Page 1

DE CE SĂ VOTEZI PENTRU PARTIDUL POPULAR EUROPEAN?

RO


TREBUIE SĂ ÎNVAŢĂM SĂ FIM MÂNDRI DIN NOU DE EUROPA, FIINDCĂ EUROPA A ARĂTAT LUMII CĂ EUROPENII SUNT CAPABILI DE LUCRURI MĂREŢE ATUNCI CÂND SUNT UNIŢI


AICI SUNT ANGAJAMENTELE NOASTRE


02 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

De unde venim şi încotro ne îndreptăm?

ANGAJAMENTUL NOSTRU

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE consideră că euro este o monedă fiabilă, care asigură stabilitatea politică şi ne face mai competitivi pe plan internaţional.

PPE va reforma pieţele financiare astfel încât toate băncile din UE să urmeze aceleaşi reguli, iar pe plan global va căuta un cadru de reglementare mai bun pentru pieţele financiare.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Partidul Popular European este familia politică ce a modelat Europa. Membrii familiei noastre politice au fost fondatorii acestui proiect măreţ de unificare, contribuind la căderea comunismului şi urând bun venit noilor ţări. În timp, PPE a devenit cea mai mare familie politică din Europa, unind partide de centru-dreapta de pe întregul continent. Credem că Uniunea Europeană poate soluţiona criza economică ce a afectat toate nivelurile societăţii. Uniunea Europeană este soluţia la criză, nu cauza acesteia. Dorim ca economia europeană să genereze creştere şi locuri de muncă noi. Tinerii, la fel ca toţi cetăţenii europeni, trebuie să poată fi capabili să privească din nou cu încredere spre viitor. Vrem să trăim liberi şi demni. Nu vrem să acumulăm datorii pe care copiii noştri vor fi obligaţi să le achite. În prezent şi în fiecare zi, depunem eforturi pentru a scoate Europa din criză. În 2009 şi 2010, guvernele conduse de PPE au reacţionat rapid şi decisiv, salvând Europa de la dezastru. În 2011 şi 2012 am menţinut zona Euro unită şi am pus bazele reconstrucţiei.

03

Acum stabilim agenda pentru reforma economică, consolidarea bugetelor în favoarea creşterii şi crearea de locuri de muncă în statele membre. A găsi soluţii la crize înseamnă a face alegeri dificile. Pe durata crizei, PPE s-a dovedit a fi partidul guvernării responsabile. În timp ce alţii vorbeau, noi acţionam. Politicile noastre au combătut criza. Politicile concurenţilor noştri, care susţin principiul „cheltuieşti acum, plăteşti mai târziu”, sunt cele care au cauzat criza şi amplifică riscul unei noi crize pe viitor. Dorim ca oamenii să trăiască într-o lume sigură şi stabilă, liberi şi demni. Pentru a reuşi acest lucru, trebuie să facem alegerile potrivite acum şi să ne reînnoim sentimentul de solidaritate. Ne dorim ca toţi europenii să fie mândri de trecutul şi de viitorul nostru. Europa a renăscut din cenuşă de multe ori şi o va face din nou.


04 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Crearea unei Europe mai bune pentru toţi cetăţenii

Propunerea

01

ANGAJAMENTUL NOSTRU

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE susține o Uniune Europeană care să abordeze problemele majore împreună, lăsându-le pe cele minore în grija fiecărei țări în parte.

PPE crede în construirea unei Europe mai deschise, mai responsabile şi mai democratice.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Cetăţenii Uniunii Europene preţuiesc libertăţile individuale şi drepturile democratice. Europenii trebuie să colaboreze pentru a dezvolta aceste valori comune. Deja călătorim, lucrăm, cumpărăm şi vindem dincolo de graniţe. Considerăm că această colaborare ne face mai puternici. Partidele politice care cer separarea şi divizarea vor slăbi ţările din care fac parte, economiile acestora şi relaţiile cu alte ţări. Putem aborda un număr mare de dificultăţi doar împreună, nu izolat. Fie devenim mai puternici împreună, fie mai slabi separat. Cu toate acestea, nu ne dorim o Europă centralizată, care să se ocupe de fiecare detaliu din viaţa oamenilor. Vrem ca Europa să acorde o importanţă mai mare lucrurilor importante şi o atenţie mai mică lucrurilor mărunte. Vrem să ne concentrăm pe ceea ce trebuie făcut cu adevărat mai bine, împreună. Uniunea Europeană, ca o comunitate de valori, trebuie să apere valorile şi interesele noastre comune în lume, respectând diversitatea şi tradiţiile diferite din statele membre.

05


06 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

De la reformă la creştere ECONOMICĂ

Propunerea

02

ANGAJAMENTUL NOSTRU

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE va crea condiţii care să favorizeze întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile familiale, întreprinderile aflate la început de drum şi întreprinzătorii, printre acestea numărându-se și finanţarea pentru cercetare şi dezvoltare, investiţiile private şi împrumuturile mai accesibile.

PPE investeşte în educaţie, cercetare şi tehnologie, generând inovaţie, idei noi, o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi servicii digitale noi.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Forţa noastră combinată constă în cei peste 500 de milioane de oameni care alcătuiesc cea mai mare comunitate din lume, şi anume UE. Potenţialul nostru de a deveni lider global în industriile noi este uriaş. Pentru a rămâne un actor puternic şi competitiv la nivel global, pentru a crea locuri de muncă şi pentru a asigura o bogăţie continuă, sunt necesare reforme. Investiţiile durabile şi bine direcţionate constituie cheia succesului. Crearea condiţiilor potrivite pentru creştere şi locuri de muncă noi şi durabile reprezintă principalul nostru obiectiv politic pentru următorii cinci ani. Avem nevoie de reforme structurale astfel încât Europa să atragă investiţii private care să genereze creştere şi locuri de muncă. Partidele socialiste aleg o abordare greşită în ceea ce privește reformele economice. Conform acestora, creşterea provine din cheltuieli iresponsabile sau din redistribuirea banilor altora. Politicile noastre creează structuri economice sănătoase, care atrag investiţii private şi generează creştere şi locuri de muncă.

07


08 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Construirea unei noi economii sociale de piaţă pentru a combina libertatea cu solidaritatea

Propunerea

03

ANGAJAMENTUL NOSTRU

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE va echilibra principiile privind libertatea şi solidaritatea.

PPE va apăra piaţa energiei din UE şi va investi în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

La baza politicii PPE se află ideea economiei sociale de piaţă. Această noţiune vizează echilibrarea principiilor privind libertatea şi solidaritatea. În opinia noastră, avantajele unei pieţe libere trebuie să servească binelui comun, astfel încât să se obţină o coeziune socială. Cu alte cuvinte, economia ar trebui să deservească cetăţenii, şi nu invers! Ne străduim să obţinem o creştere durabilă, bazată pe o economie competitivă şi inovatoare, protejând mediul înconjurător. Suntem hotărâţi să combatem schimbările climatice printr-o utilizare mai eficientă a energiei şi prin investiţii în energia regenerabilă, păstrând baza industrială europeană prin preţuri accesibile la energie. Este responsabilitatea noastră să lăsăm o lume mai sigură şi mai curată generaţiilor viitoare, iar acest lucru stimulează inovaţia şi nevoia de oameni pricepuţi în aceste domenii.

09


10 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Circulaţia europenilor în Europa

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE consideră mobilitatea ca fiind un drept absolut, în avantajul cetăţenilor, întreprinderilor şi economiei: oferă cetăţenilor noştri libertatea de a lucra la domiciliu şi în străinătate.

Propunerea

04

Libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene este una dintre marile realizări pe care le-am reuşit împreună şi suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru ca lucrurile să rămână aşa. De ce? Pentru ca orice european să poată călători, lucra şi trăi în orice altă ţară din UE, păstrându-şi drepturile pe care le avea în propria ţară. Circulaţia pan-europeană a persoanelor calificate ajută societăţile să recruteze oamenii de care au nevoie, în unele ţări aceasta fiind singura soluţie la lipsa lucrătorilor calificaţi şi a forţei de muncă. Cu toate acestea, suntem împotriva fraudei sociale. Ajutoarele sociale destinate cetăţenilor UE trebuie să fie disponibile numai în cazul în care aceştia au lucrat în ţara în care locuiesc.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Controlul IMIGRAȚIEI în Europa pentru a asigura securitatea pe plan intern

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE cere o cooperare mai accentuată între ţările UE pe tema gestionării frontierelor, pentru a arăta solidaritate faţă de ţările care sunt cele mai expuse la fluxurile de imigranți.

11

Propunerea

05

Deşi au desfiinţat frontierele interne, statele din spaţiul Schengen au înăsprit controalele la frontierele externe comune, pentru a proteja securitatea celor care trăiesc şi călătoresc pe teritoriul Uniunii. Statele membre ale UE trebuie să coopereze îndeaproape în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor, pentru a se asigura că securitatea internă este protejată. Agenţia Frontex pentru gestionarea frontierelor comune trebuie consolidată. UE trebuie să coopereze eficient cu autorităţile responsabile de securitatea la frontiere din ţări terţe, pentru a preveni migrarea criminalităţii. În acelaşi timp, victimele persecuţiilor politice şi religioase au nevoie de protecţie reală. Politicile de integrare pentru imigranţi trebuie dezvoltate şi consolidate. Integrarea este bidirecţională. Ea presupune atât drepturi, cât şi responsabilităţi.


12 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Combaterea crimei organizate

Propunerea

06

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE va lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii.

Combaterea crimei organizate, în special a corupţiei şi a spălării de bani, reprezintă o prioritate majoră pentru noi. Crima organizată subminează statul de drept, drepturile fundamentale, buna guvernanţă şi privează guvernele de venituri importante. Credem că o politică transparentă este vitală pentru viitorul democraţiei. Ne angajăm să îmbunătăţim transparenţa şi să consolidăm statul de drept.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Asigurarea protecţiei datelor ca drept al omului

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE promite că va consolida drepturile cetăţenilor la intimitate, protejând datele cu caracter personal.

13

Propunerea

07

Credem că intimitatea este un drept fundamental şi inalienabil al omului. PPE a fost partidul care a iniţiat reforma în ceea ce priveşte regulile privind protecţia datelor. Aceste reguli consolidează intimitatea cetăţenilor şi sporesc încrederea consumatorilor în tranzacţiile online. De asemenea, acest lucru contribuie la stabilirea unei pieţe unice a serviciilor digitale, care reprezintă un element central al creării de noi locuri de muncă în mediul digital.


14 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Promovarea păcii şi stabilităţii într-o lume globalizată

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE va întări capacităţile externe de securitate şi de apărare ale Europei, sporind puterea acesteia de a acţiona la nivel global.

Propunerea

08

Europa a modelat lumea în care trăim mai mult decât orice alt continent. Însă, în ultimele decenii, în lume au apărut alţi actori şi centre de putere. Statele-naţiune care acţionează singure nu vor fi capabile să protejeze valorile şi interesele noastre. Într-o perioadă în care se înmulţesc preocupările globale privind terorismul internaţional, proliferarea armelor, statele în disoluţie, schimbările climatice, dezastrele naturale şi migraţia în masă, UE trebuie să-şi reafirme valorile în ochii lumii şi să facă totul pentru a le apăra şi a le promova. Astfel, UE trebuie să consolideze şi să sporească eficienţa politicii sale externe. Dobândim forţă prin acţiuni comune.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

O mai mare prudență în ceea ce privește extinderea UE

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE este în favoarea unei extinderi raţionale, menţinând identitatea UE şi ținând cont de capacitatea de integrare a UE.

15

Propunerea

09

Extinderea Uniunii Europene reprezintă una din poveştile de succes ale acesteia, deoarece putem împărtăşi avantajele libertăţii, democraţiei, păcii, stabilităţii şi statului de drept pe întregul continent european. Însă, pe viitor, trebuie să fie clar faptul că, pentru a deveni membru al Uniunii Europene, nu trebuie doar să se îndeplinească criteriile politice şi economice, ci trebuie să rămână intactă și capacitatea UE de a acţiona.


16 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Răspândirea democraţiei şi a statului de drept în imediata noastră vecinătate

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE va depune eforturi în sensul creării unei regiuni prospere, democratice şi stabile.

Propunerea

10

Imediata noastră vecinătate este o sursă de noi oportunităţi, dar şi de dificultăţi şi posibile ameninţări. Trebuie gândită o abordare pe termen mult mai îndelungat pentru relaţiile cu vecinii noştri din est. UE trebuie să-şi respecte în continuare angajamentul de a sprijini democraţiile fragile din Europa de Est. Pentru ţările din sudul Mării Mediterane, UE trebuie să dezvolte o viziune şi să propună strategii noi. Numai promisiunea unei prosperităţi împărtășite de toate părţile poate atrage susţinerea publicului mai larg în regiune.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

Construirea unui parteneriat transatlantic bazat pe încredere

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE salută negocierile comerciale cu SUA, cât timp acordul protejează standardele ridicate din Europa, iar elementele importante ale identităţii noastre europene sunt protejate.

Propunerea

11

UE trebuie să menţină şi să dezvolte un parteneriat transatlantic puternic, combinat cu o piaţă liberă şi echitabilă, construită pe valori comune şi pe încredere reciprocă. Împreună, UE şi SUA pot lua iniţiativa de a dezvolta strategii menite să abordeze ameninţările şi dificultăţile globale. O piaţă liberă transatlantică va contribui la veniturile comerciale şi la intensificarea creşterii, creând mai multe locuri de muncă şi prosperitate pentru cetăţenii europeni.

17


18 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Eficientizarea politicii noastre privind dezvoltarea

Propunerea

12

ANGAJAMENTUL NOSTRU

PPE îşi doreşte o politică de dezvoltare eficientă, responsabilă, care să vizeze reducerea sărăciei şi să aibă la bază principiile economiei sociale de piaţă.

UE trebuie să-şi reformeze politica în materie de dezvoltare, pentru a spori eficacitatea, responsabilitatea şi viabilitatea. Această politică revizuită trebuie să se bazeze pe principiile economiei sociale de piaţă. Drepturile omului, combaterea sărăciei şi asigurarea educaţiei trebuie să fie factori centrali ai politicii noastre de dezvoltare.


MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI I

TOATE ANGAJAMENTELE NOASTRE

19


20 I MANIFESTUL PPE / ALEGERI 22-25 MAI

Toate angajamentele noastre

De la reformă la creştere ECONOMICĂ

• PPE va crea condiţii care să

favorizeze întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile familiale, întreprinderile aflate la început de drum şi întreprinzătorii, printre acestea numărându-se și finanţarea pentru cercetare şi dezvoltare, investiţiile private şi împrumuturile mai accesibile. PPE investeşte în educaţie, cercetare şi tehnologie, generând inovaţie, idei noi, o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi servicii digitale noi.

• De unde venim şi încotro ne îndreptăm?

• PPE consideră că euro este o

monedă fiabilă, care asigură stabilitatea politică şi ne face mai competitivi pe plan internaţional. PPE va reforma pieţele financiare astfel încât toate băncile din UE să urmeze aceleaşi reguli, iar pe plan global va căuta un cadru de reglementare mai bun pentru pieţele financiare.

Crearea unei Europe mai bune pentru toţi cetăţenii

• PPE susţine o Uniune Europeană care să abordeze problemele majore împreună, lăsându-le pe cele minore în grija fiecărei ţări în parte. PPE crede în construirea unei Europe mai deschise, mai responsabile şi mai democratice.

Construirea unei noi economii sociale de piaţă pentru a combina libertatea cu solidaritatea

• PPE va echilibra principiile privind libertatea şi solidaritatea. • PPE va apăra piaţa energiei din UE şi va investi în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Circulaţia europenilor în Europa

• PPE consideră mobilitatea ca

fiind un drept absolut, în avantajul cetăţenilor, întreprinderilor şi economiei: oferă cetăţenilor noştri libertatea de a lucra la domiciliu şi în străinătate.


O mai mare prudență în ceea ce privește extinderea UE

• PPE este în favoarea unei extinderi Controlul IMIGRAȚIEI în Europa pentru a asigura securitatea pe plan intern

• PPE cere o cooperare mai

accentuată între ţările UE pe tema gestionării frontierelor, pentru a arăta solidaritate faţă de ţările care sunt cele mai expuse la fluxurile de imigranţi.

Combaterea crimei organizate

• PPE va lupta împotriva

terorismului şi a criminalităţii.

Asigurarea protecţiei datelor ca drept al omului

• PPE promite că va consolida

drepturile cetăţenilor la intimitate, protejând datele cu caracter personal.

Promovarea păcii şi stabilităţii într-o lume globalizată

• PPE va întări capacităţile externe,

de securitate şi de apărare ale Europei, sporind puterea acesteia de a acţiona la nivel global.

raţionale, menţinând identitatea UE şi ţinând cont de capacitatea de integrare a UE.

Răspândirea democraţiei şi a statului de drept în imediata noastră vecinătate

• PPE va depune eforturi în sensul creării unei regiuni prospere, democratice şi stabile.

Construirea unui parteneriat transatlantic bazat pe încredere

• PPE salută negocierile comerciale

cu SUA, cât timp acordul protejează standardele ridicate din Europa, iar elementele importante ale identităţii noastre europene sunt protejate.

Eficientizarea politicii noastre privind dezvoltarea

• PPE îşi doreşte o politică de

dezvoltare eficientă, responsabilă, care să vizeze reducerea sărăciei şi să aibă la bază principiile economiei sociale de piaţă.

Realizat cu sprijinul financiar al Parlamentului European. Editori: C. Kremer, K. Sasmatzoglou - EPP: Rue du Commerce 10, Brussels, B-1000.


RO - Manifestul PPE: În limba română tradus din versiunea originală de limbă engleză.

vizitează juncker.epp.eu

JEAN-CLAUDE

EXPERIENŢĂ. SOLIDARITATE. VIITOR.

#withJuncker

MANIFESTUL PPE, 2014 (RO)  
MANIFESTUL PPE, 2014 (RO)  
Advertisement