__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE

recordjaar

2017

voor

oliĂŤn- en vettenindustrie

China akkoord met import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie Biodiesel meest duurzame brandstof YOF bezoekt Rotterdamse haven

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018


Meten is weten

Hoeveel draagt de oliën- en vettenindustrie bij aan de ­Nederlandse economie? Wat is onze bijdrage aan de agrarische export? Wat is de meest verhandelde olie? Waar zit de groei? Uit welke landen importeren we of waar ligt onze footprint? Cijfers zijn van groot belang voor onze sector, een basis voor besluit­ vorming door onze leden, die continu bezig zijn met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Handelscijfers zijn ook een leidraad voor strategische beslissingen en visieontwikkeling. Voor ons als ketenorganisatie zijn cijfers onmisbaar. Ze geven inzicht in ontwikkelingen en vormen een basis voor beleid en activiteiten. Speciaal voor onze leden hebben we een dashboard ontwikkeld dat een nauwkeurig en actueel beeld geeft van de handel in oliezaden, oliën en vetten en aanverwante producten. Het is een voorbeeld van hoe we de service aan onze leden verder uitbreiden. Het dashboard geeft een aantal economische kerncijfers van de sector weer. Hieruit blijkt dat de ­betekenis van onze sector voor de Nederlandse economie in 2017 wederom is toegenomen. De totale export is gegroeid tot boven de € 10 miljard. De oliën- en vettenindustrie is leidend in Europa. We zijn de grootste importeur én exporteur. In het artikel op pagina 4 en 5 vindt u de meest actuele resultaten. Cijfers om trots op te zijn!

Inhoud ALGEMEEN

2017 recordjaar voor oliën- en vettensector Eurofins: analyses en advies voor kwaliteit en voedselveiligheid Young Oils & Fats op bezoek in de Rotterdamse haven Kort nieuws

10 - 11 12 16 - 17

DUURZAME ONTWIKKELING

Biodiesel meest duurzame brandstof Chester Zoo: in actie voor het regenwoud

8-9 14 - 15

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

China akkoord met import varkensvet Mini-symposium: De staat van voedsel- en diervoederveiligheid

7 13

HANDELSPOLITIEK

MVO dashboard voor handelsstatistieken

Frans Claassen Directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl 2

4-5

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

6

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


ALGEMEEN Exportwaarde neemt met 25% toe tot 10,1 miljard euro

2017 recordjaar voor oliën- en vettensector

De Nederlandse im- en export van oliezaden, oliën, vetten en aanverwante producten is - zowel in volume als in waarde - in 2017 sterk gegroeid. Met ruim 10 miljard euro staat de oliën- en vettensector in de top drie van de Nederlandse export van agroproducten (CBS/WageningenUR). De sector exporteerde meer dan bijvoorbeeld de sectoren sierteelt (9,1 miljard euro) en zuivel en eieren (8,9 miljard euro). Dit blijkt uit definitieve cijfers van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie.

2017 recordjaar voor oliën- en vettensector Export €10,1 miljard +25%

waarvan 17% volume groei

Grootste stijger Plantaardige oliën € + 0,5 miljard

plantaardige oliën oliehoudende zaden

Grootste stijgers Maïsolie

lecithine

vetzuren dierlijk vet gebruikt frituurvet

De Europese Unie is niet zelfvoorzienend als het gaat om oliezaden, oliën en vetten. De oliën- en vettenindustrie is dan ook sterk internationaal georiënteerd en Nederland is leidend in Europa. Ruim 20% van de Europese export en import loopt via Nederland. Voor de sector is de onbelemmerde import van grondstoffen cruciaal. Nieuwe vrijhandelsovereenkomsten en verdieping van bestaande handelsovereenkomsten kunnen de export van oliezaden, oliën, vetten en aanverwante producten een verdere impuls geven. Frans Claassen, directeur MVO: “Onze internationale oriëntatie vraagt om een eerlijk speelveld, waar handelsregels worden gerespecteerd. Het oprukken van protectionistische maatregelen baart ons zorgen. Onze industrie is gebaat bij vrijhandel en open grenzen. De dreigende handelsoorlog met 4

de ­Verenigde Staten en de aanstaande Brexit (het ­Verenigd Koninkrijk is goed voor een exportwaarde van 890 miljoen euro) kunnen grote gevolgen hebben.” Export De totale export is met 25% gestegen van 8,1 miljard euro in 2016 tot 10,1 miljard euro in 2017. In volume steeg deze export met 17%. De belangrijkste exportlanden voor de oliën- en vettenindustrie liggen binnen Europa: Duitsland (35%), België (16%), Frankrijk (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%). De grootste stijgers (+ ruim 0,5 miljard euro) waren de plantaardige oliën. Ook de export van dierlijk vet zat aanzienlijk in de lift. In 2017 was hier sprake van een groei van 44% naar 225 miljoen euro. Dit kwam mede door het openen van exportmarkten in Azië en een grotere vraag vanuit Scandinavië.

Import De MVO-industrie importeert een breed scala aan oliezaden, oliën, vetten en aanverwante producten (waaronder biodiesel, vetzuren en lecithine) uit meer dan 100 landen wereldwijd. De belangrijkste leveranciers zijn Duitsland, Indonesië, de Verenigde Staten, Maleisië, Brazilië en Argentinië. De importcijfers laten een aanzienlijke waardestijging zien: van 9,8 miljard euro naar 11,8 miljard euro. Deze stijging is te verklaren door stijgende prijzen maar ook door 10% volumegroei (15,1 miljoen ton in 2016 / 16,6 miljoen ton in 2017). Deze komt voornamelijk op het conto van plantaardige oliën, biodiesel, vetzuren en UCOs (used cooking oils). Bij de plantaardige oliën was er met name sprake van een sterke stijging van de import MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

waarvan 10%

Belangrijkste exportlanden

(waarde)

biodiesel Dierlijk vet € 225 miljoen + 44%

Import €11,8 miljard volume groei +20%

Zonnebloemolie Lijnolie Grondnotenolie

1. Duitsland 35% 2. België 16% 3. Frankrijk 10% 4. Verenigd Koninkrijk 9%

Belangrijkste herkomstlanden (waarde)

1. Duitsland 13% 2. Indonesië 13% 3. Verenigde Staten 9% 4. Maleisië 8%

Palmolie

van maïsolie, zonnebloemolie, lijnolie, grondnotenolie en palmolie. Palmolie In volume was sprake van een herstel van de import van palmolie (een toename van 318.000 ton) naar het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren (2,6 miljoen ton in de periode 2013 - 2017). De verschuiving van de import van palmolie van Indonesië en Maleisië naar Midden- en Zuid-Amerika zette in 2017 door. In 2013 kwam 85% van de palmolie uit Indonesië en Maleisië. In 2017 is dit aandeel gedaald naar 56%, ten gunste van een stijging van de import uit Colombia, Guatemala en Honduras (van 8% naar 30% over de periode 2013 - 2017). 5


HANDELSPOLITIEK

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

MVO introduceert gebruiksvriendelijke tool

MVO dashboard voor handelsstatistieken

Actuele informatie over de EU-handel in oliezaden, plantaardige en dierlijke vetten en -oliën, margarine, speciale vetten, biodiesel, lecithine en vetzuren is sinds kort beschikbaar voor MVO-leden via een nieuwe gebruiksvriendelijke tool op de website, MVO Trade Statistics. MVO Trade Statistics is ontwikkeld om MVO-leden gemakkelijk toegang te bieden tot Eurostat-handelsgegevens. De tool biedt nauwkeurige en specifieke informatie over de import en export (waarde en volume) van oliezaden, oliën, vetten en producten daarvan, van en naar andere EU-lidstaten of derde landen. Het is mogelijk om de EU-28 of een van de afzonderlijke EU-lidstaten, zoals Nederland, te selecteren. Momenteel bevat MVO Trade Statistics handelsgegevens uit de periode 2009 - april 2018. Elke maand zullen er nieuwe Eurostat-gegevens aan worden toegevoegd.

6

Speciaal voor leden organiseert MVO korte ­instructiesessies op maandag 23 juli 2018, 15:00 - 16:30 en op maandag 3 september 2018 (15:00 - 16:30 uur). Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henry Pouw via ­office@mvo.nl of 079 363 43 50.

China akkoord met import van Nederlands varkensvet voor humane consumptie China staat de import van Nederlands ­varkensvet voor humane consumptie toe. Op 2 juli 2018 tekenden minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar Chinese collega minister Ni Yuefeng het protocol tijdens de High Level Meeting in Den Haag. Meer dan zes jaar is er over de export van varkensvet (reuzel) voor humane consumptie onderhandeld. MVO en de Vereniging Verwerkers Slachtbijproducten (VVS) zijn zeer verheugd met dit resultaat. In goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, het ministerie van LNV, de NVWA en ­bureau landbouwraad Beijing is nu dit positieve ­resultaat behaald. De industrie verwacht jaarlijks enkele miljoenen euro’s aan ­varkensvet te gaan exporteren naar China. Varkensvet wordt in China namelijk gebruikt als ingrediënt in soep en diverse bakkerijproducten zoals Mooncakes. De export naar China van varkensvet voor diervoeding was al mogelijk, nu mag ook varkensvet voor humane consumptie naar China worden geëxporteerd. Minister Carola Schouten tekent samen met haar Chinese collega minister Ni Yuefeng het protocol. Foto: EZK / Mylène Sopacua

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

7


DUURZAME ONTWIKKELING Broeikasgasemissiefactoren per brandstoftype (g/MJ)

Geen biodiesel uit palm- of sojaolie op Nederlandse markt

Biodiesel meest duurzame brandstof Biobrandstoffen in Nederland zijn zeer duurzaam. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de ­Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De biodiesel die we in Nederland gebruiken is hoofd­ zakelijk gemaakt van gebruikt frituurvet. De emissiefactor van biodiesel is het laagste van alle energie­bronnen. Biodiesel presteert daarmee zelfs substantieel beter dan bijvoorbeeld biogas en ­bio-ethanol, maar ook beter dan elektriciteit.

Frans Claassen, directeur van MVO: “Het gebruik van biobrandstoffen in de transport­ sector is van belang bij het tegengaan van klimaat­ verandering en het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Biobrandstoffen zullen een belangrijke rol blijven spelen bij het verduurzamen van de transportsector.”

Dieselvervangers Biogas Benzinevervangers LPG LNG/CNG Elektriciteit

Benzine Diesel

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bron: NEa

Geen palm- of sojaolie Net als in voorgaande jaren zijn in Nederland geen biobrandstoffen op basis van palm- of sojaolie ­gebruikt. Gebruikt frituurvet levert de grootste grondstofbijdrage (61%) aan de leveringen van biobrandstof in 2017.

Het aandeel uit afvalstromen is de laatste jaren opgelopen tot circa 70% in 2017. Biobrandstoffen die dienen als dieselvervangers en biogas zijn in 2017 geheel uit afvalstromen en residuen geproduceerd. Van alle hernieuwbare alternatieven om fossiele brandstoffen op de Nederlandse markt te vervan-

gen, hebben dieselvervangers, gemaakt van gebruikt ­frituurvet en dierlijk vet, de laagste emissiefactor. Duurzaam Volgens de NEa-rapportage zijn alle in 2017 gebruikte grondstoffen ISCC-gecertificeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen ontbossing heeft plaats­ gevonden en dat de grondstoffen niet worden geteeld op veengrond. Alle grondstoffen voor biobrandstof voldoen daarmee aan de Europese duurzaamheids­ eisen uit de Renewable Energy Directive (RED). Klimaat Op basis van de Brandstofkwaliteitsrichtlijn dienen bedrijven die brandstoffen op de markt brengen de CO2-emissieprestatie van die brandstoffen in 2020 met 6% te verminderen. De lage CO2-emissiewaarde van de gebruikte biodiesel draagt daar in grote mate aan bij. In 2017 lag het reductiepercentage op drie en daarmee is de helft van deze doelstelling gerealiseerd.

8

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

Hernieuwbaar De fysieke hoeveelheid gerapporteerde hernieuwbare energie is in 2017 19,5 miljoen GJ. Dit is een stijging van 10% t.o.v. 2016. Van biobrandstoffen op basis van afvalstoffen en residuen mag de energieinhoud ­dubbel geteld worden. Door de inzet van meer ­dubbeltellend materiaal is de berekende energieinhoud van de hernieuwbare energie in 2017 gestegen met 12%. De inzet van dubbeltellende biobrand­ stoffen is gestegen van 66 naar 69%. Eerlijk speelveld De handel in grondstoffen voor biobrandstof is internationaal. Het grootste deel (54%) van de grondstoffen voor biobrandstoffen komt uit Europa. Daarna ­volgen Azië en Noord-Amerika met respectievelijk 25% en 15%. MVO vraagt specifieke aandacht van de ­Nederlandse en Europese overheid voor een eerlijk speelveld voor de handel in (grondstoffen voor) biobrandstoffen, zonder exportsubsidies of dumpingpraktijken.

9


ALGEMEEN Barendrecht Eurofins is actief in verschillende sectoren. Begonnen in food, heeft het bedrijf zich verbreed naar andere sectoren als milieuonderzoek, het testen van farmaceutische producten en sinds kort ook genomics. In Nederland zijn vier laboratoria actief. De vestiging in Barendrecht is het zogeheten ‘havenlab’ van waaruit het begin van de keten en de commodity-stromen worden bediend. Het lab is opgericht in 2007 en heeft zich na de overname van LabCo in 2012 verder gespecialiseerd in granen, oliehoudende zaden en zowel ruwe als geraffineerde plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Daarnaast biedt Eurofins, vanuit een aparte entiteit Eurofins|Survey, diensten aan als inspectiebedrijf (het uitvoeren van onafhankelijke ladingcontroles op schepen of in pakhuizen), en voeren ze industriële tests uit voor de non-food en non-feed markten.

Eurofins: analyses en advies voor kwaliteit en voedselveiligheid Eurofins is een internationale groep voor laboratoriumonderzoek en advies. In 1987, nu ruim dertig jaar geleden, werd het eerste lab opgericht in Nantes in Frankrijk, waar met authenticiteitstests een grootschalige wijnfraude werd blootgelegd. De activiteiten zijn inmiddels flink uitgebreid. Op dit moment heeft Eurofins 400 locaties in 44 landen en voert het wereldwijd jaarlijks 360 miljoen tests uit. 10

Mirjam Kortekaas, directeur van de vestiging in Barendrecht: “Eurofins is een commercieel laboratorium en in Barendrecht voeren we in opdracht van onze klanten verschillende soorten analyses uit. Dat kunnen analyses zijn die wetgeving gerelateerd zijn of contract gerelateerd. Soms is de aanleiding een vermoeden van contaminanten zoals pesticiden of mycotoxinen, waardoor de klant een analyse aanvraagt. Ook zijn we vaak ‘referee lab’ in het geval van een dispuut.” Ketensamenwerking Bij voedselveiligheidskwesties is ketensamenwerking van cruciaal belang. Mirjam Kortekaas: “Wij zijn een MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

FOSFA en NOFOTA erkend lab en zijn onderdeel van de keten, met name van de handel. Op het moment dat een lading wordt doorverkocht aan een volgende partij, zijn wij vaak betrokken. Wij zijn aangesloten bij MVO, omdat we de keten kunnen adviseren. We zetten ons in om de partijen uit de keten zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, zodat de handelsketen sneller en veiliger wordt.” Uitdagingen “Wat we bijvoorbeeld tegenkomen is dat in verschillende landen soms verschillende methodes worden gebruikt voor analyses. Dan ontstaat er tussen koper en verkoper een discussie over de waarde van het resultaat. Dan is het noodzakelijk om goed met elkaar in gesprek te blijven. Dit doen we voor onze eigen klanten, maar soms ook als derde partij. Onze grootste uitdaging blijft: hoe kunnen we zo goed en zo snel mogelijk onze klanten bedienen. Dat vereist soms wel wat creativiteit en flexibiliteit.” Wetgeving “Een ander probleem waar we soms tegenaan lopen is dat wetgeving tussen landen kan verschillen. Soms vind je stoffen in een product die in het land van herkomst niet verboden zijn, maar hier wel. Of dat de MRL’s (Maximale Residu Limieten) anders zijn. Dan ontstaat verwarring bij de klant. Het is lastig om ons werk goed te doen als de wetgeving niet overal consistent is. Gelukkig zijn we een grote organisatie en actief in verschillende landen waardoor we snel kunnen schakelen en de veiligheid van de keten beter kunnen waarborgen.” Ga voor meer informatie over Eurofins naar www.eurofinsfoodtesting.nl 11


ALGEMEEN

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Young Oils & Fats op bezoek in de Rotterdamse haven

Mini-symposium - 11 september 2018

Zonnebril op, jasje uit en wind door je haren. Dinsdag 26 juni jl. was een perfecte dag voor de Young Oils & Fats (YOF) om aan boord te gaan voor een rondvaart langs MVO-bedrijven in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf Rotterdam stelde haar ‘Nieuwe Maze’ beschikbaar om de YOF een indruk te geven van de oliën- en vettensector vanaf het water. Alhoewel eetbare oliën slechts een deel zijn van de havenactiviteit in Rotterdam, werd al snel duidelijk dat Rotterdam een van ’s werelds belangrijkste havens is voor de sector. Te zien waren bedrijven als Koole, Vopak en Wilmar, maar ook het laden en lossen van de verschillende

De staat van voedsel- en diervoederveiligheid Het belang van toezicht, handhaving en opsporing

schepen langs de kade. YOF-leden wisselden onderling kennis uit over de activiteiten van hun bedrijf. Zo werd er een mooie brug geslagen tussen mensen uit ‘de fabriek’ en ‘van kantoor’. De YOF is een MVO-initiatief speciaal voor jonge professionals in de oliën- en vettenketen. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 60 geïnteresseerde deelnemers uit verschillende bedrijven. De YOF organiseert drie keer per jaar een bedrijfsbezoek in de sector. De volgende YOF activiteit zal plaatsvinden in het najaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Pasmans via pasmans@mvo.nl of 079 363 43 55.

Hoe kunnen we de samenwerking tussen ­toezichthouders en bedrijfsleven verbeteren? De Nederlandse oliën- en vettenindustrie bevordert en bewaakt de veiligheid en kwaliteit van de grondstoffen, producten en productiemethoden in de sector. De industrie is verantwoordelijk voor een veilige en transparante keten en ontwikkelt en deelt kennis, expertise en best practices om voedsel- en diervoederveiligheid te kunnen waarborgen. Het overheidstoezicht op de productie van voedingsmiddelen en diervoeders is in handen van de ­Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die via risicogerichte inspecties controleren of het bedrijfs­ leven aan de wettelijke eisen op het gebied van ­voedsel- en diervoederveiligheid en milieu voldoet. Regels op nationaal en internationaal (EU) niveau

12

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

garanderen een veilige en duurzame productie van grondstoffen en eindproducten. Het niet volgens de wetgeving handelen kan grote en vervelende consequenties hebben voor personen, bedrijven en onze gehele MVO-industrie. MVO organiseert op dinsdag 11 september 2018 een mini-symposium over toezicht, handhaving en opsporing waarin de rollen van de NVWA en de ILT en van hun opsporingsdiensten worden uitgelegd. Vanuit onze industrie zullen we ervaringen op dit gebied delen en gezamenlijk de ‘lessons learned’ vaststellen. Het mini-symposium vindt van 13.30 tot 16.45 uur plaats in het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht en eindigt met een netwerkborrel. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanneli Kingma.

13


DUURZAME ONTWIKKELING Duurzame palmolie en de strijd om orang-oetans te redden

Chester Zoo: in actie voor het regenwoud Chester Zoo is met meer dan 1,8 miljoen bezoekers per jaar de best bezochte dierentuin in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de meest bezochte toeristische attractie van het VK buiten Londen. In augustus 2017 werd de dierentuin uitgeroepen tot de beste dierentuin van het VK en de op twee na beste dierentuin ter wereld. De dierentuin is de thuisbasis van meer dan 21.000 dieren van o ­ ngeveer 500 verschillende soorten, waarvan er vele in het wild worden bedreigd. Door middel van de campagne voor natuurbehoud, Act for Wildlife, helpt de dierentuin om met uitsterven bedreigde soorten over de hele wereld te redden.

Regenwoud Catherine Barton, Field Conservation Manager bij Chester Zoo: “We zetten ons in voor de wilde dieren in alle delen van de wereld. Daarvoor moeten we de ontbossing aanpakken die dieren in het wild, zoals orangoetans, in de richting van uitsterving drijft. Zo gingen we ons verdiepen in palmolie. Ons standpunt ten aanzien van palmolie is niet om palmolie te boycotten. Een boycot zou een negatief effect kunnen hebben op wilde dieren in andere delen van de wereld. Wij pleiten voor een toekomst met duurzame palmolie. Oliepalmen zijn zeer productief en de opbrengst per vierkante kilometer is hoger dan voor elke andere eetbare olie. Dit betekent dat palmolie het potentieel heeft om zeer milieuvriendelijk te zijn als het duurzaam wordt ­gekweekt. Deze boodschap dragen we actief uit.”

14

Palm Oil Challenge Chester Zoo voert actief campagne voor duurzame palmolie. Catherine: “We hebben de Chester Zoo Palm Oil Challenge gelanceerd. Daarin roepen we consumenten en bedrijven op om nú te handelen, en duurzaam geproduceerde palmolie te kopen of de vraag ernaar te creëren. Via onze website ­www.actforwildlife.com stellen we een toolkit beschikbaar voor bedrijven, restaurants en cafés, cateraars, scholen, ziekenhuizen en consumenten met praktische tips die helpen duurzame keuzes te maken.” Duurzame stad Ondersteund door parlementslid Chris Matheson, voert Chester Zoo campagne om Chester, een stad met circa 80.000 inwoners, de eerste Duurzame Palmolie Stad van het Verenigd Koninkrijk te maken. ­Catherine: “Om deelnemers op weg te helpen, hebben we vijf doelgebieden in de voedsel- en horecabranche geïdentificeerd waarvan we verwachten dat ze een groot verschil kunnen maken en een impact kunnen hebben op leveranciers in de lokale omgeving. We helpen ze niet-duurzame producten te vervangen door duurzame!” Parlement Op 13 juni jl. bracht Chester Zoo vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en politiek bijeen in Westminster, het parlementsgebouw in Londen met MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

Namens de European Palm Oil Alliance (EPOA) sprak MVO-medewerker Thijs Pasmans op de door Chester Zoo georganiseerde bijeenkomst over zijn ervaring bij kleine boerenbedrijven in Indonesië en de positieve impact van duurzame palmolie. EPOA was vertegenwoordigd met communicatiematerialen die het belang van duurzame palmolie ondersteunen met feiten en cijfers. als doel samen te werken om de problemen rond palmolie aan te pakken en een deel van de oplossing te zijn. Het was de eerste keer dat zo’n brede delegatie uit de Britse voedingsindustrie met dit doel bijeenkwam.

15


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Nieuwe president EFPRA 6 oktober 2018

Dag van de Chemie Tijdens de Dag van de Chemie zet een groot aantal bedrijven de deuren open voor het publiek. Onder het motto ‘Bekijk chemie eens van een andere kant’ kunnen bezoekers ontdekken hoe veilig, innovatief en duurzaam de chemische industrie werkt. Ook uit de keten van oliën en vetten doet een aantal bedrijven mee. Dat zijn niet alleen producenten, maar ook bedrijven die afnemers zijn van oliën en vetten of oleochemicals omdat ze die als grondstof gebruiken. Voor sommige bedrijven moeten bezoekers zich vooraf aanmelden en soms is er ook een limiet. Ga voor meer informatie naar de website.

MVO-bestuurslid en directeur Algemene Zaken van Darling ­Ingredients ­International, Sjors ­Beerendonk is op 22 juni jl. gekozen tot President van de European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA) tijdens het jaarlijkse Europese congres dat dit jaar in Barcelona werd gehouden. Sjors volgt Niels Leth Nielsen op die de afgelopen 14 jaar President van ­EFPRA is geweest.

Cafetariaondernemers laten zien waar frituurvet van gemaakt wordt Het campagneteam van Verantwoord Frituren heeft een filmpje laten maken over de oorsprong van ­frituurvetten. De natuurlijke grondstoffen waar frituurvetten of -oliën van gemaakt worden zijn nagenoeg onbekend bij veel cafetariaondernemers. Het filmpje gaat in op de verschillende oliesoorten die in frituurvetten of -oliën gebruikt worden en laat enkele in het oog springende eigenschappen zien van de verschillende oliesoorten. Ondernemers met ‘narrowcasting’ beeldschermen in de zaak kunnen het filmpje aan hun klanten tonen. Deelnemers van de campagne kunnen het filmpje downloaden vanaf de campagnewebsite:­­ www.friturenindehoreca.nl. Het filmpje is tevens te bekijken via youtube op het eigen Verantwoord Frituren kanaal. Klik hier voor het filmpje.

MVO nam ook dit jaar deel aan de European Roundtable van de RSPO. De conferentie had meer dan 400 deelnemers. In de presentaties en debatten stond de doelstelling centraal om in Europa 100% duurzame palmolie de norm te maken in 2020. Dit doel wordt inmiddels door een steeds bredere groep van bedrijven, organisaties en overheden onderschreven. MVO sprak met diverse partijen en ondersteunde EPOA in de informatiestand die veel bezoekers trok.

Uw privacy is belangrijk voor MVO MVO is transparant over de wijze waarop met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Om die reden en in overeenstemming met de nieuwe regels voor gegevensbescherming, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei jl. is ingegaan willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid dat, wanneer u geen nieuwsbrieven meer van MVO wenst te ontvangen, u zich eenvoudig uit kunt schrijven via deze link. MVO zal zoals altijd zorgvuldig blijven omgaan met uw gegevens.

Delegatie uit Tsjaad MVO ontving op 21 juni jl. samen met Het Comité van Graanhandelaren een prachtige kleurrijke delegatie uit Tsjaad voor een goed gesprek over handel in plantaardige oliën, oliezaden en granen. 16

MVO bij European Roundtable RSPO

MVO MAGAZINE NR 31 - 2018

17

Profile for EPOA

MVO magazine nr31 def  

MVO magazine nr31 def  

Profile for epoa