Page 1

Ettevõtlus

Lehe toimetas ja kujundas Eesti Päevalehe teema- ja erilehtede osakond. Projektijuht: Nele Laev, nele.laev@epl.ee, tel: 680 4505

28. OKTOOBER 2010

LHV Pank ulatab abikäe ettevõtjale LHV Pank väljastab investeerimislaenusid, käibekapitalilaenusid ja laenusid väärtpaberite ning osaluste omandamise finantseerimiseks, samuti riigisiseseid garantiisid. Indrek Nuume Privaatpanganduse juht, juhatuse liige

Väga sagedasti huvitab laenutaotlejat esmajoones see, mida pank laenu tagatiseks soovib. Panga jaoks on tagatiste kohta käiv teave oluline, kuid sellest tähtsam on teada, kas laenu tagasimaksmiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Nii mõnegi laenutaotluse puhul võib risk panga jaoks olla liiga suur, sõltumata sellest, et laenutaotleja pakub tugevat tagatist. LHV Pank ei sea rahastatava ettevõtte tegevusalale piiranguid, st ei vali laenusoovijaid tegevusala järgi. Kõige olulisemaks kriteeriumiks on hinnata, kas ettevõttel on tulevikus piisavalt vahendeid nii võetava kui ka juba võetud kohustuste teenindamiseks. Kui ettevõttel on Maksuameti ees võlgnevus, siis see näitab juba käibekapitaliprobleemide olemasolu. Maksuametile jäädakse võlgu pigem viimases hädas, kuivõrd see info saab kiiresti avalikuks ka ettevõtte partneritele. Võlgnevuse olemasolu Maksuameti ees on ainsaks välistavaks teguriks laenu andmise puhul.

Laenu võttes tuleks arvestada, et ettevõte ei soetaks pangalaenu abil ebavajalikku vara. Eriti sageli võib seda näha PRIA või EAS-i toetustega ostetava põhivara puhul. Soodsast ostuhinnast olulisem on vastus küsimusele, kas seda vara on ettevõttel vaja või mitte. Isegi, kui ebavajaliku vara saab osta poole hinnaga, siis on endiselt tegemist ebavajaliku varaga. Laenu küsima tulles on vaja esmalt läbi mõelda äriplaan ja veenduda seotavate põhivarade otstarbekuses ning olla kindel tulevikus tekkivates rahavoogudes. Oma idees kedagi veenda on lihtsam siis, kui ka ise ollakse idees veendunud. Laenuotsuse tegemisel vajab pank lisaks äriplaanile teavet ka selle kohta, kuidas on laenutaotlejal seni läinud ning kes kuulub ettevõtte juhtkonda ja omanikeringi. Kuivõrd ettevõtet juhivad inimesed, mitte bilansis olevad varad, tahab pank kindlasti teada seda, kellele ta laenu annab. MÕNED TÜÜPNÄITED

Alljärgnevalt on kirjeldatud mõned tüüpilised ettevõtted, keda LHV Pank on finantseerinud. Üheks näiteks on ka jätkuvalt edukad ettevõtted, kellel on mõni aasta tagasi võetud hea intressimääraga laen, kuid kes soovivad saada täiendavat laenu oma äritegevuse laiendamiseks. Sellised ettevõtted saavad laenupakkumised ka oma põhipangast, kuid seda klausliga, et olemasolevate madalate intressimäärade laenulepingud vaadatakse samuti üle. Sel juhul on otstarbekas kaasata täiendav laen LHV Pangast ning jätta olemasolevad kasuli-

kud madala intressimääraga laenulepingud puutumata. Teiseks tüüpnäiteks on ettevõte, mille üks omanik soovib oma osaluse teistelt omanikelt ära osta või mille juhtkond soovib seniselt omanikult ettevõtte välja osta. Selleks otstarbeks on võimalik kaasata laen osaluste omandamise finantseerimiseks. Selle laenu tagastamise tähtaeg ei tohiks ületada viit aastat ning tehtavat investeeringut tuleks osaliselt finantseerida ka omavahendite arvel. Põhjuseks, miks teised pangad sellist laenu ei anna, on asjaolu, et nimetatud laenu puhul pole ettevõttel aktsiapandi kõrval pakkuda täiendavat lisatagatist. Täiendava lisatagatise puudumine suurendab projekti riskisust, see aga ei pruugi kõikidele pankadele praegusel ajal sobida. Garantiide puhul on tüüpiliseks näiteks ettevõte, kes soovib garantiid hoiuse tagatisel, ning kuivõrd LHV Panga hoiuste intressimäärad on keskmisest kõrgemad, on LHV Pangast garantii võtmine kasulikum. LHV Panga ettevõtluslaenud algavad 2 miljonist kroonist ja keskmine laenusumma on vahemikus 7–8 miljonit krooni. Garantiide puhul garantiide väljastamisel miinimumsummat ei ole ning keskmine garantii on 400 000 – 500 000 krooni. Millist laenuprojekti on pangal lihtsam analüüsida? Kõige lihtsam on analüüsida stabiilseid ettevõtteid, millel on selgelt eristatav põhitegevus ja mida juhivad pika staažiga juhid. Kui ettevõttel on tugev juhtkond ja stabiilsed omanikud, on head eeldused positiivseks laenuotsuseks juba loodud.


28. OKTOOBER 2010

Ettevõtlus

2

Alustavad ettevõtted saavad Elionilt tasuta sideteenuste- ja turunduspaketi Oktoobri alguses toimunud Tallinna Ettevõtluspäevade raames kujunes äärmiselt populaarseks Elioni sooduspakkumine alustavatele ettevõtetele. Pakkumine hõlmab terviklikku sideteenuste paketti koos tasuta reklaamivõimalustega Eesti külastatavaimas internetiportaalis NETI.ee ning tasuta .ee lõpuga veebilehe majutust ja e-posti teenust. Elioni eesmärk on toetada selle pakkumisega alustavaid ettevõtteid ja edumeelseid startup-ärisid ning anda seeläbi oma panus ettevõtluse edenemisse. Sideteenuste paketiga liitunud OÜ SmartPrint alustas oma tegevust selle aasta märtsis. SmartPrint on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis sündis ideest anda igaühele meist võimalus muuta lihtsate vahendite ning lahendustega oma kodu- ja ärikeskkonda huvitavamaks, isikupärasemaks ja värviküllasemaks. Ettevõtte juhatuse liige Raul Kaldre ütleb, et äritegevus oluliste sideteenusteta on sama hästi kui võimatu. „Korralik telefoni- ja faksiühendus ning kiire internet on meie töös igapäevaselt kasutatav ning olulise tähtsusega, sest meie tööalane suhtlus ei toimu mitte ainult Eestis, vaid ka Skandinaavias,” ütleb Kaldre. Idee autor ja Elioni projektijuht Kristina Liivand rõhutab, et heituda ei tasuks, kui ideed kohe poolehoidu ei leia. „Oleme Elionis seda meelt, et ka kõige utoopilisematele ideedele tuleb anda võimalus, kuid arvestades keerulisi majandusolusid, võivad need paraku toppama jääda. Siit tuligi mõte teha äri alustamine lihtsamaks ning anda sellega omapoolne panus Eesti majandusse,” ütleb Kristina Liivand.

Elioni alustavatele ettevõtetele mõeldud pakkumine kehtib firmadele, kes on alustanud oma tegevust maksimaalselt 6 kuu jooksul enne sooviavalduse esitamist. Nendele firmadele kehtib alates liitumise hetkest kuuekuuline tasuta kõneteenus, kiire internet alla- ja üleslaadimiskiirusega kuni 5Mbit/s ja 1Mbit/s, .ee lõpuga veebilehe aadress, e-posti teenus ning selle majutusteenus. Lisaks eelnevale sisaldab pakett märksõnapõhist reklaami NETI.ee-s, veebireklaami konsultatsiooni ning ligipääsu Elioni wifi 500 levialapunkti üle Eesti. Teenuse kasutamiseks vajaliku ruuteri saab klient kaheaastase lepinguga tasuta, samuti on võimalus seade kohe välja osta või rentida kuutasuga 99 krooni/6,33 eurot. Lisaks pakub Elion soodushinnaga kaubakomplekti, mis on abiks äri alustamisel. Elioni äriklienditeenuseid kasutab enam kui 26 000 Eesti ettevõtet. Elion on Tallinna Ettevõtlusinkubaatori partner ning olnud kolm aastat ettevõtluskonkursi „Ajujaht” kuldtoetaja.

Elion soovitab: Kuidas luua oma ettevõte?

Millest koosneb Elioni tasuta pakett alustavale ettevõttele?

• Kui äriidee on olemas ning olete juba kaua mõelnud oma ettevõtte alustamisest, siis koostage tegevusplaan ja startige kohe!

• Internet kiirusega 5 Mbit allalaadimiskiirus / 1 Mbit üleslaadimiskiirus.

• Enne ettevõtte loomist uurige, milliseid ettevõtlustoetusi pakutakse. Külastage Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehte www.eas.ee ja tutvuge Ettevõtlusinkubaatorite tegevusega aadressil www.esa.ee • Ettevõtte loomise juures abistab oluliste sammude planeerimisel riigiportaal www.eesti.ee • Ettevõtte asutamistoiminguid saate teha arvuti tagant lahkumata ID-kaardiga äriregistri ettevõtjaportaalis ettevotjaportaal.rik.ee – nii võite olla isikliku ettevõtte omanik vähem kui päevaga • Võtke ühendust Elioniga ja käivitage ettevõtte side- ja suhtlusvõrk

• Kõnesideteenus uue põlvkonna VoIPtehnoloogial. Lauatelefon on endiselt soodne suhtluskanal, firmasisesed VoIP-kõned on tasuta. Uue VoIP-tehnoloogiaga ei ole telefoninumber ja füüsiline asukoht enam omavahel seotud – sama telefoninumber töötab igal pool, kus on internetiühendus. • Teie firma.ee lõpuga veebileht, kodulehe majutus ja e-post • Kuu aega tasuta reklaami NETI märksõnaotsingus • Ligipääs internetti rohkem kui 500-s wifi punktis üle Eesti • Tasuta interneti ruuter kaheaastase lepinguga • Lisaks: soodushinnaga kaubakomplekt, mis on abiks äri alustamisel.


Krõõt Kilvet väikeettevõtete osakonna juhataja

Euro on ukse ees

1. jaanuaril 2011 võtame ühiselt kasutusele euro. Loodan, et kõik ettevõtjad on selle muutuse enda jaoks läbi mõelnud ning alustanud vajalikke ettevalmistusi. Kindlasti tuleb üle vaadata oma raamatupidamissüsteemide valmisolek eurole üleminekuks, kuid selle kõrval soovitame hinnata ka valuutamuutusest tulenevat majanduslikku mõju. Kes teab, äkki leidub euro kasutuselevõtus ka mõni konkurentsieelis? Kaubandusettevõtetel on eurole üleminekul täita tähtis roll, sest pangakontorite ja sularahaautomaatide kõrval on just kauplused need, mille kaudu jõuab euro sularaha ringlusse. Teiste riikide kogemusest teame, et uuele valuutale üleminekul võib poodide sularahakäive suureneda kolm kuni viis korda. 1.–14. jaanuaril tuleb kaupmeestel võtta

vastu makseid nii kroonides kui ka eurodes, ostjale vahetusraha tuleb aga tagasi anda eurodes. Kui olete välja arvutanud, et vajate selleks ajavahemikuks sularaha alla 10 000 euro, pöörduge alates 1. detsembrist 2010 meie pangakontorisse. Sõlmime lepingu ning teeme kohe väljamakse. Ettevõtte kontol peab selleks puhuks muidugi olema vajaliku summa ulatuses kroone. Ühtlasi tuleb tähele panna, et neid eurosid tohib hakata käibesse laskma alles 1. jaanuaril 2011, mitte varem. Kui Teie ärile vajalik sularahasumma ületab 10 000 eurot, peaksite esimesel võimalusel pangaga ühendust võtma, et tellida vajalik sularahakogus ning sõlmida leping. Mugavaim on kaardimakse

Kaardimakse jääb nii müüjale kui ka ostjale kindlasti kõige mugavamaks arveldamise viisiks, sest pangakaardil on raha alati õiges vääringus. Soovi korral saab kaardimakseterminale rentida ka ajutiselt. Meie hoolitseme selle eest, et kõik Swedbanki kaardimakseterminalid oleksid 1. jaanuaril 2011 euro vastuvõtmiseks tehniliselt valmis. Kassasüsteeme kasutavatel ettevõtetel tuleb pöörduda süsteemi tarnija poole, et tagada tehniline valmisolek euro kasutuselevõtuks. Kaardimakseterminali ja kassasüsteemi tuleb ettevõtjale sobival ajal laadida uued parameetrid, mis võimaldavad kasutada valuutana eurot. Usume, et euro kasutuselevõtul on Eesti majandusele positiivne mõju. Meie riigi usaldusväärsus suureneb ning selles tuules saavad ka meie ettevõtjate äriprojektid hoogu koguda. Swedbankis alustab iga kuu arveldamist keskmiselt 700 uut ettevõtet, kes leiavad meie juures kasulikke võimalusi oma äri edendamiseks.

Stardilaen • sobib alustavatele ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtetele • on mõeldud nii investeeringute kui ka käibevahendite finantseerimiseks KredEx käendab kuni 75% laenusummast

Uuendatud internetipank

• ärikliendi uuendatud internetipangas on tehingu- ja infokeskkond ühendatud • era- ja ärikliendi internetipanga kasutamiseks piisab ühest sisselogimisest • kogu ärikliendi internetipanga ulatuses saab määrata endale sobiva kiirmenüü

Võtke meiega ühendust! • Swedbankil on kontoreid kõikjal Eestis – astuge sisse, kui vajate pangateenuste asjus nõu ja abi. Kontoris saate sõlmida mitmesuguseid arveldusteenuste ning liisingulepinguid. • Ärikliendi internetipank asub aadressil www.swedbank.ee/business. See on mugavaim keskkond tehingute tegemiseks ja info hankimiseks. • Äriklienditugi teenindab teid tel 613 2222 ja e-posti aadressil ariklienditugi@swedbank.ee. Teie kõned on oodatud E–R kl 8–19.

3 Ettevõtlus

Võib öelda, et majanduslangus Eestis on lõppenud. Seda toetab fakt, et 2009. aasta neljandast kvartalist alates on majandus kasvanud ning 2010. aasta esimeses pooles on kasv olnud prognoositust isegi suurem. Swedbanki äsja avaldatud majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus sel aastal 2,2% ning kahel järgmisel aastal 4,5%. Samal ajal on tööpuudus endiselt suur ja saab väheneda vaid siis, kui tegutsevad ja alustavad ettevõtted loovad juurde uusi töökohti. Aeg uute ideedega turule tulemiseks on soodne, sest majanduskeskkonna paranedes on taas avanenud ja aktiivseks muutunud nii mõnedki kriisis kannatanud turud, pakkudes äri jaoks uusi võimalusi. Lisaks pöörab Eesti riik suurt tähelepanu uute ettevõtete loomisele ja pakub mitmesuguste meetmete abil igakülgset tuge nii äriplaani koostamisel kui ka stardiraha ja toetuste taotlemisel.

• internetipangas riigisisesed kroonimaksed kuus kuud tasuta • deebet-krediitkaart kuus kuud hooldustasuta • lauatelefoni- ja internetipõhine kaardimakseterminal kolm kuud tasuta • kiirteated mobiilis kolm kuud tasuta Soodustused kehtivad nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõttele, kes alustab Swedbankiga koostööd. Arvelduspaketi vormistamisel sõlmitakse ka ärikliendi internetipanga leping ning deebetkaardi või deebet-krediitkaardi leping.

28. OKTOOBER 2010

Hea aeg alustamiseks!

Soodne arvelduspakett


Järjest enam inimesi soovib saada oma elu peremeheks mesi samme, kuid samal ajal oleme veel üsna kaugel väikeste pagaritöökodade, lillepoodide ja juuksurisalongide linnaidüllist. Võrreldes Soome ja Rootsiga on meie inimeste ettevõtlusvaim siiski veel väike. 2009. aastal oli vaid neljandik neid, kes kaalusid tõsiselt järgneva viie aasta jooksul ettevõtlusega alustamist. Soomes ja Rootsis oli inimeste valmisolek ligi kaks korda kõrgem. Aasta 2010 näitas aga suurt tõusulainet – 9 kuuga registreeriti Eestis 20% enam aktsiaseltse ja osaühinguid kui 2009. aasta samal perioodil.

28. OKTOOBER 2010

Ettevõtlus

4

Oluline on hea äriidee

Andra Altoa SEB äriarenduse divisjoni äriarendusjuht

Kriis on muutnud eestimaalase väärtushinnanguid – takistusi ettevõtjaks hakkamise ees on järjest vähem ning mõte ise endale tööd anda tundub üha ahvatlevam. Veel viis aastat tagasi oli ettevõtlusuuringu Eurobarometer põhjal 10% enam neid, kes soovisid tegutseda pigem töövõtjatena. Nüüd on olukord võrdsustunud – ettevõtja ja töövõtja tulevik on eestimaalase jaoks üsna võrdsed valikud. Töövõtja staatuse eelised on kindel ja püsiv sissetulek. Ettevõtjaks olemist eelistatakse suurema tegutsemisvabaduse, eneseteostuse ja huvitava väljakutse ajendil. Ettevõtja staatuse eeliseks peetakse ka paremaid sissetulekuvõimalusi. Uuringute põhjal on eestlane ambitsioonikate plaanidega. Ettevõtlusega alustaja tahab olla kiire uuendaja, pigem suure kui mikroettevõtte looja, kes tahab näha oma äri kiiret kasvu. Elustiili ettevõtlus on küll astumas esi-

Olulisimaks teguriks ettevõtlusega alustamise juures peetakse head äriideed, millele järgnevad piisavad rahalised vahendid ning sobivate partnerite leidmine. Praegu võib öelda, et kõikidel uutel alustajatel on oma ideede headuse, atraktiivsuse ja turuvalmiduse testimiseks palju suuremad võimalused kui veel mõned aastad tagasi. Facebook on muutunud heaks ideede katsetamise kohaks, kus potentsiaalsed kliendid meeleldi tagasisidet annavad. Samuti on ideede arendamiseks töötavaks plaaniks võimalik kasutada spetsiaalset ettevõtluskonkurssi „Ajujaht”. Soovitame noortel ettevõtjatel võimalusest haarata ja oma äriidee esitada 1. novembriks aadressil www.ajujaht.ee Äri alustamisega seotud administratiivsed takistused ehk keeruline bürokraatia on Eestis väiksema osakaaluga kui paljudes teistes riikides. Selles osas saaksime end võrrelda nt Rootsi, Taani, Austriaga. Ligikaudu 80% alustavatest ettevõtetest, kes avavad konto SEB-s, kasutavad selleks e-Äriregistrit. Viimatine Äriseadustiku muudatus lubab alates 1. jaanuarist 2011 osaühingu asutada osakapitali sissemakseid tegemata. Rahaliste vahendite kaasamisel tasub kiigata ettevõtlustoetuste ja stardilaenu poole.

Alljärgnevalt mõned valdkonnad, kus pank saab abiks olla ettevõtlusega alustamisel: Stardipaketi soodustused aitavad käivitada põhitegevust

Spetsiaalselt alustava ettevõtja vajadusi arvesse võttes on SEB välja töötanud Stardipaketi, mis koosneb soodsatest pangateenustest, vajalikust informatsioonipagasist ning partnerite pakkumistest alustavale ärile. Ärikliendi stardipaketis kehtivad 3 kuud alates arvelduskonto avamisest järgmised soodustused: • ärikliendi internetipank; • Eesti- ja pangasisesed ülekanded internetipangas tasuta; • deebet- või deebetkaart-krediitkaart kuuhooldustasuta; • SMS-kiirteavitus tasuta; • kassaterminali rent (telefonsidega) 3 kuud tasuta; • iPlanner – äriplaani koostamise abivahend tasuta; • partnerite pakkumised. Esimesed investeeringud Stardilaenu abil

Varem või hiljem pärast tegevuse ja arveldamise alustamist tekib noorel ettevõttel vajadus leida täiendavaid vahendeid äri kasvatamiseks. Alustav ettevõte, kellel puudub tagatisvara või kellelt nõuab vara tagatiseks seadmine liiga palju raha ja aega, saab pangast Stardilaenu võtta KredExi ja ettevõtte omanike käendusel.

SEB-st saavad Stardilaenu alustavad ettevõtted, kes on tegutsenud kuni kolm aastat. Laenu on võimalik võtta kuni viieaastase tähtajaga summas 30 000 – 1 000 000 krooni. Laenu tagatiseks on 75% ulatuses KredExi käendus. Stardilaenu saamiseks tuleb pangale esitada laenutaotlus; lõppenud majandusaasta aruanne ning käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne, mida saab mugavalt saata SEB ärikliendi internetipanga kaudu ning äriplaan või laenu kasutamise kirjeldus koos finantsprognoosidega. Soovitame äriplaani koostamiseks kasutada tasuta abivahendit iPlanner. Laenu saamiseks saatke taotlus interneti teel või pöörduge lähimasse SEB pangakontorisse. Olge valmis – euro tulekuga kasvab kaardimaksete osakaal

Kaardimaksete arv on euroga liitunud riikides tõusnud enam kui 10%. Et teiste euroga liitunud riikide kogemus näitab, et tülika müntides arveldamise asemel hakkavad kliendid üha enam kaardiga maksma, pakume kaardimaksete soodustusi lisaks alustavatele ettevõtetele ka kõikidele kaupmeestele, kes avavad uue müügikoha või võtavad kasutusse uued terminalid. Soodusperioodil, mis kestab 1. märtsini 2011, on SEB-st kaardimaksete töötlemistasu 0%; uute telefoni- ja internetiühendusega POS-terminalide rent on kuutasuta. Lisaks 50% renditasu soodustus GSM, Bluetoothi ja wifi tehnoloogial põhinevatele terminalidele (ei kehti alla ühekuulisel rendiperioodil) ning tasuta koolitus terminalide paigaldamiseks ja kasutamiseks. POS-terminali taotlust saab täita SEB ärikliendi internetipangas. Makselahendustega seotud küsimustega võib alati pöörduda kaupmees@seb.ee või kliendiinfo tel 665 5444.


Ettevõtlus

5

28. OKTOOBER 2010

Kasuta aega targasti! Tee koosolek merel - Viking Line pardal. Tallinn-Helsingi 3 tunnine hommikune koosolek

Alates

310.-

reisija

Võimalik Võimal alik ik tellida t ruumid ruumi mid d ja toitlustus toi toitl tlus ustu tuss ka 6 tunniks. tunniiks ks. Hinnad kehtivad d alates alat lates es 10 10 reisijast. reis re isijijas ast. t. Lisainfo ja broneerimine E-R 9.00-17.00 tel. 666 39 44 või ryhmad@vikingline.ee

www.vikingline.ee

Sagadi mõis pakub meeldejäävaid muljeid

FOTO: TOOMAS TUUL

Meeleolukate seminaride ning konverentside pidamiseks on Sagadis pakkuda ruume nii härrastemajas kui ka hotellis ning hostelis. RMK Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus kinnitab, et Sagadi mõis on täiuslik mõisakompleks – kaunid korrapäraselt paigutatud valged hooned, punased kivikatused, võimsad pargipuud. Looduslikult kaunis ümbrus ning erakordne mõisamiljöö tagavad parima tulemuse saavutamiseks sobiva tausta. Paarisaja-aastastes hoonetes leiavad külastajad aga nii ajaloolisi interjööre kui ka modernseid võimalusi. Härrastemaja on sisustatud ajaloolise mõisamööbliga ning toimib mõis-muuseumina, hotell ja hostel pakuvad majutuskohti kuni sajale inimesele, restoran meelitab lisaks maitsvatele roogadele suvel päikeselise terrassiga, talvel õdusa kaminatulega. Looduskooli juhendajad viivad aga nii suuri kui ka väikesi huvilisi lähemale looduse varjatud saladustele.

„Sagadis on koolitusi korraldatud juba paarkümmend aastat. Praegu on looduskooli seminarid-kursused suunatud eelkõige õpetajatele, ent konverentside ja seminaride korraldamiseks on Sagadis suurepärased võimalused kõikidele,” sõnab Keedus. Unikaalne ajalooline keskkond

Sagadi mõis sobib eelkõige keskmise ja väiksema suurusega üritusteks. Hotellihoones on kaks tänapäevast seminariruumi, mis mahutavad teatristiilis kuni 50 osalist. Mõisa härrastemaja pakub unikaalset ajaloolist keskkonda, kus saalis istekohti kuni sajale inimesele, salongides on aga võimalus töötada kuni kümnes eri grupis. „Eriliselt omapärane on teise korruse seminariruum, mis on sisustatud riigikogu algupärase mööbliga. Väga eriline on ka looduskooli õppeklass põnevate väljapanekutega. Selliseid seminariruume ei leidu just igal pool ja jäävad osalejaile ka omapära tõttu meelde. Mõistetavalt on kõikides ruumides võimalik kasutada internetiühendust ja dataprojektorit,” ütleb metsakeskuse juht. Konverentsiklientidele pakub Sagadi metsakeskus soodushinnaga majutust 54-kohalises hotellis, aiamajakeses või 35-kohalises hostelis.

Sagadi mõisa restoran pakub nii kohvipause, kiireid grupilõunaid kui ka pidulikke eineid. Eriliseks teeb iga konverentsi puhul pidulik vastuvõtt mõisa härrastemajas. Kuigi Sagadi mõisakompleksi kuulub 20 hoonet, on halbade ilmade puhul seminarikorraldajatele heaks uudiseks see, et hotellihoones on koos nii õpperuumid, majutus- kui ka toitlustusvõimalused. „Soovi korral pakume kohvipause ja furšetina toitlustust ka peahoones, mis kindlasti lisab juurde pidulikkust. Rentida saab hotelli restorani, härrastemaja palkonit vaatega mõisapargile ja tiigile ning dendropargi paviljoni koos grillimise võimalusega,” ütleb Keedus. Mõis ja mets

Sagadi pole kaugel – Tallinnast 90 km, Tartust 155 km –, asudes kauni Lahemaa looduse keskel. Mereni on Sagadist kuus kilomeetrit, lähiümbruses asuvad ka teised mõisakompleksid, neist tuntumad Palmse ja Vihula. Jalgu saab sirutada Oandu loodusradadel, uudistada Altja kaluriküla, külastada Käsmu meremuuseumi. Seega on looduse- ja kultuurilembestele inimestele palju võimalusi ka vaba aja sisustamiseks. „Paljud meie lisateenused on seotud metsa ja loodusega: muidugi metsamuuseum, loodus-

kooli programmid, loodusretked Lahemaa radadel, aga ka ulukiroad restoranis ning mitmed eripakkumised. Maastikurattad meie rattapargist aitavad jõuda ka käänuliste metsaradade ja varjatud lahesoppideni. Kevadel kirgastavad meeli kevadlilled ja Altja jõe vulin, suvel meelitavad soojad rannakivid, sügisel rändlindude hüüded. Talviti sobib päeva lõpu lõõgastuseks lõbus mõisaajaloo mäng, saun või lihtsalt mõnus õhtusöök kaminatule paistel,” ütleb Keedus. Loomulikult tullakse mõisa otsima ajalugu ja kultuuri. Kaunid kontserdid mõisahäärberis, põnevad ajalooprogrammid ja mängud muudavad iga seminari või konverentsi eksklusiivseks. Kes saab mõisavalitsejaks, kuidas valmistuti mõisaajal kihluspeoks või jõulude veetmiseks, mismoodi toimus mõisas viinaajamine – sellistele küsimustele vastuseid otsides saab ajalugu lõbusalt ning lihtsalt omasemaks. Just Sagadis pakutavad vabaajaprogrammid on paljudele klientidele rõõmustavaks leiuks. „Mida meie külalised Sagadis kiidavad? Puhtust, sõbralikkust, head hinna-kvaliteedi suhet. Meie hotelli toad on avarad ja päikeselised, teenindus paindlik. Ja ehk lõpetuseks sobiks siia meie moto – 500 aastat külalislahkust,” ütleb metsakeskuse juht Krista Keedus.


28. OKTOOBER 2010

Ettev천tlus 6


28. OKTOOBER 2010

Ettevõtlus

7

www.avision.ee +372 630 7474 rent@avision.ee

Projektorite, ekraanide ja esitlustehnika müük ja paigaldus Konverentside, seminaride, kontsertide, esitluste ja show’de teenindamine videotehnikaga Režissöörid, tehnikud, operaatorid, koosolekusaalide Audio-Videotehnika projektlahendused


Ettevõtlusleht  

Ettevõtlusleht