{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MAGAZINE

MVO Netwerkevent 2017

Goedbezocht en inspirerend Praktijkgerichte kennisontwikkeling van start Nieuwe consumentenfolder: kies gezond en lekker

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017


Vakkennis als basis voor succes Als bestuurslid van MVO en commercieel directeur van misschien wel het jongste bedrijf van onze ketenorganisatie, zie ik het grote belang van het doorgeven van kennis en innoverend vermogen van onze bedrijven dagelijks om me heen. Zelf werk ik al meer dan 28 jaar in de oliën- en vettenbusiness, en door de jaren heen heb ik ontzettend veel kunnen leren in de praktijk: op de werkvloer, van collega’s die mij met het doorgeven van hun kennis en ervaring de mogelijkheid gaven te groeien en succesvol te zijn. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft veel kennisrijke bedrijven. Het opleiden van professionals in de beroepspraktijk is voor ons een belangrijk thema. Het MVO-bestuur heeft daarom onlangs groen licht gegeven voor een nieuw project: de MVO Academy. Door het versterken van de verbindingen tussen de bedrijven onderling en die met het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten in Nederland, gaan we meer kennis genereren, maken we deze toegankelijker én zorgen we dat sectorspecifieke kennis niet verloren gaat. Daar komt nog bij: de wereld waarin we leven verandert razendsnel. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan bedrijven én aan professionals. Van bedrijven wordt verwacht dat ze vooroplopen. Professionals moeten continu voldoen aan nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor de arbeidsmarkt: het vinden van goed geschoolde medewerkers is van levensbelang voor onze sector.

Inhoud HANDELSPOLITIEK

MVO Netwerkevent 2017 Vrije en eerlijke handel cruciaal voor oliën- en vettenindustrie

4-7

VOEDING EN GEZONDHEID

Nieuwe consumentenfolder

8

ALGEMEEN

Europese organisaties bijeen voor duurzame palmolie Olenex MVO Academy Nieuwe MVO medewerker Kort nieuws

9 10 - 11 12 - 13 14 14 - 15

Tegen deze achtergrond heeft de MVO Academy plannen gemaakt om de kracht van onze bedrijven beter te benutten en wordt kennisontwikkeling een nóg belangrijker onderdeel van onze strategie. Meer hierover - en over het bedrijf waar ik sinds vier jaar mijn praktijkkennis toepas - leest u verderop in dit magazine. Marco Herpers Commercieel directeur Olenex en bestuurslid MVO

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


HANDELSPOLITIEK MVO Netwerkevent 2017

Vrije en eerlijke handel cruciaal voor oliën- en vettenindustrie

Ter bevordering van onze economie en als tegenwicht aan de golf van protectionisme in ­verschillende landen, moet het belang van handelsverdragen en eerlijke handel hoger op de ­politieke agenda komen. Dit benadrukte MVO-directeur Frans Claassen tijdens het jaarlijkse MVO Netwerkevent op 9 maart 2017 in Gouda, waar specialisten en politici discussieerden over de noodzaak en uitdagingen van internationale handel.

4

Dit jaar koos MVO de maatschappelijke discussie rondom internationale handelsverdragen als thema voor haar netwerkevent. MVO vertegenwoordigt 95% van de bedrijven die in Nederland actief zijn op het terrein van handel, opslag, transport, productie en verwerking van oliën en vetten. Vanwege het belang van onbelemmerde toegang tot grondstoffen en de export van oliën en vetten, is de liberalisering van de internationale handel cruciaal voor de keten. De historische zolderverdieping van het Oude Stadhuys van Gouda vormde het decor van een geanimeerde discussie. Drie sprekers presenteerden hun uiteenlopende visies op het belang van handelsak-

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

koorden aan meer dan 100 vertegenwoordigers van industrie, overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Zij belichtten het thema handelspolitiek respectievelijk vanuit een maatschappelijk, politiek en economisch perspectief. Reset handelspolitiek Marten van den Berg, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verwoordde de visie van de overheid. Hij benadrukte het belang van handelsakkoorden en plaatste het breed handelsberaad in de maatschappelijke context. Marten van den Berg: “Mondiale waardeketens worden steeds belangrijker,

5


HANDELSPOLITIEK maar handelspolitiek is aan een reset toe: duurzaamheid, transparantie en bescherming van werknemers vragen meer aandacht”. Mens en natuur Jurjen van den Bergh, coördinator van de TTIP-­ Alarmcoalitie, politiek commentator en presentator, gaf het onderwerp een maatschappelijke lading mee. Hij benadrukte dat de huidige tijd een uitgelezen kans is voor eerlijke en duurzame handel. Jurjen van den Bergh: “het draagvlak voor groei ten koste van economische gelijkheid, de planeet en de standaarden is er niet meer. Er is een progressieve beweging

6

die ­gelooft in internationale waarden en een globale aanpak”. Groeimotor Mathijs Bouman, econoom en journalist, hield zijn betoog vanuit een meer economische blik. Hij legde het verschil uit tussen de economische principes mercantilisme en comparatieve voordelen (“samen bakken we een grotere taart”), wees erop dat handel de groeimotor is van onze welvaart en liet zien dat sinds 1955 de armoede in de wereld spectaculair is gedaald. Toch zijn handelsverdragen “uit de mode” gaf hij aan. Hij riep de aanwezige bedrijven op zich hierover uit te spreken.

Kamerleden onderschrijven belang Het MVO Netwerkevent 2017 vond plaats in de week voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen. Des te interessanter was het, dat MVO vier aspirantKamerleden had uitgenodigd om hun politieke visie op het onderwerp handelspolitiek te geven. Mirthe Biemans (PvdA), Suzanne Kröger (GroenLinks), Arend Meijer (D66) en Sven Koopmans (VVD), gaven gehoor aan de uitnodiging. De politici zaten op één lijn in hun standpunt over het belang van internationale handel. Geen van hen is voorstander van protectionisme. Wel verschilden ze van mening over de randvoorwaarden van de te sluiten vrijhandelsovereenkomsten.

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

Netwerkborrel Alle verschillende visies kwamen aan bod en de sprekers bleken aan elkaar gewaagd. Na afloop van de plenaire bijeenkomst hield het onderwerp de gemoederen van de aanwezige MVO-leden, overheidsvertegenwoordigers, politici en andere aanwezigen nog even bezig, waarna het netwerken de overhand nam. MVO kan terugkijken op een geslaagde middag! Voor meer informatie over het thema Handelspolitiek kunt u contact opnemen met Frans Köster, 06 21 21 61 53 of koster@mvo.nl.

7


VOEDING EN GEZONDHEID

ALGEMEEN

Nieuwe consumentenfolder

Oliën en vetten: kies gezond en lekker MVO introduceert een nieuwe folder voor consumenten over waarom oliën en vetten in een g ­ ezonde Meerpassen weten? voeding. De folder bevat informatie over smeren, ­bakken, braden, frituren en over oliën en vervangt daarContact onderwerpen. In de mee vier deelfolders over deze ­folder wordt benadrukt dat kiezen voor oliën en vetten ­natuurlijk, gezond en lekker is. Op www.vettefeiten.n l vind je nog veel meer inform atie over de rol van oliën en

vetten in ons dagelijks leven. Volg ons ook op twitter : @MVOvettefeiten

Europese organisaties bijeen voor duurzame palmolie

MVO - de ketenorganis atie voor oliën en vetten www.vettefeiten.nl

Zo gaat de folder onder meer in op de verschillende vetzuren en vitamines in vetten. Natuurlijk ook op de oorsprong van vetten. Daarnaast over hoe je etiketten moet lezen als het over vetten gaat en over de functie van vet in een voedingsmiddel. De folder bevat veel praktische tips en weetjes. Diëtisten en andere gezondheids­ professionals hebben de mogelijkheid de folder gratis te bestellen om uit de delen aan hun cliënten. Bekijk hier de digitale versie.

Oliën en vetten kies gezozonnd en br tussle koo ked ren beleg Ge d en

Vet en overgewicht

ie. Of vet verzadigd Vetten leveren energ l maak t voor het aanta of onverzadigd is, tal een Overgewicht is mees calorieën niet uit. s tussen verstoorde balan kwestie van een ellen van ging. Voor het herst voeding en bewe voeding belangrijk dat de deze balans is het de voedingsstoffen zoveel mogelijk gezon calorieën. uate hoeveelheid bevat en een adeq ende te zorgen voor voldo Ook is het belangrijk beweging.

De functie van vet in

r- en m bevat de smee tijd het Voedingscentru of je (warme) maal Schijf van Vijf van brood te besmeren Het gele vak uit de je gebruikt om je smeer- en de producten die dagelijks 65 gram en bereidingsvetten: mann eert m advis s komt neer op het Het Voedingscentru advie den. Dit . berei te gram mee vrouwen is dat 40 aast het te gebruiken. Voor hammen en daarn bereidingsvetten besmeren van boter olie bij de maaltijd. are margarine of gebruik van vloeib g vetten aans iets te weini doorg ren kinde Omdat jonge peuters margarine het advies om bij binnenkrijgen is rine. halva van s te smeren in plaat op de boterham beleg nu zo tussen brood en Waarom is dat laagje er lekker omdat het brood belangrijk? Niet alleen t margarine t, maar vooral omda word van ïg smeu en bronn grijke en halvarine belan vetzuren, en onder de essentiële de vetzuren, waar rine thuis in zijn van onverzadig margarine en halva E. Daarom horen en D A, ine vitam ng. voedi re lekke een gezonde en

een voedingsmiddel

hillende functies door ze heel versc eigenschappen waar vetzuren zeer uiteenlopende uding veel verzadigde Vetzuren hebben cten met in verho of en. Zo hebben produ ct luchtig, knapperig produ een in producten hebb dat voor d of vloeibaar bij zorgt er bijvoorbeel Dat zacht tuur. zijn ren struc vetzu een vaste zadigde ïg is. uding veel onver smeu of verho in rbaar met smee dat een product stevig is. Producten bijvoorbeeld voor Vetten zorgen ur. Deze zorgen er ijk wordt gevonden. kamertemperatu elijk of aantrekkel de structuur en het of een product smak len vaak bepa len n bepa Vette n a’s. Vette kstof fen en arom dragers van smaa voor glans en zijn veel producten. mondgevoel van

MVO vertegenwoordigt de oliën- en vetten bedrijv en in Nederland. Voeding en gezondheid is een belang rijk thema voor de sector. De Richtlijnen Goede Voedin g van de Gezondheidsraad en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum vorme n daarbij het uitgangspun t.

Gezond eten met de Schijf van Vijf is goed voor je lijf. Ga voor meer informatie naar

.nl. www.voedingscentrum

7

De European Palm Oil Alliance (EPOA), waar MVO onderdeel van uitmaakt, organiseert op 9 en 10 mei aanstaande de jaarlijkse ‘European Industry Meeting on Palm Oil’. Het evenement vindt dit jaar plaats in Brussel en bestaat uit een diner op 9 mei en een bijeenkomst voor de nationale initiatieven voor duurzame palmolie de dag erna. Voortbouwend op de inspanningen van deze initiatieven in tien Europese landen, en de acties van individuele bedrijven en de European Sustainable Palm Oil Advocacy Group

(ESPOAG), biedt de bijeenkomst volop gelegenheid om nieuwe stappen te zetten op weg naar 100% duurzame palmolie in Europa in 2020. Voor meer informatie over het programma kunt u ­contact opnemen met Jolanda van Roon via roon@palmoilalliance.eu of 079 363 43 61.

6

8

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

9


ALGEMEEN

Olenex: het beste van twee werelden In november 2016 kondigden ADM en Wilmar een zogeheten full function joint venture aan. Onder de naam Olenex (een samenstelling van de woorden oils en experts) lanceerden beide bedrijven een nieuwe onderneming met een uitgebreid portfolio aan eetbare oliën en vetten. Met deze stap werd de transitie afgerond die in 2012 startte, toen de bedrijven intensief gingen samenwerken en de verkoopactiviteiten van ADM en Wilmar in de EU werden samengevoegd.

One stop shop De samenwerking levert al sinds 2012 aantoonbare voordelen op. Om te beginnen voor de klant in de vorm van een breder productaanbod, meer flexibiliteit en een betere continuïteit. De activiteiten van ADM en Wilmar bleken nauwelijks overlap te hebben, maar vulden elkaar juist prima aan. Centraal aangestuurd vanuit Rolle in Zwitserland konden de verkoopkantoren van Olenex in Barcelona (gericht op Zuid-Europa), Erith (Verenigd Koninkrijk en Ierland), ­Rotterdam (Benelux) en Hamburg (Duitsland, Oostenrijk, ­Zwitserland, Scandinavië, Polen en Tsjechië) daardoor met een veelzijdig portfolio variërend van grondstoffen tot specialties, en op maat gemaakte technische ondersteuning, dicht bij de markt opereren en in de lokale taal inspelen op lokale gewoonten. Eigen fabrieken Met de volledige samenwerking in 2016 werd de volgende stap gezet en kwamen de vier raffinaderijen voor eetbare oliën in Rotterdam, Noblee, Hamburg en Brake (Duitsland) in bezit van Olenex. Behalve voor de salesactiviteiten werd Olenex met het exploiteren van deze vier raffinaderijen ook verantwoordelijk voor het beheer van de grondstoffen, de handel, en de marketingactiviteiten. Opgeteld bij de beschikbaarheid van de oliën en vetten van ADM en de voordelen van een verbreding van het werkveld ook buiten Europa, zorgt dat ervoor dat de jonge onderneming meer mogelijkheden heeft om het merk Olenex verder te ontwikkelen. Waarde toevoegen Met een eigen strategie gericht op groei, een directe

10

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

toegang tot de R&D resources van de moederbedrijven in Europa en Azië, en serviceovereenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld human resources, is ­Olenex in staat het beste van twee werelden te combineren: het innovatieve en slagvaardige van een Aziatische onderneming met de degelijkheid en ervaring van een Amerikaans bedrijf. Deze stevige basis vormt het fundament voor de leidende positie die Olenex ambieert.

Nederland Olenex kiest voor een klantgerichte aanpak met meer flexibiliteit, betere productcombinaties, logistieke vondsten en duurzame oplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland, maar direct naast het Centraal Station in Rotterdam vind je het Nederlandse kantoor. Op een dynamische werkvloer houdt een jong team zich bezig met handel, verkoop en marketingactiviteiten. Daarnaast is er de raffinaderij in de Botlek in de Rotterdamse haven, waar de ruwe tropische oliën worden verwerkt tot geraffineerde oliën en vetten, die hun weg vinden naar talloze klanten over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.olenex.com 11


ALGEMEEN

Praktijkgerichte kennisontwikkeling van start De Nederlandse oliën- en vettenindustrie is voor het grote publiek tamelijk onbekend. Zo weten buiten de sector weinig mensen dat oliën en vetten essentiële ingrediënten zijn in een groot deel van de producten die we in de supermarkt kopen; worden de gewassen waar de oliën en vetten uit worden gewonnen veelal buiten ons land geteeld, en bevinden de fabrieken waar productie en verwerking plaatsvinden zich in havens en op industrieterreinen die vaak niet zomaar toegankelijk zijn.

Onbekend MVO vindt het tijd om iets aan die onbekendheid te doen, en heeft om die reden de MVO Academy in het leven geroepen. Want onbekend maakt onbemind. Dat merkt de sector bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt: ondanks de belangrijke rol die de industrie heeft in onze economie, is het soms moeilijk om technisch geschoold personeel te vinden. En ook bij bestaande opleidingen aan onderwijsinstellingen zijn oliën en vetten soms onderbelicht. Behoeften De MVO Academy heeft plannen ontwikkeld voor het bevorderen van specifieke kennis over oliën en vetten binnen en buiten de sector. Binnen de sector ziet MVO een behoefte aan kennisontwikkeling. Niet alleen is de belangstelling voor de jaarlijkse cursus ‘Food & Feed Safety of oils and fats’ groot, MVO signaleert ook een duidelijke behoefte aan praktijkgerichte kennis over onderwerpen die buiten het thema voedsel- en diervoederveiligheid liggen, bijvoorbeeld over duurzame grondstoffenvoorziening of over de belangrijke rol die oliën en vetten kunnen hebben in een circulaire economie.

De Stuurgroep MVO Academy: Evelyne van Dalen (Vandemoortele) Malcolm Osseweijer (Wilmar/Olenex) Gerrit van Duijn (Consultant) Eddy Esselink (MVO) Projectleider is Nicole Vervaet (MVO)

12

MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

Ook buiten de sector is die behoefte er. MVO heeft plannen om de kennis uit de sector te benutten om studenten bij verschillende opleidingen aan universiteiten en hogescholen beter op te leiden. Ook klanten van MVO-bedrijven, beleidsmakers bij overheidsinstellingen of functionarissen belast met handhaving, willen we beter informeren. Programma De MVO Academy is een project met een (voorlopige) looptijd van drie jaar. In 2017 start de MVO Academy met de ontwikkeling van de: • cursus basiskennis oliën en vetten • cursus duurzame ontwikkeling • lesmodule over oliën en vetten op hbo / wo niveau Deze opleidingen zullen in 2018 starten. Daarnaast wordt de bestaande cursus ‘Food & Feed Safety of oils and fats’ aangepast en in het cursusprogramma geïntegreerd. In 2019 zal MVO het digitale kenniscentrum actualiseren. Alle opleidingen worden ontwikkeld door specialisten uit de praktijk. De cursussen zullen aansluiten bij het bestaande aanbod van bijvoorbeeld de NVWA, STC, FOSFA en Het Comité van Graanhandelaren. Voor meer informatie over de MVO Academy kunt u contact opnemen met Nicole Vervaet via vervaet@mvo.nl of 079 363 43 58.

13


ALGEMEEN

KORT NIEUWS

Nieuwe MVO medewerker: Anne-Marie van de Ketterij

Oliën- en vetten­ industrie goed ­vertegenwoordigd bij NOFOTA diner

Graag stel ik mij voor als Office Manager bij MVO. Ik zal mij binnen MVO voornamelijk bezig houden met de financiële administratie en alles wat daar bij komt kijken. Ook zal ik mij, samen met collega Henry, richten op het office management en de algemene kantoorondersteuning. Ik ben de afgelopen jaren in verschillende managementfuncties werkzaam geweest binnen diverse branches (o.a. IT, advocatuur, accountancy). Samen met mijn echtgenoot ben ik tevens al ruim 20 jaar franchisenemer van een Formido Bouwmarkt, waarvoor ik onder meer de volledige financiële administratie voer. Door mijn diversiteit aan werkzaamheden heb ik brede kennis en ervaring opgedaan en vanuit dit oogpunt zal ik van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen MVO. U kunt mij bereiken via ketterij@mvo.nl of 079 363 43 63.

14

KORT NIEUWS

2016 in beeld

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten vertegenwoordigt meer dan 95 procent van

MVO heeft de taak om de belangen van haar leden goed te behartigen. Onze inspanningen in 2016 hebben we zichtbaar gemaakt op een tijdlijn. De activiteiten zijn divers en spitsen zich toe rond vier thema’s: voedsel- en diervoederveiligheid, duurzame ontwikkeling, voeding en gezondheid en handelspolitiek. Klik op de afbeelding om te bladeren. de bedrijven die in Nederland actief zijn op het

terrein van handel, opslag, transport, productie en verwerking van oliën en vetten.

We zijn belangenbehartiger, spreekbuis en

dienstverlener voor de oliën- en vettenindustrie in Nederland en zetten ons in voor een

duurzame en internationaal concurrerende oliën- en vettenketen.

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer +31 79 363 43 50 info@mvo.nl www.mvo.nl

NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) hield haar jaarlijkse diner op 20 april jl. in het Hulstkampgebouw te Rotterdam. De kaarten voor het diner waren dit jaar binnen 26 uur uitverkocht. NOFOTA-leden nodigden ruim 700 mensen uit, werkend bij zo’n 250 verschillende bedrijven. Voorafgaand, tijdens en na het diner werd er flink genetwerkt. Meer informatie: www.nofota.com

Nidera wordt COFCO Nidera B.V.in Rotterdam wordt COFCO International. Meer hierover leest u in het volgende MVO Magazine.

2016 in beeld Activiteiten & resultaten

Visie en strategie 2017 - 2020 MVO zet zich in voor een duurzame en internationaal concurrerende olie- en vettenketen. Onze thema’s, rollen en activiteiten vindt u in dit document, dat u kunt lezen door op de afbeelding te klikken. MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten vertegenwoordigt meer dan 95 procent van

de bedrijven die in Nederland actief zijn op het

terrein van handel, opslag, transport, productie en verwerking van oliën en vetten.

Visie en strategie 2017 - 2020

We zijn belangenbehartiger, spreekbuis en

dienstverlener voor de oliën- en vettenindustrie in Nederland en zetten ons in voor een

duurzame en internationaal concurrerende oliën- en vettenketen.

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer +31 79 363 43 50 info@mvo.nl www.mvo.nl

Nieuwe ISO-norm voor ‘Chain of Custody’: eerste stappen gezet Op 9 en 10 maart 2017 vond in Zaandam de eerste conferentie plaats over de nieuwe ISO-norm ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’. De nieuwe regels zijn nodig om te bepalen hoe de zogeheten ‘Chain of ­Custody’ moet worden gedefinieerd en gehanteerd. De bijeenkomst werd georganiseerd door NEN, die in de afgelopen 18 maanden samen met een Nederlands team van deskundigen een eerste voorstel heeft ontwikkeld. Ongeveer 30 vertegenwoordigers uit acht landen en de verschillende branches en industrieën woonden de conferentie bij, waaronder MVO-vertegenwoordiger Eddy MVO MAGAZINE NR 24 - 2017

­ sselink. “Het was een interessante E en belangrijke bijeenkomst”, aldus ­Esselink. “Belangrijk omdat we gezamenlijk de scope van de nieuwe ISO-norm hebben vastgesteld en dat de verschillende bouwstenen (hoofdstukken) van de standaard zijn geaccepteerd. Een werkgroep gaat nu aan de slag met de volgende stappen”. Het zal naar verwachting nog twee tot drie jaar duren voordat de ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’

kan worden afgerond. ISO staat voor normen op wereld­ niveau. Dit in tegenstelling tot CENnormen (EU-niveau) of NEN-normen (Nederlands niveau). Bij de International Organization for Standardization (ISO) zijn 162 nationale normalisatie instellingen zoals NEN aangesloten. In het specifieke geval van deze normcommissie voert NEN het wereldsecretariaat van deze ISOnormcommissie. 15

Profile for EPOA

MVO magazine nr24  

MVO magazine nr24  

Profile for epoa