__MAIN_TEXT__

Page 1

OMA Ă„RI NOVEMBER 2017

Lehe koostas AS Ekspress Meedia Erilehtede tegevtoimetaja: Juuli Nemvalts juuli.nemvalts@ekspressmeedia.ee Toimetaja: Vilve Torn vilve.torn@ekspressmeedia.ee Projektijuht: Mario Kull mario.kull@ekspressmeedia.ee


OMA ÄRI 3

Ettevõtluses viib sihile üksteisemõistmine Foto: Shutterstock

Olulisest uuringust selgus, miks investorid alustavate ettevõtjate ideid sageli ei rahasta. Eestis on viimastel aastatel populaarsust kogunud, kuid ka kriitikat saanud ambitsioonikad kasvuettevõtted, mille asutajate tiimid püüavad innovaatiliste ideedega kiiresti välisturgudele jõuda. Ja selleks kaasatakse investeeringuid äriinglitelt ning ühisrahastuse ühisrahastusplatvormide kaudu. Et alustava ettevõtja rahastuse kaasamise õnnestumisest sõltub edasine tähelend, uurisid Estonian Business School, Tallinna ülikool ja Tartu ülikool ettevõtlusõppe programmi “Edu ja tegu” raames tegureid, mis ettevõtjate ja investorite koostööd takistama kipuvad. Ühtlasi uuriti arusaamu teadmistest ja oskustest, mis edu saavutamiseks täiendamist vajavad. Usaldus ja infovahetus Uuringust selgus, et investorite ja ettevõtjate arvamused koostöö takistuste kohta erinevad mõne-

Edukas koostöö kiirele kasvule ja uuendustele orienteeritud ettevõtlustiimiga võib tuua investorile suurt tulu.

ti. Kui investorid näevad ettevõtjatega koostöö kõige suurema takistusena ettevõtlustiimi ebapiisavat pühendumist ja vähest pädevust äriidee elluviimisel, siis ettevõtjad ise eeldasid, et peamine takistus on investeeringuks küsitava summa suurus või oskamatus investeeringuvajadust piisavalt põhjendada. Investorid rõhutasid siiski nähtavat vastuolu idee leidmisega kaasneva vaimustu-

se ning hilisemaks järjekindlaks rakendamiseks vajaliku motivatsiooni ja koostöövõime vahel. Investori jaoks hoiab hea ettevõtlustiim fookust ja on valmis kas või läbi seinte minema. Samuti peavad investorid probleemiks ettevõtjate vähest klientide ja sihtturu tundmist ning tehnoloogiliste riskide alahindamist. Ettevõtjad ootavad investoritelt aga suuremat avatust ja

EDU JA TEGU • Et tevõtlusõppe programmi “Edu ja tegu” toetab Euroopa Sotsiaalfond ning juhib haridus- ja teadusministeerium. • Uuringuga tutvu ettevõtlusõppe programmi kodulehel http://ettevotlusope.edu.ee/uuringud

kannatlikkust ning riskialtimat suhtumist. Mõlemad pooled olid siiski ühel meelel, et alustava ettevõtluse puhul on oluline ettevõtlustiimi ja investorite usaldus ning süstemaatiline infovahetus. Hinda õigesti turupotentsiaali Ettevõtjate ja investorite seas tekkis mitmeid lahkarvamusi koostöö ja investeeringute edukust mõjutavate teadmiste ning oskuste pingerea määratlemisel. Nii ei peaks ettevõtjate arvates Eesti investorid end täiendama äriühingu omanike ringist väljumise temaatika koha pealt. Samas peavad äriinglid seda aga kõige vajalikumaks enesearendamise valdkonnaks. Ühtlasi ei pidanud äriinglid enda teadmiste täiendamist investeeringute tasuvuse hindamisel eriti oluliseks, samal ajal kui ettevõtjad arvasid just vastupidist. Äriinglitel kaasneb enamasti varasema ettevõtluskogemusega ka ülevaade äriprojektide tasuvuse hindamise alustest. Ent alustavatesse ettevõtetesse investeerimise kogemus on viinud nad järeldusele, et tasuvusarvestus-

test on vähe kasu, kui toote turupotentsiaali ei suudeta õigesti hinnata. Ettevõtjad pidasid oluliseks äriinglite koolitusvaldkonnaks ka sündikaatinvesteeringuid, et ühendada Eesti veel vähearenenud investeerimiskeskkonnas erinevate investorite ressursse. Etapid ja vahe-eesmärgid Investorite arvates peaksid ettevõtjad täiendama oma oskusi eeskätt idee turul testimise ja klientidelt tagasiside saamise küsimuses. Samuti rõhutasid investorid ettevõtjate meeskonnatöö oskuste arendamise vajadust. Ühtlasi soovitasid investorid ettevõtjatel jagada oma äriidee elluviimine etappideks ja seada vahe-eesmärke, mis toetab nende hinnangul rahastuse saamist. Ettevõtjad ise peavad oluliseks koolitusi uute turgude ja koostöövõrgustike leidmiseks. Samuti tähtsustasid nad intellektuaalomandi kaitsega seonduva arendamist. Lugu on refereering EBS-i ettevõtlusprofessori Tiit Elenurme, TLÜ teaduri ja arendusprojektide valdkonna juhi Külliki Tafel-Viia ning TLÜ programmi STARTERcreative juhi Marek Mühlbergi kokkuvõttest.

SISUTURUNDUS

Hea tõlge aitab ettevõtte kuvandit kujundada Planeedil Maa elab kaugelt üle seitsme miljardi inimese. Neist ainult miljon, kui sedagi, räägib eesti keelt. Pisikese rahvana oleme juba ammu teadvustanud, et vaid oma emakeelega siin ilmas suuri tegusid ei tee. Eriti tänapäeva üha enam globaliseeruvas maailmas. Kuid tihti ei piisa sellestki, kui põhikeeled suhtlustasandil suus. Eriti siis, kui jutt käib professionaalsest, ettevõtte tasandil toimuvast suhtlemisest. Nii mõnigi vast mäletab otsetõlke koledust ilmekalt demonstreerinud reklaami, kus valuvelgedest said ühtäkki pain brothers. Nuta või naera, kuid paraku ei jää sedalaadi vaimuvälgatused üksnes reklaamimaailma vahepalaks. Paraku tuleb ikka ette, et ettevõtte kodulehel, turundustekstis või ametlikus dokumendis on sõnad, teinekord ka laused, valesti tõlgitud või sootuks vahele jäänud. Mida aeg edasi, seda enam sõltub äri edu loodud imagost, mistõttu võib sedalaadi ebaprofessionaalsus kurjalt kätte maksta. Nii oleks-

ki mõistlik igasugused äpid ja muud veebilahendused kõrvale jätta ning oma ala professionaalide poole pöörduda, kelleks tõlkebüroo Interlex OÜ kahtlemata ka on. Interlex alustas oma tegevust 1997. aastal õigustõlkebüroona. Praeguseks on ampluaa aga märksa laiem, ulatudes meditsiinist finantsvaldkonnani. Euroopa keeltele lisaks tehakse tõlkeid teistesse maailma enim levinud keeltesse. See teeb kokku üle 30 keelesuuna. Kuid sellega Interlexi kompetents kaugeltki ei piirdu. Nimelt

on tõlkeprotsess märksa keerulisem, kui see esmapilgul tunduda võib. Üksnes heast võõrkeeleoskusest enamasti ei piisa. Sageli on tekstid sedavõrd spetsiifilised, mistõttu on õigusteaduse, tehnika-, meditsiini- või finantsvaldkonda puudutavad erialased süvateadmised suisa möödapääsmatud. Tõlkimine on kultuuride vahendamine, mis eeldab ka elu-

kogemust, avatust, uudishimu ning loovust. Kui teksti lihtsalt mehaaniliselt tõlkida, võib tulemuseks olla katastroof. Viga, mida liigagi sageli on just veebilehtede puhul märgata. Kindlasti on vaja tõlkijale anda oma töö tegemiseks piisavalt aega, nii jõuab ta kõike eelnimetatut arvesse võtta. Kiirtöö on kiirustades tehtud töö ja selle tulemusi oskame me kõik ette kujuta-

da. Ära ei tohiks ka unustada, et madala hinna eest väga head tulemust ei osta. Kuid lisaks tõlkija pädevusele mängib veebilehtede tõlkimisel olulist rolli ka kliendi enda panus. Sageli saadetakse tõlkesse ainult lause, halvemal juhul sõna kodulehelt. Nii on pea võimatu arvestada veebilehe üldist loogikat, senist sõnakasutust, kasutajateekonda ning kujundust, mistõttu võibki tulemuseks olla disaini mitte mahtuv või kentsakas tekst. Tõlkida on võimalik ka otse sisuhaldussüsteemis, kuid siis ei saa töö tegemisel tõlkemälu koos integreeritud erialasõnastikuga kasutada. Nii ei jää tekstidest ja nende versioonidest alles ühtegi jälge, sest kogu tegevus on toimunud otse veebis. Kõige mõistlikum on siiski kodulehe tõlkimisel kasutada spetsiaalset tarkvara, millest mõnda on võimalik sisuhaldussüsteemiga liita. See võimaldab otse veebis tõlkida, arvestades iga sõna ja lause puhul lisaks kontekstile veebile-

he disaini. Kindlasti eeldab see head koostööd veebiagentuuriga, et juba lehte tehes tõlketööriist veebi sisuhaldusega integreerida. Oma veebiarendajalt tasub julgelt Wordpressi või Drupali sisuhaldussüsteemi küsida, et edaspidi mugavalt veebis tõlkeid teostada. Et teksti kvaliteedis, funktsionaalsuses ning kasutajasõbralikkuses veenduda, tuleks pärast kodulehe tõlkimist see kindlasti analüütilise pilguga üle vaadata, vajadusel viimistleda. Kõik selleks, et lõpptulemus vastaks koostöös kliendiga seatud eesmärkidele ja kaubamärgi stiilijuhendile, arvestaks erialasõnavara ning oleks samas lõppkasutajale lihtsasti mõistetav. Targad valikud on need, mis viivad eduni. Seda ka koostööpartnerite osas. Täpsem info http://interlex.ee/ ja interlex@interlex.ee; +372 630 9660.


4 OMA ÄRI

Ettevõtte riske saab tuvastada ja probleeme ennetada Ebaõnnestumiste vältimiseks ja riskide maandamiseks peaks ettevõtte juht tähelepanu pöörama mitmele firma finantstervist iseloomustavale suhtarvule.

Intressiriskide maandamine 1. Töötage välja tururiskide maandamise poliitika. See dokument sõnastab, millised on ettevõtte tururiskid ning mida ja millal peaks riskidega toimetulekuks tegema. 2. Teadke ettevõtjana, mis on riskimaandamise täpne eesmärk. Intressirriske maandades saate näiteks vähendada rahavoo ja kasumi kõikumist, tagada finantsilist tugevust või laenukohustuse täitmise võimekust ning eemaldada tururiske. 3. Riskimaandamise poliitika aitab kriitilises olukorras vältida paanikat ja teha arukaid otsuseid.

Just nende suhtarvude alusel saab kõige lihtsamalt tuvastada ohtusid, aga ka efektiivsuse kasvatamise võimalusi.

4. Iga otsus peab olema teadlik. Allikas: SEB Põhjalik analüüs aitab alati riske maandada ja uusi ärivõimalusi leida.

Likviidsuskordaja Likviidsuskordaja mõõdab, kuidas teie ettevõte suudab oma lühiajaliste varadega lühiajalisi kohustusi täita. Algandmed leiate bilansist ja valem on järgmine: (lühiajalised varad – laovarud) / lühiajalised kohustused. Ettevõte saab oma lühiajaliste kohustuste täitmisega hakkama, kui likviidsuskordaja on suurem kui üks.

Ostjate käibesagedus Ostjate käibesagedus mõõdab päevades, kui kiiresti keskmiselt kliendid teie ettevõttele arveid tasuvad. Käibevahendite juhtimine on seda lihtsam, mida väiksem on ostjate käibesageduse suhtarv. Täpne maksetähtaeg oleneb küll majandussektorist, kuid Ees-

tis jääb see tavaliselt vahemikku 7–30 päeva. Varude käibesagedus Varude käibesagedus mõõdab päevades, kui pikalt varud või kaubad laos seisavad. See näitaja tuleb hoida optimaalsel tasemel, mis tagaks klientide kvaliteetse teenindamise, kuid väldiks olukorda, kus raha n-ö laos seisab.

Lisalugemist leiab SEB foorumist.

Foto: Shutterstock

Hankijate käibesagedus Hankijate käibesagedus mõõdab päevades, kui kiiresti keskmiselt teie ettevõte hankijatele arveid tasub. Kui käibevahendid on hästi juhitud ja kliendid korrektsed, siis enamasti ei tulegi laenuraha käibekapitalina kaasata. Ettevõtte kasvu edendamiseks on tihtipeale tarvis investeeri-

EBITDAst (inglise keeles: earning before intresses, taxes, deprecation and amortisation) ehk intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelsest kasumist kõik laenukohustused. EBITDA leiate kasumiaruandest. Jagades EBITDA bilansis olevate laenukohustustega, saategi teada võimenduse taseme. Ka selle suhtarvu piirmäärad olenevad sektorist, kuid üldiselt võiks võimenduse taseme näitaja olla maksimaalselt 3–4. Nende viie mõõdiku igakuine jälgimine aitab teil oluliselt riske varakult tuvastada ja probleeme ennetada. Korra aastas peaks aga kindlasti tegema põhjalikuma analüüsi ja selle tarbeks peaksid ettevõtted tulema panka käibekapitali nõustamisele – see aitab kavandada ettevõtte rahavoogu, maandada riske ja leida uusi ärivõimalusi.

da põhivarasse, mille soetamisel võib tekkida vajadus võõrkapitali ehk laenuraha järele. Võimenduse tase Laenukohustusega ettevõtte puhul tuleks lisaks käibekapitali juhtimise mõõdikutele jälgida ka võimenduse taset. See suhtarv näitab, kui kiiresti suudab ettevõte tasuda oma teenitud

Kauri Kübar, SEB kliendihaldur VIGADE PARANDUS Oktoobrikuu Oma Äris ilmunud loos “Turvatöötaja kohalolek tekitab vahetuma turvatunde” on kahetsusväärselt eksitud ettevõtte nimega. Raimo Heinam on Securitas Eesti AS-i tegevjuht ja juhatuse esimees ning Kalle Reinart on Securitas Eesti AS-i Põhja-Eesti osakonna juht ja juhatuse liige.

Ettevõte DIAL RAAMATUPIDAMINE – nutikad lahendused edukatele inimestele DIAL RAAMATUPIDAMINE OÜ pakub laia valikut raamatupidamisteenuseid üle Eesti. Professionaalne raamatupidamine on äri edu oluline tingimus. Varem või hiljem vajab iga ettevõte tippklassi spetsialisti, kes saab oma ülesannete täitmisega hakkama võimalikult lühikese ajaga ja eelarve piires. Traditsioonilist teenust osutav raamatupidaja on isik, kes täidab igapäevaseid tööülesandeid ja vastutab finantsaruandluse eest. Kuid tänapäevases äris sellest ei piisa. Selleks et ettevõte toimiks

efektiivselt, peab raamatupidaja-spetsialist olema võimeline tehinguid planeerima, arvutama finantsilisi ja maksudega seotud üksikasju, mõtlema kaasa ettevõtte juhiga ja rääkima temaga ühises ärikeeles. Ideaalis peavad need oskused olema harmooniliselt ühendatud ühes isikus. Paraku on selliseid kutselisi spetsialiste tänapäeval üksikuid. Kui teil on vaja professionaalset raamatupidamisteenust, tuleb meie ettevõte Teile appi. Tehke õige valik ja me lahendame Teie probleemid!

Tel 5557 4478 dial.raamatupidamine@gmail.com Täpsem info: http://dial.ee/


OMA ÄRI 5

SISUTURUNDUS

Kuidas saab ettevõte sõidukite kasutamise pealt kulusid kokku hoida? HEA TEADA Täisteenusrendi eelised Lihtne eelarvestamine ja kulude kontroll – ühes kuumakses sisalduvad kõik autoga seotud kulud. Kindel koostööpartner – autoga seotud muredega tegeleb Rentest. Kui auto vajab hooldust, rehvivahetust, ülevaatust, tekkinud on tehniline rike või juhtunud avarii, aitab klienti Rentesti 24/7 teenindus. Sõiduvahendi garantii – auto hoolduse, tehnilise rikke või avarii korral saate asemele samaväärse asendusauto. Maksed on tegevuskulu ega kajastu bilansis kohustusena. Sõiduki tagastamine – vajadusel saab tagastada enne rendiperioodi lõppu.

Erinevalt mujal maailmas levinud viisidest on Eestis nii ettevõtted kui ka eraisikud harjunud sõidukeid pangalt liisima, kuid on ka olemas lihtsam, mugavam ning ilma sissemakseta alternatiiv – täisteenusrent. Mis see on ja kuidas saab auto rentimine olla parem liisimisest, selgitab üle 15 aasta sõidukite täisteenusrenti pakkuva Rentest ASi juhatuse esimees Andrus Valma. Täisteenusrendi suurimad plussid on aja ja kulude kokkuhoid ning hinnatõusudest jaootamatustest tulenevate riskide vältimine. „Täisteenusrendile spetsialiseerinud ettevõtted, nagu meie, võtavad kliendilt riski, fikseerides täisteenusrendi makse kogu perioodiks,“ selgitab Valma. Lisaväärtuse loomine toimub rendiettevõtte ööpäev ringi töötavas teenindusosakonnas, kes tegeleb kõigi kliendi sõidukiga seotud toimingute ja küsimustega. Ettevõtte jaoks on ühe sõidukiga seotud ajakulu umbes 20 töötundi aastas Sageli liisitakse ettevõtetes sõidukid ning määratakse töötaja, kelle ülesandeks on jälgida autopargi hooldusaegu, soetada rehve, broneerida aegu rehvivahetusteks, tehnoülevaatusteks ja -hooldusteks. Täisteenusrendi puhul hoiab rendipakkuja ise silma peal kogu kliendi masinapargi elutsüklil, soetab rehvid, ladustab need, lepib kokku hooldused, tehnoülevaatused ja rehvivahetuse

ajad. Teenuse ühe osana võib Rentest ise viia sõiduki rehvivahetusse või hooldusesse, andes kliendile samal ajal kasutada asendusautot. Seda teenust on võimalik tellida nii ühekordse kui ka püsiva lisateenusena. Nii säästab klient väärtuslikku aega ja saab keskenduda oma põhitegevusele. Kui ettevõttel on sõidukeid rohkem, tekib märkimisväärne ajavõit ka raamatupidamises. Auto kasutamisega seotud ajamahuka arvete administreerimise teeb ära rendifirma. Rentest kogub sõidukitega seotud tarvikute, kütuse ning autopesu arved kasutajapõhiselt kuu jooksul kokku ja esitab kliendile need ühe koondarvena. Kogu ühiskond liigub järjest enam teenusekesksele tarbimisele ning sellest tulenevalt on ka sõiduki omamine liigne kohustus ettevõttele. „Tänapäeval rendivad ettevõtted bürooruume, seadmeid, arvuteid ning kellelgi ei tule mõttesse, et peaks need põhivarana soetama. Näiteks rentides bürooruumid, tegeleb kinnisvara hooldusega edasi haldur. Miks siis peaksime transpordivahendeid

Sõidukiga seotud muredega tegeleb Rentesti teenindusmeeskond.

Kliendile auto üle andmine.

Millest koosneb Mobire täisteenusrendi kuumakse? Lisarehvid | 7%

Tehnoülevaatused | 0%

Rehvide vahetamine ja ladustamine | 3% Korralised tehnohooldused | 6% Mugavusteenused | 2% Liikluskindlustus | 4%

Kaskokindlustus | 12%

Kulumaterjalid | 4% Sõiduki rendimakse | 62%

omama, liiatigi kui see tekitab ettevõttele lisakulusid ja lisatööd? Sisuliselt pakubki Rentest oma klientidele sõidukite haldusteenust,“ selgitab Valma, selgitades, et autopargiga tegeleva inimese tööaeg on ettevõtte jaoks konkreetne kulu.

Erinevad paketid kliendi soovide järgi Täisteenusrendi teenused pannakse kokku vastavalt kliendi soovidele. Minimaalses paketis sisalduvad: sõiduki kasutamine, liiklus- ja kaskokindlustus, 24 h teeninduskeskus, hooldused vastavalt läbisõidule ning arvete administreerimine. Lisaks saab klient valida teenuseid nagu rehvivahetus ja rehvide hoiustamine, lisarehvid kogu rendiperioodiks, too-vii teenus, lisagarantii, täiendavad kulumaterjalid kojameestest piduriketasteni, asendusauto, kütuse sooduskaart, autokahjude käsitlemine, GPS-lahendused ja sõidupäevik. Kui liisingus oleva sõiduki peab klient liisingulepingu lõppedes ise realiseerima, siis Rentesti puhul tuleb rendiperioodi lõppedes auto lihtsalt tagastada või vahetada uue vastu. Rentesti koostööpartneriteks on suuremad finantsasutused ja autoesindused Eestis, Lätis ja Leedus. Igapäevaselt tegeleb ettevõte enam kui 1500 sõidukiga, eelmisel aastal soetas Rentest oma klientidele 440 uut sõidukit. Täisteenusrent sobib nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele. Rentesti tütarettevõte Mobire Eesti AS pakub esimesena Eestis täisteenusrenti ka eraisikutele.

KOMMENTAAR Kliendid hindavad UNO MAITUS B&B TOOLS ESTONIA ASi tegevjuht, juhatuse liige Argumendid, miks B&B TOOLS on võtnud sõidukid Rentestist täisteenusrenti, on väga lihtsad. Esiteks tuleb see teenus soodsam ning meie saame keskenduda oma põhitegevusele. Saame rahuliku südamega anda autopargi juhtimise usaldusväärsele partnerile, kellega meid seob pikaajaline koostöö. Rentest pingutab, et ületada pidevalt meie ootusi! ROLAND BIBIKOV Äripäeva halduspartner Äripäev kasutab Rentesti täisrenditeenust juba aastaid ja on selle otsusega väga rahul. Peamine täisrenditeenuse valikul oli eelkõige see, et nende kaudu autode soetamine ei läinud Äripäevale kallimaks, vaid lisandus hoopis mugavus. Teine suur pluss oli see, et leping on paindlik ja auto saab tagastada ka enne rendiperioodi lõppu. Positiivne on ka see, et eelarvesse saab panna kindla summa ja see sisaldab kõiki kulusid – hooldused, rehvid, kindlustused jms. HELENA EVERT Tele2 personalijuht Täisteenusrendi eelis on see, et autodega tegelemiseks pole ettevõttel vaja inimest palgal hoida. Meie meeskonnas tegeleb autode vahendamisega ainult üks inimene ja sellele kuluv aeg on vaid väike osa tema tööajast. Ühes kuumakses sisalduvad kõik autoga seotud kulud. Auto on võimalik probleemideta tagasi anda, kui selleks peaks vajadus tekkima ja me ei pea ise pead vaevama kohustustega, mida auto pidamine nõuab. Teenusleping sisaldab peale finantseerimise, kasko- ja liikluskindlustuse ning korralise hoolduse mitut lisateenust: arvete administreerimine, kütuse krediitkaart, täiendavad talve- ja suverehvid, rehvivahetus ja ladustamine, too-vii teenus, asendusauto, remondid, ööpäevane hädaabi jpm. Samuti vahendavad nad meile praamipileteid, mille eest tasume kuu lõpus arvega. See on väga mugav just meie võrguhoolduse tiimile, kes liiguvad palju ringi ja ei pea ise praamipiletitega tegelema.


6 OMA ÄRI

Eduka investeerimise viis põhitõde Enne investeerimist selgeks tehtud põhitõed aitavad vältida vigu, ootamatusi ja emotsionaalseid otsuseid. 1. Teadke ajahorisonti Iga investor peab esmalt otsustama, millise eesmärgiga ja kui pikaks ajaks saab ta investeeringu teha. Mida pikema perioodiga paigutus, seda riskantsematesse varadesse saab investeerida. Investeeringu väärtus võib ajutiselt palju kõikuda, kuid jõuab pika aja jooksul taastuda ja kasvada. Raha, mida vajate mõne aasta pärast, tuleks paigutada turvalisematesse, väiksema tootlusega instrumentidesse ja rohkem hajutada eri varaklasside vahel. Nii vähendate riski, et investeering langeb suurelt just enne seda, kui raha vaja läheb.

2. Tulu ja risk käivad käsikäes Suurema riskiga väärtpaberitel on tavaliselt suurem ja väiksema riskiga väärtpaberitel väiksem tulupotentsiaal. Aktsiad on riskantsemad, sest ettevõtted võivad minna pankrotti, aga samas on aktsiate hinnatõus ajaloos olnud suurim. Riigivõlakirjad on küll turvalisemad, aga nende tulusus on tavaliselt väiksem. Riskivaradeks võib pidada aktsiaid ja kinnisvara ning nendel põhinevaid instrumente. Neil on suurem risk väärtust kaotada ja nende hind kõigub rohkem. Võlakirjad ja väärismetallid on üldiselt madalama ris-

Valige hulk eri investeeringuid eri regioonidest, sektoritest ja varaklassidest.

kitaseme ning väiksema hinnakõikumisega. 3. Hajutage instrumentide vahel Kõiki mune ei tohi panna ühte korvi. Seetõttu valige portfelli hulk eri investeeringuid eri regioonidest, sektoritest ja varaklassidest. Et turgude närvilisuse ja majanduslanguse korral saavad tavaliselt pihta peaaegu kõik aktsia- ja kinnisvarahinnad, tasub portfelli suurte kõikumiste vältimiseks paigutada osa raha näiteks võla-

kirjadesse või väärismetallidesse, mis enamasti teenivad ebakindlal turul paremat tootlust. Hea hajutatuse eri väärtpaberite vahel annavad ETF-id (börsil kaubeldavad fondid) ja investeerimisfondid, kus võite ühe ostuga saada positsiooni sadades eri instrumentides. 4. Hajutage ajaliselt Korraga ühte suurt investeeringut teha ei ole mõistlik: turgude käitumist prognoosida on väga raske ja nii tekib risk juhuslikult investeerida turu tipus. Sel juhul kaotab

LHV mikrolaen Avab uued võimalused sinu ettevõttele Vaata lähemalt lhv.ee/mikrolaen

Finantsteenuse pakkuja on AS LHV Pank. Tutvu tingimustega lhv.ee ja küsi nõu meie asjatundjalt. Mikrolaenu tagatist rahastab tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames Euroopa Liit.

Foto: Shutterstock

languse korral kogu investeering suure osa oma väärtusest. Selle asemel tasub investeerida pidevalt, kindla aja tagant ja hoolimata sellest, kas turud on langenud või tõusnud. Sellist teguviisi nimetatakse ka keskmise ostuhinna meetodiks. Pange iga kuu või iga kvartal osa regulaarsest sissetulekust kõrvale ja suunake investeeringutesse. Kui teil on suurem rahasumma, ärge investeerige kõike korraga, vaid tehke seda järk-järgult vähemalt poole aasta jooksul.

5. Ärge alluge emotsioonidele Enamik turgudel raha kaotanud inimestest ei jää sellest ilma kehva analüüsi või finantsturgude riskantsuse tõttu, vaid enda psühholoogiliste kalduvuste tõttu. Hirm ja ahnus hoiavad meid evolutsiooniliselt ohu eest, kuid finantsturgudel tegutsedes tuleb need teadlikult kõrvale jätta. Naabrimehe soovitused, kuumad börsivihjed ja ajalehepealkirjad aktsiate edulugudest ei ole investeerimisotsuse tegemiseks adekvaatsed allikad. Analüüs tuleb teha ise ja sellele kindlaks jääda teiste käitumisest hoolimata. Hirm jällegi paneb meid hindade järsu languse korral väärtpabereid müüma, sest kardame veelgi enam raha kaotada. Tegelikult on langus turgude hinnaliikumise loomulik osa ja sellest ei tohi paanikasse minna. Kui plaanite investeeringutest tulevat raha kasutada alles kümne aasta pärast, ei mängi lühiajalised kõikumised erilist rolli. Odav hind võib olla just hea võimalus väärtpabereid juurde osta. Nii saate rakendada ajalise hajutamise printsiipi ja investeerida väljavalitud instrumentidesse turutasemest sõltumata. Lisalugemist leiab SEB foorumist. Kristofer Vähi, SEB finantsturgude riskinõustaja


OMA ÄRI 7

SISUTURUNDUS

L.L Corrector OÜ – mitte ainult raamatupidamisteenused! L.L Corrector OÜ on 2008. aasta alguses asutatud organisatsioon, mille põhitegevusala on raamatupidamisteenuse pakkumine. Ühtlasi pakub ettevõte veel mitmeid teenuseid, millest kõneleb lähemalt L.L Correctori juhataja Laura Niit.

L.L Corrector OÜ eelised: • pikaaegne kogemus välisriikide maksuvaidlustes • mitmekülgne erialane kõrgharidus pakutavate teenuste osutamisel • klientide hulgas ettevõtjad väga erinevatest majandussektoritest, mis tagab, et osatakse lahendada muresid, lähtudes erinevatest aspektidest ja toetudes eelnevale kogemusele • pidev erialane koolitus ja enesetäiendus, pakkudes seeläbi klientidele alati asjakohast ja korrektset teenust • individuaalne lähenemine klientidele – nii selguvad kõige paremini kliendi vajadused

Kliente abistatakse igakülgselt Märtsis kümneaastaseks saava ettevõtte personal on kasvanud iga aastaga vähemalt ühe inimese võrra, mis tähendab, et praeguseks töötabki L.L Correctori ridades juba pea kümme inimest. Kollektiivi kasvamine on tinginud ka vajaduse uute ruumide järele – algusest peale on asutud küll samal aadressil, samas kogu aeg oma territooriumi laiendades. „Kaks inimest ettevõtte personali hulgast tegelevad välitöödega, mis tähendab, et käiakse näiteks klientide juures kohapeal dokumente kokku korjamas või kui klientidel on omakorda probleemseid kliente, siis nendega suhtlemas. Samuti, kui on vaja näiteks ehituse koostöölepinguid vms läbi rääkida. Kui kliendil on näiteks kahtlus, et tal võib alltöövõtuga probleeme tekkida, siis minnakse juba enne kliendi tööde alustamist läbirääkimistele kaasa, et

selgeks teha kõik nüansid ja hajutada kliendi riske võimalikult palju,” ütleb Niit. „Välitöö osakaal on selles suhtes piiramatu – oleme ka näiteks kliendi soovil maanteeametis rongi registreerimas käinud ning uuel aastal tuleb kindlasti palju sõiduautode märgistamisega seotud käimisi,” selgitab Niit. Pikaajalised kogemused Soomes ja Norras Kokkuvõttes võib nentida, et L.L Corrector tegeleb kõige sellisega, mida firma oma kompetentside mõttes pakkuda saab, aga mis ei pruugi alati otseselt raamatupidamine olla. „Teenusevaldkondadest on meie spetsiifika kindlasti see, et oleme eelkõige orienteeritud Eesti firmadele, kes tegutsevad Soomes või Norras. Seal on meil pikaajalised kogemused maksuvaidluste ja firmade registreerimise ning aruandluse poolega. Kui alustasime, olime ainsad, kes ka Norra suunal tegutsesid,” ütleb Niit

ning lisab, et samas pakutakse loomulikult alati rõõmuga teenuseid ka kodumaisetele firmadele. „Üks klient just ütles, et me ei pruugi võib-olla olla kõige odavam teenusepakkuja, aga siiski ei kavatse ta minna teise kohta, sest meie juurest ei saa mitte ainult raamatupidamisteenust, vaid igakülgset abi. Meil on kliente hästi paljudest erinevatest sektoritest, seega kui klient tuleb mingit täiesti uudset küsimust lahendama, on suur tõenäosus, et oleme sellise asjaga juba tegelenud ja oskame probleemi lahendada,” toob Niit veel välja. Lisaks tavapärastele osaühingutele ja aktsiaseltsidele pakutakse teenust ka FIE-dele, MTÜ-dele ja korteriühistutele. L.L Corrector OÜ juures saavad abi nii juba tegutsevad, alles äritegevust alustavad kui ka äriga lõpetada soovivad ettevõtted. Vaatamata ettevõtte suhteliselt lühikesele tegutsemisajale, on kollektiivil juba äriühingu asutamisele eelnevad aastatepikkused kogemused ja erialane kõrgharidus raamatupidamise, majandusarvestuse, rahvusvahelise majanduse ja majandusõiguse erialadel. Huvi korral külasta L.L Corrector OÜ kodulehte aadressil www.llc.ee ja võta nendega ühendust!


8 OMA ÄRI

SISUTURUNDUS

Personaalsus ning erakordne kvaliteet – Karsgemi OÜ raamatupidamisteenused 2011. aastal asutatud Karsgemi OÜ põhiliseks eesmärgiks oli asutamise hetkel pakkuda kvaliteetset raamatupidamisteenust – ei midagi uut ega erilist. Ometigi on tänaseks oma pühendunud tegevuse tulemusel jõutud nii kaugele, et lisaks tunnustusele rahulolevate klientide näol toodi sel aastal oma kontorisse ka Aasta Raamatupidaja 2017 tiitel ning kevadel tunnustati ettevõtet ka vastutustundliku ettevõtte Hõbemärgisega. Nagu tihti on, oli ka Karsgemi OÜ esmaseks eesmärgiks pakkuda ühte teenust ning teha seda ennekõike väga kvaliteetselt. Ometigi lisandusid tavapärasele raamatupidamisteenusele aja jooksul veel õige mitmed erinevad teenused ning tegevused, finantsteenustest ning projektide kirjutamisest alustades, lõpetades aruandluste ja alates 2015.

aastast ka töökeskkonnateenustega. Hoidmaks oma saavutatud kvaliteeti jätkuvalt kõrgena, seda ennekõike jätkuvast soovist klientidele pakkuda maksimumilähedast kvaliteeti, lähub ettevõtte tegevjuht Rebecca Liis lihtsast loogikast: töötajad olgu kõrgelt kvalifitseeritud või suure kogemusega. Nii võib ka raamatupidamisteenustest iga-

päevaselt kaugemal seisev inimene oma ettevõtte paberimajanduse rahumeeli Karsgemi OÜ hoolde usaldada, sest võib olla kindel, et iga kui viimane komakoht on alati õiges paigas. Just seda tagavad kogemused. Oma suureks boonuseks peab ettevõtte tegevjuht ka firma võimet ning tahet end oma klientide soovide järgi kohanda-

da. “Meie asukoht Rakveres ei saa kunagi olema takistuseks, et olla meie rahulolevaks kliendiks. Raamatupidamisarvestust peame “pilves” asuvas programmis ning seeläbi on oma andmetele võimalik läheneda tegelikult ükspuha, millisest maailmas asuvast punktist. Loomulikult aitab selline lähenemine ning korraldus tagada olukorra,

kus kliendil pole tarvis kanda lisakulutusi Rakveresse sõitmise näol,” kinnitab Liis. Veel toob Rebecca Liis välja ehk esmapilgul veidrana näiva võrdluse konkurentidega. Olgu tegemist kas raamatupidamisteenuse või virtuaalkontori teenusega, tehakse kõigile huvilistele ning klientidele alati personaalne pakkumine. “Personaal-

suses ei ole ju midagi erilist, ükskõik, mis teenuse või valdkonnaga tegemist on. See lubab meil parimini mõista oma klientide vajadusi ja aidata neil paremini kasvada ning areneda.” Kui soovid ka oma ettevõttele personaalset pakkumist, vaata lähemalt www.karsgemi.eu või helista telefonil 5364 8337.


OMA ÄRI 9

Ärikahju kindlustamine aitab firmal ellu jääda Ärikatkestuskindlustust võib pidada ettevõtte elukindlustuseks ja päästerõngaks pärast varakahju. “Ärikatkestuskindlustust võib käsitleda ka kui omanikule mõeldud kindlustusliiki. Kui ettevõtte omanik soovib teenida oma investeeringult pikaajalist stabiilset tootlust, tasub tal riskide maandamiseks sõlmida ka ärikatkestuskindlustus,” ütleb If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla. Korras raamatupidamine Ärikatkestuskindlustuse mõte on tuua ettevõte ootamatutest olukordadest välja nii, nagu poleks sinna satutudki: kindlustus korvab käibe vähenemisest tuleneva ehk aitab finantseerida püsikulusid, laenumakseid, palgakulusid ja hüvitab prognoositava ärikasumi. “Ärikatkestuskindlustus tasub sõlmida mitmel põhjusel. Esiteks ei katke ärite-

Ärikatkestuskindlustus on ettevõttele nagu päästerõngas ootamatutest olukordadest väljatulemiseks.

gevuse katkedes ettevõtte püsikulude maksmise kohustus ehk siis neid peab ikka kandma, vaatamata rahavoogude peatumisele (palgad, laenud, liisingud, rendid jne). Teine suur risk on head töötajad, kes võivad lahkuda pärast n-ö tasuta puhkusele saatmist. Kolmandaks jääb mingi osa müügitulust lihtsalt saamata,” selgitab ERGO varakahjude osakonna juht Erko Makienko. Ta lisab, et kindlustust ei pakuta kahjumis olevale ärile ja ärile, kelle raamatupidamine pole piisavalt ülevaatlik. “Me ei saa kindlustada muutuvkulu, kasumit/kulu, mis ei ole otseselt seotud ettevõtte peamise äritegevusega, näiteks res-

Foto: Shutterstock

torani puhul laenude andmisest saadav intressitulu.” Kui äritegevus ei too tulu Varakindlustuslepinguga on võimalik kaitsta ettevõtet järgmiste riskide eest: tuli, vesi, murdvargus, torm, üleujutus, vandalism või kõik need kokku ehk sõlmida koguriskikindlustus. Ärikatkestuskindlus-

tus sõlmitakse ainult koos ettevõttekindlustusega samaks kindlustusperioodiks. Kui varakindlustus korvab varalised kahjud ja kohustused panga ees, siis ärikatkestuskindlustus korvab ettevõtja püsikulud, töötajate palgad ning teenimata ärikasumi ajal, kui äritegevus tulu ei too. “Oluline on teada, et ärikatkestuskindlustus ei ole mõeldud äri-

SINU PERSONAALNE RAAMATUPIDAMINE

RAAMATUPIDAMISTEENUSED JA FINANTSNÕUSTAMINE ALUSTAVATELE JA VÄIKESTELE ETTEVÕTETELE Helelin Finants OÜ on personaalsetele lahendustele suunatud raamatupidamisbüroo. Pakume oma klientidele: - alustavate ettevõtete nõustamist - igapäevaste raamatupidamistoimingute teostamist - raamatupidamisalast nõustamist - aastaaruannete koostamist - maksuameti deklaratsioonide koostamist ja maksukonsultatsioone Rohkem infot aadressil www.helelin.ee või info@helelin.ee

riskide kindlustamiseks, vaid varakahju (tulekahju või mõni muu suurem õnnetus) tagajärjel seiskunud või hävinenud äri taastamise ajaks,” selgitab Sondla. Viimasel ajal on trend liikumas sinnapoole, et ärikatkestuse kahjud võivad varakahjudest suuremaks osutuda. Püsikulude osa, sh palgakulud, on tõusvas trendis, samuti kasvavad ettevõtete ärikasumid. “Summa, mille peale kindlustatakse, peaks vastama perioodi prognoositavale summale, mis leitakse müügitulust, lahutades tegevuse mahust ja selle muutumisest otseselt sõltuvad kulud,” ütleb Sondla. Kindlustussumma valikul tuleb arvestada tulevaste perioodide kasvuga, et tagada piisava kindlustussumma olemasolu. Suureks abiks on ka teadmine, mida ettevõte ise on planeerinud teha, kui suurem kahju peaks toimuma ehk kas kriisiga toimetulemiseks on varuplaan. Signe Kalberg

Näide 1 • Väiksem metalltooteid eksportiv ettevõte, aastane käive 1 700 000 eurot. • Ettevõtte ärikasum (100 000 €), püsikulud (108 000 €) ja palgad (592 000 €) moodustavad kokku 800 000 eurot, mis on ka ärikatkestuse kindlustussumma. • Ettevõte valis ärikatkestuse kindlustuskaitse vastutusperioodiga 12 kuud ja omavastutuse 7 ööpäeva. Aastane kindlustusmakse 432 eurot.

Näide 2 • Hotell, kivist hoone, tulekahju- ja valvesignalisatsioon ühendatud turvafirmasse. Võetud koguriski kindlustuskaitse. • Ärikatkemise kindlustusobjektiks on ärikasum ja püsikulud kindlustussummaga 500 000 eurot. Omavastutus on 5 tööpäeva. Sel puhul on äritegevuse katkemise kindlustuse aastane kindlustusmakse 430 eurot. • NB! Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma, mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda, või ajavahemik, mille eest hüvitist ei maksta. Allikad: If Kindlustus, Ergo


10 OMA ÄRI

Tööohutus tuleb ettevõttes korda seada Foto: Taavi Sepp

Töötervishoiu ja -ohutusega tegelemiseks saab töökeskkonnaspetsialisti teenust ka sisse osta. Korras töötervishoid ja -ohutus kaitseb nii tööandjat kui ka -võtjat ning vähendab tööõnnetusi ja tööst tulenevaid haigestumisi. Paraku ei taheta teemaga tegeleda, sest valdkond nõuab aega ja ressurssi. Samuti on riigi tugi ja kontroll väga nõrgad. Ohutusspetsialist Alar Tiimla on töötervishoiu ja -ohutusega tegelenud kaheksa aastat ning aidanud firmadel töökeskkonnaspetsialistina ja/või teenusepakkujana tööohutuse korda seada. “Oma kogemusele tuginedes tuleb kahjuks tõdeda, et 20 firmast kolmel on tööohutus kor-

Sisekontrolli tuleb teha kõigis firmades, olenemata nende suurusest.

ras ja kolm mingil määral tegelevad sellega. 14 kas ei tea, et seda üldse vaja on, või hakkavad väidetavalt sellega tegelema alles tööinspektori saabumisel,” nendib Tiimla. Audit ja riskianalüüs Paljud firmad, eriti välisosalusega, tegelevad esmajuhendamisega pidevalt. Tiimla sõnul pööratakse pisut vähem tähelepanu täiendjuhendamisele, kuid seda tehakse siiski. Sellistes firmades on tööl ka töökeskkonnaspetsialist või ostetakse teenust sisse teenusepakkujalt. “Samas on elu näidanud, et 2/3 Eesti firmadest ei vii läbi esma- ega täiendjuhendamist ja parimal juhul võtavad töötajatelt allkirja, justkui oleks juhendamised läbi viidud,” märgib ta. Juhul kui firmas töötavad ainult omanikud (juhatuse liikmed), on nõudmised minimaalsed.

Igas ettevõttes tuleks teha riskianalüüs, mis selgitaks välja ohud töökohtadel ja annaks soovitusi nende vähendamiseks.

Tiimla soovitab esmalt alustada auditeerimisest ja riskianalüüsist. Just viimane selgitab välja ohud töökohtadel ning annab soovitusi nende vähendamiseks. Samuti selguvad riskianalüüsi läbiviimisel töötajad (ametikohad), kes peaksid läbima töötervishoiuarsti kontrolli. Ühtlasi võib olla firmas üldine riskianalüüs ja vajadusel tehakse üksi-

kute tegevuste kohta lisahindamine (ehitusobjekt, üksiku projekti läbiviimiseks jne). Sisekontroll kohustuseks Tiimla sõnul viiakse sisekontroll läbi ettevõttes kindlaks määratud korra ja aja järel ning see selgitab välja töökeskkonna puudused. Selle põhjal koostatakse tegevusplaan

töökeskkonna parandamiseks. Mõnel juhul on sisekontrolli tulemuseks ka riskianalüüsi muutmine ja/või uuendamine. Sisekontrolli tuleb teha kõigis firmades, olenemata nende suurusest. Seaduse nõue on, et kõik juhendamised tuleb dokumenteerida ja pärast esmajuhendamist peab olema kirjalik tõendus selle kohta, et töötaja on lubatud ise-

seisvale tööle, v.a juhul, kui ta peab enne tööd saama väljaõpet. Iseseisvale tööle lubatakse pärast väljaõpet. Samuti on mitmete mehhanismide ja töövahendite kontrollimine kohustuslik ning nõuab kirjalikku tõendamist. Kontrolli teostab tööinspektsioon ja Tiimla arvates kahjuks vähe. “Kui juhtub tööõnnetus, saavad karistada nii firma, vastutav üksuse juht kui ka töötaja, sest töötajal on õigus keelduda tööst, mis võib kahjustada teda ja/või kolmandaid isikuid ning vara. Muudel juhtudel kaotab seade garantii või teeb tööinspektor lihtsalt esialgse ettekirjutuse,” selgitab ta. Kõigis firmades on automaatselt juht vastutav töötervishoiu ja -ohutuse eest (töökeskkonnaspetsialist). Kui juht leiab, et tal ei ole aega sellega tegeleda, võib ta kokkuleppel määrata kellegi ülesannet täima või palgata kellegi sellele ametikohale. Mõlemal juhul peavad need inimesed läbima koolituse. Lisaks on võimalus palgata firma, kes pakub töökeskkonnaspetsialisti teenust. Sellist abi saab lehelt www.ohutusspetsialist.ee. Signe Kalberg

Esmaklassilised kontorid äriajaloolises Fahle Majas VIRTUAALKONTOR

Soliidne kuvand sinu ärile koos äriaadressi, postikäitluse ja koosolekuruumide kasutamisega. Ettevõtjale, kes ei vaja eraldi kontorit koos infrastruktuuri ja vajalike tugiteenustega.

KOOSOLEKURUUMID

Esinduslikud ruumid erilisteks kohtumisteks. Sobib ideaalselt neile, kes otsivad kohta koosolekute, kohtumiste, töövestluste või esitluste korraldamiseks. Kolm eri suuruses ja kõige vajalikuga varustatud koosolekuruumi.

BÜROOPINNAD

Ainulaadne büroo ühele inimesele või tervele meeskonnale. Professionaalne ärikeskkond, kohe kasutusvalmis esinduslik ja funktsionaalne töökoht või kontoripind avatud kontoris.

Tunned, et miskit on puudu, mõtled, kuidas edasi? Sinu partner ettevõtte finantsasjades www.number.ee

Broneeri enda järgmine koosoleku- või tööruum +372 630 9178

info@fahleoffice.ee

w w w.fahleoffice.ee


OMA ÄRI 11

SISUTURUNDUS

Sorav võõrkeeleoskus avab uued uksed ja viib äri kasvule Eesti suurust arvestades on rahvusvaheline läbilöögivõime iga eduka ettevõtte eesmärgiks. Mida paremini suudab ettevõte oma tooteid või teenuseid välisturgudele eksportida, seda suurem on kasvupotentsiaal ja võimalik kasum. Kuigi kõige alus on unikaalne või kvaliteetne toode, sellest üksi siiski ei piisa. Vaja on ka oskuslikku ja laitmatut müügitööd. Selle eelduseks on aga professionaalne, ladus ja usaldust tekitav keelekasutus. Ettevõtte juht mõtleb keeleõppele enamasti siis, kui tal on selge arusaam, mis on sellest saadav reaalne kasu nii talle kui ka tema ettevõttele. Kuid millal on õige hetk investeerida aega ja raha enda või töötajate keeleoskuse parandamisse? Kuidas õppida targalt ja eesmärgistatult ning millist tulemust sihtida? Veelgi enam: kus seda kõike teha? Saag & Semevsky Keelestuu-

dio on tegutsenud juba 11 aastat, pakkudes keelekoolitusi ja tõlketeenuseid nii oma valdkonna juhtivatele suurettevõtetele kui ka alustavatele mikroettevõtetele. Koolitused valmivad nn rätsepameetodil, tuginedes spetsialistide arendatud metoodikale. Tänu sellele on tunnid praktilised ja konkreetsetele tulemustele suunatud. Keelestuudio asub Tallinna Ülemiste City

ärilinnakus, kuid õppijate mugavuse huvides toimuvad koolitused ka klientide juures. Alustavale keeleõppijale on heaks ja soodsaks lahenduseks grupikoolitus, kus osalejate vajadused on väga sarnased. Madalamatel keeleõppetasemetel aitab tulemusi kiiremini saavutada ka tasuta või soodsate keeleõppeäppide kasutamine (kodumaine Lingvist, mis küll lähiajal tutvustab tasulist versiooni, või siis tasuta Duolingo ja Busuu, kus jällegi ei saa keeli õppida eesti keele baasil). Kõrgematel keeleõppetasemetel on aga sageli parimaks koolitusvormiks eraõpe või õpe väikeses ning ühtlase taseme ja sarnaste eesmärkidega grupis, kus koolitaja suunamisel ja motiveerimisel on võimalik keskenduda konkreetse õppija jaoks olulisimate nüansside omandamisele. On selge, et oskus end võõrkeeles väljendada tuleb praeguses, üha enam digitaliseeruvas

maailmas ainult kasuks, avades uusi uksi, avardades maailmapilti ja aidates kaasa tööeesmärkide saavutamisele. Saag & Semevsky Keelestuudio keeleõppijad on lisaks ootuspärastele tulemustele, nagu sõnavara laiendamine ja korrektne grammatika, esile tõstnud järgmisi olulisi detaile. • S u u r e m e n e s e k i n d lus ja tõsiseltvõetavus võõrkeeles suheldes, näiteks läbirääkimistel • Oma tööeesmärkide saavutamine tänu paremale keeleoskusele – toote või teenuse edukas müük, projekti õnnestumine • Oskuslik manööverdamine konfliktide lahendamisel ja ennetamisel, diplomaatiline ja viisakas keelekasutus, veenmis- ja argumenteerimisoskus • Väiksem aja- ja närvikulu tänu paremale tööalasele keeleoskusele (e-kirjad, ettekanded, kohtumised)

Saag & Semevsky Keelestuudio kliendid räägivad: Nortali büroojuht Elina Stepanova: „Nortalis toimuvad inglise, saksa ja eesti keele koolitused aasta ringi ning need on töötajatele suureks motivatsiooniks. Keelt ei omandata üksnes algtasemel, oskusi lihvivad ka head keeleoskajad. Ühtlasi arendame keelestuudio abiga sõnaseadmis-, hääldus- ja väljendusoskusi, mis lisaks paremale keelekasutusele tõstavad osalejate enesekindlust tähtsate esinemiste eel.” Kaia Kapsta-Forrester, pereterapeut ja IMAGO suhteterapeut, SA Väärtustades Elu juhatuse esimees: „Pärast ühte aastat eratunde tundsin end

inglise keeles nii enesekindlalt, et olin valmis asuma oma erialasele tööle Šotimaal, kus minu klientideks on inglise keelt emakeelena rääkivad inimesed. Lisaks sain tänu keeleõpingutele omandada magistrikraadi Aberdeeni ülikooli juures. Et mulle meeldib õppida virtuaalsel teel, hindan eriti kõrgelt õppe paindlikkust ja õpetaja oskust valida just minu tasemele vastav lähenemine.” Rohkem infot: www.keelestuudio.ee


Profile for Eesti Päevalehe

Oma Äri (November 2017)  

Oma Äri (November 2017)  

Profile for epl.ee
Advertisement