Page 1

EPLAN Systemen

New Lachaussée kiest resoluut voor spitstechnologie “Verbetering productiviteit was prioritair” Sommige bedrijven stralen deskundigheid en knowhow uit: nationaal én ­internationaal. New Lachaussée is er zo een van. Het bedrijf uit Milmort (voorheen Herstal) is ­uitgegroeid tot wereldleider in hoogtechnologische productiemachines en persen voor, metalen componenten voor de industrie en munitie voor de jacht, sport, vrije tijd en militaire toepassingen. 71 medewerkers realiseren jaarlijks een omzet van bijna 20 miljoen euro. Een groot deel van dit zakencijfer vloeit voort uit export. Het beste bewijs dat New Lachaussée ook internationaal hoog staat aangeschreven. Dat New Lachaussée wereldwijd op 1 staat is geen toeval. Het bedrijf investeert r­ esoluut in spitstechnologie. Een drive naar perfectie die ook blijkt uit haar baseline: ‘When good is not good enough’. New Lachaussée stelt zich niet tevreden met gewoon ‘goed’, ze gaat voor de top, voor het beste. Dat blijkt uit haar producten én uit de keuze van haar toeleveranciers. Die is weloverwogen met het oog op een maximaal rendement van haar productie. In die optiek koos New Lachaussée EPLAN Electric P8 voor het ontwerp van haar elektrische schema’s.

Onze keuze voor EPLAN berust op o­ bjectieve en w­ eldoordachte criteria zoals return en ­productiviteitsverhoging. Yves Delmotte, verantwoordelijke elektrische afdeling New Lachaussée.


Hoog

rendement van het productieproces

Uit een analyse van de markt bleek dat EPLAN het meest geschikte systeem was om aan productiviteit te winnen. Yves Delmotte, verantwoordelijke elektrische afdeling New Lachaussée.

Kwaliteit en rendement Dankzij doorgedreven onderzoek van haar R&D-afdeling komt New Lachaussée vandaag ­probleemloos tegemoet aan alle mogelijke wensen van haar klanten. Van vragen die in een traditioneel schema ­passen tot speciale bestellingen waarbij de bestaande uitrusting moet worden aangepast. Het spreekt vanzelf dat betrouwbare elektrische schema’s daarbij een belangrijke rol spelen.

Naar intelligente software Yves Delmotte, verantwoordelijke van de elektrische afdeling van New Lachaussée: “Het succes van ons bedrijf verklaart zich samengevat door twee belangrijke elementen. In de eerste plaats onze drang naar kwaliteit die resulteerde in onze ISO 9001:2000-certificering. Daarnaast maken we vaak het ­verschil met het hoge rendement van onze productie. EPLAN is daarin niet onverdienstelijk. ­Integendeel. De ­verbetering van onze productiviteit was een van de doorslaggevende elementen om met EPLAN te werken. Vroeger gebruikten we eenvoudige tekensoftware voor het ontwerp van onze elektrische ­ ­schema’s. De overschakeling naar intelligente software drong zich steeds meer op. Vooral omdat we wisten dat we hierdoor aan tijd én productiviteit zouden winnen.”

Positieve marktanalyse Dus startte New Lachaussée een marktanalyse op om de meest geschikte partner te vinden. “We ­hebben de markt grondig doorgelicht om te kijken welke oplossing het meest geschikt zou zijn voor ons,” ­verduidelijkt Yves Delmotte. “De systemen van EPLAN leken aan al onze verwachtingen te v­ oldoen. Daarom hebben we andere ondernemingen aan de tand gevoeld die al werkten met EPLAN. Zij w ­ aren allemaal overtuigd van de kwaliteiten van het systeem. De keuze berust dan ook op objectieve en ­weldoordachte criteria zoals return on investment en een hoger rendement van onze productie.”


Lage foutenlast

tijdswinst

en gebruiksvriendelijkheid

Positieve argumenten Ook meer praktijkgerichte argumenten zoals gebruiksvriendelijkheid en de uitgebreide EPLAN-bibliotheek speelden mee in de keuze voor EPLAN. Yves Delmotte: “Dankzij de gebruiksvriendelijkheid en het intuïtieve karakter van de interface kunnen onze ingenieurs veel vlotter met de software omspringen. En ook de uitgebreide EPLAN-bibliotheek is een troef. De bibliotheek bevat steeds meer symbolen van andere bedrijven en l­everanciers. Zo kunnen we die automatisch in onze schema’s overnemen zonder dat we ze eerst a ­ llemaal moeten tekenen.”

50% tijdswinst Na drie jaar heeft Yves Delmotte intussen een klare kijk op de toegevoegde waarde van de EPLAN-software: “Aanvankelijk hadden we alleen een ‘light’-versie van de s­oftware, maar we zijn al snel geëvolueerd naar een versie met meer functies. Vandaag gebruiken we de EPLAN Electric P8-versie en we zijn er heel tevreden over. Ik denk dat we zo’n 50% tijd winnen voor het complete elektrische ontwerp van een machine. ­Uitzonderlijke prestaties die we danken aan verschillende factoren. Zo maken we minder fouten ­omdat het systeem volledig toegespitst is op ­elektrische schema’s. De sleutel tot het succes? Een b ­ ­ijzonder ­handig ­controle- en analysevermogen. Eventuele fouten Na drie jaar werken met EPLAN kunnen we stellen dat ­worden op tijd opgespoord waardoor we ze nog vóór de EPLAN Electric P8 ons tot 50% tijd bespaart in het complete ­productie kunnen verhelpen. Dankzij EPLAN winnen we ook heel wat tijd voor de bedrading en de indienststelling.” ­elektrische ontwerp van een machine.

Yves Delmotte, verantwoordelijke elektrische afdeling New Lachaussée.


EPLAN Systemen

Onweerlegbare toegevoegde

waarde Investeren in spitstechnologie Voor een bedrijf dat zoveel belang hecht aan spitstechnologie en productierendement, is de tijdswinst die de EPLAN-software meebrengt ­ ­natuurlijk uiterst belangrijk. Zeker met het oog op de internationale markten waar een korte levertijd meer dan ooit noodzakelijk is om klanten te winnen en te houden. Maar niet alleen het systeem zelf maakt het verschil, ook de goede onderlinge samenwerking met EPLAN. En die … geeft vuurwerk!

Betrouwbare helpdesk Yves Delmotte: “Tijdens de indienststelling van de software, hebben we bij EPLAN een opleiding van enkele dagen gevolgd. Daarin ontdekten we de voornaamste functies en mogelijkheden van de software. Bovendien ­kunnen we altijd rekenen op de professionele helpdesk. De medewerkers van EPLAN geven ons systematisch en snel antwoord op onze vragen. Ze helpen ons ook efficiënt uit de nood als we eens op problemen stuiten. Wat de ­ontwikkeling betreft, zijn alle gebruikers van de nieuwe P8-versie het eens: de ­gebruiksvriendelijkheid en het belang van de nieuwe functionaliteiten zijn niet te evenaren. Kortom: EPLAN is een onweerlegbaar toegevoegde waarde voor New Lachaussée.”

EPLAN Software & Service Bosstraat 54 B-3560 Lummen Tel: +32 (0) 13 53 96 96 Fax: +32 (0) 13 53 96 99 sales@eplan.be - www.eplan.be

Published in 2011 - by Input International

Customer Success Story: New Lachausée  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you