Meppi-Express Heinäkuu 2017

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 3. - 6.7.2017

Virkkunen: Turkin jäsenyysneuvottelut jäädytettävä Turkin tilanne on viimeisen vuoden aikana kääntynyt yhä huonompaan suuntaan. EUparlamentti linjasi jo viime syksynä, että maan jäsenyysneuvottelut olisi jäädytettävä. Parlamentti toisti nyt kantansa täysistunnossaan. ”Ei ole millään tavalla uskottavaa käydä jäsenyysneuvotteluja maan kanssa, joka avoimesti polkee kaikkia EU:n perusarvoja; vapautta, demokratiaa ja kansanvaltaa”, Henna Virkkunen kritisoi. Mikäli Turkin presidentti Erdoganin ehdottama kuolemanrangaistuksen palauttaminen toteutuu, EU-parlamentin mielestä jäsenyysneuvottelujen jäädyttämisen lisäksi myös jäsenyyttä valmisteleva tuki on lopetettava välittömästi. ”Hallituksen sijasta tuki on kohdistettava kan-

salaisten ja Turkissa olevien pakolaisten tueksi sekä kasvattamaan opiskelijoiden, tutkijoiden sekä toimittajien vaihto-ohjelmien rahoitusta”, Virkkunen vaatii. Turkin hallinto on poikkeustilan nojalla ajanut läpi radikaaleja muutoksia, joiden myötä muun muassa lehdistönvapautta on rikottu vakavasti sulkemalla lukuisia tiedostusvälineitä sekä pidättämällä yli 150 toimittajaa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapautta mittavassa indeksissä Turkki on 180 valtion joukossa enää sijalla 155. ”Euroopan unioni on Turkin kanssa vakavan paikan edessä. Yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan jatkossakin, mutta EU-jäsenyydestä ei näissä olosuhteissa voida enää neuvotella”, Virkkunen toteaa.

Sarvamaa: Uusi kehitysrahasto voi hillitä muuttoliikettä Parlamentin budjetti-, ulkoasiain- ja kehitysvaliokunnat päättivät maanantaina yhteisessä kokouksessaan tukea Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) perustamista. ”Sen keskeinen tarkoitus on juuri se, mitä selkeä enemmistö suomalaisista haluaa”, sanoo Petri Sarvamaa. Sarvamaan mukaan rahaston avulla tuetaan investointeja Afrikkaan ja EU:n naapuruusmaihin siten, että runsaan kolmen miljardin euron alkubudjetilla on tarkoitus saada liikkeelle jopa

44 miljardin euron investoinnit. ”Rahaston perustaminen on tärkeä toimenpide, jolla tuetaan työpaikkoja ja näin autetaan ihmisiä heidän lähtömaissaan. Paras ja humaanein tapa padota muuttoliikettä on puuttua sen syihin”, painottaa Sarvamaa. Hän muistuttaa myös, että selkeä enemmistö suomalaisista haluaa, että pakolaisten elinoloja voitaisiin parantaa lähtö- ja kauttakulkumaissa. EU:n päätöksessä toteutuu näin myös kansalaisten tahto.

Pietikäinen muistelee Helmut Kohlin ja Simone Veilin näkemyksellisyyttä Parlamentti muisti viime viikolla kuollutta ranskalaista poliitikkoa ja vahvaa yhtenäisen Euroopan puolustajaa Simone Veiliä. Vain hieman ennen Veiliä Eurooppa menetti toisen suuren yhtenäisyyden ajajan, Saksan entisen liittokansleri Helmut Kohlin. ”Tunsin sekä Veilin että Kohlin henkilökohtaisesti”, Sirpa Pietikäinen muistelee. ”Molempia yhdisti heidän poliittisen rohkeutensa ja visionäärisyytensä lisäksi lämmin ja mutkaton persoona. Simone kuului aikanaan kanssani samaan Eurofemm-yhteistyöryhmään, joka muiden muassa ajoi naisten asemaa yhdyskuntasuunnittelussa. Holokaustista selvinnyt Simone puhui ja työskenteli uutterasti yhtenäisemmän Euroopan puolesta ja toimi muiden muassa Euroopan parlamentin puhemiehenä - ensimmäisenä naisena. Tämä järkkymätön feministi aikaansai terveysministerinä ollessaan

Ranskaan abortin laillistaneen lainsäädännön.” ”Kohl oli paitsi Saksojen yhdistäjä, myös aktiivinen vaikuttaja Euroopan yhtenäistämisessä ja yksi Maastrichtin sopimuksen pääarkkitehdeistä. Lisäksi Kohlilla oli keskeinen rooli unionin laajenemiskierroksissa, joissa vuonna 1995 Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät unioniin. Kohl tunsi erityistä sympatiaa Suomea kohtaan, ja hänen välinsä silloiseen kokoomusjohtajaan Ilkka Suomiseen pysyivät lämpiminä viimeiseen saakka. Kohlilla oli myös merkittävä rooli eurooppalaisen keskusta-oikeistolaisen liikkeen synnyssä - sekä Euroopan demokraattisen unionin (EDU) että Euroopan kansanpuolueen (EPP) osalta. Molemmat poliitikot olivat oman aikansa rohkeita suunnannäyttäjiä. Heitä yhdisti näkemys yhtenäisestä Euroopasta ja maidensa roolista siinä. He tekivät vaikeuksienkin keskellä

rohkeita ja vastuullisia päätöksiä - huolimatta siitä, etteivät ne aina olleet suosittuja. Samaa vastuunkantoa ja näkemyksellisyyttä tarvitsemme yhä”, Pietikäinen toteaa.


Strasbourgiin vai ei? Tunteet kuumina istuntopaikasta Parlamentissa käytiin keskiviikkona kiihkeä keskustelu parlamentin istuntopaikasta, jossa erityisesti ranskalaismepit puolustivat kiivaasti Strasbourgia istuntopaikkana. ”Tämä keskustelu on absurdi”, totesi Anne Sander (EPP) muistuttaen, että päätös parlamentin istuntopaikoista kuuluu ainoastaan jäsenmaille. Puheenvuoron käyttäneet Single Seat -aktiivit puolestaan muistuttivat, että kahden istuntopaikan välillä kulkeminen kuluttaa 114 miljoonaa euroa ja tuhansia työtunteja vuosittain. Keskustelussa ei mitattu parlamentin kantaa istuntopaikasta, mutta aiemmissa äänestyksissä parlamentin enemmistö on äänestänyt yhden istuntopaikan puolesta.

Parlamentti hyväksyi tiistaina bulgarialaisen Mariya Gabrielin nimityksen digikomissaarin tehtäviin. 38-vuotias EPP-meppi on toiminut parlamentin jäsenenä vuodesta 2009 alkaen.

Euroopan parlamentin päätöksiä

Erityisvaliokunta käsittelemään terrorismia Parlamentti päätti EPP-ryhmän aloitteesta perustaa väliaikaisen terrorismin vastaisen erityisvaliokunnan. Valiokunnan tarkoituksena on tutkia mahdollisia yhteistyön ja tietojenvaihdon puutteita sekä tehdä esityksiä toimien parantamisesta terrorismin vastaisen taistelun tehostamiseksi. Valiokunnan kokoonpanosta päätetään syyskuussa. Viron painopisteinä innovaatiot ja digitalous ”Pieni maa, joka ei ole kansallisten etujen sokaisema, voi toimia paremmin rehellisen välittäjän roolissa”, sanoo EPP-ryhmän virolainen meppi Tunne Kelam. Virosta tuli 1. heinäkuuta EU:n puheenjohtajamaa ensimmäistä kertaa. Viron poliittiset painopisteet ovat avoin ja innovatiivinen Euroopan talous sekä vakaa, turvallinen osallistava ja kestävästi kehittyvä Eurooppa. Yksi sen päätavoitteista on digitaalinen Eurooppa ja tietojen vapaa liikkuvuus. Tuotteista pitkäikäisempiä ja korjattavia Parlamentti vaatii toimia, joilla pidennetään tuotteiden käyttöikää ja puututaan tavaroiden ja ohjelmistojen tarkoituksellisen lyhyeen käyttöikään. Mepit ehdottavat uusia, kestävyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia tuoteryhmittäin tuotteiden suunnittelusta alkaen. Jäsenmaiden on kannustettava yrityksiä tuottamaan kestäviä, korkealaatuisia sekä

korjattavissa ja päivitettävissä olevia tuotteita sekä edistämään korjaamista ja käytettyjen tuotteiden kauppaa. Tämä voisi auttaa luomaan työpaikkoja sekä vähentämään jätteitä. Laitteiden asianmukaisen toiminnan kannalta tarpeellisten varaosien pitää olla saatavilla kohtuulliseen hintaan, joka on suhteessa tuotteen luonteeseen ja elinkaareen. EP ehdottaa myös EU:n laajuista määritelmää “suunnitellusta vanhenemisesta”, varoittavia toimenpiteitä tuottajille ja sekä järjestelmää, jolla voitaisiin testata ja havaita tuotteiden sisäänrakennettua lyhyttä käyttöikää.

Yritysten verovälttely vaikeutuu

Parlamentti hyväksyi tällä viikolla direktiivin, jolla lisätään monikansallisten yritysten verotietojen läpinäkyvyyttä ja siten vaikeutetaan verovälttelyn mahdollisuuksia. Yritysten tulee raportoida kaikista maista, joissa ne toimivat mm. henkilöstönsä ja liikevaihtonsa määrä sekä voitto tai tappio ennen veroja. EPP-ryhmän ansiosta direktiivissä onnistuttiin myös turvaamaan eurooppalaisten yritysten kilpailuasetelma siten, että ne voivat tietyssä kilpailutilanteessa ulkoeurooppalaisten yritysten kanssa suojata kaupallisesti herkkiä tietojaan. EPP-ryhmän varjoesittelijä Dariusz Rosati huomauttikin, että verovälttelyä vastaan käytävä taistelu on turhaa, jos sen nimissä vahingoitetaan omien yritysten kilpailukykyä.

Yhtenäiset sanktiot EU-varoihin kohdistuvista petoksista

Historiallinen askel EU:n veronmaksajien varojen suojelemiseksi otettiin, kun parlamentti hyväksyi direktiivin unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Samalla myös tuleva EU:n syyttäjävirasto saa tarvitsemansa toimintaansa tarvittavat lainsäädännölliset välineet. Direktiivissä harmonisoidaan mm. rangaistuksia, joita jäsenmaiden on määrättävä EU:n

varoihin kohdistuvista petoksista. Esimerkiksi yli 100 000 euron petoksesta maksimirangaistuksen on oltava vähintään neljä vuotta vankeutta. Direktiivillä puututaan myös törkeimpiin arvonlisäveropetoksiin. Syyttäjävirasto saa toimintamandaatin rikoksiin, joissa tappiot ovat vähintään kymmenen miljoonaa euroa ja koskevat vähintään kahta jäsenmaata.

Strasbourgin käytävillä puhutaan Jean-Claude Junckerin tiistainen puuskahdus parlamentin naurettavuudesta, kun häntä kuuntelemassa oli vain kourallinen meppejä puhutti pitkin viikkoa. Junckerilta arvokkuutta vaatinut puhemies Antonio Tajani sai ymmärrystä osakseen, ja moni totesi, että jos pääministerit puhuttelisivat omia parlamenttejaan samoin niin heistä tulisi pian entisiä. Ei liene parlamenttia, jossa ei ajoittain puhuttaisi tyhjälle salille, muistuttivat monet. Parlamentin uusi Vaclav Havel -rakennus avattiin Strasbourgissa keskiviikkona. ”Missä se sijaitsee?”, kysyivät eräät virkamiehet avajaispäivänä. Jatkoa parlamentin salaisten rakennusten sarjaan? EPP-ryhmässä hymyiltiin vinosti, kun sosialistit tiedottivat esittävänsä omana aloitteenaan terrorisminvastaista tutkintavaliokuntaa. Samana päivänä parlamenttiryhmien puheenjohtajakokous päätti perustaa terrorisminvastaisen erityisvaliokunnan, jota EPP-ryhmä oli jo pitkään ajanut, ja jonka tukena on parlamentin enemmistö. Happamia, sanoi kettu.

Lisää uutisia Euroopan parlamentista: www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu / pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit