Page 1

Epilepsikirurgi Flemming Find Madsen Neurokirurgisk afdeling Rigshospitalet


Forløb I Sygdomsstart Udredning Behandling: langt de fleste bliver anfaldsfri 

Ikke anfaldsfri Forsøge flere præparater Måske henvisning til specialiseret afdeling 


Antiepileptisk behandling – muligheder 2001 Levetiracetam 1997 Topiramate 1996 Tiagabine 1996 Gabapentin 1993 Lamotrigin 1992 Felbamat 1990 Vigabatrin 1990 Oxcarbazepin 1979 Valproat 1965 Carbamazepin 1955 Ethosuximide 1952 Primidon 1938 Phenytoin 1912 Phenobarbital 1857 Bromider


Epilepsi - hyppighed Ca. 5% af alle danskere får et generaliseret krampeanfald Prævalens: ca. 0,5-1% af befolkningen Incidens:  

ca. 80 / 100.000

(40.000)

ca. 4.000 i Danmark

5% bliver ikke medicinsk velbehandlet ~ 200 patienter hvert år burde overveje kirurgi 70-90 patienter ville have glæde af en operation


Forløb II Udredning: Almindeligt EEG Video EEG MR skanning Afprøve mindst 3 præparater alene eller kombineret 


MR Skanning


Forløb III Fortsat anfald – overvej kirurgi Spect – skanning: ictal/interictal Neuropsykolog Psykiater Evt PET Ved klart billede: operation Uklart billede: invasive undersøgelser


Hvad er et anfald ?


Den Danske Epi-kir funktion Epileptolog Kolonien Filadelfia Epilepsi-kliniken Rigshospitalet Børneafd. Rigshospitalet Neurofysiolog Neuropsykolog Psykiater Billeddiagnostik (MR-skanning) Klinisk fysiolog Epilepsi-sygeplejerske Neurokirurg


19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07

Operationsaktivitet 1993-2007 Antal per 책r

35

30

25

20

15

10

5

0


Epilepsi-kirurgi Mesial Temporal Sclerose Selectiv Amygdalo Hippocampectomi Temporallaps-resektion +/- AH 

LĂŚsionektomi Epileptogent fokus Dysplasier 

Multiple Subpiale Transectioner


Cortical dysplasi


AmygdaloHippocampectomi Mesial

Temporal Sclerose MTS


Amygdalohippocampectomi

1 cm


ECoG strips og grids


AmygdaloHippocampectomi


Outcome skala Engel Class 1: Anfaldsfri Class 2: SjĂŚldne svĂŚre anfald Class 3: Brugbar bedring Class 4: Ingen brugbar bedring


Epilepsikirurgi Temporallapskirurgi 70-80% bliver anfaldsfri 50% er fortsat anfaldsfri efter 10 ür SÌrlig god prognose for MTS Morbiditet 3%, mortalitet <0,5% Livskvaliteten øget hos helt anfaldsfri

Ekstratemporal kirurgi 40-50% bliver anfaldsfri

Engel, Wiebe, French et al. Neurology 2003; 60(4):538-547


Komplikationer


Komplikationer

! Almindelige i forbindelse med bedøvelsen


Komplikationer

! Lammelser taleforstyrrelser


Komplikationer

! Et par andre funktioner


Komplikation Afhængigt af hvad der fjernes Hukommelse & indlæring ved operation på venstre side Synsfelt


Epilepsikirurgi Komplikationer til temporallaps resektioner G. Ojemann. Død Lammelse Synsfelt defekt

(< quadrant) (> quadrant) Ordfinding problemer Dysphasi Psykisk pĂĽvirket

<1% <4% >50% 2-4% >20% 1-3% 2-20%


”Ny” Epilepsi-kirurgi Marts 2004 vågnede SS – skulderklap ? Efteråret 2005 start på RH:

Invasiv monitorering på EMU


Sundhedsstyrelsens nye retningslinier Foretage operationer uden for temporallappen Invasiv EEG Ikke tilbageholdenhed over for børn Callosotomi tilbageholdenhed Epi-kir gruppen landsfunktion for al epilepsikirurgi


Invasive undersøgelser Strips Grids PEG Dybde-elektroder Foramen ovale elektroder


Grid indlĂŚggelse


Dybde elektroder Stereotaktisk indsatte elektroder


Invasiv EEG undersøgelse •

Fuld epi-kir udredning: 

Tvivl om fokus-lokalisation Involvering af eloquent cortex ?

1. Operation

• •

med elektrodeplacering Video EEG Mapping

2. Operation med ”tailored resection”


Første ekstratemporale


Første ekstratemporale


1 cm


Opgaver i mellemperioden Megen psykisk pleje S책rpleje Subdural /overflade forbindelse Stor cicatrice 

Anfaldsregistrering Mapping


Kontrol skanning


Invasiv Extraoperativ Mapping ECoG Motor Sprog Sensor


2. Operation MR skanning med vector-vision Sammenholde mapping og ECoG Patientinformation SkĂŚr efter den stiplede linie !! Fjerne epilepsi omrĂĽde MST 

Jeg sagde skalpel !!


Multiple subpiale transectioner


 


 

   

 Mandag

Anfald Mappe

Tirsdag

Anfald Mappe

Onsdag

Anfald Mappe

Torsdag

Anfald Mappe

Fredag

Lørdag

Søndag

IndlĂŚgge elektroder

Opkobling pĂĽ EMU

Anfald

Fjerne elektroder Epi-kir


Callosotomi Effektiv behandling Partial/total resektion Komplikationer Ă&#x2020;ndrer generaliserede anfald til partielle Resektionen guides af EEG desynkronisation


Hemispherotomi


HemisphĂŚrectomi


Vagus Epilepsi-kirurgi


Vagus Epilepsi-kirurgi # 100 for 3 müneder siden Egne resultater RH patienter: 40% betydelig reduktion i anfaldshyppighed 80% ønsker batteriet skiftet ved udløb. 


Vagus stimulator effekt Halvdelen f책r reduceret anfaldene med 50 % Bivirkninger Hoste Smerter Fejlsynkning 

Infektion hos 1%


Fremtidige arbejdsopgaver Fortsat temporallapskirurgi Extratemporale indgreb Ă&#x2DC;get antal børn Udvikle udrednings og behandlings protokoller for MR-negative patienter Ă&#x2DC;get udredning og behandlingen af patienter med tumorer i eloquent cortex Definere rammerne for Vagusstimulation Videnskabelig forpligtelse PR forpligtelse overfor patienter og patient-foreninger


Spørgsmål ?

TAK !

Oplæg om epilepsikirurgi  
Oplæg om epilepsikirurgi  

Slides fra kirurg Flemming Find Madsens oplæg om epilepsioperationer på Epilepsikonferencen 2011