Page 1

Pitva_tisk.indd 3

Václav Jakeš

PITVA a jiné povídky

4. 10. 2017 10:13:26


Pitva_tisk.indd 186

AUTISTA Tmavá koule visela nad obzorem jako vykřičník i otazník zároveň. Hladká, obrovská, mimozemská. Kdyby neustále nechrlila na všech frekvenčních pásmech spoustu informací s jednoznačným záměrem navázat kontakt, mohlo by se zdát, že je vetřelcem ohrožujícím bezpečnost. Vojáci z této teze ostatně vycházeli a neustálé pokusy o dialog chápali jako zastírací manévry. Systém protivzdušné obrany Severní Ameriky NORAD byl v plné bojové pohotovosti, stejně jako podobné jednotky všech mocností. Co koule obsahuje, bylo záhadou, neboť silové pole kolem ní nedovolovalo provést sebemenší screening.

„Kdyby kouli řídily živé bytosti, už dávno by daly ve známost svou přítomnost,“ konstatoval Jim Page, šéf Institutu pro navazování spojení s mimozemskými civilizacemi. „Třeba si nejsou jisti naší reakcí. Jestliže naši civilizaci sledují nějakou dobu, pak se jim ani nedivím, že jsou zalezlí,“ oponoval psycholog Adamski. „Já z toho nemám vůbec dobrý pocit. Už způsob, jak se sem dostala! Unikla přece všem teleskopům a radarům. 186

4. 10. 2017 10:13:40


Pitva_tisk.indd 187

4. 10. 2017 10:13:41


Pitva_tisk.indd 188

To je pro mě jasný prvek agrese. Měli bychom jim dát na srozuměnou, že se nám to nelíbí,“ neskrýval emoce šéf generálního štábu Bricks. „No tak, pánové, pojďme se radši podívat na fakta z konstruktivního hlediska,“ tišil debatu předseda komise Loyd. „Vezmeme to dokola stolu, co máme nového o tom zázraku. Jimmy, začni,“ pokynul směrem k Pageovi. „Umělé těleso, jasně mimozemského původu, s inteligentními projevy a snahou navázat spojení. Analýza emitovaných dat vzdoruje dešifrování. O tom by mohli podrobně promluvit dekodéři. U tělesa nezaznamenáváme projevy agresivity.“ „Až na silové pole, jímž nepronikne ani rentgenové záření, že,“ nedal se náčelník štábu. „Klid, pánové, vraťme se k faktům,“ znovu zasáhl předseda. „Bryane, jak jste daleko s tím dešifrováním?“ otočil se na analytika dat Bryana Millera. „To se dá přirovnat jen ke kakofonii. Změť znaků, konfigurací, snad čísel nebo písmen. Páté přes deváté. Zadali jsme to našemu nejvýkonnějšímu počítači, a vylámal si na tom zuby. Hromady dat zdánlivě bez opakovatelnosti a logické návaznosti. Nejeví to pro nás žádnou strukturu ani systém, ale makáme na tom.“ „Dave, co máš ty?“ otočil se předseda na psychologa Adamskiho. „Já nemám ani tak zprávy o kouli, která dle mého názoru představuje umělou inteligenci s robotizovaným komplexem. Mě spíš zajímají dopady na obyvatelstvo. Přítomnost koule vyvolává stále větší emoce, pocity ohrožení, frustraci, že se s tím nedá nic 188

4. 10. 2017 10:13:41


Pitva_tisk.indd 189

dělat a že to tak může být nastálo. My potřebujeme sdílení, dialog. Něco se dozvědět o tom druhém. Jinak na nás padají pochyby. Nevíme, zda očekávat agresi. Prostě, lidi toho mají plné zuby.“ „Neříkal jsem to?“ Rozhlížel se na všechny strany náčelník štábu. „Dobrá. Váš názor, Bricksi,“ udělil předseda slovo generálovi, který si jej už vzal sám. „O hrozbě konvenčními zbraněmi není nutné uvažovat. Avšak neumíme vyloučit ohrožení zbraněmi hromadného ničení nebo zbraněmi, které se vymykají naší představivosti. Třeba to silové pole, že? Cíl je trvale zaměřen raketami, včetně těch s nukleární hlavicí. To pro každý případ.“ „Stačí, stačí, generále! A co vaši analytici? Dostali se k nějakému závěru? Mám na mysli data, co vysílá koule.“ „Pánové, tak tyto informace zcela podléhají přísnému utajení,“ zatvářil se voják tajemně. „Takže nemají nic, jako my,“ usoudil Page, aniž vzhlédl od materiálu, v němž si listoval. „Dopady na ovzduší, vodu a půdu přítomností koule nebyly zaznamenány. Je to tak, paní Osbornová?“ vyzval předseda ekoložku, která v komisi byla jasně do počtu. Nikdo netušil, kdo a proč navrhl tuto dámu do jejich komise. „Koule svou přítomností nezpůsobuje žádné povětrnostní změny, neovlivňuje své okolí, ničím jej nezamořuje a její dopad na environment je nulový. Elektromagnetické záření je také v normálu.“ Ekoložka pokračovala ve svém výčtu, co vše koule nedělá a že nechává životní prostředí nedotčené, aniž jí kdokoliv naslouchal. 189

4. 10. 2017 10:13:41


Pitva_tisk.indd 190

„Víte, já mám doma syna, autistu,“ špitla nakonec nesměle paní Osbornová, zcela bez návaznosti na předchozí řeč. Věta zazněla v místnosti tak nepatřičně, že všichni rázem zpozorněli. „To nám je velice líto, paní Osbornová,“ snažil se předseda rychle zažehnat rozpaky, které v něm informace vyvolala. „Ne, prosím, proto to neříkám! A nezlobte se, pane předsedo, Rickey nepotřebuje váš soucit! Chci říci,“ posadila se sebevědoměji, „že jsem si doma přehrávala záznamy těch dat, co máme k dispozici. No, a Rickey je slyšel. Autisté vnímají náš svět jako desítky zapnutých rádií hrajících najednou, a k tomu několik televizí, každou s jiným programem. A do této spleti se mícháme my s očekáváním přiměřených reakcí. Proto rádi utíkají od tohoto chaosu do světa čísel a známých opakovatelností. Zde získávají pevnější půdu pod nohama. Promiňte mi ten dramatický výklad. Už se dostanu k podstatnému. Rickey chtěl, samozřejmě, ať mu to pustím ještě jednou, a pak znovu a znovu a znovu. A pak mi řekl, že to, co nám koule říká, a to jsem si zapsala, je 440, 370, 251, 205 a 65. Naše budoucnost bude údajně stejná.“ „Stejná jako co? Co jsou to za čísla?“ žádal vysvětlení předseda. „To nevím, pane předsedo. Rickey stále tato čísla opakuje.“ „Jak jste, paní Osbornová, říkala ta čísla?“ ptal se šéf analytiků s telefonem u ucha. „Piš si, Jakeu, 440, 370, 251, 205 a 65.“ Memoroval čísla, která mu ekoložka sdělovala. „Je to zvláštní, ale já bych to nebagatelizoval,“ promluvil psycholog. „Pro autisty 190

4. 10. 2017 10:13:41


Pitva_tisk.indd 191

je svět plný informací přicházejících jakoby bez příčiny a najednou. Proto v sociální komunikaci selhávají, byť mívají normální inteligenci a v některých oborech dosahují pásma geniality. Mají obrovský smysl pro detail a specializaci.“ „Dost, doktore! Proč Rickey říká ta čísla?“ přerušil jej předseda. „Kruci, to se tady budeme zaobírat informacemi nějakého retarda?“ naklonil se generál k analytikovi, kterému se v dlani rozezvučel mobil. „Jo, rozumím. Dám to nahlas, Jakeu.“ „Samozřejmě si nejsem jistý. Prohnali jsme ta čísla počítačem, jestli netvoří nějaké smysluplné závěry, a vypadla nám určitá korelace. Pokud tato čísla budeme chápat v milionech, získáme geologická údobí Země, ordovik silur, devon, perm trias, trias jura a křída.“ „No, to jsme si pomohli,“ nevydržel generál. „Počkejte, náčelníku,“ zarazil vojáka předseda. „Pokračujte, prosím!“ „No, zvláštní na tom je, že tato období jsou poznamenána vymíráním živočišných druhů. Před čtyřmi sty čtyřiceti miliony let to bylo šedesát až sedmdesát procent druhů. Před třemi sty sedmdesáti miliony let to bylo sedmdesát procent druhů. Před dvěma sty padesáti jedním milionů let to bylo přes devadesát pět procent druhů. Před dvěma sty pěti miliony let to bylo sedmdesát pět procent druhů. A před šedesáti pěti miliony let to byli známí dinosauři. Snad nám chtějí sdělit, že jsme v ohrožení. Ta vymírání byla totiž zapříčiněna zábleskem gama záření po výbuchu supernovy v okolí naší sluneční 191

4. 10. 2017 10:13:41


Pitva_tisk.indd 192

soustavy, jindy katastrofu způsobil vesmírný projektil, jindy to byla obrovská supervulkanická činnost atd. „Paní Osbornová, nemohla byste přivést Rickeyho na zítřejší schůzi?“ požádal předseda ekoložku. „Pokusím se, pane předsedo.“

Rickey seděl se svěšenou hlavou, kýval celým trupem dopředu a dozadu, neustále se dotýkal konečky prstů obou rukou. „Rickey, pověz tady pánům, co ti říkala ta koule.“ Matka pohladila syna po ruce dodávajíc mu odvahu. „Oni říkají 440, 370, 251, 205, 65 a teď…“ „A teď co?“ vystartoval neurvale generál. „A teď je na řadě člověk,“ odpověděl Rickey.

192

4. 10. 2017 10:13:42


Pitva_tisk.indd 198

Václav Jakeš

PITVA a jiné povídky Ilustrace Rosvita Mikulová. Doslov Libor Hlaváček. Obálku a grafickou úpravu dle návrhu Rosvity Mikulové vytvořil Josef Kroupa. Redakce Libor Hlaváček. Vydalo Nakladatelství Epocha s. r. o., 110 00 Praha 1, Kaprova 12, v roce 2017 jako svou 585. publikaci. První vydání, 200 stran. Sazbu a litografii provedlo studio Prestig. Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o

Knihy Nakladatelství Epocha můžete zakoupit u svého knihkupce, nebo si je lze objednat: písemně na adrese: Kaprova 12, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefonicky na čísle: 224 810 353, e-mailem na adrese: objednavky@epocha.cz, na internetové stránce: www.epocha.cz

4. 10. 2017 10:13:42

Pitva Vaclav Jakes  

Stejně tak jako šestatřicet klasických karet kosmické numerologie odkazuje na stejný počet kosmických principů, všímá si autor pětatřiceti p...

Pitva Vaclav Jakes  

Stejně tak jako šestatřicet klasických karet kosmické numerologie odkazuje na stejný počet kosmických principů, všímá si autor pětatřiceti p...

Advertisement