Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 11. - 14.4.2016

Virkkunen Dublin-sopimuksesta: Jäsenmaiden kannettava vastuunsa EU-komissio esitteli viime viikolla kaksi vaihtoehtoista mallia Dublin-sopimuksen uudistamiseksi. Molemmissa malleissa turvapaikanhakijoita jaettaisiin EU-jäsenmaihin maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti, joko väliaikaisin tai pysyvin kiintiöin. ”Pysyvien kiintiöiden malli tuskin on realistinen. Jo syksyllä sovittiin väliaikaisesta kriisimekanismista, jolla 160 000 turvapaikanhakijaa piti siirtää Kreikasta ja Italiasta muihin EU-maihin. Maaliskuuhun mennessä siirtoja oli toteutunut 650. Neuvottelut pysyvän ’jakoavaimen’ luomisesta jäsenmaiden elintason ja vastaanottokyvyn mukaan saattaisivat pahimmassa tapauksessa jäädyttää akuutin kriisitilanteen hoitamisen kuukausiksi”, Virkkunen varoittaa. ”EU tarvitsee yhtenäisen turvapaikkapolitiikan. Vaikka perusvastuu ulkorajojen valvonnasta ja maahantulijoiden rekisteröinnistä on jäsenmailla, EU:n osallistumista on lisättävä. Lisäksi on päätettävä EU:n yhteinen lista turvallisista maista sekä takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa. Turvapaikat on varattava niitä tarvitseville. Parempaa toimeentuloa etsiville on luotava muita laillisia väyliä”, Virkkunen toteaa. Virkkunen peräänkuuluttaa vastuunkantoa kaikilta jäsenmailta. Hän arvelee, että jos Suomen itärajalla olisi samanlainen tulijapaine kuin vaikkapa Kreikassa tai Italiassa, mekin varmasti toivoisimme toisten EU-maiden apua.

Sarvamaa: Maatalouskriisiin tarvitaan vahvoja toimia Maatalouskriisin hoitamiseen tarvitaan uusia ja entistä vahvempia keinoja, vaatii Petri Sarvamaa. Parlamentti keskusteli tiistaina maatalouskriisistä EPP-ryhmän suullisen kysymyksen perusteella. ”Vanhat keinot kuten interventiohintajärjestelmä eivät enää toimi tilanteessa, jossa tuottajahintojen romahtamiseen vaikuttavat

monet eri syyt. Tarvitaan uusia välineitä, joilla esimerkiksi tuotteita voidaan vetää markkinoilta, mutta lisäksi myös tuottajien asemaa osana elintarvikeketjua on voitava vahvistaa”, Sarvamaa ehdottaa. ”Olen itse pyytänyt komissiolta toimia Suomen vähittäiskaupan keskittymisen johdosta. Tähän saakka se on vain tyytynyt kehottamaan Suomea puuttumaan asiaan, mikä ei juuri ole tuottanut tulosta. Vastaava

tilanne toistuu lukuisissa Euroopan maissa, joissa vahvat kauppaketjut sanelevat tuottajille ehdot ja hinnat”, harmittelee Sarvamaa. Sarvamaan mukaan akuutin tilanteen ratkaisuun tarvitaan nopeita toimia. ”Komission esittämä 500 miljoonan euron paketti on hyvä alku, mutta se on saatettava voimaan pikaisesti. Esimerkiksi hätärahoitusta tarvitaan kipeästi, sillä tilanne monilla tiloilla on jo kriittinen”, kiirehtii Sarvamaa.

lylaitoksissa ja -elimissä. ”On EU:n edun mukaista olla ajamassa sellaisia sääntöjä, jotka varmistavat vakaan kansainvälisen talousjärjestelmän toiminnan. Unionia vaivaa kuitenkin sisäisen kahnauksen luoma heikkous, jonka myötä EU on pikemminkin hiiri kuin leijona”, toteaa Pietikäinen. ”Mietinnön valmistelussa paljastuivat EUroolin heikkoudet: Unionin edustus vaihtelee järjestöstä toiseen, eikä eri järjestöissä neuvottelevien virkamiesten ja kansallisten

edustajien välillä välttämättä ole juurikaan koordinaatiota. Järjestöissä, joissa unionin edustajan lisäksi istuu myös kansallisia edustajia, häviää yhteisesti sovittu EU-kanta usein erilaisten kansallisten kantojen meluun. Pietikäisen mukaan EU:n äänen kuulumista edistäisi huomattavasti se, että unioni pystyisi sopimaan kaikissa kansainvälisissä finanssijärjestöissä noudattamastaan yleisistä politiikkalinjoista ja pitämään yhteisesti kiinni sovitusta.

Pietikäinen: Sisäinen kahnaus syö EU:n valtaa finanssijärjestöissä

”Käyttämällä yhtenäistä ääntä ja koordinoimalla oman toimintansa kansainvälisissä finanssijärjestöissä kuten IMF:ssä, OECD:ssä ja G20:ssa, EU voisi olla kokoaan suurempi maailmantalouden leijona”, toteaa Sirpa Pietikäinen. Pietikäinen toimi EPP-ryhmän pääneuvottelijana parlamentin tiistaina hyväksymässä mietinnössä, joka koskee EU:n roolia kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja säänte-


Kuvat: Pauliina Ihalainen

Euroopan parlamentin päätöksiä Matkustajatietorekisteri hyväksyttiin Vuosien vääntö päättyi, kun parlamentti hyväksyi torstaina matkustajatietorekisteriä (PNR) koskevan direktiivin. Sekä sosialistit että liberaalit viivyttivät direktiivin hyväksymistä parlamentissa pitkään, vaikka sopu asiasta neuvoston ja parlamentin välillä oli saavutettu jo viime vuonna. EPP-ryhmä äänesti täysin yksimielisesti mietinnön puolesta. Matkustajatietorekisteri on tärkeä työ-

kalu terroristien ja heidän liikkeidensä havaitsemisessa, mutta myös ihmiskaupan, huumekaupan ja muun järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Rekisteriin kerätään tietoja EU:n jäsenmaiden ja unionin ulkopuolisten maiden välillä matkustavista ihmisistä, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja maksutapa. Tiedot matkustajien identiteetistä poistetaan rekisteristä puolen vuoden jälkeen.

Yhteistyötä terrorismin torjuntaan Maanantaina täysistunnon alkajaisiksi muisteltiin Brysselin terrori-iskujen uhreja hiljaisella hetkellä. Tiistaina täysistunnossa keskusteltiin terrorismin vastaisesta toiminnasta, jossa EPP-ryhmä korosti Europolin vahvistamista entisestään sekä yhteistyön lisäämistä tietojen vaihdossa. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weberin mukaan parempi turvallisuus vaatii enemmän yhteistyötä, ja matkustajarekisteritiedot (PNR) on tässä yksi askel eteenpäin. ”Tarvitsemme myös uusia turvallisuusviranomaisia verkkoon torjuaksemme radikalisoitumista online-kanavien kautta sekä Europolin oikeutta vaatia tietoja jäsenvaltioilta”, hän totesi.

kyse on maailmanlaajuisesta ongelmasta, johon tarvitaan globaali vastaus. Panamapapereiden paljastukset ovat osoitus siitä, että verotuksellista avoimuutta tulee lisätä entisestään. ”Sellaista liiketoimintamallia ei voida sallia, jossa eletään toisten valtioiden kustannuksella”, Zalba Bidegain totesi. EPP- ryhmä toivookin yhteistyötä Panaman hallituksen kanssa veronkierto-ongelman ratkaisemiseksi.

Avoimuutta verotukseen Täysistunnon keskustelussa ns. Panamapaperien tietovuodosta EPP- ryhmä painotti tuntuviin toimiin ryhtymistä veronkierron torjumiseksi, ja lupasi tukensa komissiolle kaikissa esityksissä veropetosta vastaan. Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES) korosti, että

Sata miljoonaa pakolaisten hätäapuun Parlamentti hyväksyi keskiviikkona päätöksen myöntää EU:n alueella olevien pakolaisten hätäapuun sata miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen osa komission 2.3. esittämästä 700 miljoonan euron uudesta tukivälineestä, jota voidaan käyttää kun EU:n sisälle syntyy laaja humanitaarinen kriisi. Samassa yhteydessä parlamentti hyväksyi kahden miljoonan euron lisärahoituksen myöntämisen Europolin Euroopan terrorismintorjuntakeskus ECTC:lle uusien työntekijöiden palkkaamiseen.

EPP-ryhmä Erdoğanille: EU:n arvot eivät ole neuvoteltavissa “Eurooppa-neuvoston kokouksessa olemme vihdoin löytäneet osittaisen ratkaisun pakolaiskriisiin”, sanoi EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber. Meidän on löydettävä ratkaisu yhdessä Turkin kanssa. EU tarvitsee turvalliset rajat, mutta siitä ei saa tulla linnoitusta. Suhteessamme Turkkiin puhaltavat nyt uudet tuulet, ja voimme tehdä yhteistyötä luottamuksen ilmapiirissä. Kehotankin Turkin presidentti Erdoğania kunnioittamaan lehdistönvapautta ja vähemmistöjen oikeuksia - ja nämä periaatteet koskevat taiteellisia vapauksia Euroopassa yhtä lailla. Nämä ovat Euroopan unionin perusoikeuksia, eikä niistä voi neuvotella”, Weber painotti.

Glyfosaatin käytölle tiukat rajoitukset Komissio on ehdottanut torjunta-aineena käytetyn glyfosaatin käytön sallimista vielä 15 vuodeksi. Parlamentin ympäristövaliokunta taas haluaisi kieltää glyfosaatin käytön kokonaan. Parlamentti saavutti kuitenkin EPP-ryhmän ehdotuksen mukaisen tasapainoisen kompromissin asiasta. Glyfosaatin karsinogeenisuuteen sekä mahdollisiin hormonitoimintaa häiritseviin ominaisuuksiin liittyvien huolien takia parlamentti kehottaa komissiota uusimaan glyfosaatin hyväksynnän vain 7 vuodeksi 15 vuoden sijaan ja sallimaan sen käytön ainoastaan ammattimaisiin käyttötarkoituksiin. Mepit vaativat riippumatonta arviointia ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen käytössä arviointivaiheessa olleen tieteellisen näytön julkaisemista. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 374 puolesta, 225 vastaan ja 102 tyhjää, osan mepeistä ollessa edelleen käyttökiellon kannalla.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja harjoittelija Pauliina Ihalainen Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit