Page 1


5. YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

ÖZELKALEM DERGİSİ

Güzel bir Türkiye mümkün… 5. Özelkalem dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ne başvuruda bulunan yerel yöneticilerin kararlı adımları, o büyük ve güzel yatırımları bunun kanıtı. Bu yıl Mehmet Ali Birand anısına düzenlenecek ve ödülleri 32. Gün ekibi tarafından takdim edilecek olan gecede ‘güzel bir Türkiye’ hayalimize ilham verecek herkesi yanımızda görmeyi diliyoruz.


Meh met Biran Ali güze d’ın l anı sına

Zorla güzellik olur Güzel bir Türkiye için, kentlerin güzel geleceği için ÖzelKalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri heyecanı en güzel projelerle bu yıl 5. kez yaşanacak. Bu büyük hayale ortak olmak, kendi kentiniz için siz de aynı coşkuyu yaşamak isterseniz, törende davetlimiz olmanızdan mutluluk duyarız.

Yer : Adile Sultan Sarayı Tarih: 09 Mayıs 2013 Yerel yöneticilerin ulusal dergisi Ana Sponsor

Kategori Sponsoru


2

ñMTñYAZ SAHñBñ

Tanıtım Organizasyon ve ÄletiËim DanıËmanlık Hizmetleri adına Erengül Bilenser

YAYIN YÖNETMENñ Merva Özbelli

26-29

SORUMLU MÜDÜR Sevil Günsal Alkoç REKLAM ozelkalemreklam@epr.com.tr DANIìMA KURULU Sadun Emrealp Prof. Dr. Cevat Geray Ali Fuat Güven Prof. Dr. RuËen KeleË Mithat KırayoÃlu Aykut Taluy Prof. Dr. Mete Tapan Prof. Dr. Handan TürkoÃlu Zekeriya Yıldırım GÖRSEL YÖNETMEN Olcay KurtuluË BASKI SCALA BASIM YAYIM TANITIM SAN. VE T‹C LTD. fiT‹. YeËilce Mah. Girne Cad. Dalgıç Sok. No:3 4 Levent / ÄSTANBUL 0212 281 62 00 YÖNETñM ADRESñ Ahmet Fetgari Sokak Nil Apt. No: 7/1 TeËvikiye / ÄSTANBUL Tel: (0212) 327 1 285 Faks: (0212) 327 1 286

www.ozelkalem.com.tr ozelkalemhaber@epr.com.tr

Yaygın süreli yayın. Özelkalem, basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

24-27

MENDERES TÜREL: HEDEFÄMÄZ 1392 BELEDÄYE

28-33

MEHMET GÖNENÇ: BERGAMANIN GEÇMÄÊÄNÄ GELECEÂE TAÊIYORUZ

34-37

BEYPAZARI BELEDñYE BAìKANI CENGñZ ÖZALP : ÄÊE ALTYAPIDAN BAÊLADIK

38-41

DñYARBAKIR VALñSñ MUSTAFA TOPRAK: DÄYARBAKIR’IN ALGISINI TURÄZM DEÂÄÊTÄRÄR.

42-45

YÜCEL ÇELñKBñLEK: EN BÜYÜK HAYALÄM SUBAY OLMAKTI

46-47

KENT ñÇñ ULAìIM BELEDÄYELERDEN KENT ÄÇÄ ULAÊIMA ÖZEL ÇÖZÜMLER

48-49

TOPBAì, KOCAOïLU VE GÖKÇEK: “DEÂÄÊÄM” ‘Ä ANLATTI

50-51

KÜLTÜR SANAT: SIVANIN ALTINDAN 500 YILLIK TARÄH ÇIKTI

52-53

SAKñN ìEHñR GÖKOVA KÖRFEZÄ’NÄN EN GÜZEL SIRRI YAVAÊ ÊEHÄR: AKYAKA

54-55

ÇEVRE ATIK LASTÄKLER SAKSI OLUYOR


KAPAK KONUSU

’den merhaba

28-33

34-37

38-41

44-47

Bakarım tabiat baËlar büyük iËine: Bulutlar gelir uzaktan katar katar, küme küme Bulutlar sular ovaları. Bulutlar yürür daÃlara doÃru. Uyanır açar gözlerini yeryüzü. Gökler çalar davulunu. Baharın geliËini böyle anlatmıË Mevlana Celaleddin Rumi bir Ëiirinde. Baharın geliËine ne kadar Ëiir yazılsa, ne kadar övülse, abartılsa, göklere çıkartılsa bu mevsim, az gelir. Bahar hep yaËa baËa bakmadan içimizden mutlulukla Erengül taËa taËa gelir. Üstümüzdeki rehaveti silkeleyip bizi Bilenser kendimize getiren bahar, kentlere de ayrı bir güzellik, canlılık getirir. Baharda güzel olmayan kent var mı? Nasıl olsun; bahar, kentlerin neËesidir, neËeli olanın güzelliÃi de Ëiir gibi bir güzelliktir. Güzel bir Türkiye hayalimizin peËinden 7 yıldır her sayıda adım adım yürüdük ve bu sayıda 63. adımımızı atıyoruz. “Antalya’da yaptıklarımızı halka iyi anlatamadık onun için seçimi kaybettik.” diyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaËkan Yardımcısı Menderes Türel, AK Parti’nin 2014 yerel seçim stratejisini anlattı; sizlerle hepsini paylaËıyoruz. Dicle ve Fırat arasındaki bereketli topraklarda 12 bin 500 yıldır yaËayan Diyarbakır Ëehrini, Ëehrin kaderini turizmin deÃiËtireceÃini düËünen Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın görüËlerini bu sayımızda ayrıntılı olarak aktarıyoruz. Altyapı sorunları çözülmüË modern bir kültür ve turizm kenti hedefiyle gece gündüz çalıËan Beypazarı Belediye BaËkanı Cengiz Özalp ile sohbet ediyoruz. Beypazarı ile birlikte kapak konumuz olan Bergama’nın gelecek planlarını, heyecanlarını, yatırımlarını konuËuyoruz. Antalya BüyükËehir Belediye BaËkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın, Akdeniz GiriËimci ÄË Kadınları DerneÃi (AGÄDER) ile iËbirliÃi içinde hayata geçirmek üzere çalıËtıÃı yoksul kadınlar için kredi kartı projesini anlatıyoruz. Yerel deÃerlere sahip çıkarak çevreye saygılı bir yaËam tarzını hedefleyen YavaË Êehirler BirliÃi’nin üyelerinden Akyaka, bozulmamıË kent dokusu ve egzoz dumanından uzak sakin sokaklarıyla Özelkalem’in bu sayısında; kenti sizinle birlikte dolaËıyoruz. Muradiye Külliyesi’nde baËlatılan restorasyon çalıËmaları, yaklaËık 150 yıllık bir sırrı ortaya çıkardı; bu sırrı birlikte öÃreniyoruz. Beykoz Belediye BaËkanı Yücel Çelikbilek ile insan BaËkan sayfalarımız için bir araya geldik. GerçekleËmeyen hayalini kendisinden dinliyoruz; “En büyük hayalim subay olmaktı ama annem benden ayrılmak istemeyince bu hayalimden vazgeçtim.” Özelkalem dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ni bu yıl kıymetli ailesinin ve bütün 32. Gün ekibinin de katılımı ile sevgili Mehmet Ali Birand anısına gerçekleËtirecek olmanın sorumluluÃuyla büyük bir heyecan yaËıyoruz ve hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu Özelkalemtv.com’un açılıËına çok az süre kaldı; bunun coËkusuyla biz de bahar çiçekleri gibi rengarenk açıyoruz. Umuyorum ki hem kendiniz hem kentiniz için çok güzel geliËmelerle dolu bir mevsim olsun. Keyifli okumalar diliyorum.

erengulbilenser@epr.com.tr

3


4

KISA HABERLER

ANKARA - ELMADAÂ

FíDANLAR MíNíK ELLERDEN TOPRAKLA BULUéTU Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Elmadağ Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, velileri, okul aile birliği üyeleri ve belediye çalışanlarının seferberliği ile 1.000 fidan toprak ile buluştu. “Fidanlar da sizler gibi büyüyerek insanlı͏a çok faydalı olacaklar” Tatlıca mevkiinde düzenlenen ağaçlandırma programına katılan ve öğrencileri fidan dikimi hakkında bilgilendiren Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; “Belediye olarak öğrencilerin katılımı ile ağaç dikim kampanyaları yapıyor veya yapılan programlara katılım sağlıyoruz. Bunu yaparken amacımız öğrencilerimizi ağaçlandırma çalışmalarına dahil etmek ve onlara ağaç ve doğa sevgisini aşılamak. Geleceğimizin teminatı siz minik öğrencilerimiz ile beraber güzel ve anlamlı bir programda beraber olmak keyif veriyor” dedi. Başkan Şahin; “ Bu fidanlar da sizler gibi büyüyerek insanlığa çok faydalı olacaklar. Şimdinin küçükleri olan siz kıymetli öğrencilerimiz de büyüyerek insanlığa hizmet eden bireyler olacaksınız” dedi. Şahin, “Güzel ve temiz bir ilçede yaşamak hepimizin hakkıdır. Bu nedenle de belediye olarak ilçemizin değişik yerlerinde parklar, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları yaparak vatandaşlarımızın ihtiyacını en üst düzeyde gidermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Elmadaà Belediye BaËkanı Gazi Êahin ilköÃretim öÃrencileriyle birlikte fidan dikti.


6

KISA HABERLER

BURSA

BURSA FíLM OLUYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi’nin 2013 yılında çekeceği 16 kısa filme ‘Etkin Şehir’ projesi ortakları da destek verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından şehri kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan etkinleştirmek amacıyla koordine edilen ve etkin resmi, sivil kuruluşlar, kültürsanat-düşün insanlarının katılım ve katkı koyduğu ‘Etkin Şehir’ projeleri zincirine ‘Bursa Film Oluyor’ çalışması da eklendi. Karagöz Sinema Atölyesi’nin bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Enver Karakoç ile Kültür Şube Müdürü Nur Çakır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya proje ortağı kurumların başkan ve temsilcileri katıldı. Etkin Şehir Proje ortaklarından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, MESO, BUSAT, Aile Akademisi, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, BESOB, İlim Yayma Cemiyeti, BİHMED, Nilüfer Hatun AKSED, Gemlik Belediyesi, Yıldırım Kent Konseyi, Hayat Hastanesi, Tabipler Odası, Pembe Pusula Gaz İnsan Değişirse Projesi, Balibey etkin sanatçı grubu, İHH, Erikli Spor Kulübü, Bursa Valiliği Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve Eski Elyazmalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere proje ortağı olan birçok kurumdan yetkililer, Kültür ve

Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Servet Hocaoğulları’nın sunumunu dinledi. ‘Bursa Film Oluyor’ projesinin sunumunda ‘Sinema-Şehir’ diyaloğunun kurulmasını ve her çalışmanın bir bütünleşik karakter taşıması gerektiğini ifade eden Hocaoğulları, çalışmayla hikaye, plato, senaryo, karakter ve dil olarak Bursa’yı bütünlemeli. Nitekim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin sinemaya verdiği destek ve her projede uyguladığı bütüncü bakış bize rehber olmuştur. Bu bütünlüğe etkin resmi, sivil kurum ve etkin kültür sanat insanlarının katkısı büyük olacaktır. Etkin Şehir projesine her gün katılanlar bu çabayı zaten başlatmış durumda. Önemli olan her üründe bu birliği, bütünlüğü korumak ve dile yansıtmaktır. Etkin Şehir proje ortaklarının alt yapısı ve katkısı bu başarı için yeterlidir” diye konuştu. “Bursa farkındalı͏ı oluͭuyor” Gecede ana çerçevenin vizyonu hakkında proje ortaklarına bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Enver Karakoç, “Etkin Şehir projesine gösterilen ilgi ve katkı her geçen gün artıyor ve proje ortağı olmak için başvurular gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bir “Bursa” farkındalığı oluştuğunu gözlemliyoruz. Nitekim Etkin Şehir Ocak ve Şubat programının zenginliği, bu çabanın kısa

sürede meyveler verdiğini ispatlıyor. Şehri tüm yönleriyle etkinleştiren projenin sinema yönüyle de gelişecek olması bizler için ayrı bir heyecan. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Recep Altepe’nin sinemaya verdiği destek bizler için en büyük güvence. Kamuoyunun hatırlayacağı gibi yeni kurulan Karagöz Sinema Atölyesi’nin muhteşem bir gala ile kamuoyuyla buluştuğu gecede gösterilen 16 filmin tamamının Bursalı sinemacılar tarafından çekilmesi de büyük takdir toplamıştır. Bu başarıyı 2013 yılında bir üst aşamaya çekerek Etkin Şehir Proje ortaklarıyla birlikte çekeceğimiz “16” filmle bir “Bursa” hafızası oluşturacağız. Kuşkusuz Bursa sadece doğal platosunu göstereceğimiz 16 bölge ile değil; aynı zamanda Bursa’lıyı anlatacak 16 hikaye ile aktarılacak, 16 önemli değerimizi bir bütünlük içinde göstermeye çalışacağız. Çünkü ister kısa film, ister belgesel veya uzun metrajlı bir film çekin; sonuçta Bursa’da geçen bir hikaye ile sınırlı değil; bizim “Bursa” diyebileceğimiz bir bütünün parçaları olmak durumunda her çalışma” şeklinde konuştu. Karakoç, sinemanın bütünleştirici gücünü gecikmeden değerlendirmek gerektiğini vurguladı. ‘Bursa Film Oluyor’ çalışması Karagöz Sinema Atölyesi’nin 2013 sezonu ‘Senaryo’ çalışması ile bütünleşik olarak yürütülecek.


8

KISA HABERLER

BURSA - ÄNEGÖL

EZEL AKAY íNEGÖL KENT MÜZESíNí ZíYARET ETTí Kent Müzesi kurucu koordinatörü Nedim Bayram’ın da eşlik ettiği gezide ziyaret sonrası açıklama yapan Akay, insanların geleceğin planını yapabilmek için geçmişini öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun da bu tarz yerlerin ziyareti ile gerçekleşeceğini söyledi.

Aslen İnegöllü olan ünlü yapımcı ve yönetmen Ezel Akay, bir programa katılmak için geldiği İnegöl’de Kent Müzesi’ni ziyaret ederek yaşadığı şehirdeki anılarını yâd etti.

ayrıca Akay’dan uzmanı olduğu sanatsal faaliyetlerle ilgili de İnegöl’le alakalı desteklerini beklediklerini söyledi.

Kent Müzesi kurucu koordinatörü Nedim Bayram ise, İnegöl Kent Müzesinin açıldığı günden beri birçok konuğu ağırladığını söyleyerek, bu konuklardan birinin de Ezel Akay olduğunu belirtti. Ezel Akay’a gelecekte kurulması planlanan mobilya müzesi ile ilgili de bilgi veren Bayram,

ÄSTANBUL - BAKIRKÖY

641 BíN KíéíYE ACíL SAëLIK HíZMETí VERíLDí 2011 verilerine göre söylüyorum bizim 220 bin olan nüfusumuzun yüzde 18’i 60 yaş üzerinde.

Bakırköy’de 9 yılda 641 bin 822 kişi belediyenin acil sağlık güvencesi hizmetinden yararlandı. Bakırköy Belediye Başkanlığı görevine 2004 yılında geldiğinde tek hayalinin Bakırköylü yurttaşların acil sağlıklarını güvence altına olduğunu belirten Başkan Ateş Ünal Erzen, “Göreve gelir gelmez çalışmayı başlattım. Çünkü

Dolayısıyla yaşlı bir nüfusa sahip Bakırköy’de önceliği bu konuya vermeliydik. Bunun için ilk olarak her mahalleye bir ambulans düşünmüştüm fakat, BAKKART’la beraber acil sağlık hizmeti uygulamasının daha doğru olduğuna karar verdik. BAKKART ile her yurttaşımıza acil sağlık kartı da vermeye başladık ve bugün itibarıyla 130 bin kişinin cebinde kartı var. Acil Sağlık Kartı olan Bakırköylüler Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar telefonla yardım isteyebiliyorlar. Belediyemizin Bakırköylü vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz

olarak 9 yıldır sürdürdüğü acil sağlık hizmeti kapsamında 90.975 kişi hasta transferi, 69.173 kişi acil yerinde müdahale, 432.156 kişi tıbbi danışmanlık ve 49.518 kişi başka bir hastaneye transfer hizmetinden faydalandı. Ayrıca Bakırköy’deki tüm devlet okullarındaki öğretmen ve öğrencilerimiz de okul saatleri içerisinde acil sağlık hizmetinden faydalanabiliyor” dedi.


10

KISA HABERLER

ÄSTANBUL - BEYLÄKDÜZÜ

VATANDAéLAR, BEYLíKDÜZÜ’NÜ “SANAL TUR” íLE DOLAéIYOR “360° BEYLȊKDÜZÜ” ile sanal tur Teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin yerel yönetimlere uyumlaştırılması kapsamında büyük yol kat eden Beylikdüzü Belediyesi, internet sitesi www.beylikduzu.bel.tr üzerinden “360° Beylikdüzü” hizmetini sunarak, vatandaşlara ilçenin tüm cadde ve sokaklarında sanal gezi yapma imkânı sundu. Her gün bir yeniliğin olduğu teknoloji dünyasında, Beylikdüzü Belediyesi de hazırladığı yeni sistem ile vatandaşlarına çok önemli bir hizmet sundu. www.beylikduzu.bel.tr adresinden “360° Beylikdüzü” adıyla hizmete giren yeni program sayesinde isteyen herkes, ilçenin sokaklarında sanal bir gezinti gerçekleştirebiliyor. Teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu gelişmeleri belediye olarak ilçeye entegre etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun, “Vatandaşlarımız internet sitemizde bulunan “3D Kent Rehberi” linkine tıklayarak şehrimizin tüm sokaklarından caddelerine, parklarından sahiline kadar her yeri gezebiliyor. Ayrıca bu sayede belediyenin nerede hangi çalışması olduğunu da anlık olarak takip edebiliyor. Vatandaşlarımız bu yenilik sayesinde ilçelerinde olan biten her konu hakkında bilgi sahibi olabilecek” dedi.

Sistem Sayesinde Arsa ve Mülkiyet Kontrolleri de Yapılabilecek Beylikdüzü’nde sanal bir gezi yaparak ilçenin her noktasını tanıma fırsatı bulabilecek olan vatandaşlar ayrıca bu program sayesinde, o günün nöbetçi eczanesini öğrenebiliyor, arsa ve mülkiyet kontrollerini de yapabiliyorlar.


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


12

KISA HABERLER

ÄSTANBUL - MALTEPE

“HER éEY MALTEPE íÇíN” ardından Girne Mahallesi’nde de spor alanı yapacaklarını belirten Başkan Zengin, spor salonunu Narlıdere Caddesi üzerinde projelendirdiklerini söyledi. Ayrıca muhtarlığın arkasında bulunan boş alana bir de halı saha yapacaklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı, idari tesis ve otopark sözü de verdi. Aile Sa͏lı͏ı Merkezleri ço͏alıyor

Maltepe’de hizmet hız kesmeden devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde izlemek için mahalle ziyaretlerine ağırlık verdi. Gülsuyu, Gülensu, Esenkent, Girne ve Cevizli mahallelerindeki çalışmaları denetleyen Başkan Zengin, esnaf ve vatandaşla da bir araya geldi. Ulaͭım hizmetlerine taze kan Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, araç filosuna yeni katılan hasta nakil aracını ve kar küreme ve tuzlama aracına dönüştürülen kamyonu inceledi. Olası kar yağışında herhangi bir sorun yaşanmaması için yapılan hazırlıkları da kontrol eden Başkan Zengin, hizmet veren otobüslerden birinin de dönüştürülerek sağlık taramalarında kullanılması talimatını verdi.

Çöken eve destek Mahalle ziyaretlerine yapımı devam eden sokaklardan başlayan Maltepe Belediye Başkanı, Cevizli Mahallesi Yılmaz Sokak ve Yavuz Sokak’ta yapılan bordür ve yağmur suyu kanalı çalışmalarını denetledikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esenkent Mahallesi’nde yandığı için evi yeniden yapılan vatandaşı ziyaret eden Başkan Zengin, tadilat çalışmalarını izledi. Gülsuyu Mahallesi Karçiçeği Sokak’ta yapımı tamamlanan yağmur suyu, drenaj, perde duvar ve asfaltlama çalışmalarını kontrol eden Prof. Dr. Mustafa Zengin, Gülensu Mahallesi Avcı Sokak’ta ve Üçler Caddesi’nde toprak kayması sonucu zor durumda kalan evin istinat duvarı çalışmalarını denetledi Spor alanları artıyor Maltepe’nin ilk kapalı spor salonu olan Altayçeşme Kapalı Spor Kompleksi’nin

Göreve geldiği günden beri reform niteliğinde hizmetler veren Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, sağlık çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Hizmete kavuşturduğu aile sağlığı merkezlerine bir yenisini eklemeye hazırlanan Başkan Zengin, iki yüz metre karelik alan üzerine inşa edilecek binanın Kani Paşa Caddesi üzerinde olacağını söyledi. Kırk semt kırk kitap Gülensu Mahallesi Furkan Sokak’ta yapımı devam eden amfi tiyatroyu denetleyen Maltepe Belediye Başkanı Zengin, daha sonra Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Okul müdürüyle görüşen Prof. Dr. Mustafa Zengin, okul ihtiyaçlarını gidereceklerini belirterek, ayrıca tüm ilçe ilköğretim okullarına kırk kitaptan oluşan Kırk Semt-Kır Yazar seti hediye edeceklerini söyledi.


IHRACAT-235x305-ozelkalem-c.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

14.02.2013

14:45


14

KISA HABERLER

ÄZMÄR

BÜYÜKéEHíR’DEN YENí BARAJ HAMLESí başvurusu süreci kaldığı yerden devam edecek. ÇED onayı alındıktan sonra uygulama projelerini hazırlayacağız. Bostanlı ve Değirmendere barajları planlama raporu revize edildi. Uygulama projeleri hazırlanıyor. Alionbaşı Barajı’nın planlama raporu da revize edildi. Yaz aylarına doğru uygulama projesi için ihaleye çıkacağız. Uygulama projelerini elde ettiğimizde, 4 barajın yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu. Sadece hazırlıklar için 3.8 milyon lira harcandı

İzmir’i muhtemel bir “susuzluk tehlikesiyle” karşı karşıya bırakmamak için yeni baraj projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çamlı, Değirmendere, Alionbaşı ve Bostanlı barajları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘şartlar değişti” gerekçesiyle istediği plan revizyonlarını tamamladı. Bu planlar doğrultusunda İzmir’e yılda 23.6 milyon metreküp ilave su kazandıracak 4 yeni baraj yeniden kent gündemine geldi. İZSU, barajların planlama raporu revizyonu ve uygulama projeleri için bugüne kadar 3 milyon 773 bin lira harcadı.

Kentin yoğunlaşan nüfusuna göre artan su ihtiyacını kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan su kalitesinin, diğer yandan da nehirlerin, denizlerin, tarım ve su havzalarının korunması konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Küresel ısınmanın yarattığı etkilerin başında gelen “susuzluk tehlikesi” ne karşı yeni su kaynakları yaratma çabası içindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni baraj projelerini de kararlı bir şekilde sürdürdü.. 4 yeni baraj yeniden gündemde Çamlı, Değirmendere, Bostanlı ve Alionbaşı barajı planlama raporlarının revizyonu için bir yılı aşkın süredir çalıştıklarını kaydeden İZSU yetkilisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘şartların değişmesi’ gerekçesiyle Çamlı, Değirmendere, Bostanlı ve Alionbaşı baraj projelerinde istediği revizyonları tamamladı. İZSU yetkilileri, “Çamlı Barajı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na daha önce yaptığımız ÇED

Çamlı Barajı’nın yapımı ile hızla artan nüfusuyla ileride büyük ölçüde su sıkıntısı yaşayacak Seferihisar, Urla, Güzelbahçe yerleşimlerinin bulunduğu Yarımada bölgesinin 50 yıl süreyle su sorununun çözülmesi hedefleniyor. Çamlı Barajı, yılda 15 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle yaklaşık 300 bin nüfusun su ihtiyacını karşılayacak. Değirmendere Barajı, 4 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle 80 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak. Bostanlı Barajı’ndan yılda ortalama 2.3 milyon metreküp su elde edilecek ve Karşıyaka’nın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayacak. Narlıdere Alionbaşı Barajı da 2.3 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.


Enerji Verimli, Çevre Dostu ve Daha Aydınlık Yollar Yeni nesil LED teknolojisiyle donatılmış yol, sokak, park ve bahçe aydınlatma armatürleri, konvansiyonel armatürlere göre; hem daha az enerji harcıyor, hem de yüksek renksel geriverim oranlarıyla, daha iyi aydınlatılmış, daha güvenli ve daha estetik yollara sahip şehirler yaratıyor.

İnönü Bulvarı / Ankara

SpeedStar LED SpeedStar LED Yol aydınlatma uygulamalarında sınıfının en iyisi, en verimlisi Speedstar LED’li Yol Aydınlatma Armatürü. Sıfıra yakın karbon emisyonu ile çevreci, aldığı Reddot Dizayn ödülüyle fark yaratan bir tasarım ikonu. SpeedStar LED’li yol aydınlatma armatürlerini şehiriçi, şehirlerarası her tip yol aydınlatma uygulamalarında kullanmak, %40’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlamak ve kontrol sistemi entegre ederek bu oranı yukarılara taşımak da mümkün!

www.lighting.philips.com.tr facebook.com/PhilipsTurkiye twitter.com/PhilipsTurkiye

Selenium LED Selenium LED Selenium LED, düşük ilk yatırım maliyeti ve özel soğutma kanalları sayesinde geniş sıcaklık çalışma aralığına sahip... Ayrıca, 250W’a kadar konvansiyonel yol aydınlatma armatürleri yerine Selenium LED kullanılarak %40’ın üzerinde enerji tasarrufu ve daha efektif aydınlatılmış yollar!


16

KISA HABERLER

KIRÊEHÄR - ÇAÂIRKAN

KAMAN KALEHÖYÜK 5 DíLDE TANITILACAK Japonya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan beldesinde kurulan Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ndeki tarihi eserler, tablet bilgisayar ve uyumlu kulaklıkla ziyaretçilere 5 dilde tanıtılacak. Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 345 bin TL maliyetle hazırlanan “Tarihle Teknolojinin Buluştuğu Yer: Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Projesi” sayesinde, yerli ve yabancı turistler tarihi eserleri son teknoloji ürünlerden izleyip eser hakkında bilgi sahibi olabilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Gökgül, “Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bütün eserler, bu proje sayesinde 3 boyutlu izlenebilecek. Proje kapsamında 20 tablet bilgisayar ve bunlara uyumlu kulaklık satın alındı. Proje kapsamında aldığımız tablet bilgisayarlara yazılım yükleniyor. Bu yazılım sayesinde müzemizde bulunan eserlerin hem 3 boyutlu görüntüsü hem de eser hakkında Türkçe, İngilizce, Japonca, Almanca ve Fransızca açıklamalar olacak. Ayrıca tablet bilgisayarlardan müzenin tarihçesi, mimarisi ve içeriği hakkında çeşitli bilgi de alınabilecek” şeklinde konuştu. Kazılarla ilgili video gösterimi ve holografik canlandırma da yapılacağını söyleyen Gökgül, “Kurulacak sistem

sayesinde kazılar hakkında sanal bir karakter bilgi verecek. Hitit dönemi kıyafet giyen genç bir kız olan bu sanal karakter, görüntüler eşliğinde müzeyi anlatacak. Holografik karakter, kullanılacak hareket algılayıcı ile ziyaretçi olmadığında bekleyecek, ziyaretçi geldiğinde ise çalışmaları anlatmaya başlayacak” dedi. Bu proje gerçekleştiğinde müzenin Kırşehir turizmi için önemli bir uğrak noktası olacağını kaydeden Gökgül, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kaman -Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, 1986 yılında Japon arkeologların başlattığı Kalehöyük kazıları sonrasında elde edilen eserlerin sergilenmesi için kuruldu. Müze 10 Temmuz 2010’da Japon Prens Tomohito Mikasa ile dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Müzede Demir Çağı, Hitit ve Asur ticaret kolonileri, Eski, Orta ve Geç Tunç çağları ile Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor. Müzeye 2010 yılında “The European Center Architecture Art Design and Urban Studies (Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel tasarım Sanat Çalışmaları) ve Chicago Kütüphanesi tarafından “En İyi Yeşil tasarım ” ödülü verildi.


MakinalarÄąnÄązÄąn yĂśnetimini “İĹ&#x;in uzmanÄąna bÄąrakÄąnâ€?

.2075$;uLOHP

DNLQDQĂœ]GDLPDJĂ?

.2075$;u ile PDNLQD

]Ă–QĂ–]Ă–QĂ?QĂ–QGH

QĂœ]ĂœQ VL]GHQ KDEHUVL] EDĂ­

olun. Makina WDNLS VLVWHPND LĂ­OHUGH Ă DOĂœĂ­WĂœUĂœOPDVĂœQ

D ve Ă DOĂœQPDVĂœQD engel

L .RPWUD[ ile X\GX ve LQWH UQHW Ă–]HULQGHQ PDNLQDQĂœ]Ăœ Q \HULĂ DOĂœĂ­PD VDDWL HULOHULGHHOLQL]LQDOWĂœQGD 

\DNĂœWYHD\UĂœFDJHĂ PLĂ­Y

nDYDUDQ\DNĂœWWDVDUUX IX .RPDWVX HNVNDYDWĂ?U WHN QRORMLVL ile Ă–UHWLOHQ SLVWRQ OX WLS SRPSD VD\HVLQGH WDVDUUXIXVDĂ°OD\DELOLUVLQ %30 mD varan \DNĂœW L] TĂźm haklarÄą saklÄądÄąr,sade

ce reklam amaçlĹ kull

TEMSA GLOBAL A.Ĺž. www.komatsu.com. tr komatsu@temsaglob al.com Telefon: 0216 544 58 01

anÄąlabilir


18

KISA HABERLER

MANİSA

MANİSA’DA FAZIL SAY EZGİLERİ izleyenler arasında Manisa Milletvekili Özgür Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu, Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eşi Şeyda Ergün de yer aldı. İzmir ve Manisa’nın ilçelerinden katılımın olduğu konserde Fazıl Say’ı annesi Gürgün Say da yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir saat 15 dakika üç bölüm halinde gerçekleştiren konserinin ikinci bölümünde Fazıl Say’a tarihi değeri olan viyolonsel ile Çağ Erçağ eşlik etti. Dünyaca ünlü piyanist ve beste yazarı Fazıl Say, SNS Fuarcılık organizasyonuyla Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda konser verdi. Yoğun katılımın olduğu konseri

Say’ın konseri dinleyenleri büyülerken, konserin bölüm aralarında seyircileri selamlayan Say, dakikalarca ayakta alkışlandı.

MERSİN

GÖNÜLLÜ ZABITA PROJESİ BAŞLIYOR Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü Zabıta Projesi” hayata geçiyor. Projeyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ekber Asker, “Belediyeler; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin

yaparak beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gönüllü zabıta projesini hayata geçiriyoruz.” dedi.Gönüllü zabıtaların; bilgi, beceri ve yeteneğini imkân ve zamanını da ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin zabıta hizmetlerine katılan kişilerden oluştuğunu kaydeden Ali Ekber Asker, “Bu uygulamayı başlatmaktaki amacımız, yerel yönetim ve belediye hizmetlerine halkımızın katılımını arttırmak, vatandaşlarımızla birlikte kurallara uyulan düzenli bir yaşam alanı oluşturmaktır. Tüm vatandaşlarımızın başvurabileceği gönüllü zabıta uygulamamız konusunda koymuş olduğumuz belirli

kriterler bulunmakla birlikte, bizler için en önemli şart; insanlara yardım etmeyi görev edinmiş, kentine karşı duyarlı, yasalara saygılı ve vicdani duyarlılığı ön planda tutan vatandaşlarımız görevlendirilecektir.” dedi. Ali Ekber Asker açıklamasının sonunda gönüllü zabıtaların ihtiyaç duyacağı bilgi ve eğitimlerin Zabıta Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verileceğini belirtti.


20

KISA HABERLER

KOCAEL‹

íSU, KÖRFEZ SUYUNUN TEMíZLíëíNí SíEMENS íLE DENETLEYECEK

Çevre ve Êehircilik Bakanı ErdoÃan Bayraktar ve Siemens Altyapı ve Êehirler Sektörü Akıllı Êebekeler Finans Direktörü Sayın Tolga AfËin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Atıksu ve Temiz Su Yönetim Sistemi projesiyle Kocaeli’nin su şebekesini denetlemek için Siemens’in SCADA çözümlerini tercih etti Türkiye’de ilk defa bir şehrin su şebekesinin tamamını kapsayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) - Siemens SCADA projesiyle il genelinde 116 noktada altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Başta atıksu terfi merkezleri olmak üzere, atıksu arıtma tesisleri, logarlar, kanallar ve kanalizasyon yapıları, organize sanayi bölgeleri ve yağmur suyu terfi merkezlerinden oluşan altyapı yenilemesinde, Siemens’in online ölçüm cihazları bu noktalarda kullanıma alındı. Mayıs 2011’de imzalanan ve 8 Şubat 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

İlhan Bayram, Siemens Altyapı ve Şehirler Sektörü Akıllı Şebekeler Finans Direktörü Sayın Tolga Afşin, Kocaeli’nin üst düzey kamu yöneticilerinin ve Siemens yetkilileri katılımıyla açılışı yapılan bu önemli projede, daha önce kendi aralarında kontrol cihazlarıyla otomatik olarak çalışır durumda bulunan terfi noktaları, tek bir merkezden ve başka personele ihtiyaç kalmaksızın yönetilebilir hale getirildi. SCADA sistemiyle, atıksu hattı

verilen hattı gözlemlemek, gelecekte arıtma tesisinin ne kadar arıtma yapabileceğini öngörmek ve buna uygun planlamaları yapmak mümkün hale geldi. Enerji tüketimi minimize ediliyor Projeyle birlikte, Kocaeli genelindeki 42 adet terfi merkezi, 16 adet atıksu arıtma tesisi, 25 adet sanayiinin ana kollektör bağlantı noktaları ilgili cihaz ve ekipmanlarla SCADA merkezinden izlenebiliyor. Sistem, 33 ayrı noktada ölçülen kollektör doluluk bilgileri ile terfi merkezleri arasında tam bir koordinasyon sağlayarak enerji tüketiminin minimum seviyeye indirilmesinin yolunu açıyor.


22

KISA HABERLER

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA BELEDİYESİ FİLOSUNA 4 OTOBÜS DAHA KATTI

Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, “Toplu Taşıma Filosu”na kattıkları otobüslerde kısa bir şehir turu attı ve muavinlik yaptı. Şanlıurfa Belediyesi ve BELSAN AŞ. tarafından yürütülen şehir içi toplu

taşımada her geçen gün daha da güçlendiklerini belirten Başkan Fakıbaba, hemşerilerine verdiği sözü tuttu, muavinlik yaptı ve otobüsüne aldığı yolcuları ücretsiz taşıdı. Toplu Taşıma Filosu’na katılan 4 adet 12 metrelik otobüsleri Belediye Binası önünde inceleyen Başkan Fakıbaba, Başkan Yardımcısı Emin İzol, BELSAN AŞ. Genel Müdürü Cengiz Konur, Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu Abbas Yavuz ve diğer belediye birim

amirleriyle birlikte mini bir şehir turu yaptı. Klakson eşliğinde Urfalıları satın aldıkları otobüsten selamlayan Fakıbaba’ya vatandaşlarda alkışlarla destek oldu. Kent merkezinden aldıkları yolcuları üniversiteye kadar getiren ve durak durak inmelerini sağlayan Başkan Fakıbaba ve ekibi oldukça zevkli geçen seferin ardından bir de çorba içmeden edemediler. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde Şanlıurfa Belediyesi’nce açılan ücretsiz çorba evi’nde bir de çorba içen Başkan ve ekibi tekrar mesailerine döndüler.

TRABZON

AYŞE KULİN TRABZON HAYRANI

Vali Kızılcık ve Başkan Gümrükçüoğlu yazar Ayşe Kulin’e telkari işlemeli fincan takımı hediye etti.

Trabzon Belediyesinin “Trabzon’da Kitap Zamanı” sloganı ile düzenlediği Kitap fuarı kapsamında yazar Ayşe Kulin Trabzon’a geldi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen fuarın 9. ve 10. günlerinde okuyucusuyla buluşan Kulin düzenlenen söyleşi programı ve imza günü ile kitapseverlerle bir araya geldi.

Okuyucu buluşmalarının ardından Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertan Yavaş ile bir araya gelen Kulin, samimi bir havada gerçekleşen sohbette fuar ve Trabzon’la ilgili izlenimlerini aktardı. Düzenlenen kitap fuarı etkinliği ile Trabzon’un bir kültür kenti olduğunu kanıtladığını ifade eden Kulin “Çok değerli yazarların katıldığı her yönüyle dolu dolu geçen bir fuar oldu. İnanılmaz derece bir katılım vardı. 4 saat boyunca okuyucularımın kitaplarını imzaladım. Okuyucunun bu inanılmaz ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Trabzon’da Çok dinamik ve enerjik bir okuyucu kitlesi ile karşılaştık, sanırım bu Trabzon’un kendine has bir özelliğinin sonucu. İnanıyorum ki bu fuar gelecekte çok daha güzel etkinliklerin düzenlenmesi için bir başlangıç olacak” dedi. Şehrin doğasına, enerjisine hayran kaldığını söyleyen Kulin, Trabzon’u yokuşları

ve tarihi görüntüsü ile İstanbul’a benzettiğini ifade ederek “Trabzon deniz kenarında bulunan her şehir gibi çok güzel bir şehir. Bana İstanbul’u hatırlatan dik sokaklarına ve tarihi siluetine adeta bayıldım. Fuar vesilesi ile kaldığım beş gün boyunca şehri bol bol gezme imkânı buldum. Ayasofya Müzesi, Zağanos Vadisi ve tarihi Ortahisar bölgesine hayran kaldım Trabzon’un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu şehri gezerken fazlası ile hissediyorsun. İnsanı ile yaşantısı ile cıvıl cıvıl enerjik çok hareketli bir şehir. Son geldiğim 70li yıllarda gördüğüm Trabzon bugün bambaşka bir şehir olmuş. Kafamdaki Trabzon’dan son derece değişik bir Trabzon ile karşılaştım. Trabzon’un en büyük şansı bana göre çok değerli iki yöneticiye sahip olması. Gerek ben gerekse diğer yazar arkadaşlarım inanılmaz derecede nezaketle ağırlandık. Yazarına bu denli sahip çıkan Vali ve Belediye Başkanını her yerde bulamazsınız. Trabzon’dan çok güzel duygularla ayrılıyorum” şeklinde konuştu.


24

Menderes Türel:

Hedefimiz 1392 Belediye “Antalya’da yaptıklarımızı halka iyi anlatamadık onun için seçimi kaybettik” diyen Menderes Türel, AK Parti’nin 2014 yerel seçim stratejisini ÖZELKALEM’e anlattı. Sayın Türel Antalya’da seçimleri tekrar kazanmanıza kesin gözüyle bakılırken siz kaybettiniz. Hayal kırıklıÃı yaËadınız mı? Hayır, hiç bir şekilde hayal kırıklığı yaşamadım. Sonuçta biz bütün hizmetlerimizi, eserlerimizi Antalyalılar için yaptık. Antalyamız için yaptık. O hizmetleri yaptığımızdan dolayı da bugün onur duyuyoruz. Hizmet etmek zaten bizim görevimiz ve bir gerekliliktir. Bu gibi görevlere seçilen kişiler için gerek şarttır. O yüzden biz vazifemizi yapmaya çalıştık. Ancak bunun seçimde farklı bir değerlendirmeye tabi olması, bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı aksine, daha da daha başarılı olmak için daha çok çalışmaya sevketti. O yüzden böyle bir şey düşünmedim. Hizmetlerinizi, dolayısıyla kendinizi iyi anlatamadınız mı acaba?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaËkan Yardımcısı Menderes Türel, “2014 yerel seçimlerinde hedefimiz tüm belediyeleri almak” dedi.

Bunun bir nebze de olsa gerçeklik payı olabilir. Ben kendimi anlatmaktan çok Antalya’ya hizmet etmeyi düşünen bir anlayışla hizmet ettim, çalıştım. O yüzden benim önceliklerim hep Antalya’ya hizmet etmek oldu. Biz bu hizmetlerimizi belki halka anlatma noktasında çok fazla mesai harcamak yerine, daha çok çalışmaya, hizmet etmeye zaman ayırdık. Dolayısıyla belki bu söylediğinizde gerçeklik payı olabilir.


MENDERES TÜREL

ANTALYA’DA ÊU AN BÄRÄNCÄ PARTÄYÄZ

seçmenlerin takdiridir. İyi de olsa, kötü de olsa seçmen takdirine her zaman saygı gösterdik.

Antalya’nın bugününü ele alırsak, sizce Antalya’da 2009 seçimlerinden bugüne kadar neler deÃiËti?

Sizce Türkiye’de mevcut yerel yönetim sistemi, iËlerliÃi olan ideal bir sistem mi?

Bir kere seçim sonuçları itibariyle çok büyük bir farklılık yaşandı. 2009 ile 2011 seçimleri arasında yüzde 18’lik bir oy değişimi var. AK Parti ikinci parti iken, birinci parti durumuna yükseldi. Bugün genel seçimlerde yüzde 39 oy almak suretiyle en çok milletvekilini çıkaran parti oldu. Dolayısıyla bu tabi ki Antalya’da yaşayan vatandaşlarımızın,

Bunu gittikçe iyileştirmeye çalışıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 1988’de imza atmış. Ama o günden Ak Parti iktidarına gelinceye kadar maalesef bu konuda hiç bir adım atılmamış. AK Parti, iktidara geldiğinden itibaren yaptığı yerel yönetimler reformlarıyla Avrupa Konseyi Özerklik Şartı’na

koyduğu imzanın gereklerini yerine getirmeye başladı. Bu noktada en son, 6360 sayılı Büyükşehir Yasasıyla büyükşehir sınırları il mülki sınırlarına genişletildi. Tabii bu, belediyelerimizin hareket alanlarını ve imkânlarını oldukça genişletti. AK Parti’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaËkan YardımcılıÃı yapıyorsunuz. Meclise girdiÃinizde böyle bir görev bekliyor muydunuz? Ben hiçbir zaman mevkii makam odaklı bir siyaset anlayışıyla çalışmadım. Bu bugün için de geçerli, dün de böyleydi,

25


26

ileride de böyle olacak. Bize verilen görevin en iyisini yapma gayretini her zaman ortaya koyduk. Dolayısı ile böyle bir beklentim açıkçası yok.

1392 BELEDÄYENÄN TAMAMINI ALMAK ÄSTÄYORUZ Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti nasıl bir seçim stratejisi izleyecek? Önümüzdeki yerel seçimlerde 1392 belediyede, belediye başkanlığı ve meclis seçimleri yapılacak. Bu seçimlerin hepsinde iddialıyız. Türkiye’deki 1392 belediyenin tamamını kazanmak istiyoruz. Gayretlerimiz bu çerçevede. Aday belirlerken nelere dikkat edeceksiniz? Biz mevcut başkanlar hakkında hem iktidarda, hem muhalefette olsun sürekli kamuoyu anketleriyle gidişatı ölçmeye çalışıyoruz. Aday belirleme konusunda da hata payını en aza indirgeyecek stratejiler geliştirmek, en büyük gayemiz. Bunu başarırsak zaten AK Parti yüzde 50’nin üzerinde bir anketlere göre oy oranına sahip. O zaman yerel seçimlerde de bu çerçevede iyi bir başarı elde etmiş olur. Yeter ki kısır çekişmelere, adaylık stresine partiyi kurban etmeyelim. Küçük hesaplarla bu partiyi bölmeyelim parçalamayalım. Birlik beraberlik içinde olursak, partinin aldığı oyu yerel seçimlerde de almayı başarırsak, AK Parti bugün itibariyle zaten yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranına sahipse, yerel seçimlerde de bunu taçlandıracaktır. AK Parti’nin Äzmir, EskiËehir ve Antalya gibi büyükËehirleri almak için stratejisi ne olacak? Tabii ki her coğrafi bölgeye göre, her ile göre farklılıklar arz eden durumlar, çok dikkatli bir şekilde değerlendirilip,

stratejiler ayrıntılarda farklı bir şekilde tespit edilebilecek. Yerel Yönetimler yasası çok eleËtirildi. Bu yasa Türkiye’ye ne getirecek? Bu yasa Türkiye’de demokrasiyi güçlendiren, aynı zamanda yerel yönetimlerin hizmet kabiliyetini arttıran, belediyelerimizin ekonomik gücünü de yükselten bir hizmet anlayışını ortaya koyuyor. Bence bundan sonra yerel yönetimlerin çok daha iyi hizmet edebilmeleri bu yasayla sağlanmış olacak. BüyükËehir olmak kentlere ne kazandırır? Hizmet bütünlüğünü ve hizmet verimliliğini sağlayacak olan 6366 sayılı son yerel yönetim yasamızla vatandaşa daha hızlı ve daha etkin bir hizmet imkânı oluşacak. Büyükşehir olmak zaten adı üstünde, nüfusu çok olan, coğrafyası büyük olan şehirlerin isimlendirilmiş halidir. Dolayısıyla büyükşehirlerde tabii ki hizmet imkânı sorunlar daha çok olduğu için daha fazla arttırılmalı. Zaten son yaptığımız yasayla da bunu gerçekleştirdik.

Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Çözüm süreci adı verilen bu süreçten umutlu musunuz? Biz buna çözüm süreci diyoruz. Barış olması için savaş olması lazım. Devletler arasında bir savaş yoksa, bunu barış süreci diye isimlendirmek yanlıştır. Türkiye’nin bir terör sorunu vardır. Terör sorununun çözümüne yönelik adımlar atılmaktadır. Dolayısı ile sonuç itibariyle 30 senelik süre içinde Türkiye kangren haline gelmiş terör sorununa çözüm aranıyor. Ben çözüm sürecinin iyi bir şekilde sonuçlanacağından umutluyum. Muhalefet partilerinin sürece katkısını nasıl deÃerlendiriyorsunuz?

TÜRKÄYE’DE GÜÇLÜ MUHALEFET YOK

Muhalefet partileri de keşke çözüm sürecine istikrarlı bir şekilde destek verebilse. Bir bakıyorsunuz destek veriyor gibi gözüküyorlar. Bir bakıyorsunuz tam aksi ırkçı söylemlerle ortaya çıkıyorlar. MHP ve BDP’yi biliyorsunuz, farklı konumlarıyla itibariyle farklı söylemlerle halkın huzuruna çıkmış partiler. CHP’nin de her gün birbirinden farklı söylemleri bu süreçteki çözüme giden yoldaki en büyük sıkıntımız. Hâlbuki yurt dışında terör sorununu çözmüş ülkelere baktığımızda bu sürecin iktidar ve muhalefetin el ele vermesiyle daha kolay aşılabilir olduğunu görüyoruz.

Sizce Türkiye’deki muhalefet ne kadar etkili?

Bu süreç halk tarafından yeterince destek görüyor mu?

Bence Türk siyasetinin en büyük problemi, muhalefet problemidir. Türkiye’de bugün maalesef güçlü bir muhalefeti bulmakta zorlanıyoruz. Aslında güçlü bir muhalefet güçlü bir iktidarı yaratır. Ancak muhalefetin hep çelişkilerle dolu farklı söylemler içinde bulunması, tabii ki muhalefetin itibarını maalesef daha da düşürüyor. O yüzden inşallah Türkiye’de bu muhalefet sorunu siyaset kulvarında bir an önce daha da güçlenmiş hale gelir.

Halkın sürecin çözümüne olan desteği çok yüksek. Biz bunu kamuoyu anketlerinde de görüyoruz. Zaten çözüm sürecinde bu sefer işimiz kolaylaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi halkın bu sürece olan bu desteği.


STK

Menderes Türel kimdir? Menderes Türel, 11 Temmuz 1964’te Antalya’da doğdu. Antalya Lisesi’ni bitirdi. İngiltere’de gazetecilik eğitimi aldı ve gazeteci olarak çalıştı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclis Üyeliğine 1989 yılında seçildi ve 2001 yılında Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Batı Akdeniz Gelişim Vakfı (BAGEV), Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu Üyeliği, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Akdeniz Basın Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında “Türkiye’nin En İyi Gazetecisi” seçildi. AK PARTİ’den Antalya Milletvekili seçildi. Meclise giren Türel, AK PARTİ’nin yenilenen kadrosunda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer aldı. Türel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

27


28

Baêkan Gönenç:

Bergama’nın geçmiêini geleceìe taêıyoruz

Bergama Belediye Baͮkanı Mehmet Gönenç: “Bergama’nın gelece͐ine turizm yön verecek. Türkiye’de kentsel dönüͮüm konuͮuluyor. Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesini kent için önemli bir dönüͮüm projesi olarak görüyorum”

Uygarlık tarihinin en eski yerleşim birimleri sıralanırken tartışmasız akla ilk gelen kentlerden biri Bergama. İzmir’in kuzeyinde yer alan Bergama, tarih önce dönemlerden başlayarak, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bergama’nın bugünkü adı antik dönemdeki ismi olan Pergomon ‘dan geliyor. Pers, Büyük İskender, Frigya, Trakya Krallığı, Selevkos Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık eden Bergamalı’lar inşa ettikleri görkemli


KAPAK KONUSU

güvenlik kurumu hizmetini getirdik. Bergama’nın özellikle kent dokusuna uyun olarak eski eserlerin restorasyonu konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Önümüzdeki süreçte de yeni projelerimiz var. Bergama’nın bir eğitim kenti olması için çalışmalar yapıyoruz. Daha önce Ege Üniversitesi’nin bir meslek yüksek okulu vardı ilçemizde, şimdi de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir meslek yüksek okulunu açıyoruz. Amacımız Bergama’da 4 yıllık fakültelerin altyapısını yapmak. Şu anda bin 500 öğrenci var. 5 yıl içinde bu sayının 5 bine ulaşmasını bekliyoruz. Üniversite öğrencilerinin, kentin sosyal ve kültürel yapısını değiştireceği geliştireceğini hem ekonomik hem sosyal bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Üniversiteler turizm kenti olan Bergama’da nitelikli işgücü üretilmesine de katkı sunuyorlar.

yapılarla tarihin izlerini bugüne taşıdılar. Hellenistik dönemin yerleşim merkezlerinden Bergama Akropolü, Zeus Sunağı, Dionysos, Athena ve Demeter Tapınağı, 200 bin tomar kitaptan oluşan Büyük Kütüphane, şifa havuzlarıyla cilt hastalıklarının ve telkin yoluyla psikolojik rahatlama tedavilerinin yapıldığı Bergama Asklepionu ilçeyi turizm açısından çekici kılan tarihi yapıların başında geliyor. Roma’nın Asya bölgesinde Kutsal Kitap İncil ilk kez Bergama’da görüldüğü için Hristiyanlar için de Bergama’nın ayrı bir önemi var. Tüm bunların yanı sıra Bergama, Ortaçağın önemli stratejik mevkii ve Osmanlı İmparatorluğunun önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. İnsanlık tarihinden pek çok izler taşıyan tarih ve turizm kenti Bergama şimdi belediyenin yaptığı yeni projeleri ile geleceğe hazırlanıyor.Bergama

Belediye Başkanı Mehmet Gönenç Bergama’nın geleceğine yön verecek projeleri ÖZELKALEM’e anlattı. Sayın başkan 4 yılda Bergama’yı değiştirip dönüştürecek hangi projeleri hayata geçirdiniz ? Belediye başkanı seçilmeden önce kentin sorunlarını tespit edip bu sorunları çözme yönünde halka sözüm vardı. Bu sorunlar neydi; katı atıkların düzenli depolama alanı, atık su arıtma tesisi, kültür merkezi gibi. Şu ana kadar büyük çoğunlukta verdiğimiz sözleri tuttuğumuzu görebiliyoruz. Özellikle Bergamalıların çok uzun zamandır bekledikleri çevre açısından büyük önem taşıyan katı atık düzenli depolama tesisi ve atık su arıtma tesisi tamamlandı. Bergama’nın çok uzun yıllardan beri beklediği kültür merkezinin ise yüzde 90’nı tamamlandı. Bergama’ya sosyal

29


30

dönüyorlar. İkincisi de Bergama’nın yatak kapasitesi. Bizim 700 yatak kapasitemizin sadece 200 ila 250’si turistlere hizmet verecek durumda. Bu yönümüz hep eksik kalmış.

Bergama bir turizm kenti ama konaklama kapasitesi oldukça az. Bunun sebebi nedir? Bergama yılda yüzde 95’i yabancı olmak üzere yaklaşık 500 bin turist ağırlayan bir kent. Ama bu turistler ören yerleri tarihi mekanları gezip kentten ayrılıyorlar. Konaklama oranı çok düşük. Bunun sebeplerinden bir tanesi İzmir, Ayvalık ve Dikili gibi merkezlere yakın olması. O merkezlerde konaklayan turistler sadece Bergama’yı gezip

belediye tarafından yapılıp restorasyonu tamamlanan üç pansiyon ve butik otelimiz var. Orayı turizme kazandırmak istiyoruz.

Konaklama imkânlarını arttırmak için neler yapıyorsunuz ?

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek için baͮvurusu vardı. ͭu an son durum nedir?

Biz de konaklama kapasitemizi geliştirmek için projeler üretiyoruz. Bu yıl içinde tamamlanacak iki tesis var. Kale Mahallesi dediğimiz nitelikli ve kimlikli evlerin bulunduğu bölgemizdeki evlerin butik otel pansiyon olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. O bölgede geçen yıl içinde

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek için çalışmalarımız hızla sürüyor. Şu anda Türkiye’de 12 yer var listede. 13. biz olmak istiyoruz. Biz 2011 yılında ön listeye alındık. Bu yıl içinde de kalıcı adaylık için dosyamızı gönderdik. İlk elemeyi geçtik. Haziran ayında dünya mirası listesine gireceğimizi düşünüyorum.


KAPAK KONUSU

Listeye girmenin ne getirisi olacak ? En önemli değişiklik biz kentimize bir hedef koyup bir ufuk çiziyoruz. Bergama en potansiyelli olduğu alanda kendisine; turizmi ve kültürel turizmi hedef seçmiş oluyor. O anlamda kenti hazırlamamız gerekiyor. İkinci önemli adım ise buraya gelen turist profilinde bir değişimin olacağını düşünüyorum. Yalnızca ören yerlerinin değil, Bergama’nın günlük yaşamını, gelenek ve göreneklerini, kültür yaşamı, ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini görmek için gelecek turist sayısı artacak. Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası eserlerini görmek isteyecek bir turist profili ortaya çıkacak. Bu turist profili kentte konaklamayı seçecek ve yüksek oranda harcama yaparak ekonomik katkı sunacak. Turizm hareketliliğinin artacağını ve turizm ekonomisinden söz edeceğimizi düşünüyorum Bu da Bergama’nın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak. Bizim önümüzde farklı olanaklarda doğacak. Uluslar arası fonlardan hibe fonlarından yararlanmamız kolaylaşacak. Bir çok hibeden fondan ortak projelerden yararlanabileceğiz.

Bergama’nın hedeflerinde ne de͐iͮecek ? Bergama’nın UNESCO Dünya Miras listesine girmesini kent için önemli bir dönüşüm projesi olarak görüyorum. Kentsel dönüşüm konuşuluyor ya. İşte bizim kentsel dönüşümümüz de listeye girmekle olacak. Bu süreç çok disiplinli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bergama’nın tarihi alanların korunması, doğru ve planlı bir biçimde yönetilmesi ve bundan sonraki nesillere de korunmuş bir alan olarak aktarılmasını barındırıyor. Turizm gibi çok önemli bir sonuç kısım da var. Alanların korunması ve doğru yönetilmesi önemlidir. Bergama’nın geleceğini turizm yön verecek. UNESCO Dünya Kültür mirası adaylık süreci ve sonrasını iyi yönetirsek Bergama önümüzdeki yıllarına damga vuracak. Bergama’nın geleceğe güvenle bakan yolculuğunun ciddi anlamda başlayacağını düşünüyoruz. Kentin buna çok iyi hazırlanması gerekiyor. Yapılaşma ve turizmi hareketliliğini yönlendirebileceğimiz peyzaj düzenlemelerinden tutun da kent mobilyalarına kadar. Gezi güzergahları rotalar otoparklar bu konuda kent dokusunu kent kimliğinin de

öne çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle Expo 2020 sürecinde düşündüğümüzde dünya miras adaylığı yalnızca Bergama değil İzmir tanıtımına da ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Bu projeye bir İzmir projesi de diyebiliriz. Sadece Bergama için değil İzmir dolayısıyla Türkiye için de önemli bir süreç. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz ? Miras listesine kabul edilmek kolay olmadığı gibi orada kalmakta kolay değil. Bu işin sürdürülebilirliği çok önemli. Bir ekip oluşturduk. Mimar, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan. Bu ekip UNESCO Dünya Mirası listesinin önemini halka anlatıyor. Özellikle özel sektörün buraya yatırım yapması gerekecek.

31


32

KISA HABERLER

yaklaşımımız oldu. Birincisi uzun yıllardır konuşulan ama hayata geçirilemeyen projeleri ön plana alıp öncelikle onları çözme yoluna gittik. Arıtma tesisi ve çöp alanı bunlardan ikisi. İkincisi de insanların yaşamına değen dokuna projeler geliştirme yoluna gittik. Kültür merkezi gibi. Sosyal projelerinizden bahseder misiniz ? Başkan olduktan sonra bir çok sosyal projeyi hayata geçirdik. Bu projeler içinde en önemlilerinden birisi; Okul Sütü Projesidir. 3 yıldır ilköğretimde ana sınıfından başlayarak ilk 5 sınıfa okuyan öğrencilere haftanın üç günü süt dağıtıyorduk. Bakanlık dağıtmaya başlayınca biz sonlandırdık. Çok başarılı bir projeydi. Kentimizde yaşayan yaşlıların 65 yaş ve üstü yaşlı bakam hizmetlerini yerine getiriyoruz. Her gün temizliklerini ve sağlıkla ilgili bakımlarını yapıyoruz. 5 tona kadar sulardan 1 lira ücret alıyoruz. Ayrıca suları artık klorla dezenfekte etmiyoruz. Sofra tuzundan yararlanarak yeni bir yöntemle suları dezenfekte ediyoruz. Musluktan su içilebilen bir kent haline geldik. Halk ekmek büfeleri kurduk tamamında engelli arkadaşlar çalışıyor. KOSGEB ile çok sayıda işgücü eğitimleri gerçekleştirdik. Bu eğitimler sayesinde çoğu kadın 26 kişi kendi işyerini açtı. Şimdi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi adı altında bütün kursları tek çatı altında toplayacak bir merkezi açıyoruz. Eski iͮyerleri yıkım projenizden bahseder misiniz ? KENTȊN KȊMLȊ͎ȊNȊ ORTAYA ÇIKARTIYORUZ Bergama çök önemli tarihi turistik de͐erlere sahip. Bunları tanıtmak için neler yapıyorsunuz? Bergama’nın tarihi ve turistik değerlerini turizm fuarlarında anlatıyoruz. Kentle ilgili tanıtım materyali; belgesel filmler kitapçıklar,

kentin farklı kültürlerini de anlatan kitaplar bastırıyoruz. Uluslar arası organizasyonlar, sempozyumlar organize ediyoruz. Bunun dışında 12 ayrı kardeş kentimiz var. 7 tanesinin katılımı ile 2014 yılında kardeş kentler olimpiyatı yapacağız. Hizmet üretirken felsefeniz ne oldu ? Biz projelere bakarken iki temel

Eski işyerlerini yıkım projemizi kentin dokusunu ortaya çıkarmak için yapıyoruz. Sivil imarlık örneği yapılarımız var. Bu güzel yapılar sonradan kimliksiz yapılarla gölgelenmiş durumda. Bunu bazen kamu, bazen de vatandaş yapmış. Biz bu kimliksiz yapıları bir program dahilinde ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ki kentin asıl kimliğini


KAPAK KONUSU

olanak doğarsa bu işi yapabilirim düşüncem olmuştu. Zaman zaman üzüldüğümüz sıkıldığımız zamanlar oluyor ama hiç pişmanlık duymadım. Muhalefet partisinden baͮkan olmanın dezavantajları var mı ? Muhalefet partisi belediye başkanı olmanın sıkıntısın yaşıyoruz. Özellikle yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum. Bu yalnızlık; bürokrasi yani kamu kurumları yönünden bir yalnızlık. Biraz öteki çocuklar gibi görülüyoruz. Şaşı bakılıyor bizim işlerimize. Bu tür yaklaşımlar bizim canımızı sıkıyor ama bunların olması bizi yıldırmıyor. Daha fazla motive ediyor ama böyle de bir gerçek var.

Boͮ vakitlerinizi nasıl de͐erlendiriyorsunuz ? Hayatımızın ve günün önemli kısmı belediyenin işleri ile geçiyor. Belediye başkanlığımın dışında spor kulübümüz var. Bergama Belediye Spor onun da onursal başkanlığını yürütüyorum. Boş vakit kalırsa fırsat buldukça da iki kızım var kızlarımla zaman geçirmeye çalışıyorum. Biraz hafta sonu spor biraz aile böylece boş vakitleri geçiriyoruz. Vakit kalırsa kitap okuyorum.

Siyaset hayatınızı ne de͐iͮtirdi ? ortaya çıkartalım. Bu ekonomik bir yük de getiriyor ama önemli ve yapılması gereken işlerden birisi. Kentte yaͮayanlardan katkı paylarını artık almıyorsunuz neden ? Katkı payları, belediyelerin ürettikleri yol, kaldırım gibi hizmetler karşılığı alınması yasa zorunluluk olan kaynaklardı. Katkı payları vatandaşın uzunca zamandır şikâyetçi olduğu konuların başında geliyor. Belediye görevini yapıyordu ama parasını vatandaştan alıyordu. Yeni bir yasal düzenleme ile bu durum belediyelerin inisiyatifine bırakıldı. Biz almama yönünde karar aldık. Bu belki bütçesel olarak bizi etkileyecek ama biz bu işlerin belediyelerin görevi olduğunu düşünüyoruz. Kamu hizmeti olduğunu ve kamu hizmetinin de ücretsiz olduğunu düşünüyorum. BAͬKANLI͎I SEVDȊM Baͮkanlı͐ı sevdiniz mi ? Başkanlığı sevdim. Belediye meclis üyesi olduğum dönemden böyle bir

Siyaset hayatımız çok değiştirdi ama bundan şikâyetçi değilim. Özellikle bunu eşim ve çocuklarım daha çok hissediyorlar. Hep destek oluyor ama bu işi yapmak istiyorsanız fedakârlık şart. 4 yıllık görev sürecinizde iyi ki yapmıͮım de͐diniz projeleriniz hangileridir ? Benim için en gözde olarak niteleyeceğimiz proje Bergama Kültür Merkezi projesi. Çok önemli bir işlevi yerine getirecek. Manevi olarak beni en çok mutlu eden proje ise okul sütü projesi. Günlük yaşamımıza belki şu anda değen dokunan bir proje değil ama UNESCO Dünya Kültür Mirası Adaylığı projesi de orta vadede bu kente katkısı olacak projedir. Be͐endiniz belediye baͮkanları var mı ? Eğilmeden bükülmeden hizmet eden ve mücadelesini kazanan İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızın beğeniyorum. Böyle bir başkana sahip olmak bizleri gururlandırıyor. Onun dışında tüm belediye başkanları özveri ile çalışıyor diyebilirim.

Mehmet Gönenç kimdir ? Bergama’nın Bölcek Kasabası’nda doğan Mehmet Gönenç, ilkokulu Bölcek’te; ortaokul ve liseyi Bergama Lisesi’nde okudu. 1989-1994 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamladı. Eğitim döneminden sonra ticaret ile uğraşmaya başladı. 2003 yılında kısa adı BEGİAD olan; Bergama Genç Sanayici ve İşadamları Derneği’nin başkanlığına seçildi ve bir yıl bu görevi yürüttü. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden, Bergama Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Beş yıl Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Mehmet Gönenç, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak, Bergama Belediye Başkanı seçildi. Evli olan

33


34

Beypazarı Belediye Baêkanı Cengiz Özalp:

Altyapıdan Baêladık

Beypazarı Belediye BaËkanı Cengiz Özalp “ÄËe altyapıdan baËladık. Hedefimiz; altyapı sorunları çözülmüË kültür ve turizm kenti Beypazarı” dedi. Tarihi konakları ile bilinen Beypazarı, Roma döneminde, İstanbul’u Ankara ve Bağdat’a bağlayan önemli büyük tarihi geçit yolları üzerinde bulunuyordu.

Pek çok eski uygarlığa ev sahipliği yapan Beypazarı, köklü kültürü ve bu kültürün halen içinde yaşatıldığı tarihi konaklarıyla canlı bir kent dokusuna sahip. Maden suyu, türbeleri, müzeleri ve 200 yıllık tarihi konakları ile ünlü, Ankara’nın turizm cenneti Beypazarı, belediyenin çalışmaları ile geleceğe hazırlanıyor. Belediye Başkanı Cengiz Özalp Beypazarı için hazırladıkları projeleri ve hedeflerini ÖZELKALEM’e anlattı. Sayın baͮkanı göreve geldi͐inizde nasıl bir Beypazarı vardı? Göreve geldiğimde büyük oranda

borcu olan ve en büyük sorunu ise içme suyu hatlarının eski olması nedeniyle her gün 17.00 ile 22.00 saatleri arasında sürekli su patlağının olduğu, her gün bir mahalleye suyun verilemediği ve yüzde 70 oranında su kaçağının olduğu bir kentti burası. Siz iͮe nereden baͮladınız, neler yapıyorsunuz? Altyapısı ve temeli sağlam olmayan kentte ne yaparsanız yapın, bir yerde sorun çıkar düşüncesinden hareketle biz, işe altyapı sorunlarını gidermekle başladık. Beypazarı’nın altyapısı 30 yıl önce yapıldı. Ağırlıklı olarak altyapıya


KAPAK KONUSU

önem verdik. 4 yıldır hızlı bir şekilde su ve kanalizasyon altyapımızı yeniliyoruz. 55 kilometrelik içme suyu hattı ve 50 kilometrelik kanalizasyon hattımız yenilendi. Bu yenileme çalışmaları ile su kanalizasyonundaki patlak sayısı günde 1 ya da 2’ye indi. Hedefimiz, 60 kilometrelik hattın tamamını bitirip bu sorunu sıfırlamak. Kaçak nedeniyle su sarfiyatı da çok oluyordu. Su kaçağı oranı yüzde 70’lerdeydi. Şimdi yüzde 50’ye düştü. Hedefimiz bunu yüzde 25’e indirmek. Yaptığımız çalışmalar ile her şey artık yeraltında olacak. Bu nedenle kazılan yolların yenileme çalışmaları da hızla ilerliyor. Şehir çok hızlı büyüyor. Yeni yerleşim alanları açılıyor. Bunların altyapı ve yol çalışmaları da devam ediyor. Beypazarı’nda kültür ve turizm alanında ne tür çalıͮmalar yapıyorsunuz? Beypazarı kültür turizminde marka kent olmuş bir ilçe. Biz kentimizde müze sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Türkiye’deki ilk hamam müzesini biz açtık. Müzemizde hamam geleneklerini canlı olarak yaşatıyoruz. Eski müzelerimizin restorasyonu ve yenilemelerini devam ettiriyoruz. Beypazarı sadece tarihi evleri ile değil müzeleri, maden suyu, camileri,

türbeleri ve el sanatları ile ön plana çıkmış bir ilçe. Altyapının dıͮında hangi projeleri yapıyorsunuz? Altyapı sıkıntılarını en aza indirgeyip şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bunun yanında 23 bin metrekarelik büyük bir parkın yapımını gerçekleştirdik. Ankara Parkı adını verdiğimiz bu

park, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapıldı. İçinde yürüyüş yolu, spor aletleri ve kafeteryalar var. Atatürk Parkı’nı yeniledik. Atatürk anıtını oraya koyduk. 5 kilometrelik yolumuzu asfaltla kapladık, orta refüjü de ağaçlandırıyoruz. Bir futbol sahasının yapımına başladık. 3 katlı kapalı pazar yeri yapıyoruz. Oğuzkent’de yeni bir pazar yeri projemiz var. Beypazarı’nın

35


36

yapılaşma yok. Güney bölgelerde de yeni yapılaşma söz konusu. Eski ile yeni iç içe girmiyor. Tarihi dokuyu koruyoruz. Bizim farkımız eski binaları yıkıp yeniden yapmak yerine onları restore edip eskinin nasıl olduğunu gelen misafirlerimize gösterebilmek. Özellikle yurtdışından gelen misafirlerimiz eski ile yeniyi fark ediyorlar. Biz eski mimarinin içerisinde anne babalarımızın gelenek göreneklerini koruduk. Gelen misafirlerimize bunu gösteriyoruz. Şu an da binin üzerinde kadın da kültür turizmi nedeniyle evlerine katkıda bulunuyorlar. Görev süreniz içerisinde en büyük hayaliniz ne? En büyük hayalim altyapıyı bitirmek. Temeli sağlam yapmadan yapılan işler boşa gidiyor. Şu an üçte 2’si bitmiş durumda. Bitince en mutlu olduğum an olacak. Görev sürem içerisinde altyapıyı tamamlamak istiyorum. Belediye baͮkan adaylı͐ı süreciniz nasıl geliͮti? en büyük ihtiyacı olan arıtma tesisinin temelini atıyoruz. Projeyi 2014 yılı içinde de tamamlayacağız.

BȊN KADIN TURȊZME KATKI SUNUYOR Turizme dönük hangi çalıͮmalarınız var? Ankara’nın kongre turizmine hizmet verecek çok büyük bir termal otel ve kongre merkezi yapıyoruz. 1350 dönümlük alan üzerine yapılan termal tesis içinde 800’e yakın devre mülk ve 5 yıldızlı otel olacak. Ankara’nın kongre turizminden pay almasına yardımcı olacak bu tesis ile doğa turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kış turizmini geliştirmek için kentin 30 kilometre dışında kayak turizmini canlandırmak istiyoruz.

Tarihi konakları turizmin hizmetinde kullanabiliyor musunuz? Kenti bir bulvar ikiyi bölüyor. Kuzey bölgede tarihi evler var. Bu evler koruma altında, bulundukları bölgede

Ben ticaretle uğraştım ve ticaret odası başkanlığı yaptım. Siyasetle uğraşmadığım için o zamanlar herkesle ilişkim iyi gelişmişti. Belediye başkan adaylığı sürpriz oldu. Yoğun baskılar üzerine siyasete girdim. Halen bana kim oy verdi, bilmiyorum.


KAPAK KONUSU

yönetip değiştirdiği Eskişehir’i örnek almaya çalışıyorum. Dinlenebiliyor musunuz? Dinlenmeye pek fırsatım olmuyor. Turistik bir kent olduğumuz için haftasonu da çarşıda ve misafirlerle ilgilenmekle geçiyor. Spor yapabiliyor musunuz? Spor benim için sadece yürümekten ibaret.

ADIM CİMRİ BAŞKANA ÇIKTI

Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum. Siyasetle hayatınızı değiştirdi mi?

Ticaretle uğraşmanızın başkanlıkta faydasını gördünüz mü?

Siyasete girince eşimi ve çocuklarımı daha az görmeye başladım. Çocuklarıma ayırdığım saat azaldı. Sosyal hayatımız kalmadı. Biz sosyalleşmeyi çalışarak yapıyoruz.

İkisinin de farklı yönleri var. Ticaretten geldiğim için benim elim sıkıdır. Gelir ve gider dengesini gözeterek iş yapıyorum bu nedenle adım Beypazarı’nda ‘cimri başkan’a çıktı. Bunun şöyle bir yararını gördüm. Daha önce çok büyük borçla devraldığım belediyeyi bu borçların tamamını ödedim. Ürünleri daha ucuza alma imkânları sağladım. Ödemeyi yaptığımı için kente prestij de kazandırdım.

Yapmam gereken işler var. Halka verdiğim sözleri ne kadar yerine getirebileceğim bilemiyorum. Ona göre karar vereceğim. İnsanların, söz verdi ama yapmadı demesini istemiyorum.

Kentte halkla diyaloğunuz nasıl?

Keşkeler var mı?

Ben şehir içerisinde makam aracına binmem. Sabah ilk iki saatimi mahallerde çalışan işçilerin yanında geçirir ve yaptığımız hizmetleri denetlerim. Vatandaş gelir derdini isteklerini anlatır. Masa başında oturduğunuz zaman sıkıntıları göremiyorsunuz.

Hızlı karar verdiğinizde yanılma payınız çok fazla. Genelde danışmadan karar vermem. Ama kamu kurumlarında çok fazla danışınca da dedikodunun önünü açmış oluyorsunuz.

Aileniz size destek oluyor mu? Başkanlık yaparken ailenin desteği çok önemli. Özellikle de sosyal faaliyetlerde bana destek olan eşimi unutmamam gerekir. Çok destek oluyor ve benim ulaşamadığım çok kişiye ulaşabiliyor.

Yeniden aday olacak mısınız?

BÜYÜKERŞEN’İ ÖRNEK ALIYORUM Örnek aldınız başkan ve kent var mı? En fazla aynı zamanda hocam olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ve

Yerel yöneticilere mesajınız var mı? Halkla içi içe oldukça ve hizmeti en fazla şekilde yaptığız sürece bir insanın yapabileceği en gurur verici iş belediye başkanlığı. Çalışmak isteyen herkese tavsiye ederim. Geleneksel Beypazarı Festivalimizi 21-22 ve 23 Haziran’da yapacağız. Herkesi davet ediyorum. Tamamen kültür üzerine kurulu bir festival. Çeşitli belediyelere kültürlerini tanıtmak üzere stant veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler geliyor. Yöresel gıda ürünleri ve el işlerini hem tanıtıyor hem satıyorlar. Beypazarı’nın kadınları da buradan ürettiklerini sergileme ve satma fırsatına sahip oluyorlar.

37


38

MUSTAFA TOPRAK :

“Diyarbakır’ın Algısını Turizm Deìiêtirir” Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak: Tarihin taËlara yazıldıÃı Diyarbakır hakkında oluËan olumsuz dıË algıyı, ancak turizm sektörünü geliËtirerek ve daha fazla insanın Diyarbakır’a gelmesini saÃlayarak deÃiËtirebiliriz.

Çin Seddi’nden sonra dünyadaki en uzun ikinci; ancak, genişlik ve büyüklük açısından birinci surlarıyla çevrili olan Diyarbakır’ın tarihini surlardan ve burçlardan okumak mümkün. Bu nedenle, tarihin taşlara yazıldığı, bütün insanlığın kendisinden izler bulabileceği kadim bir kent Diyarbakır. Tarihte ‘Bereketli Hilal’ olarak bilinen bölgede, Dicle ve Fırat arasındaki verimli toprakların üzerinde bulunan 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Diyarbakır, valiliğin yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ÖZELKALEM’e kentin geleceğini nasıl inşa ettiklerini anlattı.

Sayın valim siz göreve baËladıÃınızda nasıl bir kent vardı. Kaynaklarını iyi kullanabiliyor muydu? Diyarbakır tarihi 12 bin 500 yıl öncesine dayanan, onlarca medeniyete, kültüre ve inanca ev sahipliği yapan ve halen cazibesini koruyan, ‘yaşayan’ bir kent. Diyarbakır, insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği, ilk tarım ve ticaretin yapıldığı ve her dönem “önemli bir merkez” olma özelliğini koruyabilmiş bir kent. Günümüzde de, sahip olduğu jeo-stratejik konumu, doğudan batıya, güneyden kuzeye giden yolların kavşak noktasında yer alması, ulaşım ve iletişim altyapısı, zengin maden ve enerji kaynakları, genç nüfusu,

turizm, tarım ve ticaret potansiyeliyle Diyarbakır, hem ülkemiz hem de Ortadoğu coğrafyasının en önemli merkezlerinden biridir. Ben de burada Diyarbakır’ın böyle kadim bir kent olmasının ve stratejik potansiyelinin farkında olarak göreve başladım. Ancak, gerek tarım, gerek turizm ve gerekse de sanayide çok önemli potansiyelleri ve kaynakları olan Diyarbakır’ın, bölgedeki cari sorunlar nedeniyle, bu potansiyelini arzu edilen düzeyde değerlendiremediği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Böyle bir kentte görev yapmanın, bir taraftan hazzını yaşarken, diğer taraftan da bu potansiyellerin değerlendirilerek


KENT VALñ

harekete geçirilmesi noktasında bana yüklediği sorumluluğu da biliyordum. Dolayısıyla, Diyarbakır’daki çalışmalarımızı da bu çerçevede şekillendirmeye çalıştım.

ÖNCELÄKLÄ SORUN ÄÊSÄZLÄK VE TERÖR Diyarbakır’ın öncelikli sorunları nedir sizce ? Diyarbakır, ülkemizde son 50 yılda en fazla göç veren ve en fazla göç alan illerimizden biri olduğu gibi, aynı zamanda, en yüksek doğurganlık oranına sahip illerin başında gelmektedir. Bu açıdan bölgede, durağan değil, genç ve dinamik bir nüfus yapısı mevcuttur. Bölgenin nüfusu oldukça genç olup, yaklaşık yüzde 60,5’i 25 yaşın altındadır. Genç nüfusu ile önemli bir potansiyele sahip olan ilimiz, aynı zamanda, işsizlik oranlarının en yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan beri bölgede asayiş ve terör sorunları nedeniyle, nüfustaki mekânsal hareketlilik artmış, gerek bölge dışına doğru, gerekse bölge içinde yoğun bir göç yaşanmıştır. Yüksek göç hızına paralel olarak kentsel altyapı ve konut üretimi aynı hızla

sürdürülemediği için çarpık ve sağlıksız kent merkezleri ortaya çıkmıştır. Asayiş ve terör sorunu ile oluşan olumsuz imaj, hem bölge dışından bölgeye yönelik sermaye akışını önlemiş, hem de bölgedeki sermayenin bölge dışına kaymasına sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak, bölgede istihdam olanakları azalırken, işsizlik ve yoksulluk artmıştır. Bölgede ve Diyarbakır’da son çeyrek asırda yaşanan bu göç, asayiş ve terör olayları ile yüksek işsizliğin, sosyal yapıda da

çeşitli tahribat ve sorunlara yol açtığını, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki dengesizliği arttırdığını ve bundan da en fazla yukarıda bahsettiğim genç nüfusun etkilendiğini söyleyebilirim. Siz var olan sorunları çözmek için neler yapıyorsunuz? Bütün bu olumsuz koşullara rağmen, sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve yer altı zenginlikleri, jeostratejik konumu, geçmişten bugüne bulunduğu bölgede çok önemli bir kültür, inanç ve ticaret merkezi olması, genç nüfusu, GAP’ın yarattığı sinerji ve hükümetimizin bölgeye yönelik yürüttüğü projeler ve komşu ülkelerle geliştirdiği olumlu ilişkiler Diyarbakır için büyük potansiyel ve tarihi fırsatlar yaratmaktadır. GAP sayesinde ve yapımı devam eden sulama projeleri ve arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Diyarbakır, modern tarımın yapıldığı ve birim arazide en yüksek verimin elde edildiği bölgelerden biri olacaktır. Aynı zamanda, başta gıda, madencilik, inşaat ve yapı elemanları, sulama ve yenilenebilir enerji olmak üzere, Diyarbakır’ın yerli ve yabancı yatırım çekmek için önemli bir potansiyele

39


40

KISA HABERLER

Bu sorunların çözümüne yönelik TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Suriçi bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.

BARIÊ ÄÇÄNDE BÄR KENT HAYAL EDÄYORUM Siz nasıl bir Diyarbakır hayal ediyorsunuz?

sahip olduğunu belirtmek gerekir. GAP, sadece yurt içinden değil, aynı zamanda, yurt dışından doğrudan yabancı yatırımı (FDI) çekebilecek bir fırsattır. Özellikle tarımsal üretimin ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için yatırımcı ve girişimcilerimize çeşitli teşvik ve destekler sunuyoruz. Diyarbakır’ın gelişmesi ve kalkınması ile tarım, turizm ve sanayideki merkezi konumunu güçlendirerek sürdürmesi ve daha yaşanabilir bir kent olması için eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, sanayiden turizme bütün alanlarda çok büyük ve önemli projeler yürütüyoruz. Diyarbakır’da hayvancılığın planlı

ve verimli bir şekilde yapılanması ve geliştirilmesi için Türkiye’de bir ilk olan “Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi” yakın bir zamanda faaliyete geçecek. Bölgenin hava yolu ulaşımında kilit konumunda bulunan Diyarbakır Havaalanı, yeni yatırımlar ile her geçen gün artan yolcu talebine cevap veriyor. İlçeleriyle birlikte Diyarbakır’ın fiziksel altyapısını geliştirmek için KÖYDEŞ, BELDES, SUKAP, otoban, duble yollar gibi çok önemli projeleri titizlikle uyguluyoruz. Özellikle göçle birlikte, Diyarbakır kent merkezinde çok ciddi yerleşim ve ulaşım sorunları mevcut.

Son yıllarda eğitimden sağlığa, kültür ve turizmden sosyal hizmetlere, Diyarbakır’da çok önemli ve büyük alt yapı yatırımları gerçekleştirilmekte ve projeler uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak, önümüzdeki dönemde Diyarbakır’da, son yıllarda yakalanan muazzam sosyal ve ekonomik kalkınma dinamizminin artarak devam edeceği kolaylıkla öngörülebilir. 2023 vizyonu çerçevesinde, Diyarbakır’ımızı “Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınmış, refah ve sosyo-ekonomik göstergeleri yüksek, işsizlik ve yoksulluğun asgari düzeyde olduğu, insanların barış içerisinde yaşayarak geleceklerine umutla ve güvenle baktığı bir kent” olarak tahayyül ediyorum. Bu arzu doğrultusunda, stratejik bir yaklaşımla çaba ve gayretlerimizi seferber ediyoruz. Terörle anılan Diyarbakır algısını nasıl deÃiËtireceksiniz? Yılların birikimiyle Diyarbakır hakkında oluşan olumsuz dış algıyı, ancak ilimizde turizm sektörünü geliştirerek ve daha fazla insanın Diyarbakır’a gelmesini sağlayarak değiştirebiliriz. Eğer insanlar Diyarbakır’a gelir, sahip olduğu tarihi, kültürel birikim ve zenginliği, insanlardaki hoşgörüyü yerinde görürse, eminin bu olumsuz algının gereksiz olduğunu kendileri de göreceklerdir. Diyarbakır’ın da içinde yer aldığı Yukarı Mezopotamya, medeniyetin başladığı yer. Karacadağ Bölgesi, buğday başta olmak üzere, birçok tarımsal ürünün gen merkezi.


KENT VALñ

Fırat Nehri ile birlikte kutsal kitaplarda bile yer alan Dicle Nehri, Diyarbakır’ın kaderini de yönlendirmiş. 12 bin 500 yıllık tarihte, Diyarbakır, birçok medeniyete, dine, düşünceye, ırka ve inanca ev sahipliği yapmış. El Cezeri gibi birçok ilim adamı yetiştirmiş. Anadolu’daki ilk cami ve İslam dünyasının 5. Harem-i Şerifi olarak adlandırılan Ulu Cami Diyarbakır’da. Anadolu’da en çok sahabe ve peygamber mezarının olduğu bir şehir Diyarbakır. Ancak, bütün farklılık ve çeşitliliğine rağmen, Diyarbakır, her zaman insanların bir arada, hoşgörü ve barış içerisinde yaşadığı bir yerleşim birimi olmuştur. Bu nedenle, Diyarbakır, “sevgi şehri”, “gül şehri” gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Krallar, Azizler, Peygamberler ve Sahabeler Şehri olarak biliniyor. Her tarafı buram buram tarih kokan bir şehir Diyarbakır. Diyarbakır, adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bizlere düşen görev ise, bu hazinenin her bir değerini ortaya çıkarmak, insanlığa kazandırmak ve tanıtmak. Diyarbakır’da (saÃlık, sosyal hizmetler, spor eÃitim gibi ) alanlarda hangi projeleri hayata geçirdiniz? Ülkemizin en büyük sağlık ve eğitim tesisleri ile kampusları Diyarbakır’da yapılıyor. Dicle Üniversitesi başta olmak üzere, eğitim ve sağlıkta Diyarbakır, çevresindeki 15 ile hizmet ediyor. Irak ve Suriye’de yaşanan siyasal krizlerin çözülmesiyle, Diyarbakır’ın eğitim ve sağlıkta bu ülkelere de hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu altyapımız mevcuttur. Yeni inşa edilen ihtisas hastaneleri ile Diyarbakır’ın sağlık alanındaki kapasitesi giderek gelişiyor. Çalışmalarımızın odak noktasını her zaman gençlerimiz oluşturuyor ve gençlerimizin eğitimi, meslek edinmesi ve iş-güç sahibi olması için çeşitli projeler uyguluyoruz. Yeni spor alanları oluşturuluyor. Diyarbakır’ın eğitim altyapısında ciddi problemler çıkmıştı. Bugün eğitimde daha iyiyiz.

60-70 kişilik sınıf mevcutlarını aşağı çekiyoruz. 10 bine yakın dersliğimiz var. 2 bin 285 derslik planlandı. Mekân öğretmen sorununun giderilmesi üniversite sınavına da yansıyacak. Diyarbakır eğitimde düne göre daha iyi. Üniversite kazanma oranları da artacaktır. Diyarbakırlılara vereceÃiniz yeni proje müjdeleri var mı? Pilot il olarak Diyarbakır’da başlatılan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın ikinci etabında uygulanacak projelerin ana temasını “turizm “ olarak belirledik ve bu program kapsamında desteklenecek projeleri, Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan başlıklardan hareketle hazırladık. Diyarbakır Surları’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Adaylığı’na önemli katkılar sağlayacağını ve turizm odaklı kalkınmaya ivme kazandıracağını değerlendiriyoruz. Ailenize yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz? Yoğun iş temposunda ailemize yeteri kadar vakit ayırdığımız söylenemez. Onlarda birer eş ya da evlat olarak bizi hoş görüyorlar. Biraz boş vaktim olsa

kitap okumak ve çocuklara daha fazla zaman ayırmak isterim. Diyarbakır’a vali olarak atandıÃınızda ne hissettiniz? Diyarbakır’a atandığımı duyunca endişe duymadım. Diyarbakır bir valinin kendisini gösterebilmesi açısından iyi bir yer. Bana duyulan bir güvenin işareti olarak algıladım. Görev yaparken olmazsa olmazlarınız var mı? “Benim olmazsa olmazım işimi takip etmemdir” derim. Vatandaşa hizmet noktasında yön veren bir anlayış sergilenmesini isterim. Diyarbakırlılar siz kentten ayrıldıÃınızda nasıl hatırlarlar? Diyarbakır umarım beni kent için koşturan bir vali olarak hatırlar.

41


42

KISA HABERLER

En Büyük Hayalim Subay Olmaktı

Beykoz Belediye BaËkanı Yücel Çelikbilek: En büyük hayalim subay olmaktı. Ama annem benden ayrılmak istemeyince bu hayalimden vazgeçtim.


ñNSAN BAìKAN

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ÖZELKALEM’e hayatını, hayallerini gelecekten beklentilerini anlattı. Sayın baËkan sizi tanıyarak baËlayalım mı söyleËimize? Ben Kars doğumluyum. 4 yaşındayken yani 1956 yılında Beykoz’a gelmişiz. Bundan sonraki hayatım da hep burada geçti. Dolayısıyla ilkokul ve ortaöğretimimi Beykoz’da, liseyi ise Kadıköy’de okudum. İktisadi İdari Bilimler mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde madenlerle ilgili yüksek lisans yaptım. 1975 yılında evlendim. 9 çocuk 5 tane de torunum var. Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptım, özel sektörde çalıştım. 1985 yılından beridir de siyasetle ilgileniyorum.

EËinizle nasıl tanıËıp evlendiniz? Eşimle görücü usulü evlendik. Kendisini nişanlandığımız güne kadar görmemiştim. Annem görmüş, beğenmiş. Ben kendisini ilk kez, istemeye gittiğimiz gün, bize kahve ikram ettiğinde gördüm. Yani ailem istedi, ben de kabul ettim ve evlendik. 36 yıldır evliyiz. Çok da mutluyuz.

BELEDÄYE BAÊKANLIÂI HAYAL ETTÄÂÄM BÄR ÊEY DEÂÄLDÄ Belediye baËkanlıÃı hayaliniz miydi, yoksa baËka bir meslek hayaliniz var mıydı? Belediye başkanlığını hiç hayal etmemiştim. Ama küçükken subay

olmak istemiştim. Kuleli’ye gitmek istiyordum. Aldım evraklarımı eve geldim. Ailemin tek çocuğuyum. Anneme asker olacağımı söyleyince, kadıncağız ağlamaya başladı. Ben de bunun üzerine aldığım çıkış belgesini yırttım attım. Ve annem rıza

43


44

ñNSAN BAìKAN

göstermediği için vazgeçtim. Sonra üniversite bitince, belki yedek subay olurum diye düşündüm. Ama o da nasip olmadı. O zamanlar ilk kısa dönem askerlik bize denk geldi. 52 gün askerlik yaptım. İnsanın istediği şeyler bazen olmuyor. Mesela başkan olmak da hiç aklımdan geçmemişti ama bir baktım burada başkan olmuşum. Kısmet bu işler… Siyasetle tanıËıklıÃınız ne zaman baËladı? Aslında siyaset geçmişim lise yıllarıma dayanıyor. Ben ticaret lisesindeyken İsmail isminde bir hocamız vardı. Siyasete onun telkinleri ile girdik. Ailemde siyasetle uğraşan biri yoktu. Daha sonraları derneklerde görev aldım. 1994-1999 arası Beykoz Belediye Başkanlığı yaptım. 1999-2009 arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak 10 yıl görev yaptım. Partimiz 2009’da tekrar bizi aday olarak gösterdi. Vatandaş da bizi tercih etti. Böylece başkan seçildim ve 4 yıldır da burada görev yapıyorum. İlk olarak Refah Partisi’nin, ardından Fazilet Partisi’nin ve en son da AK Parti’nin İstanbul’daki kurucularından oldum. Bir dönem ilçe başkanlığı yaptım. AK Parti Kurucu İl Başkanlığı Yardımcılığı ve Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Milletvekilliği adaylığım da oldu. Hiç durmaksızın siyasetin içinde yaşadım. Geçmişte hep iktidara uzak olan partilerde siyaset yaptık. Uzun ve meşakkatli geçen bir serüvenden sonra nihayet, Başbakanımızın da düşüncesi olan düşüncemiz iktidara geldi ve 12 yıldır ülke yönetiminde yer alıyor. Siyaset hayatınızda bir Ëey deÃiËtirdi mi? Bizim hayatımızda pek bir şey değiştirmedi. Sadece eve daha az zaman ayırmaya başladım. Ama bu işi yürütürken evden de destek alıyor olmam, bu işi sürdürmemde çok etkili oldu. Siyasette vakit, olmazsa olmazdır.

Evde size karşı anlayışlı olan insanlar bulamazsanız işiniz zor olur.

ÄLK BAKIÊTA ÄNSANLARA SOÂUK GELÄYORUM 9 çocuk sahibi olmak nasıl bir duygu? Çok çocuk sahibi olmak, çok güzel ve farklı bir duygu. Bu durum bana büyük keyif veriyor. Zor olmasına rağmen çocuklarımın hiçbirinden ilgimi esirgemedim. Şanslıydım çünkü; her yeni çocuğum dünyaya geldiğinde imkânlarım daha da arttı. Bununla birlikte çocuklarım da bana sıkıntı üretmediler. Çocuklarınıza sevginizi nasıl belli edersiniz? Çocuklarıma sevgimi onların başlarını okşayarak gösteririm. Änsanlarla kolay iletiËim kurabiliyor musunuz? Dışarıdan bakınca suratsız ve soğuk biri olarak görünebilirim ama öyle değilim. İlk bakışta vatandaşa sıcak gelmiyorum. İnsanlar beni tanıdıkça, birbirimizle konuştukça sıcaklık artıyor. Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Aileme vakit ayırırım. Bu vakitlerde oturur konuşuruz hatta kitap okuruz. Bazen yemeklere giderim ama yemeden döner, evde peynir-ekmek dahi olsa, yemeği evde yemeğe çalışırım. Ailenizde sürdürdüÃünüz bir gelenek var mı? Bizim atadan gelen bir geleneğimiz var. Eve her gelişimde çocuklarım elimi öperler. Bu bir saygı ve ifadesidir. Korkularınız var mı? Toplum karşısında mahcup olmaktan korkarım. Yaşamla ilgili korkularım yok. Ästeyip de yapmadıÃınız bir Ëey var mı? Aşırı bir hırsım hiçbir zaman olmadı.

Hayatta, ‘olmazsa olmaz’larınız var mı? İyi insan, iyi yurttaş olmak. İnsanlık için adaletli ve dürüst olacaksınız, fakir ve mazluma sahip çıkacaksınız, elinizdeki emaneti daha iyi koruyacaksınız. Hiç piËman oldunuz mu? Hayır, hiç pişman olmadım. İnsan yokuşu çıkarken bunun usulünü bilmeli. Biz, bu usulü bilerek hareket ediyoruz. GeçmiËte yaramaz bir çocuk muydunuz? Şımarık değildim ama yaramaz bir çocuk olduğum söylenebilir. Babamdan korkardım. Ama bu korku onu üzmek korkusuydu. Peki, kendinizi dinlendirmek için neler yaparsınız? Bir hobiniz var mıdır? Benim en büyük hobim çalışmak. Sabahleyin kalkıyoruz akşama kadar çalışıyoruz. Bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor.


ñNSAN BAìKAN

45


46

Belediyelerden Kent İçi Ulaşıma Özel Çözümler

Dünyadaki şehirleşme me süreci artarak devam m ediyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 50’si şehirlerde yaşarken, 2030 yılında yüzde 60’ının, 2050’de de yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor.

Dünyadaki şehirleşme süreci artarak devam ediyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 50’si şehirlerde yaşarken, 2030 yılında yüzde 60’ının, 2050’de de yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor Şehirleşmedeki artış, beraberinde yeni şehircilik anlayışını, yeni yaşam biçimini ve ihtiyaçları kolaylıkla giderecek uygulamaların var olmasını getiriyor. Nüfusu giderek çoğalan şehirlerde yaşam

kalitesini yükseltmek ve kent içi ulaşımı rahatlatmak için merkezi ve yerel yönetimler yatırımlarını artırdı. Şehirlerde yaşayan nüfusla beraber araç sayılarında da ciddi oranda artış yaşanıyor. Türkiye’de trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artıyor. 2012 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,86 artarak 17 milyon 33 bin 413’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre


KENT ñÇñ ULAìIM

bin 292 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 125 bin 407 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 943 bin 885 adet artarak 17 milyon 33 bin 413’e ulaştı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 50,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 15,6’sını motosiklet, yüzde 8,9’unu traktör, yüzde 4,4’ünü kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 1,4’ünü otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Artık nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı günümüz dünyasında, özellikle metropollerde bir yerden bir yere gitmek çoğu zaman bir eziyet halini alıyor.. Her geçen gün artan araç sayısın bağlı olarak Trafik yoğunluğunda salınan zehirli gazların havayı kirletmesi, şehir nüfusunun “karbon ayak izinin” artması ve genel anlamda hayat kalitesinde yaşanan düşüş, şehir yönetimlerini çıkar yollar aramaya itiyor. Şehirlerdeki insan akışını yönlendirmenin en ustalıklı ve çevre dostu yolu, toplu taşımacılık ve toplu ulaşım sistemlerinden geçiyor. Dünyada pek çok metropolde toplu ulaşım yöntemleri toplumun her kesiminden insanın kullanımına hizmet ediyor ve trafik sorununa gerçek bir çözüm sunuyor. Çözüm yolu arayan belediyelerde kent içi ulaşımda hem konfor hem de çevre dostu araçları tercih ediyorlar. Belediyeler kent içi ulaşımı rahatlatmak için farklı farklı projeler geliştiriyor. Bazı belediyeler filolarına yeni otobüsler katarken bazıları ise yeni ulaşım aksları açarak insanların bir yerden bir yere ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyor.

ȊSTANBUL’UN ULAͬIM FȊLOSUNA 500 OTOBÜS DAHA KATILDI İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün son olarak çıktığı 250 adetlik dizel yakıtlı solo tip otobüs ihalesini ile filosunu güçlendiriyor. Son 8 ayda 500

yeni otobüs alımı yapan İETT İstanbul kent içi ulaşımına soluk aldırıyor.

ȊZMȊR ULAͬIMINA 80 ALÇAK TABANLI OTOBÜS İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşım filosunu alçak tabanlı orta boy otobüslerle güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl içinde 100 otobüs alan IZULAŞ son olarak kasım ayında da alçak tabanlı otobüs ihalesine çıktı ve 18.4 milyon TL’lik otobüs alımı yapıyor. Otobüsler 20’şerli olarak teslim ediliyor.

ANKARA ULAͬIMINA 250 YENȊ OTOBÜS Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü kent içi ulaşımda kullanmak için 250 yeni otobüs alıyor. Şu ana kadar 132 tanesi teslim edilen otobüsler EGO Genel Müdürlüğünün 13 yıl sonra alınmış ilk dizel alçak tabanlı körüklü otobüs ihalesi olma özelliğini taşıyor.

BURSA’DA BUDO’YA ENTEGRE KENT ȊÇȊ ULAͬIM Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) Mudanya-Kabataş arasındaki deniz otobüsü seferi başladı .Bursa’da Seferlere entegre kent içi ulaşım ağı oluşturuldu. Yolcuların kent merkezi ve Mudanya İskelesi arasındaki ulaşımın sağlanması amacıyla F3 otobüs hattı hizmete girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Mudanya iskelesine ulaşımı için yeni bir otobüs hattını sisteme dahil etti.

F3 hattı sayesinde Mudanya Budo iskelesi ile Bursa merkezi uygun fiyatlarla birbirine bağlanıyor. Kabataş’tan gelen yolcuların bavullarının taşınmasına da olanak sağlayan bagajları bulunan 55 kişi oturma kapasiteli modern otobüslerle, deniz otobüsü saatlerine entegre olarak seferlere başlandı.

ERZȊNCAN VE SAMSUN KENT ȊÇȊ ULAͬIMINDA ERGELLȊLER UNUTULMADI Erzincan Belediyesi uygulamaya geçirdiği toplu taşıma sistemi ile farkındalık yaratıyor. SS23 No’lu Erzincan Kent içi Ulaşım Kooperatifi bünyesinde toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere aldığı otobüslerle kent içi ulaşım filosunu güçlendiriyor. Alınan otobüslerin tamamı aynı zamanda engellilerin gönül rahatlığıyla istifade edebilecekleri tasarıma ve konfora sahip. Samsun7un kent içi ulaşımını sağlayan Samulaş, çevreci ve engellilerin rahatlıkla ulaşımını sağlayacak otobüslerle kent içi ulaşımı rahatlatıyor.

ERZURUM’DA KENT ȊÇȊ ULAͬIM SȊL BAͬTAN Erzurum’da, sil baştan şehir içi toplu ulaşım filosu kuran Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşım filolusunu güçlendiriyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi teslim aldığı 15 yeni otobüs ile Erzurum’un otobüs filo sayısı 37’ye çıkardı.

47


48

Topbaê, Kocaoìlu ve Gökçek

‘DÖNÜéÜMÜ’ anlattı

DanıËtay ile Avrupa Konseyi’nin birlikte düzenlediÃi “Kentsel DönüËüm ve Çevre Hukuku” konferansına katılan Kadir TopbaË, Melih Gökçek ve Aziz KocaoÃlu, Ästanbul Ankara ve Äzmir’deki kentsel dönüËümle ilgili çalıËmaları anlattı. “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” çerçevesinde, Danıştay ile Avrupa Konseyi’nin birlikte düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve Çevre Hukuku Konferansı’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katılarak kentlerindeki dönüşüm çalışmalarını aktardı. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği konferans, özellikle yüksek yargı üyeleri tarafından da ilgiyle izlendi.

KENTLER DÜZENSÄZ KURULMUÊ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Danıştay Başkanlığı Konferans Salonu’ndaki çalıştayda, Türkiye’de kentlerin düzensizlik içerisinde kurulduğunu belirtti. İstanbul’un son 50 yılda 12 milyon göç aldığını ifade eden Topbaş, kentlerin sadece barınma ve iş sahası olarak görülmesinin birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdiğini, sosyal donatı alanlarının da kentlerin ihtiyaçları arasında yer aldığını söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine işaret eden Topbaş, bazı

çalışmaların, açılan iptal davaları nedeniyle yürütülemediğini belirtti. Kentsel dönüşümde vatandaşları ikna yoluna gitmek ve katılımcılığı sağlamak gerektiğini vurgulayan Topbaş, bölgedeki insanların da süreç içine sokulması ve fikirlerinin alınması durumunda yargısal sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Topbaş, halkla belediye arasında köprü oluşturduklarını, her bölgenin özelliğine göre planlama yaptıklarını ve vatandaşların katılımını sağladıklarını anlattı. İstanbul’un artık dünyanın cazibe merkezi olduğunu, bu nedenle kentsel dönüşüme daha da önem verilmesi gerektiğini dile getiren Topbaş, İstanbul’un deprem ve afet


KÜLTÜR SANAT

riskini, yenilenmesi için bir şans olarak kullanmak istediklerini aktardı. Topbaş, ‘’çılgın proje’’ ile ilgili bir soru üzerine ‘’İstanbul’da bütün projeler çılgın. Başbakanımızın bahsettiği Kanal İstanbul’dan bahsediyorsanız bu yıl itibariyle zannediyorum süreci başlayacak’’ dedi.

GÖKÇEK, YARGIDAN ÊÄKAYETÇÄ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Dikmen Vadisi’nin, en önemli kentsel dönüşüm projeleri olduğunu belirterek, buradaki çalışmaları anlattı. Dikmen Vadisi’nin 3. etabı yapılırken, idare mahkemelerince planlarla ilgili 10 kez yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, her kararın yapılan işi 6 ay uzattığını belirten Gökçek, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin, ‘’Yeterli yeşil alan yapmak mümkünken alanın yüksek gelir grubuna yönelik prestijli katlara dönüştürülmesi’’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldığını söyledi. Bu kararın gereğini yerine getirdiklerini ve plandaki yeşil alanları artırdıklarını anlatan Gökçek, bu yeni planın da dava konusu yapılması üzerine bu kez başka bir idare mahkemesinin yeşil alanların artırılmasına ilişkin planı iptal ettiğini kaydetti. Gökçek, ‘’Yatırımları yapıyoruz, ediyoruz, sonra bir bakıyorsunuz yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Müteahhitler iflasın eşiğine geliyor, vatandaşlar üzülüyor. Bu sıkıntılar dolayısıyla çözüm bulmakta zorlanıyoruz’’ diye konuştu. Yürütmeyi durdurma kararlarının çoğunlukla inşaat başladıktan sonra verildiğini belirten Gökçek, ‘’İş başlamadan önce gelse sorun yok. Yıllar sonra gelen yürütmeyi durdurma kararları bizi sıkıntıya sokuyor’’ dedi. Akay Kavşağı tamamlandıktan 6 yıl sonra mahkemeden iptal kararı çıktığını anımsatan Gökçek, ‘’Değerli yargıçlarımızdan anlayış bekliyoruz’’ dedi. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm

Projesi kapsamında 8 bin 200 vatandaştan 3’ünün yargıya başvurması nedeniyle de sıkıntı yaşandığını anlatan Gökçek, ‘’Plan 3 kez iptal edildi. 8 binden fazla vatandaş bu 3 kişi için bekledi’’ şeklinde konuştu. Oran’da özel sektöre yaptırılan kentsel dönüşüm alanıyla ilgili de bir yürütmeyi durdurma kararı çıktığını öğrendiklerini söyleyen Gökçek, bu alanda da inşaatların sürdüğünü, yaklaşık bin kişinin buralardan konut aldığını aktardı. Gökçek, ‘’Özellikle siz Danıştay üyelerinden istirham ediyorum, siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız’’ dedi.

DÖNÜÊÜM VE RANT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yürüttükleri çalışmalarda özellikle “yerinde dönüşüm” ve “adalet” kavramları üzerinde durduklarını söyledi. Dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ‘rant’ kelimesinin çok konuşulur hale geldiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, “Kentlerin

rant yaratması kadar doğal bir şey yok. Önemli olan, bu rantın adil bir şekilde paylaşılmasıdır” diye konuştu. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tercihe göre konut ya da kat karşılığı bedel verdiklerini anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, ‘’Vatandaşlardan çıt çıkmadan, kimsenin burnu kanamadan tarihi Kadife Kale’de kentsel dönüşümü tamamladık. İzmir’de 200 bin sağlıksız, dönüştürülmesi gereken konut bulunuyor. Bunlar zaman içinde dönüştürülecek. ‘Önemli olan hem iyi örnekler yaparak kentin nasıl olabileceğini göstermek hem de vatandaşın katılımını sağlamak. Katılımcı anlayış olmadan dönüşüm mümkün değildir.” Kentsel dönüşümdeki adaletin Bakanlık ve yerel yönetimler tarafından sağlanması gerektiğini söyleyen, “Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: Müteahhitle vatandaş karşı karşıya geldiğinde düzenleyici bir otorite olmazsa, bu işin içinden çıkamayız. 450 hektarlık alan üzerinde çalışıyoruz. Biz dönüşümü yaparken, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışacağız. Yoğunluğu ‘yaşanılası’ bir dengede tutmamız ve kentleri tasarlamamız gerekiyor. Bunu yaparken de katılımcılığı çok önemsiyoruz.”

49


50

Sıvanın Altından 550 Yıllık Tarih Çıktı

Bursa BüyükËehir Belediyesi tarafından baËlatılan Muradiye Külliyesi’nin restorasyon çalıËmalarında, türbelerin kubbesinde yer alan orijinal Osmanlı motiflerinin, 19. yüzyıl sonunda yapılan bir tadilatla sıva ile kapatıldıÃı ve üzerine barok desenler iËlendiÃi ortaya çıktı. Restorasyon uzmanları tarafından bisturi ile titizlikle yapılan çalıËmalar sonrası ortaya çıkan orijinal desenlerin yapılıËlarının üzerinden 550 yıl geçmesine raÃmen ilk günkü canlılıÃını koruması dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘tarih başkenti’ kimliğini ön plana çıkartmayı ve kenti canlı bir açık hava müzesi haline getirmeyi hedefliyor. Bugüne kadar bu hedef doğrultusunda 150’ den fazla tarihi ve kültürel miras projesi hayata geçirildi. Bu projeler

kapsamında Muradiye Külliyesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları, yaklaşık 150 yıllık bir sırrı ortaya çıkardı. Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı aşkın bir dönem

içinde peyderpey tamamlanan 12 adet türbeden oluşan Muradiye Külliyesi’ndeki türbelerin kubbesinde yer alan görüntünün orijinal olmadığı belirlendi. Çalışmalara II. Bayezid’in eşi Gülruh Hatun Türbesi’nden başlayan restorasyon uzmanları,


KÜLTÜR SANAT

türbe kubbesinde barok desenlerle süslü sıvanın hareketli olduğunu fark edince burada sondaj çalışmasına başladı. Bisturi kullanılarak yapılan çalışmalarda mevcut sıvanın altında kalan kubbenin Osmanlı motifleriyle süslü olduğu ortaya çıktı. Bunun ardından II. Bayezid’in oğlu şehzade Mahmud Türbesi’nde yapılan çalışmada da aynı görüntü ile karşılaşıldı.

“Türbeler orijinal kimliÃine kavuËuyor” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmalarıyla tarihi gerçekliklerin ortaya çıkartılmasına destek sunduklarını ifade etti. Külliyede yapılan restorasyonla ilgili olarak, bugüne kadar sade bir sıva üzerine barok desenler bulunan türbe kubbelerinin aslında Osmanlı erken dönem tezyinatlarıyla bezenmiş olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Başkan Altepe, “Her alanda olduğu gibi restorasyon çalışmalarımızda da alanında uzman ekiplerle çalışıyoruz. Yaklaşık 600 yıllık yorgunluğu

bulunan Muradiye Külliyesi’ndeki çalışmalarımızda da tarihi bir gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık 550 yılını dolduran türbe kubbesi 19. yüzyılın sonlarında sıva ile kapatılmış ve üzerine

batının etkisinde kalınarak barok desenler işlenmiş. Bu çalışma ile gerçek tarih ortaya çıkıyor ve türbeler orijinal kimliğine kavuşuyor.” diye konuştu.

51


52

Gökova Körfezi’nin En Güzel Sırrı Yavaê éehir: AKYAKA MuÃla’nın Ula Älçesine baÃlı 2623 nüfuslu Akyaka Beldesi, Özel Çevre Koruma Alanı olarak korunan eËsiz güzellikteki doÃası, biyolojik çeËitliliÃi, tarihi zenginlikleri ve özgün mimari yapısı ile dünyada az rastlanan “korunmuË” yaËama birimlerinden biri. YavaË Ëehir (cittaslow) seçilen Akyaka, yemyeËil daÃları, akvaryum gibi berrak denizi ve eski MuÃla mimarisini yaËatan zarif evleriyle Gökova Körfezi’nin en güzel sırlarından biri. Yerel değerlere sahip çıkarak çevreye saygılı bir yaşam tarzını hedefleyen Yavaş Şehirler Birliği’nin üyelerinden olan Akyaka bozulmamış kent dokusu ve egzoz dumanından uzak sakin sokaklarıyla gerçek bir huzur mekânı. Gökova Körfezi’nin doğusunda yer alan Akyaka’nın sırtı Sakartepe Dağı’na yüzü Akdeniz’e bakıyor. 1970’li yıllara kadar gözlerden uzak bir balıkçı köyü olan bu güzel yer, büyük kentlerden gelen sanatçılar tarafından zamanla keşfedilmiş.

YAVAÊ ÊEHRÄN GÜZEL EVLERÄ Akyaka denildiğinde akla ilk olarak Nail Çakırhan’ın buraya yerleşmesi ve mimari gelişimine öncülük etmesiyle birlikte güzelleşen ve yaygınlaşan, ahşap ağırlıklı mimari tarzıda, begonvillerle bezenmiş Akyaka Evleri gelir. Nail Çakırhan, Ula‘nın geleneksel evlerini günümüzün modern mimarisi ile birleştirerek Akyaka‘ya has bir


SAKñN ìEHñR

mimari doku oluşturdu. Mimarlık eğitimi almamasına rağmen, geleneksel mimarinin Akyaka’daki ilk örneği olarak yaptığı kendi evi ile 1983 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazandı. Yöre insanının yaşantısının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılan bu muhteşem evler, bölgenin doğal kaynaklarından yararlanılarak geliştirildi. Akyaka evleri, 1986 yılından bu yana aynı tarzda yapılan mimarisiyle yapılaşmasını sürdürüyor. İçinde ve dışında bol olarak kullanılan ahşap bölümler zarif bir işçilikle, ahşap oymacılığıyla adeta dantel gibi işleniyor. Her ev begonvillerle sarılı, birbirinden bol çiçekli ve ağaçlı güzel bahçelere ve Muğla bacalarına sahip.

Rodos’un karͭı kıyısı Antik çağlarda “Rodos Karşı Yakası” olarak anılan bölgede İdima adında bir Karya kenti kurulmuş. Akyaka’nın girişindeki kaya mezarları da o dönemlerden kalma. Akyaka’nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından Gökova Körfezi’ne akan Kadın Azmağı doğal bir akvaryum gibi. Toros Dağları’nın kaynaklarıyla beslenen çayın mineral yüklü sularının çeşitli cilt hastalıklarına şifa olduğu söyleniyor. Azmağın serinliği, şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri ve uuslararası koruma altında olan çekingen Su Samurları (Lutra lutra)

yörenin doğasını güzelleştiriyor. Mavi Yolculuk kavramının ortaya çıktığı yer olan Akyaka’da limandan her gün gezi tekneleri kalkıyor.

YAÊAM STANDARDININ TESCÄLÄ Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca “Beldenin ‘Sakin Kent’ seçilmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, var olan kaynakların geleceğe taşınması açısından önemli bir adım. Sakin kent, Akyaka için yaşam standardının tescili. Çünkü Akyaka’mız bir kıyı kasabası olmasına rağmen var olan değerlerini de geleceğe taşıması açısından büyük önem arz etmekte” dedi.

53


54

Atık Lastikler Saksı Oluyor

Mersin’in Toroslar Belediyesi, atık lastiklerin çiçek saksısına dönüͮtürüldü͐ü bir proje geliͮtirdi.

Daha önce pet şişelerden saksılar yaparak ilçe sınırlarındaki kavşaklara yerleştiren Toroslar Belediyesi, şimdiki projesinde de eski araç lastiklerini kuğu ve leylek figürüne büründürülerek saksı haline getirdi. Bu projeyle, atıkların dönüştürülmesi çevrenin korunmasını sağlandığı gibi, sokakların bu saksılarla donatılması da kent estetiğine katkı sundu.

Geri dönüͭüm yılı: 2013 Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, doğayı kirleten bazı atıkların geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılması çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde eski lastiklerin kuğu şeklinde saksıya

dönüştürüldüğünü belirtti. Başkan Tuna, 2013 yılının ‘Geri Dönüşüm Yılı’ olduğunu, bu yıl boyunca doğaya atılan ve oluşturduğu kirlilik nedeniyle ekolojik dengenin bozulmasına neden olan, gelecek nesilleri de bu anlamda sıkıntıya sokan atıkları yeniden kullanıma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan bazı atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönünde yapılan bu uygulamaların tamamıyla belediye işçilerinin becerileriyle gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Tuna, “Dünyayı kirleten atıkları yeniden kullanıma kazandırmak


ÇEVRE

amacındayız. Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz. Çevresel kirliliklerin olmadığı bir şehirde yaşama gayreti içerisinde, doğru ve bölgemize uyan projeleri uygulamaya çalışıyoruz. Yakın süreçte araba lastikleri ile ilgili olarak ‘eski lastiği getir, saksıyı götür’ sloganıyla lastikleri toplama projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.

‘Atık Ya͏ını getirene, 1 Litre Ayçiçek Ya͏ı’ Başkan Tuna, geri dönüşümle ilgili yürütülen bir diğer önemli projeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çevreye zarar veren atık yağların da düzenli toplanarak, verilen zararı asgariye indirmek amacıyla başlatılan projede özellikle kızartma yağlarını topladıklarını söyen Başkan Tuna, 5 Litre kullanılmış kızartma yağını getiren vatandaşlara, Belediye olarak 1 Litre Ayçiçek yağı vereceklerinin altını çizerek “Topladığımız atık yağların sabun üretiminde kullanılması noktasında sabun fabrikalarıyla görüşüyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde bulunan atık yağları lavabo veya çöpe dökmek yerine bize getirsinler, 5 Litre yağ karşılığında 1 Litre ayçiçek yağını götürsünler” diye konuştu.

Güzel bir Mersin Toroslar Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine peyzaj ve bitki bakımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler vereceklerini anlatan Başkan Tuna; “2013 Akdeniz oyunları öncesinde şehrimize gelecek yabancı misafirlere daha güzel bir Mersin sunmak istiyoruz. Bu vizyonumuzla kentin daha güzel olması için hep birlikte el ele verip çalışacağız” dedi.

55


Özelkalem Dergisi 63. sayı  

Özelkalem Türkiye'nin en iyi yerel yönetim dergisi

Advertisement