__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE

MVO-symposium voedsel- en diervoederveiligheid over het belang van

toezicht

NOFOTA: 100 jaar handel in oliezaden, oliĂŤn en vetten Uitspraak Raad van State brengt circulaire economie dichterbij Minister Schouten: Nederlandse palmolie-industrie koploper in verduurzaming

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018


Veranderen en kansen zien Onze sector staat voor grote uitdagingen: er staat veel te gebeuren op ­wetgevend vlak, met limieten voor transvetzuren en procescontaminanten, maar ook op het gebied van etikettering (zoals de wens voor heldere informatie op de voorkant van voedselverpakkingen). Gelukkig zijn we goed voorbereid. Daarnaast zijn er discussies, zoals over E-nummers, de duurzaamheid van palmolie en het bewerken van voedingsmiddelen. Ook voeding zelf is continu in ontwikkeling: focus op bepaalde groepen (jongeren, ouderen) en op het individu zelf (personalized ­nutrition). En het begrip duurzaamheid wordt steeds breder ingevuld ­(ethische aspecten, circulaire economie, verpakking, etc.).

Inhoud VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

MVO-symposium: De staat van voedsel- en diervoederveiligheid

4-5

HANDELSPOLITIEK

Gevolgen Brexit verduidelijkt aan MVO-bedrijven

6

DUURZAME ONTWIKKELING

Met al deze aspecten moet je als sector en bedrijf rekening houden. Dé uitdaging is om hierover uniform, correct en transparant te communiceren. De vraag is hoe en door wie, en hoe geloofwaardig te zijn. ­Dikwijls blijft het vechten tegen halve waarheden en alternatieve feiten op foodblogs en internetfora. Hoe kunnen we deze uitdagingen als sector goed begrijpen, managen en zien als nieuwe kansen? Dit is onder meer de rol van de MVO-werkgroep Voeding en gezondheid waarvan ik het voorzitterschap heb overgenomen. Binnen deze groep van experts voeren we een brede discussie over hoe onze industrie kan bijdragen aan een gezonde, veilige en lekkere voeding. Het convenant dat we willen gaan uitbreiden rond vitamine D-verrijking van margarines is hiervan een mooi voorbeeld. In mijn huidige rol als R&D manager voor de margarines en culinaire oliën & vetten bij Vandemoortele ben ik verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, en dit overkoepelend voor grondstoffen, processen en producten. Met mijn kennis en ervaring hoop ik een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroep.

Hoopvol perspectief warmtepompen Uitspraak Raad van State brengt circulaire economie dichterbij Nederlandse palmolie-industrie koploper in verduurzaming EPOC 2018: Meer actie nodig voor 100% duurzame palmolie

7 10 - 11 14 - 15 16 - 17

ALGEMEEN

NOFOTA: 100 jaar handel in oliezaden, oliën en vetten Sunoil Biodiesel: specialist en voorloper Kort nieuws

8-9 12 - 13 18 - 19

Ik kijk ernaar uit! Roeland Rombaut, R&D manager voor de business line MCOF (margarines, culinary oils and fats) bij Vandemoortele en voorzitter van de werkgroep Voeding en gezondheid van MVO

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID MVO-symposium, 11 september 2018: Het belang van toezicht, handhaving en opsporing

De staat van voedsel- en diervoederveiligheid

Hoe krijgen we meer begrip voor de verantwoordelijkheden en werkwijze van onze toezicht­ houders en vice versa? En hoe kunnen we de samenwerking tussen toezichthouders en ­bedrijfsleven verbeteren? Die vragen stonden centraal tijdens het mini-symposium dat MVO op 11 september jl. organiseerde in het Muntgebouw in Utrecht. Voor de MVO-keten heeft voedselen diervoeder­veiligheid prioriteit. Een goede relatie, afstemming en samenwerking met de verschillende toezichthouders is daarbij van groot belang. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft te maken met verschillende toezichthouders: de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en voor het toezicht op de naleving van de Europese wetgeving daaromtrent. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ziet met name toe op de naleving van wetten op het gebied van veiligheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen, en speelt een belangrijke rol bij de overgang naar een circulaire economie. De NVWAIOD (Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit, en is dus vooral bezig met fraudezaken. Tijdens presentaties lichtten de toezichthouders hun posities, verantwoordelijkheden en werkwijzen toe. De aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen over, en begrip te vragen voor zaken als transito goederen, communicatiebeleid, reactiesnelheid en het toepassen van meetonzekerheid. Om voedselveiligheid te verbeteren en fraude te verminderen is goede samenwerking tussen bedrijven

4

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

en toezichthouders van belang. Meer begrip voor elkaars positie was er zeker. Uit de themamiddag zijn verschillende acties voortgekomen. Zo hebben NVWA en ILT afgesproken meer met elkaar te zullen afstemmen en zullen de toezichthouders in vervolgoverleg terugkomen op gestelde vragen. Hiermee is een goede eerste stap gezet voor verbeterde samenwerking. Dat alles maakte dat de themamiddag succesvol was. 5


HANDELSPOLITIEK

DUURZAME ONTWIKKELING

Gevolgen Brexit verduidelijkt aan MVO-bedrijven Op 8 oktober jl. gaf Jochem Sprenger, ­Coordinator Brexit & Trade bij het ministerie van ­Buitenlandse Zaken, de werkgroep H ­ andelspolitiek een presentatie over de lopende Brexit-onderhandelingen tussen de EU-27 en het Verenigd ­Koninkrijk (VK). Essentiële aspecten, zoals de Withdrawal agreement, de overgangsperiode en de beoogde toekomstige (handels)relatie tussen de EU en VK zijn hierbij nadrukkelijk aan bod gekomen. De Nederlandse MVO-export van met name plantaardige oliën en biodiesel naar het VK is substantieel. NL-exportwaarde oliën en vetten naar het VK (2017) Oliën- en vetten € 900 mln

Plantaardige oliën € 320 mln

Biodiesel € 228 mln

Hoopvol perspectief warmtepompen Op 2 oktober 2018 organiseerden MVO en ­Stichting NAP in samenwerking met RVO, TNO en Epro Consult een themabijeenkomst over warmtepompen. De workshop vond plaats in het Dudok Congress Centre van Tata Steel in Velsen-Noord. Tijdens de bijeenkomst werd zowel aandacht besteed aan hogetemperatuur warmtepompen als aan installaties die op basis van restwarmte kunnen koelen. Ook was er aandacht voor akoestische warmtepompen. De eerste variant is met name interessant voor de grote energieverbruikers zoals crush- en raffinagebedrijven. De laatste twee zijn vooral interessant voor bedrijven die koeling nodig hebben, zoals margarinefabrieken. Na het plenaire deel werd in vijf groepen gediscussieerd en een SWOT-analyse opgesteld. Het resultaat werd plenair gedeeld en biedt goede aanknopingspunten voor bedrijven die willen weten of deze technologie nu of op langere termijn valt in te passen in hun bedrijfsprocessen.

6

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

Voor bedrijven die aan de slag willen, bestaat er de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. RVO heeft een overzicht gemaakt van interessante stimuleringsregelingen voor innovaties op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie in de industrie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Bergmans via bergmans@mvo.nl of 079 363 43 56. 7


ALGEMEEN

NOFOTA: 100 jaar handel in oliezaden, oliën en vetten

NOFOTA is de Nederlandse handelsorganisatie voor bedrijven, die actief zijn in de handel, productie, verwerking en logistiek van oliën & vetten, olie­zaden en bijproducten. Opgericht in 1918 als ­Nederlandsche Bond voor den Handel in Vetten, Oliën en Oliezaden, werd de naam, als gevolg van het internationale karakter van de handel, in 1977 veranderd in Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association. The eye of the storm Medeoprichter Ed Goossens was direct na de ­Eerste Wereldoorlog in 1918 de eerste president van ­NOFOTA, waarna de handelsorganisatie op 8 januari 1919 bij Koninklijk Besluit een formele status kreeg. In 1921 werden de eerste NOFOTA-contracten in gebruik genomen voor de handel in oliën en vetten, en vond de eerste NOFOTA-arbitrage plaats. De geschiedenis van NOFOTA is opgetekend door journalist en historicus Marcel Metze. Zijn lijvige, 312 pagina’s tellende boek met de titel “The eye of the storm” beschrijft periodes van crisis en onrust, de impact van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de wederopbouw, de gloriejaren en de toetreding tot het nieuwe millennium.

) Trade Associat ion (NOFOTA ds’ Oils, Fats and Oilseeds A biograph y of the Netherlan

Arbitrage NOFOTA formuleert en publiceert handelscontracten, die een internationale werking hebben. Daarnaast bewaakt NOFOTA de Trading Rules en Rules for Arbitration. Wanneer er onder een NOFOTAcontract sprake is van een onoplosbaar dispuut, kunnen bedrijven arbitrage aanvragen bij NOFOTA. Het arbitrage-instituut van NOFOTA zorgt voor een snelle, relatief goedkope en professionele manier van dispute resolution. De Commissie van Benoeming van NOFOTA wijst een drietal (in geval van een hoger beroep, vijftal) arbiters aan. Verder wijst NOFOTA een jurist aan (griffier), die samen het tribunaal vormen en eventueel partijen uitnodigen voor een verhoor. Partijen krijgen de gelegenheid tijdens het verhoor hun eis en verweer toe te lichten. Het uiteindelijke vonnis wordt door de arbiters geschreven en heeft bij de rechtbank een officiële juridische status. Elk jaar komt arbitrage wel een paar keer voor. de handel, zoals transport- en opslagbedrijven, laboratoria, inspectiebedrijven, etcetera).

1918 – 2018

Marcel Metze

NOFOTA bestond op 1 oktober 2018 precies honderd jaar. Tijdens het NOFOTA jaardiner op 12 april jl. in De Doelen in Rotterdam, werd dit al uitvoerig gevierd. Op 18 oktober 2018 werd in kleine kring nog eens stilgestaan bij dit jubileum, aansluitend op een seminar over Trading Rules, dat werd gehouden in het Rotterdamse Hulstkampgebouw.

NOFOTA telt momenteel 151 leden en deze zijn onder te verdelen in: A-leden (gelijkgestemde organisaties), B-leden (producenten, handelaren en makelaars) en C-leden (organisaties die ondersteunend zijn aan

8

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

Diner Met enige regelmaat organiseert NOFOTA netwerkbijeenkomsten en seminars. Het NOFOTA-diner dat altijd wordt gehouden in de maand april is een zeer geliefd jaarlijks netwerkmoment, waar meer dan 600 mensen uit de handel en productie van oliën en vetten samenkomen. Het volgende NOFOTA-diner zal plaatsvinden op 18 april 2019 in Rotterdam. 9


DUURZAME ONTWIKKELING

Uitspraak Raad van State brengt circulaire economie dichterbij

Frank Bergmans is bij MVO onder meer verantwoordelijk voor het beleid om te komen tot een circulaire economie. Hij volgt de discussie over bijproducten versus afval al jaren, en adviseerde Sunoil in deze zaak: “Dit is een erg belangrijke uitspraak voor onze sector, die meer duidelijkheid brengt. Vergelijkbare gevallen die voldoen aan de vier voorwaarden waaraan bijproducten volgens de ‘Kaderrichtlijn afvalstoffen’ moeten voldoen zullen nu op dezelfde manier behandeld moeten worden. Bovendien geeft de rechter aan dat het feit dat vergisters een vergunning hebben voor het vergisten van afvalstoffen, niet betekent dat

iedere stof die zij vergisten per definitie een afvalstof zou moeten zijn. Ook verandert het feit dat het glycerinewater aan een tussenhandelaar wordt verkocht niets aan het feit dat het zeker is dat de stof zal worden gebruikt. De vraag of een product een bijproduct is of afval, moet steeds per geval worden bekeken, maar de criteria worden langzaam maar zeker duidelijker. Uiteindelijk willen we onze grondstoffen vaker en beter hergebruiken en de overgang naar een circulaire economie bevorderen. In een circulaire economie bestaat geen afval meer.”

Het kabinet wil de overgang naar een circulaire economie versnellen. Innovatie door hergebruik van materialen staat daarbij voorop. Reeds gebruikte oliën en vetten zijn heel geschikt als grondstof voor nieuwe producten. Echter, bij het hergebruik ervan speelt de definitie van het begrip afval een ­belangrijke rol. De Raad van State heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan in een geschil ­tussen de provincie Drenthe en biodieselfabrikant Sunoil in Emmen. De zaak betrof de vraag of ­glycerinewater afkomstig van de biodieselproductie dat wordt toegepast in biovergisting een afvalstof is of niet. De Raad van State komt tot de conclusie dat het in dit geval gaat om een bijproduct. 10

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

11


ALGEMEEN

Sunoil Biodiesel: specialist en voorloper

Biodiesel was ruim 15 jaar geleden met name in Duitsland sterk in opkomst. De productie ervan werd volop gestimuleerd door de Duitse overheid. Nederland bleef daar aanvankelijk bij achter, er bestond nog geen bijmengverplichting. Toch ontstond het idee om ook in ons land een biodieselfabriek neer te zetten. In 2006 was de Sunoil Biodiesel fabriek in Emmen de eerste biodieselfabriek in Nederland. Het bedrijf heeft met 30 medewerkers en een volcontinu productieproces, inmiddels een capaciteit van boven de 100.000 ton, en levert biodiesel in met name Noordwesten Zuid-Europa. 12

Duurzaam Biodiesel is een dieselbrandstof die wat eigenschappen betreft sterk overeenkomt met gewone diesel. Biodiesel is een methylester dat onder andere uit plantaardige olie is te maken. In Europa is koolzaadolie het meest in gebruik, maar Sunoil Biodiesel verwerkt alleen gebruikt frituurvet tot biodiesel. Na filtering kan het frituurvet worden ingezet als hoofdbestanddeel voor biodiesel, dat daarmee het meest duurzame alternatief is voor gewone diesel.

uit ons proces komt als wij biodiesel produceren; het is er een onlosmakelijk deel van. Ruim twee jaar geleden kregen we daar een meningsverschil over met de provinciale overheid. Zij vonden dat dit product - dat wij al tien jaar in de markt afzetten - , geen bijproduct maar een afvalstof was.”

Voorloper Directeur Wilfred Hadders van Sunoil Biodiesel: “Duurzaamheid is altijd een belangrijke drijfveer voor ons geweest. Destijds waren we al lid van de toenmalige CO2 klankbordgroep in Den Haag. Ook waren we lid van de Commissie Corbey (duurzaamheidsvraagstukken biomassa). Sunoil is een pilotbedrijf geweest voor de Nederlandse overheid m.b.t. de invoering en het goed krijgen van de zogeheten dubbeltelregeling (hernieuwbare energie in transport), die op dit moment nog steeds bestaat. In 2009 zijn we gestart met certificering. We waren een van de eerste fabrieken met ISCC-certificering. Het zijn van voorloper past goed bij ons bedrijf.”

Betrokkenheid MVO “Om die reden hebben wij, samen met een aantal partijen, deze zaak bij de Raad van State aangekaart. MVO heeft daar als externe adviseur een belangrijke rol bij gespeeld. Doordat MVO betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Regeling criteria bijproducten, waren we gezamenlijk in staat om een goed dossier op te stellen dat onze zaak sterker maakte. Uiteindelijk hebben we van de rechter gelijk gekregen (zie het artikel op pagina 10) en heeft de Raad van State erkend dat glycerinewater geen afvalstof, maar een bijproduct is. De uitspraak is heel belangrijk voor bedrijven als de onze, met het oog op de regelgeving waar we aan moeten voldoen. Op het punt van administratieve lasten en vergunningen maakt het veel uit of een product wordt gezien als bijproduct of als afvalstof. Het uiteindelijke belang is veel groter: de uitspraak stimuleert de circulaire economie.”

Afvalstof of bijproduct “Een van de zaken waar we in de loop der tijd mee te maken hebben gekregen is de discussie over afvalstoffen en bijproducten. Als onderdeel van ons productieproces komt glycerinehoudend water vrij. Een heel gewild en schoon product, dat gebruikt wordt voor het produceren van biogas. Het is een product dat altijd

Kantoor Amsterdam Sunoil heeft volop plannen voor de toekomst. De productiecapaciteit in Emmen wordt de komende twee jaar uitgebreid. Daarnaast is het bedrijf onlangs een tradingkantoor begonnen in Amsterdam, om vanuit daar de activiteiten in de branche verder te kunnen uitbreiden. Kijk voor meer informatie op de website van Sunoil Biodiesel.

MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

13


DUURZAME ONTWIKKELING Minister Schouten in brief aan Tweede Kamer:

Nederlandse palmolie-industrie koploper in verduurzaming “De Nederlandse palmoliesector loopt zowel in haar ambities en toezeggingen als met de ­naleving van zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor op andere sectoren”, schreef minister ­Carola Schouten op 17 oktober 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. De minister van Landbouw, ­Natuur en Voedselkwaliteit informeerde de Kamer hiermee over de resultaten van de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze monitor geeft inzicht in het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie, soja, koffie en cacao in Nederland. Belangrijke positie De monitor laat zien dat in Nederland de duurzaamheidsdoelstelling, gericht op het importeren van 100% duurzame palmolie, bijna is bereikt. Vanwege de belangrijke positie van de Nederlandse palmoliesector als marktpartij en importeur heeft ons land een unieke positie om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van ontbossing, aldus de minister. “We kunnen meepraten over de duurzaamheid van de teelt in andere delen van de wereld en zo een gunstig hefboomeffect hebben op internationale milieu- en natuurdoelen en biodiversiteit”.

Foto: Rijksoverheid, Martijn Beekman 14

Ontbossing De minister schrijft dat landbouw verreweg de belangrijkste aanjager is van ontbossing in de tropen en subtropen. Palmolie heeft misschien de naam, maar de belangrijkste agrarische producten die bij de ontbos-

sing zijn betrokken zijn (rund)vlees, soja en mais, en naast palmolie ook rubber, cacao en koffie. Papier is een niet-agrarische grondstof die aanzienlijk bijdraagt aan ontbossing. Amsterdam Verklaringen In 2015 nam Nederland het initiatief voor de Amsterdam Verklaringen voor ‘100% duurzame palmolie in 2020’ en meer algemeen ‘het tegengaan van ontbossing vanuit handelsketens’, vooral gericht op soja, palmolie en cacao. Dit initiatief heet nu het ‘Amsterdam Declarations Partnership’ en wordt inmiddels gesteund door zeven Europese landen. Soja De wereldwijde vraag naar duurzaam geproduceerde soja is nog gering (1-2%). Het grootste deel is RTRS (Round Table for Responsible Soy) gecertificeerde soja. In 2017 verbruikte Nederland 66% van alle RTRS verkochte gecertificeerde soja die wereldwijd werd verkocht. In november van dit jaar worden de initiatieven die door de deelnemers van de Amsterdam Declarations Partnership zijn gestart in Brussel bij elkaar gebracht om de onderlinge samenwerking te versterken. 100% duurzaam Erkenning en waardering is er voor de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO), een MVO-initiatief waarin de in Nederland gevestigde raffinadeurs van palmolie verenigd zijn met de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en de retail die consumentenproducten aanbiedt waarin palmolie verwerkt is. MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

De alliantie zet zich in voor een verdere groei van het aandeel fysiek als duurzaam gecertificeerde palmolie en een verdere versterking van standaarden voor duurzaam geproduceerde palmolie. Daarnaast is de DASPO een van de nationale initiatieven onder het ESPO (European Sustainable Palm Oil) project. De ESPO-doelstelling is om 100% duurzame palmolie in Europa in 2020 te realiseren. Positief Het kabinet steunt de ambitie om de standaarden voor duurzame palmolie te versterken en is positief over de gekozen aanpak, waarbij het bedrijfsleven het initiatief neemt en de overheid waar nodig ondersteunt. MVO zal zich blijven inzetten voor verdere verduurzaming en daarbij samenwerken met andere stakeholders zoals overheden en maatschappelijke organisaties. 15


DUURZAME ONTWIKKELING

EPOC 2018: Meer actie nodig voor 100% duurzame palmolie Tijdens de zesde jaarlijkse Europese Palmolieconferentie (EPOC) op 4 oktober jl. in Madrid, riep Frans Claassen, voorzitter van de European Palm Oil Alliance (EPOA) en directeur van MVO, voedingsmiddelenbedrijven en retailers op om alleen nog duurzame palmolie te gebruiken.

De tijd dringt Als palmolie duurzaam wordt geproduceerd, draagt het bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Claassen: “Ons 2020-doel voor 100% duurzame palmolie in voeding in Europa is nog steeds in zicht, maar iedereen moet alle zeilen bijzetten - de tijd dringt. We roepen NGO’s op om een coöperatieve houding aan te nemen zodat de mensen die moeten zorgen voor de transformatie van de markt, worden ondersteund om de verandering mogelijk te maken.” Het huidige negatieve beeld van palmolie belemmert 16

de overgang naar 100% duurzame palmolie, zegt Claassen. Deelnemers aan de conferentie riepen op tot actie en bespraken het idee van een gezamenlijke communicatiecampagne om duurzame praktijken aan te moedigen. De kloof dichten Een nieuw monitoringsrapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) -project, een initiatief van MVO en IDH, the Sustainable Trade Initiative - laat zien dat 74% van de palmolie die voor voedsel wordt ingevoerd, duurzaam was gecertificeerd (CSPO) in

2017 (inclusief kleine hoeveelheden voor persoonlijke verzorging en diervoeder).

­ roductie op veenland en exploitatie van medewerp kers) worden aangepakt.

Een van de manieren om duurzame ontwikkeling in producerende landen te ondersteunen, is het kopen van speciale certificaten van onafhankelijke boeren. Voor de eerste keer bevat het ESPO-monitorings­verslag ook gegevens over de opname van deze certificaten die worden aangeboden door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). In 2017 betrof dit 8100 ton.

Acties in producerende landen Producerende landen verhogen ook hun inspanningen. Zowel in Indonesië als Maleisië ontwikkelen regionale en districtsoverheden samen met de particuliere sector verplichte certificeringsregelingen (ISPO en MSPO) om duurzame productie te monitoren en te ondersteunen. Ook in Colombia zetten de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich in voor duurzame productie.

Acties in Europa De Europese palmolie-industrie gebruikt meerdere strategieën om ervoor te zorgen dat de palmolie duurzaam is. Een belangrijk startpunt is de zogeheten traceability. Bijna alle - (99% in 2017) - van de palmolie die Europa binnenkomt, is nu herleidbaar tot het niveau van oliemolens. 84% van alle palmolie die in 2017 in Europa werd geïmporteerd, valt onder het duurzaamheidsbeleid van de ondernemingen die ­focussen op ‘No Deforestation, No Peat and No Exploitation’ (NDPE) waarmee de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (ontbossing, MVO MAGAZINE NR 33 - 2018

Aanpak van armoede Naast het belang van duurzame palmolie voor het milieu, leggen de producerende landen de nadruk op de rol van palmolie in de economische ontwikkeling en de aanpak van armoede. De Maleisische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Teresa Kok Suh Sim, legde uit: “De ontwikkeling van de palmolie-industrie in Maleisië zorgde ervoor dat de armoede onder de 5% kwam met extreme armoede onder de 1%, waarbij 38% van de palmolieproductie in Maleisië afkomstig was van kleine bedrijven.” Een recent rapport van IUCN bevestigt dat duurzame palmolie essentieel is voor het oplossen van de voedselvraag van Europa. Claassen: “Wij pleiten voor duurzame palmolieproductie en -consumptie om een positieve impact op armoedebestrijding, behoud van biodiversiteit, sociaaleconomische ontwikkeling en arbeidsrechten te benutten. Uiteindelijk draagt duurzame palmolie bij aan minstens 7 Sustainable Development Goals (SDG’s).” 17


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Steeds meer duurzame ­palmolie uit Colombia

Euro Fed Lipid, het Europese netwerk voor oliën en vetten

Europa en Colombia hebben een toenemend ­gezamenlijk belang: duurzame palmolie. MVOdirecteur Frans Claassen sprak op 26 september jl. namens de European Palm Oil Alliance tijdens een grote internationale palmolie conferentie, over het belang van samenwerking. Voorafgaand aan het congres bezocht hij een aantal palmolieplantages en sprak hij met producenten en overheid.

Afgelopen maand werd in Belfast het 16e ‘Euro Fed Lipid Congress and Expo’ ­georganiseerd, met een ­grote variëteit aan onderwerpen, variërend van “Health & Nutrition’ tot “Processing and Sustainability”. Daarnaast kwamen onderwerpen als biofuels en biotech aan bod. Verder was er dit jaar aandacht voor zuivel. Honderden deelnemers uit Europa, maar ook van daarbuiten, deelden nieuwe inzichten en bespraken ontwikkelingen. Het eigenlijke doel van EFL is het stimuleren van onderzoek en technologie op het gebied van lipiden, maar ook het uitwisselen van ideeën tussen de wetenschappers en andere experts in Europa is belangrijk.

Nationaal Schoolontbijt In de week van 5 tot en met 9 november doen een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het ontbijtpakket voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Natuurlijk staat er ook weer halvarine op de ontbijttafel. Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over die gezonde start van de dag met allerlei lesmateriaal. Naast leuke animatiefilmpjes is er nu ook de online Ontbijtmeter. Hiermee ontdekken kinderen uit de midden- en bovenbouw hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het kunnen verbeteren.

18

land, België en Luxemburg is hiervoor de Benelux Lipid Network (BLN) opgericht. In totaal zijn meer dan 200 personen en bedrijven aangesloten. Voor meer informatie over Euro Fed Lipid of BLN kunt u terecht bij Eddy Esselink via esselink@mvo.nl of 079 363 43 54.

Helena bedankt! In oktober jl. nam Helena Vanhoutte van Vandemoortele B.V. afscheid als voorzitter van de werkgroep Voeding en gezondheid van MVO. Helena was een betrokken voorzitter, met veel inhoudelijke expertise. Zelf geeft ze aan: “Het feit dat het lukte om de juiste experts binnen onze sector rond de tafel te krijgen, maakte de discussies tijdens de werkgroepvergaderingen niet alleen interessant, maar leidde tot beslissingen die onze sector beter maken.” Dank je wel Helena, voor je inzet en deskundigheid. We wensen je veel succes met je nieuwe taak bij Vandemoortele!

Federatie Euro Fed Lipid is een federatie die bestaat uit 13 verschillende wetenschappelijke organisaties in Europa die zich bezighouden met oliën en vetten. In NederMVO MAGAZINE NR 33 - 2018

19

Profile for EPOA

MVO Magazine nr 33  

MVO Magazine nr 33  

Profile for epoa