Page 1

Mei 2012

Speciale editie.

Tam – Tam

1


Alarm WESA Kuipersdijk 117-119, 7512 CD Enschede. 053 4760360 2

Internet: www.alarmwesa.nl e-mail: info@alarmwesa.nl


Colofon. Redactie:

Michiel Brinker E-mail: tamtam@epmb.nl

Bestuur:

Vz Sec

Ronald Ringenoldus Hanny Verbeek Batjanstraat 92 7512 EZ Enschede Rina Voogsgeerd

06 53794680 053 4315401

Bandleider Dirigent

Diane Voogd Jan Thravalos

0620404326

Clubhuis

Bruggertstraat 48

Pen

053 4322544

053 4307162

Advertentie kosten per jaar: A5 €60.A6 €30,A7 €15,-

De Tam-Tam komt 4 maal per jaar uit met een oplage van 120 stuks. De Contributie bedraagt 27 euro per kwartaal ( Exclusief contributie SN ) U kunt donateur worden vanaf 15.00 euro per jaar. Ons rekening nr. is ING 2341142 t.n.v. Stichting Enschedese Padvinders Mars Band. Voor meer info : www.epmb.nl

3


Betreft: EPMB kleurt paars! Beste donateur Al meerdere jaren is het voor de EPMB moeizaam om optredens te verzorgen zonder hulp van gastmuzikanten. Er is veel gedaan aan ledenwerving maar helaas is ook het resultaat hiervan te gering om genoeg te groeien als vereniging. Hoewel de vereniging momenteel nog in een gezonde financiële situatie verkeerd zijn er toch zorgen voor de toekomst. Te eenzijdige inkomsten en het huidige economische klimaat dwingen de EPMB om goed na te denken over haar toekomst. Op vrijdag 13 april jongstleden hebben de spelende leden van Marchingband EPMB unaniem hun goedkeuring uitgesproken over een bestuursvoorstel tot samenvoeging. Dit voorstel houdt in dat de EPMB een zelfstandig onderdeel wordt van de Drum- en Marchingband Enschede (DMBE). Op deze wijze kan de EPMB het voortbestaan van een scoutingband in Enschede én de historie van de band behouden. Op een bijzondere ledenvergadering op zondag 29 april jongstleden hebben de leden van Drum- en Marchingband Enschede unaniem hun goedkeuring uitgesproken over dit voorstel. Onder een nieuwe naam en met een nieuwe verenigingskleur zal er in Enschede een scoutingband blijven bestaan die zich ten doel stelt om op 1e divisie niveau te spelen in binnen en buitenland. DMBE is met ruim 140 leden één van de grootste muziekverenigingen in Enschede. Naast de scoutingband bestaat DMBE uit de drumfanfare, de Ooster Bloaskapel, de Demolition Bigband , meerdere majorette pelotons, een slagwerkgroep, een leerlingenorkest en een seniorenorkest. 4


Vanaf 1 januari 2013 is deze integratie dan ook formeel een feit! In de periode vanaf heden tot aan 2013 zullen er geleidelijk steeds meer veranderingen worden doorgevoerd. EĂŠn van de eerste is het aanpassen van de website aan de paarse DMBE kleur. Tijdens het concours in Den Bosch zal ook het uniform aangepast zijn aan de DMBE stijl. Tot aan 2013 blijft het huidige bestuur in functie. Vanaf 2013 valt de band onder de verantwoording van het DMBE bestuur. Per april jongstleden hebben 2 bestuursleden van de EPMB, Hanny Verbeek en Ronald Ringenoldus ook zitting in het DMBE bestuur. Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen! Met vriendelijke scoutinggroet, Ronald Ringenoldus voorzitter EPMB

Aangezien het ook steeds moeilijker wordt om de TamTam leuk gevuld te krijgen, en door de bovenstaande verandering zal de informatie voorziening naar de donateurs van de EPMB veranderen. U zult nog wel informatie over ons blijven ontvangen, maar in welke vorm en met welke frequentie is nog niet helemaal duidelijk.

5


Oudpapier: Datum:

Kilo’s:

16-1-2012

8.080

13-2-2012

4.380

12-3-2012

5.700

6


Paasvuur 2012 Borne: Ook dit jaar heeft de EPMB het paasvuur in Borne weer muzikaal begeleid.

7


8


9


Clean-it 06-21853093 Wij kunnen: Ramen streeploos lappen Dakgoten perfect reinigen Schoonmaakwerkzaamheden verrichten en nog veel meer! Bel voor meer informatie:

06 - 21853093 of stuur een mail naar:

CLean-it@home.nl http://www.clean-itbv.nl 10


Geslaagd: Diane Voogd en Marty van Seijen zijn geslaagd voor de opleiding tambour-maĂŽtre.

11


Concours: Op zaterdag 16 juni gaat de EPMB weer op concours. Dit jaar is het concours in Den Bosch. Gezien de recente goedgekeurde integratie van de EPMB bij DMBE zal dit ook het eerste optreden zijn waarbij het uniform al is aangepast aan DMBE paars! We willen graag een grote groep supporters mee om ons aan te moedigen!

programma 7.00/7.30

vertrek vanaf het clubhuis met touringcar

9.30

aankomst in Den Bosch De band loopt ’s ochtends een defile door de binnenstad. Het is voor supporters mogelijk om mee te gaan naar de binnenstad maar men kan ook op het concoursveld blijven

13.00

aanvang concours

16.00

einde concours, start ontspanningsprogramma

18.00

warme maaltijd, barbecue, dit is bij de kosten inbegrepen

20.00

Taptoe, deze is ook bij de kosten inbegrepen Deelnemende korpsen: Jeroen Bosch Verkennersband - Den Bosch hemband van Scouting Nederland - Arnhem Stadspijpers - Den Bosch Amantius - Den Bosch Cornu Copiae - Waalwijk Massed Band van Scouting Nederland ( oa EPMB)

12


22.00 22.30

einde programma vertrek naar huis

00.30

aankomst Enschede

De kosten voor deze dag bedragen â‚Ź15 euro per persoon. Dit is inclusief busreis, barbecue, concours en taptoe! Opgeven kan via epmb@epmb.nl of tijdens repetities bij Ronald, Bernhard of Diane . Of telefonisch bij het secretariaat: O53 4315401

let op! er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol=vol

opgeven voor 1 juni!

Voor al uw : Timmerwerk Tegelwerk Stukadoorswerk

13

Metselwerk loodgieterswerk


Koninginnedag optreden 2012. Tja, 30 april was het weer zover na een aantal weken voorbereiding met nieuwe en oude spelers. Door een leuke constructie met de DMBE waren er veel spelers aanwezig bij het traditionele optreden in Delden en Enschede. Het komen was wel erg vroeg. 7.00 uur aanwezig en niet iedereen zag er even vrolijk uit. Ik was even ontzettend kwaad over dat mensen hun muziek niet voor elkaar hebben. “Jan kun je….?”.” Ik goa eerst koffie drinkn!”. Tja en dan mag je na de koffie aan het werk waar je niet op hebt gerekend. Gelukkig is alles weer gereed gekomen en de klus geklaard. De begeleiding die ervoor zorgt dat we goed door de mensen massa worden geloodst waren ook in ruime aantallen aanwezig. Ik zag; Jeannet, Hans, Menno, Hanny, Rina, mama Pouw,Esther…. Koffie en thee waren er natuurlijk in ruime mate en dat was weer verzorgd door Gerrit, die ook de catering voor de lunch heeft klaar gezet. Eindelijk hebben we dan de koffie op en tussendoor zijn Marty van Seijen en Diane Voogd even in de bloemetjes gezet voor het behalen van hun Maître diploma! Proficiat mensen!

14


In Delden konden we ons melden bij de sporthal en daar werden we al opgewacht door een mevrouw van de plaatselijke band Amicitia. Opstellen ging vrij vlot en Marty deed de eerste ruk van dit optreden. Marcel zat weer heerlijk in zijn velletje met een beetje hulp, en dan kun je eindelijk los. Veel nummers hadden we niet, maar wel kwaliteit! De rondgang door Delden is elk jaar weer anders en ze bouwen en doen maar daar. Wist niet dat Delden zon grote aantrekkingskracht had voor ouderen. Veel ouderen tehuizen gezien onderweg. Maar weinig mensen die ons spelen aanmoedigden. Zo af en toe keek er iemand langs het gordijn of stond boven in een nachthemd naar ons te kijken en luisteren. Het waren niet moedes aller mooijsten meer, maar wel hartelijk want ze zwaaiden vrolijk naar ons.

15


Net als je denkt dat we nog verder moeten zijn we al weer aangekomen bij het café-restaurant waar de plaatselijke drumfanfare al aan de koffie zit. Wij daan ook maar gauw aan de koffie na een geslaagde rondgang. Ondertussen zien we toch wel veel meer mensen in de city. Het is behoorlijk druk bij de kramen met rommel en nieuwe snuisterijen. Het plaatselijke comité is ook druk in de weer en is druk bezig met hun voorbereidingen en proeverij van de oranjeborrel. De Maître van Amicitia bespreekt even met ons de volgorde bij het monument en bij het traditionele vlag hijsen. Daar spelen we ieders apart muziek en een gezamenlijk nummer, Walk on the Dikes was dat. Na de toespraak door de voorzitter van het oranje comité en het gebruikelijke hoezee, hoezee en hoezee, kunnen we de aftocht blazen in een gezamenlijk parade samen met Amicitia. Ze hadden de draf er goed in met een aantal nummers, maar dat kon ons als diehards niet deren!

Rap naar Enschede waar de lunch gereed staat en de meesten even aan een sigaretje kunnen lurken(rare gewoonte van die verslaafden). Als je dan heerlijk hebt gegeten en uitgerust, mag je je gereed maken voor het volgende optreden in de binnenstad van Enschede.

16


Het was de primeur voor Diane die dit optreden als MaĂŽtre ervoor liep. En erg goed mag ik wel zeggen. Gelukkig had ze erg veel hulp van de begeleiding die zoveel mogelijk het pad ruimden voor ons, zodat we ongehinderd door de mensenmassa konden bewegen. Het was erg druk in de stad en hier en daar moesten we dan ook noodgedwongen in twee rijen gaan lopen. Alles onder deskundige leiding van Diane. Tussendoor nog even een rookpauze van de kankerstokjes en dan gaat het weer opnieuw aan de wandel, en zo langzamerhand richting auto parkeerplaats. Heerlijk weer onderweg en weer twee erg mooie optredens met enthousiaste spelers en begeleiders.

Op naar het concours! Mooij man.

17


Agenda: Juni Zo 03 JAGO festival - Enschede Za 09 Repetitiedagen CONCOURS Zo 10 Vr 15 Generale repetitie CONCOURS Za 16 Landelijk Bandconcours voor Scoutingbands - 's Hertogenbosch (optie voor weekend) Ma 18 oud papier ophalen - Enschede Juli Ma 16 oud papier ophalen - Enschede Augustus September Ma 17 oud papier ophalen - Enschede Oktober Ma 15 oud papier ophalen - Enschede November Ma 12 oud papier ophalen - Enschede

18


19


20

TamTam Mei 2012  

TamTam Mei 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you