Page 6

În Lumina Icoanei orientale catolice ar trebui să parcurgă drumul cunoașterii mai profunde a propriei tradiții și astfel să prețuiască comoara tradiției apostolice pe care o păstrează în vase de lut. Cunoașterea mai profundă și prețuirea propriei tradiții ar trebui să ducă la împărtășirea acesteia și în rândul altor catolici de alte rituri. În Biserica Apuseană există puțină cunoștință față de Ritul și Bisericile orientale catolice, este așadar un drum lung și anevoios de parcurs. Doar prin cunoaștere se poate ajunge la iubire, prețuire și stimă și față de alte Biserici și tradiții apostolice.

Astăzi ne aflăm în secolul informației și a vitezei, aflăm în câteva secunde ce se petrece în partea opusă a globului pământesc, cu avionul în câteva ore putem să ajungem în locuri îndepărtate, ceea ce facilitează contactul și schimbul de informații între oameni. Toate acestea sunt mijloace propice pentru a putea răspândi atât Cuvântul Domnului, cât și pentru facilitarea contactelor între creștinii de diverse tradiții. Doar cunoscând și prețuind Tradiția apostolică în Ritul în care am fost formați și crescuți poate să ne ajute să o împărtășim și altor catolici sau necatolici, tradiție pe care Conciliul Vatican II o numește

„ilustră prin vechimea ei” și „parte a patrimoniului revelat de Dumnezeu și indivizibil al Bisericii universale”8 . Pr. Florin Marușciac 1 Astăzi Episcopul Romei nu mai poartă titlul de Patriarh. 2 CONCIULIUL VATICAN II, Decret despre Bisericile orientale catolice („Orientalium Ecclesiarum”, OE), 1. 3 OE, 2. 4 OE, 4. 5 OE, 6. 6 Cfr. OE, 6. 7 OE, 3 8 OE, 1.

Despre icoana primului conciliu ecumenic de la Niceea din 325

În cursul anului bisericesc, Biserica îşi aduce aminte de mai multe ori de Conciliile ecumenice. Este important să le oferim o atenţie specială, întrucât în cadrul acestora s-au definit cele mai importante şi fundamentale învățături de credință, și nu numai. Pomenirea Conciliilor se găsește presărată în calendarul Bisericii: prima duminică din Postul Mare şi a VII-a duminică după Paşti, precum și în intervalul cuprins între 13-19 iulie și 11-18 octombrie. Aşadar, dacă Sărbătoarea Paştelui nu cade prea târziu, putem spune că în fiecare anotimp există o dată calendaristică când ne amintim de Sfinţii Părinţi care au păzit adevărata credinţă împotriva ereziilor.

Cea dintâi este aceea în care, între 20 mai şi 25 august a anului 325, Constantin cel Mare a invitat pe întâistătătorii Bisericii în sala de primire a reşedinţei sale imperiale de vară din Niceea1. Împăratul Constantin a asistat atât la deschiderea cât și la închiderea Conciliului. Icononografia ulterioară îl reprezintă în mod constant, subliniind astfel atât inițiativa acestuia de a persoane, însă tradiţia bisericească a consacrat convoca Conciliul, cât și participarea sa. Numărul numărul de 318 de Părinți2. Diversitatea originii participanţilor la Conciliu a fost de peste 270 geografice atestă ecumenicitatea Conciliului. 4

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement