Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 9. - 12.5.2016

Sarvamaa: Asedirektiivi kirjoitettava uusiksi ”EU:n asedirektiivi vaikeuttaa reserviläisten harjoituksia, metsästystä sekä aseharrastusta, muttei vaikuta suurimpaan epäkohtaan eli laittomien aseiden määrään”, lataa Petri Sarvamaa. Sarvamaan mielestä parlamentin käsittelyssä oleva esitys on valmisteltu hätäisesti. ”Nyt esityksellä vaikeutetaan laillisten aseharrastajien elämää, mutta jätetään huomiotta esimerkiksi terroristien ja järjestäytyneen rikollisuuden parissa liikkuvat laittomat aseet.” Sarvamaa on jättänyt esitykseen useita muutosesityksiä, joissa hän haluaa muun muassa poistaa esityksestä urheiluammuntaa ja metsästystä hankaloittavia kohtia. ”Olen lisäksi esittänyt, että esitykseen on kirjattava kansalliset poikkeukset, joilla mahdollistetaan esimerkiksi reserviläisten harjoittelu puoliautomaattiaseilla.” ”Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aseiden säilöntä tapahtuu tälläkin hetkellä valvotusti ja turvallisesti yksityisten tahojen varassa. Myös tähän olen esittänyt muutosta, jolla asekeräilijöiden harrastusta ei nykyisestään hankaloitettaisi.” ”Parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan maanantaisen äänestyksen perusteella näyttää siltä, että direktiivi on muuttumassa järkevämmäksi. Suomen pitää kuitenkin vielä tiukasti puolustaa kantojaan asiassa”, Sarvamaa muistuttaa.

Virkkunen: Kreikan jatkettava uudistusten tiellä Pietikäinen: Turkin viisumivapaus edellyttää kansalaisoikeuksien kunnioittamista Turkin on ehdottomasti täytettävä sille asetetut 72 ehtoa ennen viisumivapauden hyväksymistä, sanoo Sirpa Pietikäinen. "Parlamentin suurimmissa ryhmissä vallitsee hyvin laajalti sama henki ja on erittäin todennäköistä, että asian käsittelyä lykätään lokakuuhun saakka”, Pietikäinen arvioi. "Näyttää siltä, että Turkki on tähän asti onnistunut täyttämään vain tekniset viisumivapauteen liittyvät ehdot ja että komissiosta kuuluneet arviot ovat olleet liian toiveikkaita", hän pahoittelee. "Tärkeimmät ehdot liittyvät kuitenkin terrorismilakien uudistamiseen ja kansalaisoikeuksien edistämiseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten edellyttämällä tavalla. On vaikea nähdä, miten Turkki ehtisi lyhyessä aikataulussa valmistella ja toimeenpanna puuttuvat edellytykset huolella." "Parhaimmillaan EU:n asettamat ehdot voivat auttaa Turkkia edistämään keskeisiä oikeusvaltioperiaatteita", toteaa Pietikäinen, mutta muistuttaa, että EU ei myöskään voi katsoa sormien läpi ihmisoikeusrikkomuksia.

Kreikan velkataakka on jälleen ollut yksi viikon pääpuheenaiheista. ”Lähiviikot näyttävät, mitä vaihtoehtoja Kreikan auttamiseksi löydetään. Jo nyt on sovittu, että velkapääomaa ei leikata, joten mahdollisiksi keinoiksi jäävät esimerkiksi korkojen jäädyttäminen tai takaisinmaksuaikojen pidentäminen”, Henna Virkkunen toteaa. Myös parlamentti kävi asiasta kiivaan keskustelun tiistaina. ”Kreikan on jatkossakin pidettävä kiinni sille asetetuista ehdoista, kuten rakenteellisista uudistuksista, yksityistämisistä ja menojen leikkauksista. Kreikan velkaohjelmaan sisältyy mm. vaatimus julkistalouden 3,5 % ylijäämästä vuodesta 2018 alkaen. Tähän pääseminen edellyttää erittäin tiukkaa talouskuria”, Virkkunen sanoo. Hän pitää myönteisenä sitä, että Kreikan parlamentti hyväksyi tällä viikolla yli viiden miljardin euron säästöpaketin, joka sisälsi mm. verojen kiristyksiä, eläkkeiden leikkauksia ja sosiaalimaksujen korotuksia. ”Kreikan talous oli jo vuonna 2014 kasvu-uralla ja työttömyys laskussa, mutta kehitys otti takapakkia Syrizan johtaman hallituksen toimien takia. Nyt myös Tsiprasin hallitus on joutunut myöntämään, että tiukka talouspolitiikka on ainoa tapa selvitä velkakurimuksesta ja ryhtynyt toimeenpanemaan sovittuja uudistuksia. Uudistuslinjalla Kreikan on myös jatkettava, selvitäkseen velkataakastaan”, Virkkunen toteaa. Hän pitää Kreikkaa varoittavana esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun valtio elää vuosia yli varojensa. ”Myös Suomessa tarvittavat rakenteelliset uudistukset ovat odottaneet jo aivan liian pitkään. Komission mukaan Suomen hitaan talouskasvun taustalla on pääasiassa rakenteellisia tekijöitä, kuten jäykät työmarkkinat, väestön ikääntyminen, elektroniikka-alan merkittävä pieneneminen ja Venäjän viennin puolittuminen. Ongelmat ovat olleet meillä tiedossa jo pitkään ja vaativat ratkaisuja.”


Schengen ja Dublin: Solidaarisuutta jäsenmaiden välille Parlamentti keskusteli Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehdystä päätöksestä sekä Schengen-järjestelmän toimivuudesta. EPP-ryhmä painotti solidaarisuuden lisäämistä jäsenvaltioiden välillä sekä tehokkaita järkiperäisiä ratkaisuja kansallisen itsekkyyden sijaan. EPP-ryhmän mukaan tarvitsemme poliittista tahtoa vastuun jakamiseen jäsenmaiden välillä sekä yhtenäistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa kriisin ratkaisemiseksi. EPP-ryhmä toivoo myös parempaa ulkorajojen valvontaa, enemmän neuvottelua takaisinottosopimuksista sekä palauttamispolitiikan tehokkaampaa soveltamista, unohtamatta Schengenin tärkeää asemaa sisämarkkinoiden menestyksen edellytyksenä.

Euroopan parlamentin päätöksiä

Europolille lisää valtaa “Meidän on tehtävä kaikkemme EU-kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi”, korosti EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber. “On selvää, että parempi turvallisuus vaatii tiiviimpää yhteistyötä. Siksi olemme päättäneet vahvistaa merkittävästi Europolia, jonka tehtävänä on estää terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.“ Uusi Europolin yksikkö torjuu internetrikollisuutta sekä ääriliikkeiden ja terroristien propagandaa verkossa. EP:n hyväksymä lainsäädäntö on pitkälti EPP-ryhmän käsialaa. Europolista tulee nyt vaikutusvaltainen tekijä EU:n turvallisuuden alalla.

Yritysverotus: Lisää tietojen vaihtoa EUmaiden välillä Komission esitys automaattisesta ylikansallisten yritysten verotietojen vaihdosta kansallisten veroviranomaisten välillä sai parlamentin tuen. Esitystä pidetään myönteisenä edistysaskeleena taistelussa aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Mepit haluaisivat lisätä lakiin ehtoja, joilla turvataan, että yritysten kanssa tehdyt kansalliset verosopimukset eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. Parlamentin päätöslauselmassa esitetään suosituksia jäsenmaille, jotka päättävät komission esityksestä kuultuaan parlamenttia. Päätökseen vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyys.

Kritiikkiä Nord Stream 2:lle Parlamentti arvosteli voimakkaasti Itämerelle suunniteltua Nord Stream 2 -kaasuputkea. Useat mepit korostivat, että putkihanke toimii EU:n energiaunionin tavoitteita vastaan lisätessään riippuvuutta Venäjän kaa-

susta. Energia- ja ilmastokomissaari Miguel Arias Cañete totesi puheenvuorossaan, että projekti todennäköisesti muuttaa nykyisiä kaasumarkkinoita ja alleviivasi, että sen tulee olla yhteensopiva EU:n energiapolitiikan kanssa.

Kiina: Markkinatalousstatus vai ei? EU on tänä vuonna kiperän kysymyksen äärellä päättäessään, myöntääkö se Kiinalle polkumyyntitulleihin liittyvän markkinatalousstatuksen vai ei. Jos Kiina saa WTO:ssa markkinatalouden statuksen, polkumyyntitullien taso laskee merkittävästi. EPP-ryhmän mielestä Kiinalle ei saa myöntää markkinatalousstatusta ennen kuin se täyttää kaikki viisi EU:n vaatimaa kriteeriä. EPP-ryhmä vaatii komissiota varmistamaan, että EU:lla on vahva mekanismi oman teollisuutensa suojaamiseksi Kiinan polkumyyntituonnilta. Se on huolissaan erityisesti Euroopan terästeollisuuden tulevaisuudesta. Parannuksia vanhempainvapaaseen EP hyväksyi ehdotuksen, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön vanhempainvapaata koskeva tarkistettu puitesopimus. Mies- ja naispuolisten työntekijöiden yksilöllinen oikeus vanhempainvapaaseen laajennetaan kolmesta neljään kuukauteen, ja useita parannuksia ja selvennyksiä otetaan käyttöön. Työntekijöitä suojellaan syrjinnältä, joka perustuu siihen, että he ovat hakeneet tai pitäneet vanhempainvapaata. Työhön paluuta helpotetaan joustavilla työjärjestelyillä. Ehdotuksella pyritään parantamaan työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla.

EP haluaa lihalle ja maitotuotteille pakolliset alkuperämerkinnät EP hyväksyi päätöslauselman tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollisesta ilmoittamisesta. Merkintä on nyt pakollinen jalostamattomalle lihalle (nauta, sika, lammas, vuohi, kana) hedelmille, vihanneksille, hunajalle ja oliiviöljylle. Komissio oli tullut siihen tulokseen, että muiden elintarvikkeiden vapaaehtoisten merkintöjen käytäntö on riittävä, eikä aiheuta lisäkustannuksia tai lisää hallinnollista taakkaa teollisuudelle tai kansallisille viranomaisille. Siksi komission kahteen raporttiin ei sisälly lainsäädännöllisiä ehdotuksia. EP oli kuitenkin eri mieltä ja puolusti päätöslauselmassaan jalostettujen lihatuotteiden pakollisia alkuperämerkintöjä. Se ehdottaa myös muiden lihalajien kuin naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjanlihan sekä maidon ja maitotuotteiden alkuperän pakollista ilmoittamista. Lisäksi EP kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia näillä aloilla.

Tiedätkö mitä kalaa on lautasellasi? Ravintolan lautasella tarjottava kala ei aina ole sitä mitä luulet. Joskus inhimillisen virheen tai silkan huijauksen vuoksi kalaa tarjoillaan virheellisillä nimillä. ”Virheistä on rangaistava”, vaati parlamentin kalastusvaliokunnan puheenjohtaja Alain Cadec (EPP, Ranska) keskustelussa komissiolle esitetystä suullisesta kysymyksestä. Hän muistutti, että EPP-ryhmä on jo seitsemän vuoden ajan vaatinut yhteisen eurooppalaisen merkinnän luomista. Ruokien valmistukseen käytetyt kalalajit on mahdollista erottaa DNA-testillä, jolla voidaan tunnistaa noin 12 000 eri lajia.

Lisää uutisia Euroopan parlamentista: www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja harjoittelija Pauliina Ihalainen Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit

Profile for EPP Group in the European Parliament

Meppi-Express Toukokuu 2016  

Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote

Meppi-Express Toukokuu 2016  

Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote

Profile for eppgroup

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded