Maaliskuu 2015

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 9. - 12.3.2015

Sarvamaa: Investoinnit käyntiin nopeasti Junckerin ja Kataisen investointirahasto EFSI pitää saada nopeasti toimimaan, hoputtaa Petri Sarvamaa. ”EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät komission esityksen alkuviikolla, joten pallo on nyt parlamentilla, jonka olisi hyväksyttävä esitys kesäkuun täysistunnossa.” ”Strategisten investointien rahastolle ei saa asettaa poliittista painolastia, joka karkottaisi yksityisiä sijoittajia. Tällaisia olisivat esimerkiksi projekteille asetettavat ylimääräiset reunaehdot tai poliittinen edustus projektien ohjauksessa”, muistutti Sarvamaa täysistuntopuheenvuorossaan.

Budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Sarvamaa painottaa, että investointien takuuksi tarvittavat kahdeksan miljardia on löydettävä EU:n budjetista. Ongelmana tällä hetkellä on se, että kaikki myöntävät investointipaketin tarpeellisuuden, mutta samalla monet puolustavat itselleen läheisiä budjettimomentteja. Nyt on nähtävä yhteinen etu ja se, että esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sijoitettu miljardi voi rahaston ansiosta kasvaa viideksitoista miljardiksi. Sarvamaa toimii myös EPP-ryhmän pääneuvottelijana talousarvion valvontavaliokunnan EFSI:ä koskevassa lausunnossa.

Pietikäinen: Sisämarkkinoiden kehittäminen kasvun edellytys Euroopan talouden ohjausjakso on vuosittainen jäsenvaltioiden ja komission välinen talouden suunnitteluohjelma. Tähän kuuluvan kasvuselvityksen mukaan EU:ssa on meneillään hitaan talouskasvun vaihe. ”Pitkän aikavälin kasvu ei tule nyt tehtävistä säästöistä, vaan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien parantamisesta”, toteaa Sirpa Pietikäinen. Hän korostaa, että Euroopan tasolla on runsaasti mahdollisuuksia parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja luoda näin edellytyksiä yritysten kasvulle. ”Tällä hetkellä esimerkiksi digimarkkinoiden sääntely on hajanaista, ja suuret erot infrastruktuu-

Virkkunen: Naisista vauhtia talouskasvuun Naistenpäivän jälkimainingeissa parlamentti hyväksyi päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi. ”Askeleita on otettu oikeaan suuntaan, mutta seuraavaksi on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenmaissa. Jos ajattelemme että aika hoitaa tasa-arvoasian, saamme odottaa vuosikymmeniä”, Henna Virkkunen varoittaa. Vaikka koko EU:nkin tasolla jo enemmistö korkeakouluista valmistuneista on naisia, raportin arvion perusteella naisten työllisyysaste saadaan hilattua 75 prosenttiin vuoden 2038 tienoilla. Samapalkkaisuus voisi toteutua tällä tahdilla noin 70 vuoden kuluttua vuonna 2084. Kotitöiden osalta tasajako voisi olla odotettavissa 2054. ”Esimerkit kuvaavat sitä, kuinka hitaasti

asenteet muuttuvat. Jotta kehitystä saadaan vauhditettua, vastuuta muun muassa perhevapaista on jaettava tasaisemmin isän ja äidin välillä. Suomessakin osa vanhempainvapaista pitäisi merkitä kokonaan isille.” ”Samoin naisten määrää pörssiyhtiöiden hallituksissa on syytä nopeuttaa kiintiöillä. Se pakottaisi yritykset monipuolisempaan rekrytointipolitiikkaan”, Virkkunen ehdottaa. ”Tällä kaikella on merkitystä sekä naisten urakehitykseen, palkkoihin että aikanaan eläkkeisiin.” Virkkunen muistuttaa, että Euroopalla ei ole varaa syrjiviin asenteisiin tai rakenteisiin, sillä tutkimuksista tiedetään että naisten työllisyysasteen nosto vauhdittaa talouskasvua. ”Kaikkien kyvyt on nyt otettava täysimääräisesti käyttöön”, Virkkunen vaatii.

rissa eri jäsenmaiden välillä estävät aidosti Euroopan laajuisten yritysrakenteiden luomisen. Toukokuussa julkaistava komission Digitaaliagenda tähtää näiden esteiden purkamiseen. Tasavertainen pääsy tietoverkkoihin ja markkinoille on paitsi perusoikeus, myös yksi Euroopan talouden tulevaisuuden määrittäjistä.” Pietikäinen muistuttaa, että lisäksi unionitasolla valmistellaan pääomamarkkinaunionia sekä energiaunionia, joista molemmista komissio julkisti suunnitelmiaan viime helmikuussa. ”Tulen olemaan aktiivisesti mukana näiden hankkeiden valmistelussa ja tiedottamaan työn etenemisestä”, hän lupaa.


EPP-ryhmä hyväksyi asiakirjat terrorismin torjunnasta ja digiagendasta EPP-ryhmä hyväksyi tällä viikolla kaksi tavoiteasiakirjaa. Terrorismin vastainen paketti sisältää ryhmän vaatimat toimenpiteet, joiden avulla terrorismin uhan kasvaessa voidaan vahvistaa kansalaisten turvallisuutta sekä samalla turvata perusvapaudet. Paperissa esitetään muun muassa koordinaatiota, joka koskee jäsenmaiden tietojenvaihtoa jihadistitaistelijoiksi lähtevistä

ja palaavista henkilöistä. Matkustajatietorekisterin aikaansaaminen ja tehokkaampi tietojenvaihto jäsenmaiden ja Europolin välillä ovat niin ikään toimenpidelistalla. Digitaalista taloutta koskevassa paperissa alleviivataan digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen tuomia hyötyä. Kattava ja järkevä henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja kyberturvallisuus, tasapainoinen tekijänoi-

keusjärjestelmä ja reilut ja avoimet markkinat ovat vahvasti esillä paperissa. Markkinoiden vääristymät ja pullonkaulat on poistettava niin, että kuluttajat voivat hyötyä paremmasta kilpailusta.

Suomalaisrekat hyväksyttiin Parlamentti hyväksyi tiistaina rekkojen mittoja ja massoja koskevan direktiivin. Se sallii kasvattaa rekkoja silloin kun se parantaa liikenneturvallisuutta ja energiatehokkuutta. Direktiivin myötä myös Suomi saa luvan jatkaa liikennettä muu muassa Ruotsiin nykyisillä suurilla rekoilla. Direktiivi vaatii vielä neuvoston hyväksynnän tullakseen voimaan.

hittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla. Uudet säännöt koskevat sekä rajatylittäviä että kotimaisia korttimaksuja. Siirtohintojen katon on tarkoitus pienentää kortin käyttäjille aiheutuvia kuluja.

Lasten hyväksikäyttö netissä torjuttava Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan tehokkaampia toimia verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi. Toimien tulisi kattaa hyväksikäytön tutkinta, rikoksentekijöiden syytteeseenpano, lapsiuhrien suojelu ja laittoman sisällön poistaminen verkosta. Parhaillaan valmisteilla oleva tietosuojauudistus tuo mukanaan muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa entistä paremmin.

Asiakirjat osoitteessa:

www.eppgroup.eu

Euroopan parlamentin päätöksiä

Nemtsovin murha Parlamentti tuomitsee jyrkästi venäläisen oppositiojohtaja Boris Nemtsovin murhan. Päätöslauselmassaan parlamentti huomauttaa, että murha kuuluu kasvavaan joukkoon Venäjän ratkaisemattomia murhia, joilla on poliittiset vaikuttimet. Parlamentti vaatiikin riippumatonta kansainvälistä tutkimusta ja muistuttaa, että välineet tähän ovat tarjolla ETYJ:n, Euroopan Neuvoston ja YK:n rakenteiden puitteissa. Luottokorttimaksujen siirtohinnat kuriin Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina säännöt, joissa määritetään enimmäistasot siirtohinnoille, joita pankit veloittavat vä-

Työtä jäljellä tasa-arvon saavuttamiseksi Parlamentti hyväksyi tiistaina ei-lakiasäätävän päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon edistämisestä. Edistyksestä huolimatta paljon on vielä tekemättä mm. sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamiseksi, työelämän lasikaton murtamiseksi sekä työn ja perhe-elämän tasapainottamiseksi. Korruptio Länsi-Balkanin kiusana Länsi-Balkanin maat toivovat liittyvänsä Euroopan unioniin keskipitkällä aikavälillä, mutta luvut osoittavat, että ne ovat kärsineet talouskriisistä ja niillä on yhä vaikeuksia kitkeä korruptiota ja taata median vapaus. Mepit keskustelivat Montenegron, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian (FYROM), Serbian ja Kosovon edistymisestä tiellään kohti EU-jäsenyyttä.

Jordanian kuningas: Emme anna terroristien kaapata uskontoamme Jordanian kuningas Abdullah II kehotti kaikkia muslimeja liittymään ISIS:n vastaiseen rintamaan puhuessaan Euroopan parlamentissa tiistaina. Hänen mukaansa terroristit vastustavat kaikkia perustavanlaatuisia islamilaisia arvoja, kuten armoa, rauhaa ja suvaitsevaisuutta. ”Nämä terroristit ovat tehneet maailman muslimeista heidän suurimman kohteensa”, Abdullah sanoi. ”Emme anna heidän kaapata uskontoamme.”

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo, Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Euroopan parlamentti Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit