Page 8

În Lumina Icoanei portretelor în general cunoscute. Mitra conică este a Sfântului Spiridon, iar tiara papală aparține Sf. Papă Silvestru. Episcopul de lângă împărat este Sf. Alexandru al Constantinopolului, iar episcopul de lângă Papă este Sf. Ioan Gură de Aur, lîngă Sf. Mitropolit Petru al Alexandriei stă Sf. Vasile cel Mare. Știm că Occidentul a fost prezent numai prin delegați, așadar Papa Silvestru n-a fost acolo, dar nici Petru al Alexandriei și totuși prezența lor

este foarte importantă deoarece era un Conciliu ecumenic. Acest fapt reiese și din mai multe amănunte ale icoanei. Tronul este gol, pe acesta apărând Sfânta Evanghelie, porumbelul, simbolul Sfântului Spirit, iar împăratul ca și conducător al Sinodului, stă lângă tron. Cuvintele pictate pe foile sfintei Evanghelii sunt următoarele: „Eu sunt Lumina lumii” (Io 8,12). Textul reprezintă pe Isus Hristos, dar și punctul de pornire al misiunii apostolilor, al întregului Sinod în acest caz. Isus în vârstă de doisprezece ani pe altarul dublat ilustrează vedenia Sfântului Petru al Alexandriei, cel care a descoperit vicleșugul lui Arie. Judecând după uniforma militară, singurul soldat care apare reprezentat în icoană, nu aparține tradiției 6

bizantine. Într-o altă reprezentare în loc de ofițer apar numai una sau două straje.

O altă reprezentare, care seamănă cu cea anterioară, ni-L înfățișează în mijloc pe Hristos. De data aceasta, împăratul se află în centrul icoanei în ipostaza unui judecător asupra celor întâmplate. Episcopii din spatele semicercului sunt împărțiți nu întâmplător în două grupuri, unii cu aureolă deasupra capului, iar alții fără. Primul grup ridică sfânta Evanghelie spre ceilalți, eretici, pentru a-i face să înțeleagă credința cea adevărată, în timp ce aceștia îndreaptă capul și mâinile spre ureche arătând că sunt surzi față de adevărata doctrină. Nu lipsește nici viziunea Sfântului Petru al Alexandriei pentru a da glas unui dialog din care reiese bine cunoscuta frază: „Cine ți-a rupt cămașa, Mântuitorule, Arie?”; Isus: „Arie a despărțit Treimea” „Arie cel nebun” a despărțit Treimea”8 . Baldachinul privit ca microcosmos asemănător Împărăției Cerurilor, în care cupola, ca simbol al cerului, figura lumii pământene și vizibile este în naos, dar orientat către altar. De aici vorbește Isus. În unele icoane apar și clădiri. De obicei fondul icoanei este auriu, lumina strălucitoare atrage privirea care se concentrează pe titlul icoanei ce descrie mai mult sau mai puțin tema pictată. Clădirile au rolul de a prezenta locul întâmplării și ne lasă să întrevedem epoca în care a fost pictată icoana. De exemplu, icoana care are în fundal cupole și bolte bogat ornamentate, ilustrând astfel biserica „San Giorgio dei Greci” din Veneția, este ieșită din mâinile iconografilor aparținători Școlii Cretane9.

O altă categorie a icoanelor cuprinde o frază mai lungă din textul Simbolului de credință. Personajele icoanei stau sub o boltă, iar icoana este pictată într-o formă mai decorativă. Această icoană provine de pe muntele Athos. Într-un prim moment icoana se folosește ca icoană principală, după care este expusă pentru închinare, primind astfel o nouă semnificație și o altă denumire. La început sărbătoarea primului Conciliu din Niceea a avut loc pe data de 29 mai, apoi comemorarea s-a unit cu praznicul Înălțării Domnului și al Rusaliilor. În general toate icoanele conțin un titlu care se referă numai la Sinod. Practica și folosința icoanelor au făcut astfel încât sărbătoarea să fie trecută în calendar ca pomenirea Sfinților Părinți (των Πατέρων)10 care seamănă foarte mult cu

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement