Huhtikuu 2015

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 27. - 30.4.2015

Pietikäinen: Vähemmän muovia lautaselle Sirpa Pietikäinen pitää tervetulleena Euroopan parlamentin hyväksymiä uusia muovipussien vähentämiseen tähtääviä sääntöjä. Vuonna 2010 EU-kansalainen käytti keskimäärin 198 muovipussia vuodessa. Arviolta reilut kahdeksan miljardia pussia päätyi jätteeksi. Tätä määrää on tarkoitus pienentää uusilla säännöillä. Suomi pärjää jo kohtuullisesti, sillä meillä käyttö on keskimäärin 55 muovipussia suomalaista kohden. EU-mailla on mahdollisuus valita kahdesta vaihtoehdosta: Ne voivat asettaa sitovan vähennystavoitteen pusseille - 90 kappaletta per henkilö vuoteen 2019 mennessä ja 40 kappaletta vuoteen 2025 mennessä. Toinen vaihtoehto on lopettaa ilmaisten muovipussien jakaminen kaupoissa vuoteen 2018 mennessä. Uudet säännöt eivät koske hyvin ohuita pusseja, joita käytetään esimerkiksi Suomessa hedelmäosastoilla. Tavallinen muovi ei hajoa, vaan esimerkiksi vesistöön päätyessään se pilkkoutuu mikroskooppisen pieniksi partikkeleiksi, jotka ravintoketjuun kulkeutuessaan haittaavat sekä niitä syöviä eliöitä että myös ihmisiä.

Kalojen kautta ihmisiin kulkeutuvat muovien kemikaalit voivat häiritä esimerkiksi ihmisen hormonitoimintaa. ”YK:n asiantuntijaryhmän mukaan tehokkain tapa vähentää mikromuovien aiheuttamia haittoja on siirtyä kiertotalouteen, jossa

Sarvamaa: Siirtolaiskriisin syihin puututtava

”Välimerellä tapahtuneet siirtolaisten hukkumiset osoittavat, että EU:n on ryhdyttävä vakaviin toimenpiteisiin, jotta vastaavilta tragedioilta voitaisiin vastaisuudessa välttyä”, sanoo Petri Sarvamaa. Afrikan ja Lähi-idän kriisit ovat kasvattaneet Eurooppaan pyrkivien ihmisten määriä samaan aikaan kun EU:n rajavalvontaoperaatioita on supistettu. Yhtälöllä on ollut kohtalokkaat seuraukset. ”Kriisiin ei ole nopeaa ratkaisua, mutta lyhyellä aikavälillä voimme vahvistaa rajavalvontaa ja pelastusoperaatioita. Erityisen

tärkeää on rajavirasto FRONTEXin käytössä olevien resurssien lisääminen. Samalla on vahvistettava taistelua ihmisten salakuljetusbisnestä pyörittäviä rikollisia vastaan ja lisättävä muun muassa tietojenvaihtoa ja muuta yhteistyötä EU:n ja siirtolaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden välillä”, Sarvamaa ehdottaa.

Virkkunen: Metsistä kasvua

kierrätyksellä on suuri rooli. Tämä on yksi keskeinen ajatus myös oma-aloitemietinnössä, jota valmistelen parhaillani Euroopan parlamentissa. Mietinnön ensimmäinen luonnos on valmis ja valiokuntakäsittely on käynnistynyt”, toteaa Pietikäinen.

EPP-ryhmä on vaatinut komissiota esittämään toukokuussa kattavan maahanmuuttoa koskevan strategian. ”Jäsenmaiden on suhtauduttava strategiaan vakavasti, jotta se voidaan panna toimeen ripeästi. Pitkällä aikavälillä vain lähialueiden poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakauttaminen voi vähentää Eurooppaan kohdistuvaa muuttopainetta. Siihen tarvitaan EU:n ja kansainvälisen yhteisön aktiivista toimintaa esimerkiksi Syyriassa”, muistuttaa Sarvamaa.

”EU-parlamentin tällä viikolla hyväksymä EU:n uusi metsästrategia on Suomelle tärkeä”, muistuttaa Henna Virkkunen. ”Missään muussa maassa metsätaloudella ei ole yhtä suurta merkitystä kuin meillä.” Suomen pinta-alasta metsää on peräti 76 prosenttia. Kestävästi hoidetuilla metsillä on iso merkitys koko maan hyvinvoinnille, sillä metsätalous tuo neljä prosenttia Suomen kansantuotteesta. Hiljattain saatujen positiivisten investointipäätösten ansiosta myös metsäalan tulevaisuus näyttää vahvalta.

EU:n uusi metsästrategia katsoo metsiä ja niiden potentiaalia Suomenkin tavoitteiden mukaisesti aiempaa laajemmasta näkökulmasta. Metsillä on roolinsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uusiutuvan energian lähteenä, myös kasvun ja työpaikkojen luojana sekä maaseudun kehityksen moottorina.

”Olennaisinta on, että päätösvalta metsäpolitiikasta säilyy edelleen kansallisella tasolla. Jatkossakin on tärkeää viedä eteenpäin viestiä siitä, että Suomen hakkuut ovat kestävällä tasolla, ja että niitä on varaa nykyisestä vielä lisätäkin”, Virkkunen toteaa.