MVO magazine nr 4 2021

Page 1

MAGAZINE

Nr. 4 2021

Afscheidsinterview met MVO-voorzitter

Loek Favre

MVO- themamiddagen over keuzelogo’s en voedselveiligheid Steun voor CO2-emissiereductie 20

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

1


De toekomst Binnenkort ga ik met pensioen. Dat gebeurt op een breekpunt in de geschiedenis van onze sector. De uitdagingen voor de oliën- en vettenindustrie, en voor onze maatschappij, zijn groter dan ooit. Nu de effecten van de opwarming van de aarde zo duidelijk zijn en klimaatverandering een algemeen geaccepteerd feit is, zal de sector tot verdergaande actie moeten overgaan. Daarbij heb ik het volste vertrouwen in de nieuwe MVO-voorzitter Henk Kant, een man die de noodzaak van duurzaamheid met zijn hoofd én zijn hart benadert. En zeker ook in de MVO-staf. Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst biedt alle reden om MVO als sterke organisatie te handhaven of zelfs verder te versterken. We hebben een Europese Commissie die zeer voortvarend te werk gaat en zeer ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Dat is uitstekend. Maar uiteindelijk moeten die plannen ingevuld en uitgevoerd worden. Dat gaat niet zonder pijn. Het betekent dat bestaande processen, misschien ook bestaande fabrieken, tegen het licht moeten worden gehouden. De discussie over de toekomst van Tata Steel in de IJmond is een eerste voorbeeld. Er moet worden beoordeeld of en in hoeverre ze verbeterd, dat wil zeggen duurzamer gemaakt kunnen worden. Dat is niet gemakkelijk. Maar ondanks dat het pijn gaat doen, pleit ik ervoor om geen defensieve houding aan te nemen. Nu ik ­afscheid neem is mijn oproep aan de sector om vooral naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Durf risico’s te nemen bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën en nieuwe processen. En zorg dat de sector ­uiteindelijk een significante bijdrage aan verduurzaming en CO2-reductie kan leveren. Alleen dan hebben we een toekomst.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

MKB-ondernemers krijgen steun bij uitvoeren CO2-emissiereductieverplichting 10 - 11 VOEDING EN GEZONDHEID / DUURZAME ONTWIKKELING

MVO-themamiddag over ‘front-of-pack’ keuzelogo’s

7

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Nieuwe ISO-norm voor efficiënte en precieze meting voedselveiligheid

14

MVO-seminar: mitigatiemethoden voor reductie van 3-MCPD

15

ALGEMEEN

Afscheidsinterview met MVO-voorzitter Loek Favre

4-6

MVO lanceert nieuwe website

8-9

MVO Netwerkevent: Duurzame productie en consumptie van oliën en vetten

12 - 13

Kort nieuws

16 - 17

Loek Favre, scheidend voorzitter MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten Lees ook het interview met Loek Favre op pagina 4, 5 en 6.

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


ALGEMEEN

Afscheidsinterview met MVO-voorzitter Loek Favre

Hoe heb je je voor MVO ingezet en wanneer is dat begonnen? Ongeveer 10 jaar geleden zat ik in het bestuur van het Productschap MVO en werd steeds duidelijker dat de politiek de productschappen wilde opheffen. Een aantal leiders uit de oliën- en vettenindustrie wilde de opgebouwde expertise en de kracht van de goed draaiende organisatie, niet verloren laten gaan. Samen met directeur Frans Claassen en Wim ­Oosterhuis, de toenmalige voorzitter, hebben we besproken of we MVO in een of andere vorm konden behouden. Uiteindelijk hebben we er unaniem voor gekozen een vereniging op te richten, waarbij we een mooie uitbreidingsmogelijkheid zagen ons als ketenorganisatie te positioneren. Niet alleen olie- en vetverwerkende bedrijven konden zich aansluiten, maar ook de toeleveranciers van andere producten en diensten in de keten. Wat veranderde er en wat bleef onveranderd bij de overgang van publieke naar private organisatie? Behalve de structuur hebben we natuurlijk gezamenlijk de prioriteiten bepaald. De vier pilaren die we hebben in de vorm van werkgroepen, zijn vanaf het begin de hoofdprioriteiten van de organisatie geweest. Dat was ongeveer 80% van wat MVO al deed. Wat veranderde, was een sterkere focus op deze vier prioriteiten en een vastgestelde agenda voor de activiteiten binnen deze pilaren. De betrokkenheid van de leden, de bedrijven, is de jaren daarna alleen maar sterker geworden. Natuurlijk hebben we bij MVO personele mutaties gezien, maar wat niet is veranderd, is de

4

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

Loek Favre was sinds de oprichting van de private ketenorganisatie MVO voorzitter van onze vereniging. Hij stopt per december a.s. met zijn werkzaamheden bij Bunge Loders Croklaan en gaat met pensioen. Het bestuur en het MVO-team zijn Loek zeer erkentelijk voor zijn jarenlange constructieve inzet en betrokkenheid. Tijdens het MVO Netwerk­ event op dinsdag 9 november a.s. zullen we stilstaan bij het vertrek van Loek Favre en afscheid van hem nemen. expertise van de medewerkers. Deze is robuust gebleken. Ik heb binnen MVO altijd een hoge mate van loyaliteit van medewerkers naar de organisatie gezien. Dat komt denk ik doordat men de waardering van de leden voelt en ziet wat het maatschappelijk belang is van de activiteiten. Hoe zag je je rol als voorzitter? Het bestuur bestuurt en de voorzitter coördineert die bestuurlijke activiteiten. Ik zag mezelf dus vooral als accommoderend: zorgen dat de organisatie goed loopt en dat eventuele barrières worden verwijderd. In mijn ogen ligt het zwaartepunt van de organisatie bij de medewerkers en de directeur. Het ontwikkelen van visie op de verschillende terreinen zie ik als verantwoordelijkheid van de werkgroepen. vervolg ➔

5


ALGEMEEN Heb je een voorbeeld waarin jouw rol naar voren kwam? Een dossier dat in het begin erg moeilijk lag, was de positie van palmolie in Europa. We zagen destijds de noodzaak om op Europees niveau een gebalanceerde boodschap te brengen over palmolie. Het was voor MVO lastig om een Europese focus te kiezen en bovendien zoveel aandacht en budget te besteden aan een van de grondstoffen uit het portfolio. Daar is toen een aparte organisatie voor opgericht. En zoals ik aan de wieg heb gestaan van de ketenorganisatie MVO, heb ik ook aan de wieg gestaan van EPOA: the European Palm Oil Alliance. In samenwerking met de producerende landen, met name Maleisië, hebben we in korte tijd een organisatie weten neer te zetten die gehoord wordt. Hoe zie je de toekomst van MVO? Als je kijkt naar wat er op ons afkomt zal MVO in mijn ogen een belangrijke rol houden. Zoals ik in mijn voorwoord (zie pagina 2) heb aangegeven, gaat onze industrie geen makkelijke toekomst tegemoet. De oliën- en vettensector is van groot belang voor de Nederlandse economie. We vertegenwoordigen een exportwaarde van meer dan 12 miljard euro. De komende jaren zal de verduurzaming van de economie een topprioriteit zijn, en dat geldt ook voor onze sector. Gelukkig heeft MVO een zeer ervaren nieuwe voorzitter, die hier zeker voorrang aan zal geven. MVO is in heel goede handen.

6

VOEDING EN GEZONDHEID / DUURZAME ONTWIKKELING

Dinsdag 5 oktober 2021

MVO-themamiddag over ‘front-of-pack’ keuzelogo’s Hoe kijk je terug in persoonlijke zin? Ik voel me bevoorrecht dat ik de loopbaan heb mogen hebben die ik heb gehad. Dat geldt zowel voor de bedrijven waarvan ik deel heb mogen uitmaken, als voor mijn betrokkenheid bij de organisaties die de belangen van die bedrijven vertegenwoordigen. Behalve voorzitter en bestuurslid van MVO ben ik bestuurslid geweest van EPOA, heb ik zitting mogen hebben in de NOFOTA Council en ben ik lid geweest van het VERNOF-bestuur. Het is een prachtige keten om voor te werken: van grondstoffen bij de boeren tot consumentenproducten en alle stappen die daar tussen zitten. Het is bovendien een sector waarin altijd een hoge mate van verbinding heeft bestaan. Verbinding tussen landen, verbinding tussen organisaties en verbinding tussen mensen. Ik heb veel mooie mensen mogen ontmoeten en met veel bijzondere mensen mogen werken. En dat geldt ook zeker voor de MVO-staf en de MVO-leden. Natuurlijk is je belangrijkste verantwoordelijkheid een zakelijke, maar wat er uiteindelijk echt toe doet zijn de persoonlijke relaties die je hebt opgebouwd. En daar kijk ik met veel voldoening op terug.

Op dinsdag 5 oktober 2021 houdt MVO een themamiddag over ‘front-of-pack’ keuzelogo’s. Als consumenten in één oogopslag kunnen zien hoe gezond en duurzaam een product is, kan een dergelijk logo meerwaarde hebben, maar dan gelden er wel een aantal voorwaarden. Het is belangrijk dat keuzelogo’s duidelijk en juist communiceren en aanzetten tot positieve gedragsverandering. Hierin spelen er bij een voedselkeuzelogo weer andere zaken een rol dan bij het ECO-logo. Of zijn er ook overeenkomsten? Tijdens de themamiddag zullen vertegenwoordigers van diverse partijen ingaan op de mogelijkheden en voorwaarden van beide soorten logo’s. MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

De middag staat onder leiding van Annet R ­ oodenburg, lector Voeding & Gezondheid bij de HAS Hogeschool. De themamiddag vindt plaats in Mediamuseum ‘Beeld en Geluid’ in Den Haag, vanaf 14:00 uur en kan ook online worden bijgewoond. De voertaal van de ­themamiddag is Engels. Voor vragen over het ­programma kunt u contact opnemen met Nicole Vervaet, vervaet@mvo.nl of 06 537 02 162. Voor ­algemene vragen: Jolanda van Roon, roon@mvo.nl of 06 533 68 546. Aanmelden kan hier.

7


ALGEMEEN

www.mvo.nl vernieuwd

MVO lanceert nieuwe website Aan de nieuwe website die MVO deze zomer introduceerde ligt een volledig nieuwe techniek ten ­grondslag. Deze zorgt ervoor dat de website niet alleen betrouwbaar, goed toegankelijk en gebruikersvriendelijk is, maar dat deze ook voorziet in de toenemende behoefte van gebruikers om op elk moment, vanaf elke plek en met elk apparaat toegang tot de informatie te hebben. Ledendeel De website is ontworpen om de MVO-diensten voor leden beter onder de aandacht te brengen en hen goed op de hoogte te houden van het laatste nieuws. De standpunten van de sector zijn beter vindbaar gemaakt. Daarnaast biedt het ledengedeelte van de website informatie over de vereniging en de sector, naast de bekende elementen zoals nieuwsberichten, informatie over onze beleidsthema's, handelsstatistieken en de documenten van de werkgroepen. Publieke deel Op het openbare deel van onze website vindt u informatie over onze beleidsthema’s en organisatie. Ook vindt u daar een groot aantal uitgaven van het MVO Magazine terug. Naast de meest recente factsheets en een overzicht van onze standpunten, biedt de website in het onderdeel Kenniscentrum een schat aan informatie over de rol van oliën en vetten in ons dagelijks leven.

8

Gezondheidsprofessionals Speciaal voor gezondheidsprofessionals is er de mogelijkheid om voorlichtingsmaterialen te bestellen en zijn de edities van de nieuwsbrief Ter Perse beschikbaar. We hopen dat u ons nieuwe platform waardeert, waardoor het een nog nuttigere informatiebron wordt. Voor vragen, suggesties, feedback of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@mvo.nl. Nieuw wachtwoord aanmaken MVO-leden die zich op de oude website hebben aangemeld voor de News Flashes over geselecteerde onderwerpen, hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze informatie hebben we meegenomen naar de nieuwe omgeving. Wel moeten leden de eerste keer dat ze inloggen eenmalig een nieuw wachtwoord aanmaken. Om toegang te krijgen tot het ledengedeelte van de nieuwe website, kunt u hier inloggen.

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

9


DUURZAME ONTWIKKELING

MKB-ondernemers krijgen steun bij uitvoeren CO2-emissiereductieverplichting Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. De overheid komt met een subsidieregeling die het kleine bedrijven met een relatief laag energieverbruik mogelijk maakt om professioneel advies in te kopen over de maatregelen die het kan nemen om de CO2-emissie te verlagen. MVO-bedrijven met een laag energieverbruik, bijvoorbeeld handelaren met slechts één kantoorpand, kunnen gebruik maken van deze regeling. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw immers minimaal energielabel C hebben.

Energieadvies MKB-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? ­Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens. Ondersteuning Ook kunnen MKB-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer. En voor de investering in bepaalde maatregelen bestaan financiële regelingen zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Meer informatie over deze regelingen is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Relatief laag energiegebruik Deze subsidieregeling is voor MKB-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen en:

10

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

• 1 of meer bedrijfspanden hebben of een ­bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en; • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Aanvragen subsidie Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van ­Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar. Niet vrijblijvend De subsidie kan alleen worden aangevraagd als het bedrijf bewijs overlegt dat het één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze ministeries bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis. MVO-leden klikken hier voor meer informatie. Als leden aanvullende vragen hebben, kunnen zij ­contact opnemen met Frank Bergmans via ­bergmans@mvo.nl.

11


ALGEMEEN

Save the date: dinsdag 9 november 2021

MVO Netwerkevent: Duurzame productie en consumptie van oliën en vetten - de rol van Nederland

De relatie tussen milieu, klimaat en onze gezondheid, en de manier waarop we grondstoffen en ­ voedsel produceren, verhandelen en consumeren krijgt maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek veel ­aandacht. Dit jaar kijken we tijdens het MVO Netwerkevent naar de uitdagingen die er zijn voor de ­ oliën- en vettenketen, in het belang van een duurzaam, eerlijk en gezond voedselsysteem. Reserveer 9 november alvast in uw agenda. Ambities Europa heeft ambitieuze plannen in het kader van de Farm-to-Fork (F2F) en de Biodiversity Strategy. Ook zijn er voorstellen voor verplichte implementatie van gepaste zorgvuldigheid (Sustainable Corporate Governance) en voor wetgeving gericht op ontbossingsvrije grondstoffen. Op nationaal niveau hebben we afspraken in het kader van het IMVO-convenant levensmiddelen, de alliantie verduurzaming voedsel, de wet zorgplicht kinderarbeid en de ontwikkeling van bouwstenen voor een Europees IMVO-beleid. Uitdagingen De Nederlandse oliën- en vettenketen is sterk ­internationaal georiënteerd en levert producten voor voedsel, diervoeder, oleochemie en biobrandstoffen. Verduurzaming van onze grondstofketens, waaronder palmolie en soja, is niet voor niets al ruim een decennium één van de prioriteiten van onze ketenorganisatie. N ­ ederland loopt in Europa voorop als het gaat om consumptie en productie van duurzaam gecertificeerde oliezaden, oliën en vetten. Tegelijkertijd zien we dat het duurzaamheidsimago van onze grondstoffen fors onder druk staat en gaan er stemmen op om import of het gebruik ervan te stoppen. Daar staat tegenover dat als gevolg van de groeiende wereld­bevolking en stijgende welvaart, de

12

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

vraag naar plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot 2050 wereldwijd mogelijk zal verdubbelen. De productie hiervan levert een belangrijke bijdrage aan de sociaal­economische ontwikkeling van de landen van ­oorsprong. Hoe gaan we om met deze uitdagingen? Het samenspel van overheden, producenten, industrie, maatschappelijke organisaties, burgers en niet te vergeten de politiek bepaalt hoe de oliën- en vettenmarkt eruit gaat zien. Agenda Tijdens het MVO Netwerkevent 2021 halen we het net op: wat hebben we in het afgelopen decennium in ­Nederland bereikt op het gebied van duurzame productie en consumptie en wat zijn te verwachten ontwikkelingen en uitdagingen? Samen met onze partners in verduurzaming - maatschappelijke organisaties en de overheid - willen we op een holistische manier kijken naar de kansen en uitdagingen voor onze keten ter realisering van een duurzaam, eerlijk en gezond voedselsysteem. Het programma en de mogelijkheid tot registratie volgen. Het Netwerkevent is op dinsdag 9 november van 15:00 tot 19:00 uur in het Muntgebouw te Utrecht.

13


VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Nieuwe ISO-norm voor efficiënte en precieze meting voedselveiligheid Bij het raffineren van plantaardige oliën en vetten kunnen onbedoeld potentieel schadelijke stoffen ontstaan, zogeheten procescontaminanten. 3-MCPD en GE zijn twee van deze contaminanten. Met de publicatie van de internationale norm ISO 18363-4, wordt de veiligheid van producten op een precieze en efficiënte manier geanalyseerd. Deze ISO-norm gaat hierbij vooral in op het omgaan met nevenreacties die bij een analyse kunnen optreden en die de uitkomst minder betrouwbaar maken. Deze nieuwe methode is snel, efficiënt en specifiek.

Efficiënt Door toepassing van de nieuwe standaard kan realtime inzicht worden verkregen. Bovendien is de analysetijd sterk verminderd, van meer dan 18 uur zoals bij eerdere methoden tot minder dan 90 minuten. De nieuwe methode is uitermate geschikt voor het robotiseren van de analyse, waardoor een nog grotere efficiëntie behaald en toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Dit zorgt voor een snelle, efficiënte en betrouwbare manier van het monitoren van de voedselveiligheid. De methode is toepasbaar op vaste en vloeibare vetten en oliën. 14

Rol MVO Nederland had een expliciete rol bij het ontwikkelen en valideren van deze methode. De NEN-normcommissie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten heeft aan de ontwikkeling en totstandkoming van de methode onder NEN bijgedragen. MVO heeft de financiële middelen beschikbaar gesteld. René Blok van Bunge L ­ oders Croklaan was de initiator van de norm. Hij heeft samen met andere MVO-leden die actief zijn in deze commissie, de methode succesvol uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de acceptatie van deze internationale ISO-standaard.

Save the date: MVO-seminar 2 november 2021

Mitigatiemethoden voor reductie van 3-MCPD, nieuwe analyses en ontwikkelingen De oliën- en vettenindustrie heeft de afgelopen jaren veel gedaan om 3-MCPD- en GE-niveaus te verlagen tot onschadelijke niveaus. Oliën en vetten moeten sinds januari 2021 ook voldoen aan de door de Europese Commissie vastgestelde maximumgehalten voor 3-MCPD. Ondertussen richtten de onderzoekers zich op mitigatiemethoden en zeer recent is er een nieuwe internationale analytische methode ontwikkeld en gevalideerd om 3-MCPD te detecteren (zie het artikel hiernaast). MVO, Wageningen Food Safety Research (WFSR) en de NEN-normcommissie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, hebben een aantal experts uitgenodigd om op deze en andere vragen antwoord te geven

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

tijdens een seminar op 2 november a.s. Zij zullen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken behandelen. Ook zal er aandacht zijn voor de huidige ontwikkelingen rondom normstelling voor bewerkte voedingsmiddelen. Daarnaast is er gelegenheid om te netwerken en vragen te stellen. Het seminar vindt in de middag plaats in Rotterdam bij VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) en is ook online te volgen. Noteer dinsdag 2 november in uw agenda. Meer informatie over het programma en aanmelden volgt later. De voertaal van de seminar is Engels. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sanneli Kingma via kingma@mvo.nl.

15


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS voor krokante en goudgele frites. De campagne is een voorloper van het overheidsbeleid om van de gezondere keuze de makkelijke keuze te maken en draagt bij aan de activiteiten binnen het Nationaal Preventie Akkoord. Het filmpje is in de afgelopen weken verspreid via onder meer YouTube, F ­ acebook (@verantwoordfrituren),Twitter ­ (@VerantwFrituren), ­Misset ­Horeca en is ook te vinden op de w ­ ebsite van de campagne.­ www.friturenindehoreca.nl.

Verantwoord Frituren lanceert nieuwe video voor cafetaria-ondernemers De campagne Verantwoord Frituren heeft een nieuw filmpje ontwikkeld. Het laat zien wat verantwoord frituren is, en vertelt over de herkomst van vloeibare frituurvetten en -oliën. Het is bedoeld voor de (narrowcasting) beeldschermen in cafetaria’s om klanten tijdens het wachten en het eten op een eenvoudige en leuke manier te informeren. Er doen meer dan 3000 cafetaria’s mee aan de campagne die in 2004 is gestart door MVO en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De campagne heeft als doel het gebruik van

vloeibaar frituurvet te bevorderen in de horeca. Vloeibaar frituurvet is rijk aan onver­zadigde vetzuren. Deze vetzuren verlagen het cholesterolgehalte in vergelijking tot verzadigde vetzuren. Een laag cholesterolgehalte, vooral een laag LDL-cholesterol, vermindert het risico op hart- en vaatziekten. In de afgelopen 15 jaar is al een toename gerealiseerd van het aandeel vloeibaar frituurvet van 51% naar 87%. Cafetaria’s die verantwoord frituren, bakken niet alleen in vloeibaar frituurvet, maar houden zich ook aan de ‘Spelregels Verantwoord Frituren‘, die zorgen

Tijdens de conferentie werd bekend gemaakt dat 90% van de in Europa gebruikte palmolie voor voeding, diervoeder en oleochemie in 2020 gecertificeerd duurzaam is (RSPO). Positief is dat ondanks Covid-19 het gebruik van duurzame palmolie in 2020 in Europa stabiel is gebleven. De infographic laat ook zien dat de bedrijven die deelnemen aan andere duurzaamheidsinitiatieven (zoals NDPE) vorderingen maken.

Sustainable Palm Oil Dialogue 2021 Op 27, 28 en 29 september 2021, nam MVO deel aan de Sustainable Palm Oil Dialogue (SPOD2021) die evenals vorig jaar online plaatsvond. Aan de verschillende sessies, verdeeld over drie dagen, deden deelnemers van over de hele wereld mee. MVO-directeur en EPOA-voorzitter Frans Claassen pleitte in zijn slotverklaring voor meer communicatie over de positieve impact van duurzame palmolie, in het belang van consumentenvertrouwen.

Nieuwe MVO-factsheet Duurzame palmolie

90 procent duurzaam

Henk Kant nieuwe voorzitter MVO Op voordracht van het bestuur is Henk Kant (Commercial Manager European Softseed Crushing, ADM) unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van MVO per 1 september 2021. Henk Kant blijft zijn rol als voorzitter van de Werkgroep Food & Feed Safety vervullen. Karel de

Rooij (directeur Remia) wordt vicevoorzitter van MVO. Henk Kant: “Het is een eer om het voorzitterschap over te nemen van Loek Favre. De komende periode zijn er veel uitdagingen die we gezamenlijk moeten oppakken. Onder andere een toenemende rol van de overheid op ontwikkelingen in de maatschappij en in de markt. Denk daarbij aan de Green Deal, voorstellen zoals Farm-to-Fork, Fit for 55, verplichte Due Diligence, voedselkeuzelogo’s en niet te vergeten de verschillende handelsakkoorden. Ik heb een lange binding met de oliën- en vettensector en geloof in de kracht van samenwerking binnen de keten. Ik heb er zin in om voorzitter te mogen zijn van deze mooie vereniging.” In de volgende uitgave van het MVO Magazine verschijnt een uitgebreid interview met Henk Kant.

Meer weten over de productie en consumptie van palmolie in Nederland en Europa? Lees onze nieuwe Factsheet Duurzame palmolie. In deze factsheet geeft MVO de meest recente feiten en cijfers weer over de teelt, de import en het gebruik van palmolie in Europa en in Nederland. Ook biedt de factsheet een overzicht van de verschillende internationale en Nederlandse duurzaamheids­ initiatieven. Daarnaast bevat de factsheet de belangrijkste punten uit het MVOstandpunt over duurzame grondstoffen, waaronder palmolie. De factsheet is hier te downloaden. FACTSHEE T

FACTSHEET

Duurzame palmolie MVO bevordert de teelt en het gebruik van duurzame palmolie. Samen met maatschappelijke organisati ketenpartijen, overheden es werken we op nationaal, en Europees en mondiaal die gericht zijn op het niveau aan maatregelen tegengaan van ontbossin g of andere schadelijk internationale afspraken e landconversie. Ook steunen over mensenrechten en we sociale omstandigheden. Palmolie De oliepalm is een meerjarig gewas dat wordt geteeld in ZuidoostAzië, Latijns-America en West-Afrika. Palmolie wordt gewonnen uit de palmvrucht. Deze tropische vrucht is rood van kleur door het hoge gehalte aan bètacaroteen. Elke palmvrucht bevat ongeveer 30 - 35% olie. De vrucht heeft een pit, waar palmpitolie van wordt gemaakt. Ongeveer 68% van de wereldwijd geproduceerd e palmolie wordt gebruikt als ingrediënt in voedingsmiddelen. 27% wordt verwerkt in cosmetische en verzorgingspr oducten. Het restant (5%) wordt gebruikt als grondstof voor biobrandstof en elektriciteit. Palmpitolie wordt vooral toegepast als grondstof in technische producten (bron: Our World in Data). 38,7% van alle gebruikte plantaardige oliën wereldwijd is palmolie. De oliepalm heeft van alle oliegewassen de hoogste opbrengst per hectare: oliepalmen gebruiken 6,6% van de voor olie bedoelde landbouwgrond in de wereld (bron: Wageningen University & Research). Door de gebalanceerd e vetzuursamenstelling kan palmolie levensmiddelen een relatief vaste structuur geven, en er bijvoorbeeld voor zorgen dat een product luchtig, knapperig, of juist smeerbaar en smeuïg is. Deze veelzijdigheid en hoge opbrengst maken van palmolie de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld (bron: Wageningen University & Research & Edible Oils and Fats Collaboration).

Palmolieproductie

Als gevolg van wereldwijde bevolkingsgroei en de toename van de welvaart in landen als China en India blijft de vraag naar plantaardige oliën ook de komende jaren sterk groeien (Edible Oils and Fats Collaboration). En daarmee dus ook de vraag naar palmolie. Hoewel oliepalmen in verschillende werelddelen worden verbouwd, vindt ongeveer 83% van de teelt plaats in Indonesië en Maleisië. In 2020 bedroeg de mondiale productie van palmolie 74,4 miljoen ton. Oliepalmen worden zowel op grote plantages als door kleinschalige familiebedrijven geteeld. Kleine boeren zijn verantwoorde lijk voor ongeveer 40 procent van de totale palmolieprodu ctie (bron: IUCN). Hiermee is dit gewas een belangrijke bron van inkomsten voor veel huishoudens en bevordert het de sociaaleconomische ontwikkeling op het platteland (bron: Oil World, IUCN).

Ondanks deze voordelen is de productie en het gebruik van palmolie omstreden. Palmolie wordt o.a. geassocieerd met klimaatverandering, schending van arbeidsrechte n en landconflicten met lokale gemeenschappen. De uitbreiding van plantages heeft met name in landen als Indonesië en Maleisië bijgedragen aan tropische ontbossing. Gezien de belangrijke rol die palmolie speelt in het beantwoorden van de wereldwijde vraag naar plantaardige oliën is het vervangen van dit gewas geen oplossing. Voor de productie van andere plantaardige oliën zou veel meer land nodig zijn: de oliepalm brengt 4 tot 10 keer zoveel op per hectare als andere oliegewassen (bron: IUCN). Een boycot zou daarnaast tot negatieve gevolgen kunnen leiden voor kleine palmolieboeren. Daarom is MVO, samen met verschillende partijen uit de industrie, maatschappij en wetenschap, groot voorstander van een duurzame productie van palmolie.

Europa

In 2020 importeerde de EU27 8,1 miljoen ton palmolie. Circa 56% van de palmolie die in Europa wordt gebruikt, wordt ingezet als grondstof voor de productie van biobrandstoffen. 33% wordt gebruikt voor de productie van voedingsmidd elen, diervoeders en industriële toepassingen. Het restant (11%) wordt gebruikt als grondstof voor elektriciteit (bron: Eurostat en Oil World). De totale import van palmolie is in de afgelopen vier jaar nauwelijks gestegen. EU27 is samen

EU-27 import palmolie

x 1,000,000 tons

2016 - 2020*

10 8

8,0

7,0

8,2

7,8

8,1

6 4 2 0

2016

2017

*Palmolie import omvat

2018

2019

ook PFAD

2020 bron: Eurostat

palmolie

Wereldwijd gebruik van

16

MVO MAGAZINE NR 4 - 2021

1

palmolie 2020

20,2 Indonesië

33,8

India EU-27 10,7

China Maleisië

17