Page 1

EPLAN: een vertrouwde naam in de Water-sector

EPLAN heeft ruim twintig jaar ervaring in de waterbranche. Wereldwijd en zeker in Nederland en B ­ elgië. Heel wat grote water­b edrijven vertrouwen ­i ntussen op onze oplossingen. Maar ook waterschappen, ­watermaatschappijen, ­h oogheemraadschappen, waterzuiveringsbedrijven, provincies ... We luisteren al jaren naar de sector en verwerken continu feedback in onze systemen. Dat heeft geresulteerd in een platform dat inspeelt op de noden van organisaties uit de waterbranche. Zoals het centrale beheer van documentatie en een vlotter onderhoud van onder andere waterwinsystemen en zuiveringsinstallaties.

Van conflict naar samenwerking Leveranciers en eindgebruikers zijn beiden gediend met een vlotte en foutloze ­­samenwerking. Maar te vaak nog leiden incompatibele tools en systemen tot problemen en vertragingen. De uitwisseling van informatie loopt spaak, bestanden blijken plots on-leesbaar, data gaan verloren. Een gemeenschappelijk automatiseringsplatform stelt een einde aan dit conflict. Klant en toeleverancier beschikken altijd over 100% correcte documentatie, werken met actuele data, vermijden kostbare fouten en versnellen hun processen. Met andere woorden: het engineeringproces verloopt efficiënter.

Van chaos naar transparantie Vlotte data-uitwisseling is één ding, standaardisering van de documentatie een ander. Onoverzichtelijke, gefragmenteerde en redundante documentatie kosten handenvol tijd en geld. Toeleveranciers maken fouten en moeten herbeginnen, producenten zien waardevolle tijd verloren gaan bij onderhoud, storingen of productiestops. De juiste standaardisering zorgt voor een transparante en uniforme documentatie die voldoet aan actuele richtlijnen en normering. Centraal beheerd over alle disicplines heen. Gevolg: continu een helder overzicht over alle processen, productielijnen, revisies en onderdelen.


EPLAN uw strategische partner

Proces Consultancy Engineering wordt steeds complexer. Klanten vragen niet alleen naar systemen, ze zijn op zoek naar extra kennis en ­support. Met andere woorden: ze willen een totaaloplossing die hun engineeringproces optimaliseert. Als strategische partner buigt EPLAN zich ook over de markt, sector, strategie én doelstellingen van de klant. EPLAN consultants met specifieke branchekennis geven advies en treden op als klankbord voor de optimalisering van engineeringprocessen en de efficiënte koppeling van systemen en afdelingen. Professional Service & Support EPLAN geeft vorm aan efficiënte methodieken die extra ruimte scheppen voor groei en innovatie. Wij installeren en ­implementeren engineeringsystemen en standaardiseren documentatie, data en templates. Zo ontstaat een transparante workflow tussen ­toeleverancier en producent. Onze helpdesk antwoordt snel op vragen. Ook speciale verzoeken worden vlot afgehandeld. Van de digitalisering van oude archieftekeningen tot oplossingen op maat. Bovendien zijn onze services maximaal afgestemd op uw sector. Software Solutions Het EPLAN-automatiseringsplatform is een onmisbare schakel naar meer rendement in engi-neering. Het interdisciplinaire platform bundelt alle disicplines van engineering: van proces-, elektro- en pneumatisch tot hydraulisch ontwerpen. Het zorgt bovendien voor een soepele integratie met uw softwareontwikkeling, 3D-omgeving, PDM- en PLM-systemen. Het platform biedt ook geïntegreerde oplossingen voor het centrale beheer van alle documentatie in een bedrijf – van componenten tot schema’s. Training & Learning Het EPLAN-platform optimaal gebruiken zodat het rendement van de engineering stijgt: het is mogelijk met onze brede waaier van opleidingen. Onze product-, engineering- en technologie-trainingen vergroten de kennis en leren engineers hoe ze optimaal werken met disciplinespecifieke features. Zo verkorten ze de doorlooptijd van hun werkproces. De ­kennisoverdracht gebeurt in ons wereldwijd netwerk van innovatieve Technologie- en Trainingscentra. Externe workshops en seminars zorgen ervoor dat iedereen bijblijft.

EPLAN Software & Service Bosstraat 54 · B-3560 Lummen Tel: +32 (0) 13 53 96 96 · Fax: +32 (0) 13 53 96 99 E-Mail: sales@eplan.be · www.eplan.be

EPLAN Software & Service Hengelder 56 · Postbus 246 · NL-6900 AE Zevenaar Tel: +31 (0) 316 591 770 · Fax: +31 (0) 316 591 749 E-Mail: sales@eplan.nl · www.eplan.nl

EPLAN: Water Industry  
EPLAN: Water Industry  
Advertisement