Page 1

GESTIÓ EMOCIONAL 1. Presència (respiració) - Desbloqueig - Guany de temps 2. Autoconsciència - Identificació emoció - Identificació estímuls externs i /o interns - Acceptació - Calibració 3. Gestió - Influència - Reconstrucció cognitiva - Afrontament - Generació d’emocions positives

Josep Toll / Intel·ligència emocional / 662 12 60 88 / joseptoll@joseptoll.com

JOSEP TOLL - GESTIÓ EMOCIONAL  
JOSEP TOLL - GESTIÓ EMOCIONAL  

Material del taller d'en Josep Toll, Gestió Emocional, a les I Jornades "La Tutoria a l'ESO al segle XXI".