Page 1

Engineering Power EPLAN Electric P8 Version 1.9


PLATFORM geïntegreerde engineering

Platformtechnologie – geïntegreerd en interdisciplinair Het EPLAN productenportfolio is gebaseerd op een uniform ontwikkelingsplatform voor de directe gegevensuitwisseling tussen verschillende disciplines:

EPLAN Electric P8 – de wereldwijde standaard in elektro engineering software Met een vrije keuze tussen grafische of objectgerichte benadering, de variantentechniek en de reverse engineering brengt EPLAN u snel naar succes.

EPLAN Fluid – ontwerp- en engineering software voor hydrauliek en pneumatiek EPLAN Fluid combineert CAD-functies met logische functies en verzorgt op efficiënte wijze uw complete fluid-documentatie – en dat in samenspel met elektro- en mechanical engineering.

EPLAN Cabinet – engineeringsoftware voor het ontwerpen van besturingskasten en automatisering in de productie Virtuele 3D-modellen, 2D-/3D-aanzichten voor de productie, routing, boorsjablonen en NC-koppeling dragen bij aan verlaging van de productiekosten.

EPLAN PPE – Proces Plant Engineering voor instrumentatie en meet- en regeltechniek Planning en engineering van instrumentatie en M&R technische installaties. Transparante procesdocumentatie waarbij gegevens uit alle engineeringsfasen worden gesynchroniseerd.

EPLAN Engineering Center – functionele engineering met integrale disciplinespecifieke data in één platform Machines en systemen worden opgedeeld in mechatronische functiemodulen voor interdisciplinaire engineering.

EPLAN EMI – optimale integratie van mechanica en automatiseringstechniek De disciplines mechanica en automatiseringstechniek gaan steeds meer in elkaar over. EPLAN Software & Service biedt de oplossing met de modulen van EPLAN Mechatronic Integration (EMI) – mechanica en automatiseringstechniek maken hierbij gebruik van dezelfde engineeringsgegevens

EPLAN Platform – de sleutel tot succes Met revolutionaire EPLAN platformtechnologie stapt u in de toekomst van global engineering. Het platform biedt functies die zowel in de elektro-CAE als in de fluid – of M&R-engineering nodig zijn – gecombineerd met een unieke koppeling naar mechanical engineering. Alle systemen maken gebruik van dezelfde database, waardoor de redundante invoer van gegevens overbodig wordt. Het EPLAN Platform; basis voor interdisciplinaire samenwerking en integratie!

2


LICENTIEoverzicht

EPLAN Electric P8

EPLAN Electric P8

Compact

Select

Professional

Page Limit / Aantal schemapagina's

40

Onbeperkt

Onbeperkt

Common EPLAN Platform performance / Gemeenschappelijk EPLAN Platform

  

   

      

Assembly Reports / Automatische verwerkingen/ documentatie Interfacing / Interfacing Article Reports / Artikelverwerkingen Mounting Panel / Besturingskastopbouw

+

Overview Reports / Overzichten Concurrent Engineering / Multi user modus PLC & Bus Extension / PLC & Bus uitbreiding

+

Single Line / Enkellijnige weergave

+

Revision Management / Revisie Management

+

Multi Language Translation / Meertalig vertalen

+

Project Management / Project Management

+

Graphical Reports / Grafische uitwerkingen Change of Standard / Normwisseling

+

+

User Rights Management / Rechtenbeheer

+

+

Project Options / Optie Techniek

+

API Extension / API uitbreiding

+

EPLAN Schematic Generator / EPLAN Schema Generator

+

EPLAN Project Reference / EPLAN Project Referentie

+

EPLAN Add-Ons

Select

Professional

EPLAN Cabinet

+

+

EPLAN Fluid

+

+

+

+

EPLAN Fluid Compact EPLAN PPE EPLAN Mechatronic Integration

Compact

+

+ Standaard-feature + Beschikbaar als Add-on

3


FUNCTIEoverzicht

EPLAN Electric P8 Gen Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Gebruikersinterface Windows conforme bediening Dockbare vensters "Drag & Drop" techniek Configureerbare werkbalken Export / import van werkbalken Configureerbare toetsenbordbediening Uitbreidbare menustructuur Ongedaan maken / Opnieuw uitvoeren met actietip Ongedaan maken / Opnieuw uitvoeren van meerdere stappen tegelijkertijd Formaat overdragen (kwastfunctie) Direct bewerken zonder dialoogvenster Schema vanuit verwerking bewerken Ondersteuning van alle voorkomende talen Alle Windows lettertypen gebruiken Grafisch voorbeeld Voorbeeld van eigenschappen Didactisch Help systeem Gegevensuitwisseling via XML, tekstformaat, CSV, ODBC, COM Documenten van andere programma's als pagina's integreren Hyperlinks Integratie Microsoft Office® Redlining met PDF

Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Methode Start van ontwerp met schema Start van ontwerp met materiaallijst Functiegerichte zienswijze

Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Projecten Onbeperkt aantal projecten Meerdere projecten gelijktijdig openen Eigen projectsjablonen maken Eigen gebruikergedefinieerde coderingsstructuur in het project maken Projecten op willekeurige plaats (servers) opslaan

4

Projectuitwisseling via opslagmedia of e-mail Projecten structureren (bijvoorbeeld op klanten) Voldoen aan de normen IEC, ISO, EN, DIN, NFPA, IEEE, GOST


BASIS functies

EPLAN Electric P8

Pagina's

Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Pagina's Onbeperkt aantal symbolen Onbeperkt aantal symboolbibliotheken Eigen symbolen maken Logica van symbolen controleerbaar Actualiseren van symbolen in het schema Zestien varianten per symbool Symbolen met "Drag & Drop" invoegen Symboolbibliotheek elektrotechniek IEC / DIN Symboolbibliotheek elektrotechniek NFPA / JIC Meerdere pagina's openen en als werkmappen weergeven Ontwerpvarianten Meerlijnige weergave Overzichtsweergave Apparaatkast weergave in het schema Ondersteuning van alle papierformaten Padindeling met hulplijnen visualiseren Paden automatisch coderen Lege tekstvelden visualiseren Optimale leesbaarheid van de tekst door instellen van minimale tekstgrootte op het beeldscherm Autoconnecting (verbindingen automatisch tekenen) Pre-connecting (verbindingsvoorstel) Smart connecting (elastiekfunctie) Diagonale autoconnecting (verbindingen kruisen) Grafische groepering van symbolen en afbeeldingen Logische groepering van machineonderdelen Logische groepen van machineonderdelen nesten Automatische kruisverwijzing van afbreekpunten Contactspiegels en codes afzonderlijk willekeurig positioneren Instelbaar coördinatensysteem / raster, basispuntverplaatsing, relatieve coördinateninvoer Raster en rastersnap instelbaar Elementen horizontaal en verticaal uitlijnen Objectsnap instelbaar Layerbeheer Eigen layers definiëren Weergave op schaal Beschikbaarheid van beschreven functies is afhankelijk van licentie en add-on's. Zie het Licentie-overzicht op pagina 3.

5


PAGINA'S en componenten bewerken

Verwerken van grote hoeveelheden gegevens

EPLAN Electric P8 Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Pagina's Bematingen: lineaire bemating, evenwijdige bemating, doorlopende bemating, oplopende bemating, basislijnbemating, hoekbemating, cirkelbemating Omrekening afmetingen van metrisch naar inch Grafische weergave verschalen, uitrekken Grafische weergave op voorgrond of achtergrond plaatsen Werkbalk voor grafisch formaat Grafische functies: lijn, polylijn, polygoon, rechthoek, cirkel, cirkel via drie punten, boog via middelpunt, boog via drie punten, sector, ellips, Bézier-curve Teksten: draaien (in elke hoek), verschalen, cursief en vet Teksten aan elkaar docken Automatische pad-functieteksten Werkbalk voor tekstformaat Afdrukken in kleur of zwart-wit Import / export van afbeeldingen in verschillende formaten Import / export van DXF / DWG Uitvoer als PDF met zoekfunctie, navigatie en hyperlinks Volledig project in één intelligent PDF-bestand mogelijk

Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Componenten Ontwerpen van meerdere bussystemen Ontwerpen van meerdere PLC systemen Klemmen beheren Stekers beheren Kabels beheren Lengte zelfde kabeltype optellen Kabel automatisch genereren Componenten automatisch coderen/ nummeren Automatisch kruisverwijzen van componenten Samenstellen van netten tbv verbindingsnummers

6

Samenstellen van potentialen en signalen met markering


EPLAN Electric P8 Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Componenten bewerken Paginaonafhankelijke navigatie en bewerking in het project Artikelbeheer met technische gegevens Artikelbeheer met commerciële gegevens Artikelbeheer extern koppelen Definitie van bouwgroepen Definitie van modules Definitie van toebehoren Verschillende grafische weergave van artikelen Bestellijsten ontwerpen Voordefinitie van apparaten Apparaten zonder schema bedraden Controle van het schema op logische inconsistenties Niet gebruikte apparaten vinden Apparaten zonder code vinden Onvolledige apparaten vinden Onderbezette apparaten vinden Overbezette apparaten vinden

Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Verwerking van grote hoeveelheden gegevens In tabel bewerken Bloksgewijs bewerken Scripts Opdrachtregelparameters Automatische ODC codering Kenletters intelligent voorstellen Aansluitcodes intelligent voorstellen Automatische kruisverwijzing Zoeken en bewerken met twee onafhankelijke resultatenlijsten Vanuit zoekresultaten naar de pagina springen Eigenschappen extern bewerken Beschikbaarheid van beschreven functies is afhankelijk van licentie en add-on's. Zie het Licentie-overzicht op pagina 3.

7


AUTOMATISCHE

verwerkingen/ documentatie en Interfacing

EPLAN Electric P8 Gemeenschappelijk EPLAN Platform – Beheer Onbeperkt aantal macro's (deelschema's) Eigen structurering van macro's Eigen formuliersjablonen maken Eigen filtersjablonen maken Eigen nummeringsschema's maken Systeemgedrag instelbaar Gebruikergedefinieerde eigenschappen Centraal beheer van symbolen Centraal beheer van formulieren Centraal beheer van plotkaders Centraal beheer van artikelen

Automatische verwerkingen/ documentatie Online verwerkingen Verwerkingen blokkeren Automatische inhoudsopgave Automatisch titelblad / voorblad Automatisch structuurcodeoverzicht Automatische plotkaderdocumentatie Automatische formulierdocumentatie Automatisch symbooloverzicht Automatische verbindingslijst Automatische klemmenaansluitlijst Automatische klemmenopbouwlijst Automatische stekeraansluitlijst Automatische kabelaansluitlijst Automatisch kabelweergaveschema

8

Automatisch revisieoverzicht

Interfacing Codering van labels en schildjes


MODULES Artikelverwerking

Besturingskastopbouw, Overzichten, PLC & Bus uitbreiding EPLAN Electric P8 Artikelverwerking Automatische artikellijst Automatisch artikellijstoverzicht Automatische onderdelenlijst

Besturingskastopbouw Ontwerpen van montageplaatindeling Start van ontwerp met montageplaatindeling Grafische detailweergave op montageplaten Automatische weergave via H / B / D op montageplaten Afboeklijst voor montageplaatindeling Detailontwerp van kabelgoten Grafisch ontwerpen van behuizingen en aanzichten Automatische besturingskastlegenda

Overzichten Automatisch kabeloverzicht Automatisch stekeroverzicht Automatisch klemmenstrookoverzicht Automatisch potentiaaloverzicht Automatisch projectoptieoverzicht Automatisch revisieoverzicht Automatisch structuurcodeoverzicht

Multi user modus Multi-user gebruik in ĂŠĂŠn project

PLC & Bus uitbreiding Paginaoverschrijdende PLC bewerking Paginaoverschrijdende busstructuur Automatisch PLC diagram Automatisch PLC kaartenoverzicht Synchronisatie van PLC gegevens met configuratiesystemen Schema's automatisch uit PLC gegevens genereren

Enkellijnige weergave Enkellijnige weergave Automatische conversie van meerlijnige / enkellijnige weergave Verbindingen gecombineerd weergeven Beschikbaarheid van beschreven functies is afhankelijk van licentie en add-on's. Zie het Licentie-overzicht op pagina 3.

9


REVISIE Management

Meertalig vertalen

EPLAN Electric P8 Revisie Management Revisiebeheer – bijhouden in logboek Revisiebeheer – vergelijken Conversiedocumenten voor revisies als lijst Conversiedocumenten voor revisies als grafische weergave Gereviseerde schema's tegen schrijven beveiligen

Meertalig vertalen Vertalen (Unicode) Meervoudig gebruik van vertalingen Integratie van vertaalbureaus Automatisch aanvullen van woorden Vertalen per woord of per regel

Project Management Projectbeheer op verschillende stations Meerdere projecten backuppen, veilig opslaan, kopiëren, beheren Projectlijsten maken Projectkopgegevens uitvoeren Blokbewerking voor projecteigenschappen

Grafische uitwerkingen Automatische klemmenaansluitschema Automatisch stekeraansluitschema Automatisch kabelaansluitschema Automatisch apparaataansluitschema

Normwisseling Wizard voor automatische aanpassing van projecten aan normen

10

Formulieren, plotkaders, symbolen uitwisselen Projectstructuur wijzigen IEC naar USA ladder omzetten


EPLAN Add-On

Modules

EPLAN Electric P8 Rechtenbeheer Gebruikersbeheer Herkenning van Windows gebruikers Menustructuur sturen

Optie Techniek Delen van project en/of pagina als opties definiĂŤren en deze naar keuze weergeven of verbergen

API uitbreiding Programmeerinterface .NET C# Programmeerinterface .NET Visual Basic Programmeerinterface COM C / C++ Programmeerinterface COM Visual Basic

EPLAN Schema Generator Automatische schema generator

EPLAN Project Referentie Kwaliteitscontrole binnengekomen projecten

EPLAN Mechatronic Integratie Optimale integratie van mechanica en automatiseringstechniek

EPLAN Cabinet 3D ontwerpsysteem voor besturingskasten en geavanceerde automatisering in de productie

EPLAN Fluid Fluid schema's tekenen voor hydraulica, pneumatiek, koeling en smering

EPLAN Fluid Compact Add-On voor EPLAN Electric P8 Compact

EPLAN PPE Ontwerpsysteem voor instrumentatie en meet- en regeltechniek Beschikbaarheid van beschreven functies is afhankelijk van licentie en add-on's. Zie het Licentie-overzicht op pagina 3.

11


your Engineering

internationaal zonder grenzen

www.eplan.be . www.eplan.nl

EPLAN

Functie overzicht – EPLAN Electric P8

Onze klanten werken overal ter wereld – wij ook Met 18.000 klanten en 60.000 installaties wereldwijd en met internationale aanwezigheid demonstreert EPLAN Software & Service al meer dan 20 jaar het succes van een consequente praktijkgerichte benadering. Meer dan 50 verkoop- en servicecentra verzorgen wereldwijd ondersteuning op 6 continenten. Als 100% Rittaldochter maakt EPLAN Software & Service deel uit van de Friedhelm Loh Group. EPLAN staat in deze sterke onderneming voor innovatiekracht, continuïteit, vooruitgang en investeringszekerheid.

EPLAN Software & Service Hengelder 56 . Postbus 246 NL-6900 AE ZEVENAAR Tel: +31 (0) 316 591 770 Fax: +31 (0) 316 591 749 sales@eplan.nl . www.eplan.nl

EPLAN Software & Service Bosstraat 54 B-3560 Lummen Tel: +32 (0) 13 53 96 96 Fax: +32 (0) 13 53 96 99 sales@eplan.be . www.eplan.be Concept: TTM (Cologne-Overath), 9/09

EPLAN High End (Electric P8)  

EPLAN High End (Electric P8)