Page 17

Legea Bisericii octombrie 1990, este primul cod complet al Bisericilor Catolice Răsăritene. După ce Conciliul Vatican II a proclamat egalitatea în rang a Bisericilor din Orient și din Occident (Orientalium Ecclesiarum [OE] 3), prin promulgarea unui cod pentru răsăriteni care să egaleze în demnitate Codul de drept canonic al latinilor (Codex Iuris Canonici – CIC) din 1983 se dorea depășirea ideii superiorității ritului latin (praestantia Ritus Latini), principiu invocat în Biserică mai ales după ce Papa Benedict al XIV-lea l-a afirmat în Constituția apostolică Etsi pastoralis (26 mai 1742) și în Enciclica sa Allatae Sunt (26 iunie 1755).

corp de legi comun tuturor Bisericilor Orientale Catolice ,,care să reglementeze disciplina, un cod autoritar, complet şi general pentru toate naţiunile şi în armonie cu toate circumstanţele timpului, care să nu se numească nici Pidalionul grecilor, nici Pravila românilor”2 a fost astfel receptată ca o exigenţă cerută de buna desfăşurare a activităţii Bisericii3. Papa Pius al XI-lea și-a manifestat în 1927 dorința de a realiza opera de codificare a normelor de drept, astfel încât în anul 1929 și-au început activitatea diversele comisii însărcinate cu adunarea izvoarelor de drept pentru Bisericile orientale4.

„Papa Ioan Paul al II-lea împreună cu Comisia Pontificală pentru revizuirea Codului de drept canonic oriental

Încă dinaintea celebrării Conciliului Vatican I (1869-1870) a fost ridicată problema unei codificări canonice orientale, în paralel cu redactarea unui cod latin. Unificarea normativelor canonice orientale catolice s-a concretizat întâi în 1893 (şi apoi într-o ulterioară ediţie în 1907) prin publicarea unei culegeri (Bullaria sau Collectanea), care – deși nu răspundea rigorilor unei colecţii canonice cum sunt cele moderne - conţinea totuşi acte referitoare la Orientali, chiar dacă acestea erau amestecate cu cele ale Latinilor. Ideea unui

Pe 25 ianuarie 1959 Papa Ioan al XXIII-lea anunţa desfăşurarea unui conciliu, prin care se dorea reîntinerirea Bisericii şi stabilirea modului de raportare a acesteia la noile schimbări socioculturale ale lumii. Totodată, anunţa şi revizuirea Codului de drept canonic; chiar dacă se referea la actualizarea disciplinei canonice latine, Papa subînţelegea uniformizarea disciplinei şi la nivelul viitoarei legislaţii orientale, care ţinând cont de specificitatea comunităţilor orientale catolice, se adapta totuşi la principiile generale 15

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement