Page 14

14

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σάββατο - Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014

Προσφυγή στο ΣτΕ για την αξιολόγηση Αντισυνταγµατικό κρίνει τον νέο νόµο η Α∆Ε∆Υ Σε προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας προχωρά η Α∆Ε∆Υ κατά του νόµου για την αξιολόγηση, ζητώντας την ακύρωση ή την αναστολή εφαρµογή του και αµφισβητώντας την συνταγµατική νοµιµότητά του. Το θέµα της αξιολόγησης, αλλά και άλλα ασφαλιστικά ζητήµατα τέθηκαν σε ενηµερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζοµένων. του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, µε κεντρική οµιλήτρια την εργατολόγο και νοµική σύµβουλο της Α∆Ε∆Υ Μαρία Τσίπρα. Η κ. Τσίπρα εξέφρασε την πρόθεση της Α∆Ε∆Υ να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας σηµειώνοντας την σύνδεση που υπάρχει µεταξύ της αξιολόγηση και των διαθεσιµοτήτων ή απολύσεων. Τόνισε παράλληλα, πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε 150.000 απολύσεις από το δηµόσιο, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται όσοι συνταξιοδοτούνται. «Όλοι σήµερα βρίσκονται υπό καθεστώς πίεσης, από τους προϊσταµένους µέχρι τον τελευταίο υπάλληλο και εκεί ποντάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την εφαρµογή αυτών των αντισυνταγµατικών, για εµάς, διατάξεων. Θα κάνουµε οποιαδήποτε νοµική ή συνδικαλιστική προσπάθεια για την εφαρµογή αρχών αξιοκρατίας και διαφάνειας», σηµείωσε η κ. Τσίπρα. Παράλληλα, σχολίασε και την πρόσφατη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που ακυρώνει τις απολύσεις 397 καθαριστριών του υπουργείου Οικονοµικών. Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική αφού ανοίγει τον δρόµο να γίνουν δεκτές και άλλες προσφυγές εργαζοµένων, ενώ, όπως ανέφερε η κ. Τσίπρα, ανάλογες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και για εργαζοµένους άλλων κλάδων. «Ελπίζουµε οι αποφάσεις αυτές να πάρουν τη µορφή χιονοστιβάδας και οι εργαζόµενοι να γυρίσουν στις θέσεις τους, όπως πρέπει και επιβάλλεται», σηµείωσε.

ρεπορτάζ

Ανάδειξη των Ιωαννίνων σε τουριστικό προϊόν παγκόσµιας εµβέλειας Ο Βασίλης Χήτος µιλάει σήµερα στην «Ε» ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε την Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Πρωτοπορία και επικεφαλής τον Νίκο Γκόντα, έχοντας όµως παράλληλα την εµπειρία του δηµοτικού συµβούλου στην τρέχουσα περίοδο.

Έρχεστε από µία θητεία στο δηµοτικό συµβούλιο και διεκδικείτε εκ νέου την εκλογή σας κ. Χήτο. Ποιους στόχους θέτετε για την επόµενη πενταετία; Οι στόχοι δεν είναι προσωπικοί. Είναι στόχοι που θέτει η «Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Πρωτοπορία» και ο Νίκος Γκόντας, στο κάλεσµα του οποίου ανταποκρίθηκα από τη στιγµή που διαπίστωσα πως έχει όραµα και σχέδιο για τα Γιάννενα του µέλλοντος. Τα επόµενα πέντε χρόνια δεσµευόµαστε για την υλοποίηση ενός πολυεπίπεδου και ισόρροπου σχεδίου για την κατασκευή έργων και υποδοµών, για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µε πεζόδροµους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, απόλυτα προσβάσιµους στα ΑµεΑ, σύγχρονους ποδηλατόδροµους και µέριµνα για τα αδέσποτα, για την εγκατάσταση νέων συστηµάτων ανακύκλωσης και αποκοµιδής των απορριµµάτων σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, για τη δηµιουργία ενός πυλώνα αλληλεγγύης και προσφοράς σε κάθε ευπαθή κοινωνική οµάδα, καθώς και για τη µετατροπή των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων στις νέες γειτονιές της πόλης. Αυτή την πόλη θέλουµε… αυτή την πόλη αξίζουµε. Οι δήµοι πλήττονται σήµερα από τις περικοπές των κρατικών πόρων και τη δηµοσιονοµική πολιτική. Ο ∆ήµος Ιωαννιτών είναι βιώσιµος; Πώς βλέπετε τον δήµο και την πόλη τα επόµενα χρόνια; Σαφώς και οι ∆ήµοι έχουν δει τους πόρους τους να περικόπτονται, αλλά οι πολίτες κουράστηκαν να ακούν καθηµερινά την δικαιολογία της κρίσης για να καλυφθεί η αδυναµία εξεύρεσης άλλων πηγών χρηµατοδότησης για έργα και δράσεις. ∆ε µπορεί ο κάθε ∆ήµαρχος και η κάθε δηµοτική αρχή να λειτουργούν ως απλοί διαχειριστές ενός προϋπολογισµού µε έσοδα µόνο από το κράτος και τη φορολόγηση των πολιτών, και µάλιστα ούτε αυτό να µπορούν να κάνουν καλά, καθώς στην τριετία αυτής της δηµοτικής αρχής είδαµε να κάνει φτερά ένα τεράστιο χρηµατικό ποσό. Ο ∆ήµος µπορεί να είναι βιώσιµος και οικονοµικά υγιής και εύρωστος τα επόµενα χρόνια, αρκεί να υπάρξει διαφορά αντίληψης και στοχευµένη στρατηγική. Μπορούµε και πόρους να εξοικονοµήσουµε από την περιστολή δαπανών και την ορθολογική οικονοµική διαχείριση, αλλά µπορούµε να βρούµε και να αξιοποιήσουµε και άλλους πόρους που σήµερα µένουν ανεκµετάλλευτοι.

Έχετε την εµπειρία της αγοράς και της επιχειρηµατικότητας. Πώς µπορεί να τονωθεί η τοπική οικονοµία; Ποιος είναι ο ρόλος του δήµου σε µία αντίστοιχη πολιτική; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να θέσουµε σε εφαρµογή ένα σύγχρονο µοντέλο διοίκησης, όπου ο ∆ήµος σχεδιάζει, δρα και υλοποιεί σαν µια οργανωµένη εταιρεία. Όσο και αν κάποιοι δαιµονολογούν και µόνο στο άκουσµα της λέξης επιχειρηµατικότητας, είναι ο µόνος τρόπος να βαδίσει ο ∆ήµος στο µέλλον και το σύνολο της κοινωνίας να καρπωθεί πολλαπλά οφέλη. Ο ∆ήµος σαφώς και µπορεί να συµβάλλει στην τοπική οικονοµία. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάδειξη των Ιωαννίνων σε τουριστικό προϊόν παγκόσµιας εµβέλειας µε κεντρικό άξονα την Παµβώτιδα. Συµπληρωµατικά πρέπει να στοχεύσουµε στην φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς εµβέλειας, που θα δίνουν προστιθέµενη αξία στην οικονοµική – τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Επίσης στην αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας για τη δηµιουργία θεµατικών και αθλητικών πάρκων, µόνιµου εκθεσιακού κέντρου και πολυχώρων πολιτισµού. Όλα αυτά και κεφάλαια θα φέρουν στην περιοχή, και θέσεις εργασίας θα δηµιουργήσουν.

Ελευθερια 17 18 5 14 layout 2  
Ελευθερια 17 18 5 14 layout 2  
Advertisement