Page 1

EPLAN Process Consultancy


Strategisch

De vier rendementsniveaus van EPLAN Duurzame ondersteuning “Het succes van een ­onderneming hangt af van veel factoren – en die ­variëren van klant tot klant. Wij hebben ons tot doel g ­ esteld iedere klant ­duurzaam te ondersteunen bij de analyse en realisatie van zijn optimaliserings­mogelijkheden – met de focus op ‘Efficient Engineering’.” Maximilian Brandl, CEO EPLAN Software & Service

2

Als manager zoekt u voortdurend manieren om uw ­concurrentiekracht te verhogen. Een noodzaak nu de ­internationale concurrentie toeneemt, de kostendruk blijft stijgen en uw klant u steeds hogere eisen oplegt. EPLAN helpt. Met strategische adviezen die het rendement van uw technische realisatieproces en van uw technische ­commerciële processen verhogen.

Vier rendementsniveaus EPLAN optimaliseert uw engineeringprocessen op vier niveaus: ■ Strategisch - Via onze process consultancy weet u perfect waar uw onderneming momenteel staat, waar u naartoe wilt én hoe u er moet komen. ■ Tactisch - Via onze professionele diensten i­mplementeren we strategische adviezen zoals s­ tandaardisering, ­automatisering en integratie. ■ Operationeel - Via onze softwareoplossingen ­verhoogt u de efficiëntie van uw engineering aanzienlijk. ■ Individueel - Via onze trainingen en leerprogramma’s halen uw engineers en medewerkers het maximum uit de EPLAN software.


Process Consultancy Deze brochure behandelt het strategische niveau: Process Consultancy. EPLAN inventariseert uw actuele werkwijze en adviseert u over standaardisering, modularisering, automatisering en integratie. Zo ontdekt u hoe u strategische succesfactoren in uw processen integreert. Zodat uw bedrijf creatiever, sneller, productiever en slimmer wordt, en uw daadkracht verder reikt.

Vier niveaus, vier brochures Hebt u ook interesse in rendementsverhoging op tactisch (Professional Service & Support), operationeel (Software Solutions) en individueel niveau (Training & Learning)? Vraag dan onze drie andere brochures aan. Samen vormen ze een rendementspuzzel die de efficiĂŤntie van uw engineering ĂŠn van uw onderneming verhoogt. We wensen u veel leesplezier en nieuwe inzichten. Het EPLAN team

33


Krachtiger

Uw onderneming optimaal georganiseerd Snel innovatieve producten wereldwijd op de markt ­brengen. Flexibel en vlot reageren op de wensen van uw klant. Kosten terugdringen, werkzaamheden minimaliseren en productiviteit verhogen ... Dat zijn de uitgangspunten die het succes van uw onderneming garanderen op lange termijn. Wilt u een krachtige positie innemen op de markt? Analyseer dan de situatie in uw onderneming aan de hand van verschillende strategieën, stel vast hoe u moet ­handelen en detecteer uw optimaliseringskansen.

Uw engineers onder druk Uw engineering staat voor steeds grotere uitdagingen. ­Producten, machines en installaties worden c ­ omplexer. Klanten eisen continu hogere kwaliteit en meer ­individualisering met een grote hoeveelheid varianten tot gevolg. De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe zodat u uw kennis in systemen moet borgen. Intussen blijft de kostendruk stijgen. Verbeteringen in p ­ roductontwikkeling en constructie – in nauwe samenwerking met andere ­bedrijfsafdelingen, leveranciers en klanten – zijn meer dan ooit doorslaggevend voor uw eindresultaat.

Strategische succesfactoren Om uw concurrentiekracht te verhogen, moet u de juiste strategische keuzes maken. EPLAN Software & Service helpt u om strategische succesfactoren in uw bedrijf en processen te integreren. Met innovatieve en praktijkgerichte oplossingen die de weg banen naar efficient engineering.

Efficiëntieslagen maken Ons team is professioneel, gemotiveerd en ervaren. Maar vooral: betrokken. Wij buigen ons eerst over uw markt, ­strategie en doelstellingen. Daarna stroomlijnen we uw werkprocessen en zorgen we voor een efficiënte koppeling van uw systemen en afdelingen. Op uw tempo, met een kortere time-to-market tot gevolg.

4


Fischcon Trading & E ­ ngineering

“Dankzij de sterke integratie van EPLAN met onze andere software, werken de afdelingen ‘elektrisch’ en ‘­mechanisch’ naadloos en efficiënt met elkaar ­s amen. Zo hebben zij in één overzicht de ­volledige materiaalbehoefte van een ­project, waardoor materialen in een vroegtijdig stadium beschikbaar zijn. Met een gestroomlijnde werkwijze als ­resultaat.”
 P. Van der Jagt, Manager E ­ ngineering ­Fischcon Trading & ­Engineering

5


Creatiever

Creëer meer tijd voor ­innovatie en creativiteit Marktleiders ontwikkelen een nieuw succesvol product uit 500 ideeën, terwijl het gemiddelde op 3000 ideeën ligt. Het verschil? Creativiteit! Innovatieve producten geven u een doorslaggevende voorsprong op de concurrentie, verhogen uw marktaandeel en garanderen resultaat op lange termijn. Maar waar vindt u nog de tijd om creatief te zijn? Simpel: met een overkoepelende werkwijze en consistente data hoeft u niet langer onnodig tijd te steken in routinewerk en de detectie van fouten.

Ruimte voor uw creativiteit De sleutel tot uw succes ligt in de vaardigheid om uw concurrenten een stap voor te zijn. Creëer daarom de nodige ruimte voor creativiteit en ideeën. Ontwikkel uw ­medewerkers tot impulsgevende krachten. Door ­innovatie legt u de basis voor verbeterde engineeringprocessen waarmee u de kwaliteit van uw producten verhoogt en de duur van uw ontwikkelingsproces inkort.

Stap 1: uw engineeringworkflow doorlichten Wankele databorging en gestage kennisuitstroom; ­niet-consistente data; een slechte doorstroom van data in uw organisatie; gebruik van inefficiënte tools; tijdrovende manuele taken; slecht afgestemde processen ... EPLAN analyseert uw engineeringworkflow en spoort samen met u de bottlenecks op in uw engineeringprocessen. Zo krijgt u een klare kijk op uw huidige situatie.

6


Alewijnse Marine Technology

Stap 2: uw engineeringworkflow optimaliseren Op basis van deze doorlichting reiken wij u v­ erbeteringen aan op uw maat: van quick-wins tot ­grootschalige ­optimaliseringsprojecten. Wij kunnen u adviseren over ­kennisborging, standaardisering, modularisering, ­automatisering en de integratie van uw systemen. Dat resulteert in een concreet plan van aanpak om te komen tot een uniforme procesketen die uw afdelingen en vestigingen overstijgt. Zo zet u de stap naar Efficient Engineering.

Succesfactor innovatie: uw strategische voordelen ■ kennisborging: uw knowhow en technieken zijn niet ­afhankelijk van individuen; ■ consistente data door modularisering: u hoeft minder vaak fouten op te sporen; ■ tijdwinst door standaardisering en automatisering: u hebt minder routinewerk; ■ vlottere processen en verbeterde integratie dankzij ­overkoepelende werkwijze; ■ meer tijd over voor nieuwe ideeën, innovatieve creaties, …

“Voor Alewijnse ­Marine ­Technology ­verschuift het zwaartepunt in de ­werkzaamheden steeds meer van traditioneel installatiewerk naar conceptueel ontwerp en detailed engineering van elektrische systemen. De kwaliteit van het ontwerp is in hoge mate bepalend voor de p ­ erformance van het elektrische systeem dat de opdrachtgever aan boord van zijn schip k­ rijgt. ­Correcte ­informatie en duidelijke ­documentatie zijn essentieel voor een efficiënt en b ­ eheerst procesverloop tijdens ­productie en ­installatie. In de afgelopen periode heeft Alewijnse belangrijke ­stappen gezet op het gebied van functioneel ontwerpen. Een EPLAN Consultant heeft ons daarbij op ­constructieve en d ­ eskundige wijze ­geadviseerd. De nieuwe werkwijze wordt ondersteund door de databasestructuur van het EPLAN Platform, waarin systeeminformatie consistent kan worden verwerkt. Wij verwachten hiermee onze slagvaardigheid op een hoger plan te kunnen brengen, en onze klanten nog beter te kunnen bedienen.”

R. van Heek, Projectleider Modulaire ­Standaardisatie Alewijnse Marine Technology B.V.

7


Sneller

Kort uw time-to-market in!

Een time-to-market die 10 tot 30 % korter is: bij ‘best players’ is het geen uitzondering. Dat blijkt uit onderzoek. Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de toenemende globalisering is een korte time-to-market meer dan ooit een doorslaggevende succesfactor. Biedt u uw klanten innovatieve meerwaarden? Dan kunt u hogere marges realiseren en uw marktpositie verstevigen.

Stap 2: varianten beheren Een efficiënt variantenbeheer vereenvoudigt uw processen en verkort uw time-to-market. Met modulair opgebouwde varianten kunt u componenten en installaties g ­ emakkelijk ­beheren en hergebruiken. Deze aanpak stelt u in staat om projectspecifieke richtlijnen en parameters in uw ­ontwerpen mee te integreren. Foutloos en sterk tijdbesparend.

Slagvaardig worden … met EPLAN Stap 3: engineering automatiseren Met een slagvaardige ontwikkelingsafdeling en een ­uniforme procesketen ontwikkelt u producten in een toptijd. Disciplineoverstijgend werken en consistente ­dataverwerking vormen de basis voor een gestroomlijnd proces. EPLAN adviseert over een end-to-end workflow die de juiste voorwaarden schept op het vlak van software en organisatie. Zo kort u uw time-to-market aanzienlijk in!

Stap 1: transparante dataflow Bestaande oplossingen meteen terugvinden en dubbel werk vermijden: het zijn twee belangrijke elementen om een korte time-to-market te realiseren. Met een efficiënt datamanagement vindt u razendsnel eenmalig ­ontwikkelde componenten en deelontwerpen terug en definieert u ze vlot voor hergebruik in andere projecten. Consistente data zorgen voor hoogkwalitatieve en foutloze d ­ ocumentatie: meteen beschikbaar voor reparaties, onderhoud of ­after-sales services.

8

EPLAN begeleidt u van manuele naar geautomatiseerde engineering. We reiken u ook methodieken en oplossingen aan, afgestemd op uw organisatiestructuur. Waarmee u essentiële besparingen realiseert.

Succesfactor time-to-market: uw strategische voordelen ■ snellere workflow dankzij parallelle processen; ■ efficiënt variantenbeheer via het modulaire platform; ■ tijdbesparing van idee tot en met service en onderhoud; ■ geen procesonderbrekingen meer door slechte dataoverdracht; ■ alle projectdata van uw onderneming binnen handbereik.


intrion

“De keuze voor EPLAN was een noodzaak. We verloren teveel tijd en geld bij ­hardware-engineering. Sinds EPLAN is onze ­doorlooptijd 20 tot 30 % sneller.” Luc Vanderelst, D ­ ivision ­Manager Project ­Management & Support, intrion.

9


Productiever

Laat uw resources beter renderen! In de nabije toekomst raakt één op de tien w ­ erkplekken in E ­ uropa niet meer ingevuld. Productiviteitsverlies dreigt. Tenzij u erin slaagt om meer omzet te boeken met ­evenveel p ­ ersoneel. Daarvoor moet u eerst de o ­ ptimalisatie­mogelijkheden in uw engineering o ­ psporen. Om ­vervolgens de werkzaamheden in uw procesketen te verminderen – van p ­ roductontwikkeling tot inbedrijfstelling en zelfs nazorg.

Stap 1: gestandaardiseerd werken Minder handelingen, minder tijdverlies door fouten of o ­ nderlinge ­afstemmomenten: goede richtlijnen en een ­gestandaardiseerde ­werkwijze maken het mogelijk. Wij werken s­ amen met u standaards uit voor uw ­engineering. Van gedefinieerde intelligente m ­ odules in mechanica (voor ­machineframes, gereedschapswisselaars, …) tot ­voorgedefinieerde ­ontwerpen bij hydrauliek, pneumatiek en ­elektrotechniek (­ventielbesturingen, motorschakelingen, …). De interdisciplinaire documentatie garandeert een rimpelloze inbedrijfstelling en een vlot onderhoud van uw installaties. ­Resultaat: de efficiëntie van uw medewerkers neemt toe, uw omzet stijgt op de middellange tot lange termijn.

Stap 2: PLM-strategie onderbouwen EPLAN versterkt uw Product Lifecycle Management-strategie met gericht advies over mechatronisch engineeren. Deze vorm van engineeren – die mechanica, hydrauliek, ­pneumatiek en elektrotechniek overkoepelt – ­garandeert u interdisciplinaire documentatie die op elk moment u ­ p-to-date blijft. Routinewerk en foutopsporing vallen weg. De tijd die zo bij uw medewerkers vrijkomt, kunt u i­nvesteren in nieuwe projecten, innovatie en creatieve processen.

Succesfactor resources: uw strategische voordelen ■ transparanter en sneller werken dankzij standaardisering; ■ minder onderlinge afstemmomenten dankzij ­ gedefinieerde processen; ■ minder routinewerk door krachtigere systemen; ■ minder tijdverlies dankzij realtime bereikbaarheid van up-to-date data.

10


Slimmer

Centraliseer uw bedrijfsknowhow 50% van productontwikkelingskosten zijn toe te s­ chrijven aan te laat ontdekte fouten. Vaak is de juiste kennis wel aanwezig, maar is ze gefragmenteerd over afdelingen, r­ edundant, moeilijk toegankelijk, ongecontroleerd en ­opgeslagen in verschillende formaten. Werken met een centraal ­kennismanagementsysteem in uw engineering laat u toe om de aanwezige kennis vlot op te vragen, te k­ wantificeren en te beheren. Het verhoogt de kwaliteit van uw ontwikkeling, verkort uw processen en bespaart kosten.

Stap 1: modules definiëren Een consequente modularisering van machines en i­nstallaties zorgt voor duidelijke structuren en gedefinieerde informatiekanalen tussen uw afdelingen. Samen met uw engineers ­definiëren we de modules in alle fases van uw engineeringproces. Bijvoorbeeld een module robot voor alle robots in uw productielijn. Daarna beschrijven we met parameters en richtlijnen alle vormen en afhankelijkheden tussen de diverse modules. Zo is alle engineeringkennis centraal beschikbaar en op elk moment toegankelijk voor al uw medewerkers: volledig up-to-date.

Stap 2: slimmer engineeren De sleutel tot succes is een centrale toegang tot alle ­engineeringdata. We begeleiden u naar een systeem dat uw mechanica, hydrauliek, pneumatiek en e ­ lektrotechniek niet alleen onderling verbindt, maar ook linkt aan uw a ­ ankoop, productie en andere afdelingen. Dankzij deze ­interdisciplinaire aanpak kunt u overstappen van s­ equentieel naar parallel engineeren.

Succesfactor knowhow: uw strategische voordelen ■ niet langer afhankelijk van de knowhow van individuen; ■ meer kwaliteit dankzij heldere structuren en processen; ■ minimale foutenlast dankzij actuele correcte data; ■ minder materiaal nodig dankzij hergebruik onderdelen.

11


Apollo Vredestein

“Dankzij EPLAN heeft onze werkvloer altijd een up-todate ­schemapakket dat via ons ­netwerk overal te r­ aadplegen is. B ­ ovendien is het pakket gestandaardiseerd en dus ­onderling u ­ itwisselbaar met onze ­leveranciers. Daardoor ­k unnen we veel sneller w ­ erken dan ­voorheen. Met een zeer hoge ­betrouwbaarheid, ­dankzij de ­heldere en ­secure ­foutregistratie.” J. Breton van Groll, Engineer Apollo Vredestein BV

12


Verder reiken

Scoor wereldwijd met uw engineering De internationalisering neemt razendsnel toe. De wereldeconomie smelt samen door een sneller g ­ oederentransport, moderne communicatietechnologieën en de ­liberalisering en deregulering van de markten. Steeds meer o ­ ndernemingen verplaatsen een deel van hun activiteiten naar het b ­ uitenland om nieuwe afzetgebieden te ontsluiten, de bedrijfskosten te verlagen en de wisselkoersrisico‘s te beperken. Met een doordachte engineering verdeelt ook u vlot uw processen over de continenten.

Stap 3: grensoverschrijdend partnerschap

Stap 1: wereldwijd richtlijnen volgen

Succesfactor internationale concurrentie: uw strategische voordelen

Mondiale engineeringrichtlijnen liggen aan de basis van alle uniforme machines en installaties wereldwijd. Ze ­beschrijven de grensoverschrijdende samenwerking, de ­engineeringoplossingen die u internationaal moet h ­ anteren en de nationale normen die u in acht moet nemen. Wij helpen u om úw richtlijnen uit te werken. Wij definiëren uw workflows en zorgen ervoor dat u per land de juiste ­nationale normen, de juiste taal … hanteert.

Wilt u deze richtlijnen internationaal uitrollen in uw ­organisatie? Onze key-account en ons internationale ­consulting team staan u wereldwijd bij, op elke locatie. Advies, scholing, implementatie, nazorg … Samen met u komen we tot uitgewerkte strategieën en workflows. Samen met u houden we uw engineeringstandaard hoog. Altijd en overal.

■ grenzeloze samenwerking dankzij internationale high-endoplossing; ■ snelle rimpelloze implementatie door ondersteuning op locatie; ■ stijgende productiviteit dankzij grensoverschrijdende ­arbeidsverdeling; ■ kwaliteitstoename via wereldwijde standaardisering.

Stap 2: internationaal engineeren Internationale engineeringactiviteiten hebben baat bij een globale technische ondersteuning die alle belangrijke ­internationale normen zoals IEC, NFPA of GOST ­respecteert en automatisch kan schakelen tussen de verschillende wereldtalen. Een vlot samenspel van de v­ erschillende engineeringdisciplines moet leiden tot een efficiënt ­mechatronisch planningsproces.

13


Betrokken

Uw betrokken partner: van A tot Z Innovatie, time-to-market, resources, knowhow, i­nternationale concurrentie: er zijn tal van succesfactoren om uw marktpositie te verbeteren. Succesfactoren die drie op de vier ondernemingen onaangeroerd laten door een inefficiënt complexiteitsmanagement en een gebrek aan t­ransparantie in de toegevoegde waardeketen. Gevolg? 3 tot 5 % ­extra ­rendement gaat verloren. Optimaliseer daarom uw ­engineering en creëer een lonend concurrentievoordeel in uw branche.

Uw tempo, ons resultaat Hogere winsten behalen, kan alleen wanneer u alle ­efficiëntieslagen benut. Dat gaat niet zomaar. Een ­optimalisatie van uw engineeringprocessen vereist een doordachte en doelgerichte aanpak. EPLAN Software & Service maakt uw project beheersbaar. Meer nog: we laten de transitie verlopen op een tempo dat aansluit bij uw behoeften maar toch altijd leidt naar meer efficiëntie in uw engineering.

Naar mechatronisch engineeren Het summum van efficiënt engineeren ligt in een mechatronische aanpak waarbij u m ­ echaniek, ­elektrotechniek, hydrauliek, pneumatiek en p ­ rocesengineering ­combineert én meteen een brug slaat naar uw documentatie. EPLAN begeleidt u hiernaartoe. Onze jarenlange ervaring en ­omvangrijke dienstverlening zorgen hierbij voor een ­doorslaggevende meerwaarde.

14

Kiezen voor zekerheid Duurzaam succes bereikt u alleen met oplossingen en partners die ook in de toekomst zekerheid bieden. EPLAN is al meer dan 25 jaar een voorloper in ontwikkelingen voor engineering. Wij zetten de trend. Wij weten wat er speelt en werken continu aan innovatieve, ­toekomstgerichte ­oplossingen die u meerwaarde bieden – ook op lange termijn. Met ons kiest u voor stabiliteit en zekerheid – wereldwijd. Onze ervaring en marktpositie bewijzen dat. Als Rittal-zuster profiteren wij bovendien van de kracht en omvang van de gerenommeerde Friedhelm Loh Group: een garantie voor een langdurig succesvolle koers.

Sprekende cijfers ■ 1984: opgericht; ■ Rittal-zuster, onderdeel van de Friedhelm Loh Group; ■ 50 verkoop- en servicecentra wereldwijd; ■ 750 medewerkers wereldwijd; ■ 95.000 gebruikers wereldwijd.


P&V Elektrotechniek

“We kozen voor het EPLAN Engineering Center als ­systeemoplossing én voor de EPLAN knowhow. Het EPLAN Engineering Center vormt het kloppend hart van onze ­procesoptimalisering. Dankzij dit platform maakten we de slag van engineeringto-order naar configure-toorder en is de doorlooptijd drastisch verlaagd tot minder dan tien w ­ erkdagen. De overhead is ­g ereduceerd met 17%. EPLAN heeft ons niet alleen ondersteund met softwaretools, maar ook met implementatie en advies. Wij beschouwen hen dan ook als een volwaardige solution partner.” G. Vanherle, Voorzitter P&V Elektrotechniek

15


■ Process Consultancy EPLAN inventariseert uw actuele werkwijze en geeft adviezen om het rendement van uw technische en commerciële processen te verhogen.

■ Professional Services & Support EPLAN implementeert strategische adviezen via professionele diensten zoals standaardisering, automatisering en integratie.

■ Software Solutions EPLAN reikt u een scala van applicaties aan waarmee u uw engineeringdata en -kennis in een centraal systeem borgt en uw engineers efficiënter ontwerpen.

■ Training & Learning EPLAN organiseert trainingen, seminars en workshops waarmee uw engineers nog

05.2013 / 1

meer uit de EPLAN software halen en zo hun rendement een extra boost geven.

EPLAN Software & Service Bosstraat 54 · B-3560 Lummen Tel: +32 (0) 13 53 96 96 · Fax: +32 (0) 13 53 96 99 E-Mail: sales@eplan.be · www.eplan.be

EPLAN Software & Service Hengelder 56 · Postbus 246 · NL-6900 AE Zevenaar Tel: +31 (0) 316 591 770 · Fax: +31 (0) 316 591 749 E-Mail: sales@eplan.nl · www.eplan.nl

EPLAN process consultancy  
Advertisement