Page 1

GE

Butlletí   Informatiu  L’altre punt de vista  Gent d’Esquerres. Montserrat ∙ Any II ∙ nº 2 Juliol. 2009 .  

Dos anys d’0posició  de Gent d’Esquerres  Clara Bosch  Alemany   

A

l mes  de  juny,  després  de  les  eleccions  municipals  del 2007, l'agrupació GE ha complit dos anys com a  grup polític de l'oposició; no per això  hem oblidat el  nostre  compromís,  i  hem demostrat  responsabilitat  en  totes  les nostres propostes i decisions.  

“Sense comentaris”  Pedro Muelas, director adjunt del Levante‐EMV 

“Un político ejemplar en Montserrat”  Josep  María  Mas  dimitió  como  edil  de  Montserrat cuando la Audiencia de Valencia le  condenó por un delito contra la ordenación del  territorio por una decisión que adoptó cuando  era alcalde de la localidad. Aunque la sentencia  no  era  definitiva,  dimitió.  Eso,  de  por  sí,  ya  es  noticia.  Es  noticia  que  alguien  renuncie.  Cuando  abandonó  su  cargo  de  edil  hace  ocho  meses,  Mas  argumentó  que  lo  hacía  por  principios  políticos.  Ahora  se  ha  conocido  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  que  lo  absuelve  porque  no  cometió  prevaricación.  Aún así, restituido su buen nombre, Mas no se  arrepiente de haber dejado el escaño: «Lo  hice  por  decencia  política  (…)  en  bien  de  la  regeneración  política».  Mas  sí  que  es  un  político ejemplar. Y no otros.  

Front als pressuposts de l'any 2008 i 2009, hem fet propostes,  i  sobretot  hem  fet  incís  en  el  que  ha  proposat  i  al  final  ha  aprovat  l'equip  de  govern  PP  +  AIGUA,  ja  que  pensàvem,  i  està  demostrant‐se,  que  han  sigut  uns  pressuposts  ficticis,  irreals i deficitaris; no sols per la situació, sinó perquè a més  han sigut vanitosos i han estat malgastant els nostres diners  malbaratant els escassos recursos actuals.   Hem  participat  al  fòrum  de  l'Agenda  21  intentant  aportar  idees  perquè  el  nostre  poble  siga  un  model  a  seguir,  per  a  convertir‐lo  en  un  municipi  més  eficient,  més  net,  més  estalviador,  més  competitiu,  més  organitzat,  més  solidari  i 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

  municipis), i buscara altra fórmula per a la construcció  de  la  piscina  coberta,  ja  que  les  mides  són  reduïdes  i  insuficients per a cobrir les necessitats actuals i futures  del  municipi.  Una  inversió  com  aquesta  tant  per  la  seua  importància  com  per  les  seues  característiques,  creiem  que  el  consens  és  més  que  mai  necessari  i  urgent, però han menyspreat les nostres propostes.   Sobre  el  trasllat  del  col∙legi  de  primària,  plantejàrem  una  alternativa,  conscients  que  com  era  provisional,  l'Ajuntament  no  tenia  necessitat  d'assumir  un  desemborsament  que  estarà  al  voltant  de  400.000  euros  i  menys  encara  quan  el  proper  curs  el  col∙legi  continuarà  estant  pràcticament  en  la mateixa  situació  de falta de llocs.  

integrador amb  altres  cultures;  perquè  aspirem  a  millorar  la  qualitat  de  vida  de  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes,  sempre  cuidant  el  seu  entorn  utilitzant  el  màxim de recursos propis, ja que per a nosaltres és la  directriu a seguir de comportament social, econòmic i  mediambiental per al futur del nostre poble.  

Apostàrem per  fer  les  actuacions  necessàries  al  carrer  d'Alfredo  Garcia  condicionant  els  solars  i  carrers  que  hi  ha  al  voltant  del  col∙legi  actual,  i  així  solucionar  el  problema  de  la  manera  més  sensata,  sense  repercutir  en  l'alumnat,  i  sobre  tot  per  la  seguretat  i  estalvi  econòmic.  

En resum,  hem  intentat  continuar  a p o s t a n t   p e r   u n a   l í n i a   d e  desenvolupament per al nostre poble des  de  la  perspectiva  de  modernització,  El  nostre  grup  ha  presentat  almenys  10  mocions,  com  la  del  bon  govern  (per  a  donar  transparència  i  progrés i gestió eficaç i responsable.   participació  a  les  decisions),  la  d'utilització  de  les  bosses ecològiques, entre altres que per cert, l'equip de  govern no ha tingut en compte.  

Hem estat  responsables  i  hem  estat  col∙laborant  activament  en  les  negociacions  respecte  al  personal,  amb  la  intenció  d'aconseguir  que  la  relació  i  el  funcionament  entre  el  personal  laboral  i  funcionari  siga el correcte i sobre tot respectuós.   Hem  fet  propostes  als  plans  de  subvencions,  tant  a  l'estatal  com  a  l'autonòmic,  com  la  de  buscar  una  solució definitiva i consensuada amb la Generalitat i la  Confederació  Hidrogràfica  del  Xúquer  per  a  estudiar,  executar  i  prendre  totes  les  mesures  necessàries  per  poder  aprofitar  sense  impediments  tots  els  terrenys  municipals  i  particulars  que  envolten  la  zona  del  barranc  de  l'Agroix.  L'actual  equip  de  govern  PP  +  AIGUA  no  ha  considerat    convenients  les  nostres  propostes i no han estat acceptades.   En  el  tema  de  la  piscina  coberta,  hem  intentat  persuadir  l'equip  de  govern  perquè  rebutjara  les  imposicions  de  la  Diputació  (com  han  fet  altres 

2

Des del  primer  dia,  hem  intentat  fer  una  oposició  digna, i les nostres propostes han estat encaminades a  la  millora  dels  serveis  municipals,  educatius,  socioculturals,  laborals,  mediambientals,  urbanístics,  i  el  més  important  ha  estat  que  des  de  la  nostra  experiència  en  els  huit  anys  de  govern  municipal,  tenim molt clar què és el que necessita el nostre poble  ara, en els moments de crisi que estem patint, i en eixa  línia d'actuació s'han encaminat les nostres propostes.   El  més  greu  de  tot  ha  estat  que  totes  les  nostres  propostes han caigut en l'oblit, sobre tot les propostes  d'inversions  per  als  pressupostos  i  els  plans  d'inversions estatal i autonòmic, a les quals l'equip de  govern  actual  no  ha  tingut  ni  la  cortesia  de  fer  una  reunió  per  a  intentar  consensuar  alguna  proposta  de  millora nostra.   En  els  dos  anys  de  legislatura  que  queden,  continuarem  treballant  pel  nostre  poble,  des  de  l'oposició o des d'on els avatars de la política local ens  deixe i ens porte. 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

La Rabosa a cuidar  el Galliner 

continuar cobrant  els  315  euros  que  rep  a  la  setmana  per  assistir  a  la  Junta  de  Govern  Local,  igual  que  la  resta de membres del PP. No els importa absolutament  res,  ni  el  greu  problema  que  l'Ajuntament  té  per  la  manca  d'ingressos.  A  xuplar  del  pot  tots  i  ja  vorem  com queden al 2011. 

Josep Maria Mas i Garcia   

Ara us  preguntareu,  qui  és  ara  el  superegidor?  Doncs  és fàcil de contestar amigues i amics, el que ha estat i  està  dominant  l'Ajuntament  des  del  primer  dia  que  començaren a governar, el Sr. Antonio Campos Oliva,  regidor  d'Urbanisme  amb  signatura  delegada,  regidor  d'Hisenda  i  Personal,  i  gran  jefe  de  l'Ajuntament,  ja  que  l'alcaldessa  continuem  dient  que  no  es  guanya  el  sou que cobra, ni pel treball que fa, ni molt menys pels 

A

ixí podria començar un conte infantil, però no  és  així  amigues  i  amics,  no;  l’equip  de  mal  govern  que  tenim  al  nostre  poble,  s'acaba  de  remodelar  per  causes  que  no  coneixem  i  que  no  han  estat  explicades  a  la  ciutadania.  En  aquesta  remodelació al superegidor Joan García Perales (bé, ara  ja no és super, ara sols és regidoret), l'han deixat sense  plomes  i  cloquejant.  L'alcaldessa  amb  una  resolució  que segur no serà recordada amb molt de grat per part  del  Sr.  Joan  García  Perales  ,  ni  molt  menys  pel  seu  partit AIGUA, els ha llevat tot el poder que tenien: JGP  ja no té signatura delegada ni molt menys és el regidor  d'Urbanisme.  Malgrat  aquesta  acció    de  l'alcaldessa,  sense  saber  perquè  i  molt  menys  sense  donar  explicacions,  segueixen  en l'equip  de govern.  Si  és  així,  sols  pot ser  per  l'ego  personal  del  Sr.  Joan  García  Perales  i  per 

coneixements que  té,  que  en  són  ben  pocs.  Ara,  mala  fel, mala llet i odi en té a quilos.  És  lamentable,  immoral,  de  tindre  poca  vergonya,  i  sobre  tot d'una  indecència  supina,  que un  senyor  que  viu  en  una  casa  (més  de  150  m2)  il∙legal  en  sòl  no  urbanitzable (la llicència que té és de casa d'apers per  al camp de 50 m2 i bassa de reg), siga l'actual regidor  d'Urbanisme de Montserrat.    En la situació  en la que viu urbanísticament parlant:  Com  defensarà  la  legalitat  urbanística  al  terme  municipal?    3 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

Com procedirà  en  els  expedients  d'infraccions  urbanístiques?  Com desenvoluparà l'urbanisme i amb quins criteris?  Ara  entendreu  el  títol  de  l'article,  no?  Tenim  a  Montserrat  “la  rabosa  cuidant  el  galliner”,  i  no  sols  això,  no  podem  oblidar  el  gran  interés  que  tenia  l'actual  regidor  d'Urbanisme,  el  Sr.  Antonio  Campos  Oliva,  quan  es  va  exposar  al  públic  la  revisió  del  PGOU,  en  fer  grans  requalifacions  de  sòl  rústic  al  terme per afavorir als seus amics.  Amb  molt  mal  peu  comença  el  nou  regidor  delegat  d'urbanisme. Li exigim responsabilitat en el seu treball  i  sobre  tot,  ja  que  guanya  dos  jornals,  que  complisca  amb  l'obligació  que  té,  que  és  la  de  treballar.  Seria  molt  demanar‐los  que  reflexionaren  sobre  aquest  nomenament,  ja  que  pensem  que  no  és  la  persona  idònia  per  al  càrrec,  però  estem  segurs  que  no  ho  faran. No podíem deixar de dir‐ho, per si de cas. 

és fàcil,  amigues  i  amics,  s'ha  creat  aprofitant‐se  del  supertrànsfuga  (este  sí  que  és  super)  per  a  tindre  recanvi  (que  serà  molt  prompte),  i  així  els  membres  del  PP  poden  garantir‐se  la  majoria  dintre  de  l'equip  de  govern.  No  podem  oblidar  que  les  relacions  entre  Joan  García  Perales  (AIGUA)  i  el  PP  no  són  bones,  si  ho foren no s'hauria produït aquesta crisi institucional,  que  acabarà  molt  mal.  Ja  es  veurà.  I  no  oblidem  tampoc  que  serà  una  càrrega  més  per  a  les  arques  de  l'Ajuntament,  que  estan  en  una  situació  de  liquiditat  molt preocupant. Un sou més a pagar, un estómac més  que agrair.    El  PP  i  la  Sra.  Alcaldessa,  per  a  resoldre  les  crisis,  ho  tenen  molt  fàcil  mentre  hi  haja  gent  del  tipus  del  trànsfuga i de la mala classe de Joan García Perales .  La  nostra  responsabilitat  és,  ara  en  l'oposició,  si  ens  deixen  i  ens  ho  permeten  (cosa  que  no  tenim  fàcil),  fiscalitzar  i  controlar  el  que  fan  els  governants  del  poble,  i  sobre  tot  treballar  durament  i  responsablement per a tornar a guanyar i dur el nostre  poble pel camí que es mereix.  

És lamentable, immoral ..., que  un  senyor  que  viu  en  una  casa  Bon estiu, bones festes i sobre tot control i respecte.  il∙legal  en  sòl  no  urbanitzable  Salut i revolta.      siga  l'actual  r e g i d o r    d'Urbanisme de Montserrat.   

Des de  ací  et  convidem  a  que  participes  en  la  vida  social,  cultura  i  política  del    nostre  poble,  que  és    el  teu.  

I per  a  arredonir  tota  aquesta  festa,  el  regidor  no  adscrit  i  trànsfuga,  el  Sr.  Alberto  Font  Grandia,  ha  aconseguit  el  que  volia,  que  no  era  altra  cosa  que  manar,  sí,  manar  al  preu  que  fos.  La  seua  idolatria  personal,  el  seu  ego,  la  seua  ambició  i  la  seua  indecència han fet possible que passe a formar part de  l'equip  de  mal  govern  amb  el  consentiment  i  l'aprovació de la Sra. Alcaldessa i del PP.  El Sr. Alberto Font Grandia disposarà  d’una regidoria  que  no  té  projecte,  ni  té  pressupost,  ni  té  amb  qui  raonar, i a més que en aquests moments de crisi greu  que  estem  patint  dins  i  fora  de  l'Ajuntament,  quina  necessitat té la seua creació? Doncs la resposta també  4 

Entre tots  intentem  crear  un  espai  de  convivència,  un  poble,  una  ciutat,  per  gaudir  de  la  vida  i  intentar  deixar  als  nostres fills una societat un poc millor  de la que hem trobat .    Equip de redacció. 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

Primer pressupost,  primer gran fracàs  Josep Maria Mas i Garcia   

L

a liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  2008  s'ha aprovat ara, al mes de juliol. 

 

La incompetència de l'alcaldessa i del regidor d'Hisen‐ da, el Sr. Antonio Campos Oliva, ha quedat una vegada  més demostrada i ara més que mai, sols hem de veure  el resultat del primer pressupost aprovat i executat per  aquest  grup  de  polítics  que  no  sabem  ben  bé  perquè  estan a l'Ajuntament, però ho podem intuir.  Com  es  resoldrà    aquest  gran  dèficit  pressupostari  de  l'any 2008? 

Ha estat  una liquidació    amb  un  romanent  de  tresoreria  negatiu,  perquè  tots  ho  entenguen:  el  pres‐ supost  de  l'any  2008,  primer  pressupost  de  l'actual  equip de mal govern (i ara sí que està més que demos‐ trat que són un mal govern), s'ha tancat amb dèficit. 

Sense alegrar‐nos  d'aquest  resultat,  i  ara  explicarem  perquè,  hem  de  dir  que  allà  pel  mes  de  desembre  de  l'any 2007, quan es va presentar per a la seua aprovació  el pressupost de l'any 2008, ja vàrem dir en el Ple cor‐ responent, que els nombres que estaven reflectits en el  pressupost que va aprovar el PP amb el consentiment  del partit AIGUA, no eren coherents ni reals.  Vam  avisar  que  era  un  pressupost  que  no  tenia  en  compte  la  realitat  del  moment  pel  que  feia  referència  als ingressos, ja que sols en la partida dels ingressos de  les  llicències  d'obres,  després  del  control  que  hem  fet  nosaltres  de  totes  les  llicències  concedides  durant  tot  l'any,  el  que  s’ha  recaptat  per  aquest  concepte  en  els  comptes  corrents  de  l'Ajuntament  ha  estat  de  menys  de 300.000 euros.  Ja vàrem dir en el seu moment que la xifra consignada  d'1.650.000  euros  per  ingressos  era  totalment  irreal,  i  que  sols  estava  consignada  per  a  poder  quadrar  el  pressupost  de  despeses,  perquè  estos  mal  governants  del PP han estat incapaços de fer un pressupost ajustat  a la realitat, i sobre tot, i el que és més greu, han aug‐ mentat totes les despeses corrents de l'Ajuntament.  I  si  li  afegim  la  falta  d'ingressos  i  l'excés  de  despeses,  no hi ha altre resultat possible que tancar el pressupost  2008 amb dèficit. Repetim: sols en una partida el dèfi‐ cit ha estat de més d'1.300.000 euros.  Malgrat que es va presentar en el primer trimestre del  2008 un pla de viabilitat financera, que per cert el ma‐ teix  dia  que  es  va  presentar  ja  estava  totalment  obso‐ let;  no  ha  estat  possible  reconduir  el  pressupost  de  l'any 2008 per la ineficàcia, la ineptitud i la irresponsa‐ bilitat de la Sra. Alcaldessa i del regidor d'Hisenda, Sr.  Antonio Campos Oliva. 

Sols hi  dues  fórmules,  una  traure  un  altre  crèdit  (ja  hem  perdut  el  compte  dels  crèdits  que  han  tret)  per  liquidar el dèficit, i l'altra fer una reducció de les des‐ peses corrents del mateix import que el dèficit. Cap de  les  dues  solucions  són  bones,  la  solució  havia  d'haver  estat en la redacció real, coherent, rigorosa i respectu‐ osa en el moment i la cojuntura econòmica actual del  pressupost, allà pel desembre de 2007.  I no serà aquest el primer pressupost amb dèficit, com  també hem denunciat en els plens i en altres mitjans.  El pressupost de 2009 està redactat i aprovat igual que  l'anterior, i segur que també es liquidarà  amb dèficit,  ja ho comprovarem al juny de l'any que ve.  Continuaran aquests mal governants sent els responsa‐ bles de l'Ajuntament i del poble a partir de l'any 2011?  La contestació  d'aquesta pregunta serà responsabilitat  de  totes  les  ciutadanes  i  tots  els  ciutadans  del  nostre  poble. 

Nosaltres treballarem  i  ens  esforçarem  perquè no siga així, i reconduirem el nos‐ tre poble a la senda de la responsabilitat i  el rigorisme econòmic i pressupostari.  .  5 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

La Perla Negra     

D

espués de  dos  años  de  gobierno  del  PP+AIGUA  en  el  ayuntamiento  de  Montserrat,  el  carácter,  ideología,  visión  de 

futuro, eficacia  y  honestidad  de  la  actual  alcaldesa  Laura San Juan, es, más que nunca, lamentable.  Si  hablamos  de  gestión  económica,  que  es  quizás  el  asunto más fácil de entender por cualquier ciudadano,  la situación a la que nos ha llevado Laura San Juan, es  caótica. Haremos una breve exposición de cantidades y  su evolución cronológica.   Nada  más  llegar  al  poder,  la  primera  información  de  cuentas  que  ofrece  públicamente,  es  denunciar  sin  datos  ni  criterio,  que  el  anterior  equipo  de  gobierno  había  dejado  muchas  deudas  en  la  tesorería.  Información falsa, tajantemente mentira, lo demuestra  que pasado el tiempo y cerrados los balances del 2007  el  resultado  contable  era  de  un  superávit  en  caja  de  más de 300.000€.   Dicho  esto,  más  tarde  se  reafirma  en  las  deudas  heredadas, y concretamente en los créditos pendientes  de pagar y realizados por GE. Todos ellos son créditos  para la compra de la sede del antiguo Banco Valencia,  el  almacén  municipal  y  dependencias  de  la  Policía  Local,  la  2ª  fase  de  la  Casa  de  la  Cultura,  entre  otras  inversiones.     6 

  Estos créditos están consignados en cada presupuesto  anual  con  su  prorrateo  de  principal  e  intereses  correspondientes,  del  mismo  modo  que  recogimos  en  1.999  los  créditos  suscritos  por  el  PP,  y  los  hicimos  nuestros  como  es  lógico  y  normal.  Renegar  y  exponerlos  como  una  deuda  abusiva  y  justificar  el  problema  de  ruinosa  gestión  económica  en  base  a 

ellos, sólo puede calar en gente predispuesta a aceptar  cualquier  cosa  que  diga  el  PP  local.  Los  datos  están  a  disposición de quien quiera comprobarlos.   La  planta  fotovoltaica,  la  cual  presentan  como  otra  deuda  heredada,  no  es  más  que  la  “única  inversión”  que  dispone  el  Ayuntamiento,  que  genera  beneficios,  se  amortiza  por  si  misma  y  sus  ingresos  superan  las  previsiones en más de un 10%. Siendo un referente de  futuro  a  seguir  para  otros  municipios  y  empresas  privadas,  como  se  demuestra  en  nuestros  polígonos  industriales,  en  los  que  hay  más  de  cuatro  instalaciones de energía solar fotovoltaica.    El  ruinoso  panorama  actual  de  las  cuentas  municipales, no es en ningún caso responsabilidad de  GE.  Es  consecuencia  de  un  cúmulo  de  despropósitos,  ineptitud,  vanidad,  egoísmo  y  falta  de  transparencia  del equipo que preside Laura San Juan. Enumeraremos  lo más significativo:   En el presupuesto del año  2008; la partida de ingresos  de  licencias  de  obras  prevista  es  de  1.650.000€,  cantidad  inalcanzable.  A  pesar  de  nuestras  advertencias no fue modificada.  Realizado  el  balance  del  2008  los  ingresos  de  ésta 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

partida alcanzan  la  insignificante  cifra  de  apenas  250.000€,  y  le  deja  un  déficit  en  el  presupuesto  de  1.400.000€.  Causa  A.  Año 2008; en el transcurso del mismo la Sra.  Alcaldesa pide créditos por un total de 2.000.000€.  Los que según las normas, sólo deben ser usados para  inversiones, a día de hoy no hay información sobre los  mismos, ni inversiones visibles.  Causa  B.  Durante  el  año  2008,  en  base  a  unas  denuncias  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar,   sobre  el  riesgo  de  inundación,  realizadas  por  personajes  indignos  (los  mismos  que  denunciaron  a  J.Mª Mas y que después de 7 meses ha sido absuelto) y  con  el  apoyo  del  PP,    renuncia  a  la  realización  de  la  nueva escuela en los terrenos junto al actual instituto 

de secundaria,  terrenos  amortizados,  urbanizados  y  sin  cargas  para  el  Ayuntamiento.  Su  renuncia  y  despropósito  lo  valoramos,  siendo  benignos  en  otro1.000.000€.  Causa  C.  Tomada,  ésta  más  que  trascendente  y  equivocada  decisión,  decide  realizar  el  colegio  provisional  en  unos  terrenos  y  barracones  alquilados.  Inversión que acabará en los bolsillos de empresas que  han  demostrado  poca  claridad  en  su  gestión  y  con  intereses sospechosos. Por supuesto había alternativas  mucho  más  económicas  que  no  quiso  ni  valorar;  su  torpe y mezquina cerrazón se lo impide. Con el dinero  de  todos,  Laura  San  Juan,  es  millonaria.  El  coste  de  ésta  otra  acción  suicida,  es  aproximadamente  de  700.000€.  más los posteriores alquileres durante más 

 

de 4 años.  Causa  D.  Seguimos que hay más; El nuevo colegio que  pretenden  realizar  lo  ubican  en  otros terrenos (frente  a la cooperativa), de ahí el coste de la renuncia a los de  l’Ogroix. Bien la urbanización la realizarán con el 60%  (565.000€)  del  Fondo  Estatal  de  Inversión  Local  de  ayuda  a  los  ayuntamientos,  para  paliar  el  desempleo  local, cosa que para Laura no es para nada importante.  Es mucho mejor entregarle la pasta a CIEGSA, criatura  de Camps.  Causa  E.  Aseguramos que estos números son gruesos,  hablamos  de  las  deudas  corrientes  pendientes  de  abonar, con retrasos incluso de más de un año, la más  abultada  es  la  recogida  de  la  basura,  deuda  incomprensible  si  tenemos  en  cuenta  que  los  vecinos  de  Montserrat  “ya  han  pagado  las  tasas 

correspondientes al ejercicio 2008 y hasta la mitad del  2009”. La cantidad adeudada a la Mancomunidad Vall  dels Alcalans, que no podemos olvidar que este equipo  de  gobierno  (PP+AIGUA)  está  intentando  que  desaparezca, es  más de 1.000.000€.  Causa  F.  La suma de todas las causas descritas  desde  la  A  a  la  F  (A+B+C+D+E+F)  suman  6.665.000€,  Si  ahora  añadimos  los  créditos  anteriores  planificados  2.700.000€    llegamos  a  la  inasumible  BARBARIDAD  DE  9.365.000€  Con todos estos datos el ayuntamiento de Montserrat   está  entre  los  tres  más  endeudados  de  la  Comunidad  Valenciana, según lo publicado en prensa (Informe de  Hacienda  del  2  de  Abril  09  en  el  Levante)  que  se  7 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

refiere solamente a las deudas en créditos. Al sumar lo  que  se  debe  por  la  nefasta  gestión  aquí  explicada  (A+B+C+D+F ), tendremos, sin duda, el ayuntamiento  CON MÁS DEUDA POR HABITANTE DE ESPAÑA.  9.365.000 € : 6.000 htes. = 1.650€ por habitante.   El carácter de Laura nos ha dejado en dos años varias  muestras,  de  su  arrogancia  y  de  su  ineptitud  como  gobernante  de  Montserrat,  hay  tantas  que  para  muestras,  tres botones:  Laura San Juan, alcaldesa de Montserrat desde Mayo  del  2007,  marcó  pronto  las  distancias  respecto  al  anterior  equipo  de  gobierno.  Acusando,  al  poco  de  llegar,  de  modo  infame,  al  entonces  jefe  de  la  Policía  Local  de  haber  falsificado  su  propia  firma  en  un  cuadrante,  documento  rutinario  de  previsión  de  turnos  y  horarios.  Su  intriga  consiguió  que  el  Jefe  de  Policía  cesase  de  su  cargo  para  salvaguardar  su  expediente.  Ésta  historia  conocida  por  todos,  ha  llegado  a  su  fin,  con  la  conclusión  de  los  servicios  de  investigación  judiciales,  que  determinan  que  la  falsificación la pudo realizar cualquiera de los policías  y  funcionarios  a  los  que  se  tomo  muestra  caligráfica  incluida la Sra. Alcadesa.  Llegados  a  éste  punto,  ¿en  que  se  basó  para  acusar  al  Jefe de Policía? ¿quién sino Laura y su marido, también  policía  local,  tenía  interés  en  la  polémica?  ¿Quién  tenía la responsabilidad de la custodia del documento?  A día de hoy y después de la sentencia del tribunal,  no  ha habido disculpas ni rectificación por una acusación  malintencionada  que  sólo  tenía  un  propósito;  promocionar  a  su  marido  mediante  la  acusación  y  extorsión  al  Jefe  de    Policía,  que  durante  sus  más  de  quince  años  de  servicio  en  nuestro  pueblo  fue  respetado y apreciado por nuestros vecinos.  Otra historia indignante: La agresión de su marido a  un vecino de Real de Montroi en horas de servicio, con  uniforme  y  coche  oficial  en  el  vecino  pueblo  mencionado. Hechos que intentó ocultar presionando  al médico que atendió al agredido para que no hiciera  parte de lesiones. El informe preceptivo, de obligatorio  cumplimiento  sobre  los  hechos  acaecidos    del  nuevo  Jefe de Policía, no aparece y sospechosamente cesa en  su  cargo  poco  después.  El  informe  y  expediente  que  debe  realizar  la  Sra.  Alcaldesa  tampoco  existe,  siendo  suya total y absoluta responsabilidad la de informar y  abrir  expediente  en  un  asunto  de  tanta    gravedad  al  tratarse  de  un  agente  del  orden  a  cuyo  cargo  está  la  alcaldesa. Asunto pendiente de resolución judicial.  8 

A la  Mancomunidad  de  la  Vall  dels  Alcalans,  después  de  la  dimisión  del  anterior  presidente  Josep  Mª    Mas,  se  presentaron  con  la  intención  de  situar  al  intrigante  y  viperino  tío  de  Laura,  Antonio  Campos  Oliva,  descalificando,  como  sólo  saben  hacerlo  tanto  Laura  como  su    tío,  al  actual  presidente  y  sus  propuestas  de  gestión.  Desde  entonces su  desprecio  y  desdén  hacia  la  Mancomunidad  es  continuo,  no  hay  colaboración  y  sí  mucho  retraso  en  sus  obligaciones  pecuniarias, como hemos denunciado anteriormente.    Por todo esto, ahora, igual que antes en nuestra etapa  de  gobierno  municipal,  haciendo  uso  de  la  responsabilidad  que  Gent  d’Esquerres  siempre  ha  demostrado en todos nuestros actos denunciamos:   La  actitud  desafiante  y  manipuladora  de  Laura  San  Juan  y  el  estado  de  ruina  y  quiebra  total  del  Ayuntamiento  de  Montserrat,  dirigido  por  personas  ineptas,  irresponsables  y  maquiavélicas,  capaces  de  lo  peor en apenas dos años de mal gobierno.   Por lo que:  EXIGIMOS  A  TODAS  LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS,  PARTIDOS  POLÍTICOS,  PERSONAS  INTERESADAS  Y  ESTAMENTOS  OFICIALES,  QUE  SE INFORMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y  ACTUEN EN CONSECUENCIA.  EL  DESASTRE  ESTÁ  SERVIDO  POR  LAURA  SAN  JUAN  Y  SU  EQUIPO.VAYAN  TOMANDO  NOTA  Y  PENSANDO EN EL FUTURO Y EN EL DEVENIR DE  NUESTRO  PUEBLO,  SI  CONTINUAN  GOBERNANDO  NUESTROS  INTERESES  GENTE  COMO  LA  QUE  ESTÁ  HACIENDOLO  EN  ESTOS  MOMENTOS. 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

Teatro del  Absurdo  Julia García Campos   

L

a Literatura  del  Absurdo  da  muestra  de  la  filosofía  llamada  también  del  Absurdo  de  la  cual  Beckett  es  uno  de  los  máximos  representantes.  Aunque  más  bien  a  Beckett  se  le  relaciona con el Teatro del Absurdo donde la tragedia  y  la  comedia  chocan  en  una  ilustración  triste  de  la 

 

trágico‐cómicos ante  los  diferentes  escenarios  de  la  vida  como  son  las  Consejerías,  la  Diputación,  las  reuniones con asociaciones de vecinos y todos cuantos  escenarios se les pueda ocurrir.  El  tipo  de  escena  que  encontramos  en  este  estilo  teatral  representa  casi  siempre  un  mundo  vacío  de  sentido,  poblado  de  objetos  pesados  y  molestos  que  terminan por dominar a los personajes, que aplicado al  caso  de  nuestro  gobierno  local  encontramos  buena  muestra de  ello  en  los  presupuestos.  Por  otra  parte  el  lenguaje  distancia  al  espectador  y  rompe  la  unidad  orgánica  de  la  sala  y  la  escena  representada  en  el  pleno.  Las  imágenes  que  nos  ofrecen  tienden  a  asumir  la  calidad  de  la  fantasía,  de  sueño,  que  se  convierten  en  la pesadilla de los ciudadanos, sin interesarles tanto la  aparición  de  la  realidad  objetiva  como  la  percepción  emocional de la realidad interior de ellos mismos. 

condición humana y la absurdidad de la existencia…  El equipo de gobierno de Montserrat (PP + AIGUA+ el  tránsfuga  )  es  buena  muestra  de  ello,  ya  que  fundamenta  su  existencia  en  un  mundo  de  valores  comunes  entre  ellos.  Desde  su  llegada  al  poder    han  arrastrado  al  Municipio  a  subirse    a    un  barco  a  la  deriva,  sin tener ningún proyecto político ni muestras  de intención de tenerlo. Sus actuaciones lejos de poder  definirlas como honorables se convierten en grotescas  tanto  o  más  que  absurdas  rayando  lo  cómico.  Inaceptable  absolutamente  por  tratarse  del  futuro  de  todo un pueblo. ¿A caso entiende alguien que se acuse  desde  el  gobierno  local  a  la  oposición  por  hacer  su  trabajo, que no es otro que velar por el buen hacer de  quien tiene el poder de decisión? Seguramente se debe  a  que  no  se  han  aprendido  su  nuevo  papel  como  gobernantes  y  desde  luego  mucho  menos  el  de  la  oposición.  ¿tendrán  capacidad  para  hacerlo?.  ¿Qué  se  puede esperar de un gobierno que no se sabe el papel  que  tiene  que  ejecutar?.  Pues  muy  sencillo  señores  y  señoras, que nos representen absurdamente con tintes 

Tal y  como  hacía  Eugene  Ionesco,  otro  autor  literario  del absurdo, en sus obras, estos describen su ridícula y  fútil  existencia  política  en  un  universo  totalmente  impredecible… Hoy derrocho a manos llenas, hoy no te   pago  porque  no  tengo  dinero.  Otra  de  las  características  que  cumplen  es  la  incapacidad  de  los  personajes  de  comunicarse  unos  con  otros,  por  ejemplo, un regidor o regidora toma graves decisiones  en  temas  que  competen  a  otro  u  otra  y  no  se  lo  comunica,  con  lo  cual  la  sensación  de  ridículo  del  usurpado  y  el  hecho  de  cobrar  un  dinero  no  ganado  acrecienta el sentido absurdo de su existencia.  Nuestro  teatro  particular  en  Montserrat  afecta  a  tres  áreas  fundamentales:  los  personajes  (que  puede  cambiar de sexo, personalidad o estatus), la trama (que  a menudo es circular, no va a ninguna parte y rechaza  cualquier  resolución  estética)  y  los  objetos  (que  pueden  proliferar  hasta  el  punto  de  expulsar  a  los  personajes,  como  pasa  en  las  obras  de  Ionesco,  o  pueden  también  ser  reducidos  al  mínimo,  como  sucede  con  Beckett,  para  enmarcar  la  temática  del  vacío y la nada).  En fin, lectores y espectadores, espero que no me pase  como al protagonista de “El rinoceronte”, la obra quizá  más  conocida  de  Ionesco,  en  la  que  los  habitantes  de  una  pequeña  ciudad  se  transforman  en  rinocerontes.   El personaje principal, prototipo del hombre normal al  comienzo de la obra, va siendo apartado de la vida de  la pequeña sociedad de su ciudad a medida que lucha  contra el conformismo de sus habitantes.  9 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

Un sou per a un  poble  Regina Campos Ortega 

A

Tot un  despropòsit  provocat  per  la  nefasta  gestió  que  s'ha dut a terme.  I en què s'ho han gastat? Per què no han planificat les  despeses  en  base  als  ingressos?  Perquè  segueixen  enganyant‐se  i  enganyant‐nos  amb  previsions  irreals  que  acaben  abocades  a  la  insolvència?  Per  què  no  assumeixen  la  seua  responsabilitat  i  prenen  mesures  de  manera  immediata?  Doncs  aqueixes,  entre  altres,  són  les  preguntes  que  deuríem  fer‐los.  Perquè  pagar‐ ho, no hi ha dubte que ho haurem de pagar.  El  que  sí  que  ens  han  deixat  clar  tot  aquest  temps,  és  que fan poc, molt poc, i el poc que fan, ho fan mal. I sí,  després de la gestió de només dos anys, hem de pagar  tal  quantitat  de  diners,  a  causa  de  la  seua  incompetència.  Exigirem  que  siguen  responsables,  encara que siga per una vegada només, del que han fet  i han deixat, i se'n vagen a sa casa. Només ens falta que  augmenten més el deute (cosa que du camí de produir ‐se)  per  allargar  l'agonia  fins  al  2011.  Perquè  si  això  passa,  més  valdrà  que  ens  canviem  de  poble…,  que  l'economia domèstica no està per a capritxos! 

queix és el lema que no tardaran a dir‐nos els  dirigents  del  nostre  poble  per  poder  eixir  del  forat en el que ens han posat. És la solució i el  paradigma  dels  dos  anys  que  porta  aquest  equip  de  govern  al  capdavant  de  l'Ajuntament.  Dos  anys  de  carrera  costera  avall  on  ningú  és  responsable  de  res  però  tots,  per  eixir  guapos  a  la  foto,  espentegen  el  carro, encara que siga d'una manera negligent. 

Estem ja  en  una  situació  en  la  que  o  augmenten  els  ingressos  d'una  manera  miraculosa  o  augmenten  els  impostos  d'una  manera  escandalosa.  Són  faves  contades. Ja han ajornat tot el que es pot  als  bancs  i  als  proveïdors  i,  per  tant,  no  ens  queda  altra  opció  que  no  passe  per  traure  els  diners  de  la  butxaca  a  tots  els  montserraters.   Haurem  de  dedicar  la  paga  extra  d'estiu  de  la  nostra  feina  a  pagar  els  deutes  de  l'ajuntament.  I  no  val  un  sou  qualsevol,  no,  és  necessari  un  sou  de  1.600  euros  per  ciutadà,  ja  siga  major  o  xicotet,  perquè  en  aquest  poble  el  dita  popular  que  afirma  que  “quan  naix  un/a  xiquet/a,  ho  fa  amb  un  pa  baix  del  braç”,  ací  és  diferent,  ja  que  el  que  durà  serà  un  deute  ben  gros.  Això suposa, per a una família qualsevol, composta per  quatre persones, un muntant de 6.400 euros.   10 

Necessitem, volem  i  demanem  mesures,  ja.  Deixeu  ja  de  barallar‐vos  entre  vostés,  de  buscar  un  benefici  personal  a  través  del  càrrec  que  ocupen,  de  buscar  culpables  de  fora  on  no  hi  ha,  d'intentar  tapar  amb  focs d'artifici la greu situació en què ens estan deixant  el nostre ajuntament, i de prometre'ns impossibles que  no  poden  complir.  Dediqueu‐vos  al  que  la  gent  us  va  confiar i demanar al 2007, la gestió del nostre poble.  I sense més dilació i malgrat els esdeveniments que us  contem, des de l'agrupació de Gent d'Esquerres, volem  aprofitar aquest espai de comunicació per a  desitjar al  poble de Montserrat unes molt bones festes! 


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

BECA, BECARI,  PEPE, PEPERI  AIGUA, AIGUARI   

 

veí que tinga un poc de curiositat i li agrade saber com  s'està gestionat el seu poble  es pregunte: 

El Sr.  Garcia  Perales  ha  estat  al  tribunal?  (com a advocat de la legalitat)  Han  adaptat    les  beques  a  les  seues  necessitats o les han adaptat als becaris?  Han  penjat  al  tauler  d'anuncis  els  resultats i les valoracions?  Quins estudiants s'han presentat?  Quins  són  els  llocs  de  becaris  que  han  creat?  I  finalment,  quins  estudiants  tenen  la  beca?  Una volta tinguen les respostes, jutgen.    El  manual  o  les  bases  de  les  valoracions  és  el  mateix  que  han  utilitzat  amb  la  policia,  la  borsa  de  treball,  entre  d’altres.  O  siga,  el  manual  de  la  por,  de  la  manifasseria, dels estómacs agraits, etcètera. No volem  ampliar  els  nostres  qualificatius  perquè  som  gent  normal, no creguen que som tan il∙lustrats ni que hem  estudiat  a  Salamanca  com  l'equipet  del  mal  govern   PP+AIGUA.  No  qüestionem  en  cap  moment  la  validesa  ni  el  mereixement de les persones que tenen la beca, sinó la  fórmula que s'ha utilitzat per a excloure a les que no la  tenen.  

U

na volta més, l'equip del desgovern del PP +  AIGUA ha fet ús o abús millor dit, de la seua  doble  vara  de  medir.  Esta  vegada  li  ha  tocat  als  estudiants  del  nostre  poble  que  mitjançant  una  beca tenen opció a treballar a l'Ajuntament durant tres  mesos per a poder sufragar part dels seus estudis.  El que crida l’atenció és que després de presentar‐se 27  estudiants,  d'entre  els  quals  hi  ha  que  han  cursant  carreres  com  dret,  ciències  polítiques,  administració,  enginyeries,  filologies,  etcètera.  Estos  estudis  no  han  estat valorats, i han adequat i personalitzat les beques  als seus criteris.  Volen  dir  vostés  que  un  estudiant  de  ciències  polítiques  i  administració,  o  un  que  estudia  dret,  no  pot fer les tasques d'un auxiliar administratiu?  Aleshores crec que no cal dir res més, que la persona i 

El nostre poble no es mereix la colla de govern que han  format  PP + AIGUA. 

CC.OO. reclama a la Diputación de Valencia más transparencia en la gestión del programa de becas que afectará a 2.451 jovenes . CC.OO. denuncia que los ayuntamiento han elaborado unas bases de selección, sin que se haya procedido en la mayoría de casos a la pertinente negociación con las organizaciones sindicales, ni siquiera se haya dado cuenta a las Juntas de Personal ni Comités de Empresa. 11


MONTSERRAT. Gent d’Esquerres.  Nº 2 / Any II. Juliol 2009

 

La Desídia  Vicent Bosch i Campos    

U

n dels  últims  acords  que  prenguérem  en  la  passada  legislatura,  en  la  qual  nosaltres  formàvem  equip  de  govern,  va ser la  creació  de  l'empresa  municipal  de  gestió    del  sòl;  decisió  a  la  qual,  per  cert,  els  que  a  hores  d'ara  ens  governen  votaren en contra. 

Aleshores, el que ha passat als jardins té un nom, que  no és altre que el de l'equip de govern i per delegació  el del senyor Miguel Moreno, regidor d'Obres i Jardins.  Este senyor amb la seua ineptitud i incompetència, ha  permès esta situació. 

Avui, dos  anys  després,  estos  senyors  s'han  dignat  a  posar‐la en marxa. Esta empresa ens ha de solucionar  els nombrosos problemes que tenim al nostre poble, i  al llarg del temps ens donaran la raó, com a quasi totes  les decisions que nosaltres prenguérem.  La primera tasca de què  s'ha fet càrrec esta empresa és  la  del  manteniment  dels  jardins  del  poble,  tasca  que  tenia  encomanada  l'empresa  Centre  Verd  fins  al  31  de  maig  (data  en  la  qual  va  acabar  el  contracte  que  nosaltres signàrem a l'abril del 2005).  Hem  de  dir  al  respecte  d'esta  empresa,  que  està  encarregada  del  manteniment  dels  jardins  de  nombrosos pobles del nostre entorn, jardins que estan  perfectament  conservats,  com  devien  haver  estat  els  nostres.  El  gerent  de  la  nostra  empresa,  que  en  principi  està  actuant perfectament i amb total autonomia, el primer  que  ha  detectat  és  l'estat  llastimós,  de  quasi  abandó,  dels nostres jardins; i com a bon gerent, el primer que  ha fet ha sigut ficar preu a un pla de xoc per a tornar  els jardins a un estat acceptable, perquè així la nostra  empresa puga continuar mantenint‐los. 

Ja fa alguns plens que a este senyor li vàrem fer saber  que  el  camí  que  portava  no  era  el  correcte,  i  ell  per  justificar el que ningú pot justificar, va dir el següent:  “... Si els jardins els cuida una xica, què voleu? ...”, amb  el consentiment de la senyora alcaldessa.  Després,  quan  nosaltres  continuàvem  demanat‐li  explicacions, va dir a un regidor nostre que era un  doberman  i  que  tenia  en  lloc  de  cervell  un  bonyigo,  amb  el  consegüent  consentiment  de  la  senyora alcaldessa.  Per tant, ací tenim una prova més de la malversació de  diners  que  no  tenim,  de  la  incompetència,  de  la  prepotència,  de  la  falta  de  respecte  i  la  nula  educació  de l'equip de govern.  

El cost  d'arreglar  l'estat  llastimós  en  què  estan  els  jardins  és  exactament  el  de  “...  Si  els  jardins  els  cuida  una  xica,  què  voleu?  ...”,  amb  el  consentiment  de  la  8.408 euros.  senyora alcaldessa. 

Ara hem  de  fer‐nos  una  pregunta:  per  què  estan  en  este  estat  els  jardins  si  fins  ara  hi  havia  una  empresa  que els havia de conservar?  Ja  hem  dit  anteriorment  que  l'empresa  Centre  Verd  està treballant a nombrosos pobles del nostre voltant, i  que els dos anys que va estar treballant quan nosaltres  governàvem, el seu comportament era el correcte. 

12

Butlleti Juiol 2009  
Butlleti Juiol 2009  

Butlleti de juliol 2009