change panel through Window > Plug-ins > Enfocus Pitstop Pro >show Enfocus Global Change – select the Global Change action ‘remap font’. – First select what font you want to outline. You can pick a select font, use the font picker to find the font to use or say all fonts. You can also set a font size range to select. – then convert the text to outlines. – Apply this action on the complete document and show the result only when an error occurs. – Execute the configured Global change. Action Lists to convert all text to outlines you can do the following: Go to the Action List panel and follow these steps: – Open the default Action List database and in the “Fonts” category select the Action List called “Convert all text to outline”. – Go to “Manage > Edit” to open this Action List for editing. – Adjust the properties of the actions

in the Action List to do exactly what you want. You can also save the previous global change as an Action List or you can create a new Action List. the actions related to text are: – select text segments – select font by name/type – select text by point size – Convert text to outlines. Example = Convert Arial with point size <8 to outlines select text by point size less than 8 point select font ‘Arial’ AnD Convert text to outlines Download this Action List at Enfocus. com. to allow easy access, you can assign the Action List to a Quickrun button so that running it on the open document requires only one click. Automation When you create an Action List to solve this problem, you can use that Action List in Pitstop server so that all PDF documents dropped in a watched folder are automatically picked up and fixed. For more information, movies and a 30-day trial of Pitstop Pro, go to www.enfocus.com

Find unwanted spot colors You need to find the objects using unwanted spot colors in your PDF documents and fix them by converting to CMYk or remapping to a different spot color. Download ‘unwantedspot.pdf’ from Enfocus.com for an example PDF file that illustrates the problem. Solution Pitstop Pro has a number of tools that can handle this issue. Depending how specific your search needs to be the following solutions are offered.

Preflight profile (Convert to CMYk) the Preflight profile can preflight any open document in Acrobat for spot colors. You can also set the requirements of which spot colors are allowed and which are not. Here are the steps to set this up: • select an existing Preflight profile you want to edit or create a new one through Manage > new. – in the Preflight profile editor select the category spot color. – this category has a number of checks that are related to spot colors.


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

For example the first check will detect any spot color used in the document. – the check most likely to be used in this scenario is the fourth one ‘number of separations is’ – this check allows you to determine the color you want in the document and report any other separations. – First set the number of separations you want to allow, for this purpose we don’t allow any separations thus select ‘More than’ from the dropdown and fill out ‘0’ in the field – then specify which separations are allowed. Enable the following checks: • Don’t count process colors (C, M, Y, k) • Don’t count spot color ‘All’ – set the parent check to error. this Preflight profile will error out any separation used in the document. When using the Enfocus navigator to show the preflight results the following error will be produces (when spot color are found): “Document uses 1 separation, should be less than or equal to 0” to solve this problem (converting the spot color to CMYk) use the solutions section of the Enfocus navigator. it will provide you with the solution “Convert spot color to equivalent CMYk color”. Fix this for all problem objects and restart the preflight. no more separation error will show up in the preflight results. Global Change (remap spot color) the Global Change panel can search for any document spot color and remap it to another spot color. Here are the steps to set this up: • Open the Global change panel – select the action ‘remap colors’ – in the From field choose ‘Color in

ENFOCUS Avsnittsrubrik TIPS & TRICKS  

81 17

the drop down list and load the spot color you want to change > Document spot colors – in the to field choose ‘Color’ in the drop down list and load the spot color you want it to become > e.g. PAntOnE Process coated – set the global change ‘run’ options. run the global change and search for the objects that have been changed. note: this global change can also be used to convert any separation, Devicen or nChannel color space to e.g. Device CMYk. Or to convert any Device CMYk color to 1 separation. 6.1.3. Action Lists both examples described above can also be executed with an Action List. You can create a new Action list or use the global change panel to save it as an Action list (you find this option in the ‘run’ section) the actions related to spot colors are: – select spot color – select spot color by alternate color space – remap spot color – rename spot color – Change spot color suffix – Convert spot color to equivalent CMYk values – (Convert process to spot color) > the opposite direction – Check spot color by name – Check spot color suffix – Check number of spot colors – Check spot color by alternate color space – Check spot color equivalence Example = Check if alternate color space of spot ‘Wine red’ is CMYk or gray select spot color by name (Wine red) Check spot color by alternate color space Download this Action List at Enfocus. com. GOOD LuCk!


Hos oss hittar Du exklusiva bildprodukter & professionella bildtjänster Från Dina egna bilder – Utskrifter på canvas, fotopapper och konstpapper. Från små tavlor till storformatsaffischer. – Inramningar, monteringar – Fotoböcker och kalendrar – Färgkorrektion, friläggning, collage, mm – Panoramabilder – Inskanningsarbete Företagsuppdrag – Originalarbete för skyltar och presentationer. – Mässkyltar och storformat – Rollups och Dekorationstavlor – Fotografering, videoinspelning och redigering – Bildretusch, collage, mm Dekorationsbilder för din inredning – Konstalster från Svenska Konstnärer – Bilder från Svenska Fotografer

Välkommen till en kreativ


En samarbetspartner för Dig FOTOGRAFER

Har Du fotobutik eller vill du starta en verksamhet? Vi har olika förslag om ett framtidssamarbete. För Dig som redan har en fotobutik erbjuder vi att representera oss på din ort och erbjuda våra bildtjänster. Vi har utställningskit som du kan sätta upp och visa kvaliteten på bildarbetet och utskrifterna. Eller bli en återförsäljare av våra tjänser och utskrifter. Du marknadsför ditt eget företag och beställer från oss till rabatterade priser. Kontakta oss.

FÖRETAG

Vårt syfte är att kunna bygga upp ett nätverk med producerande företag och hjälpa till med behov av digitalt bildarbete. Vi kan även erbjuda extra hjälp med layout, sidombrytning och videoredigering. Att registrera sig hos oss innebär inga förpliktelser. Du blir med i ett produktionsnätverk som kan hjälpa er vid produktionstoppar, semester, sjukdomar, mm. Er personal har även access till vår kunskapsdatabas.

FRILANS

Vi samarbetar med frilansare både i Sverige och utomlands . Vi behöver alltid nya kontakter med duktiga frilansare. Är du intresserad av att vara med i Foto-Shop. se kommer vi att låta dig göra ett prov i digitala färdigheter och bildbehandling. Efter granskningen berättar vi för dig om du är med eller om vi vill ge dig utbildning för att uppfylla våra krav. Vi erbjuder fri utbildning för våra medlemmar. Skicka emejl till oss och vi tar kontakt med dig.

BLI KUND IDAG!

Registreringen är gratis och Du förpliktar dig inte till något. Tvärtom. Du får access till avancerade och professionella bildtjänster till fasta priser. Du får även access till en professionell kunskapsbank med våra Tips & Tricks. Där ger vi kontinuerligt ut nya tips för den som vill lära sig mera om bilder och kvalitetsförbättring på utskrifter. Vid beställning av utskrifter hos oss får du alltid ett digitalt korrektur skickat till dig. KOSTNADSFRI bildtjänst vid samtidigt beställning av utskrifter.

FOTO-SHOP.SE. Telefon: 08-38 24 00. info@foto-shop.se

& exklusiv digital fotovärld!


täll

Bes ! idag den

Solux: Bara för professionella betraktare

on:

f Tele

m b.co

-we

ps w.e 08-3 8 24 00 e ller från din åter re älja

Ange kod kat2010 och Du får 15% rabatt!

förs

armen sträcker sig ut 3 fot. Skärmen är 12,7 cm bred och 10,2 cm djup.

ww

SoLux är en patenterad ljuskälla som erbjuder en oslagbar återgivning av naturligt dagsljus. Color Rendering Index (CRI) är en indikator på förmågan att återge dagsljus, och ett CRI-värde på 100 anses perfekt. SoLux-lamporna har i stort sett perfekta värden på 98-99. Det kanske bästa måttet på en ljuskällas förmåga att återge dagsljus är dess spektrum. Detta gör SoLux till den bästa tillgängliga ljuskällan för att se ”äkta” färger. SoLux-lampan kommer med en SoLux 4700K, 50 Watts-lampa för optimal dagsljusupplysning. Den inbyggda diffuseraren ger en korrekt spridning av ljuset. Basen är 21,6 cm i diameter. Den ställbara

EPS GraPhicS ToolS

www.eps-web.com Telefon: 08-38 24 00


Fine-Art-Print.org Giclée Print Vi erbjuder Giclée är namnet på Print från konstnärer, processen att göra fotografer och även konstutskrifter från en digital från dina egna bilder.källa med hjälp av Foto-, konstpapper bläckstråleskrivare . Ordet ”giclée” härrör och Canvas. från det franska ordet ”le gicleur”, vilket betyder ”munstycke”, eller mer specifikt ”gicler” som betyder ”att spruta eller spraya”. Uttrycket myntades av Jack Duganne och används ofta i gallerier och konstbutiker för att beteckna högkvalitativa utskrifter på konstpapper.

Äkta läderinbundna fotoböcker i olika färger! Våra mest exklusiva fotoböcker är förstklassiga produkter som passar dig som ställer krav och har höga förväntningar på din fotobok. De professionella fotografer och designers som använder sig av våra produkter, är alla imponerade av det ädla utseendet och det högkvalitativa trycket. Inlaga produceras med exklusivt fotopapper eller konstpapper

Konstpapper: Hahnemühle Natural Art – ett speciellt framtaget papper som, med sin naturvita ton och briljanta färgåtergivning, lämpar sig speciellt bra för konsttryck. Fotopapper: Ett professionellt 250gpapper med en klassisk PE-bas. Båda sidorna är identiskt preparerade med sidenglänsade ytbehandling.

Skicka dina foton och vi förädlar dem. Välj reproduktion på konst-, fotopapper eller canvas. Besök vår hemsida för komplett produktutbud, information och priser.


2   UPPLÖSNING: STORA GUIDEN 86    UPPLÖSNING: STORA GUIDEN

Stora guiden om upplösning allt du vill veta om upplösning

(och

förmodligen lite som du inte vill veta)

Av: Billy Ölvestad

Vad  betyder  begreppet  upplösning,  och hur fungerar det? Detta är nog  en fråga som väldigt många känner  sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva termerna in i minsta  beståndsdel,  så  att  du  en  gång  för  alla får rätsida på begreppen.

DPI eller PPI?

Det finns olika sätt att mäta upplösning, beroende på om det är upplösningen på en bild i en dator, eller om  det  är  kvaliteten  på  en  utskrift  eller  ett tryck. Vi börjar med att först reda  ut  begreppen  om  de  olika  benämningarna. Sedan ger jag lite tips om  hur man kan jobba, och i slutet finns  också  ett  antal  enkla  formler  som  man kan använda för att räkna mellan dessa värden.

DPI

DPI är det begreppet som folk brukar  använda  i  alla  sammanhang,  oftast  felaktigt.  DPI  är  en  förkortning  av  ”Dots  Per  Inch”  eller  ”Utskriftspunkter per tum” på svenska, och är alltså  ett mått på utskriftskvalitet på en skrivare. Man skall INTE använda denna  term  för  att  beskriva  upplösningen  i en bild på en dator. För detta bör  man istället använda termen PPI (se  förklaring längre fram). Dessa två termer är alltså två helt  olika  begrepp,  och  de  går  INTE  att  likställa  (se  beräkningsformlerna  längre fram). Det  tråkiga  är  att  många  programvarutillverkare  felaktigt  benämner upplösningen på en bild på  skärm  med  DPI,  vilket  leder  till  stor 

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

förvirring.  I  Adobes  programvaror  (Photoshop, InDesign, Illustrator) så  benämns  det  dock  korrekt  som  PPI  (undantaget  är  nya  preflightfunktionen i InDesign CS4, som tyvärr felaktigt använder just DPI). Måttet  DPI  talar  alltså  om  hur  många  utskriftspunkter  (ungefär  ”bläckdroppar”)  som  skrivaren  kan  klämma  in  på  en  tum.  Denna  upplösning kan variera stort beroende på  vilket papper och vilken skrivare man  använder. Samma skrivare kan alltså  skriva ut med olika punkttäthet beroende på vilket papper du stoppar i. Anledningen till att det är olika för  olika papper är att ett grovt papper  helt enkelt har en struktur som kanske inte klarar av den allra finaste utskriftsupplösningen,  medan  ett  fint  bestruket  fotopapper  klarar  en  väldigt hög täthet mellan punkterna. Vilken  upplösning  som  en  viss  skrivare använder för ett visst papper  får man prata med skrivartillverkaren  om. Tyvärr har de inte alltid själva så  bra koll på alla data. Bläckstråletekniken  har  dessutom  blivit så avancerad idag att man inte  alltid  kan  tala  om  DPI  längre,  utan  snarare får lita på vad skrivartillverkaren rekommenderar för upplösningar  på bilderna (PPI-upplösning alltså). En bra metod är naturligtvis också  att skriva ut samma bild i olika upplösningar på samma papper, och avgöra själv var gränsen går. En  fotosättare  eller  CTP  hos  ett  tryckeri är i princip en avancerad laserskrivare  som  skriver  ut,  antingen  på film i en fotosättare eller direkt på  tryckplåt i en CTP. I båda fallen så har enheten en extremt hög täthet mellan punkterna. I  tryck bör man dock istället använda  termen LPI för att beskriva kvaliteten  (se  beskrivning  och  beräkningsformel längre fram).


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   3 UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   87

Vanliga upplösningar •  720 - 4800 DPI - Fotografi sk utskrift på blankt bestruket papper.  Det sägs att 1200 DPI är gränsen  för vad mänskliga ögat kan urskilja,  så varför man skulle behöva mer  än så vet jag inte. Detta är också  anledningen till att skrivartillverkarna har slutat prata om DPI-talet.  Det är helt enkelt ointressant, eftersom alla fotoskrivare idag klarar  1200 DPI, oftast mer. •  600 - 720 DPI - Produktionskvalitet för de fl esta storformatsutskrifter på lite grövre, men fortfarande  bestruket papper. Detta är också  att beteckna som ”fi n kvalitet” på  fotoskrivare, eller ”mycket fi n” på  laserskrivare (de exakta termerna  skiljer sig kraftigt mellan tillverkarna). Oftast är det minimal skillnad  på detta och fotokvalitet.

skall använda när man beskriver upplösningen i en bild på en dator. Begreppet står för ”Pixels Per Inch” och  är egentligen ett dåligt mått på en  bilds kvalitet, eftersom den innehåller en variabel i form av måttet tum. Två bilder kan ha samma upplösning i PPI, men ha helt olika kvalitet.  För att beskriva detta har jag nedan  två exempel.

Exempel1

Bild 1 nedan består av fyra pixlar.  Denna bild har rätt dålig kvalitet som  de fl esta förstår, då man inte kan beskriva särskilt många detaljer med  fyra pixlar. Bilden har här i artikeln en  upplösning av ungefär 2 PPI.

•  300 - 600 DPI - Vanlig upplösning  för kontorsskrivare av lasertyp, när  man skriver ut på vanligt kopieringspapper. •  150 - 300 DPI - Sämsta möjliga kvalitet på kopiatorpapper. Betecknas  oftast som ”utkast” i utskriftsmenyerna. Anledningen till att detta  läge ibland används är att det oftast går otroligt snabbt att skriva  ut i denna kvalitet. Text brukar inte  se nämnvärt sämre ut, men bilder  får alltid urusel kvalitet. För att räkna ut vilken upplösning  (PPI) en bild skall ha i en dator för att  få tillräcklig kvalitet vid utskrift använder man en formel med en faktor  av ungefär 4 (se formellistan längre  fram). Det är alltså stor skillnad på  DPI och PPI.

PPI

Det är denna term man egentligen 

      

Bild med extremt dålig kvalitet

Om jag förminskar denna bild så  att den blir mikroskopiskt liten, så  kan jag dock få ner pixlarna i en så  liten storlek att det skulle få plats ex.v.  300 pixlar på en tum (om det fanns  300 pixlar d.v.s.). Bilden kan då sägas ha en upplösning på 300 PPI trots att den bara består av fyra pixlar totalt.

Exempel2

Bild 2 på nästa sida består däremot  av totalt 268741935 pixlar. Om jag  ställer in storleken på denna bild så  att storleken på pixlarna blir lika stora  som i exemplet med bild 1 (300 PPI)  så skulle bildens fysiska storlek bli  219x88 cm, alltså drygt två meter 


4    88   UPPLÖSNING: STORA GUIDEN UPPLÖSNING: STORA GUIDEN

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Bild med extremt hög kvalitet

bred (detta är en panoramabild sammansatt av fl era småbilder). Bilden är naturligtvis kraftigt förminskad i denna artikel för att få plats  på sidan. Denna bild kan nog sägas ha väldigt hög kvalitet, men PPI-talet är  alltså samma i båda exempel. Allt  hänger alltså på hur stor man vill att  bilden skall vara i tryck eller utskrift.

LPI

Detta är ett mått på kvalitet i tryck. I  trycksammanhang så har man hittat  på en teknik att beskriva alla färger  med hjälp av endast fyra grundfärger.  Cyan, magenta, gult och svart. Samma färger används visserligen även  vid utskrift i en skrivare, men i tryck  kan man inte använda samma teknik  som i en bläckstråleskrivare, eftersom  det är en fruktansvärt långsam teknik  Upplösningen i PPI är alltså egent(som dock ger en oslagbar kvalitet). ligen bara ett mått på storleken på  För att få upp hastigheten och  därmed antalet tryckta exemplar så  pixlarna, inte ett mått på bildkvalitet. har man utvecklat en teknik där man  Megapixel använder olika ”raster” (rader med  Detta är ett begrepp som myntats i  uppradade tryckpunkter) för att återsamband med digitalkamerornas  skapa alla färger man behöver. Detta  intåg, och är egentligen ett bättre  raster kan i vissa fall ses med blotta  mått på kvaliteten i en bild, eftersom  ögat, ex.v. i dagstidningstryck, eller  det är oberoende av storleken. Detta  ännu tydligare på vissa affi scher som  värde talar om hur många miljoner  sitter uppe på busshållplatser och  pixlar (megapixlar) en bild innehåller,  andra reklamtavlor lite varstans. oavsett hur stora man vill att pixlarna  Titta t.ex. på en sådan affi sch på  skall vara. Man tar helt enkelt reda på  väldigt nära håll så ser du oftast tydhur många pixlar det fi nns i bredd-  ligt rasterpunkterna. respektive höjdled, och multiplicerar  Det är sedan avståndet mellan  värdena med varandra. Värdet anges  dessa linjer med punkter som avgör  sedan med antal miljoner pixlar. kvaliteten. Som exempel kan sägas att bild 1  När det gäller förhållandet meli exemplen ovan består av 0,000004  lan linjerastertätheten och pappersmegapixlar och bild2 består av ungekvaliteten är det egentligen samma  fär 40,2 megapixlar. Med detta mått  princip som vid utskrift. Ett slätt,  märks som synes kvalitetsskillnaden  bestruket papper kan ha tätare melmellan de två bilderna tydligt. lan linjerna och små rasterpunkter, 


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   5 UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   89

medan  ett  sämre  papper  med  mer  struktur kräver ett glesare linjeraster  och större rasterpunkter för att inte  punkterna  skall  förvrängas  av  pappersstrukturen. Måttet  LPI  står  för  antalet  linjer  per tum (Lines Per Inch) och används  oftast bara av personer som jobbar i  tryckbranschen.  Varje  rasterpunkt  byggs  i  en  dator  upp  av  ett  antal  pixlar, som vid utskrift i fotosättare/ CTP blir till en tryckpunkt på en plåt,  som sedan med tryckvalsar färgar in  ett  papper  i  väldigt  hög  hastighet.  För  att  beräkna  hur  många  pixlar  man behöver för att en bild skall få  tillräcklig  kvalitet  använder  man  en  formel med en faktor av 2 (se formellistan längre fram). I normala fall har tryckerierna en  viss  felmarginal  som  de  håller  sig  till, där de testat att kvaliteten håller,  med  två  gränsvärden.  Absolut  lägsta  tillåtna  upplösning  och  absolut  högsta  tillåtna  upplösning.  Den  optimala  upplösningen  enligt  formeln  ligger oftast någonstans mittemellan  dessa värden. Fråga gärna om båda  gränsvärdena när du kontaktar tryckeriet och håll dig sedan inom dessa  värden.

väldigt  bra  på  detta  ”gissande”,  så  länge bilden har tillräckligt med detaljer, och är skarp nog. En  väldigt  högkvalitativ  bild  kan  alltså  oftast  interpoleras  ganska  mycket  utan  att  förlora  skärpa  och  detaljer. Som exempel kan sägas att  en  digitalkamera  med  6  megapixel  i upplösning och ett väldigt bra objektiv, kan ge en så skarp och detaljrik bild att den med hästlängder slår  en digitalkamera med 12 megapixel  i  upplösning  och  ett  dåligt  objektiv.  När  man  skall  köpa  kamera  är  det  alltså viktigare att satsa på ett bra objektiv än att fixera sig vid upplösning. Detta går inte att mäta på något  sätt, utan man får göra en visuell bedömning istället. Detta kan naturligtvis vara knepigt om man inte har erfarenhet, men fråga någon som jobbar  med detta, så kan de nog hjälpa dig  att utvärdera bilden. En  annan  sak  som  naturligtvis  också  påverkar  kvaliteten  på  bilden  är belysningen vid fototillfället, skärpedjupet och fokuseringen, och vilka  inställningar man har i kameran i övrigt (exponeringen). Dessa attribut är  naturligtvis också relativt oberoende  av upplösningen.

”Total” kvalitet och interpolering

Filstorlek som mått på kvalitet

Det vi inte tagit hänsyn till i ovanstående förklaringar är dock en sak som  är  viktigare  att  tänka  på.  Kvaliteten  på  en  bild  kan  egentligen  inte  beskrivas bara i antal pixlar som bilden  innehåller, utan man måste också ta  hänsyn till hur detaljrik bilden är. En  detaljrik och skarp bild kan förstoras  mycket mer utan att det märks än en  detaljfattig och suddig bild. Man  kan  använda  interpolering,  alltså  ”påhittad”  upplösning  för  att  kompensera  för  avsaknaden  av  tillräckligt med pixlar. Bildbehandlingsprogram  som  Photoshop  är  idag 

Många säger att filstorleken är ett bra  mått  på  bildkvalitet.  Det  stämmer  bara om alla bilder du jämför är sparade  i  samma  filformat,  med  exakt  samma  inställningar  (komprimering  m.m.). Olika  filformat  kan  ge  radikalt  olika filstorlekar, trots att bilden har i  princip samma kvalitet. Ibland kan t.o.m. olika inställningar för samma filtyp ge olika filstorlek,  trots att bilden innehåller exakt samma information Som exempel kan vi ta följande tre  bildfiler, som alla kan anses ha sam-


6    90   UPPLÖSNING: STORA GUIDEN UPPLÖSNING: STORA GUIDEN

JPEG i full kvalitet

LZW-komprimerad TIFF

ma totala kvalitet (samma bild sparad på tre sätt, med samma kvalitet):

Betraktningsavstånd

När man skall bedöma om upplösningen i en bild räcker till, så bör man  också tänka på vilket avstånd alstret  skall ses ifrån. Är det en affi sch som  skall sitta ex.v. i en busskur eller på  en reklamtavla vid sidan av vägen,  så skall den betraktas på ett ganska  stort avstånd. I det fallet kan upplösningen vara mycket lägre utan att  det märks. Faktum är att riktigt stora bilder  ibland kan behöva ett ganska grovt  linjeraster vid tryck (se LPI tidigare  i artikeln) för att det skall bli någon  skärpa i bilden. Detaljer kan annars  falla bort, och bilden upplevs oskarp.  Grovt linjeraster innebär också låg  upplösning.

Streckbild

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Förr i tiden var det vanligt att alla loggor sparades som streckbilder, d.v.s.  en svartvit bild. Det kan vara aktuellt  med streckbilder än idag, så här är  vad som gäller då: Beräkningsformeln för LPI gäller  inte här, eftersom bilden kommer att  passera tryckeriets RIP i princip obehandlad och köras ut direkt på den  svarta plåten. Observera att svartvitt  betyder att bilden bara innehåller  två färger, svart och vitt. Det fi nns  inga gråskalor, så kantutjämning är  inte möjlig. Bilden måste oftast ha  mycket hög upplösning för att den  inte skall bli ”hackig”. Som riktvärde 

Okomprimerad TIFF

brukar man säga minst 800 PPI, även  i sämsta möjliga tryckkvalitet, men  fråga tryckeriet vad de vill ha (förmodligen mer än 800 PPI). Streckbild i närbild

Tyvärr har många program olika  benämningar på denna typ av bild.  T.o.m. Adobe har olika benämningar  i sina olika program, ibland även på  olika ställen i samma program, vilket  är mycket förvirrande. Här nedan  följer en lista på några av de olika benämningar som används i olika program för denna typ av bild: •  Streckbild •  Simplex •  Svartvit •  Monokrom •  Bitmappsbild •  1-bits bild

Tips för användning

I Illustrator kan man hålla utkik efter  PPI-upplösningen i kontrollpanelen  (avlånga panelen längst upp i programmet). Den visas när man har en  bild markerad. Den upplösning som  visas här är alltid s.k. ”effektiv” upplösning, d.v.s. upplösning efter skalförändring.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   91 UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   7

Dialogrutan i Photoshop för bildstorlek

Varken Illustrator eller InDesign  kan ”interpolera”, alltså ändra antalet pixlar i en bild. De kan bara trycka  ihop pixlarna så att de blir mindre,  eller dra ut dem så att de blir större.  Detta sker genom att man skalförändrar bilden i programmet. Om man ökar storleken så minskar upplösningen. Om man minskar  storleken så ökar upplösningen. Detta gör att man kan skalförändra bilden tills den får önskad upplösning,  sedan kan man bedöma om bilden är  stor nog att användas. I InDesign kan man se både ursprunglig upplösning (innan skalförändring) och effektiv upplösning  (efter skalförändring) i informationspanelen (fönster - information), eller  i nya länkpanelen (CS4). I Photoshop använder man funktionen bild - bildstorlek för att bedöma upplösningen i en bild. Kryssa ur  krysset ”ändra bildupplösning” så att  Photoshop inte försöker interpolera  bilden. Skriv sedan in önskad upplösning, så räknar Photoshop automatiskt ut maximal storlek på bilden.  Tvärtom kan man också skriva in en  önskad bredd eller höjd för att räkna  ut vad upplösningen blir då. Observera att när krysset ”ändra  bildupplösning” är urkryssat så änd-

rar aldrig Photoshop på antalet pixlar  i bilden, medan kryssar man i krysset så utförs en interpolering (pixlar  läggs till eller kastas bort). Om du vill försöka interpolera  en bild så väljer du bild - bildstorlek  i Photoshop, ser till att ”ändra bildupplösning” är ikryssat, och väljer  sedan procent som måttenhet under  adelningen ”dokumentstorlek” alternativt ”pixeldimensioner”. Öka sedan med 10% i taget tills du uppnått  önskad upplösning för att få bästa  möjliga resultat (110% och klicka  OK). Se till att du använder en bikubisk metod när du gör detta för att  resultatet skall bli som bäst. Du kan även välja att visa bildens  nuvarande upplösning i menyn  längst ned i fi lfönstret, för att kunna  se när bilden når önskad nivå. Utvärdera hela tiden bilden mellan varje  interpoleringssteg, så att du inte tar  i för mycket. Det kan dyka upp ”artefakter” som ibland liknar JPEG-komprimering, och bilden kan bli suddig.  Bilden går då inte att interpolera  längre. Denna stegvisa interpolering är  ett ypperligt exempel på något man  kan lägga till som ett funktionsmakro  i Photoshop.


92 8      UPPLÖSNING: STORA GUIDEN UPPLÖSNING: STORA GUIDEN Upplösning och bildskärm

Hur tänker man upplösning på bildskärm då? Där är det väl i alla fall 72 DPI som  gäller, tänker du nog då. För det första, som jag förklarat tidigare så har dpi inget med pixlar att  göra, så begreppet skulle i så fall vara  72 PPI, men inte ens detta är rätt. Att mäta en bildskärms upplösning i 72 PPI har aldrig varit en bra  idé, så låt oss lägga detta föråldrade  synsätt till handlingarna nu. Bildskärmar har väldigt varierande  upplösning, beroende dels på hur  stor den är, fysiskt, och hur många  pixlar i bredd och höjd du har ställt  in skärmen på. 72 PPI var nog ett mått som togs  från de första grafi ska skärmarna som  kom, som hade plats för 72 fysiska  pixlar på en tum. Dagens skärmar har  oftast mycket bättre täthet mellan  pixlarna än så.

Fysiska pixlar

När man pratar om en bildskärms ”upplösning” så pratar man  ibland om hur många pixlar man  har i bredd- respektive höjdled, och  ibland om pixeltätheten. Detta kan  vara lite förvirrande, och jag skulle  vilja säga att det första alternativet  är bäst. Man mäter en skärms upplösning i antal pixlar som fi nns, inte  tätheten, så i fortsättningen betecknar vi värdet PPI på en skärm med  pixeltäthet. En viktig detalj att känna till i  detta fall är hur många fysiska pixlar 

Originalupplösning

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

skärmen har på bredden respektive  höjden. Detta är skärmens fysiska  upplösning. Denna upplösning kan  du aldrig ändra på, skärmen är helt  enkelt konstruerad så i fabriken. Vill  du ändra den fysiska upplösningen  måste du köpa en ny skärm. I och  med detta har du också en fysisk pixeltäthet som du heller aldrig kan ändra. Denna pixeltäthet kan eventuellt  vara intressant när du jämför bildskärmar vid köptillfället, då det är ett  jämförbart värde som är oberoende  av proportioner och storlek på skärmen. Efter att du köpt din bildskärm  är det dock rätt ointressant. Ibland kan man ställa in högre  upplösning på grafi kkortet än vad  skärmen klarar av. Antingen slocknar  då skärmen, då den inte förstår hur  den skall visa bilden, eller så försöker  skärmen (eller grafi kkortet) uppskatta hur resultatet skulle se ut och drar  sedan ner upplösningen så att bilden  kan visas. Resultatet brukar bli allt annat än bra. Oskarp bild och konstiga  effekter är vanliga problem i detta  fall. Att ställa in en lägre upplösning är  dock sällan något större problem, så  länge man behåller proportionerna  (se nästa rubrik). Det är bara att bunta ihop fl era pixlar på skärmen och  låtsas att de är en pixel. Som exempel kan en bildskärm på  1600x1200 pixlar lätt visa en bild på  800x600. En pixel byggs helt enkelt  upp av fyra fysiska bildskärmspixlar. Vill du veta vilken fysisk pixeltäthet du har på din skärm, så måste 

Fyra pixlar blir en

Åtta pixlar blir en


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

UPPLÖSNING: UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   STORA GUIDEN   93 9

du ta reda på hur många pixlar du  har i bredd- respektive höjdled (inte  vilken upplösning du använder just  nu, utan fysiska pixlar). Sedan måste  du mäta bildytans fysiska storlek  i bredd och höjd i tum (brukar stå i  specifi kationen för bildskärmen, men  du kan ju alltid mäta med en linjal).  Dela sedan antal pixlar i bredd med  bredden i tum eller antal pixlar i höjd  med höjden i tum. Det värdet är din  bildskärms fysiska pixeltäthet. Detta värde står oftast någonstans  i skärmens manual, men manualen  har man inte alltid tillgång till.

Proportioner

Bildskärmar kan ha olika proportioner. De vanligaste är 4:3 och 16:9,  men även 5:4 och 16:10 används  ibland. Vilka proportioner du har  på din skärm är mest intressant om  du skall använda den för att titta på  fi lm. 4:3 och 5:4 kan här kallas för  normalbild, och 16:9 samt 16:10  brukar kallas för bredbild (widescreen).

Några exempel på proportioner: •  1024 x 768 (XGA) = 4:3 •  1280 x 800 (WXGA) = 16:10 •  1280 x 1024 (SXGA) = 5:4 •  1366 x 768 (WXGA) = 16:9 •  1400 x 1050 = 4:3 •  1920 x 1080 (HD-1080) = 16:9 •  1920 x 1200 (WUXGA) = 16:10 •  2560 x 1600 = 16:10 Modell Eizo  ColorEdge  CG221K Eizo  ColorEdge  CG243W Eizo  ColorEdge  CG301WK

I grafi kkortet i datorn är det oftast  möjligt att ställa in upplösningar som  ger andra proportioner än vad bildskärmen har rent fysiskt. Då är frågan  om man skall sträcka ut bilden (förvränga den) eller visa svarta kanter i  sid- eller höjdled. Om man sträcker ut bilden så får  bilden oftast ett suddigt intryck och  du kan få konstiga effekter. Detta  märks mest när man använder skärmen för grafi skt arbete, inte så mycket när man tittar på fi lm. Det bästa ur grafi sk synpunkt är  alltså att behålla proportionerna på  bilden och släcka pixlarna som inte  behövs. Här får du undersöka vad  som går att göra med just din skärm,  och ditt grafi kkort. Det är mest grafi kkortet som avgör vad du kan göra  i detta fall.

Tumstorlek

Skall jag köpa en skärm på 20’’, 24’’  eller 27’’ (eller naturligtvis ännu större när det gäller tv)? Här är det viktigt att känna till att  vi pratar om det diagonala måttet på  en skärm. En skärm i 20’’ med normalproportioner är mycket större  till ytan än en skärm i 20’’ med bredbildsproportioner. Detta värde är alltså återigen ganska ointressant. Fokusera hellre på  hur bred och hög bildskärmsytan  faktiskt är.

Tum- Fysiska Bredd / Pixelstorlek pixlar Höjd i tum Beräkning täthet 1920/18,9  1920 x  22,2” 18,9 x 11,8 eller ≈100 PPI 1200 1200/11,8 1920/20,4  1920 x  24.1” 20,4 x 12,8 eller  ≈94 PPI 1200 1200/12,8 2560/25,2  2560 x  30” 25,2 x 15,8 eller  ≈100 PPI 1600 1600/15,8 Exempel på skärmar och pixeltäthet


10 94  

UPPLÖSNING: STORA GUIDEN UPPLÖSNING: STORA GUIDEN

En bilds upplösning på skärm

Men hur skall man tänka då? Jo det är ganska enkelt, som jag  har beskrivit tidigare i artikeln. Du  tar reda på hur många pixlar du har  i bredd- och höjdled (upplösningen  du ställt in i grafi kkortet), och sedan  jämför du det med antalet pixlar i  bilden. Vilken storlek bilden får på skärmen beror sedan på hur stor din  skärm är. Bilder kommer alltså ha  väldigt varierande storlek från skärm  till skärm, och det kan man aldrig ha  fullständig kontroll över när det gäller ex.v. bilder på webbsidor. Bilden kommer också att variera  i antal PPI beroende på vilken skärm  den visas på. Man kan alltså återigen  inte beskriva en bild på en skärm i PPI,  speciellt inte 72 PPI som det i princip  aldrig kommer att bli. Räkna alltså inte i cm, mm, tum  eller PPI/DPI, räkna i antal pixlar i  bredd och höjd. Sen får man naturligtvis tänka på att folk kan ha skärmar med låg upplösning när man  gör layouter för webbsidor.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Skalfaktor

Vad händer när man ställer in bilden  på 100% i sitt bildbehandlingsprogram? En skalfaktor på 100% innebär  inte att bilden anpassas till skärmens  bredd och höjd, utan att en pixel i  bilden blir en pixel på skärmen. Eftersom bilder från digitalkameror idag oftast har mycket fl er pixlar  än bildskärmarna har så innebär det  oftast en kraftig uppförstoring. Man kan här jämföra bildens  upplösning i megapixlar med bildskärmens fysiska pixelstorlek i megapixlar. En bildskärm med upplösningen 1920x1200 kan betraktas som en  relativt högupplöst bildskärm, men  räknar man i megapixlar (antal miljoner pixlar) så blir det endast 2,3  Megapixlar. En upplösning som även  sämre mobiltelefonkameror klarar av  idag.

Upplösningar från olika kameror: •  3872 x 2592 (10 Megapixel) •  3264 x 2448 (8 Megapixel) •  2272 x 1704 (4 Megapixel)

1280 x 1024 (1,3 Mpx) 1920 x 1080 (2 Mpx) 2560 x 1600 (4 Mpx) En bild på  8 Megapixel visad på olika skärmar


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   UPPLÖSNING: STORA GUIDEN   11 95

En bild som du ser i sin helhet visas  alltså oftast kraftigt förminskad, vilket  gör att du inte alltid kan lita fullt ut på  det du ser. Här kanske man då tänker att man  kan ändra antalet pixlar i bilden så att  det motsvarar skärmens pixeldimensioner innan man jobbar med bilden,  men  det  innebär  ju  oftast  att  man  försämrar bilden (lägre upplösning). Webbläsare  är  relativt  dåliga  på  att  skala  om  bilder  så  kvaliteten  på  en webbsida blir definitivt bättre om  du  anpassar  antalet  pixlar  i  bilden  till webbsidan. Dessutom blir bilden  mindre  till  filstorleken,  och  går  därmed snabbare att ladda ner. I  alla  andra  fall  låter  man  bilden  vara. Har man väl dragit ner antalet  pixlar  så  kan  man  aldrig  få  tillbaka  dem. Det är i så fall bra om man först  sparar en kopia av den ursprungliga  bilden med hög upplösning. Att dra ner eller upp antalet pixlar i  en bild kallas ”interpolering”, och det  kan du läsa om tidigare i denna artikel. Photoshopanvändare  har  länge  fått höra att man inte kan lita på informationen  i  bilden  med  någon  annan  skalfaktor  än  100%,  och  det  stämde i Photoshop CS3 eller äldre.  Har du CS4 och ett modernt och bra  grafikkort  så  är  det  dock  en  annan  sak.  CS4  utnyttjar  nämligen  grafikkortets kraft för att räkna om pixlarna  på  ett  smart  sätt,  som  gör  bilderna  mycket bättre, oavsett skalfaktor, så  nu kan du i Photoshop lita på informationen i bilden. I  andra  bildbehandlingsprogram  kan dock samma problem uppstå, så  100%  är  fortfarande  säkrast.  Då  ser  man  informationen  garanterat  utan  förvrängning,  så  länge  proportionerna är korrekta på skärmen (bilden  inte utsträckt). Det innebär ju dock oftast att man  får rulla bilden en del på skärmen för 

att se de olika delarna av bilden, då  den i 100% blir uppförstorad.

Formler

Här  följer  de  formler  som  används  för beräkning mellan begreppen PPI,  DPI och LPI.

Tryck

För uträkning av upplösning (PPI) i en  bild vid tryck i en tryckpress används  följande formel:

2 x LPI = PPI  (för färgbilder) eller

1,3 x LPI = PPI  (för gråskalebilder) Gråskalebilder kan alltså oftast ha en  något  lägre  upplösning  utan  att  de  får  sämre  kvalitet.  Problemet  är  att  alla  kontrollprogram  och  ”preflightfunktioner”  i  programvaror  oftast  drar dessa bildtyper över en kam, vilket kan resultera i onödiga varningar  för lågupplösta bilder. Av denna anledning  används  oftast  formeln  för  färgbilder även på gråskalebilder.

Utskrift

För  uträkning  av  upplösning  (PPI)  i  en bild vid utskrift, kan följande standardformel oftast användas:

DPI

4

= PPI

Observera  att  detta  är  en  generell  formel som fungerar för de flesta skrivare, men skrivare har idag så olika  teknologi  för  hur  utskriftspunkterna  byggs upp, så resultatet kan variera  från skrivare till skrivare. Det  bästa  är  att  prova  sig  fram  med  sin  egen  skrivare,  konsultera  sin  skrivares  manual,  eller  kontakta  tillverkaren.


EPS

Utbildningskort! Spara upp till 50%!

Skaffa ett utbildningskort till ert företag, boka kurser till olika medarbetare på samma kort och få kursrabatt upp till 50% .

SKORT G N I N D UTBIL stid: Giltighet 2011 an -j 0 1 0 2

01

mer: EPS0

Kortnum

Företag:

n4U AB

CoolDesig

Gäller för:

10 dagar 20 dagar 30 dagar

Priser: 10-dagars kort ger dig en rabatt på 25% /dag. Pris: 24.000:20-dagars kort ger dig en rabatt på 40% /dag. Pris: 40.000:30-dagars kort ger dig en rabatt på 50% /dag. Pris: 48.750:Villkor:

Utbildningskortet gäller i 12 månader från leveransdatumet. Företaget kan boka olika medarbetare på olika kurser. Betalning mot faktura. Kortet får inte kombineras med andra rabatter.Moms tillkommer. För beställning mejla till info@mediautbildning.nu eller ring 08-382400


Vårt samarbete hjälper oss att bättre hjälpa er

Grafisk Produktion Språktjänster Bildrepro Bildretusch Mediautbildning Konsultationer Marknadsanpassning Översättning Tolkning Webanpassning Automatisering av Produktion och PDF Kontroll Teknisk Support Programmering Fine Art Print Trycsakproduktion


Grafisk Produktion Vi vet att många företag med verksamhet utomlands lätt kan hamna snett när det till exempel handlar om presentationsmaterial som ska produceras av lokalkontoren. Det är svårt att uppnå en hög språklig kvalitet på översättningar, innehåll och layout. Får vi ta hand om den grafiska produktionen i dessa sammanhang kan du känna dig trygg. Tillsammans med dig kan vi från ax till limpa skapa annonser, informationsmaterial, broschyrer, kataloger eller ett helt magasin. Du slipper tänka på de olika tekniska lösningarna - oavsett språk. Med vår hjälp får du från hemmaplan kontroll över dina marknadsproduktioner så att de följer den grafiska profil och har det utseende och innehåll som du tänkt dig. Det handlar om trygghet i din marknadsföring - även på bortaplan.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Marknadsanpassning Vi kan hjälpa dig att anpassa ditt material i det format du önskar till det land som du vill etablera dig i. Vi är vana vid att ta hand om alla delar av produktionsflödet; oavsett om det handlar om att ta fram hela din företagskommunikation i många språkversioner eller att ge dig en rak och enkel översättning till önskat språk med kort leveranstid. Din projektledare samarbetar med dig under resans gång och anpassar flödet till ditt företags arbetssätt. Deadlines är naturligtvis heliga och våra rutiner garanterar att ditt projekt håller högsta kvalitet när det lämnar våra händer. Oavsett vilket språk det handlar om levererar vi översättningar som både är anpassade till den aktuella kulturen, de språkliga traditionerna och de senaste språkliga variationerna.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Översättning Språket är grunden för kultur i alla länder. Du vet säkert redan hur viktigt det är att kommunicera på det inhemska språket för att snabbt nå ut till en bred publik. Vi har flera hundra översättare i vårt nätverk. De arbetar uteslutande med översättningar till sina respektive modersmål. Många är även specialiserade inom olika ämnesområden. Med vår samlade kompetens förmedlar vi idag kommunikation och ökad förståelse mellan människor och kulturer på mer än 120 språk.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Tolkning Vänd dig till oss för konferens- och kontakttolkning. Kombinerat med vår långa erfarenhet av översättningar känns det naturligt att öka bredden av våra tolktjänster. Kontakta oss så kan vi tillsammans skapa och offerera en lösning som passar bäst för just er aktivitet. Vi utser tolkar lämpliga för det aktuella uppdraget och kompletterar med rätt teknisk utrustning. Vi översätter också gärna dokumentation och presentationstexter i samband med er konferens eller seminarium.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Bildrepro & Bildretusch Bildanpassning för olika publiceringsmål är vår styrka. Ska du leverera för dagstidningar; magasine eller hemsidor då hjälper vi er med rätt bildarbete. Ibland krävs det ännu större insats för att få ihop avancerade friläggningar eller collage. Våra bildspecialister kan vara till er hjälp både i normala produktionsplan eller om det krisar hos er och ni behöver snabb och tillfällig backup.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Produktionsbackup Vi finns till ert förfogande när ni har produktionstoppar; semester; personalbrist och oförutsedda störningar i ert produktionsflöde. Våra medarbetare är kunniga i hantering av de flesta program från Adobe; Quark; Enfocus; Microsoft, mm Räkna med oss som en produktionsresurs för layout, formgivning, bildbehandling, textinskrivning och teknisk support. Viktigt att komma ihåg när deadline närmar sig.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Automatisering av Produktion och PDF Kontroll Är ni producenter med egen personal kan vi bidra med rådgivning för automatisering av produktionsflödet. Från start till slutleverans. Vi kan skapa en smart produktionslösning mellan Word och Indesign eller en XMLlösning där textfakta skrivs bara en gång och sedan automatiskt typograferas för respektive ändamål: Tryck eller web. Och leveransen för tryck; förstås. Vi sätter upp ett automatiserat system för kontroll och kvalitetsgodkännande av dina pdfdokument

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Mediautbildning & Konsultationer Professionella lärare och konsulter Våra gemensamma medarbetare, era lärare, är certifierade av Apple, Adobe, Quark, EFI och Enfocus och anlitas av tryckerier, prepressföretag, tidningar, fotografer, videoproducenter samt inhouse- och reklambyråer. Vi är medlemmar i GAIN och våra lärare har anlitats av KTH för utbildning av blivande grafiska ingenjörer. Förutom våra schemalagda kurser kan vi erbjuda specialanpassad företagsutbildning. och konsulttjänster och därmed skräddarsy lösningar för grafisk produktion, kontroll av digitalt material och automatisering av delar av produktionsflödet.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Webbanpassning Typografiskt utmanande språk kräver speciella lösningar, lösningar som vi i dagligt tal kallar verktyg. Dessa verktyg är nödvändiga för att få exempelvis DTP-program att fungera på olika plattformar och i olika media, som i tryck, på webben och på CDrom. Oavsett om det handlar om Word-, InDesign- eller xml-filer säkerställer vi de tekniska funktionerna för just ditt kommunikationsbehov. Idag har vi verktyg för cirka 120 olika språk och antalet stiger.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Trycksaksproduktion När slutprodukten är en trycksak är kvalitén en nyckelfaktor för att understryka vikten av det budskap som förmedlas. Eftersom vi vill erbjuda våra kunder en helhet med hög kvalité har vi kompletterat vårt marknadserbjudande med trycksaksproduktion. Hög kvalité till rätt pris och i rätt tid är således något vi numera kan erbjuda våra kunder.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Fine Art Print Vi erbjuder det lilla extra. När du vill visa din produktion på utvalda platser; mässor; föreläsningar eller som bilinredning: Giclée Print. Giclée Print är namnet på processen att göra konstutskrifter från en digital källa med hjälp av bläckstråleskrivare . Ordet ”giclée” härrör från det franska ordet ”le gicleur”, vilket betyder ”munstycke”, eller mer specifikt ”gicler” som betyder ”att spruta eller spraya”. Uttrycket myntades av Jack Duganne och används ofta i gallerier och konstbutiker för att beteckna högkvalitativa utskrifter på foto-, konstpapper eller canvas. Reproduktioner från A4-storlek till 1,5 meter bred och flera meters längd.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr 121 63 Johanneshov.


Teknisk Support Teknik i all ära men ibland måste man se till att lösa problem med servrar, skärmar, programvara, mm Vi är inte vana att skriva krångliga supportavtal. Ni väljer nivån och när Ni behöver oss så ringer Ni. Ett samarbete baserat på ömsesidigt förtroende. Vi är även återförsäljare till de flesta tillverkare av produkter som används i grafisk produktion. Hårdvara, mjukvara och förbrukning. Vi ger er rekommendation efter vad som behövs i företaget till konkurrenskraftiga priser. Rätt funktion till rätt pris.

Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


Programmeringstjänster Vi skapar funktionalitet med våra programmerare. När ditt program eller produktionsflöde inte räcker helt till kan vi komplettera med skräddarsydda programmeringslösningar. Dina applikationer kan bli ännu mer effektiva med nya anpassade script. Våra programmerare kan hjälpa er att marknadsföra ert företag med hjälp av mobila tjänster eller sammanlänka och automatisera flöden mellan olika program. Det kostar inget att fråga och vi berättar gärna om möjligheterna.


Ett samarbete för att bättre hjälpa er.

Tjurhornsgränd 6, 2 tr. 121 63 Johanneshov. Telefon 08-449 23 90 alt 08-38 24 00


112 2   KALIBRERING Avsnittsrubrik

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

Allt du ville veta om kalibrering men var för rädd för att fråga om Av ricardo sepúlveda Handen på hjärtat: Hur många gånger har du hört talas om att ”det måste kalibreras” utan att du vågar fråga om vad som menas med det?. Leverantörer, tillverkare, utbildare använder ordet utan vidare förklaring. Det låter som en självklarhet men ändå finns det lika många frågetecken som datoranvändare. i denna artikel ska jag gå igenom hur ett kalibrerat flöde borde se ut för alla som jobbar med bilder från scanner eller digitalkamera och som vill få dem utskrivna (och inte bli besvikna på resultatet).

Först: Inläsning eller digitalisering av bilder Den grundläggande principen som vi måste förstå är att varje enhet som fångar information gör det i form av punkter. varje bildpunkt som läses in kan ha olika färger i en blandning av tre grundfärger: röd, grön och blå. Dvs, rGb. rGb definieras av ljustyrka och har 256 nivåer per färgkanal. Lägsta nivå år 0 (noll) och högsta nivån är 255. De låga siffrorna hänvisar till de mörka partierna och de höga siffrorna till ljusaste partierna, vilket betyder att det absoluta mörka värdet betecknas som 0 (noll) i alla 3 färgkanaler. Detta betyder svart. i motsatsen uppstår det ljusaste värdet när alla färgkana-

ler når värdet 255, det vill säga vit. Detta är mycket viktigt att lägga på minnet, för om vi har samma värde i alla 3 färgkanalerna får vi olika nyanser av grått. Mörkare vid lägre värden och ljusare vid höga värden. Ett praktiskt exempel är att fotografera en blå himmel med vita moln en solig dag. Om vi vill att molnen ska vara riktig vita borde värdena i alla tre kanalerna vara väldig nära varandra. Om man upplever att molnen har en färgton (sk färgstick) kan man justera färgerna genom att se till att värdena i molnen ligger så nära varandra som möjligt. när man uppnår detta har man skapat det som kallas för gråbalans, dvs att det som borde vara vitt (eller grått) har lika värden i alla färgkanaler. De övriga färgerna blir automatiskt justerade när vi uppnår en gråbalans i bilden. Mättnad och nyans blir korrekt återgivet i bilden genom att man fokuserar på gråbalansen. Olika bilder har olika omfång och därför är det viktig när man kontrollerar att en bild är korrekt att se till att det finns gråbalans, dels i skuggpartier, mellantoner och högdagrar. när du fotograferar är det ytterst viktigt att du som fotograf försöker komma ihåg att fånga objekt med kameran som innehåller neutrala gråa toner i de olika områdena. stadsbilder med bilar, affischer, människor är fulla av


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

information som innehåller neutrala gråtoner i mörka, ljusa och mellantoner. när du granskar bilden i din dator, kontrollera med Photoshops inbyggda densitometer vilka värden som din kamera har fångat.

R: 158 G: 155 B: 156

R: 250 G: 248 B: 245

Måste värdena i respektive färgkanal vara exakt lika? nej, det vore optimalt, men en mindre skillnad kan accepteras. Om du använder regeln: 2 av färgkanalerna bör inte skilja mer än 3 enheter från varandra och den tredje färgen får inte skilja mer än 5 enheter. Då har du uppnått en bra färgbalans och bra färger i bilden. Måste man leta efter tre värden, en i respektive område? Det vore optimalt, men det beror mycket på bilden och i många fall får man jobba med det man har. Är du ute i naturen och fotograferar hittar du sällan neutrala gråa färger och därför får du då förlita dig på andra hjälpmedel. Sammanfattning: Gråbalans i bilden är den viktigaste informationen för att kontrollera att färgerna återges på rätt sätt. En färg/nyans som i verkligheten är neutralgrå (på en skala från vitt till svart) borde ha lika mycket r(ött); G(rönt) och b(lått). Låga värden i mörka partier och höga värden i ljusa partier.

KALIBRERING  113 Avsnittsrubrik 3 Att kontrollera din scanner Det finns, förstås, professionella program för att få det bästa av din scanner. silverfast.com har de bästa hjälpmedlen. Jag ska berätta om det enklaste sättet

R: 54 G: 51 B: 53

att kontrollera (kalibrera) din scanner. till att börja med får du leta efter en bra svartvit bild. Det är inte den lätttaste uppgiften eftersom det sedan många år tillbaka nästan bara finns färgbilder. Du kanske hittar ett i fotoalbumet när barnen var små eller från din egen barndom. kontrollera i rätt belysning (dagsljus) att bilden ser riktigt grå ut. Den ska inte ha något färgstick. scanna in bilden som färgbild i skala 1:1 i ca 300 ppi (för utförlig information om upplösning läs upplösningsguiden på sidan 86). nu ska vi implementera teorin som inledde denna artikel. scannern kommer att läsa in information från din bild med 3 färgkanaler (rGb) och försöka återge rätt resultat. Om varje inläsningskanal i scannern är korrekt inställd kommer bilden att återges som en grå bild bestående av en blandning av alla färgkanaler. Om din scanner är perfekt kommer varje nyans att ha lika värden i respektive färgkanal. Du kommer att upptäcka att så inte är


114 4   KALIBRERING Avsnittsrubrik

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

fallet med din scanner. se nedan en bild där jag har markerat tre referenspunkter efter inscanningen. Punkt 1 har 210,205,219. Punkt 2 har 53, 57, 69 och punkt 3 har 139, 139 och 151.

Sammanfattning: neutral grå bild som referens för att kontrollera att färgkanaler läses in rätt. Justeringskurva i Photoshop och applicering av kurvan på nya inlästa färgbilder.

Ordningsföljden på värdena är r,G,b. värdena visar att min scanner inte läser korrekt. Det blå värdet skiljer sig för mycket från de andra 2 kanalerna, vilket skapar färgstick. nu ska vi skapa gråbalans i bilden. ta fram verktyget kurvOr. välj den blå kanalen och dra ner kurvan så att det nya blå värdet blir så likt en av de andra färgkanalerna som möjligt. bilden nedan visar att nu har jag återställt balansen genom att justera endast den blåa kanalen. De övriga värdena ligger inom de marginaler som jag skrev om tidigare. kurvan som skapats bör sparas som en korrektionskurva för denna scanner. Döp den med scannerns namn. när man scannar in färgbilder så applicerar man denna kurva på alla bilder och kompenserar på så sätt för eventuella felaktigheter i inläsningen. För att spara kurvan måste du klicka på den pyttelilla symbolen bredvid knappen Ok och välja spara förinställning. sedan kan du välja den från förinställningsraden. Detta exempel gäller endast för pappersinläsning.

Att kontrollera din digitalkamera Principen ”grå referensbild för kontroll av gråbalansen” är densamma. Men nu kommer vi att möta andra svårigheter. i en scanner har vi samma ljuskälla i en skyddad miljö. när vi fotograferar digitalt möter vi alla möjliga ljuskällor: sol; dimma; moln; kväll-natt, interiör, mm, mm vi behöver en bra grå neutral bild att ta med oss. Det finns att köpa fina hjälpmedel med certifierad grå färg. Du kan titta på www.eps-web. com för produkter. Annars kan du använda dina befintliga prylar: telefon, nycklar, glasögonfodral, pennor, mm. Förutsättningen är att de har en neutral grå färg i dagsljus. För att kontrollera att din kamera har bra gråbalans, gör följande: Fotografera i dagsljusmiljö ditt gråneutrala föremål. vi kommer att använda den som referensbild i Photoshop. ta andra kort i samma miljö. Öppna alla bilder i Photoshop. kontrollera först den första bilden och granska om det


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

som borde vara neutralt grått har liknande värden i respektive färgkanal. Proceduren är exakt densamma som när vi skrev om scannerkontroll. Om det behövs en korrigering, spara korrektionskurvan och applicera sedan på de resterande bilder du tog i samma belysningsmiljö. Om du fotograferar i andra belysningsmiljöer får du använda samma princip: En tagning för gråbalansreferens och sedan fotografering. En viktig sak att lägga på minnet är att med denna metod blir de flesta fotograferingar dagsljusneutrala. Om du fotograferar inomhus och vill behålla färgsticken som visa lampor eller ljuskällor skapar får du inte använda denna metod. samma sak gäller vid fotografering utomhus vid soluppgång eller solnedgång. sammanfattning: neutral grå bild som referens för att kontrollera att kameran läser in rätt. Justeringskurva i Photoshop och applicering av kurvan på nya fotograferade färgbilder. Den största fördelen med den här metoden (gråbalansmetoden) är att

KALIBRERING  115 Avsnittsrubrik 5 när man uppnår gråbalans i en bild blir alla färger korrekta i förhållande till varandra. rätt mättnad och nyans. Att kalibrera skärmen, eller What You See Is What You Get Din skärm borde vara din bästa vän när det gäller bildbehandling. Detta betyder att du bör lita på att skärmen inte förvränger dina färger när du öppnar bilderna, och därför blir en huvuduppgift att kontrollera din bildskärm. vi har därför skapat en lämplig kontrollbild som innehåller en stor mängd gråa nyanser från svart till vitt, så att du kan se vad din skärm är kapabel till.

Ladda ner bilden nedan till din dator: http://www.eps-web.com/ epshelp/farghantering/monitorkontroll/MoniKa.psd Öppna bilden i Photoshop, visa bilden i fullskärmsläge och förstora bilden så att den täcker hela skärmen. Du kan använda bilden med två syften: kontrollera gråbalansen


116 6   KALIBRERING Avsnittsrubrik på din skärm eller kontrollera om din bildskärmskalibrator har gjort ett bra jobb. bilden är uppbyggd av 200 rutor med en cirkel i varje fyrkant. Alla färger är grånyanser uppbyggda med hjälp av en blandning av rött, Grönt och blått, vilket ger en perfekt grå. Den första cirkeln är vit och första fyrkanten är 1% svart (i rGb-värden). Den sista fyrkanten är 100% svart och cirkeln inuti 99% (i rGb-värden). Den här bilden är en betraktningsbild, och det du ska göra är följande: 1. kontrollera om du ser alla cirklar och fyrkanter, från den ljusaste till mörkaste. Om du gör det betyder det att konstrastinställningarna på din skärm är bra/godkända. Om du inte ser skillnaden cirkel/fyrkant i mörka eller ljusa partier kan det betyda att din skärm har för hög kontrast eller att den håller på att bli gammal. Detta kommer att påverka ditt bildarbete, för du kan inte se detaljer i högdager respektive skuggpartier. 2. titta på bilden och kontrollera om bilden ser neutralgrå ut, dvs utan något färgstick. Om du ser att bilden har färgstick, försök att kalibrera om skärmen. vi rekommenderar att du använder senaste EyeOne-kalibratorn som kan kalibrera bildskärmar från olika bildskärmspunkter. Du kan beställa vårt specialkalibreringspaket i vår webshop: shop.eps-web.com vad gör man om man har en skärm som har fel enligt ovan? Om du inte kan få optimalt resultat av din bildskärmskalibrering är det viktigt att du är medvetet om vilka feluppfattningar en bristande skärm kan orsaka. Är det för hög kontrast kan du inte se detaljer i extrema värden. Är det färg-

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

stick kommer visa färger i din bild att se annorlunda ut på skärmen än vad originalet är, och är båda fel ganska tydliga på din skärm rekommenderar vi att intE jobba med bildkorrektion på skärmen. köp ny skärm!. idag är priserna på hyfsade skärmar låga och det finns ingen anledning att riskera dåliga resultat p.g.a. en icke godkänd bildskärm. Kontrollera grundinställningar i Photoshop vårt favoritprogram Photoshop är ett suveränt verktyg för bildbehandling, men vi måste lära oss att samarbeta med det. starta Photoshop och gå direkt till menyn redigera/Färginställningar. Här måste vi bestämma vilken rGbfärgrymd programmet ska använda för att visa färger från dina bilder. i princip är det här du bestämmer vilken färgtemperatur du ska använda i ditt digitala arbetsrum, Photoshop. Försök att skydda din skärm från reflekterande ljus i ditt fysiska arbetsrum. Man kan köpa fina ”kepsar” till skärmen eller tillverka egna. Det vi rekommenderar är att man användr någon av de standarder som stämmer bäst mot din kamera : både Adobe rGb och srGb bygger på en dagsljustemperatur på 6500 kelvingrader, som betecknas som D65 och en gammainställning på 2.2. Den största skillnaden är färgomfånget där Adobe rGb klarar större antal färgnyanser än srGb. inom digitalkameraområdet för semiproffs och proffs håller Adobe rGb på att bli standard, och även de flesta professionella utskriftstjänster rekommenderar den. nu kan du öppna dina bilder i Photoshop. vi har det digitala flödet under kontroll!


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

Man kan göra ett hyfsat jobb med de flesta skärmar av kända märken. när det gäller LCD/LED skärmar bör man kontrollera betraktingsvinkeln. vissa billiga skärmar visar olika nyanser av samma bild beroende på om man tittar rakt fram eller om man vinklar skärmen. Är bildproduktionen mycket viktig bör man investera i bättre skärmar eller ännu bättre satsa på kända grafiska skärmar från LaCie eller Eizo och en riktig bildskärmskalibrator. The Final proof: Printing Jag hör till användargruppen som ofta blir besviken när man skriver ut bilden och ser på resultatet. vad hände med alla fina färger och nyanser som jag hade i min digitala bild?. Det är, förstås, den första frågan vi får på alla våra kurser: Får vi lära oss att skriva så att färgerna blir riktiga? För att göra berättelsen kort får vi utesluta helt laserskrivare och CMYk. vi ska prata uteslutande om fotografiska resultat och CMYk, som ger sämre omfång passar inte här. Problemet med färgmatchning mellan digitala bilder och utskrifter är kanske lika gammalt som desktop publishing. För att försöka komma åt problemet och en eventuell lösning samlades alla tillverkare av produkter som vi använder i en ny organisation: international Color Consortium. Mest känd som iCC. största bidraget från iCC-organisationen är att försöka ställa krav för vad varje tillverkare får leverera och särskilt att de följer den internationella färgstandarden från CiE (Comision internationale de L’Eclairage), vilken är en industristandard sedan 1931. i denna standard specificeras att vi måste använda dagsljus som belys-

KALIBRERING  117 Avsnittsrubrik 7 ning för betraktelse av bilder (mellan 5000-6500 kelvingrader). Att vi måste kräva en ”standardbetraktare”, dvs att den som granskar bilder inte bör vara färgblind (12% av den manliga befolkningen i sverige har en viss nivå av färgblindhet) och sist men inte minst att varje enhet som reproducerar eller visar färger måste ha en färgbeskrivning på vilket färgomfång den klarar av; denna färgbeskrivning är det som vi kallar för profil. iCC kräver av alla medlemsorganisationer att man vid leverans av maskiner ska skicka med en iCC-profil för respektive maskin. För skrivartillverkare har kravet blivit tungt för att de måste skicka en profil för varje papperstyp de rekommenderar, som ex.v. att en matt papper har en egen profil för en Canonskrivare. i denna profil har man testat färgutskrifter med det specifika bläcket för den maskinen mot ett specifikt papper. Därför bör man, om man vill vara säker på att denna färgmatchning ska fungera, inte använda vilket papper som helst utan endast det som skrivartillverkare rekommenderar. Därför går det inte att utnyttja olika skrivar-papperprofiler tillverkare emellan. Är du HP-användare bör du vara trogen HPs rekommendationer, osv. Envisas du med att använda eget papper bör du skapa en ny pappersprofil vid utskrift på din skrivare. Mätningsutrustning för att skapa pappersprofiler kan du hitta på vår hemsida: eps-web.com. se till att du också simulerar utskriftsfärgerna på skärmen med ”visa””korrekturinställningar”-”egen”, då skärmen oftast kan visa fler färger än vad pappret klarar av. Det kvarstår ett litet problem: vissa skrivare fungerar mycket bra när de


118 8   KALIBRERING Avsnittsrubrik är nya men saknar möjlighet till intern kalibrering (dvs justera färgtoner). Därför bör du, när du köper en ny fotografisk skrivare, kontrollera att skrivaren har inbyggda kalibreringsmöjligheter. kör en kalibrering varje gång du byter papper och du kommer att optimera din bildproduktion och ÄntLiGEn komma närmare den efterlängtade What You see is What You Get. skrivarna har olika uppsättningar färgpatroner. vissa är 4-färg och då är det CMYk som gäller. De flesta bläckstråleskrivare idag har 6-8 färger, och nu har ljusare färgtoner för Cyan och magenta tillkommit samt varianter av svart; LightGrey; Photoblack eller matteblack. De sistnämnda ger en betydligt större omfång när man skriver ut svartvita fotografier. tillverkare har förutom iCC-profiler för bläck-papper-kombinationer levererat en konverteringstabell för att omvandla dina rGb-färgbilder till en blandning av 6-8 färger så att man kan utnyttja skrivarens omfång maximalt. Tips: kontrollera din skrivares inställningar genom att skriva ut vår grå rGb-bild. samma bild som vi rekommenderar att du använder för att kontrollera skärmen. se avsnittet för skärmkalibrering. bilden är uppbyggd av 200 rutor med en cirkel i varje fyrkant. Alla färger är grå ny-

MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

anser uppbyggda med hjälp av en blandning av rött, Grönt och blått, vilket ger en perfekt grå. när du skriver ut vår bild kommer skrivarens drivrutin att omvandla bilden så att den utnyttjar skrivarens omfång på bästa möjliga sätt. Om tillverkaren har gjort ett bra jobb och om Du har använt rätt papper kommer du att få en utskrift med perfekt gråbalans. Lycka till! sist, men inte minst, betraktningsljus när du får ut bilden från skrivaren bör du tänka på att belysningen i rummet där du befinner dig kommer att påverka ditt färgseende. se till att du har dagsljusbelysning när du granskar resultatet. Höst- och vintertid får du gå till närmaste fönster när det är ljust eller skaffa en dagsljuslampa typ solux-lampa. På sommaren blir det enklare, men samtidigt producerar man mindre. i vilket fall som helst är det ett faktum att kontorsbelysning i sverige som standard har 3000 kelvingrader, vilket ger en gulare belysning. Detta är inte att rekommendera som betraktningsljus. Läs om ljusterapi och byt belysning på din arbetsplats till dagsljus. Du får en säkrare betraktningsmiljö och du mår bättre under den mörka perioden. Mer information kan du hitta på www.eps-web.com under fliken tips&tricks.

Information om Solux-lampa hittar du på sidan 84 Specialerbjudande


MEDIAUTBILDNING.NU MEDiAutbiLDninG.nu 08-38 24 00

Produkter som kan hjälpa Dig att få ett säkrare bildproduktionsflöde: Scannerkalibrering silverFast Ai studio. besök http:// www.silverfast.com för information om produkten; pris och beställning. Grafiska bildskärmar Eizo ColorEdge-serien kan visa Adobe rGb men har dessutom EiZOs senaste kretsar för helt jämn yta från hörn till hörn både i avseende på färg och ljusstyrka. vi rekommenderar Eye-One spektrofotometer för kalibrering tillsammans med Eizo Color navigator. keps ingår. LaCie LED bACkLit: revolutionerande bakgrundsbelysning med rGbLED teknik ger fantastisk färgrymd men också längre livslängd och mindre strömförbrukning. större färgrymd än Adobe rGb och isO Coated skapar perfekta förutsättningar för avancerad retusch, bildbehandling, prepress och proofing. keps, mjukvara och mätinstrument ingår. semipro LaCie 324 Cal software, Hood, Colorimeter. Perfekt skärm för foto- och videoentusiasten. stor färgrymd, full HD video med HDMianslutning. 1920x1200 upplösning. keps. Mjukvara för kalibrering. blue Eye kalibrator. Quato intelli Proof är perfekt anpas-

KALIBRERING  119 Avsnittsrubrik 9 sad för grafiska och fotografiska proffs som ställer extra höga krav på stor färgrymd och precision vid kalibrering. 16 bit hårdvarukalibrering och sofistikerad ytkalibrering ger maximala prestanda. kalibrering görs med den användarvänliga iColor Display där även uDACt ingår för kontroll. 98% Adobe rGb. 100% isO Coated v2. keps ingår. silver Haze Pro Colorimeter ingår intE i detta paket Bildskärmskalibrering Eye-One Display ii. Allt-i-ett kalibrering Colormunki Photo ColorMunki är ett komplett integrerat system för att kalibrera skärm, projektor och skrivare, mäter omgivande ljus och fångar ”spot-färger”. Dagsljuslampa: solux dagsljuslampa är de facto standard för dagsljusbetraktning. Desktop single Arm task Lamp Aluminium inkluderar 4700k solux daylight Mr16 halogenlampa 230v, 50watt, 4700 k, 36 grader spridningsvinkel inklusive 12v transformator. besök shop.eps-web.com för information om priser och beställning

Företagsanpassade utbildningar Alla våra kurser kan beställas som företagsanpassade, skräddarsydda för era behov. vi kommer överens om datum och plats som passar er. Hos oss eller hos er.


2   Live prefLight (indesign) 120   LIVE PREFLIGHT

Live preflight full kontroll på dokumentet i indesign

Av: Billy Ölvestad

indesigns nya preflight-funktion gör  att  man  kan  specificera  kraven  för  tryck,  väldigt  detaljerat,  och  få  en  relevant och tydlig preflight-rapport. eftersom  preflighten  är  ”live”  så  tänds  den  lilla  röda  lampan  så  fort  man  gör  något  fel,  och  släcks  automatiskt när man korrigerat felet. så  länge man strävar efter att alltid ha  en  grön  lampa,  så  har  man  ett  fullständigt korrekt dokument.

Egen profil

grundprofilen  som  är  inbyggd  i  indesign  gör  väldigt  få  kontroller,  så det är alltid bäst att göra en egen  profil för att aktivera de felkontroller  som är intressanta för just dig. grundtipset är också att inte börja  med  att  aktivera  allt,  utan  att  först  tänka igenom vad som är viktigt, och  sedan aktiver just de kontrollerna.

Så gör du •  Öppna preflight-panelen (fönsterutdata-preflight) och välj ”definiera  profiler”  i  panelmenyn  längst  uppe till höger.

Klicka på plusknappen i nedre vänstra hörnet av dialogrutan som dyker  upp. •  ge profilen ett lämpligt namn. •  välj inställningar i listan, och kom  ihåg att klicka på sparknappen lite  då och då utifall något skulle bli fel.

MediAUtBiLdning.nU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

•  när  du  är  färdig,  klicka  en  extra  gång  på  spara-knappen,  och  sedan på OK-knappen. •  nu  kommer  du  tillbaka  till  preflight-panelen. välj här din nya profil i menyn uppe till höger. Om du vill vara säker på att profilen  följer med ditt dokument hela tiden,  så  klickar  du  på  knappen  direkt  till  höger om profilmenyn för att bädda  in den i dokumentet. varje  gång  du  gör  ett  nytt  dokument får du komma ihåg att välja din  profil i menyn igen.

Några förslag på inställningar: •  Under  ”länkar”,  se  till  att  krysset  vid  ”länkar  saknas  eller  har  ändrats” är ikryssat. •  Under ”färg” kan du kryssa i ”otilllåtna färgmodeller och lägen” om  du vill förbjuda vissa färgmodeller,  ex.v. dekorfärger eller kanske rgB.  tänk bara på att om du förbjuder  rgB  så  förbjuder  du  inte  bara  rgB-färger  utan  även rgB-bilder,  vilket du oftast inte vill göra. här  vill  vi  gärna  ha  separata  inställningar för bildernas färgrymd och  objektfärger (om Adobe lyssnar). •  Om  du  undrar  vad  ”konfigurera  prickfärg” är så är det bara ännu  en  av  Adobes  komiska  översättningsmissar. det  skall  stå  dekorfärg (spot colour på engelska blev  prickfärg i översättningen). denna  inställning är bra om du t.ex. vill  tillåta en dekorfärg, men inte fler  än så (i femfärgstryck). •  inställningen  ”Övertryckning  används  på  vitt…”  är  bra  vid  felaktiga  övertrycksinställningar  i  illustrationer/annonser  och  bör  alltid  vara ikryssad.


MediAUtBiLdning.nU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

•  inställningen  ”registrering  används” varnar om man har använt  färgen  ”passmärke”  till  annat  än  just  passmärken,  vilket  skulle  orsaka ex.v. fyrfärg text. här är ytterligare ett exempel på en miss vid  översättningen  som  kan  förvirra.  färgen heter alltså ”passmärke” i  panelen  färgrutor,  och  ”registrering” i preflighten. •  Under  ”bilder  och  objekt”  är  det  först  ”bildupplösning”  som  är  intressant. här  kan  man  ställa  in  gränserna  för  tillåten  upplösning,  för  att  varna  för  lågupplösta  bilder (eller alldeles för högupplösta  bilder). •  inställningen  ”minsta  linjebredd”  kan eventuellt vara intressant om  man  vill  förhindra  allt  för  tunna  linjer. •  Under  ”utfalls-/beskärningsproblem  skriver  du  in  utfallet  som  tryckeriet  vill  ha,  så  varnar  indesign om du inte lägger objekten tillräckligt långt utanför sidan,  eller om du lägger icke utfallande  objekt för nära sidans kant. •  Under  ”text”  kryssar  du  i  ”överskjutande  text”  för  att  förhindra  att  text  flödar  ut  utanför  textramen och klipps bort. •  Kryssen  ”teckensnitt  saknas”  och  ”tecken  saknas”  rekommenderas  självklart alltid. •  Om du vill förbjuda vissa typer av  typsnitt som kanske tryckeriet inte  vill ha, så kan du aktivera ”teckensnittstyper  tillåts  inte”  och  sedan  kryssa i det som inte skall tillåtas. •  eventuellt  kan  även  ”minsta  teckensnittsstorlek” vara intressant för  att  förhindra  att  text  blir  oläsligt  liten i tryck.

Live prefLight (indesign)   3 LIVE PREFLIGHT   121 •  Under kategorin ”dokument” kan  alla  inställningar  vara  intressanta,  lite beroende på vad du producerar (bok, tidning, broshyr, annons  m.m.) •  här  använder  du  ”sidstorlek  och  orientering” om du vill låsa dokumentet till en viss storlek. •  inställningen ”sidantal krävs” kan  förslagsvis  användas  för  att  försäkra sig om att sidantalet går jämt  upp om fyra (för sadelhäftade tidningar, ex.v. dagstidningstryck). •  Om  man  vill  förbjuda  tomma  sidor (tidningsproduktion), kryssa i  ”tomma sidor”. •  för  att  försäkra  sig  om  att  dokumentet har rätt utfallsinställningar,  kryssa i ”inställningar av utfall och  instruktionsmarginal”  och  skriv  in  utfallet  som  tryckeriet  vill  ha.  detta kanske inte är helt nödvändigt. det är ju viktigare att utfallet  är korrekt i pdf-exportinställningarna. slutligen  kan  jag  tipsa  om  den  lilla  knappen  direkt  till  höger  om  minusknappen i dialogrutan. där finns  möjlighet  att  exportera/importera  preflight-profiler

Att göra vid stoppsignal

får  du  en  röd  stoppsignal  i  nederkant? då har någon av kontrollerna  du ställt in hittat ett fel. Öppna då preflight-panelen, enklast genom att dubbelklicka på den  röda pricken. notera vad som är fel, expandera  förklaringen om du vill ha en nogrannare förklaring av felet, och dubbelklicka på felrubriken för att gå till sidan som felet finns på. Korrigera  felet  så  försvinner  varningen automatiskt.


2   PDF-Formulär 122   PDF-FORMULÄR

PDF-formulär att förenkla hanteringen av formulär och enkäter

Av:BillyÖlvestad

Fördelarna  med  att  ha  ett  formulär  i PDF-format som folk kan fylla i på  skärmen  är  många,  men  den  stora  fördelen är att det är enkelt att samla  in svaren. man kan till och med göra  en knapp som folk kan klicka på för  att skicka svaret tillbaka via e-post.

Skapaformuläret

När  man  vill  skapa  PDF-formulär  i  Acrobat finns det två metoder. Den  ena där man försöker förmå Acrobat  att känna av formulärfälten automatiskt,  vilket  inte  alltid  fungerar,  och  den  andra  där  man  manuellt  ritar  upp alla formulärfält. oavsett  vilken  metod  man  använder  blir  det  en  del  arbete  med  att göra formuläret, men fördelarna  uppväger oftast arbetet. Det som tar  mest tid är ju oftast att samla in svaren och sammanställa dem. med ett  PDF-formulär är det enkelt.

Kännaavformulärfält

om du har ett färdigt formulär som  du vill använda som utgångspunkt så  kan du låta Acrobat känna av formulärfälten. Acrobat är oftast rätt bra på  att skapa formulär automatiskt. •  I  Acrobat  väljer  du  ”Formulär””Starta från guide”. •  I  dialogrutan  som  kommer  upp  väljer  du  ”börja  med  ett  PDF-dokument” om du har en PDF som  du skapat från t.ex. InDesign med  en formulärlayout. •  om du har ett gammalt pappersformulär  och  en  scanner  kan  du  välja  ”ett  pappersformulär”  istället, så får du scanna in dokumentet, och sedan skapar Acrobat ett 

mEDIAuTBIlDNING.Nu 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

digitalt formulär av det. Det  blir  alltid  bäst  resultat  om  man  redan har en digital PDF som inte är  inscannad  utan  skapad  direkt  från  InDesign,  QuarkXpress,  Word  eller  något liknande. •  I nästa ruta väljer du ”använd aktuellt dokument” om pdf-formuläret  redan  är  öppet  i  Acrobat.  Annars väljer du ”Importera…” och  klickar  på  bläddraknappen.  Välj  filen som skall användas och klicka  på öppnaknappen. •  Klicka på knappen ”nästa” så drar  Acrobat igång avkänningen. resultatet blir nästan aldrig helt korrekt. Ibland skapas för många formulärfält, ibland för få. •  För att ta bort överflödiga formulärfält, markera dem och tryck på  delete-knappen. •  För  att  lägga  till  nya  formulärfält,  klicka  på  knappen  ”lägg  till  nytt  fält”, välj vilken sorts fält du vill ha  och klicka sedan i dokumentet där  du  vill  sätta  in  fältet.  Döp  sedan  fältet med ett lämpligt namn. Nu  kan du ändra storleken på fältet så  att det passar in precis där det skall  vara. man får oftast här också byta namn  på fält som Acrobat har döpt lite konstigt  (högerklicka  på  fältet  och  välj  ”byta namn på fältet”) samt flytta fält  som hamnat lite fel. Det går i alla fall oftast snabbare  än  att  bygga  formuläret  från  grunden.

Manuelltformulär

För att skapa ett formulär helt manuellt väljer du ”formulär”-”lägg till eller redigera fält” och klicka ”nej” på  frågan om att identifiera formulärfält. 


mEDIAuTBIlDNING.Nu 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

PDF-Formulär   3 PDF-FORMULÄR   123

•  Kombinationsruta. En lista i form  Nu har du gått in i formulärredigeav en liten popupmeny, där du  ringsläget. Klicka på knappen ”lägg  bara kan markera ett alternativ. till nytt fält”, välj vilken sorts fält du  vill ha och klicka sedan i dokumentet  •  Knapp. Som det låter, en knapp  där du vill sätta in fältet. som t.ex. kan leda till en webbsida,  om du vill redigera de avancerade  byta sida i PDF-fi len eller skicka det  inställningarna för fälten dubbelifyllda formuläret via e-post. klickar du på dem. AdobeReader Du kan i de avancerade inställNormalt sett i Adobe reader (gratisningarna välja format för formulärdata, beräkna summor av fl era  programmet) kan du fylla i formulär,  formulärfält, dölja/visa formulärfält,  men inte spara det ifyllt, så du måste  helt enkelt skriva ut formuläret efter  bestämma utseende på formulärfäldu fyllt i det och skicka det med vanten o.s.v. lig post. När du gör ett formulär i Acrobat  Fälttyper Det fi nns många olika fälttyper att  Professional så kan du dock tillåta att  folk som bara har reader kan spara  välja på i Acrobat. Här följer en lista  formuläret och skicka det tillbaka  på vad du kan använda dem till. •  Textfält. Används för ex.v. namn,  ifyllt via e-post. Välj ”avancerat”-”utöka funktioadress, telefonnummer. ner i adobe reader”. Du får nu spara  •  Kryssruta. Används för att välja elPDF-fi len som en ny fi l. Den fi len kan  ler godkänna saker, ex.v. ”Ja tack,  nu användare av Adobe reader spara  jag vill ha information från er via  ifylld. e-post”. •  Alternativknapp. Används för fl ervalsalternativ, där man bara får  välja ett av alternativen, ex.v. ”är  du man eller kvinna?”, eller ettkryss-två-frågor. •  listruta. En fl ervalslista där man  väljer ett eller fl era objekt genom  att markera dem.

Fälttyper

Förbered för Adobe reader-användare


2   Smarta objekt 124   SMARTA OBJEKT

Vad är smarta objekt? om du någonsin undrat vad som är så smart med smarta objekt i photoshop

Av: Billy Ölvestad

Smarta objekt i Photoshop kan liknas  vid  symboler  i  Flash  och  Illustrator.  man kan säga att det är som bildfiler  som ligger inbakade i en annan bild. När du t.ex. idag monterar en bild  i Photoshop genom arkiv-montera så  blir det som standard automatiskt ett  smart  objekt.  Det  innebär  att  bildfilen du monterar kopieras i sin helhet,  och klistras in i photoshop-filen. Du  kan  sedan  dubbelklicka  på  den  lilla  ikonen i lagerpaletten för att öppna  filen som en separat fil. Du  kan  alltså  baka  in  en  objektbaserad  illustration  i  formatet  .ai  i  en  photoshop-fil,  och  sedan  t.ex.  använda  photoshop-filter  för  att  påverka den. Du kan sedan när som  helst öppna illustrationen i Illustrator,  modifiera banorna, och sedan spara  tillbaka filen in i Photoshop. Detta gör t.ex. att du inte längre  behöver oroa dig för upplösningen i  en monterad illustration. När du skalförändrar lagret i Photoshop, räknar  Photoshop om pixlarna och hämtar  informationen  från  den  objektbaserade illustrationen.

Ändras en så ändras alla

en  annan  fördel  med  smarta  objekt  är att du kan ha flera kopior av samma smarta objekt på flera olika lager  i  olika  storlek  och  t.ex.  olika  färger.  När  du  sedan  redigerar  det  smarta  objektet i Illustrator och sparar tillbaka filen till Photoshop så uppdateras  alla  kopior  av  objektet,  men  de  behåller sin individuella storlek och färg.  Ändras en så ändras alla, helt enkelt.  Det är väldigt praktiskt när man t.ex.  skall skapa mönster.

meDIaUtbILDNING.NU 08-38 24 00 MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Smarta filter

Genom att göra om ett lager till ett  smart objekt kan du dessutom numera applicera filter ”oförstörande”. Du  kan sedan när som helst i framtiden  ändra  filterinställningarna,  eller  helt  ta  bort  filtret,  och  få  tillbaka  bilden  som den var från början. Detta kalllar man för smarta filter, men är helt  enkelt bara smarta objekt med filter  applicerade. man kan säga att smarta filter är  som att applicera filtret som ett justeringslager. man  kan  dessutom  då  ha en mask för filtret för att styra vilka  delar av bilden som skall påverkas.

Gruppera och slå ihop

Ibland kan också smarta objekt vara  ett  alternativ  till  lagergrupper  eller  när man behöver slå ihop alla lager  till  ett. man  grupperar  flera  lager  som  ett  smart  objekt  och  jobbar  vidare  som  om  inga  lager  existerade,  men kan när som helst ta fram lagren  igen.

Hur gör man?

När du vill göra om ett eller flera lager  i  dokumentet  till  smarta  objekt,  markerar du dem i lagerpaletten och  högerklickar  sedan  på  lagret/lagren.  Välj  ”konvertera  till  smart  objekt”  i  menyn  som  dyker  upp  (alternativt  väljer  du  ”lager”-”smarta  objekt””konvertera till smart objekt”). Vill du göra smarta objekt av illustrator-filer (eller nästan vilket bildformat som helst) så monterar du dem  helt enkelt bara. Vill du bara applicera smarta filter,  använder  du  antingen  den  första  metoden här ovan, eller så markerar  du  lagret/lagren  och  väljer  ”filter””konvertera  för  smarta  filter”  (exakt  samma sak händer)


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

GRAFISKT LEXIKON  

125

Grafiskt Lexikon Att producera trycksaker är en komplicerad process, som kräver god förståelse av det grafiska språket. Den här lilla grafiska guiden avser att underlätta kommunikationen mellan dig som kund och din trycksaksleverantör. För enkelhetens skull har vi delat upp den grafiska guiden i sex huvudavsnitt: Typografiska begrepp Text, illustrationer, redigering, layout Före tryckning / prepress Sidframställning, bildbehandling, provtryck, plåtframställning Tryckning Tryckteknik, lackering, format och papper Efter tryckning Bindning, packning, distribution och postbefordran ALG 02 Allmänna Leveransvillkor för den grafiska industrin 2002

Med den här indelningen hoppas vi det ska bli lite lättare att hitta den information du söker. Vi har tagit upp sådana begrepp och termer som vi vet ibland kan ställa till bekymmer. Naturligtvis gör sammanställningen inga som helst anspråk på fullständighet. Skulle du inte hitta vad du söker, är du alltid välkommen att ringa oss och fråga. Ett samtal kan spara både sinnesro, tid och pengar!


126  GRAFISKT LEXIKON Manus / manuskript Innehåller den skrivna delen av en trycksak, bokstäverna och orden, och utgör förlagan för det kommande sättningsarbetet. Ett manus kan förekomma både på papper, maskinskrivet eller som datautskrift, och på något datamedium, t ex diskett/CD/ USB. Handskrivna manus bör till varje pris undvikas! Stil / teckensnitt En komplett uppsättning bokstäver, siffror och tecken i ett visst utseende med egen design och eget namn, t ex Baskerville. Det finns flera tusen olika stilar (teckensnitt) i bruk bara i Sverige. Av dessa är dock många så lika, att endast fackmannen kan skilja dem åt. Samma stil kan exempelvis komma från olika tillverkare. Typsnitt Äldre beteckning för teckensnitt. Grad Storleksangivelse för teckensnitt. Anges i typografiska punkter (p) eller mm. Teckensort Beskriver olika varianter av ett teckensnitt, t ex: fet, halvfet, trekvartsfet, extra fet, smalfet och mager. Kursiv En lutande variant av ett teckensnitt, används t ex för att framhäva ett ord eller ett stycke i texten. Rak stil Är en snittvariant med tecken vars

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

staplar är vinkelräta mot baslinjen, upprättstående och därmed den mest lättlästa. Versaler De ”STORA” bokstäverna. Gemener De ”små” bokstäverna. Kapitäler Små versaler på samma x-höjd som gemener (kapitäler). Comstock Tecken, bokstavstecken med extra konturlinje. De kan vara ytterkonturerade Outline, innerkonturerade Inline eller mittkonturerade. Online. Outline är det vanligaste och består av enbart konturlinje som följer bokstavens form utanför tecknets egen fethet. Outline Ett konturerat tecken som består av enbart konturlinjer. Anfang En extra stor versal som inleder ett stycke, kapitel, tidningsspalt etc. Breddvärde Det utrymme i sidled som en viss bokstav upptar i fotosatsen. Breddvärdet anges i procent av nominell teckenbredd. Breddvärdet kan ändras uppåt eller neråt, varvid stilen kondenseras eller expanderas. Spaltbredd Är det mått inom vilket textspalter sätts. I tidningar och tidskrifter


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

varierar spaltbredden ofta mellan 30 och 60 mm (7,5 till 13 cicero). Indrag Blankt utrymme i början av en textrad, exempelvis för att markera nytt stycke. Knipning Generell minskning av mellanrummet mellan tecken vid fotosättning, speciellt av rubriker. Avsikten är att åstadkomma en mer harmonisk typografisk ordbild. Kerning Minskning av enstaka teckenmellanrum för bättre utjämning av bokstävernas inbördes förhållande. Nedslag Enhet för omfångsberäkning av manus. Varje bokstav, siffra, skiljetecken och ordmellanrum räknas som ett nedslag. Omfångsberäkning Utrymmeskalkylering av exempelvis ett manuskripts omfång (antalet nedslag). Kan också vara hur många sidor ett manus kommer att omfatta vid sättning i en viss stil, grad, satsbredd och radavstånd. Innefattar även beräkning för illustrationer. Omfång Antalet sidor i en trycksak. Paginering Sidnumrering i ordningsföljd i böcker, broschyrer och tidningar. Tc-tal Ett framräknat medelvärde av det

GRAFISKT LEXIKON  

127

antal tecken (bokstäver, skiljetecken och ordmellanrum) för ett visst teckensnitt som går in på en ciceros bredd. Används vid omfångsberäkning. Ju högre Tc-tal, desto mera text får plats. Punkt Typografisk måttenhet. En punkt (1p) = 0,376 mm. Cicero Typografiskt mått där 1 cicero (1 cic) = 12 punkter (p), vilket motsvarar ca 4,51 mm. Typometer Typografisk måttsticka, indelad i cicero och punkter. Blankrad En textrad ”utan bokstäver”. Används ibland för att markera nya avsnitt i text utan rubriker. Ingress Det inledande stycket i en tidnings- eller tidskriftsartikel, ofta satt i kursiverad och/eller halvfet stil. Brödtext Den vanliga texten i en tidning eller trycksak – det vill säga allt som inte är rubriker, mellanrubriker eller bildtexter. Logotyp Ofta kallad logga. Det särskilt formgivna firmanamnet med karakteristiskt utseende och färg. Kopplas ofta samman med firmamärket – symbolen. Observera, många gånger används termen ”logga” för att beteckna både logotyp och firmamärke.


128  GRAFISKT LEXIKON Kägel En gammal term som betecknade blytypens eller sättmaskinradens höjd, men som numera används för radavståndet.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Sättning Omvandlingen av ett manus till typografisk text i ett visst teckensnitt.

det av största vikt att anvisningarna är tydliga och lätta att förstå för korrektur på papper. Här följer de vedertagna korrekturtecknen: Man kan med fördel använda PDF-formatet för digitalt korrektur. Idag finns nämligen väldigt avancerade digitala korrekturverktyg som gör det lätt att söka efter, och tyda, korrektur.

Korrekturtecken För att den som genomför korrekturändringar ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, är

Korrektur Vid trycksaksproduktion arbetas det vanligtvis med två typer av korrektur – spaltkorrektur och sid-

Sättanvisningstecken


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

korrektur. Spaltkorrektur är avdrag på satt och ombruten spalt för korrekturläsning hos beställaren. Vid komplicerad sättning krävs ofta flera korrekturomgångar. Sidkorrektur är avdrag på ombruten sida för slutligt godkän-

Lokaliseringstecken

Åtgärdstecken

Lokaliserings- och Åtgärdstecken

GRAFISKT LEXIKON  

129

nande av beställaren. Korrigeringar i sidkorrektur kan iblandvara mer tids-krävande än korrigeringar i spaltkorrektur, beroende på att ny sidombrytning kan bli nödvändig.


130  GRAFISKT LEXIKON

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Återgångstecken

Sättanvisningstecken

Ombrytning Samordning av satt text och bilder till sidor för tryck. Satsyta Den totala yta som disponeras för bild och text. Kan maximalt vara lika med tryckyta. Ofta dock något mindre, av layoutmässiga skäl.

Tryckyta Den yta som maximalt kan användas för tryck. För utfallande bilder krävs att sidformatet är något mindre än maximal tryckyta. Falskt uppslag I en klamrad tidning kan bara mittsidorna utgöra ett äkta upp-


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

slag. Bilder och texter som går över två sidor på andra ställen i tidningen är ”falska” uppslag och kan sällan linjera exakt. Layout Den grafiska designen av trycksaker. Kan också vara den skiss efter vilken originalmontage till trycksak sker.

GRAFISKT LEXIKON  

131

Original Reproduktionsklar förlaga i form av text- eller illustrationsoriginal, t ex streckoriginal, halvtonsoriginal, kombinerade streck/halvtonsoriginal, flerfärgs- eller fyrfärgsoriginal. Original som nästan alltid förekommer är bilder (svartvita papperskopior eller dior), logotyper


132  GRAFISKT LEXIKON och firmamärken. Idag förekommer även ”digitala” original, tagna med en digitalkamera. Denna typ av original blir allt vanligare, och kommer förmodligen att bli det dominerande sättet att leverera bilder. Var försiktig med original, du kan komma att behöva använda dem igen. Ta för vana att alltid skriva upp var ett visst original befinner sig - de har annars en oanad förmåga att komma på villovägar. Före tryckning / prepress Prepress eller förpress, går ut på att text, grafik och bild ska byggas ihop till sidor. Dessa sidor anpassas för tryckning och skrivs ut på film eller direkt till plåt. Sidorna monteras efter en utskjutningsmall och exponeras på plåt. Plåten framkallas och levereras till tryckeriet. I dagens produktion är all information digital och lagras på hårddiskar och servrar på prepressavdelningen. Sidorna och dess komponenter, text, bild och grafik, är digitala dokument och allt förarbete görs med olika programvaror. Manuellt arbete för utskjutning och plåtframställning är borta och hela produktionsprocessen sker digitalt. Materiallämning Material kan vara allt från textmanus, en sidskiss och lösa bilder till helt färdiga digitala orginal klara att skriva ut. Till Tryckeriet kan man sända material på digitala lagringsmedia typ CD, DVD; digitala minnen eller via Internetuppkoppling till en

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

FTP-server. I dag är den vanligast förekommande överföringen av digitala dokument, via Internetuppkoppling (FTP). ASCII-text Text inskriven i ett ordbehandlingsprogram och sparad som oformaterad information. ASCII-koderna beskriver bokstäver, siffror, tecken, ordmellanrum och vissa kontrolltecken. ASCII är en akronym för American Standard Code for Information Interchange. Font En uppsättning tecken i ett visst teckensnitt som finns lagrad digitalt. Normalt innehåller ett teckensnitt en uppsättning med fyra vikter: Normal, kursiv, fet och fetkursiv. Det finns olika teknologier för digitala teckensnitt. Adobe startade 1984 med typ 1, eller PostScript-typsnitt som de även kallas. Apple och Microsoft står bakom TrueType-typsnitten. Det senaste teknologin är OpenType skapade av både Adobe och Microsoft. Dessa teckensnitt installeras på Macintosh- eller Windowsdatorer och kan utnyttjas av de flesta applikationer. Modem En apparat som omvandlar datasignaler så att överföring av dessa kan ske via telenätet. Det finns många typer av modem med olika hastigheter på marknaden. Från 28.8 kbs (kilobits per sekund) till 56.6 kbs. Modem används sällan i överföring till prepressavdelningar p.g.a. den låga överföringshastigheten.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Internet Datakommunikation mellan servrar och arbetsstationer via TCP/ IP där IP står för Internet Protocol. Tekniken möjliggör kommunikation mellan servrar världen runt. Speciella applikationer finns där man kan skicka meddelanden via det internationella nätet, så kallad elektronisk post (e-post). Grafiska gränssnitt kan man uppnå via HTML-kodning av sidor. Detta har möjliggjort skapandet av hemsidor på WorldWideWeb. Kommunikationen sker idag oftast via telenätet, men fast uppkoppling via separat nätverkskabel blir mer och mer vanlig. Generellt gäller det att sändare och mottagare bör använda samma kommunikationsprotokoll. Vissa av de speciella bildfilformat som har kommit med användandet av Internet, exempelvis GIF och lågupplöst JPEG, är mycket olämpliga för grafisk produktion p.g.a. att bildfilerna har förlorat en del av informationen. Bredband Datakommunikation mellan datorer via Internet. Kräver att användaren har ett abonnemang hos en internetleverantör som har tillgång till digitala höghastighetsnät. Användaren har en uppkoppling via ADSL eller fast uppkoppling. Överföringshastigheten måste vara minst 512 kb per sekund för att få kallas bredband. Fast uppkoppling Fast datakommunikation med högre och stabilare överförings-

GRAFISKT LEXIKON  

133

hastighet jämfört med ADSL (telenätet), vanligt med hastigheter från 2Mbs, dvs. 15MB per minut. Att sända stora bilder från t ex redaktion till tryckeri, går mycket snabbt med denna teknik. FTP – File Transfer Protocol För att kunna överföra filer på Internet används FTP. Det går till så att sändaren (t.ex. en tidningsredaktion) kopplar upp sig mot en FTP-server (t.ex. tryckeriets FTPserver). Detta kräver att sändaren är upplagd som kund med eget användarnamn och lösenord vilket ger tillgång till en egen mapp på FTP-servern. Efter inloggningen kan man överföra digitala dokument direkt till prepressavdelningens FTP-server. Det finns ett stort urval av FTP-program att hämta in från Internet, många även shareware och freeware. Kontakta Tryckeriets Prepress för rekommendation av rätt ftp-klientprogram. Överföringshastigheten beror på sändarens uppkoppling och på den övriga trafiken på internet vid den aktuella tiden. För att detta ska fungera smidigt mellan en tidningsredaktion och ett tryckeri kräver det att båda har en snabb uppkoppling mot internet. Komprimering av datafil Att komprimera en datafil innebär att minska storleken på filen för att den vid lagring inte skall ta för stor plats och vid datakommunikation inte ta för lång tid att sända. Filen måste dekomprimeras för att kunna bearbetas eller skrivas ut. Vanligast är zip-komprimering.


134  GRAFISKT LEXIKON PDF – Portable Document Format PDF-filer skapas från PostScriptfiler i Acrobat Distiller. Distiller gör det digitala dokumentet mindre genom att bl.a. komprimera bilder och grafik. All information finns kvar med bibehållen kvalitet och kan lätt överföras mellan datorer. Dokumentet kan läsas med program som förstår PDF-formatet och är idag de facto standard för inlämning av digitala dokument för tryckning. Tryckeriet kan ta emot PDF-filer förutsatt att alla fonter är inkluderade och att PDF-filerna är gjorda i Acrobat Distiller minst verson 4 sparade med kompatibilitet för Acrobat i PDF-version 1.3. Kontakta tryckeriets prepress för information om inställningar i Acrobat Distiller. Påsiktsoriginal Icke transparenta original som exempelvis färgbilder på papper, akvareller och laveringar etc. Påsiktsoriginal kan finnas antingen på hårda material, t ex en pannå, eller i böjlig form. Detta har viss betydelse för arbetet med färgsepareringen, eftersom ett böjligt material direkt kan monteras på trumman i en trumscanner. I en flatbäddsscanner däremot har det ingen betydelse. Det är inte ovanligt att man vill använda en bild ur en bok. Problemet är då att bilden redan är rastrerad vilket kan ge oönskade effekter i form av moirémönster i bilden. Inte sällan blir det också nödvändigt att skära sönder boken för att komma åt den önskade bilden.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Genomsiktsoriginal En vanlig diabild (färgdiapositiv) eller ett negativ i färg eller svartvitt. RGB / CMYK RGB är en förkortning av Rött, Grönt och Blått och är grundfärgerna för digitala enheter typ scanner, digitalkamera eller bildskärm. Digitala bilder sparas som RGB. När man tryckanpassar bilden omvandlas den till CMYK, dvs. Cyan, Magenta, Gul (Y) och Svart (K). K på engelska syftar på svart som nyckelfärg (key-colour) för att förstärka kontrasten i bilden. Digital bildlagring / bildformat En bild kan efter inläsning i scanner eller digitalfotografering lagras med hjälp av digital teknik. Bilden uppdelas i små kvadrater, bildpunkter. Bildpunkterna har olika tonvärden, från vitt till svart i ett visst antal steg beroende på bitdjupet. Bildpunkten kallas även för pixel (förkortning från engelska picture element). I färgbilder är bilden uppdelad i färgkanaler, en för varje färg. Röd, grön och blå, eller för tryck: cyan, magenta, gul och svart. En digital RGB-bild tar därför tre gånger större plats, och en CMYK bild fyra gånger större plats än en digital svartvit bild. När bilderna exponeras på en tryckplåt omvandlas bildpunkterna via algoritmer (rasterpunktsfunktioner) till rasterpunkter. Bilder i en dator kan lagras som punktbaserade eller vektorbaserade bilder. Vektorbaserade bilder


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

skapas i program typ Adobe Illustrator, Macromedia Freehand eller CorelDraw. Huvudformat är EPS som står för Encapsulated PostScript. Detta format är speciellt anpassat för rippning och fotosättning. För punktbaserade bilder gäller TIFF eller EPS både för gråskalebilder och fyrfärgsbilder. Frilagda bilder sparas lämpligtvis som EPS. DCS-format är en färdigseparerad bild som består av fem dokument: en monteringsbild och fyra delfärger. DCS står för Desktop Color Separation. PICT är ett enklare bildformat avsedd för bildvisning på macintosh-skärm, ej för repro. JPEG-formatet (Joint Photo­ graphers Expert Group) är en komprimerad bild vilken ursprunglingen kan vara EPS, TIFF eller PICT. Punktbaserade bilder lagras från bildbehandlingsprogram typ Adobe Photoshop. Flatbäddsscanner Även kallad planscanner. En scanner med CCD-teknik. De flesta moderna desktopscanners är flatbäddsscanners. Det finns många olika sorters flatbäddsscanners, scanners som bara läser in påsiktsbilder, scanners som bara läser in genomsiktsbilder, och scanners som läser påsikts- och genomsiktsbilder. Många flatbäddsscanners har även programvara för att läsa in annonsfilmer, även fyrfärg, för att man sedan ska kunna montera annonsen på den digitala sidan. Flatbäddsscannern klarar även hårda original, t.ex. pannåer. CCD-scanners utvecklas snabbt inom desktop-tekniken.

GRAFISKT LEXIKON  

135

Trumscanner En scanner med PMT-teknik. Högupplösande scanner för färgseparation. Originalet monteras böjt över trumman. Förstoringsmöjligheterna i en scanner kan vara ända upp till 3 000%. Utvecklingen inom CCD-tekniken har gjort att det inte längre är någon skillnad i kvalitet mellan professionella CCD-scanners och trumscanners. Lågupplöst / högupplöst bild Vid layout- och ombrytningsarbete av tidningssida på dator finns ofta behov att montera bilder. Med hjälp av scanner läses bilder in i datorn och ett OPI-system försörjer layoutaren med en lågupplöst bild vilken utnyttjar minimalt minnesutrymme. En högupplöst bild har sparats i OPI-systemet och vid fotosättning kopplas automatiskt denna till sidan så att all scannad bildinformation exponeras. OPI (Open Prepress Interface) En hanteringsstandard för lågupplösta bilder etablerad av företaget Aldus, numera Adobe. Det finns olika OPI-system vilka baseras på Macintosh-, Windows-, eller Unixdatorer. Dessa system kan alla skapa lågupplösta bilder avsedda för olika layout- och sidombrytningsdatorer. Dessa system var mycket använbara när nätverken på företagen var långsamma. Med dagens snabba överföringskapacitet har dessa OPI-system tappat sitt värde och används sällan i grafiska företag. Digital Vinjettering /Friläggning Genom begränsning av ett föremåls konturer så att delar av bil-


136  GRAFISKT LEXIKON

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

den försvinner. Vinjettering görs oftast i den digitala bildfilen i bildbehandlingsprogram, t ex när en bakgrund tas bort. En frilagd digital bild bör sparas som EPS. TIFF-formatet kan ibland göra att friläggningen blir taggig vid fotosättning.

Vid digital produktion konverterar olika program PMS-färger med olika inbyggda färgtabeller vilket betyder att samma PMS-färg blir olika vid utskrift. Exempel på program: QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, mm.

Europaskalan Europaskalan är den vanligaste normerande färgskalan för gult, magenta och cyan som tillsammans med svart används för 4-färgstryck. Av en speciell provbok för Europaskalan framgår i vilka proportioner färgerna ska blandas. Blandningen sker genom att respektive grundfärg trycks enligt angivna rastertonvärden. Oftast går det att komma mycket nära en speciell färg med hjälp av Europaskalan.

Duplex En metod att trycka bilder med hjälp av två färger. Den digitala duplexbilden är tvåfärgsseparerad och framställs i bildbehandlingsprogrammet.

PMS (Pantone Matching System) Det vanligaste referenssystemet för färgnyanser av dekorfärger. PMS-färgerna finns i 14 grundfärger, som i sin tur kan blandas till någon av många hundra PMS-nyanser. Vilka nyanserna är, framgår av provkatalogen Color Formula Guide. Ibland kan det, trots ökade kostnader, vara nödvändigt att använda en extra PMS-färg. Det är när man vill få fram en alldeles speciell nyans som kan vara svår att få fram genom färgblandning enligt Europaskalan. PMS-färg används framförallt vid dekortryckning, dvs. svart och en kulör. Vid konvertering av PMS-färger till Europaskalan kan färgåtergivning inte garanteras exakt.

Fyrfärgstryck från sv/v original Att trycka en svartvit bild med samma reproteknik som för en fyrfärgsbild går utmärkt och ger ett mycket bra resultat. Metoden kan rekommenderas när det handlar om en trycksak som trycks i fyrfärg, men där vissa bilder är i svartvitt. Reprokostnaden blir förstås högre än för vanlig svartvit repro. Tonplattor Att trycka enhetliga färger i form av t.ex. tonplattor kan antingen göras med färdigblandade PMSfärger eller med hjälp av fyrfärgsblandning. Delfärgerna gult, magenta och cyan blandas i olika proportioner, ibland tillsammans med svart. På detta sätt går det att få fram mängder av färgnyanser, vilket gör att det nästan alltid går att hitta fram till den önskade färgen. Repro Den vanligaste betydelsen av termen är det arbetsmoment som bilder och andra illustrationer


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

måste genomgå för att kunna tryckas. I princip finns det två metoder som används för svartvita bilder/ illustrationer, nämligen halvtonsrepro och streckrepro. För fyrfärgsbilder gäller att de måste färgsepareras för att kunna tryckas, s k fyrfärgsrepro. Tonvärde Uttrycks i procent och är uttryck för färgstyrka eller svärta. Tonvärde är oberoende av rastertäthet. Tonomfång Beskrivning av information som finns i en halvtonsbild från det ljusaste partiet (högdager) till det mörkaste partiet (skugga). Vid rastrering och tryckning kan inte hela tonomfånget från bildoriginalen återges. Därför är det viktigt med bra inläsning för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Raster / Rasterpunkter Uppdelning av ett halvtonsoriginal i ett antal punkter i varierande storlek genom rastrering. Traditionella raster är regelbundet uppbyggda och rasterpunkter finns i olika former. Exempel på dessa är rund, elliptisk, och fyrkantspunkt. Rastertäthet Ett raster kan vara fint eller grovt. Valet av rastertäthet beror på vilket papper och vilken tryckteknik

GRAFISKT LEXIKON  

137

som används. I princip gäller att ju finare papper, desto finare raster. I tidskrifter som trycks på bestrukna papper är rastertätheten 120–150 linjer per tum. För tryck på tidningspapper gäller 80–110 linjer per tum, i vissa fall ännu grövre raster. Ta reda på vad det tryckeri du samarbetar med rekommenderar för bildupplösning för att uppnå bästa tryckresultat.Se bild nedan. Rastervinkel / Rasterläge Rasterpunkterna vrids i olika rasterlägen för att ögat ska uppfatta det som toner. För svart rastrering används som standard 45 grader. För fyrfärgsrastrering vrids varje rastrerat färgskikt ca 30 grader från varann för att undvika störande mönster så kallad moiré. Exempel på vinkellägen i fyrgfärgsseparering är 45° för svart, 15° för magenta, 75° för cyan och 0° för gult. Vid digital produktion kan dessa värden styras direkt i bildbehandlingsprogram, i utskjutningsprogram eller i fotosättarens RIP (Raster Image Processor). Färgrepro Färgrepron går ut på att dela upp ett färgoriginal i processfärger, s.k. färgseparation. Innan intåget av digitala produktionsflöden separerades bilderna med hjälp av färgfilter i reprokamera. Idag hanteras detta digitalt i bildbehandlingsprogram.


138  GRAFISKT LEXIKON

Halvtonsrepro / rastrering Ett svartvitt fotografi innehåller en skala av gråtoner, tillsammans med helt svarta och helt vita partier. Dessa gråtoner måste brytas upp i en massa punkter med hjälp av ett raster, större i mörka partier och mindre i ljusa, för att kunna tryckas. Det färdiga resultatet ger ett intryck av att ha tryckts med olika gråa toner, trots att bara en svart färg har använts. Se bild över. Akromatisk repro / UCR / GCR Färgseparation och tryckteknik där vissa färgkombinationer till stor del ersätts av bara svart. Neutrala gråtoner i en fyrfärgsbild byggs normalt upp av nästan lika mängd cyan, magenta och gul. I en akromatisk repro ersätts dessa färgkombinationer av svartfärg. På detta sätt uppkommer mindre moiréproblem och torktiden vid tryckningen kortas ner. Hur mycket av färgen och vilka delar som påverkas av bilden anges i förhållande till den totala färgmängden och hur mycket av den som är svart. Dessa färgmängdsförhållanden får begreppet UCR (under

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

color removal) som står för underfärgsborttagning och GCR (grey color replacement). Tryckerier rekommenderar GCR då det ger mindre färgmängd, mindre risk för smetning, jämnare tryckresultat och bättre bilder i tryck. Moiré I vissa vinkellägen mellan två raster uppstår s. k. moirémönster. Detta händer speciellt lätt när en tidigare rastrerad bild rastreras på nytt. Stokastiskt raster / FM-raster Bildrastreringsmetod som skapas på elektronisk väg i fotosättaren. Istället för att bygga upp bilden av regelbundna rasterpunkter ser alla rasterpunkter olika ut, beroende på var i bilden den ligger. FM-rastret bygger ett raster som följer detaljerna i bilden. Man talar i detta fall ej om rastertäthet utan om bildpunkternas storlek (mått: micrometer). Streckoriginal Ett original som endast innehåller svarta och vita partier t.ex. streck-


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

teckningar, ritningar, skisser, m.m. Vanligast förekommande streckoriginal är självfallet text. Sidombrytning När text, grafik och bilder monteras på sidor kallas det sidombrytning. Bildmontering Det arbetsmoment som omfattar montering av en bild på en sida. Markeringskopia Enkel bildkopia i en färg som används för storleks- och beskärningsanvisningar samt för placering av bild i sidskiss eller original. Markeringskopior som är monterade på original bör alltid vara korsade så att förväxling inte sker. Markeringskopia vid digital produktion kallas vanligtvis FPO (For Placement Only) och är en lågupplöst, färgreducerad kopia av den högupplösta bilden, skapad av en OPI-bildserver. PostScript Ett dataspråk som beskriver hur en sida ser ut och fungerar som en tolk mellan datorn och utskriftsenheten. Postscriptspråket finns normalt installerat som ett styr- och tolkprogram i en dator. Kombinationen hårdvara med postscriptprogram betecknas som RIP: Raster Image Processor. Rippen har två huvudfunktioner: Den första delen tolkar PostScriptkoden från ombrytningsprogrammet (t.ex. QuarkXPress och InDesign). Då kontrolleras olika delar i det digitala dokumentet, ex-

GRAFISKT LEXIKON  

139

empelvis om teckensnitt är bifogade om vektorgrafik är rätt skapad; om bilderna har rätt färgrymd, om sidan har rätt storlek etc. Den andra delen genererar hela sidan i form av små punkter som kommer att skickas vidare till en exponeringsenhet som normalt styrs av en laserhuvud vilket kommer att exponera dessa små punkter. När sidan är färdigskapad och består av små punkter betecknas den som ett bitmap-original. Bitmap-original Senaste RIP-teknologin, kallad ROOM-teknologi (RIP once, output many), möjliggör att vi kan spara det digitala dokumentet som har blivit omvandlat via rippen till en sida bestående av små punkter. Vi kan skicka dessa punkter till en färgskrivare för att kontrollera att sidan ser bra ut innan man skickar vidare dokumentet för exponering på en plåtframställare eller filmsättare. Det här är det säkraste sättet att kontrollera ett digitalt dokument innan man exponerar en tryckplåt. Det är samma information som exponeras på olika laserenheter. Den gamla RIP-teknologin kunde inte lagra bitmap-sidan utan den skickades vidare direkt till laserenheten. Man var tvungen att använda olika Rippar för olika skrivare eller fotosättare. Då hände det att olika rippar kunde tolka layoutsidan på olika sätt, vilket gav olika utskriftsresultat. Laserskrivare Att använda en laserskrivare är idag det vanligaste sättet att få fram en utskrift från en text som


140  GRAFISKT LEXIKON framställts i en ordbehandlare. Laserskrivaren arbetar med kolpulver som fixeras på papperet med hjälp av laser. Enklare trycksaker kan framställas direkt genom laserutskrift. Fotosättning Att exponera text, grafik och inscannade bilder på ljuskänslig film eller fotopapper. Detta sker i en fotosättningsmaskin. Tidigare syftade detta ord enbart på exponering av text. Idag är det vanligast att exponera direkt på plåt (CTP). Film Filmhanteringen inom grafiska branschen är idag en teknik som är på väg ut. Text och bild överförs via repron till film, som sedan i sin tur används för att framställa tryckplåtar. Filmen (filmerna) kan vara antingen positiva eller negativa. Det vanligaste är negativ film. När en fyrfärgsannons ska sättas in i en tidning, skickar annonsören in ett komplett filmset till tidningen. Det består av de fyra nämnda filmerna, cyan, magenta, gul och svart, som ska vara markerade med resp. färg. Dessa åtföljs vanligen av ett provtryck som visar hur den färdiga annonsen ser ut. För svartvita annonser räcker det naturligtvis med en film. Är det fråga om en annons som är mindre än en sida, monteras filmen ihop med en eller flera andra filmer och bildar på så sätt en hel sida. Utskjutning Sidornas placering på tryckplåten. Utskjutningsschemat visar t ex

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

vilka sidor som har färgmöjlighet om en trycksak är sammansatt av sidor med, respektive utan färg. Filmmontering Det arbetsmoment där exempelvis annonser monteras samman med text och bild för att bli till en komplett sida. Ej vanligt förekommande idag. Arkmontage / plåtmontage Montage av digitala filer på de sidor som ska förekomma på samma plåt. Vilka sidor som ska ligga på samma montage framgår av aktuellt utskjutningsschema. Normalt gäller att en plåt rymmer åtta sidor A4 eller fyra sidor tabloid. Passmärke Inställningsmärke för original eller film för exakt montering och passning vid flerfärgstryck. Plåt Offsetplåtar är vanligen framställda i aluminium. Inom kontorsoffset även av plast eller papper. En plåt som använts i en modern rulloffsetpress skickas till återvinning efter användning. Dator till plåt / Computer to plate / CTP Att överföra färdiga sidor direkt till tryckplåt digitalt utan att behöva använda film. CTP-maskiner skriver ut sidan direkt på en tryckplåt. Dessa maskiner är ofta större, eftersom tryckplåtar tar större plats än filmrullar. Det finns flera olika CTP-plåtar. De vanligaste är; termalplåt, fotopolymerplåt och silverlithplåt. Silverlithplåten är ofta snabbast,


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

men ger silveravfall från framkallaren. Fotopolymerplåten ger inget silveravfall. Termalplåten ger den högsta tryckkvaliten och inget silveravfall. Blåkopia / Vitkopia Ett korrekturavdrag i en färg på de färdiga sidorna före plåtkopiering. Ger beställaren möjlighet att kontrollera att all text finns med och att text, bilder och bildtexter är rätt placerade. Vanligast är en kopia med blå färg och negativ text. Andra färger med positiv text förekommer också. Idag ersätts blåkopia oftast av laserutskrifter. Färgskrivare / Färgplotter En modern variant av blåkopian är att koppla en färgskrivare t.ex. en färgplotter, till samma RIP som fotosättaren. På så sätt går det att få ut en färgutskrift av det som kommer ut på plåt. Det rippen levererar är en bitmap färgsseparerad sida bestående av fyra delfärger. Dessa fyra färger skickas som en komposit färgsida till färgskrivaren/-färgplottern. Eftersom färgskrivaren/färgplottern i detta fall har samma RIP som CTP-laserenheten kommer utskriften att exakt motsvara informationen som exponeras på tryckplåten. Med speciell programvara går det t.om. att simulera punktförstoring och raster. Fördelen med detta är att det går att förutse vad som kommer ut på film, utan att behöva oroa sig för omflödningar, typsnittsändringar. Eftersom utskriften är i CMYK upptäcks även felaktigheter i färgseparationen. När färgutskriften är godkänd kan samma bitmap-sida

GRAFISKT LEXIKON  

141

skickas till CTP-laserenheten för exponering på tryckplåt. Digitalt provtryck Idag finns det mycket avancerade maskiner för elektroniskt provtryck i fyrfärg. Provtrycket kan i vissa fall göras på samma papper som den aktuella trycksaken ska tryckas på. Provtrycksmaskinen programmeras också med den punktförändring och den färgdensitet som den aktuella tryckpressen har. Det gör att provtrycket och den slutliga trycksaken kan bli näst intill identiska. Tryckning Den grafiska tekniken har förändrats drastiskt under de senaste åren. I dag är tryckning nästan alltid detsamma som offset, även om utrustning för andra metoder finns kvar på många håll. Offset används för de mest skilda slag av trycksaker, både stort och smått. Tryckmediet är en helt plan offsetplåt med en bild av både text och illustrationer som överförts till plåten (från filmmontaget) på fotografisk väg eller med CTP (computer to plate). Plåten är preparerad så att färggivande partier är vattenbortstötande medan övriga partier av plåten kan behålla den fukt som löpande tillförs plåten under tryckningen. Både tryckande och icke-tryckande partier ligger i samma nivå. Offsetfärgen är fetthaltig och tas därför inte emot av de fuktbelagda partierna på plåten. Tryckplåten överför sin bild till en gummiklädd cylinder, som i sin tur sätter av (offset) tryckbilden genom att pressa den mot papperet.


142  GRAFISKT LEXIKON Rulloffset Papperet trycks i löpande bana, oftast med direktkopplat falsverk så att pressen levererar en helt färdig trycksak ( t ex en tidning). Lämpar sig för större upplagor, 20-30000 exemplar av en fyrfärgstrycksak brukar anges som en lägre gräns för lönsamhet. Fyrfärgstryck på tidningspapper blir lönsamt redan vid upplagor på 5 – 10 000 ex. I vissa fall kan en svartvit trycksak med fördel tryckas i rulloffset i upplagor kring 5 000 ex. I en ”rulle” går det relativt lätt att göra plåtbyten under produktionens gång, om man t ex önskar göra separata delupplagor (editioner). Rulloffsetpressens största fördelar är att den kan trycka många sidor samtidigt, den kan trycka både på papper med låga ytvikter (billigare papper) och på tjockare kvalitéer (från 30 g till 120 g) och hela tryckprocessen är snabb. Coldsetpress Är en typ av rulloffsetpress för tryck med inslagsfärger (s.k. coldset-färger) på obestrukna papper. Används företrädesvis för tidningsproduktion och liknande reklamtryck i pressar utan tork. Vissa coldsetpressar har utrustats med IR-torkar för att möjliggöra högre färghållning på fyrfärg samtidigt som risken för smetning minskas. Heatsetpress En typ av rulloffsetpress för tryck på bestrukna och obestrukna papper. Används ofta för magasin- och reklamtryck. Färgen (s.k. heatsetfärg) appliceras på den bestrukna pappersytan som sedan med hög banhastighet passerar

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

genom en värmeugn med hög temperatur. Färgen torkar genom att lösningsmedlet avdunstar. Efter torkning stabiliseras färgen genom kylning. Metoden kräver avancerad reningsteknik. Arkoffset Vanlig tryckmetod för reklamtrycksaker och tidskrifter i små upplagor. Arbetar med färdigskurna ark, som trycks ett i taget. En arkpress är idealisk vid små upplagor, särskilt om det handlar om många byten av tryckplåtar. Arkpressen klarar papper med ytvikt ända upp till 300 g, men bör helst inte utnyttjas för tunnare papper än 70 g. Djuptryck Djuptryck kräver mycket stora upplagor för att bli ekonomiskt. Färgen överförs till papperet från fördjupningar i ett finmaskigt rutsystem i tryckmediet. Fördjupningarna i tryckcylindern har åstadkommits genom gravering eller etsning. Högtryck / boktryck En tryckmetod som innebär att de färggivande ytorna ligger upphöjda som på en stämpel. Papperet pressas mot dessa ytor med hjälp av cylinder eller platta. Screentryck Screentrycket är ett s.k. stencil- eller schablontryck, där tryckformen utgörs av en finmaskig duk på vilken schablonen är fäst. Färgen stryks ut av en rakel som pressar ner färgen genom duken i de partier som inte täcks av schablonen. Screenmetoden lämpar sig perfekt


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

för framställning av exempelvis dekaler och presentreklam, men det går att screentrycka på praktiskt taget vilket material som helst. Kvartsfals Ibland kallat postveck. Innebär att trycksaker i tabloid eller A3-format falsas en gång på mitten. Sektionering I vissa tabloidpressar kan sektionering förekomma. Det innebär att två tidningar (”ryggar”) trycks samtidigt och att den ena automatiskt läggs in i den andra. Allt sker direkt i pressen. Editionering När en och samma tidning trycks i flera olika upplagor (editioner), där vissa sidor är olika. Detta åstadkoms genom att vissa tryckplåtar byts ut under tryckningen. Dummy Prov på trycksak för att få en uppfattning av omfång, format och papper. Lackering Ytbehandling för att göra t.ex. omslaget på en tidskrift starkare och tåligare mot smuts och väta samt få bättre glans. Vattenlackering En vattenbaserad lack som appliceras direkt i tryckpressen. Lacken torkas antingen med hjälp av het luft eller IR-tork. UV - lackering En lackeringsmetod, där lacken torkas genom att utsättas för ultraviolett ljus.

GRAFISKT LEXIKON  

143

Laminering Beläggning av papper eller kartong med ett plastbaserat filmskikt. Finns både i matt och blankt utförande. Tryckkvalitet För alla tryckmetoder gäller att resultatet från tryckpressen skall ge ett så originallikt resultat som möjligt. Kvalitetsnivån ska vara jämn och läsbarheten god. Olika faktorer påverkar tryckkvaliteten, såsom densitet, punktförstoring, kontrast, gråbalans, färgregister, glans, mm. Densitet Densitet är ett värde på tryckfärgens förmåga att absorbera infallande ljus. Ju högre densitetsvärde desto mer färg. Fulltonsdensiteten varierar beroende på typ av tryckförfarande och papper. Med påsiktsdensitometer mäts varje tryckfärg med ett färganpassat filter. Tryckfärg Färgvalet inför tryckning beror på vilket papper man valt, men även på vilken typ av press som ska användas. Vid rulloffsettryckning på bestrukna och glättade papperskvalitéer används s.k. heatsetfärger som kräver torkning i ugn. Vid rulloffsettryckning på absorberande papperskvalitéer, t ex tidningspapper, används inslagsfärger som inte kräver torkning i ugn (s.k. coldset). Vid arktryckning används också olika färgsorter beroende av pappersval och pressutrustning.


144  GRAFISKT LEXIKON Papper Vilket papper som ska användas till en viss trycksak är ingalunda självklart. Det beror på ett stort antal faktorer. Valet underlättas inte heller av att dessa faktorer dessutom ställer motstridiga krav. Faktorer som förutom miljökrav, inverkar på pappersvalet kan indelas i tre grupper: – målgruppens förutsättningar – producentens/utgivarens krav på slutprodukten – produktionskrav. När upplagan är liten så svarar papperskostnaden för en relativt liten del av totalkostnaden för en trycksak, men andelen stiger med stigande upplaga. Ska slutprodukten hålla högsta möjliga klass, eller räcker det med ”godtagbar”? Vilken livslängd ska den aktuella trycksaken ha? Är styrkan betydelsefull? Vilka speciella krav har kunden på utseende (effekter)? Är bildåtergivningen en central fråga? Detta är bara några exempel på frågor man måste ställa sig innan papperet bestäms. Hur trycksaken är tänkt att produceras ställer i sin tur specifika krav. Hur är färgupptagningsförmågan respektive torkningsegenskaperna? Hur påverkas distributionskostnaden av pappersvikten? Det kan låta som en omöjlighet att välja rätt när det är så många saker att ta hänsyn till. Men det går, under förutsättning att man anpassar kvalitetskraven så att de i slutänden stämmer med varandra. Papperssorter När slutar papper vara papper och blir kartong i stället? Det finns faktiskt ingen enhetlig standard för

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

det, märkligt nog är det pappersleverantörerna som bestämmer från och med vid vilken ytvikt papper kallas kartong. Men i princip talar vi om kartong när ytvikten börjar uppgå till 170-180 g/m2. Bulk Ett mått på papperets volym. Papper med samma ytvikt kan ha olika tjocklek beroende av papperets bulk. Hög bulk är lika med tjockt, men förhållandevis lätt papper. Opacitet Graden av ogenomskinlighet hos ett papper. Ju bättre opacitet, desto högre ogenomskinlighet, och därmed mindre risk att trycket på ena sidan lyser igenom till den andra. Ljushet Ett pappers ljushet uttrycks ofta som ISO-värden, i procent. Ju högre värde desto ljusare papper. Ytvikt Papperets substans brukar anges i gram (g) per kvadratmeter. Trähaltigt papper (Th) Består i huvudsak av mekanisk massa som innehåller lignin. Det gör att papperet gulnar och därför har begränsad livslängd. Lignin är det bindemedel som binder ihop fibrerna i träråvaran. Träfritt tryckpapper (Tf) Egentligen en felaktig benämning, eftersom allt papper framställs av trämassa. Papperet består i huvudsak av kemisk massa som, i förhållande till trähaltigt papper, innehåller lite lignin. Det gör att papperet behåller sin vithet över


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

åren. Papperet har sämre opacitet än motsvarande trähaltigt papper i samma ytvikt. Bestrukna papper Genom vals eller bladbestrykning läggs ett eller flera skikt av en bestrykningsmassa på träfritt eller trähaltigt baspapper. Bestrykningen förbättrar papperets tryckegenskaper, slitstyrka och hållbarhet. Ytan görs matt, halvmatt eller blank. Matt papper anses mer läsvänligt medan blankt ofta kan ge extra briljans åt bilder. Bestrukna papper suger inte upp färg på samma sätt som obestrukna och behöver därför speciell färg (heatsetfärger). Papper för Coldset-produktion. NEWS (standard tidningspapper)

Trähaltigt obestruket papper. Används ofta vid tryckning av produkter med kort varaktighet och stora upplagor t.ex. dagstidningar och massreklam. Ljusheten ligger på ISO 56-60. Vanlig ytvikt 4049g. MFS (Machine Finished Special)

Trähaltigt obestruket papper. Special står för specialbehandlat för andra egenskaper jämfört med NEWS. T.ex. alternativa högre ljushetsgrader (ISO 63-80), infärgning (t.ex. rosa, gult) eller egenskaper anpassade för katalogtryckning. De ljusare MFS-pappren ger en bättre bildåtergivning och lämpar sig väl även för heatsettryckning, som ett billigare alternativ till SC- , MFC- och LWC-pappren. Även för bok och katalogproduktion är MFS-pappret ett lämpligt alternativ. Vanlig ytvikt 45-70g.

GRAFISKT LEXIKON  

145

Papper för Heatset-produktion

SC (Super Calander)

Trähaltigt obestruket papper. Pappret har genom tillsatser i pappersmassan och kalandrering i en s.k. Super Calander(SC) fått en blank yta trots att det inte är bestruket. SC-papper kallas ibland journalpapper och används främst i djuptryck men kan även tryckas i offset i heatsetmaskiner.Vanlig ytvikt 48-65g. MFC (Machine Finished Coated)

Trähaltigt bestruket papper där bestrykning och s.k. soft-kalandrering görs on-line med baspapperstillverkningen. Soft-kalandreringen ger en semimatt till matt yta och en bulk högre än separat kalandrerade papper som LWC och MWC. Den högre bulken ger möjlighet till reduktion av ytvikten med bibehållen tjocklek på produkten vilket är användbart där produktens vikt behöver hållas låg t.ex. av distributionsskäl. Vanlig ytvikt 51-80g. LWC (Light Weight Coated)

Trähaltigt papper med en bestrykning (enkelbestruket). Görs beroende på kalandreringsmetod i glättat eller matt utförande. Finns i flera olika ljushetsgrader från standard (STD) till Hi-Brite (HB). Vanlig ytvikt 42-70 g. Vissa enkelbestrukna sorter finns även i 80, 90 och 100 g. MWC (Medium Weight Coated)

Trähaltigt papper med två bestrykningar (dubbelbestruket). Görs beroende på kalandreringsmetod i glättat eller matt utförande. Jämfört med LWC har MWC


146  GRAFISKT LEXIKON -pappret högre släthet och ljushet och i glättat utförande även högre glans. Vanlig ytvikt 75-115 g. WFC (Wood Free Coated)

Träfritt papper bestruken en, två eller fler (multicoated) gånger. Vitt papper med hög kvalité och lång livslängd. Beroende på antalet bestrykningar och kalandreringsmetod kan pappret erhållas från matt yta till yta med mycket hög glans. Vanlig ytvikt 80-130 g. Papper för både Coldset ochHeatset produktion WFUC (Wood Free Uncoated)

Träfritt obestruket papper med hög ljushet. Ibland kallat formulär- eller bokpapper. Finns även som infärgade alternativ i många olika kulörer. Lämplig både för heatset och coldsettryckning. Vanlig ytvikt 60-115 g. BOOK (bokpapper)

Ett samlingsnamn för papper speciellt avsedda för bokproduktion. Ofta ett papper ur grupperna MFS, MFC, WFUC och WFC men i några fler och högre bulkalternativ. Trycks beroende på sort både i heatset och coldset. Vanliga bulktal 1,1 till 2,4. Vanlig ytvikt 53-130g. Miljövänligt papper Idag finns kriterier enligt Svenska Naturskyddsföreningen för märkning av pappersprodukter med Bra Miljöval. 1) Endast optiska vitmedel som är lätt nedbrytbara får tillsättas. 2) Avsvärtningskemikalier för returmassor skall vara lätt nedbryt bara.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

3) Inga klorblekningskemikalier får tillsättas som blek-medel. Undantag ges för helt slutna processer där små mängder av t ex klordioxid används i ett helt slutet blekeri. 4) Slutprodukten skall vara sådan att återvinning är möjlig. 5) Dessutom finns gränser för olika massatyper avseende kemisk syreförbrukande substans (COD) och svavelutsläpp. 6) Produkter som klarar dessa krav klassas som Bra Miljöval nivå B.Produkter som innehåller huvudsakligen returfibermassa kan klassas som nivå A. Tilläggas kan att miljöorganisationen Greenpeace definierar klorfritt papper som 100 % klorfritt, enbart då papperet genom hela tillverkningsprocessen inte tillförs klor i någon form. Nämnas bör även Nordiska Rådets miljömärkning Svanen som har olika kriterier för finpapper och tidningspapper. För finpapper tas hänsyn till mängden organiskt bunden klor, kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) i avloppsvattnet samt svavelutsläpp i luft. För tidningspapper finns förutom dessa även normer avseende fosfor till vatten, kväveoxider till luft, energiförbrukning samt ytviktskorrigering som är fördelaktig för lågytviktiga papper. Standardformat Enligt SIS 014711 1.4.68. Serieformaten utgör tillsammans ett system där A-serien är grundserie och övriga är hjälpserier till A-serien. A- B- och C- serien är ISO - format. Liggande och stående format Standardformaten anges normalt


A8 52 x A-format 74 C8 57 x 81 C-format A9 37 x 52841 C9 40 x GRAFISKT LEXIKON   147 x 1189 C0 917 x 57 1297 A10 26 x A137594 C10 28 648 x x 40917 x 841 C1 A226420 C11 x 594 C2 458 648 A11 18 x A3 20 324 x xx 28458 297 xRåformat 420 C3 som stående. För att markera ligA12 13 x versalt 18210 C12 14 x ur xpressen 20324 xFormat 297 som C4 229 tas direkt gande format skrivs ett A4 B MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24A0 00

A5

x 210 C5 162 x 229 någon efterföljande trimning xutan148 C6 114 x 162 skärning. bilder xeller105 C7 Utfallande 81 xC8 långsida, mmxx 114 kan ej på xKortsida 74förekomma 57 trycksaker 81i xråformat. 52 C9 40 x 57 x 37 C10 28 x 40 x 26 C11 20 x 28 x 18 C12 14 x 20

148

efter basbeteckningen. Om en A6 105 trycksak ska vara i liggande A7 A4, 74 alltså 297 x 210 mm, skrivs A8 det 52 som A4B. Breddmåttet anges A9 all37 A10 26 tidB0 först. 1000 x 1414 A11 18 B1 707 x 1000 A12 13

B-format

B2

1189 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18

500

x

Kortsida x långsida, mm C-format

B4 841 250 x917A0 3531000 C1 648 B0 A0 x x1189 C0 841917xx C2 458 B5 594 176 x648A1 250594 B1 707 A1 x x 841 C1 648xx C3 324 458A2 B2 500 A2 420 x x 594 C2 420 458xx B6 125 x 176 C4 229 x x 420324A3 B3 353 A3 297 C3 297 324xx B7 210 x229A4 125210 B4 250 A4 x x 297 C4 229xx C5 16288 B5 176 A5 148 x x 210 C588148 162xx C6 11462 162A5 B8 x B6 125 A6 10581 x x 148114A6 C6 105 114xx C7 B9 745744 x 81A7 B7 8881xx A7 x x 105 C762 74 C8 B8 6257xx A8 x x 74 C844 52 C9 B10 524031 x 57A8 B9 44 40xx A9 3728 x x 52 40A9 C9 37 C10 B11 22 x 31 B10 31 28xx A10 2620 x x 37 28A10 C10 26 C11 B11 22 20xx A11 x x 26 C11 B12 181415 x 20A11 22 18 C12 A12

13

x

18

B12 A12 C12

1414 1189 x 1297C0 1000 x841 917C1 707648C2 x594 500458C3 x420 353324C4 x297 250229C5 x210 176162C6 x148 125114C7 x105 88 81C8 x 74 62 57C9 x 52 44 40C10 x 37 31 28C11 x 26 15 14xx x 18 22 20C12 13

917 648 458 324 229 162 114 81 57 40 28 20 14

x 1297 x 917 x 648 x 458 x 324 x 229 x 162 x 114 x 81 x 57 x 40 x 28 x 20

Förhållandet mellan dede Förhållandet mellan Kortsida xolika långsida, mm serieformaten. olika serieformaten. A - serien. B0 1000 x 1414 B0 1000 x 1414 A - serien. B1 707 x 1000 B1 707 x 1000 Kortsida x långsida, mm

1414 1000 707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22

707

C-format B3 353 x A-format 500 A-format C-format C0 917 x 1297 B-format

B-format

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

500 353 250 176 125 88 62 44 31 22 15

x x x x x x x x x x x

707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22

Kortsida x långsida, mm B-format

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Förhållandet mellan de olika serieformaten. A - serien.

500 353 250 176 125 88 62 44 31 22 15

x x x x x x x x x x x

707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22

Förhållandet mellan de olika serieformaten. A - serien.

Förhållandet mellan de olika serieformaten. A - serien.


148  GRAFISKT LEXIKON

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Tabloid Är inget exakt format, utan kan variera mellan olika tryckerier. Ett vanligt tabloidformat är 280 x 385 mm med en tryckyta på 252 mm + 10 mm rygg x 360 mm. Råformat = 280 mm x 385 mm

Tryckytan = 262 mm x 360 mm. (inkl. rygg)

Högersida

Satsytan = 262 mm x 360 mm. (inkl. 10 mm i rygg, kan variera) (Marginaler “minst” huvud 12 mm, fot 13 mm, ytterkant 18 mm)

Råformat 385 mm Tryckyta 360 mm

Vänstersida

“Fot” minst 13 mm marginal

“Rygg” “Ytterkant” minst 18 mm marginal

Råformat, uppslag 560 mm

(inkl. rygg)

Råformat 280 mm

Tryckyta 262 mm

(inkl. rygg)

Satsytan uppslag max 524 mm

Satsytan max 262 mm

280 x 385 mm

STC:s Tabloid

“Huvud” minst 12 mm marginal

Satsytan max 360 mm


Broadsheet. Är inget exakt format, utan kan variera mellan olika tryckerier.

Tryckytan = 372 mm x 524 mm. (inkl. rygg) Satsytan = 372 mm x 524 mm. (inkl. 12 mm rygg, kan variera) (Marginaler “minst” huvud 18 mm, fot 18 mm, ytterkant 13 mm)

Högersida

Ett vanligt broadsheetformat är 385 x 560 mm med en tryckyta på 360 mm + 12 mm rygg x 524 mm. Råformat = 385 mm x 560 mm

149

GRAFISKT LEXIKON  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Råformat 560 mm Tryckyta 524 mm

“Fot” minst 18 mm marginal Vänstersida

Råformat 385 mm

Tryckyta uppslag 744 mm

(inkl. rygg)

Tryckyta 372 mm

Satsytan max 372 mm

“Yttermått” minst 13 mm marginal

385 x 560 mm

STC:s Broadsheet

“Rygg,”

“Huvud” minst 18 mm marginal

Satsytan max 524 mm


150  GRAFISKT LEXIKON

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Halvtabloid Är inget exakt format, utan kan variera, med möjlighet att ha utfallande bilder runt om. Nedan ett exempel på renskuren tidning med måtten 175 x 248 mm Råformat = 192,5 mm x 280 mm

Tryckytan = 180 mm x 258 mm. (OBS, inkl. 5 mm utfall som skärs bort)

Högersida

Renskuret = 175 mm x 248 mm. Satsytan = 165 mm x 238 mm. (vid limning i rygg, och 5 mm marginal)

Råformat 280 mm inkl. 5 mm utfall, som skärs bort

Tryckyta 258 mm Renskuret 248 mm

:

Vänstersida

Råformat 192,5 mm

Tryckyta 180 mm

inkl. 5 mm utfall, som skärs bort

Renskuret 175 mm

Satsytan 170 mm

(Vid klamring i ryggen)

Satsytan 165 mm

(Vid limning i ryggen)

175 x 248 mm

STC:s Halvtabloid

Satsytan 238 mm


GRAFISKT LEXIKON  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Råformat = 280 mm x 385 mm Tryckytan = 255 mm x 360 mm. Renskuret = 250 mm x 350 mm. Satsytan = 234 mm x 334 mm. (vid 8 mm marginal)

Högersida

Minitabloid (Beskuren tabloid) Nedan ett exempel på en skuren tabloid, där råformatet 280 x 385 mm har skurits ned till vanligtvis 250 x 350 mm.

Råformat 385 mm inkl. 5 mm utfall, som skärs bort

Tryckyta 360 mm Renskuret 350 mm (vid 8 mm marginal)

Vänstersida

Råformat 280 mm

Tryckyta 255 mm

inkl. 5 mm utfall, som skärs bort

(vid 8 mm marginal)

Renskuret 250 mm

250 x 350 mm

:

Satsytan 234 mm

Satsytan 334 mm

STC:s Standardformat för Minitabloid

151


152  GRAFISKT LEXIKON Berlinerformat Refererar till ett sexspaltigt tabloidformat (till skillnad från normalt femspaltiga). Vanligt format är 315 x 470 - 490 mm. Magasinformat Vanligaste formatet på t ex fackoch specialtidningar är 190 – 225 x 280 – 300 mm. Katalogformat Några vanligt förekommande format förutom A4 (210 x 297 mm) eller A5 (148 x 210 mm) är formaten 170 x 265 mm och 200 x 265 mm. Bunt När ordet bunt förekommer i samband med sats- och tryckyta avses den ofta otryckta men tryckbara spalten på någon centimeter som löper utmed tidningens rygg. När de färdigtryckta produkterna lämnar tryckpressarna, tar den viktiga efterbehandlingen vid. Den omfattar arbetsmoment som skärning, bigning, perforering, falsning och häftning, liksom prägling, stansning, adressering och lackering/laminering. Åtgärder som ger trycksaken dess slutliga form. Vissa av dessa arbetsmoment kan göras maskinellt och i direkt anslutning till tryckningen, andra kräver egna specialmaskiner. Skärning Innan tryckarken kan gå till bindning, måste de delas upp i mindre delar. Detta görs i giljotiner, skärmaskiner som klarar många ark i taget. Giljotiner används även för

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

renskärning av produkter som tidigare falsats och häftats t.ex. tidningar och tidskrifter. Bigning och perforering För att underlätta falsningen av tjockare papper och kartong, brukar man först göra en big, en inpressad linje där vecket ska läggas. Samma funktion har rillning, dvs. en trissa pressas ner i papperet eller kartongen. Perforering görs oftast i en separat perforeringsmaskin. Falsning I falsmaskinerna viks arken efter det utskjutningsschema som bestämt sidornas placering på tryckplåten. I rotationspressar finns falsmekanismen i pressen, som falsar och skär pappersbanan. Ibladning Efter tryckningen läggs en separat producerad trycksak in i produkten. Klammerhäftning / klamring Vanligaste metoden att få en trycksak eller tidning att hänga ihop är att metallhäfta den med klammer genom ryggvecket. Limbindning Det blir allt vanligare att produkter som böcker och kataloger limbinds. Bok- eller tidningsblockets rygg fräses av och ryggen ruggas upp för att limmet ska få bästa möjliga fäste. Efter rygglimning fästes omslaget genom att det limmas mot den plana ryggen. Textilhäftning / linnetrådshäftning Den mest kvalificerade häftmeto-


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

den för böcker är traditionell textilhäftning med hjälp av tråd, som sys genom arken. Spiralhäftning och plastbindning Enklare bindningsmetoder är spiralhäftning och plastbindning, som har den fördelen att sidorna kan ligga uppslagna helt plant utan att skadas. Prägling En boktrycksmetod där man åstadkommer upphöjt eller nedsänkt tryck i tjockt papper eller kartong. Med hjälp av klichéer och ibland värme skapas en effekt­full relief. Foliering En metallfolie trycks på papper eller kartong i en folieringspress. Folier finns i alla tänkbara varianter av färger och mönster, det mest utmärkande är den höga glansen som kan erhållas med denna metod. Kan kombineras med prägling. Stansning För att tillverka olikformiga produkter som t ex mappar, askar eller broschyrställ stansas tryckta ämnen i en speciell stansmaskin.

GRAFISKT LEXIKON  

153

Tryckformen är uppbyggd på en träfiberplatta med stållinjer som skär, bigar eller perforerar. I tryckta broschyrer kan register stansas manuellt i form av tumgrepp eller flikar. Adressering och distribution En tidning eller en trycksak är inte färdig förrän den åtminstone nått sin tilltänkte läsare. Därför är det vanligt att större tryckerier kan erbjuda både adresserings- och distributionstjänster utöver tryck- och bokbinderijobbet. Det finns många sätt att adressera, från påklistring av förtryckta etiketter till tryckning av namn och adresser direkt på trycksaken med hjälp av bläckstråleskrivare. För effektivast möjliga hantering hos Posten skall exempelvis posttidningar buntas och lämnas in i postnummerordning. Numera hör det också till att tryckeriet klarar att förpacka de färdiga trycksakerna i lämpligt emballage, så att de når sina mottagare utan skador. Adresser kan bl.a. köpas från PAR-DM-Bolaget, Sema Group InfoData AB och många andra adressleverantörer.


154  DTP-KALENDER

Desktop Publishing Revolution: Historisk överblick

1975: Bill Gates och Paul Allen bildar Microsoft 1976: Stephen Wozniak, Ron Wayne och Steve Jobs bildar Apple Computer 1981: IBM lanserar sin första Personal Computer (PC). 1981: Tim Gill bildar Quark, Inc 1982: John Warnock och Charles Geschke bildar Adobe Systems, Inc 1984: Apple lanserar första Macintoshdatorn. Pris: USD 2.495.1984: En grupp Atex-programme rare med Paul Brainerd i spetsen bildar Aldus, Inc 1985: Aldus presenterar PageMaker för Macintosh. 1985: Steve Jobs lämnar Apple Computer och startar Next, Inc 1985: Microsoft lanserar operativ systemet Windows 1986: Tim Gill säljer 50% av Quark, Inc till Fred Ebrahimi. 1986: Aldus presenterar Page Maker för PC. 1986: Frame Tech lanserar FrameMaker 1.0 för Solaris. 1987: Quark presenterar QuarkXpress 1.0. 1988: Thomas och John Knoll lanserar ett scannerprogram med namnet Image Pro. Samma år bytte det namn till Photoshop. 1989: Quark presenterar QuarkXpress 2.0. 1989: Adobe presenterar Adobe Photoshop 1.0 för Macintosh. 1990: Quark presenterar QuarkXpress 3.0.

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

1990: Tre grundare från Aldus startar Visio Corp och lämnar Aldus. 1990: Framemaker 2.0 för Macintosh lanseras. 1991: World Wide Web introduceras. 1992: Authorware, Inc och MacroMind-Paracomp går ihop och bildar Macromedia. 1992: QuarkXpress 3.1 för Windows lanseras. 1992: Adobe lanserar Photoshop 2.0 för Windows 1992: Framemaker 3.0 för Windows lanseras. 1993: Adobe presenterar Acrobat 1.0 för Macintosh. 1993: Microsoft lanserar Windows NT 1993: Peter Camps bildar Enfocus 1994: Apple, IBM och Motorola startar samarbetet kring Power PC-processorn. 1994: Adobe köper upp Aldus. 1994: Adobe lanserar Photoshop 3.0 1994: Adobe lanserar Acrobat 2.0 för Windows och Macintosh. 1995: Microsoft presenterar Windows 95 1995: Macromedia köper upp Altsys och i och med det, Freehand. 1995: Adobe köper upp FrameMaker. 1995: Paul Brainerd satsar helt på sin Brainerd Foundation. 1996: Macromedia köper upp FutureSplash Animator och döper om den till Flash. 1996: Apple köper upp Next och Steve Jobs blir konsult åt Apple. 1997: Macromedia lanserar Dreamweaver. 1997: QuarkXpress 4.0 lanseras.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

1997: Steve Jobs blir VD för Apple. 1998: Microsoft lanserar Windows 98 1998: Apple köper upp Final Cut Pro från Macromedia. 1999: Adobe lanserar Indesign 1.0. 1999: Adobe köper upp GoLive Systems 2000: Tim Gill säljer resterande andel i Quark och satsar helt på sin Gill Foundation. 2000: ArtWork Systems köper upp Enfocus 2001: PageMaker 7 lanseras. 2001: Apple lanserar Mac OS X. baserat på Nexts Open Step och BSD Unix. 2001: Apple lanserar iPod och går in i musikindustrin. 2001: Windows XP lanseras. 2002: Quark presenterar QuarkXpress 5.0. 2002: Adobe presenterar Indesign 2.0. Stöd för Mac OS X, transparens och skuggor. 2003: Quark presenterar Quark Xpress 6.0. Kompatibel med Mac OS X. 2003: Adobe lanserar Creative Suite (CS). programpaket med det bästa från Adobe. Huvudprodukterna blir Pho- toshop, Indesign och Illustrator. 2003: Adobe presenterar InDesign CS och Indesign CS Page Maker Edition. 2003: Peter Camps lämnar Enfocus 2004: Adobe annonserar att utvecklingen av PageMaker läggs ner. 2004: Peter Camps bildar Gradual 2005: Adobe köper upp Macromedia. 2005: Apple börjar samarbete med Intel.

DTP-KALENDER  155 2005: Adobe presenterar InDesign CS2. 2005: Adobe lanserar Creative Suite CS2. 2005: Apple lanserar Aperture 2006: De första nya Intel-Macarna lanseras. Bootcamp tillåter att köra Windows OS på Macintosh. 2006: Adobe presenterar Acrobat 8 2006: Quark presenterar Quark Xpress 7.0. Nyprogrammerad. 2007: Microsoft lanserar Windows Vista. 2007: Adobe lanserar Lightroom. 2007: Adobe lanserar Creative Suite CS3 2007: Adobe presenterar InDesign CS3 med stöd för Intel Macar och Windows Vista. 2007: Apple byter namn från Apple Computer till Apple Inc. 2007: Adobe lägger ner utveck lingen av GoLive och satsar på Dreamweaver. 2007: Apple lanserar iPhone. 2007: Apple lanserar Final Cut Studio 2 och Final Cut Server 2007: Adobes Omsättning går upp till 3,158 miljarder dollar. 2007: Adobe presenterar PDF Engine. 2008: EskoArtWorks köper upp Gradual Software. Peter Camps blir VD. 2008: Adobe presenterar Acrobat 9 2008: Quark presenterar QuarkXpress 8.0. 2008: Adobe lanserar Creative Suite CS4. Inklusive InDesign CS4. 64-bitars version. 2009: Adobe CS4 på svenska levereras.


156  PROGRAMVARUVERSIONER

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Programvarornas riktiga versionsnummer Många har nog inte full koll på vilka versioner Adobes programvaror egentligen är uppe i. Här reder vi ut begreppen, så som det ser ut just nu. Det som kan vara värt att notera här är att InDesign CS hade ver-

sionsnumret utskrivet i programlisten, vilket har gjort att folk har trott att de har CS3 när de egentligen har CS version 3.xx. CS3 motsvaras av version 5.xx när det gäller InDesign, som kan ses nedan.

InDesign

Illustrator

Photoshop

CS

V. 3

V. 11

V. 8

CS2

V. 4

V. 12

V. 9

CS3

V. 5

V. 13

V. 10

CS4

V. 6

V. 14

V. 11

Programversioner i CS-paketen

När det gäller Acrobat och PDF-versioner så ser det ut som följer: Acrobat-versioner, och tillhörande PDF-versioner Acrobat-version PDF-version

3

4

5

6

7

8

9

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

Som ni kan notera har Acrobat 9 inte kommit med någon ny PDF-version, utan det är fortfarande 1.7 som gäller. För varje PDF-version efter 1.5 har de flesta nyheterna gällt multimedia och 3D. Nya versioner av Acrobat kan göra PDF-filer i de gamla formaten också. När det gäller tryck är fortfarande PDF-version 1.3 den vanligaste och säkraste, men även 1.4 och i vissa fall 1.5 används. Skall senare version än 1.3 användas måste tryckeriets utrustning ha stöd för genomskinlighetsförenkling och förenkling av lager, annars går PDF:en inte att trycka. Det går dock att göra en manuell förenkling och ”bakåtsparning” om man har Acrobat professional installerad.


MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

GÖR DIN EGEN BOK GÖR DIN EGEN BOK  

119 157

Lär Dig att göra din egen bok hos Foto-shop.se och Fine-Art-Print.org

Att skapa och beställa en bildbok, kalender eller poster Med den kostnadsfria mjukvaran Pixopolis pixGEN 2.6 kan du på bara några minuter, utforma en egen bildbok, kalender eller affisch. Programvaran innehåller även en beställningsblankett. Allt-i-ett! På ett fantastiskt enkelt sätt kan du bevara unika minnen, från t ex ditt bröllop, en födelsedag eller semester, i en riktigt trådinbunden bok. Du kan naturligtvis också på ett professionellt sätt visa olika slags arbeten du gjort, för att göra ett bestående intryck vid presentationer eller på företagskunder. I tre korta steg omsätter du dina ideer till en färdig produkt:

1. Nerladdning och installation av programvaran. Ladda ner Pixopolis pixGEN från våran webbsida. Dubbelklicka sedan på den ner-

laddade filen för att installera programmet på din dator. Processen är mycket enkel och görs i princip automatiskt av programmet. Du kan när du vill avinstallera programmet pixGEN helt om du så önskar. 2. Designa fotoboken, kalendern eller affischen. Med pixGEN för Windows färdigställer du med bara några musklick på ett enkelt och snabbt sätt din egen personliga fotobok med hjälp av assistenten. Om du vill lägga ner mer tid på bokens utseende går du direkt till ”Fri design” -läget, där du hittar många olika funktioner för design av boken. Välj olika bakgrunder, beskär dina bilder, ljusa upp dem, fixa kontrasten, vrid bilder i rätt läge och gör olika färgval för text, bilder och bakgrunden.


120   158

GÖR DIN EGEN BOK GÖR DIN EGEN BOK

3. Beställning med hjälp av varukorgen. Som ny kund fyller du först i dina personuppgifter i formuläret. Därefter skapar du en projektfil, som innehåller hela din beställning. Denna projektfil skickar du till oss över Internet eller bränner den på en CD eller DVD-skiva med hjälp av vår integrerade brännfunktion. Två veckor senare dimper din nyproducerade bok ner i din brevlåda. Det är enkelt att använda programmet, men om du vill så finns detaljerade videoinstruktioner för användning av PixGen på våran webbsida.

Att producera en fotobok som mac-användare

Som mac-användare kan du tyvärr inte använda vår programvara pixGEN, men du kan använda Photoshop eller InDesign för att göra din bok.

Photoshop

På våran webbsida finns ett gratis script för er som vill designa fotoböcker i Photoshop. Ladda ner scriptet från webbsidan. I Mac OS X används någon av nedanstående två kataloger, beroende på om du kör Photoshop på svenska eller engelska. Flytta filen

Pixopolis-New.jsx dit. Avsluta sedan Photoshop och starta igen. I exemplet används CS3 men det fungerar lika bra i CS2. /Applications/Adobe Photoshop CS3/Presets/Scripts/ /Applications/Adobe Photoshop

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

CS3/Förinställningar/Skript/ I Windows används någon av nedanstående två kataloger, beroende på om du kör Photoshop på svenska eller engelska. Flytta filen Pixopolis-New.jsx dit. Avsluta sedan Photoshop och starta igen. I exemplet används CS3 men det fungerar lika bra i CS2. C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets\Scripts\ C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Förinställningar\ Skript\ När skriptet är installerat behöver du bara välja File>Scripts>PixopolisNew och välja något av följande alternativ: • För att göra ett bokomslag, välj vilken typ av bok du vill jobba med (för att se vad boktyperna har för attribut, gå till våran webbsida), välj antal sidor och tryck på “Blank cover” när du vill skapa dokumentet. (Vissa böcker har en rygg vars mått beror på sidantalet, så det är viktigt att du väljer rätt sidantal i detta steg.) • För att göra ett blankt siduppslag, välj vilken typ av bok du jobbar med och tryck “Blank page”. Det tomma uppslag/omslag som sedan dyker upp på skärmen har ett antal stödlinjer. För siduppslag visas, förutom sidans mitt, den 3mm tjocka kant där sidan kan skäras. Bäst resultat, om du har utfallande bilder (bilder som skall gå ända ut i kanten), får du om dina bilder går ända ut i kanten av dokumentet, och inga intressanta detaljer i bilden ligger i eller allt för nära detta område.


GÖR DIN EGEN BOK GÖR DIN EGEN BOK  

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

För bokomslag visas ryggens placering så att du t.ex. kan skriva text där. En större kant längs ytterkanterna visar var bokens omslag viks runt pärmen. När du skall spara en sida måste du dela upp den i höger respektive vänster sida och spara dem som JPEG i maximal kvalitet. Spara dokumentet först som photoshop-fil och använd sedan Image>Canvas Size (Bild>Storlek på arbetsyta), välj procent som måttenhet och sätt bredden till 50%. Behåll sedan vänster sida genom att klicka på vänstra, mittersta knappen. Spara som nytt dokument (JPEG, maximal kvalitet), öppna originaldokumentet och upprepa sedan med höger sida.

InDesign

På våran webbsida finns mallar för InDesign att ladda ner för varje boktyp. Observera:

• Alla sidor är utfallande, vilket betyder att 3 mm i varje sidas ytterkant kommer att försvinna vid beskärning av boken, så se till att det inte ligger någon viktig information i detta område. På en vänstersida skärs alltså 3 mm bort på den vänstra ytterkanten och även i övre och undre ytterkant. En högersida beskärs i höger, övre och undre ytterkant. Innerkanten av sidorna (där boken binds) beskärs inte.

121 159

• Delar av omslaget viks runt kanten, vilket innebär att 16 mm i varje ytterkant av omslaget inte kommer att vara synliga. • Glöm inte att dokumentet skall exporteras som singelsidiga PDF-filer, innan du skickar dem till oss (en PDF-fil per sida). Information om omslag respektive inlaga finns att läsa när du laddar ner mallen för respektive bok.

För proffs och användare av andra operativsystem

Jobbar du redan med design och/eller är insatt i olika bildbearbetningsprogram? Har du ett annat operativsystem än Windows? Du kan då skicka oss den färdiga sidoutformningen och motsvarande bokomslag som en grafikfil. Vi behöver även en textfil med din fullständiga adress, mail och telefon, valt bokformat och antal fotoböcker du vill beställa.

Förhandstitt

Eftersom vi vet att du har lagt ner mycket tid och energi i ditt projekt så skickar vi en länk till en PDF fil till dig där du ser alla dina boksidor med skärmärken och kan dubbelkolla att allt ser bra ut. När du sedan gett ditt godkännande framställer vi din fotobok omgående.

Photoshop-mall


122   160

GÖR DIN EGEN BOK GÖR DIN EGEN BOK

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00

Fine Art Photobook hos Fine-Art-Print.org

För att göra våra mer exklusiva fotoböcker så kan ni antingen använda InDesign, QuarkXpress eller Photoshop. På våran webbsida finns malldokument i alla storlekar, som ni kan ladda ner och öppna när ni skall börja skapa. Så här skapar du en fotobok med hjälp av våra Photoshop-mallar: Börja med första sidan i din bok. Öppna motsvarande bokfil, tex ” 20x30 Sida1- liggande format.psd“: Där ser du ett grönt fält som är omgivet av en orangefärgad och rosa ram. Fältet och ramarna är riktmärken för bilden som syns genom fönstret i bokomslagets första sida. Med hjälp av dessa kan du placera bilden på det sätt du önskar. Öppna nu den bild du har tänkt placera på första insidan. Klicka på bilden och dra in den på sidan med hjälp av ”flyttaverktyget”. Du kan också klippa ut och klistra in. Placera bilden över det gröna området. Växla till ”flytta-verktyget” för att finjustera bildens läge. Om bilden är för stor kan du förminska den genom att använda kortkommandot ”Ctrl+T” , håll sedan in ”Shift-tangenten” placera muspekaren i ett hörn och dra ner bilden till önskad storlek. Den del av bilden som nu ligger inom det gröna fältet, kommer att kunna ses genom bokens fönster när

boken är stängd. När du öppnar boken finns det ett skyddsblad mellan omslaget och bokens första insida, även skyddsbladet är försett med ett fönster. Detta fönster är lite större och den orangefärgade ramens ytterkant visar storleken på det fönstret. Om du vill lägga en bild som ska passa in och synas på ett bra sätt i båda fönstren, ska du låta bilden gå åtminstone till den rosa ramens ytterkant för att vara säker på ett gott resultat. Naturligtvis kan bilden fylla hela sidan om du så önskar. Vänstersidan på detta första uppslag , ska lämnas helt fri. Den är omslagets insida och kan ej ha något tryck. Spara sidan, när du känner dig färdig med den och inte vill lägga in mer bilder eller text. Ge sidan ett eget namn, börja med 01....och spara sidan i psd-format för att senare kunna göra eventuella ändringar. Därefter tar du bort bildens ”lager” (klicka på ”ögat” i fönstret ”Lager”) och spara sidan ännu en gång med samma namn, men denna gång i jpg-format med maximal kvalitet. För resten av bokens sidor använder du samma dubbelsidiga mall, du sparar dubbelsidorna på samma sätt (en psd-fil och en jpg-fil) utom för den sista sidan där den högra sidan lämnas fri (den blir sedan insida till omslagets baksida).

Mediautbildning 2010  
Mediautbildning 2010  

katalog om kursutbud, konsultationer, bild- och videotjänster. För alla som jobbar med information, marknadsföring, layout, illustrationer,...

Advertisement