Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 8. - 11.6.2015

Pietikäinen: EU menettämässä ilmastojohtajuutensa ”EU:n edelläkävijyydestä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa uhkaa tulla illuusio”, arvioi Sirpa Pietikäinen. G7-maiden johtajat vahvistivat alkuviikolla Saksassa tavoitteen siitä, että ilmaston keskilämpötila saa nousta korkeintaan kaksi astetta vuoteen 2100 mennessä. Kahden asteen raja on ilmastotieteilijöiden näkemys siitä, miten suuren lämpötilan nousun planeettamme kestää ilman vakavia ja peruuttamattomia elinympäristön muutoksia.

EU, Yhdysvallat ja Kiina ovat jo ilmoittaneet päästövähennystavoitteistaan Pariisin kokousta varten, mutta samalla EU:sta tihkuu myös toisensuuntaisia viestejä. Maanantaina jäsenmaiden energiaministerit jättivät fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja käytön valtiontuet ennalleen. Jo pelkästään suoria tukia tälle teollisuudelle annetaan 100 miljardin euron verran vuodessa. ”Vahvan poliittisen viestin puuttuessa EU:ssa on jätetty käyttämättä se potenti-

aali, jota uusiutuvan energian sektori voisi parhaimmillaan tuoda. Esimerkiksi aurinkopaneeliosaamisen painopiste on siirtynyt Kiinaan. Panostaminen uusiutuviin energiamuotoihin näkyy Kiinassa myös siinä, että maa on ilmoittanut pääsevänsä asettamiinsa ilmastotavoitteisiin etuajassa”, huomauttaa Pietikäinen.

Parlamentti hyväksyi Sarvamaan laatiman päätöslauselmaesityksen. ”Toivon, että sen myötä myös komissio ryhtyy toimiin OLAFin toiminnan tervehdyttämiseksi.” ”On erittäin tärkeää, että parlamentti ottaa rohkeasti kantaa EU:n oman pesän selvittämiseen. Kyse on meidän rahoistamme, siitä miten niiden käyttöä tutkitaan ja valvotaan. OLAFIn valvontavaliokunnan raportissa todetaan, että OLAF on pilkkonut isoja juttuja pienempiin osiin ja sulkenut niitä, jotta juttujen käsittelyaika saataisiin näyttämään tilastoissa lyhyemmältä. Tilastojen vääristelyn takaa paljastuu, että juttujen keskimääräinen

käsittelyaika onkin 27 kuukautta OLAFin väittämän runsaan 17 kuukauden sijasta.” ”Parlamentissa on jo pitkään kiinnitetty huomiota myös siihen, että OLAFin johto ei ole antanut omalle valvontavaliokunnalleen riittäviä toimintamahdollisuuksia eikä ole toimittanut esimerkiksi sen pyytämiä aineistoja. Tilanne on täysin kestämätön ja on jo asettanut petoksentorjuntaviraston uskottavuuden ja luotettavuuden kyseenalaiseksi”, Sarvamaa moittii.

Sarvamaa: Petostentorjuntaviraston on noudatettava sääntöjä

Kuva:Nina Novak

”Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF:in on Kuva: Nina Novak noudatettava sääntöjä ja lopetettava tilastojensa vääristely”, vaati talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) EPP-ryhmän koordinaattori Petri Sarvamaa.

Virkkunen energiaturvallisuudesta: Irti Venäjä-riippuvuudesta

Strasbourgin viikon tärkeimmät poliittiset istuntosalikeskustelut käytiin Euroopan energiaturvallisuudesta ja EU-Venäjä -suhteiden tilasta. ”Ukrainan sota on aiheuttanut EU-maissa huolta myös monen jäsenmaan voimakkaan energiariippuvuuden vuoksi. Venäjä on ottanut energian osaksi ulkopoliittista keinovalikoimaansa”, Henna Virkkunen toteaa. Virkkunen muistuttaa, että EU tuo ulkopuolelta yli 50 prosenttia kuluttamastaan energiasta. Suurin toimittaja on juuri Venäjä, joka tuo yli kolmanneksen öljystä ja kaasusta. ”Jos edes osa tuontienergiasta voitaisiin korvata omalla tuotannolla, olisi sillä iso merkitys Euroopan taloudelle. Nyt maksamme tuontienergiasta päivässä yli miljardin - yhteensä 400 miljardia euroa vuodessa Euroopan ulkopuolelle. Energiatuonti

on kallista myös kuluttajille, jotka maksavat korkeammat hinnat.” Virkkunen pitää tärkeänä energiaomavaraisuuden ja uusiutuvan energian lisäämistä, energiatehokkuuden kasvattamista sekä panostamista siirtoyhteyksien rakentamiseen. ”Venäjä on varmasti jatkossakin merkittävä energiantuoja, mutta oleellista on lisätä Euroopan vaihtoehtoja. Tarvitsemme luotettavia kumppaneita, jotta kukaan ei ole alttiina yhden putken kiristykselle. Erityisesti nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontirajoitusten poistaminen parantaisi kaasusta riippuvaisten jäsenmaiden neuvottelumahdollisuuksia ja energiaturvallisuutta. Euroopan on pyrittävä nostamaan energia myös osaksi TTIP-sopimusta”, Virkkunen korostaa.

Strasbourgin katukuvaa kesäkuussa.


”Venäjää ei voida enää pitää strategisena kumppanina” Gabrielus Landsbergis (EPP, LT) laati mietinnön EU:n ja Venäjän suhteista, joka hyväksyttiin keskiviikkona. Landsbergiksen mukaan Venäjä-pakotteet kantavat hedelmää. ”On vaikea mitata kaikkia tuloksia, mutta on selvää, että esimerkiksi öljyn halvan hinnan vuoksi Venäjän talous kärsii. Pakotteet on asetettu, jotta Venäjä muuttaisi politiikkaansa.” Hän kutsuu Venäjän mustaa listaa, jossa on mainittu 89 EU-poliitikon ja virkamiehen nimet, kultaiseksi listaksi, koska ”sillä on ihmisiä, jotka ovat avoimesti ja rohkeasti puhuneet Venäjän tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. Listaa ei perustella mitenkään, ja se on laiton ja keinotekoinen.” ”Venäjää ei voida enää pitää strategisena kumppanina. EU:n on arvioitava uudelleen suhteitaan Venäjään”, totesi EP päätöslauselmassaan huomauttaen, että Venäjä on vahingoittanut suhteita loukkaamalla demokraattisia periaatteita, perusarvoja ja kansainvälistä oikeutta. EU:n on laadittava pehmeään voimaan perustuva valmiussuunnitelma, jotta voidaan vastata ”Venäjän aggressiiviseen ja hajaantumista aiheuttavaan politiikkaan.”

Gabrielus Landsbergis EU-Venäjä-suhteita koskevassa lehdistötilaisuudessa Strasbourgissa tiistaina.

TTIP-kanta palautettiin valio- Jyrkkä ei kuolemanrangaistukselle Euroopan parlamentti tuomitsee pääkuntaan Keskiviikolle suunniteltu äänestys EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä TTIP-vapaakauppasopimuksesta peruuntui, kun parlamentin puhemies Martin Schulz (S&D) ilmoitti tiistai-iltana palauttavansa asian takaisin kansainvälisen kaupan valiokunnan käsittelyyn, koska sen täysistuntokäsittelyyn oli tulossa liikaa muutosesityksiä. ”Oli iso pettymys, ettei pitkään valmistellusta parlamentin kannasta päästy vielä äänestämään. Toisaalta TTIP-sopimuksessa kyse on Euroopalle niin tärkeästä kokonaisuudesta, että on parempi odottaa, että sosialistit saavat rivinsä suoraksi”, Henna Virkkunen kommentoi. Asian palauttaminen nähtiin laajalti näpäytyksenä S&D-ryhmälle ja sitä edustavalle mietinnön esittelijälle Bernd Langelle, jonka oma ryhmä oli lipeämässä valiokunnassa hyväksytyistä kompromisseista. Keskiviikkoaamuna käydyn tiukan äänestyksen jälkeen parlamentti päätti, että se ei myöskään käy keskustelua keskeneräisestä asiasta. Parlamentin kannalla ei ole tässä vaiheessa sitovaa merkitystä, mutta se antaa komissiolle poliittisia suuntaviivoja. Lopullinen sopimus vaatii voimaan astuakseen parlamentin hyväksynnän.

töslauselmassaan Unkarin pääministerin Viktor Orbánin toistuvat lausunnot kuolemanrangaistuksen mahdollisesta palauttamisesta. EP kehottaa komissiota arvioimaan Unkarin tilannetta ja perustamaan mekanismin demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien arvioimiseksi EU:ssa. Kuolemanrangaistuksen käyttöönotto Unkarissa rikkoisi EU-sopimuksia ja perusoikeuskirjaa. Mepit pitävät myös Unkarin hallituksen käynnistämää julkista kuulemista maahanmuutosta harhaanjohtavana, asenteellisena ja epätasapainoisena.

Teollis- ja tekijänoikeudet: EU:n toimintasuunnitelma

”Immateriaalioikeudet (IPR) ovat keskeinen tekijä kasvun ja innovoinnin aikaansaamiseksi. Henkinen omaisuus ei tarkoita vain tekijänoikeuksia, vaan myös mm. tavaramerkkejä ja patentteja. Kaikki nämä ovat elintärkeitä Euroopan tavaroiden ja palveluiden arvolle ja edistävät EU: n kulttuurista monimuotoisuutta”, toteaa EPP-ryhmä. Tilastot osoittavat, että vuonna 2012 EU:n ulkorajoilla tapahtui yli 90 000 immateriaalioikeuksien loukkausta. EU: n kilpailukyvyn parantamiseksi on otettava käyttöön riittävä suoja väärennöksiltä kaupallisessa mittakaavassa ”, sanoi JURI-valiokunnan puheenjohtaja Pavel Svoboda (EPP, Tsekki). EP hyväksyi Svobodan mietinnön ”Teollis- ja tekijänoikeudet: EU:n toimintasuunnitelma” suurella enemmistöllä.

Teollis- ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa

”EU tarvitsee paremmat välineet turvatakseen EU:n tekijänoikeuksia kolmansissa maissa”, toteaa EP ja pyytää komissiota tutkimaan siihen sopivia menetelmiä. EP kannattaa myös EU: n sisäisiä sääntöjä verkossa tapahtuvien immateriaalioikeuksien loukkauksien arvioimiseksi ja torjumiseksi. ”Monien immateriaalioikeuksien rikkomusten kaupallinen luonne sekä järjestäytyneen rikollisuuden kasvava osuus uhkaavat luovuutta ja innovointia, jotka ovat EU: n keskeisiä varoja globaaleilla markkinoilla.” EP kehottaa komissiota puuttumaan tähän ”eittämättä äärimmäisen monimutkaiseen asiaan”, jotta oikeuksien haltijoiden, talouden toimijoiden ja loppukäyttäjien intressit saataisiin tasapainoon. EP hyväksyi mietinnön ”Teollis- ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa”. Mongolia EU:n strateginen ankkuri idässä Mongolian presidentti Tsakhiagiin Elbedorj vieraili parlamentissa tiistaina. ”Mongolia on EU:n strateginen ankkuri idässä”, hän vakuutti. ”Olimme kommunismin aikaan yksi suljetuimmista yhteiskunnista ja nyt olemme yksi avoimimmista. Meillä on dynaaminen markkinatalous ja elinvoimainen ja luova yhteiskunta”. Elbedorj korosti puheessaan EU-tuen ja yhteistyön merkitystä. Mongolia isännöi vuoden 2016 Aasian ja Euroopan ASEMyhteistyökokousta. Lisäksi parlamentti hyväksyi mietinnöt seuraavista aiheista: • EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen • Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan (ilmastonmuutos) • Turkin edistymiskertomus 2014

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo, Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Euroopan parlamentti Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit