Page 1

EPLAN – efficient engineering.

EPLAN als platform voor betere samenwerking

Het Japanse bedrijf Yokogawa is gespecialiseerd in industriële automatisering voor de olie- en gasindustrie. Het bedrijf levert geavanceerde oplossingen voor procesautomatisering (meten en regelen), beveiliging en bemonstering. Vanaf boren, transport, opslag tot en met eindgebruikers zoals elektriciteitscentrales of de (petro)chemische industrie. “We ontwikkelen besturingskasten, netwerken en applicaties. Daarbij wordt onze toegevoegde waarde steeds meer het optimaliseren van de processen van onze klanten”, vertelt Peter Wiltjer, Discipline Supervisor Hardware Engineering bij de Europese regiovestiging van Yokogawa in Amersfoort. Zijn team van 15 hardware engineers ontwikkelt oplossingen voor zowel nieuwbouw als upgrades of migraties van bestaande systemen. Yokogawa is marktleider in systemen voor een zeer specialistische branche. “De systemen die wij maken zijn omvangrijk en complex”, vertelt Peter Wiltjer. “Daar komt bij dat veiligheid in de olie- en gaswereld natuurlijk voorop staat. Van ieder systeem bouwen we een exacte kopie. Zodat we vooraf het proces kunnen simuleren en het systeem uitgebreid testen. En we de operators een gedegen training voorafgaand aan het inbedrijfstellen van het systeem kunnen geven. Dit alles om te zorgen dat de ingebruikname vlekkeloos en snel en veilig verloopt.”


Oil & Gas

Overbodig repeterend werk verdwijnt

Standaardiseren om beter te concurreren Ook een gespecialiseerde nichespeler als Yokogawa ziet de concurrentie toenemen. “Het werk verschuift veel makkelijker over de wereld. Wat wij hier doen, kunnen ze in India ook. Maar dan goedkoper. Toch is het uitbesteden van engineering vaak lastig, omdat de bouw en service voor onze systemen lokaal en regionaal plaatsvindt. We moeten dus hier in Europa nog meer concurrerend zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar tools waarmee we tijd en geld kunnen besparen. Op het gebied van engineering viel er nog veel te winnen. Tekenen, lijsten maken, documentatie, alles deden we min of meer met de hand. Onze eerste focus is om onze productcomponenten en werkwijze meer te standaardiseren, zodat we eerder ontwikkelde bouwstenen makkelijk kunnen hergebruiken.”

Branche-specifieke eisen Yokogawa koos voor de engineeringsoftware van EPLAN. Peter Wiltjer legt uit waarom: “Er is een duidelijke match: onze engineering is grotendeels elektrotechnisch en EPLAN komt ook uit die hoek. Veel elektrotechnische engineers kennen het pakket en dat maakt het ook makkelijker om goede mensen te vinden. EPLAN bleek de beste tool voor de standaardisatie die wij voor ogen hadden. Het pakket is grotendeels in te richten volgens onze manier van werken. Maar het is nog niet voor de volle 100% geschikt voor de procedures, revisiebeheer en documentopbouw die in de olie- en gassector vereist zijn. Bij EPLAN heb ik er alle vertrouwen dat ze open staan voor onze wensen, zoals ze dat ook in andere branches hebben bewezen.”

Wereldwijd samenwerken aan projecten Yokogawa is een internationaal bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Onderlinge samenwerking aan projecten vormde ook een belangrijk argument om over te stappen op een gestandaardiseerde werkwijze. “Om het beste te halen uit de standaardisatie, was het belangrijk dat alle vestigingen meededen. Dat viel niet altijd mee. Onze insteek was efficiencyverbetering en communicatie. Al pratende bleek dat onze vestigingen in India en Singapore veel meer instaken op het borgen van kennis. Logisch, omdat ze daar met veel meer, vaak minder ervaren mensen aan projecten werken. Efficiencyverbetering én kennisborging, met de standaardisatie en de software van EPLAN slaan we deze twee vliegen in één klap.”

2


Samenwerking verbeteren

Het management in Japan was snel overtuigd van de overstap op EPLAN. Binnen een recordtijd van anderhalf jaar werd de EPLAN software uitgebreid getest én geïmplementeerd. Dat vergde van beide kanten aanpassingen. Wiltjer: “Binnen Yokogawa kennen we korte lijnen, ook over de grens. Als mijn Duitse collega’s iets bespreken met hun EPLAN accountmanager, verwacht ik dat mijn Nederlandse accountmanager dat weet. Op dit gebied schakelde EPLAN snel een tandje bij! Bij EPLAN bemerk ik een duidelijke interesse in onze wereld en de bereidheid om in de toekomst zaken hierop af te stemmen.”

Meer bezig zijn met echte engineering “Voor onze engineers in Europa en Azië betekent dit een totaal andere manier van werken”, vervolgt Wiltjer. Minder ad hoc, meer volgens een voorgedefinieerd proces. Dat is voor sommigen even wennen, maar gelukkig maakt EPLAN het werk van engineers ook aantrekkelijker. Je bent meer met echte engineering bezig. Overbodig repeterend werk verdwijnt. Op tientallen plekken wijzigingen doorvoeren omdat op het laatste moment iets verandert, behoort tot het verleden. Met één druk op de knop besparen we zo 14 dagen werk. Hierdoor kunnen we sneller, flexibeler en later in het traject inspelen op last minute besluiten van de opdrachtgever.”

Tijdsbesparing van minimaal 30 - 40% Het doel van de standaardisering – een efficiënter ontwikkeltraject – wordt in middels ruimschoots gehaald. Wiltjer: “Onze engineers besparen met EPLAN zo’n 30 tot 40% tijd, en dat is nog een voorzichtige schatting. We halen nog lang niet alles uit de software wat erin zit. Denk bijvoorbeeld aan de documentatie: per project moeten we vaak honderden documenten produceren. Als we dit ook met EPLAN automatiseren, komen we zeker op een tijdsbesparing van 60%.”

3


Oil & Gas

EPLAN als platform voor betere samenwerking

Samenwerking over de hele keten

09.2013

De efficiencywinst is mooi, maar Peter Wiltjer ziet EPLAN vooral als een tool om samenwerking te verbeteren. Tussen de engineers onderling en over de grens lijkt dit nu al geslaagd. “We kijken verder dan engineering. Bijvoorbeeld bij inkoop en verkoop kunnen we nog veel winst behalen als we systemen koppelen en data uitwisselen. Maar als het aan mij ligt, houdt het niet op bij Yokogawa. Standaardisatie moet over de hele keten gaan. Dit betekent samen optrekken met sleutelfiguren bij klanten en toeleveranciers. Wat speelt er bij jullie? Hoe kunnen we onze diensten beter integreren? Dit geldt natuurlijk ook voor onze kastenbouwers in Europa. Als we onze werkwijzen beter op elkaar afstemmen, kunnen we samen de kosten verlagen. Als we daar een speerpunt van maken, winnen we uiteindelijk op kwaliteit. Zo kunnen we ook in Europa concurrerend zijn.”

EPLAN Software & Service Bosstraat 54 · B-3560 Lummen Tel: +32 (0) 13 53 96 96 · Fax: +32 (0) 13 53 96 99 E-Mail: sales@eplan.be · www.eplan.be

EPLAN Software & Service Hengelder 56 · Postbus 246 · NL-6900 AE Zevenaar Tel: +31 (0) 316 591 770 · Fax: +31 (0) 316 591 749 E-Mail: sales@eplan.nl · www.eplan.nl

Customer Success Story: Yokogawa  
Advertisement