Page 1

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΤΟ MELITON BEACH PORTO CARRAS (σελ. 3)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2851

ΤΡΙΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ν.∆.

ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ Τέθηκε σε εφαρµογή η ταυτοποίηση της καρτοκινητής τηλεφωνίας

Σε θέση µάχης οι υποψήφιοι Ε

γκρίθηκε από το συνέδριο η οµόφωνη πρόταση της οργανωτικής επιτροπής για την αλλαγή καταστατικού της Νέας ∆ηµοκρατίας, έτσι ώστε ο επόµενος πρόεδρος να εκλεγεί από τη λαϊκή βάση, µε ψηφοφορία που θα γίνει στις 29 Νοεµβρίου. Η πρόταση της οργανωτικής επιτροπής πέρασε µε µεγάλη πλειοψηφία.

ΣEΛΙ∆Α 3

Γ

ια παρεµβάσεις ευθύνης έκανε λόγο ο Πρό-

εδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτά-

κτου Συνεδρίου, ∆ηµήτρης Σιούφας, ο οποίος κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο και το αί-σθηµα ευθύνης όλων. «Έγιναν πολλές αναφορές για τα αίτια, αλλά και

ΣΒ. ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒΑ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη-προσκύνηµα της πρώτης κυρίας της Ρωσίας ΣEΛΙ∆Α 4

∆ΗΜΟΣ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ∆ιαγωνισµός ανάδειξης και προβολής των πνευµατικών δηµιουργών του Νοµού ΣEΛΙ∆Α 5

για το τί πρέπει να κάνουµε. Εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω το υψηλό επίπεδο και το αίσθηµα ευθύνης όλων». Όλες και όλοι οι οµιλητές αλλά και οι σύνεδροι, τόνισε ο κ. Σιούφας, στις δύο µέρες του εκτάκτου συνεδρίου «κάναµε έναΣEΛ. 8 - 9

Σύσκεψη στο υπ. Υγείας για τη νέα γρίπη Έκκληση των υπουργού και υφυπ. Υγείας, προς τους πολίτες να µη φοβούνται το εµβόλιο

Σ

ταδιακά, ως τις αρχές ∆εκεµβρίου

καλείται να εµβολιαστεί µε το εµβό-

λιο για την προστασία από τον ιό της νέας γρίπης, το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, σύµφωνα µε όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας.ΣEΛ. 5


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Kοινωνία

3

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

29ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΤΟ MELITON BEACH PORTO CARRAS

EΠIKOINΩNIA

Σε εφαρµογή η ταυτοποίηση καρτοκινητών Τ

έθηκε από χθες σε εφαρµογή η διαδικασία ταυτοποίησης των συνδροµητών καρτοκινητής τηλεφωνίας,

όπως προβλέπεται από τον νόµο (Ν. 3783/2009). Όλοι οι νέοι συνδροµητές καρτοκινητής όλων των εταιρείων θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους προκειµένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους. Οι υφιστάµενοι κάτοχοι καρτοκινητής, που έχουν ενεργοποιήσει τη σύνδεσή τους µέχρι και 07/11/2009, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους µέ-χρι και τις 30 Ιουλίου 2010, προκειµένου να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν το καρτοκινητό τους.

Μ

ε απόλυτη επιτυχία

απόψεις και συζήτησαν για τις

που τους προσέφερε το Porto

ποίοι άγγιξαν τους 15.000 από

διεξήχθη και ολοκλη-

νέες τεχνικές και θεραπείες α-

Carras Grand Resort, σηµατοδο-

ολόκληρη την Ελλάδα και την

ρώθηκε το 29ο Πανελλήνιο

ντιµετώπισης των ασθενειών

τώντας µε τον τρόπο αυτό την

συµµετοχή 39 χώρων του εξω-

Γαστρεντερολογικό Συνέδριο

του κλάδου τους.

επιτυχηµένη οργάνωση και υ-

τερικού, η 25η ∆ιεθνής Τουρι-

λοποίηση του συνεδρίου.

στική Έκθεση Philoxenia, ολο-

που φιλοξενήθηκε για πρώτη

Σηµαντικό ρόλο κατείχαν οι

φορά στις άρτιες συνεδριακές

εκδηλώσεις που οργανώθηκαν

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ το Meliton

κληρώθηκε µε απόλυτη επιτυ-

εγκαταστάσεις του συγκροτή-

στο Porto Carras Grand Resort

Beach Porto Carras

χία. Το Porto Carras Grand Re-

µατος Porto Carras Grand Re-

προς τιµή των συνέδρων, µε

Το Meliton Beach Porto Car-

sort για µία ακόµη χρονιά κατεί-

sort. Σ’ έναν χώρο µοναδικής

την τελετή έναρξης και την εν-

ras βραβεύτηκε ως ένα από τα

χε δυναµική παρουσία και κέρ-

εµβέλειας, που αποτελεί το µε-

τυπωσιακή έκθεση ζωγραφικής

πέντε καλύτερα παραθεριστικά

δισε τις εντυπώσεις των επισκε-

γαλύτερο συνεδριακό κέντρο

στο ξενοδοχείο Μελίτων, το

ξενοδοχεία της Ελλάδος και

πτών µε τις ποικίλες παροχές

της Βορείου Ελλάδος, το Olym-

επίσηµο δείπνο των Προέδρων

τιµήθηκε µε τον “Αργυρό Μορ-

και δραστηριότητες του.

pic Hall του Porto Carras Grand

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

φέα 2009’’ στη 25η ∆ιεθνή Έ-

Ανάµεσα στις υψηλού επι-

Resort, φιλοξένησε µε απόλυτη

Ελληνικής Γαστρεντερολογικής

κθεση Τουρισµού Philoxenia

πέδου υποδοµές και εγκατα-

επιτυχία το Γαστρεντερολογικό

Εταιρείας και την τελετή λήξης

που πραγµατοποιήθηκε στο Ε-

στάσεις, την πληθώρα υπηρε-

Συνέδριο επιβεβαιώνοντας µε

µε τη διοργάνωση Galla Dinner

κθεσιακό Κέντρο Helexpo στη

σιών και επιλογών που διαθέτει

τον τρόπο αυτό το συγκριτικό

και τη συµµετοχή του γνωστού

Θεσσαλονίκη. Η επιλογή έγινε

το Porto Carras Grand Resort,

πλεονέκτηµα του Porto Carras

τραγουδιστή Μανώλη Μητσιά

µετά από µυστική επίσκεψη πι-

ξεχωριστή θέση κατείχαν η νέα

Grand Resort στις συνεδριακές

όπου και παραδόθηκαν βραβεία

στοποιηµένων κριτών σε διά-

οικιστική πρόταση των προς

διοργανώσεις υψηλών αξιώσε-

από το Επιστηµονικό Συµβούλιο

φορα ξενοδοχεία και βαθµολο-

πώληση πολυτελών τουριστι-

ων.

του Συνεδρίου.

γία των υποδοµών και υπηρε-

κών κατοικιών, το µεγαλύτερο

Συνολικά στις δύο πολυτε-

Οι διοργανωτές και οι σύνε-

σιών των Ξενοδοχείων αυτών. Ο

κέντρο Θαλλασοθεραπείας και

λείς ξενοδοχειακές µονάδες

δροι έµειναν εντυπωσιασµένοι

∆ιευθύνων Σύµβουλος του Po-

Spa στη Νοτιοανατολική Ευρώ-

του Porto Carras Grand Resort,

από την απαράµιλλη ποιότητα

rto Carras Grand Resort, κ.

πη, το διεθνών προδιαγραφών

Μελίτων και Σιθωνία διέµεναν

των υπηρεσιών και της φιλοξε-

Βασίλειος Βασιλάκης παρέλαβε

18 οπών γήπεδο γκολφ, το

1000 άτοµα, διοργανωτές και

νίας, την υπερσύγχρονη υποδο-

το βραβείο που αποτελεί µία

Κτήµα Porto Carras µε τα πολυ-

σύνεδροι, οι οποίοι αντάλλαξαν

µή και τεχνολογικό εξοπλισµό

ακόµη τιµητική διάκριση για το

βραβευµένα κρασιά του και οι 4

Porto Carras Grand

πολυτελείς ξενοδοχειακές µο-

Resort στον ελληνι-

νάδες του συγκροτήµατος, Me-

κό

ξενοδοχειακό

liton, Sithonia, Village Club και η

κλάδο. Την εντυπω-

µοναδική VIP πρόταση της πρό-

σιακή τελετή βρά-

σφατα

βευσης τίµησαν µε

Galini.

ανακαινισµένης

Villa

την παρουσία τους

Το βραβείο του Αργυρού

ο Υπουργός και η

Μορφέα 2009 στη διεθνή αυτή

Υφυπουργός Πολιτι-

τουριστική έκθεση αποτελεί

σµού και Τουρισ-

σηµαντική διάκριση για το ξενο-

µού, κ.κ. Παύλος

δοχειακό συγκρότηµα του Po-

Γερουλάνος και Ά-

rto Carras Grand Resort επιβε-

ντζελα Γκερέκου.

βαιώνοντας µε τον καλύτερο

Με την µεγαλύ-

τρόπο πως δεν αποτελεί τυχαία

τερη έως τώρα προ-

τον

σέλευση εµπορικών

προορισµό στην Ελλάδα.

επισκεπτών, οι ο-

ιδανικότερο

τουριστικό []

Η δήλωση των στοιχείων πραγµατοποιείται εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και εντελώς δωρεάν σε όλα τα καταστήµατα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, και σε όλα τα σηµεία του δικτύου αντιπροσώπων των εταιρειών σε όλη την Ελλάδα. Για να πραγµατοποιήσει την ταυτοποίηση του καρτοκινητού του, ο συνδροµητής πρέπει να έχει µαζί την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, καθώς και τη SIM κάρτα ή τον 20-ψήφιο αριθµό που αναγράφεται πάνω σε αυτήν. Η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων και είναι κοινή για υφιστάµενους και νέους συνδροµητές καρτοκινητής. Εάν χρήστης της σύνδεσης καρτοκινητής είναι διαφορετικό πρόσωπο, ο συνδροµητής θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη. Σε περίπτωση που κάποιος συνδροµητής έχει περισσότερες από µία συνδέσεις καρτοκινητής, µπορεί να τις δηλώσει όλες χωρίς κανέναν περιορισµό.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr


EΠIKOINΩNIA

4

H γνώµη µας Ό

σο περνάει ο καιρός κι η κυβέρνηση προσεγγίζει βαθύτερα τα προβλήµατα, τόσο αποµακρύνεται από τις προεκλογικές εξαγγελίες της περί ικανότητας διακυβέρνησης εν γνώσει των δυσµενών συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας. H αµήχανη αντιµετώπιση εκκρεµών ζητηµάτων και οι βεβιασµένες κινήσεις για εύρεση λύσεων –εντυπωσιασµού περισσότερο, παρά θεραπείας– δείχνουν ότι το ΠAΣOK µάλλον δεν ήταν έτοιµο να κυβερνήσει, παρότι από καιρό φαινόταν ότι θα κερδίσει τις εκλογές. πί παραδείγµατι, η ακύρωση της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων –ασχέτως της ορθότητας ή µη του µέτρου– έπρεπε να έχει ένα χρονοδιάγραµµα προσαρµογής και να είναι απαλλαγµένη από το χαρακτήρα του αιφνιδιασµού, που αναστάτωσε, τόσο τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, όσο και τους εµπόρους του κλάδου. πό την άλλη πλευρά, η επιβολή έκτακτης εισφοράς στους επιχειρηµατίες και η αναπροσαρµογή της έµµεσης φορολογίας –παρά τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου– αρχίζουν να κλονίζουν την εµπιστοσύνη των πολιτών, οι οποίοι υποδέχθηκαν µε προσδοκίες την κυβερνητική αλλαγή. Όταν άκουγαν την προπαγανδιστική οµάδα του ΠAΣOK –κόντρα στην κυνική οµολογία της απερχόµενης κυβέρνησης για την ανάγκη λήψης δραστικών µέτρων– να δηλώνει ότι υπάρχει τρόπος να συνέλθει η Oικονοµία χωρίς να επιβαρυνθούν τα χαµηλά εισοδήµατα, πίστευαν ότι “αυτοί κάτι θα ξέρουν, για να επιµένουν”, παρά την οφθαλµοφανή οικονοµική δυσανεξία. προβληµατισµός των πολιτών για την κυβερνητική ικανότητα του ΠAΣOK βασίζεται στο ότι οι δυσκολίες ανέκυψαν από την “πρώτη ανάγνωση” της πραγµατικότητας, πριν καν η κυβέρνηση τριβεί µε τις αντιξοότητες, που αναµένεται να κορυφωθούν κατά τους χειµερινούς µήνες, οπότε θα αναγκαστεί να δείξει το αληθινό της “πρόσωπο”. ο άγχος για την κυβέρνηση είναι ότι οι αδυναµίες της θ’ αρχίσουν να καταγράφονται σε µιά περίοδο, κατά την οποία θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για την εκλογή προέδρου της ∆ηµοκρατίας, οπότε από τη σκέψη πολλών θα περάσει το ενδεχόµενο να αξιοποιηθεί η συγκυρία ως ευκαιρία “απαλλαγής από µιά κακή κυβέρνηση”...

Kοινωνία

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη - προσκύνηµα της συζύγου του Ρώσου Προέδρου, Ντµίτρι Μεντβιέντεβ φερε- που κράτησα για µένα από αυτό το ταξίδι-προσκύνηµα είναι η πνευµατικότητα του ελληνικού λαού και η ορθόδοξη παράδοση, που διατηρείται πολύ προσεκτικά στις ελληνικές εκκλησιές και τα µοναστήρια". Η Σβετλάνα Μεντβέντεβα

E

εξοµολογείται πως πάντα ήθελε να επικοινωνήσει µε τους Έλληνες: "Ακόµα κρατώ µέσα µου τα πρόσωπα των µοναχών, στο γυναικείο µοναστήρι, στην Ορµύλια Χαλκιδικής, µε τις οποίες συνοµίλησα και σκέφτηκα ότι,

A

ίσως, και εµείς (στη Ρωσία) µπορέσουµε να συµβάλλουµε στην οικονοµική στήριξη της µονής Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και στο έργο του Ιδρύµατός του, αλ λά και άλλων ιερών κοινοβίων, που είναι τόποι προορισµού για ορθόδοξους χριστιανούς προσκυνητές". Η κα Μεντβέντεβα ευχήθηκε σ' όλους τους Έλληνες "καλή υγεία" και ευηµερία και εξέφρασε την ελπίδα, "οι λαοί µας να έρθουν ακόµα πιο κοντά".

O

T

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254 Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00 I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7 Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

Φεύγοντας, µας αποχαιρέτησε, λέγοντας πως θα ξαναέρθει στην Ελλάδα, από την οποία πήρε µια "γεύση", από το βράδυ της Τετάρτης, οπότε έφτασε στο αεροδρόµιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, ως και το βράδυ του Σαββάτου, που αναχώρησε. Η πρώτη κυρία της Ρωσίας

Μ

ε µαντήλι στο κεφάλι,

για την επίσκεψη που πραγµα-

ση", µας είπε µε έκδηλο ενθου-

βρισκόταν «ινκόγκνιτο» στη Βό-

σιασµό.

ρεια Ελλάδα από το βράδυ της

θρησκευτική ευλάβεια

τοποίησε σε ιερούς χώρους της

και βλέµµα λαµπερό, η Σβετλά-

βόρειας Ελλάδας, αλλά και για

Με βαθιά πίστη στο Θεό, η

Τετάρτης. Συνοδευµένη από ά-

να Μεντβέντεβα, σύζυγος του

τη ζεστή φιλοξενία που "γεύτη-

Σβετλάνα Μεντβέντεβα επιτελεί

ντρες της ιδιωτικής της ασφά-

προέδρου της Ρωσίας, Ντµίτρι

κε" τις τέσσερις συνολικά ηµέ-

µεγάλο κοινωνικό έργο στη

λειας επισκέφθηκε, την Πέµπτη,

Μεντβέντεφ, άκουγε µε µεγάλη

ρες, που παρέµεινε στη χώρα

Ρωσία: είναι πρόεδρος του ∆.Σ.

την Ουρανούπολη, όπου από

προσοχή τον "ξεναγό" της, στην

µας.

του προγράµµατος "Πνευµατι-

τουριστικό σκάφος θαύµασε

Εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου,

"Είµαι πολύ ευγνώµων που,

κός και ηθικός πολιτισµός της νε

από τη θάλασσα τα µοναστήρια

στη Θεσσαλονίκη, πατέρα Ιωάν-

για πρώτη φορά, µε το θέληµα

ότερης γενιάς της Ρωσίας" και εί

στο Περιβόλι της Παναγίας.

νη, να της µιλά για την ιστορία

του Θεού, προσκύνησα στους

ναι, επίσης, χορηγός του ορφα-

Την Παρασκευή επισκέφθη-

του ναού.

αγίους τόπους της χώρας σας. Η

νοτροφείου της Αγίας Πετρού-

κε το ιερό κοινόβιο Ευαγγελι-

Το µεσηµέρι του Σαββάτου,

Ελλάδα είναι µια χώρα µε βαθιά

πολης, που έχει περισσότερους

σµού της Θεοτόκου, στην Ορµύ-

η "πρώτη κυρία" της Ρωσίας επι-

χριστιανική παράδοση. Όλα τα

από 300 οικότροφους.

λια Χαλκιδικής, όπου ενηµερώ-

σκέφθηκε το ναό του Αγ. ∆ηµη-

µέρη που είχα την ευκαιρία να

Η ίδια αποδίδει µεγάλη ση-

τρίου, όπου παρέµεινε µιάµιση

επισκεφτώ αυτές τις ηµέρες µού

µασία στην πίστη που έχει ένας

ώρα και φεύγοντας, µαζί µε τις

άφησαν µια ανεξίτηλη εντύπω-

λαός. "Το σηµαντικότερο -ανέ-

θηκε και για το έργο ιδρύµατος της Παναγίας Φιλανθρωπινής.

καλύτερες εντυπώσεις, πήρε ως δώρα από τον πατέρα Ιωάννη, ένα λεύκωµα για το ναό και µια εικόνα του Αγ. ∆ηµητρίου, για τη γιορτή του προέδρου Ντµίτρι

Ηµερίδα του Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού

Μεντβέντεφ (σ.σ. στη Ρωσία, ο

Το Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Πολυγύρου της ∆ιεύθυν-

Άγ. ∆ηµήτριος γιορτάζεται µε το

σης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής διοργανώνει επιµορφωτική ηµερίδα για

παλιό ηµερολόγιο, στις 8 Νοεµ-

τους καθηγητές που εφαρµόζουν τον Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό στα Γυµνά-

βρίου).

σια του Νοµού, µε θέµα :

Μιλώντας αποκλειστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, µετά το προσκύνηµά της αυτό, η κ. Μεντβέντεβα δεν έκρυψε τον ενθουσιασµό της

"Η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός στο σύγχρονο σχολείο". Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί αύριο Τετάρτη από τις 9:30 π.µ. έως 13.30 µ.µ., στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΣΥ.Π στο Κέντρο Νεότητας του ∆ήµου Πολυγύρου.


Κοινωνία

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

5

EΠIKOINΩNIA

Προκήρυξη 3ου Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού του δήµου Μουδανιών Ο

Ένα διήγηµα µικρής έκτασης (µέχρι

∆ήµος Μουδανιών και η Αµι-

πέντε σελίδες)

γής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολι-

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:

τισµού- Τουριστικής Ανάπτυξης και

‘Ένα διήγηµα µικρής έκτασης (

Προβολής του ∆ήµου Μουδανιών προ-

µέχρι πέντε σελίδες)

κηρύσσει τον 3ο Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό του ∆ήµου Μουδανιών στα πα-

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ρακάτω είδη:

Η Ποίηση, το ∆ιήγηµα, και η παιδι-

1) ΠΟΙΗΣΗ

κή Λογοτεχνία θα κριθούν από κατα-

2) ∆ΙΗΓΗΜΑ

ξιωµένους λογοτέχνες, ΒΡΑΒΕΙΑ (Για όλα τα είδη).

3) ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Η προσπάθεια αυτή έχει σαν βασι-

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 500 ευρώ

κό στόχο την ανάδειξη και προβολή

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 300 ευρώ

των πνευµατικών δηµιουργών του Νο-

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 200 ευρώ

µού µας, παράλληλα µε την δηµιουρ-

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Για νέους κάτω

γία πολιτιστικής και πνευµατικής υπο-

των 19 ετών): 300 ευρώ.

δοµής που θα συµβάλει στην θωράκιση

ΕΠΑΙΝΟ σε όλους τους συµµετέ-

του υγιούς κοινωνικού ιστού. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

χοντες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος οι κάτοικοι της Χαλκιδι-

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης

κής και οι καταγόµενοι από αυτήν όπου

των αποτελεσµάτων θα διοργανωθεί

και αν µένουν.

Στον φάκελο αυτόν θα πρέπει να

2) Κάθε δηµιουργός µπορεί να πάρει µέρος σε δύο το πολύ είδη του δια-

υπάρχουν:

τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύ-

µπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λαµ-

στο κλειστό δηµοτικό θέατρο Ν. Μου-

θυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail

πρινίδου Κάτια στο τηλέφωνο 23730 -

δανιών λογοτεχνική βραδιά κατά την

γ) Όσοι συµµετέχουν σε δύο είδη,

α) Το έργο σε τέσσερα δακτυλο-

65.037 (ώρες γραφείου) ή από τον

οποία, θα διαβαστούν τα βραβευµένα

γραφηµένα αντίγραφα τα οποία θα

θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο

Πρόεδρο της Α.∆.Ε.Π.Τ.Α.Π.Μ. κ. Πανα-

έργα και θα δοθούν τα βραβεία από το

3) Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να

υπογράφονται στο τέλος µε το ψευδώ-

µικρό φάκελο- ένα για κάθε είδος-µε

γιώτη Πάσχο στο τηλέφωνο 23730 -

∆ήµαρχο Μουδανιών.

στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυν-

νυµο του συµµετέχοντος χωρίς καµιά

το ίδιο όµως ψευδώνυµο.

25.533.

ση:

άλλη ένδειξη, καθώς και ένα αντίγρα-

γωνισµού.

ΑΜΙΓΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

4) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδηµοσίευτα.

φο σε ηλεκτρονική µορφή (CD).

5) Οι συµµετοχές δεν επιστρέφον-

β) Ένας µικρότερος φάκελος που εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυµο

ΒΙΘΥΝΙΑΣ 2

και το λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά

63200 ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

δε, τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυµο,

(Για τον Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό ).

όνοµα, επώνυµο, ηλικία, επάγγελµα,

ται. 6) Προθεσµία υποβολής: 20 Ιανουαρίου 2010 7)

Περισσότερες

πληροφορίες

Η Α.∆.Ε.Π.Τ.Α.Π.Μ και ο ∆ήµος Μου-

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

δανιών διατηρούν το δικαίωµα δηµοσί-

ΠΟΙΗΣΗ:

ευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Κανένας περιορισµός στη µορφή

καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, µέρους ή

του στίχου. Κάθε δηµιουργός πρέπει να

του συνόλου των έργων που θα υπο-

στείλει τρία ποιήµατα ή µια ποιητική

βληθούν, χωρίς υποχρέωση έναντι των

σύνθεση τριών σελίδων.

δηµιουργών. []

∆ΙΗΓΗΜΑ:

Σύσκεψη στο υπ. Υγείας για τη νέα γρίπη Φώφη Γεννηµατά, κάλεσαν

νέας γρίπης- 2% του πληθυ-

σήµερα µε δήλωσή τους για-

σµού, ενώ υπολογίζεται ότι

τρούς και νοσηλευτές να κά-

περίπου 20% έχουν περάσει

νουν το εµβόλιο κατά της νέ-

τη νέα γρίπη στο σπίτι, χωρίς

ας γρίπης. Μάλιστα, έκαναν

ιδιαίτερα συµπτώµατα.

έκκληση να βοηθήσουν, ώστε

Με χθεσινή απόφαση του

να ξεπεράσουν οι πολίτες τη

Νοµάρχη κ. Αστέριου Ζωγρά-

φοβία και την προκατάληψη

φου διακόπτονται τα µαθήµα-

που έχει αναπτυχθεί για την

τα στις Α’ Β’ Γ’ τάξεις του 1ου

ασφάλεια του εµβολίου.

και 2ου Γυµνασίου Πολυγύ-

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις,

ρου µέχρι την Παρασκευή 13-

στην Ελλάδα έχουν νοσήσει -

11-09, λόγω συρροής κρου-

µε καθαρά συµπτώµατα της

σµάτων γρίπης.

ZΩOλογίες 

που δόθηκαν στη δηµοσιότη-

για τα άτοµα, που ανήκουν σε

τους χώρους, όπου θα γίνον-

Ο εµβολιασµός είναι προ-

τα, στις 16 Νοεµβρίου ξεκινά

οµάδες υψηλού κινδύνου.

ται, µπορούν να παίρνουν οι

αιρετικός, αλλά η σύσταση

ο εµβολιασµός στα νοσοκο-

Την 1η ∆εκεµβρίου κα-

τόσο του υπουργείου όσο και

µεία και το ΕΚΑΒ και αφορά

λούνται να εµβολιαστούν οι

1135 του ΚΕΛΠΝΟ, αλλά και σε άλλη τηλεφωνική γραµµή,

ΣEΛ. 1

πολίτες

στην

τηλεφωνική

του σχεδόν συνόλου των επι-

όσους εργάζονται στο χώρο

υγιείς ενήλικες, 18 έως 45

στηµόνων είναι ότι το εµβόλιο

της υγείας, νοσηλευτές, για-

χρόνων, και στις 17 του ίδιου

που θα ανακοινωθεί σύντοµα

θα πρέπει να γίνει για να ωφε-

τρούς και άλλους.

µήνα παιδιά και έφηβοι από 4

και θα έχει ως σηµείο αναφο-

έως 17 ετών και όλοι οι υγιείς

ράς τον ΕΟΦ.

ληθεί συνολικά η κοινότητα

Στις 23 Νοεµβρίου αρχίζει

και να αναχαιτίσει τη νέα γρί-

στα νοσοκοµεία, τα κέντρα υ-

πη.

γείας και τα εµβολιαστικά κέν-

Πληροφορίες για το πρό-

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-

τρα η χορήγηση του εµβολίου

γραµµα των εµβολιασµών και

λου, όσο και η υφυπουργός,

Σύµφωνα µε τα στοιχεία

άνω των 50 ετών.

Τόσο η υπουργός Υγείας,


EΠIKOINΩNIA

6

°¡ø™∆√¶√π∏™∏ °∞ª√À

√ ΝΤΑΤΑ ΟΣΙΠΙΔΗΣ ÙÔ ˘ ΣΑΛΒΑ Î ·È ÙË ˜ ΕΛΕΝΗΣ,, οικοδόµος,, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙο Άχα της Γεωργίας Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙα Νέα Μουδανιά,, Î·È Ë ΙΛΓΚΑ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ÙÔ˘ ΖΑΧΑΡΙΑ Î·È Ù˘ ΝΤΟΝΤΟ, οικιακά, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙην Τυφλίδα της Γε-ωργίας Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙα Νέα Μουδανιά,, ı· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÓÔÚ›· Ν. Μουδανιών, Ν. Χαλκιδικής.

¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 470.747 & 6978 - 445.591

∆EYTEPA - ΠAPAΣKEYH (08:00 - 09:00) “H Πρώτη K αληµέρα” µε την Aναστασία Aτµατζίδου (09:00 - 11:00) “Eξελίξεις “Eξελίξεις στο Radio Star” Star” µε την Mαρία Παπαδηµητρίου (11:00 - 13:00) “H µερήσιο B αρόµετρο” µε την Eλένη Kαραµαγκάλη (13:00 - 15:00) “ Ψιλά Γράµµατα” µε τoν Xρήστο Oυζούνη KAΘE ΣABBATO (09:00 - 11:00) “H εβδοµάδα που πέρασε” µε τον Γιώργο Aντωνίου

Aνακοινώσεις

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004, 3320/2005 και 3584/2007 (αρθρ. 223 παρ. 5). 2. Την 48022/30-7-08 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριµελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» ΦΕΚ 280 /τ.Α’/28-12-2006), όπως ισχύει. 3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προ κειµένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 4. Την 47677/29-7-09 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 6. Την µε αριθ. 264/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κασσάνδρας. 7. Την µε αριθµ. 15/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ Κασσανδρεία: 30-12-1993 Αριθ. Πρωτ.: 5457 ΠΡΟΣ: Ψαρά Παρασκευή συζ. Παναγιώτη ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε αίτηση» Σχετ.: Η από 21-12-93 αίτησή σας Απαντώντας στην πιο πάνω αίτησή σας µετά από αυτοψία του ∆ασολόγου της υπηρεσίας µας ∆ουλκερίδη Κων/νου, σας πληροφορούµε ότι η έκταση που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχ. Νικ. Καραγιώργη, στη θέση Τζούγκα περιοχής Κοινότητας Φούρκας και περικλείεται από τα στοιχεία (Α’ Β’ Γ’ ∆’ Ε’ Ζ’ Η Η2 Ε Ζ Η Θ Θ’ Σ’ Α’), εµβαδού 4.450 τ.µ., δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε σήµερα εποπτεύεται από τη ∆ασική Υπηρεσία στα πλαίσια της ∆ασικής Νµοθεσίας και συνεπώς δεν εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασία των δασών» κλπ. Το παρόν έγγραφο, δεν επέχει θέση βεβαίωσης ανυπαρξίας δικαιωµάτων του δηµοσίου, δύνασθε όµως να κάνετε χρήση του ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, όσον αφορά στην πιστοποίηση του χαρακτήρα της έκτασης. Ο ∆ασάρχης Κασσάνδρας Απόστολος µαρνάρης ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3687/30-10-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ›ϷÌ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Παλιουρίου, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Παλλήνης, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· Α, Β, Γ, Δ, Π, Ο, Ξ, Ν, Α Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂2= 1073,67 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ùης Σκορδέλη Δέσ οινας.. H ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περ. Κεντρ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ν.Π.∆.∆. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Κασσάνδρας που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Α.Ο. για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ειδικότητα: Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµός: ∆ΥΟ (2) Ειδικά τυπικά προσόντα: 1. Πτυχίο τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής. 2. Πιστοποιητικό Ειδικότητας ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Tεχνολόγου Πολιτικού ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Τ.Ε. Μαρίνου Χριστόδου λου Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË "ΓιωρΜητράκη", ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢/Δ Παλιουρίου, ¢‹ÌÔ˘ Παλλήνης, ¡. ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 3685/30-10-09 Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κασσανδρείας, του ∆ήµου Κασσάνδρας χαρακτηρίσθηκε ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂= 994,11 Ù.Ì. (µη υπαγόµενη στις διατάξεις του ν. 998/79 αρθρ, 3 παρ. 1 - 5 και όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1 του ν. 3208/03). H ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:1000, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Σοφογιάννη Κωνσταντίνου Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË "Πηγάδα", ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢/Δ Κασσανδρείας, ¢‹ÌÔ˘ Κασσάνδρας, ¡.÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 3517/16-10-09 Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κασσανδρείας, του ∆ήµου Κασσάνδρας χαρακτηρίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του Ν. 998/79, ύστερα από αίτηση της Ελένης χας Τσελεπή, τµήµα του υπ’ αριθµ. 3759 (χέρσον κοινόν) Οριστικής διανοµής Βάλτας 1934 “Μετόχι Κροµµύδι” ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫ΕΣ οι εκτάσεις Ì ÛÙÔȯ›· Β, Γ, Ε, Ζ, Η, Θ, Β Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂= 669,07 Ù.Ì., Δ,, Γ,, Λ,, Κ,, Ι,, Δ, Ε = 2871,47 τ..µ.. και Π,, Ο,, Ξ,, Υ,, Τ,, Σ,, Ρ,, Π, Ε = 683,75 τ.µ. (µη υπαγόµενες στις διατάξεις του ν. 998/79 αρθρ, 3 παρ. 1 - 5 και όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1 του ν. 3208/03). Οι εκτάσεις αυτές α εικονίζονται στο εξαρτηµένο α ό το εθνικό τριγωνοµατριό δίκτυο το-

(11:00 - 13:00) “Aιχµές” “Aιχµές” µε τον Mανόλη Γιαννάκα (13:00 - 14:00) “M εταξύ φίλων” µε την Aναστασία Aτµατζίδου ΠPΩTH ΘEΣH ΣTHN ENHMEPΩΣH N. Mουδανιά - Xρυσοστόµου Σµύρνης 23 - TK 632 00 Tηλ.: 23730 - 22.865, 65.125 star955.blogspot.com • E-mail: star95-5@otenet.gr

Η εταιρία πετρελαιοειδών ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε δέχεται αιτήσεις για την ανάδειξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ / ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ Για εκµετάλλευση διαθέσιµου πρατηρίου καυσίµων στο Ν. Χαλκιδικής (2ο χλµ Ποτίδαιας-Μουδανιών) Για τους όρους της παραχώρησης απευθυνθείτε στα γραφεία της εταιρίας στην διεύθυνση : Λεωφόρος Γ. Σχολής 128 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ώρες 9:00-16:00,τηλ. 2310 392500 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 20/11/2009

Χρονική διάρκεια: οκτώ (8) µήνες Ειδικότητα: Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµός: ΕΝΑΣ/ΜΙΑ (1) Ειδικά τυπικά προσόντα: 1. Πτυχίο τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής. 2. Πιστοποιητικό Ειδικότητας ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Χρονική διάρκεια: οκτώ (8) µήνες Ειδικότητα: Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός: ΕΝΑΣ/ΜΙΑ (1) Ειδικά τυπικά προσόντα: ∆εν απαιτούνται. Χρονική διάρκεια: οκτώ (8) µήνες Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ογραφικό διάγραµµα του Καραβασίλη Νικολάου, κλίµακας 1:500, ου θεωρήθηκε α ό εµάς και είναι ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ράξης, Η αρα άνω έκταση βρίσκεται στη δασική θέση “Μετόχι Κροµµύδι”", ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢/Δ Κασσανδρείας, ¢‹ÌÔ˘ Κασσάνδρας, ¡. ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 3681/30-10-09 χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κασσανδρείας, του ∆ήµου Κασσάνδρας, χαρακτηρίσθηκε ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ, η έκταση µε στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ1 και Ε=8.389 τ.µ. (µη υπαγόµενη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 - 4 του Ν. 998/79 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 3208 /03). Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο κλίµακας 1:500 θεωρηµένο από εµάς και αναπόσπαστο µέρος της πράξης, εξαρτηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο τοπογραφικό διάγραµµα του Μαυρίκα Γεωργίου και ευρίσκεται στη θέση «Σάνη» του ∆/∆/ Κασσανδρείας του ∆. Κασσάνδρας. ***** Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 3197/29-9-09 Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας, που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κασσανδρείας, του ∆ήµου Κασσάνδρας χαρακτηρίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 3208/79, ύστερα από αίτηση της Μιχαλάκη Σουλτάνας ως ∆ΑΣΟΣ η έκταση µε οτοιχεία 1, 2, 3, 4, Κ, 1, Ε1=404,84 τ.µ., (παράγρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1 του Ν. 3208/03 και κατατάσσεται στην παρ. 1Β του άρθρ. 4 του Ν. 998/79). • Ω˜ ª∏ ¢∞™π∫Η (µη υπαγόµενες στις διατάξεις του ν. 998/79 αρθρ, 3 παρ. 1 - 5 και όπως αυτός αντικαταστάθηκαν από το άρθρ. 1 του ν. 3208/03) η έκταση Ì ÛÙÔȯ›· κορυφών Α, Β, Γ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, 1, 2, 3, 4, Α Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂2= 4441,16 Ù.Ì. Οι αρα άνω εκτάσεις βρίσκονται στη θέση “Καλογριά", του ¢/Δ Κασσανδρείας και α εικονί-

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ (∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την Ανάρτηση της παρούσας στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισµού και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κασσάνδρειας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται από ∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09.00 – 13.00 στο τηλ. 23743 - 50.108 κ. Κουτσονικόλα Αθανάσιο. Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ζονται στο κλίµακας 1:500, θεωρήθηκε α ό εµάς και είναι ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ρά ξης, εξαρτηµένο α ό το εθνικό τρι γωνοµατριό δίκτυο το ογραφικό διάγραµµα του Ιωάν. Πα αγιάννη. ***** Ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 3401/9-10-2009 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Κασσάνδρας που στείλαµε για δηµοσίευση στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κασσανδρείας του ∆ήµου Κασσάνδρας χαρακτηρίσθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 του Ν. 998/79, Ως ∆ΑΣΟΣ (παράγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε άρθρο 1 του Ν. 3208/03 (κατηγορίας αρθρ. 4 παρ. δ, ε του Ν. 998/79) • έκταση µε στοιχεία 1, 2, 3, 4, ∆, 1 και εµβαδόν Ε1=651,65 τ.µ. • έκταση µε στοιχεία 8, 9, 9’, 17’, 18, 19, 20, 21, Β, 8 και εµβαδόν Ε2= 2661,66 τ.µ, • έκταση µε στοιχεία 4, 5, 6, 7, Η, Θ, ∆, 4 και εµβαδόν Ε3= 1614,75 τ.µ., • έκταση µε στοιχεία 9’, 17’, 17, 16, 15,, 14, 13, 12, 11, 10, 9’ και εµβαδόν Ε4= 1972,45 τ.µ., (παράγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003). 1. Υποκείµενες στις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας (δεν καλύπτονται από τα δασοπονικά είδη της παρ. 1 του άρθρ. 15 τυ Ν. 1734/87). • έκταση µε στοιχεία Α, 8, 9, 9’, 4, 3, 2, 1, Α και εµβαδόν Ε5=3473,97 τ.µ. • έκταση µε στοιχεία 17’, 18, 19, 20, 21, Γ, 17’ και εµβαδόν Ε6= 1121,72 τ.µ, • έκταση µε στοιχεία 4, 9’, 10, 11, 12, Ζ, 7, 6, 5, 4 και εµβαδόν Ε7= 5828,83 τ.µ., • έκταση µε στοιχεία 17’, Γ, Ε, 13, 14, 15, 16, 17, 17’ και εµβαδόν Ε8= 5511,97 τ.µ., Οι παραπάνω εκτάσεις απεικονίζονται στο κλίµακας 1:500, θεωρηµένο από εµάς και αναπόσπαστο µέρος της πράξης, εξαρτηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο τοπογραφικό διάγραµµα του Σοφογιάννη Κων/νου και βρίσκονται στη θέση «Μετόχι κελί» του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Κασσανδρείας, του ∆ήµου Κασσάνδρας. Ο ∆ασάρχης Κασσάνδρας Κλωνάρης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ – FRANCHISEE για το Νοµό Χαλκιδικής αναζητά η αλυσίδα franchise της HYGIENE SERVICE • Έτοιµο πελατολόγιο • Προοπτική ανάπτυξης • Άµεση απόσβεση Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ.: 2310 - 488.779, 6978 - 483.819


Aρθρογραφία

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Tζωρτζ Όργουελ: επίκαιρος όσο ποτέ! Τ

ι έκανε τον συγγραφέα – δηµοσιογράφο Τζώρτζ Όργουελ να πει πως η «γραπτή ιστορία είναι τις πιο πολλές φορές ψεύτικη», κάνοντας λεπτοµερή καταγραφή των γεγονότων του Ισπανικού Εµφυλίου το ’36; Πόσο µεγάλο νόηµα είχαν άραγε οι σκοτεινές διαπιστώσεις του ότι «η ιστορία είναι στο µεγαλύτερο µέρος της ανακριβής και µεροληπτική, και πως αυτό που αποτελούσε κοινό γνώρισµα για την εποχή εκείνη ήταν η εγκατάλειψη της ιδέας ότι η ιστορία θα µπορούσε να γραφτεί χωρίς ψέµατα;». Ζούµε οι ίδιοι τις εποχές του “1984”, ενός από τα πιο προφητικά βιβλία που έχει γραφτεί από έναν συγγραφέα, πιστό στην κοινωνική παρέµβαση και αδιαµφισβήτητο κριτή του νόµου και της τάξης. Έναν άνθρωπο που στηλίτευσε µε όλη του τη δύναµη τη γέννηση νέων εξουσιών µετά και µέσα από την όποια επανάσταση. Η οργουελική κοινωνία είναι γεµάτη παρακολουθήσεις, επιτήρηση και αυταρχισµό. Είναι ακριβώς αυτή η κοινωνία που ξεδιπλώνεται σήµερα µπροστά µας, σε κά θε κίνηση και ενέργειά µας. Το ζούµε ήδη εδώ και καιρό στην καθηµερινότητά µας, στις δραστηριότητες µας, στην επιθυµία µας για µια καλύτερη κοινωνία, χωρίς ρουσφέτια, διαφθορά και διαπλεκόµενα. Ο “Μεγάλος Αδελφός” όµως είναι αλάθητος και παντοδύναµος. Είναι ένα πρόσωπο στις εφηµερίδες, µια φωνή στην τηλεοθόνη. Το δόγµα του “αλάθητου” περιγράφεται παραστικά στον οργουελικό κόσµο και η επανάσταση παραµένει µια ροµαντική ιστορία, κρυµµένη στα ντουλάπια των αναµνήσεων. Πόσο επίκαιρος µπορεί να είναι ο Τζωρτζ Όργουελ εν έτη 2009; Πόσο η ζωή και τα βιβλία του δεν θα παραπέµπουν απλά σε έναν ακόµη άνθρωπο που επιθύµησε διακαώς το δικαίωµα στη ζωή; Τον Γενάρη του ’50 η φωνή του συγγραφέα σίγησε σε ηλικία µόλις 47 ετών. Ταυτόχρονα χάθηκε και µια ακόµη φωνή διαµαρτυρίας για αυτό που ξεκινούσε και αυτό που έχει φτάσει να αποκαλείται “σήµερα”. Άφησε, όµως, θαυµαστή παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές. Χωρίς τον

E Λ EY Θ EPO BHMA Γράφει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ phil.zaharis@gmail.com

παραµικρό ενδοιασµό, η σηµερινή και από διαφηµιστικούς κύκλους επίκληση του οργουελικού “Μεγάλου Αδελφού”, επιδιώκει να αποµυθοποιήσει την κραυγή διαµαρτυρίας για µια κοινωνία γεµάτη φυλακισµένους και φύλακες. Επιδιώκει να σατιρίσει µε τα διά-

Τι γίνεται όµως όταν οι καταπιεσµένες ιδέες θέλουν να βρουν διέξοδο; Τι γίνεται όταν οι άνθρωποι κατά περιόδους αναζητούν και επιδιώκουν µια νέα αρχή και ριζική απεµπλοκή από την κοινωνική σήψη και διαφθορά; Πόσο επίκαιρος είναι ο Όργουελ όχι µόνο

φορα παιχνίδια στις οθόνες αυτό που αποκαλείται παρακολούθηση, έλεγχος των αντιδράσεων, επιβολή του νόµου και της τάξης. Τον “µεγάλο Αδελφό”, τον έχουµε επί χρόνια τοποθετήσει εκεί που δεν πρέπει, και παρά το γεγονός ότι όπως τα ζώα επιχειρήσαµε επανειληµµένως να φτιάξουµε την δική µας “φάρµα”, µακριά από όλους τους ειδικούς στα περί µετεπαναστατικής διαχείρισης… Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, χτυπήθηκαν ανηλεώς από την πένα του Όργουελ, µόνο που οι άνθρωποι, κατά τα φαινόµενα, δεν θέλησαν ως τώρα τον απογαλακτισµό από την εξουσία και συνέχισαν την “λαµπρή παράδοση”. Έτσι η σκέψη παραµένει για πάντα έγκληµα «που επιφέρει την θανατική καταδίκη», και ο Γουίνστον Σµίθ παρακολουθείται ανελλιπώς από τον Μεγάλο Αδελφό.

στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα αλλά και αλλού; Και τελικά τι είναι αυτό που επιζητούν οι άνθρωποι µέσα από τον Σοσιαλισµό που σχεδόν ποτέ δεν καταφέρνουν να βιώσουν; «Αυτό που τραβάει τους απλούς ανθρώπους στο Σοσιαλισµό και τους κάνει πρόθυµους να ρισκάρουν το τοµάρι τους για αυτόν, το µυστηριακό περιεχόµενο του σοσιαλισµού είναι η ιδέα της ισότητας», λέει ο συγγραφέας. «Για την µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, σοσιαλισµός σηµαίνει αταξική κοινωνία αλλιώς δεν σηµαίνει τίποτα», υπογραµµίζει. Έτσι η ιστορία κύκλους κάνει, το ίδιο όπως και η εξουσία που χρησιµοποιεί όλα τα µέσα για να στρατολογεί και να κατατάσσει. “Τα ζώα” του Όργουελ εξεγέρθηκαν κατά του εκµεταλλευτή ανθρώπου, για να συναντήσουν

Η οργουελική κοινωνία είναι γεμάτη παρακολουθήσεις, επιτήρηση και αυταρχισμό. Είναι ακριβώς αυτή η κοινωνία που ξεδιπλώνεται σήμερα μπροστά μας, σε κάθε κίνηση και ενέργειά μας. Η απολυταρχική κοινωνία και η γενικευμένη αστυνόμευση είναι σήμερα παρούσα όσο ποτέ άλλοτε. Ασυνομοκρατία, φασίζουσες πρακτικές κομπορρημονούντων «ανταρτών πόλης», αμέτρητες πολιτικές υποσχέσεις, και φωνή για την φωνή, επιβεβαιώνουν τον κοινωνικό ολοκληρωτισμό που κάνει αισθητή την παρουσία του όσο ποτέ άλλοτε

αργότερα µια εξίσου αφόρητη εξουσιαστική κατάσταση. Και έτσι απλά ανοίγεται και πάλι ο δρόµος για τον “Μεγάλο Αδελφό”, που ρυθµίζει την κοινωνική και προσωπική ζωή των ανθρώπων της Ωκεανίας. Η απολυταρχική κοινωνία και η γενικευµένη αστυνόµευση είναι σήµερα παρούσα όσο ποτέ άλλοτε. Ασυνοµοκρατία, φασίζουσες πρακτικές κοµπορρηµονούντων “αντα ρτών πόλης”, αµέτρητες πολιτικές υποσχέσεις, και φωνή για τη φωνή, επιβεβαιώνουν τον κοινωνικό ολοκληρωτισµό που κάνει αισθητή την παρουσία του όσο ποτέ άλλοτε. Το ίδιο επίκαιρος όµως είναι και ο ίδιος ο Όργουελ που τόσο µόχθησε να γίνει αυτό κατανοητό από νωρίς και να προβληµατίσει τους ανθρώπους όσον αφορά το σε ποιους εµπιστεύονται τις τύχες τους. «Υπάρχει σύγχυση και ασάφεια για το πότε ακριβώς γεννήθηκε ο µεγάλος Αδελφός….» Ορίζει την δοµή και οργάνωση των υπουργείων, διαµορφώνει πολιτικές συµµαχίες µε την µία ή την άλλη δύναµη, είναι ανυπέρβλητος και αναντικατάστατος. Μέχρι τη στιγµή που τα “ζώα” αποφασίσουν πως ήρθε η ώρα να εξεγερθούν! Και τότε τα πράγµατα παίρνουν το δρόµο τους. Είναι επίκαιρος ο Όργουελ; Τις απαντήσεις µπορείτε να τις δώσετε µόνοι σας. «∆εν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε», λέει ο Όργουελ, «ότι η κατάσταση πραγµάτων θα αλλάξει όσο διαρκεί οποιαδήποτε ολοκληρωτική κυριαρχία. Θα ήθελα ο απλός άνθρωπος να κερδίσει την µάχη του αργά ή γρήγορα, αλλά αυτό να συµβεί γρήγορα, όχι αργά – µέσα στα επόµενα 100 χρόνια, ας πούµε, και όχι στα επόµενα 10.000 χρόνια!» Έκτοτε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πάντως όχι τόσα πολλά. Αν µάλιστα σκεφτούµε πως τα µέτρα παρακολούθησης έχουν σχε δόν φτάσει στο απόγειό τους, ίσως και να βαδίζουµε προς νέες “κατακτήσεις”… Για όσους πάντως αρέσει η κλειδαρότρυπα, ας βολευτούν στα σύγχρονα Γκούλαγκ και Γκουαντάναµο. Που τόσο παραστατικά ο Όργουελ περιέγραψε και φωτογράφισε.

7

EΠIKOINΩNIA

ΘEMATA ΛOΓOΘEPAΠEIAΣ Γράφει ο NIKOΛAOΣ X. MHTΣIOY Λογοθεραπευτής

∆ιαταραχή ροής του λόγου (τραυλισµός)

Ο

τραυλισµός είναι µια από τις διαταραχές της φυσιολογικής ροής (ταχυλαλία, βραδυλαλία) του λόγου του

ατόµου. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον τραυλισµό, είναι οι επαναλήψεις λέξεων, συλλαβών, ήχων (ε... ε... λα, νε... νε...ρό), παρατάσεις φωνηµάτων (κκκκαληµέρα), άφωνες διακοπές (θ…έλω), επίσης παρατηρείται σύσπαση στους µυς του προσώπου, του λαιµού, όπως των οργάνων άρθρωσης, εφίδρωση, άγχος, έντονο κοκκίνισµα στο πρόσωπο, σχηµατισµός µορφασµών, συναισθηµατικές διαταραχές, φόβος, οργή, ντροπή, πίεση από τους γονείς, για να µιλήσει σωστά και σύγκριση µε άλλα αδέρφια. Τα παιδιά στην ηλικία των 2 - 5 ετών ενδέχεται να εµφανίσουν χαρακτηριστικά τραυλισµού, τα οποία παρουσιάζονται λόγω της µη ετοιµότητας του µηχανισµού άρθρωσης να αντεπεξέλθει στην προσπάθεια να πει πολλές λέξεις µαζί δηµιουργώντας σύγχυση, µε συνέπεια να κάνουν την εµφάνιση τους κάποια από τα συµπτώµατα. Aυτό, βέβαια, δεν θα πρέπει να δηµιουργεί ανησυχία, γιατί είναι φυσιολογικό σ’ αυτήν την ηλικία να υπάρχουν αυτές οι αστάθειες στη ροή του λόγου του παιδιού. Όµως, αν αυτό αρχίζει να γίνεται έντονο και να προκαλεί προβλήµατα στην οµιλία και στην επικοινωνία του παιδιού, θα πρέπει να συµβουλευτούµε Λογοθεραπευτή. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας υπάρχει ο φόβος µήπως τα κοροϊδέψει κάποιο άλλο παιδί και κλείνονται στον εαυτό τους, αποφεύγουν να µιλήσουν µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται συναισθηµατική αστάθεια. Η αιτία του τραυλισµού µπορεί να είναι η κληρονοµικότη τα, το λανθασµένο πρότυπο από κάποιο µέλος της οικογένειας, ψυχολογικοί λόγοι, δυσάρεστες καταστάσεις που µπορεί να έχει ζήσει ένα παιδί (χαµός κάποιου µέλους της οικογένειας κ.ά.). Η αντιµετώπιση του τραυλισµού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µακροχρόνια (1 - 2 µέχρι και 3 έτη). Bέβαια, ανά λογα µε την περίπτωση, πάντα σε συνεργασία µε τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε οι παράγοντες που επηρεάζουν την έντονη εµφάνιση των συµπτωµάτων, να υποχωρήσουν στο δυνατότερο βαθµό και σιγά - σιγά να εξαλειφθούν. Η λογοθεραπεία προσφέρει, στο άτοµο που τραυλίζει, διάφορες τεχνικές οµιλίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, καθώς και βοήθεια για καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του προβλήµατος. Η µείωση του τραυλισµού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η συχνότητα, η ένταση του προβλήµατος και η αποδοχή του. Η αντιµετώπιση ενός ατόµου µε χαρακτηριστικά τραυλισµού πρέπει να είναι: • αποδεκτό και όχι απορριπτέο • το ενδιαφέρον πρέπει να είναι εστιασµένο σε αυτά που λέει και όχι στο πώς τα λέει • δηµιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος για συζήτηση • χρήση απλού λεξιλόγιου σε περίπτωση που είναι παιδί. Αντιµετώπιση ατόµου µε χαρακτηριστικά τραυλισµού: • δεν πρέπει να αγχώνεστε για την οµιλία του • επιτρέπετε να τελειώσει τη φράση του και δεν τον διακόπτετε ή τον συµπληρώνετε • δεν διαφέρει από άλλα παιδιά κι αντιµετωπίζεται ως ίσο • δεν γίνονται πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα • δεν σχολιάζετε την οµιλία του µπροστά σε άλλους • δεν επιτρέπονται συγκρίσεις µε αλλά µέλη της οικογένειας ή του ευρύτερου περιβάλλοντος.


8

EΠIKOINΩNIAΠολιτική

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Έκτακτο Συνέδριο Νέας ∆ηµοκρατίας κόµµα για να περιορίσουµε τον

οφείλει να µιλήσει για τα µεγά-

λον αν κάνουµε πιο συλλογική

εκλογή, δεν µπορούµε να χά-

πει να ξαναγίνει. Όταν κάποιος

σηµαντικό βήµα δηµοκρατίας

εαυτό µας σε µικρά οράµατα»,

λα προβλήµατα της χώρας. Πρέ-

τη λειτουργία µας», τόνισε.

σουµε µια γενιά. Να γίνουµε

θέλει να κυβερνήσει σωστά, η

πει να πούµε αλήθειες».

βάση είναι το κόµµα και τα στε-

ΣEΛ. 1

θεσπίζοντας την εκλογή του

τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη,

Η κα Μπακογιάννη αναφέρ-

σύντοµα η κυρίαρχη πολιτικη

προέδρου από τη βάση. Κάναµε

στην οµιλία της στο Έκτακτο Συ

Προτεραιότητα της Ν∆, σύµ-

θηκε στην πορεία της στην πα-

δύναµη του τόπου. Πρέπει να

λέχη. Γιατί υπάρχει ο αναγκαίος

ουσιαστικό και γόνιµο διάλογο

νέδριο της Ν∆, η οποία εξέφρα-

φωνα µε την κα Μπακογιάννη-

ράταξη της Ν∆, αλλά και στο

αλλάξουµε εµείς», τόνισε η κα

δίαυλος επικοινωνίας».

διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες».

σε την εκτίµηση πως η Ν∆ θα

είναι η καταπολεµηση της ανερ-

κυβερνητικό της έργο, εµφανι-

Μπακογιάννη, η οποία παρου-

∆εσµεύτηκε για τη δηµιουρ-

Ο Πρόεδρος της Οργανωτι-

γία ενός νέου ουσιαστικά κόµ-

κής Επιτροπής έκανε λόγο για

µατος και ξεκαθάρισε πως δεν

άνοιγµα στην κοινωνία µε συνο-

ζητά λευκή επιταγή.

χή, αλληλεγγύη και προοπτική.

«Σας υπόσχοµαι ότι θα κά-

«Χρέος µας να κάνουµε ότι µπο-

νουµε ένα νέο κόµµα. ∆εν ζητώ

ρούµε για τη µεγαλύτερη δυνα-

λευκή επιταγή. Θεωρώ ότι τα

τή συµµετοχή του κόσµου στην

πράγµατα είναι πολύ σοβαρά

εκλογική διαδικασία» δήλωσε,

για να µην εξειδικεύσουµε τι

επισηµαίνοντας πως «βάλαµε ι-

προτείνουµε. ∆εν θέλω να χαϊ-

σχυρές βάσεις και αποδείξαµε

δέψω αφτιά για να µε ψηφίσετε

ότι µπορούµε να τα καταφέρου-

και µετά να ξαναφτάσουµε σε

µε».

αυτή την κατάσταση. Χρειάζον-

Έκκληση για ενότητα

ται δοµές, που θα δώσουν δύνα-

από τον Κ.Καραµανλή

µη στη βάση», είπε και κάλεσε

Έκκληση για ενότητα απηύ-

τους συνυποψηφίους της να

θυνε ο απερχόµενος πρόεδρος

παρουσιάσουν πριν τις 29 Νο-

της Ν∆, Κώστας Καραµανλής,

εµβρίου το πλαίσιο των προτά-

µιλώντας στο Έκτακτο Συνέδριο

σεών τους, επαναλαµβάνοντας

της Ν∆ στο ΣΕΦ, και τόνισε ότι

τις δεσµεύσεις της για ριζικές

«ο νέος πρόεδρος θα έχει τη

αλλαγές στη Ν∆.

στήριξη και την υποστήριξη ό-

«∆εσµεύοµαι ότι οι υποψή-

λων, θα είναι ο πρόεδρος όλων

φιοι βουλευτές θα επιλέγονται

και ο επόµενος πρωθυπουργός

από εσάς, δεσµεύοµαι ότι τους

της χώρας».

εκπροσώπους της ΤΑ δεν θα

Ο κ. Καραµανλής αναφέρ-

τους αποφασίζει η Ρηγίλλης,

θηκε στην απόφαση των πρό-

αλλά η βάση της Ν∆. Τα κοµµα-

ωρων εκλογών και στις αποφά-

προχωρήσει µπροστά. «Θα βρού

γίας, ενώ ξεκαθάρισε πως το

σεις του, που ακολούθησαν.

µε το βηµατισµό µας», είπε.

κόµµα πρέπει να προτείνει µια

σίασε τις προτάσεις της για ριζι-

τικά όργανα θα εκλέγονται από

«Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό

κές αλλαγές στη δοµή και τη

τα µελη µας. Ο πρόεδρος θα

ζόµενη ενωτική.

«Στις εκλογές είχα θέσει, ως

Η υποψήφια για την αρχηγία

στρατηγική, ένα πλέγµα πολιτι-

µου εις βαρός της παράταξης.

λειτουργία της Ν∆, όπως η ε-

έχει θητεία. Πώς θα αποδείξω ε-

µείζον ζήτηµα, την αντιµετώπι-

της Ν∆, αναφέρθηκε στον Κω-

κών µε όλες τις παραγωγικές

Στάθηκα δίπλα στον Κώστα Κα-

κλογή του προέδρου του κόµ-

γώ ότι θα ακούω τη βάση και θα

οµάδες της κοινωνίας.

ραµανλή στις δύσκολες στιγ-

µατος κάθε 4 χρόνια.

ση των αδυναµιών της οικονο-

σταντίνο Καραµανλή, ο οποίος

µίας και την έξοδο από τη διε-

«πριν 35 χρόνια, όταν ίδρυσε τη

«Ένας ολόκληρος κόσµος

µές. ∆εν ζητώ τη στήριξή σας.

Η Κα Μπακογιάννη ξεκαθά-

θνή οικονοµική κρίση. Είχα κα-

Ν∆, έδωσε την αίσθηση του

περιµένει τη Ν∆ να τον εκφρά-

Ζητώ να µε κρίνετε γι αυτά που

ρισε πως στόχος είναι η ενότη-

και σε εσάς και στον ελληνικό

ταθέσει σχέδιο, που πιστεύω ότι

καθήκοντος, ως το πολιτικό στί-

σει. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ανέτοιµο να

µπορώ να δώσω στην παράταξή

τα, καθώς -όπως είπε- ακόµα

λαό;», διερωτήθηκε.

αποτελεί τον δρόµο για την έ-

γµα της παράταξης».

διαχειριστεί τις τύχες της χώ-

µας. Απευθύνοµαι και στην καρ-

και αν δεν εκλεγεί, θα παραµεί-

ξοδο από την κρίση και την εξα-

«Πίστευε ότι το εθνικό συµ-

ρας. Όσα ειχαµε πει, θα επιβε-

διά και στο µυαλό. Θέλω στη

νει στην πρώτη γραµµή, ενώ αν

σφάλιση νέας προοπτικής. Οι

φέρον δεν υποτάσσεται σε προ-

βαιωθούν σύντοµα. Η µέρα που

στήριξή σας, επειδή συµφωνεί-

εκλεγεί, θα εργαστεί συλλογι-

πολίτες δεν το ενέκριναν, το

σωπικές πικρίες καµουφλαρι-

το ΠΑΣΟΚ θα πληρώσει το λαϊκι-

τε µε την πολιτική µου πρόταση,

κά.

έχω ανοιχτές τις πόρτες, αν δεν ξέρω ότι θα δώσω λογαριασµό

Ο Αντώνης Σαµαράς Με σύνθηµά του την «ελπίδα για το µέλλον», µίλησε ο Α-

αποτέλεσµα ήταν οδυνηρό για

σµένες µε υπερπατριωτισµό.

σιµό του, έρχεται. ∆ικό µας κ-

να αλλάξει η Ν∆, να διευρύνου-

«Από τη στάχτη θα γεννηθεί

ντώνης Σαµαράς στο Έκτακτο

όλους και πιο πολύ για µένα.

Αυτή η καθαρή στάση απένατι

αθήκον να είµαστε έτοιµοι. ∆εν

µε την πολιτική µας. Να ξανα-

µια νέα εποχή µε οδηγό τον

Συνέδριο της Ν∆. «Βρίσκοµαι να

Υπήρχε για µένα ένας τίµιος και

σε κάθε λαϊκισµό και δηµαγωγία

θα χάσουµε ούτε µία µέρα. Από

βρούµε τον συγχρονισµό µας µε

κόσµο της Ν∆ σε όλη την Ελλά-

σας µιλήσω για ελπίδα και προ-

υπεύθυνος δρόµος. Ανέλαβα

θα είναι η µεγάλη πολιτική

τις 30 Νοεµβρίου σηκώνουµε τα

την κοινωνία. ∆εν µπορούµε να

δα. Όπου χτυπάνε οι καρδιές

οπτική, χειροπιαστη ελπίδα και

τις ευθύνες και δροµολόγησα

παρακαταθήκη της παράταξης.

µανίκια. Σε λίγες εβδοµάδες θα

περιχαρακωθούµε. Πρέπει να

των νεοδηµοκρατών. Σηκώστε

συγκεκριµένη προοπτική, δεν

τις διαδικασίες για την εκλογή

Αυτή την πολιτική ευθυνης δε-

είµαστε µια γροθιά. Σύντοµα θα

προχωρήσουµε µπροστά, να γί-

τη σηµαία µε πίστη, µε ανθρω-

ήρθα να σας µιλήσω για µένα,

του επόµενου αρχηγού», τόνι-

σµεύοµαι

έχετε µια ενωµένη Ν∆. Το πάρτυ

νουµε πιο τολµηροί. Χρειαζόµα-

πιά, µε φιλότιµο να σηκώσουµε

ούτε για τα λάθη του παρελθόν-

σε.

τόνισε.

τελειώνει. Η παράταξη έχει µέλ-

στε νέα γλώσσα. Χάσαµε µια

και πάλι το γαλάζιο», κατέληξε.

τος», είπε.

να

ακολουθήσω»,

Η κα Μπακογιάννη µίλησε

«Τα συνέδρια υπάρχουν για

Τόνισε πως «πρώτα πρέπει

οµόφωνη απόφαση των υποψη-

για «ακραία ανισότητα, που δη-

να µιλήσουµε και να ακούσου-

να αναθαρρήσει η δική µας η

φίων δέχθηκε να παραµείνει ως

µιουργεί προβλήµατα στα θεµέ-

µε. Και άκουσα µε προσοχή, όλα

ψυχή να µετατρέψουµε την ήτ-

την εκλογή αρχηγού από τη λα-

λια µιας δίκαιης κοινωνίας».

όσα ειπώθηκαν. Άκουσα ενδια-

τα σε εφαλτήριο επίθεσης» και

φέρουσες απόψεις», τόνισε η κα

εκτίµησε ότι «µπορούµε πολλά

Μπακογιάννη, σε παρέµβασή

περισσότερα απ’ όσα χάσαµε.

της και εµφανίστηκε αυτοκριτι-

Μπορούµε να αλλάξουµε την

κή για τα πεπραγµένα της κυ-

Ελλάδα, να απελευθερώσουµε

αδικίας είναι το βασικότερο κί-

Επιτροπής, που επικύρωσε την

νητρο να είναι κανείς στην πολι-

πρόταση της Οργανωτικής Επι-

τική. Αυτό πρέπει να είναι το

τροπής.

κεντρικό στοιχείο της πολιτικής

h ιέ

φωνη απόφαση της Κεντρικής

as

«Για µένα, η άρση αυτής της

Fl

ϊκή βάση και ακολούθησε οµό-

ς

Πρόσθεσε δε, ότι µετά την

βέρνησης της Ν∆.

τη δηµιουργικότητα του λαού να δώσουµε νέα πνοή στη ∆η-

µας. Ιδεολογία µας είναι ο κοι-

«Επειδή τα πολλά λογια

Η Ντόρα Μπακογιάννη

νωνικός φιλελευθερισµό,ς τον

είναι φτώχια, οι Νεοδηµοκράτες

«Η παρουσία όλων µας κάνει

οποίο πρέπει να υπερασπιζόµα-

σε ολόκληρη της Ελλάδα έχουν

Ο κ. Σαµαράς ανέφερε ότι η

στε».

ένα παράπονο. Ότι δεν ακούσα-

παράταξη δεν έφτασε τυχαία

την καρδιά της παράταξης να

µοκρατία».

χτυπά δυνατά στους ρυθµούς

Η υποψήφια αρχηγός του

µε, ότι δεν είµαστε αλληλέγγυ-

στο αποτέλεσµα των εκλογών,

της νέας εποχής, που αρχίζει

κόµµατος υπεραµύνθηκε των

οι. Αυτά είναι τα µηνύµατα. Κά-

υπογράµµισε δε, πως «δεν είµα-

στις 29 του µηνός. Στέκοµαι

πολιτικών, που ακολούθησε η

ναµε λαθος. Στηριζόµασταν στο

στε εδώ για να γκρινιάξουµε, εί-

µπροστά σας µε πλήρη συναί-

Ν∆, επισηµαίνοντας πως «ο επό-

κόµµα, όσο είµασταν αντιπολί-

µαστε για να µιλήσουµε για τις

σθηση του βάρους των ευθυ-

µενος αρχηγός της Ν∆ θα είναι

τευση και όταν γίναµε κυβέρνη-

προπτικές της αναγέννησής

νών. Είµαστε ένα πολύ µεγάλο

υποψηφιος πρωθυπουργός και

ση, το ξεχάσαµε. Αυτό δεν πρέ-

µας, να πάψουµε να κρύβουµε

Aπό µικρός στις έγνοιες...


Πολιτική

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

9

EΠIKOINΩNIA

Μονοµαχία Ντ. Μπακογιάννη - Αντ. Σαµαρά τις ιδέες µας, να πάψουµε να

Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε

νιστούµε σύγχρονες αντιλήψεις

να κερδίσει τη µάχη της πολιτι-

µας. Φωνή στα µέλη λόγο στη

αλέξουν οι νεοδηµοκράτες αυ-

φοβόµαστε µην µας κακοχαρα-

στην ιδρυτική διακήρυξη της

ζητώντας από τους νεοδηµο-

κής. Απαιτείται εκ βάθρων αλλα-

βάση».

τόν που τους εκφράζει περισσότερο:

Ν∆, είπε πως είχε την τύχη να

κράτες να το απορρίψουν. «Πρέ-

γή στο κράτος», τόνισε ο κ. Σα-

Χαρακτήρισε πηγή δύναµης

«Φοβόµαστε να υπεραπι-

θητεύσει δίπλα σε µεγάλους η-

πει να συνθέσουµε αυτά τα

µαράς διευκρινίζοντας πως δεν

και σφραγίδα ενότητας την

«Σκεφτείτε ποιός µπορεί να

στούµε καµιά φορά τις ιδέες

γέτες, όπως ο Κωνσταντίνος

δύο» είπε.

θέλει «κράτος νυχτοφύλακα, ή

αλληλεγγύη ανάµεσα στους νε-

εκφράσει τις παραδοσιακές α-

µας. Ο ρόλος της µεσαίας τάξης,

Καραµανλής και ο Ευάγγελος

επιχειρηµατία, ή θεραπαινίδα

οδηµοκράτες, προτείνοντας α-

ξίες, να φέρει πίσω τον πυρήνα

κτηρίσουν ο αντίπαλοί µας».

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για

η αγάπη για την πατρίδα. Παν-

των οπαδών, που χάσαµε, ποιός

τού, πριν ξεσπάσει η κρίση, όλη

θα πει "όχι" σε ένα σχέδιο Ανάν,

η κουβέντα γινόταν για ανταγω-

όπως είπε ο Καραµανλής. «Όποι-

νιστικότητα κόντρα στην κρατι-

ος και να βγει, η ενότητα είναι

κιστική λογική. ∆εν µπορεί αλ-

πάνω απ΄ όλους µας».

λού οι φιλελεύθερες ιδέες να κερδίζουν τις κοινωνίες και οι

Ο Παναγιώτης Ψωµιάδης

σοσιαλιστές να βρίσκονται σε

Σκληρή κριτική στα πρόσω-

πτώση και στην Ελλάδα να υφι-

πα, που πλαισίωναν τον Κ.

στάµεθα τις συνέπεις µιας βα-

Καραµανλή, όσο ήταν στην κυ-

ριάς ήττας. Η ήττα µπορεί να µε-

βέρνηση η Ν∆, άσκησε στη

τατραπεί σε σύντοµη παρένθε-

διάρκεια του Έκτακτου Συνεδρί-

ση» είπε.

ου, στο ΣΕΦ, ο υποψήφιος για την ηγεσία του κόµµατος, Πα-

Έκανε λόγο για «ανταγωνι-

ναγιώτης Ψωµιάδης.

στικότητα παντού, «διάχυση της

«Ήρθαµε εδώ για να κάνου-

ανάπτυξης» και «ευκαιρίες για όλους» τα οποία, όπως τόνισε,

µε κριτική, γιατί αν τα ρίξουµε

είναι τα προτάγµατά του.

κάτω από το χαλί, τότε κάποιοι

«Ο κοινωνικός φιλελευθερι-

µας κοροϊδεύουν και τελειώσα-

σµος παντρεύει την αναπτυξη

µε», είπε ο κ. Ψωµιάδης και πρό-

µε την κοινωνική δικαιοσύνη»,

σθεσε: «∆εν θέλω µόνο το χει-

είπε ο κ. Σαµαράς, διευκρινίζον-

ροκρότηµα και την καρδιά σας

τας πως «η πραγµατική ανάπτυ-

θέλω και την ψήφο σας».

ξη είναι αυτή, που αυτοτροφο-

Ο κ. Ψωµιάδης στράφηκε ε-

δοτείται», ενώ χαρακτήρισε «αο-

ναντίον των «πριγκήπων της Ν∆», λέγοντας:

ριστίες των σοσιαλιστών τα περί πράσινης ανάπτυξης, που δεν

Αβέρωφ «που πούλησε την πε-

εκδικητικότητα και για φοροεπι-

των ισχυρών, αλλά κράτος που

ναβάθµιση του ρόλου των νέων

είναι ούτε πράσινη, ούτε ανά-

ριουσία του για να κρατήσει

δροµή στη µεσαία τάξη και τις

θέτει κανόνες».

και των γυναικών.

πτυξη».

όρθια τη Ν∆».

«Με ρωτούν σε ποιόν θα δώσω το µικρό δαχτυλιδάκι στη

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και

Αναφέρθηκε στην εκλογή

«Ο πήχης του δηµοσίου ή-

διεκδίκηση της ηγεσίας. Τους

Αναφέρθηκε δε, στην παγ-

«Ο Καραµανλής µού έµαθε

το κάλεσε να γνωρίζει ότι «θα

του προέδρου από τη βάση,

θους θα πάει πολύ ψηλά για να

απαντώ ότι δαχτυλίδια φορούν

κοσµιοποίηση λέγοντας ότι εί-

να κοιτάω µακριά, όπως κοιτού-

βρει την επόµενη ηγεσία της Ν∆,

λέγοντας ότι στην περίπτωση

µην επαναληφθούν συµπεριφο-

οι πρίγκηπες και αυτούς πληρώ-

ναι πολλοί αυτοί που θέλουν να

σε εκείνος, όταν έβαζε την Ελ-

όποια κι αν είναι αυτή, δυναµικά

του ΠΑΣΟΚ η εκλογή από τη βά-

ρές που πλήγωσαν την παράτα-

νουµε σήµερα. Μπήκα στην κού

αποδοµήσουν τα έθνη. Παρέ-

λάδα στην ΕΕ. Προτείνω να συν-

µια γροθιά µαζί του».

ση επιβλήθηκε από πάνω, ενώ

ξη, και µηδενική ανοχή σε φαι-

ρσα για να εκφράσω τον απλό

πεµψε στον Μιτεράν, τη Θά-

δυάσουµε τις παρακαταθήκες

«∆εν καλούµαστε απλώς να

στην περιπτωσή της Ν∆ επιβλή-

νόµενα, που πλήγωσαν όλους

νεοδηµοκράτη, τον απλό λαό

τσερ, τον Ανδρέα Λεντάκη και

και τη σοφία αυτών των δυο

βγάλουµε τον νέο υποψήφιο

θηκε από τη βάση. Ζήτησε ακο-

και αφορούν πολύ λίγους», είπε

της Ν∆. Άκουγα ότι είµαι γραφι-

τον Οδυσσέα Ελύτη, λέγοντας

ηγετών», είπε.

πρωθυπουργό, αλλά αυτόν που

λούθως να γίνει συνέδριο θέσε-

και πρόσθεσε πως «πάνω από

κός, πάντα µιλούσα λαϊκά, µπεσαλίδικα και θεσσαλονικιώτικα.

ότι «η αγάπη για την δκιά τους

Χαρακτήρισε δε, «ψεύτικο»

θα µας οδηγήσει στη νεά µετα-

ων και αρχών ως το Μάρτιο προ-

τους µισούς απ’ όσους δεν µας

πατρίδα ήταν το κοινό τους

το δίληµµα, να κρατήσουµε τις

πολίτευση. Μόνο όποιος κερδί-

κειµένου «να αναδιοργανωθου-

ψήφισαν, στράφηκαν στην απο-

Μιλάω χωρίς στρογγυλέµατα,

στοιχειο».

διαχρονικές αξίες, ή να ενστερ-

σει τη µάχη των ιδεών, µπορεί

µε,να δώσουµε λόγο στα µέλη

χή. Αυτοί δεν προσχώρησαν σε

δεν ήµουν εγώ γραφικός, κάποι-

άλλη παράταξη, και είναι περισ-

οι άλλοι ήταν γραφικοί, ανίκανοι

Φ ω τοβο λί δες

KAPAMANΛHΣ – Άσε, Bαγγέλη... H αρχηγία είναι “παλούκι”! Γι’ αυτό παρηγορήσου!

σότεροι από όσους έφυγαν. ∆εν

και τραγικοί και µας έφεραν σε

µπορούµε να κυνηγούµε ορια-

αυτή την κατάσταση».

κούς ψηφοφόρους, όταν αδει-

Ο κ. Ψωµιάδης έκανε λόγο

άζουν οι δεξαµενές της δικής

για «λάθος νοοτροπίες, αλαζο-

µας παράταξης», αναφερόµενος

νεία, προσωπικές συµπεριφο-

στο παράδειγµα των εκλογών

ρές, κακή επικοινωνιακή πολιτι-

στις ΗΠΑ, «όπου στη µάχη για το

κή, που διέκοψαν την επαφή µε

χρίσµα των ∆ηµοκρατικών η

τον κόσµο της Ν∆, και έφεραν

Κλίντον υποστήριξε ότι έπρεπε

το βαρύ αποτέλεσµα στις εκλο-

να δοθεί προτεραιότητα στον

γές» και πρόσθεσε:

ευκαιριακό ψηφοφόρο και είχε

«Σήµερα, δεν έχουν θέση

µαζί της και τα ΜΜΕ. Ο Οµπάµα

στελέχη και διορισµένοι, που

υποστήριξε ότι δεν µπορούµε

τους τίµησε ο Καραµανλής και

να χάνουµε τον µόνιµο και να

πρόδωσαν την εµπιστοσύνη της

κυνηγάµε τον ευκαιριακό. Είµα-

παράταξης».

στε κεντροδεξιό κόµµα δεν θα

Ο κ. Ψωµιάδης “φωτογράφι-

µετακινηθούµε προς το ΠΑΣΟΚ

σε” πολλούς από εκείνους, που

για να κερδίσουµε ταλαντευό-

κάθονταν στις πρώτες σειρές

µενους ψηφοφόρους. Τα µεγά-

των συνέδρων.

λα κόµµατα κερδίζουν πείθον-

«Αδιαφορήσατε και φέρατε

τας την κοινωνία, όχι ξεγελών-

την παράταξη δέκα µονάδες πί-

τας οριακούς ψηφοφόρους.

σω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆υστυχώς,

ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα και µας φτά-

αποδειχθήκατε ανίκανοι. Η Ν∆

νει. ∆εν χρειαζόµαστε δεύτερο».

µύριζε καµαρίλα. Έξι χρόνια

Κλείνοντας, πρότεινε να δι-

τρώγαµε τις σάρκες µας», είπε.


10

EΠIKOINΩNIA

Πολιτισµός

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

µας και για όλους τους άλλους. Για να

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

µην επαναλάβω τη γνωστή ρήση, ότι τον κόσµο τον παραλάβαµε δανεικό,

Α

φορµή για το σηµερινό άρθρο

για να τον παραδώσουµε αναλλοίωτο

αποτέλεσε το θλιβερό θέαµα

και άφθαρτο στις επόµενες γενιές.

των σκοτωµένων ζώων στην άκρη των

Έχω την εντύπωση ότι οι προηγού-

δρόµων. Γάτες και σκυλιά κυρίως, αλλά

µενες γενιές είχαν µιά πιο ουσιαστική

και άλλα ζώα που βρίσκονται σκοτωµέ-

και αγαπητική σχέση µε το φυσικό πε-

να ιδίως σε ορεινές περιοχές, όπως λα-

ριβάλλον. Τα δέντρα, τα φυτά, οι ποτα-

γοί, σκαντζόχοιροι, αλεπούδες, νυφί-

µοί, οι θάλασσες, τα ζώα ήταν ένα κοµ-

τσες.

µάτι του εαυτού τους.

Ένα φαινόµενο που σίγουρα πολ-

Οι Σκυριανοί, όπως και οι Xαλκιδι-

λούς από µας θλίβει ή και εξοργίζει. Οι

κιώτες, ονοµάζουν τα ζωντανά τους

δρόµοι σε αρκετές περιπτώσεις µοι-

“πράµατα” και νοµίζω πολύ σωστά τα

άζουν µε σφαγείο.

λένε, αν σκεφτούµε ότι η λέξη “πράγ-

Μιά συνηθισµένη µέρα ήταν η

µα” βγαίνει από τη λέξη “πράττω”, δη-

Τετάρτη, όταν στη διαδροµή από τα Ν.

λαδή είναι ακόµη και τα ζώα, τα φυτά,

Πλάγια µέχρι τα Σήµαντρα συνάντησα

και όλα τα γύρω µας εκφάνσεις του

εννέα σκοτωµένα ζώα. Στην άκρη του

εαυτού µας, κοµµάτι µας, από τη ψυχή

δρόµου. Παραπεταµένα και κάποιες φο

ψυχή µας. Γι’ αυτό κι ό,τι τα προσβάλ-

ρές διαλυµένα, προκαλούν µε το µα-

λει, ουσιαστικά τον ίδιο µας τον εαυτό

κάβριο θέαµά τους. Τα δυστυχή –αδέ-

καταστρέφει.

σποτα, προφανώς– ζώα πέφτουν θύµα-

Ο άνθρωπος, επιτέλους, πρέπει να

τα, σκοτώνονται από τα αυτοκίνητα,

καταλάβει ότι το µέλλον του από τον

που τρέχουν µε µεγάλη ταχύτητα

κρίκο µιάς αλυσίδας κρέµεται. Που έτσι

στους ήδη στενούς δρόµους.

και χαθεί, και ο ίδιος χάθηκε.

Οι πληροφορίες µου λένε ότι αρκε-

Σφαγείο οι δρόµοι

τές φορές η τουριστική αστυνοµία έκανε συστάσεις ίσως στους δήµους για την αποµάκρυνση των άτυχων ζωντα-

Τώρα θα µου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Τα γνωρίζετε, και µάλιστα πολύ καλά. Απλώς, σας τα ξαναθυµίζω µε αφορµή τα κακόµοιρα ζωάκια, τα σκοτωµένα στην άκρη των δρόµων.

νών. Είναι και θέµα αισθητικής και καθα-

Άραγε, είναι δείγµα πολιτισµού,

ριότητας. Ίσως αυτό δεν φτάνει. Χρει-

παιδείας, ήθους και σεβασµού; Γιατί υ-

άζεται µια πιο ολοκληρωµένη µελέτη

πάρχουν κι άλλα παρ’ εκτός της υλικής

προστασίας των ζώων σε οδικούς κόµ-

ευηµερίας και ευζωίας που µονοπω-

βους ταχείας κυκλοφορίας. Με κάποιο

λούν το ενδιαφέρον µας.

σύρµα ίσως, που θα τα προφυλάσσει

Κάποτε σ’ αυτόν τον τόπο οι ά-

από τα αυτοκίνητα. ∆εν ξέρω και ίσως

νθρωποι ζωγράφιζαν πάνω σε τοίχους,

κάποιοι, πιο αρµόδιοι από µένα, να γνω

σε βράχια, σε πηλό, ένα πουλί, ένα ψά-

ρίζουν καλύτερα τους τρόπους προ-

ρι, ένα λιοντάρι, ένα ελάφι και πιστοποιούσαν την άρρηκτη ενότητά τους

στασίας των.

µε ό,τι τους περιέβαλλε.

Πιστεύω ότι ο πολιτισµός και ο ανθρωπισµός ενός λαού κι ενός ανθρώ-

∆εν ήταν µόνοι. Ακόµη και οι θεοί

που εκδηλώνονται και κρίνονται και α-

τους είχαν την όψη των ζώων τους.

πό τον σεβασµό που δείχνουν στα ζώα,

Ακόµη και στην ορθόδοξη ζωγραφική

κυρίως στα ανυπεράσπιστα, αθώα πλά-

και παράδοση ο ζωικός και φυτικός

σµατα, όπως οι γάτες και οι σκύλοι.

κόσµος ενσωµατώθηκε στην αγιογρά-

Η τρυφερή συντροφιά των ζώων

φηση των ναών. Η πρώτη παράσταση

αυτών πλάθει τον ψυχικό µας κόσµο.

του Χριστού είναι ο καλός ποιµένας µε

Είναι πολλές φορές πηγή ευαισθησίας

ένα πρόβατο στους ώ-µους. Ο άγιος

και τρυφερότητας σε µιάν εποχή βαρ-

Μάµας εικονίζεται συντροφιά µε άγρια

βαρότητας και χυδαιότητας.

θηρία. Ο άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ

Τα ζώα έχουν δικαιώµατα και η Συν-

µιλούσε στα ζώα για την ανάσταση του

θήκη του Άµστερνταµ περιέχει ειδικό

Χριστού. Ακόµη και στην ίδια τη µυστη-

πρωτόκολλο για την προστασία των

ριακή ευχαριστιακή ζωή της Eκκλησίας

ζώων. Σεβασµός στα ζώα, ζωντανά ή

ο υλικός κόσµος ενσωµατώνεται και επιβάλλουν σε όλους µας µιά πιο ου-

είναι συνέπεια των αγαπητικών σχέσε-

τους στο φυσικό περιβάλλον. Νοσεί ο

αγιάζεται. Εκκλησία πια γίνεται όλος ο

Όµως, αυτό που πιστεύω και το

σιαστική σχέση µε το περιβάλλον και

ων είτε µε το επέκεινα (όπως κι αν

άνθρωπος, νοσεί και ο κόσµος. Η µό-

κόσµος. Που ή θα σωθεί ή θα κατα-

καταθέτω, είναι ότι σε τέτοιο βαθµό

τον κόσµο. Θυµίζω ότι η πρώτη συνέ-

αυτό το ορίζει) είτε µε το πρόσωπο

λυνση του περιβάλλοντος είναι αποτέ-

στραφεί. Η απόφαση βρίσκεται στα

αλλοτρίωσης φτάσαµε, που θα βλέ-

πεια της παλαιοδιαθηκικής αδελφοκτο-

που τον περιβάλλει.

λεσµα της κακίας του ανθρώπου. Και

χέρια των ανθρώπων.

πουµε στην άκρη των δρόµων χτυπη-

νίας( Κάιν / Άβελ) ήταν η ερήµωση του

µένους ανθρώπους –ίσως αυτό ήδη να

κόσµου.

νεκρά.

συµβαίνει στα µεγάλα αστικά κέντρα– και θα αδιαφορούµε. Ο πολιτισµός, η παιδεία, το ήθος

Η ανθρωπότητα ανέκαθεν ιεροποί-

όσο κι αν ακούγεται αυτό ανόητο ή α-

Και για να τελειώνω εδώ, γιατί ίσως

ησε την εξουσία του Εγώ και αυτοβού-

πλοϊκό, να θυµίσω απλώς ότι η σχέση

έχω παραπάρει αέρα, θα επαναλάβω

Ο άνθρωπος, όταν αλλοιώνει το

λως την σταθερή Τάξη και ∆ικαιοσύνη

µας µε το περιβάλλον, τον κόσµο που

κάποιους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη

“είναι” του και τρέπεται στη φθαρτότη-

µετέβαλε σε Αταξία και Χάος. Και όλα

µας περιβάλλει, είναι σχέση πρωτίστως

από το “Άξιον Εστί”: «Kαι θα ’ρθουνε

τα, υποτάσσεται στο χάος. Το κάλλος

αυτά, φυσικά, έχουν και το αντίκρισµά

ηθική.

χρόνια χλωµά και αδύναµα µέσα στη

Το ήθος µας εκφράζουµε –ή µάλ-

γάζα. Και θα ’χει ο καθένας τα λίγα

λον καθόλου δεν εκφράζουµε– µε το

γραµµάρια της ευτυχίας. Και θα ’ναι τα

να καίµε τα δάση, να µολύνουµε τα

πράγµατα µέσα του κιόλας ωραία ερεί-

νερά και τις θάλασσες, να οδηγούµε

πια». Και επίσης, «κι όσο τρώει την ύλη

στον αφανισµό ζώα και φυτά που είναι

ο καιρός, τόσο βγαίνει πιο καθαρός ο

απαραίτητα, όχι µόνο στην κοσµική α-

χρησµός απ’ την όψη του: ΤΗΝ ΟΡΓΗ

λυσίδα της ισορροπίας και της αρµο-

ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ

νίας, αλλά και στο στολισµό τον δικό

ΒΡΑΧΩΝ Τ’ ΑΓΑΛΜΑΤΑ!».

µας. Γιατί ο κόσµος είναι στολίδι για

[]


Media

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Ε

νδεικτική των προθέσεων των αναγνωστών αυτή η Κυριακή ως προς τις κυκλοφορίες των εφηµερίδων. Το ΘΕΜΑ για άλλη µια Κυριακή έσπασε το νήµα και τερµάτισε πρώτο, µε 220.000 φύλλα. Αντίθετα το ΒΕΤΟ του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου µε δυσκολία κατάφερε να καθίσει λίγο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 χιλιάδων φύλ λων, πουλώντας, µόλις 113.000, δηλαδή τελευταίο από όλους τους µεγάλους: Έτσι λοιπόν, στη 2η θέση µε τις µέχρι στιγµής µετρήσεις βρίσκεται η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ µε 155. 000 φύλλα και ακολουθούν το ΒΗΜΑ µε 152. 000, το ΕΘΝΟΣ µε 135. 000 και η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ µε 125.000 φύλλα. ια 2η συνεχόµενη φορά ο Ant1 αναγκάστηκε να διακόψει το πρόγραµµα του το Σάββατο εξαιτίας απειλητικού τηλεφωνήµατος που προειδοποιεί για τοποθέτηση εκρηκτικού µηχανισµού. Μετά τη διακοπή του XFactor την Παρασκευή, σειρά είχε και ο «∆ιάδοχος του Uri Geller». Το σό ου κόπηκε στις 22.00 και το κανάλι έβαλε σε επανάληψη το προηγούµενο επεισόδιο, ώστε να γίνει εκ κένωση της αίθουσας και να ακολουθήσει ο απαραίτητος έλεγχος. Μήπως σήµερα τελικά τα τηλεφωνήµατα είναι από ανταγωνιστικά κανάλια; την αρχή ακούστηκε ως φήµη... Κι όµως τελικά δεν είναι! Ο λόγος για τον Α. Μικρούτσικο και την επικείµενη επιστροφή του στον ALPHA και στο είδος που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλα.Το Reality. Μετά τη λύση της συνεργασίας του µε το STAR, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε εκτός τηλεοπτικής πραγµατικότητας µέχρι τη στιγµή που στους ιθύνοντες του ALPHA έφτασε ένα concept, real life, το οποίο σύµφωνα µε πληροφορίες θα καταπιάνεται µε καθηµερινές ιστορίες ανθρώπων και των προβληµάτων που έχουν. Ποιόν σκέφτηκαν αµέσως? Τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν, αν όλα προχωρήσουν κανονικά τότε δεν αποκλείεται να δούµε ξανά τον γνωστό παρουσιαστή από τη νέα χρονιά στις οθόνες µας..

Γ

Σ

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

08.00 Ντοκυµαντέρ 09.00 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 09.15 Πάµε Παντού (Ε) 10.30 Ελληνική Ταινία 12.00 Ειδήσεις 13.00 Ποδόσφαιρο (Τοπικό Πρωτάθληµα) 15.00 Εν Χαλκιδική µε τον Κ.Γλύκο 17.00 Επικαιρότητα (Κ.Γλύκος- Σ.Ευτάτογλου) 17.30 Σπιτικά και νόστιµα µε την Κ.Ζολλά 18.15 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 18.30 Ντοκυµαντέρ 19.00 Auto car (τηλεπωλήσεις αυτοκινήτων) 19.30 Travel Guide (Ταξιδιωτική εκποµπή) 21.00 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων µε το Μ.Γιαννάκα 22.00 ΉΞΕΙΣ... ΑΦΗΞΕΙΣ µε το Θ. ∆ούκα 23.30 ∆ελτίο Ειδήσεων 00.30 Ξένη Ταινία

7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Κοινωνία MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί Ψυχαγωγικό µαγκαζίνο 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Τρεις Χάριτες (Ε) Κωµική σειρά 15.40 Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 50-50 (Ε) 18.10 Η ζωή της άλλης Κοινωνική σειρά 19.00 Μυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Λάκης, ο γλυκούλης 22.15 Επτά θανάσιµες πεθερές 23.30 Έρευνα Εκποµπή έρευνας 00.50 Τελευταία γεγονότα 01.00 The Shield 02.00 ∆εύτερη ευκαιρία 03.00 Fantasy island 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Στη σκιά του πολέµου (Ε)

06.00 Λόλα (Ε) Κωµική σειρά µε τους Αντα Λιβιτσάνου, Θανάση Ευθυµιάδη, Χρήστο Βασιλόπουλο, Τάσο Χαλκιά. 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα Eνηµερωτική εκποµπή 10.00 10 µε 1 µαζί Eνηµερωτικό µαγκαζίνο που παρουσιάζουν ο Γιώργος Καραµέρος και ο Σπύρος Χαριτάτος. 13.00 ANT1 news 13.15 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς 16.15 Αξίζει να το δεις 17.40 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 17.45 Ράδιο αρβύλα 18.50 Με αγάπη 19.00 Love bites 20.00 ANT1 news 21.00 Εκποµπή (Ε) 23.00 Grey's anatomy 24.00 Ολα 10 02.30 Το κλειδί του Παραδείσου (Ε) 03.30 Ευτυχισµένες µέρες 04.30 Τηλεαγορά 05.10 Mobile fun 05.30 Πάτερ ηµών (E)

MEGA

ANT1

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ερωτικά παιχνίδια». 11.30 Οδησσός, µια άγνωστη Ελληνική πατρίδα 12.00 Τα πέτρινα λιοντάρια (Ε) 13.00 Τα παιδιά της γειτονιάς (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Τσικιτίτας (Ε) 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Μαµά και γιος (Ε) 19.00 Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 19.10 Παράβαση «Θύµιος Καρακατσάνης Στάθης Ψάλτης». 20.00 Κανίνι 21.00 50ό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσ/νίκης 22.00 Israel Galvan: The Andalusian accent 24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (Ε) Σήµερα: «Ένας λαµπερός ήλιος», «Το πέρασµα», «Ισµαήλ». 01.45 Έγκληµα & έρευνα Eιδήσεις: 14.00, 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή Ενηµερωτική εκποµπή που παρουσιάζουν ο Βασίλης Λυριτζής και ο ∆ηµήτρης Οικονόµου. 10.00 Συµβαίνει τώρα Ενηµερωτική εκποµπή µε την Πόπη Τσαπανίδου. 13.00 Μένουµε Ελλάδα 16.00 Αινσταϊν 17.00 Στα µονοπάτια της Ασίας (Ε) 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ένας απένταρος λεφτάς». Κωµωδία, παραγωγής 1967, σε σκηνοθεσία Χρήστου Κυριακόπουλου. Παί ζουν: Γιάννης Γκιωνάκης, Ελένη Ανουσάκη, Αλέκος Τζανετάκος, Τάκης Μηλιάδης. 22.00 Ανταποκριτές Ενηµερωτική εκποµπή 23.00 Press Ενηµερωτικό τοκ σόου. 00.15 Τα επτά θανάσιµα α-µαρτήµατα 01.15 Απίστευτες τραγωδίες (Ε) Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

07.00 Ρωµαίος & Ιουλιέτα 08.00 Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Απόδραση 10.30 Αρπακτικά 11.30 Εκπληρωµένες επιθυµίες 12.30 Μαθήµατα µαγειρικής για τα παιδιά Σειρά ντοκιµαντέρ. 14.30 Οι κόρες του Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία 16.00 Η χαρά της ζωγραφικής 16.30 Μαγικός κόσµος 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 ∆ιάσωση ζώων 19.00 Το ψάρεµα 20.00 Η ανατροφή του µικρού ζώου 21.00 Ταξίδια στην άκρη του κόσµου 23.00 Αρχαία Μακεδονία Σειρά ντοκιµαντέρ. Σήµερα: «Χρυσή Μακεδονία». 24.00 2.013: Πετρέλαιο τέλος 01.00 Τα µεγαλύτερα µυστήρια του κόσµου Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Η άσχηµη που έγινε όµορφη (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα 10.00 Καφές µε την Ελένη Η Ε. Μενεγάκη µε τους Θ. Κουτσογιαννόπουλο, Γρ. Γκουντάρα, Φ. Κεφαλέα, Χρίσλα Γεωργακοπούλου, Αρη Καβατζίκη, Αλ. Πρίφτη, Μ. Μπανασάκη. 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (Συνέχεια) 18.00 Fatus olus 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Αλ Τσαντίρι Νιουζ 23.00 Αγρότης µόνος ψάχνει... (Ε) 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές 05.15 Για την καρδιά ενός αγγέλου (Ε)

06.15 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες Εκποµπή µαγειρικής µε τους Ντίνα Νικολάου και ο Θανάσης Πάτρας. 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star Η Χριστίνα Λαµπίρη έχοντας στο πλάι της τους Θοδωρή Ρακιντζή, Μαρία Ένεζλη, ∆ήµητρα Ρουµπέση και Νανά Καραγιάννη συζητά και σχολιάζει τα πρόσωπα που προσελκύουν τη δηµοσιότητα. 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Απόλυτη διαγραφή» 23.30 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 00.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το οτοστόπ του τρόµου» 02.15 The dead zone 03.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι ώρες» (The hours).

06.00 Πανόραµα 07.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Πείτε το στο ALTER 11.00 Εδώ και τώρα Ενηµερωτική εκποµπή 12.00 Πoλύ µπλα µπλα 16.00 Μεσηµεριανό express Ψυχαγωγική εκποµπή. 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 20.55 Auto ALTER 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εντιµότατοι κληρονόµοι» 23.00 Αθέατος κόσµος Ενηµερωτική µε τον Κώστα Χαρδαβέλλα. 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Επιθεωρητής Βαλαντέρ: Ένοχο µυστικό» 04.15 Μasterminds Αστυνοµική σειρά Eιδήσεις: 15.45, 20.00, 22.45

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


12

EΠIKOINΩNIA

Tρίτη 10 Nοεµβρίου 2009

Aθλητισµός

Στα γήπεδα της Xαλκιδικής Eπιµέλεια: AΓΓEΛOΣ BAΓΓΛHΣ

∆’ EΘNIKH

Aτύχησε η N. Kαλλικράτεια στην Έδεσσα Aναβλήθηκε ο αγώνας του Πολυγύρου Η

καλή εµφάνιση δεν συνδυάσθηκε µε βαθµούς ή βαθµό για την Καλλικράτεια, η οποία ηττήθηκε µε 1 - 0 από τον Εδεσσαϊκό. Η τύχη γύρισε την πλάτη στο σύλλογο της Χαλκιδικής, διότι, όχι µόνο δεν µπόρεσε να µετατρέψει τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά έχασε και πέναλτι στο 90’ του παιχνιδιού. Άτυχη ήταν και η ΝΙΚΗ Πολυγύρου, η οποία αναµετριόταν µε τον Π.Α.Ο.∆. στην

έδρα του, όµως µιά άτυχη στιγµή µπόρεσε να διακόψει το παιχνίδι µόλις στο 7’. Ο δεύτερος βοηθός του αγώνα στραµπούληξε το πόδι του και δεν µπόρεσε να συνεχίσει. Έτσι, το παιχνίδι διεκόπη και η διοργανώτρια Aρχή θα αποφασίσει πότε ακριβώς θα διεξαχθεί. Ο Π.Ο.Μ. είχε ρεπό αυτή την αγωνιστική, “γεµίζοντας τις µπαταρίες” του για τη δύσκολη συνέχεια. 7η Aγωνιστική

ΑΡΙ∆ΑΙΑ - ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ (αναβολή) ΚΟΥΦΑΛΙΑ - ΣΟΧΟΣ 0 - 0 ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1 - 1 ΠΑ.Ο.∆. - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (αναβολή) ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ 0 - 1 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ - Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 1 - 0 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΚΥ∆ΡΑ 1 - 3 Bαθµολογία ΑΕΤΟΣ Σκύδρας 19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων 13 Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας 12

ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς 12 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 11 ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας 9(*) Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ 9 Π.Ο. Μουδανιών 8 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 8 Π.Α.Ο. Κουφαλίων 8 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Αγιονερίου 8 Π.Α.Ο. ∆ιοικητηρίου 6(*) ΕΘΝΙΚΟΣ Σοχού 3 ΝΙΚΗ Πολυγύρου 2(*)

∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 0(*) (*) Έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Eπόµενη Aγωνιστική Kυριακή 15 Nοεµβρίου (3 µ.µ.) ΚΟΥΦΑΛΙΑ - ΑΡΙ∆ΑΙΑ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ - ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ ΣΟΧΟΣ - Π.Α.Ο.∆. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ

B’ EPAΣITEXNIKH

O Tαξιάρχης “αφεντικό” στον Bόρειο Όµιλο Συντριβή του Aγίου Mάµα εντός έδρας από τις Kαλύβες BOPEIOΣ OMIΛOΣ ταν ένα ντέρµπι το παίρνεις µε σκορ 3 - 0, και µάλιστα εκτός έδρας, τότε µάλλον δεν είναι... “ντέρµπι”. Ο Ταξιάρχης, λοιπόν, µετέτρεψε σε “υγιεινό περίπατο” το µατς µε τη Γαλάτιστα και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθµολογίας. Σηµαντικό παιχνίδι διεξήχθη και στο Στανό µε την τοπική οµάδα να υποδέχεται τα Ν. Ρόδα. Οι φιλοξενούµενοι κέρδισαν 3 - 4 και παραµένουν τρίτοι, ενώ ο Στανός, µε αυτήν την ήττα, έπεσε στην 6η θέση. Ο Χολοµών Ριζών / Παλαιόχωρας συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα, φτάνοντας αισίως τα τριάντα γκολ, ενώ έχει δεχτεί µόλις τρία! Αυτήν τη φορά “θύµα” του ήταν το Μεταγγίτσι, το οποίο φιλοδώρησε µε εφτά γκολ! Το τελικό αποτέλεσµα ήταν 2 - 7 και βρίσκει το Χολοµώντα στη 2η θέση, ενώ το Μεταγγίτσι στην 9η.

Ό

7η Aγωνιστική ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΧΟΛΟΜΩΝ 2 - 7 ΣΤΑΝΟΣ - Ν. ΡΟ∆Α 3 - 4 ΝΕΟΧΩΡΙ - ΓΟΜΑΤΙ 2 - 0 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΡΑΣΤΑ 3 - 1 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 - 0 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 0 - 3 ΚΡΗΜΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 5 Bαθµολογία ΧΟΛΟΜΩΝ Ριζών / Παλαιόχωρας 19 ΧΟΛΟΜΩΝ Ταξιάρχη 18 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. Χαλκιδικής 16 ΞΕΡΞΗΣ Ν. Ρόδων 16 ΑΝΘΕΜΟΥΣ Γαλάτιστας 13 ΘΥΕΛΛΑ Στανού 12 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. Παναγίας 11 ΕΛΠΙΣ Βραστών 9 Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Νεοχωρίου 6(*) ΘΥΕΛΛΑ Μεταγγιτσίου 6 Α.Ο. Μεταµόρφωσης 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγ. / Στρατονίκης 3(*) ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γοµατίου 3 ∆ΟΞΑ Κρήµνης 3

(*) Έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 14 Νοεµβρίου Γήπεδο Στανού (3 µ.µ.) ΣΤΑΝΟΣ - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ Γήπεδο Παλαιόχωρας (3 µ.µ.) ΧΟΛΟΜΩΝ - ΝΕΟΧΩΡΙ Γήπεδο Στρατονίκης (3 µ.µ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΚΡΗΜΝΗ Κυριακή 15 Νοεµβρίου Γήπεδο Γοµατίου (11 π.µ.) ΓΟΜΑΤΙ - Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ Γήπεδο Ταξιάρχη (11 π.µ.) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Γήπεδο Ν. Ρόδων (3 µ.µ.) Ν. ΡΟ∆Α - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γήπεδο Βραστών (3 µ.µ.) ΒΡΑΣΤΑ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ την έδρα του ο Άγιος Μάµας ηττήθηκε µε 1 - 4 από τη ∆ΟΞΑ Καλυβών, χάνοντας έτσι αισθητά την επαφή του

Σ

µε την κορυφή της βαθµολογίας. Η Τρίγλια κέρδισε µε το φτωχό 1 - 0 τον Άγιο Παντελεήµονα και αύξησε τη διαφορά της από την Παλλήνη και το ∆ιονυσίου, οµάδες που “στραβοπάτησαν” εντός έδρα τους. 7η Aγωνιστική ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ 2 - 2 ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ΚΑΛΥΒΕΣ 1 - 4 ΤΡΙΓΛΙΑ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1 - 0 ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 2 - 0 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ 1 - 1 ΟΡΜΥΛΙΑ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 2 - 1 ΦΟΥΡΚΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ 5 - 0 Bαθµολογία Π.Ο. Τρίγλιας 19 ΑΙΓΕΑΣ Παλλήνης 14 ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου 13 ΑΕΤΟΣ Φούρκας 13 Α.Ε. Αγ. Παύλου / Ν. Ηράκλειας 12 ΕΛΠΙΣ Αγίου Παντελεήµονα 12 Α.Σ. Αγίου Μάµα 12 Α.Σ. Ν. Σκιώνης 11

∆ΟΞΑ Ορµύλιας 9 ΑΙΑΣ Ελαιοχωρίων 7 ∆ΟΞΑ Καλυβών 7 ΑΡΗΣ Κασσανδρείας 7 ΕΛΠΙΣ Πολυγύρου 0 ΟΛΥΝΘΟΣ Ολύνθου 0 7η Aγωνιστική Σάββατο 14 Νοεµβρίου Γήπεδο Αγίου Μάµα (3 µ.µ.) ΑΓ. ΜΑΜΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ Γήπεδο Πολυγύρου (3 µ.µ.) ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΡΜΥΛΙΑ Γήπεδο Ν. Γωνιάς (3 µ.µ.) ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ Κυριακή 15 Νοεµβρίου Γήπεδο Αγ. Παντελεήµονα (11 π.µ.) ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ Γήπεδο Ν. Σκιώνης (3 µ.µ.) Ν. ΣΚΙΩΝΗ - Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ Γήπεδο Καλυβών (3 µ.µ.) ΚΑΛΥΒΕΣ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Γήπεδο Ελαιοχωρίων (3 µ.µ.) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - ΦΟΥΡΚΑ

Γ’ EPAΣITEXNIKH

“Λευκή ισοπαλία” στο ντέρµπι του Bορρά Άνετη επικράτηση για το Πολύχρονο BOPEIOΣ OMIΛOΣ AΣTEPAΣ Aγίου Νικολάου, ο οποίος προπορεύεται των υπολοίπων, ήρθε ισόπαλος 0 - 0 µε τα METAΛΛEIA KAΣΣAN∆PAΣ Στρατωνίου. Oι δύο οµάδες είναι σε θέση να διεκδικήσουν µέχρι τέλους την άνοδο. Ισοπαλία ήρθε, επίσης, και η αναµέτρηση µεταξύ του Aγίου Πρόδροµου και του ΠAOK Aρναίας, ενώ τους πρώτους του βαθµούς κατέκτησε το Παλαιόκαστρο, κερδίζοντας µε 2 - 0 εκτός έδρας το Γεροπλάτανο.

Ο

5η Aγωνιστική ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 0 - 0 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 - 2 ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ - ΑΡΝΑΙΑΣ 2 - 2 Bαθµολογία ΑΣΤΗΡ Αγίου Νικολάου 13 "ΤΑ Μ.Κ." Στρατωνίου 10 ΠΑΟΚ Αρναίας 7 Π.Α.Ο. ∆ουµπιών 6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Προδρόµου 4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Παλαιοκάστρου 3 Α.Ε.Σ. Γεροπλάτανου 0 Eπόµενη Aγωνιστική

Κυριακή 15 Νοεµβρίου Γήπεδο Παλαιοκάστρου (11 π.µ.) ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Γήπεδο ∆ουµπιών (11 π.µ.) ∆ΟΥΜΠΙΑ - ΑΡΝΑΙΑ Γήπεδο Παλαιόχωρας (3 µ.µ.) ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρεπό: "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ ύκολο απόγευµα είχε το Πολύχρονο, που κέρδισε µε χαρακτηριστική άνεση τον ΑΕΤΟ Ζωγράφου.

Ε

Ισοπαλία είχαµε µε σκορ 2 - 2 ανάµεσα στον A.O. Σάρτης και στον HPAKΛH N. Φώκαιας, ενώ το παιχνίδι του AΠOEΛ Γερακινής µε την ΠAΛΛHNH Παλιουρίου δεν διεξήχθη. 5η Aγωνιστική ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΠΑΛΙΟΥΡΙ (δεν διεξήχθη) ΣΑΡΤΗ - Ν. ΦΩΚΑΙΑ 2 - 2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 - 0 Bαθµολογία ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Φώκαιας 11 Α.Ο. Σάρτης 8 ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πολυχρόνου 8

ΑΠΟΕΛ Γερακινής 4(*) ΑΕΤΟΣ Ζωγράφου 4 ΠΑΛΛΗΝΗ Παλιουρίου 3(*) (*) Έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Eπόµενη Aγωνιστική (2ος γύρος) Σάββατο 14 Νοεµβρίου Γήπεδο Γερακινής (3 µ.µ.) ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΣΑΡΤΗ Γήπεδο Ν. Φώκαιας (3 µ.µ.) Ν. ΦΩΚΑΙΑ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Κυριακή 15 Νοεµβρίου Γήπεδο Παλιουρίου (3 µ.µ.) ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Aθλητισµός

Tρίτη 10 Nοεµβρίου 2009

A’ EPAΣITEXNIKH

13

EΠIKOINΩNIA

Πήρε το ντέρµπι της Aγωνιστικής η Άφυτος Σ

πουδαίο παιχνίδι έγινε στην Άφυτο µεταξύ της τοπικής οµάδας και της µέχρι πρότινος πρωτοπόρου Αρναίας. Πολλές φάσεις, δυνατά µαρκαρίσµατα και πολλά γκολ επεφύλασσε το ντέρµπι αυτό, του οποίου τελικός νικητής ήταν η Άφυτος µε σκορ 3 - 2. Oι δύο οµάδες ισοβαθµούν στην κορυφή και στο µέλλον θα φανεί ποια από τις δύο θα έχει διάρκεια στο παιχνίδι της. Ο ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου επικράτησε σχε τικά εύκολα επί του N. ∆ΙΑΓΟΡΑ N. Πλαγίων µε 3 - 1, ενώ εύκολο πέρασµα είχαν

και τα Ν. Σύλλατα, που συνέτριψαν την ουραγό της βαθµολογίας AKANΘO Iερισσού µε 0 - 6! Νίκη ψυχολογίας πέτυχε ο ΕΡΜΗΣ N. Ποτίδαιας, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας τη Συκιά και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας. 8η Aγωνιστική ΚΡΗΝΗ - ΛΑΚΚΩΜΑ 3 - 2 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ 3 - 1 ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ 0 - 6 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΝΙΚΗΤΗ 3 - 1 ΣΥΚΙΑ - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ 1 - 3

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ 2 - 1 ΑΦΥΤΟΣ - ΑΡΝΑΙΑ 3 - 2 Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 4 Bαθµολογία ΑΠΟΛΛΩΝ Αρναίας 18 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Αφύτου 18 ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης 17 ΑΣΤΗΡ Ν. Συλλάτων 17 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς 15 ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου 15 ∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος 12 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. Μαρµαρά 12 ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης 11

Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων 10 ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας 10 Α.Ο. Σηµάντρων 8 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς 7 ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας 7 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ν. Φλογητών 3 ΑΚΑΝΘΟΣ Ιερισσού 0 Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 14 Νοεµβρίου Γήπεδο Ν. Συλλάτων (3 µ.µ.) Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ - ΚΡΗΝΗ Γήπεδο Νικήτης (3 µ.µ.) ΝΙΚΗΤΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Γήπεδο Αρναίας (3 µ.µ.) ΑΡΝΑΙΑ - ΣΥΚΙΑ Κυριακή 15 Νοεµβρίου Γήπεδο Σηµάντρων (11 π.µ.) ΣΗΜΑΝΤΡA - ΠΟΡΤΑΡΙΑ Γήπεδο Λακκώµατος (3 µ.µ.) ΛΑΚΚΩΜΑ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ Γήπεδο Ν. Ποτίδαιας (3 µ.µ.) Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ Γήπεδο Νεοχωρίου (3 µ.µ.) ΒΑΡΒΑΡΑ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Γήπεδο Ν. Φλογητών (3 µ.µ.) Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ - ΑΦΥΤΟΣ

Νίκη του ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Πορταριάς επί της Nικήτης Ό

χι τόσο εύκολα, όσο δείχνει το τελικό 3 - 1, κέρδισε η Πορταριά τη Νικήτη. Οι φιλοξενούµενοι δεν είχαν την τύχη µε το µέρος τους, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αξιοποιήσουν µε επιτυχία όλες τις ευκαιρίες τους. Στο πρώτο ηµίχρονο, η Πορταριά ευτύχησε να ανοίξει νωρίς το σκορ (µόλις στο 6’) µε τον Μασµανίδη, ο οποίος σε ξαφνική αντεπίθεση έκανε την προβολή και έστειλε την µπάλα στα δίχτυα. Στο 10’ παρουσιάστηκε και πάλι ευκαιρία για τους γηπεδούχους µε τον Ιωσηφίδη, ο οποίος έπιασε ανάποδη κεφαλιά, αλλά ο τερµατοφύλακας απέκρουσε µε υπερένταση. Στο 30’ ήταν η σειρά της Νικήτης να απειλήσει, καθώς ο Στεργιούδης σούταρε από πλεονεκτική θέση, όµως η µπάλα πέρασε άουτ. Στο 32’ η Πορταριά πέτυχε το 2 - 0 µε τον Καρακώστα, που βγήκε τετ-α-τετ και µε ωραίο σουτ έδωσε προβάδισµα ασφαλείας για την οµάδα του. Στο 36’, ο Φραγγάλης για τη Νικήτη προσπάθησε να απειλήσει µε απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο τερµατοφύλακας έδιωξε σε κόρνερ.

∆ύο λεπτά πριν την ανάπαυλα του ηµιχρόνου, η Νικήτη κέρδισε φάουλ έξω από τη µεγάλη περιοχή. Εκτελεστής και πάλι ο Φραγγάλης, ο οποίος έστειλε την µπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο ηµίχρονο η απόδοση των παικτών έπεσε, καθώς επηρέασαν και οι καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση), µε τις δύο οµάδες να αναλώνονται κυρίως σε προσπάθειες στη µεσαία γραµµή. Η Πορταριά “κλείδωσε” το παιχνίδι, κάνοντας το 3 - 0 µε τη συµπλήρωση µιάς ώρας παιχνιδιού, ενώ το µόνο που κατάφερε η Νικήτη, ήταν να µειώσει σε 3 - 1, που έµελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσµα. ∆ιαιτητές: Σηµαιάκης, Σαργιαννίδης, Mιχαλούδης. Συνθέσεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς: Μανωλούτσος, Πέπας, Χατζής, Πατραλέξης, Αναστασιάδης, Μητράκος, Καρακώστας, Σαµαράς, Βλαχάκης, Ματπωίδης, Ιωσηφίδης. ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης: Χατζής, Ρέπα, Τσιντάρης, Σιδηρόπουλος, Φραγγάλης, Καραδήµος, Χιρζ, Σιδηρόπουλος, Στεργιούδης, Παρίσης, Σαρρής.

Άνετο πέρασµα του AETOY Bαρβάρας από τα N. Φλογητά Τ

όσο εύκολο πέρασµα για τον ΑΕΤΟ Βαρβάρας µέσα στα Φλογητά µε την τοπική οµάδα, πολύ λίγοι θα το περίµεναν. Οι φιλοξενούµενοι κέρδισαν µε 0 - 4, έχοντας ένα εύκολο απόγευµα. Από την άλλη, ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Φλογητών διαµαρτύρεται για τη διαιτησία, ωστόσο, όταν χάνουν κάποιοι µε τέτοιο σκορ, δεν νοµίζουµε να δικαιούνται να µιλούν µόνο για τη διαιτησία. Από την αρχή του παιχνιδιού, ο ΑΕΤΟΣ έδειξε τις προθέσεις του και µόλις στο 10’, άνοιξε το σκορ µε τον Νταντή. Πριν την εκπνοή του ηµιχρόνου, ο Κωτάκης διπλασίασε τα τέρµατα της οµάδας του, δίνοντας της ασφαλές προβάδισµα. Στο δεύτερο µέρος, και οι δύο οµάδες δηµιούργησαν ελάχιστες ευκαιρίες για να σκοράρουν, ωστόσο η Βαρβάρα κατάφερε να τις µετατρέψει σε γκολ. Στο 81’, ο Ραµιώτης έκανε το 3 - 0, ενώ, τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μιχαηλίδης έκανε το τελικό 4 - 0 µε απευθείας εκτέλεση φάουλ από το κέντρο σχεδόν του γηπέδου –η µπάλα ξεγέλασε τον τερµατοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα. ∆ιαιτητές ∆ράγκος, Τσοτίκας, Κασαµπάλης.

Συνθέσεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Φλογητών: Κυριόγλου, Μουχσιάδης (Ευαγγέλου 26’), Τσιρούδας, Τσεκερίδης, Σαρίδης, Μαµπεντζίδης, Μαύρος, Κυριόγλου ∆. Πετροµελίδης (Μαυρίδης 49’), Τογανίδης (Νοταρίδης 40’), Παρασκευόπουλος. ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας: Λουλοϊδης, Λάµπρου, Αποστόλου, Κοταρίδης, Ραµιώτης, Κωτάκης (Αλβανός 60’), Ντάντης, Βεκόπουλος, Στεργιαννούδης (Κωτάκης ∆. 50’), Μιχαηλίδης, Παπαευσταθίου. Σκόρερ Νταντής 10’, Κωτάκης 40’, Ραµιώτης 81’, Μιχαηλίδης 86’.


EΠIKOINΩNIA

14

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Aγγελίες

Μεσιτικό Γραφείο Λειβαδιώτη ∆ηµήτρη, Κασσάνδρεια, τηλ.: 6977-419.350 MEZONETEΣ MEZONETEΣ • ΕΛΑΝΗ Πωλείται υπερπολυτελής αυτόνοµη βίλα υπό κατασκευή 150 τµ µε 3∆ΣΚ3ΜΠ 2 επίπεδων µε ατοµική πισίνα 700τµ κήπο και εκπληκτική θέα στη θάλασσα ,σε ήσυχη πευκόφυτη περιοχή σε έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς οικισµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τιµή 400.000 ευρώ (ΚΩ∆13321) • ΦΟΥΡΚΑ Μεζονέτα, 93 τµ στην παραλία Φούρκας µε 2∆, ΣΚ, ΜΠ κήπο και χώρο στάθµευσης και µόλις 100µ από τη θάλασσα. Τιµή 100.000 • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται µεζονέτα 100 τµ µε 3∆ΣΚΜΠ ατοµική θέρµανση εξοπλισµένη κουζίνα θέση στάθµευσης τιµή µόνο 105. 000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας µεζονέτα 50 τµ µε 2 ∆Σ ΚΜ Π πλήρως επιπλωµένη µε ατοµική θέρµανση και όλα τα ηλεκτρικά Τιµή µόνο 59.000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται γωνιακή µεζονέτα 80 τµ µε 2∆ΣΚΜΠ πλήρως επιπλωµένη µε ατοµικό κήπο σε συ γκρότηµα κατοικιών µε πισίνα και γήπεδο µπάσκετ 150 µέτρα από τη θάλασσα τιµή 110.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα πωλείται µεζονέτα µε 1000 τµ κήπο σε µικρό συγκρότηµα κατοικιών µε πισίνα, φανταστική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση, σε φανταστική πευκόφυ τη περιοχή Τιµή 145. 000ευρώ. (ΚΩ∆5304) • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα 10µ από τη θάλασσα µέσα σε ένα καταπράσινο και πολύ ήσυχο περιβάλλον µε θέα πωλείται µεζονέτα 100τµ µε 2∆,ΣΚ,ΜΠ, βοηθητικό δωµάτιο, τζάκι, κου ζίνα υψηλής αισθητικής, µεγάλο

κήπο, µπάρµπεκιου και απέραντη θεα θάλασσα στην τιµή των 200.000 ευρώ, πολύ κοντά στη θάλασσα. (ΚΩ∆ 5311) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ∆ίπλα στη θάλασσα και µόλις 10µ από το κύµα, πολυτελής µεζονέτα αρίστης κατασκευής µε τεράστιες βεράντες , κήπο και χώρους στάθµευσης και καταπληκτική θέα θάλασσα. στην τιµή των 280.000 (ΚΩ∆ 19303) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Μεζονέτα µε θέα 110τµ κοντά στη θάλασσα, αρίστης κατασκευής µε 3∆, ΣΚ, 2WC, αποθ. χώρο, ιδιωτικό κήπο, χώρο στάθµευσης και απέραντη θέα στη θάλασσα, τιµή 140.000 ευρώ.(ΚΩ∆19300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Εντελώς αυτόνοµη µεζονέτα 100τµ , 2ο στη θάλασσα σε φανταστική περιοχή, µε τρία δω µάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ατοµικό κήπο και χώρο στάθµευσης και θεα θάλασσα. Τιµή 180.000 (ΚΩ∆ 8300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Ανεξάρτητη µεζονέτα ετοι µοπαράδοτη 120τµ, σε οικόπεδο 5,5 στρέµµατα µε µεγάλες βεράντες, πισίνα και κήπο 120τµ σε 500µ οικόπεδο και καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή 230. 000 (ΚΩ∆8304) • ΧΑΝΙΩΤΗ Γωνιακή µεζονέτα σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χα νιώτης µε υπέροχη θέα, 110τµ µε οικόπεδο 1800 τµ, τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, δυο µπάνια, µε κεντρική θέρµανση εγκατεστηµένη και 3 κλιµατιστικά, τζάκι, υπερπολυτελούς κατασκευής µε φανταστική θέα θάλασσα στην τιµή των 220.000 (ΚΩ∆11305) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ • ΑΘΥΤΟΣ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα αρίστης κατασκευής 50τµ στο κέντρο του χωριού, µε δωµάτιο, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο,

εγκατάσταση θέρµανσης, Τιµή 45.000 (ΚΩ∆12200) • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ιαµπερές διαµέρισµα σε συγκρότηµα µε πισίνα, 44 τµ. 1ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό και κεντρική θέρµανση και τιµή µόνο 55. 000 ευρώ! ∆άνεια δεκτά. (ΚΩ∆ 14202) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα 100τµ 1ου ορόφου µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες εκπληκτικής αρχιτεκτονικής πολύ λειτουργικό σε ωραίο σηµείο Τιµή 130.000 (ΚΩ∆14206) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 2ου ορόφους σε άριστη κατάσταση 83τµ µε καταπληκτική θεα, µε 2∆/ΣΚ/ΜΠ σε ένα από τα καλύτερα σηµεία της Σιβηρης, και µολις 300µ από τη θάλασσα. Τιµή 98.000 Ευρώ (ΚΩ∆ 10208) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θάλασσα ,1ου ορόφου 110τµ σε αρίστη κατάσταση µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες και ισόγειο κα-τάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα. Τιµή και τα δύο µόνο 230.000!!! (ΚΩ∆ 19201) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµέρισµα 1ο ορόφου 76τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωρίου. Τιµή 170.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα 39τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 70.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θαλασσα, 60 τµ, µε δυο δωµάτια, σαλόνι, κου ζίνα, µπάνιο σε ένα από τα καλύτερα σηµεία του χωριού. Τιµή 65.000 (ΚΩ∆8210)

• ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµπερές διαµέρισµα 80 τµ πολύ κοντά στη θάλασσα, 2ου ορόφου, µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο σε έ-να από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 110.000 (ΚΩ∆ 8205) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµέρισµα 2ου ορόφου µε θεα, 70 τµ πλήρες επιπλωµένο µε δυο δωµάτια, κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο σε πολύ καλό σηµείο, αξίζει να το δείτε!!! Τιµή µόνο 80.000(ΚΩ∆8205) • ΦΟΥΡΚΑ Ισόγειο διαµέρισµα 70τµ µε µεγάλους και άνετους χώρους, πλήρως επιπλωµένο µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ανεµιστήρες, µεγάλη βεράντα, και µόλις 50µ από τη θάλασσα. Τιµή ευκαιρίας 70.000!!! (ΚΩ∆21203) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται κατάστηµα 100 τµ στον κεντρικό δρόµο της Κρυοπηγης, σε αρίστη κατάσταση µε χώρους στάθµευσης στην εξαίρετη τιµή των 100.000 ευρώ. (ΚΩ∆5400) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε πολύ καλή κατάσταση και σε τιµή µόνο 385.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται ξενοδοχειακή µονάδα πολυτελούς κατασκευής, έτοιµη προς εκµετάλλευση, πρώτη στη θάλασσα µε 20 διαµερίσµατα, ταβέρνα και beach bar. Τιµή 2.000.000 ευρώ. (ΚΩ∆ 5402) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται ισόγειο κατάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα µε διαµπερές διαµέρισµα 1ου ορόφου 110τµ σε άριστη κατάσταση. Τιµή και τα δύο µόνο 230. 000!!! ΚΩ∆19201) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε

λειτουργία µε άδεια Ε.Ο.Τ σε άριστη κατάσταση µε ιδανική επένδυση σε τιµή ευκαιρίας !!! (ΚΩ∆10401) ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΧΑΝΙΩΤΗ Πωλείται οικόπεδο 3.800 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο 40µ από τη θάλασσα µε άδεια για δυο βίλες (330τµ έκαστο) µε απεριόριστη θεα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χανιώτης. Τιµή 970.000 (ΚΩ∆ 11100) • ΜΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ Πωλείται οικόπεδο 975 τµ µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο, 100 µ από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ από 150.000 µόνο 120.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 16100) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,6 σε κεντρικό σηµείο µε καλή πρόσβαση τιµή 58. 000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 250 τµ µε σ.δ. 0,8 στο κέντρο τιµή 120. 000 ευρώ • ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πωλείται ΓΩΝΙΑΚΟ οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,5 τιµή 145. 000 ευρώ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 15 στρέµµατα σε καταπληκτική πευκόφυτη περιοχή σε ύψωµα, στην τιµή των 130.000 (ΚΩ∆ 4005) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 16 στρέµµατα σε πολύ ωραία τοποθεσία και σε τιµή ευκαιρίας µονό 50.000(ΚΩ∆4006) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείτε αγροτεµάχιο 2ο από τη θάλασσα 2500 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο τιµή 360.000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΤΙΜΗ 90. 000 ΕΥΡΩ • ΣΑΝΗ

Πωλείται αγροτεµάχιο 7,5 στρεµµάτων µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Κασσάνδρειας - Σάνη µόλις 800 µέτρα από τη θάλασσα τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ΚΩ∆20001) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 40 στρεµµάτων, µε προοπτική εντάξεως στο σχέδιο πόλεως και µε καταπληκτική θέα! Ιδανικό για επιχείρηση! (ΚΩ∆ 10001) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 1.500 µ, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο. Τιµή ΑΠΟ 60.000 ΜΟΝΟ 50.000 (ΚΩ∆3005) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 6 στρεµµάτων, µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο σε ύψωµα. Τιµή 150.000 (ΚΩ∆3006) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 2 στρεµµατων, άρτιο και οικοδοµήσιµο στο κεντρικό δρόµο προς την παραλία, τιµή ευκαιρίας 95.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 21003) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΣΙΒΗΡΗΣ 2ο ΑΠΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 79. 000 ΕΥΡΩ • ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ 45 ΤΜ ΜΟΛΙΣ 20 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 100 ΤΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 40000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1300 ΤΜ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2200 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΗΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΚΤΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ 98000 ΕΥΡΩ. []


Aγγελίες

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


EΠIKOINΩNIA

Συνεχίζονται οι έρευνες για έναν 42χρονο στο δήµο Αριδαίας

16

K. Mακεδονία

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

Επίσκεψη Χ. Καστανίδη στις φυλακές ∆ιαβατών - Συνάντηση µε διοίκηση του ∆.Σ.Θ.

Μ

ε το πρώτο φως, θα συνεχιστούν οι έρευνες

για τον εντοπισµό του 42χρονου αγνοούµε-

νου, που αναζητείται από το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του δήµου Αριδαίας, του νοµού Πέλλας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων διακόπηκαν χθες λίγο µετά τις 18:00, καθώς νύχτωσε. Η στάθµη του νερού στην περιοχή των ερευνών έχει κατέβει, ενώ βρέθηκε και το όχηµα του αγνοούµενου.

Τ

ην ανάγκη να γίνουν

στα, µετέφερε τη φράση ενός

να αντέξουν τα καταστήµατα

βαθιές τοµές στο σωφρο-

εξ αυτών ότι «οι άνθρωποι γεννι-

κράτησης».

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός -που είναι µέλος του

νιστικό σύστηµα της χώρας µας,

ούνται µε πάθος και πεθαίνουν

Σύµφωνα µε τον διευθυντή

∆ΣΘ- αναφέρθηκε στην πρόθε-

τόνισε ο υπουργός ∆ικαιοσύνης,

από λάθος». Σχολιάζοντας ενώ-

των φυλακών ∆ιαβατών Κώστα

ση της κυβέρνησης να επαναφέ-

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι-

πιον των δηµοσιογράφων την

Κουβράκη, στο συγκεκριµένο

ρει το θεσµό του αυτοδιοίκητου

καιωµάτων, Χάρης Καστανίδης,

παραπάνω φράση, ο υπουργός

σωφρονιστικό κατάστηµα βρί-

στα µεγάλα δικαστήρια της

ο οποίος επισκέφθηκε τις δικα-

τόνισε: «Ας αποφύγουµε τουλά-

σκονται 610 κρατούµενοι εκ των

χώρας. «Το αυτοδιοίκητο θα ε-

Το όχηµα οδηγούσε η 35χρονη σύζυγός του αγνο-

στικές φυλακές ∆ιαβατών στη

χιστον τα λάθη».

οποίων 34 είναι γυναίκες. Οι

πανέλθει αλλά όχι µε τους ό-

ούµενου, στο οποίο επέβαινε και η 17χρονη κόρη

Θεσσαλονίκη και ενηµερώθηκε

Στο πλαίσιο της επίσκεψής

αλλοδαποί αποτελούν το 45%

ρους του παρελθόντος», παρα-

τους. Το όχηµα κινούταν νωρίς χθες το πρωί στη δηµο-

από τους ίδιους τους κρατούµε-

του, ο υπουργός γνωστοποίησε

των κρατουµένων και τη «µερί-

τήρησε.

τική οδό, που συνδέει τα τοπικά διαµερίσµατα Τσάκων

νους για τα προβλήµατα αναφο-

ότι όλοι οι κρατούµενοι της

δα του λέοντος» εξ αυτών κατέ-

Γνωστοποίησε, εξάλλου, ότι

και Πολυκάρπης του δήµου Αριδαίας.

ρικά µε τις συνθήκες κράτησής

χώρας θα ενταχθούν στις οµά-

χουν Αλβανοί υπήκοοι. Πρόσθε-

το επόµενο διάστηµα θα απο-

τους.

δες υψηλού κινδύνου και θα ε-

σε δε ότι τα κελιά έχουν σχεδια-

φασιστούν µέτρα για την επιτά-

µβολιαστούν κατά του ιού της

στεί να “φιλοξενούν” τέσσερις

χυνση της απονοµής της διοικη-

κρατούµενους, αλλά λόγω του

τικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Στην προσπάθεια της οδηγού να διασχίσει τον ποταµό “Μπέλιτσα”, το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από

Σε δηλώσεις του αµέσως

ορµητικά νερά. Μητέρα και κόρη κατόρθωσαν να

µετά την επίσκεψή του στο σω-

βγουν στην όχθη του ποταµού.

φρονιστικό κατάστηµα, ο κ. Κα-

Από την πλευρά του, ο πρό-

Στις έρευνες συµµετέχουν δυνάµεις της Πυροσβε-

στανίδης, γνωστοποίησε ότι τις

εδρος του ∆ικηγορικού Συλλό-

στικής Υπηρεσίας, των τοπικών αστυνοµικών αρχών,

επόµενες µέρες θα ανακοινώσει

γου Θεσσαλονίκης (∆ΣΘ), Μανό-

αλλά και κάτοικοι της περιοχής.

µέτρα που θα κινούνται προς την κατεύθυνση της αποσυµφόρησης των φυλακών. Όπως εί-

50χρονος µαχαίρωσε 19χρονη γιατί αντιστάθηκε στις ερωτικές προκλήσεις του

Έ

δέκα κρατούµενοι ανά κελί.

κατασκευής νέου δικαστικού µεγάρου στη Θεσσαλονίκη, συν-

λης Λαµτζίδης, που συνόδευε

δης συναντήθηκε στο δικαστικό

τάχθηκε µε τη θέση του ∆ΣΘ ότι

τον κ. Καστανίδη, επαίνεσε την

µέγαρο Θεσσαλονίκης µε τη

ο πιο ενδεδειγµένος χώρος είναι

πρωτοβουλία του υπουργού

διοίκηση του ∆ΣΘ, η οποία τον

αυτός στο λιµάνι της πόλης.

πε, ανάµεσα στα µέτρα αυτά,

σχετικά µε τις επισκέψεις σε

ενηµέρωσε για όλα τα τοπικά

Κατά την είσοδο του στο δι-

εντάσσεται η προσφορά κοινω-

φυλακές ανά τη χώρα. Σε δήλω-

θέµατα που αφορούν την απο-

καστικό µέγαρο, ο κ. Καστανίδης

φελούς εργασίας ως εναλλακτι-

σή του σηµείωσε: «Το δικαστικό

νοµή της δικαιοσύνης. Στη συ-

συνοµίλησε µε συµβασιούχους

κής ποινής.

σύστηµα στη χώρα µας δυστυ-

νάντηση µετείχε και ο γενικός

STAGE της πόλης, που τον υπο-

«Η αλλαγή του σωφρονιστι-

χώς παράγει περισσότερους κρα

γραµµατέας του υπουργείου ∆ι-

δέχθηκαν µε πανό και συνθήµα-

κού συστήµατος θέλει χρόνο.

τούµενους απ’ όσους µπορούν

καιοσύνης Γ. ∆ηµήτραινας.

τα.

Υπάρχουν όµως πράγµατα που µπορούν να γίνουν σύντοµα, προσδίδοντας µία πρώτη γεύση

ξι µαχαιριές δέχθηκε 19χρονη από το Παρα-

εξανθρωπισµού στις συνθήκες κράτησης όλων των φυλακών

σεις 50χρονου από τις Σέρρες. Το γεγονός συνέβη

της χώρας. Οι εναλλακτικές ποι-

στο σπίτι της 19χρονης στο Παραλίµνιο. Ο 50χρονος

νές µπορούν να συµβάλλουν

παρενοχλούσε ερωτικά εδώ και καιρό τη 19χρονη.

στην αποσυµφόρηση των σω-

Μετά και την τελευταία ερωτική απόρριψη της κοπέ-

φρονιστικών

λας, ο δράστης κατάφερε να τη µαχαιρώσει στα πόδι

δήλωσε ο υπουργός ∆ικαιοσύ-

α, στο στήθος και στην κοιλιά και τράπηκε σε φυγή.

νης, ο οποίος θα συνεχίσει τον

καταστηµάτων»,

Η νεαρή κοπέλα η οποία έφερε πολλά επιφανειακά

κύκλο των επισκέψεων που

τραύµατα διαµετακοµίσθει στο Γενικό Νοσοκοµείο

ξεκίνησε σε σωφρονιστικά κατα-

των Σερρών όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργικές ε-

στήµατα της Ελλάδας.

σύλληψης.

Αναφερόµενος, στο θέµα

υπερπληθυσµού «στοιβάζονται» Στη συνέχεια, ο κ. Καστανί-

λίµνιο όταν αρνήθηκε τις ερωτικές προκλή-

πεµβάσεις, ενώ ο δράστης µέχρι τώρα διαφεύγει της

νέας γρίπης.

Ο κ. Καστανίδης επισκέφθηκε τα κελιά των κρατουµένων και συνοµίλησε µαζί τους. Μάλι-

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

F. 2851/10-11-09  

epikoinonia-news

F. 2851/10-11-09  

epikoinonia-news

Advertisement