PROSTOR – Ediční plán leden–prosinec 2021

Page 1

ediční plán leden–prosinec 2021


leden–prosinec 2021 Děti Volhy / Guzel Jachina

2

Loutkové divadlo strýčka Otta / Brigid Graumanová

4

Příběh arogance / Luigi Zoja

6

Liberalismus / James Traub

8

Nevidím ani tmu / Aleš Palán

10

Krysí stezka / Philippe Sands

12

Dokud vás nenajdeme / Deepa Anappara

14

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp / Aleš Palán

16

Tíživá. Opuštěná. Temná. / Elena Ferrante

18

Letenka do neznáma / Vladimír Kroc, Eliška Krausová

20

Poslední útěk Adama Drechslera / Jiří Pehe

22

Nalakuj to narůžovo / Martina Formanová

24

Ve stínu / Kateřina Castañeda

26

Začátek nové éry / Carmen Kornová

28

Deset lekcí pro postpandemický svět / Fareed Zakaria

30

Co je odtud vidět / Mariana Leky

32

Andělin popel / Frank McCourt

34

Živý mýtus Roger Federer / Milan Hanuš

36

Přátelství. Diář 2022 / Elena Ferrante

38

Mrazík s pendrekem v ruce / Alexandr Mitrofanov

40

Co je to národ? / Ulrike Guérotová

42

V nebi je pusto / Avrom Bendavid-Val

44

Náš černobílý svět / Obonete S. Ubam

46

Kamala Harrisová. Vlastní cestou / Dan Morain

48

Joe Biden. Politika, život a současná Amerika / Evan Osnos

50

Téměř nesmrtelná láska / Andrea Sedláčková

52

Tenkrát v Hollywoodu / Quentin Tarantino

54

Petr Brukner. Jen tak jsem šel kolem / Vladimír Kroc

56

Tyranie. Dvacet lekcí z 20. století v obrazech / Timothy Snyder

58

Les / Marek Baroš

60

Zimní včely / Norbert Scheuer

62

Touha – Sehnsucht / Max Brod

64


slovo úvodem Milé čtenářky, milí čtenáři, jsme svědky zásadních změn, které do našeho života přinesla pandemie. Všichni cítíme, že splín v naší společnosti trvá už příliš dlouho. Klademe si otázku, co bude dál, a hledáme cestu z izolace. Potřebujeme naději. Naděje v mnoha podobách jako tenká, občas stěží postižitelná linka, prochází všemi texty, které jsme pro Vás v letošním roce připravili. Dovolím si zde upozornit alespoň na některé z nich. Náš kmenový autor Aleš Palán v knize Nevidím ani tmu hovoří se šesti ženami, které si v životě vytáhly černého Petra. Při čtení jsem přemítal nad tím, jak jen mohly svůj úděl unést a zároveň si zachovat víru, že bude líp. Jejich příběhy nám mohou sloužit jako velká inspirace. Totéž platí o hrdinech bestselleru indické spisovatelky a novinářky Deepy Anappary Dokud vás nenajdeme. Autorka podává svědectví o osudech zneužívaných dětí z chudinských slumů, jejichž záchranným kruhem je vzájemné přátelství. Naděje se drží též Martina Forma­ nová v autobiografické próze Nalakuj to narůžovo, reflektující její život po smrti manžela Miloše Formana, po jehož boku strávila dvacet tři let a s nímž vychovala dva syny. S nadsázkou, sebeironií a upřímností popisuje cestu k zotavení. Naději najdeme i v novém románu Jiřího Pehe Poslední útěk Adama Drechslera. Zosobňuje ji mladá žena, jež nečekaně vstoupí do života stárnoucího, vážně nemocného, rezignovaného muže. Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, naději objevuje světoznámý komentátor a politolog Fareed Zakaria v pandemii covidu 19. V díle Deset lekcí

pro postpandemický svět upozorňuje, že dnešní svět prochází spoustou změn a krizí i nezávisle na ní. Podle autora je epidemie něco jako katalyzátor. Věří, že mnohé trendy se s jejím přispěním urychlí a může dojít k řešení nahromaděných problémů. Rovněž životní příběh legendárního tenisty Rogera Federera, jak jej vykreslil Milan Hanuš v biografii nazvané Živý mýtus Roger Federer, je o naději v tom nejsyrovějším slova smyslu. Bez naděje a víry ve vlastní schopnosti by Roger Federer tenisového olympu dosáhl jen stěží. V románu Tenkrát v Hollywoodu kultovního režiséra Quentina Tarantina sice sledujeme konec jedné éry, ale z příběhu čiší autorův vřelý vztah ke starému Hollywoodu, láska k filmařině a nakažlivá radost z vyprávění, které jistě nadchne nejen filmové fanoušky. A jakou naději má režisérka Martina v komplikovaném vztahu s pražským intelektuálem Tomášem, o tom píše v kunderovsky laděném románu Téměř nesmrtelná láska režisérka Andrea Sedláčková. Na podzim představí Vladimír Kroc v knižním rozhovoru Petr Brukner. Jen tak jsem šel kolem nádherně (ne)samozřejmou lehkost žití českého herce, fotografa a výtvarníka nejen s Divadlem Járy Cimrmana. Přeji Vám, abyste neztráceli naději. Aleš Lederer / majitel nakladatelství PROSTOR

1


Současná próza

Děti Volhy

Guzel Jachina Autorka bestselleru Zulejka otevírá oči se ve svém druhém románu vrací k traumatům sovětských dějin.

leden 2021 z ruštiny přeložil Jakub Šedivý brožovaná vazba / e-kniha 416 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-468-5

2

Rusko roku 1916. Na dolním toku Volhy, kde od 18. století nacházeli domov němečtí emigranti, plynou stereotypní dny Jakoba Ivanoviče Bacha. Dvaatřicetiletý učitel němčiny má natolik nezajímavý vzhled i život, že se o něm nedá říct vůbec nic. Dokud ho statkář Grimm z protějšího břehu nepožádá, aby jeho sedmnáctiletou dceru Kláru učil německy. Lekce se konají za zvláštních okolností – dívka má zakázáno dívat se na cizího muže, proto musí být ukryta za paravánem. Klářin tichý hlas brzy naplní Bachův život, jako vzduch vyplňuje prázdnou nádobu. I sama žákyně začne usilovat o sblížení a prostřednictvím knih, které si vyměňují, posílá Bachovi důvěrné dopisy. Tak ubíhají týdny a měsíce, a zcela odlišní, osamělí lidé se do sebe zamilují. Jejich láska však nemůže uniknout událostem, jež s sebou přinese nástup bolševiků k moci. Velká historie vstupuje do Bachova života, přiměje ho čelit hrozným zkouškám, aby dospěl v silnou osobnost, stejně mocnou jako řeka Volha, v jejíchž zákrutech prožije celý život. Ruská spisovatelka s tatarskými kořeny Guzel Jachina, autorka bestselleru Zulejka otevírá oči (2017, PROSTOR), se ve svém druhém románu Děti Volhy vrací k traumatům sovětských dějin, kdy revoluční idealismus chřadl uprostřed masového násilí stalinismu. Zatímco ve svém debutu nás zavedla na Sibiř a zároveň ukázala tatarštinu v sobě a v celém Rusku, v novém díle přibližuje podivuhodný folklór a životní styl Povolžských Němců, který byl jejich deportací v roce 1941 zcela zničen. Román Děti Volhy získal několik literárních ocenění včetně ruské státní ceny Velká kniha a byl dosud přeložen do 17 jazyků.


Od autorky již vyšlo: Zulejka otevírá oči

Guzel Jachina (1977) se narodila v Kazani, hlavním městě Tatarstánu, do rodiny lékařky a inženýra. Na státní univerzitě vystudovala fakultu cizích jazyků, posléze absolvovala na filmové škole v Moskvě scénáristiku, kterou dokončila v roce 2015. Jako spisovatelka debutovala v literárních časopisech Něva a Okťabr dvěma krátkými povídkami Motyljok (Motýlek, 2014) a Vintovka (Puška, 2015). V roce 2017 vyšel v nakladatelství PROSTOR její román Zulejka otevírá oči, který se stal světovým bestsellerem a předlohou televizního seriálu. Stejnou literární senzací se stal další román Děti Volhy, dosud přeložený do 17 jazyků. Jachina za něj posbírala několik významných cen, mezi jinými ruskou státní cenu Velká kniha.

3


Dokumentární próza

Loutkové divadlo strýčka Otta Brigid Graumanová

Kdo všechno včas neopustí, ten brzy všechno ztratí. „Být Židem nebylo nikdy lehké, nejen kvůli předsudkům ostatních lidí, ale i Židů samotných,“ píše Brigid Graumanová a předkládá příběh vlastní rodiny v průběhu dvou století. Rodinnou historii mapuje prostřednictvím sedmi předků, ztělesňujících rozličné formy židovství, kteří po sobě zanechali písemné vzpomínky. Přestože každý z těchto memoárů je jiný svým charakterem a zaměřením, autory kromě krve spojuje ještě jedno – všichni byli běženci, cizinci v zemích, kde se nikdy necítili doma.

leden 2021 z angličtiny přeložil Josef Moník pevná vazba / e-kniha 312 stran cena 347 Kč ISBN 978-80-7260-474-6

4

Rozsáhlá sága začíná v polovině 19. století na moravském venkově a pokračuje ve Vídni přes bezhlavý útěk před nacisty až po těžce vydobytou novou existenci v Americe. Výraznou roli přisoudila autorka prastrýci Ottovi Flatterovi, malíři, který v roce 1932 vyřezal a omaloval lepenkové figurky znázorňující některé členy rodiny. Jeho loutkové divadlo přečkalo dramata exilu a zachovalo se dodnes. Paměti předků Brigid Graumanové představují pozoruhodný dar z minulosti, zároveň neodolatelnou pozvánku k objevování světa, do něhož rodina patřila.


Brigid Graumanová se narodila v roce 1953 v Ženevě irské matce a americkému otci. Dětství prožila ve Francii, v Izraeli a Belgii. V Bruselu pracovala jako novinářka a dlouhé roky byla šéfredaktorkou anglického týdeníku The Bulletin. Vedla rozhovory s filmaři a architekty, spisovateli a hudebníky, a zprostředkovávala pro britská a americká média různorodá témata, jako je romská problematika, sociální politika nebo urbanismus. Loutkové divadlo strýčka Otta je inspirováno osudy její statečné a literárně činné rakousko-uherské rodiny, jejíž mnozí členové se stali oběťmi nacismu jako miliony jiných.

5


Psychologie

Dějiny arogance Luigi Zoja

Jsme arogantní bohové nemocní z blahobytu. Nelítostné drancování naší planety a jejích zdrojů ve jménu bezmezného růstu má stále znepokojivější důsledky. Mluví se však pouze o jejich technických aspektech. O těch psychologických se mlčí. Proč jsme ztratili schopnost omezit své potřeby? Přitom řada faktorů ukazuje, že hojnost zhoršuje kvalitu našich životů, o čemž svědčí procento sebevražd, duševních poruch, zločinnosti a mnoha nemocí pramenících z blahobytu. Luigi Zoja ve své knize varuje, že vztah lidské psychiky k touze je chorobný. Proto musíme pochopit iracionální impulz, který je toho příčinou.

únor 2021 z italštiny přeložila Helena Lergetporer úvodní slovo Tomáš Sedláček brožovaná vazba / e-kniha 288 stran cena 347 Kč ISBN 978-80-7260-476-0

6

Máme-li diskutovat o mezích ekonomického rozvoje, musíme si položit otázku, proč požadujeme nekonečný růst. V tu chvíli si uvědomíme, že jde o poměrně nedávnou a historicky podmíněnou tendenci. Ještě téměř včera jsme žili v agrární společnosti, která se řídila střídáním ročních období a obživu jí poskytovaly sezónní plody. Dějiny Západu jsou dějinami překonávání tohoto způsobu života a jeho nahrazení expanzí, jež nezná hranice; metastázou výroby, která je jen důsledkem metastázy potřeb. Chceme-li porozumět historii, musíme k ní – stejně jako k ekonomii – přistupovat psychologicky. Původ tohoto vývoje totiž tkví v nevědomé konverzi našich předků. Pro antické Řeky, kteří utvářeli základ západního myšlení, spočívala morálka v dodržování mezí. Žili ve strachu ze skrytého bažení lidstva po nekonečnu, které označovali za aroganci a považovali je za smrtelný hřích. Bohové chtěli štěstí jen sami pro sebe, byli závistiví, trestali toho, kdo měl či chtěl příliš. Tíž Řekové však díky svým úspěchům zpyšněli, stali se průkopníky ambicí a smetli tabu mezí: začali se stavět na místo bohů.


Od autora již vyšlo: Soumrak otců

Luigi Zoja chce ve své knize připomenout a zpřítomnit příběh, ukrývající se v mýtech starých Řeků, se kterým bychom se ztotožnili a díky němuž bychom znovu uvěřili v prospěšnost hranic.

Renomovaný psychoanalytik Luigi Zoja (1943) působil v minulosti v New Yorku a v Institutu C. G. Junga v Curychu, byl prezidentem International Association of Analytical Psychology a vyučoval na několika univerzitách v Itálii i v zahraničí. V současné době provozuje vlastní praxi v Miláně. Napsal mj. práce Nascere non basta (Zrození nestačí, 1985), Coltivare l’anima (Rozvoj duše, 1999) a Al di là delle intenzioni. Etica e analisi (Úmysly. Etika a analýza, 2011). Za knihu Soumrak otců (PROSTOR, 2005) obdržel italskou literární cenu Premio Palmi a americkou vědeckou cenu Gradiva Award. Mnohá z jeho děl byla přeložena do celkem 14 jazyků. K jeho stěžejním tématům patří závislosti, absence otce, násilí, nenávist a paranoia v politice.

7


Politologie

Liberalismus

James Traub

Liberalismus opět umírá. Jak ho resuscitovat?

březen 2021 z angličtiny přeložil Martin Pokorný brožovaná vazba / e-kniha 368 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-475-3

8

Donald Trump je první americký prezident, který se s nepokrytým pohrdáním vysmívá liberálním hodnotám. A není jediný: vyznavači neliberalismu stojí také v čele Itálie, Maďarska, Polska či Turecka. Co se vlastně stalo? Proč liberalismus ztratil podporu, jíž se kdysi těšil? James Traub se ve své knize s těmito otázkami vyrovnává návratem k počátkům liberalismu v období po americké a Francouzské revoluci a v dílech myslitelů, jako byli John Stuart Mill či Isaiah Berlin. První liberálové se k vládě většiny stavěli s hlubokou skepsí, avšak poté se liberalismus přizpůsobil a pojal do sebe nejenom víru v práva jednotlivce a svobodný trh, ale také víru v základní intervenci státu pro zajištění obecného prospěchu. Liberalismus se záhy stal krédem nejmocnější země na světě. Avšak tento konsenzus se přerušil a dnes je liberalismus považován za zastaralou doktrínu. Traubova kniha představuje současné dění na pozadí dřívějších událostí a ukazuje cestu vpřed.


Americký novinář a spisovatel James Traub (1954) přispíval čtyřicet let do předních periodik včetně The New Yorker a The New York Times Magazine. V současné době vyučuje zahraniční politiku a intelektuální dějiny na New York University a na New York University Abu Dhabi a píše sloupky a stati pro americký zpravodajský magazín Foreign Policy.

9


Rozhovory

Nevidím ani tmu Aleš Palán

Od autora bestsellerů Raději zešílet v divočině a Jako v nebi, jenže jinak a držitele ceny Magnesia Litera. Málokdo projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen může unést? S šesti ženami, které si v životě vytáhly černého Petra, hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou to rozhovory o těch nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat, přitom nejsou o bolesti a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až v průběhu boje, a o naději, která je pevná tehdy, pokud je zkoušená. A zkoušek ty ženy zažívají celou řadu… Jedna je čerstvě plnoletá, druhé táhne na osmdesát, jedna žije ve městě, druhá na venkově, oporu hledají ve víře, v humoru, ve vzdoru… Jsou rozdílné. Spojuje je to, jak jsou nezdolné a otevřené. Šest niterných příběhů, které mohou sloužit jako inspirace čtenářkám i čtenářům. Málokdo přece projde životem bez šrámů… březen 2021 fotografie Alžběta Jungrová, 2021 pevná vazba / e-kniha 352 stran cena 497 Kč ISBN 978-80-7260-477-7

10


Od autora již vyšlo: Raději zešílet v divočině Jako v nebi, jenže jinak Návrat do divočiny Miss Exitus Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět

Publicista a spisovatel Aleš Palán (1965), dvojnásobný držitel ocenění Magnesia Litera (knižní rozhovory se samotáři Jako v nebi, jenže jinak a sborník Brnox, který připravil s K. Šedou), dvakrát byl na tuto cenu také nominován (rozhovor s bratry Florianovými Být dlužen za duši a román Ratajský les). Rozhovor s šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině se stal jedním z nejprodávanějších titulů a zvítězil v anketě Kniha roku Lidových novin, rozhovor s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami byl oceněn výroční cenou Českého literárního fondu. Třikrát Palánova kniha zvítězila v anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha roku. Covidové problematice se věnoval v charitativním sborníku Za oknem a v rozhovoru s Janem Konvalinkou Spánek rozumu plodí příšery. Pozornost vzbudily jeho eseje Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět. Renomovaná fotografka Alžběta Jungrová (1978) se v současnosti zaměřuje nejen na náročné dokumentární projekty, ale i na portréty, komerční a life­stylovou fotografii. V minulosti mj. fotografovala překupníky heroinu v pákistánském Chajbarském průsmyku, vrakoviště lodí v Bangladéši, útulek pro HIV pozitivní děti ve Vietnamu, železniční provoz v Kambodži nebo pouliční nepokoje v Pásmu Gazy. Opakovaně byla oceněna v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo. Patří mezi zakládající členy skupiny 400 ASA.

11


Dokumentární próza

Krysí stezka Philippe Sands

„Uhrančivé, šokující, strhující.“ John leCarré Při pátrání po osudech vlastních předků, kteří v ukrajinském Lvově padli za oběť holokaustu, se syn židovských rodičů Philippe Sands seznámil s Horstem Wächterem, synem prominentního nacisty Otta von Wächtera, jenž v letech 1942–1944 zastával ve Lvově funkci okupačního guvernéra. Bylo jisté, že Horstův otec měl podíl na osudu Sandsových příbuzných, kteří za jeho vlády až na jedinou výjimku přišli o život. Avšak v synově srdci stále zaujímá společně s matkou zvláštní místo. Horst je přesvědčen, že otec byl slušný člověk, optimista, který se snažil konat dobro, ale pohltily ho hrůzy způsobené jinými.

březen 2021 z angličtiny přeložil Martin Pokorný pevná vazba / e-kniha 576 stran cena 497 Kč ISBN 978-80-7260-479-1

Ve snaze očistit památku rodičů zpřístupnil Sandsovi rozsáhlý rodinný archiv, jenž spisovateli umožnil do detailů zrekonstruovat všední i dobrodružný život vysokého důstojníka SS, guvernéra okupovaného Krakova a poté Lvova, obžalovaného z masové vraždy více než sta tisíc Židů a Poláků. Společně se Sandsem sledujeme Wächterovo idylické manželství a rodinný život, jeho nacistickou kariéru i útěk před spravedlností přes takzvanou „krysí stezku“, kterou se vydali Adolf Eichmann, Josef Mengele a tisíce dalších nacistů do Perónovy Argentiny, aby získali novou identitu. Wächter se tři roky skrýval v rakouských Alpách, než se dostal do Říma, kde mu pomohl vatikánský biskup. Zůstal tam tři měsíce. Jeho únik z Evropy však přeťala záhadná smrt, vyvolávající spekulace o vraždě. Kniha se stala bestsellerem The Sunday Times a byla přeložena do 16 jazyků.

12


Philippe Sands (1960), britský specialista na mezinárodní právo, svůj obor vyučuje na University College v Londýně a zároveň je činný jako právní zástupce před mezinárodními soudními dvory. Profesní zájem o problematiku genocidy a zločinů proti lidskosti spojený s osobní historií potomka obětí holokaustu jej přivedly k pátrání, v němž se velká historie právních kategorií a kolektivních událostí proplétá s individuálními osudy včetně autorova vlastního. Plodem tohoto výzkumu je jak Krysí stezka, tak East West Street z roku 2016, za niž získal význačné ocenění Baillie Gif­ford Prize a jejíž české vydání připravuje PROSTOR na rok 2022.

13


Současná próza

Dokud vás nenajdeme

Deepa Anappara

Jak najít naději, když vám říkají, že žádná není?

Smog v indickém velkoměstě je jako dech samotného ďábla. Pálí v očích, leze do nosu a úst, usazuje se na kůži, všechno rozmlžuje a maže z oblohy hvězdy. Ale může být i užitečný – když poskytuje krytí třem dětem, hledajícím nezvěstného spolužáka.

duben 2021 z angličtiny přeložila Petra Diestlerová brožovaná vazba / e-kniha 376 stran cena 347 Kč ISBN 978-80-7260-483-8

14

Devítiletý Džaj se až příliš často dívá na policejní reality show, myslí si, že je chytřejší než jeho kamarádka Parí (ačkoli ta má samé jedničky) a že je lepší šéf než jeho kamarád Faiz (ačkoli Faiz už má opravdovou práci). Když zmizí spolužák ze školy, Džaj se rozhodne využít vyšetřovací dovednosti, které načerpal ze seriálu Policejní hlídka, a pustí se do pátrání. S pomocí Parí a Faize se vydává do nejnebezpečnějších částí indického velkoměsta, aby odhalili pravdu: na noční bázár, a dokonce i na železniční stanici na konci fialové linky metra. Ale děti se ztrácejí dál a trojice pátračů ze slumu musí čelit vyděšeným rodičům, lhostejným policistům a džinům kradoucím duše. A když dojde na ztráty i v nejbližším okolí, Džaj a jeho přátelé si uvědomí, že jejich život už nikdy nebude jako dřív. V Indii podle odhadů zmizí až 180 dětí denně. Tato zmizení se do zpráv dostanou obvykle pouze v případech, kdy je únosce dopaden nebo zločin doprovázejí hrůzné okolnosti. Novinářka a spisovatelka Deepa Anappara dělala rozhovory s dětmi, které se živily přehrabováním odpadků nebo žebraly na křižovatkách, s dětmi, které se doma mohly jen s obtížemi učit kvůli složité situaci v rodině, a s dětmi, které musely ze školy odejít kvůli nábožensky motivovanému násilí. Na základě jejích zkušeností vznikl román Dokud vás nenajdeme o odhodlání dětí přežít ve společnosti, která je často záměrně zanedbává, z jejich perspektivy. Autorce se podařilo zachytit i odolnost, veselí a kuráž těchto dětí.


Strhující drama navazuje na tradici silných příběhů o dětském přátelství ve stínu chudoby a náboženské nesnášenlivosti, reprezentovanou Lovcem draků Khaleda Hosseiniho. Kniha byla dosud přeložena do 22 jazyků.

Deepa Anappara vyrostla v jihoindické Kérale a pracovala jako novinářka v různých velkoměstech včetně Bombaje a Dillí. Za své reportérské a románové dílo o vlivu chudoby na násilí na dětech a na jejich vzdělávání získala řadu ocenění. Kniha Dokud vás nenajdeme byla nominováno na Edgarovu cenu za nejlepší román. The New York Times, The Washing­ton Post a Time ji označily za jednu z nejlepších knih roku 2020.

15


Současná próza

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp Aleš Palán Volné pokračování úspěšné knihy Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět. Je to známý vtip: Chcete Boha pobavit? Vyprávějte mu o svých plánech. Ale možná se stejně dobře baví, když si čte dalších čtyřicet Palánových rad, jak má vylepšit svět ještě o něco víc. A možná mu je četl už přes rameno, když je zrovna psal. Radit něco pánu Bohu sice zavání pýchou, ale Palánův nejvyšší arbitr má přímo čapkovské rysy, takže lidský svět mu není vzdálený ani cizí, má pochopení pro naše omyly, chyby a slabosti, i pro tyhle naše pošetilosti. A třeba je takový i ve skutečnosti...

duben 2021 pevná vazba / e-kniha 216 stran cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-481-4

16

Volné pokračování čtenářsky úspěšných rad pánu Bohu je uzrálým vínem, které rozveseluje mysl, projasňuje chmurné dny a dýchá nadějí, že tu přece jenom nejsme sami. Autor se umí dívat kolem sebe i do sebe, a tak mu neunikají ty ohromné každodenní maličkosti i niterná hnutí, které dělají život tak jedinečným a neopakovatelným. Potom se stává i účtenka v hospodě či stará fotografie zážitkem. A možná nad tím i pán Bůh žasne, čeho si ten drzoun nevšimne. Ilustrace Evy Bartošové pak jednotlivá zamyšlení dokreslují a vtipně komentují.


Od autora již vyšlo: Raději zešílet v divočině Jako v nebi, jenže jinak Návrat do divočiny Miss Exitus Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět Nevidím ani tmu

Publicista a spisovatel Aleš Palán (1965) je dvojnásobný držitel ocenění Magnesia Litera (knižní rozhovory se samotáři Jako v nebi, jenže jinak a sborník Brnox, který připravil s K. Šedou), dvakrát byl na tuto cenu také nominován (rozhovor s bratry Florianovými Být dlužen za duši a román Ratajský les). Rozhovor s šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině se stal jedním z nejprodávanějších titulů a zvítězil v anketě Kniha roku Lidových novin, rozhovor s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami byl oceněn výroční cenou Českého literárního fondu. Třikrát Palánova kniha zvítězila v anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha roku. Covidové problematice se věnoval v charitativním sborníku Za oknem a v rozhovoru s Janem Konvalinkou Spánek rozumu plodí příšery. Pozornost vzbudily jeho eseje Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět a kniha rozhovorů s šesti ženami o nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat, Nevidím ani tmu. Ilustrátorka Eva Bartošová (1994) je absolventkou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, kde momentálně působí jako asistentka v ateliéru ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové. Její práce můžete najít v projektech Hrdinky, Dobrých 100, Velvet Effect, Česká zima nebo v komiksu Odvaha je volba. Ilustracemi doprovodila knihu 100 × Václav Havel od Pavla Kosatíka. V osobní tvorbě využívá prvky magického realismu či koláže a inspiruje se v každodenním pozorování okolního světa.

17


Současná próza

Tíživá. Opuštěná. Temná. Elena Ferrante

Od autorky bestselleru Geniální přítelkyně.

duben 2021 z italštiny přeložili Alice Flemrová a Jakub Volný brožovaná vazba 632 stran cena 597 Kč ISBN 978-80-7260-480-7

18

Komplet tří knih Eleny Ferrante v dárkovém luxusním balení obsahuje romány Tíživá láska, Dny opuštění a Temná dcera. Elena Ferrante, autorka bestselleru Geniální přítelkyně, je i ve svých předchozích románech upřímná ke svým hrdinkám, opravdová v tom, co je nechává cítit a prožívat. Obnažuje ženské nitro a jeho temná zákoutí. Už v prvotině Tíživá láska, za niž získala prestižní literární cenu Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante, postavila jasné základní kulisy, do nichž se bude vracet: Neapol, násilnické muže a ztracené ženy, které se snaží zorientovat ve vlastní minulosti a najít sebe sama skrze pochopení a narovnání vztahů se svými blízkými. Následné Dny opuštění lze číst jako příběh o rozchodu, o cestě na dno a přerod závislé ženy v samostatnou bytost. V Temné dceři Ferrante tématizuje problematické vztahy italských žen a jejich dcer. Romány Tíživá láska a Dny opuštění se dočkaly filmového zpracování.


Od autorky již vyšlo: Geniální přítelkyně – komplet Pláž v noci Příležitostné nápady Prolhaný život dospělých

Elena Ferrante, publikující od svého prvního románu Tíživá láska (česky PROSTOR 2018) pod tímto pseudonymem, se proslavila po celém světě především tetralogií Geniální přítelkyně (česky PROSTOR 2016–2018). Ohromující úspěch ságy (12 milionů prodaných výtisků po celém světě, překlady v padesáti zemích) dal podnět k pátrání nejednoho investigativního novináře po autorčině identitě, která však dosud nebyla odhalena. Ať už je Elena Ferrante kdokoli, v současnosti je kritikou řazena mezi nejvýznamnější žijící italské autory a týdeník Time ji v roce 2016 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Síla jejího vypravěčského umění spočívá v autenticitě, s níž nahlíží ženské osudy, a v mnohovrstevnatosti hrdinek. Téma žen, které se snaží zorientovat ve vlastní minulosti a najít sebe samé skrze pochopení a narovnání vztahů se svými blízkými, se objevuje ve většině autorčiných próz. Kromě již jmenovaných také v románech Dny opuštění (PROSTOR 2019) a Temná dcera (PROSTOR 2019). Dílo Temná dcera je tematikou propojené s krátkým napínavým příběhem pro děti Pláž v noci (PROSTOR 2019), v němž Ferrante rozvinula motiv ztracené panenky. Dále je autorkou souboru esejů Příležitostné nápady (PROSTOR 2020), které psala po dobu jednoho roku na žádost deníku The Guardian. Televize HBO natočila podle tetralogie Geniální přítelkyně seriál. Rovněž romány Tíživá láska a Dny opuštění se dočkaly filmového zpracování.

19


Rozhovory

Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán Vladimír Kroc, Eliška Krausová-Chaves Fascinující příběh Elišky Krausové-Chaves, sestry spisovatele Ivana Krause, politologa Michaela Krause a moderátora Jana Krause, která na jaře roku 1968 vyrazila do Kolumbie zdokonalit svoji španělštinu, jako by jela na Slapy. „Nic jsem předem nevěděla, vypadalo to jako zajímavá, dobrodružná cesta do neznáma. Brzy jsem pochopila, že Amerika je jiný pohled na svět, jiný pohled na život, trošku jakoby jiné století,“ vypráví v rozhovoru s moderátorem Českého rozhlasu Vladimírem Krocem. Když přišla 21. srpna okupace Československa, rozhodla se v Kolumbii zůstat. Díky silným genům a lásce osudového muže dokázala zvládnout nejrůznější nástrahy a vystoupat vysoko na společenském žebříčku.

květen 2021 pevná vazba / e-kniha 224 stran cena 367 Kč ISBN 978-80-7260-484-5

20

V jejím strhujícím životě se objevují známí herci, básníci, umělci, učenci, bohatci, dobrodruzi, váleční hrdinové, diktátoři, prezidenti. Elišku poznáváme nejen jako profesorku francouzštiny na univerzitě v Bogotě, ale i jako telefonní spojovatelku, prodavačku paruk, manažerku knihkupectví či příležitostnou televizní herečku. Současně nám dává nahlédnout do životů Kolumbijců a do historie neobyčejné rodiny Krausových zpopularizované zejména nejstarším bratrem, spisovatelem Ivanem Krausem a nejmladším Janem. „Eliška drží slovo, nenechá si nic líbit od nikoho, chodí včas, a pokud jde o rodinnou loajalitu, jako by patřila do románových postav nejslavnějších mafiánských rodů. Umí být diplomaticky shovívavou, stejně jako nekompromisně a pevně přímou,“ popisuje svoji starší sestru známý herec a moderátor. Vše, co se dočtete v této knize, jeho slova potvrzuje. Vyprávění nechybí typická „krausovská“ přímočarost a charakteristický humor, čtenář zároveň ocení krásný jazyk a styl, kterým se Eliška Krausová po tolika letech na jiné polokouli vyjadřuje. Text doprovází velké množství fotografií z rodinného archivu.


„Přijela jsem do Kolumbie, jako bych jela na Slapy. Nic jsem předem nevěděla, vypadalo to jako zajímavá, dobrodružná cesta do neznáma.“ E. K.

Eliška Krausová-Chaves (1946) je profesorkou francouzštiny na univerzitě v Bogotě. Narodila se v Praze, na Univerzitě Karlově se věnovala francouzštině, po čtvrtém ročníku odjela do Kolumbie studovat lingvistiku a latinskoamerickou literaturu. Zde ji zastihla okupace Československa a ona se rozhodla v Jižní Americe zůstat. V roce 1970 se provdala za Ignacia Chavese, profesora literatury, který později řídil významný kolumbijský Institut Caro y Cuervo. Od roku 1983 je profesorkou francouzštiny na Národní pedagogické univerzitě v Bogotě, po čtvrtstoletí byla děkankou pro mezinárodní vztahy. V roce 2009 založila krajanský Spolek přátel České republiky v Bogotě ASOČHECA. O pět let později obdržela ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Vladimír Kroc (1966) je novinář a rozhlasový moderátor. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1989 pracuje v Československém, resp. Českém rozhlasu. Spolupracoval s Českou televizí, TV3 a Z1. Je spoluautorem knih Pavol Habera in flagranti, Wanastowi Vjecy – Divnoknížka, Dva na jednoho, Století Miroslava Zikmunda, napsal knihy Studio 6, Peter Nagy – Musicross, Jižním křížem krážem a Orion hlavou dolů. Pro ostravské studio ČT napsal a provázel čtyři třináctidílné cykly Postřehů odjinud z Austrálie, Nového Zélandu, jižní Afriky a nejnověji z Kolumbie. Na tomto základě vznikla knížka rozhovorů přes oceán s Eliškou Krausovou Letenka do neznáma.

21


Současná próza

Poslední útěk Adama Drechslera Jiří Pehe

Léta si myslel, že z jeho osudové lásky nezbylo nic než vzpomínky. Dokud se neobjevila ta dívka. Veřejně známý intelektuál a spisovatel Adam Drechsler tuší, že brzy podlehne vážné nemoci, a vypraví se na svou poslední cestu přes oceán. V letadle se seznámí s dívkou, která snad může jeho život ještě zásadně ovlivnit. Prostřednictvím rozhovoru dvou lidí stojících na opačném konci životní cesty poznáváme osobní historii českého emigranta, v níž se odrážejí dějiny naší země posledního více než půlstoletí. Sledujeme jeho dramatický útěk přes tehdejší Jugoslávii, život v New Yorku, práci pro Svobodnou Evropu v Mnichově, a nakonec pendlování mezi rodnou zemí a Amerikou. Ke klasickému motivu vykořenění exulanta, který přišel o původní domov a nový už vlastně nikdy nenašel, se tu přidává bolestná ztráta životní lásky, s níž se hlavní hrdina nikdy nesmířil. květen 2021 brožovaná vazba / e-kniha 264 stran cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-488-3

22


Od autora již vyšlo: Na okraji zmizelého Tři tváře anděla Mimořádná událost Průsečík

Jiří Pehe (1955) emigroval v roce 1981 z Československa a usadil se v New Yorku, v letech 1988–1994 žil v Mnichově a do České republiky se vrátil v roce 1995. Studoval práva, filozofii a politologii na univerzitách v Praze a v New Yorku. Pracoval jako nakladatelský i časopisecký redaktor, číšník, hotelový vrátný, analytik, poradce prezidenta, ředitel a univerzitní učitel, avšak české veřejnosti je znám především jako politický komentátor. Publikoval poezii a krátké povídky, později především odborné statě a texty zabývající se politikou. Mj. je spoluautorem knihy The Prague Spring. A Mixed Legacy (New York 1988) a autorem sborníku textů Vytunelovaná demokracie (Praha 2002). V nakladatelství PROSTOR vyšly jeho romány Na okraji zmizelého (2006), Tři tváře anděla (2009, 2016) a Mimořádná událost (2013), novela Průsečík (2017), dále pak monografie Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech (2010), soubor esejů Demokracie bez demokratů (2010) a Na konci světa (2015). Pro téže nakladatelství připravil v roce 2012 jako editor a spoluautor sborník esejů Krize, nebo Konec kapitalismu?

23


Současná próza

Nalakuj to narůžovo

Martina Formanová

Nejintimnější kniha Martiny Formanové.

V nové knize, kterou Martina Formanová navazuje na předchozí autobiografické prózy Skladatelka voňavého prádla a Snědla dětem sladkosti, se setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po smrti manžela Miloše Formana (18. 2. 1932– 13. 4. 2018). S pomocí deníku zpracovává svůj smutek a prázdnotu ze ztráty člověka, po jehož boku strávila dvacet tři let a s nímž vychovala dva syny. První zápis je ze srpna 2018, poslední z letošního, již pandemického února. S nadsázkou, sebeironií a upřímností autorka popisuje cestu k zotavení. Nečekanou součástí duševní terapie se pro ni stávají lekce stand-upu, který spojil její touhu po komunikaci, smysl pro humor i dávné vzpomínky na chvíle strávené v dětském recitačním kroužku v rodném Brně. Autorčinu knihu doprovází řada fotografií. květen 2021 pevná vazba / brožovaná vazba / e-kniha 216 stran, celobarevná cena 297 Kč (pevná vazba), 247 Kč (brožovaná vazba) ISBN 978-80-7260-492-0 (pevná) ISBN 978-80-7260-490-6 (brožovaná)

24


Od autorky již vyšlo: Skladatelka voňavého prádla Trojdílné plavky Ten sen Snědla dětem sladkosti Nevěra po americku Případ Pavlína Povídky na tělo

Martina Formanová (1966) pochází z Brna, vystudovala scénáristiku na Filmové akademii múzických umění v Praze a od poloviny devadesátých let žije ve Spojených státech amerických. Je autorkou autobiograficky laděných próz Skladatelka voňavého prádla (2002) a Snědla dětem sladkosti (2012), novel Trojdílné plavky (2007) a Nevěra po americku (2011), románů Ten sen (2009) a Případ Pavlína (2014) a sbírky Povídky na tělo (2017). Napsala rovněž dva scénáře, které se staly předlohou k televizním filmům.

25


Současná próza

Ve stínu

Kateřina Castañeda Co se vlastně stalo s Lidmilou? Sesterské drama ze současnosti. Dvě sestry. Jedna krásná, chytrá a úspěšná, druhá její protiklad. Alespoň Lidmila si to o sobě myslí. Celý život všem ustupovala, snažila se být dokonalou dcerou, matkou i manželkou a přesto je ve svých třiceti nespokojená téměř se vším: se svým vzhledem, se zaměstnáním, s bydlením, dokonce ani manželství s Petrem ji nenaplňuje. Je přesvědčená, že šťastná by byla jen tehdy, pokud by žila život své půvabnější a úspěšnější sestry Lenky. Hnána pomýlenou touhou po spravedlnosti, vydává se Lidmila na cestu za vlastním štěstím, na níž postupně ztrácí víc, než získá. Zrada však nejde vzít zpět a Lidmila si příliš pozdě uvědomuje, že to, po čem celou dobu toužila, je mnohem blíž, než si myslela. Dostane ještě druhou šanci?

červen 2021 brožovaná vazba / e-kniha 356 stran cena 347 Kč ISBN 978-80-7260-493-7

26


Od autorky již vyšlo: Hádej, můžeš jednou

Kateřina Castañeda (1982) vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, věnuje se překládání, mj. filmů a dokumentů, a je spoluautorkou desítek scénářů k televizním pořadům. Psát začala již v útlém věku, kdy vyrůstala obklopená knihami, později své povídky uveřejňovala na literárních serverech. Literárně debutovala úspěšnou povídkovou sbírkou Hádej, můžeš jednou (PROSTOR 2018), v níž svou pozornost soustředila na zdánlivě obyčejné lidské osudy. Autorka žije v Praze, je vdaná a má malého syna.

27


Současná próza

Začátek nové éry Carmen Kornová

Čtyři ženy. 100 let Německa. Románová trilogie Sága jednoho století se uzavírá. Závěrečným dílem, navazujícím na předchozí Dcery nové doby a Konec starých časů, vrcholí trilogie Sága jednoho století. S hlavními hrdinkami se setkáváme v poslední třetině 20. století, kdy do jejich životů vstupují teroristické útoky Frakce Rudé armády, sjednocení Německa, díky němuž se opět shledávají rozdělené rodiny, i další politické události končícího století.

červen 2021 přeložila Zlata Kufnerová brožovaná vazba / e-kniha 432 stran cena 497 Kč ISBN 978-80-7260-485-2

28

Čtyři přítelkyně stále stojí při sobě, v dobrém i ve zlém. Henny Ungerová slaví 70. narozeniny a mezi gratulanty, jejichž počet se pořádně rozrostl, jí přicházejí popřát její nejvěrnější kamarádky Käthe, Lina a Ida. Tradici nezlomného přátelství a vzájemné opory ctí i nová generace jejich dětí a vnoučat. Hennyina vnučka Katja sní o tom, že bude jako fotoreportérka cestovat po světě, a při tom se musí vypořádat s láskou k východoněmeckému herci Jonovi a překonat železnou opoou. Idina dcera Florentina se vrací do Hamburku s překvapením a také Ruth, Käthina adoptivní dcera, je pevnou součástí klanu rodiny a přátel. Bestsellerová autorka Carmen Kornová se ve třetí části trilogie věnuje mladé generaci potomků hrdinek a románovou ságu o čtyřech rodinách z hamburského Uhlenhorstu, které sleduje po celé jedno století pohnutých německých dějin, uzavírá. Opět využívá své žurnalistické průpravy a působivě a autenticky servíruje publiku dobové detaily z oblasti hudby, literatury, módy a kuchyně, ale i společenských konvencí. A sama dodává: „Měla jsem štěstí, že jsem mohla psát o tak báječných postavách. Občas mívám dojem, že je potkávám u nás v Uhlenhorstu, jako by všichni byli mými sousedy a ještě něčím mnohem víc, chápu je teď jako svou rodinu. Jsem za ně vděčná.“


Od autorky již vyšlo: Dcery nové doby Konec starých časů

Spisovatelka a novinářka Carmen Kornová (1952) je dcerou hudebního skladatele Heinze Korna a dětství strávila v Kolíně nad Rýnem. Po studiu žurnalistiky na škole Henriho Hannena pracovala jako redaktorka pro časopis Stern, později také pro časopis Die Zeit. Zároveň se začala věnovat psaní knih, je autorkou mnoha kriminálních románů, za něž získala několik ocenění, a knih pro děti. Již čtyřicet let žije v hamburské čtvrti Uhlenhorst, ve které se usadila a jejíž historií se dlouhodobě zabývá. Carmen Kornová je vdaná za novináře a překladatele Petera Christiana Hubschmida a má dvě dospělé děti. Nakladatelství PROSTOR vydalo roku 2019 Dcery nové doby, první díl trilogie, která Kornovou proslavila a vynesla jí umístění na předních příčkách bestsellerových žebříčků. Následoval Konec starých časů (PROSTOR 2020).

29


Politologie

Deset lekcí pro postpandemický svět

Fareed Zakaria

Co bude dál, až krizi zvládneme? Pandemie koronavirové choroby covid-19 nám všem obrátila život naruby a na tuto novou realitu bychom si měli zvyknout, tvrdí ve své nejnovější knize světoznámý komentátor a politolog Fareed Zakaria. Podle něho budou podobné šoky přicházet dál. Do veřejné debaty přináší deset lekcí pro postpandemickou budoucnost a čtivý přehled o světě, na který nejsme dosud připraveni. Autor upozorňuje, že současný svět procházel i bez koronaviru spoustou změn a krizí, od vzestupu stále agresivnější a vůči demokracii a svobodě imunní Číny přes stahování se Ameriky do sebe, stoupající nerovnost a nástup populismů obou ideologických zabarvení až po překotný vpád nevyzpytatelných technologií či hrozbu změny klimatu. V tomto smyslu je podle Zakarii pandemie něco jako katalyzátor. Mnohé trendy se s jejím přispěním urychlí a může dojít k řešení nahromaděných problémů. červen 2021 z angličtiny přeložili Jaroslav Veis a Veronika Maxová brožovaná vazba / e-kniha 336 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-489-0

30


Americký spisovatel a novinář indického původu Fareed Rafiq Zakaria (1964) vystudoval univerzitu v Yale. Poté přestoupil na Harvard, kde mu byl udělen doktorát z mezinárodních vztahů. Dlouhou dobu působil v magazínu Newsweek, v srpnu 2010 ohlásil přechod ke konkurenčnímu časopisu Time. Na stanici CNN uvádí talk show Fareed Zakaria GPS, v níž se zabývá převážně mezinárodní politikou. Je autorem politologických knih Budoucnost svobody (2003, česky 2004) a Postamerický svět (2008, česky 2010).

31


Současná próza

Co je odtud vidět Mariana Leky

Selma snila o okapi. Někdo brzy zemře. „Když Selma řekla, že se jí v noci zjevila okapi, věděli jsme, že někdo z nás brzy zemře,“ zahajuje své vyprávění Selmina desetiletá vnučka Luisa. Selmě se dosud zdálo o africké antilopě třikrát a pokaždé potom někdo z vesnice zemřel, proto jsou její obyvatelé rázem ve střehu. Někteří cítí, že nyní je nejvyšší čas vyrukovat se zamlčovanou pravdou. A když konečně přijde smrt, její okolnosti jsou mimo očekávání všech.

červen 2021 z němčiny přeložila Marta Eich brožovaná vazba / e-kniha 320 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-491-3

Prostřednictvím Louisy odhalujeme život malé poklidné vesnice s magickou atmosférou. V Selmině domě, v němž děvčátko vyrůstá, nalézají útočiště leckdy bizarní sousedé, které navzdory neurózám, vrtochům a rozdílnosti povah spojuje tolerance vůči jinakosti a snaha pomáhat si. Žijí tu také Luisini rodiče zaměstnaní krizí středního věku natolik, že jim sotva zbývá čas na dceru a její výchovu ochotně přenechávají jiným. Nelze opomenout ani obrovského bílého psa Aljašku s aurou nesmrtelnosti. Román sestává ze tří částí odehrávajících se v letech 1983, 1995 a 2005 a v každé z nich je Luisa konfrontována se smrtí blízké osoby. Tématem příběhu je však zejména láska a lidé, kteří mají odvahu o ni usilovat a překonávat překážky v podobě vnitřních bariér, předsudků i tisíců kilometrů. Autorka dovedně žongluje s metaforami a prokládá je jemným, laskavým humorem, čerpajícím z dobře odpozorovaných všedních situacích. Její dojemný příběh je promyšlenou meditací o tom, jak ztráta a láska utvářejí člověka i komunitu. O hledání místa ve světě, i když to místo je právě tam, kde jste začínali. Román získal mezinárodní ohlas a dosud byl přeložen do 20 jazyků.

32


Německá spisovatelka Mariana Leky (1973) studovala literaturu, tvůrčí psaní a žurnalistiku. Na literární scénu vstoupila v roce 2001 souborem povídek Die Liebesperlen. Je autorkou řady próz. Její román Co je odtud vidět (2019) se držel více než rok v žebříčku bestsellerů podle týdeníku Der Spiegel a dosud byl přeložen do 20 jazyků.

33


Pozdní sběr

Andělin popel

Frank McCourt

Klasika ověnčená Pulitzerovou cenou se vrací ke čtenářům po osmnácti letech.

červenec 2021 z angličtiny přeložil Josef Moník brožovaná vazba / e-kniha 416 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-497-5

34

„Když se dívám zpátky na své dětství, nedovedu pochopit, jak jsem vůbec mohl přežít. Bylo to bídné dětství, jak jinak: o šťastném dětství nemá cenu psát. Horší než obyčejné bídné dětství je bídné irské dětství, a ještě horší je bídné irské katolické dětství.“ Tak začínají paměti Franka McCourta, který se narodil v Brooklynu v době hospodářské krize čerstvým irským přistěhovalcům a posléze vyrůstal ve slumech irského Limericku. Bez hořkosti, ale naopak s osobitým humorem popisuje hladovění, nemoci, špínu a strádání, nad nimiž by strnul i Charles Dickens. Frankův otec Malachy, neschopný, upovídaný alkoholik, pracoval jen zřídka, a když už pracoval, obvykle mzdu propil a nechal svou pobožnou, zlomenou ženu Andělu žebrat v místních kostelech a charitativních organizacích. Avšak jakkoli býval ničemný, dokázal být i něžný a uměl vyprávět podivuhodné příběhy o velkých irských hrdinech. Když nakonec zmizí v Anglii, zanechá v synovi dojem, že se má snažit o lepší život. Ohromující síla románu spočívá v perspektivě malého hrdiny, který líčí nepředstavitelnou chudobu, selhání otce, rodinné tragédie a krutost okolí s čistou duší, empatií a shovívavostí. Dnes již klasický román Andělin popel byl v roce 1997 vyznamenán Pulitzerovou cenou, vyšel ve více než 25 jazycích a prodaly se ho miliony výtisků. Úspěchu dosáhla i jeho filmová verze s Emily Watsonovou, Robertem Carlylem a Michaelem Leggem v hlavních rolích (1999). Film byl nominován na Oscara a na MFF Karlovy Vary získal Cenu diváků (2000).


Frank McCourt (1930–2009) se narodil v New Yorku jako nejstarší dítě irských přistěhovalců. Velká hospodářská krize a otcův alkoholismus způsobily, že rodina zůstala bez prostředků, a když byly Frankovi čtyři roky, McCourtovi odešli z New Yorku za příbuznými do irského Limericku. Situace rodiny se však ještě zhoršila. Otec neměl práci a jakýkoliv skromný příděl peněz propíjel. Několik McCourtových sourozenců zemřelo a on sám v deseti letech málem podlehl tyfu. V roce 1941 jeho otec odjel do Anglie údajně pracovat do válečné muniční továrny, ale rodině nikdy žádné peníze neposlal, ta byla odkázána na žebrání a příležitostné krádeže. V roce 1949 se McCourtovi podařilo vrátit se do New Yorku. Pracoval v přístavních docích a později sloužil v korejské válce. Po skončení vojenské služby vystudoval angličtinu na Newyorské univerzitě. Třicet let učil na newyorských středních školách, poté se věnoval psaní memoárů. Za knihu Andělin popel (česky 1998 a 2003) získal Pulitzerovu cenu a mnohá další ocenění. Po jejím ohromujícím úspěchu navázal pokračováním Andělina země (česky 2004), v němž vylíčil návrat do Ameriky, země snů, kde v padesátých letech minulého století prošel jako přistěhovalec tvrdou školou života.

35


Osobnosti

Živý mýtus Roger Federer

Milan Hanuš

Originální pohled na legendu bílého sportu. O „nejlepším tenistovi všech dob“ vyšla již řada publikací a článků, převážně od sportovních novinářů, ale pohled Milana Hanuše je v tomto kontextu ojedinělý stylem i pojetím. Vedle sportovní stránky totiž čtenáři přibližuje také psychologické pozadí tenisové hry i výjimečný způsob, jakým právě Roger Federer dokázal fenomenálně rozvinout svůj talent.

srpen 2021 pevná vazba / e-kniha 336 stran cena 497 Kč ISBN 978-80-7260-502-6

36

V první části knihy nazvané Mýtus cesty autor líčí silný sportovní příběh Rogera Federera jako zvláštní variaci hrdinského mýtu, který je v kolektivní duši stále velmi živý a přitažlivý. Milan Hanuš využívá svých znalostí archetypální psychologie a pouť švýcarského sportovního hrdiny a tenisového génia osvětluje pomocí působivých obrazů, paralel a kulturních souvislostí, které čtenáři podává velice poutavou a srozumitelnou formou. Svědčí o tom názvy jednotlivých kapitol: Daimon, Démonie, Šprýmař a rebel, Zasvěcení, Hra o trůn, Djoker komplex, Rytíři Kulatého stolu apod. Pojednání jedinečné sportovní osobnosti na pozadí hrdinského mýtu dává autorovi možnost k velmi invenčnímu a neotřelému výkladu i stylu vyjadřování. Druhá část knihy má název Mýtus hry a je věnována klíčovým zápasům a „velkým epickým bitvám“, které Roger Federer sváděl se svými stejně slavnými protivníky Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem, Andym Murraym a dalšími. Autor originálním způsobem líčí průběh nezapomenutelných tenisových dramat a nahlíží pod jejich povrch, do psychologie hráčů i hry samotné. Také v těchto kapitolách, nazvaných např. Persona, Neviditelný režisér, Protrpěná vítězství či Homérský pláč, uplatňuje obrazný a velmi nápaditý způsob výkladu.


Kniha vychází u příležitosti čtyřicátých narozenin Rogera Federera a je věnovaná světoznámému tenistovi s vděčností za nezapomenutelné sportovní zážitky, které ve svých zápasech fanouškům připravil. Je třeba zdůraznit, že tato kniha přesahuje ryze sportovní tematiku – je určena všem čtenářům, které zajímá „cesta hrdiny“ a novodobá verze hrdinského mýtu, zde v podání švýcarské tenisové legendy.

Publicista a esejista Milan Hanuš (1955) působil řadu let jako šéfredaktor kulturně-společenské revue PROSTOR, kde vycházely mimo jiné psychologicky a filozoficky zaměřené úvahy a eseje významných českých i zahraničních autorů. Zabývá se astropsychologií a výkladem symbolů, přispívá do archetypové revue Archea. Je nadšeným fanouškem bílého sportu a též jeho vášnivým rekreačním hráčem.

37


Mimo edice

Přátelství. Diář 2022

Elena Ferrante

Letošní favorit mezi dárky – okouzlující průvodce nadcházejícím rokem.

srpen 2021 výběr citátů a redakce textu Denisa Novotná ilustrace Jiřina Lockerová z italštiny přeložili Alice Flemrová, Jakub Volný, Anna Kudrnová a Sarah Baroni brožovaná vazba 272 stran cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-498-2

38

Diář na rok 2022 Přátelství přináší na každý týden podnětné myšlenky jedné z nejčtenějších spisovatelek současnosti Eleny Ferrante. S motivem přátelství se setkáváme v celém jejím díle, zejména ve slavné tetralogii Geniální přítelkyně (PROSTOR 2016–2018), jež si získala miliony čtenářů na celém světě. Dosud žádná jiná autorka nedokázala zachytit vztah mezi přítelkyněmi se všemi jeho odstíny jako právě Ferrante, která pravdivě obnažuje základní lidská pouta. Diář nabízí inspirativní pohled i na další rozličná témata včetně lásky, krásy, moudrosti či odvahy, a vtáhne vás hlouběji do vlastních myšlenek. Dílo provází více než 100 překrásných barevných ilustrací malířky Jiřiny Lockerové: „Při čtení knih Eleny Ferrante jsem oceňovala, jak dokáže autenticky vystihnout vnitřní život ženských postav. Snažila jsem se vyjádřit pocity, které ve mně text vyvolal. Kombinovala jsem různé techniky – barevné akvarely, pérovky štětcem a tuší, naskenované krajky.“


Elena Ferrante, publikující od svého prvního románu Tíživá láska (česky PROSTOR 2018) pod tímto pseudonymem, se proslavila po celém světě především tetralogií Geniální přítelkyně (česky PROSTOR 2016– 2018). Ohromující úspěch ságy (12 milionů prodaných výtisků po celém světě, překlady v padesáti zemích) dal podnět k pátrání nejednoho investigativního novináře po autorčině identitě, která však dosud nebyla odhalena. Ať už je Elena Ferrante kdokoli, v současnosti je kritikou řazena mezi nejvýznamnější žijící italské autory a týdeník Time ji v roce 2016 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Síla jejího vypravěčského umění spočívá v autenticitě, s níž nahlíží ženské osudy, a v mnohovrstevnatosti hrdinek. Téma žen, které se snaží zorientovat ve vlastní minulosti a najít sebe samé skrze pochopení a narovnání vztahů se svými blízkými, se objevuje ve většině autorčiných próz. Kromě již jmenovaných také v románech Dny opuštění (PROSTOR 2019) a Temná dcera (PROSTOR 2019). Dílo Temná dcera je tematikou propojené s krátkým napínavým příběhem pro děti Pláž v noci (PROSTOR 2019), v němž Ferrante rozvinula motiv ztracené panenky. V minulém roce se čeští čtenáři mohli seznámit s ilustrovaným souborem esejů Příležitostné nápady (PROSTOR 2020), které autorka psala po dobu jednoho roku na žádost deníku The Guardian, a s románem Prolhaný život dospělých (PROSTOR 2020) o bolestném dospívání a hledání kořenů a vlastní identity v Neapoli 90. let minulého století. V produkci Netflixu a společnosti Fandango vzniká jeho seriálová adaptace. Televize HBO odvysílala v roce 2018 osmidílný seriál natočený podle prvního dílu tetralogie Geniální přítelkyně, v roce 2020 uvedla druhou řadu a v následujících letech připraví také další díly. Známá americká herečka Maggie Gyllenhaal si pro svůj režijní debut zvolila filmovou adaptaci Temné dcery, na níž v současnosti pracuje. Rovněž romány Tíživá láska a Dny opuštění se dočkaly filmového zpracování. Malířka a ilustrátorka Jiřina Lockerová ilustrovala více než 50 knižních titulů. Věnuje se mimo jiné malbě meditačních obrazů s terapeutickým účinkem, k nimž ji přivedl hluboký zájem o alternativní způsoby léčby a širší vnímání života. K dílu Eleny Ferrante má osobní vztah: „Její knihy, plné vášně a života, mě uchvátily chápáním ženské duše.“

39


Střed

Mrazík s pendrekem v ruce

Alexandr Mitrofanov

Proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné. Autor ve své nové knize popisuje jevy typické pro současnou ruskou společnost a politickou sféru a dokládá je na nedávných událostech. Vysvětluje, proč je prakticky nemožné, aby v Rusku fungovala demokracie, z jakého důvodu v této zemi dochází k policejním represím nebo odkud pramení expanzivní ruská mentalita. Všechny své teze opírá o reál­ ná fakta z minulosti. Při analýze stavu nynějšího státu se tak autor vrací především k sovětské éře, v níž má současné Rusko kořeny. Kromě konkrétních událostí čerpá i z knih či filmů, z vyjádření odborníků a v neposlední řadě z vlastních zkušeností, jež nasbíral za 22 let života v Sovětském svazu.

září 2021 pevná vazba / e-kniha 192 stran cena 247 Kč ISBN 978-80-7260-500-2

40


Alexandr Mitrofanov (1957) je český novinář a publicista s ruskými kořeny. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Je držitelem ocenění Novinářská křepelka (1994), získal Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Je autorem či spoluautorem knih Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sbornících Bludné cesty sociální demokracie (2005), Proč? (2018) a Nesamozřejmý národ? (2019). Od roku 2014 má na portálu Novinky.cz pravidelnou rubriku Očima Saši Mitrofanova. Je aktivní jako mikrobloger@AlexandrMitrofa.

41


Eseje

Co je to národ? Ulrike Guérotová

Mohla by se Evropa stát národem?

Národ a národní stát jsou v módě stejně jako retro nábytek nebo falešné řasy. V diskusích o Evropě jsou Evropa a národ permanentně stavěny proti sobě. Národní stát musí v každém případě zůstat. Kdo se ho dotkne, kdo ho chce v zájmu Evropy „překonat“, sklidí posměch či zuřivý odpor. Jenže co máme na mysli, když hovoříme o „národu“? Je každému jasné, co se tím míní? Anebo znamená národ, resp. národní stát pro každého něco jiného? Kolik definic národa existuje a co je jejich obsahem? Mají o něm Francouzi nebo Poláci stejnou představu jako Němci? Jsou snad Katalánsko, Skotsko nebo Tyrolsko také národy? A mohla by se sama Evropa stát národem? Renomovaná německá myslitelka a politoložka hledá odpovědi a snaží se pojmy národ a Evropa zasadit do společného kontextu. září 2021 z němčiny přeložil Petr Dvořáček pevná vazba / e-kniha 224 stran + 16 stran barevná obrazová příloha cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-495-1

42


Německá politoložka a publicistka Ulrike Beate Guérotová (1964) se ve svých textech dlouhodobě zabývá aspekty evropské integrační a zahraniční politiky. V letech 2007-2013 řídila berlínskou kancelář Evropské rady pro zahraniční vztahy. Společně s rakouským spisovatelem Robertem Menassem vydala Manifest pro Evropskou republiku, v němž upozorňujena současné napětí a vývoj v EU a vyzývá k založení Evropské republiky. V současnosti vede oddělení pro evropskou politiku a studium demokraciena univerzitě v Kremži.

43


Dokumentární próza

V nebi je pusto

Avrom Bendavid-Val Život a zkáza židovského Trochenbrodu. Městečko Trochenbrod, v polštině Zofjówka, se od většiny podobných míst ve východní Evropě lišilo pouze tím, že jeho obyvatelé byli až na výjimky Židé a mluvili jidiš. Tehdy jediné samostatné židovské městečko rostlo a vzkvétalo uprostřed lesa volyňského vojvodství.

září 2021 z angličtiny přeložila Kateřina Klabanová pevná vazba / e-kniha 256 stran cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-486-9

V září 1939, po sovětské invazi do Polska, byla Zofjówka začleněna do Ukrajinské sovětské socialistické republiky a přejmenována na Sofievku. O dva roky později ji nacistické Německo anektovalo pod novým germanizovaným názvem Trochenbrod. Její obyvatelé byli povražděni, domy srovnány se zemí a všechny zbylé stopy odstraněny po návratu sovětské moci. Tam, kde kdysi stály ulice, tržiště, synagogy, parky a hřbitovy, zůstala jen tráva. Nacisti ani komunisti však nedokázali zničit ducha místa, jež nadále žilo v příbězích a legendách o malém kousku nebe, ukrytém hluboko v lese. K jeho nesmrtelnosti přispěla dokumentární próza Avroma Bendavid-Vala V nebi je pusto (2010). Americký ekonom Bendavid-Val, syn jednoho z přeživších obyvatel Trochenbrodu, řadu let pátral v historii zmizelého města a shromažďoval informace o životě svého lidu, o jeho zvycích a kultuře. Výsledkem je podmanivý obraz štetlu od založení na začátku 19. století přes jeho zkázu až do dnešních dnů, kdy existuje už jen jako vzpomínka. Kniha vychází s předmluvou Jonathana Safrana Foera, jenž k nevelkému a rozmanitému souboru knih věnovaných Trochenbrodu přispěl románem Naprosto osvětleno (2002).

44


Washingtonský rodák Avrom Bendavid-Val (1942) pracoval více než čtyřicet let jako odborník na hospodářský rozvoj a ochranu životního prostředí v Americe a v chudých zemích. Během své kariéry cestoval a pracoval v mnoha oblastech Afriky, Asie, východní a střední Evropy a Blízkého východu a vydal ve svém oboru několik knih. Když v roce 1997 pracoval v Polsku, navštívil místo zmizelého města Trochenbrod, odkud pocházeli jeho židovští předkové. Na základě této zkušenosti se stal vášnivým badatelem ve stotřicetileté historii města, aby posléze napsal dokumentární prózu V nebi je pusto: Objevování ztraceného města Trochenbrodu.

45


Rozhovory

Náš černobílý svět

Obonete S. Ubam

České rozhovory o afrických kořenech a splněných snech. Televizní moderátor Rey Koranteng, fotbalista Theodor Gebre Selassie, filantropka a moderátorka Lejla Abbasová, spisovatel Tomáš Zmeškal, choreograf a tanečník Yemi A. D., sinolog Martin Kříž, spisovatelka a numeroložka Monika Ben Thabetová, televizní moderátorka Zuzana Tvarůžková a zpěvačka Madalena João, ty všechny vyhledal Obonete S. Ubam, aby se jich zeptal, jaké bylo jejich dětství a dospívání. Autor úspěšné knihy Sedm let v Africe si chtěl totiž porovnat vlastní zážitky s dalšími, kteří sice vyrůstali v české kotlině, avšak s poněkud neobvyklou barvou kůže. Tak vznikl soubor rozhovorů s názvem Černobílý svět, pohled na zdejší prostředí z úhlu, který dosud česká společnost postrádala.

září 2021 pevná vazba / e-kniha 256 stran, barevné fotografie cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-505-7

„Nemohu zodpovědně říci, zda se mi podařilo nalézt jeden univerzální průsečík, ale příběhy mají mnohé společné jmenovatele. Až na výjimky každý zažil počáteční protivenství osudu, případně čelil nevraživosti okolí, nebo dokonce pocítil tíhu společenské stigmatizace vlastní existence. Navzdory okolnostem však dokázali dosáhnout svých met. Pokusil jsem se proto, mnohdy až nepříjemnými otázkami, trochu poodkrýt jejich recept na to, jak vyniknout. Pátral jsem hluboko v jejich minulosti a hledal jsem vodítka, která by vysvětlovala, proč a jak k tomu došlo. Zdali se mi to povedlo, nechám už na posouzení laskavých čtenářů. Prozradím jen, že když jsem nakonec porovnal všechny výpovědi, došel jsem k poznání, že hlavním společným jmenovatelem všech těchto osudů je ve výsledku jedno jediné slovo, a tím je inspirace.“ z autorova úvodu ke knize

46


Obonete S. Ubam (1976) se narodil české matce a nigerijskému otci. Vyrůstal s matkou a otčímem v Bruntále a ve čtrnácti letech odjel poprvé do Nigérie, aby blíže poznal svého otce, generála policie. Po návratu do České republiky odmaturoval a nastoupil na Vojenskou akademii ve Vyškově. Po absolutoriu pokračoval v profesionální službě na oddělení zahraničních styků na ministerstvu obrany. Po ukončení vojenské kariéry se stal spoluzakladatelem Ligy etnických menšin ČR, později vystudoval práva, působil na několika manažerských postech, a nakonec se začal věnovat budování česko-nigerijských obchodních vztahů. Po náhlém úmrtí svého otce se odstěhoval do Nigérie, kde převzal vedení rodinné firmy. Za přínos k rozvoji nigerijského kmene Annang mu byl udělen tradiční šlechtický titul. Po sedmi letech strávených v Africe přesídlil do Španělska. Své zážitky zaznamenal v knize Sedm let v Africe (PROSTOR 2019), inspiraci Afrikou zúročil i ve sbírce tradičních přísloví Kalangu (PROSTOR 2020).

47


Osobnosti

Kamala Harrisová

Dan Morain

Výjimečná žena, jež vždy kráčí vlastní cestou.

říjen 2021 z angličtiny přeložila Daniela Orlando pevná vazba / e-kniha 328 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-506-4

48

Jak se dcera dvou přistěhovalců v Kalifornii vypracovala na první viceprezidentku Spojených států amerických? Vlastní cestou. Kamalu Harrisovou a její mladší sestru vychovala svobodná matka, praktická odbornice na rakovinu, která jako devatenáctiletá emigrovala z Indie za lepším vzděláním. S Kamaliným otcem, špičkovým profesorem ekonomiky pocházejícím z Jamajky, se rozešla, když bylo Kamale jen pět let. Kamala zdědila po obou rodičích smysl pro sociální spravedlnost, po matce pak pracovní nasazení, cit pro detail, a především talent dokázat nemožné. Po skromných začátcích v Oaklandu a následném aktivistickém období na Howardově univerzitě z ní vyrostla nezdolná, pohotová, chápavá a precizní žena – obávaná prokurátorka vyhlášená svými jízlivými průpovídkami a politička schopná šikovně zvládat rozpolcenou kalifornskou politickou kulturu. To vše zachytil zkušený novinář Dan Morain, jenž sledoval život Kamaly Harrisové celých pětadvacet let, během nichž se zabýval situací v Kalifornii. Nyní předkládá první podrobný a čtivý popis Kamaliny nevšední profesní dráhy. Zároveň autor průběžně ukazuje, co Harrisová dělá, když se nikdo nedívá: zamilovává se v pozdním věku, stává se nevlastní matkou a stará se o málo známé členy své dlouholeté neformální politické rodiny, která vždycky věděla, že její osobitý styl ji vynese až na vrchol.


Americký novinář Dan Morain pracuje více než 40 let v Kalifornii, zaměřuje se na státní politiku, politiku a otázky související se spravedlností. Celých 27 let pracoval jako reportér The Los Angeles Times a byl sloupkařem a editorem redakčních stránek listu The Sacramento Bee. Svůj první příběh o Kamale Harrisové napsal v roce 1994, když působil jako reportér v Sacramentu pro Los Angeles Times, a sledoval její kandidaturu na kalifornskou generální prokurátorku v roce 2010 a její působení v této funkci a ve funkci americké senátorky.

49


Osobnosti

Joe Biden

Evan Osnos

Politika, život a současná Amerika.

říjen 2021 z angličtiny přeložili Jaroslav Veis a Veronika Maxová pevná vazba / e-kniha 176 stran cena 297 Kč ISBN 978-80-7260-507-1

50

Držitel americké Národní knižní ceny Evan Osnos vytvořil soustředěný, brilantní a trefný záznam úspěšné celoživotní cesty Josepha R. Bidena Jr. do prezidentského úřadu. Současný americký prezident si dokázal udržet padesátiletou politickou kariéru, která ho dovedla až do Bílého domu, jeho život byl však poznamenáni hlubokými osobními ztrátami a zklamáními. Evan Osnos čerpal z téměř desetiletého zpravodaj­ ství pro časopis The New Yorker a v knize se mu ­ podařilo zachytit mimořádný význam prezident­ ských voleb v roce 2020 i vykreslit jednotlivé osobnosti americké politiky. Jeho kniha je založena na dlouhých rozhovorech s Bidenem a na otevřených výpovědích více než stovky dalších aktérů, včetně bývalého prezidenta Baracka Obamy, Amy Klobucharové, Peta Buttigiega a řady aktivistů, poradců, členů Bidenovy rodiny i Bidenových odpůrců. Knižní portrét osvětluje Bidenovu dlouhou a rušnou kariéru v Senátu, osmileté účinkování ve funkci Obamova viceprezidenta i jeho rozhodnutí vyzvat Donalda Trumpa k souboji o prezidentský úřad a volbu senátorky Kamaly Harrisové jako kandidátky na viceprezidentku. Osnos se zamýšlí nad potížemi, se kterými se Biden bude muset potýkat během svého prezidenství, a zvažuje, jak měnící se země a obrovská škála zkušeností změnily jeho postoje k jednotlivým tématům. V tomto precizním portrétu se Biden jeví jako chybující, a přece rozhodný politik zocelený životními tragédiemi – jako člověk, který se možná až nečekaně dobře hodí pro svoji současnou historickou roli.


Evan Osnos (1976) je americký novinář a spisovatel. Od roku 2008 působí v časopise The New Yorker, kde se věnuje především americké a zahraniční politice. Kromě profilů Joea Bidena či Marka Zuckerberga se zabýval například historií Republikánské strany či sporem okolo severokorejského jaderného programu. Jako vedoucí pekingské redakce listu Chicago Tribune pobýval dříve osm let v Číně a následně vydal knihu Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China (Věk touhy: hledání štěstí, pravdy a víry v nové Číně), za kterou obdržel americkou Národní knižní cenu. Spolupracuje též s televizní stanicí CNN. Žije ve Washingtonu, D. C.

51


Současná próza

Téměř nesmrtelná láska Andrea Sedláčková

Román o ženě, která nechtěla být směšná, a stínech Milana Kundery.

Příběh lásky dvou lidí, kterým se vztah pod rukama proměnil v milostný zápas. Tomáš, šarmantní a uznávaný pražský intelektuál, se seznámí s režisérkou Martinou, která žije a pracuje zároveň v Paříži i Praze a píše scénář dokumentárního filmu o Milanu Kunderovi. Vášnivá láska netrvá příliš dlouho, Martina postupně objevuje, že s partnerem není ve vztahu sama, až se z ní stane neúnavná rozkrývačka Tomášových dalších a dalších nevěr, přičemž Tomášovy milenky se postupně stávají jejími spiklenkami.

říjen 2021 brožovaná vazba / e-kniha 472 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-504-0

52

Práce na filmu o Milanu Kunderovi zavede Martinu na místa spojená se spisovatelovým životem i s jeho romány, do Prahy, Vídně, Paříže. V Martininých přípravách i fiktivních scénách z připravovaného snímku se objevují základní témata Kunderových románů: láska, sex, nevěra, kruté žerty osudu i život intelektuála zapleteného v osidlech velkých dějin. To vše v kontrastu s bídou policejního špiclování a zasahování do životů druhých. Upachtěné i sofistikované slídění agentů StB v Kunderově soukromí se Martině nečekaně protne s jejím vlastním osudem. Ona však může využít modernějších metod než někdejší tajná policie – internetu, facebooku a mobilního telefonu. Martinu masochistické hledání pravdy přivede téměř na pokraj sebezničení. Práce na filmu ji však naplňuje a autorka prostřednictvím své hrdinky Martiny přináší čtenáři nečekaně zajímavé detaily a souvislosti z Kunderova díla i života.


Jelikož někdejší emigrantka Martina tráví velkou část svého života v Paříži, jejím příběhem se prolínají i události posledních let, jakými byly uprchlická krize, problematika islamizace Francie, vraždění v redakci časopisu Charlie Hebdo nebo v klubu Bataclan či nástup Marine Le Penové a Emmanuela Macrona. Líčení francouzských reálií a zarputilé debaty „progresistky“ Martiny a „strážce tradičních hodnot“ Tomáše tvoří další poutavou linku tohoto napínavého milostného románu.

Andrea Sedláčková se narodila v roce 1967 v Praze, vystudovala scénáristiku na FAMU. Po podpisu Několika vět byla předvolána k výslechu na StB, který se stal impulsem k její emigraci do Francie, kam odešla v létě 1989. V Paříži absolvovala katedru střihu na filmové škole. Filmovým debutem Andrey Sedláčkové se stal thriller Oběti a vrazi (2000) s incestní tematikou, posléze natočila snímek Musím tě svést (2002), který kombinuje milostnou zápletku s politickými motivy. V roce 2014 měl premiéru její celovečerní hraný film Fair Play o státem organizovaném dopingu v osmdesátých letech v komunistickém Československu. Je též autorkou celovečerních dokumentárních filmů Život podle Václava Havla či Můj otec Antonín Kratochvíl a mnoha dalších dokumentárních a hraných televizních filmů. V nakladatelství PROSTOR debutovala literárním dokumentem Moje pařížská revoluce (2014), po kterém následoval román Každý něco tají (2017). V současnosti žije mezi Prahou a Paříží, kde se věnuje střihu celovečerních filmů. V roce 2021 byla ve Francii vyznamenána Řádem umění a literatury v hodnosti rytířky.

53


Současná próza

Tenkrát v Hollywoodu Quentin Tarantino

Literární debut kultovního režiséra. Tenkrát v Hollywoodu je dlouho očekávaná románová prvotina Quentina Tarantina, alchymisty, jenž dokázal proměnit filmový brak ve zlato. Proslulý americký režisér v ní vychází ze svého stejnojmenného oscarového filmu a s ohromujícím elánem rozvíjí jeho témata. Stejně jako na plátně sledujeme také zde herce Ricka Daltona, který s rostoucím zoufalstvím vnímá úpadek své kariéry, a jeho dubléra, šoféra a přítele Cliffa Bootha. Oba se musejí vyrovnat s vlastním stárnutím a proměnou filmové kultury, v níž už jen obtížně hledají své místo. Rickovi toto vědomí hořkne o to víc, že jeho nejbližšími sousedy na Cielo Drive jsou Roman Polanski a Sharon Tateová, hollywoodský hvězdný pár na vrcholu slávy. A okolo krouží Charles Manson se svou „rodinou“ oblouzených hippies, kteří chtějí nastartovat společenskou revoluci prostřednictvím masakru. říjen 2021 z angličtiny přeložil Rani Tolimat brožovaná vazba / e-kniha 368 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-503-3

O osudech těchto lidí a o filmovém a televizním Hollywoodu zlaté éry konce šedesátých let se však dozvídáme daleko více, než bylo možné zachytit ve filmu. Autor využil šanci vylíčit předchozí životy svých protagonistů do větších podrobností včetně několika šokujících odhalení, fikce se proplétá s realitou a dobrodružství Ricka a Cliffa se prolínají s temnějšími historkami ze skutečných dějin Hollywoodu. V několika pasážích Tarantino mění úhel pohledu a poskytuje též mnohem významnější prostor postavám, které ve filmu zůstávaly trochu stranou, především Sharon Tateové a mladičké Trudi Fraserové. Román Tenkrát v Hollywoodu jasně dokazuje, že jako je Tarantino vynikající režisér, je stejně tak i skvělý spisovatel. Na stránky knihy se mu podařilo přenést

54


tarantinovský černý humor, smysl pro groteskní situace, překvapivé zvraty a sklon provokovat. Z příběhu čiší jeho nostalgický vztah ke starému Hollywoodu, láska k filmařině a nakažlivá radost z vyprávění. Román se hned po vydání objevil na žebříčcích bestsellerů – čtenářům, kteří film neznají, nabízí plnohodnotný literární zážitek z Hollywoodu v divokých šedesátých letech, a filmovým fanouškům zase spoustu doplňujících informací, nečekaných odhalení a odchylek od scénáře.

Quentin Tarantino (1963) je jedním z nejproslulejších filmařů své generace především díky mimořádné představivosti a schopnosti vyprávět mnohovrstevnaté příběhy. Jako režisér debutoval v roce 1992 filmem Gauneři a poté se jako spoluautor scénáře ujal režie snímku Pulp Fiction: Historky z podsvětí, v němž si také zahrál a který v jeho filmografii patří dodnes k nejoblíbenějším. Akční černá komedie mu přinesla prvního Oscara za nejlepší scénář. Následovaly vysoce ceněné filmy Jackie Brown, Kill Bill 1, Kill Bill 2 a Auto zabiják. Poté Tarantino uvedl výpravné akční drama z druhé světové války Hanebný pancharti, nominované na Zlatou palmu, jižanské drama Nespoutaný Django, za něž získal svého druhého Oscara za nejlepší scénář, a western Osm hrozných. Tarantinův poslední film Tenkrát v Hollywoodu byl nominován na pět Zlatých glóbů, deset cen BAFTA a získal deset nominací na Oscara, z nichž dvě proměnil. Ve stejnojmenném románovém debutu rozvíjí kultovní režisér příběhy filmových postav a dokazuje, že je skvělým spisovatelem.

55


Rozhovory

Petr Brukner. Jen tak jsem šel kolem Vladimír Kroc Nádherně (ne)samozřejmá lehkost žití nejen s Divadlem Járy Cimrmana.

říjen 2021

Není to ten, co neumí ve Slavnostech sněženek jezdit na kole, ale kance ve škole složí? A není taky Jáchymem, který hodí údaje Františka Koudelky do stroje? Petra Bruknera zkrátka znáte z filmů dua Smoljak a Svěrák i z Divadla Járy Cimrmana, kde jako neherec úspěšně hraje již desítky let.Především je to ale písecký rodák, jenž naplňuje svůj život rozličnými zájmy, vedle těch sportovních, jako je tenis, cyklistika či golf, k nim dále patří poslech jazzové hudby, kouření dýmek, fotografování či vytváření „fóráží“. A snad u tohoto všetečného muže usazeného s rodinou v Brandýse nad Labem ještě stojí za zmínku, že je též desítky let ženatý, přičemž nikdy nebyl ani v nejmenším rozvedený. Tento krásný výsledek rozhodně nijak nekalí skutečnost, že s právničkou, jíž jeho manželka je, by se rozváděl pouze sebevrah…

pevná vazba / e-kniha 288 stran, barevné fotografie cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-508-8

Knižní rozhovor s všestranným umělcem vede novinář a rozhlasový moderátor Vladimír Kroc, autor úspěšného rozhlasového seriálu Zvuková kronika Divadla Járy Cimrmana.

56


Osobitý herec a všestranný umělec Petr Brukner (1943) působil v Cimrmanově divadle od roku 1967 nejprve jako oponář a kulisák. Přes roli studenta cimrmanologie v semináři hry Hospoda na mýtince se vypracoval ve kmenového herce souboru. Pro jeho herectví je typický komicky nesmělý, naivní projev podpořený vysoko položeným hlasem. Režisér Jaroslav Papoušek označil Petra Bruknera za „největšího českého žijícího naivního herce“. Petr Brukner se od 70. let objevoval i ve filmu, nejprve ve snímcích z pera dvojice Smoljak–Svěrák, později i v jiných. Jeho svérázné herectví využil Zdeněk Svěrák i v několika televizních skečích. Celoživotní vášní Petra Bruknera je fotografování, kterému se věnuje od dětství, mj. má rozsáhlý archiv snímků ze zákulisí Divadla Járy Cimrmana a sbírku starých fotoaparátů. Zabývá se též tzv. „fórážemi“, vtipnými kolážemi vytvořenými z obrazů starých mistrů.

Vladimír Kroc (1966) je novinář a rozhlasový moderátor. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1989 pracuje v Československém, resp. Českém rozhlasu. Spolupracoval s Českou televizí, TV3 a Z1. Je spoluautorem knih Pavol Habera in flagranti, Wanastowi Vjecy – Divnoknížka, Dva na jednoho, Století Miroslava Zikmunda, napsal knihy Studio 6, Peter Nagy – Musicross, Jižním křížem krážem a Orion hlavou dolů. Pro ostravské studio ČT napsal a provázel čtyři třináctidílné cykly Postřehů odjinud z Austrálie, Nového Zélandu, jižní Afriky a nejnověji z Kolumbie. Na tomto základě vznikla knížka rozhovorů přes oceán s Eliškou Krausovou Letenka do neznáma (PROSTOR 2021).

57


Historie

Tyranie. Dvacet lekcí z 20. století v obrazech Timothy Snyder a Nora Krugová Ilustrované vydání bestselleru světoznámého historika.

Obálku českého vydání připravujeme

říjen 2021 přeložil Martin Pokorný pevná vazba / e-kniha 128 stran cena 497 Kč ISBN 978-80-7260-509-5

58

Útlá, esejistická knížka Timothyho Snydera Tyranie vyvolala před pár lety značný rozruch, záhy se vyšplhala mezi bestsellery The New York Times a vyšla ve více než čtyřiceti jazycích. Autor titulů Krvavé země a Černá zem, zabývajících se holokaustem a masovými vraždami v nacistickém Německu a Sovětském svazu, v ní popsal začátky totalitních režimů. I kdyby jedenáctkrát výslovně nezmínil Donalda Trumpa, bylo zjevné, proč knihu napsal: Trumpův nástup k moci považoval za nebezpečí srovnatelné s fašismem, komunismem či nacismem 20. století. Snyderových dvacet lekcí z evropských dějin 20. století ukazuje, že kolaps společnosti, demokracie a morálky i naše osobní selhání v podmínkách politických krizí nejsou nic nepředstavitelného. Na rozdíl od našich rodičů a prarodičů však máme výhodu, že se z jejich zkušenosti můžeme poučit a nastupujícím tyraniím včas vzdorovat. Nové, ilustrované vydání Tyranie dává dílu další rozměr a sílu. Renomovaná německo-americká ilustrátorka Nora Krugová ho svým vynalézavým výtvarným stylem mění ve vizuálně působivé zamyšlení.


Od autora již vyšlo: Krvavé země Intelektuál ve dvacátém století Černá zem Tyranie. Dvacet lekcí z 20. století Cesta k nesvobodě Nemocná Amerika

Timothy Snyder (1969) působí jako profesor historie na Yaleově univerzitě. Je autorem knižního rozhovoru s historikem Tonym Judtem Intelektuál ve dvacátém století (PROSTOR 2013). Jeho knihy, věnované pohnutým dějinám střední a východní Evropy, Krvavé země (Paseka – PROSTOR 2013) a Černá zem (Paseka – PROSTOR 2015) se staly výjimečnou událostí historiografie 20. století a mezinárodními bestsellery. Mimořádnou pozornost vzbudila Tyranie. 20 lekcí z 20. století (Paseka – PROSTOR 2017), burcující k občanskému angažmá tváří v tvář krizi demokracie. Snyder získal mnoho cen, např. Cenu VIZE 97, Cenu Hannah Arendtové nebo Lipskou knižní cenu evropského porozumění.

Německo-americká umělkyně Nora Krugová (1977) je nositelkou řady ocenění, mezi něž patří například Cena za knižní ilustraci londýnského Victoria and Albert Museum z roku 2019. Vyučuje ilustraci na Parsons School of Design v New Yorku. Autorčiny kresby a vizuální vyprávění se pravidelně objevují v novinách a časopisech, jako jsou The New York Times, The Guardian či Le Monde diplomatique, a v knihách renomovaných světových nakladatelů. Vizuální životopis Kamikaze o přeživším japonském pilotovi z druhé světové války byl zařazen do antologie The Best American Comics vydané nakladatelstvím Houghton Mifflin.

59


Současná próza

Les

Marek Baroš Postapokalyptický román vypráví tísnivou vizi budoucnosti.

Zmrzlým lesem putuje tichá trojice – Prst, Malá a Dcera. Svět kolem nich je nepřátelský a nebezpečný. Poutníci se snaží vyhnout predátorům, lovcům a vlkům, a jejich cesta připomíná tanec v minovém poli. Prsta pronásledují vzpomínky na dětství, kdy lidé v ulicích začali mizet jako mýdlové bubliny, kdy se ztratili i jeho rodiče, jako by nikdy neexistovali. Brzy pochopil, že se světem se stalo něco zlého a začala v něm platit jiná pravidla než předtím. Morálka a svědomí se proměnily v prázdné pojmy, rozhodovala síla a krutost. Aby přežil, musel se chlapec přizpůsobit. Jako zázrakem se dočkal dospělosti. Dnes ví, že je smrtelně nebezpečné vydávat hluk a přilákat pozornost kanibalů. Proto se nyní se ženou a dítětem dorozumívá pouze znakovou řečí. říjen 2021 brožovaná vazba / e-kniha 200 stran cena 247 Kč ISBN 978-80-7260-494-4

Zatímco trojice prochází opuštěnou krajinou, Dcera se ptá na všechno, co ještě nezná, a Prst jí gesty vypráví o vymoženostech „normálního života“, o obchodech, restauracích, sochách, podzemních garážích, platebních kartách… Ale už i jemu samotnému to zní nepochopitelně, jako dávný sen. Místo ovládání počítače je užitečné číst stopy, umět si chytit k večeři toulavou kočku a včas odhalit nebezpečí. Cílem strastiplné cesty je vzdálený mokřad, bezpečné útočiš­­tě, které má poutníkům poskytnout ochranu a obživu. Než se k němu dostanou, musí projít Městem. Prst slyšel, že jeho obyvatelé jsou zákeřní, ostatní mají za divochy, chytají je a za­ bí­­její. Přesto nezbývá než se vnořit do temného labyrintu ulic.

60


Románový debut Marka Baroše hýří napětím, nečekanými zvraty a bohatým jazykem. Současně nás přivádí k zamyšlení, co kdyby se život na Zemi nečekaně od základů proměnil a my museli v primitivních podmínkách tvrdě hájit své životy.

Marek Baroš (1973) žije ve Valašském Meziříčí, kde posledních šest let zde pracuje jako divadelní a programový dramaturg M-klubu. O vzniku románu Les prohlašuje, že má základ v jeho toulkách po lesích, kdy dlouhé hodiny nikoho nepotkal a v tichu slyšel jen vlastní kroky.

61


Světová literatura

Zimní včely

Norbert Scheuer Touha po svobodě v době druhé světové války.

Obálku českého vydání připravujeme

listopad 2021 z němčiny přeložila Jitka Nešporová pevná vazba / e-kniha 360 stran cena 397 Kč ISBN 978-80-7260-510-1

Děj románu Zimní včely se odehrává v posledních měsících druhé světové války. Příběh sledujeme prostřednictvím deníkových záznamů hlavního protagonisty Egidia Arimonda, suspendovaného gymnaziálního učitele latiny a dějepisu, který žije osaměle v městečku Kall nedaleko hranice s Belgií. Jeho hlavní zálibou a v podstatě jediným zdrojem příjmů je včelařství, ve společnosti včel tráví dlouhé hodiny. Deník začíná dnem, kdy se nedaleko městečka zřítí americké letadlo a vojenská hlídka zjistí, že jeden člen posádky pád nejspíše přežil a skrývá se v okolí. Kvůli pátrání po uprchlém letci do oblasti dorazí početné posily a obyvatelé městečka jsou nuceni vypořádat se s fanatickými stoupenci nacistického režimu. Arimond, jenž byl kvůli epilepsii osvobozen od branné povinnosti, využívá nepřítomnosti většiny mužů svého věku, povolaných na frontu, a svádí jednu vdanou ženu za druhou. Stále se však nad ním vznáší hrozba eutanazie, před kterou ho chrání bratr Alfons, letecké eso luftwaffe. Před světem i svými nejbližšími skrývá Arimond tajemství: svých znalostí krajiny využívá k tomu, aby pomohl pronásledovaným Židům uprchnout do Belgie. A přestože si za své služby nechává zaplatit, neváhá v případě potřeby učinit více, než k čemu je nepsanou dohodou zavázán. Román zároveň ukazuje, jak fatálně dokáže totalitní minulost ovlivnit i život v znovuzískané svobodě. Knihu doprovodil černobílými ilustracemi válečných letounů autorův syn Erasmus.

62


Německý spisovatel Norbert Scheuer (1951) vstoupil na literární scénu v roce 1993 sbírkou povídek Der Hahnenkönig (Kohoutí král), v současné době má na kontě 11 knih, románů, povídkových souborů i básnických sbírek, které mu vynesly četná literární ocenění. Za román Zimní včely obdržel Cenu Wilhelma Raabeho.

63


Poezie

Touha – Sehnsucht Max Brod

Výbor z básnického díla. O pražském židovském německy píšícím spisovateli Maxi Brodovi (1884–1968) se u nás mluví především jako o příteli Franze Kafky, který uchoval jeho dílo. Přitom bývá opomíjeno Brodovo vlastní rozsáhlé literární dílo a téměř neznámá je v Čechách jeho lyrická tvorba čítající kolem 500 básní. Z pěti sbírek vyšla jako první Der Weg des Verliebten (Cesta zamilovaného) v roce 1907 a jako poslední Gesang einer Giftschlange (Zpěv jedovatého hada) v roce 1966.

listopad 2021 z němčiny přeložila Zlata Kufnerová pevná vazba / e-kniha 160 stran cena 197 Kč ISBN 978-80-7260-496-8

64

V nejnovějším, česko-německém výboru Touha - Sehnsucht najde čtenář Brodovy pestré a mnohostranné básně v překladu přední české ling­ vistky Zlaty Kufnerové. Mnohé lyrické texty mají silné autobiografické rysy, reflektují osobní zážitky v jednotlivých obdobích života, vycházejí ze vzpomínek na dětství, mládí, lásky, na rodinu a prostředí, v němž se autor pohyboval. Pochopitelně nechybí básně s tématem židovství, holokaustu a šoa. Mimořádně přesvědčivě a emocionálně silně vyznívají verše věnované bratrovi Ottovi, rovněž spisovateli, který se spolu s rodinou stal obětí holokaustu. Max Brod (1884–1968), povoláním právník, pocházející z pražské židovské rodiny, patřil k nejvýznamnějším osobnostem okruhu pražské německy psané literatury počátku minulého století. Brod se kromě své profese intenzivně věnoval literatuře a literárnímu překladu. Od poloviny dvacátých do konce třicátých let byl divadelním a hudebním kritikem deníku Prager Tagblatt. Již během studií se Max Brod seznámil s Franzem Kafkou a toto těsné přátelství oba spojovalo až do Kafkovy smrti. V roce 1939 pak před nacisty emigroval do tehdejší Palestiny, kde se podílel na budování samostatného židovského Státu Izrael. V Tel Avivu pracoval až do své smrti jako dramaturg izraelského státního divadla Habimah a působil také jako divadelní kritik.PROSTOR, nakladatelství založené v prosinci 1989 dáváme kvalitním knihám prostor

PROSTOR, nakladatelství s. r. o., Nad Spádem 649/10, 147 00 Praha 4 Ediční plán leden–prosinec 2021 Grafický design, ilustrace a sazba Eva Bartošová Vytiskla tiskárna PBtisk a. s., Příbram eprostor.com prostor@eprostor.com fb.com/nakladatelstvi.prostor