Page 6

6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Σάββατο - Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014

Να αλλάξει σελίδα η Ήπειρος

Ο ΧΡ. ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Να προστατευθεί το οικοσύστηµα της λίµνης Την κοινή επεξεργασία του Ρυθµιστικού Ιωαννίνων µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Λίµνης προωθεί το ΥΠΕΚΑ. Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Μαντά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ενηµερώνει πως «… δεδοµένου ότι µεγάλο τµήµα της περιοχής ταυτίζεται σε δύο µελέτες, κρίθηκε αναγκαίος ο συντονισµός των δύο σχεδίων Π.∆., α) του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (ΡΣΙ) και β) προστασίας της λίµνης Παµβώτιδας..µε χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου.. Η επεξεργασία αυτή θα προωθηθεί στο αµέσως προσεχές διάστηµα». Οι αρµοδιότητες του Οργανισµού Ρυθµιστικού, µετά την κατάργηση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας της Γεν. Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, σηµειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πως το Υπουργείο δεν είναι σε θέση να καταθέσει τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης επί του ΡΣΙ, καθώς η διαβούλευση δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. «Υπενθυµίζουµε πως σε απάντηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σε ερώτηση του κ. Μαντά για το ίδιο θέµα, ένα χρόνο πριν, στις 43-2013, αναφέρεται πως «..το Ρυθµιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του, ώστε να προωθηθεί η διαδικασία θεσµοθέτησης του σε συντονισµό µε το παράλληλα προωθούµενο σχέδιο Π. ∆. για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων», τονίζεται ακόµα. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Μαντάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σε µια περίοδο που τα Ρυθµιστικά σχέδια της Αθήνας- Αττικής και της Θεσσαλονίκης έχουν κατατεθεί στη Βουλή, και η κυβέρνηση Σαµαρά- Βενιζέλου κάτω από την κατακραυγή όλων των φορέων κάνει µπρος πίσω στο θέµα του αιγιαλού, είναι φανερό ότι χρειάζεται η µέγιστη δυνατή παρέµβαση των δυνάµεων εκείνων που σε σύγκρουση µε τα κάθε είδους συµφέροντα και τζάκια της περιοχής θα εξασφαλίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται η αξιοβίωτη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου και η προστασία του οικοσυστήµατος της Λίµνης».

Ν

α αλλάξει σελίδα η Ήπειρος, ζητάει στο µήνυµά του για τις εκλογές ο Γιώργος Ζάψας, υποψήφιος περιφερειάρχης µε τη «Συµµαχία Ηπειρωτών». Όπως αναφέρει: «Η Ήπειρος της ανεργίας της κρίσης και των χαµένων ευκαιριών πρέπει ν’ αλλάξει σελίδα. ∆εν µπορεί να πορευτεί µε τις παλιές µεθόδους που οδήγησαν στην κρίση. Η προεκλογική περίοδος που έληξε µας δίδαξε πολλά. Στη διάρκειά της φανερώθηκαν οι αληθινοί στόχοι κάθε παράταξης. Η απερχόµενη Περιφερειακή Αρχή πέρασε λάθρα τις εκλογές φοβούµενη να αντιπαρατεθεί µε τις θέσεις και το πρόγραµµα µας.∆εν έκανε ίχνος αυτοκριτικής για την πολιτική που εφάρµοσε τα προηγούµενα 3,5 χρόνια. Μια πολιτική η οποία είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό υπεύθυνη για την αρνητική πρωτιά της Ηπείρου στην ανεργία και την τελευταία θέση της Περιφέρειάς µας στην ανάπτυξη. Εµείς, η «Συµµαχία Ηπειρωτών», προσκαλέσαµε σε δηµόσιο διάλογο όλες τις παρατάξεις που συµµετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Περιφερειακής Αρχής, αλλά δυστυχώς δεν πήραµε απάντηση». «Η «Συµµαχία Ηπειρωτών», η παράταξη των προοδευτικών ανθρώπων που εµπνέονται από τις ιδέες της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, του δηµοκρατικού σοσιαλισµού και της πολιτικής οικολογίας, είναι παρούσα και διεκδικεί την ηγεσία της Περιφέρειας της Ηπείρου. Η παράταξη που υλοποίησε τις προοδευτικές µεταρρυθµίσεις για την θεσµική θωράκιση και την περιφερειακή

συγκρότηση της χώρας είναι παρούσα και την αποτελούν οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύµβουλοι, πολίτες µε βαθιά αυτοδιοικητική αντίληψη και µακρόχρονη θητεία στη υπηρεσία της αυτοδιοίκησης. Είµαστε σίγουροι ότι την ερχόµενη Κυριακή η «Συµµαχία Ηπειρωτών» θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Είµαστε βέβαιοι ότι οι Ηπειρώτες στις 25 Μαΐου θα αλλάξουν σελίδα για την Ήπειρο», συµπληρώνει.

Στην Άρτα «Για µας όλοι οι Ηπειρώτες είναι ίσοι και θα απολαµβάνουν ισότιµα και αναλογικά ποιοτικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Η σαφήνεια και η σταθερότητα θα βελτιώσουν το πλαίσιο για ανάπτυξη, το οικονοµικό κλίµα και την ποιότητα ζωής», τόνισε στο µεταξύ στην οµιλία του στην αίθουσα του Συλλόγου «Σκουφάς» στην Άρτα, ο Γιώργος Ζάψας.

Σε ότι αφορά ειδικά την Π.Ε. της Άρτας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ανακοίνωσε πως σε πρώτη προτεραιότητα είναι η λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού, η αξιοποίηση της ιχθυοκαλλιέργειας ως πλουτοπαραγωγική πηγή της περιοχής , η ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων και των βιολογικών καθαρισµών των οικισµών του κάµπου, η λήψη µέτρων προστασίας της διάβρωσης των ακτών, η ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου του κάµπου της Άρτας για τον περιορισµό των γεωτρήσεων και την εφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου και κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων, η ενεργειακή αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής και η βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Άρτας µε τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Υποψ. Περιφ/ρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριµάνης

Θωµ ς Χαλκι ς Υποψ. Περιφερειακός Σύµβουλος

Αξιοπρπεια - θος Ανθρωπι

Ο µοναδικός στρατιωτικός στην περιφρεια Ηπερου

Η σκψη µου στις επόµενες γενις και όχι επόµενες εκλογς... Κιν.:6937036227 email:tomasxalkias@hotmail.com f: Θωµς Χαλκις

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ροζνα Ν. Λ µπρη ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τ. 6944476576

Ελευθερια 17 18 5 14 layout 2  
Ελευθερια 17 18 5 14 layout 2  
Advertisement