__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE

Nederland en Colombia intensiveren in duurzame palmolie

handel

Oplossingen voor indirecte gevolgen van biobrandstofgebruik

Wetenschappers pleiten voor onderzoek naar verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D

Nederlandse huishoudens recyclen 41% van gebruikt frituurvet

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018


Trots en alert

Als ketenorganisatie voor oliën en vetten bestaat MVO alweer vijf jaar. Met onze leden en partners uit alle schakels van de keten hebben we energie en daadkracht getoond, invloed uitgeoefend, partijen bij elkaar gebracht en een stem gegeven aan de Nederlandse oliën- en vettenindustrie. Daar mogen we trots op zijn. Vanuit de vier thema’s die ons verbinden leveren we een bijdrage aan een veranderende wereld. Dat vraagt ons om alert te blijven. De actuele handelspolitieke ­ontwikkelingen worden steeds vaker gevoed door protectionisme en hebben veel invloed op onze markten. Ook ontwikkelingen op het vlak van veilig voedsel, duurzame ontwikkeling en gezonde voeding staan scherp op ons netvlies. Zo zetten we ons vanuit voedsel- en diervoederveiligheid in voor goed beleid op het vlak van MRL’s en procescontaminanten, en leveren we vanuit de andere thema’s een bijdrage aan de visies van de Nederlandse overheid op kringlooplandbouw, het preventieakkoord en het ­klimaatakkoord. Complexe dossiers, die behalve vakinhoudelijke kennis om onze inventiviteit en samenwerkingskracht vragen.

Inhoud

SAVE THE DATE MVO Netwerkevent 21 maart 2019 Kansen en effecten van de Europese eiwittransitie.

DUURZAME ONTWIKKELING

Oplossingen voor indirecte gevolgen van biobrandstofgebruik Nederlandse huishoudens recyclen 41% van het gebruikte frituurvet Nederland en Colombia intensiveren handel in duurzame palmolie 88% van de palmolie in voedingsmiddelenindustrie in Nederland is gecertificeerd duurzaam Strengere regels voor duurzame palmolie

4-5 8-9 10 - 11 12 - 13 14 - 15

VOEDING EN GEZONDHEID

Wetenschappers pleiten voor onderzoek naar verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D

6-7

ALGEMEEN

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat de oliën- en vettenindustrie goed is in zelfregulering, verantwoordelijkheid neemt en de toon zet. Maar effectief beleid maak je samen. Niet alleen binnen de ­keten, maar ook met andere sectoren én met overheden. Want alleen met de juiste en consistente beleidsmaatregelen is het voor bedrijven mogelijk om een business case te creëren en daarmee maatschappelijke doelen te realiseren. In plaats van dat de focus ligt op hoe het niet moet en wat er niet mag, biedt het juiste beleid bedrijven kansen, en stimuleert het om het goede te doen. Dat geldt voor klimaaten energiebeleid, maar evengoed voor circulaire economie, voedselveiligheid en gezondheidsbeleid.

MVO Academy Kort nieuws

Door het positieve te stimuleren creëren we vertrouwen in de toekomst. Ik wens u een hoopvol en gelukkig 2019 toe. Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

16 17

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


DUURZAME ONTWIKKELING

Oplossingen voor indirecte gevolgen van biobrandstofgebruik Binnen de Europese Unie is afgesproken dat in 2030 tot 14% van alle brandstof in het vervoer moet bestaan uit hernieuwbare energie, waaronder biobrandstoffen. Dit beleid heeft als doel de broeikasgasuitstoot te reduceren. Bij biobrandstoffen gaan ook de indirecte gevolgen van het gebruik van biobrandstoffen een rol spelen. Indirecte verandering van landgebruik (indirect land use change, of ILUC) kan niet worden ­gemeten, maar wel worden gemodelleerd. ­Onderzoeken naar de vraag in hoeverre biobrandstoffen nu ­daad­werkelijk leiden tot die reductie in de C ­ O2-­uitstoot, worden vaak verschillend (en soms verkeerd) g ­ eïnterpreteerd. Het verlagen van de impact van ILUC is daarmee een van de meest gecompliceerde uitdagingen in de biobrandstoffendiscussie. We vroegen daarom Carlo Hamelinck, adviseur bij Navigant, specialist op dit terrein en vaak betrokken bij Europees beleid, om een toelichting. Wat is ILUC? Als we op één plaats de vraag naar landbouw­ gewassen laten toenemen, bijvoorbeeld door ze in biobrandstoffen te gebruiken, dan kan dit op een heel andere plaats in het wereldlandbouwsysteem tot een uitbreiding van het landbouwareaal leiden.

4

Deze verandering van landgebruik heeft mogelijk nadelige effecten voor de biodiversiteit, en waar wij naar kijken: de koolstofbalans. Dus als de vraag naar landbouwgewassen toeneemt zet je meer druk op het systeem. Dat werkt als een waterbed, waardoor wat je zou willen bereiken: reductie van de broeikasgasemissies, kan leiden tot onbedoelde effecten op een andere plaats. Palm en soja staan onder druk. Is dat terecht? Een toenemende vraag naar palmolie kan leiden tot een toename van het palmolieareaal. Het risico is groot dat dit op een niet-duurzame manier gebeurt. Maar ook een toenemende vraag naar gewassen in Europa kan tot indirecte effecten elders leiden. Het is goed mogelijk om heel duurzame palmolie of ­sojaolie te hebben, met een mooi keurmerk, zoals van de RSPO of de RTRS. Maar dat zegt niets over het indirecte effect als je de vraag laat toenemen. Het is de niet-duurzame uitbreiding van het land­ gebruik elders, dat een risico vormt voor de broeikasprestatie. Hoe zit het met ILUC-risico’s van andere gewassen? Als we het gebruik van palmolie voor biobrandstoffen zouden beperken, dan gebruiken we misschien meer Europese koolzaadolie. Die heeft een lager ILUCrisico, want de effecten vinden vooral in Europa plaats, en zijn minder groot. Maar de toenemende vraag naar koolzaadolie leidt tot hogere prijzen en indirect toch weer tot een iets toenemende vraag

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

naar palmolie. Anderzijds zijn er ook methoden om ILUC te voorkomen. Dus geen grondstoffen uitsluiten, maar kiezen voor betere methoden? Biobrandstoffen moeten in mijn ogen blijven bijdragen aan vergroening van het vervoer. Maar de toenemende vraag naar landbouwproducten moeten we proberen te realiseren met minder impact op het milieu, en uiteindelijk op klimaat. We moeten proberen zo veel mogelijk te realiseren binnen het bestaande landbouwareaal. Wat zie je concreet voor oplossingen om met ILUC om te gaan? Het verhogen van de opbrengst per hectare op bestaand landbouwgrond bijvoorbeeld. In heel veel landen in de wereld zijn de opbrengsten lager dan je zou mogen verwachten. Door betere landbouwmethodes, innovaties, goede machines, slimmer kunstmestgebruik, kunstmatige intelligentie, noem maar op, kunnen we nog veel verbeteren. Alle additionele opbrengst is dan ILUC-vrij. Een andere mogelijkheid is om uitbreiding te laten plaatsvinden op bijvoorbeeld grasland, of door verlaten landbouwgrond opnieuw te gebruiken. Ook in Indonesië is er land dat geen tropisch oerwoud is: land met lage koolstofvoorraden en een lage biodiversiteitswaarde. Met zo’n gecontroleerde directe landgebruiksverandering is duurzame uitbreiding mogelijk.

5


VOEDING EN GEZONDHEID

Wetenschappers pleiten voor onderzoek naar verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D Een tekort aan vitamine D komt vaak voor en de suppletieadviezen worden te weinig opgevolgd. Om die reden pleiten twee wetenschappers van het Amsterdam Public Health Institute ervoor om verrijking van voedingsmiddelen als mogelijkheid te onderzoeken ter verbeteren van de vitamine D-status. In een artikel in het decembernummer van de Voeding Nu, een vakblad over voedsel, voeding en gezondheid, beschrijven ze de rationale en een plan van aanpak.

6

Health Effects, Verhoging D en de verrijking van producten Intake & Fortification De onderzoekers geven aan dat de met vitamine D uit september 2018 of Vit amin D vitamine D-status in de algemene wordt hetzelfde geconcludeerd, iets in Margarine Products bevolking verhoogd kan worden op wat gestaafd wordt door de recente verschillende manieren: door een gegevens van de voedselconsumphogere inname van voedingsmiddelen tiepeiling 2012-2016 van het RIVM. met vitamine D, verrijking van Uit deze peiling blijkt dat senioren te voedingsmiddelen met vitamine D, weinig vitamine D binnenkrijgen en gebruik van vitamine D-supplementen, dat er ook voor andere doelgroepen blootstelling aan zonlicht (UV-B) en een risico bestaat dat ze te weinig door gewichtsafname. Om de door de binnenkrijgen. Dit risico wordt in de Gezondheidsraad geadviseerde niveaus te behalen, toekomst mogelijk groter als het advies om meer zonder toename van blootstelling aan de zon, is een plantaardig te eten, opgevolgd wordt. dagelijkse vitamine D-inname nodig van 10 tot 20 microgram, ofwel 400-800 internationale eenheden. Supplementen Uit onderzoek blijkt echter dat de mediane vitamine Verder blijkt uit de voedselconsumptiepeiling (nog D-inname in een groot deel van de wereld lager is dan steeds) dat lang niet iedereen uit de doelgroep 5 microgram. ­vitamine D-supplementen gebruikt: 45% van de ­Nederlandse vrouwen van 50 jaar en ouder en 24% (On)mogelijkheden van de mannen van 70 jaar en ouder gebruikt een De onderzoekers geven verder aan dat rekening gesupplement met vitamine D in de winter. In de houden moet worden met de negatieve effecten van ­zomermaanden is dit respectievelijk 34% en 18%. zonlicht op huidveroudering en op huidkanker. Bovendien maakt de huid in de winter geen vitamine D aan. Verrijking Naast zonlicht en voeding kan vitamine D-suppletie De oliën- en vettensector pleit daarom voor het extra dus uitkomst bieden, maar lang niet iedereen die dit verrijken van margarineproducten met vitamine D en nodig heeft gebruikt vitamine D-supplementen en de heeft om die reden een brief gestuurd naar Staatstherapietrouw is meestal niet groot. Een potentiële secretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Weloplossing is verrijking van voedingsmiddelen met zijn en Sport met het verzoek tot ontheffing van de vitamine D. huidige wetgeving om een verdere verrijking mogelijk te maken. Aan margarine zou net zoveel vitamine D Rapport oliën- en vettensector toegevoegd moeten kunnen worden als aan andere In een MVO-rapport over de inname van vitamine producten. MVO - The Netherlands Oils and Fats Industr y Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer The Netherlands

+31 79 363 43 50 info@mvo.nl www.mvo.nl

Vitamine-D-rapport-cover

.indd 98-99

25-09-2018 11:56

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

7


DUURZAME ONTWIKKELING

Nederlandse huishoudens recyclen 41% van het gebruikte frituurvet Nederland heeft inmiddels meer dan 2500 inzamelpunten voor gebruikt frituurvet. Die staan met name bij supermarkten en verenigingen. De meeste inzamelpunten zijn te vinden in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Dat meldt de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’ op basis van inzamelgegevens uit 2017. “Toch zijn dat er nog te weinig”, zegt campagneleider Thijs ­Pasmans. “We roepen gemeenten, verenigingen en supermarkten op om ook inzamelpunt te ­worden en zich aan te melden.” Monitoring Het is de eerste keer dat de campagne rapporteert over de inzameling van gebruikt frituurvet. Thijs Pasmans: “Van het frituurvet dat Nederlandse huishoudens gebruiken wordt inmiddels 41% gerecycled. Monitoring is belangrijk om te zien waar we staan. We willen consumenten, maar ook gemeenten laten weten hoeveel gebruikt frituurvet er is en nog ingezameld kan worden en waarom dat belangrijk is. Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt komt terecht in het riool of bij het restafval. Vet dat in het riool terechtkomt veroorzaakt verstoppingen en levert een grote schadepost op voor gemeenten”, aldus Pasmans.

milieu. Gebruikt frituurvet wordt namelijk gebruikt als grondstof voor biobrandstof. Biobrandstof dat is gemaakt van gebruikt frituurvet, is de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de laagste emissiefactor van alle energiebronnen.

INZAMELING GEBRUIKT FRITUURVET MONITORINGSRAPPORTAGE Geef gebruikt frituurvet een tweede leven

WAAROM INZAMELEN? • Beter voor het milieu: van gebruikt frituurvet kan biobrandstof worden gemaakt Extra inkomsten voor verenigingen, kinderboerderijen of scholen Voorkomt vetophoping in het riool

HOEVEEL INZAMELPUNTEN?

41% van frituurvet in Nederlandse huishoudens wordt ingezameld

2530 Inzamelpunten voor gebruikt frituurvet in Nederland

WAAR VIND JE INZAMELPUNTEN? 1. Supermarkt 50%

Extra inkomsten Het inzamelen van gebruikt frituurvet zorgt voor extra inkomsten voor scholen, sportclubs en bijvoorbeeld kinderboerderijen. Thijs Pasmans: “Organisaties die willen bijdragen aan een groene samenleving en tegelijkertijd wat extra inkomsten kunnen gebruiken, kunnen inzamelpunt worden. Aanmelden kan via www.frituurvetreyclehet.nl.”

2. Milieuwerf 12% 3. Sportvereniging 11% 4. School 2% 5. Kinderboerderij 2%

Duurzaamste brandstof Elk jaar rond de jaarwisseling vraagt de campagne extra aandacht voor het apart inzamelen van gebruikt frituurvet. Het recyclen van vet is goed voor het 8

veel inzamelpunten

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

weinig inzamelpunten

6. Overige 23%

9


DUURZAME ONTWIKKELING

Nederland en Colombia intensiveren handel in duurzame palmolie

Ervaring kleine boeren Nelida Ayala, een vrouw die op kleine schaal palmolie teelt, vertelde tijdens de bijeenkomst over haar ervaringen: “Ontbossing wordt vaak veroorzaakt door de cocateelt door mensen die geen bron van bestaan hebben. Palmolie is een bron van inkomen en het prettige is dat oliepalmen, in tegenstelling tot vee, niet worden gestolen.”

Samen met de Colombiaanse federatie van palmolieproducenten (Fedepalma), het Initiatief ­Duurzame Handel en Solidaridad gaat de Nederlandse palmolie-industrie de verduurzaming van de productie in palmolie versnellen. In het bijzijn van de landbouwministers van Colombia en ­Nederland zette MVO-directeur Frans Claassen eind november zijn handtekening onder dit akkoord. Op weg naar 100% duurzaam De samenwerking helpt om de Europese palmolie import in 2020 voor de volle 100% duurzaam te krijgen. Ook ondersteunt het het Colombiaanse beleid om ontbossing voor palmolieproductie uit te bannen. De samenwerking heeft verder als doel om goede arbeidsomstandigheden te creëren en bijzondere natuur te beschermen. Ook streeft het naar circulaire landbouwmethoden.

Vierde palmolieland Colombia is het vierde grootste palmolie producerende land ter wereld. Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa. Zo’n 70% van de Colombiaanse palmolie gaat naar Europa. Het aandeel van Colombia in de Nederlandse import is sterk gestegen van 2% in 2012 tot 11% in 2017 en zal naar verwachting verder stijgen. Kansen voor palmolie zonder ontbossing Landbouwminister Carola Schouten ziet kansen: “Palmolie en ontbossing zijn sterk gerelateerd, maar hier in Colombia zien we dat boeren een inkomen kunnen verdienen aan palmolie zonder ontbossing.” Colombia is het enige land dat een ban op ontbossing voor palmolieproductie heeft. Europese bedrijven zien het als een veilige haven om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor duurzame import. ‘Peace crop’ Frans Claassen directeur van MVO was mede-ondertekenaar van het akkoord. Hij meent dat Colombia

10

Vervolgstappen “De overeenkomst versterkt de betrokkenheid van de Colombiaanse en Nederlandse industrie en doet een beroep op Solidaridad voor de uitvoering”, zegt Joël Brounen, directeur van Solidaridad in Colombia. Deze organisatie zal de voortgang van de afspraken volgen en evalueren. zich onderscheidt door haar commitment voor duurzame economische, ecologische en sociale palmolieproductie. De productie kan bijdragen aan bestendiging van de vrede en Colombia kan de grootste exporteur van duurzaam gecertificeerde palmolie naar Europa worden. Ontsnappen aan armoede Volgens Jens Mesa, president van Fedepalma onderschatten mensen hoe belangrijk palmolie is voor vele duizenden mensen in zich ontwikkelende landen om aan armoede te ontsnappen. De teelt van palmolie in Colombia helpt niet alleen tegen armoede maar is ook een alternatief voor de illegale cocateelt en andere criminaliteit. Het zorgt voor een stabiel inkomen voor boeren.

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

11


DUURZAME ONTWIKKELING

88% van de palmolie geleverd aan voedingsmiddelenindustrie in Nederland is gecertificeerd duurzaam

Op 13 november jl. overhandigden de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil en Solidaridad informatie over het gebruik van duurzame palmolie in Nederland aan de leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. 12

Het aandeel gecertificeerd duurzame palmolie dat in Nederland wordt geleverd aan de voedingsmiddelenindustrie stabiliseert, maar de absolute volumes nemen toe. Dit blijkt uit de jaarrapportage over 2017 van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil. Sinds 2011 rapporteert de Dutch Alliance, een MVO-initiatief, over het aandeel gecertificeerd duurzame palmolie (CSPO) dat in Nederland wordt verwerkt. Onder CSPO wordt verstaan: palmolie die gecertificeerd is volgens de criteria van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). De rapportage van dit jaar omvat niet alleen het gebruik van CSPO in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie. De Dutch Alliance rapporteert ook over de traceerbaarheid van palmolie terug naar de oliemolen. Het rapport geeft ook informatie over het aandeel palmolie dat valt onder het duurzaamheidsbeleid van de ondernemingen die de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid aanpakken (ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers). Aandeel CSPO stabiliseert Uit de analyse van de gegevens die afkomstig zijn van palmolieraffinaderijen, blijkt dat 88% van de palmolie die in 2017 geleverd is aan de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, duurzaam was. Dit is vergelijkbaar met de resultaten uit 2016, hoewel de absolute volumes van CSPO en van conventionele palmolie toenamen. De 88% omvat producten die zijn geproduceerd voor zowel binnenlandse als exportmarkten. Om de ambitie te realiseren om in NeMVO MAGAZINE NR 34 - 2018

derland alleen nog duurzame palmolie te verwerken, richten de Dutch Alliance en MVO zich de komende periode op de overheid (duurzaam inkoopbeleid) en op foodservicebedrijven. In beide sectoren is nog winst te behalen. Druk opvoeren Voor het eerst belicht het rapport van de Dutch Alliance, samen met ­Solidaridad, ook de positieve impact van duurzame palmolie in producerende landen. Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Colombia Sinds de introductie van duurzame palmolie in ­Colombia hebben 8616 kleine boerenbedrijven met hulp van Solidaridad hun arbeidsomstandigheden verbeterd en betere landbouwmethoden toegepast. Al 9000 hectare ‘High Conservation Value Forest’ is nu beschermd. Het rapport van de Dutch Alliance for Sustainable Palm is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

13


DUURZAME ONTWIKKELING

Strengere regels voor duurzame palmolie

De belangrijkste standaard voor duurzame palmolie die in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de RSPO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil. De principes en criteria van de RSPO zijn onlangs aangescherpt. Palmolie kan alleen nog het RSPO-certificaat krijgen als er geen ontbossing heeft plaatsgevonden; er geen veengronden worden gebruikt, en wanneer ­belangrijke mensenrechten en arbeidsrechten worden gerespecteerd. In november van dit jaar keurde de Algemene Vergadering van de RSPO in Maleisië de herziening goed. De rondetafelbijeenkomst had meer dan 850 deelnemers. Behalve vertegenwoordigers van de palmolie-industrie, waren dat afgevaardigden van financiële instellingen, overheden, wetenschap en sociale en milieuorganisaties van over de hele wereld. Ook de Nederlandse palmolie-industrie was hierbij vertegenwoordigd. De RSPO-principes en -criteria hebben betrekking op de ecologische en sociale gevolgen van de palmolieproductie. Elke vijf jaar worden de regels herzien en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot duurzame palmolieproductie. Producenten moeten nu brandpreventie- en controlemaatregelen instellen voor het beheerde gebied en worden mede verantwoordelijk gehouden voor aangrenzende gebieden. Palmoliebedrijven moeten hun vervuiling en emissies, inclusief broeikasgassen,

14

MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

verminderen. Hun plannen moeten worden gemonitord en publiekelijk worden gerapporteerd. Er is een gezamenlijke ­methode ontwikkeld om ontbossing tegen te gaan. Nieuw is ook dat hoogwaardige bossen niet alleen zullen worden beschermd, maar ook zullen worden onderhouden als o ­ nderdeel van een geïntegreerd beheerplan. Om onafhankelijke kleine palmolieboeren te ondersteunen, wordt er voor hen een aparte standaard ontwikkeld. De nieuwe standaard is door veel partijen, waar­ onder belangrijke maatschappelijke organisaties als het ­Wereld Natuur Fonds, de National Wildlife ­Federation en Solidaridad, positief ontvangen. De aangescherpte regels zijn onmiddellijk van kracht. Voor producenten die RSPO-gecertificeerd zijn, geldt een overgangsperiode van één jaar om de nieuwe normen toe te passen.

15


ALGEMEEN

KORT NIEUWS

Cursussen MVO Academy open voor inschrijving

Medewerkers van bedrijven in de oliën- en vettenindustrie en van aanverwante bedrijven en organisaties op het gebied van voedsel, veevoer, technologie en energie kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de cursussen ‘Basics of Oils and Fats’, ‘Food & Feed Safety of Oils and Fats’ en ‘Sustainable Sourcing of Oils and Fats’ die in april, juni en september 2019 worden gehouden.

Cursus ‘Basics of Oils and Fats’ Deze vierdaagse cursus (2, 3, 16 en Basics of Oils & Fats 17 april 2019) gaat over alle relevante onderdelen van het productieproces van oliën en vetten. De cursus behandelt de productie en verwerking, de chemie en de toepassingen, en besteedt aandacht aan voeding, voedselveiligheid en duurzaamheid. De brede opzet van deze cursus vormt een uitstekende basis voor de meer gedetailleerde vervolgcursussen die de MVO Academy aanbiedt. With the participation of HAS University

This 4 day course updates you on all the relevant aspects of the oils and fats supply chain. The course deals with production, processing, chemistry and applications. It also highlights the important nutritional aspects, food safety elements and sustainability aspects. The broad overview offered by this course provides an excellent basis for the more detailed courses that MVO Academy offers.

2 and 3 April 2019 – Inntel Hotel, Zaandam - Amsterdam 16 and 17 April 2019 – Van der Valk Hotel, ‘s-Hertogenbosch - Vught

This 3 day course will give insight in food and feed safety aspects related to the oils and fats supply chain. The course deals with legislative aspects, industrial codes, risk evaluations, HACCP and important specifications and standards for the oils and fats industry. Attention will be paid to food and feed safety procedures during the subsequent steps in the supply and production chain of oils and fats starting from the arrival at the port until the receipt at the final food or feed production plant.

Diervoedersector op bezoek in Den Haag De deelnemers van het stakeholdersoverleg van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) ­brachten op 20 november jl. een bezoek aan het ­Ministerie van LNV en aan de Tweede Kamer. ­Namens MVO was Ron van Noord van de partij.

Cursus ‘Sustainable Sourcing of Oils and Fats’ Deze eendaagse cursus (17 september 2019) behandelt de duurzame grondstoffenvoorziening voor oliën en vetten. De cursus geeft inzicht in de complexiteit van verschillende ­ketens, en behandelt onderwerpen als traceerbaarheid, certificering en issue-management. Daarnaast worden relevante onderwerpen behandeld die ­betrekking hebben op de multinationale kwesties met betrekking tot duurzame productie van grondstoffen.

Verantwoord Frituren nu ook op Facebook en Instagram

Sustainable Sourcing of Oils & Fats With the participation of HAS University

This one day course explains the sustainable sourcing of oils and fats. The course will give you insights into the complexity of different supply chains. It brings you up to speed with aspects such as traceability, certification and issue management. Additionally, relevant topics will be addressed concerning the multinational issues related to sustainable production of raw materials.

18, 19 and 20 June 2019 - Delta Hotel, Vlaardingen

16

Om de kennis over oliën en vetten ook buiten de sector te vergroten, geeft MVO Academy gastlessen en colleges aan universiteiten, hogescholen en beroepsverenigingen.

de oliën- en vettenindustrie. De cursus besteedt aandacht aan de voedselveiligheidsprocedures vanaf de aankomst van de grondstoffen in de haven tot en met de verwerking van oliën en vetten in het uiteindelijke voedsel- of diervoederproductiebedrijf.

17 September 2019 - BlueCity, Rotterdam

Cursus ‘Food & Feed Safety of Oils and Fats’ Food & Feed Safety of Deze driedaagse cursus (18, 19 Oils & Fats en 20 juni 2019) geeft inzicht in de verschillende aspecten van voedselen diervoederveiligheid in relatie tot oliën en vetten. De cursus behandelt wetgeving, industriële codes, risicobeoordelingen, HACCP en belangrijke specificaties en normen voor

MVO Academy bij de WUR

Op de website van de MVO Academy staat meer informatie en is het mogelijk om in te schrijven.

De campagne Verantwoord Frituren zit sinds kort ook op Facebook en Instagram. Hiermee wil de campagne de naamsbekendheid onder cafetariaondernemers behouden en daarnaast herbevestigen dat Verantwoord Frituren de juiste keuze is. Om de natuurlijkheid en de samenstelling van de frituurvetten meer onder de aandacht te brengen heeft de projectgroep Verantwoord Frituren hierover een korte video gemaakt. Verantwoord Frituren is een initiatief van MVO en Koninklijke Horeca Nederland. MVO MAGAZINE NR 34 - 2018

Eddy Esselink gaf op 28 november jl. een presentatie aan circa 40 studenten levensmiddelentechnologie aan ­Wageningen ­University & ­Research over de sector, de supply chain, de producten, en de duurzame ­productie van grondstoffen. De lezing was de derde op rij.

Ter Perse MVO maakt twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief voor gezondheidsprofessionals en andere geïnteresseerden, met nieuws over oliën en vetten in een gezonde voeding. Klik hier voor de december­ uitgave of om u aan te melden.

17

Profile for EPOA

MVO Magazine nr 34  

MVO Magazine nr 34  

Profile for epoa