Page 1

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ (σελ. 5)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2846

ΤΡΙΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓ. ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΤΗ “PHILOXENIA”

“Χρέη ύψους 128 εκατ. ευρώ συσσώρευσε ο ΕΟΤ”

ΠΤΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Στοιχεία έρευνας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων ΣEΛΙ∆Α 4

Χ

ρέη ύψους 128 εκατ. ευρώ προς τρίτους, από οφειλές διαφηµιστικής προβολής, έχει συσσωρεύσει στο διάστηµα 2006 - 2009 ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ), "σύµφωνα µε την πρώτη εικόνα", που κατέγραψε η νέα κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε σήµερα η υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Αγγελική Γκερέκου, σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 25ης διεθνούς έκθεσης "Philoxenia", στη Θεσσαλονίκη.

Π

ροσέθεσε ότι «µέχρι τέλους 2009, για να µπο-

ρεί η Ελλάδα να είναι αξιόπιστη στη διαφηµι-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ενηµέρωση για τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΣEΛΙ∆Α 3

στική προβολή της [...] θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπίσει αυτό το χρέος», ιδίως ενόψει µεγάλων εκθέσεων όπως η "World Travel Market" στο Λονδίνο (9 - 12/11), όπου η χώρα µας θα συζητήσει για "αγορά" διαφηµιστικών χρόνων του ελληνικού τουρισµού. Συµπλήρωσε ότι επί του θέµατος υπάρχει συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. «∆εν είµαστε ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΤ.ΣEΛ. 5

Κυκλοφοριακή Μελέτη Πολυγύρου Τ

ην κυκλοφοριακή µελέτη του Πολυγύ-

ρου παρέλαβε κατά τη συνεδρίασή του

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η µελετητική οµάδα, αφού επεξεργάστηκε και αξιολόγησε τις υφιστάµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και επεµβάσεις που έχουν εφαρµοστεί στο οδικό δίκτυο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Αιτήσεις εισαγωγής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ΣEΛΙ∆Α 4

του βόρειου τµήµατος της πόλης, διατύπωσε σειρά προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κίνησης οχηµάτων και πεζών στην πρωτεύουσα. Ειδικότερα πρότεινε: ∆ιαπλάτυνσεις / ∆ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στις οδούς:ΣEΛ. 3


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Αυτοδιοίκηση

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Κυκλοφοριακή Μελέτη Πολυγύρου ΣEΛ. 1• Κωνσταντινουπόλεως α-

• Ηρώων - 22ας Απριλίου - Παπαγεωργάκη

πό την οδό Σεφέρη έως την οδό 22ας Απριλίου

• Μεταξά - Ακάνθου - Καραγκάνη

• Καραγκάνη από την οδό

• Καραγκάνη- Σεφέρη

Σεφέρη έως την οδό Χαρ. Τρικούπη • Παπαγεωργάκη από την οδό Χαρ. Τρικούπη έως την

• Ασκληπιού από την οδό Ερασιστράτου ως την οδό

τεύθυνση της οδού Καρµανλή προς την οδό Ερασιστράτου

ρη, µε φορά κατεύθυνσης

• Ελευθερίας, Οδ. Ελύτη και Αγ. Χριστοφόρου καθώς

προς την Σεφέρη.

και οι οδοί Μακεδονίας, Γαλη-

Σεφέρη (των τριών παραπάνω

22ας Απριλίου από την οδό

νού, Παπαδιαµάντη µεταξύ

κόµβων οι διαµορφώσεις θα

Ασκληπιού έως την οδό Πολυ-

των οδών Αγ. Χριστοφόρου

συνδυαστούν)

τεχνείου µε φορά κατεύθυν-

και Χ. Τρικούπη και οι τρεις,

σης την οδό Πολυτεχνείου.

µε κατεύθυνση της οδού

• Ιπποκράτους- Ερασιστράτου • Ασκληπιού- Ερασιστράτου • Ιπποκράτους- Πολυτεχνείου

Ελευθερίας, σε αυτή την οδό η διαµόρφωση αφορά κυρίως

Παπαδιαµάντη, µεταξύ των οδών 22ας Απριλίου και Σεφέ-

• Μονοδρόµηση της οδού

Χρ. Τρικούπη έως την Ιπποκράτους

του και Ιπποκράτους µε κα-

• Κωνσταντινουπόλεως-

οδό 22ας Απριλίου • Πολυτεχνείου από τη

δροµηθεί το τµήµα της οδού

• Μονοδρόµηση της οδού Σεφέρη από την οδό Ασκληπι-

• Γαληνού στο τµήµα

µε φορά κατεύθυνσης την

µεταξύ των οδών Παπανικο-

σηµατοδοτών:

ρασιστράτου, ∆ιοσκουρίδου

«Η µελέτη αυτή είναι η α-

• Ασκληπιού- Τρικούπη

µεταξύ των οδών Ασκληπιού

ρχή για να κάνουµε τον Πολύ-

• Ιπποκράτους- Πολυτε-

και Ιπποκράτους.

γυρο µια πρωτεύουσα- πόλη

• Ιπποκράτους- Ερασιστράτου και

• Τέλος, προτείνεται η αντιδρόµηση των οδών Καραγ-

σύγχρονη,

λειτουργική

φιλική προς τους πολίτες της.

Η οµάδα µελέτης πρότει-

τών έρχονται να αντιµετωπί-

οδό Ασκληπιού, από την οδό

ραγκάνη, στον οποίο θα εξε-

νε ακόµη την ανανέωση της

σουν και να βελτιώσουν τα

Ερασιστράτου ως την οδό

ταστεί και η εναλλακτική της

οριζόντιας σήµανσης και τη

µελανά σηµεία του οδικού

Ελευθερίας.

διαµόρφωσης του κόµβου.

συµπλήρωση της κατακόρυ-

δικτύου µέσω διαφόρων κυ-

φης καθώς και την εύρεση

ρίως διαµορφώσεων, να προ-

διαχωριστικής νησίδας εφό-

Μονοδροµήσεις:

χώρων στάθµευσης. Τέλος,

ωθήσουν µέσα ήπιας κυκλο-

σον συνεχίσει το συγκεκριµέ-

• Μονοδρόµηση του τµή-

µεσοπρόθεσµα (µετά την ο-

φορίας και να δηµιουργήσουν

νο τµήµα να λειτουργεί ως

µατος της Γαληνού, µεταξύ

λοκλήρωση των διαµορφώσε-

αποδεκτές συνθήκες κίνησης

αµφίδροµο και η διαπλάτυνση

των οδών 22ας Απριλίου και

ων κυρίως στην περιοχή Λού-

πεζών, παιδιών και Ατόµων µε

/ διαµόρφωση των πεζοδρο-

Σεφέρη µε φορά κατεύθυν-

κι και των διανοίξεων κάποιων

Αναπηρίες, να αντιµετωπίσουν

µίων προβλέποντας και τη

σης προς την οδό Σεφέρη.

οδών) πρότεινε τις παρακάτω

τα προβλήµατα της στάθµευ-

µονοδροµήσεις:

σης κατά τρόπο που δεν αντι-

• Η οδός Μακεδονίας

στάθµευσης, ώστε να επι-

προτείνεται να µονοδροµηθεί

τευχθεί η µέγιστη λειτουργι-

∆ιο-

στρατεύεται στις παραπάνω

µεταξύ των οδών 22ας Απριλί-

σκουρίδου µεταξύ των οδών

αρχές και να αναβαθµίσουν

κότητα της οδού και από

ου και Σεφέρη µε φορά κα-

Ασκληπιού και Πολυτεχνείου

αισθητικά και περιβαλλοντικά

άποψη κυκλοφορίας αλλά και

τεύθυνσης προς την οδό

στάθµευσης.

22ας Απριλίου.

∆ιαµορφώσεις κόµβων:

• Προτείνεται να µονο-

Ερασιστράτου,

ορίσθηκε η 01-10-2009.

Οι προτάσεις των µελετη-

κάνη και Παπαγεωργάκη.

• Μεταξά - Ακάνθου - Κα-

διαµόρφωση εδικών εσοχών

Η ηµεροµηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρµογής

και

διαχωριστικής νησίδας) στην

Προτείνεται η κατασκευή

µός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

Απριλίου

παρκούς πλάτους πεζοδροµί-

Επέµβαση σε βασικούς ο-

Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθ-

κατεύθυνση την οδο 22ας

στη διατήρηση σταθερού ε-

δικούς άξονες (κατασκευή

του Ν. 3655/2008 ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής

λάου και 22ας Απριλίου µε

οδό Μακεδονίας. • Επίσης προτείνονται οι

χνείου

πως είναι γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 153

Ιπποκράτους

ού έως την οδό Μακεδονίας

µονοδροµήσεις των οδών Ε-

µόρφωση των πεζοδροµίων.

Ενηµέρωση περί του Α.Μ.Κ.Α. Ό

Ελευθερίας προς την οδό

Εγκατάσταση φωτεινών

ου σε συνδυασµό µε τη δια-

3

EΠIKOINΩNIA

• Καραµανλή, Παπανδρέ-

την περιοχή» δήλωσε ο ∆ή-

ου και η παραλλήλη τους

µαρχος Πολυγύρου, Θωµάς

µεταξύ των οδών Ερασιστρά-

Καπλάνης.

Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως µισθωτός ή ως αυτοαπασχολούµενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόµατα και βοηθήµατα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των αντίστοιχων παραστατικών. Σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων από το 6ο δίµηνο 2009 δεν θα αποστέλλονται ταχυδροµικά ταχυπληρωµές στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ που δεν υπάρχει ενηµέρωση στο πεδίο του ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισµένοι αυτοί θα πρέπει να απευθυνθούν στα Κ.Ε.Π. για τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. και στη συνέχεια στο Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ που ανήκουν για ενηµέρωση και έκδοση της ταχυπληρωµής. Όπως επισηµαίνει το Επιµελητήριο, η µη αποστολή των ταχυπληρωµών δεν συνεπάγεται τη µη υποχρέωση καταβολής των εισφορών, οι οποίες ως εκπρόθεσµες θα επιβαρύνονται µε τέλη καθυστέρησης και µε τις τυχόν διαφορές, σε περίπτωση δε υπαγωγής τους σε ρύθµιση αυτή θα διακόπτεται µε αποτέλεσµα να καταστούν άµεσα απαιτητές όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr


EΠIKOINΩNIA

4

H γνώµη µας T

ο “φρένο” που έβαλε η Kεντρική Eπιτροπή της Nέας ∆ηµοκρατίας στις πλειοδοτικές απόψεις των “λιµοκοντόρων” της ηγεσίας περί σύνθεσης της εκλογικής βάσης για την ανάδειξη του νέου αρχηγού του Kόµµατος, ήταν συγχρόνως και ένα έµµεσο µήνυµα για το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της κάλπης. πολυπράγµων κ. Aβραµόπουλος, που επινόησε τη διεύρυνση της κοµµατικής εκλογικής βάσης µε φίλους(!), επειδή δεν του ’βγαιναν οι ψήφοι των µελών, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να τροποποιήσει την πρότασή του, µπροστά στο διαφαινόµενο “βατερλώ” του. δε συγκινησιακός κ. Σαµαράς, που έσπευσε να οικειοποιηθεί την “κληρονοµιά” Kαραµανλή (ακόµα και το “δάκρυ” του αείµνηστου ιδρυτή για τη Mακεδονία), πήρε την απάντηση δια στόµατος Mεϊµαράκη, ο οποίος εξέφρασε τη γενικευµένη αγανάκτηση των οπαδών του Kόµµατος για τις “µελό” µεθοδεύσεις. ανασφάλεια των υποψηφίων για την ηγεσία της Nέας ∆ηµοκρατίας, πλην της κ. Mπακογιάννη, που διατηρεί την αξιοπρέπειά της, τους έχει οδηγήσει σε τακτικές που έχουν γελοιοποιήσει τις διαδικασίες, προκαλώντας τη δυσφορία όσων νοιάζονται για την προοπτική της Παράταξης. ιότι, όσοι αγωνίστηκαν σε “χαλεπούς καιρούς” για την πολιτική επικράτηση της Nέας ∆ηµοκρατίας –και µάλιστα µε αντιπάλους τούς σηµερινούς µνηστήρες τις ηγεσίας!– δεν µπορούν να δεχτούν όρους και προϋποθέσεις από “ασώτους”, οι οποίοι, πριν καλά - καλά επιστρέψουν στο Kόµµα, διαγκωνίζονται για την κατάληψη της ηγετικής καρέκλας! ι ψηφοφόροι της Nέας ∆ηµοκρατίας τα βλέπουν όλα αυτά, τα συνεκτιµούν και θα βγάλουν το αποτέλεσµα που συµφέρει στην Παράταξη, διότι, ανεξάρτητα από την προσωπική τύχη του κάθε υποψηφίου αρχηγού (που µπορεί να την αναζητήσει και σε άλλους ιδεολογικούς χώρους, όπως το απέδειξαν, άλλωστε, κάποιοι) αυτοί είναι –οι ανώνυµοι “σκαπανείς”– που θα µείνουν στο Kόµµα να το στηρίξουν στους διάφορους κλυδωνισµούς του. Γι’ αυτό και οι ηγέτες πρέπει να αναδεικνύονται µέσα από οµάδα στελεχών που διαθέτουν περγαµηνές κοµµατικού πατριωτισµού!

O O

Τουρισµός

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Πτώση εσόδων µεταξύ των ελληνικών ξενοδοχείων ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ

Τ

η µεγαλύτερη καθίζηση

τές, ικανοποιητική συµµετοχή

Η κρίση φαίνεται ότι έπληξε

(-8%), τα έσοδα "έπεσαν" 13%. Ο

εσόδων µεταξύ των ελ-

υπήρξε µόνο από τα «πεντάστε-

κυρίως τα ξενοδοχεία πέντε α-

κ. Ανδρεάδης έκανε επίσης λό-

ληνικών ξενοδοχείων φαίνεται

ρα» ξενοδοχεία (48 στο δείγµα),

στέρων. Σε Αθήνα και Θεσσαλο-

γο για µεγάλο έλλειµµα προ-

ότι κατέγραψαν στο εννεάµηνο

µε τα συνολικά στοιχεία να αντι-

νίκη, τα καθαρά ηµερήσια έσο-

σβασιµότητας στη νησιωτική

Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2009

κατοπτρίζουν κυρίως τη δική

δα ανά διαθέσιµο δωµάτιο (Rev-

χώρα και απόλυτη έλλειψη

οι ξενοδοχειακές µονάδες τύ-

τους πορεία.

PAR) µειώθηκαν κατά: 19,5%

στρατηγικής αεροπορικών συνδέσεων, τονίζοντας ότι όπου υ-

που "resort" της Κρήτης. Συγκε-

Στην περίπτωση των ξενο-

στα "πεντάστερα", 14,9% στα

κριµένα, εξαιτίας και της οικονο-

δοχείων Αθήνας-Θεσσαλονίκης,

τεσσάρων αστέρων και 6% στα

πάρχουν εναλλακτικά δίκτυα

µικής κρίσης, είδαν τα καθαρά

τα καθαρά έσοδα από δωµάτια

τριών. Στα resorts, το συνολικό

µεταφορών (πχ, οδικά) η εικόνα

έσοδά τους να συρρικνώνονται

εκτιµάται ότι µειώθηκαν 15,4%,

ηµερήσιο έσοδο ανά διαθέσιµο

είναι καλύτερη.

κατά 20,2% και τα µικτά κατά

ενώ η πτώση συνολικών εσό-

δωµάτιο (TrevPAR), ήταν αντί-

"Λυπούµεθα που τα τελευ-

21,7%, σε σχέση µε το αντίστοι-

δων υπολογίζεται ότι ήταν ακό-

στοιχα µειωµένο κατά 16,6%,

ταία 20 χρόνια άλλαξαν 42 υ-

χο περσινό 9µηνο, ενώ στη Χαλ-

µη µεγαλύτερη (καθώς τα ξενο-

9,7% και 8%.

πουργοί, γενικοί γραµµατείς και

κιδική η αντίστοιχη πτώση ήταν

δοχεία απώλεσαν σηµαντικά

"Συνολικά, τα ελληνικά ξε-

πάψει ο φαύλος κύκλος που

H

θέλει τους επόµενους να αλλάζουν ή να καταστρέφουν ό,τι έκαναν οι προηγούµενοι", είπε χαρακτηριστικά. Στο µεταξύ, περισσότερες πιστώσεις πρέπει να κατευθυνθούν από τις τράπεζες στην ελ-

ληνική τουριστική βιοµηχανία, σύµφωνα µε τον ερευνητή του Stern Business School της Νέας Υόρκης, δρα Νικόλαο Γεωργικόπουλο, µέλος της επιτροπής Οικονοµικών Αγορών του ΟΟΣΑ. Μιλώντας στο 2ο ευρωπαϊκό συνέδριο τουρισµού, παρουσία-

O

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254 Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

πρόεδροι φορέων [...] Πρέπει να

σε στατιστικά της περιόδου 2006 - Ιουνίου 2009, σύµφωνα µε τα οποία ο τουρισµός διαχρονοδοχεία εκτιµάται ότι απώλε-

νικά λαµβάνει το µικρότερο

και banqueting, ως αποτέλεσµα

σαν το 16% του τζίρου τους ή

κοµµάτι της πίτας του δανει-

της περιστολής δαπανών επιχει-

έσοδα 1 δισ. ευρώ, µε µεγαλύ-

σµού, σε σχέση µε τη ναυτιλία

ρήσεων και καταναλωτών).

τερους χαµένους την Κρήτη και

και τις κατασκευές.

16,3% και 17,8% και στο σύνολο

έσοδα από τα τµήµατα εστίασης

της χώρας (σε ό,τι αφορά τα resorts) 14,7% και 16,2%. Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα της Πανελλήνιας Ο-

Σε ό,τι αφορά τις πληρότη-

την Αθήνα", σηµείωσε ο πρό-

Πρόσθεσε ότι αυτό πρέπει

µοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

τες των δωµατίων, η πτώση

εδρος της ΠΟΞ, Ανδρέας Ανδρε-

να αλλάξει, οι τράπεζες να δηµι-

και της εταιρίας GBR Consulting,

ήταν µεγαλύτερη στα ξενοδο-

άδης. Ο ίδιος σηµείωσε ότι ο

ουργήσουν νέα οικονοµικά προ-

που παρουσιάστηκε απόψε, στο

χεία πόλεως (9,8% σε Αθήνα-

ελληνικός τουρισµός έχει σοβα-

ϊόντα για τον τουρισµό, που έχει

συµβούλιο προέδρων ξενοδο-

Θεσσαλονίκη). Στα δε resorts,

ρό ανταγωνιστικό έλλειµµα σε

ειδικές ανάγκες λόγω εποχικού

χειακών ενώσεων, στο πλαίσιο

παρατηρήθηκε συνδυασµός µει-

όρους κόστους, εξαιτίας και της

χαρακτήρα. «Η δε κυβέρνηση θα

της 25ης "Philoxenia". Η έρευνα

ωµένου χρόνου λειτουργίας και

υψηλής φορολογίας.

πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµε-

διενεργήθηκε σε δείγµα 132 ξε-

µειωµένης πληρότητας, µε πε-

Πρόσθεσε δε, ότι ενώ στην

νο να κατευθύνει σηµαντικό µέ-

νοδοχείων, εκ των οποίων 34

ρισσότερο πληγείσα την Κρήτη

Ισπανία οι αφίξεις µειώθηκαν

ρος των αχρησιµοποίητων κυ-

στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονί-

(-9,3% στις πληρότητες, έναντι -

κατά 11%, η πτώση εσόδων συγ-

βερνητικών εγγυήσεων, από το

κη και 71 σε άλλες περιοχές, µε

4,9% στη Χαλκιδική και -6,7%

κρατήθηκε στο 9%, ενώ στην Ελ

πακέτο ενίσχυσης της ρευστό-

κυρίαρχες Κρήτη και Χαλκιδική.

στα resorts στο σύνολο της χώ-

λάδα, παρά τη µικρότερη συρρί-

τητας των 28 δισ., στον τουριστι-

Οπως διευκρινίζουν οι µελετη-

ρας).

κνωση στις εισόδους τουριστών

κό τοµέα».

Αιτήσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Έ

ως 10 ∆εκεµβρίου 2009 θα µπορούν οι ενδιαφερό-

µενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την ει-

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

σαγωγή τους στα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµα-

και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση), ενώ κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής για ένα µόνο πρόγραµµα.

τα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), για το ακα-

Να σηµειωθεί πως φέτος αποφασίστηκε η δηµιουργία

δηµαϊκό έτος 2010-2011. Οι προσφερόµενες θέσεις για τα

320 επιπλέον (10%) θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών, οι ο-

συνολικά 32 προγράµµατα σπουδών ανέρχονται φέτος στις

ποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για µέλη εκπαιδευτικού

7.400. Ειδικότερα, 4.200 θέσεις φοιτητών θα διατεθούν για

προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία δεν κατέχουν µεταπτυχιακό

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7

τα 6 προπτυχιακά προγράµµατα και 3.200 για 26 µεταπτυχια-

τίτλο σπουδών (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης).

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

σουν τις 70.000. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει µε δηµόσια

κά προγράµµατα σπουδών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, οι αιτήσεις αναµένεται να φτά-

Επίσης, 126 θέσεις σε προπτυχιακά προγράµµατα προορίζονται για φοιτητές που εµπίπτουν στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.


Τουρισµός

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΥΦ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5

Χρέη 128 εκατ. ευρώ του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, από οφειλές διαφηµιστικής προβολής

EΠIKOINΩNIA

Philoxenia 2009 Απονοµή των βραβείων “Μορφέας” στα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία

Η

ποιότητα οφείλει να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ελληνικού τουρισµού, ήταν το µήνυµα

του υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, Παύλου Γερουλάνου προς τους ξενοδόχους της χώρας, στους οποίους απευθύνθηκε στην τελετή απονοµής των βραβείων «Μορφέας», στα πλαίσια της 25ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού Philoxenia. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν τα καλύτερα ξενοδοχεία στις κατηγορίες ξενοδοχείο πόλης, παραθεριστικό ξενοδοχείο και ξενοδοχείο Boutique.βολής". Υποστήριξε ακόµη ότι

Ερωτηθείσα για την αξιοποί-

στρατηγική και το µάρκετινγκ

Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές

ουδέποτε δόθηκε από την προ-

ηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ

του ελληνικού τουρισµού, προ-

[...] Προς το παρόν τις µελετά-

ηγούµενη κυβέρνηση η ενίσχυ-

2007 - 2013, προς όφελος του

ϋπολογισµού 2,5 εκατ. ευρώ ή

Κατά την οµιλία του ο υπουργός επικαλέστηκε τη δική

µε».

ση του 50% στα κονδύλια δια-

τουρισµού, επεσήµανε ότι στο

εκείνη για τους λεγόµενους

του εµπειρία από τον κόσµο των επιχειρήσεων, προκειµέ-

φηµιστικής προβολής του ελλη-

πλαίσιο του νέου πακέτου «χρει-

"δορυφόρους λογαριασµούς",

νου να εξηγήσει πως γνωρίζει τα προβλήµατα, που καλεί-

νικού τουρισµού το 2009.

άζεται στοχοποίηση στις προτε-

κόστους 2 εκατ. ευρώ.

ται να αντιµετωπίσει ένας επιχειρηµατίας.

ΣEΛ. 1

Η ίδια σηµείωσε ότι η σηµερινή διαφηµιστική καµπάνια, που δεν ικανοποιεί τη νέα κυ-

Η κ. Γκερέκου δήλωσε επί-

ραιότητες για την αναβάθµιση

Η κ. Γκερέκου σηµείωσε ότι

«Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, χρειάστηκε να µάθω

βέρνηση, θα "τρέξει" ως έχει

σης ότι η νέα κυβέρνηση είναι

του τουριστικού προϊόντος, από

σε "πολύ λίγες ηµέρες" το υ-

γρήγορα τι σηµαίνει να λειτουργεί µια Ελληνική επιχείρηση

στην παρούσα σεζόν, αλλά από

αποφασισµένη να βάλει το "µα-

µαζικού σε ποιοτικού τουρισ-

πουργείο θα έχει στελεχωθεί µε

στη συχνά ασφυκτική αγκαλιά του Ελληνικού κράτους, της

την επόµενη, "χωρίς βιασύνη, θα

χαίρι µέχρι το κόκκαλο" στην πε

µού». Συµπλήρωσε ότι η στό-

γενικούς γραµµατείς, ενώ υπε-

Ελληνικής πολιτείας, της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης,

γίνουν αλλαγές, µε συνέχεια και

ρίπτωση της εταιρίας Ελληνικά

χευση είναι η αξιοποίηση στο

ραµύνθηκε της συνένωσης των

της Ελληνικής νοµοθεσίας. Γνώρισα και γνωρίζω τις αγκυ-

διάρκεια. ∆εν είναι δυνατόν να

Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ ΑΕ). Τα

έπακρον της πράσινης τουριστι-

υπουργείων Πολιτισµού και Του-

λώσεις, τις επικαλύψεις. Γνώρισα πως το Ελληνικό κράτος

έχουµε αλλάξει 20 σλόγκαν σε

µεγάλα περιουσιακά στοιχεία

κής οικονοµίας.

ρισµού, επισηµαίνοντας ότι η

µπορεί να γονατίσει και να ευτελίσει το µεγάλο όραµα ενός

λίγα χρόνια".

της ΕΤΑ ΑΕ, πρόσθεσε, πρέπει

Η ίδια σηµείωσε ότι η ρευ-

σύζευξή τους δηµιουργεί από

Έλληνα δηµιουργού», ανέφερε ο υπουργός, καλώντας

να αξιοποιηθούν πολύ καλύτε-

στότητα στην αγορά και η στήρι-

µόνη της λιγότερες εµπλοκές

τους επιχειρηµατίες του τουρισµού «να συνεργαστούµε,

ρα.

ξη της υγιούς επιχειρηµατικότη-

µεταξύ συναρµόδιων υπουργεί-

να βάλουµε κανόνες εκεί που πρέπει και να απελευθερώ-

τας «είναι κάτι που η κυβέρνηση

ων.

σουµε χώρο για να µπορείτε να δηµιουργήσετε ελεύθερα».

Στη νέα καµπάνια, προϊδέασε, έµφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας

Κατά την ίδια, κυρίαρχο µέ-

των περιοχών, σε συνεργασία

ληµα της κυβέρνησης είναι το

θα υλοποιήσει σε συνεργασία µε

Ανακοίνωσε ακόµη ότι η κυ-

«Θα συνεργαστούµε για να αλλάξουµε, έστω σε ένα βαθµό

µε τους ΟΤΑ, αλλά στόχος είναι

νοµοθετικό ξεκαθάρισµα σε όλα

τις τράπεζες, αλλά πολύ πιο

βέρνηση επεξεργάζεται Μητρώ-

αυτήν την αρρωστηµένη σχέση επιχείρησης - κράτους. Να

"να µη χαθεί ούτε ένα ευρώ σε

τα επίπεδα που αφορούν το

στοχευµένα και όχι ανεξέλεγκτα

ο Συνεδρίων και το ενδεχόµενο

την κάνουµε υγιή και δηµιουργική», πρόσθεσε.

θολές ζώνες και περιοχές προ-

τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

και µε πελατειακές σχέσεις».

εισαγωγής κάρτας επαγγελµατία

διοργανωτή

Σχετικά µε τη συγχώνευση των υπουργείων Πολιτι-

συνεδρίων.

σµού και Τουρισµού και του υφυπουργείου Αθλητισµού, ο

σήµερα ο ελληνικός τουρισµός

Σηµείωσε δε, ότι όλη η κυβέρ-

κ. Γερουλάνος αναφέρθηκε στις συνέργιες που δηµιουρ-

βρίσκεται σε κρίση. «Γνωρίζου-

νηση και τα υπουργεία που σχε-

γούν οι τρεις χώροι, διαβεβαιώνοντας ότι «το Υπουργείο

µε, σύµφωνα µε τα στοιχεία που

τίζονται µε τον τουρισµό έχουν

Τουρισµού αναβαθµίστηκε, καθώς βρήκε έναν ισχυρό

µπορούµε να έχουµε, ότι γύρω

αντιληφθεί τη σηµασία του, α-

συνεταίρο σε ένα υπουργείο που έως σήµερα το αντιµετώ-

στο 8% ανέρχεται η µείωση των

ναφέροντας ενδεικτικά τα "ά-

πιζε µέχρι και εχθρικά».

αφίξεων και στο 17%-18% των

µεσα αντανακλαστικά" του υ-

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν µε

εσόδων», υπογράµµισε.

πουργείου Οικονοµίας, µέσω

τα βραβεία “Μορφέας”, ήταν εκείνες που απέσπασαν τις

Η υφυπουργός τόνισε πως

∆ήλωσε δε, αποφασισµένη

της κίνησης της Λούκας Κατσέ-

καλύτερες βαθµολογίες από πιστοποιηµένους “µυστικούς

να επικαιροποιήσει και να αξιο-

λη για αναστολή της έκτακτης

επιθεωρητές” της TUV-HELLAS, που επισκέφθηκαν ξενο-

ποιήσει διάφορες –ακριβές, αλ-

εισφοράς στα θαλάσσια σκάφη

δοχεία σε όλη την Ελλάδα για λογαριασµό της Philoxenia.

λά αναξιοποίητες– µελέτες, που

αναψυχής, προς όφελος του

Τα βραβεία απένειµαν στους νικητές ο υπουργός Πολιτι-

βρήκε στα "συρτάρια" του υ-

τουρισµού.

πουργείου, όπως αυτή για τη

σµού και Τουρισµού, η υφυπουργός Άντζελα Γκερέκου []

και ο πρόεδρος της Helexpo, Αριστοτέλης Θωµόπουλος.


6

EΠIKOINΩNIA

Η

βελτίωση της λειτουρ-

χές διάστηµα.

Aγροτικά

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Ε.Ε.: Υπό έλεγχο η ευρωπαϊκή αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίµων

ναγκάζει ως Επιτροπή να εντεί-

γοντες της αγοράς επί του θέ-

ουργήσουν εύκολα προσβάσι-

- Η Επιτροπή θα αξιολογήσει

νουµε τις προσπάθειές µας για

µατος και να διευκολύνει την

µες διαδικτυακές υπηρεσίες

µέτρα αντιµετώπισης των πρα-

να εξασφαλίσουµε µια πιο απο-

καταγγελία πιθανών καταχρή-

σύγκρισης των λιανικών τιµών

κτικών όσον αφορά στους πε-

τελεσµατική λειτουργία της

σεων.

των τροφίµων.

ριορισµούς για την εδαφική διά-

εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρό-

- Σε στενή συνεργασία µε

- Η Επιτροπή λαµβάνει επί-

θεση, µε τους οποίους οι προ-

φιµα από το χωράφι, µέχρι το

τις εθνικές αρχές ανταγωνι-

σης σειρά µέτρων για τη βελ-

µηθευτές “επιβάλλουν” στους

πιάτο του καταναλωτή.

σµού, η Επιτροπή θα συνεχίσει

τίωση της επιτήρησης της αγο-

λιανοπωλητές να ανεφοδιάζονται τοπικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-

να παρακολουθεί εκ του σύνεγ-

ράς παραγώγων γεωργικών εµ-

τείνει µια σειρά από πολιτικά µέ

γυς τις εξελίξεις όσον αφορά

πορευµατικών ειδών, µε σκοπό

- Ιδιαίτερα στον πρωτογενή

τρα σε επίπεδο κρατών µελών

ζητήµατα ανταγωνισµού στο

τη συγκράτηση της αστάθειας

τοµέα πρέπει να διερευνηθεί

της Κοινότητας, µεταξύ των

πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυ-

και της κερδοσκοπίας.

πώς είναι δυνατόν να ενισχυθεί

οποίων:

σίδας.

• Η ενίσχυση της ενοποί-

η διαπραγµατευτική θέση των

• Η προώθηση βιώσιµων και

• Η µεγαλύτερη διαφάνεια

ησης της εσωτερικής αγοράς

αγροτών, για παράδειγµα µέσω

αγορακεντρικών σχέσεων µετα-

στην εφοδιαστική αλυσίδα τρο-

των τροφίµων και της ανταγωνι-

της σύστασης οργανώσεων πα-

ξύ των εµπλεκόµενων στην ε-

φίµων:

στικότητας όλων των τοµέων

ραγωγών, µε ταυτόχρονη τήρη-

της εφοδιαστικής αλυσίδας τρο-

ση των κανόνων περί ανταγωνι-

φίµων:

σµού. Αυτό θα µπορούσε να ε-

γίας της ευρωπαϊκής α-

Αυτό ανακοίνωσε η Επίτρο-

γοράς αγροτικών προϊόντων,

πος Γεωργίας κ. Μάριαν Φίσερ

τροφίµων και ποτών, αλλά και η

Μπόελ, προσθέτοντας ότι οι

- Η Επιτροπή θα συνεργα-

διαφάνεια στη διαµόρφωση των

πρόσφατες εξελίξεις στον γα-

στεί µε τα κράτη µέλη για να

των τιµών των τροφίµων στην

- Η Επιτροπή θα αναθεωρή-

πιτευχθεί, για παράδειγµα, τόσο

λιανικών τους τιµών, ώστε να

λακτοκοµικό τοµέα, όπου η τιµή

εντοπίσει καλύτερα αθέµιτες

Ευρώπη, που θα συµβάλει στην

σει επιλεγµένα περιβαλλοντικά

στο πλαίσιο της πολιτικής για

ωφεληθούν καταναλωτές, αλ-

παραγωγού που εισπράττουν οι

πρακτικές, που προκύπτουν α-

καλύτερη κατανόηση του τρό-

πρότυπα και προγράµµατα σή-

την αγροτική ανάπτυξη όσο και

λά και αγρότες, θα αποτελέσει

αγελαδοτρόφοι απέχει κατά πο-

πό ασυµµετρίες διαπραγµατευ-

που µε τον οποίο διαµορφώ-

µανσης της προέλευσης, που

στο ευρύτερο πλαίσιο της ΚΑΠ

βασική προτεραιότητα της Ευ-

λύ από την τιµή που πληρώνει ο

τικής ισχύος, να ευαισθητοποι-

νονται οι τιµές των τροφίµων,

εµποδίζουν το διασυνοριακό

µετά το 2013.

ρωπαϊκής Επιτροπής το προσε-

καταναλωτής γάλακτος, µας α-

ήσει περισσότερο τους παρά-

καλεί δε τα κράτη µέλη να δηµι-

εµπόριο.

Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην υπ' αριθµ29/08-10-2009. συνεδρίασή του και µετά από την απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος (αρ. πρ. 9/20-07-2009) προκειµένου να προβεί στην κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα τα Ν. Μουδανιά, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τις παρακάτω θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου µε ωριαία αντιµισθία σε για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ως εξής: Τοµέας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισµών» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία Ναυτιλίας και Μετεωρολογίας» µέχρι 3 ώρες /εβδ. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «∆ιατροφή Εκτρεφόµενων Ειδών» µέχρι 2ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε µονάδες παρασκευής τροφών ή µονάδες εκτροφής ή γενικά σε εκτρεφόµενα είδη ιχθύων.

κούς σταθµούς ή/και µονάδες πάχυνσης ιχθύων. 8. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «∆ιατροφή Εκτρεφόµενων Ειδών» µέχρι 4ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε µονάδες παρασκευής τροφών ή µονάδες εκτροφής ή γενικά σε εκτρεφόµενα είδη ιχθύων. 9. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία Ναυτιλίας και Μετεωρολογίας» µέχρι 2ώρες / εβδ. 10. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας» µέχρι 2 ώρες/εβδ. 11. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίων για: Αλιεία και ∆ιαχείριση Οστράκων, Εκτροφή Οστράκων» µέχρι 6ώρες/εβδ. µε εµπειρία και γνώση στην συλλογή οστράκων στο πεδίο και αναγνώρισης στο εργαστήριο. 12. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίων για: Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων, Στοιχεία Ναυτιλίας & Μετεωρολογίας, Ενυδρειολογία» 9ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς ή µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. 13. ∆ύο (2) έως τρείς (3) θέσεις για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίων για: Ιχθυοκαλλιέργειες, Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών, Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισµών, Σχεδιασµός & ∆ιαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας» µέχρι 15ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς ή µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ή απασχόληση σε ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε αναπαραγωγή ψαριών. 14. ∆ύο (2) έως τρείς (3) θέσεις για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Υποστήριξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΡ.Υ ∆Α)» µέχρι 15 ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς ευρύαλων ψαριών ή µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ή απασχόληση σε ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε αναπαραγωγή ψαριών.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισµών» µέχρι 2ώρες/εβδ. µε εµπειρία στην φυσιολογία εκτρεφόµενων ιχθύων και ασπονδύλων. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Βιολογία και Συστηµατική Ιχθύων» µέχρι 6ώρες/εβδ. και απαιτούµενη εµπειρία στο πεδίο. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Ιχθυοκαλλιέργειες» µέχρι 4ώρες/εβδ. µε εµπειρία σε Ιχθυ ογεννητικούς Σταθµούς και µονάδες εκτροφής. 4. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Αλιευτική Τεχνολογία» µέχρι 6 ώρες/εβδ. µε εµπειρία στην εφαρµογή στο πεδίο του µαθήµατος. 5. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων» µέχρι 6ώρες / εβδ. µε εµπειρία σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς ή/και µονάδες πάχυνσης ιχθύων. 6. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισµών» µέχρι 4 ώρες / εβδ. 7. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών» µέχρι 6ώρες/εβδ. µε επαγγελµατική εµπειρία σε ιχθυογεννητι-

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» µέχρι 2 ώρες/εβδ.

φοδιαστική αλυσίδα τροφίµων:

- Η Επιτροπή υιοθέτησε ένα µηχανισµό

παρακολούθησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΑΝΑΘΕΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 4. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µέχρι 2ώρες/εβδ. 5. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 6. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 7. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 8. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» µέχρι 3 ώρες /εβδ. Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» µέχρι 6 ώρες/εβδ.(2 Χ 3=6) 4. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» µέχρι 2 ώρες/εβδ. 5. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» µέχρι 3 ώρες / εβδ. 6. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» µέχρι 2 ώρες/εβδ. 7. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ» µέχρι 2ώρες/εβδ. 8. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» µέχρι 2ώρες/εβδ.

9. ∆ύο (2) θέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων Γενετική Μηχανική, Υδρόβιοι Μικροοργανισµοί, Γενική Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυκών µέχρι 15 ώρες /εβδ. 10. ∆ύο (2) θέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Αρχές Αναλυτικής Χηµείας, Οργανική Χηµεία και Βιοχηµεία, Ενόργανη Χηµική Ανάλυση, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευµάτων, Χηµεία και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης µέχρι 15 ώρες /εβδ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» µέχρι 2ώρες/εβδ. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» µέχρι 2 ώρες / εβδ.

4. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος «ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» µέχρι 3 ώρες/εβδ. Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου µαθήµατος «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» µέχρι 2ώρες/εβδ. 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία και την οργάνωση του εργαστηρίου του µαθήµατος «Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» µέχρι 4 ώρες/εβδ. 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του µαθήµατος «ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» µέχρι 2 ώρες/εβδ. 4. Μία (1) θέση για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µέχρι 4 ώρες /εβδ. 5. Μία (1) θέση για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ µέχρι 8 ώρες /εβδ. 6. Μία (1) θέση για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ µέχρι 4 ώρες /εβδ . ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ114/11-62001 τ. Α’) το οποίο αντικατέστησε το άρθρου 19 του Ν.1404/83, τροποποιήθηκε µε το Ν. 3404/05 (ΦΕΚ 260/1710-2005 τ. Α’), και το άρθρο 3, παρ. 31 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.

Α’), Το Π.∆. 163 (ΦΕΚ149/26-6-2002 τ. Α’). Σε περίπτωση προκηρύξεων που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε πλήρη τα ελάχιστα προσόντα των παραπάνω περιπτώσεων, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωµα προκειµένου περί Επιστηµονικών Συνεργατών. Οι συµβάσεις των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του Ν. 2961/01 άρθρο 4 δύνανται να ανανεωθούν µέχρι δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη. Τα δικαιολογητικά τοποθετηµένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο µε έλασµα, πρέπει να είναι αριθµηµένα και να συνοδεύονται από βιογραφικό σηµείωµα και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων (έντυπο δίνεται από τη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www. aqua.teithe.gr) µαζί µε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών στα Ν. Μουδανιά, Ν. Μιλτιάδη 1 ΤΚ 632 00, Τ.Θ. 157 Τηλ 23730 - 26.457/58, FAX 23730 - 26.450. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο στον πίνακα ανακοινώσεων στις εγκαταστάσεις του Tµήµατος στα Ν. Μουδανιά. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr


Aρθρογραφία Ο

ι ηµέρες που διανύουµε θέλουν προσοχή. Προσοχή από την πλευρά του επίσηµου κράτους και των αρχών εξουσίας, αλλά και των πολιτών που το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα βρεθούν στους δρόµους, είτε εορτάζοντας την επέτειο του Πολυτεχνείου, είτε διαδηλώνοντας µε την συµπλήρωση του ενός χρόνου από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Οι µέρες που θα ακολουθήσουν είναι πονηρές και επιφυλάσσουν πολλές δυσάρε-

στες εκπλήξεις, για όσους δεν πείθονται πως τα κοινωνικά προβλήµατα στην χώρα είναι πράγµατι ανυπέρβλητα και η κοινωνική κατακραυγή έχει ξεπεράσει τα όρια. Ο κόσµος αγανακτισµένος από την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα δεν θα σκεφθεί τούτες τις ώρες αν θα πρέπει αν εξακολουθήσει να δίνει πίστωση χρόνου στη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ορµώµενοι από τα περυσινά ∆εκεµβριανά, αλλά και την οικονοµική κατάσταση, που ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει, θα στραφεί κατά δικαίων και αδίκων και ότι βρέξει ας κατεβάσει. Μη νοµίζετε πως θα είναι κάποια γενικευµένη εξέγερση, ούτε όµως και κάποια µικρή διαδήλωση που θα διεκδικεί κλαδικά αιτήµατα. Πολύ δε περισσότερο, µην πιστέψετε ότι µε την επίθεση στο αστυνοµικό τµήµα της Αγ. Παρασκευής ο κόσµος θα πτοηθεί και θα αρνηθεί να κατεβεί να διαδηλώσει την αντίθεσή του στους δρόµους των ελληνικών πόλεων για την αστυνοµική βία που επέφερε τον

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

E Λ EY Θ EPO BHMA Γράφει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ phil.zaharis@gmail.com

Ψυχραιµία & σύνεση θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η µέρα αυτή έχει σηµαδέψει την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες την

κρατία που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της φασίζου σας πρακτικής των ένοπλων οργανώσεων, που µε αυτό

θεωρούν και ως µια ευκαιρία για να εκφράσουν τον αποτροπιασµό τους απέναντι στην αφαίρεση ζωής ενός 15χρονου. Οι µέρες λοιπόν που έρχονται θέλουν προσοχή και ηρεµία. Ούτε ο κος Χρυσοχοίδης θα πρέπει να τις επιλέξει για να δοκιµάσει την αντοχή των αστυνοµικών στους δρόµους, όταν θα υβρίζονται από την νεολαία στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τεστ στις πλάτες των πολιτών σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν. Η άσκηση βίας κατά πολιτών από αστυνοµικούς, ο πρόφατος θάνατος του µετανάστη από τους ξυλοδαρµούς σε αστυνοµικό τµήµα, η προκλητική στάση ορισµένων αστυνοµικών κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, αλλά και η δίψα κάποιων άλλων για αίµα -είτε από την µία πλευρά είτε από την άλλη- θα πρέπει να αποµονωθεί όσο είναι ακόµη καιρός. Και δεν βγαίνει τίποτε ούτε µε τις ποµπώδεις επικηρύξεις χιλιάδων ευρώ, αλλά ούτε και µε την αστυνοµο-

τον τρόπο βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αντιεξουσιαστές, αναρχικούς, αριστεριστές, χούλιγκανς, ναρκοµανείς κι “αντάρτες πόλης”. Και τη στιγµή µάλιστα που τα πράγµατα σε καµία περίπτωση δεν είναι έτσι, µιας και υπάρχουν τεράστιες διαφορές µεταξύ των οµάδων αυτών, που άλλες έχουν πολιτικοκοινωνικά κριτήρια παρέµβασης (αναρχικοί) και άλλες είναι απλά παρασυρµένες στα γρανάζια της εξουσίας (χούλιγκανς), υπηρετώντας “µε σεβασµό” τα συµφέροντα των µεγαλοµετόχων του εκάστοτε σικέ αθλητισµού. Όχι, ο πολίτης σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα που του στήνουν κάποιοι ώστε να γενικεύσει και να ταυτίσει τις οµάδες αυτές µε την βία κάποιων οραµατιστών της “ένοπλης επαναστατικής πάλης”. Η ατοµική βία το µόνο που προκαλεί είναι διόγκωση της κρατικής καταστολής απέναντι στους κοινωνικοπολιτικούς αυτούς χώρους (αναρχικοί, αντιεξουσιαστές,

7

αριστεριστές) και την φωτογράφησή τους ως υπόπτων για τροµοκρατία. Θυµηθείτε µόνο πολλά χρόνια πριν τι τραβούσαν οι “συνήθεις ύποπτοι”, αµέσως µετά τις ενέργειες της 17Ν ή του ΕΛΑ. Κατηγορίες, διασυρµός, βασανιστήρια και ένα σωρό άλλες προσβολές µε το αιτιολογικό ότι ήταν στην “αντίπερα όχθη”. Αποτέλεσµα, οι επαναλαµβανόµενες αστυνοµικές αποτυχίες και τα “φιάσκα”. Ερχόµαστε, λοιπόν, και πάλι στο σήµερα. Οι µέρες είναι δύσκολες και η αντοχή που πολίτη δοκιµάζεται από τα απανωτά χτυπήµατα κατά της ελεύθερης έκφρασής του. Οι ειδήµονες των “τρο µοκρατικών αναλύσεων” περνούν και πάλι µια βόλτα από τα κανάλια προκειµένου να καταθέσουν τις “θεϊκές” απόψεις τους. Οι νέοι ετοιµάζονται για µια ακόµη φορά να βγουν στο δρόµο. Η πολιτική εξουσία αγωνιά πυρετωδώς να διαλαλήσει πως θέλει να αµυνθεί κοινοβουλευτικά στα επείγοντα αιτήµατα για µια κοινωνία χωρίς νονούς και προστάτες, για έναν κόσµο χωρίς εντεταλµένους εκτελεστές των εκάστοτε νεανικών οραµάτων. Κοντά σε αυτούς όλους παραµονεύουν και αυτοί οι κάποιοι που ως “αυτόκλητοι σωτήρες“ παίρνουν τα όπλα και πυροβολούν στα τυφλά, οπλίζοντας παράλληλα το χέρι της εξουσίας. Οι µέρες είναι επικίνδυνες. Χρειάζεται ψυχραιµία και προπάντων διαφύλαξη των λαϊκών κατακτήσεων που σχετίζονται µε την ελευθεροτυπία, την έκφραση αλλά και την υπεράσπιση της ανιδιοτελούς συµπεριφοράς των νέων ανθρώπων που είναι τα εύκολα θύµατα, όπως ο αδικοχαµένος Αλέξης. Έστω και αν κάποιοι από τα κόµµατα προσπαθούν µε πολιτικές τρικλοποδιές να τους τιθασεύσουν. Έστω και αν ο διακαής πόθος όλων όσων χρησιµοποιούν όπλα είτε από την µία είτε από την άλλη πλευρά– είναι να σωπάσουν όλοι και να κοιτάξουν τις δουλειές τους µιας και η όλη ιστορία µάλλον περί “βεντέτας” πρόκειται. Λυπηρό.

EΠIKOINΩNIA ΘEMATA ΛOΓOΘEPAΠEIAΣ

Γράφει ο NIKOΛAOΣ X. MHTΣIOY Λογοθεραπευτής

Σ

Η βαρηκοΐα στα παιδιά

το σηµερινό άρθρο θα ασχοληθούµε µε τη παιδική βαρηκοΐα, η οποία, ανάλογα µε το σε ποια ηλικία εµφανίζεται, αλλά και από το µέγεθος της απώλειας που εµφανίζεται, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην επικοινωνία, στην οµιλία και στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Η σωστή λειτουργία της αίσθησης της ακοής συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του λόγου και στην ψυχονοητική εξέλιξη του παιδιού. Η βαρηκοΐα µπορεί να εµφανιστεί σε ένα από τα δυο αφτιά (µονόπλευρη) ή ταυτόχρονα και στα δυο αφτιά (αµφοτερόπλευρη) µε τον ίδιο βαθµό βαρηκοΐας ή µε διαφορετικό σε καθένα αφτί. Τα παιδιά αναπτύσσουν το λόγο µέχρι τα 5 έτη περίπου. Όµως, για να µάθουν µια γλώσσα, θα πρέπει να βρίσκονται σε περιβάλλον που να δέχονται γλωσσικά ερεθίσµατα, δηλαδή να ακούν την οµιλία των προσώπων του περιβάλλοντός τους, να την κατανοούν και να την αναπαράγουν. Τα βαρήκοα παιδιά κάνουν λάθη στην άρθρωση φθόγγων κατά την οµιλία, αποκτούν λεξιλόγιο µε πιο αργό ρυθµό από τα ακούοντα παιδιά, δυσκολεύονται να κατανοήσουν αφηρηµένες έννοιες, λέξεις µε πολλαπλά νοήµατα και µεγάλες προτάσεις µε πολύπλοκη συντακτική δοµή. Επίσης, δυσκολεύονται να ελέγξουν τον τόνο και την ένταση της φωνής και από την οµιλία λείπει ο ρυθµός και η µελωδικότητα. Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει, είναι η κοινωνικοποίηση του βαρήκοου παιδιού. Στη ερώτηση, πότε θα πρέπει να υποψιαστούν οι γονείς ότι το παιδί δεν ακούει καλά, η απάντηση είναι: µέσα από την καθηµερινή επαφή και την παρατήρηση του παιδιού, πώς αντιδράει σε διάφορους ήχους από τους πρώτους µήνες της ζωής του, αν ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του, ακούγοντας έναν ήχο και αλλάζοντας την έκφραση του προσώπου του. Μετά τους πρώτους έξι µήνες τα παιδιά αρχίζουν να στρέφουν το κεφάλι τους προς την πηγή του ήχου. Τα βαρήκοα παιδιά έχουν τις ίδιες αντιδράσεις σε δυνατούς ήχους και γι’ αυτό προτείνεται η παρατήρηση των αντιδράσεων σε ήχους χαµηλής έντασης. Εάν ένα παιδί στην ηλικία του ενός έτους, όπου ξεκινά η γλωσσική ανάπτυξη, δεν αναπτύσσει προφορικό λόγο θα πρέπει να εξεταστεί η λειτουργία της αίσθησης της ακοής. Η ιατρική παρέµβαση ξεκινάει µε τον καθορισµό του είδους και του µεγέθους της βαρηκοΐας. Τα είδη της βαρηκοΐας είναι τα εξής: α) H βαρηκοΐα αγωγιµότητας είναι η βλάβη που εντοπίζεται στο σύστηµα αγωγής του ήχου, δη λαδή στις δοµές που µεταδίδουν τον ήχο στον κοχλία του αφτιού. Tις περισσότερες φορές η ακοή αποκαθίσταται χορηγώντας φαρµακευτική αγωγή. β) H νευροαισθητήρια βαρηκοΐα παρουσιάζει βλάβη στο σύστηµα αντίληψης του ήχου, δηλαδή

 ΣEΛ. 15


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής Ν.∆. Εκλογή αρχηγού από τα µέλη του Κόµµατος ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ξ

εκάθαρη θέση υπέρ της

ροής του κόµµατος και προς τα

εκλογής προέδρου από

δεξιά και προς το κέντρο.

στησε τον απερχόµενο πρόεδρο του κόµµατος Κώστα Καραµανλή, «γιατί µε τη στάση του

τα µέλη της Ν∆ έλαβε ο Κ.Καρα-

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνι-

µανλής, ανοίγοντας τις εργασί-

σε την ανάγκη να υποστηριχθεί

ες της Κεντρικής Επιτροπής το

το έργο της Ν∆ στα χρόνια που

Την πρότασή του να εκλεγεί

Σάββατο.

ήταν στην εξουσία, αλλά και να

ο νέος πρόεδρος της Νέας ∆η-

διευκόλυνε τη διαδικασία».

Ο Κώστας Καραµανλής υ-

ασκήσει το θεσµικό της ρόλο:

µοκρατίας όχι µόνο από οργα-

πενθύµισε τη συµφωνία των

«Ο λαός δεν µας έστειλε διακο-

νωµένα στελέχη, αλλά και από

τεσσάρων υποψηφίων µε την Ο-

πές, αλλά στην Αξιωµατική Αντι-

πολίτες που δηλώνουν οπαδοί

ργανωτική Επιτροπή του Συνε-

πολίτευση« εξήγησε.

και υποστηρικτές της Ν∆ και δεν

δρίου, υπογραµµίζοντας ότι ο-

Τέλος, ζήτησε τη ψήφο των

είναι µέλη άλλου κόµµατος,

ποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να

µελών «και µε την καρδιά σας

επανέφερε στη συνεδρίαση της

γίνει από τον επόµενο αρχηγό.

και µε το µυαλό σας».

Κεντρικής Επιτροπής ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος.

Kάλεσε όλα τα µέλη του

Το µεγάλο άλµα έχει ήδη

κόµµατος να µην αναλωθούν

γίνει µε τη συµφωνία των τεσ-

Τόνισε πως όλοι οι υποψή-

στην εσωστρέφεια, ώστε το

σάρων για την εκλογή προ-

φιοι πρέπει να δεσµευθούν ότι

κόµµα να εκλέξει το ταχύτερο

έδρου από τα στελέχη του κόµ-

την επόµενη ηµέρα, µετά την

δυνατό πρόεδρο και να ασκήσει

µατος, δήλωσε από το βήµα της

εκλογή προέδρου, θα είναι εκεί,

το ρόλο της Αξιωµατικής Αντι-

Κεντρικής Επιτροπής της Ν∆ ο

για να στηρίξουν τον νέο ηγέτη

πολίτευσης.

Αντώνης Σαµαράς.

της παράταξης. Αιτιολογώντας την πρότασή

Ο τέως πρόεδρος όρισε το τρίπτυχο πάνω στο οποίο πρέπει όλοι να κινηθούν στη Ν∆: ενότητα, συνοχή, αλληλεγγύη.

Θράκης.

του για εκλογή προέδρου όχι

Ο Κ. Καραµανλής αναφέρ-

µόνο από τα στελέχη του κόµ-

θηκε και στην απόφασή του να

µατος, µε βάση την επιστολή του της 25ης Οκτωβρίου, ο κ.

Μιλώντας για την προσφο-

προκυρήξει πρόωρες εκλογές,

ρά της Νέας ∆ηµοκρατίας στον

υπενθυµίζοντας ότι πάντοτε έ-

Αβραµόπουλος ανέφερε ότι η

τόπο, τόνισε ότι η παράταξη αυ-

βαζε πρώτα το εθνικό συµφέ-

µόνη απάντηση στην ήττα της

τή είχε πάντα την τόλµη και το

ρον.

4η Οκτωβρίου είναι το άνοιγµα

σθένος να µιλά για τα σοβαρά

Τόνισε ότι ανέλαβε από την

του κόµµατος στους πολίτες,

και τα κρίσιµα του τόπου, χωρίς

πρώτη στιγµή την ευθύνη για το

αλλιώς δηµιουργείται η εντύ-

ποτέ να σηκώνει τη σηµαία της

εκλογικό αποτέλεσµα και δια-

πωση πως «συνεχίζουµε τις ίδι-

ευκαιρίας.

βεβαίωσε τα µέλη του κόµµα-

ες λογικές και πρακτικές που

τος ότι θα είναι δίπλα τους.

οδήγησαν στην ήττα».

Υπενθυµίσε τις θέσεις που ανέπτυξε στη διάρκεια της πρό-

Κλείνοντας την οµιλία του

«Ας µην υποτιµούµε τους

σφατης προεκλογικής περιό-

ευχαρίστησε όλα τα µέλη της

ενεργούς πολίτες, όπως υποτι-

δου, για την οικονοµική κρίση,

Ν.∆. για τη συµπαράστασή τους

µήσαµε τον αντίπαλο ζώντας

τις προκλήσεις στα εθνικά θέ-

και τις «όµορφες στιγµές» -όπως

µια εικονική πραγµατικότητα τα

µατα (αξιολόγηση της ευρωπαϊ-

τόνισε- που πέρασαν µαζί τα

τελευταία χρόνια» είπε χαρα-

κής προοπτικής της Τουρκίας,

τελευταία 12 χρόνια.

κτηριστικά ο κ. Αβραµόπουλος.

το Κυπριακό και την ΠΓ ∆Μ), το

Μετά το πέρας της οµιλίας

Επίσης, ζήτησε το συνέδριο

πρόβληµα της παράνοµης µετα-

Καραµανλή ακολούθησαν -µε

της 7ης Νοεµβρίου να είναι α-

νάστευσης, αλλά και την τρο-

αλφαβητική σειρά- οι τέσσερις

νοιχτό σε όλα τα θέµατα, όσο

µοκρατία.

υποψήφιοι για την αρχηγία.

χρόνο κι αν πάρει η συζήτησή

Ο τέως πρωθυπουργός ανα-

Σε παρέµβασή του λίγο α-

πής, λέγοντας: «Κανένας δεν εί-

λώνοντας όµως έτοιµη να στη-

φέρθηκε σε σειρά µεταρρυθµί-

ργότερα, ο κ. Καραµανλής τάχ-

πε ότι θα πάει ο κ. Σιούφας εκεί

ρίξει οποιαδήποτε διαδικασία.

σεων που δροµολόγησε η Ν∆

θηκε υπέρ ενός διήµερου ή τρι-

να υπαγορεύσει αποφάσεις,

Αναφέρθηκε στη συµφωνία

ως κυβέρνηση και άσκησε κριτι-

ήµερου συνεδρίου, ώστε να α-

όλοι θα µιλήσουν. Και µετά θα

κή στην κυβέρνηση για αποφά-

κουστούν όλες οι απόψεις και ε-

πάµε σε µια µαζική εκλογή».

σεις οι οποίες «απροσδιόριστα

πανέλαβε ότι το νέο πρόεδρο

µετατίθενται για το µέλλον».

του κόµµατος θα πρέπει να τον

Σε κάθε περίπτωση, επανέ-

στηρίξουν όλοι. «Όποιος δεν

λαβε ότι το κόµµα θα στηρίξει

τον στηρίξει θα έχει να κάνει µα-

αποφάσεις της κυβέρνησης που

ζί µου» είπε χαρακτηριστικά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Όσοι περιµένουν ότι από

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως αν

τους, «για να αφήσουµε πίσω

και δεσµεύεται από αυτό που

µας την αλληλοϋπονόµευση και

έχει υπογράψει, δεν έχει πρό-

την εσωστρέφεια» και να επι-

που είχαν συµφωνήσει όλοι οι

βληµα µε ό,τι άλλο αποφασίσει

στρέψει το κόµµα σε µια νικη-

υποψήφιοι, την οποία «λογικά»

η Κεντρική Επιτροπή, της οποί-

φόρα πορεία.

όλοι πρέπει να στηρίξουν.

ας τη σοφία εµπιστεύεται, αν

Ανέφερε και τις προτάσεις

και θα προτιµούσε η όποια συµ-

του για τις ευρύτερες καταστα-

Παράλληλα πρότεινε διήµερο συνέδριο, ώστε να έχει τη ευκαιρία να εκφραστεί η βάση.

φωνία να έρθει µε συναίνεση. Πρέπει όµως το θέµα να

τικές αλλαγές, τονίζοντας το ετήσιο τακτικό συνέδριο του

αυτή την Κεντρική Επιτροπή θα

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανα-

λυθεί σήµερα, γιατί κουράζου-

κόµµατος και εκλογή από τη βά-

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι

βγούµε διαλυµένοι είναι πολύ

φέρθηκε στην προσωπική της

µε µε αυτή τη συζήτηση για τη

ση ή επαναβεβαίωση της ηγε-

θυνση, αλλά θα βρίσκεται απέ-

πρέπει να τελειώσει το θέµα

βαθιά νυχτωµένοι, δήλωσε η

πορεία στη Ν∆, στο γεγονός ότι

διαδικασία, ανέφερε ο κ. Σαµα-

σίας κάθε δύο χρόνια. Τόνισε

ναντι σε αποφάσεις που -κατά

του συνεδρίου, γιατί πραγµατι-

Ντόρα Μπακογιάννη, ξεκινών-

δεν έλειψε από καµία µάχη και

ράς, επαναλαµβάνοντας ότι η

την ανάγκη για ένα κόµµα χωρίς

τη Ν∆- κινούνται σε λάθος

κότητα πιέζει. «∆εν βιάζοµαι

τας την οµιλία της στην ΚΕ.

έδωσε έµφαση στην ανάγκη η

εκλογή προέδρου από τα στε-

µηχανισµούς και βαρωνίες, α-

κατεύθυνση.

εγώ. Το επείγον είναι να έχει η

Η τέως υπουργός Εξωτερι-

Νέα ∆ηµοκρατία να δώσει τη

λέχη αποτελεί επανάσταση για

νοιχτό στην κοινωνία.

«Η Ν∆ δεν θα σιωπήσει µπρο

παράταξη ηγεσία. Το καταλαβαί-

κών αναφέρθηκε στη διαδικα-

µάχη των ιδεών και να υπερα-

την παράταξη, ενώ χαρακτήρισε

Τόνισε ότι η υποψηφιότητά

στά στην ασυνέπεια και τις υπα-

νουµε αυτό ή όχι; Όση κουνβέν-

σία εκλογής προέδρου, λέγον-

σπιστεί τις θέσεις της και την

νίκη τη συµφωνία των υποψη-

του αποτελεί δέσµευση ενότη-

ναχωρήσεις» τόνισε χαρακτηρι-

τα κι αν γίνεται, αν δεν έχεις

τας ότι όλη αυτή η συζήτηση

επιρροή της στην κοινωνία.

φίων για τη διαδικασία και επα-

τας και υπόσχεση ανόδου στην

στικά, φέρνοντας το παράδειγ-

αρχηγό δεν έχει νόηµα» τόνισε.

έχει κουράσει:

κινούνται προς τη σωστή κατεύ-

«Χάσαµε µια εκλογική µάχη,

νάσταση το γεγονός ότι αποκτά

εξουσία και πως την εποµένη

µα των νέων µε συµβάσεις Sta

Παράλληλα υπεραµύνθηκε

«∆εν είµαι εδώ για να παίξω

να µην χάσουµε µια ολόκληρη

λόγο η οργανωµένη βάση του

της εκλογής προέδρου θα α-

ge, την κατάργηση των υπουρ-

των χειρισµών Σιούφα ως προ-

τις κουµπάρες µε τις διαδικα-

γενιά» τόνισε χαρακτηριστικά,

κόµµατος.

ναρτίσει στο site του όλες τις

γείων Αιγαίου και Μακεδονίας-

έδρου της Οργανωτικής Επιτρο-

σίες» είπε χαρακτηριστικά, δη-

ζητώντας διεύρυνση της επιρ-

Τέλος, ο κ. Σαµαράς ευχαρί-

δαπάνες του για τη διαδικασία.


Πολιτική

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

9

EΠIKOINΩNIA

Συνάντηση Γ. Παπανδρέου - Γκ. Μπράουν Ν

έα συνάντηση Παπαν-

της διεθνούς οικονοµικής κρί-

θέµα των συζητήσεων, για το

προέλθει µέσα από τις διαδικα-

Ζήτησε η γειτονική χώρα "να

πραγµατεύσεις" και χωρίς "έξω-

δρέου-Μπράουν φέρνει

σης και της κλιµατικής αλλαγής

οποίο ο κ. Παπανδρέου διατύ-

σίες του ΟΗΕ.

εγκαταλείψει τη λογική της ακ-

θεν πιέσεις", να καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσµα.

η συνάντηση που είχαν το Σάβ-

και πέραν της κοινής στάσης

πωσε την πάγια θέση του, η ο-

Εύκολα γίνεται αντιληπτό

ραίας ρητορικής, η οποία δεν

βατο στη βρετανική πρωτεύου-

που τήρησαν στη Σύνοδο Κορυ-

ποία αφίσταται εκείνων των

ότι στη συνάντηση Παπανδρέου

αφήνει περιθώρια ελπίδας για

Η Ελλάδα έχει επίσης σαφή

σα οι δύο ηγέτες. ∆εν έχει προ-

φής, αναζήτησαν τρόπους µε

ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. Σύµ-

- Μπράουν αλλά και Παπανδρέ-

πρόοδο" και "να προσέλθει στο

και κατηγορηµατική θέση, σχε-

σδιοριστεί ακόµα χρονικά, ούτε

τους οποίους θα µπορούσαν να

φωνα µε τη θέση Παπανδρέου,

ου - Μίλιµπαντ, στην οποία µε-

τραπέζι των συνοµιλιών, στο

τικά µε τα χρονοδιαγράµµατα

πού θα γίνει, αλλά όπως έγινε

αξιοποιηθούν οι πολύ σοβαρές

πρέπει να εξαντληθούν όλα τα

τείχε και ο υπουργός Αναπλη-

πλαίσιο του ΟΗΕ, µε ανοιχτά

και τις πιέσεις. Και ξεκαθαρίζει

γνωστό, ο χρόνος τοποθετείται

εργασίες της Σοσιαλιστικής ∆ιε-

ειρηνικά µέσα για να βρεθεί η

ρωτής ∆ηµήτρης ∆ρούτσας, συ-

µυαλά για ειλικρινή συζήτηση",

ότι στις διαπραγµατεύσεις µετα-

"στο άµεσο επόµενο διάστηµα"

ώστε να βρεθεί λύση στο πρό-

ξύ των δύο κυπριακών κοινοτή-

και αποµένει µόνο να οριστεί αν

βληµα.

των "δεν χωρούν τεχνητές πιέ-

θα επανέλθει ο κ. Παπανδρέου

Η Ελλάδα προτίθεται, όπως

σεις και τεχνητά χρονοδιαγράµ-

στο Λονδίνο ή αν θα επισκεφτεί

διαµηνύει ο κ. Παπανδρέου

µατα". Απορρίπτει επίσης τις "α-

ο κ. Μπράουν την Αθήνα. Όπως

στους συνοµιλητές του, "να

πειλές", που διατυπώνονται από

φάνηκε από τις συνοµιλίες οι δύ

γίνει η ατµοµηχανή για την είσο-

διάφορες πλευρές, σύµφωνα

ο χώρες και οι δύο κυβερνήσεις,

δο των χωρών των ∆υτικών Βαλ-

µε τις οποίες πρόκειται για την

έχουν βρει κοινό βηµατισµό σε

κανίων στην Ε.Ε.", το συµβολικό

"τελευταία ευκαιρία" επίλυσης

ορισµένα θέµατα, κάτι µάλλον

έτος 2014, αλλά σε ότι αφορά

του Κυπριακού προβλήµατος

νέο στις διµερείς σχέσεις.

στην έναρξη διαπραγµατεύσε-

και πως αν δεν λυθεί τώρα, µοι-

Όλα τα θέµατα αυτά, τόνισε

ων µε τα Σκόπια, υπάρχει η απο-

ραία κατάληξη θα είναι η διχο-

ο κ. Παπανδρέου, τίθενται και

λύτως απαραίτητη προϋπόθεση

τόµηση του νησιού. Αυτού του

συζητούνται στο πλαίσιο της

της προηγούµενης επίλυσης

είδους οι προσεγγίσεις δεν είναι

συστηµατικής προσπάθειας της

του θέµατος της ονοµασίας.

δεκτές από την ελληνική πλευ-

Ελλάδας να παίρνει πλέον πρω-

Το Κυπριακό ήταν επίσης

ρά, η οποία στηρίζει πλήρως τις

τοβουλίες, να είναι παρούσα και

ένα από τα θέµατα που συζητή-

κινήσεις του Προέδρου της Κυ-

να προωθεί λύσεις σε ζητήµατα

θηκαν και φάνηκε ότι οι δύο

πριακής ∆ηµοκρατίας ∆. Χριστό-

που αφορούν τον Έλληνα και

πρωθυπουργοί στηρίζουν τις

φια που "προσπαθεί µε πολύ

τον Ευρωπαίο πολίτη, ώστε να

συνοµιλίες Χριστόφια - Ταλάτ.

θετικό τρόπο". ∆εν είναι, βέ-

οδηγηθούµε σε µια πιο δίκαιη

Αλλά και στο θέµα αυτό η ελλη-

βαια, το ίδιο θετικές οι εκτιµή-

ευρωπαϊκή κοινωνία. Η συνάντηση ήταν συνέχεια

θνούς, τόσο της Επιτροπής Στίγ-

λύση στο θέµα του πυρηνικού

ζητήθηκαν και θέµατα της ελ-

νική πλευρά ήταν κατηγορηµα-

σεις για τον κ. Ταλάτ, η ανταπό-

κλιτς, όσο και της Επιτροπής Πε

προγράµµατος της Τεχεράνης.

ληνικής εξωτερικής πολιτικής,

τική σε ότι αφορά στις θέσεις

κριση του οποίου, στις πρωτο-

της σύντοµης επαφής που είχαν

ριβάλλοντος. Γενικότερα, η Ελ-

Και αυτό να γίνει στο πλαίσιο

χωρίς, ωστόσο, η συζήτηση να

της. Σύµφωνα µε αυτή, οι δύο

βουλίες Χριστόφια, δεν είναι

οι δύο πρωθυπουργοί στο περι-

λάδα φιλοδοξεί "να φέρει φρέ-

του ΟΗΕ.

προχωρήσει σε λεπτοµέρειες

κοινότητες έχουν τη δυνατότη-

συνήθως αυτή που κάποιος θα

θώριο της Συνόδου Κορυφής

σκο αέρα στην Ε.Ε.".

των θεµάτων αυτών.

τα µέσα από "ελεύθερες δια-

περίµενε.

Γενικά ο Έλληνας Πρωθυ-

των Βρυξελλών και εκεί τους

Στη συνάντηση τέθηκαν και

πουργός αποδίδει µεγάλη ση-

Αναφορικά µε το ζήτηµα

δόθηκε η ευκαιρία να συζητή-

θέµατα διεθνούς πολιτικής, ό-

µασία στο ρόλο του διεθνούς Ο-

των Σκοπίων, ο κ. Παπανδρέου,

σουν περισσότερο εκτενώς τα

πως οι εξελίξεις στο Αφγανι-

ργανισµού, όπως έχει αποδείξει

πέραν της αναφοράς του στο

θέµατα για τα οποία ακροθιγώς

στάν, το Πακιστάν και το Ιράν.

και σε θέµατα άµεσου ελληνι-

ρόλο του ΟΗΕ, κατέστησε για

µίλησαν στις Βρυξέλλες και για

Στα θέµατα αυτά ο κ. Παπαν-

κού ενδιαφέροντος. Ξεκαθαρί-

µια ακόµα φορά σαφές ότι η "ε-

τα οποία, προφανώς, θα συζη-

δρέου είχε την ευκαιρία να ανα-

ζοντας την ελληνική θέση για

θνική κόκκινη γραµµή" παραµέ-

τήσουν εκτενέστερα στην επό-

φερθεί στον προβληµατισµό

την ΠΓ∆Μ, τόσο στον Βρετανό

νει ισχυρή, ότι δεν υπάρχει κα-

µενη συνάντηση.

της Ελλάδας σχετικά µε τους

οµόλογό του, όσο και στον Σκο-

νένα περιθώριο αναθεώρησής

Οι δύο άνδρες είχαν κοινές

κινδύνους διόγκωσης του κύµα-

πιανό, αλλά και προς όλους

της και ότι πριν την έναρξη εν-

προσεγγίσεις για πολλά από τα

τος λαθροµεταναστών προς τη

τους ηγέτες της ΕΕ δήλωσε ότι

ταξιακών

θέµατα που συζήτησαν, όπως,

χώρα µας.

η λύση για το θέµα της ονοµα-

ΕΕ-Σκοπίων, θα πρέπει να έχει

σίας της γειτονικής χώρας, θα

λυθεί το ζήτηµα της ονοµασίας.

π.χ. τα δύο µεγάλα προβλήµατα

Το Ιράν υπήρξε ένα ακόµα

διαπραγµατεύσεων

Φορτωµένη η ατζέντα για την κυβέρνηση

Μ

ε αλλεπάλληλες συσκέψεις, προκειµένου να επι-

λυθούν εκκρεµότητες και να ληφθούν κρίσιµες

αποφάσεις, κλείνει τον πρώτο µήνα της, αυτήν την εβδοµάδα, η κυβέρνηση. Με την επιστροφή του από το Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου καλείται να “ξεµπλο-

Φ ω τοβο λί δες

κάρει” την υπόθεση της επιλογής των γενικών γραµµατέων. Πολλοί υπουργοί έχουν ή-δη στείλει στους αρµόδιους συνεργάτες του πρωθυπουργού τα ονόµατα που αποτελούν τις επιλογές τους και αναµένουν το “πράσινο φως”, προκειµένου να ανακοινωθούν τα πρόσωπα. Παράλληλα, εντός της εβδοµάδας θα γίνει και η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους διοικητές των ∆ΕΚΟ. Στον προγραµµατισµό της κυβέρνησης υπάρχουν δύο συ νεδριάσεις: του Υπουργικού Συµβουλίου και του ΚΥΣΕΑ.

KAPAMANΛHΣ – ∆εν αναλαµβάνεις από τώρα την αρχηγία, να γλιτώσουµε και τις διαδικασίες;

Το Υπουργικό Συµβούλιο αναµένεται να επικυρώσει το πρώτο σχέδιο νόµου της κυβέρνησης που αφορά το επίδοµα αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το έκτακτο επίδοµα αλληλεγγύης θα δοθεί στους πολίτες µε ετήσια οικογενειακά εισοδήµατα µέχρι 13.500 ευρώ και θα κυ-µανθεί από 500 έως 1.300 ευρώ. Το επίδοµα θα χορηγηθεί σε 2 δόσεις, µε την πρώτη µέσα στο ∆εκέµβρη. Αµέσως µετά το Υπουργικό Συµβούλιο, θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, προκειµένου να οριστούν οι νέοι αρχηγοί σε ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ως πιθανότεροι αρχηγοί εµφανίζονται για την ΕΛ.ΑΣ. ο Λ. Οικονόµου -εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνοµίας την περίοδο της εξάρθρωσης της 17Ν- και για το Πυροσβεστικό Σώµα ο νυν υπαρχηγός κ. Στεφανίδης.


10

EΠIKOINΩNIA

Πολιτισµός

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Το καίριο της ιστορίας και πως µπορεί ανόθευτο να επανέλθει Η επίσκεψη µου στα Ν. Φλογητά, στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής “Ιουστινιανός”, ήταν για µένα µία µεγάλη έκπληξη. Κι αυτό γιατί είδα από κοντά το τεράστιο έργο που έχει γίνει στη συντήρηση και αποκατάσταση των κτιρίων, αλλά και το σηµαντικό έργο που πραγµατοποιούν οι επιστήµονες στα εργαστήρια για τη συντήρηση των κεραµικών, των εικόνων, των χειρογράφων και των παλαιών βιβλίων. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

σχέση µε τη βυζαντινή µας πα-

ύµφωνα µε τις πληροφο-

προγραµµάτων που απευθύ-

ράδοση αλλά µε τεχνοτροπία

ρίες που αντλούµε από

νονται σε µαθητές ∆ηµοτικών,

που παραπέµπει στα δυτικά πρό

τα ενηµερωτικά φυλλάδια της

Γυµνασίων και Λυκείων. Θέµατα

τυπα. Θαρρείς κι η Βαυαροκρα-

10ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαι

όπως “Μνηµείο, Μουσείο και

τία δεν έχει τελειώσει ακόµα.

οτήτων, για το παλαιό µετόχι

Περιβάλλον” για τον Πύργο της

Χρειάζεται να κάνουµε την

Νέων Φλογητών, της µονής του

Ουρανούπολης και το συγκρό-

αυτοκριτική µας, ν’ ανοίξουµε

Αγίου Όρους, του Αγίου Παντε-

τηµα κτιρίων των Ν. Φλογητών,

τα µάτια µας και να βρούµε την

λεήµονα, η πρώτη αναφορά α-

“Το Άγιον Όρος και τα µοναστή-

πνευµατική µας παράδοση, ώ-

νάγεται στα 1311. Βέβαια, τα δι-

ριά του”, “Η τέχνη της συντήρη-

στε οι τέχνες και τα άλλα όλα

ασωθέντα κτίρια χρονολογούν-

σης”, “Η τέχνη του χαλιού” ό-

να αποκτήσουνε έναν άξονα α-

ται πολύ αργότερα στα 1853 έ-

που οι µαθητές µαθαίνουν πως

ναγωγής, χωρίς τον οποίο τίπο-

ως 1909. Στα 1920 εδώ εγκατα-

να χρησιµοποιούν τη φύση για

τα δε γίνεται ή σκορπίζουνε

στάθηκε νοσοκοµείο του Αµε-

να κατασκευάζουν χρώµατα.

µόνο όσα πέσουνε στα χέρια

ρικάνικου Ερυθρού Σταυρού και

Και όπως σωστά τονίζεται στο ε-

µας. Και όταν πραγµατικά συλ-

στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλε-

νηµερωτικό φυλλάδιο “τα µνη-

λάβουµε το βάθος της παράδο-

µο έγινε έδρα των κατοχικών

µεία δεν είναι µόνο λείψανα του

σης µας τότε θα καταλάβουµε

δυνάµεων.

παρελθόντος αλλά και φορείς

και εκείνα που µας ενώνουµε

Η 10η Εφορεία Βυζαντινών

µνήµης και ταυτότητας... και α-

µε τους άλλους ανθρώπους.

Αρχαιοτήτων µε τη συγχρηµα-

παιτείται µια θετική στάση απέ-

«Κάθε φορά που µπαίνω σε

τοδότηση του Υπουργείου Πολι-

ναντί τους που είναι οι µάρτυ-

µιαν από τις µισογκρεµισµένες

τισµού και της Ευρωπαϊκής Έ-

ρες της πολιτιστικής µας κληρο-

και µισοζωγραφισµένες εκείνες

νωσης πραγµατοποίησε την α-

νοµιάς”.

εκκλησίες που απόµειναν ενσω-

Σ

ποκατάσταση του Μεµονωµέ-

Ήδη µαθαίνω ότι αρκετά

µατωµένες, ίδια βράχια, µέσα

νου κτιρίου, όπως ονοµάζεται

σχολεία έχουν επισκεφτεί τον

στο ελληνικό ύπαιθρο, και µε

στο φυλλάδιο, και το οποίο λει-

«Ιουστινιανό» και οι εντυπώσεις

χτυπήσει η µυρωδιά της υγρα-

τουργεί ως Ανοιχτό Κέντρο Συν-

των µαθητών και των εκπαιδευ-

σίας των τοίχων, µου φαίνεται

τήρησης Αρχαιοτήτων όπου ε-

τικών από την επίσκεψη είναι

ότι έρχοµαι σε άµεση, σε δερ-

ξειδικευµένοι επιστήµονες πα-

άριστες.

µατική σχεδόν επαφή µε το σόι

ρουσιάζουν τη διαδικασία της

Είναι αλήθεια ότι χρειάστη-

µου -λες και έχω αποδείξεις ότι

συντήρησης. Το Κεντρικό κτίριο,

καν πολλά χρόνια, δεκαετίες

αυτό κρατάει ολόισια από το

που συντηρείται και αποκαθί-

σχεδόν, για να συνειδητοποι-

Βυζάντιο. Κι ένας κόσµος ολό-

σταται, θα φιλοξενήσει µόνιµη

ήσουµε τη σηµασία και το µέγε-

κληρος τότε, µε τα µωβ και τα

έκθεση µε θέµα τη νότια Χαλκι-

θος του λεγόµενου Βυζαντινού

χρυσά του διακόσµου του, µου

δική κατά τους Παλαιοχριστιανι-

πολιτισµού. Τον τελευταίο και-

προσφέρεται σε κοινωνία µυστι-

κούς και βυζαντινούς χρόνους.

ρό στα µεγαλύτερα µουσεία

κή. Πρέπει να σέβεται κανείς τις αισθήσεις, να τρέµει στη συνεί-

Τα Ανοιχτά τώρα Εργαστή-

του κόσµου διοργανώθηκαν ε-

ρια Συντήρησης της 10ης Εφο-

ξαίρετες εκθέσεις µε τα µνηµεία

ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

του Βυζαντινού και Μεταβυζαν-

τάληψη, τον ίδιο πόλεµο, δεν

τα αντικείµενα δεν άλλαξαν ι-

λιο και κατοικούνται από τις ί-

µπορέσει να φτάνει έτσι, από

επανδρωµένα µε το κατάλληλο

τινού πολιτισµού αναδεικνύον-

άσκησαν οι “πεφωτισµένοι της

διοκτήτη, εδώ και χιλιάδες χρό-

διες υπερφυσικές δυνάµεις.

τους αντίποδες, στο ίδιο χρι-

επιστηµονικό προσωπικό εργά-

τας τη σηµασία του, όχι µόνο

Εσπερίας” και στον λαϊκό πολιτι-

νια».

Όσον αφορά, τώρα, τη βυ-

στιανικό αποτέλεσµα», γράφει ο

ζονται για τη συντήρηση και την

για το νεότερο ελληνικό αλλά

σµό για να έρθει η Γενιά του ‘30

Και αλλού αναφέρει: «νιώθω

ζαντινή ζωγραφική θα αναφέρω

Οδυσσέας Ελύτης και έτσι διπλά

αποκατάσταση βιβλίων, χειρο-

και για τον ευρωπαϊκό πολιτι-

να αποκαταστήσει τη λειτουρ-

ένας αριστοκράτης που έχει το

µονάχα την άποψη του Γιάννη

χαίροµαι που δίπλα µας, κοντά

γράφων, εικόνων, κεραµικών.

σµό. Αλλά, ως τότε οι Ευρωπαί-

γία της και τη διαχρονική της

προνόµιο να λέει τον ουρανό

Τσαρούχη: «Σε πάρα πολλές ει-

µας, στον “Ιουστινιανό” στα Ν.

δηση της αγιότητάς τους, για να

Ένα οµολογουµένως δύσκο

οι έβλεπαν µόνο την αρχαία

αξία και µέσω αυτής και του βυ-

“ουρανό” και τη θάλασσα “θά-

κόνες και ζωγραφικές βλέπουµε

Φλογητά, κάποιοι άνθρωποι, ε-

λο και χρονοβόρο έργο προκει-

Ελλάδα και τη Ρώµη και από την

ζαντινού και µεταβυζαντινού

λασσα”, ακριβώς όπως η Σαπφώ

ζωγραφική οργάνωση σπάνια,

πιστήµονες, νέα παιδιά µε α-

µένου, όχι µόνο να διαφυλαχθεί

Αναγέννηση και µετά. Γι’ αυ-

πολιτισµού.

, ακριβώς όπως ο Ρωµανός, εδώ

θαυµάσια απόδοση του φωτι-

γάπη και αφοσίωση µετατρέπουν τον τελευταίο φθόγγο ε-

το πολιτιστικό αγαθό, αλλά, και,

τούς το Βυζάντιο (όρος φυσικά

Και επειδή πάντα πιστεύω

και χιλιάδες χρόνια, και µόνον

σµού µε µέσα της ζωγραφικής

να παραδοθεί στις νεότερες

αστήρικτος, αλλά δεν είναι της

ότι οι ποιητές είναι οι ασφαλείς

έτσι να βλέπω αλήθεια το γαλά-

και των χρωµάτων. Μια τέλεια

νός πολιτισµού που αγωνίζεται

γενιές σε όσο το δυνατόν καλύ-

παρούσης να πούµε πώς και για

µας δείκτες για να φτάσουµε

ζιο του αιθέρος ή ν’ ακούω το

απόδοση της πραγµατικότητας

να αρθρώσει πάνω σε φθαρµέ-

τερη κατάσταση. Και είναι αλή-

τί υιοθετήθηκε) ήταν σκοταδι-

στον προορισµό µας, ακούστε τι

ρόχθο του πελάγους».

από ποιητικής απόψεως, ώστε

νες εικόνες, παλαιά βιβλία, χει-

θεια ότι ο χρόνος είναι αµείλι-

σµός, ένας σκοτεινός Μεσαίω-

λέει ο Οδυσσέας Ελύτης:

να µπορούµε να πούµε πώς, από

ρόγραφα ή αγγεία τη µεταφυσική της ιερή ιστορία.

Ζούµε σ’ έναν τόπο που

κτος πάνω στα αντικείµενα και

νας. Από τον Κοραή και µετά ο

«Πού να βρούνε στέγη οι ά-

µπορεί γεωγραφικά να φαντάζει

µια άποψη, και συνεχίζει επα-

πολλές φορές οι φθορές είναι

τόπος µας πορεύτηκε µ’ αυτή

νθρωποι ενός τέτοιου χώρου

µικρός, αλλά διατρέχει τόσα

ξίως την αρχαία παράδοση, και

Αξίζει να τον επισκεφτείτε

τέτοιες που δύσκολα αποκαθί-

την προκατάληψη και η ιστορία

εάν όχι στην ίδια τους την µονα-

µυριάδες χιλιόµετρα ιστορίας,

προαναγγέλλει ό,τι θα κάνει η

µόνο και µόνο για να ευφραν-

σταται το αντικείµενο στην α-

γραφόταν µ’ αυτόν τον τρόπο

δικότητα; Την µοναδικότητα του

µε τους ίδιους ανθρώπους, που

Ευρώπη, κι είναι ανυπέρβλητη».

θείτε από τη µυρουδιά της ιστο-

ρχική του µορφή. Όµως η 10η Εφορεία ανέλαβε και µια ακόµη πρωτοβουλία. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών

ως τον καιρό του Ζαµπέλιου. Και

Νησιωτισµού, την µοναδικότητα

ίσαµε σήµερα µιλούν την ίδια

Γι’ αυτό, θλίψη µε καταλαµβά-

ρίας και του πολιτισµού που σαν

δεν τα λέω αυτά εγώ, τα λέει ο

του Αγιορειτισµού και κείνη, την

γλώσσα και τα φυσικά στοιχεία,

νει όταν σε κάποιους ναούς

ιώδιο κατακάθεται στις πληγές

Ζήσιµος Λορεντζάτος.

πιο σηµαντική, του διαχρονικού

οι βράχοι, τα δέντρα, οι θάλασ-

βλέπω φορητές εικόνες και τοι-

µας και δύναται να τις γιάνει.

χαρακτήρα της Γλώσσας, όπου

σες, φλέγονται από τον ίδιο ή-

χογραφίες που δεν έχουν καµιά

Μήπως και την ίδια προκα-

[]


Media

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

«Α

υτό είναι ανέκδοτο» ανέφερε ο Αιµ. Λιάτσος σχετικά µε την δήλωση του Σπύρου Παπαδόπουλου ότι βάζει χρήµατα και από την τσέπη του για το «Στην υγειά µας». Όπως δήλωσε ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star στον Flash, κανένα κανάλι στην ιδιωτική TV δεν θα έδινε τόσα χρήµατα για να «µαζεύονται σε ένα καφενείο» µιας και το συγκεκριµένο πρόγραµµα, όπως ανέφερε, ούτε εξωτερικά γυρίσµατα έχει, ούτε συνδέσεις. Παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος το παρακολουθεί και ότι είναι πετυχηµένο, ωστόσο 65.000 για ένα επεισόδιο σε περίοδο κρίσης και να το πληρώνει ο φορολογούµενος είναι προκλητικό. Όσο για την ίδια την ΕΡΤ ο Αιµίλιος Λιάτσος ανέφερε ότι είναι ένα «µαγαζί µονίµως µε υψηλό πυρετό» και ότι «άνθρωποι άσχετοι» επανδρώνουν τις υψηλές της θέσεις. Τα κανάλια δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύµατα δή λωσε και «καλά έκαναν και δεν ανανέωσαν τις συµβάσεις για κυρίες που διαµαρτύρονται για τις εκποµπές τους που δεν έχουν βγει στον αέρα» και ότι πρέπει να µπουν άνθρωποι που γνωρίζουν το µέσο, ξέρουν από τηλεόραση. αλίδι στην απογευµατινή ζώνη του Alter. Το Showbiz news του Βασίλη ∆ρυµούση κόβεται από το καθηµερινό και γίνεται εβδοµαδιαίο. Μετακινείται προς τη µεταµεσονύχτια ζώνη και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 24.30. Μάλιστα λέγεται ότι θα πάρει τη µορφή σατιρικών εκποµπών που προβάλλονται τέτοιες ώρες µε ό,τι συνεπάγεται αυτό. πό τις 9 Νοεµβρίου, το WTV – Weather TV, το µοναδικό κανάλι αφιερωµένο στις καιρικές συνθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, θα µεταδίδει δελτία καιρού µέσα από ένα δίκτυο µε συνεργαζόµενα περιφερειακά κανάλια. Tα ∆ελτία Καιρού είναι η πρώτη εµπορικά διαθέσιµη υπηρεσία από το WTV.

Ψ

Α

08:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 09:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 11:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό ρωτάθληµα) 13:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 14:00 ON AIR 15:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό Πρωτάθληµα) 17:00 STAR CAR (¶ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ) 18:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 18:30 Ντοκιµαντέρ 19:00 µfiÏϸ 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 “Ήξεις Αφήξεις” µε το Θοδωρή Δούκα 24:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 01:00 JAZZ LIFE (ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹) 02:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

MEGA

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Κοινωνία MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Τρεις Χάριτες (Ε) 15.40 Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Ο 1ος κύκλος της κωµικής σειράς 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 50-50 (Ε) 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Σούπερ µπάλα live Αθλητική εκποµπή που παρουσιάζουν ο Γιώργος Θα ναηλάκης, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος και ο Γιάν νης Θειακός. 21.45 Τσαµπιονς Λιγκ Μίλαν - Ρεάλ Μαδρίτης. Απευθείας µετάδοση 23.50 Σούπερ µπάλα live 03.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Slammed». 05.00 Τηλεµάρκετινγκ

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

ANT1

06.00 Λόλα (Ε) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα Eνηµερωτική εκποµπή που παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδάκης. Μαζί του, ο Στρατής Λιαρέλλης. 10.00 10 µε 1 µαζί Eνηµερωτικό µαγκαζίνο µε τους Γ.Καραµέρο και Σπύρο Χαριτάτο. 13.00 ANT1 news 13.15 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς 16.15 Αξίζει να το δεις 17.40 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 17.45 Ράδιο αρβύλα 18.50 Με αγάπη 19.00 Love bites 20.00 ANT1 news 21.00 Εκποµπή (Ε) 23.00 Grey's anatomy 24.00 Ολα 10 02.30 Κλεµµένη ζωή (Ε) 03.30 Ευτυχισµένες µέρες 04.30 Τηλεµάρκετινγκ Τηλεαγορά 05.10 Mobile fun 05.30 Πάτερ ηµών (E)

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι». 11.30 Οδησσός: µια άγνωστη ελληνική πατρίδα 12.00 Οδός Ανθέων (Ε) Το τελευταίο επεισόδιο της κωµικής σειράς µε τους ∆άνη Κατρανίδη, Μάρθα Βούρτση. 13.00 Τα παιδιά της γειτονιάς (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Τσικιτίτας (Ε) 17.00 Ατίθασα νιάτα Αµερικανική κοινωνική σειρά 18.00 Χρυσά κορίτσια (Ε) 19.10 Παράβαση 20.00 Εξερευνήσεις 21.00 Βανέσα Παραντί 22.00 Ιαπωνία: Ο αυτοκράτορας και ο στρατός 24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Σήµερα: «Μια θέση στον ήλιο», 01.45 Έγκληµα & έρευνα Eιδήσεις: 14.00, 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα 16.00 Εξέλιξη: Ταχύτητα 17.00 Ο µοναχικός πλανήτης 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Συµµορία εραστών». παραγωγής Κωµωδία, 1972 22.00 Ανταποκριτές Ενηµερωτική εκποµπή 23.00 Press Ενηµερωτικό τοκ σόου που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ζούλας. 00.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μαφία» (Mafia! Jane Austen's mafia). Κωµωδία, αµερικανικής παραγωγής 1998, του Τζιµ Έιµπρααµς. Παίζουν: Λόιντ Μπρίτζες, Μπίλι Περκ, Ολυµπία ∆ουκάκη, Τζέι Μορ (83´). 01.45 Τα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα Σειρά ντοκιµαντέρ του History Channel. Σήµερα: «Ζήλια». Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

07.00 Ρωµαίος και Ιουλιέτα (Ε) 08.00 Οι κόρες του Λέοντ 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Απόδραση 10.30 Αρπακτικά 11.30 Εκπληρωµένες επιθυµίες 12.30 Μαθήµατα µαγειρικής για τα παιδιά Σειρά ντοκιµαντέρ και οι κόρες του». 14.30 Οι κόρες του Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία 16.00 Η χαρά της ζωγραφικής 16.30 Μαγικός κόσµος 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 ∆ιάσωση ζώων 19.00 Το έτος χωρίς καλοκαίρι 20.00 Η ανατροφή του µικρού ζώου Ντοκιµαντέρ. Σήµερα: «Ελάφι». 21.00 Ταξίδια στην άκρη του κόσµου 23.00 Αρχαία Μακεδονία 24.00 Πεθαίνοντας στην Ιερουσαλήµ 01.00 Τα µεγαλύτερα µυστήρια του κόσµου Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Η άσχηµη που έγινε όµορφη (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα Ενηµερωτικό µαγκαζίνο 10.00 Καφέ µε την Ελένη 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους Ψυχαγωγική εκποµπή µε τους Γ. Τσαλίκη, Μ. Ηλιάκη, Ν.Μουτσινά. Μαζί τους, η ∆. Αιγινίτη και ο Ν. Χριστοδούλου. 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (Συνέχεια) 18.00 Fatus olus 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Αλ Τσαντίρι Νιουζ 23.00 Αγρότης µόνος ψάχνει... (Ε) 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές 05.15 Για την καρδιά ενός αγγέλου (Ε)

06.15 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη Η Ελεονώρα Μελέτη πλαισιωµένη από τους Β. Γκού µα, Τζ. Κόσιαβα, Φλ. Πετρουτσέλι, Σ.Σιγούρο, Ε. Κυρίτση και Μ. Μποζίκη αναλαµβάνει την πρωινή ενηµέρωσή µας. 10.15 Νηστικοί πράκτορες Εκποµπή µαγειρικής 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τελική ανάλυση» 23.30 Fringe 00.30 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 01.30 The dead zone 02.30 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Η κατάρα του πολεµιστή» 04.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Σύγκρουση στο βυθό”

06.00 Πανόραµα Ενηµερωτική εκποµπή 07.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Πείτε το στο ALTER 11.00 Εδώ και τώρα Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Μ. Σµιλίδου, ∆. Φρέσκο. 12.00 Πoλύ µπλα µπλα 15.00 Μεσηµεριανό express Ψυχαγωγική εκποµπή µε τη Βάσια Λόη. 17.30 Showbiz news 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 20.55 Auto ALTER 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ένας αξέχαστος έρωτας» 23.15 Αθέατος κόσµος 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Επιθεωρητής Βαλαντέρ: Ο παραχαράκτης» 04.15 Μasterminds Eιδήσεις: 17.15, 20.00

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


12

EΠIKOINΩNIA

Tρίτη 3 Nοεµβρίου 2009

Aθλητισµός

Στα γήπεδ α της Xαλκιδικής Eπιµέλεια: AΓΓEΛOΣ BAΓΓΛHΣ

∆’ EΘNIKH

Mόνη νικήτρια η N. Kαλλικράτεια Iσοπαλίες εντός έδρας των Mουδανιών & του Πολυγύρου Σ

υνεχίζεται η αφλογιστία των επιθετικών του Π.Ο. Μουδανιών, µε αποτέλεσµα να χάνει αρκετούς βαθµούς ειδικά στην έδρα του. Στο ντέρµπι µε τον Καµπανιακό, οι δύο οµάδες παραχώρησαν “λευκή ισοπαλία” µε τους φιλοξενούµενους όµως να χάνουν κλασικές ευκαιρίες για γκολ, ενώ ο Π.Ο.Μ. έπρεπε να µείνει µε δέκα παίκτες, για να ανεβάσει την απόδοσή του. Στο πρώτο ηµίωρο του παιχνιδιού ο Π.Ο.Μ. κυκλοφορούσε πολύ καλά την µπάλα στη µεσαία γραµµή, αλλά δυσκολευόταν πολύ στο να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς. Έτσι, στο 30’ οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά, ύστερα από σουτ του Σαρή έξω από τη µεγάλη περιοχή, όµως η µπάλα πέρασε άουτ. Στο 35’ ο Καµπανιακός ξεδιπλώθηκε ωραία µε τον Νασιόπουλο, ο οποίος, εκµεταλλευόµενος την ταχύτητα του, πέρασε όποιον βρήκε µπροστά του, όµως το πλασέ του απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τσα-

κίρης και, στη συνέχεια, η µπάλα κατέληξε στο δοκάρι και άουτ. Στο 42’, πάλι οι φιλοξενούµενοι, επιχείρησαν ένα σουτ µε τον Σκαθαρούδη, όµως για άλλη µία φορά ο Τσακίρης επενέβη σωτήρια. Στο δεύτερο ηµίχρονο, οι παίκτες του Καµπανιακού ήταν πιο δραστήριοι και προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν ευκαιρίες. Έτσι, στο 58’ ο Βογιατζής βρέθηκε µέσα στη µικρή περιοχή, όµως το πλασέ του ήταν απελπιστικό. Στο 70’ ο επιθετικός του Π.Ο.Μ. Νίτσης βρέθηκε στην περιοχή των φιλοξενουµένων, αλλά το πλασέ του, από πλεονεκτική θέση, πέρασε άουτ. ∆εκαπέντε λεπτά πριν λήξη του παιχνιδιού, ο διαιτητήςαπέβαλε τον αρχηγό των Μουδανιών Κουρκούδιαλο µε δεύτερη “κίτρινη κάρτα” για διαµαρτυρία, ωστόσο αυτό δεν πτόησε καθόλου τους γηπεδούχους. Στην εκπνοή του αγώνα, ο Π.Ο.Μ. έχασε µοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν, µετά από κόρνερ του Σαρηγιαννίδη, ο Χατζηδρόσος, µε κεφαλιά µπροστά στην εστία, έστειλε την µπάλα άουτ. Έτσι, το παιχνίδι έληξε µε τις δύο οµάδες να αρκούνται στο βαθµό της ισοπαλίας. ∆ιαιτητές Φωτιάδης, Τσερκέζης, Νικολάου. Συνθέσεις Π.Ο. Μουδανιών: Τσακίρης, Ελευθερίου, Χρηστάρας, Κουρκούδιαλος, Χατζηδρόσος, Τσιώνας, Πανισκάκης, Σαρηγιαννίδης, Νίτσης, Σαρρής, Θαµνίδης. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ: Βοσνιάδης, Κοντούρας, Τανούρκας, Σιούνης, Παναγιώτης, Νασιόπουλος, Γκόλτσης, Βογιατζής, Τρικαλινός, Σκαθαρούδης, Γαβανάς. Tα υπόλοιπα αποτελέσµατα: 6η Aγωνιστική ΣΟΧΟΣ - ΑΡΙ∆ΑΙΑ 0 - 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 3 - 0 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0 - 0 Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ - ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ 1 - 1 Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - Π.Α.Ο.∆. 3 - 1 ΣΚΥ∆ΡΑ - ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 4 - 1 Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 0 - 0

Bαθµολογία ΑΕΤΟΣ Σκύδρας 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων 12 Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας 12 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 11 ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς 11 ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας 9 Π.Ο. Μουδανιών 8 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 8 Π.Α.Ο. Κουφαλίων 7 Π.Α.Ο. ∆ιοικητηρίου 6 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ 6 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Αγιονερίου 5 ΕΘΝΙΚΟΣ Σοχού 2 ΝΙΚΗ Πολυγύρου 2 ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΑΡΙ∆ΑΙΑ - ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΥΦΑΛΙΑ - ΣΟΧΟΣ ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΑ.Ο.∆. - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ - Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΚΥ∆ΡΑ Ρεπό: Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ

A’ EPAΣITEXNIKH

Aπρόσµενα αποτελέσµατα στην 7η Aγωνιστική E

κπλήξεις είχαµε σε παιχνίδια της 7η Aγωνιστικής, καθώς το πρωτοπόρο Λάκκωµα ηττήθηκε µέσα στην έδρα του µε 4 - 1 από το Παλαιοχώρι και η Πορταριά εκτός έδρας από τα Ν. Πλάγια µε 1 - 0 εκτός έδρας. Η Ιερισσός για µία ακόµη αγωνιστική δε κατάφερε να πάρει ούτε έναν βαθµό, ενώ ο ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας “αυτοκτόνησε”, καθώς προηγούταν καθ’

όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά στα τελευταία λεπτά του αγώνα,ο TOPΩNAIOΣ Aφύτου κατάφερε να πάρει το παιχνίδι και να βυ-θίσει ακόµη πιο χαµηλά την οµάδα του κ. Κουτρουµάνη. 7η Aγωνιστική ΛΑΚΚΩΜΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 1 - 4 ΚΡΗΝΗ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ 5 - 3 Ν. ΠΛΑΓΙΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ 1 - 0 Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ - ΣΥΚΙΑ 4 - 1

ΝΙΚΗΤΗ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 1 - 3 Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ - ΑΦΥΤΟΣ 1 - 2 ΣΗΜΑΝΤΡΑ - Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ 1 - 3 ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΡΝΑΙΑ 2 - 4 Bαθµολογία ΑΠΟΛΛΩΝ Αρναίας 18 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Αφύτου 15 ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης 14 ΑΣΤΗΡ Ν. Συλλάτων 14 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς 12

∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος 12 ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου 12 ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης 11 Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων 10 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. Μαρµαρά 9 Α.Ο. Σηµάντρων 8 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς 7 ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας 7 ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας 4 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ν. Φλογητών 3

ΑΚΑΝΘΟΣ Ιερισσού 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΚΡΗΝΗ - ΛΑΚΚΩΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΝΙΚΗΤΗ ΣΥΚΙΑ - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΑΦΥΤΟΣ - ΑΡΝΑΙΑ Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ


Aθλητισµός

Tρίτη 3 Nοεµβρίου 2009

B’ EPAΣITEXNIKH

13

EΠIKOINΩNIA

Iσοπαλία απέσπασε η M. Παναγία από τον AΣTEPA Έχασαν βαθµούς οι πρωτοπόροι του Nότου BOPEIOΣ OMIΛOΣ ραίο παιχνίδι, µε δυνατές µονοµαχίες, έγινε στον αγώνα του ΑΣΤΕΡΑ Β. Χαλκιδικής µε τον HPAKΛH Μ. Παναγίας, η οποίος απέσπασε ισοπαλία από τον µέχρι πρότινος πρωτοπόρο ΑΣTEPA Bόρειας Xαλκιδικής. Ο ΧOΛOMΩN Pιζών / Παλαιόχωρας ξεπέρασε εύκολα το εµπόδιο του ΉΦAIΣTOY Γοµατίου και πλέον οδηγεί την κούρσα, ενώ και ο XOΛOMΩN Ταξιάρχη κέρδισε µε ευκολία 4 - 0 την A.O. Μεταµόρφωση και βρίσκεται µε “συγκάτοικο” στην κορυφή. 6η Aγωνιστική Ν. ΡΟ∆Α - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ 3 - 2 ΓΟΜΑΤΙ - ΧΟΛΟΜΩΝ 0 - 3 ΒΡΑΣΤΑ - ΣΤΑΝΟΣ 1 - 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ (δεν έγινε) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 4 - 0

ΑΣΤΕΡΑΣ - Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 2 - 2 ΚΡΗΜΝΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 0 - 1 Bαθµολογία ΧΟΛΟΜΩΝ Ριζών / Παλαιόχωρας 16 ΧΟΛΟΜΩΝ Ταξιάρχη 15 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. Χαλκιδικής 13 ΑΝΘΕΜΟΥΣ Γαλάτιστας 13 ΞΕΡΞΗΣ Ν. Ρόδων 13 ΘΥΕΛΛΑ Στανού 12 ΕΛΠΙΣ Βραστών 9 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. Παναγίας 8 ΘΥΕΛΛΑ Μεταγγιτσίου 6 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γοµατίου 3 ∆ΟΞΑ Κρήµνης 3 Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Νεοχωρίου 3(*) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγ. / Στρατονίκης 3(*) Α.Ο. Μεταµόρφωσης 3 (*) Έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Eπόµενη Aγωνιστική ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΧΟΛΟΜΩΝ

ΣΤΑΝΟΣ - Ν. ΡΟ∆Α ΝΕΟΧΩΡΙ - ΓΟΜΑΤΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΡΑΣΤΑ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΕΛΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΜΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ αι οι τρεις οµάδες της κορυφής “σκόνταψαν” στην 6η Αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Η Τρίγλια, µετά από πέντε σερί νίκες, ήρθε ισόπαλη µε τα Ελαιοχώρια, ενώ η Α.Ε. Αγίου Παύλου / Ν. Ηράκλειας υπέστη ήττα “σοκ” στην έδρα της από τον ΑΡΗ Κασσανδρείας, ο οποίος δείχνει ότι µπορεί να καλύψει το χαµένο έδαφος. Η Παλλήνη αρκέστηκε στο 1 - 1 µε τη ∆ΟΞΑ Καλυβών και, πλέον, κοιτάζει την επόµενη αναµέτρηση µε τη N. Σκιώνη στο

Κ

ντέρµπι της Αγωνιστικής. Με διακοπή απειλήθηκε το παιχνίδι της Ολύνθου µε το ∆ιονυσίου, καθώς ενεπλάκησαν οι ποδοσφαιριστές των δύο οµάδων δέκα λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Τελικώς, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε µε νίκη του ∆ιονυσίου και µε τρεις αποβολές (δύο ποδοσφαιριστών της Oλύνθου και ενός του ∆ιονυσίου). 6η Aγωνιστική ΚΑΛΥΒΕΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ 1 - 1 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ 4 - 0 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΑΓ. ΜΑΜΑΣ 2 - 5 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ 2 - 2 ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ 0 - 1 ΟΛΥΝΘΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 0 - 2 ΦΟΥΡΚΑ - ΟΡΜΥΛΙΑ 0 - 0 Bαθµολογία Π.Ο. Τρίγλιας 16 ΑΙΓΕΑΣ Παλλήνης 13

Α.Ε. Αγίου Παύλου / Ν. Ηράκλειας 12 ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου 12 ΕΛΠΙΣ Αγίου Παντελεήµονα 12 Α.Σ. Αγίου Μάµα 12 Α.Σ. Ν. Σκιώνης 10 ΑΕΤΟΣ Φούρκας 10 ΑΙΑΣ Ελαιοχωρίων 6 ∆ΟΞΑ Ορµύλιας 6 ∆ΟΞΑ Καλυβών 4 ΑΡΗΣ Κασσανδρείας 4 ΕΛΠΙΣ Πολυγύρου 0 ΟΛΥΝΘΟΣ Ολύνθου 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ΚΑΛΥΒΕΣ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΦΟΥΡΚΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ

Απειλήθηκε διακοπή του αγώνα Ολύνθου - ∆ιονυσίου (0 - 2) Έ

να δυνατό µαρκάρισµα στο 80’ της αναµέτρησης, ήταν η αιτία που οι δύο οµάδες πιάστηκαν στα χέρια και υπήρχε κίνδυνος για τη διακοπή του αγώνα. Ο διαιτητής του αγώνα απέβαλε τον Λουτζούδη του ∆ιονυσίου, ο οποίος, µόλις είχε περάσει ως “αλλαγή”, και τον Αντωνιάδη της Ολύνθου, ενώ λίγο αργότερα “κόκκινη κάρτα” δέχτηκε και ο τερµατοφύλακας της Ολύνθου Σκυφέρι, ο οποίος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και λογοµάχησε µε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης οµάδας. Στο καθαρά αγωνιστικό µέρος, οι δύο οµάδες µπήκαν νωθρά στο παιχνίδι και αξιοσηµείωτο είναι ότι σε ολόκληρο το πρώτο ηµίχρονο η κάθε οµάδα έκανε από µία µόλις φάση. Ο αρχηγός της Ολύνθου ∆εκάκης Γ. εκτέλεσε φάουλ έξω από τη µεγάλη περιοχή στο 30’, όµως η µπάλα πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 40’ ήταν η σειρά του ∆ιονυσίου να απειλήσει, όταν, µετά από ωραία σέντρα του Τσαλκιτζή, ο απερχόµενος Τσιαπούτας πλάσαρε άουτ. Στο δεύτερο ηµίχρονο το ∆ιονυσίου

µπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του κέντρου. Έτσι, στο 50’

της αναµέτρησης, ο Σφακιανάκης βγήκε “τετ-α-τετ”, πέρασε και τον τερµατοφύ-

λακα και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούµενους.

Η υπεροχή του ∆ιονυσίου συνεχίστηκε, οπότε στο 65’, µετά από οργανωµένη επίθεση, ο Τσαλκιτζής πήρε την µπάλα και µε σέντρα ακριβείας βρήκε τον Σφακιανάκη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2 - 0. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού η Όλυνθος πίεσε ψηλά, µήπως και µπορέσει να αλλάξει τα δεδοµένα του παιχνιδιού, όµως µάταια, καθώς η σφιχτή άµυνα των φιλοξενουµένων απέτρεψε κάτι τέτοιο. ∆ιαιτητές Κοντός, Αθανασιάδης, ∆ερµατίδου. Συνθέσεις ΟΛΥΝΘΟΣ Ολύνθου: Σκυφέρι, ∆εκάκης Γ., Τσαλάτζε Μ., Αντωνιάδης, ∆εκάκης Κ., Τσαλάτζε Ζ., Νάτσιος (45’ Τερτίρογλου), Σταµπουλής, Μουρµούρης, Τσερέκας (50’ ∆ηµητρίου), Φρίκης (58’ Σαρίγγελος). ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου: Μαστρογιάννης, Γιαχουστίδης, Στεφάνου, Τζάλλας, Τοπαλίδης, Μαναβάκης, Τσαλκιτζής (80’ Τοπαλίδης), Ντονβάκης, Τσιαπούτας (85’ Τσακαλίδης), Καρσιώτης (70’ Λουτζούδης), Σφακιανάκης. Σκόρερ Σφακιανάκης 50’, 65’.

Γ’ EPAΣITEXNIKH

Πρωτοπόρος στο Bορρά ο Άγιος Νικόλαος Μεγάλη ανατροπή από τον AETO Ζωγράφου BOPEIOΣ OMIΛOΣ κάθεκτος συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, που κέρδισε εύκολα εκτός έδρας µε 3 - 0 το Παλαιόκαστρο και, όπως όλα δείχνουν, είναι και το φαβορί για την άνοδο, Στο άλλο σηµαντικό παιχνίδι της Aγωνιστικής, το Στρατώνι κέρδισε µε 1 - 0 εκτός έδρας τα ∆ουµπιά και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της Βαθµολογίας. 4η Aγωνιστική

Α

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 - 3 ∆ΟΥΜΠΙΑ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 0 - 1 ΑΡΝΑΙΑ - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 2 - 1 Ρεπό: ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Bαθµολογία ΑΣΤΗΡ Αγίου Νικολάου 12 "ΤΑ Μ.Κ." Στρατωνίου 9 Π.Α.Ο. ∆ουµπιών 6 ΠΑΟΚ Αρναίας 6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Προδρόµου 3 Α.Ε.Σ. Γεροπλάτανου 0

ΚΕΡΑΥΝΟΣ Παλαιοκάστρου 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ - ΑΡΝΑΙΑΣ Ρεπό: ∆ΟΥΜΠΙΑ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ νώ έχανε µε 3 - 0 στο ηµίχρονο από µιά οµάδα όπως η Σάρτη, το Ζωγράφου έκανε τη µεγάλη ανατροπή,

E

ισοφαρίζοντας το µατς σε 3 - 3 και στο τέλος µπορούσε να πάρει και τη νίκη. Ο πρωτοπόρος ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Φώκαιας κέρδισε εύκολα µε 4 - 1 το ΑΠΟΕΛ Γερακινής και οδηγεί την “κούρσα” µε χαρακτηριστική άνεση. 4η Aγωνιστική Ν. ΦΩΚΑΙΑ - ΓΕΡΑΚΙΝΗ 4 - 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΣΑΡΤΗ 3 - 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ - ΠΑΛΛΗΝΗ 2 - 0

Bαθµολογία ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Φώκαιας 10 Α.Ο. Σάρτης 7 ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πολυχρόνου 5 ΑΠΟΕΛ Γερακινής 4 ΑΕΤΟΣ Ζωγράφου 4 ΠΑΛΛΗΝΗ Παλιουρίου 3 Eπόµενη Aγωνιστική ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΣΑΡΤΗ - Ν. ΦΩΚΑΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ


EΠIKOINΩNIA

14

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Aγγελίες

Μεσιτικό Γραφείο Λειβαδιώτη ∆ηµήτρη, Κασσάνδρεια, τηλ.: 6977-419.350 MEZONETEΣ MEZONETEΣ • ΕΛΑΝΗ Πωλείται υπερπολυτελής αυτόνοµη βίλα υπό κατασκευή 150 τµ µε 3∆ΣΚ3ΜΠ 2 επίπεδων µε ατοµική πισίνα 700τµ κήπο και εκπληκτική θέα στη θάλασσα ,σε ήσυχη πευκόφυτη περιοχή σε έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς οικισµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τιµή 400.000 ευρώ (ΚΩ∆13321) • ΦΟΥΡΚΑ Μεζονέτα, 93 τµ στην παραλία Φούρκας µε 2∆, ΣΚ, ΜΠ κήπο και χώρο στάθµευσης και µόλις 100µ από τη θάλασσα. Τιµή 100.000 • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται µεζονέτα 100 τµ µε 3∆ΣΚΜΠ ατοµική θέρµανση εξοπλισµένη κουζίνα θέση στάθµευσης τιµή µόνο 105. 000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας µεζονέτα 50 τµ µε 2 ∆Σ ΚΜ Π πλήρως επιπλωµένη µε ατοµική θέρµανση και όλα τα ηλεκτρικά Τιµή µόνο 59.000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται γωνιακή µεζονέτα 80 τµ µε 2∆ΣΚΜΠ πλήρως επιπλωµένη µε ατοµικό κήπο σε συ γκρότηµα κατοικιών µε πισίνα και γήπεδο µπάσκετ 150 µέτρα από τη θάλασσα τιµή 110.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα πωλείται µεζονέτα µε 1000 τµ κήπο σε µικρό συγκρότηµα κατοικιών µε πισίνα, φανταστική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση, σε φανταστική πευκόφυ τη περιοχή Τιµή 145. 000ευρώ. (ΚΩ∆5304) • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα 10µ από τη θάλασσα µέσα σε ένα καταπράσινο και πολύ ήσυχο περιβάλλον µε θέα πωλείται µεζονέτα 100τµ µε 2∆,ΣΚ,ΜΠ, βοηθητικό δωµάτιο, τζάκι, κου ζίνα υψηλής αισθητικής, µεγάλο κήπο, µπάρµπεκιου και απέραντη θεα θάλασσα στην τιµή των

200.000 ευρώ, πολύ κοντά στη θάλασσα. (ΚΩ∆ 5311) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ∆ίπλα στη θάλασσα και µόλις 10µ από το κύµα, πολυτελής µεζονέτα αρίστης κατασκευής µε τεράστιες βεράντες , κήπο και χώρους στάθµευσης και καταπληκτική θέα θάλασσα. στην τιµή των 280.000 (ΚΩ∆ 19303) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Μεζονέτα µε θέα 110τµ κοντά στη θάλασσα, αρίστης κατασκευής µε 3∆, ΣΚ, 2WC, αποθ. χώρο, ιδιωτικό κήπο, χώρο στάθµευσης και απέραντη θέα στη θάλασσα, τιµή 140.000 ευρώ.(ΚΩ∆19300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Εντελώς αυτόνοµη µεζονέτα 100τµ , 2ο στη θάλασσα σε φανταστική περιοχή, µε τρία δω µάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ατοµικό κήπο και χώρο στάθµευσης και θεα θάλασσα. Τιµή 180.000 (ΚΩ∆ 8300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Ανεξάρτητη µεζονέτα ετοι µοπαράδοτη 120τµ, σε οικόπεδο 5,5 στρέµµατα µε µεγάλες βεράντες, πισίνα και κήπο 120τµ σε 500µ οικόπεδο και καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή 230. 000 (ΚΩ∆8304) • ΧΑΝΙΩΤΗ Γωνιακή µεζονέτα σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χα νιώτης µε υπέροχη θέα, 110τµ µε οικόπεδο 1800 τµ, τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, δυο µπάνια, µε κεντρική θέρµανση εγκατεστηµένη και 3 κλιµατιστικά, τζάκι, υπερπολυτελούς κατασκευής µε φανταστική θέα θάλασσα στην τιµή των 220.000 (ΚΩ∆11305) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ • ΑΘΥΤΟΣ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα αρίστης κατασκευής 50τµ στο κέντρο του χωριού, µε δωµάτιο, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, εγκατάσταση θέρµανσης, Τιµή 45.000 (ΚΩ∆12200) • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ιαµπερές διαµέρισµα σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: “Προκήρυξη ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για το έτος 2010”.

Προκηρύττουμε τη διενέργεια ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού την 21/12/2009 ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/ νσης Εμπορίου (Διοικητήριο - Πολύγυρος, γραφείο 18 ισόγειο), κατόπιν της υπ. αριθ. 273/22-10-2009 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, για την ανάδειξη προμηθευτών Βενζίνης (όλων των τύπων), Πετρελαίου (θέρμανσης - κίνησης) και Πετρελαίου κίνησης οχημάτων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. και την Ιδρυμάτων του Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.500,00 €, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθ. 1η/2009 διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στην Δ/νση Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και στα τηλέφωνα: 2371351319, 2371351218. Ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι 18/12/2009 ημέρα Παρασκευ ή και ώρα 15:00 στο γραφείο 18 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής. O ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

συγκρότηµα µε πισίνα, 44 τµ. 1ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό και κεντρική θέρµανση και τιµή µόνο 55. 000 ευρώ! ∆άνεια δεκτά. (ΚΩ∆ 14202) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα 100τµ 1ου ορόφου µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες εκπληκτικής αρχιτεκτονικής πολύ λειτουργικό σε ωραίο σηµείο Τιµή 130.000 (ΚΩ∆14206) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 2ου ορόφους σε άριστη κατάσταση 83τµ µε καταπληκτική θεα, µε 2∆/ΣΚ/ΜΠ σε ένα από τα καλύτερα σηµεία της Σιβηρης, και µολις 300µ από τη θάλασσα. Τιµή 98.000 Ευρώ (ΚΩ∆ 10208) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θάλασσα ,1ου ορόφου 110τµ σε αρίστη κατάσταση µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες και ισόγειο κα-τάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα. Τιµή και τα δύο µόνο 230.000!!! (ΚΩ∆ 19201) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµέρισµα 1ο ορόφου 76τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωρίου. Τιµή 170.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα 39τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 70.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θαλασσα, 60 τµ, µε δυο δωµάτια, σαλόνι, κου ζίνα, µπάνιο σε ένα από τα καλύτερα σηµεία του χωριού. Τιµή 65.000 (ΚΩ∆8210) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµπερές διαµέρισµα 80 τµ πολύ κοντά στη θάλασσα,

2ου ορόφου, µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο σε έ-να από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 110.000 (ΚΩ∆ 8205) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµέρισµα 2ου ορόφου µε θεα, 70 τµ πλήρες επιπλωµένο µε δυο δωµάτια, κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο σε πολύ καλό σηµείο, αξίζει να το δείτε!!! Τιµή µόνο 80.000(ΚΩ∆8205) • ΦΟΥΡΚΑ Ισόγειο διαµέρισµα 70τµ µε µεγάλους και άνετους χώρους, πλήρως επιπλωµένο µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ανεµιστήρες, µεγάλη βεράντα, και µόλις 50µ από τη θάλασσα. Τιµή ευκαιρίας 70.000!!! (ΚΩ∆21203) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται κατάστηµα 100 τµ στον κεντρικό δρόµο της Κρυοπηγης, σε αρίστη κατάσταση µε χώρους στάθµευσης στην εξαίρετη τιµή των 100.000 ευρώ. (ΚΩ∆5400) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε πολύ καλή κατάσταση και σε τιµή µόνο 385.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται ξενοδοχειακή µονάδα πολυτελούς κατασκευής, έτοιµη προς εκµετάλλευση, πρώτη στη θάλασσα µε 20 διαµερίσµατα, ταβέρνα και beach bar. Τιµή 2.000.000 ευρώ. (ΚΩ∆ 5402) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται ισόγειο κατάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα µε διαµπερές διαµέρισµα 1ου ορόφου 110τµ σε άριστη κατάσταση. Τιµή και τα δύο µόνο 230. 000!!! ΚΩ∆19201) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε λειτουργία µε άδεια Ε.Ο.Τ σε άριστη κατάσταση µε ιδανική ε-

πένδυση σε τιµή ευκαιρίας !!! (ΚΩ∆10401) ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΧΑΝΙΩΤΗ Πωλείται οικόπεδο 3.800 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο 40µ από τη θάλασσα µε άδεια για δυο βίλες (330τµ έκαστο) µε απεριόριστη θεα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χανιώτης. Τιµή 970.000 (ΚΩ∆ 11100) • ΜΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ Πωλείται οικόπεδο 975 τµ µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο, 100 µ από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ από 150.000 µόνο 120.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 16100) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,6 σε κεντρικό σηµείο µε καλή πρόσβαση τιµή 58. 000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 250 τµ µε σ.δ. 0,8 στο κέντρο τιµή 120. 000 ευρώ • ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πωλείται ΓΩΝΙΑΚΟ οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,5 τιµή 145. 000 ευρώ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 15 στρέµµατα σε καταπληκτική πευκόφυτη περιοχή σε ύψωµα, στην τιµή των 130.000 (ΚΩ∆ 4005) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 16 στρέµµατα σε πολύ ωραία τοποθεσία και σε τιµή ευκαιρίας µονό 50.000(ΚΩ∆4006) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείτε αγροτεµάχιο 2ο από τη θάλασσα 2500 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο τιµή 360.000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΤΙΜΗ 90. 000 ΕΥΡΩ • ΣΑΝΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 7,5

στρεµµάτων µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Κασσάνδρειας - Σάνη µόλις 800 µέτρα από τη θάλασσα τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ΚΩ∆20001) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 40 στρεµµάτων, µε προοπτική εντάξεως στο σχέδιο πόλεως και µε καταπληκτική θέα! Ιδανικό για επιχείρηση! (ΚΩ∆ 10001) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 1.500 µ, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο. Τιµή ΑΠΟ 60.000 ΜΟΝΟ 50.000 (ΚΩ∆3005) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 6 στρεµµάτων, µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο σε ύψωµα. Τιµή 150.000 (ΚΩ∆3006) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 2 στρεµµατων, άρτιο και οικοδοµήσιµο στο κεντρικό δρόµο προς την παραλία, τιµή ευκαιρίας 95.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 21003) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΣΙΒΗΡΗΣ 2ο ΑΠΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 79. 000 ΕΥΡΩ • ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ 45 ΤΜ ΜΟΛΙΣ 20 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 100 ΤΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 40000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1300 ΤΜ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2200 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΗΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΚΤΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ 98000 ΕΥΡΩ. []


Aγγελίες

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην πε-ριοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο

21.800 τ.µ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην πε-ριοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της

Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής,

τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξη-ροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξη-ροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες στο www.aggeliesklp.gr

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

Βαρηκοΐα στα παιδιά ΣEΛ. 7στον κοχλία ή στο ακουστικό νεύρο. Η αποκατάσταση της ακοής γίνεται είτε µε τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας, είτε µε εγχείρηση και τοποθέτηση κοχλιακού εµφυτεύµατος. γ) H βαρηκοΐα µεικτού τύπου, όπου συνυπάρχουν τα δυο είδη και πρώτα θα πρέπει να αποκατασταθεί η βαρηκοΐα αγωγιµότητας, ώστε να χορηγηθεί το κατάλληλο ακουστικό στην κατάλληλη ένταση και συχνότητα. δ) H κεντρική βαρηκοΐα, όπου το ηχητικό ερέθισµα φτάνει φυσιολογικά στον εγκέφαλο, αλλά η βλάβη εντοπίζεται στο σύστηµα επεξεργασίας του, δηλαδή στην ακοή αντιλήψεως και συνήθως αποτελεί νευρολογική εκδήλωση (εκφυλιστικές ασθένειες). Η βαρηκοΐα τις περισσότερες φορές, από µικρό έως µεγάλο βαθµό, αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή ακουστικών βαρηκοΐας, είτε είναι µονόπλευρη είτε είναι αµφοτερόπλευρη. Eάν εντοπιστεί νωρίς, η εφαρµογή των ακουστικών µπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 6 µηνών. Η λογοθεραπεία έχει στόχο τη βελτίωση της ακουστικής αντίληψης, την κατανόηση και την παραγωγή λόγου. Είναι βασικό να ξεκινάει από την µικρότερη δυνατή ηλικία. Οι στόχοι της θεραπείας διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό της βαρηκοΐας και την ιατρική αποκατάσταση που έχει επιλεχθεί για το παιδί (ακουστικό βαρηκοΐας ή κοχλιακό εµφύτευµα).


EΠIKOINΩNIA

16

∆ηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου για προστασία δασών

K. Mακεδονία

Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2009

Τ Ο Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΣΤ Η Ν Ο Λ Υ Μ Π Ι Α ∆ Α Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

Μία καλή εµφάνιση, δύο έπαινοι, ένα 1ο βραβείο και πολλές προσδοκίες Τ

ην Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 επέστρεψε στη χώ-

ρα µας η ελληνική αποστολή, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 3η Ολυµπιάδα Αστρονοµίας και Αστροφυσικής, στην Τεχεράνη που πραγµατοποιήθηκε από 17/10/2009 έως και 26/10/ 2009. Στη φετινή διοργάνωση δύο µαθητές της ελληνικής οµάδας, οι Άγγελος Τσιάρας και Αθανάσιος Μητράκης ανέβηκαν στο βάθρο, αποσπώντας τιµητικές

Η

δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου «Για την προστασία των δασών και

των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις» βρίσκεται, σε εξέλιξη στην ιστοσελίδα http://www.opengov. gr/minenv/

διακρίσεις. Εξ αυτών, ο Άγγελος Τσιάρας είναι πρωτοετής φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ. Η Ελληνική οµάδα απέσπασε, επίσης, το πρώτο βραβείο οµαδικής άσκησης. Ήταν η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται οµαδική άσκηση στο πλαίσιο της Ολυµπιάδας και σύµφωνα µε την ελληνική αποστολή, οι διοργανωτές, δυστυχώς, παρόλο που είχαν υποχρέωση, δεν είχαν προετοιµασθεί καταλλήλως, ώστε να απονεµηθούν µετάλλια στην άσκηση αυτή. Οι µαθητές που εκπροσώπη-

{Πάνω) Η Ελληνική αποστολή. Οι μαθητές φορούν την επίσημη ενδυμασία. Από αριστερά προς τα δεξιά: Γεώργιος Λιούτας • Άγγελος Τσιάρας • Ορφέας Βουτυράς • Γεώργιος Βαλογιάννης • Αθανάσιος Μητράκης (Κάτω) Οι δύο μαθητές μαζί με τους καθηγητές - συνοδούς της ελληνικής αποστολής στο βάθρο των επιτυχόντων. Από αριστερά προς δεξιά: Αθανάσιος Μητράκης Λουκάς Ζαχείλας • Γιάννης Σειραδάκης • Άγγελος Τσιάρας

σαν τη χώρα µας είναι οι: Βαλογιάννης Γεώργιος και Λιούτας Γεώργιος από τα Τρίκαλα, ο Το Σχέδιο Νόµου επιδιώκει την αυξηµένη προστα-

Τσιάρας Άγγελος από τη ∆ράµα,

σία των καµένων δασών και δασικών εκτάσεων από

ο Ορφέας Βουτυράς από την

παράνοµες καταπατήσεις και αυθαίρετες οικοδοµές,

Αθήνα και ο Θανάσης Μητράκης

που έχουν παρατηρηθεί να φυτρώνουν στις καµένες

από το Ελληνικό Σχολείο των

εκτάσεις τα τελευταία χρόνια.

Βρυξελλών.

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-

Την ελληνική αποστολή υ-

τικής Αλλαγής, κ. Τίνα Μπιρµπίλη, κάλεσε τους πολί-

ποδέχθηκε θερµά ο Έλληνας

τες, αρµόδιους φορείς, επιστηµονικούς, παραγωγι-

Πρέσβης στην Τεχεράνη, κ. Νι-

κούς και κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις

κόλαος Γαριλίδης, ο οποίος πα-

παρατηρήσεις, απόψεις και τις προτάσεις τους επί των

ρέστη στην Τελετή Έναρξης της

άρθρων του Σχεδίου Νόµου.

Ολυµπιάδας και αργότερα ξενά-

Οι προτάσεις και οι απόψεις, οι οποίες θα συγκεντρωθούν µέσα από την ανοιχτή αυτή διαδικασία, θα

γησε προσωπικά την ελληνική αποστολή στην Τεχεράνη.

ληφθούν υπόψη µετά από σχετική επεξεργασία από τα

Της αποστολής ηγήθηκαν ο

αρµόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τε-

Καθηγητής του Τµήµατος Φυσι-

λικό Σχέδιο Νόµου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

κής του Α.Π.Θ. Γιάννης Σειραδάκης και ο Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λουκάς Ζα-

Ευρώπη, την Ασία και τη Ν. Αµε-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

χείλας οι οποίοι σε συνεργασία

ρική, µε 100 περίπου µαθητές.

Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ.∆ËϤʈÓÔ: 23733 00638 και στα κινητά 6955 - 470.747 & 6978 - 445.591

µε τους Καθηγητές του Α.Π.Θ.,

Πρόκειται για τους εκατό καλύ-

Χαράλαµπο Βάρβογλη και Κων-

τερους µαθητές που επελέγη-

¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr

σταντίνο Μελίδη, τους φοιτητές

σαν να εκπροσωπήσουν τις

του Τµήµατος Φυσικής του Αρι-

χώρες τους από όλο τον κόσµο.

στοτέειου Πανεπιστηµίου θΕσ-

Ο πρώτος χρυσός µαθητής –

σαλονίκης, Γιάννη Αντωνιάδη

Ινδός – επέλυσε το 92,2% των

και Βασίλη Καραµανάβη και τον

θεµάτων, γεγονός που αποτελεί

ερασιτέχνη αστρονόµο Αριστεί-

ρεκόρ των µέχρι σήµερα διορ-

δη Βούλγαρη προετοίµασαν την

γανώσεων.

ελληνική αποστολή.

Η 4η Ολυµπιάδα Αστρονο-

Στην 3η Ολυµπιάδα Αστρο-

µίας και Αστροφυσικής θα πραγ-

νοµίας και Αστροφυσικής συµ-

µατοποιηθεί στο Πεκίνο, το Σε-

µετείχαν 20 χώρες από την

πτέµβριο του 2010.

F. 2846/03-11-09  
F. 2846/03-11-09  

epikoinonia-news