Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 10. - 13.9.2018

Kokoomusmepit: Unkari loukkaa EU:n yhteisiä arvoja Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jossa se katsoo, että Unkarin viimeaikainen kehitys uhkaa loukata vakavasti EU:n perussopimuksen arvoja. Kokoomusmepit ovat samaa mieltä parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa ja äänestivät päätöslauselman puolesta. ”Euroopan kansanpuolue on eurooppalaisten sisarpuolueidensa kanssa tehnyt töitä ja taistellut oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, moniarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta koko olemassa olonsa ajan muun muassa kommunismia vastaan. Tätä työtä perusarvojen puolesta sen on jatkettava myös Unkarin osalta”, sanoi Sirpa Pietikäinen. ”Liittyessään Euroopan unioniin jokainen jä-

senmaa on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Näistä arvoista Unkari on luisunut huolestuttavasti. Se on pyrkinyt rajoittamaan median vapautta, yhdistymisvapautta ja akateemista vapautta tavoilla, joita ei voi hyväksyä. Demokraattisen yhteiskunnan perustaa on vaalittava, ei rapautettava. Tähän kuuluu muun muassa oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja riippumattomaan oikeuslaitokseen”, muistutti Henna Virkkunen. ”EU tarvitsee parempia ja monipuolisempia keinoja perusarvojensa puolustamiseen, sillä uhkia nousee useista maista. Komission esitys EU:n yhteisen budjettirahoituksen leikkaamiseksi hallituksilta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta on tässä työssä erinomainen ja tärkeä esitys”, painotti Petri Sarvamaa, joka on myös parlamentin pääneuvottelija asiaa koskevassa mietinnössä.

Weber: Juncker toteutti EPP-ryhmän aloitteen

Manfred Weber puhuu täysistunnossa

Komission puheenjohtaja JeanClaude Juncker piti keskiviikkona puheensa unionin tilasta. Hän peräänkuulutti unionia, joka puhuu ja toimii yhtenäisesti globaalisti, puolustaa demokraattisia arvojaan ja kääntyy pois epäterveestä nationalismista. ”Euroopan täytyy myös suojata demokraattisia toimintatapojaan kansainväliseltä ja yksityiseltä eduntavoittelulta”, hän korosti. Juncker julkisti myös komission ehdotukset vahvistaa puolustusunionia, tehostaa EU:n ulkorajojen valvontaa ja lujittaa euroa kansainvälisenä valuuttana.

Unkarin toimia on aika arvioida Parlamentti päätti (448 puolesta, 197 vastaan, 48 tyhjää) pyytää EU-jäsenmaita määrittämään artikla 7:n mukaisesti, onko olemassa riski, että Unkari loukkaa EU:n perustana olevia arvoja. EP painottaa, että kyseessä on menettelyn ehkäisevä vaihe, joka tarjoaa mahdollisuuden vuoropuhelulle kyseisen maan kanssa ja että ”tavoitteena on välttää mahdolliset seuraamukset”. Oikeuslaitoksen itsenäisyys, sananvapaus, korruptio, vähemmistöjen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet ovat merkittävimpiä huolenaiheita. Tiistaina täysistunnossa puhunut unkarin pääministeri Victor Orban kiisti puheessaan kaikki parlamentin esittämät huolet.

EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber kiitti Junckeria erityisesti rajavalvonnan tehostamista koskevasta esityksestä, joka noudatti ryhmän aloitetta. Komissio esittää, että vuoteen 2020 mennessä rajavalvonnan henkilökuntaa kasvatetaan 10 000:lla. Weber korosti myös demokraattista Eurooppaa todeten, että meidän on varmistettava, että vaalimme ovat turvassa trolleilta ja valeuutisilta. ”Kansalaisten Eurooppa on myös oikeudenmukaisempi Eurooppa”, hän totesi. ”Digitalisaation myötä vallankumous on edessämme. Me haluamme reilun sopimuksen Euroopalle alkaen reilusta verotuksesta. Digitaalisen liiketoiminnan on myös toteutettava yhteiskunnan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.”


Euroopan parlamentin päätöksiä

Victor Orban keskusteli EPP-ryhmän kanssa tiistai-iltana

Luoville aloille turvattiin tekijäoikeudet internetissä Euroopan parlamentti hyväksyi uuden tekijänoikeusdirektiivin digitaalisilla sisämarkkinoilla osoittaen tukensa toimittajille, luovan työn tekijöille, kirjoittajille, kustantajille ja laillisten tekijänoikeuksien haltijoille. ”Tavoitteemme ei ole vain päivittää henkisen omaisuuden sääntöjä nykypäivän tekniseen kehitykseen, vaan myös tukea taiteilijoiden luomistyötä ja suojata kustantajien ja toimittajien teoksia. Oikeudenhaltijat ovat nyt paremmin suojattuja tekijänoikeuksin teostensa luvattomalta hyväksikäytöltä”, sanoo esittelijä Axel Voss (EPP). Uudessa direktiivissä käsitellään ns. arvokuilun ongelmaa, jossa internetin verkkoalustoilla ei ole oikeudellista vastuuta niiden verkkosivuille ladatusta tekijänoikeuksin suojatusta sisällöstä. Arvokuilu hyväksyttiin Vossin ehdotuksen mukaisesti: isot alustapalvelut ovat tekijänoikeudellisessa vastuussa ja maksavat teosten hyödyntämisestä korvauksen tekijöille. Direktiivissä otetaan lisäksi käyttöön uudet julkaisijoiden oikeuksia koskevat säännöt sekä poikkeussääntö tekstin ja tiedon louhintaan.

Strasbourg by night

Muovijätteen haittoja vähennettävä EP hyväksyi päätöslauselman, jossa se ottaa kantaa komission esittämään muovistrategiaa. ”EU:ssa syntyy vuosittain 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta vain 30 % kerätään kiertoon. Tämä on valtavaa tuhlausta talouden ja ympäristön kannalta. Vuoteen 2030 mennessä kaiken pakkausmuovin oltava kierrätettävää”, korostaa Henna Virkkunen. ”Mikromuovit ovat kasvava ympäristöongelma. Euroopassa niitä kulkeutuu ympäristöön satoja tuhansia tonneja vuodessa. Moni maa pohtii kieltämistä. EU-parlamentti esittää unionin laajuista kieltoa lisätyille mikromuoveille kosmetiikassa ja pesuaineissa 2020 mennessä.” Terrorismin ja rikollisuuden rahoitukselle uusia esteitä EP hyväksyi uusia asetuksia, joilla parannetaan rahan liikkumisen valvontaa Euroopan ulkorajoilla terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoituksen torjumiseksi. Uusien lakien myötä rikollisten käyttämiä uusia rahoituskeinoja (kuten nestemäisiä hyödykkeitä, nimettömiä sim-kortteja ja postin rahalähetyksiä) aletaan valvoa järjestelmällisesti - kuitenkin niin, ettei se hankaloita kansalaisten asiointia rajatylittävissä rahansiirroissa. Myös tiedonkulkua jäsenmaiden välillä parannetaan. Terrorismin rahoituksen estäminen on yksi EPPryhmän tärkeimmistä tavoitteista terrorismin torjunnassa. Eurooppa saa nuoret ”solidaarisuusjoukot” EP hyväksyi mietinnön Euroopan solidaarisuusjoukoista. Se on uusi EU-aloite, joka luo mahdollisuuksia nuorille vapaaehtoistyöhön tai työskentelyyn toisessa EU-maassa tai

kotimaassaan hankkeissa, jotka hyödyttävät Euroopan yhteisöjä ja kansalaisia. Ohjelma antaa 100 000 nuorelle eurooppalaiselle tukea vapaaehtoistyötä tai työharjoittelua varten vuosina 2018-2020. EP vastustaa ”tappajarobotteja” Aseet, jotka valitsevat kohteen ja hyökkäävät ilman ihmisen hallintaa, olisi kiellettävä ennen kuin on liian myöhäistä, painottaa Euroopan parlamentti. Eräät maat ja teollisuus ovat ilmoittaneet kehittävänsä tappavia autonomisia asejärjestelmiä, jotka tunnetaan myös ”tappajarobotteina.” Parlamentti korostaa päätöslauselmassaan, että koneet eivät voi tehdä ihmisen kaltaisia päätöksiä, koska ihminen on edelleen vastuussa elämästä tai kuolemasta. Mepit ehdottavatkin ”tappajaroboteille” kansainvälistä kieltoa. Mikrobilääkkeiden käyttöä hillitään Moniresistenttien bakteerien kasvava uhka edellyttää EU:n laajuista toimintaa antibioottien käytön hillitsemiseksi, painottaa EP päätöslauselmassaan. He vaativat komissiota ja jäsenvaltioita rajoittamaan antibioottien myyntiä ihmisten ja eläinten terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa ja poistamaan mahdolliset kannustimet lääkkeiden määräämiselle. Tuotteiden kaksoisstandardit kuriin Viime vuonna kävi ilmi, että useiden samojen tuotteiden laatustandardit vaihtelevat eri EUmaissa. EP haluaa estää kaksoisstandardit. Saman brändin ja pakkauksen alla myydyllä tuotteella on oltava sama laatu ja koostumus kaikkialla EU:ssa, ettei kuluttajia johdeta harhaan.

Lisää uutisia Euroopan parlamentista: www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room

Julkaisija: EPP-ryhmän media- ja viestintäosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo email: taina.mertalo@ep.europa.eu / pete.pakarinen@ep.europa.eu Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit Kuvat: EPP-ryhmä

MEPPI*EXPRESS Syyskuu 2018  

KOKOOMUKSEN EUROPARLAMENTTIRYHMÄN TIEDOTE Syyskuu 2018

MEPPI*EXPRESS Syyskuu 2018  

KOKOOMUKSEN EUROPARLAMENTTIRYHMÄN TIEDOTE Syyskuu 2018