MVO magazine nr 1 2020

Page 1

MAGAZINE

Nr. 1 2020

Handelsakkoord

EU – Canada

naar Eerste Kamer

MVO Netwerkevent uitgesteld 83% van de palmolie geïmporteerd voor voedsel in Europa is ontbossingsvrij en duurzaam 20

MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

1


Winstgevend rentmeesterschap Klimaatverandering is een feit. Dat wijzen meetreeksen overtuigend aan. De temperatuur op aarde stijgt en de ijskappen smelten. Dat is verontrustend, maar betekent gelukkig niet dat we er niets aan kunnen doen. Steeds meer mensen en organisaties op deze wereld zoeken naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot naar beneden te brengen, en hebben daadwerkelijk impact. Hoe meer ik leerde over het klimaat, hoe meer ik het belang zag van duurzaamheid. Ik definieer duurzaamheid als goed rentmeesterschap: zo met de natuur en de grondstoffen van onze planeet omgaan, dat de generaties na ons de planeet op dezelfde manier kunnen gebruiken als wij. Dat betekent wel dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben wijsheid en technologie nodig om de maatschappij van de toekomst te creëren, op een manier waarop onze voetafdruk geminimaliseerd wordt. Daarbij hebben de wetgever en de politiek een rol, bijvoorbeeld door wetten te maken voor hoe we wijs met afval omgaan. We hebben producenten nodig die verantwoordelijkheid nemen en erin slagen de concurrent ‘te groen af te zijn’, door duurzame oplossingen te vinden die ook economisch interessant zijn. En ook de consument zal andere keuzes moeten maken en bijvoorbeeld moeten wennen aan een economie die meer gericht is op delen dan op bezitten.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

83% van de palmolie geïmporteerd voor voedsel in Europa is ontbossingsvrij en duurzaam Green Deal: Europese plannen voor de strijd tegen klimaatverandering

6-7 10 - 11

HANDELSPOLITIEK

Handelsakkoord EU-Canada naar Eerste Kamer

8-9

VOEDING EN GEZONDHEID

Margarine, olie of boter: wat zijn de verschillen?

12 - 13

ALGEMEEN

MVO Netwerkevent uitgesteld

4

MVO Jaarplan 2020: Midden in de maatschappij

5

Kort nieuws

14 - 15

Klimaatverandering is iets wat we samen hebben veroorzaakt. We kunnen het alleen samen weer tot stilstand brengen. Voor het bedrijfsleven bepleit ik het principe van winstgevend rentmeesterschap. Op het MVO Netwerkevent vertel ik er graag meer over. Ik hoop u daar t.z.t. te ontmoeten! Reinier van den Berg Ondernemer in PyrOil BV en RTL-weerman

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


ALGEMEEN

ALGEMEEN

MVO Netwerkevent uitgesteld

MVO Jaarplan 2020:

Midden in de maatschappij In het jaarplan 2020 onderscheidt MVO per werkgebied de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende periode en geven we aan hoe we aan deze thema’s werken.

Tot onze spijt hebben wij het jaarlijkse MVO Netwerkevent dat op 19 maart 2020 zou plaatsvinden, tot nader order uitgesteld. Dit heeft te maken met de gevolgen van het corona­ virus. De verwachting is dat door de reisrestricties die als gevolg van het virus voor verschillende ­bedrijven en organisaties gelden, de opkomst tijdens het ­Netwerkevent laag zal zijn. Hiermee schiet de ­netwerkbijeenkomst haar doel voorbij.

4

Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij u informeren. Klik hier voor meer informatie over het Netwerkevent.

MVO-directeur Frans Claassen hierover: “Als ­vereniging van bedrijven die werkzaam zijn in de ­Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft MVO behalve een sterke interne verbondenheid ook een belangrijke externe focus. Onze activiteiten worden grotendeels bepaald door wereldwijde, Europese en landelijke trends en ontwikkelingen. Dat vraagt om een positie in het midden van de samenleving. Vraagstukken als de veiligheid van ons voedsel, het probleem van klimaat­verandering en de transitie naar duurzame energie (inclusief biobrandstoffen) vragen onze aandacht. Maar ook discussies omtrent handelsverdragen (waaronder de Brexit), de preventie van welvaartziekten, de roep om transparantie en authenticiteit, en de beweging naar een circulaire economie MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

of kringlooplandbouw, zijn voorbeelden van maatschappelijke onderwerpen die niet alleen het Nederlandse debat beïnvloeden, maar het wereldtoneel domineren en een impact hebben op onze industrie. Door als keten van bedrijven te opereren hebben we een brede scope, kunnen we daadwerkelijk invloed uitoefenen, zijn we in staat om daadkracht te tonen en kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke thema’s die in onze keten spelen. De belangrijke rol die Nederland van oudsher heeft in de mondiale oliën- en vettensector stelt ons in staat gezamenlijk te werken aan de sterke positie van Nederland in economische zin, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen bij maatschappelijke en politieke vraagstukken.” Het MVO Jaarplan 2020 vindt u hier. 5


DUURZAME ONTWIKKELING

In 2018 was 83% van de palmolie geïmporteerd voor voedsel in Europa gecertificeerd ontbossingsvrij en duurzaam. In voedingsmiddelen komt echter maar 60% duurzame palmolie terecht. Uit een gezamenlijke rapportage van IDH, The Sustainable Trade Initiative en de European Palm Oil Alliance (EPOA) over 2018 blijkt dat Europese palmolieraffinaderijen zich hebben ingespannen om de ontbossing voor palmolie te stoppen en de toeleveringsketen van palmolie duurzamer te maken. Het gebruik van de beschikbare duurzame palmolie door de voedingsmiddelenindustrie en retail blijft echter al drie jaar op ongeveer hetzelfde niveau.

GLOBAL PALM OIL PRODUCTION 1.6 2.8

Oproep IDH en EPOA rapporteren jaarlijks over de import en 6

het gebruik van duurzame ontbossingsvrije palmolie in Europa. Het doel is dat eind 2020 100% van de palmolie in voedingsmiddelen die we in Europa

7.5

83%

NATIONAL INITIATIVES PROGRESS

+9%

ESTIC USAG OM Indonesia

12.1

42.7

19.5

8.2

Denmark

RSPO

Malaysia

3.4

65% (2017)

5.4

The Netherlands

3.0 Indonesia: 58% Malaysia: 26% Thailand: 4%

Total: 74.1 in million tonnes

India: 18% EU: 16% China: 11%

Total: 51.0 in million tonnes

Colombia: 2% Other: 10%

Pakistan: 6% Other: 49%

Source: ISTA Mielke Oil World

EUROPEAN IMPORT AND USE FOR FOOD, FEED AND OLEOCHEMICALS FARMER

IMPORT

EUROPEAN REFINERIES

(FOOD) INDUSTRY

CONSUMER

of the palm oil imported for food* into Europe by European refiners was RSPO certified sustainable palm oil

100%

sustainable palm oil in Europe by 2020

673,821

2017

2018

2.5

2.8

ISPO

2.1

3.1

MSPO

0.6

1.4

tonnes

tonnes

of palm oil imported into Europe were covered by RSPO credits bought by European companies. 23,230 tonnes (+15,130) were covered by independent smallholder credits.

PROGRESS IMPORT AND USE IN EUROPE 83% IMPORT

60%

60%

2016

2017

2018

produceren en gebruiken, ontbossingsvrij is en duurzaam wordt geproduceerd. Met dit doel voor ogen, roepen IDH en EPOA de voedingsmiddelenindustrie en de supermarkten op om meer fysieke duurzame MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

74%

60%

Based on RSPO, ISPO and MSPO data.

77%

Germany

New national initiatives: Poland Czech Republic Slovakia

97%

of palm oil used by the European food industry and retail was RSPO certified*

69%

United Kingdom

France

An estimated

+402,821

Belgium

99%

(2017)

Source: Eurostat

*excluding credits

RSPO, ISPO AND MSPO PRODUCTION AREAS (Mha)

89%

85%

*Including small volumes for feed and oleochemicals

60%

RSPO

IDH en EPOA zullen: • verdere verbetering van de gegevens en meetmethoden van nationale initiatieven en andere partners ondersteunen; • bevorderen dat de algehele monitoring en transparantie verbetert; • zich inzetten voor vergroting van de duurzaamheidsimpact bij de teelt en productie.

9.1

25.3

Target

Groei credits Wel laat 2018 ten opzichte van 2017 een aanzienlijke groei zien van de hoeveelheid credits die door de voedingsmiddelenindustrie en retail zijn gekocht. Deze credits vertegenwoordigen een bepaalde hoeveelheid palmolie die ergens ter wereld duurzaam wordt geproduceerd. IDH en EPOA zetten zich gezamenlijk in voor het verduurzamen van palmolie en zien het gebruik van credits als een overgangsfase naar een duurzame markt. Het gebruik van fysieke duurzame palmolie heeft de voorkeur.

GLOBAL PALM OIL IMPORTERS

E

83% van de palmolie geïmporteerd voor voedsel in Europa is ontbossingsvrij en duurzaam

Sustainable deforestation-free palm oil for food in Europe 2018

D

Europese voedingsmiddelenindustrie en retail verwerken maar 60% fysieke duurzame palmolie

USE

Spain 42%

Italy 64%

Countries with a national sustainable palm oil initiative Signatory governments to the Amsterdam Declaration Partnership • Belgium. The Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP) notes for the 16 reporting companies, 99 percent of palm oil is considered sustainably sourced in 2018. The market share of the alliance is estimated to be 15 to 50 percent. • Denmark. A study by the Danish Ministry for Environment and Food and the University of Copenhagen estimates that 65 percent of the palm oil imported into Denmark for food is RSPO certified in 2017. • France. The Alliance for the Preservation of Forests notes by the end of 2018, 97 percent of palm oil purchases by its members were certified to be sustainable. The market share of the alliance is estimated to be 70 percent. • Germany. The Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP) reports that 85 percent of total palm oil consumption covering food in Germany in 2017 was sustainably certified. • Italy. The most recent estimates by the Italian Union for Sustainable Palm Oil based on data from Eurostat, members’ and other companies’ data provided to RSPO indicate that about 64 percent of the total palm oil used in food products in Italy in 2018 was certified to be sustainably sourced. • The Netherlands. The Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) reports that 89 percent of the total volume processed by the Dutch food industry in 2018 is sustainably sourced. • Spain. The Spanish Foundation for Sustainable Palm Oil estimates that the use of sustainable palm oil by the Spanish food industry reached 42 percent in 2018. • United Kingdom. An analysis by Efeca of the four main UK refiners, excluding other import streams, finds that 77 percent of the palm oil in the UK is certified by RSPO. All data represent 2018 unless otherwise stated

palmolie in hun producten te verwerken. Deze duurzame palmolie is beschikbaar en maakt 100% ontbossingsvrije duurzame palmolie in voedsel in Europa mogelijk. 7


HANDELSPOLITIEK Tweede Kamer stemt in met CETA

Handelsakkoord EU-Canada naar Eerste Kamer Op 18 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Het overgrote deel van deze “Comprehensive Economic and Trade Agreement� (CETA), inclusief alle wederzijdse tariefpreferenties, wordt al sinds 21 september 2017 op voorlopige basis toegepast. Omdat CETA ook elementen omvat die betrekking hebben op de nationale competentie van de EUlidstaten (w.o. investeringsbescherming) dienen de (deel)parlementen van alle afzonderlijke lidstaten, waaronder Nederland, in te stemmen met de definitieve inwerkingtreding van dit akkoord. De Tweede Kamer heeft via een hoofdelijke stemming met een zeer nipte meerderheid (72 stemmen voor, 69 stemmen tegen) ingestemd met deze vrijhandelsovereenkomst. De aanwezige leden van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU) en het lid Van Haga stemden voor, de rest van de Tweede Kamer stemde tegen. Op 3 maart startte de Eerste Kamer haar goedkeuringsprocedure via de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). De beoogde goedkeuring door de Eerste Kamer zal nog een stevige opgave worden voor het kabinet omdat de regeringscoalitie hier slechts over 32 van de 75 zetels beschikt. De coalitie heeft dus ten minste zes zetels van de oppositie nodig om de vereiste meerderheid te bereiken. Inmiddels hebben 13 van de 27 EU-lidstaten inge-

8

stemd met CETA. Op de hypothetische vraag wat er zou gebeuren als Nederland, of een van de andere resterende lidstaten, dit handelsakkoord niet ratificeert, wilde EU-handelscommissaris

Phil Hogan op 19 februari jl. in het EP geen direct antwoord geven. De EU-Raad van Ministers zou in een dergelijk geval een besluit moeten nemen, stelde commissaris Hogan.

Als deze handelsovereenkomst in de Eerste Kamer strandt, zou dit ook zeker negatieve gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse ratificatie van volgende handelsakkoorden.

EU-import sojabonen en raapzaad uit Canada (2019)

1.300.000 TON SOJABONEN

1.000.000 TON RAAPZAAD

(9% van de EU-invoer)

NL IMPORT 365.000

(19% van de EU-invoer)

TON

CANADA

EU

MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

9


DUURZAME ONTWIKKELING Green Deal

Europese plannen voor de strijd tegen klimaatverandering

­ mbities concreet moet maken. De plannen van a de EU zullen ook gericht zijn op het verminderen van het risico van chemische pesticiden. De EC wil werken aan de bescherming van de gezondheid van planten, het verminderen van de afhankelijkheid van ­pesticiden en het stimuleren van het gebruik van niet-­ chemische alternatieven met een laag risico. Ontbossingsvrij De EC zal in maart van dit jaar tevens een voorstel voor een klimaatwet presenteren, die onder meer ingaat op zaken als landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw. Circulaire economie Ook komt er een nieuw actieplan voor de circulaire economie gericht op het moderniseren van de EU-economie en het profiteren van de kansen van de circulaire economie in binnen- en buitenland. De ontwikkeling van leidende markten voor klimaatneutrale en circulaire producten in de EU en daarbuiten is het hoofddoel.

De Europese Commissie (EC) heeft in december vorig jaar een overzicht gepresenteerd van voorstellen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. De Green Deal is een roadmap die ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal met 50 procent moet zijn teruggedrongen. Ook voor de Nederlandse oliën- en vettenindustrie zal dat grote gevolgen hebben. Voor de import van onze grondstoffen en onze bedrijfsprocessen, maar ook voor onderwerpen als voedsel, transport en handel. In maart 2020 kunnen de eerste wetsvoorstellen worden verwacht. 10

Duurzaam voedsel De Europese Green Deal heeft betrekking op alle ­sectoren van de economie, inclusief de landbouw. De EC zal dit voorjaar haar ‘Farm to Fork’-strategie presenteren, waarna een breed debat met belang­ hebbenden zal plaatsvinden dat de Europese

Hernieuwbare energie voor transport De EU zal tegelijkertijd de productie en inzet van duurzame alternatieve transportbrandstoffen opvoeren. De nieuwe klimaatwet is bedoeld om de productie en toepassing van duurzame alternatieve brandstoffen voor de verschillende vervoerswijzen te stimuleren. Voeding Ook zal de EC maatregelen voorstellen om consumenten te helpen bij het kiezen van een gezond en MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

Wat vinden wij? MVO werkt op dit moment aan een ‘position p ­ aper’ over de te verwachten wettelijke maatregelen m.b.t. de import van grondstoffen. We benadrukken het belang van ontbossingsvrije grondstoffen en handelsketens. Om dat te bereiken is het belangrijk om intensief samen te werken met lokale producenten en natuurorganisaties, maar ook met lokale overheden en andere bedrijven en industrieën die duurzaam willen produceren. Tegelijkertijd moeten ook de sociaaleconomische aspecten in zowel de ­producerende landen als markten worden meegenomen. MVO vindt ook dat aanvullende maatregelen moeten bouwen op wat er in het verleden al bereikt is door o.a. vrijwillige initiatieven. Verder vindt MVO dat een eerlijk internationaal speelveld te allen tijde gewaarborgd moet zijn. duurzaam voedingspatroon en het verminderen van voedselverspilling. Er komen plannen voor nieuwe manieren om consumenten betere informatie te geven, onder meer via digitale middelen, over details zoals waar het voedsel vandaan komt, de voedingswaarde en de ecologische voetafdruk. Ambitieverschillen Als er wereldwijd verschillen in ambitieniveaus blijven bestaan, terwijl de EU haar klimaatambitie verhoogt, zal de EC een zogeheten ‘carbon border tax’ voorstellen. Een dergelijk mechanisme helpt bij het hand­haven van een eerlijk internationaal speelveld en b ­ evordert de duurzame ontwikkeling met handel terwijl de CO2-doelstellingen worden aangescherpt. 11


VOEDING EN GEZONDHEID

Margarine, olie of boter: wat zijn de verschillen?

Oliewaaier Margarine wordt gemaakt van plantaardige oliën. Er bestaan veel verschillende oliën. Voor margarine wordt meestal zonnebloemolie, koolzaadolie en lijnzaadolie gebruikt. Vaak wordt er ook wat palmolie aan toegevoegd om het product lekker smeerbaar te maken. De oorsprong van deze oliën zijn de vruchten en zaden van bloemen. Behalve de meest bekende oliën bestaan nog veel meer plantaardige oliën, vaak met een eigen specifieke geur en smaak. Voorbeelden zijn druivenpitolie, sesamolie, amandelolie, hazelnootolie, walnootolie, tarwekiemolie en saffloerolie. MVO heeft een oliewaaier ontwikkeld waarin een groot aantal oliën en vetten worden belicht. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Janneke van der Bijl of Nicole Vervaet via v ­ oeding@mvo.nl.

MVO krijgt regelmatig vragen over de verschillen tussen margarine, olie en boter. Als je in de supermarkt bent, is er veel te kiezen. Zowel voor je gezondheid als met het oog op duurzaamheid zijn er goede en minder goede keuzes te maken. Wij zetten een aantal aspecten op een rij. Oliën en vetten hebben een natuurlijke oorsprong. ­Boter wordt gemaakt van melkvet, terwijl oliën en margarines plantaardig zijn. Zowel voor je gezondheid als vanwege duurzaamheid adviseert het ­Voedingscentrum om in plaats van roomboter, zachte margarines en oliën te gebruiken. Gezondheid Vet dat zacht of vloeibaar is bij kamertemperatuur 12

bevat veel onverzadigde vetzuren. Denk aan vloeibare bak- en braadproducten en margarine in een kuipje. Onverzadigd vet verlaagt het LDL-cholesterol van het bloed en vermindert daarmee de kans op hart- en vaatziekten. Om deze kans te verlagen, is het dus van belang om producten met veel verzadigd vet, zoals boter en harde margarines te vervangen door producten met veel onverzadigd vet zoals zachte margarines of plantaardige oliën.

Vitamine D Een belangrijk verschil tussen boter en margarine is verder dat margarine veel vitamine D bevat. Margarine is zelfs de belangrijkste bron van vitamine D in onze voeding. In roomboter zit van nature vitamine D, maar veel minder dan in margarines en halvarines. Ook om die reden is het advies om margarine, halvarine en/of vloeibare bak- en braadproducten te gebruiken. Verhitten Onlangs kreeg MVO een vraag van BNN/VARA over de gezondheids­aspecten van het verhitten van oliën en vetten. Nicole Vervaet: “Het verhitten van oliën en MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

vetten is veilig, zolang de olie of het vet niet te lang, te heet, of te vaak wordt verhit. Zorg ervoor dat de olie niet ranzig gaat ruiken, niet gaat walmen, niet donker verkleurt en niet stroperig wordt. Ongezuiverde olie, zoals bijvoorbeeld extra vergine olijfolie is minder geschikt om te verhitten, omdat het een rookpunt heeft dat in de praktijk makkelijk overschreden wordt. Ook roomboter is vanwege een lager rookpunt minder geschikt om te verhitten. Bovendien bevat roomboter in vergelijking met oliën of vloeibare bak- en braadproducten meer water, wat een goed verhittingsproces in de weg staat.” Meer informatie over oliën en vetten in een gezonde en duurzame voeding vindt u hier. 13


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Handelsmissie Indonesië

en zal met name spreken over de verduurzaming van grondstoffen zoals palmolie en kokos. In dat kader organiseert MVO samen met Initiatief Duurzame Handel en Solidaridad een rondetafelgesprek over het belang van duurzame palmolie in Jakarta op 11 maart a.s. met relevante stakeholders vanuit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Indonesië is naast Maleisië de belangrijkste handelspartner voor palmolie.

Parallel aan het staatsbezoek dat Zijne Majesteit Koning WillemAlexander en Hare Majesteit Koningin Máxima van 8 tot en met 13 maart 2020 brengen aan Indonesië, reist een economische missie mee met onder meer de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. MVO-directeur Frans Claassen neemt deel aan de handelsmissie

Netherlands: imports of palm oil in 2019 By country of origin Total 2,531,809 tonnes (1.34 billion Euro) 7% 2% 10%

x 1,000 tonnes 27%

11%

18%

26%

Indonesia

680

Malaysia

651

Papua NG

456

Colombia

267

Honduras

245

Guatemala

188

Other

46

January - December 2019

in tonnes 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

January

February

March

MVO - The Netherlands Oils and Fats Industry, Frans Köster (koster@mvo.nl)

14

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Source: Eurostat / 14 February 2020

Algemene Ledenvergadering Overlijden Richard de Oude Eind december 2019 is geheel onverwacht, Richard de Oude op 66-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Richard zat sinds 1 januari 2010 namens de VNCI in het bestuur van het Productschap MVO en daarna namens Croda in het bestuur van MVO. Op 12 november jl. nam Richard vanwege zijn pensioen afscheid van het bestuur. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van MVO in maart 2020 wilden we hem persoonlijk bedanken voor zijn grote inzet. Richard was zeer betrokken bij het werk van MVO. Hij was voorzitter van de projectgroep Circulaire Economie en tot kort voor zijn overlijden nog actief betrokken om het belang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de door hem ontwikkelde SDG-tracker onder de aandacht te brengen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.

De Algemene Ledenver­ gadering (ALV) van MVO wordt gehouden op 19 maart 2020. Deze vergadering vindt plaats bij MVO in Zoetermeer. De vergadering start om 13.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. De MVO-leden die willen deelnemen aan de ALV worden verzocht gebruik te maken van videoconference. Tijdens de ALV brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar en kunnen bedrijven zich uitspreken over het jaarplan en de begroting voor 2020. MVO-leden kunnen zich aanmelden bij Jolanda van Roon via ­ roon@mvo.nl.

MVO MAGAZINE NR 1 - 2020

Diner met minister Teresa Kok Tijdens een netwerkdiner op 14 ­februari jl. (Valentijnsdag) t­ ussen de Maleisische minister van ­Primary Industries, Teresa Kok en de European Palm Oil A ­ lliance (EPOA) overhandigde MVO-­ directeur en EPOA-voorzitter Frans Claassen de minister bloemen en chocolade om de onderlinge goede betrekkingen te bevestigen. Minister Teresa Kok bezocht EPOA in het kader van haar constructieve missie door Europa en tekende samen met IDH en Solidaridad een samenwerkingsovereenkomst voor duurzame palmolie.

Eindejaarscampagne Frituurvet Recycle Het! succesvol afgesloten In de periode van medio november 2019 tot ­medio januari 2020 hebben 24.000 unieke personen de website van Frituurvet Recycle Het! bezocht. In deze periode had de website 100.000 paginaweergaven. Dit was het resultaat van een social media campagne op Facebook waarmee bijna 150.000 unieke personen werden bereikt. Door middel van drie korte video’s kregen mensen antwoord op de ­vragen: waarom, hoe en waar kan ik mijn gebruikte frituurvet inleveren. 15