Page 1

Ettevõtlusleht

Reklaamlehe kujundas Eesti Päevalehe AS teema- ja erilehtede osakond Projektijuht: Artur Jurin, tel 680 4517 artur.jurin@lehed.ee

TALV 2013

..

(

) ..

.. Tõlkimine • Toimetamine • Küljendamine • Kirjastamine. . ..

~ ..

..

(

..

) .. ..

(

Iga täht, iga sõna, iga mõte on oluline.

.. ..

) .. ..

..

..

~

..

ˇ ~ ~ .. .. .. ..

www.keelekoda.ee

Tõlkebüroo Keelekoda Keelekoda keelekoda@keelekoda.ee • P.Tõlkebüroo Süda 11-12, Tallinn 10118 • 667 9955 • 501 5525

keelekoda@keelekoda.ee P. Süda 11-12, Tallinn 10118 667 9955 • 501 5525

ˇ


2 | Ettevõtlusleht Foto: Rene Suurkaev

Osaühingu asutamise kiirus ja lihtsus kergendab äri alustamist Füüsiline isik võib osakapitali kohe sisse maksmata osaühingu asutada siis, kui tulevane tegevusvaldkond ei nõua kapitalimahutusi. Signe Kalberg

Sissemakseta osaühing ei ole uus äriühingu liik ja äriseadustik ütleb, et sellele kohaldub osaühingu kohta sätestatu, kuid teatavate erinevustega. Kui osaühingu tavapärase asutamise puhul kohustub osanik tasuma sissemakse enne osaühingu äriregistrisse kandmist, siis sissemakseta asutamise korral kohustub osanik tasuma sissemakse hiljemalt Osaühing – Eestis kõige levinum ettevõtlusvorm •• Osaühingu eelised on lihtne ja kiire registreerimine ning suhteliselt väike nõutud osakapital (2500 eurot). Pole ka osanike isiklikku varalist vastutust osaühingu kohustuste eest. •• Osaühingut saab asutada kas elektrooniliselt e-ärire-

Sissemakset tegemata on osaühingut hea ja mugav asutada isikutel, kes soovivad tegeleda äritegev usega, mis ei nõua ettevõtluse alustamiseks suuri

investeeringuid. Samal ajal tuleb sel moel asutatud osaühingu omanikel või omanikul meeles pidada, et asjaolu, kas osaühing on asutatud sissemakset tegemata, saavad võlausaldajad kontrollida äriregistris osaühingu registrikaardilt. Sissemaksete puudumine võib mõjutada krediidi andmist või vajalike lepingute sõlmimist. Osaühingu võlausaldajad peavad arvestama, et kui osanik ei ole sissemakset teinud ja osaühingul tekivad makseraskused, siis saab sissemakse tegemist nõuda ainult osaühing ja võlausaldajatel puudub osanike sissemakse tegemise nõudeõigus.

gistri ettevõtjaportaalis või notari kaudu. •• Elektrooniliselt saab asutada ka osakapitali sissemakseta osaühingut. •• Elektroonilise registreerimise korral kulub ettevõtte loomiseks kuni paar tundi, kuid ajakuluks võiks arvestada siiski ühe tööpäeva. •• Kui registreerida ettevõte notari abiga, valmistab notar

ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ja põhikirja. •• Osaühingu registreerimine notari kaudu võtab kaks-kolm päeva. •• Osaühingut asutades tuleb tasuda riigilõiv 140,60 eurot, elektrooniliselt kiirmenetlusega aga 185,34 eurot. •• Riigilõivu on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu

asutamislepingus märgitud ajaks. Osakapitali sissemakse tegemise aja võib ka asutamislepinguga kindlaks määramata jätta, kuid see ei tähenda, et osanikud oleksid sissemakse tegemisest täiesti vabastatud. Kuni sissema ksete tasumiseni vastutavad osanikud osaühingu ees kogu oma varaga selles ulatuses, mille nad on lubanud asutamislepinguga sissemakseks tasuda.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist?

Osaühingu asutamiseks ei pea kodust lahkuma, vajalikud toimingud võivad võtta aega paarist tunnist kuni ühe päevani. asutamiskuludesse. •• Kui kasutada osaühingu loomiseks notari abi, lisandub notaritasu. •• Osaühingu asutamistoimingute notaritasu vahemik on 6–958 eurot. Täpne tasu suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notaritasule lisandub käibemaks. •• Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui ka mitte-

rahaline, sel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. •• Kui osaühingu mitterahaline sissemakse ületab 50% kogu osakapitalist või on suurem kui 2500 eurot, peab sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor. Allikas: www.rup.ee; www.raamatupidaja.ee

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel hulk samme. •• Esmalt tuleb avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse ettevõtte osakapital, mille olete ettevõtet asutades kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ettevõtte äriregistrikoodita ei ole võimalik pangakontot avada. •• Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb taotleda tegevusluba või litsentsi. •• Kui ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 16 000 eurot, tuleb end maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslaseks registreerida. •• Kui palgatakse töötajad, tuleb nad haigekassas arvele võtta. •• Töötajaid palgates tuleb osaühingu tegevuse alustamisest teavitada tööinspektsiooni. •• Kõik Eestis registreeritud ettevõtjad on raamatupidamiskohustuslased ning peavad oma raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama Eesti raamatupidamise seaduse järgi. •• Õpetused algajale ettevõtjale ja vajalike dokumentide ja lepingute põhjad on saadaval www.aktiva.ee Allikas: www.eesti.ee

Ettevõtte juhtimine tasakaalus tulemuskaardi abil Tasakaalus tulemuskaardi abil mõtestatakse organisatsiooni missioon ja strateegia l ahti mitmekülgseteks tulemusnäitajateks. Tarmo Täht Christiansen Consulting OÜ juhatuse liige Edukaks tegutsemiseks ja konkurentsis püsimiseks praeguses kiiresti muutuvas maailmas on ettevõtetel võimalik kasutada oma toimivuse parendamiseks mitmeid lähenemisviise, meetodeid ja juhtimisvahendeid. Siinkohas võiks esile tõsta tasakaalus tulemuskaardi (ingl Balanced Scorecard) meetodit, mis on juhtidele abiks muutmaks ettevõtte eesmärgid ja strateegia praktilisteks lahendusteks ja konkreetseteks tegudeks. Tasakaalus tulemuskaart toimib omalaadse informatsioonikeskuse ja mootorina, mis ühendab tervikuks kõik ettevõttes toimuvad protsessid. Vastavalt olemasolevale aruandlussüsteemile ning olukorrale

Tarmo Täht ettevõttes kavandab Christiansen Consulting OÜ koostöös ettevõttega tulemuskaardi mudeli, kasutades selleks QPR ScoreCard® tarkvara, mis aitab tulemuskaarti automatiseerida ning jagada ettevõtte töötajatega. Sellise lahenduse väljatöötamiseks ei pea enam kulutama kuudepikkuseid koolitusi, sest toimimise juhtimist saab üsna kiiresti juurutada. Tavaliselt saab ettevõte hakata live -režiimis töötama vähem kui ühe nädala jooksul. Kasulik meetod Elisa Eesti AS-i projektijuht Kristel Leisalu: „Kuna olime juba otsustanud QPR ProcessGuide®-i kui eelistatud protsessijuhtimise

programmi kasutamise kasuks, oli loomulik, et kaasasime ka QPR ScoreCard®-i (Tasakaalus tulemuskaardi tarkvara rakenduse), saades niimoodi täieliku lahenduse, mis annab võimaluse ühendada tulemusjuhtimine protsessidega. Tasakaalus tulemuskaardi kasutamine on tõestanud oma väärtust meie jaoks eelkõige seetõttu, et see toetab ettevõttesisest kommunikatsiooni ja aitab luua ühist nägemust ning ühtset arusaama. Meie strateegilised mõõdikud on nähtavad ning neid kuvatakse igapäevaselt Elisa SiseTV-s”. Martti Kuldma, Elisa Eesti AS-i teenuste ja protsesside valdkonna juht, rõhutas oma tagasisides olulisimate eduteguritena juhtkonna pühendumist, ühiseid eesmärke, õigesti valitud mõõdikuid, sisemise kommunikatsiooni ja automatiseerimise olulisust. Coffee IN AS-i juhatuse liikme Arvi Vaaderpassi hinnangul teeb tasakaalus tulemuskaardi kasutamine ettevõtte eesmärkide kommunikeerimise ettevõttes lihtsamaks ning eesmärkide pidev monitoorimine tõstab töötajates huvi ettevõtte heakäigu vastu.

Samuti saab töötaja hinnata enda rolli ettevõtte edukuse tagamisel, sest tasakaalus tulemuskaart on üks osa ka töötajate motivatsioonisüsteemist.

► aega on alati vähe informatsioon ei ole õigeaegselt kättesaadav ◄ ► raha ei ole kunagi piisavalt häid töötajaid on raske leida ◄ ► töötajad ei seo end ettevõtte eesmärkidega

“90% ettevõtetest ei suuda oma strateegiaid ellu viia”

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tasakaalus tulemuskaart varustab juhid mõjusa vahendiga, mis võimaldab juhtida ettevõtet konkurentsivõimelisema tuleviku suunas. Tänapäeva kompleksses ärikeskkonnas on igal äriettevõttel eluliselt tähtis täpselt mõista oma eesmärke ja nende saavutamise teid. Tasakaalus tulemuskaardi abil mõtestatakse organisatsiooni missioon ja strateegia lahti mitmekülgseteks tulemusnäitajateks, mis on aluseks strateegilisele mõõtmis- ja juhtimissüsteemile ning on üheselt mõistetavad organisatsiooni kõikidel tasanditel.

“90 % tavatöötajatest ei saa aru oma firma strateegiast” “70 % firmadest ei seo keskastme juhtide tegevust strateegiaga”

jens@christiansen.ee - tarmo@christiansen.ee Tel: +372 6405 123

www.christiansen.ee


Ettevõtlusleht | 3

Suurepärased seminarivõimalused Sagadi mõisas Fotod: Sagadi mõis

500 aastat külalislahkust Kaunist Sagadi mõisakompleksi peetakse sageli kõige mõisalikumaks mõisaks Eestis! Siin ootavad korrapärased valgete kaaristutega hooned suure keskväljaku ümber, uhke 18. sajandi mõisahäärber, mõisahärra igavest armastust sümboliseeriv tiik ning unikaalne mõisapark. Sagadi mõisa ajalugu ulatub 15. sajandisse ja sajandeid on legendaarne olnud baltisaksa mõisate külalislahkus. Ka täna ootab Sagadi mõis külalisi nautima kosutavat puhkust ja läbi viima töiseid seminare. Asume vaid tunnise autosõidu kaugusel Tallinnast, Lahemaa rahvuspargis. Loodusrajad, mererand, maalilised külad ja mõisad on kõik käeulatuses. Privaatne tööõhkkond Looduslikult kaunis ümbrus ning erakordne mõisaõhustik tagavad tööle parimad tulemused! Meeleolukate seminaride ja konverentside läbiviimiseks on Sagadis pakkuda nii ajaloolise kui ka moodsa miljööga ruume. Pidulik härrastemaja saal mahutab kuni 100 inimest. Väiksemateks rühmatöödeks sobivad ka eksklusiivsed mõisahäärberi

salongid ning eriline, riigikogu mööbliga seminariruum. Avarad, ajakohased ja võimalusterohked seminariruumid asuvad ka looduskoolis, hotellis ning hostelis. Ruumid on varustatud tänapäevase konverentsitehnikaga ja traadita internetiga.

dega. Meie toidud on inspireeritud loodusest ja eelistatult kasutatakse kohalikku toorainet. Sagadi mõisa hotellile ja restoranile on omistatud ökomärgis Roheline Võti.

Põnevad tegevused Teadmisi, põnevust, suurepärast lõõgastust ning meeleolukat vaheldust seminaripäeva pakuvad nii mõisaloo kui ka loodusega seotud programmid-meeskonnamängud. Otsime kadunud ajalooaardeid, põikame filmimaailma, maitseme mõisanapse või mängime kogu mõisa peale! Kõiki programme saab tellida vaid Sagadis. Eesti ainsa metsamuuseumi külastus saab lisaväärtust ehedat käsitööd pakkuva muuseumipoe näol. Kosutav puhkus Hubases hotellis on 28 avarat tuba, millest kümne toa päikselised terrassid avanevad siseõue roosiaeda. Sauna ja kaminasaaliga hostel asub ajaloohõngulises endises mõisavalitseja elumajas. Sagadi à la carte restoran võidab te südame metsaandidest ja ulukilihast valmistatud rooga-

Sagadi mõis

Tere tulemast Sagadi mõisa! Viinakelder

Mõisa köögis valmivad road on inspireeritud loodusest

Oled raamatupidamisega hädas? Meie närime sellest läbi! Staria OÜ pakub ettevõtetele raamatupidamisteenuseid. • jooksev raamatupidamine • deklaratsioonide ja aruannete esitamine • eelmiste perioodide korrastamine • aastaaruannete koostamine Meie raamatupidamisteenuse hind põhineb fikseeritud kuutasul. Küsi julgelt pakkumist info@staria.ee

Alustavale ettevõttele esimesed 3 kuud raamatupidamisteenus TASUTA

Staria aitab ellu viia uusi äriprojekte • • • •

käivitame alustavaid ettevõtteid otsime koostööpartnereid aitame leida finantseeringuid teeme tihedat koostööd Soome ettevõtjatega

Lisainfo telefonil 5322 5397 Staria OÜ Narva mnt 63 10152 Tallinn

Pidulik mõisaõhustik Härrastemaja muinasjutuline interjöör on kauniks taustaks pidulikele vastuvõttudele ja bankettidele. Kuni 150 osavõtjaga üritused sobivad siseruumidesse, suurema arvu inimeste puhul on võimalik kasutada mõisaparki. Peo ettevalmistusel on abiks meie kogenud ja sõbralikud töötajad. Suurema ürituse korral on kogu mõisakompleks vaid teie seltskonna päralt!

www.staria.ee

Saal

Looduslikult kaunis ümbrus ning erakordne mõisaõhustik tagavad tööle parimad tulemused

Sagadi küla, Vihula vald Lääne-Virumaa Telefon +372 676 7888 sagadi@rmk.ee www.sagadi.ee


4 | Ettevõtlusleht

Kohalikud maksud torkavad näpud ettevõtja rahakotti Kulusid kavandades tuleb ettevõtjal mõelda ka kohalikele maksudele ja seadusega kehtestatud tasudele. Signe Kalberg

Tegevust alustanud ja palgatööjõudu kasutav ettevõtja ei pääse ainult tulu-, sotsiaalvõi käibemaksu tasumisega. Kui näiteks onu Mati kavatseb hakata riigile kuuluva maantee ääres söögikohta pidama ning panna selle kohta üles ka reklaamid ja teeviidad, tuleb tal enne uste avamist veel mõni ametiasutus üles otsida. Seda tuleb teha ka siis, kui onu Mati tahab peale maitsva söögi pakkuda külastajatele ka muusikat. Paigaldad reklaami – maksa Alustuseks võiks onu Mati istuda arvuti taha ja klõpsata maksu- ja tolliameti veebilehele: http://www.emta.ee/ index.php?id=1721, kus on avaldatud linnade ja valdade maksumäärused. Nimelt on igal valla- või linnavolikogul kohalike maksude seaduse alusel õigus anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks. Onu Matit peaks eelkõige huvitama reklaamimaks vallas, mille territooriumil ta oma söögikoha kavatseb avada.

Ega neid kohalikke maksusid polegi palju kehtestatud. Reklaamimaksu on kehtestanud peamiselt linnad, kuid ka osa valdu on seda võimalust kasutanud. Näiteks Ülenurme vallavolikogu on kehtestanud välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu. Reklaamimaksumäärus on vastu võetud ka Viimsi vallal, reklaamimaks on kehtestatud näiteks Saku ja Saarepeedi, Ridala ja Rae vallal. Pöide ja Palupera vald on kehtestanud reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksustamise korra. See on ka mõistetav: tiheda liiklusega teede äärde soovitakse rajada teenindusettevõtteid ja püstitada neile reklaamtahvleid. Kuivõrd kohalike maksude seadus sätestab, et kehtestatud maksumäärad avaldatakse peale Riigi Teataja ja valdade veebilehtede ka maksu-ja tolliameti kodulehel, siis peaks kehtivate kohalike maksude kohta teavet saama kolmest kohast. Kõige lihtsam on ettevõtjal muidugi otse vallast uurida, milliste kohalike maksudega võiks tegemist tulla ja ehk kehtib temale ka maksuvabastus. Kui KOV on kehtestanud seadusega kooskõlas oleva maksumääruse, tuleb maksta reklaamimaksu vastava omavalitsuse

maksumääruses ettenähtud ulatuses ja korras: kohalike maksude seadus annab maksustamisperioodi (mis üldjuhul on maksustamisaasta), maksu kogumise sagedus sõltub seaduses ja maksumääruses kehtestatud korrast. Maaomaniku nõusolek Onu Mati on saanud vallast nõusoleku paigaldada välireklaam pool kilomeetrit enne oma söögikohta. Tal tuleb aga üles otsida ka maaomanik, kelle maale see välireklaam püsti pannakse. Kuna onu Mati soovib üles panna ka söögikohta ja parklat tähistava märgi, peab ta pöörduma maanteeameti poole ja uurima veidi teeseadust. Sest riigimaanteede korral on nii liiklusmärkide kui ka liiklusväliste teabevahendite (reklaamtahvlite) paigaldamiseks vaja maanteeameti luba. Riigimaantee teekaitsevööndi laius on 50 meetrit mõlemal pool äärmise sõiduraja telge. Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Aare Pain ütles, et teeseaduse § 36 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt on keelatud teel ja tee kaitsevööndis tee omaniku nõusolekuta ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise

Wilfa kohviveski Aeropress

74,90

29,90

Riigimaanteede korral on nii liiklusmärkide kui ka liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks vaja maanteeameti luba. kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui seda lubab kohaliku omavalitsuse kehtes-

tatud detailplaneering. Samuti on keelatud ehitada kiirendusvõi aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta. Kuigi onu Mati soovis, et enne söögikohta võiks olla kiirust piirav märk, et sõidukijuhid saaksid õigel ajal parklasse sõita, ei olnud tema soov maanteeameti arvates põhjendatud. Pain selgitas, et söögikoha rajamisega ei tohi halvendada tee

VAKSALI PEORUUM Sinu pidu, meie ruumid!

Bambusteed hinnad al.

Tipcup teetass Myespresso kapslimasin

68,90

Kuigi see viit asub teekaitsevööndis, on maanteeamet sellise ülespanekuks vaevalt loa andnud.

10,90

29,90

Hinnad on käibemaksuga.

Lisaks palju erinevaid kohvisorte, teed, kakaod, puhastustarvikud, kohvimasinad jpm.

Coffee Bean OÜ, Tallinn 10150, Koidula 38, tel. 6 721 623, info@coffeebean.ee, www.coffeebean.ee

Rendime Vaksali Peoruumi erinevate pidude ja tähtpäevade pidamiseks. Ruumid mahutavad kuni 100 pidulist. Asume aadressil Kopli 4 Vanalinna vahetus läheduses

Hind alates 130 EUR Rendiaeg õhtust hommikuni. Broneerimiseks helista tel. 530 20 930

www.peokeskused.ee

liiklustingimusi. Seega ei ole põhjendatud keelumärkide 351 „Suurim kiirus” (70 km/h) paigaldamine. Kuid maanteeamet andis nõusoleku paigaldada tee äärde söögikohta tähistav märk. Eesti standard EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” näeb ette toitlustuskoha tähistamiseks kaks teeninduskohamärki: teeninduskohamärk 725 „Restoran” osutab restoranile ja teeninduskohamärk 726 „Kohvik”

Viimsi Kirbuturg kutsub kauplema! Kas riidekapid on täis tarbetuid riideid? Köögikappides valitseb ruumipuudus? Rendi endale nädalaks laud ja stange ning too oma kaubad meile müüki. Ise kohapeal müüma ei pea. Meie müüme Sinu kauba Sinu eest. Müügikoha hind veebruari lõpuni 25 EUR nädal Oleme avatud E-R 10-18, L 10-15, P suletud Asume aadressil Rohuneeme tee 12, Viimsi Lisainfo tel. 530 20 930

www.kirbukad.ee


Ettevõtlusleht | 5 Fotod: Signe Kalberg

kohvikule või kiirtoitlustuskohale. Seaduse mittejärgijat ootab trahv Kui paigaldada näiteks sada meetrit enne toitlustuskohta mõlemast sõidusuunast nähtavad teeninduskohamärgid koos lisateatetahvliga (kokku kaks komplekti), võib nende valmistamine ja paigaldamine maksma minna u 350–500 eurot. Konkreetse hinnapak-

kumuse annavad märkide valmistajad-paigaldajad, maanteeamet ei valmista ega paigalda liiklusmärke. „Liiklusväliste teabevahendite (reklaamide) maksumus sõltub väga paljudest asjaoludest: näiteks nende mõõtmed, kujundus, paigalduskoht, maa omaniku ja kohaliku omavalitsuse tingimused ja tasud jms,” lisas Pain. Olenevalt konkreetsest taotlusest võib liiklusmärkide ja liiklusväliste teabevahendite (reklaamtahvlite) kohta otsuse saamiseks aega kuluda alates paarist tööpäevast kuni paari nädalani. Üldjuhul peab teeomanik ka kohale sõitma. Onu Matit huvitas, kui palju tuleks tal rahakotti kergendada, kui ta seadust ei järgiks. Paini sõnul on teeseaduses sätestatud, et teele või teekaitsevööndisse tee omaniku või teekaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku või teekaitsevööndi maa omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. „Samuti on teeseaduses kirjas, et teeomanik ja politseiasutus võivad oma ametiisiku poolt tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on ühel korral 2000 eurot ning kokku 6400 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks,” ütles ta. Muusika eest tuleb maksta Enne kui onu Mati oma söögikohas raadio lahti keerab, tuleb tal suhelda Eesti autorite ühinguga (EAÜ). „Toitlustusettevõtte haldaja peab juhul, kui ta esitab oma toitlustusettevõttes autoriõigusega kaitstud muusi-

Teekaitsevööndisse jäävad märgid peavad saama maanteeametilt kooskõlastuse.

kateoseid kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil, saama selleks loa ja maksma tasu,” ütles Eesti autorite ühingu jurist Anne-Ly Hussar. EAÜ ongi mõeldud selleks, et olla vahendaja ettevõtjate – kes soovivad oma toitlustus-, teenindus- või majutusettevõttes esitada muusikateoseid – ja muusikateoste autorite (või nende õiguste omajate – pärijate, muusikakirjastajate) vahel. EAÜ annab toitlustusettevõtetele ja teistele üldsuse jaoks avatud kohtade haldajatele loa muusikateoseid avalikult esitada, sõlmides nendega litsentsilepingu. Kui suured on EAÜ rakendatavad litsentsitasu määrad toitlustus-, majutus- ja kaubandusettevõtetes muusikateoste avaliku esitamise

eest, on üleval EAÜ kodulehel (http://www.eau.org/). Kui palju siis peaks üks väike toitlustusettevõte EAÜ-le muusikateoste esitamise õiguse eest litsentsitasu maksma? Tavaliselt esitatakse muusikateoseid toitlustusettevõttes mingite tehniliste vahendite kaudu (näiteks CD-lt, raadiost, telerist või internetist) ja lihtsalt taustaks. Hussari sõnul oleneb sellise mehaanilise taustmuusika eest EAÜ-le makstava summa suurus toitlustuskohas olevate kohtade arvust. „Näiteks kui toitlustusettevõttes on kuni 20 istekohta, siis tuleb mehaanilise taustmuusika eest maksta EAÜ-le litsentsitasu koos käibemaksuga 15,35 eurot,” selgitas Hussar. Samuti peaks toitlustuset-

EAÜ ongi mõeldud selleks, et olla vahendaja ettevõtjate ja muusikateoste autorite või nende õiguste omajate – pärijate, muusikakirjastajate vahel. tevõtja teadma, et ka muusikateoste esitajatel ja fonogrammitootjatel on õigus saada tasu, kui ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi kasutatakse üldsusele suunamiseks (vt AutÕS §72). See tähendab, et seaduse järgi ei ole toitlustusettevõttel vaja saada esitajate ja fono-

grammitootjate luba fonogrammi üldsusele suunamiseks, vaid tal tuleb maksta neile ainult tasu. Tasu peab neile maksma ka siis, kui toitlustusettevõttes ei panda otseselt fonogrammi CD-mängijasse, vaid tehakse lahti raadio või teler, sest paljud muusikateosed tulevad seal just fonogrammilt. Seda tasu koguvad Eesti fonogrammitootjate ühing (EFÜ) ja Eesti esitajate liit (EEL), kusjuures nimetatud organisatsioonid on omavahel kokku leppinud, et toitlustusettevõtetelt kogub seda tasu EFÜ. EFÜ kodulehel (www.efy.ee) on vastavad tariifid ära toodud. Eelnimetatud kuni 20 istekohaga toitlustusettevõte peaks maksma EFÜ-le 8,82 eurot (7,35 eurot + käibemaks) kuus.

• seminarid • koolitused • vastuvõtud ja toitlustus kuni 50 inimesele • majutus kuni 35 inimesele • hubane maja • hooliv teenindus • personaalsed pakkumised

Altmõisa külalistemaja Läänemaal Info ja broneerimine tel 472 4680 e-post info@altmoisa.ee www.altmoisa.ee

Paik maailma äärel...


6 | Ettevõtlusleht

Huvitavate muutuste etapp majandustarkvaras Ajakohane majandustarkvara võimaldab raamatupidajal hoida kokku kuni 80% tööaega. Terje Praks TT Tarkvara OÜ juhataja The Economist kirjutab, et käimas on tööstusrevolutsiooni kolmas laine. (Paul Markillie, 21. aprill 2012 „ A third industrial revolution ”.) Esimene laine tõi kaasa tootmise mehhaniseerimise aurumasina abil. Teise lainega algas masstootmine ja seda kõigepealt just autotööstuses. Kolmanda laine märksõnad on

robotiseerimine ja automatiseerimine. Tehnoloogia abil tehakse üha rohkem hulk tööd, mida seni on teinud inimene. Järjest suureneva konkurentsi tingimustes peavad ettevõtted muutuma efektiivsemaks ja tehnoloogia on üks koht, mille abil efektiivsust tõsta. Automatiseerimine ei toimu mitte ainult tööstuses, vaid efektiivsust otsitakse ettevõtluses laiemalt. Nõnda on olulises muutuste etapis ka ettevõtete majandusarvestus ja majandustarkvara. Efektiivne tarkvara Moodne majandustarkvara muudab raamatupidamise operatiiv-

semaks ja võimaldab raamatupidaja tööajast hoida kokku kuni 80%. Kak skümmend aas t at tagasi kasutati ettevõtte raamatupidamises tarkvara ainult üksikute töömahukamate arvestuste automatiseerimiseks. Kümme aastat tagasi oli majandustarkvara lihtsalt ettevõtte raamatupidamise süsteem, kust trükiti klientidele arveid, peeti töötasu- ja laoarvestust ning koostati deklaratsioone maksuametile. Tänapäeval luuakse majandustehinguid kajastavad dokumendid ainult süsteemis ja sellega kaasnevad kohe

automaatsed raamatupidamiskanded. Majandustarkvaras RAPID on juba nüüd võimalik saavutada olukord, kus 95% majandustehingutest kirjendab raamatupidamisregistrites end ise. Dokumendi looja, kas ettevõtte klienditeenindaja, müügijuht, ostujuht või sekretär, ei pea tundma raamatupidamise tõdesid. Raamatupidaja pole enam teiste töötajate loodud andmete sisestaja, vaid finantsandmete tõlgendaja ja hinnangute andja. Raamatupidajast saab äri edendaja. Efektiivne tarkvara tähendab ka lihtsat ja kasutajasõbralikku liidest. RAPID-i majandustarkvara muudab raamatupidamise lihtsaks!

Uued arengud pakuvad võimalusi muuta ettevõtte töö veel efektiivsemaks.

Majandustarkvara RAPID - LIHTNE JA SOODNE! * kiirelt õpitav ja lihtne kasutada, sisaldab eestikeelset spikrit ja tuge * andmevahetus internetipankadega paari hiireklikiga * tehinguid kajastavad dokumendid (arved, lepingud, sertifikaadid jt) võimalik salvestada otse RAPIDisse * avatud tarkvara, mis suudab suhelda teiste süsteemidega (e-arved, krediidiinfo, äriregister jt) * soodne hind ja paindlikud maksetingimused TT Tarkvara telefon 635 6660, rapid@tttarkvara.ee

www.tttarkvara.ee

Integreeriv tarkvara Majandustarkvara saab ettevõtte äri keskuseks, sidudes omavahel äri erinevad valdkonnad ja keskkonnad. Kõik tehinguinfot tootvad rakendused integreeritakse majandustarkvaraga. Liht-

KÕIK PAKKIMISEST, KOMPLEKTEERIMISEST JA POSTITUSEST Nordis OÜ on Tallinnas asuv perefirma. Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on käsitööd nõudvate teenuste osutamine. Kui teil on vaja midagi komplekteerida, pakkida, ümbrikustada või postitada, oleme meie just teile sobiv ettevõte. E-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele pakume kogu teenuste ahelat alates arvete printimisest, tellimuste töötlemisest, postitusest nii Eestis kui ka Skandinaavias, kuni tagastatud kaupade käsitlemise ja klienditeeninduseni välja.

MEIE TEENUSED: • • • • • •

Teie usaldusväärne partner, Nordis OÜ Laki 30, Tallinn Tel. +372 58 040 666 E-mail: info@nordis.ee www.nordis.ee

www.reiting.ee

Registreeru koolitusele koolitus@reiting.ee või telefonil 5332 6481

REITING KOOLITUSKALENDER Aeg

Rohkem infot meie toodete ja teenuste kohta leiate koduleheküljel www.nordis.ee

Võtke ühendust juba täna!

Kursus

Koht

Maht

Tallinn

160 tundi

Tallinn

220 tundi 210 tundi 166 tundi

Ettevõtlus 11.02.2013

11.02.2013 18.02.2013

kaupade komplekteerimine, pakkimine, postitus kaupade müügieelne ettevalmistus veebikauplustele tellimuste töötlus, klienditeenindus, tagastuste käsitlemine printimine, ümbrikustamine, postitus teenused postimüügi ettevõtetele andmesisestus

saks näiteks on internetipangad. Tänapäeval pole mõeldav, et raamatupidaja kulutaks tunde käsitsi sadade pangakontol raha sissetulekut või väljaminekut kajastavate dokumentide sisestamiseks majandustarkvarasse.

26.02.2013

Ettevõtluskoolitus Tallinnas koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega Ettevõtluskoolitus koos raamatupidamise algõppega Ettevõtluskoolitus koos raamatupidamise algõppega Ettevõtluskoolitus Tartus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

Tartu Tartu

Turundus 11.02.2013 20.03.2013 19.02.2013

Ettevõtte veebilehe planeerimine ja loomine Fototöötlusprogrammi Photoshop algkursus 19.02.2013 Turundusplaani koostamine

Tartu Tallinn Tartu

12 tundi 30 tundi 16 tundi

Juhtimine 12.02.2013 25.03.2013 18.03.2013

Pearaamatupidajatefinantsjuhtide täienduskursus Inglise ärikeel juhtidele

Tartu Tartu

48 tundi 40 tundi

Majandustarkvara RAPID impordib ettevõtte internetipangast tehingud paari hiireklikiga. Ajakohane majandustarkvara (sealhulgas ka RAPID) on avatud süsteem, millega saab integreerida internetipanga, ettevõtte veebipoe, tarnija väljastatud arved (e-arved), maksuameti ja teiste partnerite süsteemid. Pilvetarkvara Majandustarkvara tehnilisi arengusuundasid on rohkem kui kunagi varem. Kümme aastat tagasi paigaldati raamatupidamistarkvara töökoha arvutisse või arvutivõrgu serverisse. Tänapäeval on lisaks võimalused paigaldada tarkvara internetipilve, et kasutada seda töökohtadel kas laua-, süle- või tahvelarvutil ja nutitelefonil. Ühtlasi tähendab see paindlikku lähenemist tööajale ja -kohale. Uued arengud pakuvad võimalusi muuta ettevõtte töö veel efektiivsemaks! Kõigi nende suundadega oleme arvestanud ja arvestame tulevikus majandustarkvara RAPID arendamisel. Kasutades tarkvara kogu funk t sionaalsust, annab majandustarkvara RAPID väärtuslikku teavet, et toetada juhte otsuste tegemisel ja annab seeläbi kasutajale majanduses konkurentsieelise.


Ettevõtlusleht | 7

Tööle kandideerijad ootavad tööandjalt mitmesuguseid hoovakesi Rohkem hinnatakse otseselt rahalisi soodustusi kui mingite asjade tasuta või soodustingimustel saamist. Kristiina Viiron Tööotsijad soovivad uuest töökohast tööandja pakutavaid soodustusi ja hüvesid, selgub tööandjate keskliidu, targa töö ühingu ja CV-Online’i korraldatud küsitlusest „Töötajate ja tööotsijate palgauuring, sügis 2012”. Reaalne elu on oodatust natuke tagasihoidlikum, s.t tööandjad pakuvad soodustusi ja hüvesid küll, aga ootused on veelgi suuremad. Ainult ühes kategoorias edestas reaalne elu ootusi: ametitelefoni kasutamise puhul. Ligi pooled küsitlusele vastanud said telefoni kasutamise kohta vastata: „Jah, seda pakutakse minu praegusel töökohal.” Ent vaevalt kolmandik pidas telefoni kasutamise võimalust tööle kandideerides väga oluliseks. Kõige rohkem – ligi 2/3 – ootab tööandjalt erialase täienduskoolituse võimalust, see võimalus oma praegusel töökohal on kolmandikul. Üle poole vastanuid ootab uuelt tööandjalt ka rahalisi preemiaid ja lisatasusid, olemas on see hüve vähem kui veerandil. Üsna väiksed on käärid olemasoleva ja oodatu vahel ametiauto või isikliku auto kasutamise

puhul. Rohkem kui kolmandik eeldab seda tööandjalt, veerandil vastanutel on see võimalus tööl olemas. Ootused on suured Peale loetletud soodustuste ja hüvede oodatakse tööandjalt selliseid hoovakesi: tasemehariduse kulude katmine, esimeste haiguspäevade hüvitamine, lisapuhkus keskmise palga säilitamisega, tööandja pension, tööle ja töölt koju sõidu korraldamise võimalus, tasuta või soodustingimustel sportimisvõimalused. Viimati märgitud võimalust nimetab olemasolevaks soodustuseks umbes viiendik vastanuid ja sama palju vastajaid peab seda ka tööle kandideerides väga oluliseks. Teiste loetletud soodustuste olemasolu saab kinnitada vaid mõni üksik protsent vastajaid, eriti vähe on näiteks tööandja pensioni. Nimetatakse veel niisuguseid soodustusi, nagu organisatsiooni toodete ja teenuste saamine ning tasuta või soodustingimustel lõunasöök. Jällegi on üsna vähe neid, kes neid võimalusi kinnitavad, aga väga oluliseks neid kandideerides ka ei peeta. Tööandjate palgauuringu juht Kadri Seeder peab positiivseks seda, et töötajad hindavad kõrgelt enesetäiendamisega seotud soodustusi. Teiste soodustuste puhul on näha, et rohkem hinnatakse otseselt rahalisi soodustusi kui mingite asjade tasuta või soodustingimustel saamist.

Allikas: Töötajate ja tööotsijate palgauuring, sügis 2012.

„Mingid soodustused, näiteks ametitelefon, on ilmselt paljudel ametikohtadel elementaarne,” tähendas ta. Kui vaadata oodatud soodustusi selle järgi, kes neid praegusel ametikohal saavad ja kes mitte, on näha, et valdavalt hindasid vastajad ka praegusel ametikohal saadavaid soodustusi tööle kandideerides oluliseks või väga oluliseks. „Selle põhjal võib oletada, et soodustuste paketid on koostatud üsna hästi lähtuvalt töötajate ootustest,” märkis Seeder, et tööandja teab, mida töötajad tahaksid. Oluline on meeldiv tööõhkkond Töötingimuste puhul ületab olemasolev mitmel puhul isegi töö-

tajate ootused. Näiteks peaaegu kõik vastanud (mõni protsent alla 100) kinnitab, et saab palka ametlikult. Rohkem kui 80% eeldab seda väga olulise asjaoluna ka uuelt töökohalt. Tavapärast kaheksatunnist tööaega kinnitab üle poolte vastanuid, väga oluliseks uuel kohal peab seda mõnevõrra vähem inimesi, umbes kolmandik. Ka töökoha kodulähedust kinnitab olemasoleva tingimusena rohkem vastanuid, kui on neid, kes seda kandideerides väga tähtsaks peavad. Ligi 40% inimesi tõdeb, et töötab meeldiva õhkkonnaga paigas. Eriti oluliseks peetakse seda asjaolu tööle kandideerides – õhkkonda peab väga oluliseks 80% vastanuid.

Pooltel vastanutel on olemas korralik töökeskkond (valgustus, ruumid, temperatuur) ja seda peetakse ka tööle kandideerides väga oluliseks (üle 70% eeldab seda). Huvitav on, et jõukohase töö tegemist kinnitavad vähem kui pooled (u 40%), u 65% ootab seda ka uuelt töökohalt. Väga kõrgelt hinnatakse karjääri ja tööalase arengu võimalusi, ent neid, kes seda võimalust kinnitada saanuks, on hoopis vähe, 15% ringis. Samuti uuriti ametialade lõikes pakutavaid töötasusid (netosummana) ja oodatavaid töötasusid. Kadri Seeder märkis, et paljude ametialade puhul olid pakutavad ja oodatavad töötasud väga sarnased. Küsitlus andis ilmselt vastuse ka paljuräägitud küsimusele, miks on naiste palgad väiksemad kui meestel. „Ma ei oleks uskunud, et praktiliselt kõikide ametialade lõikes on naiste palgaootused madalamad meeste omadest,” osutas Seeder. „Lisaks on selgelt näha ka tööde valikute osas, et naised soovivad töötada rohkem n-ö pehmematel erialadel ja mehed kõvadel erialadel. Kui mehed isegi märkisid, et nad sooviks mõnel pehmel erialal töötada, siis sooviks nad seda juhina teha. See info on oluline palgalõhe põhjuste analüüsimisel.” Käärid ootuste ja tegelikkuse vahel Niisugune töötajate ja tööotsijate küsitlus oli esmakordne

ning ajendatud Kadri Seederi sõnul tööandjate tõdemusest, et ettevõtete palgauuringutes esile toodud palgad ei vasta teinekord tööle kandideerijate palgaootustele. „Põhjus võib olla selles, et kui värvatakse hõives olevat inimest, siis ta on valmis töökohta vahetama, kui pakutava töö tingimused on paremad. Seega on tööandjate jaoks ühelt poolt oluline teada, millised on palgatasemed konkureerivates ettevõtetes, aga teisalt ka millised on töötajate ja tööotsijate palgaootused,” selgitas Seeder, miks tööandjate keskliit küsitluse korraldas. „Nii saame võrrelda, millistes valdkondades on pakutavad töötasud ja oodatavad töötasud enam-vähem vastavuses ja millistes valdkondades on palgasurve suurem.” Uuringust selgus, et kääre tegelikkuse ja ootuste vahel esineb näiteks ehituses ja tööstuses. Neis sektorites on ameteid, mille reaalne palk on märksa väiksem kui soovitud palk. Näiteks kraana, tõstuki jm seadmete juhid teenivad netopalka 513–850 eurot, kuid sooviksid saada 1000–1625 eurot. Samasugune lõhe reaalsuse ja soovitu vahel ilmnes ka üldehitajate ning keevitajate ja leeklõikajate puhul. Küsitluse järgi teenivad üldehitajad 538–812 eurot, kuid sooviksid teenida 800–1381 eurot. Keevitajate ja leeklõikajate palk on 757–997 eurot, soovitud palk aga 1150–1650 eurot.

Kuidas teha kodulehte nii, et ettevõte teeniks sellelt tulu? Meile ei meeldi, kui meile tahetakse midagi müüa. Meile ei meeldi, kui meile üritatakse midagi pähe määrida. Küll aga meeldib meile osta. Kuidas teha kodulehte mis müüb, aga ei ole pealetükkiv ega liiga agressiivne? Milline on hea koduleht? ••1•• Avalehel anna suurelt ja lühidalt teada, millega on tegu Loetud sekundite jooksul ja silmatorkavalt tuleb esitada disaini ja tekstiga, mis lehega on tegu, miks ma peaksin siin peatuma ja mis on pakutav kasu ning väärtused, mida külastaja saab. ••2•• Too avalehel silmatorkavalt välja teie unikaalsus ••3•• Püstita oma kodulehele konkreetne eesmärk ning tunne hästi oma sihtgruppi ••4•• Suuna külastajaid tegema enim soovitud tegevust See tähendab, et kodulehel suunatakse külastajaid sujuvalt

ja läbivalt tegema sinu poolt soovitud tegevust või tegevusi, sealjuures mitte pealekäivalt, vaid kliendi kasu rõhutades. ••5•• Toote müügitekst olgu emotsionaalne ja põhjalik Pakkumine sisaldab sinu toodete või teenuste kohta põhjalikku informatsiooni, kuid mitte ainult parameetreid, vaid rõhk on võrdleval ja väärtusepõhisel infol. ••6•• Määra selge müügiteekond kuni ostu sooritamiseni Müük kodulehel ehk teekond ostu sooritamiseni toimub külastaja jaoks intuitiivselt ja mugavalt. Külastaja ei pea nuputama, kust ta leiab selle toote üles. ••7•• Tee oma kontakti leht korda Kodulehe külastaja peab leidma kiiresti ka teie kontaktandmed. Lisa peamenüüsse kontakt ning samuti jaluses peaks leiduma kontaktisiku telefon või e-posti aadress.

••8•• Näidake kodulehel oma klientide tagasisidet Igaüks tahab veenduda, et ta ei ole ainuke rumal, kes teilt ostab. Usalduse kasvatamisele tuleb igati kasuks, kui teie koduleht sisaldab klientide tagasisidet nii kirjas, pildis kui videona. ••9•• Näidake, mida olete saavutanud ja kes on teie tuntumad kliendid ••10•• Vältige oma kodulehel kellasid ja vilesid ••11•• Lisades regulaarselt väärt sisu saad palju tasuta liiklust Need ettevõtted, kes peavad blogi saavad tuhandeid kordi rohkem tasuta veebiliiklust, kui need, kellel on koduleht kontakti ja toote infoga. ••12•• 9 korda paku väärtust ja 1 kord küsi müüki Hea koduleht on see, kus ma ei tunne, et mulle üritatakse midagi pähe määrida Kui aitad tasuta

nõu ja jõuga oma potentsiaalset sihtgruppi, siis õigel ajal, õiges kohas võid õigele inimesele või ettevõttele teha õige müügipakkumise.

Merlis Jusupov

Collectiv Koolituskeskuses õpetatakse veebiturunduse alaseid koolitusi – kodulehe ja e-poe tegemine, internetiturundus ning veebidisain. Väikeettevõtjate seas on eriti hinnatud just viie päevane ettevõtluskoolitus alustavale veebiturundajale, kus teemadeks kodulehe lähteülesande, veebiturunduse strateegia ja tegevusplaani koostamine ning oma kodulehe loomine. Merlis Jusupov on koolitaja veebiturunduse ja kodulehe tegemise teemadel. Rohkem väärt artikleid ja koolitusi leiad www.kodulehekoolitused.ee või www.facebook.com/kodulehekoolitused


Tõlketeenuse hind alates 10 € lehekülg

Ettevõtlusleht | talv 2013  

EPL Ettevõtlusleht | talv 2013

Advertisement