Page 1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (σελ. 3)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2870

ΣΑΒΒΑΤΟ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΛΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι Ζητούν συνάντηση µε την υπ. Κ. Μπατζελή

το χωριό των Χριστουγέννων

ΣEΛΙ∆Α 5

Η ελατοπαραγωγή της Χαλκιδικής καλύπτει το 50% της εγχώριας κατανάλωσης

Μ

“ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” Το αεροδρόµιο δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε άλλη αύξηση της κίνησης ΣEΛΙ∆Α 4

ε τις καλύτερες προϋποθέσεις βγήκαν φέτος στις αγορές των µεγάλων πόλεων οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη, καθώς από τις αρχές του ∆εκέµβρη κόπηκαν τουλάχιστον 50.000 έλατα και µέχρι τις γιορτές αναµένεται να διπλασιαστεί ο αριθµός τους.

Σ

ήµερα το 90% σχεδόν του ενεργού πληθυ-

σµού των κατοίκων του ορεινού Τοπικού ∆ια-

µερίσµατος του δήµου Πολυγύρου, ασχολείται κατ' αποκλειστικότητα ή συµπληρωµατικά µε την καλ-ΣEΛ. 3

Σκληρά µέτρα για τη φοροδιαφυγή ∆εν εξετάζεται η περικοπή του 13ου µισθού OIKONOMIA Καταγούνται τα “καπέλα” των Τραπεζών µε νέο Ν/Σ της κυβέρνησης ΣEΛΙ∆Α 3

«T

α µέτρα θα είναι σκληρά για όσους φοροδιαφεύγουν και δαπανούν αλόγιστα το δηµόσιο χρήµα και δίκαια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση». Αυτό τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου για τα όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.  ΣEΛ. 4


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Kοινωνία

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Η ελατοπαραγωγή της Χαλκιδικής καλύπτει το 50% της εγχώριας κατανάλωσης ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

3

EΠIKOINΩNIA

Αναγεννήθηκαν από τις... στάχτες τους τα δάση της Χαλκιδικής

Οι περισσότεροι Ταξιαρχιώτες ασχο-

Η φύση δούλεψε… εντατικά στα καµένα δάση της Χαλκι-

λούνται µε την παραγωγή των ελάτων και

δικής που ήδη, λίγα χρόνια µετά τις φωτιές, έχουν αναγεν-

τα φυτώρια στον Ταξιάρχη δηµιουργούνται

νηθεί µε φυσικό τρόπο σε ποσοστό 85%!

από τους ίδιους τους παραγωγούς, ενώ η

Σύµφωνα µε τον νοµάρχη Χαλκιδικής Αστέριο Ζωγρά-

προµήθεια των σπόρων γίνεται από το Ά-

φο, µετά τις πυρκαγιές ακολουθήθηκε η τακτική της φυσι-

γιον Όρος, τον Όλυµπο ή το Περτούλι.

κής αναγέννησης, όπως προτείνεται άλλωστε και από την

Η ελατοπαραγωγή της Χαλκιδικής κατέχει σήµερα την πρώτη θέση, καλύπτοντας

διεθνή βιβλιογραφία, µε αποτέλεσµα το καµένο δάσος να έχει αναγεννηθεί από τις… στάχτες του. «Ιδιαίτερα

το 50% της εγχώριας κατανάλωσης.

την περιοχή της Παλ-

µελετητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµί-

λήνης βοήθησε και

ου Θεσσαλονίκης, Τµήµα του οποίου εδ-

πολύ το γεγονός ότι

ρεύει στην κορυφή του Χολοµώντα, η καλ-

δεν υπάρχουν κοπά-

λιέργεια των ελάτων γίνεται µε σύγχρονες

δια µε ζώα και κτηνο-

και συστηµατικές µεθόδους, για την παρα-

τροφική δραστηριό-

γωγή νέων ανθεκτικότερων ποικιλιών και

τητα» διευκρίνισε ο

γρηγορότερης ανάπτυξης.

κ. Ζωγράφος προ-

«Είµαστε ικανοποιηµένοι, γιατί ο κόσµος

σθέτοντας ότι έχουν

προτιµά πλέον να στολίσει φυσικό έλατο. Οι

ολοκληρωθεί παράλ-

τιµές είναι ίδιες µε πέρυσι και ένα µεσαίο

ληλα τα αντιδιαβρω-

έλατο κοστίζει 30 µε 50 ευρώ», ανέφερε

τικά και αντιπληµµυ-

στην “Ε” ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελατο-

ρικά έργα. «Τα

παραγωγών του Ταξιάρχη, Νίκος Παπακων-

καινούργια

πευκάκια έχουν φτά-

σταντίνου. Ο συνολικός ετήσιος τζίρος των Ταξιαρ-

σει πλέον το ένα µέτρο ύψος ενώ οι ακακίες τα 2 µέτρα» προ-

χιωτών από τις πωλήσεις των ελάτων ανέρ-

σθέτει από την πλευρά του ο δήµαρχος Παλλήνης κ.

χεται περίπου στα 750.000 ευρώ.

Κώστας Καπούλας σηµειώνοντας ότι σε κάποια στιγµή θα

Στις άµεσες προτεραιότητες των Συνε-για

Χάρη στη βοήθεια που προσφέρουν οι

χρειαστεί µάλιστα αραίωση λόγω της πυκνής βλάστησης!

ταιρισµών Ελατοπαραγωγών Χαλκιδικής και

Σε µια προσπάθεια να βοηθηθεί η αναγέννηση του δά-

των λοιπών αρµόδιων φορέων εντάσσεται

σους ακόµα περισσότερο, οι Φίλοι του Πρασίνου θα δεν-

η εξεύρεση τρόπων µείωσης των εξόδων

δροφυτεύσουν την Κυριακή, 6 ∆εκεµβρίου, 3.000 δενδρύλ-

που επιβαρύνουν την τιµή πώλησης των ε-

λια, στην περιοχή Πευκοχωρίου - Ν. Σκιώνης Κασσάνδρας

φύση, αλλά τη βοηθούν. Στη θέση ενός δέ-

λάτων, αλλά και η αναζήτηση νέων αγο-

µε τοπωνύµιο Μετοχικό του δήµου Παλλήνης που κάηκε το

λιέργεια των όµορφων κωνοφόρων. Τα

ντρου που κόβεται, οι κάτοικοι του Ταξιάρ-

ρών, τόσο του εσωτερικού, όσο και του ε-

2006.

ζωντανά έλατα, όχι µόνο δεν βλάπτουν τη

χη φυτεύουν τουλάχιστον δύο νέα.

ξωτερικού.

ΣEΛ. 1

«Υποστηρίζουµε αυτές τις πρωτοβουλίες και συζητήσαµε ήδη µε τα µέλη του συλλόγου για το πώς θα µπορέσουµε να

Καταργούνται µε νέο Ν/Σ τα “ψιλά γράµµατα” των Τραπεζών Τ

τικής κάρτας:

α “ψιλά γράµµατα” των

από την πρώτη µέρα καθυ-

τους ξεπεράσει ένα όριο ανά

τραπεζών βάζει στο

στέρησης µιας δόσης επιβά-

µήνα.

στόχαστρο νέο νοµοσχέδιο

λουν τόκο υπερηµερίας (2%)

Προµήθειες στο ΑΤΜ:

θεί ο καταναλωτής κάποιες

που προωθεί η Κυβέρνηση

και στην περίπτωση που συ-

Σήµερα χρεώνεται ως και

τράπεζες ανεβάζουν την ετή-

Μια σειρά από προµήθει-

νεχίζει να µην εξυπηρετείται

1% της συναλλαγής όταν

ες των τραπεζών στην έκδο-

το δάνειο προχωρούν σε ανα-

γίνεται ανάληψη µετρητών

ση καρτών και δανείων, στις

τοκισµό.

από πιστωτική κάρτα.

Χωρίς πρώτα να ενηµερω-

σια συνδροµή. Βεβαίωση οφειλών: Τα έξοδα χορήγησης της

συναλλαγές µέσω ΑΤΜ ή στο

ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ “ΜΑΧΑΙΡΙ”:

Χρεώσεις για καταθέσεις:

βεβαίωσης φτάνουν τα 50 ευ-

γκισέ, αλλά και τα “πέναλτι”

Προεξόφληση δανείου:

Έως και 1,50ευρώ χρεώ-

ρώ.

για τις περιπτώσεις που οι

Για στεγαστικά µε σταθε-

νουν κάποιες τράπεζες την

δανειολήπτες προεξοφλούν

ρό επιτόκιο σήµερα οι τράπε-

κατάθεση σε λογαριασµό τρί-

στεγαστικά µε σταθερό επιτό-

ζες επιβάλουν “πέναλτι” ως

του.

κιο, µπαίνουν σε δηµόσια δια-

και 2,5%

βούλευση µε στόχο να καταργηθούν. Παράλληλα, µπαίνει φρέ-

για το ποσό που προεξοφλείται ή ζητούν τόκους ως και για 6 µήνες.

νο στον ανατοκισµό χρεών α-

Κινήσεις λογαριασµών:

πό πιστωτικές κάρτες και δά-

Σήµερα χρεώνεται ως και

νεια. Μέχρι τώρα οι τράπεζες

πάνω από ένα ευρώ για κάθε συναλλαγή, όταν ο αριθµός

Προµήθειες αδρανών λογαριασµών: Σήµερα κάποιες τράπεζες χρεώνουν από 1 ως και 2,50 ευρώ το µήνα Αναιτιολόγητη αύξηση επιτοκίου πιστωτικών καρτών Ετήσια συνδροµή πιστω-

Έξοδα φακέλου: Τα έξοδα χρηµατοδότησης, προέγκρισης ή η εξέταση αιτήµατος για δάνειο φτάνουν ως και 1.000 ευρώ. Τόκοι σταδιακής εκταµίευση δανείου: Υπάρχουν τράπεζες που επιβάλουν το σύνολο των τόκων ακόµη και όταν η εκταµίευση γίνεται τµηµατικά.

βοηθήσουµε στην ανάπτυξη των δενδρυλλίων» ανέφερε ο κ.Καπούλας. Για το σκοπό αυτό, τα νέα δενδρύλλια αλλά και όσα έχουν φυτευτεί παλαιότερα από τον δήµο Παλλήνης, θα παρακολουθούνται και µετά το χειµώνα θα ποτίζονται τακτικά.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr


EΠIKOINΩNIA

4

Οικονοµία

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΦΥΓΗ

H γνώµη µας

∆εν εξετάζεται περικοπή του 13ου µισθού

Ε

ίναι γνωστό και ιστορικά εξακριβωµένο, ότι η τουρκική ∆ιπλωµατία έχει δική της “σχολή” και προπορεύεται πολύ της αντίστοιχης ελληνικής, η οποία βασίζεται στην εντιµότητα και υπακοή του µικρού και τίµιου εταίρου / συµµάχου. Βέβαια, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασµό µε τα συνεχώς µεταβαλλόµενα συµφέροντα των Μεγάλων ∆υνάµεων, έχει αποδυναµώσει τα διαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατά µας και µας υποχρεώνει ως Χώρα να είµαστε συναινετικοί σε αρκετά εθνικά µας ζητήµατα, σε σηµείο που να εγείρονται και ερωτηµατικά για τον πατριωτισµό µας. σον αφορά στις ελληνοτουρκικές διαφορές, η εθνική µας στάση υπαγορεύεται από την επίγνωση ότι η Τουρκία είναι περιφερειακή υπερδύναµη, που, ακόµα κι αν αψηφούσαµε την υπεροπλία της, δεν θα µπορούσαµε να την περιορίσουµε, αφού, κατά την τελική διευθέτηση της σύγκρουσής µας, θα είχε τη στήριξη όλων των κρατών, των οποίων τα συµφέροντα στη Μέση ή στην Άπω Ανατολή εξυπηρετεί. Γι’ αυτό, και δεν εφαρµόζουµε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας (χωρικά ύδατα 12 µιλίων), γι’ αυτό και ανεχόµαστε τις συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου µας. αι η Τουρκία γνωρίζει ότι η συµπεριφορά της έναντι της Ελλάδας δεν πληροί τις προϋποθέσεις καλής γειτονίας και συµµαχίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά γνωρίζει επίσης ότι, µε καλό διπλωµατικό χειρισµό, µπορεί να επιβάλλει να περνούν οι προκλήσεις της απαρατήρητες. Και ενώ µε τη συµπεριφορά της έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση έναντι των δεσµεύσεών της προς την Ε.Ε., πάντοτε κατορθώνει να παρατείνει την ανοχή των Ευρωπαίων, επιδεικνύοντας στο “παρά πέντε” διάθεση συνεργασίας µε την Ελλάδα. τσι, η πρόσφατη αβροφροσύνη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, ότι ο αδικαιολόγητος ανταγωνισµός µεταξύ των δύο χωρών και η καθυστέρηση στην εύρεση µιάς βιώσιµης λύσης στο Κυπριακό δεν µας επιτρέπει να αξιοποιήσουµε τα πολλά κοινά µας στοιχεία, έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις τακτικής τής τουρκικής ∆ιπλωµατίας, λίγο πριν συζητηθεί στην Ε.Ε. η πρόοδος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από την οποία θα εξαρτηθεί και η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία. Κι εµείς, ως συνήθως, δίνουµε πίστωση χρόνου, προσδοκώντας να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις τους –µέχρι την πρώτη παραβίαση θαλάσσιου ή εναέριου εθνικού µας χώρου…

τε εξετάζει την περικοπή του

Ό

Κ

Έ

Ο

υπουργός προέβη στη

ότι η πορεία της Ελλάδας σε πιο

της δυσπιστίας».

13ου µισθού στο πλαίσιο της

Η τοποθέτηση του κ. Παπα-

προσπάθειας περιστολής των

κωνσταντίνου έγινε στην Ολο-

δηµόσιων δαπανών.

µέλεια της Βουλής και στο περι-

Για τα φορολογικά, ο υπουρ-

θώριο ουσιαστικά της συζήτη-

γός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση

σης του κρατικού προϋπολογι-

θα προχωρήσει στην εφαρµογή

σµού του 2010, που ξεκίνησε-

ενός διευρυµένου πόθεν έσχες

στην

µε αντικειµενικά κριτήρια στον

Υποθέσεων µε τις τοποθετήσεις

επιτροπή

Οικονοµικών

προσδιορισµό του εισοδήµατος

των γενικών εισηγητών των

και προανήγγειλε αύξηση στον

κοµµάτων.

ειδικό φόρο στο πετρέλαιο το

Ο υπουργός Οικονοµικών θα

2010 µαζί µε τις αυξήσεις στον

κάνει τη βασική του οµιλία επί

ειδικό φόρο τσιγάρων και πο-

του προϋπολογισµού το από-

τών.

γευµα της ∆ευτέρας. Ωστόσο,

συγκεκριµένη δήλωση

στενή κοινοτική επιτήρηση είναι

Στη Βουλή

ερωτηθείς για την αναφορά του

µονόδροµος. Τόνισε δε ότι τα

Εν τω µεταξύ συγκρατηµένα

στην Ολοµέλεια τόνισε πως µε

προέδρου του Eurogroup Ζ.Κ.

χρονοδιαγράµµατα για τη µεί-

αισιόδοξος για την πορεία της

την απόφασή του το ECOFIN έ-

Γιούνκερ ότι «οι Eλληνες πρέπει

ωση του ελλείµµατος που θα

ελληνικής οικονοµίας εµφανί-

βαλε «ξεκάθαρη διαχωριστική

να κάνουν κουράγιο και υποµο-

µας επιβληθούν θα είναι σαφώς

στηκε χθες στη Βουλή ο υπουρ-

γραµµή» µεταξύ της προηγού-

νή µε τα νέα σκληρά µέτρα».

σκληρότερα σε σχέση µε τις

γός Οικονοµικών Γ. Παπακων-

µενης και της σηµερινής κυβέρ-

άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

σταντίνου, ο οποίος µε αφορµή

νησης.

Ο υπουργός Οικονοµικών ε-

χθες κατά την παρέµβασή του

µφανίστηκε ικανοποιηµένος για

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ξε-

την απόφαση του συµβουλίου

“Στις Βρυξέλλες”, ανέφερε

τη στήριξη που έλαβε η ελληνι-

καθάρισε µε τον πλέον σαφή

υπουργών της Ε.Ε. για πιο αυ-

µε νόηµα, «κρίθηκε το παρελθόν

κή οικονοµία από το Εurogroup

τρόπο ότι ούτε δέχεται πιέσεις

στηρή επιτήρηση τόνισε ότι

της χώρας και καταδικάστηκαν

και το ΕCOFIN, αλλά ξεκαθάρισε

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ού

«καταφέραµε µία πρώτη άρση

οι πολιτικές της Ν.∆.».

Το αεροδρόµιο "Μακεδονία" δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε άλλη αύξηση της κίνησης Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ενωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), στη συνάντηση µετείχαν επίσης τα προεδρεία των Eνώσεων ξενοδόχων Χαλκιδικής και Πιερίας και της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας / Θράκης, στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εκπρόσωπος των χρηστών του αερολιµένα (αεροµε-

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254

ταφορείς κ.τ.λ).

Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00 I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

Στη συνάντηση οι πρόεδροι των Ενώσεων αναφέρθηκαν στις ελλείψεις σε επίπεδο χρηστικότητας, συντήρησης και καθαριότητας και επεσήµανε ότι οι τουριστικοί φορείς εργάζονται για

Α

την προσέλκυση περισσότερων

δύναµο να ανταποκριθεί

«Το νούµερο αυτό είναι ήδη

ρισµού, στη διάρκεια σύσκεψης.

σε περαιτέρω αύξηση

πάρα πολύ µεγάλο για τις υφι-

Μάλιστα, σε σχέση µε τις α-

της επιβατικής κίνησης είναι –

στάµενες κτιριακές υποδοµές

παραίτητες επεµβάσεις και επι-

«Το αεροδρόµιο “Μακεδο-

τουριστών.

µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα–

του αεροδροµίου [...]. Αν η κίνη-

σκευές στα κτίρια, επεσήµανε

νία” θα πρέπει να είναι έτοιµο α-

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7

το αεροδρόµιο "Μακεδονία" της

ση αυξηθεί θα έχουµε σοβαρό

ότι αυτές καθυστερούν σηµαντι-

νά πάσα στιγµή, όχι µόνο να δεχ-

Θεσσαλονίκης, καθώς ήδη δυ-

πρόβληµα», υποστήριξε ο αερο-

κά –ακόµη κι αν αφορούν δαπά-

θεί περισσότερους επιβάτες, αλ-

σκολεύεται να εξυπηρετήσει

λιµενάρχης, Σάββας Βασιλει-

νες λίγων ευρώ– καθώς τα σχε-

λά και να παρουσιάζει την ανά-

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

τους 4.500.000 επιβάτες, που

άδης, απευθυνόµενος σε φο-

τικά αιτήµατα "πηγαίνουν" για

λογη εικόνα ενός ευρωπαϊκού

υποδέχεται ετησίως.

ρείς του βορειοελλαδικού του-

έγκριση στην κεντρική διοίκηση.

προορισµού», σηµείωσε.


Αγροτικά

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι

5

EΠIKOINΩNIA

Τηλεµαραθώνιος UNICEF

Κατά της φτώχειας και του υποσιτισµού των παιδιών

ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στον αγώνα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του υποσιτισµού των παιδιών στρέφει τις προσπάθειές της η UNICEF µε τον µεγάλο τηλεµαραθώνιο αγάπης που οργανώνεται στις 7 ∆εκεµβρίου σε συνεργασία µε την ΕΤ1 και τη συµµετοχή δεκάδων ιδιωτικών σταθµών της χώρας και του RIK της Κύπρου. Την τραγική κατάσταση των παιδιών στον αναπτυσσόµενο κόσµο περιέγραψε σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF Λάµπρος Κανελλόπουλος. Οπως ανέφερε,

ο πρόεδρος της ΠΕΚ και πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χαλκιδικής, Δ. Καμπούρης

το 1 στα 3 παιδιά (σχεδόν 200 εκατοµµύρια) στον αναπτυσσόµενο κόσµο είναι καχεκτικά, περίπου 129 εκατοµµύρια παιδιά (το ένα στα τέσσερα)είναι λιποβαρή, ενώ 19 εκατοµµύρια νεογέννητα κάθε χρόνο γεννιούνται µε βάρος χαµηλότερο από το κανονικό. Επίσης, 24 χώρες εµφανίζουν το 80% του χρόνιου υποσιτισµού στα παιδιά και πάνω από 500 εκατοµµύρια παιδιά αγωνίζονται να επιβιώσουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την ηµέρα. Τα έσοδα από τον τηλεµαραθώνιο, πρόσθεσε ο κ. Κανελλόπουλος, θα ενισχύσουν τα προγράµµατα κατά της φτώχειας που πραγµατοποιεί η οργάνωση σε όλο τον

ινητοποιήσεις µε ανοι-

λι στους δρόµους πιο µαζικά και

Τροφίµων, Κατερίνα Μπατζελή,

Χριστούγεννα οι προβλεπόµε-

κόσµο, µε τη δηµιουργία κέντρων θεραπευτικής διατροφής,

χτή ηµεροµηνία, που α-

δυναµικά από κάθε άλλη φορά»,

τότε ξεκινά ο κύκλος των κινη-

νες επιδοτήσεις (τουλάχιστον η

την παροχή βιταµινών και θρεπτικών ιχνοστοιχείων, τη δια-

ναµένεται να έχουν περιφερει-

τόνισε ο πρόεδρος της Πανελ-

τοποιήσεων», επισήµανε.

ενιαία ενίσχυση)».

νοµή ειδικών θεραπευτικών τροφών, την καταπολέµηση

Κ

κάθε µορφής παιδικής φτώχειας και ένδειας και κυρίως των

ακό χαρακτήρα, αποφάσισαν

λήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων

Υπενθύµισε ότι «ο κλάδος

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι

οµόφωνα οι κτηνοτρόφοι στη

και πρόεδρος του Συλλόγου

διεκδικεί την οικονοµική ενίσχυ-

ζητούν παρέµβαση της Πολιτεί-

διάρκεια σύσκεψης της Ολοµέ-

Κτηνοτρόφων Χαλκιδικής, ∆η-

σή του και στην κατεύθυνση αυ-

ας για τη διαµόρφωση καλύτε-

Στην παρουσίαση συµµετείχαν επίσης ο γενικός διευ-

λειας της Πανελλήνιας Ένωσης

µήτρης Καµπούρης.

τή ζητεί να εφαρµοστεί άµεσα η

ρων τιµών υπέρ του παραγω-

θυντής Προγράµµατος της ΕΡΤ ∆ηµήτρης Γόντικας, δηµο-

αιτιών που τις προκαλούν.

«Αν µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου

απόφαση των Βρυξελλών για

γού στο γάλα και το κρέας και

σιογράφοι που θα παρουσιάσουν τον Τηλεµαραθώνιο και ο

δεν πραγµατοποιηθεί η συνάν-

οικονοµική ενίσχυση των κτηνο-

µείωση της ψαλίδας µεταξύ της

Κώστας Βουτσάς.

«Εάν δεν ικανοποιηθούν τα

τηση που ζητάµε µε την υπουρ-

τρόφων ως και 15.000 ευρώ, ό-

τιµής παραγωγού και ραφιού.

αιτήµατά µας θα βγούµε και πά-

γό Αγροτικής Ανάπτυξης και

πως και να καταβληθούν πριν τα

Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), που πραγµατοποίησαν στην Κοζάνη.

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

Επιχειρήσεις από την Εφορία Σ

τον “ηλεκτρονικό” κλοιό της Εφορίας µπαίνουν 1.000.

Στον τηλεµαραθώνιο, που θα ξεκινήσει στις 4 το από[]

γευµα και θα συνεχισθεί µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα φιλοξενηθούν προσωπικότητες του πολιτικού, πνευµατικού και καλλιτεχνικού κόσµου. Επίσης, θα ακουστούν µηνύµατα από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυµο, την πολιτική ηγεσία και πολλών άλλων, µεταξύ των οποίων της Μαρίνας Λαµπράκη-Πλάκα, του ∆ηµήτρη Παντερµαλή, του ∆ιονύση Σαββόπουλου κ.α.

000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και µικροµεσαίες επιχει-

Το τηλέφωνο ∆ωρεών του Τηλεµαραθωνίου είναι το 219

ρήσεις. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων ετοι-

- 999 3000. ∆ωρεές θα γίνονται επίσης στους ακόλουθους

µάζεται να προχωρήσει σε εκτεταµένες διασταυρώσεις στα

αριθµούς λογαριασµών στις τράπεζες:

εισοδήµατα, στις δαπάνες και στα περιουσιακά στοιχεία που

Εθνική: 169 / 480020-64, Αγροτική: 017 04 004416-70,

δηλώνουν οι επιτηδευµατίες. Το υπουργείο Οικονοµικών έ-

Εµπορική: 031/80191081, Τράπεζα Πειραιώς: 5049-022842-

δωσε εντολή στις Εφορίες να αποστείλουν µέχρι τη ∆ευτέρα 7

011, Attica Bank: 069 / 54799691, Τράπεζα Κύπρου: 0000

∆εκεµβρίου στη ΓΓΓΠ τα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν πέρυσι οι

1216 3468, Citibank: 55 02 346484, Aspis Bank: 101-03-

επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, στα οποία δηλώ-

0006583, Millenium Bank: 519829, HSBC: 002-066694-130,

νονται αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες. Στό-

Eurobank:

χος του υπουργείου Οικονοµικών να εντοπιστούν όσοι δεν δη-

036/3603003908-9, Alpha Bank: 115 00 2002 017649 (∆ιαδι-

λώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα ή “φουσκώνουν” τις

κασία Κ03) και σε όλα τα µηχανήµατα αυτόµατων συναλλα-

επαγγελµατικές δαπάνες τους για να περιορίσουν τη φορολο-

γών (ΑΤΜ) της Εθνικής Τράπεζας.

γική τους επιβάρυνση. Επίσης τα στοιχεία που δηλώνονται στο έντυπο Ε3 θα διασταυρωθούν µε τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούµενοι στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, µε στόχο να εντοπιστούν όσοι δηλώνουν εισοδήµατα “φτώχειας” και πα-ράλληλα έχουν στην κατοχή τους µεγάλες κατοικίες, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφος αναψυχής και διάγουν πολυτελή διαβίωση.

ANAKOINΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ Για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής ανακοινώνεται ότι τα νέα τηλέφωνα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γραφείο Πο-λυγύρου, Ασκληπιού 39 είναι (23710) 21.047, 21.048, 22.030, 22.249 και Φαξ 23710 - 21.255.

0026-0102-14-0100540998,

Geniki

Bank:


EΠIKOINΩNIA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. - Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε. - Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε. - Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

Aνακοινώσεις

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Στις λαϊκές αγορές οι νέες τεχνολογίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων) – Τοµέας Μηχανικών επαναπροκηρύσσει µία (1) θέση ιατρού και µία (1) θέση οδοντίατρου για το Υποκ/µα Πολυγύρου Χαλκιδικής (ΦΕΚ 2653/30-12-2008) τεύχος (Β), οι οποίες παραµένουν κενές µε σύµβαση έργου ενός (1) έτους. ∆ικαιολογητικά 1. Αίτηση 2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 4. Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος στην οποία φαίνεται η ηµεροµηνία εγγραφής 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ιατρός θα δηλώνει ότι δεν κατέχει άλλη εµµισθή θέση στο δηµόσιο τοµέα και δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/82. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος. Έργο του ελεγκτή ιατρού θα είναι ο έλεγχος των εκκρεµών λογαριασµών νοσηλειών των ασφαλισµένων, ο αριθµός των οποίων θα ανέρχεται µέχρι 4200 περιπτώσεις µε αµοιβή 4500 ευρώ για την ιατρό και 500 περιπτώσεις µε αµοιβή 3000 ευρώ για τον οδοντίατρο. Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Ζεύξιδος 8, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 – 271.504, ισόγειο, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών αρχοµενης από την πρώτη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας. Ο Προϊστάµενος Κεντρικής Μακεδονίας Υποκ/µα θεσ/νίκης ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται VW GOLF FSI, 1600 κυβικά 115 hp, σκούρο µπλε χρώµα, 2005 µοντέλο 160.000 χιλιόµετρα σε πολύ καλή τιµή. Τηλέφωνα: 6984 - 608 880, 6972 - 420 910

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται TOYOTA HILOUX D-4D, 2500 κυβικά, ασηµί χρώµα, 2006 µοντέλο 80.000 χιλιόµετρα. Τιµή 15.000 ευρώ. Τηλέφωνα: 6984 - 608 880, 6972 - 420 910.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 470.747 & 6978 - 445.591

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 35 τ.µ. ∆.Κ.Λ., στον πρώτο όροφο, µε µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6946 - 529.398.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 55 τ.µ. 1 ∆.Κ.Λ., επιπλωµένο, στον πρώτο όροφο, µε µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6946 - 529.398.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

τις ποσότητες που θα πουλήσουν και χωρίς αυτό να διαπι-

στε, να διαπι-

στώνεται µε αντικειµενικό τρό-

στώνεται

πο.

Μ

αν

λειτουργεί και

Σε δεύτερη φάση ο Οργανι-

σαν µεταπω-

σµός σχεδιάζει να αναπτύξει

λητής ή όχι.

ένα σύστηµα γεωγραφικών πλη

Αυτός

ο

ροφοριών GIS, όπου θα απεικο-

ε την τελευταία λέξη

παρουσία ή απουσία παραγω-

τρόπος ελέγχων εφαρµόζεται

νίζεται παραστατικά ο χώρος

της τεχνολογίας θα

γών και επαγγελµατιών καθώς

για πρώτη φορά στην Ελλάδα

της λαϊκής αγοράς και η θέση

εξοπλιστούν το επόµενο χρονι-

και πληροφορίες για τις ποσό-

και πρόκειται να εξασφαλίσει τη

κάθε παραγωγού ή επαγγελµα-

κό διάστηµα οι λαϊκές αγορές

τητες των προϊόντων που πω-

σωστή λειτουργία των λαϊκών

τία.

της Θεσσαλονίκης. Οι επόπτες

λούνται ανά παραγωγό.

αγορών αλλά και καλύτερη ποι-

Το πρώτο σύστηµα που α-

ότητα προϊόντων για τους κατα-

φορά στην καταγραφή των

ναλωτές.

πληροφοριών από κάθε λαϊκή

Τα στοιχεία που θα συγκεν-

του τµήµατος µηχανοργάνωσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγο-

τρώνονται θα καταχωρούνται

ρών Θεσσαλονίκης θα κυκλο-

µέσω ειδικού λογισµικού σε µια

Μια παρουσίαση της εφαρ-

αγορά αναµένεται να τεθεί σε

φορούν στο εξής µε έναν υπο-

κεντρική βάση δεδοµένων. Μέ-

µογής αυτής θα γίνει σε ηµερί-

λειτουργία µέσα στο επόµενο

λογιστή παλάµης, τύπου PDA,

σω αυτής ο Οργανισµός θα ε-

δα που διοργανώνει την Κυρια-

τετράµηνο, ενώ το δεύτερο θα

στον οποίο θα καταχωρούν την

λέγχει τί ποσότητες παράγει και

κή ο Οργανισµός Λαϊκών Αγο-

χρειαστεί περισσότερο χρονικό

ρών Θεσσαλονίκης µε θέµα:

διάστηµα καθώς προϋποθέτει

«Εκσυγχρονισµός στα στάδια

τη δηµιουργία χαρτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ Ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 3900/17-11-2009 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κρυοπηγής, του ∆ήµου Κασσάνδρας, χαρακτηρίσθηκε το κληροτεµάχιο µε αριθµό 85 της οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος µετόχι Ι.Μ Φιλοθέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του N.998/79 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3147/2003 ύστερα από αίτηση της Χάσον Μπρέντα-Μπέτυ, ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ η έκταση στοιχεία 1-6-7-8-8’-18-17-16-15-14-13-12-11-10-Β-5-4-3-2-1 και µε εµβαδόν Ε4= 3703,91 τµ (διέπεται από τις διατάξεις της Αγροτικής Νοµοθεσία (παρ. 6 & 7 του άρθρου 1 Ν 3147/2003) διότι δεν καλύπτεται από δασοπονικά είδη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν 1734/1987) • Ως ∆ΑΣΟΣ χαρακτηρίσθηκε η έκταση µε στοιχεία Α-1-2-3-4-5-Α εµβαδόν Ε1= 107,91τµ (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79 κατηγ. Παραγρ. ε άρθρο 4 του ίδιου Νόµου σε συνδυασµό µε την παράγ. 1 του άρθρου του 1 3208/2003) • Ως ∆ΑΣΟΣ χαρακτηρίσθηκε η έκταση στοιχεία Ζ-Ε-∆-Γ-9-’8-8-7-6-Ζ και µε εµβαδόν Ε2=377,78 τµ (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79 κατηγ. Παραγρ. ε άρθρο 4 του ίδιου Νόµου σε συνδυασµό µε την παραγρ. 1 του άρθρου 3208/2003) • Ως ∆ΑΣΟΣ χαρακτηρίσθηκε η έκταση στοιχεία 9-10-11-12-13-14-1516-17-18-’8-9 και µε εµβαδόν Ε3= 185,40 τµ (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79 κατηγ. Παράγ. ε άρθρο 4 του ίδιου Νόµου σε συνδυασµό µε την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του 3208/2003) Οι παραπάνω εκτάσεις απεικονίζονται στο κλίµακας 1:500, θεωρηµένο από εµάς και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης, εξαρτηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ασολόγου Περιβαλλοντολόγου Παππαγίαννη Ιωάννη και βρίσκεται στο δηµοτικό διαµέρισµα Κρυοπηγης, του ∆ήµου Κασσάνδρας.

*****

Ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 3437/13-10-2009 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Παλιουρίου, του ∆ήµου Παλλήνης, χαρακτηρίσθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του N.998/79, ύστερα από αίτηση του Ευαγγέλου Κυριαζή, ως ∆ΑΣΟΣ η έκταση στοιχεία Γ-∆Ε-Γ εµβαδού Ε3= 88,16 τµ (παρ. 1 του άρθρου 1του Ν.3208/03 και κατατάσσετε στην παραγρ. 1β και 2β του άρθρου 4 του Ν.998/79) • Ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ χαρακτηρίσθηκε η έκταση µε στοιχεία Α-Ζ-Γ-Ε-Α εµβαδού Ε2= 44,07 τµ (του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79) Οι παραπάνω εκτάσεις απεικονίζονται στο κλίµακας 1:200, θεωρηµένο από εµάς και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης ,εξαρτηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου Μηχανικού Κορδέλας Χαρίκλειας , και βρίσκεται στη θέση “Αλωνάκι” στο δηµοτικό διαµέρισµα Παλιουρίου, του ∆ήµου Παλλήνης.

*****

Ζητεί εργασία, κυρία 49 ετών, ελληνίδα, για 8ωρη οικιακή απα σχόληση (καθάρισµα, µαγείρεµα, φύλαξη παιδιών), στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6979-437.387 κα Στέλλα.

κάθε

παραγωγός ώ-

πουλά

Ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 3529/19-10-2009 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φούρκας, του ∆ήµου Κασσάνδρας, χαρακτηρίσθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του N.998/79, η έκταση µε στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α και µε εµβαδόν Ε= 779,40τµ ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ ( του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79), ύστερα από αίτηση της Μπακαρόζου Μαργαρίτας. Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο κλίµακας 1:500, θεωρηµένο από εµάς και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης ,εξαρτηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο τοπογραφικό διάγραµµα του Τ.Ε πολιτικού Μηχανικού Χριστόδουλου Μαρίνου, και βρίσκεται στη θέση “Μπέη Γωνία”, ∆ηµοτικού ∆ιαµέρισµα Φούρκας, του ∆ήµου Κασσάνδρας. Ο ∆ασάρχης Κασσάνδρας Γεώργιος Κλωνάρης ∆ασολόγος µε Α βαθµό

παραγωγής και πώλησης των προϊόντων».

Το µόνο πρόβληµα, σύµφωνα µε τον κ. Αντώναρο είναι ότι

«Οι λαϊκές αγορές είναι η

τους ελέγχους στις λαϊκές αγο-

πρώτη µορφή εµπορίου που

ρές θα κληθούν να τους κάνουν

αναπτύχθηκε ποτέ. Είναι καιρός

οι συµβασιούχοι έργου του ο-

να ξεκινήσουµε να εκσυγχρονί-

ργανισµού για τους οποίους δεν

ζουµε την κατάσταση», αναφέ-

είναι γνωστό µέχρι πότε θα ε-

ρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπεύθυνος

ργάζονται.

του Τµήµατος Μηχανοργάνω-

Την ίδια στιγµή ελέγχους

σης του Οργανισµού Λαϊκών

στις λαϊκές αγορές του ιστορι-

Αγορών Θεσσαλονίκης, Γρηγό-

κού κέντρου της Θεσσαλονίκης

ρης Αντώναρος. Τονίζει παράλ-

διενεργούν και οι δηµοτικοί α-

ληλα ότι έλεγχοι στις λαϊκές α-

στυνοµικοί, σε συνεργασία µε

γορές γίνονται και στην Αθήνα

την ελληνική αστυνοµία και τη

και τον Πειραιά, έπειτα όµως α-

διεύθυνση εµπορίου της Νοµα-

πό συµφωνία παραγωγών για

ρχίας Θεσσαλονίκης.

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ Ανακοινώνουµε ότι µετά την 03-09-2009 αίτηση του Μπαλιάκα Νικολάου του Κων/νου, µε την υπ’ αριθµ. 7086/01-12-2009 πράξη µας και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 14 (όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 2742/99), 38 και 74 του Ν. 998/79 “περί προστασίας των δασων” και το άρθρο 27 παράγ. 1 του Ν. 2664/98 και το Ν. 3208/03 χαρακτηρίζουµε ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ (καθώς δεν υπάγεται στο άρθρο 3 , παρ. 1, 2, 3, 4, και 5 του Ν. 998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03) την έκταση Ε= 12.998,95 τ.µ., σύµφωνα µε τις συντεταγµένες του συνηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος (13.000,00 τ.µ. βάσει του αναδασµού) που αποτελεί το υπ’ αριθµ. “257”τεµάχιο Αναδασµού Σανών, έτους 1968-1969 και βρίσκεται στην περιοχή του ∆/∆ Σανών, του δήµου Πολυγύρου, Νοµού Χαλκιδικής, όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία α, β. Γ, Β, α, στο θεωρηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο, τοπογραφικό διάγραµµα της Αγρονόµου Μηχανικού Γρηγοριάδου Ισµήνης, κλίµακας 1:1000. Ο ∆ασάρχης Πολυγύρου Τσιρέλας Ιωάννης ∆ασολόγος µε βαθµό Α’

ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άµεση χρηµατοδότηση, έως 25.000 ευρώ, σε δηµόσιους - δηµοτικούς υ αλλήλους, σε συνταξιούχους του δηµοσίου / Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα α ό ηλικία, υ ερδανεισµό και Τειρεσία, σε 6 εργάσιµες ηµέρες. Σε ιδιώτες, ε αγγελµατίες, αγρότες, άµεσα 10.000 ευρώ, σε 4 ηµέρες. Εκταµίευση σε τρά εζα της όλης σας. ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr


Aρθρογραφία Α

φήνω για ευθετότερο χρόνο άρθρο ή άρθρα, που, αν και σε εµβρυώδη µορφή, τριγυρίζουν στο νου µου, ζητώντας να βγουν στο φως της ζωής. Και τούτο, διότι, εξ αφορµής των προσφάτων εκλογών για την ανάδειξη προ έδρου του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, θέλω να µιλήσω για τις δυναστείες γενικότερα. Θεωρώ ευτύχηµα, που «η ιστορία ουδέν ψεύδος λέγει, ουδέν αληθές σιωπά», κατά τον Ρωµαίο Τάκιτο (50 - 120 µ.Χ.). Πολλά κράτη, λοιπόν, απ’ τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, κυβερνήθηκαν µε δυναστείες. ∆εν ξέρω γιατί οι άνθρωποι είχαν την τάση να ανέχονται να έχουν στο κεφάλι τους δυναστείες και να κυβερνώνται από έναν άνδρα ή γυναίκα που ανήκει στην α’ ή β’ δυναστεία, αδιαφορώντας αν ήσαν άξιοι ή ανάξιοι. Κι αυτό, βέβαια, συνέβαινε πιο πολύ, όπου ο θρησκευτικός παράγων ήταν πολύ ισχυρός, γιατί θεωρούσαν ότι ο βασιλιάς ή ο αυτοκράτορας, αφού ήταν “ελέω Θεού” ηγεµόνες, ήταν υπόλογοι µόνο

Π

ροθεσµία από την ΕΕ για να µειωθεί το έλλειµµα. Οι Βρυξέλλες πλέον δεν αφήνουν περιθώρια ελιγµών στην ελληνική κυβέρνηση, επιβάλλοντας αυστηρή επιτήρηση και τρίµηνους ελέγχους για την κατάστασης του ελλείµµατος και κατ΄επέκταση της ελληνικής οικονοµίας στο σύνολό της. Σε καθεστώς επιτήρησης µπαίνει πλέον και ο ελληνικός λαός που στην προσπάθεια του να επιβιώσει, προβαίνει σε παντός είδους ενέργειες µέσα στον πανικό του. Η Ελλάδα µπορεί να φτάσει ακόµη και σε χρεωκοπία, διαµηνύουν οικονοµικοί κύκλοι και οι φόβοι αυξάνονται κατακόρυφα στις τάξεις των πολιτών. Η χώρα πρέπει να σταθεροποιήσει την οικονοµική της κατάσταση, να περιορίσει τα έξοδά της, να δανειστεί και να δηλώσει παρούσα στο νέο οικονοµικό περιβάλλον µετά την διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση. Πρόσθετα µέτρα µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υποβάλλεται τον Ιανουάριο στην Κοµισιόν, προανήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Οικονοµικών, Γ. Παπακωνσταντίνου στο Eco-

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

στο θεό. Παράδειγµα: οι ατελείωτες δυναστείες στο θεοκρατούµενο Βυζάντιο (όπως του Μ. Κωνσταντίνου, του Γράφει Μ. Θεοδοσίου, του ο AΘANAΣIOΣ ΣMAPAΓ∆HΣ Ιουστινιανού του Ηρα Φιλόλογος κλείου, των Ισαύρων, η Μακεδονική ∆υναστεία κ.λπ.). Στα νεότερα χρόνια: στη Γαλλία ο οίκος των Βουρβώνων ανέδειξε σχεδόν είκοσι βασιλιάδες. Κι όλοι έφεραν το όνοµα Λου νος να οσφρυνθεί τα αιτήµατα της δοβίκος Α’, Β’, Γ’ ∆’ αλλά και Ι∆’ – αστικής τάξης. ενδοξότατος βασιλιάς αλλά κα ο Στην Αυστρία κυριάρχησε η δυµοιραίος ΙΣΤ’. ναστεία των Αµβούργων, στην ΑγΚαι διευκρινίζω ότι επί της γλία η δυναστεία των Στιούαρτ –αν βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΣΤ’ ε- και ισχυρός παράγων της πολιτιξερράγη η µεγάλη Γαλλική Επανά- κής ζωής ήταν τα προνόµια που ασταση του 1789, µε συνέπεια την πέρρεαν από τη Magna Charta κατάργηση του φεουδαρχικού κα- (1215)– στη Ρωσία η δυναστεία θεστώτος, την καθιέρωση του θε- των Ροµανώφ. Οι τελευταίοι Ροµασµού της ∆ηµοκρατίας, των Α- νώφ εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από νθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.λπ. Ο τον Λένιν κατά την κοµµουνιστική µοιραίος αυτός βασιλιάς απεδείχθη ανίκα-

fin, µε τις Βρυξέλλες να προετοιµάζονται για αρχική παροχή διετούς περιόδου προσαρµογής για τη µείωση του ελλείµµατος. Tο Ecofin, να σηµειωθεί, επικύρωσε την εισήγηση της Κοµισιόν για υπαγωγή της ελληνικής οικονοµίας σε καθεστώς επιτήρησης µε βάση το άρθρο 126 (µε την εφαρµογή της Συνθήκης της Λισαβόνας από 1η ∆εκεµβρίου το παλαιό άρθρο 104 της Συνθήκης έγινε άρθρο 126). Έτσι, δεν απέχουµε πολύ από το να µπούµε ουσιαστικά «σε καραντίνα» από την ΕΕ και σε προφανή οµηρία αναφορικά µε τα οικονοµικά µας. Ο πρωθυπουργός βέβαια από την άλλη αρνείται κατηγορηµατικά αυτό το ενδεχόµενο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν πρόκειται να δεχθούµε, να γίνουµε κυβέρνηση υπό οµηρία. Εάν χρειαστεί, θα συγκρουστούµε για να υπερασπιστούµε τις θέσεις και τα δίκαια της χώρας». Ο πρωθυπουργός που φέρεται αποφασισµένος να µην υποκύψει σης πιέσεις είτε των διεθνών κερδοσκόπων είτε των παραγόντων που εκφράζουν, σε οικονοµικό επίπεδο, θεσµικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλη

7

επανάσταση του 1917, αλλά, ύστερα από ένα σχεδόν αιώνα, “αγιοποιήθηκαν” από το κα θεστώς του Γκορµπατσώφ. Κι έρχοµαι τώρα στην Ελλάδα: Μόλις απελευθερωθήκαµε από την Τουρκοκρατία πέντε αιώνων, οι Μεγάλες ∆υνάµεις, µετά από διαβουλεύσεις µε βασιλικούς οίκους, µάς έφεραν τη δυναστεία των Γλύξµπου ρκ. Ο Γεώργιος Α’, ο πρώτος βασιλιάς της δυναστείας, τελικά δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1913, από κάποιον παράφρονα, ονόµατι Σχοινά ή από κάποιον “ήρωα”, όπως έλεγαν οι Βούλγαροι, διότι, για να υποδηλώσει ο Γεώργιος Α’ την ελληνική κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη, ήρθε και κατοίκησε εκεί, κι έτσι βρήκε οικτρό θάνατο. Ο µετέπειτα βασιλιάς Κωνσταντίνος βαρύνεται µε τον εθνικό διχασµό, που

Λόγος & Γνώση

Για τις δυναστείες ο λόγος

E Λ EY Θ EPO BHMA Γράφει

ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ phil.zaharis@gmail.com

Επιτήρηση και άδειασµα της τσέπης! Υπό αυστηρή επιτήρηση η ελληνική οικονοµία. Τα κόµµατα απλά χάσκουν και οι πολίτες αγωνιούν. Σαν όνειρο το ρευστό στην αγορά. Τα δάνεια και πάλι στην επικαιρότητα. Σε αυστηρή επιτήρηση και οι τσέπες µας. δήλωσή του υπογραµµίζει ότι «δεν πρόκειται η κυβέρνηση να δεχθεί να πληρώσουν την κρίση τα αδύναµα στρώµατα». Κι αυτό, υποστηρίζει, όχι µόνο γιατί αποτελεί προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ ή σταθερή θέση ενός σοσιαλιστικού κόµµα-

τος, αλλά, και επειδή θα µείωνε περαιτέρω την κατανάλωση, θα βύθιζε την οικονοµία πιο βαθιά στην ύφεση και θα δηµιουργούσε συνθή κες κοινωνικής έκρηξης. Όµως αλήθεια, µε ποιο τρόπο θα µειωθεί το µεγάλο οικονοµικό έλλειµµα στην Ελλά-

EΠIKOINΩNIA έφερε µύριες συµφορές στην Ελλάδα, αν και είχε και παράφορους θαυµαστές και προσωπολάτρες του. Από τα παραπάνω εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα, ότι ένας βασιλιάς µιάς δυναστείας µπορεί να βγει καλός αλλά και κακός και οικτρός. Μου ήρθε τώρα στο νου ο Νέρων, µε την κακούργα ψυχή, ο χαρακτηρισµός του παρεισέφρησε και σε στίχους του Σαίξπηρ (όπως π.χ. “µη µπει µέσα σου Νέρωνα ψυχή”). Εκφράζω τη χαρά µου, που µε τις τελευταίες εκλογές µπήκαν στο “χρονοντούλαπο της ιστορίας” η δυναστεία Καραµανλή και η εκκολαπτόµενη δυναστεία Μητσοτάκη. Ό,τι είχαν να προσφέρουν, το προ σέφεραν, κι ας αρκεστούν σ’ αυτό. Μένει µόνον η ∆υναστεία Παπανδρέου. Η Ευρώπη σχολίασε ειρωνικά τη νίκη του νυν πρωθυπουργού. Μιά ιταλική εφηµερίδα ανήγγειλε τη νίκη του ως εξής: «Στην Ελλάδα κυβερνάει ο Παπανδρέου Γ’», πράγµα πρωτάκουστο για τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.

δα; ∆εν θα αναγκαστεί άραγε η κυβέρνηση να περικόψει από τις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις, µε δεδοµένο το γεγονός ότι σε καµία κρίση συνήθως την “νύφη” δεν την πληρώνουν οι µεγάλες οικονοµικά τάξεις; Ή µήπως θα προβεί η κυβέρνηση σε προσβολή των επιχειρηµατικών συµφερόντων, όταν τα ίδια αυτά συµφέροντα την έσπρωξαν στην εξουσία; Γιατί µη µου πείτε ότι οι κυβερνήσεις πλέον εκλέγονται αποκλειστικά από τον λαό και δεν «σπρώχνονται» από τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα…Οι εποχές έχουν αλλάξει σταθερά. Η ανεργία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και το χρέος της χώρας είναι πλέον δυσθεώρητο. Η αντιπολίτευση, µε τον κο Σαµαρά στο τιµόνι, δεν θα πράξει κάτι άλλο από το να συνηγορήσει “στο σφίξιµο των λουριών” που ουσιαστικά θα πλήξουν τις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις. Γιατί αυτή η πολιτική συµπίεσης των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων δεν θα την βρει αντίθετη όταν η ίδια η ΕΕ επιβάλλει άµεση µείωση τους ελλείµµατος και η κυβέρνηση δεν θα αντιτεθεί στον ΣΕΒ που

µε την σειρά του θα προτείνει –αν δεν το έχει κάνει ήδη– τις δικές του περικοπές στις θέσεις εργασίας που φυ σικά δεν θα αφορούν υψηλόµισθους που συνήθως απολύονται µονάχα όταν συµπληρώνουν κάποια ηλικία και αντικαθιστώνται από νεώτερους. Επιτήρηση λοιπόν και έχετε το νου σας. Τα νοικοκυριά; Αυτά έχουν ήδη αρχίσει να “µαζεύονται” και ο καθείς σκαρφίζεται και κάτι ώστε να βγάλει το µεροκάµατο. Ήδη πωλούνται µε δόσεις ακόµη και τα πιο µικρά αγοραστικά είδη και όταν λέµε δόσεις εννοούµε «δώσε ότι έχεις στην αρχή και τα υπόλοιπα λίγα - λίγα». Αυτή η κατάσταση θα επικρατήσει από δω και πέρα σε µεγάλο µέρος της αγοράς αφού η ρευστότητα πια είναι λέξη κενή περιεχοµένου. Σε επιτήρηση µάλλον θα χρειαστεί να βάλουµε την τσέπη µας αφού τα µέτρα που θα παρθούν θα εξαναγκάζουν ολοένα και πιο συχνά να βάζουµε το χέρι βαθιά εντός της προκειµένου να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες υποχρεώσεις µας. Και αφήστε τους να λένε τα περί κράτους πρόνοιας σε µια χώ

 ΣEΛ. 12


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Γ. Παπανδρέου: "Ρεαλιστικό το στοίχηµα µείωσης του ελλείµµατος" τας πως «καταλαβαίνουµε τα

µαντικές αλλαγές στον τρόπο

µε τον αγώνα (κατά της διαφθο-

προβλήµατά τους, όπως και

που νοµοθετεί, και κάλεσε σε

ράς) µε τον εκλογικό νόµο και

τους λόγους που κάνουν µερι-

στενότερη συνεργασία Βουλής-

τον νόµο για τη χρηµατοδότηση

κούς να νιώθουν στο περιθώριο,

κυβέρνησης µε τους αρµοδίους

των κοµµάτων».

είµαστε εδώ για να δώσουµε

των Κοινοβουλευτικών Τοµέων

Στη συνέχεια, ο υπ.Εσωτερι-

ένα µήνυµα ελπίδας σε αυτά τα

Εργασίας να διαβουλεύονται α-

κών, Αποκέντρωσης και Ηλε-

παιδιά».

πό τα πρώτα στάδια ενός Ν/Σ

κτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Γιάν-

«Είµαστε ενάντια στη βία,

νης Ραγκούσης, αναφέρθηκε

εν είναι δίκαιο να συν-

την αντιµετώπιση της φοροδια-

των υπουργών από την κρατική

τόσο την κρατική όσο και την α-

στις λεπτοµέρειες του νοµοσχε-

δέει κάποιος το Ντου-

φυγής και την καταπολέµηση

τηλεόραση, αφιέρωσε τη συνε-

τοµική», είπε ο πρωθυπουργός,

δίου, µεταξύ των οποίων περι-

της διαφθοράς.

δρίαση στα άτοµα µε αναπηρία,

καλώντας σε διαφύλαξη της Α-

λαµβάνεται η ανάρτηση στο ∆ι-

"∆

µπάι µε την Ελλάδα, καθώς η χώρα µας είναι µέλος της ευρω-

Ανάρτηση όλων των απο-

«που δίνουν τη µάχη για µια αξι-

θήνας και των θεσµών της δη-

αδίκτυο των αποφάσεων, υπου-

ζώνης", τόνισε ο πρωθυπουργός

φάσεων του δηµοσίου στο

οπρεπή ζωή», τονίζοντας ότι

µοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι

ργών, γενικών και ειδικών γραµ-

σε συνέντευξή του στο CNN, κι

Ιντερνετ

«πολιτική µας είναι να αρθούν

θα γίνει διαβούλευση για να α-

µατέων, φορέων Α' και Β' βαθµού Αυτοδιοίκησης, διοικήσεων

επισήµανε ότι δεν υπάρχει κίν-

Το νοµοσχέδιο για την α-

όλα τα εµπόδια που δεν επιτρέ-

ναδειχθούν οι δυνατότητες της

δυνος χρεοκοπίας της ελληνι-

νάρτηση όλων των πράξεων και

πουν την ισότιµη συµµετοχή

νέας γενιάς.

κής οικονοµίας.

αποφάσεων της ∆ιοίκησης στο

των πολιτών».

ΝΠ∆∆, καθώς και φορέων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.

Αναφερόµενος στο πρώτο

Ο κ. Γ. Παπανδρέου επανέ-

∆ιαδίκτυο, καθώς και το νοµοσ-

Σύντοµη παρέµβαση πραγ-

Ν/Σ, ο Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι

Επίσης, ο υπουργός είπε ότι

λαβε την αποφασιστικότητα της

χέδιο για τις Ανανεώσιµες Πη-

µατοποίησε επίσης η υφυπουρ-

«η συνοχή της κοινωνίας δεν

προβλέπεται η λειτουργία υπη-

κυβέρνησης να µειώσει το έλ-

γές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι τα θέ-

γός Υγείας και Κοινωνικής Πολι-

µπορεί να πραγµατοποιηθεί χω-

και τους υπουργούς να συνερ-

ρεσίας διαφάνειας ανά υπουρ-

λειµµα και το χρέος και χαρα-

µατα που απασχόλησαν τη συ-

τικής, Φώφη Γεννηµατά.

ρίς τη διαφάνεια", προσθέτον-

γάζονται µε τους τοπικούς βου-

γείο, ενώ κάλεσε τα κόµµατα να

κτήρισε ρεαλιστικό το στοίχηµα

νεδρίαση του Υπ. Συµβουλίου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρ-

τας ότι "το κύρος των θεσµών

λευτές πριν προβούν σε δηµό-

«αναλάβουν τις ευθύνες τους

του προϋπολογισµού του 2010

Ο πρωθυπουργός Γιώργος

θηκε και στη δολοφονία του Α-

εξαρτάται από την αξιοπιστία

σιες δηλώσεις για τοπικά προ-

γιατί η δηµόσια εξουσία πρέπει

για µείωση του ελλείµµατος

Παπανδρέου, στην αρχή της ει-

λέξη Γρηγορόπουλου (6 ∆εκεµ-

αυτών που τους υπηρετούν».

βλήµατα.

να ασκείται στο φως».

στο 9,1% του ΑΕΠ, ενώ προα-

σήγησής του, η οποία µεταδό-

βρίου 2008) και έστειλε ένα µή-

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η

Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι

νήγγειλε τη λήψη µέτρων για

θηκε, όπως και οι παρεµβάσεις

νυµα προς τους νέους, λέγον-

κυβέρνηση έχει προβεί σε ση-

των πράξεων της ∆ιοίκησης στο

µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο

∆ιαδίκτυο, ο πρωθυπουργός τό-

δεν υποκαθίσταται η δηµοσίευ-

νισε ότι «θέλουµε να γνωρίζει ο

ση στο ΦΕΚ ή αλλού όπου προ-

πολίτης ποιος και τι αποφασίζει

βλέπεται από τη νοµοθεσία,

και ποιο είναι το κόστος της

αλλά συµπληρώνεται. Πρόσθε-

κάθε απόφασης», προσθέτοντας

σε όµως ότι όσες αποφάσεις

ότι «η διαφθορά δεν θα λυθεί

δεν είναι υποχρεωτικό να δηµο-

µονοµιάς, όµως δίνουµε καίριο

σιεύονται στο ΦΕΚ, δεν θα µπο-

πλήγµα στο πρόβληµα αυτό».

ρούν να εκτελούνται αν δεν

Για µονιµοποίηση των εποχικών πυροσβεστών δεσµεύτηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Μ

«Η πρόταση αυτή είχε διατυ-

αναρτηθούν στο ∆ιαδίκτυο.

ε αντιπροσωπεία των 5.500 ε-

στες ότι «θα εξαντληθούν όλα τα περι-

κό καθεστώς των 5.500 εποχικών πυρο-

πωθεί από τις 8 Νοεµβρίου 2005

Ο κ. Ραγκούσης ανακοίνωσε

ποχικών πυροσβεστών συναν-

θώρια, προκειµένου να ικανοποιηθούν

σβεστών. ∆εσµεύτηκε επίσης ότι θα χο-

και αν µας είχαν ακούσει δεν θα

την απελευθέρωση της πρό-

τα αιτήµατά τους».

ρηγηθεί ταυτότητα συµβασιούχου πυ-

υπήρχαν ούτε "κουµπάροι", ού-

σβασης των πολιτών στην Εφη-

ροσβέστη.

τε "άγονες γραµµές", ούτε "Βα-

µερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς

Ο υπουργός συµπλήρωσε πως το

τοπέδια"», είπε ο πρωθυπουρ-

κανένα κόστος, ενώ θα υπάρχει

2011 η πλειονότητα τους θα απορρο-

γός, προσθέτοντας ότι ο νόµος

και µηχανή αναζήτησης προκει-

φηθεί είτε, σε ένα Ειδικό Σώµα Πολιτι-

δεν κοστίζει τίποτα και λέγον-

µένου να διευκολύνεται ο ε-

κής Προστασίας, το οποίο θα συσταθεί

τας επιπλέον ότι «θα συνεχίσου-

νδιαφερόµενος.

τήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι

Ο Μ.Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι και το

µέσα στον επόµενο χρόνο, είτε στο Πυροσβεστικό Σώµα, όπου ήδη καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι εκπρόσωποι των εποχικών πυροσβεστών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, για τη δροµολόγηση σχεδίου για την εργασιακή τους αποκατάσταση και αξιοποίηση. Εντός του 2010 θα δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας για τη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου αξιοποίησης των εποχικών πυροσβεστών. «Θα σας καλύψω σε όλα» είπε στους πυροσβέστες ο Μ.Χρυσοχοΐδης, έθεσαν υπ' όψιν του τα βασικά τους

2010 θα εξακολουθήσουν να εργάζον-

«µαζί είµαστε στο κατεπείγον. Και εσείς

αιτήµατα που επικεντρώνονται στην

ται µε οκτάµηνες συµβάσεις, ενώ πα-

σε αυτό που θέλετε και σε αυτό που

εργασιακή τους αποκατάσταση. Ο

ράλληλα ξεκινά η διαβούλευση για την

θέλει ο λαός κι η πατρίδα».

υπουργός διαβεβαίωσε τους πυροσβέ-

εύρεση µόνιµης λύσης για το εργασια-

[]

ZΩOλογίες


Πολιτική

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Mη µου πεις πως... δεν σου το ’πα!

9

EΠIKOINΩNIA

"Αποφάσεις κρυφά από το λαό"

Ο Αντώνης Σαµαράς αρχηγός στη Νέα ∆ηµοκρατία. Ολυµπιακός στο Ποδόσφαιρο, Ολυµπιακός και στο Μπάσκετ. Η περασµένη Κυριακή ήταν για τον Σαµαρά. ∆έκα µοναδούλες διαφορά για την ηττηµένη Ντόρα. Εκλογή από τον πρώτο γύρο µε ποσοστά για τον Σαµαρά που ξεπερνούν το 50%. Στην Ντόρα Μπακογιάννη ένα µπράβο! Έδωσε πριν από τον Σιούφα το τελικό αποτέλεσµα. Ξέρει να αγωνίζεται. Ξέρει να χάνει. Με δήλωσή της αποδέχθηκε την ήττα. Οι εκλογές για να την ανάδειξη προέδρου στη Ν.∆. απέδειξαν, τελικά, ότι οι Νεοδηµοκράτες, παρά την απογοήτευσή τους για το εκλογικό αποτέλεσµα στις βουλευτικές εκλογές, αναζήτησαν ένα όραµα ενός µεγάλου κόµµατος και για µία ενωµένη δεξιά οικογένεια. Χαµός χθες στη Βουλή. Γιώργος Καρατζαφέρης εναντίον Αλέξη Τσίπρα! Αφορµή η ερώτηση του πρώτου για τα µέτρα που έχουν ληφθεί, ενόψει της συµπλήρωσης ενός χρόνου από τον φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. «Είναι δυνατόν να µη µετανιώνετε για το ∆εκέµβρη; Ή µήπως είναι λάθος στην απόδοση της δήλωσής σας;», αναρωτήθηκε ο κ. Καρατζαφέρης. Απαντώντας ο κ. Τσίπρας, είπε: «Κατανοώ απολύτως την αγωνία του κ. Καρατζαφέρη τις τελευταίες ηµέρες να είναι στο φως της δηµοσιότητας, ιδίως τώρα που έχουµε νέο “διαχειριστή στην πολυκατοικία” και πολλοί βουλευτές του λοξοκοιτούν προς το “ρετιρέ”». Ακολούθησε οργισµένη απάντηση του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ.: «Η πολυκατοικία της ∆εξιάς δεν έχει κόκκινο φωτάκι… Λίγη τσίπα, κ. Τσίπρα».

Η σπανακοτυρόπιτα

Αρνάκι έγινε ο Βαγγέλας...

Α π ό “λύκος” έγινε “αρνάκ”. Εκεί που πούλαγε µαγκιές και το έπαιζε άγριος µε επιθέσεις κατά του Σαµαρά, πέ -Γιάννη µου, έφαγα µια σπανακοτυρόπιτα ρασε την πόπρωί - πρωί από το κυλικείο της Βουλής και ρτα της Ρηγίλλης, για να ασπαστεί το χέρι του νέου αρχηγού. “Τσάµπα τώρα µου ’ρθε να ξεράσω... µάγκας” µια ζωή ο Μεϊµαράκης, αναγκάστηκε να συνταχθεί και αυτός -Και µένα το ίδιο, αλλά είναι απ’ µε το... νέο αρχηγό, δηλώνοντας νοµιµοφροσύνη σε όλους και σε όλα. αυτά που ακούω. Έτσι συµβαίνει, συνήθως.

«Η

συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλί-

ου θύµιζε κακοσκηνοθετηµένη θεατρική

πα-ράσταση όπου παρουσιάστηκε και το χιλιοπαιγµένο έργο “διακηρύξεις υπέρ της διαφάνειας”», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει: "Ο λαός γνωρίζει την αλήθεια γιατί τη ζει, ότι γίνεται διαρκώς φτωχότερος για να αυξάνονται τα κέ ρδη της πλουτοκρατίας. Αν τώρα αυτό γίνεται µε λιγότερο αδιαφανή τρόπο το αποτέλεσµα ουσιαστικά δεν αλλάζει. Η δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της κυβέρνησης στο διαδίκτυο µόνο επίφαση της διαφάνειας µπορεί να είναι. Τις κρίσιµες και καθοριστικές αποφάσεις, όπως

Φ ω τοβο λί δες

αυτές που πάρθηκαν πρόσφατα στο ΕΚΟΦΙΝ, τις λαµβάνουν πάντα σε κλειστές αίθουσες κρυφά από το λαό οι κυβερνήσεις, τα όργανα της ΕΕ, µαζί µε

Fl

ΠAΠOYΛIAΣ

as

h ιέ

ς

τους εκπροσώπους των επιχειρηµατικών οµίλων".

– Mη τυχόν και δεν µας στηρίξει η Tσεχία στο Σκοπιανό, θα ’χουµε κακά ξεµπερδέµατα...

Nα µιά ενδιαφέρουσα προοπτική συγκοινωνίας!


EΠIKOINΩNIA

10A A

Ψυχαγωγία

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ

στην επικαιρότητα

Επιµέλεια ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΦΑΡΙ∆ΗΣ Καθηγητής Ιταλικών & Ισπανικών

Kαταιγίδα

Η

καταιγίδα ήταν για τους αρχαίους Έλληνες µια ορµητική θύελλα, η οποία κατέβαινε από τον ουρανό. Όσο παράξενο και να φαίνεται, η σηµασία της προέρχεται από τη λέξη “αιγίδα”, την ασπίδα του ∆ία, η οποία, όταν αυτός την έσειε δυνατά, προκαλούσε “θύελλα”. Οι καλλιτέχνες της αρχαιότητας, όπως διαβάζουµε στο Λεξικό Liddell / Scott, παρίσταναν ως αιγίδα ένα χιτώνα από δέρµα κατσίκας, γιατί νόµιζαν ότι προέρχεται από τη λέξη αίγα (= κατσίκα). Η καταιγίδα συνοδεύεται από αστραπές, κεραυνούς, έντονη βροχή και ισχυρούς ανέµους. Η καταιγίδα χρησιµοποιείται και µεταφορικά, για να δηλώσει κάτι ορµητικό και θυελλώδες, π.χ. “καταιγίδα φόρων µετά τις εκλογές”.

Επιµέλεια ΣTEPΓIOΣ BAΓΓΛHΣ

Tσουνάµι

Τ

ο τσουνάµι είναι µιά σειρά γιγαντιαίων κυµάτων, που προκαλούνται από υποθαλάσσιες αναταράξεις, οι οποίες συµβαίνουν κυρίως εξαιτίας ενός σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης. Νησιά Πουκέτ, Μαλδίβες, Σρι Λάνκα και ανατολικά παράλια της Ινδίας: Τα φονικά τσουνάµι, ύψους 10 µέτρων, σάρωσαν ολόκληρες περιοχές από τη Μαλαισία µέχρι και τη Σοµαλία στην Αφρική. Εκατοντάδες νησάκια καταποντίστηκαν, δεδοµένου ότι η Ινδονησία διέθετε 17.000 νησιά διασκορπισµένα σε µία έκταση 5.000 χιλιοµέτρων. Όλα άρχισαν στις 7 το πρωί της 26ης ∆εκεµβρίου, όταν σηµειώθηκε σεισµική δόνηση µεγέθους 9 Ρίχτερ στη Σουµάτρα της Ινδονησίας. Ήταν ο ισχυρότερος σεισµός που είχε πλήξει τον πλανήτη τα τελευταία 40 χρόνια και ο πέµπτος ισχυρότερος από το 1900. Το µέγεθος της σεισµικής δόνησης ήταν τέτοιο, που οι ειδικοί µιλούν ακόµα και για αλλαγές στο χάρτη. Μερικά από τα µικρότερα νησιά έξω από τη νοτιοδυτική ακτή της Σουµάτρα ενδέχεται να έχουν µετακινηθεί νοτιοδυτικά κατά περίπου 20 µέτρα. Επιπλέον, η βορειοδυτική άκρη του ινδονησιακού τµήµατος της ίδιας της Σουµάτρας µπορεί να έχει ολισθήσει κατά 36 µέτρα προς τα νοτιοδυτικά, ενώ η ενέργεια, που εκλύθηκε από τη συνάντηση των δύο τεκτονικών πλακών, η οποία προκάλεσε τον σεισµό, ενδεχοµένως προκάλεσε κλυδωνισµό ολόκληρου του πλανήτη.

Σοφίας απάνθισµα • O χρόνος κρίνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. (Mένανδρος)

• Nτροπή δεν είναι να υποχωρείς, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. (Θουκυδίδης) • H αφοσίωση στην τέχνη που ξέρεις, βοηθάει στην ευτυχία σου, αλλά και η τύχη σε βοηθάει να ευδοκιµήσεις στην τέχνη σου. (Aγάθων) • O αµοιβαίος φόβος είναι η µόνη εγγύηση για µιά συµµαχία, γιατί αυτός που θα θελήσει να την παραβιάσει, σκέφτεται ότι δεν είναι δυνατότερος, κι έτσι αλλάζει γνώµη. (Θουκυδίδης)

Παράθυρο µε θέα!

Σ TAYPO Λ E Ξ O 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

7) Γαλλικό άρθρο / Όλος (καθ.) 8) Παλιά ονοµασία του Πευκοχωρίου 9) Συνεχόµενα στην “ποινή”/ Ένα γράµµα / O αριθµός 18 10) Λεωφορεία της πόλης / Nεότητα

KAΘETA

2

9

1) Παλιά ονοµασία του δ.δ. Άγιος Πρόδροµος 2) “Άξιον ...” / Σε καλεί 3) ... και νοθεία / Όµοια γράµµατα / ∆ιώχνει τη γάτα 4) Bυζαντινή νότα / Tο αναζητούµε το χειµώνα 5) Pωσική άρνηση 6) Eυθεία/ Yποδιαίρεση του χρόνου 7) Συνεχόµενα στον “κόκορα” / Ξένη απάντηση / Tο 9β’ οριζ. 8) Kλωστή / Bυζαντινή νότα 9) Bαρεµάρα / O αριθµός 12 10) O Παναγιώτης στη δηµοτική / Όµοια γράµµατα

10

ΛYΣH ΠPOHΓOYMENOY

3 4 5 6 7 8

OPIZONTIA

OPIZONTIA 1) Παλιά ονοµασία του δ.δ. Mεγάλη Παναγία 2) Συνεχόµενα στο “πεσκέσι” / Mαθηµατικό σύµβολο 3) Aρχαία πόλη της Xαλκιδικής 4) Όµοια γράµµατα / Nηπιακό βάδισµα / Σύνδεσµος 5) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Πολυγύρου 6) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Aρναίας / O αριθµός 18

1) OPMYΛIA / ΣI, 2) ΛAMΠA / ΠAΣ, 3) YΣ / OKA / ANA, 4) NAI / KPHNH, 5) ΩNIA, 6) PEMA / ΓIA, 7) AI / IΩB, 8) IΣA / AIAΣ, 9) EK / ΣI / II, 10) KAI / APNHΣH

KAΘETA 1) OΛYNΘOΣ / EK, 2) PAΣA / IKA, 3) MM / IEPOΣ, 4) YΠO / AΣ, 5) ΛAKKΩMA / IA, 6) APNAIA, 7) HI / ION, 8) ΠANAΓIA, 9) ΣANH / IΩΣIΣ, 10) IΣA / ΓAB / IH

TO ANEK∆OTO THΣ EB∆OMA∆AΣ Kάποιος, γυρίζοντας σπίτι από τη δουλειά του, ακούει το θυρωρό να µιλάει στο τηλέφωνο και να λέει: - Εγώ έχω πάει µε όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, εκτός από µία. Συνεχίζει να περπατά, χωρίς να δείξει ότι άκουσε, και

φτάνει στο διαµέρισµά του. Oπότε λέει στη γυναίκα του: - Γυρίζοντας, άκουσα το θυρωρό να λέει ότι έχει πάει µε όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, εκτός από µία. Κι εκείνη του απαντά: - Αυτή η ψηλοµύτα του 3ου ορόφου θα είναι!


Πολιτισµός

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

11

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης - µνήµη Ιβάν Γκαβόρα Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙ∆ΗΣ Φοιτητής Ιατρικής, Ποιητής

από τον τουρισµό. Έπαιρνε την οικογένειά

Η πολιτική ατµόσφαιρα της Τσεχοσλο-

του στο αµάξι και, περνώντας µέσα από

βακίας είχε µεγαλύτερη ανάγκη για µετα-

τους χωµατόδροµους µε πέτρες, πήγαινε έ-

φρασµένη λογοτεχνία, όπως και ελληνική.

τσι, χωρίς προορισµό, σε διάφορα µέρη γύ-

Όταν επέστρεψε ο Ιβαν Γκαβόρα, δηµοσίευ

ρω από την Αθήνα –Λούτσα, Ραφήνα κ.λπ. –

σε µαζί µε άλλους συναδέλφους του την

και ανακάλυπτε µέρη µε πρωτόγνωρη ο-

Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσµιας Λογοτεχνίας

µορφιά και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα ταξιδάκια, οι συνοµιλίες

Π

το 1978. Το 1975 έγραψε ένα κεφάλαιο για τους Νεοέλληνες λογοτέχνες στο “Λεξικό

ράγα 1955. Ένα πλήθος συνωστί-

µε τους ανθρώπους, τα ελληνικά τραγού-

Ελλήνων Συγγραφέων” της Ρουζένα ∆ο-

ζεται µπροστά σ’ ένα τραµ που ξε-

δια, δηµιούργησαν ένα συναισθηµατικό και

στάλοβα.

προβάλλει. Όσοι είναι αρκετά γρήγοροι, κα

διανοητικό δεσµό –έρωτα καλύτερα, θα έ-

Ο εκδοτικός οίκος “Τάτραν” του ζήτησε

ταφέρνουν να επιβιβαστούν στο τραµ, κα-

λεγα– για την Ελλάδα, ο οποίος κατέληξε

και µετέφρασε το “Τρίτο στεφάνι” του Κώ-

θώς τρέχει.

στη µετάφραση ελληνικής λογοτεχνίας.

στα Ταχτσή στα 1984, κάνοντας την πρώτη

Μεταξύ των επιβατών στέκεται ένας

Αυτό που τον γοήτευε, δεν ήταν µόνον

ψηλός, νέος άντρας, µε γυαλιά. Καθώς το

η ατµόσφαιρα ελευθερίας σε σύγκριση µε

τραµ “πετάει” τους επιβάτες από τη µία

τη σοσιαλιστική κοινωνία της χώρας µας,

Το βιβλίο αναγνωρίστηκε και εκτιµήθη-

µετάφραση από τα Νεοελληνικά στα Σλοβάκικα.

στην άλλη µεριά, κρατάει µε το ένα του χέ-

αλλά κυρίως η νοοτροπία των Ελλήνων,

κε από την Ελλάδα ως την Αγγλία και τη

ρι το δερµάτινο χερούλι και µε το άλλο ένα

που την έβλεπε σαν ένα συνδυασµό αυ-

Γαλλία και σε όλον τον κόσµο. Στη Σλοβα-

βιβλίο, µε µια παράξενη γραφή στο ε-

θόρµητης χαράς και υγιούς περηφάνιας, η

κία επανατυπώθηκε 9 φορές. Η “Sunday

ξώφυλλο.

θαυµάσια ελληνική µουσική (τα τραγούδια

Times” είχε γράψει: «Με αυτό το βιβλίο µα-

Ο άνδρας αυτός είναι ο Ιβάν Γκαβόρα

του Χατζηδάκη και άλλων συνθετών από τα

θαίνεις περισσότερα πράγµατα για την Ελ-

και το βιβλίο που κρατάει, είναι η “Τσεχική

τζουκ µποξ), η αξέχαστη ατµόσφαιρα από

λάδα, απ’ ότι αν είχες µελετήσει µερικές

για Έλληνες”, που εκδόθηκε το 1954 από

νύχτες µε φίλους, όπου συζητούσαν τα πά-

εγκυκλοπαίδειες…»

το Γιάννη Παππά.

ντα γύρω από την πολιτική, το φασισµό,

Ο εκδότης του “slovensky spisovatel”

Ο Ιβάν Γκαβόρα, λοιπόν, έµαθε τα βασι-

τους Τούρκους, έλεγαν ανέκδοτα και, φυσι-

του πρότεινε να µεταφράσει ποιήµατα του

κά Νεοελληνικά από ένα βιβλίο που είχε

κά, µιλούσαν για τον έρωτα και τις γυναί-

Καβάφη, τα οποία τελικά εκδόθηκαν µε το

γραφτεί για να βοηθήσει τους Έλληνες µε-

κες…

γενικό τίτλο “Dokonane je”. Ένας Σλοβάκος

τανάστες, να µάθουν τα Τσέχικα.

Οι µυρωδιές και οι γεύσεις αυτής της

ποιητής, ο Πάβολ Γιάνικ, έδωσε ποιητική

Έτσι όπως στεκόταν µέσα στο τραµ, ο-

χώρας, τα πεύκα, η θάλασσα, η ρετσίνα, τα

µορφή στην κατά λέξη µετάφραση του Γκα-

νειρευόταν αυτό που θα ακολουθούσε στο

ψητά, οι σαρδέλες, ο ελληνικός καφές, το

βόρα.

άµεσο µέλλον: η οικογένειά του κι αυτός

κοµπολογάκι, το κεφαλοτύρι, τα λιόδεντρα

Έτσι, εµπλέκονται ο Καβάφης, ο Γκαβό-

στην Αθήνα, ως διπλωµατικός ακόλουθος

στα δροµάκια της Αθήνας, τα ατέλειωτα

ρα και ο Γιάνικ, τρία άτοµα. Φυσικά, ο ανα-

σε θέµατα Πολιτισµού, στην Πρεσβεία της

σκαλιά του Λυκαβηττού… Πώς θα µπορού-

γνώστης κρίνει το τελικό αποτέλεσµα. Αν ο

Τσεχοσλοβάκικης Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρα-

σαν να µην το σηµαδέψουν και να µην τα

Ιβάν Γκαβόρα δεν είχε αυτήν τη σχέση µε

τίας.

κουβαλάει όλα αυτά για όλη του τη ζωή;

Όταν ήρθε στην Ελλάδα, έµαθε καλά

Και όταν λέµε εκ των υστέρων σε όλη

την Ελλάδα, πιστεύω ότι δε θα ήταν σε θέση να µεταφράσει αυτόν τον απαιτητικό

τα Ελληνικά, σε σχετικά µικρό διάστηµα,

του τη ζωή, εννοούµε ότι καµιά από τις ε-

προσέγγισε την ελληνική λογοτεχνία και ή-

πόµενες εµπειρίες του δεν µπόρεσε να υ-

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά

ρθε σε επαφή µε Έλληνες συγγραφείς και

περκαλύψει τα τέσσερα χρόνια παραµονής

µου ελπίδα ότι οι άνθρωποι στο µέλλον

εκδότες. Μεταξύ των καλών του φίλων ή-

του στην Αθήνα, γιατί ήταν δεσµός αγάπης.

ίσως γίνουν πιο ανοιχτοί, ώστε να βιώσουν

ταν και ο συγγραφέας και αγωνιστής Κώ-

Αυτή ήταν περίπτωση σχέσης του Ιβάν

τις υπέροχες ιδέες, συναισθήµατα και την

στας Κουλουφάκος, ο οποίος είχε γυρίσει

Γκαβόρα µε τους Έλληνες και τη λογοτε-

ειρωνεία, που είναι χαρακτηριστικά του

εκείνον τον καιρό από το θλιβερό νησί της

χνία τους. Μα ο δρόµος που έκανε, µετα-

Καβάφη, του θιασώτη αυτού της οµορφιάς,

Μακρονήσου, όπου ήταν εξόριστος.

φράζοντας τον Καβάφη, δεν ήταν εύκολος.

τα οποία τόσο χρειαζόµαστε στους καιρούς

ποιητή.

Με την περιέργεια που τον διέκρινε, ε-

Ταιριάζει µε το στίχο του ποιητή: «Σαν βγεις

µας, που η καταναλωτική διάθεση έχει σκιά

πιδόθηκε αµέσως στο να εξερευνά τα παρ-

στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να

σει τα πάντα.

θένα ελληνικά τοπία, τα ανέγγιχτα ακόµα

’ναι µακρύς ο δρόµος…».

[]

“∆ιάδροµος και σκάλα” Ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου, διαβάζει ο ίδιος

Έ

να σπάνιο ηχητικό ντοκουµέντο

ες του τόπου και της υγείας του. Όπως

µε τη φωνή του “ποιητή της Ρω-

σηµειώνει χαρακτηριστικά η Χρύσα Προ-

µιοσύνης” κυκλοφορεί µε επιµέλεια του

κοπάκη, στο 48σέλιδο ένθετο που συνο-

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), στο

δεύει το cd, «...ο ποιητής, µιλώντας σε

πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για

τρίτο πρόσωπο ή σε δεύτερο (εις εαυ-

από τον Γάλλο φίλο του, σκηνοθέτη

τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη

τόν), εξοµολογητικός, κάποτε (αυτο)σα-

Αντουάν Βιτέζ που τον είχε επισκεφθεί

γέννηση Γιάννη Ρίτσου.

ρκαστικός γράφει εν θερµώ, συχνά τρία

στο νησί κατά τη διάρκεια της αποµόνω-

και τέσσερα ποιήµατα την ίδια µέρα, λες

σής του. Η κασέτα παραδόθηκε στη Χρύ-

συλλογή ∆ιάδροµος και σκάλα, τα οποία

και θέλει να προλάβει να αποθέσει στο

σα Προκοπάκη, η οποία µε αφορµή το

γράφτηκαν κατά την περίοδο του κατ’

χαρτί όλο το “ανώφελο”, αυτό το “ατεµά-

«Έτος Ρίτσου», παραχώρησε ευγενικά

οίκον περιορισµού του Γιάννη Ρίτσου στη

χιστο τίποτα”».

στο ΕΚΕΒΙ το προσωπικό αυτό υλικό για

Πρόκειται για 31 ποιήµατα από τη

Σάµο, το 1970, και αποτυπώνουν τόσο τη

Αξίζει να σηµειωθεί, ως ιστορικό της

να αξιοποιηθεί µε την παραγωγή και κυ-

δηµιουργική αγωνία του ποιητή όσο και

έκδοσης, ότι οι συγκεκριµένες ηχογραφή

κλοφορία της παρούσας, καλαίσθητης

την απογοήτευσή του από τις περιπέτει-

σεις (σε κασέτα) µεταφέρθηκαν κρυφά

κασετίνας.

EΠIKOINΩNIA

Βραβείο Αναγνωστών 2009 Τ

ην τελική ευθεία διανύει η ψηφοφορία για την ανάδειξη του αγαπηµένου ελληνικού µυθιστορήµατος της χρονιάς αφού οι «κάλπες» κλείνουν την ερχόµενη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου στις 12 τα µεσάνυχτα. Το αναγνωστικό κοινό καλείται να επιλέξει ένα από τα δεκαπέντε βιβλία της «βραχείας λίστας» (που κατήρτισαν µε την ψήφο τους µέλη Λεσχών Ανάγνωσης από τις 230 που λειτουργούν σ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο), συµµετέχοντας έτσι µε την ψήφο του στη διαδικασία ανάδειξης του «Βραβείου Αναγνωστών 2009». ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ(µε αλφαβητική σειρά): 1. “Κόκκινο στην πράσινη γραµµή” του Βασίλη Γκουρογιάννη, εκδόσεις Μεταίχµιο, (στείλτε ΒΑ 1 στο 54160) 2. “Το τέλος του χρόνου καθυστέρησε” του Φίλιππου ∆. ∆ρακονταειδή, εκδόσεις Μεταίχµιο, (στείλτε ΒΑ 2 στο 54160) 3. “Το πάθος χιλιάδες φορές” της Ζυράννας Ζατέλη, εκδόσεις Καστανιώτη, (στείλτε ΒΑ 3 στο 54160) 4. “Οι αλήθειες των άλλων” του Νίκου Θέµελη, εκδόσεις Κέδρος, (στείλτε ΒΑ 4 στο 54160) 5. “Ξιφίρ Φαλέρ” της Αθηνάς Κακούρη, εκδόσεις Καστανιώτη, (στείλτε ΒΑ 5 στο 54160) 6. “Φίλοι και εραστές” του Θοδωρή Καλλιφατίδη, εκδόσεις Γαβριηλίδη, (στείλτε ΒΑ 6 στο 54160) 7. “Ιµαρέτ” του Γιάννη Καλπούζου, εκδόσεις Μεταίχµιο, (στείλτε ΒΑ 7 στο 54160) 8. “Ο βιολονίστας” του Κώστα Καρακάση, εκδόσεις Ψυχογιός, (στείλτε ΒΑ 8 στο 54160) 9. “Ο µύθος του Ηρακλή Σπίλου” του Νίκου Κουνενή, εκδόσεις Μεταίχµιο, (στείλτε ΒΑ 9 στο 54160) 10. “Υγρό φεγγαρόφωτο” της Μαρίας Λαµπαδαρίδου-Πό-θου, εκδόσεις Κέδρος, (στείλτε ΒΑ 10 στο 54160) 11. “Οι οδοιπόροι της καρδιάς” της Εύας Οµηρόλη, εκδόσεις Λιβάνης, (στείλτε ΒΑ 11 στο 54160) 12. “Αν ήταν όλα... αλλιώς” της Αλκυόνης Παπαδάκη, εκδόσεις Καλέντης, (στείλτε ΒΑ 12 στο 54160) 13. “Όλα βαίνουν καλώς εναντίον µας” του Γιώργου Σκαµπαρδώνη, εκδόσεις Ελληνικά ΓράµµατΑ, (στείλτε ΒΑ 13 στο 54160) 14. “Για να δει τη θάλασσα” της Ευγενίας Φακίνου, εκδόσεις Καστανιώτη, (στείλτε ΒΑ 14 στο 54160) 15. “Λόγια φτερά” του Χρήστου Χωµενίδη, εκδόσεις Πατάκη, (στείλτε ΒΑ 15 στο 54160)


12

EΠIKOINΩNIA

Αγροτικά

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Οι αρµοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΑΑ&Τ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Κ

αθορίστηκαν µε απόφα-

Αποδοτικότητας της Γενικής ∆ι-

ση του πρωθυπουργού

εύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

κ. Γιώργου Παπανδρέου, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα

- ∆ιευθύνσεις Έρευνας και

της Κυβέρνησης, οι αρµοδιότη-

Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας

τες της πολιτικής ηγεσίας του

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργι-

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

κών Εφαρµογών και Έρευνας.

ξης και Τροφίµων. Η φυτική πα-

- ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης.

ραγωγή και η βιολογική γεωργία

- ∆ιεύθυνση Βιολογικής Γε-

θα είναι συναρµοδιότητα της

ωργίας. Οι αρµοδιότητες της ∆ι-

υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζε-

εύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας

λή και του υφυπουργού κ. Μιχά-

ασκούνται παράλληλα και από

λη Καρχιµάκη, ενώ η ζωική πα-

την υπουργό Αγροτικής Ανά-

ραγωγή θα εποπτεύεται από

πτυξης και Τροφίµων. Από τις παραπάνω αρµοδιό-

την κ. Καρχιµάκη.

τητες του κ. υφυπουργού εξαι-

Με βάση την απόφαση του

ρούνται και ασκούνται µόνον

πρωθυπουργού:

από την υπουργό Αγροτικής

• Η υπουργός Αγροτικής Α-

Ανάπτυξης και Τροφίµων:

νάπτυξης και Τροφίµων έχει την

α) Η νοµοθετική πρωτοβου-

ευθύνη για τη διαµόρφωση της λία.

πολιτικής του υπουργείου στα - Γενική διεύθυνση Ζωικής

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

πλαίσια της γενικότερης κυβερ-

αφορούν στα ετήσια και πολυε-

• Στον υφυπουργό Αγροτι-

νητικής πολιτικής, των αποφά-

τή προγράµµατα ιδιωτικών και

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.

σεων του υπουργικού Συµβου-

δηµοσίων

στα

Μιχάλη Καρχιµάκη ανατίθεται η

- Γενική διεύθυνση Φυτικής

- ∆ιευθύνσεις Υγείας Ζώων,

λίου και των άλλων συλλογικών

προγράµµατα ανάπτυξης και

άσκηση των αρµοδιοτήτων των

Παραγωγής. Οι αρµοδιότητες

Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµά-

κυβερνητικών οργάνων και είναι

στα µέτρα πολιτικής τιµών και

ακόλουθων υπηρεσιών του υ-

της γενικής ∆ιεύθυνσης Φυτικής

κων και Εφαρµογών και Κτηνια-

αρµόδια για όλα τα θέµατα που

οικονοµικών ενισχύσεων.

πουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

Παραγωγής ασκούνται παράλ-

τρικής Επιθεώρησης και Ελέγ-

γ) Η συγκρότηση των διοι-

ξης και Τροφίµων:

ληλα και από την υπουργό

χου της Γενικής ∆ιεύθυνσης

κητικών συµβουλίων των επο-

Κτηνιατρικής.

πτευοµένων.

επενδύσεων,

Επιτήρηση και άδειασµα της τσέπης!

Ξεκινά το 2ο Φεστιβάλ ελληνικού µελιού Ά

νοιξε χθες τις πύλες

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

του στον εκθεσιακό χώ-

µων, θα υπάρξουν µια σειρά

ρο του ΟΛΠ στον Πειραιά το 2ο

από θεµατικές εκδηλώσεις µε

τριήµερο φεστιβάλ ελληνικού

στόχο την ανάδειξη του πλού-

µελιού και προϊόντων κυψέλης,

του και της αξίας των ελληνι-

που συνδιοργανώνουν ο Ευρω-

κών µελισσοκοµικών προϊόν-

παϊκός Οργανισµός Στρατηγικού

των, προκειµένου να φέρουν σε

Σχεδιασµού, η Εθνική ∆ιεπαγ-

επαφή τους καταναλωτές µε

γελµατική Οργάνωση Μελιού

τον τρόπο που αυτά παράγον-

και λοιπών προϊόντων Κυψέλης,

ται, να αναβαθµίσουν την εµπο-

η Ελληνική Επιστηµονική Εται-

ρική δυναµική τους και να

ρία

δώσουν δυνατότητες περαιτέ-

Μελισσοκοµίας-Σηροτρο-

φίας, η Γεωπονική Σχολή του

ΣEΛ. 7ρα που από χρόνια κατανάλωνε τα έτοιµα δανεικά και τώρα καλείται να τα πληρώσει διπλά και τριπλά. Και σε αυτό ευθύνη έχουν και τα δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης που σπατάλησαν το χρόνο σε ανούσιες αντιπαραθέσεις, αποκρύβοντας τα σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα που κάποια στιγµή θα έφερναν την χώρα σε αυτή την κατάσταση. Κοινώς, ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν και ας πάψουν να εµπαίζουν το λαό, άλλοι µε στυγνές τάσεις υποταγής στα ευρωπαϊκά κελεύσµατα και άλλοι απλά επικριτές της Ευρωζώνης χωρίς κανένα άλλο προτεινόµενο όραµα για την ανόρθω ση της οικονοµίας, πέραν της τεχνητής επιχειρηµατολογίας περί “φορολογίας της πλουτοκρατίας”.

Παραγωγής.

ρω αξιοποίησής τους.

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό

θα πραγµατοποιηθούν επίσης

Πανεπιστήµιο της Αθήνας και η

εκδηλώσεις για τα παιδιά µε

Νοµαρχία Πειραιά.

θέµα «γνωριµία µε το µέλι και

Στο φεστιβάλ, που τελεί υ-

τα προϊόντα µέλισσας» καθώς

πό την αιγίδα του υπουργείου

και διαγωνισµός ζωγραφικής για

µων.

β) Η σύσταση και συγκρότηση όλων εν γένει των συµβουλίων, οµάδων εργασίας και επιτροπών πάσης φύσεως.

- ∆ιεύθυνση Ποιότητας και

[]

τους µικρούς επισκέπτες µε

σφάλεια των προϊόντων της µέ-

θέµα την ελληνική µελισσοκο-

λισσας, τις ασθένειες και τους

µία.

εχθρούς των µελισσών, τη βιοΠαράλληλα, έχουν προ-

λογία, συµπεριφορά της µέλισ-

γραµµατιστεί και τρία πανελλή-

σας, τα µελιτογόνα έντοµα τις

νια συνέδρια. Το πρώτο µε τίτλο

απώλειες των µελισσών και άλ-

«Κλαδικά θέµατα - Προβλήµατα

λα θέµατα στα οποία έχουν α-

- Προτάσεις» θα πραγµατοποι-

σχοληθεί ερευνητικά τα τελευ-

ηθεί την Παρασκευή 4 ∆εκεµ-

ταία 5 χρόνια.

βρίου. Εκπρόσωποι φορέων µε-

Το τρίτο συνέδριο του φε-

λισσοκόµων θα παρουσιάσουν

στιβάλ που θα διεξαχθεί αύριο

τα προβλήµατα που αντιµετωπί-

Κυριακή έχει θέµα την «προ-

ζει ο κλάδος και θα προταθούν

σφορά της µέλισσας» µε στόχο

λύσεις αντιµετώπισής τους.

την ενηµέρωση του καταναλω-

Σήµερα θα διεξαχθεί, συνέ-

τή για τη µεγάλη προσφορά της

δριο µε θέµα την «Επιστηµονική

µέλισσας στη γονιµοποίηση των

έρευνα στη µελισσοκοµία». Ε-

ανθέων και την πληροφόρηση

πιστήµονες του κλάδου θα πα-

των συµµετεχόντων για τις ιδιό-

ρουσιάσουν τα αποτελέσµατα

τητες και την ωφελιµότητα των

των ερευνών τους, σχετικά µε

προϊόντων της µέλισσας στον

την ταυτότητα, ποιότητα και α-

άνθρωπο.


Κοσµικά

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

13

EΠIKOINΩNIA

Πάµε παντού...

Περιήγηση σε χώρους της Tέχνης, του Π{ολιτισµού και της Ψυχαγωγίας Mε την KOPINA ZOΛΛA Καλό µήνα! Ο Δεκέµβρης είναι µήνας των εορτών α ό την αρχή µέχρι το τέλος του. Την ερίοδο αυτή όλοι, λίγο ή ολύ, ετοιµαζόµαστε για τα Χριστούγεννα. Όµως, στις 30 Νοεµβρίου, του Αγ.

Ο Ανδρέας

Πα αγιάννης

στην ονοµαστική του εορτή

µε τον Α .

Δαλαµ ίρα

και τον

Γ. Καλλινικίδη.

Στη γιορτή

του δηµάρχου Μουδανιών

µε την Όλγα

Τουρανάκου

και τον Κώστα

Δαλαµ ίρα.

Στα Σήµαντρα

µε την κυρία Χρυσούλα

και την κυρία

Σταυρούλα ου µαγείρεψαν

αραδοσιακά εδέσµατα.

Ανδρέα, ο δήµαρχος Μουδανιών Ανδρέας Πα αγιάννης το γιόρτασε µε φίλους και συνεργάτες του σε ταβέρνα του Ζωγράφου. • Συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό τα γυρίσµατα της εκ οµ ής

“Σ ιτικά και νόστιµα”. Την ερασµένη βδοµάδα µας φιλοξένησε στο σ ίτι του ο ρόεδρος του Π. O. Χαλκιδικής Σ. Σα ουντζής, ε-νώ στον Ταξιάρχη δοκιµάσαµε αραδοσιακή µανιταρό ιτα. Σε µεγάλα κέφια ο ρόεδρος

του Αθλητικού

Οργανισµού

Μουδανιών

Δ. Αρµαανίδης

και ο ρόεδρος

του Τ.Σ.

Σηµάντρων

Ηλ. Εδιάρογλου.

Η κ. Τούλα

Σα ουντζή µαγείρεψε

αραδοσιακό

µαντί, ενώ

ο Σ. Σα ουντζής έ αιξε ούτι

για τις ανάγκες

της εκ οµ ής.

Οι κυρίες Δάφνη και Αναστασία στον Ταξιάρχη

ετοίµασαν

µανιταρό ιτα και γλυκό κυδώνι.


14

EΠIKOINΩNIA

Ψυχαγωγία

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

Πού να φάτε, πού να πιείτε, αλλά και να... κοιµηθείτε! ΑΓΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

(Πεζόδροµος)

Tηλ: 23730 - 65.977 Sante

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΣΙΒΗΡΗ

Ροτόντα

Tηλ.: 6944 - 394.827

∆άφνη

La Giorgio

Ο Σάκης

Ψησταριά, ταβέρνα

VIVERA

Καφέ - µπαρ

Ζαχαροπλαστείο

Πιτσαρία

Ταβέρνα

Tηλ: 23730 - 23.682

Κλαµπ (Eπαρχιακή οδός

(Πλατεία Βασµατζίδη)

Tηλ: 23770 - 71.411

Tηλ: 23740 - 24.777

Καλλιθέας - Κασσανδρείας)

Tηλ: 23730 - 23.324

Ευκάλυπτος

Χατζής

Ταβέρνα (Παραλία)

Καφέ, ζαχαροπλαστείο

Tηλ: 23770 - 71.240

Άννα

Τηλ: 23710 - 96.048 Ο Μιλτιάδης

ΙΕΡΙΣΣΟΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Σουβλάκια

Άθως

Τηλ: 23710 - 96.079

Εστιατόριο, αναψυκτήριο

café AMAN

(1ο χλµ. Ν. Μουδανιών

Κρητικός

ψησταριά, όλα στα κάρβουνα

Περί Ορέξεως

(Παραλία)

Ζωντανή µουσική, µεζέδες,

- Ποτίδαιας)

Εστιατόριο

(Κεντρική πλατεία)

Ψησταριά, σούβλες

Tηλ: 23770 - 22.966

κρασί από βαρέλι

και σουβλάκια

Καφέ Dam

(Παραλία - λιµάνι

Tηλ: 23710 - 96.111

Coffee house

Ν. Μουδανιών)

∆ιογένης

Ζωντανή µουσική

Tηλ.: 6978.59.73.88

Ψησταριά

κάθε Σάββατο

(χοιρινά παραγωγής)

Tηλ - φαξ: 23770 - 71.222

Tηλ: 23710 - 94.336

e-mail: info@okritikos.gr

Απολυµένη Πέτρα

Χρυσό Παγώνι

Ο Κόκκινος

Καταλύµατα, εστιατόριο,

Εστιατόριο,

Εστιατόριο, φρέσκο ψάρι

καφέ - µπαρ, πισίνα.

Cathedral

ψαροταβέρνα (Παραλία)

Tηλ: 23770 - 71.360, 71.038

Tηλ: 23710 - 94.094, 94.260

έντεχνο λαϊκό

Καφέ - µπαρ

Tηλ: 23730 - 31.241

Τηλ: 23710 - 96.276

(Στο κέντρο)

(Εµπορικό Κέντρο Ενώσεως)

Ο Μπίλης

Tηλ: 6979 - 778.947

Tηλ: 23730 - 22.022

Ψησταριά

King Size

Εννέα Όγδοα 9/8

Μαρίνα

Άγγελος

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Tηλ: 23710 - 96.060

Κλαµπ

Καφέ - µπαρ

Ψαροταβέρνα

Ψαροταβέρνα,

Tηλ: 23710 - 94.114

Κώστας

(Παρασκευή

Aνοικτά από τις 10:00 π.µ.

Tηλ: 23730 - 41.570, 41.825

εστιατόριο

e-mail: kiparisis@gmail.com

Ψησταριά,

& Σάββατο ανοικτά)

(Λιµάνι - παραλία

Τα Κάστρα

Tηλ: 23730 - 21.827

Η Φάρµα

(ντόπια κρέατα)

Μουράγιο

Ν. Μουδανιών)

Ψαροταβέρνα

Tηλ: 23710 - 96.260

Εστιατόριο

Tηλ.: 6974 - 733.739

Tηλ: 23730 - 41.411

Μαρία

Tηλ.: 6973 - 650.178

Ερωδιός

e-mail:kas_tra@otenet.gr

Ψησταριά

6972 - 264.630

Εστιατόριο (θαλασσινά)

Τηλ: 23710 - 96.246

Πλατανόρεµα

(∆ίπλα στο Ν.Ο.Μ. - λιµάνι)

Aγρόκτηµα, ξενώνας

Tηλ: 23730 - 22.442

εστιατόριο, καφέ

Ν. ΠΛΑΓΙΑ

N. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ

e-mail: karantaglis@yahoo. com

ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ελατόδασος αγρόκτηµα Καφέ, εστιατόριο,

Eστιατόριο,

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

παραδοσιακά φαγητά,

Αγιονέρι - “Ροδαµός”

ξενώνας µε τζάκι

Εστιατόριο, τοπική κουζίνα

Tηλ.: 6974 - 275.094

Tηλ: 23710 - 24.500

Κατής

Σαλιάρης

Αγιονέρι - “Μετά”

Ξενώνας

Καπηλειό

Ταβέρνα (κρεατικά)

Σουπάδικο

Tηλ: 23710 - 94.400, 94.111

Zωντανή µουσική

Οινοµαγειρείον (ταβέρνα)

(Έναντι εκκλησίας)

Τηλ: 23710 - 24.500

Ο Τζίµης

Εστιατόριο

κάθε Παρασκευή & Σάββατο

(Έναντι Ν.Ο.Μ.)

Tηλ: 23730 - 51.277

Έξι Βρύσες

Εστιατόριο, ξενώνας,

(Λιµανάκι)

(Στο δρόµο προς Ιερισσό)

Tηλ: 23730 - 25.814

Το στέκι του Θανάση

Καφέ - µπαρ,

χαµάµ, σάουνα

Tηλ: 23740 - 91.374

Tηλ.: 6945 - 593.002

Ληµέρι

Ταβέρνα (κρεατικά)

εστιατόριο, πιτσαρία

Tηλ: 23710 - 94.220

Λίθος

Το Πέτρινο

Εστιατόριο, ψαροταβέρνα

(Έναντι ∆ηµαρχείου)

Tηλ: 23710 - 24.820

e-mail: 2jimmys@otenet.gr

Καφέ - µπαρ

Καφέ - µπαρ,

(Πλατεία Βασµατζίδη)

Tηλ: 23730 - 51.087

Η Μαριγούλα

Ο Σόγαµπρος

Tηλ: 23740 91.566

ζωντανή µουσική,

Tηλ: 23730 - 65.322

Οινοµαγειρείον

Ξύλινη ταβέρνα, ψησταριά

Πέτρινο

karaoke

Λώστα

Καφέ, ταβέρνα, ξενοδοχείο

Tηλ.: 6972.360.459

Μπαρ

Ikonio

(Kεντρική πλατεία πεζόδροµος)

ΑΘΥΤΟΣ CURO SIWO

Tηλ: 23740 - 91.635, 91.639 e-mail: info@petrino-hotel.gr

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

Ν. ΦΩΚΑΙΑ

Kάθε Κυριακή κλειστά

& κρασί Αγίου Όρους

(Πίσω από τη Νοµαρχία)

Tηλ: 23710 - 94.466,

Καφέ - µπαρ

Tηλ: 23730 - 23.171

e-mail: sogabros@otenet. gr

Tηλ: 23740 - 81.579

Μοντάζ

Τάκης Γιουρούδης

Ρεµέτζο

Dolphin

Tηλ.: 6944 - 941.956

email: ikonio2006@yahoo. gr

Μπουάτ

Ψησταριά,

Tσιπουράδικο

Καφέ - µπαρ

Μαρίνα

Μάνος

Aνοιχτά Παρασκευή

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Tηλ: 23740 - 25.440

Ψαροταβέρνα - ουζερί,

Ψαροταβέρνα

& Σάββατο) (Αγιονέρι)

Tηλ: 23710 94.000, 94.463

Το Παραµύθι

φρέσκο ψάρι

Tηλ: 23740 - 81.624

Tηλ: 23710 - 23.335

Ψηλή Ράχη

Ουζερί

(Έναντι λιµανιού

Τα κύµατα

Tηλ: 23740 - 23.668

Ν. Μουδανιών)

Ψαροταβέρνα

Tηλ: 23730 - 24.351

Tηλ: 23740 - 81.287

Tηλ: 23740 - 91.374

ΑΡΝΑΙΑ Μπακατσιάνος ∆ηµοτικό εστιατόριο, καφέ (Αγία Παρασκευή)

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ

Σ OKOS

Καφέ - µπαρ, ψησταριά

ΠΥΡΓΑ∆ΙΚΙΑ Αφθόνη

Tηλ.: 6946.479.121 e-mail: gioroudis@gmail. com

Εστιατόριο, ταβέρνα

ΝΙΚΗΤΗ

ΨΑΚΟΥ∆ΙΑ

Tηλ: 23720 - 22.750

Mondo

Food delivery

e-mail: info@bakatsianos.gr

Καφέ - µπαρ

(Aγίου Γεωργίου 22)

Ο Πλάτανος

Ο Κώστας

Μεσόγειος

Πράσινο Χωριό

Παρασκευή:

Tηλ: 23730 - 26.350

Ταβέρνα (σούβλα)

Ψησταριά, ψαροταβέρνα

Ταβέρνα, παραδοσιακή

Καφέ - µπαρ, εστιατόριο,

ροκ βραδιά

Μικρό καφέ

αλλά και ουζοµεζέδες

Tηλ: 23750 - 93.258

τοπική κουζίνα

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Σάββατο: λαϊκή βραδιά

Kαφέ - µπαρ

(Παλαιό χωριό)

Ο Μαρκεζίνης

Tηλ: 23710 - 53.218

Tηλ: 23720 - 22.090,

Ο Μεθυσµένος

(Εµπορικό Κέντρο Ενώσεως)

Tηλ: 23753 - 00781,

Ψαροταβέρνα

e-mail: charakotsiou@yahoo.gr

Πλάτανος

Tηλ.: 6978 - 445.623

6944 - 914.108

& κρεατικά

Ξενοδοχείο

Ψησταριά, ταβέρνα

Moretto

Τρία Σκαλοπάτια

Tηλ.: 6979 - 778.584

Φιλίππειο

(και πακέτο)

Cafe bistrot, ποτό & φαγητό

Εστιατοριο (µαγειρευτά,

Ροµάντζα

Εστιατόριο,

Γερακινιώτικο στέκι

Tηλ: 23740 - 25.309

(Κύπρου & Εθν. Αντίστασης 22)

ψαρικά, σούβλας, της ώρας)

Ψαροταβέρνα

αίθουσα εκδηλώσεων

Eστιατόριο - µπαρ

REPIO

Tηλ: 23730 - 21.053

(Παραλία)

Tηλ: 23750 - 93.223,

(Χοροί, γάµοι, βαπτίσεις)

(Παραλία)

Καφέ - µπαρ

Pride

τηλ: 23750 - 23.816

6993 - 958.101

(Ανοιχτά όλο το χρόνο)

Tηλ: 23710 - 51.207, 51.221

Aνοιχτά µόνο χειµώνα

Καφέ - µπαρ

φαξ: 23720 - 22.097

ΓΕΡΑΚΙΝΗ

Tηλ: 23750 - 93.106

Tηλ: 23710 - 54.100

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


Aγγελίες

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


www.tattooland.gr Ιωάννου Μιχαήλ 10, Θεσσαλονίκη Τηλ. & φαξ: 2310 - 27.29.26

H µόνη διαδικτυακή εφηµερίδα της X αλκιδικής Mε έγκυρη καθηµερινή ενηµέρωση www.gnomihalkidikis.gr

F. 2870/05-12-09  

epikoinonia-news