__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE Sectorspecifieke kennis bij MVO-cursus

Food & Feed Safety

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie Chinese delegatie spreekt over verduurzaming soja

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 25 - 2017


Voeding en gezondheid in breed perspectief De rol van vetten in een gebalanceerde voeding is in mijn ogen een veel bredere topic dan alleen bekeken vanuit voedingskunde of ­kwaliteit. Het thema ‘Voeding en gezondheid’ gaat over vragen als: hoe richt je je innovatie in om tot betere producten te komen, hoe garandeer je kwaliteit, welke technologie kun je inzetten, hoe communiceer je over gezonde voeding met consumenten? Voedsel­ veiligheid, innovatie, t­ echnologie en kwaliteit zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen aan betere producten: betere oliën, vetten en margarines voor consumenten, passend in een gezond dieet. In mijn functie van Chief Technology Officer bij Vandemoortele, ben ik verantwoordelijk voor R&D, ­Kwaliteit, Engineering en Safety binnen de divisies van bakkerijproducten en margarines. Sinds kort ben ik voorzitter van de MVO-werkgroep Voeding en gezondheid en wil ik een bijdrage leveren aan de discussies binnen de sector over de vraag hoe we kunnen samenwerken. De werkgroep bevat experts met een zeer diverse achtergrond, zodanig dat we de discussies kunnen voeren in een breed perspectief. Thema’s als gezonde en duurzame voeding komen aan bod, maar ook voedsel­ veiligheid, transparantie en communicatie. Vetten en oliën zijn een essentieel onderdeel van ons dieet. De discussies over de vraag: wat is gezond, maken het belang van een gebalanceerde voeding steeds duidelijker. Op de langere termijn zullen we mogelijk meer en meer kijken naar specifieke voedingsbehoeften van bepaalde bevolkingsgroepen. Ouderen hebben andere voedingsbehoeften dan kinderen.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie Chinese delegatie spreekt met MVO over verduurzaming soja MVO discussieert mee over ‘Transparency & Scale’ MVO bij Europese rondetafel van RSPO Van bijproduct tot nieuwe energie

2

6-7 7 11 12 - 13

VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Sectorspecifieke kennis voor professionals

10

ALGEMEEN

Ten Kate: natuurlijke vetten en eiwitten met tal van toepassingen 3 maanden aan de slag in Indonesië Kort nieuws

Vanuit mijn vorige functie van Commercieel Directeur voor het bedrijfsonderdeel margarines, culinary oils & fats, weet ik hoe belangrijk het is om de consument te kennen, om de markt te begrijpen en om deze kennis te kunnen vertalen naar innovatie en productontwikkeling. Niet enkel nadenken: wat komt er in de vorm van wetgeving op ons af, maar ook: wat vraagt de consument, wat zijn de markttrends, en hoe kunnen we als industrie bijdragen aan een gezonde voeding. Ik zet me daar graag voor in! Helena Vanhoutte, Chief Technology Officer Vandemoortele, en voorzitter van de werkgroep Voeding en gezondheid van MVO

4-5

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

8-9 14 - 15 16 - 17

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


DUURZAME ONTWIKKELING

72%

100.000 50.000

30%

53%

84%

90%

2012

2013

20.000 10.000 0

61%

0 2011

67%

2014

2015

2016

93% 96% 100%

78% 95%

e e e n rs len te tri tri nd e ge de us us an ke ri an id er ust rik nd nd rv i i m b e w d s g n r n g lv e fa in in ar lve i ve us ed ui ed pe sa tw vo vo ap nz oe ks en z e d e a r e ig m en Aa er elk rin Ge ijM Ov ga er ar kk a M B

Van alle palmolie die in 2016 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 90% duurzaam. Dit blijkt uit het rapport van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO). Ook het aandeel fysiek gescheiden duurzame palmolie nam toe in 2016: van de gebruikte duurzame palmolie was 67% ‘Segregated’ gecertificeerd.

Aandeel duurzame palmolie

Onderverdeling duurzame

Meer duurzame palmoliepalmolie in Europa 2016 Duurzame palmolie Segregated Het succes van de DASPO heeft geleid tot Reguliere palmolie Mass Balance Volume (ton) de vorming van nationale initiatieven gericht Book & Claim 100.000 op duurzame palmolie in elf andere Euro11% 80.000 pese landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Italië, België, 60.000 Zweden, Spanje, Noorwegen, Oostenrijk 29% 87% 40.000 76% en Zwitserland). Gezamenlijk werken deze 60% 60% 50% de ambitie om in 2020 in heel allianties aan 20.000 38% 42% Europa alleen nog duurzame palmolie te 0

2011

4

Groei verkoop RSPO gecertificeerde duurzame palmolie Volume (ton)

2012

2013

2014

2015

90%

84%

r

150.000

87%

ie

st

200.000

30.000

du

40.000

20%

in

250.000

en

50.000

72%

el

60.000

13%

300.000

dd

70.000

350.000

mi

80.000

Volume (ton)

gs

90.000

di n

Reguliere palmolie

61%

vo e

Volume (ton) 100.000

Segregated Mass Balance Book & Claim

Commitment DASPO-leden De DASPO zet zich verder in voor het gebruik van de fysieke handelsstroom voor duurzame palmolie, dat wil zeggen ‘Mass Balance’ of ‘Segregated’ en AKSV ‘Identity Preserved’ in plaats van ‘Book & Claim’certificaten. Een belangrijk punt is ook de continue aanscherping van certificeringsstandaarden. Zo is er bijvoorbeeld in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de bescherming van hoogwaardige bossen, RAPPORTAGE het voorkomen van 2016 productie op veenlanden en de ondersteuning van kleine, onafhankelijke boeren. De DASPO blijft rapporteren over de jaarlijkse voortMargarine gang. De leden van de IMACE DASPO staan open voor relevante input en kennis van externe partijen. ds e

Per handelssysteem

Segregated

verschillende brancheverenigingen uit de Nederlandse Mass Balance Volume (ton) Book & Claim 4.000 voedingsmiddelen- en diervoederindustrie dat wordt 4% Trade Initiative. ondersteund door IDH, The Sustainable 3.500 Sinds 2010 werken de leden van de DASPO al aan de 3.000 verduurzaming van de Nederlandse palmolieketen. 2.500 95% Deze rapportage laat zien dat in 2016 opnieuw een be2.000 91% 100% 87% 71% langrijke 80%stap is gezet naar het doel om in 2020 100% 1.500 duurzame palmolie te verwerken in de Nederlandse 500 96% voedingsmiddelenen diervoederindustrie. Veel 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in Nederland geproduceerde voedingsmiddelen *Vanaf 2016 is de rapportage verbreed voor de gehele gemaksvoedingindustrie. De ASKV vertegenwoordigt 80% van de gemaksvoedingindustrie en gebruikt 100%laten duurzamedus palmolie. worden geëxporteerd. De resultaten zien dat de vraag naar duurzame palmolie ook buiten Nederland groeit.

rlan

Aandeel duurzame palmolie Nederlandse voedingsmiddelenindustrie 2016 Duurzame palmolie

Reguliere palmolie

palmolie DeDuurzame DASPO is een Reguliere palmolie

ede

ALGEMEEN

Onderverdeling duurzame palmolie 2016 samenwerkingsverband van acht

Aandeel duurzame palmolie

53%

de N

Aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie per sector Duurzame palmolie 2016

verwerken. Deze ambitie wordt ondersteund door het ‘European Sustainable Palm Oil (ESPO)’, een project van IDH en MVO en de overheden van zes Europese lidstaten. Door nauw samen te werken met Europese partners, wil de DASPO bereiken dat uiteindelijk niet alleen de palmolie voor de Nederlandse markt, maar ook alle palmolie die vanuit Nederland wordt geëxporteerd duurzaam is.

Duurza me Pa lm ol ie

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie

Volgens minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “De resultaten van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ laten opnieuw zien dat duurzame palmolie mogelijk is. Het is erg bemoedigend dat het voorbeeld van de DASPO inmiddels succesvol navolging heeft gekregen in de rest van Europa. Dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten.”

Ver werkt door

Meest gebruikte duurzame palmolie is ‘Segregated’

30%

Klik hier voor de volledige rapportage.

2016

*Vanaf 2016 inclusief gebruik duurzame palmolie sausfabrikanten. MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

5


DUURZAME ONTWIKKELING

Chinese delegatie spreekt met MVO over verduurzaming soja Op uitnodiging van Solidaridad ontving MVO in april jl. een delegatie van de Chinese soja-industrie. De Chinese delegatie onder leiding van Mr. Liu Denggao, vice president van de China Soybean Industry Association, sprak onder meer met MVO (Frans Claassen en Eddy Esselink) en VERNOF (Coen Blomsma). Solidaridad organiseerde het bezoek vanuit het belang dat de wereldwijde ­sojamarkt moet verduurzamen. De Chinese vertegenwoordigers overwegen een richtlijn voor duurzame soja-inkoop op te stellen.

6

Met dank aan: Solidaridad

MVO discussieert mee met RTRS over ‘Transparency & Scale’ Op 31 mei en 1 juni jl. organiseerde de Round Table On Responsible Soy (RTRS) de RT12 in Lille (Frankrijk). Ook MVO nam deel aan deze rondetafelconferentie die de titel ‘Transparency and Scale’ had. Gedurende anderhalve dag discussieerden de deelnemers over wat er nodig is om het gebruik van duurzame soja te stimuleren. Verschillende ideeën en initiatieven werden gepresenteerd en ook de noodzaak om samen te werken was onderwerp van discussie.

Wereldspeler China is de grootste importeur van soja ter wereld. China importeerde in 2016 maar liefst 86 miljoen ton, een kwart van de wereldproductie van soja. Daarnaast produceert China zelf 13 miljoen ton soja. Als Chinese bedrijven kiezen voor duurzame soja, heeft dit een enorme impact op de wereldmarkt. De delegatie die in april Nederland bezocht, importeert samen ruim 30 miljoen ton soja; net zoveel als alle EU landen samen. Nederland is de tweede speler op de wereld sojamarkt, met een jaarlijkse import van 8 miljoen ton. Voortrekkersrol In Nederland wordt vaak gekozen voor publiek-private partnerschappen om duurzame productie en handel wereldwijd te bevorderen. MVO heeft daarbij aanvankelijk als productschap en inmiddels als ketenorganisatie altijd een voortrekkersrol vervuld. Behalve

Aan het eind van het bezoek gaf de delegatie aan dat het een Chinese richtlijn voor duurzame inkoop gaat opstellen. Ook wil China de discussie met belangrijke Europese en Zuid-Amerikaanse spelers in de sector voortzetten om te komen tot een wereldwijde consensus over duurzame handel en productie.

“Er is geen tijd te verliezen” benadrukte het Wereld Natuur Fonds (WNF), mede naar aanleiding van de

met MVO/VERNOF sprak de Chinese delegatie onder meer met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de financiële sector, met de Fefac en met bedrijven zoals CEFETRA, Unilever en Ahold Delhaize.

toenemende ontbossing in met name het Cerradogebied in Brazilië. Ook was er veel aandacht voor nieuwe monitoringtechnieken om de noodzakelijke controles te kunnen uitvoeren. Naast de RTRS als certificeringschema voor duurzame soja, was er ook aandacht voor de Fefac Sourcing Guidelines, de richtlijnen voor duurzame soja van de Europese Federatie van Diervoederproducenten. In een van de sessies werd uitvoerig stilgestaan bij het belang van multi-stakeholder partnerships: overheid, bedrijven en NGO’s die samenwerken. De ‘Amsterdam Declaration’ werd naar voren gebracht als voorbeeld om de mogelijke acties vanuit de EU op gebied van klimaatverandering vorm te geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Eddy Esselink via esselink@mvo.nl of 079 363 43 54.

MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

7


ALGEMEEN

Ten Kate: natuurlijke vetten en eiwitten met tal van toepassingen Al bijna 100 jaar produceert Ten Kate dierlijke vetten en eiwitten die als ingrediënten worden ­gebruikt in levensmiddelen, diervoeding en technische producten.

Familiebedrijf De onderneming werd in 1920 door Sjoerd ten Kate opgericht als groothandel in kaas, spek, vet en kunstboter. Er was in die tijd veel behoefte aan betaalbare calorierijke voeding voor mensen die zwaar lichamelijk werk deden in de veenkoloniën. De focus van het bedrijf veranderde met de tijd, maar Ten Kate is nog steeds een familiebedrijf met een hoofdkantoor in Musselkanaal. De onderneming streeft geen kortetermijnsuccessen na, maar richt zich op continuïteit en de toekomst. Innovatie In de bijna honderd jaar van haar bestaan stond innovatie altijd voorop. Zo verwierf het bedrijf patenten op eigen uitvindingen: op het kristalliseren van vet bijvoorbeeld, maar ook op het enzymatisch smelten. Ten Kate ontwikkelt dagelijks producten met specifieke eigenschappen die een grote toegevoegde waarde hebben voor de klant. Zo is via een in eigen huis ontwikkeld proces lard oil ontwikkeld: varkensvet in een vloeibare vorm, met veelzijdige technische toepassingen. Research & Development gebeurt in nauw overleg met de klant. Ook wordt samengewerkt met universiteiten en onderzoeksinstituten in Europa en Azië. Toepassingen Innovaties leidden eind vorige eeuw een periode van groei in, aanvankelijk vooral in Europa en later ook in Azië. Naast productielocaties in Ter Apelkanaal en Sögel (Duitsland) opende Ten Kate in 2009 een

8

MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

verkoopkantoor in Hong Kong, om de afnemers in Azië goed te kunnen bedienen. In Nederland werd in 2014 een nieuwe productiefaciliteit voor eiwitten in gebruik genomen. In Ter Apelkanaal worden vetten en eiwitten geproduceerd en verpakt die geschikt zijn voor menselijke consumptie, terwijl in Sögel ingre­ diënten worden gemaakt voor diervoeding, kalvermelk en petfood. De vetten geproduceerd in Sögel ­worden tevens gebruikt in cosmetica, shampoos, zepen, wasmiddelen, crèmes en schoonmaakmiddelen, maar bijvoorbeeld ook in smeermiddelen en biobrandstof. Alle grondstoffen, processen en producten voldoen aan de strengste Europese eisen voor kwaliteit en voedselveiligheid. Duurzaam Omdat dierlijke vetten en eiwitten worden gewonnen uit bijproducten en de dieren primair worden grootgebracht voor hun vlees, zuivel, eieren en wol, zijn ze van nature duurzaam. Ten Kate heeft de productieprocessen zodanig ingericht dat een hoge energieefficiëntie en een lage CO2-emissie wordt bereikt en geen waardevolle grondstoffen verloren gaan. Door samenwerking met andere bedrijven wordt efficiënt omgegaan met energie en water en wordt het aantal transportkilometers beperkt. In de bedrijfsprocessen wordt gebruik gemaakt van de restenergie van andere bedrijven. De restproducten die Ten Kate zelf niet meer gebruikt zijn weer grondstof voor andere bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.tenkate.nl 9


VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

DUURZAME ONTWIKKELING

Food & Feed Safety of Oils and Fats

Sectorspecifieke kennis voor professionals

MVO bij Europese rondetafel van RSPO Hoe kunnen we zorgen dat in 2020 in de EU alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt? Deze vraag stond centraal tijdens het Europese congres van de Ronde Tafel voor Duurzame ­Palmolie (RSPO), dat dit jaar op 12 en 13 juni plaatsvond in Londen. MVO was erbij. De presentaties en debatten focusten zich rond drie thema’s: wat kunnen we doen aan het probleem van ontbossing? Hoe betrekken we de kleine boeren? Wat is er nodig zodat arbeids- en mensenrechten worden gerespecteerd? Informatiestand MVO sprak met diverse partijen en ondersteunde EPOA in de informatiestand die veel bezoekers trok.

De achtste editie van de MVO-cursus Food & Feed Safety of Oils and Fats vond dit jaar plaats van 12 tot en met 15 juni in Vlaardingen en Rotterdam. De cursus, die mede dankzij de bijdragen van experts vanuit de industrie en de overheid elk jaar weer een groot succes is, behandelt de voedsel- en diervoederveiligheid in de hele keten van oliën- en vetten.

10

De deelnemers hadden met name belangstelling voor het EPOA-communicatiemateriaal, dat in verschillende talen beschikbaar is. Ook waren de bezoekers geïnteresseerd in EPOA zelf en haar leden en doelen.

Behalve presentaties en cases stond er een aantal bedrijfsbezoeken op het programma. Dit jaar waren dat bezoeken bij Olenex, Vopak en Unilever. Voorafgaand aan de cursus organiseerde MVO een precourse met basiskennis over oliën en vetten. Hieraan deden 26 personen mee. In totaal volgden dit jaar 32 cursisten de cursus. MVO feliciteert alle deelnemers met het behalen van het certificaat!

Virtual Reality Door middel van een door EPOA ontwikkelde virtual reality tour konden deelnemers een virtueel bezoek brengen aan de tropen, rondkijken op een palmolieplantage, en ervaren hoe de duurzame productie en oogst van de palmvruchten plaatsvindt. MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

11


DUURZAME ONTWIKKELING

Van bijproduct tot nieuwe energie

Glycerinewater Om het glycerinewater te kunnen afvoeren werd dit bijproduct voorheen verhit tot hoge temperaturen. Door inkoken werd zoveel mogelijk water verdampt, waardoor het volume werd verkleind. Dit kostte veel energie. De geconcentreerde glycerine werd naar een andere fabriek gebracht en daar verder verwerkt door raffinage. Vergisting Door gebruik te maken van nieuwe technieken gaat Croda inmiddels beter om met het glycerinewater. Mede gefinancierd door de Europese Commissie via het fonds EU LIFE+, bouwde Croda een innovatieve vergistingsinstallatie. Vergisters zijn geroerde tanks gevuld met slib. Het slib bevat bacteriën die glycerine als voedsel gebruiken. Hierdoor komt biogas vrij. ­Biogas bestaat vooral uit methaan, net als aardgas. Het borrelt in de vergisters omhoog, wordt afgevangen en gebruikt als energiebron. Compost en water Het overtollige slib wordt regelmatig uit de reactor verwijderd. Een centrifuge scheidt de vaste stof (slib) van het water. Het slib gaat als compost naar de

Op 1 juni 2017 heeft Croda Nederland BV in Gouda een nieuwe biovergistingsfabriek voor de verwerking van glycerinewater in gebruik genomen. Vroeger kostte de verwerking en afvoer van glycerinewater veel energie. Dankzij het project Quarterback4life heeft Croda een werkwijze ontwikkeld die energie, schoon water en compost oplevert. Bovendien wordt 25% minder CO2 uitgestoten. Het project werd onlangs beloond met de Responsible Care-prijs van de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland (VNCI). 12

Glycerinewater is een bijproduct van het isoleren van vetzuren uit natuurlijke oliën en vetten. Croda gebruikt vetzuren voor een breed scala aan halffabricaten die hun weg vinden in bijvoorbeeld verf, verzorgingsproducten, smeermiddelen en kunststoffen.

MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

Dit project combineert grootschalige anaerobe vergisting van een enkele grondstofbron, een economisch ontwerp met een zeer hoge conversiegraad en een zeer grote opschalingsfactor. Dankzij de innovatieve aspecten is dit project geaccepteerd als demonstratieproject onder de EU LIFE+ regeling. MVO is partner in het project. Ga voor meer informatie naar www.quarterback4life.nl

l­andbouw, de waterfractie wordt ter plaatse behandeld in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de fabriek. Deze is recent uitgebreid met een speciale ­reactor, om het extra water optimaal te kunnen verwerken. Een deel van het schone water wordt opnieuw gebruikt in de fabriek. De rest wordt als schoon water geloosd op het oppervlaktewater van de ­Hollandsche IJssel. Quarterback4life Uiteindelijk wordt het glycerinewater dus omgezet in drie hernieuwbare grondstoffen: biogas, schoon water en compost voor de landbouw. Met het biogas vervangt Croda voor een deel het aardgas in de Goudse productielocatie. De CO2-uitstoot gerelateerd aan het gasverbruik zal dalen met 25%, vandaar de naam van het project Quarterback4life.

13


ALGEMEEN De verduurzaming van palmolie in de praktijk:

3 maanden aan de slag in Indonesië MVO-medewerker Thijs Pasmans werkt deze zomer drie maanden op een aantal palmolieplantages in Indonesië. Zijn werkstage dient een dubbel doel: meer inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken op de plantages, en leren wat onafhankelijke boeren met kleine plantages nodig hebben om hun palmolieteelt te verduurzamen. Hieronder zijn verslag van de eerste weken. Kleine boeren Kleine palmolieboeren (of smallholders, zoals ze ook worden genoemd) zijn belangrijk voor de wereldwijde voorziening van palmolie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldproductie. Tegelijkertijd lopen deze boeren tegen problemen aan. Zo

blijven de kwaliteit van de ‘Fresh Fruit Bunches’ (FFB) en de palmolieopbrengst per hectare achter bij die op grote plantages. Ook maken kleine boeren vaak geen deel uit van de gecertificeerde, duurzame palmolieketens waar - met name vanuit Europa - steeds meer vraag naar komt.

Steun Er zijn veel ideeën en initiatieven om deze boeren te ondersteunen. Om een beter inzicht te krijgen in wat er ‘in het veld’ gebeurt en te horen wat deze boeren daadwerkelijk willen en nodig hebben, ga ik de komende maanden aan de slag in het duurzaamheidsteam van palmolieproducent Musim Mas. Vanuit het hoofdkantoor in Medan verdiep ik mij in het begin van de palmolieketen en zal ik verschillende projecten bezoeken waar Musim Mas in samenwerking met kleine palmolieboeren werkt aan verbeteringen. Complex Inmiddels ben ik samen met mijn gezin drie weken in Indonesië. De eerste twee weken stonden vooral in het teken van inwerken op kantoor, regelen van het juiste werkvisum, oefenen met ‘bahasa Indonesia’ en wennen aan het tropische klimaat. Sinds deze week werk ik bij een oliemolen in Noord-Sumatra. Deze ­molen is bijna volledig afhankelijk van FFB van onafhankelijke boeren. Hogere opbrengsten en kwaliteit per hectare is dus zowel voor de molen als voor de boeren interessant. De eerste stap, het in kaart brengen van deze boeren laat al meteen zien hoe complex de palmolieketen is. De meeste boeren leveren hun FFB niet direct aan de molen, maar via één, twee of zelfs wel vier ‘sub-agents’. Het antwoord op de vraag waar ‘de olie vandaan komt?’ is dus niet altijd makkelijk te geven. Deze oliemolen heeft een netwerk van enkele duizenden boeren die FFB kunnen aanleveren.

Als vertegenwoordiger van de oliën- en vettenindustrie in Nederland is MVO continu gericht op verbreding en verdieping van kennis en expertise over palmolie. Daarbij focussen we ons niet alleen op activiteiten in Europa en Nederland, maar ook op wat er gebeurt in de landen waar palmolie vandaan komt. Zo kunnen we onderwerpen in de juiste context plaatsen en zijn we effectiever bij onze inzet voor de verduurzaming van de palmoliesector. Traceability De komende tijd ga ik meerdere projecten op Sumatra bezoeken. Ik zal me niet alleen verdiepen in de vraag hoe wij vanuit Europa deze boeren het beste kunnen ondersteunen, maar wil ook graag weten wie deze boeren zijn, wat ze willen en hoe zij hun toekomst zien. Daarnaast mag ik meedraaien in het duurzaamheidsteam van Musim Mas en ervaren hoe onderwerpen zoals ‘traceability’ en ‘HCV bescherming’ (het beschermen van waardevol bos) hier in Zuidoost-Azië in de praktijk vorm krijgen. Zeer leerzaam, omdat juist deze ervaringen en verhalen nodig zijn om in Europa te laten zien dat duurzame palmolie wel degelijk werkt. In de volgende uitgave van het MVO Magazine zal ik daar meer over vertellen en aangeven hoe ik mijn ervaringen ga toepassen in mijn werk bij MVO. Thijs Pasmans (pasmans@mvo.nl)

14

MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

15


KORT NIEUWS

Campagne voor het recyclen van ­frituurvet De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’ op 18 mei jl. een kleine publieksactie gehouden bij supermarkt Hoogvliet in winkelcentrum Beverwaard. Het doel was om mensen te informe-

ren over het nut van het inleveren van gebruikt frituurvet en olie.

Master Course Agri & Food

Onderdeel van de actie was een korte enquête waarin de mensen gevraagd werd wat ze met gebruikt frituurvet en olie doen als ze ervan af willen en – als ze aangeven het in te leveren – waar ze het dan inleveren.

Na een zeer succesvolle eerste jaargang (2015/2016) start op 14 september a.s. een nieuwe Master Course Agri & Food, ontwikkeld door Het Comité van Graanhandelaren in samenwerking met Wageningen Academy. De breed opgezette Engelstalige cursus is bedoeld voor professionals werkzaam in de Agri & Food sector, en combineert wetenschappelijke kennis met zakelijk inzicht en praktische vaardigheden. De Master Course bestaat uit 11 ­modules die in november 2018 wordt afgesloten. Inschrijven kan tot 1 augustus a.s. Meer informatie vindt u in de brochure.

De voorlichters van de gemeente Rotterdam hebben 94 mensen gesproken. 17% van de respondenten gaf aan het gebruikte vet door het riool te spoelen. 49% van de respondenten gaf aan het gebruikte vet bij het restafval te deponeren. 3% van de respondenten gaf aan op een andere manier met het gebruikte frituurvet om te gaan. 31% van de respondenten gaf aan het gebruikte frituurvet al in te leveren. De passanten bleken erg ontvankelijk voor de boodschap van recycling. Mensen gaven aan hun gedrag aan te passen na het gesprek met de voorlichters. De van gebruikt vet gemaakte kaarsen werden zeer positief ontvangen!

16

Nieuwe voorzitter FNLI Marian Geluk, hier gefotografeerd tijdens het MVO Netwerkevent, is per 1 mei jl. de nieuwe directeur van de Federatie Nederlandse ­Levensmiddelenindustrie (FNLI). Zij volgde hiermee Philip den ­Ouden (65) op die de FNLI na 13 jaar heeft verlaten.

Even voorstellen

zijn verbonden. Zo was MVO in de afgelopen periode bijvoorbeeld aanwezig bij de jaarvergaderingen van FEDIOL en IMACE, ­VERNOF en EFPRA.

Bezoek Maleisische minister

MVO bij FEDIOL, IMACE, ­VERNOF en EFPRA In het kader van onze belangenbehartiging werkt MVO continu samen met nationale, Europese of internationale (branche)organisaties die nauw met onze keten MVO MAGAZINE NR 25 - 2017

MVO-directeur Frans Claassen sprak op 12 juni jl. in Straatsburg met de Maleisische minister Mah en met delegaties van MPOB (Malaysian Palm Oil Board) en MPOC (Malaysian Palm Oil Council) in het kader van de versterking van de banden tussen Europa en Maleisië.

Mijn naam is Nancy Voorwinden, en ik loop op dit moment stage bij MVO. Ik studeer Voeding en ­Gezondheid aan de Wageningen University. Mijn specialisatie binnen de studie is “Nutritional Physiology and Health Status”. Hierbij ligt de focus op voedselconsumptiepatronen en de bijbehorende lichamelijke processen, en wat dit betekent voor het lichaam tijdens gezondheid en ziekte. Tijdens mijn stage heb ik twee factsheets geschreven voor diëtisten, met als onderwerpen vetten in het lichaam en het verhitten van oliën en vetten. Daarnaast heb ik een rapport geschreven over vitamine D, waarin ik onder andere inga op gezondheidseffecten, innamecijfers en de huidige aanbevelingen. Ook ben ik meegegaan naar vergaderingen en overleggen, wat mij een waardevolle inkijk bij de verschillende bedrijven en overheidsinstellingen heeft gegeven.

17

Profile for EPOA

MVO magazine nr25  

MVO magazine nr25  

Profile for epoa