Issuu on Google+

EPMagazine

History of Science and Technology

Discover your own way to enjoy science at school


History of Science and Technology

European Pupils Magazine www.epmagazine.org http://xoomer.alice.it/epmirrorsite

http://epmustafaozkan.com

European Editorial Board Co-ordinators

Headmasters

Okan Demir

38.demir@gmail.com

Adnan Dinc

Nikos Georgolios

ngeorgol@otenet.gr

Eleni Mouzoura

ganges@alice.it

Giovanni Torrisi

Angelo Rapisarda

Webmaster: Web assistant:

Rick Hilkens

webmaster@epmagazine.org

Gabriele Viglianisi

vigliag@gmail.com

Bunyan Editorial Board

Students: Recep Kongül, T. Gözde Yıldırım Τeachers: Adnan Dinç, Okan Demir, Süleyman Yenipinar

Experimental Editorial Board

Students: Savvidis Panagiotis, Tagtalenidis Alexandros, Toulike Vasia Sideri Eleni, Pagidis Christos, Savvidou Nikoleta Τeachers: Kosmas Touloumis, Marilena Zarftzian, Nikos Georgolios

Boggio Lera Editorial Board

Students: Claudio Arena, Lorenzo Bianchetti, Angelo Tambone, Mirko Scorza Pietro Pappalardo, Carola Mingrone, Mattia Famoso, Vittorio Iocolano Τeachers: Isabella Riviera, Viviana Dalmas, Angelo Rapisarda

Layout by Angela Pinzone, Italy


Contents E N G 14-16

European Pupils

Magazine EPM 18, year 6, number 3, 2008 I.S.S.N. 1722-6961

Contribution By Adnan Dinç ditorial In English, Turkish, Greek, Italian

ews

eneral

4

Contributions

By Federico Pedicona

14

Evolution of Roboticks, from early ages up to now, By Roberto Catanuto

16

Pearl of Mount Erciyes

26

By Gözde Yıldırım and Zeynep Karakaya

Mercury

33

Thirty years that shook physics By

36

F

Contributions By Kübra

un pages S. Önal, N. Tseti, E. Sideri

44

17-19

Euthanasia By Gizem Yıldız

51

Rules for Contributors

64

14-16

14-16

R

By Rusu Mara

N. Conti, L.. Corinzia, A. Savia, G. Sciuto


E

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

EDITORIAL

ΕDİTÖRDEN

In 2005, with our partners Italy, Greece, Ireland, Bulgaria and Holland, we opened the door to carry out the Project

Comenius Okul Ortaklıkları Projesi 20052008 dönemi İtalya, Yunanistan, İrlanda, Bulgaristan ve Hollanda’daki ortaklarımızla Fen

Discover the ways of learning science amusingly.

Bilimlerini Eğlenceli Öğrenmenin Yollarını Keşfedin konulu bir

Our aim is to make science lessons more proje yürütmenin amusing to the stukapısını 2005 yılında dents. To succeed this, araladık. Amacımız fen we tried to reach the bilimleri derslerini world with three issues öğrencilere daha in a year with the eğlenceli hale getirmek. magazine named EPM Bunu başarabilmek (European Pupils için de bütün EPMEETING IN THESSALONIKI (APRIL 2008) öğrencilerin zevkle Magazine) which stuSELANİK PROJE GRUBU NİSAN 2008 dents would read with okuyacakları EPM (European Pupils Magazine) adlı dergiyle joy. In this magazine, we publish the studtüm dünyaya yılda üç sayı olarak ulaşmaya ies and articles of the students of the countries which take part in this project. To çalıştık. Bu dergide projeye katılan ülke work about publishing the magazine, sharöğrencilerinin yaptığı çalışmaları ve yazdıkları ing the data taken and to improve friendly relations. We did makaleleri yayımlıyoruz. project works in Derginin yayımlanmasıyla ilgili Holland, Turçalışmalar yapmak,elde edilen key, Greece verileri paylaşmak, dostça and Italy. ilişkiler kurmak amacıyla şu As the teachana kadar sırasıyla Hollanda, Türkiye, Yunanistan ve ers and students of our İtalya’da proje çalışmaları school we had yaptık. Okulumuz öğretmen ve the opportunity to see Holland, öğrencileri olarak Hollanda, Greece and ItYunanistan ve İtalya’yı THESSALONIKI 2008 aly and to be görme ve bu ülke insanlarıyla SELANİK 2008 with the people birlikte olma imkanı bulduk onlarında bizim ülkemizde. Yaptığımız of these countries, and it was same for them. seyahatler ve çalışmalarla ilgili izlenimlerimizi We want to share our impressions about sizlerle paylaşmak istiyoruz. our travels and work with you. Proje kapsamında ilk seyahatimiz In our project, our first travel was to Hollanda’ya oldu. Kafile olarak çoğumuz ilk Holland. Most of us in our convoy

4


History of Science and Technology

E

European Pupils Magazine

defa yaşadığı ülkesinden uzak diyarlara were traveling to lands far away from their country for the first time. yolculuk edecekti. Herkesin yüreğinde ılık bir There was a sweet excitement in everyheyecan vardı. Kitabi bilgi olarak Hollanda hakkında yüz ölçümü kaç km2dir, komşu one’s heart. From books we knew lots of things about Holland like how big it is, its ülkeleri hangileridir, nüfusu kaç kişidir?... gibi neighbors, its populapek çok şey tion. But for the first biliyorduk. Ama ilk time we would defa başka bir b rea th e ano ther ülkenin havasını country’s air, shake soluyacak, başka bir hands of people of ülke insanının –dili, another co u n t ry dini, ırkı ne olursa whatever its lanolsun- ön yargısız guage, religion or elini sıkacak, race is without prejuberaber çalışacak, dice, work together, beraber bir şeyler produce something üretecek ve THESSALONIKI 2008 and share. paylaşacaktık. SELANİK 2008 We were met exHollanda’da tremely well in Holland. Everything was in a gayet iyi karşılandık. plan. We carried out project work successHer şey bir plan dahilindeydi. Proje fully. çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttük. What took our attention first was that Dikkatimizi çeken ilk şey proje ortakları among project partners the students who içinde İngilizce’yi ve Almanca’yı gayet iyi were using English best were the Holland biliyorlardı. Landgraaf Belediye ones. Besides their mother tongue they knew Başkanı,belediye meclisi toplantı salonunda English and proje ortaklarına yaptığı German so k o n u ş m a d a well. In his Hollanda’da yaşayan speech to proTürk ailelerinin ject partners in H o l l a n d a ’ n ı n municipality gelişmesinde katkıları assembly olduğu söyledi. Ancak meeting saTürk erkeklerinin loon, the muHollanda dilini çok çabuk nicipality presiöğrendiklerini, yalnız dent of Landkadınların dil öğrenme graaf said that konusunda gayretli Turkish famiolmadıklarını söyledi. lies in Holland Belediye başkanının A VISIT TO MACEDONIA UNIVERSITY SELANİK, MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET had big contrisözlerinden ve projeye butions to the development of Holland. katılan arkadaşların yaşadıklarından, bu tür But despite Turkish men learning Dutch projelerde en önemli hususlardan birinin de fast women weren’t ambitious in learning the dil problemi olduğu sonucuna vardık. language. After the words of municipality Proje çalışmalarının ikinci durağı

5


E

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

Türkiye idi. Türk misafirperverliğinin bütün president and the experiences of the friends in the project, we came to a conclusion that inceliklerini gösterdik. Güler yüz,tatlı in such projects, one of the most important dil,samimiye,sevecenlik ve ikram. Köprüler kurduk, kapılar açtık. Misafirperverliğimizi bir matters is the language. The second residence of the project bayrak yarışı haline getirdik. Yunan ekibinden works was Turkey. We showed the slenderNikos ve İtalyan ekibinden Angelo Türk ness of misafirperverliğinden çok Turkish etkilendiklerini, kendi hospitalülkelerine yapılan ity. ziyaretlerde daha Smiling misafirperver olmaya çalışacaklarını söylediler. face, sweet tongue, sinSırada Yunanistan vardı. İlk defa Yunanistan’a cerity and gidecektik. service. We inSınır kapsındaki memurun sert yüz ifadesi structed bizi biraz tedirgin etmişti. bridges, Bavullarımız kontrol o p e n e d edilecekti ama memurun doors. We yüzü soğuktu. made the THESSALONIKI 2008 Öğrencilerimizden hospitality a SELANİK 2008 Fatma Yaprak’ın flag race. Yunanca kalimera (Merhaba) demesi sihirli Nikos from Greek Group and Angelo from Italian Group said that they were imbir değnek gibi her şeyi değiştirdi. pressed by Turkish hospitality and would try Memurun yüzündeki soğuk ifade to be more hospitable in the visits to their kayboldu,yerini sıcak bir tebessüm aldı. countries Greece was in turn. We would go İngilizce devam eden konuşmamız da memur to Greece fort he first time. The behavior of niçin Yunanistan’a gittiğimizi sordu. Biz de the officer at the customs was very cold and ona proje hakkında bilgi verdik. Sıcak bir it was disturbed us. He was to control our kalimera nın hatırına yine köprüler kurduk, bag’s but his face was very cold. But when kapılar açtık. one of our students Fatma Yaprak said Nikos ve arkadaşları Türkiye’de bize hello in their language has changed everyverdikleri sözü gayet güzel tuttular. Ekibimizi thing like a magical stick. en güzel şekliyle ağırladılar. Bizi kendi His face became smile. We continued to okullarında resmi bir törenle karşıladılar. talk to in English why we were going to Okulun kapısından içeri girer girmez,bizi Greece. We have given some knowledge gören öğrencilerin-öğretmenlerin alkışları about our project. For the sake of a magic hepimizi çok duygulandırdı. Yunanistan word hello we opened new doors and asseyahatimizden şu dersi aldık: İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutunca sembled new bridges. Nikos and his friends dostluğun ve kardeşliğin temellerini çoktan interested with us and behaved very well. They have met us with a formal ceremony at atmışsınızdır,demektir. Sonraki adresimiz their school. At the door of the school İtalya’ydı. Türklere en çok benzeyen the students and the teachers have apAvrupa milletinin İtalyanlar olduğu söylenir.

6


History of Science and Technology

E

European Pupils Magazine

Bunun doğruluğunu bizzat gözlemledik. plauded us and we feel very happy. We learned many Kaş,göz,ten rengi aynı. Çarşı, pazar things from Greece trip. a y n ı . If you care humanist values more than everyİtalyancamız yoktu ama pazarda thing, this means you have already established bağıra bağıra tişört satan satıcının the base of brotherhood and friendship. Gel,vatandaş gel! Our next address was U c u z l u k Italy that is known the burada… dediğini most similar European tahmin etmek güç people to Turks are Itald e ğ i l d i . ians. Catania’nın th 11 EP Meeting (APRIL 2008) We have seen that it is mahalle pazarında 11. EPM TOPLANTISI (NİSAN 2008) right. Eyebrow, eye, o kadar kalabalığın skin’s color are same. Downtown, bazaars içinde bir turist olarak bizlerin ayırt edilmesi are same. We don’t know their language but pek güçtü. Çünkü birbirimize çok we have seen a man at the bazaar shouting benziyorduk. come citizen come! Here is the cheapProje çalışmalarını yaptığımız Catania ness. We guest at Catania bazaar at the tarih kokan bir şehirdi. Her şey eski idi. Evler, among of the crowded people nobody can kaldırımlar, kiliseler, duvarlar, kemerler… Bütün bunları büyük sıfatıyla anlatabiliriz. say that we were tourists. Because all of us was very similar to each other. Catania was Yöre insanının yaptığı şey; atalarından a very historical city. Everything was old. miras kalanlara hakkıyla sahip çıkmak ve Houses, pavements, churchs, walls, vaults… modern hayatla iç içe kılmak. We can say G ö s t e r d i ğ i m i z that all of them misafirperverliğin karşılığını was very big. İtalya’da da aldık. Bize çok They kept güzel tecrübeler yaşattılar. all historical Zirvesinden hala dumanlar places and çıkan Etna yanardağına used them in çıkma, bir opera salonunda modern life. canlı olarak opera izleme We have taken fırsatı bulduk. Son akşam also result of yemeğinde yapılan sohbetimiz our hospitality ilginçti. Konu edebiyattı. İlk at Italy. We Türk alfabesi olan Göktürk have lived very alfabesiyle açılan konumuz th 11 EPMeeting (APRIL 2008) nice times Orhan Pamuk’un Benim 11. EPM TOPLANTISI (NİSAN 2008) there. We went Adım Kırmızı adlı romanı, to Mount Etna. We went to an opera. At Mevlana, Nasrettin Hoca, Dede Korkut the last night we spoke a very interesting Hikayeleri’yle devam etti. Bu seyahatler ve dialog at the dinner about literature. Opening çalışmalar sonunda şunu gördük ki our topic with Göktürk alphabet of Turkish kendimiz dünyamızın dışında da farklı

7


E

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

continued with Orhan Pamuk’s book My Name is Red, Mevlana, Nasreddin Hodja

dünyalar,insanlar ve kültürler var. Yaşadığımız bu süreçte dilin önemi çok and stories of Dede Korkut. At the end of büyük. Dil problemini geride bıraktığımızda kültürlerin iletişimi konusunda çok büyük travels and works we have seen that there are different worlds, people and cultures at mesafeler kat edeceğiz. AB sürecinin bunu hızlandıracağına inanıyoruz. Çünkü the out of ours. We have realised the importance of foreign language. If we saw this anlatacağımız ve dinleyeceğimiz çok şey var. problem we would take too long ways about Birinci turu bu şekilde bitirdikten sonra proje learning foreign cultures. We believe that ortaklarımızı Türkiye’de ağırladık ve 2008 when we are accepted to EU it will be better. nisan ayında yeniden Yunanistan’a gittik. Because there are many things which we will 11-17 Nisan 2008 tarihleri arasında y i n e talk and we will listen. After we had finished Yunanistan’daydık. A r t ı k the first tour, we entecrübeliydik;çünkü tertained our Project partners in Turkey. bir grup öğrenci ve öğretmen arkadaşla Between 11-17 April daha önce gitmiş 2008 we were in v e o r a y ı Greece again. We görmüştük. Yine were experienced now; because we kalabalık bir grupla oradaydık. Gruptaki went there before. We 11th EPMeeting (APRIL 2008) arkadaşlarımızdan had seen this beautiful 11. EPM TOPLANTISI (NİSAN 2008) country. We were çoğu ilk defa there with a crowded group. Most of our gidiyordu. Hepsinin heyecanı yüzlerinden friends in the group were going there for the okunuyordu. Bu heyecan bizim ilk gidişimizde first time. duyduğumuz heyecandan farklı değildi. Everybody was very excited. Orada bulunduğumuz süre içerisinde This excitement is the same as the our misafirden çok,oraları bilen,tanıyan biriydik first visiting to Greece. We didn’t feel like artık. Yani misafir gibi değil, ev sahibi gibi guest, we felt like householder. Friends in hissediyorduk kendimizi. Bu duyguyu Greece have given us this feeling. Yunanistan’daki arkadaşlar vermişlerdi We thank to all. I designated my feelings bize. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. above. I don’t want to repeat same things. Yukarıdaki duygularımı belirmiştim. Aynı However we were sorry that this is the last şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ancak project meeting of this term. bunun, proje kapsamındaki son ziyaretimiz We have been in this Project for three olması bizi üzüyordu. Bizim proje dahil years. I think,we were given many things in olmamızın üzerinden üç yıl geçmişti. this project and we gave many things to our Çok şeyler kazandığımızı ve partners. kazandırdığımızı düşünmeden edemiyordum. I would like this group to continue Bu grubun yeni katılımlarla zenginleşerek working by the joining of new partners. çalışmaların devam etmesini bütün kalbimle I wish we would face the future hopefully istiyorum. Yarınlara hep umutla, güvenle and safely. bakmak dileğiyle… Şimdilik hoşça kalın … Cheers for now! ADNAN DİNÇ

8


History of Science and Technology

E

European Pupils Magazine

EDITORIALE

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ

Nel 2005, con i nostri partner Italia, GreΤο 2005, µε τους συνεργάτες µας από cia Irlanda Bulgaria e Olanda, abbiamo dato την Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Βουλγαρία και il via al progetto Scopri i modi di studiare Ολλανδία, ανοίξαµε το δρόµο για να συνεργαστούµε στο Πρόγραµµα la scienza divertendoti. Il nostro obiettivo è di rendere le lezioni di Ανακάλυψε τρόπους για να µάθεις την scienze più divertenti ε π ι σ τ ή µ η διασκεδάζοντας. per gli studenti. Per riuscire in ciò, Ο στόχος µας ήταν abbiamo provato a να κάνουµε τα raggiungere il monµαθήµατα των do con tre numeri Επιστηµών πιο all’anno con la rivista ελκυστικά για τους chiamata EPM µαθητές. Για να το (European Pupils Magazine) che gli π ε τ ύ χ ο υ µ ε , studenti leggono diπροσπαθήσαµε να THESSALONIKI 2008 vertendosi. προσεγγίσουµε τον SELANİK 2008 Nella nostra rivista κόσµο µε ένα vengono pubblicati studi ed articoli scritti daπεριοδικό, που ονοµάζεται EPM (European Pupils Magazine), εκδίδοντας τρία τεύχη gli studenti dei Paesi che partecipano al progetto. το χρόνο. Ένα περιοδικό, το οποίο θα Si lavora alla pubblicazione della rivista, si διαβάζεται ευχάριστα από τους µαθητές. condividono i dati raccolti e si migliorano i Σ’ αυτό δηµοσιεύουµε µελέτες και άρθρα rapporti di amicizia. µαθητών από τις χώρες που συµµετέχουν Abbiamo realizzato lavori in Olanda, Turστο Πρόγραµµα. Η δουλειά για την έκδοση chia, Grecia e Italia. Come insegnanti e του Περιοδικού µάς έδωσε την ευκαιρία να studenti della nostra scuola, abbiamo avuto µοιραστούµε εµπειρίες και να αναπτύξουµε l’opportunità di visitare Olanda, Grecia e µεταξύ µας φιλικές σχέσεις. Έτσι είχαµε Italia e venire in contatto con la gente di tali συναντήσεις εργασίας στην Ολλανδία, Nazioni, così come è successo ai nostri parΤουρκία, Ελλάδα και Ιταλία. tner. Vogliamo condividere le nostre impresΟι καθηγητές και οι µαθητές του σχολείου sioni sui nostri viaggi e lavorare insieme a µας, είχαµε την ευκαιρία να δούµε την voi. Ολλανδία, την Ελλάδα και την Ιταλία να Nell’ambito del nostro progetto, il primo βρεθούµε µε τους καθηγητές και µαθητές spostamento è stato in Olanda. αυτών των χωρών, όπως και αυτοί είχαν την Per molti di noi era il primo viaggio lontaευκαιρία να συναντήσουν εµάς. no dal proprio Paese. Eravamo pieni di gioia Στο Πρόγραµµά µας, το πρώτο µας ταξίδι nei nostri cuori. ήταν στην Ολλανδία. Οι περισσότεροι από Dai libri avevamo appreso un mucchio di εµάς ταξιδεύαµε σε χώρες µακρινές από την cose sull’Olanda, la sua superficie, le nazioni πατρίδα µας, για πρώτη φορά. Υπήρχε µια ad essa vicine, i suoi abitanti. Ma per la priγλυκιά αναστάτωση στις καρδιές όλων

9


E

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

µας. Γνωρίζαµε αρκετά πράγµατα για την ma volta potevamo respirare l’aria di un’altra Nazione, stringere la mano a persone di un Ολλανδία από τα βιβλία: πόσο µεγάλη είναι, τους γείτονες της, τον πληθυσµό της. altro paese, che parlavano una lingua diverΓια πρώτη φορά όµως αναπνεύσαµε τον sa, di religione o razza diversa, senza pregiudizi, lavorando insieme e realizzando qualcoαέρα µιας άλλης χώρας, σφίξαµε τα χέρια των ανθρώπων χωρίς να λογαριάζουµε sa di condivisibile. Siamo stati accolti benissimo in Olanda. γλώσσα, θρησκεία ή φυλή και δουλέψαµε, Tutto era pianificato. Abbiamo portato aδηµιουργήσαµε και µοιραστήκαµε µαζί. vanti il lavoro con successo. Ciò che ha atΗ συνάντησή µας στην Ολλανδία ήταν tratto la nostra attenzione all’inizio è stato il εξαιρετική. Όλα ήταν άψογα σχεδιασµένα. fatto che tra i partner del progetto gli stu∆ιεκπεραιώσαµε το Πρόγραµµα µε επιτυχία. denti che meglio utilizzavano l’inglese erano Εκείνο που µας έκανε πρώτα εντύπωση ήταν quelli olandesi. ότι ανάµεσα στους εταίρους οι µαθητές που Oltre alla loro µ ι λ ο ύ σ α ν madre lingua coκαλύτερα αγγλικά noscevano inglese ήταν οι Ολλανδοί. e tedesco molto Εκτός από τη bene. µητρική τους Nel suo discorγλώσσα γνώριζαν so ai partner di το ίδιο καλά progetto nella sala αγγλικά και congressi dell’asγερµανικά. Κατά semblea municiτη διάρκεια της pale, il presidente οµιλίας της στους della municipalità εταίρους στην VISITING NEAPOLI’S MAYOR di Landgraaf ha α ί θ ο υ σ α NEAPOLIS BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET affermato che le συνεδριάσεων του famiglie turche in Olanda hanno molto conδηµαρχείου του Landgraaf, η εκπρόσωπος tribuito allo sviluppo olandese. του ∆ηµάρχου ανέφερε ότι οι τουρκικές Tuttavia, mentre i maschi turchi apprenοικογένειες στην Ολλανδία έχουν συµβάλει devano velocemente la lingua, le donne inveσηµαντικά στην ανάπτυξή της. ce non dimostravano lo stesso desiderio di Παρόλα αυτά, ενώ οι Τούρκοι µαθαίνουν ολλανδικά γρήγορα οι γυναίκες δεν έχουν τη farlo. φιλοδοξία να µάθουν τη γλώσσα. Dopo le parole del presidente della muniΑντιληφθήκαµε, τελικά, ότι το σηµαντικότερο cipalità e le esperienze dei nostri amici nel εφόδιο σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η progetto, siamo giunti alla conclusione che γνώση της γλώσσας. uno dei fattori chiave in tali progetti è rapΗ δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε presentato dalla lingua. στη Τουρκία. Επιδείξαµε την αβρότητα της La seconda sede per il progetto è stata la τουρκικής φιλοξενίας. Χαµογελαστά Turchia. Abbiamo dato prova della ospitalità πρόσωπα, γλυκιά γλώσσα, ειλικρίνεια και turca. Volti sorridenti, affabilità, sincerità e corεξυπηρέτηση. Ρίξαµε γέφυρες και ανοίξαµε tesia. Abbiamo fatto dell’ospitalità la nostra θύρες επικοινωνίας. Κάναµε τη φιλοξενία bandiera. σηµαία µας. Ο Νίκος από τους έλληνες και ο Nikos, del gruppo della Grecia e AnΆντζελο από τους Ιταλούς µας είπαν ότι

10


History of Science and Technology

E

European Pupils Magazine

gelo, dall’Italia, hanno detto di essere stati εντυπωσιάστηκαν από την τουρκική sorpresi dell’ospitalità turca e che avrebbero φιλοξενία και ότι θα φρόντιζαν να την fatto altrettanto quanξεπεράσουν στις do fosse venuto il loro επόµενες συναντήσεις turno; il prossimo tocµας. Η Ελλάδα cherà alla Grecia. ακολούθησε. Θα Sarebbe per noi il πηγαίναµε εκεί για nostro primo viaggio πρώτη φορά. in Grecia. L’atteggiaΗ συµπεριφορά του mento dell’ufficiale di τ ε λ ω ν ε ι α κ ο ύ dogana verso di noi è υπαλλήλου µάς stato molto freddo e ci προβληµάτισε. ha dato un certo fastiΕπρόκειτο να ελέγξει dio. τις αποσκευές µας και Doveva controllare ήταν πολύ ψυχρός. 11th EPMeeting (APRIL 2008) i nostri bagagli ma la Όταν όµως η 11. EPM TOPLANTISI (NİSAN 2008) sua espressione era Φατµά Γιαπράκ, µία glaciale. Quando però, una nostra studentesαπό τις µαθήτριές µας, τον χαιρέτησε στα sa, Fatma Yaprak ha detto Ciao nella loro ελληνικά, τα πάντα άλλαξαν λες και τον lingua, tutto è cambiato come ad opera di άγγιξε µε ένα µαγικό ραβδάκι. Συνεχίσαµε να του µιλούµε στα αγγλικά για το λόγο της una bacchetta magica. Un sorriso è apparso sul volto dell’ufficiaεπίσκεψης µας στην Ελλάδα. le. Του δώσαµε κάποιες πληροφορίες Abbiamo continuato a parlare in inγια το Πρόγραµµά glese mentre eravaµας. Χάρις στη µαγική λέξη γεια, ανοίξαµε mo in viaggio per la νέες θύρες και Grecia. οικοδοµήσαµε νέες Abbiamo fornito γέφυρες. delle notizie riguardo Ο Νίκος και οι al nostro progetto. φίλοι του έδειξαν Grazie ad una paενδιαφέρον και µας rola magica, Ciao, συµπεριφέρθηκαν abbiamo spalancato πολύ καλά. Μας nuove porte e lanciaA TOUR IN THESSALONIKI 2008 υποδέχθηκαν µε µια to nuovi ponti. SELANİK TURU 2008 παραδοσιακή τελετή Nikos con i suoi στο σχολείο τους. Στην είσοδο του σχολείου amici hanno mostrato interesse verso di noi e όλοι οι µαθητές και οι καθηγητές µας sono stati fantastici. χειροκρότησαν και γι αυτό νιώσαµε πολύ Ci hanno accolto con una cerimonia formale al loro istituto. χαρούµενοι. Μάθαµε πολλά από το ταξίδι µας All’ingresso della scuola studenti e inseστην Ελλάδα. Αν επικεντρώνεται κανείς στις gnanti hanno applaudito il nostro arrivo e ανθρωπιστικές αξίες περισσότερο από όλα τα siamo rimasti molto contenti. άλλα, αυτό οδηγεί στην εγκαθίδρυση της Abbiamo appreso molto dal viaggio in βάσης για αδελφοσύνη και φιλία.

11


E

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

Grecia. Se si apprezzano i valori umani più di ogni altra cosa, ciò significa che si è già stabilita la base della fratellanza ed amicizia. Il nostro itinerario successivo prevedeva l’Italia. Si sa che gli Italiani sono considerati gli Europei più simili al popolo turco. Abbiamo constatato che questo risponde a verità. Sopracciglia, occhi, carnagione, sono gli stessi. In centro i bazar sono gli stessi. Non conosciamo la loro lingua, ma abbiamo visto un uomo al mercato gridare vie-

ni, cittadino, vieni! Qui si spende poco!

ελάτε, εδώ φτήνια!

11th EPMeeting (APRIL 2008) 11. EPM TOPLANTISI (NİSAN 2008)

Ci trovavamo nel bel mezzo della folla al mercato e nessuno poteva sostenere che fossimo turisti, perché eravamo simili agli altri. Catania si è rivelata una città storica. Tutto era antico. Case, marciapiedi, chiese, muri, volte... Si può dire che tutti questi luoghi fossero molto grandi. Hanno mantenuto tutti i luoghi antichi e li hanno adoperati nella vita moderna. Abbiamo sperimentato anche l’ospitalità della gente italiana. Abbiamo trascorso un periodo fantastico. Siamo stati sul vulcano Etna. Abbiamo visto un’opera. L’ultima sera a cena c’è anche stata un’interessantissima conversazione incentrata su temi letterari. Iniziando il nostro argomento con l’alfabeto Göktürk, si è andati avanti con il libro di Orhan Pamuk Il mio nome è Rosso, Mevlana, Nasreddin Hodja e storie di Dede Korkut. Alla fine di questi viaggi e lavori, abbiamo constatato che esistono mondi, popoli e

12

Η επόµενη συνάντησή µας ήταν στην Ιταλία, της οποίας οι κάτοικοι είναι γνωστοί ως οι πιο όµοιοι ευρωπαίοι µε τους Τούρκους. Συνειδητοποιήσαµε ότι αυτό είναι σωστό. Οφρυακά τόξα, µάτια, χρώµα δέρµατος είναι ίδια. Το κέντρο της πόλης, υπαίθριες αγορές είναι ίδια. ∆ε ξέρουµε τη γλώσσα τους αλλά είδαµε έναν άνθρωπο στη λαϊκή αγορά να φωνάζει ελάτε κόσµε,

είναι

η

Αν και ξένοι επισκέπτες στη λαϊκή της Κατάνιας, µέσα στην µεγάλη κοσµοσυρροή κανείς δε µπορούσε να αναγνωρίσει ότι είµαστε τουρίστες. Κι αυτό επειδή όλοι µας µοιάζαµε τόσο µεταξύ µας. Η Κατάνια είναι µια ιστορική πόλη. Το κάθε τι

είναι παλιό. Σπίτια, πεζοδρόµια, εκκλησίες, τείχη, αψίδες… Μπορούµε να πούµε ότι όλα ήταν µεγαλοπρεπή. ∆ιατήρησαν όλα τα ιστορικά κτίρια και τα χρησιµοποιούσαν στην σηµερινή εποχή. Τα αποτελέσµατα της φιλοξενίας µας τα είδαµε στην Ιταλία. Ζήσαµε πολύ όµορφες στιγµές εκεί. Ανεβήκαµε στο όρος Αίτνα. Πήγαµε στην Όπερα. Και το τελευταίο βράδυ είχαµε έναν ενδιαφέροντα διάλογο στο δείπνο για τη λογοτεχνία. Αρχίσαµε µε την αλφάβητο Goturk, παλιά Τουρκική γλώσσα, συνεχίσαµε µε το βιβλίο του Orhan Pamuk Το όνοµα µου είναι Κόκκινος, τον Mevlana, το Nasreddin Hodja και τις ιστορίες του Dede Korkut. Μετά τα ταξίδια και τις συναντήσεις διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν διαφορετικοί από εµάς κόσµοι, λαοί, και κουλτούρες. ∆ιαπιστώσαµε τη σηµασία της γνώσης ξένης γλώσσας. Αυτό το εµπόδιο καθυστερεί την επαφή


History of Science and Technology

E

European Pupils Magazine

culture diverse dalla nostra. Ci siamo resi µε τις ξένες κουλτούρες. Πιστεύουµε ότι όταν conto dell’importanza di una lingua straniera. θα γίνουµε δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Se si vedesse tale problema non ci vorθα είναι καλύτερα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν rebbe troppo tempo ad imparare le lingue πολλά για τα οποία µπορούµε να µιλήσουµε straniere. Siamo convinti che una volta acαλλά και να ακούσουµε. cettati nella comunità europea, tutto sarà più Αφού τελειώσαµε την πρώτη χρονιά, facile, perché ci sono molte cose di cui potreυποδεχθήκαµε και πάλι τους εταίρους µας mo parlare e cose che potremo ascoltare. στην Τουρκία. Μεταξύ 11-17 Απριλίου Alla fine del nostro primo viaggio abbiamo 2008 ήµασταν και πάλι στην Ελλάδα. ospitato noi in Ήµασταν έµπειροι Turchia i πια, αφού είχαµε partner del ξαναέρθει. Θαυµάσαµε αυτήν progetto. Tra l’11 ed την όµορφη χώρα, il 17 aprile τ η ν ο π ο ί α 2008 siamo επισκεφθήκαµε µε µία nuovamente πολυµελή αποστολή. stati in GreΟι περισσότεροι cia. από τους φίλους µας O r a στην οµάδα ερχόταν avevamo l’esγια πρώτη φορά. perienza, perΌλοι ήµασταν VISITING NEAPOLI’S MAYOR chè c’eravamo πολύ ενθουσιασµένοι. NEAPOLIS BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET stati già una Ο ενθουσιασµός ήταν volta. Avevamo visitato questa bellissima ο ίδιος µε την πρώτη φορά που terra. επισκεφθήκαµε την Ελλάδα. Ci siamo stati con un gruppo numeroso. ∆εν αισθανόµασταν επισκέπτες, αλλά Molti dei nostri amici la visitavano per la µάλλον σα ντόπιοι. Οι φίλοι µας στην prima volta e tutti eravamo emozionati, come Ελλάδα µάς έκαναν να νοιώθουµε έτσι. Τους in occasione del nostro primo viaggio in Greευχαριστούµε για όλα. cia. Non ci sentivamo degli ospiti, ma i Έγραψα για τα συναισθήµατά µου πιο padroni di casa. Gli amici della Grecia ci πάνω. hanno fatti sentire così. Li ringraziamo tutti di ∆ε θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγµατα. cuore. Vi ho testè comunicato le mie Όµως, λυπηθήκαµε, που αυτή ήταν η emozioni, ma non voglio ripetermi. Tuttavia τελευταία συνάντηση αυτού του ευρωπαϊκού ci dispiace molto che questo sia l’ultimo Προγράµµατος. Ήµασταν τρία χρόνια στο incontro di progetto di questo percorso. Πρόγραµµα. Νοµίζω ότι πήραµε πολλά Siamo nel progetto da tre anni. Crediamo πράγµατα από το Πρόγραµµα, αλλά και di aver ricevuto molto ma di aver anche dato δώσαµε πολλά πράγµατα στους εταίρους µας. Θα ήθελα αυτή η οµάδα να συνεχίσει να qualcosa ai nostri partner. Mi augurerei che εργάζεται βρίσκοντας και καινούργιους questo gruppo continuasse a lavorare con συνεργάτες. Εύχοµαι να αντιµετωπίζουµε το l’ingresso di nuovi partner. µέλλον µε ελπίδα και ασφάλεια. Speriamo di poter affrontare il futuro Υγεία σε όλους! pieni di speranza e sicurezza. ADNAN DİNÇ Arrivederci per adesso!

13


N

The Sun has re-lighted itself

THE SUN OBSERVED IN THE 22ND MAY 2008

Restlessness is over. The Sun has re-lighted itself according to the rules and everything has re-entered in the normalcy and a new cycle is about to begin. The Sun returns therefore to perform, as in the past the objectives of the satellites American Trace, Japanese Hinode and European SOHO of the ESA have documented. Last Saturday a spot (number 1005) marked its surface and it was the third one in three weeks; this means an indication of

a resumption of the activity. The sunspots, observed for the first time by Galileo Galilei in 1611, are areas with a lower temperature than photosphere and this is enough to make them darker for contrast. They are always associated with strong magnetic fields. This activity involves us because the phenomenon of the spots comes together with flows of radiations and particles that then invest the Earth causing, when they are particularly intense, the geomagnetic storms on our planet; this means troubles and troubles to the satellites in orbit, to the systems of communication and the electric nets. It’s already happened and the cause is documented. THE SUN WITH A CLOUD OF PLASMA The new spots mark the conclusion of the period of quietness that the star was crossing in its eleven year periodic cycle in which a moment of maximum activity followes one of minimum. The various solar cycles have had, obviously, different characteristics: some have been calm others more intense. The next one that is coming is anticipated as moderated according to the experts of the Space Weather Prediction of the National Oceanic and Atmospheric Administration. Moderate, nevertheless, it has a very relative meaning because spots and eruptions, recorded by the satellites, have SUNSPOT SEEN TO WAVELENGTH H-ALPHA dimensions that can contain a lot of

14


History of Science and Technology

N

European Pupils Magazine

times our planet. So we can understand the power of the phenomenons and the worry that their effects can sometimes create to the life on the Earth. But also to the astronauts that firmly sojourn by now on the spatial station. They are the first ones to be exposed and to suffer possible consequences. Comment This article is about the Sun and his "awakening" from the minimum grade of activA GREAT SOLAR EXPLOSION ity that has almost characterized it for the whole year 2008, beating different records of least precedents and arousing worry among the researchers, that affirmed that if the solar minimum had still continued there would have been a cooling of the Earth. Actually it is not really correct to say that the Sun is recovering from the minimum activity, in fact in the preceding days some stains are observed, probably of the new cycle and an upsurge of the solar wind, but the solar radiation has now returned on very low values; this shows that the Sun is not definitely recovered and that the solar miniDETAIL BROUGHT CLOSER OF THE MAGNETIC STRUCTURE OF THE mum could still persist. SOLAR SURFACE OBSERVED TO WAVELENGTH H-ALPHA •

Bibliography Giovanni Caprara, Il Sole si è riacceso, Il Corriere della Sera, www.corriere.it/ scienze_e_tecnologie/08_ottobre_14/sole_attività_acb7f302-99ff-11dd-a6f300144f02aabc.shtml, RCS Quotidiani Spa, Milan, 14/10/2008 Iconography Images 01-05: Giovanni Caprara, Il Sole si è riacceso, Il Corriere della Sera, www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/08_ottobre_14/sole_attività_acb7f302-99ff-11dda6f3-00144f02aabc.shtml, RCS Quotidiani Spa, Milan, 14/10/2008

Federico Pedicona

Liceo Boggio Lera Catania, Italy federico.pedicona@email.it

15


G

Roberto Catanuto Liceo Scientifico “Enrico Boggio Lera” Catania, Italy rcatanuto.yahoo.com

History of Robotics, from early ages up to now

Storia della Robotica, dalle origini ad oggi

Abstract This paper is a brief overview of robotics, starting from the very beginning of this field of technology up to the most modern developments. A general, yet useful, description of what a robot is (and is not ...) is provided in order to gain better understanding of the rest of information given. Finally, some conclusions are HUMANOID HONDA ASIMO outlined, mainly L’UMANOIDE HONDA ASIMO in order to let the interested reader getting further to give the interested reader further knowledge in this area.

Introduzione Questo documento è una visione d’insieme della robotica, partendo dalle origini di questo ramo della tecnologia fino ai più moderni sviluppi. Una descrizione generale di cosa sia un robot (e di cosa non sia ...) per comprendere meglio il resto delle informazioni date. Infine sono abbozzate delle conclusioni, che permettono al lettore interessato di acquisire una maggiore conoscenza di quest’argomento.

What is a robot? First of all, let's clarify one central point: can we give an exact definition of robot? At the moment, there is no agreement on which machines qualify as robots, but a general agreement among experts that robots tend to do some (or all) of the following: move around, operate one or more mechanical arms, sense and manipulate their environment, and exhibit intelligent behavior, especially behavior which mimics humans or animals. A more concise and clear definition is given by the International Organization for Standardization (ISO) which in its ISO 8373 writes as follows: an automatically

controlled, multipurpose, manipula-

16

Che cos’è un Robot? Prima di tutto chiariamo un punto fondamentale: possiamo dare un’esatta definizione di robot? Al momento, non sappiamo con esattezza quali macchine qualificare come robot, ma gli esperti sono d’accordo nel dire che i robot sono in grado di svolgere alcune di queste funzioni (o anche tutte): muoversi, far funzionare uno o più bracci meccanici, riconoscere e manipolare l’ambiente, e manifestare un comportamento intelligente, ROBOT ALEX MARTIN specialmente un comportamento che imiti quello degli uomini o degli animali. Una definizione più chiara ed efficace è data dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) che nella dichiarazione 8373 scrive quanto segue: un dispositivo automatico,


History of Science and Technology

G

European Pupils Magazine

tor programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications. So let's make use of this statement for our trip throughout history of robotics technology.

History In antiquity The first mythological report about automatic machines is in the Iliad by stating that the god Hephaestus made talking mechanical handmaidens out of gold. Also philosophy have witnessed interest in this area since philosophers (notably Aristotle in 322 BC) have also dreamed of automatons and tools capable of working independently of people as means to free men from slavery. In the middle ages Various reports credit the middle east of a notable amount of efforts in building automatically operating machines, notably the work of AlJazari stands out. He is credited with creating the earliest forms of a programmable hu2001: A SPACE ODISSEY HAL 9000 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO manoid HAL 9000 robot in 1206. His automaton was originally a boat with four automatic musicians that floated on a lake to entertain guests at royal drinking parties. Its mechanism had a programmable drum machine with pegs (cams) that bump

capace di svolgere molte funzioni, programmabile, che può essere fissato in un posto o lasciato in mobilità, usato per svolgere delle applicazioni automatiche nell’industria.

Così facciamo uso di questa definizione per il noNEW ROBOT NUOVO ROBOT stro viaggio lungo tutta la storia della tecnologia robotizzata. Storia Nell’antichità La prima testimonianza mitologica di macchine automatiche si ha nell’Iliade, nella dichiarazione che fece il dio Efesto parlando di domestiche meccaniche fatte d’oro. Anche la filosofia mostrò interesse per questo campo, giacché i filosofi (in particolare Aristotele nel 322 a.C.) hanno sognato automi e strumenti capaci di lavorare indipendentemente dalle persone, il che significava liberare gli uomini dalla schiavitù. Nel Medioevo Varie dicerie accreditavano il medio oriente di notevoli sforzi nella costruzione di macchine che operassero automaticamente, tra cui spicca il lavoro di Al-Jazari. Egli creò la primissima forma di robot umanoide nel 1206. Originariamente il suo automa era una barca con quattro musicisti che navigavano in un lago per intrattenere gli ospiti ai ricevimenti tenuti dai nobili. La macchina aveva un tamburo con dei picchetti che urtavano una piccola leva che eseguiva la percussione.

17


G

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

into little levers that operated the percussion. In the renaissance up to 1800 The most notable results of this period are the very famous Leonardo's robots in 1495, even if it is not known if they were ever built. But we think that a very important step in robotics is the automation of production: the work of Richard Arkwright led to build water powered weaving machine and factory around it in 1781, helping the beginning of the Industrial Revolution. By 1800, cloth production was completely automated. This promoted the idea of automata began to be applied to industry, as cost and time saving devices. Of course, this may pose)some ethical debate since a massive automation in factories renders human work more and more useless. Today, also global economic difficulties raise this issue more hardly than before. Past century up to now Anyway, the very impressive development of robotics is roughly in the last 100 years. The word used today to refer to automatic machines is written for the first time by Czech author Karel Capek in his 1921 play R.U.R. (Rossum's Universal Robots). The word means HONDA ASIMO something in relation to slavery, being something that has to help and serve humans in their needs. This is and should be one of the

18

Dal Rinascimento al 1800 I risultati più notevoli di questo periodo sono i famosi robot di Leonardo da Vinci nel 1945, anche se non sappiamo se furono effettivamente costruiti. Ma si pensa che un passo molto importante nella robotica fu l’automatizzazione della produzione: il lavoro condotto da Richard Arkwright per costruire una macchina per tessiture VEX ROBOTICS industriali dotata di un motore ad acqua nel 1781, aiutò l’inizio della rivoluzione industriale. Dal 1800 la produzione di vestiti fu completamente automatizzata e ciò favorì l’idea che tutta l’industria venisse automatizzata, un progetto che avrebbe fatto risparmiare tempo e denaro. Ovviamente, quest’eventualità presentava (in verità è così ancora oggi) dei dibattiti etici sul fatto che l’automazione di massa dell’industria renderebbe sempre meno utile il lavoro umano. Dal secolo scorso ad oggi Ad ogni modo, il più impressionante sviluppo della robotica è avvenuto approssimativamente negli ultimi cent’anni. Infatti la parola usata oggi per riferirsi alle macchine automatiche è stata scritta per la prima volta da un autore ceco, Karel Capek, nel 1921 nel suo gioco R. U. R. (Rossum’s Universal Robot). La parola robot significa qualcosa legata alla schiavitù, qualcosa che aiuti e serva gli uomini nelle proprie necessità. Questo è e sarà il punto chiave dello sviluppo degli automi e della robotica, usati allo scopo di aiutare gli uomini e nient’altro. Dopo il 1950, la


History of Science and Technology

G

European Pupils Magazine

key points in developing robotics automata robotica diventò rapidamente più complessince their use should be in order to help husa, così la tecnologia ebbe bisogno di evolmans and not the other way versi di pari passo around. rendendo lo sviAfter 1950, robotics began luppo più eccitanrapidly to increase in complexity te e veloce. as the technology needed to Da qui la romake the devices became easier botica fu strettato produce. mente collegata al Hence, the development of concepimento di robots became faster and more microprocessori exciting. più potenti e meno costosi, a partiThus robotics was linked tighter and tighter with the dere dai quali i rosign of cheaper and more powbot vengono proNASA, MARS PATHFINDER IN ACTION grammati. Guarerful microprocessors, since NASA, MARS PATHFINDER IN AZIONE the robots are inherently prodiamo ora alcuni risultati fondamentali di questa materia: Unigrammable. Let us take a look at some of the cornermate, il primo robot industriale mai costruistones of this subject: Unimate, the first to, cominciò il suo lavoro nella catena di montaggio della General Motors nel 1961; industrial robot ever created began working on the General Motors assembly line in concepito nel 1954 da George Deval e Joseph Engelberger, Unimate fu costruito 1961; conceived of in 1954 by George Devol and Joseph Engelberger, Unimate dalla compagnia Unimation. was made by the company Unimation. Also Anche il a marking point in the history of robotics is film di Gethe George Luca's picture 2001: A Space orge Lucas Odyssey released in 1968; the movie 2001: Oprominently features HAL 9000, a malevodissea nellent artificial intelligence unit which controls lo spazio, realizzato a spacecraft. nel 1968 è This is a clear example of an autonomous una pietra intelligence unit which, evolving in selfmiliare nella consciousness, turns itself apart of their hustoria della man masters will, and eventually ends up in robotica. tragic epilogues, where one of the spacemen Il film, dies and, finally, HAL 9000 is destroyed, for VEXPLORE evidenzia i the sake of the mission. tratti del HAL 9000, un’unità malvagia di Mechanical Engineering student Victor intelligenza artificiale che controlla un veicolo Scheinman created the Stanford Arm in spaziale. 1969; the Stanford Arm is recognized as Questo è un chiaro esempio di un automa the first electronic computer controlled rocon intelligenza artificiale che, sviluppando le botic arm (Unimate's instructions were stored proprie conoscenze, cambia se stesso indion a magnetic drum). It also started a very pendentemente dal volere dei propri important and actual field of research which

19


G

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

is the robotics applied to humans medimaestri umani, trascinando la storia verso cine, especially for re-construction of damtragici epiloghi, come quello in cui muore uaged parts of the human body. no degli astronauti, e infine portando alla sua The first mobile robot capable of reasonstessa distruzione per il bene della missione. ing about its surroundings, Shakey, Lo studente was built in 1970 by the Stanford d’ingegneria Research Institute. Shakey commeccanica Vicbined multiple sensor inputs, including tor ScheiTV cameras, laser rangefinders, mann creó lo and bump sensors to navigate. In Stenford Arm ( Br a cc i o 1974, David Silver designed The Stanford) nel Silver Arm; the Silver Arm was capable of fine movements replicating 1969; lo Stanford Arm human hands. è riconosciuto Feedback was provided by touch come il primo and pressure sensors and analyzed NEXTFEST2007 - ROBOTICS computer eby a computer. lettronico, che controllava un braccio robotiSensors raise up one of the key features ca (le istruzioni dell’Unimate sono contenute of robots, stated at the beginning of the artiin un nastro magnetico). cle: the ability to sense and react to the enviÈ così partito un importante e attuale ronment. campo di ricerca dove la robotica viene apIt also distinguishes automatically operatplicata alla medicina, specialmente per ricoing and sensing machines from the rest. struire parti Based on studdanneggiate ies of flexible obdel corpo jects in nature umano. Il (such as elephant primo robot trunks and the mobile cavertebrae of pace di rasnakes), Shigeo gionare e Hirose designed interagire the Soft Gripper con l’amin 1976, capable biente che of conforming to lo circonda, the object it was chiamato grasping. Shakey, fu The SCARA, NASA, MARS PATHFINDER costruito nel Selective Com1970 dall’Istituto di Ricerca di Stanford. pliance Assembly Robot Arm, was creShakey combina i dati ricevuti dai sensori ated in 1978 as an efficient, 4-axis robotic multipli, compresi telecamere, sensori per arm. la distanza e sensori d’urto per navigare. Best used for picking up parts and placing Nel 1974, David Silver progettò il braccio them in another location, the SCARA was Silver; capace di compiere movimenti paraintroduced to assembly lines in 1981. The gonabili a quelli della mano umana. I risconStanford Cart successfully crossed a

20


History of Science and Technology

G

European Pupils Magazine

room full of chairs in 1979 relying primarily tri forniti dai sensori di tatto e di pressione, venivano analizzati da un computer. on stereo vision to navigate and determine distances. Another attempt to reproduce Queste due linee di progresso dei robot human abilities in a robot! 1986 is another stanno alla base dell’articolo: l’abilità di conoscere e reagire con l’ambiente è ciò che dicornerstone, the giant industry Honda in the field of humanoid robotics: they began stingue macchine sensibili che operano autohumanoid research and development promaticamente da tutto il resto. Basato su stugram to create robots capable of interacting di di oggetti flessibili presenti in natura(come successfully with humans. Later on, the Cyla proboscide degli elefanti o le vertebre ), berknife (a stereotactic radio surgery Shigeo Hirose progettò nel 1976 il Soft Gripper (letteralmente afferratore delicaperforming robot), invented by Dr. John Adler, in 1994, represented to), capace di conformarsi a faster method of performall’oggetto afing surgery with equivalent ferrato. Lo accuracy to one done by huS C A R A man doctors. Research in this field is still very active, (Braccio Conforme ad because frequently surgeons are far apart from Assemblagtheir patients, especially gio Selettivo) when these are wounded in è stato creato war regions. Honda's P2 nel 1978 cohumanoid robot was first me un efficienshown in 1996. Standing for te braccio robotico a Prototype Model 2, P2 was quattro assi. an integral part of Honda's Meglio usato humanoid development project; over 6 feet tall, P2 per prendere was smaller than its predepezzi e posarli STAR WARS, THE VERY FAMOUS R2-D2 STAR WARS, IL FAMOSISSIMO R2-D2 cessors and appeared to be in un’altra zomore human like in its motions. Another exna, lo SCARA fu introdotto nelle catene d’asciting chapter of this history is the explorasemblaggio nel 1981. Nel 1979 lo Stanford tion of space and planets around the Cart attraversò con successo una stanza pieEarth. Of course, it very dangerous, difficult na di sedie, contando principalmente di un and expensive to send men flying around the sensore ottico per navigare e determinare le globe so it is far better to let automatic tools distanze. Un altro tentativo di riprodurre in do the job. Expected to only operate for un robot abilità umane! Il 1986 è un altro fondamento della robotica, da allora si è inseven days, the Sojourner rover finally shuts down after 83 days of operation in fatti vista l’entrata del colosso industriale 1997. Honda nel campo della robotica umanoiThis small robot performed semide: questa casa cominció ricerche sugli uautonomous operations on the surface of manoidi e successivamente sviluppó proMars as part of the Mars Pathfinder misgrammi per creare con successo robot capaci di interagire con gli uomini. Più tardi, sion; equipped with an obstacle avoidance program, Sojourner was capable of planinventato dal dottor John Adler nel

21


G

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

ning and navigating routes to study the sur1994, il Cyberknife (un robot che opera face of the planet. Sojourner's ability to facendo radiointerventi) rappresentava un navigate with little data about its environmodo veloce per fare interventi chirurgici ment and nearby surroundings allowed the con accuratezza equivalente a quella di un robot to react to unplanned events and obdottore umano. jects. Another clear example of how much Ci sono ancora ricerche molto attive in help and development robots could bear to questo campo; da allora è capitato frequenhumanity. The P3 humanoid robot was temente che dei chirurghi hanno effettuato revealed by Honda in 1998 as a part of the difficili operazioni chirurgiche a civili o a company's continuing humanoid project. But soldati feriti, ma che sono molto lontani. Honda is not the only one interested in the Il robot umanoide P2 Honda fu visto humanoid robots field. In 1999, Sony inper la prima volta nel 1996. Il Modello di troduced the AIBO, a robotic dog capable Prototipo 2, P2 era parte integrante di un of interacting with huprogetto di svimans, the first models luppo di un roreleased in Japan sold bot umanoide out in 20 minutes. After Honda; alto that, Honda revealed più di sei piedi, the most advanced reP2 era più picsult of their humanoid colo dei suoi project in 2000, named predecessori e ASIMO. It is capable of appariva come walking, communicating se i suoi moviwith humans, facial and menti fossero environmental recognipiù umani. Un tion, voice and posture altro capitolo recognition, and intereccitante di acting with its environquesta storia è ment efficiently. Some l’esp lorazione of the last shows of dello spazio e ASIMO has also been dei pianeti atROBOT SNAKE ROBOT SERPENTE involved in directing torno la Terra. musicians in an orchestra! Sony also reOvviamente, è molto pericoloso, difficile e vealed its Sony Dream Robots, small hucostoso mandare gli uomini nello spazio per manoid robots in development for entervolare attorno il globo, così è meglio lasciare tainment. In April 2001, the Canadarm2 fare il lavoro a strumenti automatici. Mentre was launched into orbit and attached to the ci si aspettava che operasse solo 7 giorni, il International Space Station. The CanaSojourner ritorno sulla terra nel 1997 dodarm2 is a larger; more capable version of po 83 giorni di operazioni. the arm used by the Space Shuttle and is Questo piccolo robot eseguì operazioni hailed as being smarter. Also in April, the semiautomatiche sulla superficie di Marte facendo parte della missione Mars PathfinUnmanned Aerial Vehicle (UAV) Global ders (cercatori di sentieri marziani); equiHawk made the first autonomous non-stop paggiato con un programma di raggiramento flight over the Pacific Ocean from Edostacoli, il Sojourner era capace di pianifiwards Air Force Base in California

22


History of Science and Technology

G

European Pupils Magazine

care e percorrere itinerari per studiare la suto RAAF Base Edinburgh in Southern perficie del pianeta. Le abilità di Sojourner di Australia. The flight lasted in 22 hours. The navigare con i popopular Roomba, a robotic vacchi dati sull’amuum cleaner, was first released in biente circostante, 2002 by the company iRobot. On rd th gli permettevano January 3 and 24 the Mars di reagire a eventi rovers Spirit and Opportunity e oggetti inaspetland on the surface of Mars. tati. Un altro chiaLaunched in 2003, the two robots ro esempio di cowill drive many times the distance me i robot potreboriginally expected, and are still opbero anche sviluperating. Of course, competition is a pare l’umanità e le great mean for exciting interest sue conoscenze around robotics. All 15 teams comdell'universo che peting in the 2004 DARPA Grand ci circonda. Il roChallenge failed to complete the bot umanoide P3 course, with no robot successfully fu mostrato dalla navigating more than five percent of Honda nel 1998 the 150 mile off road course, leavcome parte di una ing the $1 million dollar prize uncompagnia che claimed. But, In the 2005 DARPA SCIAM SPECIAL ROBOTICS ROBOT SPECIAL SCIAM continua a progetGrand Challenge, five teams comtare umanoidi. pleted the off-road course; Stanford UniMa Honda non è il solo interessato e che versity's Stanley won first place and the opera nel campo dei robot umanoidi. Nel $2 million dollar prize. In 2006, Cornell 1999, la Sony introdusse l’AIBO, un cane University revealed its Starfish robot, a robotico capace di interagire con gli uomini; i 4-legged robot capable of self modeling primi modelli realizand learning to walk zati in Giappone after having been damaged. Finally, in Sepfurono venduti in 20 minuti. Dopo di tember 2007, ciò, Honda nel 2Google announced its 000 mostrò il suo Lunar X Prize. The più avanzato risulLunar X Prize offers tato dei suoi pro30 million dollars to the getti, chiamato Afirst private company SIMO. which lands a rover on the moon and sends Questo robot è images back to earth. capace di camminare, comunicare Final remarks con gli uomini, riThis short historic report shows that roconoscere l’ambiente e le espressioni facciali, botics is a dream of humans, spanning riconoscere voci e posizioni e interagire effifrom old ages up to the most advanced socientemente con l’ambiente. lutions of our days. Great challenges are still Alcune delle sue ultime esibizioni l’-

23


G

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

to be faced but robotics may be a very helpful and exciting field of research, which will help strongly the development of tools capable of expanding our knowledge of the space, protecting ourselves from dangers, so let humans live better on earth. Bibliography •

Definizione di Robot, Dansk

Robot Forening - www.dira.dk/ pdf/robotdef.pdf Deborah Levine Gera. Antiche

Idee Greche su Discorsi, Linguaggi, e Civilizzazione

(Disponibile su Google books)

Automazione e Robotica nel Patrimonio Muslim: La Radice

Culturale dei Sistemi Meccanici di al-Jazari www.muslimheritage.com

• • •

Storia dei Calcolatori Meccanici- I Parte -

www.xnumber.com/xnumber/ mechanical1.htm cornice Girevole - Richard Arkwright e Samuel Slater - http:// inventors.about.com/library/inventors/ blspinningframe.htm Storia della Scienza Informatica: EDVAC www.eingang.org/Lecture/edvac.html Ingresso della Fama del Robot: Unimatewww.robothalloffame.org/unimate.html

Museo di Storia del Computer- Linea del Tempo della Storia del Computer www.computerhistory.org/timeline

24

Ingresso della Fama del Robot: AIBO-

www.robothalloffame.org/06inductees/ scara.html Stanford CyberKnife – Centro Medicina dell’Università di Stanford www.stanfordhospital.com/ clinicsmedServices/COE/cyberknife/ default

hanno visto dilettarsi nella direzione di un orchestra di musicisti. La Sony ha anche rivelato il suo Robot dei Sogni Sony, piccoli robot umanoidi sviluppati per l’intrattenimento. Nell’aprile del 2001 il Canadarm2 fu lanciato in orbita e attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale. Il Canadarm2 è la versione più larga e più efficiente del braccio usato dalle navicelle spaziali e acclamato come essere più ele7 AXES HAND BRACCIO A 7 ASSI gante. Sempre in Aprile, il Veicolo Aereo Senza equipaggio (UAV) Global Hawk (Falco Globale), effettuò il primo volo automatico nonstop lungo l’oceano Pacifico dall’Edward Air Base in California alla RAAF Base di Edimburgo. Il volo fu fatto in 22 ore. Il popolare Roomba, un aspirapolvere robotizzato, fu realizzato per la prima volta nel 2002 dalla compagnia iRobot. Il 3 Gennaio e il 24 Marzo Spirit e Opportunity atterrarono sulla superficie di Marte. Lanciati nel 2003, i due robot percorsero più volte la distanza che ci si aspettava all’origine e stanno ancora operando. Ovviamente la competizione ha un grande significato per stimolare l’interesse per la robotica. Tutte e 15 le squadre che gareggiavano nel 2004 la DARPA Grand Challange fallirono il com-


History of Science and Technology

G

European Pupils Magazine

Ingresso della Fama del Robot: Mars Pathfinder Sojourner Rover -

www.robothalloffame.org/mars.html I robot Umanoidi Honda - www.hondarobots.com/english/html/p3/ frameset2.html CNN.com - Tecnologia - Scoperta del prototipo di robot umanoide Sony - http:// archives.cnn.com/2000/TECH/ computing/11/22/sdr3.idg

Il Falco Globale Vola Senza Equipaggio sull’Oceano Pacifico-

www.spacedaily.com/news/uav-01d.html

Collezione di Takeo Kanade: Previsione Robotica: Percorso Diretto dei Bracci Robotic- http://diva.library.cmu.edu/

Kawasaki Robotica – Storia -

Kanade/kanadearm.html

• •

www.kawasakirobotics.com/aboutUs Ampio Mondo Honda - http:// world.honda.com/ASIMO/P3

NASA - Canadarm2 and the Sistema Mobile di Servizio - www.nasa.gov/ mission_pages/station/structure/ elements/mss.html Cornell CCSL: Risposte da me - http:// ccsl.mae.cornell.edu/research/selfrep

Mars Exploration Rover Mission: Visione d’insieme - http://

CNN.com -I Robots falliscono il completamento della Grand Challenge - http://

marsrovers.jpl.nasa.gov/overview

• •

edition.cnn.com/2004/TECH/ptech/03/14/ darpa.race Grand Challenge Homepage www.darpa.mil/grandchallenge05 I Robots Umanoidi Honda - http:// world.honda.com/news/2005/ c051213.html

Cornell CCSL: la Robotica si Modella da se - http://ccsl.mae.cornell.edu/research/ selfmodels

Google Sponsorizza la Lunar X PRIZE per Creare una Gara Spaziale per a Nuova Generazione - www.googlelunarxprize.org

pletamento del percorso, con robot che incapaci di percorrere più del 5% delle 150 miglia del percorso fuoristrada, lasciando inconquistato il premio di un milione di dollari. Ma nella DARPA Grand Challange del 2005, cinque squadre completarono il percorso fuoristrada. Stanley dell’università di Stanford si aggiudicò il primo premio di due milioni di dollari. Nel 2006 l’università di Cornell presentò il suo robot Starfish, un robot a quattro zampe capace di camminare anche dopo essere stato danneggiato. Infine nel Settembre del 2007, google annunciò il suo Lunar X Prize. Il Lunar X Prize offre 30 milioni di dollari alla società che per prima farà atterrare una sonda sulla Luna che invierà immagini sulla Terra. Commento finale Come sottolineato in questo piccolo resoconto storico, la robotica è un sogno degli uomini, attraversando le età più antiche fino alle più avanzate soluzioni dei nostri giorni. Le grandi sfide devono ancora essere affrontate ma la robotica é un campo di ricerca molto eccitante, che aiuterebbe fortemente lo sviluppo di strumenti capaci di estendere la nostra conoscenza dello spazio, proteggerci dai pericoli, così da migliorare la vita sulla Terra. Si ringrazia particolarmente Gianfranco Sciuto (Liceo Scientifico E. Boggio Lera) per avere attivamente collaborato nella traduzione in italiano dell'articolo originale in inglese. Iconography http://en.wikipedia.org/wiki/hal9000 http://en.wikipedia.org/wiki/R2-D2 http://en.wikipedia.org/wiki/ASIMO http://en.wikipedia.org/wiki/ Mars_Pathfinder • http://en.wikipedia.org/wiki/ Mars_Pathfinder

• • • •

25


14-16

Zeynep Karakaya & T. Gözde Yıldırım Bünyan Anatolian High School Kayseri,Turkey oziris__gosdem@hotmail.com

The Pearl of Erciyes

Erciyes’in İncisi

Formation Of Mount Erciyes Erciyes’in Oluşumu Turkey is a fairly rich country in terms of Türkiyemiz volkanizma bakımından volcanic activity. oldukça zengin bir ülkedir. One of the Bu zenginliğin en önemli most important parçalarından biri de şüphesiz parts of this ki Erciyes Dağı’dır. richness is İç Anadolu Bölgesi’nde u n d o u b t l y Kayseri’ye yaklaşık 20 km Mount Erciyes. uzaklıkta bulunan ve M o u n t Kayseri’nin güneyinde yer alan Erciyes which is Erciyes Dağı sönmüş bir l o c a t e d volkan dağı olarak 3916 m approximately 20 yüksekliği, 1100 km2 yi geçen km away from alanı ile Kayseri’nin güzelliğini Kayseri in taçlandıran doğal bir tabiat Middle Anatolic zenginliğidir. THE FLOWER OF KAYSERI ERCIYES KAYSERİ’NİN GÖZBEBEĞİ ERCİYES Region and it is Erciyes’in oluşumu üç evre located south is a natural richness making it halinde gerçekleşmiştir. beautiful being a passive volcano at the Bu evreler yaklaşık 20 milyon yıl önce height of 3916 metres and an area excessing başlamıştır. 1100 km2. Erciyes tabakalı volkan olarak Formation of Erciyes came into being in yükselmiştir. Erciyes Dağı’nda bugünkü three phases. These phases ana volkan began approximately 20 million konisi, lavların years ago. püskürmesi Erciyes enhanced as being a sırasında iç three-layer volcano. At Mount basınç sonucu Erciyes, presently main parçalanmasıyla volcano cone at the time of açılan çukurda eruption of volcanes. oluşmuştur. Today’s Cappadocia Bu dönemde landscape near Nevsehir - Ürgüp volkandan is the result of the natural forces püsküren küller, during the intense volcanic rüzgar etkisiyle OCCURED LAVAS DURING EXPLOSION PATLAMA SIRASINDA ÇIKAN LAVLAR activity. kilometrelerce After numerous eruptions, these cones uzaklara taşınmıştır. started quiet period. In this period, there Bu bölgelerde bugünkü Nevşehir-Ürgüp civarındaki Kapadokya olmuştur. were breakings, downfalls and raisings on the ground with the movement. It’s a Bu geniş ölçülü püskürmelerden sonra

26


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

characteristic of layer volcano that it was formed. Many of volcano coni like Liyos Hill (2509 m), Mount Yilanli (1643 m), Mount Kolenli (2680 m), Mount Yilband (1643 m) are results of these eruptions. 1,5 and 2 million years ago from our age, at the last period of fourth age, as our other high mountains, Mount Erciyes has circus(1) lakes occured at the higher parts. By ending of this age some new volcanic eruptions happened. The scientists proved that; the volcanic activities at Mount Erciyes continued nearly until 2000 years ago.

MAGICAL SECTIONS FROM CAPPADOCIA KAPADOKYA’DAN BÜYÜLEYİCİ KESİTLER

Do You Wonder; Wonderful Nature Shapes Occured As A Result Of This Explosion? Mount Erciyes not only played an important role at the formation of Cappadocia, but also many other volcanes’ eruptions contributed to the formation of the region. These activies has started 10 million years ago and continued until our age.

volkanizmada sakin bir dönem başlamıştır. Bu evrede yer kabuğu hareketleri ile arazide kırılmalar, çökmeler ve yükselmeler olmuştur. Yeniden başlayan püskürmelerde ana koninin bacasından öıkan farklı türdeki volkanik taşlar üstüste yığılarak dağn daha da yükselmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı Erciyes Dağı tabakalı volkan (stratovolkan) özelliğindedir. Meydana gelen bu püskürmler sonucu Lifos Tepesi (2509 m), Yılanlı Dağı (1643 m), Kolenli Dağı (2680 m), Yılband Dağı (1643 m) gibi irili ufaklı pek çok tali volkan konisi oluşmuştur. Günümüzden yaklaşık 1,5 - 2 milyon yıl önce başlayan IV. Zamanın (Kuaterner dönemi) sonlarında yurdumuzdaki yüksek dağlarda olduğu gibi, Erciyes Dağı’nın yüksek kesimlerinde sirk(1) gölleri oluşmuştur. Bu devrin tamamlanmasıyla Erciyes’te yeni volkanik püskürmeler meydana gelmiştir. Erciyes Dağı’ndaki volkanik faaliyetlerin günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar devam ettiğini araştırmalar sonucunda bilim adamları kanıtlamıştır. Erciyes Dağı’nın Patlamasıyla Oluşan Doğa Harikasını Merak Ediyor Musunuz? İşte Doğa Harikası Kapadokya: Erciyes dağı Kapadokya’nın oluşumunda önemli bir rol oynadığı giib bununla birlikte diğer bir çok volkanların püskürmesi de bölgenin oluşumuna katkı sağlayan etkenlerdir. Bu püskürmeler 10 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Yanardağlardan püsküren lavlar; göller, akarsular ve platolar kalınlığı ortalama 100 metre ve sertlikleri farklı tüf tabakalarını oluşturmuştur. Plato şiddeti daha düşük volkanlardan püsküren malzemelerle sürekli olarak

27


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

The eruptions of all these volcanes caused formation of some lakes, rivers and plateaus which have nearly 100 metre thicked and at different hardness. The violence of plateau became different constantly with the effect of the materials that were spitted from the volcanos at lower altitudes. Eroding of these tufa(2) layers by rain waters and wind which is another factor of tufa layers. Torrent water, which comes down from high slopes with a great speed, cracked hard rocks and caused a separation of rocks by sloping from each other. Plant covers scarcity and half arid climate and non structure of thick tufa layers is the reason that torrent waters strengthen. Easy decomposed materials department of these rocks was thimbled deeply by effect of torrent waters on wind in the course of time. So cone bodies occured with been bazalt hat that was at the tap of the rocks. In the formation of cappadocia besides rain water which we mention as second power the existence of basalt(3) which has resistance for eroding is important too. Basalt which is function doing like hat,decreases to eroding and it increases fairy chimney’s life. Besides wind’s effect also is known in

OCCURED GREAT FORMATIONS BECAUSE OF EXPLOSION OF ERCIYES ERCİYES DAĞI’NIN PATLAMASIYLA OLUŞAN GÜZELLİKLER

değişime uğramıştır. Kapadakya coğrafasını şekillnediren en önemli iki güçten biri de yağmur sularının ve rüzgarın bu tüf(2) tabakalarını oluşturmasıdır. Dik yamaçlardan büyük bir hızla inen sel suları sert kayaçları çatlatmış ve kayaların koparak kütleler halinde birbirinden ayrılamsına sebep olmuştur, Sel sularının bu kadar kuvvetli olmasının snednei bu yöndeki bitki örtüsünün azlığı, yarı kurak iklim ve kalın tüf tabakalarının geçirimsiz bir yapıya sahip olmasıdır. Bu kayaların kolay aşınan malzemlerden oluşan bölümü yine sel suların etkisiyle zamanla derin bir şekilde oyulmuştur.

ALL PHASES WHICH HAD PASSED FROM FORMATIONS OF PERIBACASI UNTIL ITS MATURE AND BREAK DOWN PERİBACALARININ OLUŞUMUNDAN OLGUNLAŞIP BOZULMASINA KADAR GEÇEN BÜTÜN EVRELER

the formation of fairy chimneys. Therefore rain waters are much more important than wind. If we are to examine fairy chimneys’

28

Böylece kayaların üst kısmında bulunan bazalttan oluşan şapkası ile koni şeklindeki gövdeler meydana gelmiştir. Kapadokya’nın oluşumunda ikinici güç


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

shapes in Cappadocia Region in general, fairy chimneys which have a structure like hat upon, have a body conic. Rock at the tap of parts is found in block shape. Bodies of them formed with tufa an ashes of volcano and created rock. Part of hat occured by more hard rocks like ignimbrit and lahar. It will be understood that part of hat is more powerful than bodies. If we want to classfy fairy chimneys, we can work out FAIRY CHIMNEY WHICH LIKES with 3 styles. SHARP PENCIL UCU SİVRİ KURŞUN KALEM The first of GÖRÜNÜMÜNDEKİ PERİ BACASI them seems like a sharp pencil. This means that it fully completed its formation. The second one has some pieces of stone on it and has a conical style and resembles a mushroom. The third one lies upright and has a sharp hill. How Much Have These Natural Miracles Connection With Cappadocia Tourism …? Cappadocia Region has hosted a lot of tourists since the time of its formation. Cappadocia is a touristic city which has lots of historical and culturel places. In this reagion that churchs and underground cities are the most interesting places. These places are visited by a lot of

olarak bahsettiğimiz yağmur sularının yanında aşınmaya dirençli bazaltın varlığıda önemlidir. Şapka görevi yapan bazalt(3) aşınmayı azaltmakta peri bacalarının ömrünü uzatmaktadır. Ayrıca peri bacalarının oluşumunda rüzgarlarında etkisinin olduğu bilinmektedir. Kapadokya bölgesindeki peribacalarının şekillerini inceleyecek olursak genel olarak şapkalı peribacaları konik gövdelidir. Tepe kısımlarındaki kaya blok şeklinde bulunur. Gövdeleri ise tüf ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan meydana gelmiştir. Şapka kısmı da ignimbirit ve lahar gibi daha sert ve dayanıklı kayaçlardan meydana gelmiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere şapka kısmı gövdelerinden daha kuvvetlidir. Peribacalarını görünüm olarak sınıflandırırsak üç şekilde ele alınır.

FAIRY CHIMNEY WHICH HAS A SHARP HILL AND GLOBE BODY SİVRİ BİR TEPEYE SAHİP VE AYNI ZAMANDA YUVARLAK ÇEVRELİ PERİ BACASI

Bunlardan birincisi ucu sivri kurşun kalem görünümündedir ve bu tam oluşmuş bir peri bacasıdır. İkincisi ise üzerinde taş parçaları bulunan koni şeklinde bir yapıya sahip olduğu için mantara bezer ve son olarak üçüncüsü de kenarları dik bir şekilde uzanan sivri bir tepeye sahip ve ayı zamanda yuvarlak

29


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

tourists. I want to mention about two important places. Derin Kuyu Underground City This is the widest and deepest one of all the underground cities in the region it has 83 m depth and 8 floors. There are kitchens, dining holls, borns in underground city and it

çevrelidir. Peki Bu Doğa Harikası Kapadokya Turizmimizle Ne Kadar İç İçe…? Kapadokya bölgesi, oluşumundan bu

DERIN KUYU UNDERGROUND CITY DERİN KUYU YERALTI ŞEHRİ

is different from other cities that it has a missionary school. Another feature of this place is that, there is an airing chimney which is 55 m depth. These chimneys are also use as water wells. When city was surrounded it could not be reached to earths surface in case of poisoning. Kaymakli Underground City It is an 8 floors underground city. At first, it was not exactly an underground city. But later it was turned into an underground city by digging up other areas at the time of Rome and Bizantine. Here, there is also stall at entrance as usually being in other underground cities. There are a lot of corridors for passing other churches and living places. Next to them there is a cemetery for leaders of churches. Besides there are some wine stores, kitchens and living rooms at third flour. Today four flours of this underground city is opened for visiters Kaymakli Underground City

30

NATURAL BEAUTY CAPPADOCIA DOĞAL GÜZELLİĞİMİZ KAPADOKYA

yana sayısız yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmiş ve bu turistlere ev sahipliği yapmıştır. Kapadokya içinde pek çok tarihi ve kültürel yerleri barındıran bir urizm şehridir. Bölgedeki kiliseler ve yeraltı şehirleri en ilgi çekici yerlerdir. Bu yerler bir çok turist tarafından ziyaret edilir. Bu yer altı şehirlerinden önemli iki tanesinden bahsedelim. Derinkuyu Yer Altı Şehri Bu yer altı şehirlerinin en geniş ve en derinidir. 83 m derinliğinde olup 8 kata sahiptir. Bu yer altı şehrinde mutfak, yemekhaneler, ahırlar ve şirahane gibi bir insanın yaşamını sağlayabileceği mekanlar vardır. Hatta diğer yer altı şehirlerinde bulunmayan misyoner okulu bile bulunur.


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

Buranın diğer ilginç bir özelliği ise 55 m derinlikte bir havalandırma bacasına sahip olmasıdır. Bu bacalar su kuyusu olarak da kullanılır. Bu su kuyularınn bacaları, geçmişte yapılan kuşatmalarda şehrin aşağısına inemeyen düşmanın suları zehirlememesi için yeryüzüne açılmazmış.

TOKALI CHURCH TOKALI KİLİSESİ

is the one of the widest and the most populated cities of this region. Tokali Church It is biggest rock church of Cappadocia. It has four rooms. The old church, the new one, the church under the old church and the one at the north of new church. Here, you can see icones such as borning, visiting, killing of small children, downward of Christ to tell and icone has

Kaymaklı Yer Altı Şehri 8 katlı bir yer altı şehridir. İlk oluşumunda tam anlamıyla bir yer altı şehri değildir ama daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de diğer alanların oyulmasıyla bir yer altı şehri haline getirilmiştir. Burda da genellikle yer altı şehirlerinde görüldüğü gibi girişte ahır bulunur. Bununla birlikte kilise ve diğer yaşama mekanlarına geçmek için pek çok koridor bulunur. Kilise olarak kullanılan yer büyüktür. Bitişiğinde de kilise görevlileri için yaptırıldığı düşünülen bir mezarlık vardır. Bununla birlikte şarap depoları, erzak depoları, mutfaklar ve oturma alanlarından oluşan mekanlar da 3. katta bulunur. Bugün bu yer altı şehrinin 4 katı ziyarete açıktır. Kaymaklı yer altı şehri de Kapadokya’nın en geniş ve en çok nüfus b a rı n d ı r a n yer a l tı şehirlerinden biridir. Tokalı Kilisesi Bölgenin en büyük kaya kilisesidir. Tokalı kilisesi 4 mekandan oluşur; Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altındaki kilise ve Yeni Kilise’nin kuzeyindeki yan şapeldir. Burada doğum, ziyaret, masum çocukların öldürülmesi, İsa’nın mabede takdimi, İsa’nın cehenneme inişi, İsa’nın göğe

ONE PLACE FROM PARADISE CAPPADOCIA CENNETTEN BİR YER KAPADOKYA

seen generally raising of Christ to the sky. You can also see the icones of miracle of Christ. The Virgin Mary Church Following Tokali Church, you can see the Virgin Mary Church it is a very vertical

31


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

place you can see some saints’ pictures and death of The Virgin Mary and Chris. This church has four scenes of Bible. Thus, it is very important. Circus(1): Small holes which occured with effect of glacier, on high mountains; Tufa(2): Ash of volcano; Basalt(3): Hard,volcanic rock. Bibliography • http://rssekle.com/kapadokyaninolusumu-kapadokyanin-tarihi-t5556.html, 25.03.2008; • www.mephistotravel.com/tr/information/ kapadokyanin-oluşumu.38.html, Mephisto Turizm, Türkiye Seyehat Acentalari Birliği; • Cetin-Karip, www.diyadinnet.com/ YararliBilgiler-963&Bilgi=kapadokya-n% C4%B1n-konumu-kapadokya-n%C4% B1n-anlam%C4%B1-kapadokya-n%C4% B1n-tan%C4%B1m%C4%B1, 08.12.2007; • www.gezikolik.com/Genel_Bilgiler/ Turkiye/NEVSEHIR/Kapadokya/ Peri_bacalari_nin_Olusumu/e_6489.aspx, 24.12.2008; • www.avanosum.com/peribacalari.asp, Avanos belediyesi, 01.10.2006; • http://meryemaslan.blogcu.com/ kapadokya_32410651.html; • www.forumdenizyildizi.com/ peri_bacalari_nasil_olustu-t18038.html, 13-02-2008; • www.avanosevi.com/tr/kapadokya.html; • www.eskililcesi.net/Sayfa_Modul.asp? nedir=sayfa&id=76; • www.ebilge.com/73657/ Peri_bacalari_gibi_dogal_anitlar_nasil_ol usur.html,06-07-2007; • www.tugberkyalcin.tr.gg/Kapadokya-vePeri-Bacalar&%23304%3B.htm, 03.10.2008

32

çıkışı gibi tasvirler bulunur.duvarlarında bu bahsettiğimiz tasvirlerin çizimine sık sık rastlanır. En çok da İsa’nın mucizelerine ait tasvirler yer alır. Meryem Ana Kilisesi Meryem Ana Kilisesi de Tokalı Kilisesi’nin arkasında olup önemli kiliselerdendir. Oldukça dik bir yamaçta yer alır. Burada da diğerlerinde olduğu gibi aziz figürleri, Meryem’in ölümü, İsa çarmıhta gibi aziz tasvirler bulunmaktadır. Kilise, incil siklusunun dört sahnesi ni de içerir. Bunlardan dolayı önemlidir. Sirk(1):

Yüksek dağlarda buzulların etkisile oluşmuş küçük çukurluklar; (2) Tüf : Volkan külü; Bazalt(3): Sert. • • • • • • • • • • •

Iconography www.eurecom.fr/~yilmaz/kapadokya2.jpg; www.alagun.com/tur_kapadokya.html; http://members.chello.nl/kapadokya/ FORUM/urgup/kapadokya9.jpg; http://members.chello.nl/kapadokya/ FORUM/urgup/metamorff.jpg; www.resimseli.com/data/media/405/ www_resimland_net_kapadokya.jpg; www.tugberkyalcin.tr.gg/Kapadokya-vePeri-Bacalar&%23304%3B.htm; www.kultur.gov.tr; http://img235.imageshack.us/ img235/1862/ alpaslan1453yuceerciyessk3.jpg; www.nationalgeographic.com.tr/ngm/ ozelsayi3/images/zoomEtna/ mercek3_b.jpg; www.gezikolik.com/Images/UserPosted/ Publish/828de460-551a-4a97-a9a2ff5df32cf350.jpg; http:// farm4.static.flickr.com/3102/2793856454_


14-16

Rusu Mara, “V. Alecsandri” Theoretical School, Laşi, Romania my_angel_2027@yahoo.com

The Incomplete Story of Mercury (Element)

Istoria Incompletă a Mercurului

I remember with nostalgy when my teacher of chemistry showed us for the first time, during a lesson, the MERCURY PLANET periodical system of elements and their chemical symbols, one curious colleague asked: Why

Îmi amintesc cu nostalgie una dintre lecţiile de chimie, când profesoara ne-a prezentat pentru prima dată sistemul periodic al elementelor şi simbolurile chimice, iar un coleg a întrebat: De ce

that little box from the center of the table is coloured differently by it neighbours? With a misterious smile our teacher answered: ... well, it’s a long story and a short answer. Which one you would like to hear? I dont know your

reply, but I will share with you the amazing incomplete story of mercury and I challenge you to read more about. As you already know, mercury’s chemical symbol is Hg and seems that there is a contradiction between the name and its symbol. Where is the connection? As my teacher told me, I looked in detail about the origin of this element and I found out more than expected. Thus, because mercury is liquid in standard conditions of temperature and pressure and its colour is silver, ancient greeks named hydor (water) argyros (silver) which in latin became hydrargyrum or argentum vivum (alive silver). That is why the symbol of this misterious chemical element is Hg. In the periodical system only 2 other elements are liquid in the same conditions mentioned above and these are: mercury (Hg) and bromine (Br). Among the elements

căsuţa aceea dinspre centrul sistemului periodic este colorată diferit faţă de celelalte din apropiere? Cu un zâmbet misterios profesoara i-a spus:...ei bine, există o istorie lungă sau un răspuns scurt. Ce variantă preferi să auzi? Nu ştiu care ar putea fi răspunsul tău în acest caz, dar aş dori să împărtăşesc cu tine minunata şi incompleta poveste a mercurului, provocându-te în acelaşi timp să citeşti mai mult despre acesta. După cum deja cred că ştii, simbolul chimic al mercurului este Hg şi se pare că este o contradicţie între numele şi simbolul elementului chimic. Unde se află legătura logică între acestea totuşi? Aşa c u m n e - a recomandat profesoara de chimie, m-am informat în legătură cu descoperirea elementului şi am aflat lucruri neaşteptate şi deosebit de MERCURY IN HANDS interesante. Astf el, deoarece mercurul este lichid în condiţii standard de temperatură şi presiune, iar culoarea sa este argintie, grecii din antichitate l-au numit hydor (apă,

33


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

discovered by ancients, mercury is one of them. Seems that it was known in the ancient Egypt since about 1500 B.C. Theophrastus, CINNABAR a greek successor of Aristotle in the Peripatetic school, in his work On stones is writing about cinnabar which is a compound of hydrargyrum (Hg) with sulphur. Dioscoride showed how mercury was obtaining from cinnabar but he was not the only one. But why the name of this element preserved as mercury and not hydrargyrum or …? The name of mercury was given during the time of alchemists after the name of god Mercury, which was equivalent to the Egyptian god Hermes. A Chinese alchemist Ko Hung (281-361) mentions how to obtain mercury from cinnabar. Thus, the classic method for the synthesis of mercury consists in the heating of cinnabar in the oven at 700°C in the presence of air, which results the metal and SO2 (because the mercury oxide that results is unstable in those conditions): HgS + O2 → Hg + SO2 Followed by cooling mercury gas with a water condenser. Sometimes, especially in the case of small exploitation, cinnabar is heated in retorts to 700°C with lime or rasping of iron: 4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4 HgS + Fe → Hg + FeS Aristotle says that Dedal – a great artist of antiquity (over 1300 BC) – carved a wooden statue of Venus goddess, filled with mercury inside and then sunk into a bath of mercury to metallize it. He received mercury from some priests in Memphis. Phoenicians and Greeks made mercury trade that brought it from the mines in Almadén (Spain), where it was large deposits of mercury. Pliny describes the

34

lichid) argyros (argintiu) care în latină devine hydrargyrum sau argentum vivum (argint viu). De aceea simbolul

chimic al mercurului este Hg. În sistemul periodic numai mercurul şi bromul sunt lichide în condiţii standard. Alături de aur, argint, cupru, plumb, mercurul este unul dintre elementele descoperite în antichitate. Se pare că era cunoscut în Egipt încă din anul 1500 Î.H. Theophrastus, un succesor grec a lui Aristotel în cadrul Şcolii Peripatetice, menţionează în lucrarea sa numită Despre pietre că cinabrul este un mineral de sulfură de mercur. Dioscoride este cel care a arătat cum se obţine mercurul din cinabru. Dar de ce numele acestui element s-a păstrat ca fiind mercur si nu hydrargyrum sau alt nume ? Numele de mercur a fost dat pe vremea alchimiştilor după numele zeului Mercur care era echivalent cu zeul Hermes la egipteni. Un alchimist chinez Ko Hung (281-361) menţionează şi el cum se obţine mercur din cinabru. Astfel, metoda de preparare a mercurului cel mai des utilizată constă în prăjirea cinabrului în cuptor, la 700°C, în prezenţă de aer, când rezultă metalul şi SO2: HgS + O2 → Hg + SO2 Vaporii de mercur se răcesc apoi în condensatoare speciale răcite cu apă. În cazul micilor exploatări, cinabrul se încălzeşte până la 700°C în cuptoare cu var sau strunjitură de fier: 4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4 HgS + Fe → Hg + FeS. Aristotel povesteşte că Dedal - un mare artist al Antichităţii (peste 1300 î.Hr.) - a sculptat o statuie din lemn a zeiţei Venus în care a introdus mercur şi apoi a scufundat-o NATIVE MERCURY într-o baie


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

de mercur pentru a o fact that some metals metaliza. such as Ag and Cu floating El primise mercurul de la on mercury and then dive nişte preoţi din Memfis. Se into it and give alloys which cunoaşte faptul că fenicienii we call amalgams namely şi grecii făceau comerţ cu mixture after the word Al mercur pe care-l aduceau Mulagham = mixture. An de la minele din Almaden Arabian alchemist Al (Spania). Idrisi left information on Pliniu descrie faptul că how to amalgamate the unele metale cum ar fi Ag gold sands of Africa (XI şi Cu plutesc pe mercur şi century BC. apoi se scufundă în el şi dau Agricola describes in the aliaje pe care le numim essay De Re Metallica amalgame adică amestec, five ways to extract merdupă cuvântul Al cury. Mulagham = amestec. Significant deposits of Un alchimist arab Al. mercury were found in Idrisi a lăsat informaţii Spain, Peru, Mexico, despre modul cum pot fi North America, Italy and amalgamate n i si p u r i l e are still in use. aurifere din Africa (secolul As we can notice nowaXl î.Hr). days mercury is considAgricola descrie în lucrarea ered a strategical subsa De re metallica cinci stance having a lot of utilimetode de extragere a ties: from thermometers, CALOMEL ELECTRODE mercurului. Zăcă-minte wobbler lures, manometers, fluorescent lamps, vapour tur- importante de mercur au fost găsite în bines, calomel electrode, batteries, mir- Spania, Peru, Mexic, America de Nord, rors, to cosmetics in mascara, in dental Italia, care mai sunt şi astăzi exploatate. Aşa amalgams (with precautions), in traditional cum putem observa în zilele noastre, mercurul medicine, or in NMR as active nuclei are multiple utilizări fiind considerat o strategică: fabricarea through its isotopes, in silver mining and s u b s t a n ţ ă termometrelor, mano-metrelor, the story is not complete here … fabricarea oglinzilor, în compoziţia unor cosmetice, a medicamentelor, Iconography explozivilor, în medicina tradiţională sau • http://rocksfromspace.open.ac.uk/ nucleară sub formă de izotopi radioactivi, Mercury.htm în exploatarea argintului şi istoria • mercury in hands, mercurul în palme mercurului continuă ... • www.metrecycle.com/merc_web/ • www.dartmouth.edu/~rpsmith/ Bibliography Heavy_Metals.html • Ioan Cîrloanţă, Lumea elementelor chimice • native mercury, cristal de mercur, http:// • Axente Sever Banciu Din istoria descoperirii mineral.galleries.com/minerals/elements/ elementelor chimice, Ed.Albatros, Bucuresti, mercury/mercury.htm 1981 • calomel electrode, electrod de calomel, • http://ro.wikipedia.org • www.gamry.com/Products/ • www.referatele.com RefElec_SCE.htm

35


14-16

Conti Nicolo, Corinzia Luca, Savia Andrea, Sciuto Gıanfranco Liceo Scientifico “Enrico Boggio Lera” Catania, Italy mvandrea23@hotmail.com

Thirty Years that Shoot Physics

Trent’Anni che sconvolsero la Fisica

Physics has just discovered everything; we only have to clarify some details. After a century these words by Philip

La fisica ha ormai scoperto quasi tutto, bisogna solo chiarire alcuni dettagli.

A distanza di più di cento anni le parole che von Jolly to Max Philip Von Jolly, proPlank make us underfessore di fisica a Mostand that human naco, rivolse a Max imagination is limited Planck, allora studente, compared to the infinite ci danno l’idea di quanto expressions of nature. sia limitato l’immagiClassic mechanics has nario umano rispetto dominated the common alle infinite manifestascenery and the ideas zione della natura. of the world, based on La meccanica clasdeterminism: all that sica ha condizionato lo happened had a specific scenario comune e la reason and specific efconcezione umana del BOHR'S ATOMIC MODEL IL MODELLO ATOMICO DI BOHR fects took place, until in mondo, incentrata sul ‘1900 Max Planck modello deterministico: changed it radically with a new concept, outtutto ciò che avveniva aveva una causa defiside the classic physics. In fact Max nita a cui seguiva un effetto definito, fino a Planck formulated in 1900, the concept of quando nel Novecento, appunto, Max the quantum leap of energy to Planck la rivoluzionò introducenexplain the spectrum of emisdo un nuovo concetto, che non sion of a black body. That is an faceva parte della fisica classiideal body capable of absorbca. Max Planck espose, infatti ing the entire radiation incident on its surface and in which a balnel 1900, il concetto di quanance between the emitted and tizzazione dell’energia per the absorbed radiation takes spiegare lo spettro di emissioplace. So that all the power of ne del corpo nero: ovvero un the light does not depend from corpo ideale capace di assorbire the chemical composition of a tutta la radiazione incidente sulbody, but only from its temla sua superficie e nel quale avperature. In fact, the latter deviene un equilibrio tra la radiapends on the relation between zione emessa e quella assorbiemitted and absorbed radiata, in maodo che l’intensità di MAX PLANCK tion, which is the same in a luce complessiva non dipenda specific temperature. Classic physdalla composizione chimica del corpo ma

36


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

ics could not explain the behavior of the dalla sua temperatura. Essa, infatti, dipenlight power and for this reason Planck’s de dal rapporto tra la radiazione assorbita constant was employed: the new physics, e quella emessa, che è uguale in tutti corpi trained to the classic one, was called quanad una data temperatura. La fisica classitum mechanics, based on the non-linear ca non riusciva a spiegare l’andamento delconception of energy. l’intensità luminosa ed è per questo motiThis idea was not accepted by the vo che fu introdotta la costante di Planck: physicists of the time, since in 1905, Alnacque una nuova fisica, detta quantistibert Einstein solved the photoelectric efca, che, contrapposta a quella classica, si fect paradox by describing light as combasava su una concezione discontinua posed of discrete quanta, rather than condell’energia. tinuous waves. The Questa idea non photoelectric effu accettata dai fisifect is a phenomeci del tempo, tuttanon in which elecvia tornò in auge per trons are emitted spiegare l’effetto from matter after fotoelettrico, espethe absorption of rimento condotto da energy from elecAlbert Einstein nel tromagnetic ra1905. Tale esperidiation. According mento consisteva to the energy connell’estrazione di eservation law, the lettroni dalla superenergy radiated ficie di un metallo DE BROGLIE'S ATOMIC from radiation, da parte di radiaMODELLO ATOMICO DI DE BROGLIE moves partly to the zione luminose kinetic energy of the electrons. Classic incidenti ad essa. Per la legge di conservamechanics predicted theoretically that zione dell’energia, l’energia irradiata each increase of the power of light radiadalle radiazioni si trasferisce quindi in parte tion coincided with the increase of the elecall’energia cinetica degli elettroni. tron kinetic energy. La meccanica classica prevedeva teoriThe experimental evidence did not concamente che all’aumentare dell’intensità firm this theory, but rather it observed an della radiazione luminosa aumentasse l’eincrease in the number of electrons with nergia cinetica degli elettroni. L’evidenza the same kinetic energy that was equal to sperimentale non confermò questa previsiothe initial one, according to the energy conne, anzi registrò l’aumento di numero degli servation law. It was understood that enelettroni aventi tutti la stessa energia ciergy could be stored only in moderate netica uguale a quella iniziale, rispettando la quantity, called quanta. legge di conservazione. Si capì pertanto che In 1913, Niels Bohr used the quantum l’energia poteva essere immagazzinata soltheory to explain the intermittent spectrum tanto in quantità discrete, chiamati quanti. of emission of an atom. He hypothesized Nel 1913 Niels Bohr utilizzò la teoria that the electrons that were arranged in dei quanti per giustificare lo spettro di ecircular orbits have specific energy value; missione discontinuo degli atomi. Egli when an electron absorbs a quantum of ipotizzò un atomo nel quale gli elet-

37


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

energy gains energy and, consequently, troni fossero disposti in orbite circolari atravels in a higher level energy orbit. venti ognuno un proprio valore di energia; Thus, a condition of instability, for which the quando un atomo assorbiva un quanto di electron returns to the initial condition emitenergia l’elettrone cambiava orbita e, di ting the quantum of conseguenza, livello eenergy earlier absorbed nergetico, rispettando in form of electromagla legge di conservanetic radiation. The zione dell’energia. Si spectrum of emission raggiunse in tal modo resulted non-linear beuna condizione di instacause an atom could bilità per la quale l’eletabsorb and emit only a trone ritorna alla condidefinite quantum of zione di partenza emetenergy and no intermetendo il quanto di energia assorbito precediate value, according to dentemente sotto forma which a continuous spectrum of emission di radiazione elettroHEISENBERG AND DE BROGLIE magnetica. Lo spettro could be obtained. Exdi emissione risultò discontinuo in quanto perimental evidence, testified that a moderate energy value existed also for electroun atomo poteva assorbire ed emettere solo quanti di energia definiti e non valori intermagnetic radiation, defined as quanta of medi per i quali si otterrebbero spettri di light or photons. With these discoveries emissione continui. Le evidenze sperimenphysicists temporally abandoned the wave tali testimoniarono, quindi, che esistono valotheory in favour of a revaluation of the parri discreti di enerticles theory, engia anche per le visaged for the first time by Isaac radiazioni elettromagnetiche definiNewton in the te quanti di luce o XVII century. fotoni. Con queste Yet, Newton’s scoperte si abbanparticle interpretadonò temporaneation was challenged mente la teoria by experiments ondulatoria in fawhich emphasized vore di una rivalutaphenomena of difzione di quella corfraction and inTHE TWO LOGICAL POSSIBILITIES puscolare, avanzata terference of the LE DUE POSSIBILITÀ LOGICHE per la prima volta light, characteristic da Isaac Newton nel XVII secolo. of wave movements. The first of these exL’interpretazione corpuscolare neperiments was performed by Thomas wtoniana, tuttavia, fu messa in crisi dagli Young in 1801. A light source that lights esperimenti che evidenziarono fenomeni di up two small cracks made in an opaque diffrazione e di interferenza della luce, screen, and the images of the cracks are caratteristici dei moti ondulatori. Il primo projected on a photographic plate. At the di questi esperimenti fu quello di Thomas end of the experiment he observed an

38


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

Young, nel 1801, che alternation of light and dark lines; this was a può essere così schematizzato: una sorgente lumiconsequence of the internosa illumina due piccole f e r en c e among the waves. It can only take fenditure praticate in uno schermo opaco, e le immaplace between two or more waves and, in this gini di queste sono proietcase, they are obtained tate su una lastra fotografrom the diffraction that fica. Al termine dell’esperitakes place on the passage mento si osserva, nella laof initial light beam bestra fotografica, un’altertween the two cracks. nanza di frange chiare e These effects of diffracscure; ciò è una consetion and interference guenza dell’interferenza are typical of wave-like tra onde. Essa, però, può motions and they are not avvenire soltanto tra due o included in the corpuscupiù onde e, in questo caso, HEISENBERG'S IDEAL EXPERIMENT lar theory. esse sono ottenute dalla ESPERIMENTO IDEALE DI HEISENBERG This theory too, was diffrazione che si verifica questioned by the experiment of the photoal passaggio tra le due fenditure dell’iniziale electric effect, which envisaged a nonfascio luminoso. Questi effetti, di diffralinear energetic behavior of the light and zione e di interferenza, sono tipici di moti not reckoned for by wave theory. The ondulatori e non sono integrabili nella teoquantum theory was formulated according ria corpuscolare della luce. Anche questa to which light is made of quanta of enteoria fu però messa in crisi dall’esperimenergy. The relativistic theory proposed by to dell’effetto fotoelettrico che prevede Albert Einstein, at the beginning of the XX un comportamento energetico disconticentury, ‘explains that they should be nuo della luce non previsto dalla teoria onequivalent to small mass concentrations, redulatoria. Nasce così la teoria quantistica ferring to Newton’s particle theory. della luce, per la quale essa è formata da Physicist inferred that the two theories, quanti di energia. Quest’ultimi, per la teoexamined separately, could not describe all ria relativistica proposta da Einstein, agli light phenomena. The wave mechanics albori del’900, equivarrebbero a piccole conin fact, did not provide photons, while centrazioni di massa, richiamando così la quantum theory did not include the pheteoria corpuscolare di Newton. nomena of diffraction and interference. Si dedusse però che le due teorie, prese The only solution was to conciliate both singolarmente, non potevano descrivere tutti theories: that is the light dual wave- pari fenomeni luminosi. La teoria ondulatoria, infatti, non prevedeva i quanti di luce ticle theory. In 1925 Louis De Broglie, mentre la teoria quantistica corpuscolare on experimental evidence, generalized this non includeva fenomeni di diffrazione e di theory for every body. In the experiments interferenza. of the two cracks, in fact, substituting the L’unica soluzione era conciliare entrambe light beam with an electron one, the phenomenon of diffraction and interference le teorie: nasce così la teoria dualistica was clearly observed. The mathematic reonda-corpuscolo. Nel 1925 Louis

39


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

lation obtained by De Broglie, as compared to a determinate body, allows to state its wave-length, which is inversely proportional to the quantity of the body motion. The duality wave-particle is based on the fact that sometimes the electromagnetic waves can behave as particles and vice versa. Particles such as electrons can behave indeterminately because they diffuse in the space. De Broglie’s theory has been applied to the study of the atom structure; the development of the atomic model is connected to the quantum theory. From Bohr’s atomic model we know that the electrons cannot occupy any orbit, but rather definite orbits with determined energy level. De Broglie made the understanding of this restriction easier, since every electron describes a stationary wave around the nucleus which, not to cancel itself, can only be a whole multiple of the wave-length. The electron, therefore, cannot occupy any orbit, because, if so, the delineated wave would cause a destructive overlap. The energetic levels and the relative wave functions that the electron can occupy, are, on the contrary, obtained from the solutions of the equation formulated by the Austrian physicist Erwin Schrodinger, in 1926. This equation, which considers all the energy contributions of the system, results in discreet values of the possible wave functions and the corresponding energy values; and we are able to calculate the energy leap of an electron from a level to another one, so called quantum jump, already introduced by Bohr. Later the British physicist Max Born gave further contribution to the quantum mechanics development, interpreting Schrodinger’s equation in a probabilistic way. Such interpretation, applied to the description of the atomic structure, im-

40

De Broglie, basandosi su evidenze sperimentali, generalizzò tale teoria a qualsiasi corpo. Nell’esperimento delle due fenditure, infatti, sostituendo al fascio di luce un fascio di elettroni, si ottengono ugualmente fenomeni di diffrazione e di interferenza. La relazione matematica ottenuta da De Broglie, rispetto ad un determinato corpo, ci permise di conoscere la lunghezza d’onda

THOMAS YOUNG

di quest’ultimo, che si rivela inversamente proporzionale alla quantità di moto del corpo. La dualità onda-corpuscolo si basa sul fatto che talvolta le onde elettromagnetiche possono comportarsi come particelle e, viceversa, particelle come gli elettroni possono comportarsi in modo indeterminato, perché diffuse nello spazio. La teoria di De Broglie è stata applicata allo studio della struttura dell’atomo; lo sviluppo del modello atomico è legato a quello della teoria quantistica. Dal modello atomico di Bohr sappiamo che gli elettroni non possono occupare un’orbita qualsiasi, bensì orbite definite con determinati livelli di energia.


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

plied the partial neglect of Bohr’s atomic model. The circular orbits proposed by the latter, in fact, are in contrast with the probabilistic character that the interpretation of Schrodinger’s equation gives to the determination of the electron position in an atom. We have then, the new concept of orbital defined as a region of space in which an electron with a determined energy value is most likely to be found. A further research in the field of the microcosm was made possible, immediately after Schrodinger’s works, by Werner Heisenberg with his principle of indetermination. Such principle was inferred by an ideal experiment, which consist in determining the particle position and speed, and, therefore, in determining its present and future position. These quantities are measured with the emission of electromagnetic waves on the particles, in order to perform these measures their motions have to be disturbed. The more we want to be accurate in the position, the more the radiation wavelength has to be reduced; in doing so the frequency increases and consequently the energy, too. The particle will be more disturbed, therefore compromising the precise measure of its motion quantity. This indetermination is a limit which derives from the nature of the matter and it does not depend on the precision of our instruments. The mathematic formula, at the basis of indetermination was formulated in 1927 by Heisenberg and it focuses an inversely proportional relation between indetermination on the position and that on the motion quantity. The macroscopic behaviour of the matter is different from the microscopic one. In fact in classic physics the knowledge of the position and speed of a material point in a specific moment is sufficient to predict its future route. Instead the quantum mechanics proposes a model in

PHOTOELECTRIC EFFECT EFFETTO FOTOELETTRICO

De Broglie ci aiutò a comprendere queste restrizioni, poiché ogni elettrone descrive un’onda stazionaria intorno al nucleo che, per non annullarsi, può soltanto essere un multiplo intero della lunghezza d’onda. L’elettrone, quindi, non può occupare qualunque orbita, poiché se così fosse l’onda delineata causerebbe una sovrapposizione distruttiva. I livelli energetici e le relative funzioni d’onda che l’elettrone può occupare, invece, sono date dalle soluzioni dell’equazione formulata dal fisico austriaco Erwin Schrodinger, intorno al 1926. Questa equazione, che tiene conto di tutti i contributi di energia del sistema, fornisce come risultato i valori discreti delle funzioni d’onda possibili e i corrispondenti valori di energia; ed è, inoltre, possibile calcolare i salti di energia di un elettrone da un livello ad un altro, i cosiddetti salti quantistici, introdotti già da Bohr. Il fisico britannico Max Born, in seguito, dette un ulteriore contributo allo sviluppo della meccanica quantistica, dando un’interpretazione probabilistica all’equazione di Schrodinger. Tale interpretazione, applicata alla descrizione della struttura atomica, implicò in parte l’abbandono del modello atomico di Bohr. Le orbite circolari proposte da quest’ultimo, infatti, risultano in contrasto con il carattere probabilistico che l’interpretazione dell’equazione di

41


14-16

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

which the phenomena taking place on atomic level are described on a probabilistic basis. All that we observe in this field is beyond our imagination, because humans are accustomed to interpreting macroscopic reality with deterministic laws, which cannot be applied to microscopic phenomena and so they appear inexplicable, clashing with our common sense: nature appears unnatural. Albert Einstein, in The Evolution of Physics co-authored by Leopold Infeld, affirms that that science is a

Schrodinger dà alla determinazione della posizione di un elettrone in un atomo. Viene, quindi, introdotto il nuovo concetto di orbitale definito come la regione di spazio in cui si ha la massima probabilità di trovare l’elettrone con un determinato valore di energia. Un ulteriore sviluppo sul fronte del microcosmo si ebbe, subito dopo i lavori di Schrodinger, da parte di Werner Heisenberg con il suo principio di indeterminazione. Tale book in which the word WAVE-PARTICLE DUALITY principio fu de<end> has not and will DUALITÀ ONDA-CORPUSCOLO dotto attraverso never be written. Each un esperimento ideale che consiste nel deterimportant progress sets new questions minare la posizione e la velocità di una in motion in time, each development particella e, quindi, nel poter determinare la will lead to new and deeper difficulties. sua posizione istantanea e futura. With this consideration it is evident that Queste grandezze vengono misurate con also the quantum theory, similarly to clasl’emissione di onde elettromagnetiche sic physics, in the future could be substisulla particelle, quindi per eseguire queste tuted by a new theory that, exposing as misurazioni bisogna disturbare il suo moto. false the quantum theory principles, will Tanto più si vuole essere precisi sulla posipropose a new, innovative and revolutionzione, tanto più bisogna diminuire la lunary vision of the world. ghezza d’onda della radiazione; così faEach theory, in fact, is temporary and its cendo aumenta la frequenza e di consevalue does not depend on its persistence in guenza anche l’energia. La particella veran immutable form, but it depends on the rà, quindi, disturbata maggiormente comprofact that new knowledge can lead to a new mettendo la precisione della misurazione theory. We are waiting, therefore, for a new della sua quantità di moto. Questa indeterPlanck who will propose a more complete minazione è un limite che nasce dalla natutheory. ra dalla materia e non dipende dalla precisione dei nostri strumenti. La formula maBibliography tematica, alla base dell’indeterminazione, fu • Davies Paul, Le forze della natura, 1990, formulata nel 1927 da Heisenberg, e focaBollati Boringhieri, Torino lizza una relazione di inversa proporzio• Einstein Albert e Infeld Leopold, L’Evolunalità tra l’indeterminazione sulla posizione zione Della Fisica, 1938, Universale Bollati e quella sulla quantità di moto. Boringhieri, Torino Il comportamento della materia su scala • Feynman Richard, Sei pezzi facili,

42


History of Science and Technology

14-16

European Pupils Magazine

1963, Adelphi, Milano • Gamow Gorge, Trent’anni che sconvolsero la fisica, 1966, Zanichelli, Bologna • Gamow Gorge, Biografia della fisica, 1961, Oscar Mondatori, Milano • Penrose Roger, La mente nuova dell’imperatore, 2000, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano • Zeilinger Anton, Il velo di Einstein. Il nuovo mondo della fisica quantistica, 2003, Einaudi, Torino •

• •

Iconography Max Planck, www.physics.gla.ac.uk/ Physics3/Kelvin_online/clouds.htm, University of Glasgow – Department of Physics and Astronomy Effetto fotoelettrico, http:// commons.wikimedia.org/wiki/ File:EffettoFotoelettrico.png – Wikimedia Commons Modello atomico di Bohr, www.anisn.it/ vicenza/scuole/Piga_lab/fiamma02.htm, ANISN Associazione Nazionale Degli Insegnanti di Scienze Naturali Schrodinger’s Results, http:// stochastix.wordpress.com/2007/09/06/ wave-particle-duality-a-cartoon/, Reasonable Deviations, Image courtesy of N. Harding Wave-Particle Duality, www.quantiki.org/wiki/images/4/46/ PhotonIdentityCartoon.gif, Quantiki portal The two logical possibilities, Young’s experiment, http://cs-exhibitions.uniklu.ac.at/index.php?id=254, people behind informatics – universitat klagenfurt Thomas Young, http:// renesse.berloth.net/index.php? page=photography.htm – Van Renesse Consulting De Broglie’s atomic model, www.sr.bham.ac.uk/xmm/atom1.html, University of Birmingham – Astrophysics & Space Research Group

macroscopica è, però, diverso da quello che noi osserviamo a livello macroscopico. In contrapposizione al carattere deterministico della fisica classica, in cui la conoscenza della posizione e della velocità di un punto materiale in un dato istante è sufficiente per poter predire il suo percorso futuro, la meccanica quantistica propone un modello nel quale i fenomeni che avvengono a livello atomico vengono descritti su base probabilistica. Tutto ciò che si osserva in quest’ambito è al di fuori della nostra immaginazione, in quanto l’uomo è abituato ad interpretare la realtà macroscopica attraverso leggi deterministiche. Queste ultime non possono essere applicate ai fenomeni che avvengono su scala microscopica, e pertanto esse appaiono inspiegabili scontrandosi con il senso comune: la natura ci appare innaturale. Da quanto detto emerge la considerazione di Albert Einstein, in L’Evoluzione della Fisica, che

la scienza è un libro nel quale la parola <fine> non è e né sarà mai scritta. Ogni importante progresso fa nascere nuovi quesiti. Alla lunga ogni sviluppo conduce a nuove, e più profonde difficoltà.

Alla luce di questa riflessione risulta evidente che anche la teoria quantistica, in maniera analoga alla fisica classica, in futuro potrà essere sostituita da una nuova teoria che falsificando i principi della teoria dei quanti, proporrà una nuova visione del mondo innovativa e rivoluzionaria. Ogni teoria, infatti, è provvisoria e il suo valore non dipende dalla sua persistenza in forma immutata, ma dal fatto che in seguito a nuove conoscenze possa essere integrata da una nuova teoria. Stiamo, quindi, attendendo un nuovo Planck che, proponendo una teoria più completa accoglierà e supererà il vecchio maestro così come Einstein ha accolto e integrato Newton.

43


F

Interesting Questions About Computer

Adviser: Customer:

Press any button for continue. There is no button which has writing ‘any’ on the keyboard.

Customer: Adviser: Customer:

There isn’t cable on my Mouse pad. I don’t understand.Mouse pads already don’t have cables. Well then, How do Mouse pad know where is my Mouse.

Adviser: Customer:

Do you click ‘my computer’, please? There is no your computer. There is only my computer.

Customer: Adviser: Customer:

I can’t enter to internet. What kind of your modem? Isn’t your connection installed? No, I haven’t take out modem and computer from their boxes, yet.

Customer: Adviser: Customer:

My Ipod is playing only one song. How many songs did you downloaded? Should I download songs?

Customer:

My family in Australia use a equipment called BT Softphone. I can see them but they can’t see me. Very well. What brand of your webcam? What is the webcam?

Adviser: Customer:

Created for you by:

Kübra Setenay ÖnaL

44

Bünyan Anatolian High School Kayseri,Turkey


F

Interesting Questions

Question: Use these numbers: 3, 6, 8, 2, 9, 53 once and reach 497

Answer: 53* 9=477 8+2=10 6/3=2 1* 2=20 477+20 = 497 Question: 2, 2, 6, 8, 1, 75 = 503

Answer: 75 - 2=73 6 + 1=7 73* 7=511 511 - 8 = 503 Question: 3, 5, 6, 6, 9, 50 = 521

Answer: 5+3=8 50+8=58 58* 9=522 6/6=1 522- 1 = 521

45


F

A Joke and Scientific Funny Questions CAR

3 friends who are a mechanical engineer, an electronic engineer and a computer enginner, wanted to go to having a picnic in chalet at a weekend. Their car was broken in a desolate place when they were go. They were starting to comment with their professional experience about the reason of broken. Mechanical engineer: - There is definitely a mechanical breakdown. Electronic engineer: - No,there is a problem in ignition system,we should clean sparking plugs. And computer engineer: - Let's enter and go out again,maybe it will get better! SCIENTIFIC ANSWERS TO FUNNY QUESTIONS

46

Question: Answer:

Why do snakes and lizards always hold their tongues at out? Tongue isn't held at out, it is lengthened out and drew back continuously. It is especially seen on snakes and lizards and the main reason of this behaviour is taking sensation from environment.

Question: Answer:

Where does spider find rope when they knit their cobweb? Cobweb is a material consist of protein which is produced by spider.


History of Science and Technology

F

European Pupils Magazine

Question: Answer:

How was tested short time of fish memory? Fishes aren't simple animate which are acting with their instinct. They are clever and they have social intelligence.

Question: Answer:

Why do jaws swim all the time? There are two reasons: To respiration and don't sink.

Bibliography www.gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=3060 14-08 -2008

www.kubidik.com/fikralar/bilimsel_fikralar.htm

www.stargazete.com/guncel/komik-sorulara-bilimsel-yanitlar- 83367.htm 20.01.2008 TÜBİTAK

www.turkforum.net/showthread.php?t=435524 26-05-2006

Iconography • www.becerikli.net/showthread.php?t=38510 10- 03- 2006 •

www.bilgievreni.com/index.php?topic=12142.0 08.08. 2008

Send us your article about

HISTORY of SCIENCE and TECHNOLOGY

You could be the winner of

EPM AWARD 2008 competition!!!

47


F

History of Science and Technology

European Pupils Magazine Interesting Inventions

48


History of Science and Technology

F

European Pupils Magazine Crossword

49


F

What is What in Biology?

1. RNA

5. Mitochondria

9. Red blood cells

2.. White blood cells

6. Chromosomes

10. Chloroplast

3. Cariotype

7. Nerve cells

11. DNA

4. EukaryoticS cells

8. Sperm cells

12. Bacteria

Answers A-7, B-12, C-5, D-6, E-10, F-4, G-1, H-11, I-8, J-3, K-9, L-2 Created for you by:

Natasa Tseti-Eleni Sideri

50

Experimental High-School of Un覺vers覺ty Macedon覺a Thessaloniki, Greece


17-19

Gizem Yıldız Bunyan Anatolian High School Kayseri, Turkey gizem38gizem@hotmail.com

Euthanasia

Ötanazi

Euthanasia is a concept that is formed Ötanazi; yunanca eu iyi, güzel ve by the combination of the words eu (that is thanatos, ölüm sözcüklerinin bileşmesinden good, nice ) and thanatos (death) in oluşmuş bir kavramdır. Hastayı acı ve Greek Euthanasia, which is defined as a ızdırapdan kurtardığı için insancıl bir humanist application because it rescues the uygulama olarak nitelendirilen ötanazi, patient from his/her pain and suffer, has a ağrının dindirilmesi için kullanılan ilaçlarla meaning of making death easier by the ölümün kolaylaştırılması, iyileşmesi mümkün medicine which are used to reduce pain olmayan hastalarda ilaç yardımıyla bilinçli and to cause death olarak ölüme yol açma consciously by the help of anlamını taşımaktadır. medicines for the Günümüzde ötanazi patients who are so bad taleplerinin giderek that cannot live. artmasının nedeni; yaşam The reasons for the k o ş u l l a r ı n ı n demand for euthanasia iyileştirilmesiyle birlikte which increased can be uzayan insan ömrü, tıp explained by human life bilimindeki gelişmeler getting longer as living sonucunda bitkisel conditions are getting hayattaki insanların bile better and that even the yaşatılabilmesi olarak people who are in vegetal gösterilebilir. Antik life can be kept alive as a Yunan’da özellikle asillerin EUTHANASIA CAN BE THOUGHT AS AN result of the developments yaşlı veya bir hasta beden AIDING HAND HELD TO PERSON WHO IS SURE TO LIVE UNBEARABLE PAIN in the science of içinde görünmenin medicine. alçaltıcı bir durum olduğunu düşünerek Applications in ancient Greek, especially ölmek istemesi, Altay Türklerinde iyileşmesi the noble thinking that to be seen in and old mümkün olmayan hastalığa yakalanan an sick body is a dishonorable situation kişilerin öldürülmesi, Danimarkalı savaşçıların and so willing to die, among Altay Turks yaşlanmayı, savaşma yeteneğini kaybetmeyi, killing the ones whose illness is impossible to onursuz bir durum olarak görüp yaşamlarına cure, Denmark warrior’s killing themselves son vermeleri, Eskimoların, yaşlıları buzullar considering that being old and losing the arasında ölüme terk etmeleri ya da eskiden ability as an dishouaneble situation, Japonların yaşlı annelerini karlı bir ormanda Eskimos leaving the old for death or bırakmaları gibi uygulamaların geleneksel Japananeses leaving their old mothers in anlamda ötanazi sayıldığı bilinmektedir. a snowy forest are known to be Ancak ötanazi, bakımsızlık nedeniyle ölmek euthanasia in traditional sense. However isteyenlerin belirli bir değer yargısını euthanasia is not a way choosen by the gerçekleştirmek için yaşamlarına son ones who want to die because of neglect or verenlerin ya da nüfus dengesini korumak by the ones who want to end to their lives to adına toplum bireylerinin başvurduğu bir realize a defined value or a method applied yöntem değildir. Tıbbi anlamda

51


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

by the individuals in order to protect the population balance. To talk about euthanasia in medical sense there need to be a person who definitely suffer from unbearable pains and there need to be a person who cannot realize his/ her human performance because of his/her physical position or illness.

ötanaziden bahsedebilmek için dayanılmaz acılar çektiği saptanabilen ve fiziksel durumu ya da hastalığı nedeniyle insani olanaklarını gerçekleştiremeyecek bir kişinin varlığı gereklidir.

Dinler Açısından Ötanazi Genel olarak bütün dinlerin ötanazi uygulamalarına olumsuz baktığı bilinen bir hakikattir. Museviliğe göre, Tanrı tarafından Euthanasia From The View Of bahşedilen hayat yine Tanrı tarafından, Religions Tanrı’nın dilediği anda kişiden alınacaktır. Bu It is a well-known fact that generally all nedenle kişinin kendi hayatını veya bir religious see euthanasia applications as başkasının hayatını alması meşru değildir. something negative. Hatta toplumsal yararı According to Jewish life, kalmamış insanların, ağır which is gifted by God, will bozukluklarla doğmuş be taken again by God at bebeklerin aktif olarak the time when God wills öldürülmesi veya bakımsızlık from the individual. n e d en iy l e ö lü m e t e r k Because of this it is not edilmesi de yasaklanmıştır. legal for the individual to end Hıristiyanlığın doğuşundan his own or other’s life. itibaren, kişinin kendi canına Even killing the people veya başkalarının canına who are no longer useful to kıyması kesinlikle yasaktır. public, the babies who were Nitekim Augustinos intiharı born with heavy disorders or yoğun bir biçimde eleştirmiş leaving them to death with ve onu on emirden altıncısı neglect are banned. Since olan öldürmeyeceksin emrine karşı bir hareket the birth of Christianity, Individual’s killing himself or TO TAKE A DECISION ON EUTHANASIA olarak görmüştür. İslamiyet’e FOR THE PATIENT WHO IS IN A göre de insanın kendi canı the others is banned. Thus VEGETAL LIFE, IS A SITUATION THAT üzerinde karar verebilme Augustinos’s committing CAN CAUSE PSYCOLOLIGCAL suicide was critised hard CONFLICTS AMONG PATIENT’S CLOSE hakkı yoktur. Bu nedenle RELATIVES İslam dininde hem intihar and was seen as an act hem de ötanazi benzeri uygulamalar hatta against the order You won’t kill which is insanların Allah’tan ölümü dilemesi bile 6th one of the ten orders. According to yasaklanmıştır. Çünkü İslamiyet’e göre, Islam man has got no right to decide on his kişilerin bu dünyada hastalık ve çeşitli vitality. Because of this in İslam, comitting nedenlerle çekebileceği acılar öte dünyada suicide, applications similiar to Euthanasia çekilebilecek acı ve ızdırapları azaltacaktır. even the individual’s of demand death from Budizm’e göre de tedavi edilemeyecek God is banned. Because, according to derecede hasta kişilerin ölümünü İslam, People’s sufferings in this world hızlandıracak şekilde davranmak because of illnesses and various reasons will yasaklanmıştır. Bir rahip ölümün reduce the sufferings in the other world. avantajlarından veya hayatın sefaletlerine And according to Buddhism it’s banned to kıyasla ölüm sonrası yaşamın iyiliğinden behave as to accelerate the death of

52


History of Science and Technology

17-19

European Pupils Magazine

the patients who are ımpossible to cure. If a monk talks about the advantages of death or the goodness of the life after death comparison to miserables of life in order to envy committing suicide, he can be excommunicated.

intiharı özendirecek aforoz edilebilir.

şekilde

bahsederse

Bir Felsefe Sorunu Olarak Ötanazi Bir felsefe sorunu olarak ötanazi, bir kişinin yaşamının karşılıklı olarak anlaşmayla sona erdirilmesi sorunudur. Nasıl ölmek E u t h a na s i a A s A M a t t e r O f isterdiniz? sorusuna insanların çoğunun Philosophy ağrısız diye yanıt verdiğini biliyoruz. Euthanasia as a matter of philosophy İnsanların ağrısız ve kolay ölüme olan is a matter of ending the life of a person as eğilimleri hastalık onulmaz ağrılara neden olduğunda ya da sağlık koşulları yaşamaya after an agreement with the doctor and the elvermediğinde ortaya çıkar. Bu, gururuyla patient. yaşama olanağı We know that most olmadığı zaman people give the answer onuru ile ölmektir. Without pain to the Ölüm bu dünyada question How would you yaşayan her insan like to die? the tendency of için hayatın en the human to the painless büyük sırrıdır. Bu and easy death emerge nedenle insanların when the illness causes çoğu için ölümün unberable pains or when kesin bir son olması health conditions don’t zor kabul edilebilen suffice to lead life. This is to die with honour IN EUTHANASIA, THE IDEA THAT AN HONORABLE bir olgudur. Dinsel geleneksel when there is no possibility OR GOOD DEATH IS A FEASIBILITY THAT CAN BE v e REALIZED IS THE STARTING POINT inançlar ölümü asıl to live with honour. Death is öze geri dönüş, öte dünyaya açılan bir the biggest mystery of life for every person in the world. Because of this for most of the kapı , lahi planın bir parçası olarak görür ve ölüme çeşitli metafizik anlamlar yükler. people deaths’s being a certain end is a Anadolu geleneklerine göre ölen kişi kendisi fact that can be accepted hard. için hazırlanan mezara sağ kolu üzerine hafif Religous and traditional beliefs see eğik bir biçimde defnedilir. Ölen kişinin death as the return to real origin, a door leading to the other world, a part of a başının altına gelecek biçimde küçük bir çukur açılır, çukurun içine de sapıtma taşı divine plan and make metaphysical explanations about death. olarak adlandırılan bir taş konulur. Geleneğe According to Anatolian traditions the göre kişi öldüğünü başı sapıtma taşına dead person is buried with a slight slope on değdiği anda anlar. Ancak geleneksel ve his right to the prepared grave. A little hole is dinsel yaklaşımların dile getirdiği bu tür digged just under the head of the dead açıklamalardan ve günlük kullanımlardan person and a stone is put in the hole. hareketle ölümün ne olduğunun According to tradition the person realizes belirlenebilmesi olanaksızdır. İnsan, diğer that he has died when his head touches the canlılardan farklı olarak ölüm hakkında stone. However, it’s impossible to define bilgiler edinebiliyor. Ancak onun bildiği, what death is from these traditional and ölümün ne olduğu ya da neye benzediği religious approaches. değildir. İnsan yalnızca bir gün öleceğinin The man unlike other living things can get bilgisine sahiptir. Böyle bir bilgi ile o,

53


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

information about death. However what he gerek kendi ölümü gerekse başkalarının knows is not what death is or what it is like. ölümüyle ilgili olarak çeşitli hazırlıklar The man only has the information that he yapabiliyor. Ölüm olgusunun tıpta dolaşım ve solunum fonksiyonlarının geri dönümsüz will die one day. With such information he olarak durması ve beyin fonksiyonlarının can make various preparations about his or others death. beyin sapını da içine alacak şekilde According to medicine it is known that durduğunun tam olarak saptanması the fact of death durumunda ortaya çıktığı bilinmektedir. happens when it is Beynin işlevlerinin beyin ascertained that the sapını da içine alacak functions of biçimde yitirilmesini circulation and ölüm anı olarak breathing stops belirleyen tıp için without turning back sefalik reflekslerinin and when the kaybı beyin kan functions of brain akımının durduğunun including the brain serebral angiografi stem stops. ile saptanması, düz For medicine izoelektrik EEG which defines the (Elektroencephalogram) death moment as losing the brain EUTHANASIA MUSTN’T BE A WAY OR A MEAN TO ES- gibi nesnel ölçütler, CAPE FROM THE STRESS AND WORRIES THE LIFE beyin ölümü tanısını functions including MIGHT BRING b e l i r l e y e n brain stem, losing ölçütlerdendir. sefalic reflexes, ascertaining that the flow of Ancak yine de biyolojik ölüm ile ilgili dile brain blood has stopped by cerebral angiography and objective measurements getirilen bu türden tıbbi kriterlere her geçen like Elektroencephalagrom are gün bir yenisinin eklendiği söylenebilir. Tıpta measurements which define brain death. organ ve doku naklinin yaygınlaşması However it can be said that everyday a new insanda ölümü belirleyen ölçütlerin yeniden ciritic is added to these medical ciritics gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Bu about biological death. In medicine, ise ölümü anlama çabasında olan insanı organs and tissues transportation biyolojik ölümün farklı görünümleriyle karşı becoming common made the criters karşıya bırakıyor. defining death checked again. And this puts Biyolojik anlamının dışında felsefece the man who tries to understand death, bakıldığında ölüm olgusunun insanın face to face with various visions of bütünlüğü ve yaşamı ile bağlantı içinde biological death. If you put biological değerlendirilmesi gerekliliği görülebilir. İnsan explanation aside and consider according yaşamı insanın tür olarak sahip olduğu to philosohy, it can be seen that the fact of olanaklarla belirli bir anlam taşır. death must be defined in connection with Çünkü insan yaşamına ayrılmazcasına the man and his links with life. Human life bağlı olan değerler, insanın sahip olduğu has a specific meaning with the opportunities olanaklar yaşamın olduğu her yerde değil he has as a specie. Because the values yalnızca insan yaşamında söz konusudur. depending on the human life inseparably, İnsanın ölme biçimi de onun yaşamını anlamlı opportunities that the man has, is a matter kılacak öğelerden yalnızca biridir. Bu nedenle, of fact not everywhere the life exists ölüm olgusunun felsefi açıdan ele alınıp

54


History of Science and Technology

17-19

European Pupils Magazine

but present in only human life. And the way the man dies is just one matter which makes his life meaningful. Because of this, to comment about the fact of death from the perspective of philosophy makes it necessary to form relations about the concept of individual. Because death is something that happens to man from aside. Besides, the one who performs the death; a doctor or someone else is an individual. Man is a creature who can think of a death which is honourable as much as a life which is an honourable one. When medicine and law are put forward, it can be said that euthanasia is simplified as a matter of fact between doctor and patient relations. Euthanasia which happens during the

EUTNASIA THAT CAN BE APPLIED IN SITUATIONS SUCH AS COME WHERE THE ILLNESS CAUSES THE PATIENT LOSE HIS CONSCIOUS

relation between the doctor and the patient should be seen just as one kind of euthanasia. The aim of the euthanasia which is a kind of action performed by the doctor should make sure to give an end to the pains, sufferings that can be lived because of the illness. Put aside using euthanasia in such a situtaion as a mean to stop the one’s pain and suffering, one’s giving an end to another one’s life, seeing the situations as single, can be taken as the actions of the people trying to defense the

irdelenmesi kişi kavramıyla bağlantı kurmayı da gerektiriyor. Çünkü ölüm bir yandan kişinin başına gelendir. Öte yandan ölümü gerçekleştiren ister hekim isterse bir başkası olsun bir kişidir. Kişi de kendi yaşamının olduğu kadar ölümünün de onurlusunu düşürebilme olanağına sahip bir varlıktır. Tıp ve hukuk söz konusu olduğunda, ötanazinin yalnızca hekim - hasta ilişkisinde geçerli bir olguya indirgendiği söylenebilir. Hekim hasta ilişkisinde ortaya çıkan ötanaziyi, ötanazinin yalnızca bir türü olarak görmek gerekir. Hekim tarafından gerçekleştirilen bir eylem biçimi olarak ötanazinin amacı hastalık nedeniyle çekilebilecek acı ve ızdıraplara son verilmesini sağlamadır. Böyle bir durumda yaşamına son verilen kişinin acı ve ızdırabın dindirilmesi maksadıyla araç olarak kullanılması bir yana yine de bir kişinin bir başka kişinin yaşamına son vermesi eylemi durumların tekliği göz önüne alındığında kişi ya da kişilerin değer korumayı amaç edinen eylemleri olarak da görülebilir. Böyle bir görme olanağı ve koşullarının ortaya konulması; ötanazi, intihar ve cinayet kavramları arasında ayrım yapma zorunluluğunu ortaya çıkarır. Çünkü gerek ötanazi gerek cinayet gerekse intihar insan için ölme biçimleridir. Başkasını öldürme eylemi olarak cinayet; yaşamını sürdürme olanağı olan bir kişinin başka bir kişi tarafından öldürülmesidir. Kasdi olsun ya da olmasın cinayetin genel olarak bütün toplumlarda yasaklandığı ve hukuki olarak derecesi farklı olmakla birlikte suç kapsamında değerlendirildiği bilinmektedir. Kendini öldürme eylemi olarak intihar; kişinin kendisiyle ilgisinde ortaya çıkan kaygı, bunalım ya da sorunlara son vermek amacıyla gerçekleştirdiği bir eylemdir. Toplumsal bağların gevşek olduğu durumlarda bireyin hissettiği yalnızlık, toplumla aşırı biçimde bütünleşme, toplumda yaşanan ekonomik ve siyasal bunalımlar intiharın toplumsal nedenleridir. Sarhoşluk, ırk, soyaçekim, psiko - organik durum, iklim, ısı, fiziksel çevre, birini kaybetme

55


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

values. korkusu, suçluluk duygusu, fiziksel ağrı, Such a view and putting forward the kronik hastalıklar, umutsuzluk ise intiharın circumstances result in a necessity to toplumsal olmayan nedenleri olarak distingush the terms of euthanasia, sıralanabilir. Coğrafi, psikolojik, etnik, sosyal sınıf ve mesleki faktörler yanında din, yaş ve suicide and murder. Because all euthanasia, murder and cinsiyet faktörü de intihar oranını belirleyen suicide are ways to die. Murder; as an etkenlerdendir. Toplumların ya da bireylerin action of killing someone else, is one intihara bakışları farklıdır. Kimi toplum ya da bireyler intiharı yüceltirken örneğin; individual’s who has the condition to lead his Japonya’da geleneksel inançlarca hara - kiri life, being killed bye someone else. ‘nin (karın kesme) onurlu bir davranış olarak On purpose or not, it is known that görülüp benimsenmesi gibi. Bazı toplumlar murder is generally forbidden in all intihar edenin cesedini bile societies and according to law it’s appraised cezalandırmaktadır. Genel olarak tek Tanrılı that it’s a crime in various degrees. Suicide; dinleri benimsemiş bütün toplumlarda intihar as action of killing oneself; is done to give an eden kişinin cehenneme gideceği ve azap end to the anxiety, depression or çekeceğine inanılır. İslamlığı benimsemiş problems which emerge in the interest with toplumlarda ölenin intihar ettiği biliniyorsa himself. cenaze namazı kılınmaz. Ölüm yalnızca In the conditions where social links are biyolojik bir olay değil, kişi loose, loneliness the kişi ilişkisinde etik individual feels, having değerlendirmeleri de içeren relations with the society felsefi bir olgudur. Bu in an extreme degree, açıdan bakıldığında onurlu economic and political ya da iyi ölümün insan için crisis lived in society are gerçekleştirilebilecek bir the causes of suicides. olanak olduğu söylenebilir. Alcholism, race, Kişinin insani inherity, psycho-organic o l a n a k l a r ı n ı position, climate, heat, gerçekleştirilemeyecek physical surrounding, duruma gelmesi ya da fear of losing someone, onun biyolojik ve feeling quilty, physical pain, cronic illnesses, fizyolojik durumunun being desperate can be bu olanakları said as the reasons of THE WAY ONE DIES CAN BE ONE OF THE g e r ç e k l e ş t i r m e s i n e THINGS THAT MAKES HIS LIFE commiting suicide which engel olması ö l ü m anı MEANINGFUL are not social. Beside olarak belirlenebilir. Bu geograhic, psycologic, etnic, social bağlamda ö t a n a z i kişinin kendi class and career factors religion, age istemesi ile bir başka kişi tarafından, and sex factors determine suicade rates. insanın değerini korumak adına, o The view of societies and individuals to kişinin yaşamına son verilmesi suicade are different while some societies eylemidir denilebilir. and individuals praise suicide; like accepting Ancak yaşamına son verilmesini isteyen hara-kiri (cutting the stomach) as an kişinin böyle bir istemi dile getirirken insanın hourable act by the traditional bliefs in değerini korumaya yönelik bir ilkeyi Japan. Some societies punish even the body zedelememiş olması gerekir. Kişinin yaşamına of the dead. Generally in all societies son verme gibi bir eylemin insanın değerini

56


History of Science and Technology

17-19

European Pupils Magazine

that have accepted the religions with one koruyabilen bir eylem olması istendiğinde bu God, it is believed that the person who eylemi gerçekleştirecek kişinin kendisini, karşısındaki kişiyi ve kişinin içinde bulunduğu have committed a suicide will go to hell and durumu doğru değerlendirmesinin gerekli suffer torment. In societis which have ama yine de yeterli olmayan bir koşul olduğu accepted Islam, if it’s known that the dead has committed a suicide his funeral prayer söylenebilir. Böyle bir durumda ilişkinin her is not performed. Death is not only a iki ucunda bulunan kişilerin istemelerinin biological event, it’s a philosophical fact nasıl bir isteme olduğuna ve içinde including the etic considerations between bulundukları duruma bakılması one person and another. gerekmektedir. Çeşitli değer sorunlarıyla From this point of view it can be said that hesaplaşmış insanın değerini diğer varlıklarla an honorable or good death is a feasibility ilgisi bakımından özel durumunu insana özgü that can be realized. The time individual fenomenlerin ve kişi değerlerinin bilgisini becomes unable to realize his humanity edinebilmiş bir kişinin başka bir kişiyle or the time when his biological and kurduğu ve karşılıklı güven in yaşandığı bir physical condition makes him unable to durumda ötanazinin olanağından söz realize them can be decided as the edilebilir ve böylece kişi ya da kişilerin death moment. In this insanın değerini sense, it can be said korumak adına yaşama that euthanasia is an son verme eylemini action of giving end to g e rç ek l e şt i r i p the life of someone, gerçekleştiremeyeceği depending on his will sorusu tartışmaya açık but by someone else, in bir biçimde yanıtlanabilir. the name of protecting Kendi yaşamının human’s value. But the yaşamaya değer bir person, who wants his life yaşam olmadığı inancını to be ended, while taşıyan kişi de içinde expressing such a will, he bulunduğu durumda, mustn’t destroy a principle istediğini bir nedene aiming to protect human dayandırmalıdır. value. When it’s wanted Yaşamının sona that an action, like giving erdirilmesini isteme, end to individual’s life, as PASSIVE EUTHANASIA IS REALIZED BY THE ancak bu şekilde bir arzu an action which can DOCTOR BY STOPPING THE LIFE SUPPORTING ya da hayal olmaktan TREATMENT protect humans value, it çıkıp halis bir isteme, can be said it’s necessary for the one who real ve olası olanla bağlar kurabilen bir will perform it to evaluate himself, the one isteme olabilir. Bu, kişi açısından aynı he’s dealing with and his condition correctly zamanda kendi durumu ile insanın değeri ve but again it can be said that this is not a olanakları arasındaki ilginin görülebilme sufficent condition. yolunun açılması anlamına gelebilir. In such a situation it’s necessary to consider what kind of wills are the wills of Ötanazi ve Tıp Ötanazi teriminin tıpla özdeşleştirilmiş the people on both side of this relation and anlamı, hekimin ölümcül durumda olan ve the situation they are in. In a condition which yoğun acı çekip ölümü dileyen hastasının a person who has been able to get the yaşamını acısız bir şekilde knowledge of the value problems, man’s

57


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

special condition from the view of his relations with other existences, phenomens special to man and in a relation which is formed with another person and in which reliance is lived, the feasibility of euthanasia can be mentioned and thus; the question Can a person or people realize

sonlandırmasıdır. Hastanın yaşatılması konusunda özel bir sorumluluğu olan hekimin hastaları koruma ve onlar için yapılabilecek her şeyi yapma görevi de vardır. Ancak hekim açısından iyileşmesi mümkün olmayan hasta için sarf edilebilecek tedavi olanakları iyileşmesi the act of giving end to life in the name mümkün olabilecek başka bir hasta için of protecting humans value? can be kullanıldığında daha yararlı görülebilir. Oysa answered and dıscussed. hasta, hekimin karşısında yalnızca muayene And the person who has the belief that ve tedavi edilecek bir nesne olmadığı gibi his life doesn’t worth living, must base his hekimde yalnızca muayene ve tedavi eden bir will on a reason in his bilirkişi değildir. Meslek condition. The will to end etiklerinin çoğunda his life, only in this way yapıldığı gibi tıp etiğinde can come out of being a de genel kabul gören bazı wish or dream and can meslek ilke ve normları become a pure will that kullanılarak karşılaşılan can be related to what is tek tek problemleri çözme real and possible. This, girişimi vardır. Örneğin; also from the view of Hipokrat Yemini’ni bir person, can mean temel ilkeler bütünü opening the way to see olarak kabul edip organ the relation between his nakli, kürtaj ve ötanazi condition and man’s PASSIVE EUTHANASIA IS REALIZED BY THE gibi problemleri bu ilke value and feasibilities. DOCTOR BY STOPPING THE LIFE SUPPORTING ı ş ı ğ ı n d a çözme TREATMENT çabalarında olduğu gibi. Euthanasia And Medicine Hekimin eylemi söz konusu ilke ya da The meaning of euthanasia in terms of normlardan hareketle değerlendirilir ve medicine is that the physician put an end eylemin etik bir eylem olup olmadığına ilişkin to the life of an individual suffering from a bir karara varılır. Hipokrat yemininde terminal illness or an incurable condition ötanazi yasağının yer alması nedeniyle without pain. hekimin ötanazi uygulayamayacağı sıkça The physician who is responsible for the savunulan bir savdır. life of his patient has duties about protectBenden talep edilse dahi hiç kimseye ing and search everything about the pane öldürücü ilaç vereceğim ne de tient’s life. However it can be seen more öldürücü bir etkiye neden olacak bir şey helpful to use these treatments not for the tavsiye edeceğim. biçiminde dile getirilen patients who are in deadly position but for Hipokrat Yemini’nin ortaya çıktığı dönem olan the others who can be cured if the necessary Antikçağ’da ameliyat, kürtaj gibi treatments are used. In fact, the patient is uygulamaların yeminde dile getirenlerin not an object which is only cured and examaksine uygulandığı bilinmektedir. Ötanazi ined; on the other hand the physician is not terimi, kişinin istemesine bağlı olup olmaması an expert who only cures or examine. In veya ötanazide uygulanan yöntemlere göre medicine ethic like the other ethics of proçeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Hasta fessions there are some approaches to solve açısından bakıldığında gönüllü ve gönüllü the problems which can be faced in any olmayan ötanaziden, hekim açısından

58


History of Science and Technology

17-19

European Pupils Magazine

situation using some basic principles and norms. For instance; trying to solve the problems such as transplantation, abortion and euthanasia in the light of Hippocratic Oath. Since the euthanasia is seen as illegal in Hippocratic Oath it is constantly advocated that the physician will not perform euthanasia.

bakıldığında ise pasif ve aktif ötanazi uygulamalarından söz edilebilir. Hastanın iradesinin açık bir şekilde ötanazi uygulaması yönünde olduğu durumlarda uygulanabilecek ötanazi, gönüllü ötanazidir. Hastanın bu konuda iradesinin hasta tarafından dile getirilemediği, hastalığın I will neither give a deadly drug to hastanın bilincini kaybetmesine neden olduğu anybody who asked for it, nor will I koma, bitkisel yaşam gibi durumlarda make a suggestion to this effect. Is the uygulanabilecek ötanazi türü ise gönüllü part of Hippocratic olmayan ötanazidir. Oath. This oath Kişinin ötanazi firstly appeared in uygulamasına açıkça ancient age; howkarşı çıktığı kendi ever, it is known that hastalığı ile ilgili rızası some practices such alınabilecek durumda as operation and iken kendisine abortion was pracsorulmamış veya rıza ticed unlike Hippog ö s t e r m e y i p cratic Oath. The yaşamaya devam term of euthanasia etmek istemesi THE EUTHANASIA IS WILL OF THE PATIENT, can be divided into WHEN h a l i n d e THIS EUTHANASIA IS VOLUNTARY EUTHANASIA various groups acuygulanabilecek cording to the individual’s desire and the yaşamı sona erdirme eyleminin de yaygın bir methods used in euthanasia. When we look biçimde gönülsüz ötanazi olarak from the patient’s point of view it can be değerlendirildiği gözlemlenmiştir. Ancak böyle divided into three groups as voluntary bir eylemin hangi açıdan ötanazi olarak euthanasia, non voluntary euthanasia. değerlendirebileceği tartışmaya açıktır. On the other hand when we look at the phyİradesini ötanazinin uygulanmaması sician’s point of view it can be divided into yönünde ortaya koyan kişinin yaşamına son two groups as active and passive euthanaverilmesi eyleminin günümüzde ırkçılıkla sia. The voluntary euthanasia is where ilişkilendirilerek politik cinayet kapsamında the patient’s strength of will is clearly ele alındığı görülmektedir. open to euthanasia. The non voluntary Bu ay nı z a m an d a ötanazini n euthanasia is where the person is unable yasallaştırılmasına sosyal risk taşıdığı to ask for euthanasia (perhaps they are gerekçesiyle karşı çıkan görüşün de hareket unconscious or unable to communicate), noktasıdır. because of immaturity such as a mental disPasif ötanazi, genel anlamda hastanın ability, mental or physical illness or coma. It bir müddet daha yaşatılmasını sağlayan has been observed that the involuntary yaşam destekleyici tedaviyi sunmayarak veya euthanasia occurs when the person who yaşam destekleyici tedaviyi sona erdirerek dies wants to live and is against the matter ölümü hızlandırmak olarak kabul of euthanasia but is killed anyway. Howedilmektedir. ever, it is open to the argument that in what Aktif ötanazi ise ani ölüme neden olan way this event can be seen as euthanasia. ölümcül dozda ilacı enjekte etmek olarak görülmektedir. It is seen that if a person using his strength

59


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

of will against to the euthanasia is killed today, this action will be connected to the politic criminal. This point is also the light of the view which is against to euthanasia become illegal because it carries social risk factor. Passive euthanasia is usually defined as speeding the patient’s death by withdrawing or ending medical treatment which provides the patient live longer. Active euthanasia is injecting the patient with drug in high-dose to cause the patient's death. Legal Arrangements Concernıng Euthanasia The evaluation of individual’s action as a crime in a legal concern can be faced in the terms of euthanasia. Today, there are some legal arrangements about euthanasia. Some of them observes the term of euthanasia as murderer and see it the same as killing someone deliberately. The other part of them evaluates euthanasia as different and independent crime and does not call it as killing someone deliberately however there should be some important sanctions about euthanasia. Euthanasia is becoming legal in some countries in the frame of individual’s having rights to decide on living or dying. However it can be said that these regulations have also brought some problems. It is necessary to think and talk about euthanasia with detail before accepting or rejecting the action of ending an individual’s life. Voluntary euthanasia can be seen as legal in the U.S.A in its passive way and in Holland in both its active and passive way. However, in the U.S.A voluntary active euthanasia is evaluated as murderer in the light of penal codes. In the Oregon state of the USA the action of physician-assistedsuicide is not accepted as crime according to the law arranged for euthanasia however euthanasia for the deadly pa-

60

Ötanaziye İlişkin Hukuksal Düzenlemeler Kişi eylemlerini hukuksal bir bağlamda genel bir kategori içine sokarak suç kaps amında değerlend irme eğilimi ötanazide de karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde ötanazi eylemini cinayet kapsamında değerlendiren ve bu suçu kasten adam öldürmeyle bir tutan yasalar yanında, ötanaziyi ayrı ve bağımsız bir suç olarak görüp onu kasten adam öldürme eylemi olarak adlandırmayan ancak yine de belirli bir oranda da olsa cezai yaptırım öngören hukuksal düzenlemeler de bulunmaktadır. Ötanazi, bugün hukuk alanında kişinin kendi bedeni ve yaşamı üzerinde söz sahibi olması çerçevesinde bazı ülkelerde yasallaştırılmıştır.

INVOLUNTARY EUTHANASIA WHICH WAS CARRIED OUT ON THE EFFECT OF POLITICAL TEORI IN THE PAST IS EVALUTED NOW AS POLITICAL MURDERER BY BEING ASSOCIATED WITH RACISM BECAUSE OF THE REASON OF CARRYING SOCIAL RISK FACTOR

Ancak böyle bir yasallaştırmanın beraberinde birçok problemi de ortaya çıkardığı söylenebilir. İnsanın yaşamının sona erdirilmesi gibi bir eylemi hukuken meşru kılmadan onu kabul ya da reddetmeden önce üzerinde çok ayrıntılı olarak düşünmek ve tartışmak gerekmektedir. Gönüllü ötanazi A B D’ de sadece pasif şekliyle, Hollanda’da ise hem aktif hem de pasif şekliyle hukuka uygun görülebilmektedir. Ancak ABD’de gönüllü aktif ötanazi ceza yasaları açısından cinayet olarak değerlendirilmektedir. ABD’nin Oregon eyaletinde ötanazi için düzenlenmiş yasa, ölümcül hastalar için uygulanabilecek eylemi değil, hekim yardımlı intiharı suç


History of Science and Technology

17-19

European Pupils Magazine

ENJECTING MEDICINE IN A MORTAL DOSE CAUSING A SUDDEN DEATH IS THE MOST DEFINITE WAY CHOSEN IN ACTIVE EUTHANASIA

tients is still accepted as crime for the same law. According to the Holland penal codes it is a crime to take the life of another person despite person’s express and serious request. It is punishable by imprisonment for a maximum of 12 years and by fine. According to the Holland penal codes, person who encourages to the suicide, helps and supplies the tools for suicide is punished by imprisonment for a maximum of 3 years or by fine. However, the physicians who applies euthanasia can be released from the punishment in some occasions. If the person has to commit an offense in a coercive reason, his action is not seen as crime. In some countries such as Germany and Switzerland the penal codes evaluate the killing as a crime. In Australia parliament repealed the law authorizing voluntary passive euthanasia in 1997. we observe that lots of countries such as China, Poland, Romaine, Israel, Colombia, Denmark, and Greece are trying to arrange some legal regulations about euthanasia. In some countries such as Argentina, Brazil, Bulgarian, Swityzerland, Hungary, Italy, Belgium, France, Canada, England, Japan, Republic of South Africa and Turkey there are no regulations or arrangements about euthanasia. Such kind of action is evalu-

olmaktan çıkarmaktadır. Hollanda ceza yasasına göre mağdurun açık rızası olmasına rağmen bir kişinin yaşamına son vermek suçtur. On iki yıla kadar hapis cezası ve bir miktar para cezası gerektirir. Yine Hollanda Ceza Yasası’na göre intihara teşvik, yardım veya intihar araçlarını temin eden kişi üç yıla kadar hapis cezası veya bir miktar para cezasına çarptırılır. Ancak uygulamada ötanazi yapan hekimler, bazı şartlar altında yargılama cezasından muaf tutulabilmektedir. Kişi, zorlayıcı bir nedenin varlığı durumunda suç işlemeye mecbur kalmışsa yaptığı eylem hukuka aykırı görülmemektedir. Yine Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde uygulanmakta olan ceza yasaları da talep üzerine öldürmeyi ayrı bir suç olarak değerlendirmektedir. Avustralya’da gönüllü pasif ötanazi uygulamalarına olanak tanıyan yasal düzenleme 1997 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Çin, Polonya, Romanya, Israil, Kolombiya, Danimarka ve Yunanistan… gibi birçok ülkede de ötanaziye ilişkin bazı yasal düzenlemelerin yapılmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, İsveç, Macaristan, İtalya, Belçika, Fransa, Kanada, İngiltere, Japonya, Güney Afrika Cumhuriyeti… ve Türkiye gibi ülkelerde ise ötanazi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Böyle bir eylem niteliği ve ceza miktarı farklı olmakla birlikte kasten adam öldürme suçu olarak değerlendirilir. Sonuç olarak ötanazi uygulamalarının yasallaştırılması ile tartışmaların boyutu, kavramın tartışılmasından çok uygulamanın nerede ve nasıl yapılacağına yönelmiştir. Ancak hukuk ölümü bir hukuki olay olarak kabullenir ve ona hukuki sonuçlar bağlar. Bu nedenle de ötanazinin başta ceza yasası olmak üzere hukuk bilimi açısından da doğurduğu ciddi sonuçlar bakımından üzerinde dikkatlice durmayı gerektiren bir konu olduğu söylenebilir.

61


17-19

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

ated as killing someone and its fine and quality is different. Finally, the dimension of this discussion and legalization of this action tends to the place and time of the euthanasia not the term of euthanasia itself. However legal dead is accepted as legal event and requires legal results. Because of this reason, it can be said that euthanasia is an important subject which requires regardful observation when we think of its appearing results on the legal law. Bibliography • BİRSÖZ, Sunar, Euthanasia: Responsibilitity or Shame of The Doctor?, Cumhuriyet Science and Technical Journal, Ankara, August 1995 • DEMİRDÖVEN, Hakkı İsmail, On Euthanasia And Rıghts, 3P Journal, Ankara 1996 • İNCEOĞLU, Sibel, Rıght to Die (Euthanasia), Ayrıntı Edition, Istanbul 1999 • KUÇURADİ, İoanna, Etic, Turkish Philosophy Institution Edition, Ankara 1996 • MENGÜŞOĞLU, Takiyettin, Phılosophy of The Human, Remzi Bookstore, Istanbul 1988 • OĞUZ, Yasemin, On Euthanasia, Cumhuriyet Science and Technic Journal, Ankara 1995 • ÖZTÜRK, Orhan, Mental Health And Dısorders, Feryal Printing Press, Ankara 2002 • PİERRE, A. ve JACQUARD, A. Absulete (Çev: Mukadder Topluluğu), Yapı Kredi Edition, Istanbul 1995 • ŞİMŞEK, Turan, Euthanasia Matter

From The View Of Phılosop

(Unpressed Master Thesis) Hacettepe University, Ankara, 2004 • TEPE, Harun, Etic And Career Etics, Turkısh Philosophy Institution Editions, Ankara 2000 • YALOM, Irvin, Existentialist Physchothrephy, (Çev: Z. İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Editions, Istanbul 1999.

62

TO EVALUATE EUTHANASIA AS A RIGHT TO DIE IS A COMMON THOUGHT EXPRESSED IN LAW AND HUMAN RIGHT FIELDS

Iconography • www.catholicregister.org/content/ blogcategory/41/67 • www.haber90.com/images/ news/10642.jpg • www.haberler.com/230.kiloluk-mobilyacıotenazi-istiyor-haberi • http://humanitsts.wordpress.com/ category/euthanasia-assisted-suicideright-to-die • www.kocaelim.net/haberler!9774.htlm • www.jayash.com/wordpictureimages/ Euthanasia.jpg • www.ntvmsnbc.com/news/394210.asp • www.tahta.biz.com/tahta/ showthread.php?=570 • www.tldm.org/News8/euthanasia.jpg • 131.photobucket.com/.../euthanasia.jpg • www.resimadası.com/114/naz-olümkamp.jpg • www.flyingfur.com/i/discarded.jpg • img.timeinc.net/.../0803/ euthanasia_0314.jpg • image.haber7.com/haber/49959.jpg • 1.bp.blogspot.com/.../s400/ ölüm+mezar.jpg


Rules for Contributors Author(s) of original manuscripts who would like their work to be considered for publication in the European Pupils Magazine are invited to submit their papers as follows: The articles must be written by pupils after their accurate personal or group research. The topic of submitted papers has to be concerned with the History of Science and Technology. Papers may be the result of either personal research or classroom practice in the covered topic. Submitted articles should not have been published or being currently under consideration for publication elsewhere. Submitting an article with exactly or almost exactly the same content as found in publications of another journal or conference proceedings may result in the refusal of its publication. Submitted articles have to reach the editor in the Author’s mother tongue and in English. Only if both versions are submitted and the submission form includes a list of 10 keywords in each language, it can be assured that the article is likely to be published. If you find a national referee for your Country, send your article and the submission form to the given e-mail address. Otherwise mail to mazarf@otenet.gr demirokan38@yahoo.com ngeorgol@otenet.gr and/or ganges@alice.it Include in your mail: • article in English (*.doc or *.rtf format); • article in your mother tongue (*.doc or *.rtf format); • FOUR pictures per page (at least) in *.jpg format; • filled and signed submission form (do not forget 10 keywords in your mother tongue, too). Before adding the files as attachment, please make sure the tables and/or pictures are inserted in the proper place and the files can be opened without any problems. Please, classify your manuscript into one of the following sections: General News Fun Pages 14 to 16 years old authors 17 to 19 years old authors We’d like to inform that in every printed issue only 1 to 2 articles can be placed in the general section. Formatted articles should not exceed 4 pages (Din A4) including all tables, formulae and pictures. You have to be in the possession of the copy-right for sub-

mitted pictures and in order to avoid any problems with unauthorized reproduction we suggest exclusive use of your own pictures. Each image source has to be cited in the Iconography at the end of the submitted paper. The images must be numerated in the caption i.e. (fig. 1) and in the iconography as well. To avoid problems with the quality of your pictures in the printed version we ask to submit pictures with a resolution of 300 dpi. The EPM Editorial Board reserves the right not to publish all or some of the included pictures for copyright and/or layout reasons. The last page of the submitted paper has to include the paragraphs: Bibliography Iconography In the bibliography the name of the Author(s), the title, the editor, its city and the year of publishing must be done. In addition, the optional paragraph Acknowledgements may be added. To help you submit a good article, we add some further recommendations that will avoid delay in publication and unnecessary work both for you as the Author and for our Editorial Team. Please use as few special formatting procedures as possible in preparing your manuscript in the text processor. Texts should be written in a clear language without grammatical and/or spelling mistakes in order to make sure that the reader understands what you intend to say. If you are not sure whether your work is likely to be published, do not hesitate to consult your national referee or the Editorial Board before submitting the finished article. Have a look at the published articles in the web-editions www.epmagazine.org http://xoomer.alice.it/epmirrorsite www.epmustafaozkan.com and download a printed issue to see the layout of accepted articles. The more your submitted article differs in layout and formatting, the more it causes delay and extra work. Priority will be given to articles which are expected to interest a broader number of readers. This may particularly be the case when the covered topic corresponds with curricula in the European Countries. In case different submitted articles cover very similar topics, the Editors will also pay attention to a balanced geographical distribution. We are sorry to say that contributions without a clear scientific content, lack of originality, poor presentation and/or language, cannot be considered for publishing.


EPM


issue_18