Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 19. - 22.9.2016

Kokoomusmepit arvioivat Junckerin puhetta: Ytimenä yhteinen puolustus Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti keskiviikkona Euroopan parlamentissa odotetun unionin tilaa koskevan puheensa. Puheen juuret juontavat Lissabonin sopimukseen, jonka velvoittamana edellisen komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso piti vuonna 2010 ensimmäisen puheen unionin tilasta parlamentille. Tämän vuotisen Junckerin puheen sisältöä arvailtiin jo laajasti julkisuudessa ja laajasti sitä on myös kommentoitu. Kokoomusmepit nostavat puheen tärkeimmäksi sisällöksi yhteistä puolustusta koskevan osan. He muistuttavat myös jäsenmaiden hallituksia ja pääministereitä sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen.

Pietikäinen herättelee pääministereitä

”Junckerin puhe oli erinomainen katsaus EU:n tulevan lähitulevaisuuden haasteisiin”, toteaa Sirpa Pietikäinen. ”Siinä tuli esille alueet, joissa tarvitaan vahvempaa eurooppalaista otetta, kuten kasvuagenda, investointirahasto EFSI, digiagenda, maahanmuutto ja rajavalvonta, verotus, yhteisen puolustuksen vahvistaminen sekä turvallisuuden ja ulkopolitiikan vahvistaminen.” Erityisen mielenkiintoisena Suomen kannalta Pietikäinen piti Junckerin lupaamaa tulevaa esitystä Euroopan puolustusrahastosta, joka rahoittaisi alan innovaatioita. ”Hyvä, että Junckerilla on vahva korostus Euroopan sosiaaliseen ulottuvuuteen, joka on EU-politiikan osa-alueista eniten jälkeen jäänyt. Unionin tarkoitus on kuitenkin rakentaa hyvinvointia kansalaisille. Tätä samaa hyvinvointia korosti myös EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber omassa puheenvuorossaan. Oli myös tervetullutta, että Juncker tuomitsi sosiaalisen dumppauksen - huonoilla työehdoilla ei kilpailla. Euroopan ongelmat ovat kaikilla hyvin tiedossa, joten nyt pitäisi haastaa pääministerit sitoutumaan yhdessä näiden haasteiden ratkaisemiseen. Aivan oikein Weber kutsuikin heitä kantamaan vastuunsa ja kehotti lopettamaan populismilla leikittelyn,” Pietikäinen kiittää.

Sarvamaa: Yhteistä puolustusta tarvitaan ”Olennaisinta Junckerin puheessa oli se, että hän palautti unionin ytimen tapetille. Ydin on rauha ja sen takaavat unionin perusarvot: vapaus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate”, painottaa Petri Sarvamaa. Sarvamaa nostaakin esiin kaksi sitaattia Junckerilta: ”Me emme saa hyväksyä populismia” ja ”Me rakennamme, emme tuhoa.” ”Junckerin viesti on tässä vahva: me emme saa unohtaa näitä perusasioita, ja lastemme takia meidän kaikkien on tehtävä enemmän ja paremmin. On tärkeää alleviivata, että «kaikkien» tarkoittaa myös jäsenmaiden hallituksia.” Puheen teemoista Sarvamaa nostaa erityisesti esiin turvallisuuden, jonka eteen voimme toimia tehokkaammin, jos toimimme yhdessä. ”Eurooppa tarvitsee yhteisen puolustuksen. Sen saavuttamiseksi täytyy luoda pysyvä rakenne; ensimmäisenä isona asiana EU:n päämajan perustaminen. Euroopan yhteistä ulkopolitiikkaa pitää tiivistää; EU tarvitsee ulkoministerin.” Puhe saa Sarvamaalta myös kritiikkiä: ”Se ei valitettavasti puhutellut kansalaisia, koska siitä puuttui ruohonjuuritaso. Se oli puheena, ikävä kyllä, varsin ponneton.”

Virkkunen: Nato yhä tärkein Henna Virkkusen mukaan positiivista Junckerin puheessa oli eritoten vapaakaupan korostaminen: jokainen miljardi lisää vientiin merkitsee 14000 työpaikkaa. ”Muita tärkeitä painotuksia olivat nuorisotyöttömyyden torjuminen, pääomamarkkinoiden vahvistaminen ja digitalisaation edistäminen.” Ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta Virkkunen muistuttaa, että luonnollisin ratkaisu Euroopan yhteiseksi puolustusratkaisuksi on jatkossakin NATO. ”EU:n omaa rinnakkaista puolustusjärjestelmää ei pidä ruveta rakentamaan, mutta yhteistä suunnittelua, koordinaatiota ja puolustushankintoja kannattaa lisätä. Nykyinen hajanainen malli tarkoittaa, että vaikka EU-maiden yhteenlasketut puolustusmenot ovat noin puolet USA:n vastaavista, suorituskykymme on vain 1015 prosenttia.” Hyviä keinoja turvallisuuden lisäämiseen ovat Virkkusen mukaan myös muun muassa ulkorajojen vahvistaminen ja tiedustelutietojen vaihtaminen.


Euroopan parlamentin puheenaiheita ja päätöksiä EPP-ryhmä vastustaa budjettileikkauksia ”On vaikea ymmärtää, miten jäsenmaat kannattavat taloudellisen kasvun saamista uuteen kasvuun sekä pakolaiskriisin tehokasta hoitamista, mutta vaativat samalla leikkauksia tutkimukseen ja kehitykseen, infrastruktuuriin sekä politiikkoihin, joiden tavoitteena on vaikuttaa maahanmuuton perimmäisiin syihin”, arvosteli EPP-ryhmän budjettineuvottelija Siegfried Mureşan kommentoidessaan neuvoston budjettilinjauksia. Neuvosto haluaa leikata komission budjettiehdotusta (157.7 mrd sitoumuksia ja 134.79 mrd maksuja) 1.2 miljardilla sitoumuksista ja 1.1 miljardilla maksuista. ”Lisäleikkaukset nyt jo tiukasta budjetista vaikeuttavat jo nyt perinteisten EU-politiikan alojen rahoittamisen, puhumattakaan pakolaiskriisistä nousseiden uusien ongelmien ratkaisemisesta”, romanialainen meppi Mureşan harmittelee. EPP-ryhmä hyväksyy vain sellaisen budjetin, joka edistää investointeja, työllisyyttä, innovointia ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä sekä EU-kansalaisten turvallisuutta. Puolan demokratiakehitys huolestuttaa Parlamentissa käytiin tiistaina värikästä keskustelua Puolan viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä ja sen vaikutuksista perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. EPP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt puolalainen meppi ja entinen komissaari Janusz Lewandowski totesi Puolan demokraattisen kehityksen olevan todella uhattuna, eikä ongelmia pidä peitellä. Laki ja Oikeus -puolueen noustua valtaan toteutettiin lukuisia uudistuksia, jotka olivat vaaraksi muun muassa lehdistön vapaudelle ja tuomioistuinten riippumattomuudelle. Komissio päätyi kesällä samaan päätelmään alkuvuodesta käynnistetyn oikeusvaltiomekanismiin perustuvan tutkinnan tuloksena.

Turkin vallankaappausyritys tuomittiin laajasti Viimeaikaiset tapahtumat Turkissa puhuttivat keskustelussa, johon osallistui EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini. Hän kiitti sitä, että EU onnistui lähettämään yhtenäisen viestin Turkin epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Yhtenäisyys oli nähtävissä myös keskustelun aikana, kun edustajat toisensa jälkeen tuomitsivat Turkin vallankaappausyrityksen ja ilmaisivat huolensa sen jälkeisistä yhteiskunnallisista puhdistuksista. Erimielisyyksiä nousi kuitenkin siitä, miten tapahtumat tulevat vaikuttamaan EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin. EPP-ryhmän edustajien puheenvuoroissa tuomittiin tapahtumat toistuvasti, mutta huomautettiin samalla, ettei pelkkä tuomitseminen johda mihinkään. Vaikean tilanteen ja ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Investointisuunnitelma EFSI on menestys Linjapuheessaan Juncker toi myös esille Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kasvattamisen siten, että se saisi liikkeelle yli 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. ESIR toimii loistavasti, pessimistisiä ennakkoarvioita uhmaten. Se luo päivittäin työpaikkoja ja synnyttää investointeja reaalitalouteen. Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että yhdessä Euroopan investointipankin kanssa on viime vuoden aikana saatu paljon aikaan. ”Olemme tukeneet innovatiivisia energiahankkeita, terveyskeskuksia, kaupunkikehitystä ja nopeaa laajakaistaa. Miltei 150 000 pk-yritykselle on tarjoutunut uusia rahoitusmahdollisuuksia. Olemme luoneet keskuksen, joka tarjoaa neuvontapalveluja ja

teknistä tukea hankkeiden toteuttajille sekä toteuttajille uuden portaalin, jossa ne voivat esitellä hankkeitaan sijoittajille kaikkialla maailmassa. Lisätyötä on kuitenkin vielä tehtävä. Sisämarkkinat ovat EU:n ainutlaatuinen myyntivaltti, ja niiden syventämistä on jatkettava. Jäsenvaltioiden on myös poistettava investointien esteitä”, Katainen totesi. Apple/Irlanti -tapauksen tuomiolle tukea Kilpailukomissaari Margrethe Vestager sai meppien laajan tuen komission tuomiolle, jonka mukaan Irlannin Apple-yhtiölle antamat veroedut, joiden ansiosta se maksoi huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset monien vuosien ajan, olivat laittomia. Jotkut mepeistä kritisoivat Irlannin suunnitelmaa valittaa päätöksestä, jonka mukaan Applen on palautettava Irlannille 13 miljardia euroa maksamattomia veroja ja korkoja. Vestager totesi, että Irlannilla on oikeus valittaa, mutta komissio aikoo puolustaa päätöstään oikeudessa. Samalla hän vaati lisää avoimuutta monikansallisten yritysten tietokantaan, josta kävisi ilmi henkilöstön määrä, liiketoiminnan tulos ja maksetut verot. Markkinoille lisää energiavarmuutta ”Toimiva energiaunioni vaatii uuden energiamarkkinarakenteen. Kestävä energiajärjestelmä on avain vahvaan teollisuuteen ja Euroopan menestykseen kansainvälisessä kilpailussa”, todetaan parlamentin mietinnössä. Yksi tärkeimmistä painopisteistä on poistaa hintasääntelyä ja tarpeettomia tukijärjestelmiä. EPP-ryhmä on tyytyväinen siihen, että toimitusvarmuus säilyy jäsenvaltioiden vastuulla, mutta vaatii, että energia-alan sääntelyvirastolle (ACER) annetaan valtuudet päättää koordinoinnin lisäämisestä alueellisessa yhteistyössä.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja harjoittelija Tommi Pyykkö Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit