Meppi-Express Marraskuu 2016

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 21. - 24.11.2016

Sarvamaa: Keskusteluyhteys Turkin kanssa säilytettävä Taina Mertalo

”EU:n täytyy antaa Turkille selkeä viesti siitä, että maan on kunnioitettava ihmisoikeuksia”, vaatii Petri Sarvamaa. Samalla on kuitenkin ylläpidettävä keskusteluyhteyksiä ja vaalittava pakolaissopimuksen jatkumista”, hän korostaa.

Kokoomusmepit Strasbourgin lehdistöaamiaisella, johon osallistui yhdeksän median edustajaa.

Sarvamaan mukaan lähentymisneuvottelujen jäädyttäminen on aivan oikea ratkaisu, mutta ”se ei tarkoita, eikä saa tarkoittaa keskusteluyhteyksien hyytymistä. Meidän on huolehdittava vakaudesta tilanteessa, jossa Venäjä pyrkii lähestymään Turkkia ja hyötymään sen EU-suhteiden viilenemisestä.” ”EU-Turkki -pakolaissopimuksen raukeaminen voisi pahimmillaan myös laukaista uuden muuttoaallon Eurooppaan, ennen kuin olemme valmiita sen kohtaamaan. Tämä olisi mieleen kaikille avointa yhteiskuntaa ja eurooppalaista yhteistyötä vastustaville voimille niin EU:n sisällä kuin ulkopuolellakin”, Sarvamaa varoittaa. ”Pakolaissopimuksen vaaliminen onkin realistista politiikkaa vallitsevassa kansainvälisessä tilanteessa, jossa yhteisen Euroopan rakentaminen on todellisessa vaarassa”, muistuttaa Sarvamaa.

Pietikäinen: Ilmasto muuttuu Trumpinkin aikakaudella Marrakeshissa kansainvälisen ilmastosopimuksen osapuolet sopivat, että ne ilmoittavat kunnianhimoisemmat ilmastotoimensa vuonna 2018. ”Nykyiset sitoumukset eivät riitä pitämään maailman ilmakehän lämpenemistä alle 1,5 asteessa tämän vuosisadan loppuun mennessä”, totesi Sirpa Pietikäinen. ”Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi on herättänyt aiheellista huolta siitä, perääntyykö maailman toiseksi suurin saastuttajavaltio yhteisestä sopimuksesta.”

”Teknisesti tämä on mahdollista. Maailmassa on kuitenkin siirrytty vauhdilla aikaan, jossa ilmaston lämpenemisen hidastamistoimia ja taloudellista kasvua ei enää nähdä toisiaan poissulkevina tekijöinä. Päinvastoin - hiili-intensiivisiä aloja pidetään riskialttiina sijoituskohteina. Siirtymä on tapahtunut myös Yhdysvalloissa ja uskon, ettei luvattu hiilikaivosten 100-prosenttinen ylösajo näyttäydy järkiratkaisuna maan uudelle johtajalle”, Pietikäinen arvioi. Pietikäinen iloitsee, että Marokon ilmastokokouksesta nousi yksi positiivinen uutinen

ylitse muiden. Marokko allekirjoitti neljän eteläisen EU-maan kanssa sopimuksen, jolla Saharan aurinkoenergiaa aletaan siirtää Eurooppaan. ”Suurjänniteverkkojen kehittäminen on tärkeä osa siirtymisessä kohti maailmaa, joka toimii uusiutuvalla energialla. Aurinkoa ja tuulta kannattaa hyödyntää siellä, missä niitä on runsaasti saatavilla, ja siirtää sähköä tehokkaiden suurjänniteverkkojen supergridien - kautta muille alueille”, päättää Pietikäinen.

Virkkunen: Suomen Nato-jäsenyys päättäisi aidalla istuskelun Henna Virkkunen pitää tärkeänä, että Suomi toimii aktiivisesti sekä EU:n puolustusyhteistyön syventämisessä että luotaessa strategiaa Venäjän EU:ta ja sen jäsenmaita käymää informaatiosotaa vastaan.

”Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt Venäjän aggressiivisen politiikan seurauksena. Meidän kannattaa olla tiiviisti mukana EU:n puolustusyhteistyön tiivistämisessä, vaikka se ei NATO-jäsenyyttä korvaakaan”, Virkkunen toteaa. ”Euroopan on otettava itse enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Nyt

manner on liiaksi Yhdysvaltain varassa. Toisaalta kyse on myös resurssien tehokkaammasta käytöstä: arvion mukaan EUmaiden puutteellinen yhteistyö ja toisaalta päällekkäisyydet maksavat jäsenmaiden puolustuksessa yli 26 miljardia vuodessa”, Virkkunen harmittelee. ”EU-parlamentti haluaa jäsenmaiden

nostavan puolustusbudjettiensa osuuden vähintään kahteen prosenttiin BKT:stä, mikä on myös NATOn tavoite. Viime vuonna siihen kuitenkin ylsi vain viisi EU-maata”. Virkkusen mielestä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys selkeyttäisi tilannetta myös EU:n puolustusyhteistyötä hahmoteltaessa. ”NATO-jäsenyys päättäisi aidalla istuskelun, pohdinnat siitä onko ovi auki vai ei ja vahvistaisi koko Itämeren alueen turvallisuutta. Harmaalle alueelle joutuminen on Suomelle pahin mahdollinen tilanne”, varoittaa Virkkunen.


Parlamentin puhemieskisa alkoi Euroopan parlamentin puhemies, sosialistien Martin Schulz ilmoitti torstaina asettuvansa ehdolle Saksan parlamenttivaaleissa ja jättävänsä europarlamentin puhemiehen tehtävät. EPP:n, liberaalien ja sosialistien vaalikauden alussa tekemän sopimuksen mukaan puhemiehen vaihdos sosialisteilta EPP:lle olisi joka tapauksessa ollut tammikuussa edessä. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber korosti omassa tiedotustilaisuudessaan torstaina, että parlamentin suurten ryhmien on löydettävä konsensus asiassa, jotta ääriryhmät eivät saa vaikutusvaltaa. Hän muistutti, että EPP-ryhmä on jo kesällä asettanut oman aikataulunsa, jonka mukaan ryhmä valitsee ehdokkaansa joulukuun puolivälissä. Weber valittiin jatkoon EPP-ryhmän puheenjohtajana 16.11. Brysselissä meppien lähes yksimielisellä tuella. Torstaiaamupäivän mennessä puhemiehen tehtävästä ryhmän sisällä olivat ilmoittautuneet kilpailemaan ranskalainen Alain Lamassoure ja irlantilainen Mairead McGuinness.

Mairead McGuinness, Irlanti ja Alain Lamassoure, Ranska.

Euroopan parlamentin puheita ja päätöksiä

EU:lle suurempi vastuu puolustuksestaan Viime vuosien aikana turvallisuustilanteen muutoksen myötä puheet EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan syventämisestä ovat olleet toistuvasti pinnalla. Terrorismi, hybridiuhat, talouden heilahtelut, kyberuhat ja energiatilanteen epävarmuus, järjestäytynyt rikollisuus ja ilmastonmuutos muodostavat turvallisuusuhkia, joihin EU:n on kyettävä vastaamaan. Parlamentti hyväksyi mietinnön Euroopan puolustusunionista, jossa korostettiin Euroopan tarvetta ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. EPPryhmä vaatii jäsenmaita kasvattamaan puolustusmäärärahojaan ja muistuttaa, ettei tavoitteena ole korvata Natoa, vaan pyrkiä täydentämään sitä. Vihamielinen propaganda vakava uhka Disinformaatio ja propaganda ovat osa hybridisodankäyntiä, ja muodostavat EU:lle vakavan uhan. Mepit hyväksyivät mietinnön EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi. Erityisesti Venäjän toimet herättävät huolta. Venäjä pyrkii aktiivisesti horjuttamaan EU:n yhtenäisyyttä omalla propagandallaan ja tukemalla EU:n vastaisia voimia. EU:n strategisen viestinnän työryhmä keräsi kiitosta taistelustaan propagandaa vastaan. EPP-ryhmä vaatiikin työryhmälle lisärahoitusta, jotta se pystyisi paremmin vastaamaan vihamielisen propagandan tulvaan. Jäsenvaltioita kehotettiin myös jakamaan strategisen viestinnän työryhmän viikkotiedotteita kansalaisille, jotta he saisivat paremmin tietoa propagandamenetelmistä. EP vetoaa Syyrian konfliktin osapuoliin Syyrian konflikti on kestänyt nyt kuusi vuotta ja siitä on kasvanut mittaamaton inhimil-

linen tragedia. Kaikki osapuolet rikkovat kansainvälisiä lakeja ja ihmisoikeussopimuksia, pahiten Venäjän ja Iranin tukemat Assadin joukot. Muun maailman keinot ovat kuitenkin valitettavan vähissä. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa mm. tuomitaan ihmisoikeusrikkomukset, sotarikokset ja siviileihin kohdistuvat iskut, vedotaan päästämään humanitaarinen apu perille ja vaaditaan vastuullisia oikeuden eteen. Lisäksi kehotetaan EU:n korkeaa edustajaa jatkamaan yrityksiä osapuolten saamiseksi neuvottelupöytään. Uudet päästörajat ilman epäpuhtauksille Ilman epäpuhtaudet, jotka johtuvat usein lämmityksestä, maataloudesta, teollisuudesta ja liikenteestä, aiheuttavat EU:ssa vuosittain noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa. EP hyväksyi aiempaa kunnianhimoisemmat kansalliset päästörajat ilman epäpuhtauksille (mm. rikkidioksidi, typen oksidit, ammoniakki ja pienhiukkaset). Päästöleikkaukset vähentäisivät ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja noin 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vaatimukset ovat kunnianhimoisia, mutta realistisia.

Mepit tasaavat tietä CETA-sopimukselle Parlamentti hylkäsi 89 mepin vaatimuksen (419 puolesta, 258 vastaan, 22 tyhjää) pyytää CETA-kauppasopimuksesta EY-tuomioistuimen lausunto. 89 meppiä epäili, etteivät CETA:n sijoittajansuojasäännökset ole sopusoinnussa jäsenvaltioiden sääntelyoikeuden kanssa, mitä tulee julkisoikeudellisiin tavoitteisiin mm. terveys-, turvallisuus- tai ympäristöpolitiikassa. EP:n oikeudellinen osasto ei ole löytänyt ristiriitaa CETA:n investointipykälän ja EU:n perussopimusten välillä arvioidessaan kysymystä kesäkuussa.

Metsästysmuistoja villieläimistä? Metsästysmuistojen kerääminen ja tuonti herätti ristiriitaisia tunteita parlamentissa. Se hyväksyikin mietinnön EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. EP haluaa kieltää metsästysmuistojen tuonnin EU-alueelle sellaisten eläinten osalta, jotka ovat erityissuojelua tarvitsevien lajien listalla. Esimerkiksi norsunluun ja sarvikuonojen sarvien kauppa kielletään heti ja kokonaan.

Saksalaisen ohjaajan Maren Aden elokuva ”Toni Erdmann”, tarina isästä ja tyttärestä, jotka yrittävät löytää uudelleen yhteyden toisiinsa tragikoomisissa olosuhteissa, äänestettiin vuoden 2016 LUX-elokuvapalkinnon voittajaksi.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja harjoittelija Tommi Pyykkö Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit