Page 3

„Perfectae caritatis” Aprobat la 28 octombrie 1965 de către Părinții participanți la Conciliul Vatican al IIlea, Decretul privind reînnoirea vieții călugărești („Perfectae caritatis”), se adresează tuturor realităților vieții consacrate ai căror membri urmăresc desăvârșirea creștină trăind în viața de zi cu zi cele trei sfaturi evanghelice: castitatea, sărăcia și ascultarea. Trebuie să spunem încă de la început că Decretul nu este un document de natură doctrinală și nici de natură juridică, propunându-și mai degrabă reînnoirea vieții călugărești în concordanță cu provocările lumii contemporane prin norme practice și generale. Intenția Decretului a depășit însă cadrul tehnic, ilustrând lumii întregi bogăția vieții călugărești adânc înrădăcinată în valorile Evangheliei. Tocmai pentru a da o forță mai mare fundamentului teologic al stării de viață consacrată, Comisia pregătitoare a cerut și a obținut de la Comisia teologică să fie tratată această temă în Constituția dogmatică despre Biserică („Lumen gentium”). S-a ajuns astfel ca un întreg capitol (VII De religionis) să descrie fundamentul teologic al stării vieții consacrate și al profesiunii sfaturilor evanghelice.

Partea introductivă se constituie într-un excursus istorico-teologic în realitatea celor trei sfaturi evanghelice a căror practicare, urmând exemplul Dumnezeiescului Învățător, duce la atingerea iubirii desăvârșite și la a da mărturie despre Împărăția lui Dumnezeu. Este aceasta o practică prezentă în viața Bisericii încă din primele secole fiind mereu actualizată de bărbați și femei care astfel L-au urmat pe Hristos cu o mai mare libertate consacrând lui Dumnezeu întreaga viață. Această realitate eclezială a fost și este opera Spiritului Sfânt și s-a concretizat în Biserică prin chemarea la viața de pustnicie sau la cea comunitară. Amândouă aceste forme de viață corespund planului lui Dumnezeu ca Biserica să fie pregătită a împlini lucrul cel bun în orice împrejurare. Mulțimea și diversitatea darurilor primite de acești fii ai Bisericii reflectă frumusețea Miresei împodobită pentru Mirele ei. În prima parte a Decretului (nr. 2-6) se face referire explicită la reînnoirea vieții călugărești plecând de la puterea vieții interioare și luând în considerare condițiile fizice și psihice ale persoanelor consacrate. Protagoniștii și beneficiarii cei dintâi ai acestui proces trebuie să fie chiar membrii diferitelor forme de viață consacrată care, în modul lor de a acționa, sunt invitați a pune împreună contemplarea cu

ardoarea apostolică.

Partea a doua a Decretului (nr. 7-11) este dedicată diferitelor forme ale vieții consacrate: viața monastică și viața de apostolat, ambele cu caracteristicile și cu exigențele lor pentru o actualizare și o adaptare cât mai potrivită a propriei carisme la realitățile lumii și Bisericii contemporane.

Decretul intră într-un mod mai profund în cea de-a treia parte (nr. 12-15) în realitatea celor trei sfaturi evanghelice urmărind revigorarea acestora. Este subliniată totodată și importanța vieții comunitare pentru atingerea iubirii desăvârșite.

Cea de-a patra parte a Decretului (nr. 16-18) cuprinde principii de reînnoire privitoare la: clauzura călugărițelor, la veșmântul călugăresc, la formarea persoanelor consacrate.

De-abia în a cincea parte a Decretului apar norme specifice privitoare la: fondarea de noi realități de viață consacrată; operele proprii ale feluritelor așezăminte de viață consacrată; realități ale vieții consacrate aflate în decadență; unirea institutelor de viață consacrată; conferința Superiorilor Majori; vocațiile la viața consacrată. Încheierea Decretului reînnoiește invitația adresată tuturor celor care în Biserică trăiesc sfaturile evanghelice de a ajunge cât mai curând posibil la actualizarea și reînnoirea dorite de Conciliu, exprimând totodată stima pentru această formă de viață luminată de exemplul lui Isus și al Maicii Sfinte.

Reînnoirea vieții călugărești dorită de Conciliu are drept scop realizarea planului lui Dumnezeu de a fi trăite sfaturile evanghelice în și pentru Biserică în toate locurile și vremurile pentru construirea Trupului lui Hristos până la măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Octavian FRINC

1

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement