Page 21

In Memoriam! greco-catolic stabilit în S.U.A, a venit în țară în anul 1980 cu același scop. Demersurile lor însă au eșuat, Biserica continuând să rămână mai departe o ,,Biserică a tăcerii”.

de probleme. Preoții care trecuseră la ortodocși, acum în vârstă de 60-70 de ani, se pensionau și depuneau profesiunea de credință catolică. În primăvara anului 1989, fostul protopop ortodox Un aspect interesant al acestei perioade este de Blaj, preotul Adrian Teodorescu depunea în revenirea în sânul catolicismului a unor preoți fața episcopului Alexandru Todea mărturisirea semnatari ai trecerii în Biserica ortodoxă. de credință. A decedat înainte de Revoluție, fiind Fenomenul a fost rezultatul activităților greco- înmormântat ca preot greco-catolic. El a fost catolice. Ierarhia reușea să se întrunească preotul adus în 1948, să predea cheile catedralei permanent în conferințe, unde se dezbăteau astfel din Blaj, mitropolitului Nicolae Bălan. Pr. Dr. Vasile IUSCO

Pr. Tit Bud (1846-1917)

Articolul de fața prezintă câteva referințe biografice din viața unei personalități maramureșene trăitoare în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Personalitate proeminentă a vremii sale, pr. Tit Bud a avut un rol important în mișcarea de emancipare a românilor din Transilvania, în cadrul căreia a activat ca reprezentant al Bisericii greco-catolice, instituție care și-a asumat acest rol de emancipare națională pe parcursul veacului al XIXlea, ca principal coordonator cultural. Ca fiu al preotului Ioan Bud (paroh în Sat Șugatag, între anii 1837-1856) și al Teclei Bud, sora episcopului Iosif Pergher din Kosice (azi în Slovacia), Tit Bud se trage din familia de nobili maramureșeni Bud, originari din Budești, cu diplomă de danie din 1361.

S-a născut pe 24 decembrie 1846 în SatȘugatag, locul unde a și făcut studiile primare, continuând apoi școala secundară la Ungvar și Beiuș. În anul 1865 obține diploma de bacalaureat, urmând apoi timp de patru ani studiile teologice la Gherla. Îmbracă haina Preoției prin hirotonirea la Blaj în anul 1870, tot în acel an ajungând ajutor de preot și învățător la Ieud. Este practic momentul în care își începe misiunea de emancipare, prin educație și credință.

identitatea unui neam este cultura lui, iar prin afirmarea valorilor naționale, își poate redobândi libertatea. Dar, pentru aceasta, e nevoie de educație, știință de carte, informare. Pe acestea s-a străduit Tit Bud să le dezvolte la românii lui Ajuns preot, în linia tradiției familiei lui, Tit maramureșeni, împărţindu-se între activitatea Bud n-a fost preocupat exclusiv de teologie deși teologică, cea de istoric, cea de pedagog și cea de cele mai multe din lucrările sale sunt destinate folclorist. Bisericii. Locuitor al unei zone aflate, de multe seÎntr-un context politic destul de favorabil cole, sub ocupație străină, Tit Bud a fost printre pentru români din Transilvania, în anul 1873 cei conștienți de faptul că ceea ce poate menține ajunge secretar al episcopului de Gherla Mihai 19

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement